INFO SAS. Systém agend pro školy verze 7.1. Z dalšího obsahu. Úvodní slovo. Obsah CD SAS 7.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFO SAS. Systém agend pro školy verze 7.1. Z dalšího obsahu. Úvodní slovo. Obsah CD SAS 7.1"

Transkript

1 INFO SAS Systém agend pro školy verze 7.1 Úvodní slovo Z dalšího obsahu Vážení uživatelé programu SAS, právě dostáváte do rukou nejnovější verzi programu verzi 7.1, která završuje 20leté vývojové úsilí autorského týmu. SAS je ve svých 20 letech vyzrálým programem s širokou škálou funkcionality. I v dalších letech bude naší prioritní snahou udržovat SAS v potřebné funkční kondici tak, aby splňoval všechny požadavky na něj kladené z pohledu aktuální legislativy, tak zejména z hlediska potřeb Vás uživatelů. Věříme, že nám i v tom následujícím období zachováte svoji přízeň. A nyní již, co v této verzi najdete za novinky. Střední školy budou nejvíce zajímat zásadní úpravy SASu pro evidenci údajů státní maturity. Podrobnosti se dozvíte v samostatné rubrice tohoto bulletinu. Již na jarním semináři uživatelů jsme prezentovali novou podobu modulu Správce systému, kterou nyní máte k dispozici. Věříme, že Vám usnadní správu uživatelských účtů a přístupových práv k SASu. Další požadovanou novinkou pro správce SASu je možnost násilného, centrálního ukončení činnosti uživatelů, která je nyní implementována v modulu Správce databáze. Vedle řady drobných technických vylepšení SASu a isasu, představuje verze 7.1 rovněž potřebný základ pro implementaci nového algoritmu exportu údajů za školní matriky, který bude k dispozici jako průběžná aktualizace pouze pro tuto verzi SASu a to v předstihu před zahájením podzimního sběru dat. Do konce roku pak můžete očekávat další požadované aktualizace v souladu s již zveřejněným plánem vývoje. Za vývojový tým SAS Kontakty, adresy MP-Soft, a.s., Příkop 4, Brno tel.: , fax: , Web: Centrum zákaznické podpory programu SAS tel.: Ing. Jiří Soukenka, MP-Soft, a.s. Obsah CD SAS 7.1 Instalace SAS 7.1 Závěrečné zkoušky a maturity Správce systému Zvýraznění údajů pro data ze školní matriky Ukončování aplikace SAS u všech uživatelů Kurzy programu SAS Obsah CD SAS 7.1 Instalace Systému agend pro školy SAS 7.1 Všechny verze instalací včetně demonstrační verze. Složka: WINSETUP Internetová aplikace systému SAS PHP scripty internetové aplikace SAS. Složka: ISAS Nově vytvořené tiskové sestavy Složka: SOUBORY Instalace databázového serveru Firebird Instalace pro Windows a Linux, informace. Složka: FIREBIRD Instalace Systému agend pro školy SAS 6.7 Všechny verze instalací včetně demonstrační verze. Složka: SAS67 Instalace Systému agend pro školy SAS Všechny verze instalací včetně demonstrační verze. Složka: SAS518 Instalační balíček PHP pro Windows Instalace php scriptovacího stroje k webovému serveru na počítačích s operačním systémem Windows. Složka: PHP Příručky k Systému agend pro školy SAS ve formátu HTML Složka: HTML Příručky k Systému agend pro školy SAS Informace k vedení školní matriky v systému SAS. Složka: DOC Tutoriály Video tutoriály k používání systému SAS. Složka: TUTORIAL

2 Instalace SAS 7.1 Při instalaci systému SAS 7.1 postupujte podle popisu instalace, který vyvoláte příslušným tlačítkem v úvodním programu CD SAS (Popis instalace SAS 7). Před instalací proveďte nejdříve zálohu dat! SAS 7.1 instalujte do stejných adresářů, jako předchozí verzi 7.0. V instalačním programu můžete vypnout instalaci tiskových sestav. Při instalaci použijete licenční kartičku uživatele pro rok 2011 (obdrželi jste ji společně s touto verzí). Pokud provozujete SAS v síti a máte programové soubory nainstalovány na jednotlivé počítače, proveďte instalaci na tyto počítače stejným způsobem jako u předchozí verze. Instalace Firebird 2.1 Popis přechodu z Firebird 1.5 na Firebird 2.1 je uveden v předchozím INFO SAS 7.0, který naleznete také na instalačním CD ve složce DOC. SAS 7.1 můžete provozovat s Firebird 1.5 nebo 2.1 (doporučeno), nepoužívejte vyšší verzi. Instalace Internetové aplikace SAS Na CD SAS 7.1 ve složce ISAS je poslední verze Internetové aplikace SAS (ISAS) Nainstalujte ji spolu s instalací SAS 7.1. Oproti předchozí verzi vydané v květnu 2011 obsahuje následující změny: oprava zobrazení detailu známky žáka průběžné klasifikace pro 2. evidenční skupinu podpora odstávky databáze při její údržbě (ukončení klientů SAS) Závěrečné zkoušky a maturity Modul Závěrečné zkoušky a maturity prošel v aktualizacích připravených pro SAS 7.0 a pro verzi SAS 7.1 zásadními změnami. Příčinou změn je úprava modulu pro nové maturity. Úplně přepracována byla nabídka Vstupy. V předchozích verzích se skládala z nabídek Vstupy pro vysvědčení a Vstupy pro výuční list. Nyní se dělí do tří nabídek Maturity, Závěrečné zkoušky a Absolutorium. Toto základní rozdělení zůstává stejné pro evidenční školní rok i pro školní roky archivní. Co se však liší jsou funkce, které se nachází v nabídce Maturity. Nabídka Maturity od školního roku 2010/11 nové uspořádání funkcí Zadání a oprava klasifikace Datum maturity Tiskopisy Maturitní dokumenty Import údajů z xml Připuštění ke zkoušce Zadání opravné klasifikace původní Nabídka Maturity do školního roku 2009/10 obsahuje funkce z nabídky Vstupy pro vysvědčení Zadání a oprava klasifikace Klasifikace z písemných zkoušek Klasifikace z předmětu Zadání předmětů (Zadání pro třídu, Zadání pro učební skupinu, Zadání pro žáka) Zadání předsedy komise (Zadání pro třídu, Zadání pro učební skupinu) Zadání termínu zkoušky Zadání opravné klasifikace Nabídka Závěrečné zkoušky stejné funkce pro evidenční školní rok i archivní školní roky, obsahuje funkce z nabídky Vstupy pro výuční list Zadání a oprava klasifikace Klasifikace z písemné zkoušky Klasifikace z praktické zkoušky Klasifikace z ústní zkoušky Zadání předsedy komise (Zadání pro třídu, Zadání pro učební skupinu) Zadání termínu zkoušky Zadání opravné klasifikace Nabídka Absolutorium stejné funkce pro evidenční školní rok i archivní školní roky, obsahuje funkce z nabídky Vstupy pro vysvědčení Zadání a oprava klasifikace Klasifikace z písemných zkoušek Klasifikace z předmětu Zadání předmětů (Zadání pro třídu, Zadání pro učební skupinu, Zadání pro žáka) Zadání předsedy komise (Zadání pro třídu, Zadání pro učební skupinu) Zadání termínu zkoušky Zadání opravné klasifikace Funkce uvedené v nabídkách Maturity (při práci s archivními školními roky do 2009/10), Závěrečné zkoušky a maturity a Absolutorium fungují stejným způsobem jako v předchozích verzích. Nové funkce v nabídce Maturity Evidence údajů nových maturit má z pohledu školní matriky dvě roviny: 1. Evidence dokumentů požadovaných legislativou (maturitní vysvědčení, protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky, posudky žáků s PUP). 2. Evidence údajů dílčích zkoušek a souhrnných výsledků ve formě datových struktur. Pro splnění těchto požadavků se v nabídce Maturity nachází následující funkce: Zadání a oprava klasifikace Funkce pro práci s klasifikací žáka v Klasifikační kartě žáka. Po výběru funkce se zobrazí dialogové pro výběr žáka. Po výběru žáka a stisku tlačítka Zadat se zobrazí klasifikační karta žáka, která pro sledovaní údajů pro nové maturity obsahuje následující záložky: Společná Údaje o společné části maturitní zkoušky. Data na této záložce bude možno zadat ručně, předpokládá se však naplnění údajů pomocí funkce Import údajů z xml. Profilová Údaje o profilové části maturitní zkoušky. Data na této záložce bude možno zadat ručně, předpokládá se však naplnění údajů pomocí funkce Import údajů z xml. Hodnocení Obecnější údaje o maturitní zkoušce. Obsahuje následující údaje: Celkový prospěch celkový prospěch u maturitní zkoušky. Datum maturity datum předání vysvědčení a protokolu o maturitní zkoušce. Datum, kdy je žák poslední den žákem školy. Funkce Datum odchodu z nabídky Operace naplní tímto datem údaj Datum odchodu v evidenční kartě žáka. Druh zkoušky druh konané zkoušky, výběr z číselníků ÚIV, implicitně nastaveno na Maturitní zkouška. Vykonaná zkouška typ vykonané zkoušky, výběr z číselníku ÚIV, implicitně nastaveno na Zkouška v řádném termínu.

3 neomluvená neúčast u maturitní zkoušky slouží pro sledování neomluvené neúčasti u maturitní zkoušky. Údaje Celkový prospěch a neomluvená neúčast u maturitní zkoušky bude možno naimportovat pomocí funkce Import údajů z xml. Tiskopisy Údaje o vydaných tiskopisech: Vysvědčení série, číslo série a číslo vydaného vysvědčení. Protokol série, číslo série a číslo vydaného protokolu. Dokumenty Záložka pro uložení souborů požadovaných legislativou pro žáka. Ze systému CERTIS jste obdrželi soubory ve formátu pdf pro vysvědčení a protokoly. Na této záložce lze zaevidovat soubory s vysvědčením a protokolem přímo pro žáka. Protože pdf soubory ze systému CERTIS obsahují data pro celou školu, je nejdříve nutno tento soubor rozdělit na soubory s údaji pro jednotlivé žáky a ty poté neimportovat. Jednodušší alternativou je použití funkce Maturitní dokumenty, která umožní zaevidovat tyto soubory jako celek. Záložky Společná, Profilová a Dokumenty nejsou v modulu Závěrečné zkoušky a maturity ve verzi 7.1 přístupné, budou k dispozici v aktualizacích modulu Závěrečné zkoušky a maturity začátkem července. Funkce používá přístupové právo Vysvědčení Zadání a oprava klasifikace. Datum maturity Funkce pro zadání Data maturity (data předání vysvědčení a protokolu o maturitní zkoušce, současně se jedná o datum, kdy je žák poslední den žákem školy) v seznamu žáků. Po výběru funkce se zobrazí dialogové okno pro výběr třídy, se kterou se bude pracovat. Po výběru třídy následuje zobrazení dialogového okna Zadání data maturity, které obsahuje seznam žáků z vybrané třídy. Zadávání se provádí následujícím způsobem: Nejdříve je třeba s seznamu vybrat žáky, kteří mají stejné datum maturity. Výběr lze provést buď stiskem tlačítka před jménem žáka nebo pomocí tlačítek v pravé části okna (Všechny vybere všechny žáky v seznamu, Nic zruší výběr všech žáků v seznamu, Obrátit obrátí výběr žáků, Vše před označí všechny žáky před aktivním žákem v seznamu, Vše za označí všechny žáky za aktivním žákem v seznamu). Po výběru žáků se vyplní vstupní řádek Datum maturity. Přidělení data maturity vybraným žáků se provede stiskem tlačítka Zadat. Chcete-li zrušit zadané datum maturity pro některé žáky, pak tyto žáky nejdříve vyberte v seznamu, vstupní řádek Datum maturity vyprázdněte a stiskněte tlačítko Zadat. Funkce používá přístupové právo Vysvědčení Zadání a oprava klasifikace. Tiskopisy Funkce pro zadání vydávaných tiskopisů v seznamu žáků. Nejdříve se zobrazí dialogové okno pro výběr třídy. Po výběru třídy následuje zobrazení okna Tiskopisy. V horní části okna se nachází informace o třídě, se kterou se právě pracuje. Další částí okna jsou vstupní řádky a tlačítka pro zjednodušení zadání vydávaných vysvědčení a protokolu. Pod touto částí se nachází seznam žáků. V seznamu žáků je možno ručně zapsat sérii a číslo vydávaného vysvědčení a protokolu. Pro urychlení zadávání je možno použít vstupní řádky a tlačítka nad seznamem žáků. Například pro zadávání vydaných tiskopisů pro vysvědčení: pracuje se se vstupními řádky a tlačítky v části Vysvědčení. Do vstupního řádku série se zapíše série vydávaných tiskopisů (měla by být pro všechny žáky stejná). Do vstupního řádku číslo lze zapsat číslo prvního vydávaného tiskopisu. Stiskem tlačítka Přidělit sérii se přidělí série pro všechny žáky, kteří ji dosud neměli zadanou. Stiskem tlačítka Přidělit sérii a číslo se přidělí série a číslo pro všechny žáky, kteří dosud neměli údaje zadané. Při přidělení čísla funkce postupuje tak, že pro následujícího žáka zvyšuje číslo o 1. Zadání vydávaných tiskopisů pro protokol lze provést obdobně pomocí vstupních řádků a tlačítek v části Protokol. Série - maximální velikost 3 znaky, může obsahovat malá a velká písmena a číslice. Číslo - maximální velkost 8 znaků, může obsahovat číslice. Funkce používá přístupové právo Vysvědčení Zadání a oprava klasifikace. Maturitní dokumenty Funkce pro uložení souborů požadovaných legislativou. Ze systému CERTIS jste obdrželi soubory ve formátu pdf pro vysvědčení a protokoly. Pomocí této funkce lze zaevidovat soubory pdf s vysvědčením a protokolem jako celek. Lze uložit i xml soubor s údaji pro import dat pro jednotlivé žáky. Funkce není součástí modulu Závěrečné zkoušky a maturity ve verzi 7.1, bude k dispozici v aktualizacích modulu Závěrečné zkoušky a maturity začátkem července. Import údajů z xml Funkce pro import údajů o maturitní zkoušce ze souboru xml, který jste obdrželi ze systému CERTIS. Funkce bude řešena formou průvodce. V současné chvíli se pracuje na této funkci, po otestování bude dána k dispozici uživatelů prostřednictvím aktualizace modulu Závěrečné zkoušky a maturity. Připuštění ke zkoušce Funkce pro připuštění žáka k maturitní zkoušce. Funguje stejným způsobem jako v předchozích verzích modulu Závěrečné zkoušky a maturity. Zadání opravné klasifikace původní Funkce pro zadání opravné klasifikace pro žáky, kteří konají opravnou maturitní zkoušku podle pravidel platných do loňského školního roku. Funguje stejným způsobem jako funkce Zadání opravné klasifikace v předchozích verzím modulu Závěrečné zkoušky a maturity. Export údajů o žácích pro přihlášky ke státní maturitě V nabídce Operace se nachází nová funkce Export údajů o žácích pro přihlášky ke státní maturitě. Tato funkce umožňuje provést export údajů o žácích do souborů ve formátu xls, který lze naimportovat do systému CERTIS. Podle posledních informací se uvažuje o změně formátu souboru s daty, v případě změny bude funkce upravena tak, aby odpovídala požadavků systému CERTIS. Funkce je vytvořena formou průvodce a skládá se z pěti kroků: 1:krok Úvodní okno průvodce exportem údajů pro přihlášky ke státní maturitě. Slouží pro výběr formátu souboru s daty (k dispozici jsou textový soubor (csv) nebo soubor Microsoft Excel (xls) a pro zadání jména a umístění souboru s exportem dat. Jako jméno souboru se zkrácený název školy zadaný ve funkci Údaje o škole v Hlavním modulu. 2. krok Druhý krok průvodce exportem údajů pro přihlášky ke státní maturitě slouží pro výběr žáků, kteří budou součástí exportu dat. V levé části dialogového okna se nachází seznam tříd. Pro každou třídou se zobrazuje její zkratka, počet žáků vybraných a celkový počet žáků ve třídě. Po výběru třídy se v pravé části dialogového zobrazí seznam žáků. Výběr žáků lze provést buď kliknutím myší na ikonu tlačítka před jménem žáka nebo pomocí tlačítek v pravé části okna (Všechny

4 vybere všechny žáky v seznamu, Nic zruší výběr všech žáků v seznamu, Obrátit obrátí výběr žáků, Vše před označí všechny žáky před aktivním žákem v seznamu, Vše za označí všechny žáky za aktivním žákem v seznamu). 3. krok Třetí krok průvodce exportem údajů pro přihlášky ke státní maturitě slouží pro nastavení způsobu exportu údajů o státním občanství vybraných žáků. Exportovaný údaj musí odpovídat číselníku státních občanství RAST, který obsahuje dvoupísmenné zkratky. Průvodce zjistí státní občanství vybraných žáků evidované v systému SAS a na základě úplného názvu státu se pokusí tato státní občanství spojit. Tento algoritmus však nemusí být jednoznačný, proto je zde možnost ručního nastavení exportu údaje o státním občanství. V levé části dialogového okna se nachází seznam nalezených státních občanství. Za každou zkratkou je uvedena šipka a údaj, jaká dvoupísmenná zkratka z číselníku RAST bude použita pro export dat. Po kliknutí na státní občanství se v pravé části dialogového okna zobrazí pracovní plocha pro zadaní způsobu exportu státního občanství. V horní části pracovní plochy se zobrazuje vybrané státní občanství a vstupní řádek pro zadání zkratky z číselníku RAST. Pod těmito údaji se zobrazuje vlastní seznam položek číselníku RAST. Způsob převodu lze provést buď zápisem dvoupísmenné zkratky státního občanství přímo do vstupního řádku nebo dvojklikem myši na položku v seznamu číselníku RAST. 4. krok Čtvrtý krok průvodce exportem údajů pro přihlášky ke státní maturitě zobrazuje v přehledné tabulce údaje, které budou součásti exportu. V horní částí tabulky se nachází záhlaví s názvy údajů v jednotlivých sloupcích. Údaje tabulce lze editovat. V levém dolním rohu se nachází tlačítko Kontrola dat, po jehož stisku proběhne kontrola vyplnění povinných údajů pro export dat. Na závěr kontroly se zobrazí protokol s informacemi o průběhu kontroly a případě seznamem žáků s informacemi o nalezených chybách. 5. krok Závěrečný krok průvodce exportem údajů pro přihlášky ke státní maturitě. Slouží pro potvrzení provedení exportu dat. Po zaškrtnutí položky provést export údajů pro přihlášky ke státní maturitě potvrzení exportu dat a stisku tlačítka Dokončit proběhne vlastní export dat. Po vytvoření souboru s údaji o žácích se zobrazí okno s informacemi o místě uložení souboru s exportem dat a počtem exportovaných záznamů. Ostatní úpravy v modulu Závěrečné zkoušky a maturity Nástrojová lišta Na nástrojové liště se nachází tlačítka s ikonami popsaného listu a modrými písmeny M, Z a A. Ikonka s písmenem M slouží k rychlejšímu spuštění funkce Zadání a oprava klasifikace z nabídky Maturity, ikonka s písmenem Z slouží k rychlejšímu spuštění funkce Zadání a oprava klasifikace z nabídky Závěrečné zkoušky, ikonka s písmenem A slouží k rychlejšímu spuštění funkce Zadání a oprava klasifikace z nabídky Absolutorium. Hodnocení třídy Funkce Hodnocení třídy zobrazuje nově v tabulce počty žáků, kteří konají maturitu, závěrečnou zkoušku a absolutorium (dosud se v tabulce zobrazovaly počty žáků s vysvědčením a počty žáků s výučním listem). Správce systému Modul Správce systému je součástí systému SAS již od dosovských verzí. V SAS 7.1 došlo k jeho úplnému přepracovaní. Některé funkce byly spojeny, dialogová okna mají nový vzhled a nový způsob ovládání. Modul Správce systému obsahuje následující funkce nabídka Systém o funkce Konec ukončení modulu Správce systému nabídka Uživatelé o funkce Nastavení uživatelů nastavení přístupových práv pro uživatele nabídka Operace o funkce Uzamčení pololetní klasifikace uzamčení pololetní klasifikace nabídka Konfigurace o funkce Práce s číselníky Číselník skupin uživatelů číselník skupin uživatelů o funkce Nastavení šablon uživatelů nastavení šablon uživatelů a přístupových práv pro šablony uživatelů Nastavení uživatelů Funkce pro nastavení přístupových práv pro uživatele. Nachází se v nabídce Uživatelé a umožňuje zadávat přístupová práva jednotlivě i hromadně pro více uživatelů současně. Nastavení přístupových práv pro uživatele se provádí v dialogovém okně Nastavení uživatelů, které se skládá z následujících částí: seznam uživatelů a skupin uživatelů Přístupová práva Uživatelé Seznam uživatelů a skupin uživatelů Seznam uživatelů a skupin uživatelů se nachází levé části dialogového okna. V seznamu se nejdříve zobrazují skupiny uživatelů pod nimi seznam uživatelů. Před každou skupinou uživatelů a před každým uživatele se nachází tlačítko pro výběr. Výběr uživatelů, pro které se bude provádět nastavení přístupových práv se provádí zaškrtnutím tlačítka před uživatelem (skupinou uživatelů). Uživatele lze vybrat také pomocí skupin uživatelů - po zaškrtnutí skupiny uživatelů se vyberou (zaškrtnou) všichni uživatelé, kteří patří do této skupiny. Po odstranění zaškrtnutí skupiny uživatelů proběhne zrušení výběru uživatelů, kteří do skupiny patří. Pokud zůstávají zaškrtnuty jiné skupiny uživatelů, pak se zrušení výběru uživatele neprovede, pokud patří do některé ze zbývajících vybraných skupin uživatelů. Vybraní uživatelé i vybrané skupiny uživatelů jsou zvýrazněny (podbarveny) světle zelenou barvou. Pod seznamem skupin a uživatelů se nachází tlačítko Zrušit výběr uživatelů, po jehož stisku se zruší výběr pro všechny uživatele, nebude vybrán žádný uživatel. Přístupová práva Vpravo nahoře se v dialogovém okně Nastavení uživatelů nachází část, která slouží pro nastavení přístupových práv pro vybrané uživatele. Nad tlačítkem Nastavit přístupová práva se zobrazuje počet vybraných uživatelů, pro které se budou přístupová práv nastavovat. Po stisku tlačítka Nastavit přístupová práva se zobrazí dialogové okno Nastavení přístupových práv, ve kterém lze nastavovat přístupová práva. Ovládání nastavení přístupových práv je popsáno odstavci Nastavení přístupových práv. Uživatelé V pravé části dialogového okna Nastavení uživatelů se nachází plocha pro práci se základními údaji o uživatelích. Jako první se zde nachází tlačítko Přidat uživatele, které slouží pro přidání nového uživatele. Po jeho stisku se spustí průvodce přidáním nového uživatele. Funkčnost průvodce přidáním nového uživatele je stejná jako v předchozí verzi modulu Správce systému. Dalším objektem v této části je vstupní řádek pro výběr uživatele. Je označen textem Vyberte uživatele, kterého si přejete opravit nebo odebrat. Po výběru uživatele se zobrazí vstupní řádky pro úpravu údajů o uživateli, které jsou naplněny údaji o uživateli. Pro každého uživatele se sledují následující údaje: Značka maximální délka 15 znaků, používá se pro přihlášení do systému SAS

5 Příjmení a jméno maximální délka 40 znaků Vazba na pracovníka pracovník z modulu Evidence pracovníků, který odpovídá zadanému uživateli. Pracovníka lze vybrat ze seznamu. V seznamu jsou uvedeni nejdříve aktivní pracovníci, poté pracovníci umístěni v archivu. Pracovníci umístěni v archivu se zobrazují přeškrtnutě a neměli by být používání. Vazba na pracovníka se využívá u některých přístupových práv v modulu Klasifikace žáků Heslo maximální délka 15 znaků, používá se pro přihlášení do systému SAS Potvrzení hesla maximální délka 15 znaků, používá se pro ověření zadaného hesla Člen skupin uživatelů seznam skupin uživatelů V dolní části pracovní plochy se nachází dvě tlačítka tlačítko Opravit uživatele uloží provedené změny k uživateli, tlačítko Odebrat uživatele odebere vybraného uživatele. Po změně některého z údajů se rozbliká tlačítko Opravit uživatele, slouží k upozornění, že je nutno toto tlačítko stisknout, aby se změněné údaje uložily. Skupiny uživatelů slouží pro hromadné nastavení přístupových práv, pomocí skupin uživatelů lze jednoduše vybrat určitou skupinu uživatelů, kteří mají podobná přístupová práva (např. učitel, třídní učitel). Nastavení přístupových práv Nastavení přístupových práv se provádí v dialogovém okně Nastavení přístupových práv. V levé části dialogového okna se nachází seznam modulů a přístupových práv, v pravé části se zobrazuje seznam vybraných uživatelů, legenda a pracovní plocha pro nastavení přístupového práva povolené třídy. Seznam modulů a přístupových práv Seznam modulů a přístupových práv je zobrazen ve formě stromu. Před každým přístupovým právem se zobrazuje ikona symbolizující, jak je přístupové právo nastaveno. Význam ikony zobrazené před přístupových právem je popsán v části Legenda v pravé části dialogového okna. Po výběru přístupového práva se název vybraného přístupového práva zobrazí nad stromem přístupových práv. Přístupová práva mohou být tří typů základní přístupové právo o nabývá hodnot povoleno, zakázáno přístupové právo Práce s číselníky o nastaveni přístupových práv pro číselníky o nabývá hodnot bez omezení (v číselníku lze přidávat, opravovat, odebírat a prohlížet položky), vkládání (v číselníku lze pouze přidávat a prohlížet položky), prohlížení (položky číselníku lze pouze prohlížet) přístupové právo Povolené třídy o pouze u modulů, ve kterých se pracuje se třídami (Evidence žáků, Klasifikace žáků, Závěrečné zkoušky a maturity, Uplatnění absolventů, Třídní kniha) o toto přístupové právo nelze měnit přímo v seznamu modulů a přístupových práv, je nutno jej nastavit v části Povolené třídy (zobrazuje se v pravém dolním rohu dialogového okna) o nabývá hodnot všechny (práce se všemi třídami bez omezení), vybrané (práce pouze s vybranými třídami), vybrané + prohlížení všechny (práce pouze s vybranými třídami, prohlížet lze žáky ve všech třídách) o je-li vybrána hodnota vybrané nebo vybrané + prohlížení všechny, pak se navíc zadávají třídy, se kterými lze pracovat o přístupová práva na vybrané třídy se vážou na konkrétní třídy a ne na jejich označení. Tedy pokud např. třída 1.A po převodu na nový školní rok postoupí do vyššího ročníku a získá označení 2.A, tak nastavená přístupová práva se budou vztahovat ke třídě 2.A a nikoliv k nově vzniklé třídě 1.A. Ovládání nastavení přístupových práv levé tlačítko myši ovládání výběru přístupového práva, průchod stromem přístupových práv pravé tlačítko myši změna přístupového práva (povoleno, zakázáno, přístupová práva k číselníkům) změnu přístupového práva lze provést také stiskem klávesy mezerník zakázaný modul (před názvem modulu se zobrazuje červená ikona s křížkem) nelze rozkliknout na úroveň jednotlivých funkcí pokud se mění přístupové právo, které se liší pro jednotlivé uživatele (před přístupovým právem je zobrazena oranžová ikona s otazníkem), zobrazí se dotaz, zda změnu přístupového práva provést Hlavní modul musí být vždy povolen, nelze jej zakázat Přístupová práva pro povolené třídy se nastavují v pravé části okna v pravém dolním rohu. V seznamu modulů a přístupových práv se u přístupového práva Povolené třídy zobrazuje text upřesňující, které třídy jsou vybrané. Pro třídy, které jsou vybrané pro všechny uživatele se zobrazuje zkratka třídy, pokud jsou vybrané třídy různé, zobrazí se text různé. Pod seznamem modulů a přístupových práv se nachází ikonka se znakem otazníku. Po kliknutí na tuto ikonku se zobrazí dialogové okno Nastavení přístupových práv s popisem ovládání nastavení přístupových práv. Seznam vybraných uživatelů V pravém horním rohu dialogového okna Nastavení přístupových práv se nachází seznam uživatelů, pro které se nastavují přístupová práva. Je-li v seznamu přístupových práv vybráno nějaké přístupové právo, pak se před jednotlivými uživateli zobrazí ikona symbolizující nastavení přístupového práva pro uživatele. Je-li vybrané přístupové právo Povolené třídy a uživatel má nastaveno toto přístupové právo na vybrané nebo vybrané + prohlížení všechny, pak se u každého uživatele zobrazuje seznam tříd, které má uživatel vybrané. Pod seznamem vybraných uživatelů se nachází tlačítko Původní nastavení. Slouží pro nastavení původní hodnoty přístupového práva, se kterým se právě pracuje. Původní hodnota přístupového práva je hodnota, jakou přístupové právo mělo při zobrazení okna Nastavení přístupových práv. Legenda Část Legenda obsahuje seznam ikon používaných při nastavení přístupových práv s popisem jejich významu (např. povoleno, zakázáno,.). Povolené třídy V pravém dolním rohu dialogového okna Nastavení přístupových práv se nachází pracovní plocha pro nastavení přístupového práva Povolené třídy. Zobrazuje se pouze v případě, že se nastavuje uvedené přístupové právo. Průvodce přidáním nového uživatele Průvodce přidáním nového uživatele slouží pro přidání nové šablony. Může mít různý počet kroků v závislosti na nastavení ve třetím kroku průvodce. 1. krok Úvodní okno průvodce přidáním nového uživatele. 2. krok Druhý krok průvodce přidáním nové šablony uživatelů slouží pro zadání základních údajů o uživateli. Zadávají se následující údaje:

6 Značka maximální délka 15 znaků, používá se pro přihlášení do systému SAS Příjmení a jméno maximální délka 40 znaků Vazba na pracovníka pracovník z modulu Evidence pracovníků, který odpovídá zadanému uživateli. Pracovníka lze vybrat ze seznamu. V seznamu jsou uvedeni nejdříve aktivní pracovníci, poté pracovníci umístěni v archivu. Pracovníci umístěni v archivu se zobrazují přeškrtnutě a neměli by být používání. Vazba na pracovníka se využívá u některých přístupových práv v modulu Klasifikace žáků Heslo maximální délka 15 znaků, používá se pro přihlášení do systému SAS Potvrzení hesla maximální délka 15 znaků, používá se pro ověření zadaného hesla 3. krok Třetí krok průvodce přidáním nového uživatele. V tomto kroku se volí, zda se použijí šablony uživatelů nebo zda se bude pracovat s nastavením, které nabízí průvodce. Použití šablon uživatelů Po zaškrtnutí položky použít šablony uživatelů se zobrazí vstupní řádek pro výběr šablony. Po výběru šablony se pro vytvoření nového uživatele použijí přístupová práva nastavená pro šablonu uživatelů. Průvodce přidáním nového uživatele pak pokračuje kroky, které umožňují zadat přístupové právo Povolené třídy pro moduly, které jsou povoleny v šabloně uživatelů. Těchto kroků může být celkem 5 (Evidence žáků, Klasifikace žáků, Závěrečné zkoušky a maturity, Uplatnění absolventů, Třídní kniha). V popisu jsou dále uvedeny jako krok krok V těchto krocích se v průvodce vytvořením nového uživatelů nastavuje přístupové právo Povolené třídy pro moduly povolené v šabloně uživatelů. Kroků může být celkem 5, a to pro moduly Evidence žáků, Klasifikace žáků, Závěrečné zkoušky a maturity, Uplatnění absolventů, Třídní kniha. Přístupové právo Povolené třídy může nabývat hodnot všechny (práce se všemi třídami bez omezení), vybrané (práce pouze s vybranými třídami), vybrané + prohlížení všechny (práce pouze s vybranými třídami, prohlížet lze žáky ve všech třídách). Je-li vybrána hodnota vybrané nebo vybrané + prohlížení všechny, pak se navíc zadávají třídy, se kterými lze pracovat V levé části dialogového okna se volí nastavení povolených tříd pro evidenční skupinu 1, v pravé části pro evidenční skupinu 2. Pokud nemá šablona k některé skupině povolený přístup, tak příslušné nastavení tříd se nezobrazuje. Přístupová práva na vybrané třídy se vážou na konkrétní třídy a ne na jejich označení. Tedy pokud např. třída 1.A po převodu na nový školní rok postoupí do vyššího ročníku a získá označení 2.A, tak nastavená přístupová práva se budou vztahovat ke třídě 2.A a nikoliv k nově vzniklé třídě 1.A. 9. krok Závěrečný krok průvodce vytvořením nového uživatele. Po stisku tlačítka Dokončit proběhne vytvoření nové šablony uživatelů. Nepoužití šablon uživatelů Pokud není položka použít šablony uživatelů zaškrtnuta provádí se výběr typu uživatele, evidenční skupina a zadání členství ve skupinách uživatelů. Typ uživatele lze vybrat z následujících možností: správce, učitel, hospodář, knihovník. Podle nastaveného typu uživatele se v dalších krocích průvodce přednastaví moduly, se které budou pro šablonu uživatelů povoleny (např. pro učitele se předvyberou moduly Evidence žáků, Klasifikace žáků, Závěrečné zkoušky a maturity, Uplatnění absolventů). Údaj Pracovat se skupinami slouží pro výběr evidenční skupiny, pro kterou budou moduly povoleny (např. Evidence žáků 1, Evidence žáků 2). 4. krok Čtvrtý krok průvodce vytvořením nového uživatele slouží pro výběr modulů, se kterými bude uživatel pracovat. Moduly jsou předvybrány na základě zadání typu uživatele z předchozího kroku průvodce. 5. krok V pátém kroku průvodce vytvořením nového uživatele se nastavuje přístupové právo Povolené třídy. Tento krok se nabízí pouze v případě, že šablona má přístup k modulům, které pracují se třídami. Přístupové právo Povolené třídy může nabývat hodnot všechny (práce se všemi třídami bez omezení), vybrané (práce pouze s vybranými třídami), vybrané + prohlížení všechny (práce pouze s vybranými třídami, prohlížet lze žáky ve všech třídách). Je-li vybrána hodnota vybrané nebo vybrané + prohlížení všechny, pak se navíc zadávají třídy, se kterými lze pracovat. V levé části dialogového okna se volí nastavení povolených tříd pro evidenční skupinu 1, v pravé části pro evidenční skupinu 2. Pokud nemá šablona k některé skupině povolený přístup, tak příslušné nastavení tříd se nezobrazuje. Přístupová práva na vybrané třídy se vážou na konkrétní třídy a ne na jejich označení. Tedy pokud např. třída 1.A po převodu na nový školní rok postoupí do vyššího ročníku a získá označení 2.A, tak nastavená přístupová práva se budou vztahovat ke třídě 2.A a nikoliv k nově vzniklé třídě 1.A. 6. krok Závěrečný krok průvodce vytvořením nové šablony uživatelů. Po stisku tlačítka Dokončit proběhne vytvoření nové šablony uživatelů. Uzamčení pololetní klasifikace Funkce Uzamčení pololetí klasifikace se nachází v nabídce Operace a slouží pro povolení/zákaz provádění změn v pololetní klasifikaci. Nastavení se provádí v dialogovém okně Uzamčení pololetní klasifikace. Pro uzamčení pololetní klasifikace je třeba zaškrtnout pololetí v seznamu školních roku a pololetí. V modulu Klasifikace žáků se uzamčení klasifikace projeví hlášením Pololetní klasifikace pro školní rok 2010/11, 1. pololetí je uzamčena správcem (pokud se v modulu Klasifikace žáků pracuje se školním rokem 2010/11, 1. pololetím), nelze provádět žádné změny. Uzamčení pololetí klasifikace se týká funkcí, ve kterých lze měnit údaje pro pololetní klasifikaci. Jedná se o následující funkce v nabídce Vstupy a Operace: Zadání a oprava klasifikace Klasifikace z předmětu Chování Absence Doložka Zadání odučených hodin Zadání data pololetí (zadání pro celou školu, zadání pro třídu) Zadání volitelných předmětů (zadání pro třídu, zadání pro učební skupinu, zadání pro žáka, zadání po předmětech) Kopie volit. předmětů z loň. šk. roku (kopie pro celou školu, kopie pro třídu, kopie pro žáka), funkce jsou přístupné pouze v 1. pololetí

7 Kopie volit. předmětů z 1.pololetí (kopie pro celou školu, kopie pro třídu, kopie pro žáka), funkce jsou přístupné pouze v 2. pololetí Průběžná klas. ----> Pololetní klas. (předání pro celou školu, předání pro třídu, předání po předání z předmětu Při práci s číselníky (Číselník předmětů po třídách, Číselník výchovných opatření) se uzamčení pololetní klasifikace projeví tím, že je přístupná pouze funkce prohlížení položek číselníku. Uzamčení pololetní klasifikace se netýká funkcí pro práci s průběžnou klasifikací. Číselník skupin uživatelů Funkce Číselník skupin uživatelů se nachází v nabídce Konfigurace Práce s číselníky a používá se pro zadání skupin uživatelů. Funkce je řešena formou číselníku, pro každou skupinu uživatelů se zadává Název skupiny a Popis skupiny. Skupiny uživatelů slouží pro hromadné nastavení přístupových práv, pomocí skupin uživatelů lze jednoduše vybrat určitou skupinu uživatelů, kteří mají podobná přístupová práva (např. učitel, třídní učitel). Nastavení šablon uživatelů Funkce pro práci se šablonami uživatelů. Šablony uživatelů slouží pro snadnější vytváření nových uživatelů, používají se v průvodci vytvořením nového uživatele. Šabloně uživatelů se nastavují přístupová práva obdobně jako uživatelům, při vytváření nového uživatele se pak přístupová práva přebírají ze šablony uživatelů. Funkce Nastavení šablon uživatelů se nachází se v nabídce Konfigurace a umožňuje zadávat přístupová práva jednotlivě i hromadně pro více šablon uživatelů současně. Práce se šablonami uživatelů a jejich přístupovými právy probíhá v dialogovém okně Nastavení šablon uživatelů, které se skládá z následujících částí: seznam šablon uživatelů Přístupová práva Šablony uživatelé Seznam šablon uživatelů Seznam šablon uživatelů se nachází levé části dialogového okna. Před každou šablonou uživatelů se nachází tlačítko pro výběr. Vybrané šablony uživatelů jsou zvýrazněny (podbarveny) světle zelenou barvou. Pod seznamem šablon uživatelů se nachází tlačítko Zrušit výběr šablon, po jehož stisku se zruší výběr pro všechny šablony uživatelů. Přístupová práva Vpravo nahoře se dialogovém okně Nastavení šablon uživatelů nachází část, která slouží pro nastavení přístupových práv pro vybrané šablony. Nad tlačítkem Nastavit přístupová práva se zobrazuje počet vybraných šablon uživatelů, pro které se budou přístupová práv nastavovat. Po stisku tlačítka Nastavit přístupová práva se zobrazí dialogové okno Nastavení přístupových práv, ve kterém lze nastavovat přístupová práva. Ovládání nastavení přístupových práv je stejné jako u uživatelů a je popsáno odstavci Nastavení přístupových práv. Šablony uživatelů V pravé části dialogového okna Nastavení šablon uživatelů se nachází plocha pro práci se základními údaji o šablonách uživatelů. Jako první se zde nachází tlačítko Přidat šablonu, které slouží pro přidání nového šablony uživatelů. Po jeho stisku se spustí průvodce přidáním nové šablony. Funkčnost průvodce přidáním nového šablony uživatelů je stejná jako v předchozí verzi modulu Správce systému, a je popsána v dalších odstavcích. Dalším objektem v této části je vstupní řádek pro výběr šablony uživatelů. Je označen textem Vyberte šablonu uživatelů, kterou si přejete opravit nebo odebrat. Po výběru šablony uživatelů se zobrazí vstupní řádky pro úpravu údajů o šabloně, které jsou naplněny údaji o šabloně uživatelů. Pro každou šablonu uživatelů se sledují následující údaje: Název šablony maximální délka 15 znaků Popis šablony maximální délka 40 znaků Člen skupin uživatelů seznam skupin uživatelů V dolní části pracovní plochy se nachází dvě tlačítka - tlačítko Opravit šablonu uloží provedené změny k uživateli, tlačítko Odebrat šablonu odebere vybraného uživatele. Po změně některého z údajů se rozbliká tlačítko Opravit šablonu, slouží k upozornění, že je nutno toto tlačítko stisknout, aby se změněné údaje uložily. Skupiny uživatelů slouží pro hromadné nastavení přístupových práv, pomocí skupin uživatelů lze jednoduše vybrat určitou skupinu uživatelů, kteří mají podobná přístupová práva (např. učitel, třídní učitel). Průvodce přidáním nové šablony uživatelů Průvodce přidáním nové šablony uživatelů slouží pro přidání nové šablony. Skládá se ze 6 kroků. 1. krok Úvodní okno průvodce přidáním nové šablony uživatelů. 2. krok Druhý krok průvodce přidáním nové šablony uživatelů slouží pro zadání základních údajů o šabloně. Zadává se Název šablony a Popis šablony. 3. krok Ve třetím kroku průvodce přidáním nové šablony uživatelů se nastavuje typ uživatele, evidenční skupiny, se kterými se bude pracovat a členství ve skupinách uživatelů. Typ uživatele lze vybrat z následujících možností: správce učitel hospodář knihovník Podle nastaveného typu uživatele se v dalších krocích průvodce přednastaví moduly, se které budou pro šablonu uživatelů povoleny (např. pro učitele se předvyberou moduly Evidence žáků, Klasifikace žáků, Závěrečné zkoušky a maturity, Uplatnění absolventů). Údaj Pracovat se skupinami slouží pro výběr evidenční skupiny, pro kterou budou moduly povoleny (např. Evidence žáků 1, Evidence žáků 2). 4. krok Čtvrtý krok průvodce vytvořením nové šablony uživatelů slouží pro výběr modulů, které budou pro šablonu povoleny. Moduly jsou předvybrány na základě zadání typu uživatele z předchozího kroku průvodce. 5. krok V pátém kroku průvodce vytvořením nové šablony uživatelů se nastavuje přístupové právo Povolené třídy. Tento krok se nabízí pouze v případě, že šablona má přístup k modulům, které pracují se třídami. Přístupové právo Povolené třídy může nabývat hodnot všechny (práce se všemi třídami bez omezení), vybrané (práce pouze s vybranými třídami), vybrané + prohlížení všechny (práce pouze s vybranými třídami, prohlížet lze žáky ve všech třídách). Je-li vybrána hodnota vybrané nebo vybrané + prohlížení všechny, pak se navíc zadávají třídy, se kterými lze pracovat.

8 V levé části dialogového okna se volí nastavení povolených tříd pro evidenční skupinu 1, v pravé části pro evidenční skupinu 2. Pokud nemá šablona k některé skupině povolený přístup, tak příslušné nastavení tříd se nezobrazuje. Přístupová práva na vybrané třídy se vážou na konkrétní třídy a ne na jejich označení. Tedy pokud např. třída 1.A po převodu na nový školní rok postoupí do vyššího ročníku a získá označení 2.A, tak nastavená přístupová práva se budou vztahovat ke třídě 2.A a nikoliv k nově vzniklé třídě 1.A. 6. krok Závěrečný krok průvodce vytvořením nové šablony uživatelů. Po stisku tlačítka Dokončit proběhne vytvoření nové šablony uživatelů. S funkcí Nastavení uživatelů nebo Nastavení šablon uživatelů může v jeden okamžik pracovat pouze jeden uživatel. Pokud uživatel spustí jednu z těchto funkcí a funkci již používá někdo jiný, zobrazí se chybové hlášení Funkce je blokována jiným uživatelem. Skupiny uživatelů x Šablony uživatelů Skupiny uživatelů slouží pro hromadné nastavení přístupových práv, pomocí skupin uživatelů lze jednoduše vybrat určitou skupinu uživatelů, kteří mají podobná přístupová práva (např. učitel, třídní učitel). Šablony uživatelů slouží pro snadnější vytváření nových uživatelů, používají se v průvodci vytvořením nového uživatele. Šabloně uživatelů se nastavují přístupová práva obdobně jako uživatelům, při vytváření nového uživatele se pak přístupová práva přebírají ze šablony uživatelů Zvýraznění údajů pro data ze školní matriky Systém agend pro školy 7.1 přináší novou vlastnost pro práci s daty ve školní matrice. Doposud bylo možno barevně zvýraznit položky, které patří do školní matriky. Ne všechny tyto údaje jsou však součástí exportu dat ze školní matriky. SAS 7.1 umožňuje barevné zvýraznění údajů pro export dat ze školní matriky. Nastavení se provádí v Hlavním modulu ve funkci Možnosti z nabídky Konfigurace. V dialogovém okně Možnosti pro položku Školní matrika přibylo nové nastavení - barevné zvýraznění údajů pro export dat ze školní matriky. Pokud je tato položka zaškrtnuta, pak je možno zadat barvu, která se bude používat. Implicitně je toto nastavení zapnuto a jako přednastavena je žlutá barva. Nastavení se projeví v Hlavním modulu, Evidenci žáků, Klasifikaci žáků, Závěrečných zkouškách a maturitách a v Uplatnění absolventů. Ukončování aplikace SAS u všech uživatelů Někdy může nastat situace, kdy je potřeba provést nějakou výhradní operaci. Ale jiní uživatelé mají současně spuštěný SAS a blokují tak provedení funkce. Někteří uživatelé dokonce nechali spuštěný SAS a odešli od něj. Některé záležitosti je potřeba řešit organizačně, např. opustit spuštěný SAS přináší významné bezpečnostní riziko. Ale někdy je skutečně potřeba dát na vědomí uživatelům, že mají ukončit SAS a že dojde k tzv. technologické odstávce. Správce SASu má nyní k dispozici prostředek, kterým dá najevo uživatelům, že potřebuje výhradní práci se SASem. Vypnutí nemůže provést ihned, ale vždy musí dát časový prostor uživatelům, že mají SAS ukončit. Teprve, když uživatelé nereagují, bude jejich SAS ukončen (bez uložení rozdělané práce). V každém případě je nejlepší, pokud uživatel svůj SAS korektně ukončí! Postup provedení: Správce SAS se rozhodne ukončit SAS u uživatelů, zvolí v modulu Správce databáze funkci Systém Ukončení aplikace SAS u všech uživatelů a nastaví čas, za jak dlouho dojde k vypnutí (1 60 minut). Programy SAS spuštěné u uživatelů za 0 až 30 sekund zjistí, že nastalo odpočítávání, a zobrazí okno informující o vypnutí, s odpočítáváním času do konce. Uživatel má časový prostor dokončit rozdělanou práci a sám ukončit SAS ideální a žádoucí stav. Pokud uživatel do daného okamžiku SAS neukončí, spustí se samovolné ukončování spuštěných modulů (rozdělaná práce se neuloží) a na obrazovce zůstane okno s informací, že SAS byl ukončen. Nastavení pro ukončení aplikace SAS Po zvolení funkce Systém Ukončení aplikace SAS u všech uživatelů v modulu Správce databáze se zobrazí dialogové okno s těmito položkami: Za jak dlouho má dojít k odhlášení všech uživatelů SAS povinná položka, nastavuje se počet minut v rozsahu 1 až 60. Počítejte s tím, že uživatel může získat informaci o ukončování s až 30 sekundovým zpožděním. Optimální nastavení je asi 5 až 10 minut. Od kdy mohou uživatelé SAS zase spustit povinná položka, předá se uživatelům jednak jako informace, jednak do uvedené doby nemohou spustit SAS (lze to odvolat). Uživatel, který má povoleno spustit SAS výběr ze seznamu uživatelů, kterému není blokováno spuštění SASu (obvykle samotný správce SAS). Ale pozor ukončení SASu proběhne i u něj, ale následně SAS na rozdíl od ostatních může spustit. Zpráva pro uživatele SAS textová informace pro uživatele, zobrazí se v okně s odpočítáváním času do vypnutí. Informovat také uživatele isas o odstávce je-li to vhodné, lze blokovat i použití Internetové aplikace SAS. Protože ale isas jen čte z databáze, nemusí to být vždy nutné. Zároveň je potřeba provést nastavení i v isas: nabídka Nastavení aplikace, záložka Zámek údržby databáze. Zpráva pro uživatele isas textová informace pro uživatele při přístupu na stránky isas. Tlačítko Nastavit / upravit ukončování zahájí ukončování dle nastavení v okně, nebo upraví probíhající ukončování dle provedených změn v okně. V dolní části okna se zobrazí odpočet času do ukončení. Tlačítko Odvolat ukončování zruší probíhající ukončování, resp. zpřístupní SAS uživatelům, pokud ještě nenastala doba, od kdy mohou SAS spustit podle posledního ukončování. Technické řešení O ukončování SASu u uživatelů se stará program SASvyp.exe, který v intervalu 30 sekund kontroluje, zda správce SAS nespustil ukončování. Program se automaticky spouští a ukončuje spolu s Hlavním modulem SAS. Ve Správci úloh systému Windows není vidět mezi spuštěnými aplikacemi, ale je k nalezení mezi běžícími procesy. Jeho ukončení by způsobilo, že by případné vypnutí SASu neproběhlo, ani by se nezobrazila informace o vypínáni. Proto jej nechejte běžet. Kurzy programu SAS V září 2011 budou pro vás opět připraveny jak kvalifikační kurzy Správce programu SAS a Vedení školní matriky, tak rozšiřující kurzy Tvorba rozvrhu a suplování, Tvorba tiskových výstupů práce s Návrhářem tiskových sestav a Vedení a publikování průběžné klasifikace/absence s internetovým žákovským/studijním průkazem. Všechny kurzy budou k dispozici v distanční (e-learningové) formě, kurz Vedení školní matriky navíc i v prezenční formě. Pro upřesnění nabídky sledujte informační stránky akreditovaných školících středisek SAS v Brně a Trutnově, viz nebo

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

INFO SAS. Systém agend pro školy verze 7.2. Úvodní slovo. Z dalšího obsahu. Obsah CD SAS 7.2. Obsah CD SAS 7.2. Vážení uživatelé programu SAS,

INFO SAS. Systém agend pro školy verze 7.2. Úvodní slovo. Z dalšího obsahu. Obsah CD SAS 7.2. Obsah CD SAS 7.2. Vážení uživatelé programu SAS, INFO SAS Systém agend pro školy verze 7.2 Úvodní slovo Z dalšího obsahu Vážení uživatelé programu SAS, nová verze SAS 7.2 přináší zásadní změny. Abychom mohli provádět další technologický vývoj aplikací,

Více

INFO SAS. Systém agend pro školy verze 7.3. Z dalšího obsahu. Úvodní slovo. Obsah CD SAS 7.3. Vážení uživatelé programu SAS,

INFO SAS. Systém agend pro školy verze 7.3. Z dalšího obsahu. Úvodní slovo. Obsah CD SAS 7.3. Vážení uživatelé programu SAS, INFO SAS Systém agend pro školy verze 7.3 Úvodní slovo Z dalšího obsahu Vážení uživatelé programu SAS, mezi nejvýznamnější změny v nové verzi SAS 7.3 patří koncepčně zcela přepracovaný způsob zadávání

Více

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby:

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby: Klasifikace žáků Aktualizace modulu Klasifikace žáků verze 7.4.3 přináší nové funkce pro založení klasifikačních záznamů a pro zadání volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Založení klasifikačních

Více

SAS Závěrečné zkoušky a maturity

SAS Závěrečné zkoušky a maturity SAS Závěrečné zkoušky a maturity Copyright 1992, 2015 MP-SOFT 1 Tato příručka k systému SAS (Systém agend pro školy) je popisem verze 7.5 tohoto programu. Změny a novinky v novějších verzích jsou popsány

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Zápis klasifikace pro učitele teoretické výuky

Zápis klasifikace pro učitele teoretické výuky Evropský sociální fond Střední škola umělecká a řemeslná "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Zápis klasifikace pro učitele teoretické výuky Tento tematický plán je pro

Více

Zápis průběžné klasifikace do školního evidenčního programu BAKALÁŘI (s vystavením klasifikace na webu pro rodiče)

Zápis průběžné klasifikace do školního evidenčního programu BAKALÁŘI (s vystavením klasifikace na webu pro rodiče) Zápis průběžné klasifikace do školního evidenčního programu BAKALÁŘI (s vystavením klasifikace na webu pro rodiče) 1/ Klikni levým tlačítkem myši na ikonu Zápis známek (nebo ikona Evidence) v adresáři

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

INFO SAS. Systém agend pro školy verze 7.0. Úvodní slovo. Z dalšího obsahu. Obsah CD SAS 7.0. Vážení uživatelé programu SAS, Obsah CD SAS 7.

INFO SAS. Systém agend pro školy verze 7.0. Úvodní slovo. Z dalšího obsahu. Obsah CD SAS 7.0. Vážení uživatelé programu SAS, Obsah CD SAS 7. INFO SAS Systém agend pro školy verze 7.0 Úvodní slovo Z dalšího obsahu Vážení uživatelé programu SAS, nová verze 7 přináší zásadní technologické změny, které vycházejí především z podpory databázového

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2)

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) K práci s termíny zkoušek slouží modul Termíny zkoušek vypisování, přístupný na hlavní stránce SIS po přihlášení. I. VYPSÁNÍ NOVÉHO TERMÍNU Termín zápočtu nebo zkoušky

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ MANUÁL PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ Verze 1.0 (170714) 1 Obsah 1. Základní informace o používání SKV - aplikace pro výběr kvalitních výsledků...3 1.1 Příhlášení do SKV...3 2.1 Změna

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce

Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce www.centrex.gts.cz Strana 1 z 14 Obsah 1 Přihlášení do portálu Centrex... 3 2 Hlavní stránka aplikace základní popis... 3 3 Použití interaktivní nápovědy...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

SAS Hlavní modul práce s číselníky

SAS Hlavní modul práce s číselníky SAS Hlavní modul práce s číselníky Copyright 1992, 2015 MP-SOFT Tato příručka k systému SAS (Systém agend pro školy) je popisem verze 7.5 tohoto programu. Změny a novinky v novějších verzích jsou popsány

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

REGISTR VINIC - ŽÁDOST O ZATŘÍDĚNÍ VÍNA (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FARMÁŘE) Brno CCV, s. r. o.

REGISTR VINIC - ŽÁDOST O ZATŘÍDĚNÍ VÍNA (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FARMÁŘE) Brno CCV, s. r. o. REGISTR VINIC - ŽÁDOST O ZATŘÍDĚNÍ VÍNA (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FARMÁŘE) 24. 03. 2010 Brno CCV, s. r. o. Uživatelská příručka pro farmáře Registr vinic žádost o zatřídění vína Verze 2.0 Datum vydání:

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014

Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014 Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014 Strana 2 Versiondog 3.1.0 Nová verze systému Versiondog 3.1.0 přináší oproti předchozí verzi 3.0.3 celou řadu nových funkčností. Zásadní změnou

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele

Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele Toto je příručka pro uživatele aplikace Ohlašování údajů pro vodní bilanci. Obsah Obsah...1 O aplikaci...2 Úvodní stránka...3 Přihlášení...4

Více

Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra

Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra Tato směrnice stanovuje závazný dále uvedený postup při užívání webové aplikace KATEDRA pro vedení elektronické evidence žáků dle školského zákona o vedení pedagogické

Více

GOLEM. EUROENERGIE, s.r.o. APLIKACE PRO SPRÁVU DAT ODBĚRNÝCH MÍST ENERGIE UŽIVATELSKÝ MANUÁL.

GOLEM. EUROENERGIE, s.r.o. APLIKACE PRO SPRÁVU DAT ODBĚRNÝCH MÍST ENERGIE UŽIVATELSKÝ MANUÁL. EUROENERGIE, s.r.o. Pod Javory 1416/38, PRAHA 4, PSČ 148 00 IČ 272 56 103 DIČ CZ272 56 103 mail@euroenergie.cz www.euroenergie.cz GOLEM UŽIVATELSKÝ MANUÁL listopad 2015 GOLEM je webová aplikace umožňující

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI

Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI (dále jen KelSQL) Základní informace o EET získáte na etrzby.cz, tento návod Vás provede nezbytnými kroky od získání certifikátu, přes prvotní

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Nielsen Admosphere, a.s. Vážená domácnosti,

Nielsen Admosphere, a.s. Vážená domácnosti, Vážená domácnosti, nejprve Vám chceme poděkovat za Vaši účast v projektu Elektronického měření sledovanosti televize metodou TV metrů. Pouze díky Vašemu přesnému zaznamenávání přítomnosti u televizní obrazovky

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Postup pro zpracování kontrolního hlášení

Postup pro zpracování kontrolního hlášení Postup pro zpracování kontrolního hlášení 1. Zadávání dokladů Doklady se zadávají běžným způsobem tak jako dosud, výběrem sazby DPH (s číslem řádku přiznání) v položce dokladu se zároveň pro položku automaticky

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V DLS V v1.2 Nové funkce Nahrazuje SW DLS IV stáhne se sám přes DLS IV Updater, nebo ho lze nainstalovat ručně Existuje DLS V pro instalační firmy a DLS V SA pro uživatele Databáze místo MS SQL serveru se

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

LabMeredian Gravik. gravik

LabMeredian Gravik. gravik LabMeredian Gravik gravik 1.Úvod 2.Nápověda 3.Spuštění a ukončení programu 4.Připojení analytických vah 5.Popis ovládacích prvků a tlačítek 6.Aplikace 6.1.Stanovení etanolu 6.2.Stanovení cukru 6.3.Stanovení

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více

Do aplikace se přihlásíte na webových stránkách bakalari.zshloubetin.cz a budete přesměrováni do systému Bakaláři a zadáte přidělená hesla.

Do aplikace se přihlásíte na webových stránkách bakalari.zshloubetin.cz a budete přesměrováni do systému Bakaláři a zadáte přidělená hesla. Návod Tento návod Vám má pomoci se zorientovat ve webové aplikaci Bakaláři. Webová aplikace Bakaláři obsahuje: Osobní údaje žáka - dle výběru, rodiče mohou kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje

Více

Pro vyúčtování pojišťovnám se používá jednoduchý průvodce, který Vás provede celým vyúčtováním. Pro tvorbu dávek platí:

Pro vyúčtování pojišťovnám se používá jednoduchý průvodce, který Vás provede celým vyúčtováním. Pro tvorbu dávek platí: Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá okna a veškeré dostupné možnosti a funkce, které by mohly celý postup spíše znepřehlednit.

Více

Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče. Verze: 2.1

Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče. Verze: 2.1 Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče Verze: 2.1 Vytvořil: Milan Horák Poslední aktualizace: 1. 4. 2016 1 Obsah 1. Úvod... 1 1.1 Úvodní

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

W E B O V Á A P L I K A C E P R O G R A M U B A K A L Á Ř I

W E B O V Á A P L I K A C E P R O G R A M U B A K A L Á Ř I W E B O V Á A P L I K A C E P R O G R A M U B A K A L Á Ř I Program Bakalář je jednotný systém dat umožňující dokonalé využití všech údajů. Je v něm vedena kompletní administrace dat žáků a učitelů, klasifikace

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

BS Atrak 2.0 Funkce systému

BS Atrak 2.0 Funkce systému BS Atrak 2.0 Funkce systému Zobrazit kontakty LAIC Přihlásit se do systému Konfigurovat prostředí aplikace Správce systému Konfigurovat lokalizaci prostředí Navigovat se po nabídce modulů Odhlásit se ze

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Zelená nafta Evidence činností. Podklady pro školení

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Zelená nafta Evidence činností. Podklady pro školení Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH Zelená nafta Evidence činností Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB V rámci instalace MultiCash KB je SEPA modul její součástí od poloviny roku 2010 (v3.21 a vyšší). Dodavatel softwaru (fy. MD Praha) doporučuje minimálně verzi 3.22 a vyšší. Pokud máte verzi nižší, kontaktujte

Více

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 1. Hlavní okno aplikace: - pod tlačítkem Manuál k OBD 2.5 je ke stažení podrobný manuál pro práci v aplikaci - tabulka vpravo obsahuje seznam

Více

Evidence žádostí o finanční příspěvek

Evidence žádostí o finanční příspěvek Evidence žádostí Obsah Evidence žádostí o finanční příspěvek... 3 Evidence žádostí... 4 Seznam žádostí... 4 Nová žádost... 6 Změny žádosti:... 7 Evidence žadatelů... 8 Seznam žadatelů... 8 Detail žadatele...

Více

Osobní stránky uživatele CIS

Osobní stránky uživatele CIS Osobní stránky uživatele CIS 2016 ALTRON Business Solutions, a.s. Uživatelský manuál 1 Verze manuálu: OSU- Uživatelská příručka -1.30.6 Tisk ze dne: 2. prosince 2016 Obsah Obsah...2 Změny ve verzi 1.30.6...3

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Systém monitoringu návštěvnosti a využívání služeb TIC Projekt: Marketingové aktivity ke zvýšení

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro dodavatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do informačního systému evidence obyvatel Vytvořeno dne: 3.6.2010 Aktualizováno: 16.6.2010 Verze:

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace.

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace. Práce s aplikací pro zpracování statistických výkazů za vysoké školy a ostatní přímo řízené organizace (netýká se škol a školských zařízení v regionálním školství) 1. Postup: Přihlásíte se k internetu

Více