Konstrukce dřevěné haly rozvržení kce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konstrukce dřevěné haly rozvržení kce"

Transkript

1 Konstrukce dřevěné haly rozvržení kce Zadání Jednopodlažní jednolodní dřevěná hala: rozpětí = polovina rozpětí zadané ocelové haly vzdálenost sloupů = poloviční vzdálenost oproti zadané ocelové hale vzdálenost vaznic cca 1-1,5 m, sudý počet polí světlá výška, sníh a vítr dtto jako ocelová hala návrhová životnost: 30 let EC0/str.24, tab.2.1 Úvodní strana: Nakreslit schéma konstrukce (stačí od ruky): Půdorys s vyznačením sloupů, vazníků, vaznic, vodorovných ztužidel (okótovat osově celkové rozměry, vzdálenosti sloupů, vazníků a vaznic) Podélný řez s vyznačením svislých podélných ztužidel (stačí úsek cca 3-4 travé, ztužidla ve všech travé) Příčný řez s pohledem na sloupy (u sloupu uvažujeme plný průřez, tj. nikoliv příhradový sloup) a vazník (pouze schematicky, okótovat pouze světlou a celkovou výšku) Nakreslit schéma vazníku (stačí od ruky): Výška vazníku uprostřed = 1/10 rozpětí Sklon horní pásnice 5-15% (zvolte) Svislice v místě uložení vaznic (okótovat osové vzdálenosti a výšky svislic) Diagonály vzestupné (od levé podpory ke středu) a sestupné (od středu k pravé podpoře)

2 Třídy trvání zatížení a jejich příklady EC5-1-1/bod /str.28-29

3 Třídy provozu (vlhkosti) EC5-1-1/bod /str. 29

4 Modifikační součinitel k mod pro třídy vlhkosti a trvání zatížení EC5-1-1/bod 3.1.3/str. 33

5 Deformační součinitel k def pro třídy vlhkosti a trvání zatížení EC5-1-1/bod 3.1.4/str

6 1. Návrh a posouzení střešní desky vodovzdorná překližka: Určení zatížení působícího na překližku 1.1. Stálé zatížení = vlastní tíha = skladba jednotlivých vrstev střechy (např.: plech nebo bitumenové pásy, separační lepenka, překližka -> návrh tl. 3-7 mm ) charakteristické zatížení návrhové zatížení (g G,nepříznivé = 1,35); (Pozn.: g G,příznivé = 1,00 > zde nebudeme počítat) 1.2. Proměnné zatížení Dlouhodobé zatížení = skladové zatížení = 0 Střednědobé zatížení = užitné zatížení = 0 Krátkodobé zatížení = klimatické zatížení = převzít z ocelové haly (zde nebudeme počítat sání větru) charakteristické zatížení návrhové zatížení (g Q = 1,5)

7 1. Návrh a posouzení střešní desky vodovzdorná překližka: 1.3 Posouzení 1.MS (únosnosti) Výpočet ohybového momentu (pro zjednodušení budeme uvažovat pouze jako prostě podepřený nosník o zatěžovací šířce 1 m => [M Ed =(1/8) q.l 2 ]); kde q= g d +q d Stanovení k mod podle tabulky EC5-1-1/bod 3.1.3/str. 33 (třída provozu/vlhkosti: 2) => stálé zatížení k mod = 0,6 krátkodobé zatížení k mod = 0,9 Návrh profilu překližky [W min =M/f m,d ] kde: f m,d = k mod.(f m,k /g M ); k mod převzít z nejkratší dobu trvajícího zatížení (tj. zde k mod = 0,9); f m,k =29 MPa; g M =1,2 ČSN ; EC5-1-1/tab.2.3,str.31 Posouzení normál. napětí v ohybu s m,d (= M Ed /W) f m,d

8 1. Návrh a posouzení střešní desky vodovzdorná překližka: 1.4. Posouzení 2.MS (použitelnosti) Stanovení k def podle tabulky EC5-1-1/bod 3.1.4/str (třída provozu/vlhkosti: 2) => stálé zatížení k 1,def = 1,0 krátkodobé zatížení k 2,def = 0,0 Průhyb od proměnného zatížení [u 2,inst =(5/384).(q.L 4 /E d I)<d lim =L/300] kde: kde q= g k +q k; E d =E/g M ; E=9 GPa; g M =1,0 Konečný průhyb od stálého a proměnného zatížení [u 1,inst =(5/384).(q.L 4 /E d I)] [u net,fin =u 1,inst.(1+k 1,def )+u 2,inst.(1+y 2.k 2,def )<d lim =L/200] kde součinitel kvazistálé hodnoty y 2 =0 (pro stavby ve výšce do 1000 m.n.m) EN-1990

9 2. Návrh a posouzení střešní desky prkenné bednění: Určení zatížení působícího na bednění 2.1. Stálé zatížení = reakce distančních prken, tepelná izolace, vlastní tíha bednění -> návrh bednění tl.24 mm charakteristické zatížení návrhové zatížení (g G,nepříznivé = 1,35) 2.2. Proměnné zatížení Dlouhodobé zatížení = skladové zatížení = 0 Střednědobé zatížení = užitné zatížení = 0 Krátkodobé zatížení = klimatické zatížení = působí jako složka reakce od distančních prken; rozdělit na charakteristické zatížení návrhové zatížení (g Q = 1,5)

10 2. Návrh a posouzení střešní desky prkenné bednění: 2.3. Posouzení 1.MS (únosnosti) Výpočet ohybového momentu (pro zjednodušení budeme uvažovat pouze jako prostě podepřený nosník o zatěžovací šířce 1 m + zatížení osamělým břemenem uprostřed od distančního prkna => [M Ed =(1/8). q.l 2 + (P d.l)/4]); kde q= g d (=vlastní tíha bednění); P d (= reakce přenesená distančním prknem) Stanovení k mod podle tabulky EC5-1-1/bod 3.1.3/str. 33 (třída provozu/vlhkosti: 2) => stálé zatížení k mod = 0,6 krátkodobé zatížení k mod = 0,9 Návrh profilu prkna [W min =M/f m,d ] kde: f m,d = k mod.(f m,k /g M ); k mod převzít z nejkratší dobu trvajícího zatížení (tj. zde k mod = 0,9); f m,k =16 MPa (pro smrkové řezivo tř. S7); g M =1,3 ČSN ; EC5-1-1/tab.2.3,str.31 Posouzení normál. napětí v ohybu s m,d (= M Ed /W) f m,d (poun.: v případě, že nevyhoví, nejdříve přepočíst jako spojitý nosník např. o 3 polích, poté teprve zvyšovat počet podpor)

11 2. Návrh a posouzení střešní desky prkenné bednění: 2.4. Posouzení 2.MS (použitelnosti) Stanovení k def podle tabulky EC5-1-1/bod 3.1.4/str (třída provozu/vlhkosti: 2) => stálé zatížení k 1,def = 1,0 krátkodobé zatížení k 2,def = 0,0 Průhyb od proměnného zatížení [u 2,inst =(1/48).(P k(sníh).l 3 /E d I)<d lim =L/300] kde: E d =E/g M ; E=8 GPa; g M =1,0 Konečný průhyb od stálého a proměnného zatížení [u 1,inst =(5/384).(q.L 4 /E d I)+(1/48).(P.L 3 /E d I)] [u net,fin =u 1,inst.(1+k 1,def )+u 2,inst.(1+y 2.k 2,def )<d lim =L/200] kde q= g k (vlastní tíha bednění); P=P k (stálé)+ P k (proměnné) součinitel kvazistálé hodnoty y 2 =0 (pro stavby ve výšce do 1000 m.n.m) EN-1990

12 3. Návrh a posouzení vaznice dřevěný hranol obdélníkového průřezu: Určení zatížení působícího na vaznici 3.1. Stálé zatížení = zatížení vrstvami nad vaznicí v zatěžovací šířce poloviny vzdálenosti k sousedním vaznicím (tj. krytina, překližka, distanční prkna, tepelná izolace, bednění, vlastní tíha vaznice (návrh profilu) -> vše převést do liniového zatížení) charakteristické zatížení návrhové zatížení (g G,nepříznivé = 1,35) 3.2. Proměnné zatížení Dlouhodobé zatížení = skladové zatížení = 0 Střednědobé zatížení = užitné zatížení = 0 Krátkodobé zatížení = klimatické zatížení = dtto jako zatížení na překližku, převést z uvedené zatěžovací šířky z plošného do liniového; rozdělit na charakteristické zatížení návrhové zatížení (g Q = 1,5)

13 3. Návrh a posouzení vaznice dřevěný hranol obdélníkového průřezu: 3.3 Posouzení 1.MS (únosnosti) Výpočet ohybového momentu (pro zjednodušení budeme uvažovat pouze jako prostě podepřený nosník => [M Ed =(1/8) q.l 2 ]); kde q= g d +q d Stanovení k mod podle tabulky EC5-1-1/bod 3.1.3/str. 33 (třída provozu/vlhkosti: 2) => stálé zatížení k mod = 0,6 krátkodobé zatížení k mod = 0,9 Návrh profilu hranolu [W min =M/f m,d ; W=(1/6)b.h 2 ] kde: f m,d = k mod.(f m,k /g M ); k mod převzít z nejkratší dobu trvajícího zatížení (tj. zde k mod = 0,9); f m,k =22 MPa (pro smrkové řezivo tř. S10); g M =1,3 ČSN ; EC5-1-1/tab.2.3,str.31 Posouzení normál. napětí v ohybu s m,d (= M Ed /W) f m,d (pozn.: nosník zajišťuje prkenné bednění => neposuzujeme jej proti příčné a torzní nestabilitě)

14 3. Návrh a posouzení vaznice dřevěný hranol obdélníkového průřezu: 3.4. Posouzení 2.MS (použitelnosti) Stanovení k def podle tabulky EC5-1-1/bod 3.1.4/str (třída provozu/vlhkosti: 2) => stálé zatížení k 1,def = 1,0 krátkodobé zatížení k 2,def = 0,0 Průhyb od proměnného zatížení [u 2,inst =(5/384).(q k.l 4 /E d I)<d lim =L/300] kde: E d =E/g M ; E=8 GPa; g M =1,0 Konečný průhyb od stálého a proměnného zatížení [u 1,inst =(5/384).(g k.l 4 /E d I)] [u net,fin =u 1,inst.(1+k 1,def )+u 2,inst.(1+y 2.k 2,def )<d lim =L/200] kde součinitel kvazistálé hodnoty y 2 =0 (pro stavby ve výšce do 1000 m.n.m) EN-1990

15 4. Návrh a posouzení prutů vazníku vazník v běžném poli Pásnice zatížena reakcemi vaznic vždy v místě styku se svislicí nebo diagonálou, vodorovné zatížení až po úroveň hlav sloupů přenesou pouze sloupy (popř. až po pozednici je přenesou stěny, je-li vyzděno), výše -> po úroveň okapu vodorovná břemena a nad okapem vektorový rozklad zatížení větrem na svislou a vodorovnou složku (kombinaci se sáním větru v tomto cvičném případě opět nebudeme počítat) Budeme dimenzovat a posuzovat horní tlačenou pásnici, tlačenou diagonálu nad podporou a taženou dolní pásnici, vše pouze na 1.MS (únosnosti), nikoliv na 2.MS (použitelnosti) => do výpočtu zavedeme maximální reakce od vaznic a vodorovné síly od větru Osové síly v prutech vypočteme např. průsečnou a styčníkovou metodou (obdobně jako u ocelové haly)

16 4. Návrh a posouzení horní tlačené pásnice 4.1. Materiál.parametry, třída provozu(vlhkosti) a modif.souč. k mod Charakteristická pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny (dřevo smrk S10) f c,0,k = 20 MPa Modul pružnosti (na 5% kvantilu) E 0,05 = 6,7 GPa Dílčí součinitel materiálu g M = 1,3 Modifikační součinitel pro třídu provozu (vlhkosti) 1 k mod = 0, Určení návrhové pevnosti v tlaku: f c,0,d = k mod. (f c,0,k / g M ) 4.3. Návrh průřezu pásnice: A min =N d /s =N d.g M /f c,0,k profil (orientačně + 100%) Navrhneme obdélníkový profil hraněného řeziva (tj. zaokrouhlení na centimetry, vhodněji sudé, např. 120x160 mm) 4.4. Výpočet průřezových charakteristik a vzpěrné délky (kolmo k ose z): Plocha průřezu A Moment setrvačnosti k ose z (směr větší štíhlosti) I z (= (1/12) bh 3 ) Poloměr setrvačnosti i z (= (I z /A)) Vzpěrná délka L cr = 0,7. L

17 4. Návrh a posouzení horní tlačené pásnice 4.5. Štíhlostní poměr l z l z = L cr /i z [0] 4.6. Určení kritického napětí: s c,crit,z = (p 2. E 0,05 )/l 2 z [MPa] 4.7. Relativní štíhlostní poměr l rel,z l rel,z = (f c,0,k / s c,crit,z ) [0] 4.8. Výpočet dílčího součinitele vzpěrnosti: k z = 0,5. (1+b c (l rel,z - 0,5)+ l rel,z2 ) [0] kde součinitel přímosti b c = 0,2 (řezivo) EC5-1-1/bod 6.3.2/str Výpočet součinitele vzpěrnosti: k c,z = 1/(k z + (k 2 z l rel,z2 )) [0] Výpočet návrhového napětí: s c,0,d = N d /A [MPa] Posouzení tlačeného prutu na vzpěr při vybočení ve směru kolmém k ose z (tj. ve směru větší štíhlosti): s c,0,d / (k c,z. f c,0,d ) 1 [0]

18 Návrh a posouzení tlačené diagonály nad podporou postup je shodný s posouzením tlačené horní pásnice (L cr = L prutu) Studenti, kteří odevzdali včas příklad č.2 nemusejí tlačenou diagonálu počítat Návrh a posouzení tažené dolní pásnice postup je obdobný jako pro tlačený prut, neobsahuje však vzpěr: Pevnost v tahu (rovnoběžně s vlákny): f t,0,d = k mod. (f t,0,k / g M ) kde f t,0,k = 13 MPa (smrk S10); g M = 1,3; k mod = 0,6 Návrh průřezu pásnice: A min =N d / f t,0,d Navrhneme obdélníkový profil hraněného řeziva (tj. zaokrouhlení na centimetry, vhodněji sudé, např. 120x140 mm) Posouzení průřezu pásnice: s t,0,d (= N d /A) f t,0,d -> vyhovuje?

19 5. Posouzení vazníku z lepeného lamelového dřeva Pro zjednodušení budeme v tomto cvičném příkladě považovat veškeré zatížení za rovnoměrné spojité (působící jako liniové [kn.m -1 ]): stálé zatížení = q G = vlastní tíha vazníku a střešního pláště krátkodobé zatížení = q Q = sníh + vítr tlak svislá složka (vodorovnou složku větru pro zjednodušení zanedbáme) Umístění vazníku: uvnitř haly => třída polohy(vlhkosti) 1 Geometrické a materiálové parametry vazníku z lepeného lamelového dřeva: f m,g,k = 24 MPa (charakteristická pevnost v ohybu) f v,g,k = 2,7 MPa (charakteristická pevnost ve smyku) f c,90,g,k = 5,5 MPa (charakteristická pevnost v tlaku kolmo k vláknům) f t,90,g,k = 0,45 MPa (charakter. pevnost v tahu kolmo k vláknům) E 0,mean,g = 11 GPa (modul pružnosti) h ap výška vazníku ve vrcholu (volíme cca 1/15 rozpětí) h 0 výška vazníku v podpoře (dopočítat dle sklonu) a sklon horní hrany vazníku (ve ) u 0 nadvýšení vazníku (volíme cca 0,3-0,5% rozpětí) b šířka vazníku (volíme cca 1% rozpětí)

20 5. Posouzení vazníku z lepeného lamelového dřeva 5.1. Určení návrhových pevností: Návrhová pevnost v ohybu: f m,g,d = k mod. (f m,g,k / g M ) k mod převzít z nejkratší dobu trvajícího zatížení (tj. zde k mod = 0,9) g M = 1,25 Návrhová pevnost ve smyku: f v,g,d = k mod. (f v,g,k / g M ) Návrhová pevnost v tlaku kolmo k vláknům: f c,90,g,d = k mod. (f c,90,g,k / g M ) Návrhová pevnost v tahu kolmo k vláknům: f t,90,g,d = k mod. (f t,90,g,k / g M ) 5.2. Základní kombinace zatížení pro 1.MS: q d = 1,35.g k + 1,5. q k

21 5. Posouzení vazníku z lepeného lamelového dřeva 5.3. Posouzení smyku v průřezu nad podporou: Výpočet smykové síly v podpoře: T d = (q d. L) / 2 Výpočet smykového napětí v průřezu nad podporou: t v,d = 3. T d / (2. b. h 0 ) Posouzení smyku: t v,d f v,g,d -> vyhovuje?

22 5. Posouzení vazníku z lepeného lamelového dřeva 5.4. Posouzení ohybu v kritickém průřezu: Poloha kritického průřezu: x = (h 0. L) / (2. h ap ) Výpočet ohybového momentu v kritickém průřezu: M d = (T d.x) (q d. x 2 / 2) Výpočet normálového napětí v kritickém průřezu: s m,0,d = (1+4.tg 2 a).(6.m d /(b.h x2 )) Posouzení ohybu: s m,0,d f m,g,d -> vyhovuje?

23 5. Posouzení vazníku z lepeného lamelového dřeva 5.5. Posouzení ohybu uprostřed rozpětí vazníku: Výpočet ohybového momentu uprostřed rozpětí: M d = (1/8). (q d.l 2 ) Výpočet normálového napětí v kritickém průřezu: s m,d = k l.(6.m d /(b.h ap2 )) kde k l = (1+1,4.tga+5,4.tg 2 a) Posouzení ohybu: s m,d f m,g,d -> vyhovuje?

24 5. Posouzení vazníku z lepeného lamelového dřeva 5.6. Posouzení tahu kolmo k vláknům ve vrcholu: Výpočet objemu vrcholové části vazníku: V = h ap2.(2-0,5.tga).b a zároveň V 2/3 V b kde b = šířka vazníku; V b = objem celého vazníku V 0 = 0,01 m 3 srovnávací objem Výpočet normálového napětí v tahu kolmo k vláknům: s t,90,d = k p.(6.m ap,d /(b.h ap2 )) kde k p = 0,2.tga k dis = 1,4 ( koeficient rozdělení napětí ve vrcholové části pro sedlové nosníky) Posouzení tahu: s t,90,d k dis.(v 0 /V) 0,2.f t,90,d -> vyhovuje?

25 5. Posouzení vazníku z lepeného lamelového dřeva 5.7. Posouzení průhybu: Stálé zatížení = vlastní tíha vazníku a střešního pláště = q G Krátkodobé zatížení = sníh + vítr tlak svislá složka = q Q Výpočet a posouzení průhybu od krátkodobého zatížení: u 2,inst =(5/384).(q Q.L 4 /E 0,mean,g I y ) d lim =L/300 kde: E 0,mean,g = 11 GPa ; I y = u sedlového vazníku počítáme s momentem setrvačnosti ve třetině rozpětí vazníku Výpočet a posouzení konečného průhybu od stálého a krátkodobého zatížení: u 1,inst =(5/384).(g G.L 4 /E d I) u net,fin =u 1,inst.(1+k 1,def )+u 2,inst.(1+y 2.k 2,def )-u 0 d lim =L/200 kde k 1,def = 0,6; k 2,def = 0,0 (lepené lamelové dřevo v tř.polohy(vlhkosti) 1) kde u 0 = nadvýšení kde součinitel kvazistálé hodnoty y 2 =0 (pro stavby ve výšce do 1000 m.n.m) EN-1990

26 Zadání č.3 k zápočtu K zápočtu k zadání č.3 Dřevěná konstrukce halové stavby vypracovat: přehledný výkres (dispozici) dřevěné konstrukce v měřítku 1:200 půdorys a příčný řez statický výpočet (dle pokynů ve cvičeních) úvodní strana s celkovým náčrtkem výpis zatížení střešní deska překližka a bednění vaznička vazník příhradový (návrh a posouzení horní a dolní pás u středu rozpětí, diagonála nad podporou) Pozn.: diagonálu nad podporou nemusejí počítat studenti, kteří odevzdali příklad č. 2 včas vazník lepený lamelový detaily v měřítku 1:10 (viz pomůcky na webu) Styky: detail uložení vazníku na podporu (sloup nebo zeď) technickou zprávu Název konstrukce, místo stavby, návrhová doba, sněhová a větrová oblast, seizmické, geologické a hydrogeologické podmínky Jednoduchý popis nosné konstrukce jako celku Jednoduchý popis prvků (způsob uchycení, profily) Použitá literatura, normy, SW VŠECHNY LISTY OČÍSLOVAT A PODEPSAT!

27 Konstrukce dřevěné haly výkres (příklad)

28 Konstrukce dřevěné haly výkres (příklad)

29 Konstrukce dřevěné haly výkres (příklad)

Konstrukce haly schéma nosné kce. Prostorové schéma nosné konstrukce haly

Konstrukce haly schéma nosné kce. Prostorové schéma nosné konstrukce haly Konstrukce haly schéma nosné kce Prostorové schéma nosné konstrukce haly Konstrukce haly rozvržení nosné kce Zadání Jednopodlažní jednolodní ocelová hala, zadáno je rozpětí, počet polí se vzdáleností sloupů,

Více

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky 5. Návrh a posouzení sloupu např. válcovaný průřez HEB: 5.1. Výpočet osové síly N Ed zatížení stálá a proměnná působící na sloup v přízemí (tj. stropy všech příslušných

Více

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky Statický výpočet postup ve cvičení 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky Statický výpočet postup ve cvičení 5. Návrh a posouzení sloupu např. válcovaný průřez HEB: 5.1. Výpočet osové síly N Ed [stálé

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Úloha 5 - Návrh sedlového vazníku

Úloha 5 - Návrh sedlového vazníku Úloha 5 - Návredlového vazníku V 6 6:57:7-5_Sedlovy vaznik.sm Zatížení a součinitele: Třída_provozu Třída_trvání_zatížení Nejnepříznivější kominace návrhového zatížení, % stálého a 6% sněhu (ze zadání):...

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: dřevěné konstrukce) KOUNITNÍ CENTRU ATKY TEREZY V PRAZE . Základní inormace.. ateriály.. Schéma konstrukce. Zatížení 4. Návrh prvků 5.. Střecha 5.. Skleněná asáda KOUNITNÍ

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

GESTO Products s.r.o.

GESTO Products s.r.o. GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995 1 1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA EXHIBITION

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DŘEVOSTAVBY VE VZTAHU K TECHNICKÝM NORMÁM ČSN, PRINCIPY KONSTRUKĆNÍ OCHRANY DŘEVA PETR KUKLÍK Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

6 Mezní stavy únosnosti

6 Mezní stavy únosnosti 6 Mezní stavy únosnosti U dřevěných onstrucí musíme ověřit jejich mezní stavy, teré se vztahují e zřícení nebo jiným způsobům pošození onstruce, při nichž může být ohrožena bezpečnost lidí. 6. Navrhování

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES 02 STATICKÝ VÝPOČET

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015 první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy Investor: Město Modřice Náměstí Svobody 93 664 42 Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Vypracoval: Ing. Miroslav Dorazil Ivanovické náměstí 404/28a

Více

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol řešte ve skupince 2-3 studentů. Den narození zvolte dle jednoho člena skupiny. Řešení odevzdejte svému cvičícímu. Na symetrické prosté krokevní

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

BO04 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO04 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO04 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ Tento materiál slouží výhradně jako pomůcka do cvičení a v žádném případě objemem ani typem informací nenahrazuje náplň přednášek. Obsah VNITŘNÍ SÍLY PRÍHRADOVÉ

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet STATICKÉ TABULKY stěnových kazet OBSAH ÚVOD.................................................................................................. 3 SATCASS 600/100 DX 51D................................................................................

Více

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE Datum: 01/2016 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Zpracovatel: Ing. Karel

Více

NK III ocelové a dřevěné konstrukce (cvičení) Ústav nosných konstrukcí FA ČVUT

NK III ocelové a dřevěné konstrukce (cvičení) Ústav nosných konstrukcí FA ČVUT NK III ocelové a dřevěné konstrukce (cvičení) Ústav nosných konstrukcí FA ČVUT http://15122.fa.cvut.cz středa: Ing. Marián VEVERKA, Ph.D. (512) marianveverka@seznam.cz čtvrtek: Ing. Martin POSPÍŠIL, Ph.D.

Více

3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností

3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností 3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností Eurokód 5 společně s ostatními eurokódy neuvádí žádné hodnoty pevnostních a tuhostních vlastností materiálů. Tyto hodnoty se určují podle příslušných zkušebních

Více

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010 1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení

Více

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy 0 V 06 7:4: - 06_Tramovy_strop.sm Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy Zatížení a součinitele: Třída_provozu Délka_trvání_zatížení Stálé zatížení (odhad vlastní tíhy stropu): g k Užitné zatížení: Užitné

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: +420 241 442 078 Praha 4 fax: +420 241 442 085 http://www.rib.cz email: info@rib.cz 21.

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: +420 241 442 078 Praha 4 fax: +420 241 442 085 http://www.rib.cz email: info@rib.cz 21. RIB Lepený dřevěný vazník (CSN EN 1995-1) PrimyNosnikSozubemAprostupem.RTbsh Protokol zadání Geometrie nosníku 0.00 1.08 0.00 1.08 0.50 20.00 Typ nosníku = N.konstatní výšky Délka nosníku = 21.00 m Sklon

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova, 62 00 Brno Sdružení tel. 2 286, 60 323 6 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/, PSČ 60 82 KOMPETENČNÍ

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky 13. Zděné konstrukce Navrhování zděných konstrukcí Zděné konstrukce mají široké uplatnění v nejrůznějších oblastech stavebnictví. Mají dobrou pevnost, menší objemová hmotnost, dobrá tepelně izolační schopnost

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 47/2016 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, mobil: +420 602 455 293, +420 602 455 027, =================================================

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly Průmyslové haly Halové objekty překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí jednolodní haly vícelodní haly bez jeřábové dráhy jeřáby mostové

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Ing.Jiří Švec projektová kancelář Ing.Jiří Švec Sadová 275, 431 56 Mašťov Akce: stavební práce na RD Valtířov k.ú. Ústí nad Labem, č.par. 237 Investor : Dolanský Jan, Ústecká 152, 410 02 Malé Žernoseky

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Projekt 3 Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Vypracovala: Bc. Karolína Mašková Vedoucí projektu: Doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D. Konzultace: Ing. Ladislav Svoboda,

Více

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní prvek, stádium II dříve vznikají trhliny ohybové a

Více

Technická zpráva a statický výpočet

Technická zpráva a statický výpočet Ing. Ferdian Jaromír, ferdi,výškovická 155, Ostrava-Výškovice, 700 30 Kancelář ul. Ruská 43, Ostrava-Vítkovice, 703 00, Tel. : 596693749, 603259826, Fax. :596693751 e-mail ferdian@mto-ok.cz, www.projektyostrava.cz,

Více

Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M

Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M 1. S jakou vnitřní strukturou silikátů (křemičitanů), tedy uspořádáním tetraedrů, se setkáváme v přírodě? a) izolovanou b) strukturovanou c) polymorfní

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ ODBAVOVACÍ

Více

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování: 5. cvičení Svarové spoje Obecně o svařování Svařování je technologický proces spojování kovů podmíněného vznikem meziatomových vazeb, a to za působení tepla nebo tepla a tlaku s případným použitím přídavného

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík STATICKÝ VÝPOČET Zpracovatel : Zodpovědný projektant : Vypracoval : Ing. Pavel Charous Ing. Jan Blažík Stavebník : Místo stavby : Ondřejov u Rýmařova z.č. : Stavba : Datum : 06/2015 Stáj pro býky 21,5

Více

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17.

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17. Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Manuál. Návrh dřevěných konstrukcí

Manuál. Návrh dřevěných konstrukcí Manuál Návrh dřevěných konstrukcí Návrh dřevěných konstrukcí Obsah Vlastnosti materiálu... 7 Parametry dřeva... 7 Nastavení parametrů pro návrh... 9 Provedení posudku... 11 Podrobný posudek... 11 Úvod

Více

Průmyslové haly. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí

Průmyslové haly. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí Průmyslové haly Halové objekty překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí jednolodní haly vícelodní haly bez jeřábové dráhy jeřáby mostové

Více

Statický výpočet dle EC5 Výstup: Statický výpočet dle EC5 Vytištěno: :16:13 Verze:

Statický výpočet dle EC5 Výstup: Statický výpočet dle EC5 Vytištěno: :16:13 Verze: Informace o projektu: Statický výpočet dle EC5 Výstup: Statický výpočet dle EC5 Vytištěno: 29.4.2013 21:16:13 Verze: 5.64.0.4 Strana: 1/6 Reference zakázky: PROSEC Zákazník: Aitia s.r.o. Projekt: Proseč

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA SPORTS

Více

Řešený příklad: Prostě uložený nosník s mezilehlým příčným podepřením

Řešený příklad: Prostě uložený nosník s mezilehlým příčným podepřením Dokument č. SX003a-CZ-EU Strana 1 z 8 Eurokód :200 Řešený příklad: Prostě uložený nosník s mezilehlým příčným podepřením Tento příklad podrobně popisuje posouzení prostého nosníku s rovnoměrným zatížením.

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. 3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené

Více

Desky Trámy Průvlaky Sloupy

Desky Trámy Průvlaky Sloupy Desky Trámy Průvlaky Sloupy Deska působící: v jednom směru ve dvou směrech Rozpětí l až 8 m h ~ l / 26, až 0,30 m M ~ w l 2 /8 Přednosti: -větší tuhost než u bezhřibové desky - nižší než bezhřibová deska

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny 1. Úvod Podklady použité pro srovnání: ČSN 730035 Zatížení stavebních konstrukcí, ČSN 731701 Dřevěné konstrukce -

Více

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC -1- STATICKÝ VÝPOČET: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 0 Veřejné WC A) SVISLÉ ZATÍŽENÍ STŘECHY: SKLON: 9 o ; sin 0,156; cos

Více

STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R.

STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R. PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ ING. MARTIN OUTLÝ O-PRO SERVIS IČO 11 422 131 STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady.

Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, kalkulačka (nutná), tabulka průřezových

Více

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva CERTIFIKÁT dle ČSN EN 14374 DOPORUČENÉ POUŽITÍ Sloupky, krokve, prahy, rámy, zesílení okenních a dveřních otvorů, nosníky, průvlaky, zesílení

Více

Zesilování dřevěného prvku uhlíkovou lamelou při dolním líci. Zde budou normové hodnoty vypsány do tabulky!!!

Zesilování dřevěného prvku uhlíkovou lamelou při dolním líci. Zde budou normové hodnoty vypsány do tabulky!!! Zesilování dřevěného prvku uhlíkovou lamelou při dolním líci jméno: stud. skupina: příjmení: pořadové číslo: datum: Materiály: Lepené lamelové dřevo třídy GL 36h : norma ČSN EN 1194 (najít si hodnotu modulu

Více

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 Přehled úloh pro cvičení RBZS Úloha 1 Po obvodě podepřená deska Úloha 2 Lokálně

Více

Pilotové základy úvod

Pilotové základy úvod Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet

Více

ÚPRAVY BYTU V PANELOVÉM DOMĚ Projekt pro stavební povolení

ÚPRAVY BYTU V PANELOVÉM DOMĚ Projekt pro stavební povolení Ing. Vladimír KOVÁČ autorizovaný statik Nad vodovodem 3258/2 100 31 Praha 10 kovac@az-statika.cz Vajdova 1031/5, 102 00 Praha 15 - Hostivař ÚPRAVY BYTU V PANELOVÉM DOMĚ Projekt pro stavební povolení STATICKÉ

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Úloha 1 - Posouzení nosníku na ohyb, smyk a průhyb

Úloha 1 - Posouzení nosníku na ohyb, smyk a průhyb 8 II 06 3::35 - DK - Uloa.sm Úloa - Posouzení nosníku na oyb, smyk a průyb Zatížení a součinitele: Třída_provozu Délka_trvání_zatížení "Střednědobé" Stálé zatížení (včetně vlastní tíy nosníku):,5 kn m

Více

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce 2 Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

KURZ BO02 KOVOVÉ KONSTRUKCE. Konstrukce průmyslových budov STŘEŠNÍ ZTUŽIDLA

KURZ BO02 KOVOVÉ KONSTRUKCE. Konstrukce průmyslových budov STŘEŠNÍ ZTUŽIDLA KURZ BO0 KOVOVÉ KONSTRUKCE Konstrukce průmyslových budov STŘEŠNÍ ZTUŽIDLA Brno 007 KURZ BO0 Pracovní kopie strana:, celkem: OBSAH ZTUŽIDLA...5. STŘEŠNÍ ZTUŽIDLA...6.. PŘÍČNÉ (VĚTROVÉ) ZTUŽIDLO V ROVINĚ

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Mezní stavy použitelnosti (MSP) Použitelnost a trvanlivost Obecně Kombinace zatížení pro MSP Stádia působení ŽB prvků Mezní stav omezení napětí Mezní stav

Více

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku. PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu,

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení,

Více

Úloha 1 - Posouzení nosníku na ohyb, smyk a průhyb

Úloha 1 - Posouzení nosníku na ohyb, smyk a průhyb Úloa - Posouzení nosníku na oyb, smyk a průyb Zatížení a součinitele: Dřevo Třída_provozu Délka_trvání_zatížení 0 V 06 :3: - 0_Proste-podepreny-nosnik.sm Stálé zatížení (včetně vlastní tíy nosníku): Užitné

Více

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB téma přednášek: KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB Obsah přednášek: Funkce a součásti halových a velkoobjemových objektů Konstrukční systém halového objektu vývoj ohýbaný, tlačený a tažený konstrukční

Více

PROJEKT OCELOVÁ KONSTRUKCE HALY S JEŘÁBOVOU DRÁHOU S NOSNOSTÍ 5 t, VARIANTNÍ POROVNÁNÍ S OPTIMALIZACÍ KONSTRUKCE

PROJEKT OCELOVÁ KONSTRUKCE HALY S JEŘÁBOVOU DRÁHOU S NOSNOSTÍ 5 t, VARIANTNÍ POROVNÁNÍ S OPTIMALIZACÍ KONSTRUKCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MECHANIKY OBOR STAVITELSVÍ AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PROJEKT OCELOVÁ KONSTRUKCE HALY S JEŘÁBOVOU DRÁHOU S NOSNOSTÍ 5 t, VARIANTNÍ

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Některá klimatická zatížení

Některá klimatická zatížení Některá klimatická zatížení 5. cvičení Klimatické zatížení je nahodilé zatížení vyvolané meteorologickými jevy. Stanoví se podle nejnepříznivějších hodnot mnohaletých měření, odpovídajících určitému zvolenému

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

Složení. Konstrukční ocel obsahuje okolo 0,2% C

Složení. Konstrukční ocel obsahuje okolo 0,2% C Složení Ocel - slitina železa a dalších prvků - nejdůležitější je uhlík - nekujná železa > 2,14 % C (litina) - kujná železa < 2,14% C Konstrukční ocel obsahuje okolo 0,2% C Nežádoucí prvky: P, S, O 2,

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ 20. Betonářské dny (2013) Sborník Sekce ČT1B: Modelování a navrhování 2 ISBN 978-80-87158-34-0 / 978-80-87158-35-7 (CD) MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ Jaroslav Navrátil 1,2

Více

Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání Program dalšího vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ LEŠENÁŘŮ Učební plán kurzu: Vzdělávání odborně způsobilých osob pro DSK MODUL A2 Projekt: Konkurenceschopnost pro lešenáře Reg. č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024 Tento produkt

Více

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ KONSTRUKCE

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

Základní rozměry betonových nosných prvků

Základní rozměry betonových nosných prvků Základní rozměry betonových nosných prvků Desky Trámy Průvlaky Sloupy Ohybové momenty [knm] na nosníku Prostě uloženýnosník q[kn/m] 1/8 ql 2 Oboustranně vetknutý nosník 1/12 ql 2 1/12 ql 2 q[kn/m] 1/24

Více

9. Obvodové stěny. Jeřábové konstrukce.

9. Obvodové stěny. Jeřábové konstrukce. 9. Obvodové stěny. Jeřábové konstrukce. Větrová a brzdná ztužidla ve stěnách. Obvodové stěny: sloupky, paždíky (kazety), ztužení, plášť. Jeřáby: druhy, návrh drah pro mostové jeřáby (dispoziční řešení,

Více