Protipožární příčky Nosné a nenosné protipožární stěny, požární bezpečnost pro dřevěné sloupy a nosníky, revizní dvířka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protipožární příčky Nosné a nenosné protipožární stěny, požární bezpečnost pro dřevěné sloupy a nosníky, revizní dvířka"

Transkript

1 Protipožární příčky Nosné a nenosné protipožární stěny, požární bezpečnost pro dřevěné sloupy a nosníky, revizní dvířka Požární bezpečnost staveb

2 Protipožární příčky Nosné a nenosné protipožární stěny, požární bezpečnost pro dřevěné sloupy a nosníky, revizní dvířka Hodnoty požární odolnosti EI 0 až EI 0 a REI 0 až REI 0 dle ČSN EN 0-. Požárně dělící konstrukce musí zabránit průchodu ohně a kouře a zamezit tak rozšíření požáru. Vedle této požadované funkce požárního předělu plní tyto konstrukce i statickou funkci jako nosné případně výztužné stavební dílce. Tato funkce musí být v případě požáru zachována po určité časové období. Příčky PROMTET mohou být vyráběny v provedení nosném a nenosném. Podle požadavku mohou být příčky složeny z jedné nebo ze dvou vrstev, v úpravě např. jako stěny šachet bez výztužných sloupků nebo jako nenosné příčky s kovovými sloupky, nosné provedení jako ocelová hrázděná stěna nebo s pomocnou konstrukcí ze dřeva. Do všech stěn typu PROMTET je možno bez větších stavebních úprav vestavět požární uzávěry, požární klapky, požárně ochranná zasklení a prostupy pro elektrické kabely, vedení, potrubí a větrací tvarovky. by byly splněny požadavky na tepelnou a zvukovou izolaci, může být do mezistěnových prostorů vložena minerální vlna sloužící jako izolace. Požární stěny K členění větších budov a k vytváření požárních úseků, zvláště v průmyslových stavbách, nabízí Promat speciální montovanou nosnou požární stěnu. Kromě požadavků na vyšší hodnotu požární odolnosti splňuje tato konstrukce i požadavek na zvýšenou pevnost spojů, jak bylo prokázáno i při požární zkoušce. Stěny s dřevěnými stojkami Lehké nenosné a nosné stěny s dřevěnými stojkami a obkladem PROMTET jsou rychle a efektivně použitelné při rekonstrukci staré zástavby. Hrázděné stěny ze dřeva Nosné hrázděné stěny ze dřeva se obkládají deskami PROMTET pouze z jedné strany, ale klasifikace REI 0 až REI 0 platí pro působení ohně z obou stran. Jejich aplikace je nejúčelnější při rekonstrukci domů z hrázděného zdiva, neboť zde může hrázděná stěna zůstat z jedné strany viditelná. Díky výborným vlastnostem desek PROMTET -H a PROMTET -L mohou být i s nejtenčími deskami dosaženy vysoké hodnoty požární odolnosti. Mimořádné vlastnosti desek PROMTET umožňují výrobu montovaných stěn o nízké hmotnosti a s dobrými akustickými a požárně ochrannými vlastnostmi. Kovové konstrukce mohou tvořit běžné tenkostěnné ocelové profily, které jsou použity dle příslušných katalogových listů a výrobních předpisů. Při požárních zkouškách bylo přihlédnuto k mnohým variantám deskových spojů. plikací lehkých konstrukcí PROMTET lze dosáhnout značných úspor díky nízké hmotnosti a rychlé montáži. Podle potřeby mohou být zaslány zkušební protokoly Požárně ochranné stavební desky PROMTET splňují podmínky třídy reakce na oheň dle ČSN EN 0-.

3 Šachtové stěny a příčky EI h,00 m I III h podle tabulky D D Detail pohledy řez - b,00 m E E 0 H H F F b neomezeno II řez - b,00 m G G 0 nebo 0 h neomezeno požárně ochranná deska PROMTET -00, d = mm přířezy z desek PROMTET -00, d = mm tmel Promat, PROMTMEL profi l L 0/0 x,0 umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 00 mm vrut, x, rozteč cca 0 mm pro profi ly W, samořezný šroub, x, rozteč cca 0 mm pro uzavřené ocelové profi ly vrut, x, rozteč cca 00 mm nebo ocelová svorka /0,/,, rozteč cca 0 mm stěnový profi l, W 0/0 x 0, stěnový profi l U, UW 0/0/0 x 0, 0 uzavřený ocelový profi l podle tabulky utěsnění z minerální vlny jednokřídlé revizní dvířka Promat, typ N nebo SP ocelový úhelník 0/0/ mm tmel PROMSEL - Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PKO--0. Výhody na první pohled tloušťka desek jen mm montáž z místnosti doloženo statickým výpočtem montáž prefabrikovaných revizních dvířek Promat, typ N nebo SP Všeobecné informace Klasifikace EI 0 platí nezávisle na tom, z které strany požární zatížení nastane.spoje desek se přetmelí tmelem Promat a armují běžně prodávanou spárovou výplní. Detaily pro průchod jednotlivých kabelů a montáž elektroinstalačních krabic na vyžádání. Detail Podle montážní situace lze šachtové stěny a příčky zhotovovat s nebo bez výztužných profilů. Obrázek (I) ukazuje možnost uzavření otvorů do velikosti,00 x,00 m v případě, že na konstrukci nejsou kladeny statické požadavky podle DIN 0. Desky PROMTET -00 () silné pouze mm lze uspořádat na výšku i na šířku. Napojení na masivní části staveb je vyobrazeno na detailu. Spoje desek se podkládají ze zadní strany přířezu z desek PROMTET -00 (). Na obrázku (II) vidíme šachtovou stěnu k uzavření svislých stoupacích šachet do šířky,0 m. Desky () se umisťují na šířku a k masivním částem stavby se připevňují podle detailu. Výška šachtové stěny je neomezená. Šachtová stěna se vodorovně vyztuží např. mezipodlažním stropem (řež -) výztuhy musí být od sebe vzdáleny,00 m. Šachtové stěny o výšce do,00 m a s neomezenou šířkou lze zhotovit podle obrázku (III). Do stěny lze zabudovat revizní dvířka. Stabilita vyobrazených stěn (obrázky (II) a (III)) je doložena podle DIN 0- pro oblasti zabudování a. Výšky stěn, výztužné profily a oblast zabudování jsou uvedeny v tabulce. Detail Na detailu jsou vyobrazeny způsoby připevnění k masivním částem stavby pro stěny podle obrázků (I) a (II). Pro boční připojení ke stěně se použije ocelový úhelník () (řez -). Připojení k podlaze a stropu se zakryje přířezy z desek PROMTET -00 () (řez -), alternativně je možné i připevnění podle řezu -. Detail Šachtové stěny podle obrázku (III) je nutno zezadu vyztužit svislými výztužnými profily. V závislosti na výšce stěny (viz tabulka ) se použijí běžně prodávané stěnové profily nebo uzavřené ocelové profily, na které se přišroubují přířezy z desek PROMTET -00 (). Desky PROMTET -00 () se připevní k přířezům () svorkami nebo vruty. Detail připojení k masivní části stavby

4 Šachtové stěny a příčky EI Detail D Pro připojení k podlaze nebo ke stropu se použijí stěnové profily U (), které se připevní do hmoždinek. Do těchto profilů se postaví výztužné profily () nebo (0). řez D-D 00 řez D-D, alternativa Detail E Spoje desek se u všech stěnových konstrukcí zakryjí ze zadní strany přířezy PROMTET -00 (). Z přední strany se spoje desek zatmelí (viz všeobecné informace). řez E-E řez F-F nebo řez G-G Detail výztužné profily řez E-E, alternativa řez F-F, alternativa řez - a nebo Detail D svislý řez nebo 0 výrobní rozměr jmenovitý rozměr světlého otvoru Detail E zakrytí spojů desek 0 00 Detail F Rohy stěn lze provést podle detailu F. V závislosti na výšce stěny se jako svislé výztužné profily použijí stěnové profily a U nebo uzavřené ocelové profily. Detail G Do šachtových stěn se svislými výztužnými profily (detail, obrázek (III)) lze zabudovat revizní dvířka Promat, typ N nebo jednokřídlé dvířka Promat, typ SP. Vedle revizních dvířek se oboustranně umístí svislé výztužné profily () nebo (0) podle tabulky. Nad a pod dvířka se umístí vodorovné paždíky () nebo (0), které se sešroubují se svislými profily. Tabulka obsahuje standardní rozměry revizních dvířek Promat, typ N (mezilehlé velikosti po dohodě). Je-li výrobní rozměr větší než 00 mm, je na obě strany nutno umístit po dvou svislých stojkách (zdvojená stojka) z profilů podle tabulky. Tabulka - rozměry stěn a profily Šachtová stěna podle obrázku Výška h Šířka b Stěnový profil, svislý nebo 0 Profil pro připojení ke stropu/podlaze, vodorovný (I),00 m,00 m (II),0 m, m (III) W 0/0 x 0,,0 m UW 0/0/0,00 m Y 0/0 x,0 x 0,,00 m Y 0/0 x,0 Tabulka - rozměry revizních dvířek Výrobní rozměr š x v [mm] 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm Oblast zabudování DIN 0 Jmenovitý rozměr světlého otvoru š x v [mm] Detail F rohové spojení Zvláštní upozornění Máte-li další požadavky na konstrukci (např. zvuková či tepelná izolace, vlhkost), směrujte prosím své dotazy na naše technické oddělení. řez H-H vnější rozměr Detail G revizní dvířka 0

5 Šachtové stěny a příčky EI 0 0. požárně ochranná deska PROMXON, typ, d = 0 mm přířezy z desek PROMXON, typ, d = 0 mm tmel Promat, PROMTMEL jednokřídlé revizní dvířka Promat, typ N nebo SP, rozměry podle tabulky umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 00 mm vrut, x, rozteč cca 0 mm pro profi ly W, samořezný šroub, x, rozteč cca 0 mm pro uzavřené ocelové profi ly vrut, x, rozteč cca 00 mm nebo ocelová svorka /0,/,, rozteč cca 0 mm stěnový profi l, W 0/0 x 0, stěnový profi l U, UW 0/0/0 x 0, 0 uzavřený ocelový profi l podle tabulky utěsnění z minerální vlny požárně ochranný tmel PROMSEL -G silikon PROMSEL -S ocelový úhelník 0/0/ mm tmel PROMSEL - Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PKO--0. h podle tabulky D D b neomezeno nebo 0 Výhody na první pohled doloženo statickým výpočtem montáž z místnosti tloušťka opláštění x 0 mm montáž prefabrikovaných revizních dvířek Promat, typ N nebo SP Všeobecné informace Klasifikace EI 0 platí nezávisle na tom, z které strany požární zatížení nastane. Z požárnětechnického hlediska není tmelení spojů desek nutné. Při přípravě pro povrchovou úpravu se spoje desek přetmelí tmelem Promat a armují běžně prodávanou spárovou výplní. Montáž těsnících větracích výústkových tvarovek PROMSEL viz konstrukce Promat 0. nebo 0.. Detail pohled 0 Detail Šachtové stěny a příčky lze s odpovídajícími výztužnými profily (), příp. (0) zhotovovat až do výšky,00 m v neomezené šířce. Stabilita je doložena podle DIN 0-. Svislé výztužné profily (), příp. (0) a přípustné oblasti zabudování jsou uvedeny v tabulce. Požárně ochranné desky PROMXON, typ () lze uspořádat na výšku i na šířku. Do šachtových stěn a příček lze zabudovat revizní dvířka Promat, typ N nebo SP (viz detail G). řez řez -, alternativa Detaily a Stěny se zezadu vyztužují svislými výztužnými profily. V závislosti na výšce stěny (viz tabulka se použijí běžně prodávané stěnové profily nebo uzavřené ocelové profily, na které se přišroubuje první vrstva desek PROMXON, typ (). Druhá vrstva desek se připevní k první svorkami nebo vruty. Detail připojení ke stěně Detail D Pro připojení k podlaze nebo ke stropu se použijí stěnové profily U (), které se připevní do hmoždinek. Do těchto profilů se postaví výztužné profily () nebo (0). Detail E Skrz stěny lze vést jednotlivé elektrické kabely. Pro zajištění požární odolnosti a kvůli zamezení vzniku trhlin vlivem roztažnosti musíte průchozí otvor elasticky uzavřít viz obrázek. Ze strany šachty zhotovte kolem otvoru límec z přířezů PROMXON, typ (). řez - Detail výztužné profily řez -, alternativa Detail F Rohy stěn lze provést podle detailu F. V závislosti na výšce stěny se jako svislé výztužné profily použijí stěnové profily a U nebo uzavřené ocelové profily.

6 Šachtové stěny a příčky EI Detail G Do stěn lze zabudovat jednokřídlé revizní dvířka Promat, typ N nebo SP. Vedle revizních dvířek se oboustranně umístí svislé výztužné profily () nebo (0) podle tabulky. Nad a pod dvířka se umístí vodorovné paždíky () nebo (0), které se sešroubují se svislými profily. Tabulka obsahuje standardní rozměry jednokřídlých revizních dvířek Promat, typ N nebo SP (mezilehlé velikosti po dohodě). Je-li výrobní rozměr větší než 00 mm, je na obě strany nutno umístit po dvou svislých stojkách (zdvojená stojka) z profilů podle tabulky. 0 nebo Detail E jednotlivá kabelová průchodka Tabulka rozměry stěn a profilů Výška h Šířka b Stěnový profil, svislý nebo 0 Profil pro připojení ke stropu/podlaze, vodorovný Oblast zabudování DIN a nebo 0, m W 0/0 x 0,,0 m UW 0/0/0 x 0,,00 m Y 0/0 x,0,00 m Y 0/0 x,0 00 řez - Detail D svislý řez Detail F rohové spojení výrobní rozměr 0 jmenovitý rozměr 0 nebo 0 světlého otvoru řez D-D 0 0 vnější rozměr Detail G revizní dvířka Promat, typ N Tabulka rozměry revizních dvířek Výrobní rozměr š x v [mm] 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm Jmenovitý rozměr světlého otvoru š x v [mm] Zvláštní upozornění Máte-li další požadavky na konstrukci (např. zvuková či tepelná izolace, vlhkost), směrujte prosím své dotazy na naše technické oddělení. Šachtové stěny EI 0 do šířky,0 m viz též konstrukce Promat 0.0 a 0.0.

7 Šachtová stěna EI požárně ochranná deska PROMXON, typ, d = 0 mm přířezy z desek PROMXON, typ, d = 0 mm, b = 0 mm tmel Promat utěsnění z minerální vlny nebo tmel PROMTMEL profi l L 0/0 x 0, vrut, x, rozteč cca 0 mm umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 00 mm umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 0 mm vrut, x, rozteč cca 00 mm nebo ocelová svorka /0,/,, rozteč cca 0 mm 0 vrut, x, rozteč cca 0 mm nebo ocelová svorka /0,/,, rozteč cca 00 mm, u hran všech spojů desek Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PKO--0. Výhody na první pohled tloušťka šachtové stěny jen 0 mm výška až m šířka šachty až,0 m prefabrikované prvky úprava prvků na místě podle šířky šachty přišroubování prvků k stěnovému úhelníku a vzájemné sesvorkování prvků 00 výška,00 m Všeobecné informace Klasifikace EI 0 platí nezávisle na tom, z které strany požární zatížení nastane. K větrání šachty lze použít těsnící větrací výústkové tvarovky PROMSEL (0.). Detail Maximální rozměry šachtové stěny jsou uvedeny v detailu. Jednotlivé prvky mohou být prefabrikované, šířku (do,0 m) lze přiříznout na místě. Stěrkování spojů desek není z požárnětechnického hlediska nutné. Detail pohled nebo 0 0 šířka,0 m Detaily Připojení ke stěně lze provést s nebo bez ocelových úhelníků (). Doporučeno je provedení s úhelníky (zejména při velké šířce šachty). Připojení k masivním částem stavby se provádí tmelem Promat (). Větší spáry lze také nejprve vyplnit minerální vlnou nebo tmelem PROMTMEL (). Detail Sesvorkování nebo sešroubování prvků mezi sebou je znázorněno na řezu - a -. Spodní prvek se usadí na tenkou vrstvu tmelu Promat (). řez -, alternativa 0 0 0,00 m 0 řez - Detail připojení ke stěně Zvláštní upozornění Máte-li další požadavky na konstrukci (např. zvuková či tepelná izolace, vlhkost), směrujte prosím své dotazy na naše technické oddělení řez - řez - Detail spoj desek a připojení k podlaze

8 Šachtová stěna z prefabrikovaných prvků EI prefabrikovaný prvek z požárně ochranných desek PROMXON, typ, rozměry: b,0 m, h,0 m, d = mm přířezy z desek PROMTET -H, b = 0 mm, d = mm přířezy z desek PROMTET -H, b = 00 mm, d = mm profi l L 0/0 x,0 ocelový úhelník / x 0, umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 00 mm vrut, x minerální vlna nebo tmel Promat, PROMTMEL tmel Promat nebo silikon PROMSEL -S 0 vrut, x 0, rozteč cca 00 mm nebo ocelová svorka /0,/,, rozteč cca 0 mm vrut Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PKO--0. Výhody na první pohled tloušťka šachtové stěny jen mm prefabrikované prvky šachtové stěny úprava prvků na místě podle šířky šachty rychlá a snadná montáž prvků výška až m, šířka šachty až,0 m Všeobecné informace Klasifikace EI 0 platí nezávisle na tom, z které strany požární zatížení nastane. K větrání šachty lze použít těsnící větrací výústkové tvarovky PROMSEL (0.). 00 výška,00 m Detail Maximální rozměry šachtové stěny jsou uvedeny v detailu. Jednotlivé prvky šachtové stěny () jsou prefabrikované, šířku (do,0 m) lze přiříznout na místě. Stěrkování spojů desek není z požárnětechnického hlediska nutné. Detail pohled šířka,0 m 0 00 Detaily Ocelový úhelník () se zakrývá dvěma přířezy PROMTET (). Prvky šachtové stěny se připevní k úhelníku dvěma vruty na každé straně (zejména při velké šířce šachty). Spáry u připojení ke stěně lze uzavřít tmelem Promat nebo silikonem PROMSEL -S. Detail Rohy stěn se provádějí podle detailu. Kvůli stabilitě je třeba použít ocelové úhelníky (). Roh se pak sešroubuje rychlovruty. Detail D Jednotlivé prvky () jsou zespodu opatřeny perem a nahoře drážkou. Před montáží natřete drážku lepidlem Promat K, prvky pak nasaďte na sebe a z přístupné strany spojte svorkami (0). řez - Detail připojení ke stěně montáž 0 řez Detail D montáž prvků řez - Detail E horní prvek, příp. revizní otvor Detail rohové spojení montáž horního prvku Detail E U prvku, který bude sloužit jako horní, musíte odříznout pero, vlepit je do drážky a přisvorkovat. Pero je třeba odříznout také u prvku pod ním. Horní prvek pak lze bez problémů namontovat pomocí lepidla Promat K. K připojení ke stropu se použije ocelový úhelník (), ke kterému se horní prvek přišroubuje. Podle detailu E lze také zhotovit revizní otvory. Namísto lepidla Promat K v drážce prvku se pak z šachtové strany připevní přířezy (), které zakrývají spáry. Při údržbě lze po povolení čtyř vrutů () revizní prvek vyjmout. Zvláštní upozornění Máte-li další požadavky na konstrukci (např. zvuková či tepelná izolace, vlhkost), směrujte prosím své dotazy na naše technické oddělení.

9 Příčka PROMTET -L EI Připojení ke stropu Připojení k podlaze hmotnost: cca kg/m tloušťka stěny: d = mm tepelný odpor /Λ: 0,0 m K/W desky PROMTET -L, d = mm přířezy PROMTET -L, b 00 mm, d = mm (z požárního hlediska d = 0 mm dostačující) přířezy PROMTET -H, b 00 mm, d = 0 mm ocelový úhelník 0 x 0 x L profi l x x vruty,0 x 0, rozteč cca 0 mm vruty,0 x 0, rozteč cca 0 mm vruty,0 x 0, rozteč cca 0 mm vruty,0 x 0, rozteč cca 00 mm 0 kovové rozpěrné hmoždinky se šrouby M, rozteč cca 00 mm utěsnění z minerální vlny Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PKO--0. Hodnota požární odolnosti EI 0 dle ČSN EN 0-. Důležité pokyny Uvedené konstrukce lze použít pro výrobu, popř. obkládání větracích a instalačních šachet, které musí splňovat hodnotu požární odolnosti EI 0. L profil () vyobrazený v detailu není z hlediska požární odolnosti nutný a používá se jen k doplňkovému vyztužení celé konstrukce. Místo jednostranného překrytí spojů přířezy PROMTET -L () může být překrytí provedeno po obou stranách přířezy PROM- TET -H (). Elektroinstalační vedení a krabice nezapouštět, nýbrž připevnit k povrchu stěny. Detail připojení ke stěně a spoje desek Detail připojení ke stěně a spoje desek (varianta) Příklad použití obložení ze tří stran na masivní stěně 0 D D Příklad použití obložení ze dvou stran mezi dvěma masivními stěnami Výška stěny Klasifikace této konstrukce platí pro všechny šířky stěn, výška stěn nesmí překročit,00 m. Velkoplošné vysoké stěny vyztužit ocelovými profily, které jsou obloženy podle katalogového listu, popř. deskami PROM- TET. Na základě malé tloušťky příčky PROMTET -L lze vyrábět různé příčky velkých rozměrů s konstrukcemi Promat (např. č. 0.0). Vestavba revizních dvířek Promat viz katalogové listy 0., popř. 0.. Příklad použití Větrací šachta () s velkým průřezem, přisazená k masivní stěně (), musí být obložena ze tří stran, aby byla dosažena hodnota požární odolnosti EI 0. Přitom jsou strany označené (D) složeny ze dvou vrstev. (Viz vyobrazené osazení v detailu ). Strana () je vsazena v jedné vrstvě. Příklad použití Dvě strany instalační šachty () tvoří masivní stěny (). Lehké příčky () ležící k masivním stěnám v pravém úhlu jsou vytvořeny z desek PROMTET -L. Pokyny pro montáž Příčka PROMTET -L smí být připevněná jen na stavební díly, které mají alespoň stejnou hodnotu požární odolnosti jako příčka. by nedocházelo k tvorbě tepelných mostů, nesmí žádný připevňovací prvek procházet stěnou v celé její tloušťce. Používat šrouby jen výše uvedených rozměrů. Z požárního hlediska není zatmelování nutné. Zatmelování je prováděno jen před povrchovou úpravou tmelem Promat. Spoje desek vyztužit např. skelnou bandáží. K řezání desek PROMTET doporučujeme pilové listy z tvrdokovu. Při řezání odsávat piliny.

10 Příčka PROMTET -H 0. EI až EI 0 hmotnost (EI 0): cca kg/m tloušťka stěny (EI 0): d = mm tepelný odpor /Λ (EI 0): 0, m K/W EI EI 0 EI 0 EI 0 desky PROMTET -H, d [mm] = utěsnění z minerální vlny, d = 0 mm ocelový úhelník 0 x 0 x kovové rozpěrné hmoždinky se šrouby M, rozteč cca 00 mm vruty, zapuštěné a zatmelené,* rozteč 0 mm ocelové svorky,* rozteč svisle 00 mm, rozteč vodorovně 00 mm spoje desek, zatmelené tmelem Promat * rozměr spojovacích prostředků viz tabulka připevňovacích prostředků, kapitola Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PKO--0. Hodnota požární odolnosti EI, EI 0, EI 0 a EI 0 dle ČSN EN Důležité pokyny Příčka PROMTET -H může být připevněná jen na stavební dílce, které mají stejnou nebo vyšší hodnotu požární odolnosti. Klasifikace této konstrukce platí pro všechny šířky stěn, výška stěny nesmí překročit,00 m. Jako průkaz o statické bezpečnosti a tuhosti lze použít technické údaje k deskám PROMTET -H. Výroba a obklad větracích kanálů a šachet klasifikace požární odolnosti EI 0. Podrobnosti o instalačních šachtách viz následující strana. Možná vestavba revizních dvířek. Další detaily sdělí naše technické oddělení. Revizní otvory Do příček mohou být vestavěna revizní dvířka Promat podle katalogového listu 0. a 0.. Detail připojení ke stěně spoj Připojení ke stropu 0 00 Připojení k podlaze

11 Příčka PROMTET -L EI hmotnost: cca kg/m tloušťka stěny: d = 0 mm tepelný odpor /Λ: 0,0 m K/W desky PROMTET -L, d = mm ocelový úhelník 0/0/0, vruty,0 x, střídavě uspořádané, zapuštěné a zatmelené, rozteč 00 mm šrouby M x 0 s kovovými rozpěrnými hmoždinkami, rozteč cca 00 mm utěsnění z minerální vlny tmel Promat Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PKO--0. Hodnota požární odolnosti EI 0 dle ČSN EN 0-. Důležité pokyny Uvedenou konstrukci lze bez dodatečného vyztužení použít jen v místnostech vysokých max.,00 m. Při určování rozestupů spodních konstrukcí je nutné přihlédnout k předpokládanému mechanickému namáhání. lternativně je možno pro vysoké prostory použít stěny podle konstrukce č. 0.0 nebo 0.. Příčka PROMTET -L může být také alternativně vyrobena i v jedné vrstvě (d = 0 mm). 0 Pokyny pro montáž Všechny spoje desek () je třeba uspořádat střídavě proti sobě, svislé spoje 0 mm, vodorovné spoje 00 mm (jen 0.0). Vodorovné spoje nesmí probíhat v jedné výšce. Uspořádat střídavě proti sobě cca 0 00 mm (jen 0.). Zatmelené spoje armovat např. skelnou bandáží. K řezání desek PRO- MTET doporučujeme pilové listy z tvrdokovu. Při řezání odsávat piliny. Detail připojení ke stěně 0 Detail umístění spoje desek

12 Příčky PROMTET -H s ocelovou kostrou 0.0 EI 0 až EI 0 hmotnost (EI 0): cca, kg/m tloušťka stěny (EI 0): d = mm tepelný odpor /Λ (EI 0):, m K/W desky PROMTET -H, EI 0: d = mm bez pásků PROMGLF EI 0: d = mm; EI : d = mm; EI 0: d = 0 mm; EI 0: d = mm desky z minerální vlny, min. třída reakce na oheň, objemová hmotnost 0 kg/m, d = 0 mm přířez PROMTET -H, b = 0 mm, d =, popř. či 0 mm distanční přířez PROMTET, rozteč cca 00 mm utěsnění z minerální vlny stěnový profi l W 0 x 0,, rozteč mm stěnový U profi l UW 0 x 0, vruty *, cca mm zapuštěné, zatmelené, rozteč cca 0 mm krycí podlahová lišta ze dřeva mm x mm (jen podle potřeby) 0 ocelové svorky, * rozteč cca 00 mm dřevěná krycí lišta x mm (jen podle potřeby) vruty s čočkovitou hlavou, x 0, rozteč cca 0 mm izolační pásek PROMGLF, 0 x mm (pro EI 0 se nepoužívá) zatmelení tmelem Promat kovové rozpěrné hmoždinky se šrouby M, rozteč cca 00 mm elektrický rozvaděč nebo spínací skříň tmel Promat * rozměry spojovacích prostředků viz tabulka připevňovacích prostředků, kapitola. Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PKO--0. Hodnota požární odolnosti EI 0, EI, EI 0 a EI 0 podle ČSN EN 0- se všemi uvedenými variantami konstrukcí a překrytím spár. Detail vodorovný řez Důležité pokyny Uvedené rozměry profilů () a () se týkají jen zkušebního kusu a nelze je použít pro všechny výšky stěn. Pro dodržení bezpečnosti mohou být stanoveny příslušné rozměry profilu podle následující tabulky. 0 Stanovení dimenzí nosného profilu (): Rozměry profilů (rozteč sloupků mm) výška [mm] šířka [mm] tloušťka [mm] Doporučené výšky stěn [m] 0 0 0,0,00 0 0,0, ,0,00 Detail připojení k podlaze Detail připojení ke stropu Rozteč sloupků zkušebního prvku činila 0 mm. Z konstrukčních důvodů se doporučuje rozteč mm. Použijí-li se desky PROM- TET -H o tloušťce mm (EI ), je doporučená rozteč sloupků 00 mm. Konstrukční varianta do max. m výšky stěny. Podrobnosti sdělí naše technické oddělení. Vestavba revizních dvířek Promat podle katalogového listu 0., popř. 0.. Podrobnosti k vestavbě požárních klapek požárních revizních dvířek EI 0 EI 0 požárních dveří EI 0 EI 0 s prosklením nebo bez prosklení sdělí naše technické oddělení. Detail D elektrický rozdělovač nebo spínací skříň Elektrické skříně zapustit tak, že budou obloženy cm vrstvou izolačního materiálu (např. tmel Promat ). Detail E vodorovný spoj výška stěny nad,00 m Zatmelování spojů ležících v zadní části není z hlediska požární bezpečnosti nutné. Pokyny pro montáž Pro zjišťování spotřeby materiálu a pro montáž kovových konstrukcí platí technické podklady dodavatelů profilů. Těsnění () a izolační pásky () mohou být nalepeny na kovové profily lepidlem Promat K. Podrobnosti o napojení lehkých podhledů na lehké příčky viz dále. Při použití krycích lišt není nutno zatmelit spoje desek a hlavy šroubů. Zatmelené spáry pro další nátěry je nutné vyztužit např. skelnou bandáží. K řezání desek PROMTET doporučujeme pilové listy obložené slinutým karbidem. Při řezání odsávat piliny.

13 EI 0 Příčky PROMTET -H s ocelovou kostrou 0.0 až EI Konstrukční číslo a schematický nákres Pro izolační vrstvy z minerálních vláken uvedené v tomto katalogovém listu musí být použity běžné izolační hmoty z minerální vlny, třídy reakce na oheň s bodem tání 000 a teplotou použitelnosti do 00. Objemová hmotnost 0 kg/m 0 0 Hodnota požární odolnosti EI 0 EI 0 EI 0 Tloušťka stěny mm mm mm Plošná hmotnost, kg/m kg/m kg/m Tepelný odpor,0 m K/W, m K/W,0 m K/W Vzduchová neprůzvučnost R w = d LSM = - d R w = 0d LSM = - d R w = d LSM = ±0 d Spotřeba materiálu, rozměry a označení Uvedené údaje se vztahují například na stěny s plochou, m x,00 m (, m ). Vodorovná a svislá připojení k masivním stavebním dílům. V podkladech nebylo přihlédnuto ke ztrátám v prořezech. nosný U profi l UW 0 x 0, nosný U profi l UW 00 x 0, nosný U profi l UW 00 x 0, nosný U profil spotřeba/m stěny 0, m spotřeba/m stěny 0, m spotřeba/m stěny 0, m nosný profi l W 0 x 0, rozteč mm nosný profi l W 00 x 0, rozteč mm nosný profi l W 00 x 0, rozteč mm nosný profil spotřeba/m stěny, m spotřeba/m stěny, m spotřeba/m stěny, m deska PROMTET -H, formát 0 x 000 mm d = 0 mm deska PROMTET -H, formát 0 x 000 mm d = 0 mm deska PROMTET -H, formát 0 x 000 mm d = 0 mm deska PROMTET -H spotřeba/m stěny,0 m spotřeba/m stěny,0 m spotřeba/m stěny,0 m přířez PROMTET -H b = 00 mm d = mm přířez PROMTET -H spotřeba/m stěny, m = cca 0, m desky z minerální vlny formát 000 x mm d = x 0 mm 0 kg/m desky z minerální vlny formát 000 x mm d = x 0 mm 0 kg/m desky z minerální vlny formát 000 x mm d = x 0 mm 0 kg/m desky z minerální vlny pásek minerální vlny izolační pásek PROMGLF, popř. plstěný pásek kovová hmoždinka se šroubem spotřeba/m stěny,0 m spotřeba/m stěny,0 m spotřeba/m stěny,0 m pásek minerální vlny b = 0 mm, d = 0 mm pásek minerální vlny b = 00 mm, d = 0 mm pásek minerální vlny b = 00 mm, d = 0 mm spotřeba/m stěny,0 m = 0,0 m spotřeba/m stěny,0 m = 0,0 m spotřeba/m stěny,0 m = 0,0 m izolační pásek PROMGLF plstěný pásek samolepící plstěný pásek samolepící b = 0 mm, d = mm b = 0 mm, d =, mm b = 0 mm, d =, mm spotřeba/m stěny, m spotřeba/m stěny, m spotřeba/m stěny, m kovová hmoždinka se šroubem M x 0 rozteč cca 00 mm kovová hmoždinka se šroubem M x 0 rozteč cca 00 mm kovová hmoždinka se šroubem M x 0 rozteč cca 00 mm spotřeba/m stěny ks spotřeba/m stěny ks spotřeba/m stěny ks vruty, x rozteč cca 0 mm vruty, x rozteč cca 0 mm vruty, x rozteč cca 0 mm samořezné vruty do plechu spotřeba/m stěny 0 ks spotřeba/m stěny 0 ks spotřeba/m stěny 0 ks 0 ocelové svorky /0,/, rozteč mm ocelové svorky spotřeba/m stěny ks

14 EI 0 Příčky PROMTET -H s ocelovou kostrou 0.0 až EI 0 0 Detail Předpokládá se, že připevnění příčky ke stropu je vytvořeno jako posuvné. Stavbu lehkých protipožárních příček PROMTET pro připojení lehkých podhledů lze provádět podle katalogových listů 0.0, 0. a 0.. Připojení vyobrazená v detailu a platí jen pro podhledy, které byly klasifikovány spolu s masivními stropy. Detail pro Detail přířezy PROMTET -H, d = 0 mm, b = 0mm obklad stěny utěsnění z minerální vlny stěnový U profi l stěnový profi l spojení vruty s, rozteč cca 00 mm, střídavě uspořádané 0 0 spojení vruty s, rozteč a s přihlédnutím k kovové rozpěrné hmoždinky M, rozteč cca 00 mm rozměr a 0 mm, rozměr b 0 mm Detail Detail návrh - tuto variantu přizpůsobit před vestavbou příslušnému umístění. Detail Přířez PROMTET -H () přišroubovat samořeznými vruty, x k profilu () a k obkladu stěny () ve vzdálenosti 0 mm. K tomu připevnit samořeznými vruty, x, rozteč cca 00 mm, L profil. Skladba stropu () podle příslušného katalogového listu. Detail Přířez PROMTET -H () přišroubovat samořeznými vruty, x k profilu () a k obkladu stěny () ve vzdálenosti 0 mm. K tomu připevnit samořeznými vruty, x, rozteč cca 00 mm, přířez PRO- MTET (). Skladba stropu () podle náležitého katalogového listu. Detail D 0 00 Detaily D a E Připojení, znázorněná v detailu D a E, platí pro podhledy, které jsou samotnou požárně dělící konstrukcí, tj. bez masivního stropu, způsobilé pro působení ohně shora nebo zdola. Připojení jsou pevně přišroubována k nosné konstrukci (detail D) nebo k viditelné nosné konstrukci (detail E). Přířezy PROMTET () a () jsou připevněny podle detailu a. Dodatečně je připojení zakryto po celé délce pásy minerální vlny třídy reakce na oheň (). U konstrukcí EI 0 je tloušťka minerální vlny 0 mm, u konstrukcí EI 0 x 0 mm. (Odpadá u konstrukce 0.). Minerální vlna () je nad připojením připevněna lepidlem Promat K () k ploše stěny. Skladba stropu () podle náležitého katalogového listu Detail F Příčka PROMTET -H podle konstrukce č. 0.0 může být připevněna také k lehkému podhledu PROMTET podle konstrukce č Dva přířezy PROMTET -H (), d = mm, sešroubovat mezi sebou samořeznými vruty, x (), střídavě ve vzdálenosti cca 0 00 mm, a společně s U profilem () připevnit samořeznými vruty, x (D) k přírubě (E) nosného profilu. Utěsnění (F) minerální vlnou. Podrobnosti o podhledu viz katalogový list 0.0. Detail E návrh F D E Pokyny pro montáž (0.0, 0. a 0.) Pro zjišťování spotřeby materiálu a pro montáž kovových konstrukcí platí technické podklady dodavatele profilů. Těsnění z minerální vlny na podlahu a stropy mohou být slepena lepidlem Promat K s kovovými profily. Izolační pásky PROMGLF přilepit na profily rovněž lepidlem Promat K. Vložit dvou- a třívrstvé výplně konstrukce 0. z minerální vlny se střídavě uspořádanými spoji. Vodorovné spoje mezi deskami PROMTET -H překrýt přířezy PROMTET -H 0 x mm. Připevnit ocelovými svorkami /0, /,, rozteč cca 00 mm. Desky PROMTET přiřezávat pilovými listy obloženými slinutým karbidem. Detail F připojení k lehkému podhledu 00

15 Stěna s ocelovými nosnými sloupy 0. REI až REI 0 hmotnost obkladu bez stojin (REI 0): cca kg/m hmotnost ocelového profi lu (REI 0): cca kg/m celková plošná hmotnost (REI 0): cca kg/m tepelný odpor /Λ (REI 0): 0, m K/W desky PROMTET -H, REI : d = mm; REI 0: d = 0 mm; REI 0: d = mm přířezy PROMTET -H, b 0 mm, d = 0 mm, popř. 0 či mm ocelový profi l U 00 (zkušební kus) ocelový profi l IPE 00 (zkušební kus), rozteč svislého ocelového profi lu 0 mm spoje desek zatmelené tmelem Promat ocelové svorky*, rozteč cca 00 mm kovová rozpěrná hmoždinka se šroubem (podle statiky) utěsnění z minerální vlny * rozměry spojovacích prostředků viz tabulka připevňovacích prostředků, kapitola Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. Z00. Hodnota požární odolnosti REI, REI 0 a REI 0 podle ČSN EN 0- se zatížením, které se shoduje s přípustným napětím oceli při působení ohně z jedné strany. 0 0 Detail vodorovný řez Důležité pokyny a rozměry se vztahují jen na zkušební kus. Při použití ocelových profilů jiných dimenzí a jiných rozměrů stěn se odpovídajícím způsobem mění i příslušné hodnoty. Výše uvedenou klasifikaci pro šířky a výšky stěn je nutno ověřit statickými výpočty. Doklad o stabilitě musí být předložen s ohledem na technické stavební předpisy. Další podrobnosti na vyžádání. Do stěn s ocelovými nosnými sloupy mohou být vestavěny prosklené nebo plné protipožární dveře. Detaily k vestavbě sdělí naše technické oddělení. Detail připojení ke stropu, připojení k podlaze 0

16 REI 0 Požární stěna Promat, nosná 0.0 až REI 0 obklad PROMTET -H, paždík PROMTET -H, } viz tabulka ocelové profi ly ocelový plech připevňovací prostředky přířez PROMTET -H, viz detaily přířez PROMTET -H, d = mm připojení obkladu nosný systém budovy 0 minerální vlna, třída reakce na oheň, d = 0 mm masivní stěna Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. Z00. Hodnota požární odolnosti REI 0 až REI 0 dle ČSN EN 0-. Důležité pokyny Včleněním nosného systému budovy () do konstrukce požární stěny může být stěna rozčleněna na menší samostatné plochy. Tím je možné zmenšit rozměry stojek profilů jakož i prahových a rámových profilů (). Stanovení rozměrů a montáž paždíku PROMTET (), obkladu PROMTET () a ocelového plechu () podle technických údajů. 0 Detail horizontální řez možné uspořádání ocelových plechů Tabulka 0 min. 0 min. 0 min. Rozměry ocelového profilu (zkušební stěny) svisle (rozteč mm) IPE 0 HE IPI 00 HE IPI 00 vodorovně (připojení k podlaze a ke stropu) U 0 U 00 U 00 Paždík PROMTET -H d = mm, šířka 0 mm 00 mm 00 mm Rozestup paždíků PROMTET -H mezi sebou 0 mm mm 0 mm Obklad PROMTET -H oboustranný. vrstva PROMTET -H mm 0 mm mm. vrstva PROMTET -H mm 0 mm 0 mm Vložený ocelový plech mezi vrstvami PROMTET -H tloušťka plechu 0, mm 0, mm 0, mm překrytí ve spojích 00 mm 00 mm 00 mm Připevňovací prostředky, samořezné vruty a) obklad. vrstvy do paždíku rozteče vrutů, x 0 mm 00 x 0 mm, x 0 mm 00 x mm, x 0 mm 00 x 0 mm b) obklad. vrstvy k obkladu. vrstvy přibít hřebíky x, 0 ks/m c) ocelový plech v obkladech. a. vrstvy, x, x, x Slepení ocelového plechu s obložením. vrstvy, lepidlo Promat K, podklad cca 00 g/m. 0 Řez Řez - Je-li horní a dolní připojení požární stěny odborně provedeno, není nutné ji po stranách připevňovat k vedlejším masivním stěnám. Doporučuje se předem namontovat přířez PROMTET -H () k masivní stěně () ve směru ocelového profilu (). Přířez PROM- TET -H () vytváří spojení mezi oběma plášti (). Jako těsnění mezi přířezy PROMTET -H () a () slouží pruh minerální vlny (0) cca 0 mm široký. Mezi jednotlivé vrstvy desek PROMTET -H vložit ocelový plech (). 0

17 Požární stěna Promat, nosná 0.0 REI 0 až REI 0 Další konstrukční detaily (zde nezobrazené) sdělí naše technické oddělení nebo je naleznete v plné verzi tohoto katalogového listu na projektových normách řady ČSN 0.., je v závislosti na mezních rozměrech a využití budov požadováno vytvoření požárních stěn, které rozdělují daný prostor na požární úseky. Malá tloušťka a nízká hmotnost požární stěny Promat umožňuje značné úspory při dopravě a montáži. Pohled Požární stěny Promat poskytují nové možnosti použití, je-li nutné z důvodu změny v užívání vytvořit nové požární úseky v již existujících stavbách. Vnitřní požární stěny lze nahradit stěnami odolnými proti ohni ve spojení se stropy bez otvorů (celistvé stropy), takže je zabráněno rozšíření požáru jak ve vodorovném, tak ve svislém směru. U střídavě uspořádaných příček musí být podpěry stěn a stropů odolné proti ohni a musí být složeny z nehořlavých stavebních hmot (REI 0). Montáž požárních stěn lze provádět v budovách s tvrdou střešní krytinou až do tří pater min. přímo pod střešní plášť, v budovách s více než třemi patry 0 cm nad střechu nebo je zakončit ve výšce střešního pláště požárně odolnými železobetonovými deskami, které vystupují po obou stranách 0 cm. V budovách s měkkou střešní krytinou je nutné tyto stěny ukončit vždy 0 cm nad střechou. Rozměry profilů a tloušťky stěn uvedené v následující tabulce se týkají jen zkušebních prvků při požární zkoušce. Přesné stanovení rozměrů konkrétní konstrukce musí být provedeno podle statického posudku. Přitom ale rozestupy svislých profilů nepřekročí mm. Řez - Řez - připojení k podlaze a ke stropu max. 0 mm, popř. mm Řez - Připojení stojek profilů () požární stěny Promat k profilům nosného systému budovy () musí být prováděna podle platných předpisů. Pro stanovení rozměrů obkladu u napojení () jsou rozhodující náležité úředně přezkoušené konstrukce Promat pro nosné stavební díly. Stavební dílce z železobetonu, které jsou z hlediska statiky důležité pro požární stěnu, musí patřičnými rozměry příčného řezu, výztuží a tloušťkou krytí odpovídat hodnotě požární odolnosti požární stěny Promat. Řez - K připevnění prahových a rámových profilů použít šrouby s hmoždinkami M, rozteč 00 mm. Mezi podlahu, popř. strop () a ocelový profil () vložit přířez PROMTET -H (). Vzdálenost přířezu PROMTET -H () k paždíku PROMTET -H () se musí shodovat s rozměry uvedenými v tabulce na předchozí straně. by se zabránilo tepelnému mostu na ocelových profilech, musí být k připevnění obkladu PROMTET -H () použity připevňovací prostředky, které odpovídají technickým údajům. 0

18 Požární stěna Promat, nosná 0.0 REI 0 až REI 0 Příklady použití,0 stropní konstrukce 0,00 m Detail Požární stěny ve velkých budovách a v přilehlých budovách na ploše ve vzdálenostech maximálně 0 m. Požární stěny připojené k budovám, které jsou postaveny bezprostředně na hranici nebo ve vzdálenosti do, m. Detail příklad použití požární stěna Promat Detail příklad použití požární stěna Promat strop mezi panely REI 0 požární stěna Promat požární stěna Promat požární stěna Promat Detail Požární stěny pro oddělení oblastí s různým způsobem užívání, které jsou střídavě umístěny v jednotlivých patrech. Jen ve spojení s požárně odolnými celistvými stropy. Komplikovaná je dodatečná montáž lehkých stavebních konstrukcí. Kromě případného souhlasu, který se týká změny v užívání, musí být zvlášť pro tento případ definován způsob uspořádání. Detail Požární stěny mezi různě ohroženými budovami nebo mezi budovami s různými druhy konstrukcí, např. oddělení ohrožené továrny od správní budovy (nedostatečná odstupová vzdálenost). Oddělení obytných prostorů a budov s hospodářským využitím. Pokyny pro montáž Paždík PROMTET -H Při určování šířky paždíku PROMTET -H je nutné přihlédnout k montážním a válcovacím tolerancím ocelové konstrukce. Rozestupy paždíků uvedené v tabulce nesmí být překročeny. Paždíky musí být pečlivě zarovnané, aby mohl být obklad PROMTET -H přesně přišroubován do řezné hrany paždíku PROMTET -H. Paždíky PROMTET -H nesmí být připevňovány k ocelovým vzpěrám, ale mohou být jen pevně sevřené. Obklad PROMTET -H Spoje. a. vrstvy PROMTET -H uspořádát střídavě o / šířky desky (= mm) proti sobě.. vrstvu přišroubovat a. vrstvu kotvit hřebíky k. vrstvě (viz tabulka ). Standardní formáty desek PROM- TET -H je možné uspořádat vodorovně nebo svisle. K řezání desek PROMTET -H doporučujeme pilové listy obložené slinutým karbidem. Při řezání desek odsávat piliny. Detail příklad použití Obložení z ocelového plechu Doporučuje se použít běžné celoplošné formáty 0 x 00 mm. by nemusel být plech -násobně překryt v bodech, kde se kříží spoje, je třeba v šířce překrytí uříznout pravý spodní roh (vrchní tabule) a levý horní roh (spodní tabule). V okolí šikmého řezu musí být řezné hrany plechu stykovány na tupo proti sobě. Sousední konstrukce Napojení požární stěny Promat na sousední konstrukce musí být utěsněno pruhy minerální vlny. Připevnění k železobetonu nebo ke zdivu lze dosáhnout jen hmoždinkami a šrouby, dle všeobecných stavebních pokynů. 0

19 Příčka PROMXON, typ EI požárně ochranná deska PROMXON, typ, d = mm požárně ochranná deska PROMXON, typ, d = mm minerální vlna, objemová hmotnost 00 kg/m, d = 0 mm stěnový profi l, vodorovný, viz tabulka stěnový profi l, svislý, viz tabulka tmel Promat umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 00 mm vrut Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PKO--0. Výhody na první pohled pro EI 0 jednovrstvé opláštění z desek, d = mm zakřivená stěna s dvouvrstvým opláštěním z desek, d = mm h podle tabulky Všeobecné informace Při přípravě pro povrchovou úpravu se spoje desek přetmelují tmelem Promat a armují běžně prodávanou spárovou výplní. Ke splnění vysokých nároků na protihlukovou a tepelnou izolaci lze skladbu stěny modifikovat ve směru tloušťky, např. použitím širších stěnových profilů, zdvojených stojek a dvou vrstev minerální vlny. Příslušné detaily a detaily rohových spojení stěn, detaily pro průchod jednotlivých kabelů a montáž elektroinstalačních krabic obdržíte na vyžádání. Detail Příčky lze zhotovovat v neomezené šířce. Výška stěny se řídí podle oblasti zabudování a podle druhu stěnových profilů (viz tabulka ). Detail schema b neomezeno Detaily Pro připojení k podlaze nebo ke stropu se použijí stěnové profily U (), které se připevní do hmoždinek. Do těchto profilů se vsadí svislé stěnové profily (). Po uložení minerální vlny () se desky PROM- XON, typ () přišroubují ke stěnovým profilům svisle nebo na šířku. Jako technické zvukoizolační opatření lze na stěnové profily nejprve nalepit plst jako izolaci. Vodorovně probíhající spoje desek se rovněž zakryjí stěnovými profily (). řez - řez - Detail vodorovný řez 0 Detail Svislý stěnový profil () u bočního připojení ke stěně se z požárnětechnických a zvukověizolačních důvodů podloží vrstvou minerální vlny. K masivní části stavby se připevní pomocí hmoždinek (). Rozteč stěnových profilů činí mm. Detaily D a E Z architektonických důvodů může být stěna stavěná do oblouku nebo být různě zakřivená. Pro provedení přesného zaoblení činí rozteč svislých stěnových profilů cca 00 mm. Jako opláštění stěny se na každou stranu uloží dvě vrstvy požárně ochranných desek PROMXON, typ (d = mm), a to příčně. Desky se upevní ke stěnovým profilům. Pro připojení k podlaze a stropu se použijí vhodně zakrácené stěnové U profily. Detail svislý řez Detail D zakřivená stěna, vodorovný řez Tabulka rozměry profilů ca. 00 ca Výška h, m Stěnový profi l, svislý Stěnový profi l, vodorovný W 0/0 x 0,,0 m UW 0/0/0 x 0,,00 m Y 0/0 x,0, m W 00/0 x 0, UW 00/0 x 0, Oblast zabudování DIN 0,00 m Y 0/0 x,0 UW 0/0/0 x 0, Detail E zakřivená stěna 0,00 m W 00/0 x 0, UW 00/0 x 0,

20 Parapetní dílec bez tepelné izolace. EW 0-0 EI 0-0 hmotnost (bez ocelového profi lu) (EI 0): cca kg/m tloušťka desky (EI 0): d = 0 mm tepelný odpor /Λ (EI 0): 0, m K/W desky PROMTET -H a -L, viz tabulka dole přířezy PROMTET -H, b= 00 (00) mm, d = 0 mm spodní konstrukce, pevné nebo zavěšené, ocelový T profi l 00 x 0 x, ocelový L profi l 00 x 0 x (alternativní) ocelový U profi l x 0 x zápustné šrouby M x 0 s drážkou a šestihrannou matkou, rozteč 0 mm krajní rozteč na profi lu 00 mm kovová rozpěrná hmoždinka /0 (M ) kusy/konzole, rozteče podle řezu - samořezné vruty, x 0, rozteč 00 mm, koncová rozteč 00 mm ocelové svorky /0,/,, rozteč cca 00 mm utěsnění z minerální vlny Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. Z Hodnota požární odolnosti EW 0 0 a EI 0 0 dle ČSN EN 0- se všemi uvedenými profily pro připevnění a vyztužení. Konstrukce jen pro pevné nebo zavěšené připevnění k železobetonové konstrukci. Důležité pokyny Pro pevné nebo zavěšené spodní konstrukce mohou být použity výše uvedené ocelové T nebo L profily. Osová vzdálenost spodních konstrukcí je max. 0 mm. Výška předsazeného parapetu: 00 mm. Výška zavěšené překladové desky: 00 mm. Výpočtové zatížení hmoždinky v tahu u zavěšené krycí desky může být max. 00 N. Zápustná hloubka je minimálně 0 mm. Podle potřeby vypracuje naše technické oddělení příslušné návrhy dle konkrétního požadavku. Detail pohled Pokyny pro montáž Uvnitř ploch parapetu nebo překladové desky je třeba vyloučit vodorovné spáry. Svislé spoje desek mohou ležet v překladové desce max. 0 mm vedle spodní konstrukce (). Zakrytí spojů provést jako (), avšak široké 00 mm. Zatmelování spojů není z hlediska požární bezpečnosti nutné. K řezání desek PROMTET doporučujeme pilové listy obložené slinutým karbidem. Při řezání odsávat piliny. Tloušťka desek PROMTET Řez - Detail spoj namáhání ohněm z interiéru namáhání ohněm z exteriéru PROMTET -H PROMTET -L PROMTET -L EW 0 0 EI 0 EW 0 EI 0 EW EI 0 0 EW 0 - EI 0 0 Řez - 0 Řez - Detail vertikální řez Detail D spoj, alternativa 0

21 Vnější stěnový dílec s tepelnou izolací. EW 0-0 EI 0-0 hmotnost: cca kg/m tepelný odpor /Λ:, m K/W desky PROMTET -H, viz tabulka dole desky z minerální vlny, min. třída reakce na oheň, objemová hmotnost 0 kg/m, d = 0 mm utěsnění z minerální vlny, d = 0 mm profi l W 0 x 0,, rozteč mm* U profi l UW 0 x 0, samořezné vruty, x, rozteč cca 0 mm svislý spoj desky, zatmelený tmelem Promat vodorovný spoj desky, zatmelený, zakrytý profi lem shodným s izolační pásek PROMGLF, b = 0 mm, d = mm 0 kovová rozpěrná hmoždinka se šroubem M, rozteč cca 00 mm * Z konstrukčních důvodů je doporučená rozteč stojek 00 mm. Úřední doklad: Doklady se připravují. 0 Detail vodorovný řez 0 Hodnota požární odolnosti EW 0 až EW 0, EI 0 až EI 0 dle ČSN EN 0- se všemi uvedenými připevněními a vyztuženími. K výstavbě budov s různým druhem využití se převážně používají lehké montážní systémy fasád, které umožňují rozsáhlou prefabrikaci. Požadavky na požární bezpečnost platné pro vnější stěnové dílce, které nejsou nosné a nejsou vyztužené, nemohou splňovat mnohé běžné systémy fasád. Malá hmotnost a četné variační možnosti níže uvedených protipožárních dílců umožňují snadnou montáž na většinu lehkých systémů fasád. Zvýšených požadavků na tepelnou ochranu lze dosáhnout změnami v konstrukčním složení, popř. doplněním přezkoušených konstrukcí firmy Promat, aniž by se snížila požární odolnost. Konstrukce. (stejně jako.) byla přezkoušena dle ČSN EN - a klasifikována dle ČSN EN Detail připojení k podlaze 0 Detail připojení ke stropu lternativní konstrukce Vnější stěna EI 0, která není nosná ani vyztužená, z desek PRO- MTET -H, d = mm, s vlepenou minerální vlnou, d = 0 mm. Podrobnosti sdělí naše technické oddělení. Všechny vnější stěnové dílce Promat a všechny dílce parapetu vyžadují povrchovou úpravu odolávající klimatickým vlivům, popřípadě jsou vsazovány za zavěšené průčelí. Důležité pokyny Při zvýšených požadavcích na tepelnou ochranu může být výše uvedená tloušťka stěny dílce náležitě zvětšena. Vnější stěnové dílce PROMTET připevňovat jen na nosné stavební dílce, které mají alespoň stejnou požární odolnost. Klasifikace platí jen pro jednotlivé plochy, u kterých délka a výška činí max.,00 m. Pokyny pro montáž Na konstrukci PROMTET -H nepřipevňovat žádné další konstrukční díly nebo obklad fasády, zejména z kovu. Izolační pásek PROMGLF () přilepit lepidlem Promat K na profily () a (). Spoje desek () a () zatmelit tmelem Promat. K řezání desek PROMTET doporučujeme pilové listy obložené slinutým karbidem. Při řezání odsávat piliny. Tloušťka desek PROMTET namáhání ohněm z interiéru namáhání ohněm z exteriéru PROMTET -H PROMTET -H EW 0 EI 0 EW EI EW 0 EI 0 0 EW 0 EI 0 0

22 Stěna PROMTET -00, popř. PROMXON, typ, s dřevěnými sloupky, nenosná EI 0 EI EI 0: požárně ochranná deska PROMTET -00, d = mm EI 0: požárně ochranná deska PROMXON, typ, d = 0 mm deska z minerální vlny, nehořlavá, bod tání 000, EI 0: d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m, EI 0: d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m dřevěný sloupek viz tabulka trámky a rámy ze dřeva, průřez x mm utěsnění z minerální vlny tmel Promat vrut,0 x, rozteč EI 0 0 mm, rozteč EI 0 00 mm, alternativně ocelová svorka /,/, nebo hřebík x umělohmotná hmoždinka s šroubem M, rozteč cca 00 mm vrut x 0, rozteč cca 00 mm Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PKO--0. Výhody na první pohled jednovrstvé, tenké opláštění s pevným povrchem nízká hmotnost desek konstrukce doložena statickým výpočtem kabelové a potrubní průchodky h Všeobecné informace Stěny s dřevěnými sloupky lze zhotovit s požárně ochrannými deskami PROMTET -00, popř. PROMXON, typ () v jednovrstvém, lehkém provedení. Musí-li se počítat s průhybem mezipodlažního stropu, je třeba připojení ke stropu konstruovat tak, aby umožňovalo odpovídající pohyb. Konstrukce pro velké konzolové zatížení se upevňují vruty ke sloupkům, případně je třeba zhotovit doplňkové sloupky nebo výměny Detail Nenosnou příčku lze zhotovit v libovolné šířce. Dovolená výška stěny je uvedena v tabulce: neomezeno Rozměry dřevěných stojek Detail pohled 00 tloušťka d šířka b dovolená výška stěny h mm,0 m 0 mm mm,0 m 0 mm,00 m řez - Detail vodorovný řez řez - Detail napojení k podlaze b d Detail D rohové spojení d Detaily a Osová vzdálenost dřevěných sloupků činí 00 mm. Rozměry vodorovných prvků () v patě a vrcholu stěn je třeba volit konstrukčně. Připevnění k masivním částem stavby se provádí pomocí šroubů a umělohmotných hmoždinek (). Desky PROMTET -00, popř. PROMXON, typ () se připevňují přímo do dřevěných sloupků vruty, svorkami nebo hřebíky. Svislé spoje desek se umisťují na dřevěné sloupky, vodorovné se podkládají dřevěným prvkem. Všechny spoje desek se přetmelují tmelem Promat. Při přípravě pro povrchovou úpravu se spoje desek armují běžně prodávanou spárovou výplní. Detaily pro montáž elektroinstalačních krabic a průchod kabelů a potrubí na vyžádání. Detail D Rohy stěn lze provést podle detailu D. Zvláštní upozornění Opláštění REI 0 až REI 0 pro nosné dřevěné podpěry a trámy se provádí podle konstrukce 0.0. Máte-li další požadavky na konstrukci (např. zvuková či tepelná izolace, vlhkost), směrujte prosím své dotazy na naše technické oddělení. 0

23 Stěna PROMXON, typ s dřevěnými sloupky, nenosná EI požárně ochranná deska PROMXON, typ, d mm deska z minerální vlny, nehořlavá, bod tání 000, d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m dřevěné sloupky, trámky a rámy, 0 x 0 mm (b x d) utěsnění z minerální vlny tmel Promat vrut,0 x, rozteč 00 mm, alternativně ocelové svorky 0/,/, nebo hřebík x umělohmotná hmoždinka s šroubem M, rozteč cca 00 mm vrut x 0, rozteč cca 00 mm Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PKO--0. Výhody na první pohled jednovrstvé, tenké opláštění s pevným povrchem nízká hmotnost desek konstrukce doložena statickým výpočtem kabelové a potrubní průchodky h Všeobecné informace Stěny s dřevěnými sloupky lze zhotovit s požárně ochrannými deskami PROMXON, typ () v jednovrstvém, lehkém provedení. Musí-li se počítat s průhybem mezipodlažního stropu, je třeba připojení ke stropu konstruovat tak, aby umožňovalo odpovídající pohyb. Konstrukce pro velké konzolové zatížení se upevňují vruty do dřeva ke sloupkům, případně je třeba zhotovit doplňkové sloupky nebo výměny. Detail Nenosnou příčku lze zhotovit v libovolné šířce. Dovolená výška stěny h max.,00 m. Detail pohled řez neomezeno 00 b 0 d 0 Detaily a Osová vzdálenost dřevěných sloupků činí 00 mm. Připevnění sloupků a vodorovných prvků k masivním částem stavby se provádí pomocí šroubů a umělohmotných hmoždinek (). Desky PROMXON, typ () se připevňují přímo do dřevěných sloupků vruty, svorkami nebo hřebíky. Svislé spoje desek se umisťují na dřevěné sloupky, vodorovné se podkládají dřevěným prvkem. Všechny spoje desek se přetmelují tmelem Promat. Při přípravě pro povrchovou úpravu se spoje desek armují běžně prodávanou spárovou výplní. Detaily ohledně montáže elektroinstalačních krabic a průchodu kabelů a potrubí obdržíte na vyžádání. Detail vodorovný řez Detail D Rohy stěn lze provést podle detailu D Zvláštní upozornění Opláštění REI 0 až REI 0 pro nosné dřevěné podpěry a trámy se provádí podle konstrukce 0.0. Máte-li další požadavky na konstrukci (např. zvuková či tepelná izolace, vlhkost), směrujte prosím své dotazy na naše technické oddělení. řez - Detail napojení k podlaze 0 Detail D rohové spojení

24 Stěna s dřevěnými sloupky 0.0 EI 0 až EI 0 hmotnost (EI 0): cca kg/m tepelný odpor /Λ (EI 0):, m K/W zvuková izolace R w (EI 0): cca d desky PROMTET -H, EI 0: d = mm; EI : d = 0 mm; EI 0: d = mm desky z minerální vlny, min. třída reakce na oheň, objemová hmotnost cca kg/m, d = 0 mm utěsnění z minerální vlny dřevěný sloupek, příčný průřez x mm trámky a rámy ze dřeva x mm vruty, rozteč cca 00 mm nebo ocelové svorky,* rozteč cca 0 mm šrouby se zápustnou hlavou M do kovové rozpěrné hmoždinky, rozteč cca 00 mm tmel Promat všechny spoje * rozměry spojovacích prostředků viz tabulka připevňovacích prostředku, kapitola Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PKO--0. Hodnota požární odolnosti EI 0, EI a EI 0 dle ČSN EN Přípustné výšky stěn rozměry dřevěného sloupku povolené výšky stěn tloušťka 0 mm 0 mm šířka 0 mm 0 mm cm 0 cm neomezeně Detail vodorovný řez Detail připojení k podlaze 0

25 Stěna s dřevěnými sloupky, nosná REI 0 0. hmotnost: cca 0 kg/m tepelný odpor /Λ:, m K/W zvuková izolace R w: cca d desky PROMTET -H, d = mm přířez PROMTET -H, b = 00 mm, d = mm desky z minerální vlny, min. třída reakce na oheň,objemová hmotnost cca 0 kg/m, d = x 0 mm utěsnění z minerální vlny dřevěný sloupek, příčný průřez min. 0 mm x 0 mm, rozteč mm trámky a rámy ze dřeva min. 0 mm x 0 mm ocelové svorky /, /,, rozteč 00 0 mm ocelové svorky /0, /,, rozteč cca 00 mm tmel Promat všechny spoje 0 šrouby se zápustnou hlavou M do kovové rozpěrné hmoždinky, rozteč cca 00 mm Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. Z00. Hodnota požární odolnosti REI 0 dle ČSN EN 0-. Důležité pokyny Přípravu konstrukce jakož i dimenzování této stěny s dřevěnými sloupky je třeba provádět podle statických výpočtů. To platí zvlášť pro spojení mezi dřevěnými sloupky () a trámky, popř. rámy ze dřeva (), jakož i pro připojení k podlahové a stropní konstrukci. Klasifikace REI 0 platí pro nosné stěny s max. výškou,00 m. Vodorovné spoje uspořádat na paždíku a podložit přířezy PROMTET -H (). Detail vodorovný řez 0 00 Pokyny pro montáž Pokud se předpokládá průhyb stropů v patrech, je nutno vytvořit připojení ke stropu s možností pohybu. Těžké konzoly je nutno připevnit šrouby na sloupky. Popřípadě počítat s přídavnou stojkou nebo s její výměnou. K připevnění na masivní stavební dílce nepoužívat umělohmotné hmoždinky. K řezání desek PROMTET -H doporučujeme pilové listy obložené slinutým karbidem. Při řezání odsávat piliny Detail připojení k podlaze

26 Revizní dvířka Promat, typ SP, jednokřídlé 0. EW-S -0 EI-S -0 revizní dvířka Promat, typ SP, jednokřídlé křídlo revizních dvířek Promat, typ SP rám revizních dvířek Promat, typ SP kotvící plech 0 x 0 mm, tl. mm protipožární tmel PROMSEL -mastic alternativně tmel Promat nebo PROMTMEL vrut x 0 mm, rozteč cca 00 mm hmoždinka se šroubem, popř. pouze rámový šroub VF, x mm, rozteč cca 00 mm lehká příčka EI (t) nebo masivní stěna EI (t), popř. REI (t) Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK a PK Hodnota požární odolnosti EW až EW 0, EI až EI 0 dle ČSN EN -, kouřotěsné dle ČSN EN -. výška výrobního rozměru výška jmenovitého rozměru světlého otvoru šířka výrobního rozměru šířka jmenovitého rozměru světlého otvoru šířka vnějšího rozměru výška vnějšího rozměru Výhody na první pohled nová koncepce dvířek se skrytými panty možnost oddělené montáže rámu a následné osazení dveřního křídla velká škála typových i atypických rozměrů Důležité pokyny Revizní dvířka Promat, typ SP jsou zkoušena podle ČSN EN - (požární odolnost) a ČSN EN - (kouřotěsnost). K jednomu kusu revizních dvířek Promat, typ SP je vždy dodáván jeden -hranný klíč. Detail Maximální rozměry revizních dvířek Promat, typ SP jsou 0 x 00 mm (výrobní rozměr ). Stavební otvor je třeba zvětšit vždy o cca 0 0 mm oproti výrobním rozměrům (spára 0 mm po obvodu dvířek). Rám dvířek má šířku mm, jmenovitý rozměr světlého otvoru je tedy vždy o 0 mm menší (max. 00 x 0 mm), než stavební. Typové rozměry revizních dvířek Promat, typ SP jsou uvedeny v tabulce. Detail rozměry -0 výrobní rozměr jmenovitý rozměr světlého otvoru Detail Revizní dvířka Promat, typ SP se do lehkých příček připevní pomocí vrutu x 0 mm () přišroubovaného do W profilu. Spára je vyplněna protipožárním tmelem PROMSEL -mastic (). 0 Detail osazení do lehké příčky vnější rozměr výrobní rozměr 0 Detail Do masivních stěn () se revizní dvířka Promat, typ SP kotví pomocí hmoždinek se šroubem, popř. rámovým šroubem VF, x mm s min. roztečí 00 mm (). V případě zdiva z porobetonu je možné kotvit běžnými vruty bez hmoždinek. U zdiva z příčně děrovaných cihel, plných cihel, dutinových tvárnic a porobetonu lze kotvit pomocí tzv. šroubů pro okenní rámy, např. šrouby FFS od firmy Fischer variantně může být připevnění pomocí ocelových pacek z plechů 0 x 0 mm, tl. mm (). Spára je vyplněna protipožárním tmelem PROMSEL -mastic (). Takto utěsněná stavební spára splňuje požadavek i na kouřotěsnost. -0 jmenovitý rozměr světlého otvoru Typové rozměry revizních dvířek Promat, typ SP, jednokřídlé Výrobní rozměr, š x v [mm] Jmenovitý rozměr světlého otvoru, š x v [mm] 0 00 x 00 0 x 0 00 x 00 0 x 0 00 x 00 0 x 0 00 x 00 0 x 0 0 vnější rozměr 00 x 00 0 x 0 00 x 00 0 x 0 Detail osazení do masivní stěny Další informace Vám na vyžádání sdělí naše technické oddělení.

27 Revizní dvířka Promat, typ SP, dvoukřídlé 0. EW-S - EI-S - revizní dvířka Promat, typ SP, dvoukřídlé křídlo revizních dvířek Promat, typ SP rám revizních dvířek Promat, typ SP kotvící plech 0 x 0 mm, tl. mm protipožární tmel PROMSEL -mastic alternativně tmel Promat nebo PROMTMEL hmoždinka se šroubem, popř. pouze rámový šroub VF, x mm, rozteč cca 00 mm masivní stěna EI (t), popř. REI (t) Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK a PK Hodnota požární odolnosti EW až EW, EI až EI dle ČSN EN -, kouřotěsné dle ČSN EN -. Výhody na první pohled nová koncepce dvoukřídlých dvířek se skrytými panty možnost oddělené montáže rámu a následné osazení dveřního křídla výrobek přímo na zakázku velké rozměry dvířek výška výrobního rozměru šířka výrobního rozměru šířka jmenovitého rozměru světlého otvoru šířka vnějšího rozměru výška jmenovitého rozměru světlého otvoru výška vnějšího rozměru Důležité pokyny Revizní dvířka Promat, typ SP jsou zkoušena podle ČSN EN - (požární odolnost) a ČSN EN - (kouřotěsnost). Revizní dvířka včetně rámu jsou sestavena z desek a přířezů PROMTET pevně spojených s ocelovou konstrukcí křídla a rámu. Křídla dvířek () jsou ocelovými čepy uchyceny k rámu (). K zajištění křídla v zavřené poloze slouží závory umístěné na křídle dvířek a ovládané čtyřhranným klíčem. Mezi rámem a křídlem jsou osazeny pásky PROMSE- L -PL, které v případě požáru zpění a uzavřou spáru mezi nimi. U kouřotěsného provedení je navíc na křídle dvířek osazeno těsnění proti průniku studeného kouře. K jednomu kusu revizních dvířek Promat, typ SP je vždy dodáván jeden čtyřhranný klíč. Dvířka se osazují pouze do masivních stěn. Detail Maximální rozměry dvoukřídlých revizních dvířek Promat, typ SP jsou 00 x 000 mm (výrobní rozměr ). Stavební otvor je třeba zvětšit vždy o cca 0 0 mm oproti výrobním rozměrům (spára 0 mm po obvodu dvířek). Rám dvířek má šířku mm, jmenovitý rozměr světlého otvoru je tedy vždy o 0 mm menší (max. 0 x 0 mm), než stavební. Typové rozměry revizních dvířek Promat, typ SP jsou uvedeny v tabulce. Detail rozměry výrobní rozměr -0 jmenovitý rozměr světlého otvoru 0 Detail osazení do masivní stěny vnější rozměr 0 Detail Do masivních stěn () se revizní dvířka Promat, typ SP kotví pomocí hmoždinek se šroubem, popř. pouze rámovým šroubem VF, x mm s min. roztečí 00 mm (). V případě zdiva z porobetonu je možné kotvit běžnými vruty bez hmoždinek. U zdiva z příčně děrovaných cihel, plných cihel, dutinových tvárnic a porobetonu lze kotvit pomocí tzv. šroubů pro okenní rámy, např. šrouby FFS od firmy Fischer variantně může být připevnění pomocí ocelových pacek z plechů 0 x 0 mm, tl. mm (). Spára je vyplněna tmelem Promat nebo PROMTMEL, alternativně může být spára vyplněna minerální vlnou třídy reakce na oheň dle ČSN EN 0-, pevně stlačenou a do hloubky 0 mm uzavřena protipožárním tmelem PRO- MSEL -mastic (). Takto utěsněná stavební spára splňuje požadavek i na kouřotěsnost. Další informace o dvoukřídlých revizních dvířkách Promat, typ SP Vám na vyžádání sdělí naše technické oddělení.

28 Revizní dvířka Promat, typ N 0. EW-S -0 EI-S -0 revizní dvířka Promat, typ N křídlo revizních dvířek Promat, typ N rám revizních dvířek Promat, typ N přířez PROMTET -H, d = mm pásek lsifl ex, x 0 mm protipožární tmel PROMSEL -mastic (alternativně) tmel Promat vrut x 0 mm, rozteč cca 00 mm hmoždinka se šroubem, popř. pouze rámový šroub VF, x mm, rozteč cca 00 mm 0 lehká příčka EI (t) nebo masivní stěna EI (t), popř. REI (t) Úřední doklad: Protokoly o klasifi kaci č. PK , PK a PK Hodnota požární odolnosti EW až EW 0, EI až EI 0 dle ČSN EN -, kouřotěsné dle ČSN EN -. šířka výrobního rozměru šířka jmenovitého rozměru světlého otvoru výška výrobního rozměru výška jmenovitého rozměru světlého otvoru výška vnějšího rozměru Důležité pokyny Revizní dvířka Promat, typ N jsou zkoušena podle ČSN EN - (požární odolnost) a ČSN EN - (kouřotěsnost). K jednomu kusu revizních dvířek Promat, typ N je vždy dodáván jeden čtyřhranný klíč. Detail Maximální rozměry revizních dvířek Promat, typ N jsou 00 x 00 mm (výrobní rozměr ). Stavební otvor je třeba zvětšit vždy o cca 0 0 mm oproti výrobním rozměrům (spára 0 mm po obvodě dvířek). Rám dvířek má šířku mm, jmenovitý rozměr světlého otvoru je tedy vždy o 0 mm menší (max. 0 x 0 mm), než stavební. Typové rozměry revizních dvířek Promat, typ N jsou uvedeny v tabulce. Detail rozměry šířka vnějšího rozměru výrobní rozměr jmenovitý rozměr světlého otvoru Detail Revizní dvířka Promat, typ N se do lehkých příček osadí pomocí vrutu x 0 mm () přišroubovaného do W profilu. W profil je překryt páskem lsiflex x 0 mm () a přířezem PROMTET -H, tl. mm (). Ze zadní strany je pak na celou tloušťku doplněn rovněž přířez PROMTET -H, tl. mm () nebo tmel Promat (). 0 Detail osazení do lehké příčky -0 0 Detail osazení do masivní stěny vnější rozměr výrobní rozměr jmenovitý rozměr světlého otvoru vnější rozměr Detail Do masivních stěn (0) se revizní dvířka Promat, typ N kotví pomocí hmoždinek se šroubem, popř. pouze rámovým šroubem VF, x mm (). V případě zdiva z lehkého betonu, popř. z tvárnic z lehkého betonu je možno revizní dvířka Promat, typ N kotvit přímo vruty bez hmoždinek. Spára je vyplněna protipožárním tmelem PRO- MSEL -mastic (). V případě požadavku na kouřotěsnost je přípustné utěsnění spáry mezi revizními dvířky Promat, typ N a okolní konstrukcí pouze za použití minerální vlny a protipožárního tmelu PROMSEL -mastic. Typové rozměry revizních dvířek Promat, typ N Výrobní rozměr, š x v [mm] Jmenovitý rozměr světlého otvoru, š x v [mm] 00 x 00 0 x 0 00 x 00 0 x 0 00 x 00 0 x 0 00 x 00 0 x 0 00 x 00 0 x 0 00 x 00 0 x 0 Další informace o revizních dvířkách Promat, typ N Vám na vyžádání sdělí naše technické oddělení.

29 Hrázděná stěna ze dřeva, nosná 0. REI 0 až REI 0 desky PROMTET -H, REI 0 a REI : d = 0 mm, REI 0: d = mm dřevěné stojky, REI 0: d/b 00/00 mm, REI a REI 0: d/b 0/00 mm, libovolné vytvoření hrázděné konstrukce vyzdívka, která je složena z cihel, vápenopískových cihel a z tvárnic z plynobetonu nebo z lehčeného betonu, d 00 mm ocelové svorky 0/,/, nebo vruty, x 0, rozteč cca 0 mm Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. Z00. Hodnota požární odolnosti REI 0, REI a REI 0 dle ČSN EN Důležité pokyny Stěna je obložená deskami PROMTET -H () jen z jedné strany tak, že dřevo hrázděné stěny zůstává na druhé straně viditelné. Přestože je obklad jen na jedné straně, platí klasifikace REI 0 až REI 0 pro působení ohně z obou stran. Lze použít pro nosné, vnitřní stěny (i vnější stěny), které odpovídají šířkou a výškou stěny přípustnému napětí σd D,0 N/mm. Spoje desek PROMTET -H mohou být uspořádány libovolným způsobem. by však mohly být svislé spoje řádně zajištěny, měly by být uloženy na dřevěných stojkách libovolně (podle statiky) Detail připojení ke stěně a spoje desek, REI 0

30 Dřevěné prvky, nosné až + min. d prvky z plného dřeva min. rozměr 0 x 0 mm desky PROMTET -H, popř. -L, tloušťka d dle tabulky ocelové svorky viz tabulka: Připevňovací prostředky v kapitole - Zpracování desek vodorovné spoje umístěné střídavě cca 00 mm h Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PKO--00. Příčný řez d b d d Hodnota požární odolnosti Zvýšení požární odolnosti dřevěných nosných konstrukcí o + 0 až + minut dle ČSN EN 0-. Pokyny pro montáž Desky PROMTET -H jsou vyráběny ve standardních formátech 0 x 00 mm, desky PROMTET -L ve formátech 00 x 00 mm. Tmelení spojů není z hlediska protipožární ochrany nutné. Při vícevrstvých obkladech překrývat spáry. Pořadí tlouštěk obkladu není důležité. K řezání desek PROMTET doporučujeme pilové listy obložené slinutým karbidem. Při řezání odsávat piliny. Tloušťka desek [mm] Zvýšení požární odolnosti PROMTET -H PROMTET -L Mezilehlé hodnoty lze interpolovat.

31 Nátěr na dřevo PROMDUR bezbarvý (transparentní) + min. s, d0 i s = 0,0.0 dřevěné stavební dílce, např. nosníky, sloupy, stěnové nebo stropní obklady nátěr na dřevo PROMDUR bezbarvý, disperze syntetické pryskyřice, bez rozpouštědel krycí lak PROMDUR bezbarvý Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Protokol o klasifi kaci č. FLT KE pro - s,d0. + Zvýšení požární odolnosti dle ČSN EN 0- u nosníků a sloupů zvýšení požární odolnosti o až minut u požárně dělících stropů zvýšení požární odolnosti o až minut viz tabulka dřevěné konstrukce opatřené nátěrem PROMDUR jsou konstrukcemi D. ližší informace sdělí na vyžádání naše technické oddělení. Tabulka Zvýšení požární odolnosti dle ČSN 0- tl. zpěň. vrstvy 0 g/m 0 g/m Množství nátěru při požadavku požární odolnosti tloušťka zpěň. vrstvy nátěr na dřevo PROMDUR toto odpovídá tloušťce 0 g/m bezbarvý: 0g/m mokré vrstvy μ suché vrstvy 0 μ 0 g/m bezbarvý: 0g/m mokré vrstvy μ suché vrstvy μ krycí lak PROMDUR bezbarvý: 00 g/m bezbarvý: 00 g/m Tabulka Množství nátěru pro i s = 0,0 mm/min. pro i s = 0 mm/min. nátěr na dřevo PROMDUR toto odpovídá tloušťce: krycí lak PROMDUR Tabulka Množství nátěru PROMDUR zpěňující, toto odpovídá tloušťce bezbarvý: 0g/m, mokré vrstvy μ suché vrstvy 0 μ bezbarvý: 00 g/m pro - s,d0 bezbarvý: 00 g/m mokré vrstvy 0 μm suché vrstvy μm bezbarvý: 00g/m, mokré vrstvy μ suché vrstvy μ bezbarvý: 00 g/m PROMDUR krycí lak bezbarvý: 00g/m Způsob působení působením ohně a žáru nátěr zpěňuje a v případě požáru uzavírá a chrání podklad. válečkem, štětcem nebo tlakovým stříkáním metodou zahuštěné vrstvy. Před upotřebením dobře Zpracování promíchat. Objemová hmotnost, g/cm (bod ()) Skladování desková konstrukce požární odolnost nechr. deskové konstrukce (min. tl. 0 mm) příspěvek požární odolnosti tyčový prvek požární odolnost nechr. tyčového prvku příspěvek požární odolnosti - min. + min. - min. + min. 0-0 min. +0 min 0 - min + min. - 0 min. +0 min. - min. + min. - min. + min. - min. + min skladovat v suchých prostorách, chránit před mrazem, max. měsíců, poté musí být obsah přezkoušen. Snížení indexu šíření plamene po povrchu plikací protipožárního nátěru na dřevo PROMDUR bezbarvý je dosaženo indexu šíření plamene po povrchu i s = 0,0 mm/min. Informace o množství nátěru pro i s > 0,0 mm/min sdělí naše technické oddělení. Pro informaci uvádíme min. množství nátěru pro i s = 0 mm/min. viz tabulka. Snížení třídy reakce na oheň podle ČSN EN 0- na - s,d0 s - rychlost vývinu kouře podle ČSN SMOGR 0 m/s a množství kouře TSP00S 0 m d0 - podle ČSN nevyskytují se plamenně hořící kapky prvních 00 s, viz tabulka. Obecně Při rekonstrukcích památkových objektů, kdy je nutno zachovat původní vzhled dřevěných konstrukcí, je velmi často vznášen požadavek na ochranu dřeva nátěrem, který by vykazoval tyto požární vlastnosti: snížení indexu šíření plamene po povrchu zvýšení stávající požární odolnosti dřevěné konstrukce. Požární odolnost nosných dřevěných prvků závisí na: tvaru a rozměrech průřezů (u sloupků na štíhlosti, u nosníků na poměru výšky k šířce průřezu) rychlosti odhořívání dřevní hmoty velikosti napětí v průřezu. Vlivem vyšších teplot na dřevní hmotu dochází k úniku plynů, zpočátku nezápalných (vysoký obsah oxidu uhelnatého a vodních par). Dochází pouze k vysušování dřeva. Dřevní hmota začne odhořívat po částečném vysušení a po dosažení teploty okolo 00. Tato teplota udává hranici mezi zuhelnatělou dřevní hmotou a neporušeným dřevem. Vlivem odhořívání vzniká zuhelnatělá vrstva, která omezuje přístup vzduchu a tím zpomaluje odhořívání. U nosných prvků však dochází vlivem tlaku, tahu nebo ohybu k praskání a odpadávání zuhelnatělé vrstvy, čímž je přístup vzduchu obnoven. Protipožární ochrany dřevěných konstrukcí jsou založeny na zabránění přístupu vzduchu a na snížení teploty, kterou je dřevní hmota namáhána. Jedním z výhodných způsobů řešení je aplikace zpěňujících nátěrů, jimiž se dosahuje zvýšení požární odolnosti.

32 Nátěr na dřevo PROMDUR barevný (color) i s = 0.0 dřevěné stavební dílce, např. nosníky, sloupy, stěnové nebo stropní obklady nátěr na dřevo PROMDUR color, disperze syntetické pryskyřice, bez rozpouštědel krycí lak PROMDUR color Úřední doklad: Zkušební protokol PVUS č. Pr Zkušební protokol PVUS č. Pr Snížení indexu šíření plamene po povrchu i s = 0 mm/min při 00 g/m (). Nátěr je možno všestranně nanášet na dřevěné dílce, nejsou-li celoplošně upevněny na masivním minerálním podkladu. Nátěr na dřevo PROMDUR color nesmý být použit, dochází-li k velkému opotřebení (např. u podlahy). Nátěr na dřevo PROMDUR color je technický nátěr, který nelze srovnávat s běžným lakováním. Jednotlivé vrstvy je třeba pečlivě nanášet. Uvedená množství nátěru nesmí být překročena. Při stříkání je nutné počítat s větší spotřebou materiálu. Má-li být nátěr na dřevo opatřen krycím lakem, pak lze použít krycí lak PROMDUR s množstvím nátěru od 00 g/m. Nátěr na dřevo PROMDUR color i PROMDUR bezbarvý chrání dřevo a dřevěné materiály před ohněm. Nátěr se působením plamenů a žáru přeměňuje na pevnou, tlustou vrstvu pěny, která uzavírá a chrání podklad. Nátěr na dřevo PROMDUR color i PROMDUR bezbarvý () je bez rozpouštědel a téměř bez zápachu. Neobsahuje žádné toxické přísady, nejsou nutná žádná zvláštní ochranná opatření. Nátěr na dřevo se nesmí používat ve vnějších nebo vlhkých prostorech. Nátěr na dřevo PROMDUR color i PRO- MDUR bezbarvý nesmí přijít do styku s kovem. Množství nátěru nátěr na dřevo PROMDUR color: 00g/m, ve dvou pracovních postupech. mokré vrstvy μ Toto odpovídá tloušťce: suché vrstvy 00 μ krycí lak PROMDUR color: 00 g/m arva nátěru nátěr na dřevo PROMDUR color krycí lak PROMDUR Způsob působení bílý matný bezbarvý nebo barevný - lesklý ostatní barvy na vyžádání působením ohně a žáru nátěr zpěňuje a v případě požáru uzavírá a chrání podklad. Zpracování válečkem, štětcem nebo tlakovým stříkáním metodou zahuštěné vrstvy. Před upotřebením dobře promíchat. Okolní teplota nesmí klesnout pod 0. Objemová hmotnost, g/cm (bod ()) Skladování skladovat v suchých prostorách, chránit před mrazem, max. měsíců, poté musí být obsah přezkoušen. Podklad Před nanesením nátěru PROMDUR je nutno vyzkoušet přilnavost k podkladu. Podklad musí být zbaven prachu, nečistot, mastnoty, vosku, zbytků staré barvy a musí být bez selektivních středových vrstev. Dřevěné povrchy nevhodné pro použití je třeba důkladně zdrsnit brusným papírem a očistit. Schnutí Doba schnutí nátěru se řídí podle druhu dřevěného povrchu, teploty, tloušťky nanesené vrstvy a vlhkosti vzduchu. Průměrná doba schnutí jedné vrstvy (je-li nanesena ve dvou pracovních procesech) činí cca hodin při teplotě 0 a % relativní vlhkosti vzduchu v místnosti. Nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí. Krycí lak Dodatečný krycí lak je nutný. Z optických důvodů, jako ochrana před klimatickými vlivy nebo kvůli snadnějšímu čištění může být krycí lak PROMDUR (bezbarvý nebo barevný) dodatečně nanesen po důkladném proschnutí nátěru na dřevo () (cca po dnech). Takto ošetřené konstrukce musí být chráněny před deštěm, popř. vlhkostí (uzavřené prostory, kryté stavby atd.). Uvedené nátěry jsou schváleny SZÚ, expertiza č. EX- 0.

Promat. Protipožární příčky

Promat. Protipožární příčky Promat Protipožární příčky N o s n é a n e n o s n é p r o t i p o ž á r n í s t ě n y, p o ž á r n í b e z p e č n o s t p r o a d ř e v ě n é n o s n í k y, r e v i z n í s l o u p y d v í ř k a Protipožární

Více

Promat. Protipožární příčky

Promat. Protipožární příčky Promat Protipožární příčky N o s n é a n e n o s n é p r o t i p o ž á r n í s t ě n y, p o ž á r n í b e z p e č n o s t p r o a d ř e v ě n é n o s n í k y s l o u p y Protipožární příčky Nosné a nenosné

Více

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požární bezpečnost staveb 69 Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy Stropy z ocelových nosníků Masívní stropy a lehké zavěšené podhledy z požárně ochranných desek PROMATECT. níků Zavěšené podhledy Stropy

Více

Konstrukce z trapézových pl

Konstrukce z trapézových pl Promat Konstrukce z trapézových pl Obklady střech a mezipodlažních stropů 0 Konstrukce z trapézových plechů Obklady střech a mezipodlažních stropů z ocelových trapézových plechů s podhledy a obkladem PROMATECT

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

Konstrukce z trapézových pl

Konstrukce z trapézových pl Promat Konstrukce z trapézových pl Obklady střech a mezipodlažních stropů Konstrukce z trapézových plechů Obklady střech a mezipodlažních stropů z ocelových trapézových plechů s podhledy a obkladem PROMATECT

Více

Podhledy Zavěšené a samonosné požární podhledy ve funkci samostatných požárních předělů, revizní dvířka

Podhledy Zavěšené a samonosné požární podhledy ve funkci samostatných požárních předělů, revizní dvířka Podhledy Zavěšené a samonosné požární podhledy ve funkci samostatných požárních předělů, revizní dvířka Požární bezpečnost staveb Podhledy Zavěšené a samonosné požární podhledy ve funkci samostatných požárních

Více

Promat. ú n i k o v ý c h. p o d h l e d y

Promat. ú n i k o v ý c h. p o d h l e d y Promat Stropy a podhledy L e h k é z z a v ě š e n é d e s e k P R O M A T E T p o ž á r n í, o c h r a n a ú n i k o v ý c h a p o d h l e d y c e s t r e v i z n í d v í ř k a Stropy a podhledy Lehké

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard rychlošrouby TN Příčný

Více

Promat. Stropy a podhledy. Lehké zavěšené podhledy. z desek PROMATECT. Požární ochrana. únikových cest

Promat. Stropy a podhledy. Lehké zavěšené podhledy. z desek PROMATECT. Požární ochrana. únikových cest Promat Stropy a podhledy Lehké zavěšené podhledy z desek POMATT Požární ochrana únikových cest 72 Stropy a podhledy Lehké zavěšené podhledy z desek POMATT, hodnoty požární odolnosti I 30, I 4, I 60, I

Více

Promat. Stropy a podhledy. Lehké zavěšené podhledy. z desek PROMATECT. Požární ochrana. únikových cest

Promat. Stropy a podhledy. Lehké zavěšené podhledy. z desek PROMATECT. Požární ochrana. únikových cest Promat Stropy a podhledy Lehké zavěšené podhledy z desek PROMATET Požární ochrana únikových cest 8 Stropy a podhledy Lehké zavěšené podhledy z desek PROMATET, hodnoty požární odolnosti EI 0, EI, EI 60,

Více

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře, odvod kouře a tepla Kouřové zábrany a potrubí pro odvod kouře a tepla

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře, odvod kouře a tepla Kouřové zábrany a potrubí pro odvod kouře a tepla Zařízení pro usměrňování pohybu kouře, odvod kouře a tepla Kouřové zábrany a potrubí pro odvod kouře a tepla Požární bezpečnost staveb 8 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře, odvod kouře a tepla Kouřové

Více

Dřevěné trámové stropy a střechy Protipožární obklady stropů a střech s dřevěnými trámy

Dřevěné trámové stropy a střechy Protipožární obklady stropů a střech s dřevěnými trámy Dřevěné trámové stropy a střechy Protipožární obklady stropů a střech s dřevěnými trámy Požární bezpečnost staveb 0 Dřevěné trámové stropy a střechy Protipožární obklady stropů a střech s dřevěnými trámy

Více

Vzduchotechnic zařízení

Vzduchotechnic zařízení Promat Vzduchotechnic zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení 0 ká Vzduchotechnická zařízení Protipožární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení se týkají nejen

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Promat. Zařízení pro usměrňová kouře, odvod kouře a te

Promat. Zařízení pro usměrňová kouře, odvod kouře a te Promat Zařízení pro usměrňová kouře, odvod kouře a te K o u ř o v é P o t r u b í k o u ř e z á b r a n y p r o a o d v o d t e p l a ní pohybu pla Zařízení pro usměrňování pohybu kouře, odvod kouře a

Více

K 26 Fireboard - kabelové kanály

K 26 Fireboard - kabelové kanály K 26 07/2007 K 26 Fireboard kabelové kanály kabelové kanály jako protipožární ochrana kabelů K 261 Kabelový kanál I K 262 Kabelový kanál E K 261/262 Fireboard kabelové kanály I a E Podélný řez M 1:10 K

Více

Vzduchotechnic zařízení

Vzduchotechnic zařízení Promat Vzduchotechnic zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení a zařízení pro odvod kouře 0 ká Vzduchotechnická zařízení Protipožární ochrana ventilačních zařízení a zařízení pro odvod kouře Požadavky

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

Požární pásy Technická informace. Požární bezpečnost staveb

Požární pásy Technická informace. Požární bezpečnost staveb Požární pásy Technická informace Požární bezpečnost staveb Požární pásy Požární pásy se zřizují na styku obvodových stěn s vnitřními požárně dělícími konstrukcemi k zabránění šíření požáru požárně otevřenými

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 3x Ekopanel E60 rozměry: tloušťka šířka délka. 58 (tolerance +2 mm) 1200,

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 3x Ekopanel E60 rozměry: tloušťka šířka délka. 58 (tolerance +2 mm) 1200, Popis OBVODOVÁ STĚNA EKO3 - obklad obvodové nosné dřevěné rámové konstrukce Skladba tl. 380 - dřevovláknitá deska tl. 20 - KVH hranoly + tepelná izolace tl. 140 - dřevěný rošt tl. 40 Doporučené použití

Více

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3 á stěna W623 Detail Detail W118.cz Bezpečnostní RC2/RC3.cz 10/2014 W118.cz bezpečnostní RC2/RC3 Třídy odolnosti RC2/RC3 Novinka Bezpečnostní příčka W118 v provedení W353 RC3 Bezpečnostní příčka W118 v

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Lehká stavební konstrukce PROMAGLAS

Lehká stavební konstrukce PROMAGLAS Technická informace č. /0 Promat s.r.o. V. P. Čkalova / 0 00 Praha ubeneč tel.: +0 0 +0 0 fax: +0 promat@promatpraha.cz Lehká stavební konstrukce PROMGLS Lehká stavební konstrukce PROMGLS Při navrhování

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních

Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních SOUHRN VŠECH TESTOVÝCH OTÁZEK Základní materiály Rigips Sádrokartonové stavební desky Rigips (základní

Více

TL 8-180:2017. Technický list. SYSTÉM F30 uno 1800x300 mm. Samostatný požární předěl. Knauf AMF GmbH & Co. KG Elsenthal 15, D Grafenau, SRN

TL 8-180:2017. Technický list. SYSTÉM F30 uno 1800x300 mm. Samostatný požární předěl. Knauf AMF GmbH & Co. KG Elsenthal 15, D Grafenau, SRN Samostatný požární předěl Strana 1 ze 9 Dokladováno : Zkouška : (3184-225-14)-NB, (3223-328-13)-NB, (3317-741-07)- CM, (3633-533-14)-NB, (3726-177-10)-NB, (3791-701-14)-NB, (3545-996-10)- NB, (2101-560-16)-NB,

Více

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313)

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313) Konstrukce: Sádrokartonové stěny na CW 150 - Požární odolnost EI 60 - konstrukční výška v závislosti na roztečích CW profilů a druhu opláštění až 15,5 metru Přehled konstrukcí Kód Konstr. Opláštění Tloušťka

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min.

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min. Bezpečnostní / neprůstřelné příčky s dvojitou konstrukcí 3.41.01 R3/FB4 3.41.02 R3/FB4 3.41.03 R3/FB4 Bezpečnostní třída RC 3 Balistická odolnost FB 4 Konstrukce Kód Popis systému Požární Vzduchová Výška

Více

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE 2017 Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. Základní požadavky na vlastnosti staveb (305/2011/EU) resp. 8 vyhl.č. 268/2009 Sb. mechanická odolnost a stabilita požární bezpečnost

Více

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe

Více

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany FERMACELL Firepanel A1 Nová dimenze protipožární ochrany Firepanel A1 nová protipožární deska od FERMACELL Protipožární deska FERMACELL Firepanel A1 představuje novou dimenzi protipožární ochrany montovaných

Více

Prosklené konstrukce. Promat s.r.o. V. P. Čkalova 22/ Praha 6 Bubeneč. tel.: fax:

Prosklené konstrukce. Promat s.r.o. V. P. Čkalova 22/ Praha 6 Bubeneč. tel.: fax: Promat s.r.o. V. P. Čkalova /78 60 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +0 390 8 +0 33 33 806 fax: +0 33 333 76 www.promatpraha.cz promat@promatpraha.cz Prosklené konstrukce V posledních letech se vyskytují požadavky

Více

Prosklené konstrukce Prosklené a celoprosklené požární konstrukce, celoprosklené a celoskleněné požární dveře

Prosklené konstrukce Prosklené a celoprosklené požární konstrukce, celoprosklené a celoskleněné požární dveře 0 Prosklené konstrukce Prosklené a celoprosklené požární konstrukce, celoprosklené a celoskleněné požární dveře Požární bezpečnost staveb Prosklené konstrukce Prosklené a celoprosklené požární konstrukce,

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Montované stěny fermacell 1 S 42

Montované stěny fermacell 1 S 42 Montované stěny fermacell 1 S 42 Popis NNenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných montovaných stěn fermacell 1

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Konstrukce z trapézových plechů Protipožární podhledy, obklady a nástřiky pro ochranu stropů a střech z trapézových plechů

Konstrukce z trapézových plechů Protipožární podhledy, obklady a nástřiky pro ochranu stropů a střech z trapézových plechů Konstrukce z trapézových plechů Protipožární podhledy, obklady a nástřiky pro ochranu stropů a střech z trapézových plechů Požární bezpečnost staveb Konstrukce z trapézových plechů Protipožární podhledy,

Více

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená broušená Použití Cihelné bloky broušená jsou určeny pro konstrukci vnitřních nenosných stěn výšky maximálně 3,5 m s vysokou přidanou hodnotou vyznačující se vysokou mírou zvukové izolace. Cihelné bloky

Více

29/03/2014 REI 30 DP1. Požadovaná PO Skutečná PO. KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence

29/03/2014 REI 30 DP1. Požadovaná PO Skutečná PO. KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence České vysoké učení technické v Praze F A K U L T A S T A V E B N Í Katedra konstrukcí pozemních staveb KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence Cvičení č. 3 Stavební konstrukce a požární

Více

W35 Masivní příčky Knauf

W35 Masivní příčky Knauf W35 04/2011 W35 Masivní příčky Knauf W352 - Masivní příčka s příčníky - Masivní sádrokartonová deska Knauf 20/25 mm W353 - Masivní příčka s CW profily - Masivní sádrokartonová deska Knauf 20/25 mm W355

Více

PROMAGLAS -SETBOX PROMAGLAS - lehká stavební konstrukce PROMAGLAS - konstrukce do masivní stěny kompletní balení, vše z jednoho místa

PROMAGLAS -SETBOX PROMAGLAS - lehká stavební konstrukce PROMAGLAS - konstrukce do masivní stěny kompletní balení, vše z jednoho místa Technická informace č. /00 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /7 60 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +0 0 +0 06 fax: +0 576 promat@promatpraha.cz PROMGLS -SETBOX PROMGLS - lehká stavební konstrukce 5.5 PROMGLS - konstrukce

Více

Vzduchotechnická zařízení protipožární ochrana ventilačních zařízení

Vzduchotechnická zařízení protipožární ochrana ventilačních zařízení Technická informace č. /0 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /8 0 00 Praha ubeneč tel.: +0 90 8 +0 80 fax: +0 promat@promatpraha.cz Vzduchotechnická zařízení protipožární ochrana ventilačních zařízení Vzduchotechnická

Více

fermacell konstrukce 3 WS 1/AP

fermacell konstrukce 3 WS 1/AP fermacell konstrukce 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Stav říjen 2016 Systém pro zlepšení akustických vlastností železobetonových panelů Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti: 6 db Tloušťka

Více

9.5 Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými deskami CETRIS

9.5 Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými deskami CETRIS 9.5 Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými deskami CETRIS 9.5.1 Úvod Ocel je anorganický materiál a lze jí tedy bez zvláštních zkoušek zařadit mezi nehořlavé materiály. Při přímém působení ohně

Více

Konstrukce z trapézových plechů (protipožární obklady stropů a střech)

Konstrukce z trapézových plechů (protipožární obklady stropů a střech) Promat s.r.o. V. P. Čkalova 22/784 160 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +420 224 390 811 +420 233 334 806 fax: +420 233 333 576 www.promatpraha.cz promat@promatpraha.cz Konstrukce z trapézových plechů (protipožární

Více

Konstrukční desky RigiStabil

Konstrukční desky RigiStabil Konstrukce z desek zpracování a montáž Zpracování i montáž desek RigiStabil vychází z pravidel pro montáž sádrovláknitých a sádrokartonových desek. Konstrukce příček, předstěn, podhledů i podkroví lze

Více

včetně kabelových žlabů, lávek a roštů

včetně kabelových žlabů, lávek a roštů Kabelové přepážky a ucpávky Požární utěsnění prostupu kabelů, kabelových svazků, kabelových chrániček včetně kabelových žlabů, lávek a roštů Požární bezpečnost staveb 8 Kabelové přepážky a ucpávky Požární

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky :

DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky : Vertikální instalace obkladu na stěny (lamely svisle) : DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky : 1. Ke stěně přišroubujte vodorovně dřevěné latě (rozměru cca. 30 x 25 mm) nebo latě z PVC (P9050, o rozměru 32 x

Více

VZT potrubí s požární odolností, potrubí pro odvod kouře a tepla, kouřové zábrany

VZT potrubí s požární odolností, potrubí pro odvod kouře a tepla, kouřové zábrany Technická informace č. /00 s.r.o. V. P. Čkalova / 0 00 Praha ubeneč tel.: +0 0 +0 0 fax: +0 promat@promatpraha.cz VZT potrubí s požární odolností, potrubí pro odvod kouře a tepla, kouřové zábrany Vzduchotechnická

Více

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání Požární kabelové přepážky a ucpávky 0/0 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN -. vydání Požární bezpečnost staveb Požární kabelové přepážky a ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací,

Více

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Popis: Nenosné, jednostranné opláštění železobetonového panelu (tl. 140 mm i s omítkou) deskou fermacell 12,5 mm na akustických profilech fermacell. Systém je tvořen

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Desky TOPAS 03/2017. Plášťová deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 03/2017. Plášťová deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 03/017 Plášťová deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří

Více

Vzduchotechnické potrubí s požární odolností Potrubí pro odvod kouře a tepla Kouřové zábrany Požární bezpečnost staveb

Vzduchotechnické potrubí s požární odolností Potrubí pro odvod kouře a tepla Kouřové zábrany Požární bezpečnost staveb LET / YERS 99 08 Vzduchotechnické s požární odolností Potrubí pro odvod kouře a tepla Kouřové zábrany Požární bezpečnost staveb Vzduchotechnická zařízení a zařízení pro odvod kouře a tepla Vzduchotechnická

Více

Požiarne tesnenia rúr Podľa STN EN 1366-3. Požiarna bezpečnosť stavieb

Požiarne tesnenia rúr Podľa STN EN 1366-3. Požiarna bezpečnosť stavieb Požiarne tesnenia rúr Podľa STN EN - Požiarna bezpečnosť stavieb Obsah 00.0 Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U pro plastová potrubí... 00.0 PROMASTOP -W požární utěsnění prostupů potrubí... 0.0/ Požárně

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P)

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P) Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P) EI 90 až EI 80 0.0 a masivní stěna d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m b lehká příčka d 00 mm c šachtová příčka d 9 mm masivní strop d 0 mm, objemová

Více

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH kamenné překlady - kamenné (monolitické) nosníky - zděné klenuté překlady

Více

TECHNICKÝ LIST ZDÍCÍ TVAROVKY

TECHNICKÝ LIST ZDÍCÍ TVAROVKY TECHNICKÝ LIST ZDÍCÍ TVAROVKY Specifikace Betonové zdící tvarovky jsou průmyslově vyráběny z vibrolisovaného betonu. Základem použitého betonu je cementová matrice, plnivo (kamenivo) a voda. Dále jsou

Více

Protipožární a kouřotěsná jednokřídlá a dvoukřídlá vrata, teleskopické provedení. Montážní údaje: stav 01.04.2015. T30 EI 2 30 T90 EI 2 90 RS Sm

Protipožární a kouřotěsná jednokřídlá a dvoukřídlá vrata, teleskopické provedení. Montážní údaje: stav 01.04.2015. T30 EI 2 30 T90 EI 2 90 RS Sm Protipožární a kouřotěsná jednokřídlá a dvoukřídlá vrata, teleskopické provedení Montážní údaje: stav 01.04.2015 T30 EI 2 30 T90 EI 2 90 RS Sm Obsah Přehled obsahu Strana Jednokřídlá protipožární posuvná

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II. Obecné podmínky platnosti...............................................................

Více

fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 EI 120 90 60 30

fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 EI 120 90 60 30 fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 ++db47++db52++db64 EI 120 90 60 30 2 Obsah 1 Rozměry desek a prvků 3 8 Protipožární opláštění fermacell 11.3 Rozteče

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

Podhled s akustickou pohltivostí > Interiér/Exteriér > Vzhled s přiznanou spárou a hlavičkami vrutů

Podhled s akustickou pohltivostí > Interiér/Exteriér > Vzhled s přiznanou spárou a hlavičkami vrutů Technický průvodce Podhled s akustickou pohltivostí > Cementořísková deska CETRIS AKUSTIC je vyráběna opracováním (vyvrtáním pravidelných otvorů) základního typu desky CETRIS BASIC. Touto úpravou je mimo

Více

Výňatek z publikace Velká kniha sádrokartonu, 3. vydání, vydal Rigips, s.r.o., 2010, tel.: 296 411 800. Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba

Výňatek z publikace Velká kniha sádrokartonu, 3. vydání, vydal Rigips, s.r.o., 2010, tel.: 296 411 800. Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba Příčky, předstěny a stěny šachet Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba Sádrokartonová deska Rigips / desky Rigitherm m 2 1,0 Lepicí tmel kg 4,0 Spárovací tmel kg 0,3 Tmel pro konečnou povrchovou úpravu

Více

fermacell AESTUVER special

fermacell AESTUVER special fermacell AESTUVER special Požární pásy Stav: květen 2018 2 Požární desky AESTUVER Protipožární desky AESTUVER jsou cementem pojené desky z lehčeného betonu vyztužené skelnými vlákny určené k vysoce kvalitní

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Knauf ochrana před požárem 3/2010 Předmluva Jako každý rok je nové vydání katalogu Knauf 2010 opět o něco kvalitnější a uživatelsky

Více

Požárně ochrann zasklení

Požárně ochrann zasklení Promat Požárně ochrann zasklení Zasklení PROMGLS Promat SYSTEMGLS a PROMDRHT á Požárně ochranná zasklení Zasklení PROMGLS, Promat -SYSTEMGLS a PROMDRHT U moderních staveb se často setkáváme s přáním či

Více

Konstrukce D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012

Konstrukce D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012 D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012 Obsah 1 PRŮMYSLOVÉ STAVBY 1.1 Ukotvení stěny 1.2 Spojovací uzel stěna-střecha 2 VÍCEPODLAŽNÍ OBYTNÉ STAVBY 2.1 Uzel stěna spodního podlaží-strop-stěna horního podlaží 3 PŘÍSTAVBA

Více

Celoprosklené protipožární dveře PROMAGLAS -SR, jedno- a dvoukřídlé EI 30 DP1

Celoprosklené protipožární dveře PROMAGLAS -SR, jedno- a dvoukřídlé EI 30 DP1 Celoprosklené protipožární dveře PROMAGLAS -SR, jedno- a dvoukřídlé EI 30 DP1 Stav k 1. 8. 2013 Objektové fotografie Objektové fotografie Celoprosklené dveře PROMAGLAS -SR přinášejí maximální transparentnost

Více

Bakalářská práce - Požární bezpečnost staveb. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB (PBS) Sylabus 2

Bakalářská práce - Požární bezpečnost staveb. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB (PBS) Sylabus 2 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB (PBS) Sylabus 2 Požární výška objektu h : - je to výška od čisté podlahy 1.NP k čisté podlaze posledního užitného NP, popř. PP (užitné NP není pochozí střecha ani strojovna výtahu

Více

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům F H F H F Zug F Druck Desky Diamant 07/2010 Knauf Diamant Diamant deska, která unese dům Základní předpoklady pro zatěžování Pro namáhání stěn jsou uvažovány třídy trvání zatížení dle ČSN EN 1995-1-1 +

Více

Popis Hodnota Jednotka Právní předpis. mm mm mm

Popis Hodnota Jednotka Právní předpis. mm mm mm TECHNICKÝ LIST - APLIKACE Příčka E1 samonosná jednoduchá příčka bez povrchové úpravy pro nenosné účely k trvalému zabudování do staveb Příčka E1 samonosná jednoduchá příčka bez povrchové úpravy pro nenosné

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 Obsah 1 OBVODOVÁ STĚNA 1.1 Izolace minerální vlnou 1.2 Izolace měkkým dřevěným vláknem 1.3 Izolace celulózou 1.4 Izolace EPS 2 VNITŘNÍ STĚNA 2.1 CLT v pohledové jakosti

Více

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy domu Kněžská 24, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek Příhoda U Hada 8 370

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E H R U B É S T A VBY 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E H R U B É S T A VBY 4/2012 K O N S T R U K C E H R U B É S T A VBY 4/2012 Obsah 1 SOKL/UKOTVENÍ STĚNY 1.1 Řešení soklu s maltovým ložem 1.2 Řešení soklu s prahem 1.3 Řešení soklu se zvýšeným prahem 1.4 Řešení soklu na betonovém

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 19) říjen 2016 VÝPLNĚ OTVORŮ ( v TOP ) okna denní osvětlení, větrání vnitřních prostor dveře vstup osob, bezpečnost, ( denní osvětlení ) vrata

Více

Pevná Moderní technologie výroby T-panel E zaručuje vysokou pevnost desek. Je klasifikována dle EN 12467

Pevná Moderní technologie výroby T-panel E zaručuje vysokou pevnost desek. Je klasifikována dle EN 12467 T-panel E vláknocementová deska Číslo výrobku Popis výrobku Vláknocementové desky T-panel E jsou desky nové generace používané jak v interiéru, tak exteriéru. Vyrábí se v mnoha variantách úpravy povrchu,

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips. Rozšířené a aktualizované

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips. Rozšířené a aktualizované Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Rozšířené a aktualizované vydání 2009 Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II.

Více

Odvodnění a dekomprese PRESTIGE

Odvodnění a dekomprese PRESTIGE INCON 5.11.2010 1 Odvodnění a dekomprese PRESTIGE 2 Odvodnění rámů Prestige 3 Dekomprese rámů Prestige 4 Odvodnění křídel Prestige 5 Dekomprese křídel Prestige 6 Odvodnění sloupků Prestige 7 Dekomprese

Více

Bezpečí Na povrchu se nachází protiskluzová latexová vrstva. Taus s.r.o.

Bezpečí Na povrchu se nachází protiskluzová latexová vrstva. Taus s.r.o. TOP 160 dřevovláknitá nadkrokevní izolace Číslo výrobku Popis výrobku Dřevovláknitá izolační deska TOP 160 je odolná vůči vlivům počasí pro izolaci střech formou nadkrokevní izolace. V případě střech se

Více

Těsnicí a spárovací materiály Požární těsnění stavebních a dilatačních spár

Těsnicí a spárovací materiály Požární těsnění stavebních a dilatačních spár Těsnicí a spárovací materiály Požární těsnění stavebních a dilatačních spár Požární bezpečnost staveb Těsnicí a spárovací materiály Požární těsnění stavebních a dilatačních spár Stavební spáry Ve stavebním

Více

tvrdé dřevo (v panelech) Vnitřní stěny, vnitřní podpory beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly, vápenopískové cihly

tvrdé dřevo (v panelech) Vnitřní stěny, vnitřní podpory beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly, vápenopískové cihly NOSNÉ KONSTRUKCE Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny / -sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly, lícové cihly (vnější prostředí) 80-150

Více

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami L13-L15 Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami 1 Jednoduchá montáž příček Lafarge Gips s kovovou spodní konstrukcí.

Více

FERMACELL. Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí

FERMACELL. Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí FERMACELL Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí Další osvědčené výrobky FERMACELL Powerpanel H O pro všechny vlhké prostory Powerpanel TE pro všechny vlhké podlahy Podkrovní prvek

Více

Max Exterior balkonové podlahové desky

Max Exterior balkonové podlahové desky BALKONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA Max balkonové podlahové desky Obr. 1 POVRCH HEXA Obr. 2 AKRYL-POLYURETAN (ochrana proti povětrnostním vlivům) S POVRCHEM HEXA UNI-DEKOR POPIS MATERIÁLU Max balkonové podlahové

Více

Požárně otevřený prostor, odstupové vzdálenosti Václav Kupilík

Požárně otevřený prostor, odstupové vzdálenosti Václav Kupilík Požárně otevřený prostor, odstupové vzdálenosti Václav Kupilík 1. Požárně bezpečnostní řešení a) Rozdělení objektu do požárních úseků a stanovení stupně požární bezpečnosti, b) Porovnání normových a navrhovaných

Více

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL)

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL) IZOLACE Běžné izolační materiály doporučené pro odvětrávané fasády s požadovanou tepelnou vodivostí a tloušťkou. (doplnit) Provětravané zateplovací systémy Provětrávané zateplovací systémy patří k jedné

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků K 25 07/2007 K 25 Obkla Knauf Fireboar - ocelových sloupů a nosníků K 252 - Knauf Fireboar Obklay ocelových nosníků - se sponí konstrukcí - bez sponí konstrukce K 253 - Knauf Fireboar Obklay ocelových

Více

Technický list Sto-Anputzleiste Bravo

Technický list Sto-Anputzleiste Bravo Profil pro ostění se zabudovanou těsnicí páskou Charakteristika Použití do exteriéru pro trvalé utěsnění napojovacích spár (rámy oken a dveří, vodicí kolejničky žaluzií) u fasádních zateplovacích systémů

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Stavební systém EUROPANEL

Stavební systém EUROPANEL Stavební systém EUROPANEL snadné řešení stavebních zakázek Výrobce: EUROPANEL s.r.o. U Kolory 302 463 12 Liberec XXV Vesec Česká republika www.europanel.cz info@europanel.cz EUROPANEL s.r.o. 2017 Obsah

Více

Trapézový plech... ako nosná súčast ľahkej plochej strechy. Ing. Miloš Lebr, CSc., Kovové profily, spol. s r.o., Praha

Trapézový plech... ako nosná súčast ľahkej plochej strechy. Ing. Miloš Lebr, CSc., Kovové profily, spol. s r.o., Praha Trapézový plech... ako nosná súčast ľahkej plochej strechy Ing. Miloš Lebr, CSc., Kovové profily, spol. s r.o., Praha 1 (0) Trochu historie... (1) Charakteristika nosných konstrukcí plochých střech (2)

Více