Usnesení RM č. 198/8/2016 mat. č. 197/2016 Schválení programu Rada města Chebu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení RM č. 198/8/2016 mat. č. 197/2016 Schválení programu Rada města Chebu"

Transkript

1 Č. j.: MUCH 33726/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 8. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 198/8/2016 mat. č. 197/2016 Schválení programu program 8. schůze Rady města Chebu s tím, že nový materiál č. 237/2016 se zařazuje jako bod č. 5 a nový materiál č. 236/2016 se zařazuje jako bod č. 6. Usnesení RM č. 199/8/2016 mat. č. 198/2016 Volba ověřovatelů zápisu v o l í ověřovateli zápisu paní Evu Hornou a RSDr. Jana Votrubu. Usnesení RM č. 200/8/2016 mat. č. 199/2016 Zpráva starosty a místostarostů zprávu starosty a místostarosty. Usnesení RM č. 201/8/2016 mat. č. 228/2016 1) Možné nároky na jednorázovou a mimořádnou odměnu pro bývalého jednatele společnosti Lesy města Chebu, s.r.o.. 2) Informace o stavu pohledávky za společností APOR s.r.o. - možné nároky na jednorázovou a mimořádnou odměnu pro bývalého jednatele společnosti Lesy města Chebu, s.r.o.. - informaci o stavu pohledávky za společností APOR s.r.o., vyplacení jednorázové odměny. ve výši Kč v termínu do ,

2 Bc. Davidu Váchalovi, jednateli společnosti, zajistit vyplacení této částky nejpozději do , jednateli společnosti Lesy města Chebu, s.r.o., po schválení hospodářského výsledku společnosti Lesy města Chebu, s.r.o. za rok 2015 předložit radě města návrh na rozhodnutí o výši mimořádné odměny pro bývalého jednatele společnosti Lesy města Chebu, s.r.o... Usnesení RM č. 202/8/2016 mat. č. 237/2016 Oznámení o ukončení výkonu funkce jednatele oznámení Bc. Davida Váchala ze dne o ukončení výkonu funkce jednatele společnosti Lesy města Chebu, s.r.o. ke dni Usnesení RM č. 203/8/2016 mat. č. 236/2016 Schválení pracovní cesty do Nižního Tagilu a složení delegace města Chebu p o v ě ř u j e Ing. Petra Navrátila, starostu města, řešením případných změn ve složení delegace, pracovní cestu do Nižního Tagilu (Rusko) v srpnu 2016 dle Plánu společných akcí v roce 2016 při realizaci a přípravě smlouvy o vzájemné spolupráci a partnerství mezi městem Nižní Tagil (Rusko) a městem Cheb (Česká republika) a vysílá delegaci ve složení: 1. Ing. Petr Navrátil, 2. Filip Kadlec, 3. RSDr. Jan Votruba, Ing. Janě Kuklové, vedoucí odboru kanceláře starosty, zajistit vyřízení potřebných formalit do Usnesení RM č. 204/8/2016 mat. č. 203/2016 Rozpočtové opatření na rok 2016 číslo 6 1. převod částky 132 tis. Kč u MP v rámci běžných výdajů; 2. převod částky 13,43 tis. Kč u KS v rámci běžných výdajů; d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu

3 v z í t n a v ě d o m í 1. převod částky 132 tis. Kč u MP v rámci běžných výdajů; 2. převod částky 13,43 tis. Kč u KS v rámci běžných výdajů; 3. zapojení neinvestiční účelové dotace od Karlovarského kraje pro Správu zdravotních a sociálních služeb Cheb, na zajištění sociálních služeb v příjmech i ve výdajích ve výši 3.673,14 tis. Kč; 4. zapojení neinvestiční účelové dotace od Karlovarského kraje pro Západočeské divadlo v Chebu na realizaci "Komedianti na dvoře Karla IV v příjmech i ve výdajích ve výši 70 tis. Kč; 5. zapojení neinvestiční účelové dotace od Karlovarského kraje pro Západočeské divadlo v Chebu na Zkvalitnění a obohacení kulturní nabídky veřejnosti v příjmech i ve výdajích ve výši 740 tis. Kč; Ing. Petru Navrátilovi, starostovi, informovat o úpravách rozpočtu Zastupitelstvo města Chebu dne Usnesení RM č. 205/8/2016 mat. č. 208/2016 Návrh na schválení odpisových plánů příspěvkových organizací města Chebu na rok 2016 odpisové plány příspěvkových organizací města Chebu na rok 2016: Název organizace Odpisy na rok 2016 v Kč Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvková organizace ,- 1. základní škola Cheb, Americká 36, příspěvková organizace ,- 2. základní škola Cheb, Májová 14, příspěvková organizace ,- 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace ,- 4. základní škola Cheb, Hradební 14, příspěvková organizace ,- 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace ,- 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16, příspěvková organizace ,- Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2, příspěvková organizace ,- Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39, příspěvková organizace ,- Mateřská škola Cheb, Komenského 27, příspěvková organizace ,- Mateřská škola Cheb, Osvobození 67, příspěvková organizace ,- Mateřská škola Cheb, Bezručova 1, příspěvková organizace ,- Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3, příspěvková organizace ,- Městská knihovna v Chebu, příspěvková organizace ,- Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace ,- Západočeské divadlo v Chebu, příspěvková organizace ,- Základní umělecká škola J. Jindřicha Cheb, Židovská 8, přísp. organizace ,- Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace ,- Celkem ,- s tím, že Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvková organizace dostane příspěvek z rozpočtu zřizovatele na odpisy ve výši ,- Kč; 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace dostane příspěvek z rozpočtu zřizovatele na odpisy ve výši ,- Kč a 4. základní škola Cheb, Hradební 14, příspěvková organizace dostane příspěvek z rozpočtu zřizovatele na odpisy ve výši ,- Kč.

4 Ing. Ladislavě Holcové, vedoucí odboru finančního, v termínu do informovat příspěvkové organizace města Chebu o schválení odpisových plánů na rok Usnesení RM č. 206/8/2016 mat. č. 214/2016 Žádost o dotaci z rozpočtu města a žádost o výjimku ze směrnice SPA - Sportovní unie Chebska p o s k y t u j e výjimku ze směrnice k zabezpečení Systému podpory aktivit občanů a institucí z rozpočtu města Chebu č. 20/2015, odst. 3, Čl. 3, pro spolek Sportovní unie Chebska, z.s., IČO , se sídlem Pivovarská 357/14, Cheb, na výdaje spojené s uspořádáním akce Oslavy dne sportu v dubnu 2016; 1. poskytnutí dotace Kč spolku Sportovní unie Chebska, z.s., IČO , se sídlem Pivovarská 357/14, Cheb, na výdaje spojené s uspořádáním akce Oslavy dne sportu v dubnu 2016, a to na úhradu hudebního vystoupení a práce moderátora; 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města; Ing. Ladislavě Holcové, vedoucí odboru Fin vyzvat žadatele k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace do Usnesení RM č. 207/8/2016 mat. č. 209/2016 Mimořádná veřejnosprávní kontrola - MŠ Malé náměstí Cheb a) provedení mimořádné veřejnosprávní kontroly pracovníky samostatného oddělení interního auditu u příspěvkové organizace města Chebu - Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2, b) výsledky vykonané veřejnosprávní kontroly se zaměřením na plnění smluvních závazků ve vztahu ke zřizovateli v oblasti nákupu kancelářských potřeb, včetně přijatých nápravných opatření. Usnesení RM č. 208/8/2016 mat. č. 222/2016 Schválení nového parkovacího systému ve městě Cheb nový parkovací systém ve městě Cheb s účinností od uvedený v příloze č. 3 důvodové zprávy s tím, že se v bodu 9 ruší původní text a nahrazuje se textem ve znění "stávající stav", Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru správy majetku, realizovat změny parkovacího systému v termínu do Usnesení RM č. 209/8/2016 mat. č. 224/2016 Další právní jednání a záležitosti - Schválení uzavření příkazních smluv pro průvodcovskou činnost

5 v areálu Chebského hradu uzavření příkazní smlouvy k provádění a zabezpečování průvodcovské činnosti na Chebském hradě v době od do pro,,, v rozsahu a za podmínek uvedených v návrhu příkazních smluv, které jsou přílohou č. 1 a č. 2 důvodové zprávy, z m o c ň u j e Ing. Pavla Vanča, vedoucího odboru správy majetku, k uzavření a podpisu výše uvedených příkazních smluv, Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru správy majetku, realizovat usnesení do Usnesení RM č. 210/8/2016 mat. č. 229/2016 I. Bytové a nebytové záležitosti II. Zastavení vymáhání pohledávky a zrušení účetního předpisu pohledávek I. 1) na základě výjimky ze Zásad uzavření nájemní smlouvy k bytu číslo a) 08, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 9, v ulici Svobody, č. o. 2, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 209/1 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb; byt o velikosti 1+2 s příslušenstvím, o podlahové ploše 62,50 m2 (včetně podlahové plochy sklepa 9,70 m2), s,.,,, na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 50 Kč/m2/měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace a se stanovením povinnosti složit jistotu ve výši 1 měsíčního nájemného z podlahové plochy bytu, b) 03, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 8, v ulici Šlikova, č. o. 11, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 209/2 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb; byt o velikosti 1+2 s příslušenstvím, o podlahové ploše 59,78 m2 (včetně sklepní kóje 4,68 m2), s,.,,, na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 50 Kč/m2/měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace, se stanovením povinnosti složit jistotu ve výši 1 měsíčního nájemného z podlahové plochy bytu, 2) pronájem nebytového prostoru sloužícího podnikání a) č. 309, v domě v Chebu, č. p. 509, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 142 v k.ú. Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 509, situovaného v 4. nadzemním podlaží, 1 místnost o celkové výměře 29,40 m2, s Ing. Jiřím Stehlíkem, IČO , se sídlem Komenského 536/28, Cheb , za roční nájemné stanovené dohodou ve výši Kč bez DPH dle aktuálně platných sazeb, které může být navyšováno indexem růstu inflace, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, pro účel užívání jako kancelář projekce elektro, b) č. 303, v domě v Chebu, č. p. 214, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 24 v k.ú. Cheb, v ulici Kamenná 5, situovaného v 1. nadzemním podlaží, 2 místnosti a WC o celkové výměře 19,38 m2, s Jiřím Křížem, IČO , se sídlem Kamenná 214/6, , Cheb za roční nájemné ve výši Kč bez DPH dle aktuálně platných sazeb, které může být navyšováno indexem růstu inflace, na dobu

6 neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, pro účel užívání jako masérské, rekondiční a regenerační služby, 3) pronájem nebytového prostoru č. 307, v domě v Chebu, č.p. 219, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 373/2 v k.ú. Cheb, v ulici Kamenná 5, situovaného v 2. nadzemním podlaží, 1 místnost o celkové výměře 33,30 m2, s Františkem Eschlerem, IČO , se sídlem Boženy Němcové 1805/26, Cheb , za roční nájemné stanovené dohodou ve výši Kč bez DPH (sazba 384 Kč/m2/rok), které může být navyšováno indexem růstu inflace, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, pro účel užívání jako sklad hudební aparatury a nástrojů, 4) pronájem části nemovitosti č. 502, v domě v Chebu, č.p. 1203, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 2645 v k.ú. Cheb, v ulici Matěje Kopeckého, č.o. 5, situovaného v 11. nadzemním podlaží, část nemovitosti (střechy) o celkové výměře 13,59 m2, společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (stávající nájemce), IČO , se sídlem , Praha 4, Tomíčkova 2144/1, zastoupené Ing. Jitkou Tomanovou, za roční nájemné ve výši Kč bez DPH, které může být navyšováno každoročně indexem růstu inflace, na dobu určitou 10 let s účinností od , pro účel využití - umístění telekomunikačního zařízení, 5) zveřejnění záměru na pronájem nemovitých věcí ve vlastnictví města Cheb - které tvoří pozemek areálu Waldhof Querenbach, v obci Waldsassen, Spolková republika Německo se všemi jeho součástmi a příslušenstvím, tj. stavbami, zařízeními a povrchovými úpravami, a to: - část pozemku s parcelním číslem 314 o celkové výměře m2 (dle přiložené situační skici uvedené v příloze č. 3 důvodové zprávy) s budovami: budova s č. 13 budova s č. 13a budova s č. 13b venkovní dřevostavba dvojgaráž vše zapsané v pozemkové knize úřadu Tirschenreuth, svazek 8, list 268, za výši nájemného 500 Eur/měsíc nebo sjednaného dohodou ve výši nabídnuté žadatelem schválené Radou města Chebu, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, II. n e v y h o v u j e žádosti,.,, o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 102, v bytovém domě v Chebu, č.p. 213, v ulici Kamenná, č.o. 8, o velikosti 1+0 s příslušenstvím, III. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu schválit v souladu s čl. 5 odst. 2 a odst. 3 písm. a) Směrnice Rady města Chebu o vedení evidence pohledávek, závazků a vymáhání pohledávek města Chebu číslo 33/2013, schválené Radou města Chebu dne usnesením číslo RM 495/20/2013, a Zásadami postupu vymáhání pohledávek města Chebu ze samostatné působnosti č. 17/2011, s odkazem na principy dobré správy účelnost a hospodárnost ( 38 zákona o obcích) a většinou vzhledem k nemajetnosti nebo i neznámému pobytu povinných, na návrh oddělení právního odboru kanceláře starosty, zastavení vymáhání pohledávky a zrušení účetního předpisu pohledávek povinným: a),., dle rozsudku č.j. 9 C 50/ , váznoucí na bytě číslo 1, Kasární nám. 198/13, Cheb, jehož byla povinná nájemcem, ve výši jistiny 9.290,00 Kč s příslušenstvím a dále s náklady soudního řízení ve výši 600,00 Kč, b),. a,., dle Rozsudku č.j. 13 C

7 343/ , váznoucí na bytě číslo 2, Evropská 1046/13, Cheb, jehož byli povinní nájemci, ve výši jistiny ,00 Kč s příslušenstvím a dále s náklady soudního řízení ve výši 890,00 Kč, Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce, předložit dne návrh usnesení pod bodem III Zastupitelstvu města Chebu, Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru správy majetku, v termínu do zabezpečit realizaci usnesení pod body I a II. Usnesení RM č. 211/8/2016 mat. č. 211/2016 Návrh na pořízení změn Územního plánu Cheb d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města n e s c h v á l i t návrhy na pořízení změn Územního plánu Cheb 1) v lokalitě kempu Karel na p.p.č. 268 v k.ú. Dřenice u Chebu spočívající ve změně funkčního využití plochy z RH - rekreace hromadné na BI - bydlení v rodinných domech, 2) v lokalitě Dolní Pelhřimov na p.p.č. 128/9 v k.ú. Dolní Pelhřimov spočívající ve změně funkčního využití plochy z NZ - plochy zemědělské na RZ - rekreace - zahrádkové osady, Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce, předložit tento materiál zastupitelstvu města na jeho zasedání dne Usnesení RM č. 212/8/2016 mat. č. 204/2016 Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Cheb na rok 2016 Nadace pro transplantace kostní dřeně, Na Roudné 123/212, Plzeň, , IČO: a Sociální služby, příspěvková organizace, Pochlovická 57, Kynšperk nad Ohří, , IČO: v y h o v u j e žádosti o poskytnutí dotace ve výši Kč z rozpočtu města Cheb Nadace pro transplantace kostní dřeně, se sídlem Na Roudné 212/123, Plzeň, , IČO: na vyšetření vzorků krve potenciálních dárců, s o u h l a s í s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, n e v y h o v u j e žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Cheb příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Sociální služby, příspěvková organizace, se sídlem Pochlovická 57, Kynšperk nad Ohří, , IČO: , Bc. Anně Doubkové, vedoucí odboru SvZ, 1) zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy s termínem do s Nadací pro transplantace kostní dřeně,

8 2) vyrozumět Sociální služby p.o. o usnesení RM do Usnesení RM č. 213/8/2016 mat. č. 225/2016 Návrh na převedení agendy pronájmu bytů v domech v Chebu, Dlouhá 12, Dřevařská 13, Kamenná 40, Lesní 33 na odbor SM 1. zásady pronájmu bytů v domech v Chebu, Dlouhá 12, Dřevařská 13, Kamenná 40, Lesní 33 s úpravou v příloze č. 2 Návrh nových zásad. se na straně 10 v bodě 7. Příjmy žadatele vypouští v závorce text: pro invaliditu třetího stupně 2. převedení agendy pronájmu bytů v uvedených domech na odbor SM, Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru SM, zapracovat tyto zásady do Zásad pronájmu bytů města Chebu v termínu do Usnesení RM č. 214/8/2016 mat. č. 230/2016 Plán práce komise pro národnostní menšiny na rok 2016 plán práce komise pro národnostní menšiny na rok 2016 dle návrhu, Bc. Anně Doubkové, vedoucí odboru SvZ, na schůzi komise pro národnostní menšiny seznámit členy komise s rozhodnutím RM. Usnesení RM č. 215/8/2016 mat. č. 227/2016 Provozní smlouvy Chevak a. s. Kanalizační stoka v ulici Obrněné brigády v Chebu provozní smlouvy se společností CHEVAK Cheb a.s., p o v ě ř u j e Ing. Petra Navrátila, starostu, uzavřít provozní smlouvy se společností CHEVAK Cheb a.s. Usnesení RM č. 216/8/2016 mat. č. 226/2016 Cyklostezka Háje Podhrad, informace o stavu projektu informaci o stavu projektu Cyklostezka Háje Podhrad,

9 Ing. Pavlu Šturcovi, vedoucímu odboru investičního, podat variantní zprávu o dalším postupu na schůzi rady města dne Usnesení RM č. 217/8/2016 mat. č. 212/2016 Záměr prodeje nemovité věci z majetku města - pozemek zveřejnění záměru na prodej níže uvedené nemovité věci pozemku ve vlastnictví města Cheb: katastrální území Háje u Chebu: pozemek parcelní číslo 581 část oddělená geometrickým plánem číslo /2016 jako pozemek parcelní číslo 581/1 o výměře 8819 m2, Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, - zajistit zveřejnění záměru prodeje podle zákona o obcích a prodej realizovat výběrovým řízením formou elektronické aukce, - informovat žadatele o zveřejněném záměru. Usnesení RM č. 218/8/2016 mat. č. 213/2016 Další právní jednání pronájem zařízení pro reklamu pronájem zařízení pro reklamu označovaného jako billboard č. 3, realizovaného na pozemku parcelní číslo 679/7 v katastrálním území Háje u Chebu, společnosti LÉKÁRNÍCI 95 s. r. o., IČO: , se sídlem Cheb, Františkánské náměstí 34/8, PSČ , na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za smluvní nájemné ve výši Kč / kalendářní rok, tj Kč / kalendářní měsíc plus DPH dle legislativy platné ke dni zdanitelného plnění a s možností uplatňovat jednostranně navýšení nájemného o roční míru inflace, zveřejňovanou Českým statistickým úřadem, Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, zabezpečit administraci nájemní smlouvy a její zaslání k podpisu druhé smluvní straně do Usnesení RM č. 219/8/2016 mat. č. 216/2016 Jiná majetkoprávní jednání informace o činnosti společností koncernu Accolade informaci o činnosti společností koncernu Accolade v Průmyslovém parku Cheb viz důvodová zpráva a její přílohy, Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, pokračovat ve spolupráci se společnostmi koncernu Accolade dle aktuálně nastavených podmínek. Usnesení RM č. 220/8/2016 mat. č. 217/2016

10 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na nemovitých věcech v majetku města Chebu 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění a provozování plynovodní přípojky v délce cca 1 běžný metr na části služebného pozemku parcelní č. 275/5, v katastrálním území Dolní Dvory, obec Cheb, ve prospěch oprávněného vlastníka nemovité věci - pozemku parcelní č. st. 2/1, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e., v katastrálním území Dolní Dvory, obec Cheb. Vlastník oprávněné nemovité věci uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (2.000 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění a provozování vodovodní přípojky v celkové délce cca 12 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 291/18, v katastrálním území Cetnov, obec Cheb, ve prospěch oprávněného vlastníka nemovité věci - pozemku parcelní č. st. 119, jehož součástí je stavba s č. e. 1, v katastrálním území Cetnov, obec Cheb. Vlastník oprávněné nemovité věci uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (2.400 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 3. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení osobní služebnosti zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení NN v délce cca 59 běžných metrů, na části služebného pozemku parcelní č. 120/14, pozemku parcelní č. 120/15 a pozemku parcelní č. 120/18, v katastrálním území Hradiště u Chebu, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností OMEXOM GA Energo s. r. o., IČO , se sídlem Plzeň, Na Střílně 1929/8, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH ( Kč bez DPH) a uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 4. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění a provozování vodorovného rozvodného potrubí na rozvod tepla a teplé užitkové vody v nebytové jednotce č. 91 v č. p (Mánesova 34), k. ú. Cheb, včetně přípojek ke svislému potrubí pro rozvod tepla a teplé užitkové vody k bytovým jednotkám č. 1207/2, č. 1207/3, č. 1207/6, č. 1207/9 a č. 1207/12, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti Společenství vlastníků Mánesova 34, 36 Cheb, IČO , se sídlem Mánesova 1207/34, Cheb, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH ( Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, zajistit vypracování a předání smluv výše uvedených do Usnesení RM č. 221/8/2016 mat. č. 223/2016 Propachtování nemovité věci části pozemku

11 propachtování pozemku o velikosti 19 m2 situovaného na části pozemku parcelní číslo st. 434/1 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře m2 v k. ú. Cheb, označeného v plánku viz příloha důvodové zprávy, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem umístění sezónní předzahrádky vždy od do každého kalendářního roku, za sjednané pachtovné ve výši 250 Kč/m2/kalendářní rok, pro pana Petra Lavičku, IČO: , se sídlem Cheb, Fialová 207/8, PSČ , Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, zabezpečit zpracování pachtovní smlouvy a její doručení pachtýři k podpisu do Ing. Petr Navrátil, v. r. Ing. Pavel Hojda, v. r. starosta města Chebu místostarosta města Chebu

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Příloha podmínek výběrového řízení č. 4 TECHNICKÝ PROSPEKT NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Vlastnictví Předmět prodeje specifikovaný níže je ve

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Vydáno dne 17. 12. 2007 (350 přečtení) Usn. RM č. 833/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 2 května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: a) přesné určení nemovitosti: stav.p.č. 163 o výměře

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: I. ZÁMĚR PŘEVODU PACHTOVNÍ SMLOUVY: záměr převodu pachtu poz.p.č.474/5 o výměře 26 m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro zastavěn rekreační chatou s EČ 75

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

U S N E S E N Í. 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Žádost pana Xxxx o prominutí smluvní pokuty a poplatku z prodlení.

Více

INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A PACHTOVNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl.

INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A PACHTOVNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A PACHTOVNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Rada města Liberec se na své 2.schůzi dne 21.1.2014 usnesla v souladu s ustanovením 2193

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015 Usnesení RM 1/17/15: s chvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 17. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č.

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 15. zasedání konaného dne 20. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Projednané návrhy: 01S1 Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON OBSAH : A) Označení budovy B) Popis jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Stanoní spoluvlastnických podílů

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) USNESENÍ č. 217/16-14 R I. n e s o u h l a s í 1. s prominutím nákladů soudního řízení v částce 1.000,- Kč podle platebního

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015.

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. Usnesení č. 70/2015 Zastupitelstvo obce Zbizuby schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. 71/2015

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

4 983 720 85 363, 1385, PSČ

4 983 720 85 363, 1385, PSČ č. 1 Rada města bere na vědomí informaci ZO Českého zahrádkářského svazu Pod Habeší, Česká Třebová, o přidělení identifikačního čísla, viz. příloha. č. 2 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 1804/11-419 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 1804/11,

Více

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 102. schůze Rady města Příbora konané dne 9. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 39. zasedání ZMě dne 29.5.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 39. zasedání ZMě dne 29.5.2014. Trvá nebo splněno 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 10.7.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19,30 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012

č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012 1 č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 23.1.2012 18:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 23.1.2012 21:00

Více