1/77 Navrhování tepelných čerpadel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/77 Navrhování tepelných čerpadel"

Transkript

1 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor

2 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw] výkon odebíraný z kondenzáoru opný fakor ε [-] při jasně definovaných podmínkách v1 a k2 elekrický příkon P el [kw] výkon zdroje NPT Q v [kw] výkon přiváděný do výparníku

3 3/77 Schéma (el. poháněné TČ) P el.. Q v Q k Q & = P + Q& Q& v k el v ε 1 = Q& 1 Pel = Q& = Pel ( ε 1) ε = Q & P k el ε = (0,4 až 0,6) T k Tk T v

4 4/77 Paramery epelného čerpadla 8 vzduch-voda 35 C 5 vzduch-voda 35 C 6 50 C 4 Q k, P el [kw] 4 k2 50 C ε [-] 3 50 C 2 2 k2 35 C v1 [ C] v1 [ C]

5 5/77 Paramery epelného čerpadla epelné čerpadlo vzduch - voda

6 6/77 Paramery epelného čerpadla epelné čerpadlo vzduch - voda

7 7/77 Paramery epelného čerpadla země-voda 35 C 6 země-voda 35 C 50 C 5 8 Q k, P el [kw] 6 k2 ε [-] 4 50 C C 35 C 3 k v1 [ C] v1 [ C]

8 8/77 Paramery epelného čerpadla epelné čerpadlo země - voda

9 9/77 Paramery epelného čerpadla epelné čerpadlo voda - voda

10 10/77 Topný fakor zkušební normy ČSN EN Klimaizáory vzduchu, jednoky pro chlazení kapalin a epelná čerpadla s elekricky poháněnými kompresory - Režim ohřívání ČSN EN 255-1: do - Termíny, definice a označování ČSN EN 255-1: do - Zkoušení a požadavky na značení jednoek prosorového vyápění ČSN EN 255-3: do - Zkoušení a požadavky na značení jednoek pro eplou užikovou vodu ČSN EN 255-4: do - Požadavky na jednoky prosorového vyápění a pro eplou užikovou vodu EN 255 je zrušena s výjimkou čási 3

11 11/77 Topný fakor zkušební normy ČSN EN Klimaizáory vzduchu, jednoky pro chlazení kapalin a epelná čerpadla s elekricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prosoru ČSN EN : do - Termíny a definice ČSN EN : do - Zkušební podmínky ČSN EN : do - Zkušební meody ČSN EN : do - Požadavky EN v současné době nahradila EN 255 řada výrobců má plané cerifikáy z měření podle EN 255

12 12/77 Topný fakor zkušební podmínky ČSN EN 14511: voda-voda jmenovié: 10/35 C 10/45 C provozní: 15/45 C 10/55 C ČSN EN 14511: nemrznoucí směs-voda (země-voda) jmenovié: 0/35 C 0/45 C provozní: 5/35 C 5/45 C 0/55 C -5/45 C ČSN EN 14511: vzduch-voda (venkovní vzduch) jmenovié: 7/35 C 7/45 C provozní: 2/35 C 2/45 C 7/55 C -7/35 C -7/45 C -7/55 C -15/35 C -15/45 C

13 13/77 Topný fakor EN x EN 255 Značení: země-voda S0/W35, vzduch-voda A2/W35, voda-voda W10/W35 podle ČSN EN 14511: oopná voda vsupující do epelného čerpadla daná 30 C, vysupující 35 C, eploní spád 5 K podle ČSN EN 255: oopná voda vsupující do epelného čerpadla neurčena (25 C), vysupující 35 C, výrobci mohli udáva eploní spád 10 K podle EN 255 lepší opné fakory od několik desein!!!

14 14/77 Topný fakor EN x EN 255 zkušební sekvence epelného čerpadla musí odpovída jeho funkci v provozu epelná čerpadla vzduch-voda: včeně odmrazovacího cyklu

15 15/77 Opimální opný fakor úspora energie není přímo úměrná opnému fakoru! Q u Q = = 1 Q Qe Q = Q 1 ε ε úspora energie narůsá pomalu (hyperbola) 2násobný opný fakor 2násobná úspora = 1,25násobná úspora zvyšování opného fakoru nad 3,0 nemá velký přínos v úspoře nezáleží zda země-voda nebo vzduch-voda čím horší výchozí opný fakor, ím věší dopad má jeho zvýšení analogie se zaeplením domu zásadní pro úsporu je spolehlivé epelné čerpadlo

16 16/77 Reálný (průměrný) opný fakor údaj výrobce pro výrobek x reálný opný fakor sysému opný fakor se mění v závislosi na podmínkách proměnlivá eploa NZT (vzduch, povrchová voda) přibližně konsanní eploa NZT (sudniční voda, země) proměnlivá eploa oopné vody (ekviermní regulace) příkon čerpadel pro dopravu eplonosných láek příprava eplé vody ohřev na 55 C, významně sníží celoroční opný fakor, zvlášě u objeků s nízkoeploním vyápěním (NED) bivalenní zdroj epla (elekrická vložka), zráy akumuláoru

17 17/77 Reálný (průměrný) opný fakor průměrný opný fakor: 2,5 až 3,0 voda-voda (neuvedena) až 3,5 (minimum insalací)

18 18/77 Minimální opný fakor TČ minimální opný fakor epelného čerpadla pro nahrazení primárního paliva epelné zařízení: přeměna primárního paliva s účinnosí η k (např. plynový koel) Q p1 = Q η d k epelné čerpadlo: přeměna primárního paliva na elekrickou energii s účinnosí η e přeměna elekrické energie (mechanická práce) na eplo z epelného čerpadla (využií obnovielné čási z prosředí) s opným fakorem ε Q P Q e d p2 = = ηe ε 1 η e

19 19/77 Minimální opný fakor TČ minimální opný fakor epelného čerpadla pro nahrazení primárního paliva (včeně zrá akumulace) Q < Q p2 p1 plynový koel η k = 0.92 (provozní účinnos???), účinnos elekrárny (0.35) + zráy v rozvodech η e = 0.30 minimální sezónní opný fakor ε > 3,1 plynový kondenzační koel η k = 1.04, účinnos produkce el. energie η e = 0.30 minimální sezónní opný fakor ε > 3.5 ηk ε > η e uspoří epelná čerpadla primární energii? jsou obnovielnými zdroji epla?

20 20/77 Tepelná čerpadla s plynovými moory minimální opný fakor epelného čerpadla pro nahrazení primárního paliva (včeně zrá akumulace) Q < Q p2 p1 ηk q ε > η m plynový koel η k = 0.92, účinnos mooru pohánějícího kompresor η m = 0.30, podíl využié energie ze spalin a chlazení mooru q = 0.50 minimální sezónní opný fakor ε > 1.4 plynový kondenzační koel η k = 1.04, účinnos mooru pohánějícího kompresor η m = 0.30, podíl využié energie ze spalin a chlazení mooru q = 0.50 minimální sezónní opný fakor ε > 1.8 epelná čerpadla s plynovými moory vyšší využií primárního paliva

21 21/77 Tepelná čerpadla s plynovými moory plynové moory: účinnos přeměny epelné energie na mechanickou % využií epla: účinnos 50 % opný fakor 3: využií paliva 140 % opný fakor 4: využií paliva 170 % (190 %) epelná čerpadla s plynovými moory vyšší využií primárního paliva vyšší regulovaelnos

22 Provozní režimy epelných čerpadel 22/77

23 23/77 Provozní režimy epelných čerpadel monovalenní provoz epelné čerpadlo je jediným vyápěcím zařízením nízkoeploní vyápění do eploy oopné vody 55 C paralelně bivalenní provoz pod eploou bivalence se připíná další zdroj, epelné čerpadlo pracuje i pod bodem bivalence. Nízkoeploní oopná sousava (velkoplošná oopná ělesa, podlahové vyápění) s eploou do 55 C

24 24/77 Provozní režimy epelných čerpadel alernaivně bivalenní provoz při poklesu pod sanovenou eplou bivalence a vyápění zajišťuje jiný zdroj. Vhodné pro oopné sousavy s eploou oopné vody do 90 C čásečně paralelně bivalenní provoz pod eploou bivalence (od výkonu) se připíná další zdroj epla, a dále při nedosažení pořebné výsupní eploy oopné vody se čerpadlo vypíná.

25 25/77 Provozní režimy epelných čerpadel monoenergeický provoz např. bivalenní provoz elekricky poháněného TČ s elekrokolem (časo inegrovaný do kompakního zařízení) eploy bivalence podle výkonu (dimenzování) podle eploy oopné vody výkon TČ je dosaečný oopné plochy navrženy na vysoké eploy, kerých TČ nedosáhne, zvlášě v exrémních zimních podmínkách

26 26/77 Bivalence podle eploy Teploa přívodní vody [ C] /70 C 75/55 C 60/45 C 55/40 C 45/35 C 35/30 C Venkovní eploa [ C]

27 27/77 Navrhování epelných čerpadel návrh ypu epelného čerpadla dosupný zdroj NPT návrh opného = kondenzačního výkonu Q k (pro vyápění) epelná zráa objeku výkon pro přípravu eplé vody návrhová eploa oopné vody: eploní spád návrhová eploa zdroje NPT

28 28/77 Navrhování epelných čerpadel návrh zdroje epla (výkon nezávislý na venkovních podmínkách) 50 % epelné zráy objeku - pokryí 85 % pořeby epla 60 % epelné zráy objeku - pokryí 93 % pořeby epla 70 % epelné zráy objeku - pokryí 97 % pořeby epla voda-voda

29 29/77 Navrhování epelných čerpadel návrh zdroje epla (výkon závislý na venkovních podmínkách) 50 % epelné zráy objeku - pokryí 75 % pořeby epla 60 % epelné zráy objeku - pokryí 85 % pořeby epla 70 % epelné zráy objeku - pokryí 92 % pořeby epla vzduch-voda

30 30/77 Navrhování epelných čerpadel monovalenní (100 %) x bivalenní provoz (např. 70 %) monovalenní provoz země-voda: pro pokryí pořeby epla o 3 % vyšší (97 % na 100 %) je nuné: zvýši výkon TČ na cca 140 % zvýši ve sejném poměru zdroj NPT na 140 % (hloubka vrů) monovalenní provoz vzduch-voda vysoké výkony v lením období, výměník v zásobníku TV nepředá výkon monovalenní řešení je ekonomicky neefekivní zvýšení invesice není vyváženo malým navýšením úspory energie

31 31/77 Regulace výkonu běžná epelná čerpadla sar-sop režim cyklování = snížení živonosi kompresoru zamezení cyklování poddimenzování akumulace epla návrh akumuláoru pro minimální dobu chodu epelného čerpadla epelná čerpadla s regulací výkonu inverer - frekvenční měnič digial scroll vliv na úsporu: řádově procena (!)

32 32/77 Akumulace epla pro TČ předimenzovaný zdroj po věšinu oopného období vyrovnání souladu mezi výkonem TČ a pořebou vyápění snížení čenosi spínání kompresoru (1 x 10 min) prodloužení živonosi kompresoru překlenuí doby blokace chodu ( hod/den) zdroj epla pro venkovní jednoky (vzduch-voda) ochrana proi zamrznuí

33 33/77 Akumulace epla pro TČ hydraulické oddělení okruhu zdroje epla od okruhu spořeby hydraulický zkra oopná sousava neovlivňuje okruh TČ zajišění požadovaných průoků na kondenzáoru TČ

34 34/77 Návrh objemu akumuláoru bilance pro omezení čenosi spínání minimální doba chodu epelného čerpadla τ během chodu TČ do akumuláoru se eploa zvýší o akumulované eplo během chodu TČ Q aku = Q& τ = V ρ c TČ

35 35/77 Návrh objemu akumuláoru dimenzování objemu V Q& TČ 1000 τ = ρ c τ [s] minimální doba chodu: 10 min [K] ohřev zásobníku: 5 až 10 K nad požadovanou eplou oopné vody běžné velikosi 15 až 30 l/kw čím servačnější oopná sousava, ím menší požadavek na objem

36 Zapojení akumulace epla pro TČ 36/77

37 37/77 Hydraulická zapojení TČ se dvěma zásobníky zásobník oopné vody, zásobník eplé vody bivalenní zdroj epla (el. ěleso) vesavěn do TČ

38 38/77 Hydraulická zapojení TČ s cenrálním zásobníkem příprava eplé vody přes eplosměnnou plochu uvniř objemu oopné vody bivalenní zdroj epla: el. ěleso v horní čási zásobníku

39 39/77 Hydraulická zapojení TČ s cenrálním zásobníkem příprava eplé vody přes eplosměnnou plochu uvniř objemu oopné vody bivalenní zdroj epla: plynový koel v horní čási zásobníku

40 40/77 Bilancování provozu TČ účel bilancování provozní (sezónní) opný fakor epelného čerpadla ε skuečná spořeba el. energie epelným čerpadlem skuečná spořeba energie dodakovým zdrojem epla jednoduchý výpočový posup jednoduchý výpoče s použiím abulkového procesoru (Excel) sandardizované klimaické paramery (křivka rvání eplo pro danou lokaliu)

41 41/77 Bilancování provozu TČ nelze použí měsíční meodu (!) průměrné měsíční eploy zřídka pod eploou bivalence Praha České Budějovice Hradec Králové Brno 12 I -1,5-2 -2, II 0-0,9-1 -0,6 III IV 3,2 8,8 3 7,4 2,7 7,4 3,7 8,7 8 V VI 13,6 17,3 12,7 15,7 12,8 15,6 14,1 16,9 Q [kw] 6 VII VIII 19,2 18,6 17,5 16,6 17,4 16,8 18,8 17,8 4 IX X 14,9 9,4 12,9 7,7 13,5 8,3 14 8,7 2 XI XII 3,2-0,2 2,8-0,4 3,1-0,4 3,6-0, e [ C]

42 42/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw] výkon odebíraný z kondenzáoru opný fakor ε [-] při jasně definovaných podmínkách v1 a k2 elekrický příkon P el [kw]

43 43/77 Bilancování provozu TČ 25 C 45 C zima: podzim: epelný výkon W epelný výkon příkon W W příkon COP = 5,25 W COP = 2,5 45 C 25 C

44 44/77 Bilancování provozu TČ meoda eploních inervalů, inervalová meoda, bin-meoda meoda je sandardizovaná v ČSN EN využívá křivky rvání eplo pro oopné období, případně celý rok rozdělení křivky rvání eplo na rovnoměrné eploní inervaly s odpovídajícími dobami rvání eploy pro sřední eplou inervalu se sanoví: pořeba epla objeku eplo dodané epelným čerpadlem el. energie spořebovaná kompresorem eplo dodané dodakovým zdrojem

45 45/77 Inervalová meoda: vsupy křivka rvání eplo pro oopné období výpoče z obecné křivky rvání eplo ϑ = ( 1 ν ) 0,985 ν 0,626 ϑ rozdíl mezi eploou počáku oopného období a výpočovou eploou oblasi υ poče dní oopného období zdroj: R. Krainer

46 46/77 Inervalová meoda: vsupy křivka rvání eplo pro oopné období e [ C] C e,n = -12 C e12 = +13 C 225 dní C 225 dní dny

47 47/77 Inervalová meoda: vsupy křivka rvání eplo pro oopné období saisické zpracování hodinové klimaické daabáze pro danou lokaliu zdroj: R. Krainer

48 48/77 Inervalová meoda: vsupy pořeba epla na vyápění zjednodušená meoda, vychází z denosupňové výpoče na základě: výpočové (nominální) epelné zráy Q z,n výpočové venkovní eploy e,n korekční činiel ε časový úsek τ doba rvání eploního inervalu Q p, c = Q& z, N i e ε τ i, N e, N

49 49/77 Inervalová meoda: vsupy korekční součiniel denosupňové meody Energeická náročnos budovy (vyápění) běžný sandard epelné vlasnosi konsrukcí vyhláškou požadované nízkoenergeický sandard, vyhláškou doporučené epelné vlasnosi konsrukcí pasivní sandard epelné vlasnosi konsrukcí nad rámec vyhláškou doporučených hodno ε zdroj: TNI Energeické hodnocení solárních epelných sousav Zjednodušený výpočový posup

50 50/77 Inervalová meoda: vsupy charakerisiky epelného čerpadla Q k = f ( v1, k2 ), ε = f ( v1, k2 ) využií lineární inerpolace a exrapolace charakerisik epelného čerpadla pro jiné podmínky než sanovené

51 51/77 Inervalová meoda: vsupy eploa zdroje NPT = eploa na vsupu do výparníku v1 vzduch-voda: v1 = e voda-voda: v1 = 10 C země-voda. v1 = f ( e ) EN : v1 [ C] ( 0 C; min(0,15 + 1,5 C; ) 1 4,5 C) v 1 = max e e [ C]

52 52/77 Teploa zdroje NPT (země) měření na vru FS, ČVUT v Praze venkovní výparník Říjen Lisopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Kvěen zdroj: R. Krainer

53 53/77 Teploa zdroje NPT (země) aproximace sřední hodnoy zdroj: R. Krainer

54 54/77 Inervalová meoda: vsupy eploa oopné vody = f ( e ) ekviermní eploa přívodní oopné vody w1 = k2 návrhový eploní spád oopné vody w1,n / w2,n výpočová venkovní eploa e,n výpočová vniřní eploa i,n = průměrná vniřní eploa i výpoče eploy oopné vody z rovnice pro výkon oopného ělesa n N N z z Q Q =, & & N e N i e i N z z Q Q,,, = & & m N m & & =

55 55/77 Ekviermní eploa oopné vody N e N i e i N N w N w w w Q Q,, 2, 1, 2 1 = = & & ( ) ( ) N w N w N w w c Q c Q 2, 1, 2 1 = & & m N m & & = ( ) N e N i e i N w N w w w,, 2, 1, 2 1 =

56 56/77 Ekviermní eploa oopné vody N e N i e i n N i N w N w i w w n N N z z Q Q,,, 2, 1, 2 1, 2 2 = + + = = & & n N e N i e i N i N w N w i w w 1,,, 2, 1, = + n N e N i e i N i N w N w i w w 1,,, 2, 1, = + n... eploní exponen n = 1,3 oopná ělesa n = 1,1 podlahové vyápění

57 57/77 Ekviermní eploa oopné vody 60 eploa oopné vody [ C] eploa přívodní vody w1 eploa vrané vody w2 +13 C konec oopného období venkovní eploa e [ C]

58 58/77 Inervalová meoda: výpoče rozdělení křivky na eploní inervaly

59 59/77 Inervalová meoda: výpoče C Q k,tč = 9,3 kw 45 C Q Z = 3,1 kw 45 C 25 C zdroj: R. Krainer

60 60/77 Inervalová meoda: výsupy energie dodaná epelným čerpadlem Q = min( Q TČ k ; Q, p, c ) TČ j j spořeba el. energie epelného čerpadla E el,tč = j min( Q k ; Q, TČ ε j p, c ) j spořeba el. energie dodakového zdroje: elekrokole (EK) E = Q el, EK [ p, c, j min( Q ; Q, p, c ) j ] k TČ j

61 61/77 Inervalová meoda: výsupy doba chodu epelného čerpadla τ TČ = j min( Q Q& k,tč k, TČ ; Q p,c ) j spořeba provozní energie (čerpadla, pohony venilů) E el, pom = P pom τ TČ sezónní opný fakor SPF = E el,tč Q TČ + E el,pom pro přesnější analýzu bivalenního zdroje vhodné eploní inervaly po kroku 1 K

62 Provozní měření epelných čerpadel (OPŽP) 62/77 měření dodaného epla z čisě epelného čerpadla do aplikace: jednoduché a levné měření, jediný kalorimer s paměí (průokoměr) vesavěný dodakový zdroj: nuné měření příkonu

63 Provozní měření epelných čerpadel (OPŽP) 63/77 měření pomocné el. energie epelného čerpadla: skuečný přínos v úspoře primární energie sanovení využiého obnovielného epla přivedeného na výparník skuečný sezónní opný fakor

64 64/77 Oopná sousava nízkoeploní vyápění < 55 C podlahové vyápění sěnové vyápění oopná ělesa s věší eplosměnnou plochou vzduchoechnika ohřev bazénové vody příprava eplé vody vzduch-voda: výhodné paramery v lením období země-voda: snížení možnosi regenerace vrů (!)

65 65/77 Experimenální rodinný dům Zápy nízkoenergeický RD kapilární rohože ve všech vniřních konsrukcích

66 66/77 Experimenální rodinný dům Zápy 1 C3 C4 C7 velkoplošné vyápění / chlazení 6 C8 C1 C2 >23(24) C C 3 22 C C 5 C C 9 8 C6 C9 solární sysém prioriy: pohoovosní zásobník epla / chladu 22 C / 22 C 7 primár pro TČ, pasivní chlazení pro (3)

67 67/77 Analýza provozu TČ země-voda epelné čerpadlo země - voda Q [kw] vliv eploy oopné vody, vliv pomocné energie rodinný dům 10 kw 35 C 50 C oběhová čerpadla primární okruh 30 W sekundární okruh: vyápění 30 W eplá voda: 30 W e [ C]

68 68/77 Analýza provozu TČ země-voda pořeba epla na přípravu TV pořeba epla na vyápění 3000 Q [kwh] leden unor brezen duben kveen cerven cervenec srpen zari rijen lisopad prosinec

69 69/77 Analýza provozu TČ země-voda dodakový zdroj epla epelné čerpadlo pokryí 96 % Q [kwh] leden unor brezen duben kveen cerven cervenec srpen zari rijen lisopad prosinec

70 70/77 Analýza provozu TČ 55/45 C 6,0 sezónní opný fakor (bez pomocné energie): 3,38 sezónní opný fakor (s pomocnou energií): 3,27 5,0 4,0 3,0 2,0 leden unor brezen duben kveen cerven cervenec srpen zari rijen lisopad prosinec

71 71/77 Analýza provozu TČ 35/25 C 6,0 sezónní opný fakor (bez pomocné energie): 4,04 sezónní opný fakor (s pomocnou energií): 3,88 5,0 4,0 3,0 2,0 leden unor brezen duben kveen cerven cervenec srpen zari rijen lisopad prosinec

72 72/77 Analýza provozu TČ voda-voda epelné čerpadlo voda - voda Q [kw] vliv eploy oopné vody, vliv pomocné energie rodinný dům 10 kw 35 C 50 C oběhová čerpadla primární okruh 370 W sekundární okruh: vyápění 30 W eplá voda: 30 W e [ C]

73 73/77 Analýza provozu TČ voda-voda pořeba epla na přípravu TV pořeba epla na vyápění 3000 Q [kwh] leden unor brezen duben kveen cerven cervenec srpen zari rijen lisopad prosinec

74 74/77 Analýza provozu TČ voda-voda dodakový zdroj epla epelné čerpadlo pokryí 99 % Q [kwh] leden unor brezen duben kveen cerven cervenec srpen zari rijen lisopad prosinec

75 75/77 Analýza provozu TČ 55/45 C 6,0 sezónní opný fakor (bez pomocné energie): 4,21 sezónní opný fakor (s pomocnou energií): 3,34 5,0 4,0 3,0 2,0 leden unor brezen duben kveen cerven cervenec srpen zari rijen lisopad prosinec

76 76/77 Analýza provozu TČ 35/25 C 6,0 sezónní opný fakor (bez pomocné energie): 4,97 sezónní opný fakor (s pomocnou energií): 3,83 5,0 4,0 3,0 2,0 leden unor brezen duben kveen cerven cervenec srpen zari rijen lisopad prosinec

77 77/77 Závěr yp nízkopoenciálního zdroje země-voda x voda-voda opný fakor epelného čerpadla +25 % (voda-voda) skuečný sezónní opný fakor srovnaelný (pomocná energie!) eploa oopné vody změna z 55/45 C na 35/25 C opný fakor % navýšení oopné plochy (zvýšení invesice) x provozní úspora

1/66 Základy tepelných čerpadel

1/66 Základy tepelných čerpadel 1/66 Základy epelných čerpadel princip přečerpávání epla základní oběhy hlavní součási epelných čerpadel 2/66 Tepelná čerpadla zařízení, kerá umožňují: cíleně čerpa epelnou energii z prosředí A o nízké

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Úvod Výpočtový nástroj má sloužit jako pomůcka pro posuzovatele soustav s tepelnými čerpadly. List 1/2 slouží pro zadání vstupních

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice Miroslav Baručák ENERGOS Sídlišě Beskydské 1199 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ENERGETICKÝ AUDIT Realizace úspor energie, Nemocniční 11, název předměu EA daum vypracování 24. srpna 2013 energeický specialisa

Více

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice) ..4 Výpoče epla a zákon zachování energie (kalorimerická rovnice) Teplo je fyzikální veličina, předsavuje aké energii a je udíž možné (i nuné) jej měři. Proč je aké nuné jej měři? Např. je předměem obchodu

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Říjen 2009 Pracovní materiály pro seminář Tepelná čerpadla Vývoj Principy Moderní technická řešení Vazba na energetické systémy budov Navrhování

Více

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Protipožární obklad ocelových konstrukcí Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs

Více

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci EduCom Teno maeriál vznikl jako součás projeku EduCom, kerý je spolufinancován Evropským sociálním fondem a sáním rozpočem ČR. ŘEZÉ PODMÍKY Jan Jersák Technická univerzia v Liberci Technologie III - OBRÁBĚÍ

Více

Tepelná čerpadla Master Therm v průmyslovém podniku

Tepelná čerpadla Master Therm v průmyslovém podniku Tepelná čerpadla v průmyslovém podniku Ing. Jiří Svoboda Co je tepelné čerpadlo? Zařízení umožňující využít nízkoteplotní energii okolí 1 000 kwh/m2/rok země voda vzduch Princip funkce tepelného čerpadla

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj Představení

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda

TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda Špičková německá tepelná čerpadla s japonskou inverterovou technologií DAIKIN Vyráběné v ČR, DE a BEL Není nutná akumulace 40 let zkušeností, skvělé technické parametry

Více

KOMPLETNÍ SORTIMENT ČESKÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL A SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ TEPELNÁ ČERPADLA HOTJET ŠETŘÍ, TOPÍ I CHLADÍ

KOMPLETNÍ SORTIMENT ČESKÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL A SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ TEPELNÁ ČERPADLA HOTJET ŠETŘÍ, TOPÍ I CHLADÍ KOMPLENÍ SORIMEN ČESKÝCH EPELNÝCH ČERPADEL A SOLÁRNÍCH KOLEKORŮ EPELNÁ ČERPADLA HOJE ŠEŘÍ, OPÍ I CHLADÍ Proč si vybrat HOJE opte š HOJE je významný český výrobce tepelných čerpadel, který na trh dodal

Více

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách Úvod 1. Věrací jednoky, rekuperace epla kapiola 1. vydání /27 1. VÝZNAM VĚTÁNÍ BUDOV Již od dob sarověku pařilo zajišění dosaečné výměny vzduchu v budovách mezi základní úkoly archieků. Již před dvěma

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

Katalog 2003. Frekvenční měniče pro asynchronní motory Altivar 38

Katalog 2003. Frekvenční měniče pro asynchronní motory Altivar 38 Kaalog 2003 pro asynchronní moory Obsah pro asynchronní moory Elekrické pohony značky Telemecanique přehled... srany 2 a 3 pro asynchronní moory Předsavení... srany 4 a 5 Technické paramery... srany 6

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA PRO NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Robin Fišer Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, Valašské Meziříčí 1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla 2.1. Proč Tepelné čerpadlo 2.2. Princip

Více

1/143. Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

1/143. Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1/143 Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 2/143 Tepelná čerpadla Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2015/1 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

Albatros 2 Bloková hydraulická schémata a doplňkové funkce

Albatros 2 Bloková hydraulická schémata a doplňkové funkce Albatros 2 Bloková hydraulická schémata a doplňkové funkce Vydání 1.0 CE1U2359cz_8 10. Juli 2008 Siemens Switzerland Ltd HVAC Products 2/66 1 Zdroje tepla nebo chladu...8 1.1 Kotle...8 1.1.1 Olej /plyn,

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

Manuál pro textilní průmysl

Manuál pro textilní průmysl Manuál pro exilní průmysl 2 Manuál je jedním z výsupů granového projeku VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zasřešeného Minisersvem živoního prosředí. Auorský ým:

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2014 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPDL SOLÁRNÍ KOLEKTORY 5 I WWBC Tepelná čerpadla vzduch voda NORDLINE Tepelné čerpadlo

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK ( ) V 1 = V 2 =V, T 1 = T 2, Q 1 =Q 2 c 1 = 139 J kg 1 K 1-3. Řešení: m c T = m c T 2,2

FYZIKA 2. ROČNÍK ( ) V 1 = V 2 =V, T 1 = T 2, Q 1 =Q 2 c 1 = 139 J kg 1 K 1-3. Řešení: m c T = m c T 2,2 . Do dou sejných nádob nalijeme odu a ruť o sejných objemech a eploách. Jaký bude poměr přírůsků eplo kapalin, jesliže obě kapaliny přijmou při zahříání sejné eplo? V = V 2 =V, T = T 2, Q =Q 2 c = 9 J

Více

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů V+K stavební sdružení Dodavatel solárních kolektorů Představení společnosti dodavatelem solárních kolektorů Belgicko-slovenského výrobce Teamidustries a Ultraplast. V roce 2002 firmy Teamindustries a Ultraplast

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Výpočtové hodnocení tepelných soustav s tepelnými čerpadly

Výpočtové hodnocení tepelných soustav s tepelnými čerpadly Výpočtové hodnocení tepelných soustav s tepelnými čerpadly Květen 2011 T. Matuška, R. Krainer Ústav techniky prostředí Fakulta stroní ČVUT v Praze tomas.matuska@fs.cvut.cz 1/16 1. Úvod Tepelná čerpadla

Více

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110 Seznam paramerů Vydání 04/0 sinamics SINAMICS G110 Dokumenace k výrobku SINAMICS G110 Příručka pro začínající uživaele Příručka pro začínající uživaele si klade za cíl umožni uživaelům rychlý přísup k

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT 2012/1 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT / obsah Země / voda 6 až 17 kw IVT PremiumLine EQ C (s vestavěným zásobníkem teplé vody)

Více

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic. TRONIC CONTROL Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.cz Firemní program Výrobní oblast vývoj a výroba řídicích systémů

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort [ Vzduch ] [ Voda ] Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení [ Země ] [ Buderus ] V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Logatherm WPLS Comfort Logatherm WPLS Light Teplo je náš živel Využijte

Více

Alternativní zdroje v bytových domech

Alternativní zdroje v bytových domech WARMWASSER ERNEUERBARE ENERGIEN KLIMA RAUMHEIZUNG Alternativní zdroje v bytových domech Ing. Václav Helebrant Základní okruhy - Podmínky provozu pro tepelné čerpadlo - Dimenzování potrubí - Dimenzování

Více

Obnovitelné zdroje. Ekologie a hospodárnost v dokonalé souhře. Modul: Tepelná čerpadla

Obnovitelné zdroje. Ekologie a hospodárnost v dokonalé souhře. Modul: Tepelná čerpadla Ekologie a hospodárnost v dokonalé souhře V Evropě se v současné době využívají přibližně tři čtvrtiny veškeré soukromé spotřeby energie na výrobu tepla a na ohřev teplé vody. Energie se přitom získává

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ KDO MŮŽE ŽÁDAT a co je možné žádat Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití

Více

Projekční podklady. Základní charakteristika

Projekční podklady. Základní charakteristika Projekční podklady Základní charakteristika Tepelná čerpadla s frekvenčním měničem řady Convert se instalují jako splitové jednotky. Vnitřní a vnější jednotka musí být od sebe umístěny ve vzdálenosti max.

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B Zákon síly. Hmonos jako míra servačnosi. Vyvození hybnosi a impulsu síly. Závislos zrychlení a hmonosi Cvičení k zavedeným pojmům Jméno auora: Mgr. Zdeněk Chalupský Daum vyvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM:

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18 TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. TYPY TEPELNÝCH ČERPADEL 2 3. TECHNICKÉ PARAMETRY 3 4. PRINCIP A FUNKCE TEPELNÉHO ČERPADLA 4 5. POPIS

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

1 Základní charakteristika

1 Základní charakteristika Obsah 1 Základní charakteristika... 2 2 Použití... 3 3 Dimenzování... 3 3.1 Tepelné čerpadlo Convert AW s elektrokotlem jako bivalentním/záložním zdrojem 4 3.2 Tepelné čerpadlo Convert AW s plynovým kotlem

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

REFERENCE 2013 OSTATNÍ INSTALACE TEPELNÝCH ČERPADEL. Energetické úspory objektu MŠ Bravinné

REFERENCE 2013 OSTATNÍ INSTALACE TEPELNÝCH ČERPADEL. Energetické úspory objektu MŠ Bravinné REFERENCE 2013 OSTATNÍ INSTALACE TEPELNÝCH ČERPADEL Termín realizace: Systém tepelných čerpadel: Typ tepelných čerpadel: Instalovaný topný výkon v TČ: Tepelná ztráta objektu: Subdodavatel: Energetické

Více

technologie tepelná čerpadla solární panely

technologie tepelná čerpadla solární panely technologie tepelná čerpadla solární panely ZDROJE STĚNOVÉ Nukleon s. r. o. byla založena v roce 1995 jako dceřiná společnost středně-velkého podniku Nuclea, působícího v oblasti velkých průmyslových a

Více

NOVINKY TEPELNÁ ČERPADLA

NOVINKY TEPELNÁ ČERPADLA NOVINKY TEPELNÁ ČERPADLA 016 JAK POUŽÍVAT HPC 2010 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Manuál pro HPC software 1 TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VMBME148 ÚVOD Software HPC je určen pro dimenzování tepelných čerpadel

Více

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu? Představení společnosti Vznik společnosti r. 1992 Počet zaměstnanců 50 Centrum pasivního domu (CPD) Moravskoslezského energetického

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 NIBE F2030 rozměry a dodané díly Rozměry a hmotnost šířka mm 1260 hloubka mm 570 výška (vč. nožiček) mm 1134 hmotnost kg 160 165! Vychýlené těžiště! Pozor

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda

tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association Jsme ryze českým výrobcem, který svou výrobní

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2013 / 08 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším

Více

TEPELNÁ ČERPADLA 2/2012 1/2013

TEPELNÁ ČERPADLA 2/2012 1/2013 TEPELNÁ ČERPADLA 1/2013 2/2012 Neváhejte navštívit naše stránky: www.hotjet.cz Hojet je významný český výrobce tepelných čerpadel s aktivitami v mnoha zemích Evropy. Vyrábíme tepelná čerpadla od výkresů

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

INTERNETOVÝ MAGAZÍN TEPELNÝCH ČERPADEL IVT

INTERNETOVÝ MAGAZÍN TEPELNÝCH ČERPADEL IVT KVĚTEN 2010 NABÍDKA NA TENTO MĚSÍC Využijte skvělé květnové nabídky IVT SLEDUJTE NOVINKY Nová úsporná čerpadla IVT Greenline HE 10 let záruka Do 31. 5. 2010 můžete získat s výraznou slevou nebo se zajímavým

Více

TEPELNÁ ČERPADLA chytré a pohodlné vytápění LET ZÁRUKA CONVERT AW. katalog/ceník, 1. 9. 2014

TEPELNÁ ČERPADLA chytré a pohodlné vytápění LET ZÁRUKA CONVERT AW. katalog/ceník, 1. 9. 2014 TEPELNÁ ČERPADLA chytré a pohodlné vytápění katalog/ceník, 1. 9. 2014 CONVERT AW AW 1 2 3 4 5 6 7 LET ZÁRUKA 2 První instalace tepelného čerpadla vzduch-voda s frekvenčním měničem (invertorem) v ČR Zkušenosti

Více

Ceník 2008 TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ceník 2008 TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ Ceník 2008 TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ Platnost cen od 1.7. 2008 Ceník MasterTherm Obsah Obsah TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA BoxAir... 2-3 EasyMaster... 4-5 AirMaster...

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

Vytápění, klimatizace. tepelná čerpadla solární kolektory klimatizace. Katalog 2015

Vytápění, klimatizace. tepelná čerpadla solární kolektory klimatizace. Katalog 2015 tepelná čerpadla solární kolektory klimatizace WWBC Tepelná čerpadla voda vzduch STO A0224-648/2014 Výkonové parametry dle ČNS EN 14511-2,3 ve venkovní kompaktní jednotce. Tepelná čerpadla jsou především

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání Š V É D S K Á TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody Vzduch je všude kolem nás a je nejsnáze dostupným zdrojem energie.

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis 6.1 opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Do stávající vzduchové vrstvy je vpravena izolace. Pro toto se hodí nejvíce sypké nebo vfoukávané izolační

Více

Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S

Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S Úvod Stroj který čerpá teplo z jednoho místa na druhé pomocí vnější práce. Princip tepelného čerpadla je znám už velmi dlouho. Tato technologie je v mnoha zařízeních.

Více

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 43. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivos k problemaice Ekonomické aspeky spolehlivosi sysémů

Více

OBSAH. Regulus - úsporné řešení pro vaše topení... 2. Jak to funguje... 3. Odkud získává tepelné čerpadlo energii... 4

OBSAH. Regulus - úsporné řešení pro vaše topení... 2. Jak to funguje... 3. Odkud získává tepelné čerpadlo energii... 4 OBSAH Regulus - úsporné řešení pro vaše topení... 2 Jak to funguje... 3 Odkud získává tepelné čerpadlo energii... 4 Tepelné čerpadlo vzduch/voda EcoAir 107 a 111... 6 Tepelné čerpadlo vzduch/voda EcoAir

Více

OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ

OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ reference tepelná čerpadla 1 1 TEPELNÁ ČERPADLA INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM Tepelná čerpadla Stiebel Eltron jsou tak mnohostranná, jako je architektura

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2013 / 02 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla Proč si pořídit tepelné čerpadlo? Buďte méně závislí na monopolních

Více

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS OBSAH Regulus - úsporné řešení pro vaše topení... 2 Jak to funguje... 3 Odkud získává tepelné čerpadlo energii... 4 Tepelné čerpadlo vzduch/voda EcoAir... 6 Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více