Metodický návod Možnosti využití úloh na CD-ROM ČÍTANKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický návod Možnosti využití úloh na CD-ROM ČÍTANKA"

Transkript

1 Metodický návod Možnosti využití úloh na CD-ROM ČÍTANKA Po animovaném úvodu následuje tato obrazovka. Každá knížka na obrazovce představuje jednu úlohu. Interaktivní úlohy kromě nácviku čtení sledují další cíle.

2 Seznam úloh (nebo ikona strom) je přehled jednotlivých úloh. Některé z nich jsou určeny pro práci učitele s celou třídou a vhodné pro interaktivní tabuli. (Především úlohy 1,2,3 - zelený podklad) Úlohy na hnědém podkladu jsou určeny pro samostatnou práci žáků. Tyto úlohy jsou bodovány. Reakce dvou figurek a Bodíka jsou zpětnou vazbou - žák vidí, jestli úlohu vykonal správně a poučí se. V úlohách Zapamatuj si slovo a Rodokmen se musí zazvonit na znamení, že úloha je hotova. CD Chytré dítě jsou určeny pro děti s různými schopnostmi s cílem, naučit přemýšlet. Proto jsou zařazeny úlohy snadné i náročné. Například (Rodokmen - neobvyklá obtížnější úloha, která poučuje o výrazech češtiny, určených pro rodinné vztahy.) Další úlohy-červený podklad- kromě čtení mají rozšířit vědomosti (Města, přírodopis ve skládankách). Méně náročné úlohy na modrém podkladu je opět možno využít ve třídě i k samostatné práci žáka. Knihy žlutý podklad (dolní řada knih stromu) slouží k nácviku čtení. Ozvučené podporují globální metodu čtení.

3 1. úloha Řekni větu o... Na monitoru (interaktivní tabuli) je obrázek předmětu Úkol pro všechny žáky - sestavit větu o tomto předmětu. Děti ve třídě poznají, kolik různých vět mohou říci o jedné věci. Zdá se, že učitel by jednoduše mohl slovně označit předmět, ale tím, že jej děti vidí před sebou, mohou jej lépe a podrobněji popsat, tvar, barvu podrobnosti atd. Tak obohacují NAVZÁJEM svoji zásobu slov... Učitel se jim může víc věnovat, než kdyby jen slovo jen napsal na tabuli, nebo jen řekl.

4 2. úloha Povídej, co je na obrázku? Zábavná úloha, jak pomocí interaktivní tabule zainteresovat všechny děti. V úloze je série obrázků. Klikem se obrázek zvětší. Děti jej popisují větami. Obrázky obsahují prvky, které navodí vtipný popis. Mělo by následovat ohodnocení toho, kdo řekne nejvíc souvislých vět. Tuto úlohu je možné využít na malé slohové cvičení v hodině, buď všichni žáci popisují jeden obrázek, anebo si každý žák libovolně vybere ten svůj.

5 Učiteli se naskýtá možnost na stejném úkolu úspěšně zainteresovat žáky více i méně nadané. Ukázka popisu 6. obrázku v první řadě jako malého slohového cvičení žačky 3. třídy ZŠ: Dvě žabky Rosničky, šly na procházku. V trávě zahlédly něco velkého a černého. Když přišly blíž, viděly, že je to klobouk. Kdo jej asi ztratil? Malá žabka vyskočila na strom, jestli neuvidí někoho, kdo šel kolem. V tom na klobouk přiletěl motýl. Ten řekl, že viděl nějakého pána, který utíkal bez klobouku. Klobouk asi ztratil.

6 3. úloha Vytvoř větu ze slov Cílem úlohy je: Rozšiřování slovní zásoby, rozlišování slovních druhů, umění hovořit a rozvoj fantazie. Koše jsou označeny SLOVESO, PŘÍDAVNÉ JMÉNO, PODSTATNÉ JMÉNO Žáci si kliknou na každý koš a vyletí příslušná slova. Označení košů pomáhá k tomu, aby se naučili rozlišovat slovní druhy a tvořit věty. Ve třídě možno uskutečnit vyučovací hodinu tak, že každý žák klikne na dva, nebo na všechny tři koše a musí říci větu, ve které se musí tato tři slova musí objevit. Ve větě mohou být libovolná další slova.

7 Úloha je zajímavá tím, že náhodná slova vytváří různé složitosti pro žáky a ukáže se, jak se s tím který vyrovná. Následuje druhý obrázek a další žák. Zábavné je překvapení, která slova pro koho padnou. Volba tří a více slov zvyšuje náročnost na žáka, tak se dají zaujmout nadaní žáci. Jiný způsob. Na dvě, tři slova tvoří větu všichni žáci a učitelka vyvolává jednoho po druhém. Zábava spočívá v tom, že ostatní hodnotí spolu s učitelkou, kdo složil zajímavou, nebo zábavnou větu. Jiné využití - věty na více slov ze stejného koše - opakované kliknutí na koše. Možno využít i na psaní cvičení v hodině tak, že na skupinu slov žáci píší věty do sešitu. Učitel si jistě najde svůj postup a nápad, jak využít koše vzhledem k možnostem žáků v první, druhé nebo třetí třídě. Samozřejmě i jedno slovo z koše je překvapením, když je klik určen pro určitého žáka.

8 4. úloha Co se změnilo? Čtení, cvičení paměti a postřehu. Na stisk tlačítka se objeví obrázek, který si žák musí zapamatovat. Za chvíli nastane na obrázku změna. Hodiny ukazují, za jak dlouhý čas se obrázek změní. Dole v obdélníku jsou vypsány věty, žák si je musí přečíst a z nabízených možností a vybrat tu správnou větu. Na hodinách je možno nastavit čas a postupně jej zkracovat. Úloha se boduje.

9 5. úloha Zapamatuj si slova Cílem úlohy je čtení a zapamatování čteného. Za zavřenými okenicemi jsou uschována slova. Klik na tlačítko a objeví se. Žáci si je přečtou a mají si je zapamatovat. Okenice se po chvíli zavřou a objeví se výběr dvanácti slov, mezi kterými jsou slova, která byla za okenicemi. Úkolem je najít tato slova a kliknout na ně. Samy se napíší do dolních obdélníků. Je třeba zazvonit na zvonek pro oznámení skončení tohoto úkolu, do této doby se dají slova vyměnit za jiná. Za jak dlouho se zavřou okénka, určíme na hodinách. Nápověda žákům radí, aby si zpočátku dávali čas delší a pak jej zkracovali. Pocvičí si tak paměť! Na tlačítku budou vždy další a další úlohy.

10 6. úloha Sestřel slovo! Cvičení ke čtení, rozeznávání slovních druhů a postřehu. Na tabuli je napsáno, které slovo se má sestřelit, buď sloveso, přídavné jméno, nebo podstatné jméno. Co je podstatné jméno, sloveso nebo přídavné jméno, žák uslyší, když klikne na hvězdičku. Po startu letí deset slov a je třeba trefit to správné. V jednom kole poletí slova desetkrát. Na druhé tabuli na hřišti je skóre, které ukazuje počet dobrých a špatných zásahů. Úloha se boduje.

11 7. Napiš slovo, než tě příšera dohoní Do prázdných čtverečků se zapisují písmenka neznámého slova. Žák musí přemýšlet a v duchu kombinovat písmena v prázdných čtvercích tak, aby vytvořila slovo. Musí vzpomínat, která slova zná. Je zde nápověda, jaký slovní druh je to slovo a na které písmeno začíná. Na špatně zvolené písmenko se příšera přiblíží. Je deset možností výběru písmenka. Kdo vyhraje? Ty anebo příšera?- říká nápověda žákovi. V této úloze nejde o rychlost, ale o přemýšlení, jaké slovo se do čtverečků vejde. Pokud za deset možností žák slovo nenapíše, bod nedostane, ale objeví se správné slovo.

12 8. Doplň slovo do věty. Výběr a správný tvar slova. Které slovo patří do věty? Žák řekne správně větu a teprve klikem na tlačítko se přesvědčí o správnosti.

13 9. úloha Nauč se města Úloha přináší poučení o zeměpisu naší republiky. Nájezdem a klikem na červená kolečka se zjistí, kde se nachází které město v České republice. Je možno rozsvítit města pro přehled měst v Čechách, na Moravě, které město leží nejdál na východě, na západě a podobně. Žák si má zapamatovat polohu měst.

14 10. úloha Hledej město je procvičením a testem předchozí úlohy. Především pro samostatnou práci - hru žáka. Klikem na tlačítko se v obdélníku napíše město, které mají děti najít. Správné řešení se boduje, nesprávné doprovází figurky s průpovídkou. Na této mapě nejsou všechna města najednou, střídá se menší výběr měst, aby úloha byla snadnější. Figurka Bodíka ukazuje, kolik bodů si žák vyslouží za cestování.

15 11. úloha Skládej a čti Zábavná úloha SKLÁDANKY představuje nejen hru složení obrázku v různých stupních obtížnosti. Na Přečti si je i krátký popis složeného obrázku.

16 12. úloha Rodokmen Úloha pro poučení rodinných vztahů, které i dospělejší děti neovládají. K úloze je třeba vysvětlit, že jsou zde jen ty tradiční, jednoduché vztahy, že například sestra i rodiče mohou být nevlastní atd. Zápis mnoha jmen rodiny, tak jak se postupně narodili se nazývá rodokmen. V úloze jsou připraveny otázky v jakém vzájemném vztahu jsou dvě osoby. Například žena je tvoje babička, a ty jsi její vnuk, nebo vnučka. Sestra tvé maminky, nebo tatínka je tvoje teta a tak podobně. Do obdélníků zanes správná slova ze seznamu. Úloha se boduje.

17 13. úloha Přídavná jména Jednoduchá úloha ke čtení jako hra. Vybraný obrázek označuje podstatné jméno, žák si má přečíst a vyhledat možná přídavná jména, hodící se k podstatnému jménu. Úloha se boduje. je třeba zdůraznit, že přídavná jména označují vlastnosti podstatného jména. Židle je čalouněná...

18 14. úloha Doplň slabiku Zábavná úloha k doplňování chybějící slabiky ve slově, zpestřená drakem, který reaguje na dobré, nebo špatné řešení. Úloha se boduje.

19 15. úloha Čtení slov a vět Označené věty změní barvu a ozve se zvukový záznam. Úloha je vhodná - pro děti s SPU - k nácviku globálního čtení Stránky se posouvají šipkami vpravo. Úloha určená především pro děti, které mají se čtením potíže. Jak úlohu využít, záleží na učiteli, nebo rodičích.

20 16. úloha Básničky Výběr z básniček, které se kliknutím zvětší. Básničky jsou ozvučeny dětským hlasem a pomalým čtením. Opět jako v předešlé úloze pomáhají dětem, které mají se čtením potíže. Klikem na slovo začne zvukový záznam, který pokračuje dál od tohoto slova.

21 Úlohy 17 až 25 Čtení knihy CD - ROM Čítanka obsahuje ještě 9 knih ke čtení s různými náměty. Novinkou je dětská tvorba básniček i povídek, které dětem ukáží možnost, že i ony mohou tvořivě psát. Zvuk čtených slov je doprovázen jejich zvýrazněním barvou v textu. Zvýraznění ozvučení knih je užitečnou pomůckou při výuce globálního čtení. - zvuk se spustí kliknutím na slovo - nebo výběrem slov

22 Seznam knih BAJTÍCI - Kniha o počítačovém světě, ve kterém jsou obyvateli Bajtíci. PÍSMENKA - Kniha o některých písmenkách Kniha je ozvučená KOSÁČCI - se jmenuje povídání o tom, jak se ptáčci vylíhli v jednom kosím hnízdě. Je to ukázka zpravodajského literárního útvaru - autentický záznam celého procesu líhnutí z vajíčka až po vylétnutí z hnízda. Videa jsou pouze k doprovodné ilustraci, neslouží k přírodovědnému účelu jako film. ČIM A ČARA - Kniha o ptáčcích, kteří budili slunce. ZVÍŘATA - Kniha o zvířatech skutečných i neskutečných CO NAPSALY DĚTI Kniha, kterou napsaly děti. Kniha je ozvučená Básničky - Týnka Tabačíková, 7 let Malá čarodějnice - Iveta Krmelová, 8 let O čárce a háčku- Kristýna Mazánková, 11 let Vybraná slova - Tereza Maláčová Básně - Tereza Vyhnalová, 9 let Povídky - Vladimír Špička, 11 let Hlemýžď - Honza Pekař, 8 let

23 PŘÍBĚHY O SLEPIČKÁCH - Pavla Skřivánková, 10 let BAJKY - Knihu bajek napsali žáci 8. tříd v Dubu nad Moravou. Věnují ji své škole a svým malým spolužákům v 1.a 2.třídě. Projekt Mgr. Jany Rozsívalové, učitelky ČJ. Kniha je ozvučená po str. 20 ABECEDA - Knihu o jídle napsala Johana Lexová ze 6. třídy z Prahy Kniha je ozvučená

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky MAPOVÁNÍ VZTAHŮ VE TŘÍDĚ 2 Obsah TEORETICKÁ ČÁST

Více

Programy Vidět a naučit se

Programy Vidět a naučit se Programy Vidět a naučit se Program Vidět a naučit se zahrnuje několik dílčích programů každý z nich se zaměřuje na určitou oblast vývoje. Tři dílčí programy, na nichž právě pracujeme, jsou: Vidět a naučit

Více

Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA

PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA Základní škola Kovářov, okres Písek Obsah: 1. Výchova ke čtenářství 1.1 Společná četba 1.1.1 Soubory knih ke společné četbě a rozboru na 1. stupni 1.1.2 Samostatné

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala:

Více

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ Projekt CZ.1.07/1.2.07/03.0021 ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY Mgr. Martin Punčochář, Mgr. Taťjana Bernátková www.deticizincu.cz centrum@deticizincu.cz vpc1@deticizincu.cz

Více

Nápady a tipy na aktivity pro výuku vybraných témat z první pomoci. Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol.

Nápady a tipy na aktivity pro výuku vybraných témat z první pomoci. Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. NáPPadník Nápady a tipy na aktivity pro výuku vybraných témat z první pomoci Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ

Více

Lekce 2. Aktivita: Malovačka. Procvičení širší slovní zásoby. Postup viz předchozí aktivita. Pracovní list 28

Lekce 2. Aktivita: Malovačka. Procvičení širší slovní zásoby. Postup viz předchozí aktivita. Pracovní list 28 Lekce 2 Cíl lekce: Cílem této lekce je, aby se studenti uměli zorientovat pomocí základních pokynů a informací, popř. velmi jednoduše takové pokyny sdělit (viz požadavky Evropského referenčního rámce pro

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Náměty her a činností podporující rozvoj potřebných schopností pro úspěšný vstup dítěte do základní školy

Náměty her a činností podporující rozvoj potřebných schopností pro úspěšný vstup dítěte do základní školy Náměty her a činností podporující rozvoj potřebných schopností pro úspěšný vstup dítěte do základní školy PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. Katedra primární pedagogiky PedF UK Praha e-mail: kropackovajana@seznam.cz

Více

NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Projekty v rámci ŠVP aneb zdravý životní styl ve školách

NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Projekty v rámci ŠVP aneb zdravý životní styl ve školách NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Projekty v rámci ŠVP aneb zdravý životní styl ve školách STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v

Více

Slovníček 60 Použitá literatura a další zdroje informací 61 Přílohy

Slovníček 60 Použitá literatura a další zdroje informací 61 Přílohy OBSAH 1 Obsah O Nápadníku 2 Výběr a zpracování uvedených námětů 3 Jak s Nápadníkem pracovat 4 Komu je Nápadník určen 6 12 Nápadníkových námětů 1 Co máme doma v kuchyni 8 2 Hry s potravinami 11 3 Učíme

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka Praha, březen 2010 Slovo úvodem Vážení kolegové ve školních třídách, v hodinách všech vyučovacích předmětů! Dostáváte

Více

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Karel Starý a kol. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Česká školní inspekce 2013 3 OSAH Předmluva...4 GRAMOTNOST V ŠETŘENÍ PISA 2009 A VÝSLEDKY ČESKÝH ŽÁKŮ...5 Příloha: Ukázka

Více

Klíčové kompetence. v základním vzdělávání

Klíčové kompetence. v základním vzdělávání Klíčové kompetence v základním vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2007 Klíčové kompetence v základním vzdělávání zpracovali: Celková koncepce dokumentu a celková koordinace jeho přípravy Lucie

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NÁMÌTY / AKTIVITY / KAZUISTIKY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu

Více

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la místo setkávání

Více