Herpetické viry a autoimunita. K.Roubalová Vidia s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Herpetické viry a autoimunita. K.Roubalová Vidia s.r.o."

Transkript

1 Herpetické viry a autoimunita K.Roubalová Vidia s.r.o.

2 Vztah infekce k autoimunitnímu onemocnění Infekce = příčina autoimunitního onemocnění Infekce = spouštěč autoimunitního procesu Infekce progrese onemocnění Autoimunitní onemocnění zvyšuje pravděpodobnost infekce DŮKAZY: EPIDEMIOLOGICKÉ, BIOLOGICKÉ, AKTIVITA INFEKCE V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM

3 Vznik autoreaktivních imunokompetentních buněk provází každou imunitní reakci INFEKCE POLYREAKTIVNÍ LYMFOCYTY Pozitivní selekce SPECIFICKÉ AUTOREAKTIVNÍ VYSOKOAFINITNÍ NÍZKOAFINITNÍ NÍZKOAFINITNÍ VYSOKOAFINITNÍ Expanze Negativní selekce v thymu DOMINANCE Antigen KREVNÍ OBĚH Antigen + kostimulační signál PROTEKTIVNÍ IMUNITA APOTOZA, ELIMINACE PROLIFERACE, VYZRÁVÁNÍ AUTOIMUNITA

4 AUTOREAKTIVNÍ LYMFOCYTY GENETICKÉ FAKTORY HLA, pohlaví,regulace IR, apoptozy, stresové reakce FAKTORY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ Infekce, metabolické faktory ( vitamin D, potravinové alergeny) přirozená mikroflora, xenobiota AUTOIMUNITNÍ ONEMOCNĚNÍ

5 Riziko expanze autoreaktivních klonů u virových infekcí Virová nálož: vysoká < střední > nízká Chronické a rekurentní infekce > akutní Silná zánětlivá odpověď > slabá Vysoká antigenní komplexita větší riziko zkřížených reakcí s autoantigeny Herpetické viry splňují všechny předpoklady

6 Mechanismy rozvoje autoimunity v Molekulární mimikry důsledku infekce Souběžná (bystender) aktivace autoreaktivních buněk a šíření epitopů Uvolnění kryptických autoantigenů v důsledku lytické infekce buněk, nebo porušení imunologických barier (zánět, chemotaxe ) Účinek superantigenů Deregulace imunitní reakce a apoptozy Aktivace vrozené imunity (Toll like receptory) zánět Modifikace antigenní prezentace

7 B-lymfocyty infikované EBV jsou unikátními antigenprezentujícími buňkami

8 EBV a roztroušená skleroza

9 Roztroušená skleroza Chronické zánětlivé onemocnění, spojené s autoreaktivitou proti proteinům neuronů ( myelin, myleinový bázický protein (MBP) a další minoritní antigeny ( alfa kristalin = HSP) Několik klinických forem: primární progresivní RS vs. relabující-remitující RS ( 80-85%) sekundární progresivní RS. ( spíše skupina onemocnění než jedna klinická jednotka).

10 Epidemiologie RS Severo-jižní gradient Návaznost na infekční onemocnění Riziko RS u EBV- séropozitivních je významně vyšší než u séronegativních ( OR = 13,5). Prakticky 100% pacientů s RS je EBV+, a to i u dětí ( 90% vs 40-50% v běžné populaci). IM v anamnéze 2-3x vyšší riziko RS Onemocnění předchází signifikantní zvýšení protilátek proti EBNA1

11 Biologické poznatky Molekulární mimikry EBNA1 a BMP Polyklonální aktivátor BL EBV+BL prezentují některé minoritní autoantigeny ( α-cristallin). Existuje zvířecí model: myší virus MHV68 Aktivuje HERV

12 EBV infekce u pacientů s RS Hladiny anti- EBNA1 korelují s aktivitou onemocnění u RR-RS. Zvýšené hladiny EBV-spec. CTL v krvi: CD8+, CD4+ anti EBNA1 V mozku polyfunkční anti EBV+ CD8 CTL křížově reagují s buněčnými autoantigeny (MBP) INFγ, IL-2, cytotoxická aktivita Průkaz EBV+ BL v mozku je sporný: masivní infiltrace BL v perivaskulárním prostoru + ektopické folikuly, EBVpozitivitu prokázala jen jedna studie Intrathekální syntéza specifických protilátek vzácná ( polyklonální) Zvýšená nálož viru v krvi neprokázána EBV = SPOUŠTĚČ AUTOIMUNITNÍHO ONEMOCNĚNÍ

13 EBV a systemický lupus erythematosus

14 SLE Chronické systemické zánětlivé onemocnění, spojené s autoreaktivitou proti nukleárním proteinům ( dsdna, Sm-B, Ro). široké spektrum klinických projevů: kožní ( systemická skleroza, vasukitida), arthritidy, glmerulonefritida, myokarditida, neurologické komplikace. Příčina multifaktoriální genetické (porucha apotozy), epigenetické ( abnormální metylace) + environmentální faktory ( infekce, aktivace vrozené imunity ( Toll), UV). Relabující- remitující proces Postiženy převážně ženy.

15 Epidemiologické nálezy Děti: séropozitivita EBV spojena se zvýšeným rizikem SLE % SLE pacientů je EBV +. Prokázány případy rozvoje onemocnění v návaznosti na IM, ale zvýšené riziko u IM v anamneze nebylo prokázáno Zvýšení titry protilátek proti EBV ( hlavně IgA anti- VCA) u pacientů s SLE předchází atakám. Odpověd proti širšímu spektru epitopů ( EBNA1 dominuje reaktivita proti jiným epitopům než gly-ala). Prospektivní studie chybí.

16 Biologické poznatky Křížová reaktivita protilátek proti EBNA1 s autoprotilátkami proti Sm a Ro. Imunizace králíků peptidy odvozenými z EBNA1 protilátky proti Sm, Imunizace myší vyvolala protilátky proti Ro a rozvoj renální disfunkce. Virové proteiny a RNA se mohou podílet na deregulaci apotozy EBV ovlivňuje epigenetickou regulaci genů ( hypremetylace)

17 EBV infekce u pacientů se SLE Signifikantně zvýšená nálož viru ( 15-40x) a četnost EBV+ BL v krvi. Korelace s aktivitou onemocnění, zvýšení následuje několik dní po začátku ataky. Exprese virových antigenů v latentně infikovaných buňkách je zvýšena. Frekvence spec. CD4+ CTL je mírně zvýšena. Frekvence CD8+ EBV-spec. CTL u SLE je podobná jako u kontrol nebo mírně vyšší, ale tyto buňky jsou funkčně defektní. Negativní korelace virové nálože s frekvencí spec. CD4+ a pozitivní korelace s frekvencí CD8+

18 Další možné souvislosti EBV a revmatoidní arthritida: zvýšená nálož viru v souvislosti s aktivitou nemoci, přítomnost specifických TL v postižených kloubech, křížová reakivita protilátek proti EBNA1 s autoantigeny EBV a myastenia gravis: infiltrace thymu EBV+ BL EBV a scleroderma: infekce kožních fibroblastů a vlásečnicových endotelií EBV, aktivace profibrotického fenotypu EBV a Sjögrenův sy.: průkaz viru v epiteliálních buňkách exokrinních žláz a v infiltrátu BL, sérologické nálezy, riziko rozvoje EBV+ lymfoproliferativního onemocnění CMV a ulcerativní colitis: aktivace infekce exacerbace onemocnění

19 Autoimunita jako příčina klinických projevů infekce

20 opožděný rozvoj příznaků, přetvávání patologie i po potlačení virové infekce, rezistence na léčbu antivirotiky Příklady: Syndrom Guillain- Barré Postinfekční myokarditidy Stromální keratitida

21 Infekce povrchových vrstev rohovky Lyze buněk zánět, stimulace vrozené imunity a specifických CD4+ CTL Produkce prozánětlivých cytokínů Infiltrace APC (Langerhanzovy buňky), stimulace CD8+ efektorových CTL Destrukce stromatu a dysfunkce endotelia rohovky Edém, zákal, uvolnění kryptických autoantigenů Patogeneze nekrotizující herpetické stromální keratitidy Stimulace autoreaktivních Th1CTL Autoimunní zánět perforace rohovky, zjizvení, glaukom

22 Děkuji za pozornost

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

I m u n o l o g i e 1 9 9 8. IV. Chronický únavový syndrom. I m u n o l o g i e 98

I m u n o l o g i e 1 9 9 8. IV. Chronický únavový syndrom. I m u n o l o g i e 98 I m u n o l o g i e 1 9 9 8 IV. Chronický únavový syndrom Chronický únavový syndrom MUDr. Martin Nouza, CSc. Chronický únavový syndrom (CFS - chronic fatigue syndrome), některými skupinami nazývaný chronický

Více

Paraziti - alergie, imunomodulace

Paraziti - alergie, imunomodulace Cyklus seminářů v Lékařském domě 6. duben 2010 Paraziti - alergie, imunomodulace Pořádající společnosti: Česká parazitologická společnost Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Program: Koordinátor:

Více

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Referátový výběr z revmatologie č. 1/2002 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 42 Literární a technická

Více

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení Zpracování zdravotního odborných stavu a pracovní lékařských schopnosti

Více

Virové infekce genitálu

Virové infekce genitálu Virové infekce genitálu Tachezy, R. *, Hamšíková, E. *, Roubalová, K. +, Suchánková, A. + * Ústav hematologie a krevní transfuze, Oddělení experimentální virologie, NRL pro papillomaviry, U nemocnice 1,

Více

HLTV-II Epidemiologie

HLTV-II Epidemiologie Studijní materiál důchodce č. 8 Červenec 1999 Infekce vyvolávaná HTLV-I (Human T-lymphotropic virus type I infection) Manns Angela, Hisada Michie, La Grenade Lois Lancet, Vol. 353, 1999, č. 9168, s. 1951-8

Více

Význam a virologie lidského cytomegaloviru

Význam a virologie lidského cytomegaloviru Význam a virologie lidského cytomegaloviru Vlasta Štěpánová NRL pro CMV Ústav klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice Hradec Králové Úvod l Běžný beta-herpesvirus - 50 80% dospělé populace l Celoživotní

Více

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z REVMATOLOGIE č. 4/2002 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 42 Literární a technická

Více

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka.

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ORENCIA 125 mg injekční roztok v předplněném peru. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedno předplněné pero obsahuje abataceptum 125 mg v 1 ml. Abatacept je fúzní protein vytvořený

Více

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXV DUBEN 2006 ČÍSLO 2 PŘEHLED NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ HLÁŠENÝCH VOJENSKÝM STŘEDISKEM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ V LETECH 1996 2005 Pplk. MUDr. Josef PAVEL Oddělení nemocí z povolání

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz

Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz Základy normální histologie Ledviny představují v mnoha směrech unikátní strukturu. Významně se podílejí na regulaci objemu tělesných

Více

glukozofosfátovou Escherichia coli dvouděložné rostliny

glukozofosfátovou Escherichia coli dvouděložné rostliny Tab. 2 Nejdůležitější zástupci mikroflóry žijící na kůži zdravého člověka Acinetobacter, Aerococcus bacily, klostridie, korynebakterie Micrococcus, Peptostreptococcus Propionibacterium stafylokoky, streptokoky

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Vypracované otázky z patofyziologie

Vypracované otázky z patofyziologie Vypracované otázky z patofyziologie 1.Vysvětlete význam pojmů: symptom, syndrom, nemoc, etiologie, patogeneze Symptom = příznak, změna, kterou pacient vnímá jako možný nebo zřetelný zdravotní problém;

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

Autoimunitní fenomeny u chronických zánětů jater. T. Fučíková

Autoimunitní fenomeny u chronických zánětů jater. T. Fučíková Autoimunitní fenomeny u chronických zánětů jater T. Fučíková Chronické záněty jater vývoj terminologie Chronická hepatitida 1947 (Kalk,laparoskopie) západní Evropa, později Amerika a Anglie Hypergamaglobulinemická

Více

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu ZIMNÍ OBDOBÍ v ordinaci praktického lékaře www.solen.eu Zimní období v ordinaci praktického lékaře SOLEN, 2008, OLOMOUC Slovo úvodem V chladných měsících roku, od sychravého vlhka a mlhy na podzim po lezavou

Více

GENETIKA ČLOVĚKA. Lekce 10 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc.

GENETIKA ČLOVĚKA. Lekce 10 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. GENETIKA ČLOVĚKA Lekce 10 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. Lidská genetika se zabývá variabilitou a dědičností lidských jedinců. Klinická genetika se zabývá aplikací genetiky v diagnostice

Více

NOVINKY V GASTROENTEROLOGII A HEPATOLOGII

NOVINKY V GASTROENTEROLOGII A HEPATOLOGII NOVINKY V GASTROENTEROLOGII A HEPATOLOGII Vedoucí autorského kolektivu: Doc. MUDr. Julius Špičák, CSc. Autorský kolektiv: Prof. MUDr. Jan Bureš, CSc. Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. Doc. MUDr. Jan Leffler,

Více

ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER PROTEOMOVÁ ANALÝZA ÚVOD IDENTIFIKACE MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ

ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER PROTEOMOVÁ ANALÝZA ÚVOD IDENTIFIKACE MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ 29 ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER H HONDERMARCK a JL LEMOINE University of Sciences and Technologies, Villeneuve d Ascq, Francie ÚVOD Proteom, pojem poprvé oficiálně

Více

Odborný redaktor: Prof. Mudr. Robert Bardfeld, CSc. Seznam excerpovaných časopisů

Odborný redaktor: Prof. Mudr. Robert Bardfeld, CSc. Seznam excerpovaných časopisů REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z REVMATOLOGIE č. 3/2003 Odborný redaktor: Prof. Mudr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 1214-5068 Svazek 43 Literární a technická

Více

Revmatologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 4. Revmatologie 4/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076

Revmatologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 4. Revmatologie 4/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076 2010 Revmatologie Referátový výběr 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 4 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Revmatologie 4/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076 Referátový výběr z revmatologie 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 4 ISSN 1214-5076 Registrační

Více

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění.

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Úvod do oborů Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Imunologie je poměrně mladý lékařský vědní obor, který se zpočátku

Více

Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného v E.coli rekombinantní DNA technologií, v 1,2 ml roztoku.

Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného v E.coli rekombinantní DNA technologií, v 1,2 ml roztoku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU IntronA 60 milionů IU injekční roztok ve vícedávkovém peru 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného

Více

Chlamydie jsou příčinou širokého spektra onemocnění v lidské populaci.

Chlamydie jsou příčinou širokého spektra onemocnění v lidské populaci. Chlamydie jsou příčinou širokého spektra onemocnění v lidské populaci. Humánní medicína nezná příčiny vzniku řady závažných nemocí i zdravotních problémů lidí. Za nejčastější příčiny se považují faktory

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER V PEDIATRII (2. ČÁST)

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER V PEDIATRII (2. ČÁST) VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER V PEDIATRII (2. ČÁST) prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Ústav klinické biochemie a patobiochemie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Akutní hepatopatie (virové hepatitidy,

Více

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část)

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část) VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Postižení funkce jater v dětském

Více