U s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 387/16/2016 mat. č. 405/2016 Schválení programu Rada města Chebu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 387/16/2016 mat. č. 405/2016 Schválení programu Rada města Chebu"

Transkript

1 Č. j.: MUCH 70336/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 387/16/2016 mat. č. 405/2016 Schválení programu program 16. schůze Rady města Chebu s tím, že nový materiál č. 455/2016 se zařazuje za mat. č. 407/2016, materiál č. 454/2016 za mat. č. 414/2016 a materiál č. 457/2016 za mat. č. 450/2016. Usnesení RM č. 388/16/2016 mat. č. 406/2016 Volba ověřovatelů zápisu v o l í ověřovateli zápisu Ing. Pavla Hojdu a Ing. Martina Kroupu. Usnesení RM č. 389/16/2016 mat. č. 407/2016 Zpráva starosty a místostarostů b e r e n a v ě d o m í zprávu starosty a místostarostů. Usnesení RM č. 390/16/2016 mat. č. 455/2016 Zajištění pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti Lesy města Chebu, s.r.o. záměr zajistit pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti Lesy města Chebu, s.r.o. dle důvodové zprávy, Ing. Josefu Kubátovi, Ph. D.,

2 jednateli společnosti Lesy města Chebu, s.r.o. uzavřít na základě poptávkového řízení pojistnou smlouvu Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti. Usnesení RM č. 391/16/2016 mat. č. 445/2016 Prohlášení nositele projektu Kouzelný les záměr města Chebu podat do projektovou žádost do dispozičního fondu Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a jehož správcem je v regionu Egrensis (okresy Karlovy Vary, Sokolov, Cheb a Tachov) Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis, a to na projekt Kouzelný les ; p o v ě ř u j e Ing. Petra Navrátila, starostu, podepsat příslušné dokumenty související s projektem; Ing. Janě Krejsové, vedoucí odboru projektového managementu a rozvoje, zajistit veškeré administrativní kroky potřebné k podání žádosti a k zahájení projektu. Usnesení RM č. 392/16/2016 mat. č. 408/2016 Zpráva o výsledku hospodaření příspěvkových organizací města Chebu ke dni b e r e n a předloženou zprávu. v ě d o m í Usnesení RM č. 393/16/2016 mat. č. 418/2016 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Cheb v z í t n a v ě d o m í plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k , kde v hospodaření města Chebu při výši příjmů ,5 tis. Kč a výši výdajů ,4 tis. Kč vznikl přebytek ve výši ,1 tis. Kč, který se vyrovnává financováním, Ing. Petru Navrátilovi, starostovi, předložit dne zprávu Zastupitelstvu města Cheb. Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 2

3 Usnesení RM č. 394/16/2016 mat. č. 420/2016 Rozpočtové opatření na rok 2016 číslo převod částky 250 tis. Kč u odboru MaP v rámci běžných výdajů; 2. převod částky 3,47 tis. Kč u odboru KS v rámci běžných výdajů; 3. převod částky 816 tis. Kč u odboru Inv v rámci běžných výdajů; 4. převod 11 tis. Kč u odboru Inv z kapitálových výdajů na výdaje běžné v rámci jedné akce 5. převod částky tis. Kč u odboru SM v rámci běžných výdajů; 6. převod částky 30,2 tis. Kč u odboru Org v rámci běžných výdajů; 7. převod částky 230 tis. Kč u odboru MP v rámci běžných výdajů; 8. převod částky 65 tis. Kč u odboru ŠTaK v rámci běžných výdajů; d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu v z í t n a v ě d o m í 1. převod částky 250 tis. Kč u odboru MaP v rámci běžných výdajů; 2. převod částky 3,47 tis. Kč u odboru KS v rámci běžných výdajů; 3. převod částky 816 tis. Kč u odboru Inv v rámci běžných výdajů; 4. převod 11 tis. Kč u odboru Inv z kapitálových výdajů na výdaje běžné v rámci jedné akce 5. převod částky tis. Kč u odboru SM v rámci běžných výdajů; 6. převod částky 30,2 tis. Kč u odboru Org v rámci běžných výdajů; 7. převod částky 230 tis. Kč u odboru MP v rámci běžných výdajů; 8. převod částky 65 tis. Kč u odboru ŠTaK v rámci běžných výdajů; 9. zapojení neinvestiční účelové dotace od Ministerstva zemědělství na činnost lesního hospodáře v příjmech i ve výdajích ve výši 15,22 tis. Kč; 10. zapojení neinvestiční účelové dotace od Ministerstva kultury pro Západočeské divadlo v Chebu na vlastní uměleckou činnost v příjmech i ve výdajích ve výši tis. Kč; 11. zapojení neinvestiční účelové dotace od Karlovarského kraje pro Západočeské divadlo v Chebu na realizaci akce FIJO ročník Mezinárodní festival dechových orchestrů mladých v příjmech i ve výdajích ve výši 93 tis. Kč; 12. zapojení neinvestiční účelové dotace od Karlovarského kraje pro 1. ZŠ na realizaci projektu Mysli a jednej svobodně v příjmech i ve výdajích ve výši 23 tis. Kč; 13. zapojení neinvestiční účelové dotace od Karlovarského kraje pro 3. ZŠ na realizaci projektu Adaptační pobyt žáků 6. ročníku v příjmech i ve výdajích ve výši 49 tis. Kč; s c h v á l i t a) rozpočtové opatření na rok 2016 číslo 11 - navýšení příjmové části rozpočtu ve výši tis. Kč, navýšení výdajové části rozpočtu ve výši tis. Kč a snížení financování ve výši tis. Kč; b) celkové příjmy upraveného rozpočtu 2016 ve výši tis. Kč a výdaje tis. Kč; saldo příjmů a výdajů je kryto financováním ve výši tis. Kč. Ing. Petru Navrátilovi, starostovi, Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 3

4 zajistit předložení materiálu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 395/16/2016 mat. č. 421/2016 Rozpočtový výhled města Chebu na roky d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u m ě s t a C h e b u s c h v á l i t 1. rozpočtový výhled města Cheb pro období let , ve kterém jsou v roce 2017: a) celkové příjmy ve výši tis. Kč; b) celkové výdaje ve výši tis. Kč; c) schodek ve výši tis. Kč se vyrovnává financováním; v roce 2018: a) celkové příjmy ve výši tis. Kč; b) celkové výdaje ve výši tis. Kč; c) schodek ve výši tis. Kč se vyrovnává financováním; v roce 2019: a) celkové příjmy ve výši tis. Kč; b) celkové výdaje ve výši tis. Kč; c) schodek ve výši tis. Kč se vyrovnává financováním; v roce 2020: a) celkové příjmy ve výši tis. Kč; b) celkové výdaje ve výši tis. Kč; c) schodek ve výši tis. Kč se vyrovnává financováním; 2. splátky úvěru v letech 2017 a 2018 na akci Rekonstrukce kulturního domu Za Mostní branou, Cheb ve výši tis. Kč ročně, a v roce 2019 ve výši 628 tis. Kč; 3. jmenný seznam investičních akcí v jednotlivých letech rozpočtového výhledu. Ing. Petr Navrátilovi, starostovi, zajistit předložení materiálu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 396/16/2016 mat. č. 423/2016 Statut a jednací řád komisí Rady města Chebu Statut a jednací řád komisí Rady města Chebu s navrženou změnou dle důvodové zprávy; Ing. Janě Kuklové, vedoucí odboru kanceláře starosty, seznámit se změnou vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a tajemníka komise sociální a zdravotní a zajistit změnu na webových stránkách města. Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 4

5 Usnesení RM č. 397/16/2016 mat. č. 419/2016 Odvolání a jmenování členů komisí Rady města Chebu o d v o l á v á Petra Buštu z funkce člena komise dopravní (Hnutí ANO) a Filipa Kadlece z funkce člena komise pro sport a volnočasové aktivity (Hnutí ANO); j m e n u j e Janu Sedláčkovou (Hnutí ANO) do funkce člena komise dopravní a Vojtěcha Matouška (Hnutí ANO) do funkce člena komise pro sport a volnočasové aktivity; Ing. Janě Kuklové, vedoucí odboru kanceláře starosty, informovat politickou stranu a tajemníky komisí o usnesení rady v termínu do Usnesení RM č. 398/16/2016 mat. č. 412/2016 Zadání změny č. 3 Územního plánu Cheb - lokalita Klest d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u m ě s t a C h e b u s c h v á l i t zadání změny č. 3 Územního plánu Cheb, upravené na základě jeho projednání v souladu s ustanovením 47 odst. 4 stavebního zákona, Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce, předložit tento návrh zastupitelstvu města na jeho zasedání dne Usnesení RM č. 399/16/2016 mat. č. 413/2016 Zadání změny č. 4 Územního plánu Cheb - lokalita průmyslový park - komunikace d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u m ě s t a C h e b u s c h v á l i t zadání změny č. 4 Územního plánu Cheb, upravené na základě jeho projednání v souladu s ustanovením 47 odst. 4 stavebního zákona, Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce, předložit tento materiál zastupitelstvu města na jeho zasedání dne Usnesení RM č. 400/16/2016 mat. č. 444/2016 I. Bytové a nebytové záležitosti Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 5

6 II. Další právní jednání a záležitosti - schválení splátkového kalendáře, zastavení vymáhání a zrušení účetního předpisu pohledávek, neprominutí jistiny dluhu a poplatků a úroků z prodlení 1) na základě výjimky ze Zásad pronájmu bytů v domech pro seniory a osoby zdravotně postižené ve vlastnictví města Chebu č. 24/2016, uzavření nájemní smlouvy v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 2004, v ulici Lesní, č. o. 33, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 5882 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb k bytu a) č. 08 o velikosti 1+0 s příslušenstvím, o podlahové ploše 24,83 m2 (byt bez sklepa a bez sklepní kóje), na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 50 Kč/m2/měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace a se stanovením povinnosti složit jistotu ve výši jednoho předpisu nájemného a úhrad za služby, tj. ve výši Kč, b) č. 57, o velikosti 1+0 s příslušenstvím, o podlahové ploše 19,96 m2 (byt bez sklepa a bez sklepní kóje), na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 50 Kč/m2/měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace a se stanovením povinnosti složit jistotu ve výši jednoho předpisu nájemného a úhrad za služby, tj. ve výši Kč, c) č. 16, o velikosti 1+0 s příslušenstvím, o podlahové ploše 26,63 m2 (včetně sklepní kóje) na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 50 Kč/m2/měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace a se stanovením povinnosti složit jistotu ve výši jednoho předpisu nájemného a úhrad za služby, tj. ve výši Kč, 2) v souladu se Zásadami pronájmu služebních bytů zaměstnancům města Chebu č. 29/14 uzavření nájemní smlouvy v režimu služebního bytu se zaměstnanci herci Západočeského divadla v Chebu k bytu číslo 1, v bytovém domě v Chebu, č.p. 494, na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, č. o. 43, který je součástí pozemku parcelní číslo st. 43; byt o velikosti 1+1 s příslušenstvím, o podlahové ploše 26,90 m2 (k bytu nenáleží sklep), na dobu určitou po dobu trvání zaměstnaneckého poměru k Západočeskému divadlu Cheb, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 47,37 Kč/m2/měsíc, navýšené o 20 %, které může být navyšováno indexem růstu inflace a se stanovením povinnosti složit jistotu ve výši 1 měsíčního nájmu z podlahové plochy bytu, 3) uzavření nájemní smlouvy na základě výjimky ze Zásad k bytu číslo 7, v bytovém domě v Chebu, č.p. 1134, v ulici Evropská, č. o. 58, který je součástí pozemku parcelní číslo st v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb; byt o velikosti 1+2 s příslušenstvím, o podlahové ploše 53,76 m2 (včetně podlahové plochy sklepní kóje 3,80 m2), na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 50 Kč/m2/měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace a se stanovením povinnosti složit jistotu ve výši 1 měsíčního nájmu z podlahové plochy bytu, 4) uzavření nájemní smlouvy v režimu svépomocné opravy k bytu číslo 04, v domě v Chebu, č.p. 8, v ulici Šlikova, č.o. 11, který je součástí pozemku parcelní číslo st. 209/2 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, o velikosti 1+3 s příslušenstvím, podlahová plocha 114,17 m2 (včetně podlahové plochy sklepní kóje 7,52 m2) se společnými nájemci podle pravidel pronájmu uvedených v Čl. IVa Zásad. Zpracovaný položkový rozpočet spol. CHETES s.r.o. je v celkové výši ,06 Kč (cena bez DPH), Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 6

7 5) ukončení nájemního vztahu který je součástí pozemku stavební parcely č. 607 v k.ú. Cheb dohodou k za předpokladu, že byt bude vyklizen a bude způsobilý k dalšímu pronájmu, 6) uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru a) č. 310 v domě v Chebu, č.p. 505, v ulici Kostelní, č.o. 2, který je součástí pozemku parcelní číslo st. 150, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 431 m2, v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, 2. nadzemní podlaží, 1 místnost o celkové výměře 24,5 m2, stavebně zkolaudované pro účel využití kancelář, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce,, pro účel využití Ateliér pro děti. b) č. 303 v domě v Chebu, č.p. 656, v ulici Kamenná, č.o. 40, který je součástí pozemku parcelní číslo st. 2774, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 487 m2, v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, 2. nadzemní podlaží, 3 místnosti a zázemí o celkové výměře 125,77 m2, stavebně zkolaudované pro účel využití kancelář, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, pro Správu zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvkovou organizaci, IČO , se sídlem Pastýřská 4, Cheb , pro účel využití poskytování služeb Raná péče. 7) uzavření nájemní smlouvy na pronájem nemovitých věcí, které tvoří pozemek parcelní číslo st. 3476, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 389 m2, jehož součástí je stavba s č.p. 1205, objekt občanské vybavenosti, v ulici Dyleňská, č. o. 24 Cheb a pozemek parcelní číslo 1729/5, ostatní plocha, zeleň, o výměře 909 m2, s veškerými součástmi, příslušenstvím, včetně úplného vnitřního a venkovního vybavení, zařízení a inventáře mimo nebytového prostoru pronajatého na základě uzavřené nájemní smlouvy č. SML 8200/0105/11 společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, IČO za účelem umístění, instalace a provozování traťového rozvaděče, tj. zařízení pro provozování sítí a poskytování služeb elektronických komunikací T-Mobile Czech Republik, a. s., Tomíčkova 2144/1 Chodov, Praha 4 (telefonní ústředna) a nebytového prostoru užívaného společností TEREA Cheb s.r.o., Májová 588/33, Cheb (provozování technologie k vytápění domu), vše v současné době zapsáno na LV č pro katastrální území Cheb, obec Cheb, okres Cheb, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, pro účel nájmu zabezpečení veřejných služeb spojených s provozováním dočasného Domova pro seniory SKALKA, v Chebu, příspěvková organizace, IČO , se sídlem Americká 2176/52, Cheb, s Karlovarským krajem, IČO , se sídlem Karlovy Vary - Dvory, Závodní 353/88, za nájemné sjednané dohodou v minimální výši Kč/rok, na dobu neurčitou od s výpovědní dobou 3 měsíce, 8) uzavření nájemní smlouvy k prostoru sloužícímu podnikání a) č. 304 v domě v Chebu, č.p. 501, který je součástí pozemku par. č. st. 45 v k.ú. Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, č.o. 47, situovaného v 2. nadzemním podlaží, 1 místnost o celkové výměře 18,00 m2 s Helenou Baxovou, IČO , se sídlem Petra Bezruče 2586/35, Aš, za roční nájemné, stanovené dohodou, ve výši Kč bez DPH stanovené v souladu s přílohou č. 1 Zásad pronájmu, prodloužení nájmu, podnájmu a výpůjček nebytových prostor ve vlastnictví města Chebu č. 46/2012 v platném znění, které může být navyšováno indexem růstu inflace, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, pro účel užívání jako realitní kancelář, b) č. 302 v domě v Chebu, č.p. 478, na nám. Krále Jiřího z Poděbrad, č. o. 33, který je součástí pozemku parcelní číslo st. 84/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 437 m2, v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, 3. nadzemní podlaží, 5 x místnosti včetně zázemí o celkové výměře 186,50 m2, z toho kancelář 56,10 m2, velká zasedací místnost 90,20 m2, kuchyňka 10,40 m2, WC 20,90 m2 a chodba 8,90 m2 se spol. Geis Solution CZ s.r.o., IČO , se sídlem Zemská 211, Ejpovice, za roční nájemné ve výši Kč bez DPH stanovené v souladu s přílohou č. 1 Zásad pronájmu, prodloužení nájmu, podnájmu a výpůjček nebytových prostor ve vlastnictví města Chebu č. 46/2012 v platném znění, které může být každoročně navyšováno indexem růstu inflace, na dobu určitou Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 7

8 do , pro účel využití jako kancelář. c) č. 301 v domě v Chebu, č.p. 263, v ulici Dominikánská, č.o. 3, který je součástí pozemku parcelní číslo st. 354, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 175 m2, v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, 1. nadzemní podlaží, 1 místnost o celkové výměře 44 m2, s Miroslavem Váchou, IČO , se sídlem Úzká 375/4, Cheb za roční nájemné stanovené dohodou ve výši Kč bez DPH, které může být každoročně navyšováno indexem růstu inflace, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, pro účel využití jako skladové a opravárenské zázemí provozovny žadatele, d) č. 302 v domě v Chebu, č.p. 16, v ulici Březinova, č.o. 9, který je součástí pozemku parcelní číslo st. 212 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 313 m2, v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, 1. nadzemní podlaží, 2 místnosti o celkové výměře 65,95 m2 se spol. OPEX Personal GmbH, zastoupené Julianem Krausem jednatelem, se sídlem Weiden 92637, Frauenrichter Strasse 36, za roční nájemné ve výši Kč bez DPH stanovené v souladu s přílohou č. 1 Zásad pronájmu, prodloužení nájmu, podnájmu a výpůjček nebytových prostor ve vlastnictví města Chebu č. 46/2012 v platném znění, které může být každoročně navyšováno indexem růstu inflace, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, pro účel využití jako kancelář personální agentury, 9) uzavření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru a) č. 324 v domě v Chebu, č.p. 219, v ulici Kamenná, č.o. 5, který je součástí pozemku parcelní číslo st. 373/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2000 m2, v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, 2. nadzemní podlaží, 1 místnost a zázemí o celkové výměře 92,53 m2 stavebně zkolaudovaných pro účel využití jako kancelář, za roční nájemné ve výši Kč bez DPH stanovené v souladu s přílohou č. 1 Zásad pronájmu, prodloužení nájmu, podnájmu a výpůjček nebytových prostor ve vlastnictví města Chebu č. 46/2012 v platném znění, které může být každoročně navyšováno indexem růstu inflace, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, pro účel využití jako hudební zkušebna, b) č. 17 v domě v Chebu, č.p. 219, v ulici Kamenná, č.o. 5, který je součástí pozemku parcelní číslo st. 373/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře m2, v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, 2. nadzemní podlaží, 2 x místnosti včetně zázemí o celkové výměře 187,56 m2, z toho sál 155,63 m2 a šatna 31,93 m2, stavebně zkolaudovaných pro účel využití jako taneční sál, za roční nájemné sjednané dohodou, které může být každoročně navyšováno indexem růstu inflace přepočtenému k rozsahu doby užívání, včetně paušální platby za poskytnuté služby spojené s nájmem předmětného nebytového prostoru ve výši Kč bez DPH v rozsahu cca 1 hodina týdně, pro Taneční spolek POHODA Cheb, IČO , se sídlem 17. Listopadu 891/23, Cheb, zastoupený předsedkyní Zdeňkou Strakovou na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíců, pro účel využití nácvik country tanců, 10) uzavření nájemní smlouvy na část stožáru STA umístěného na střešní konstrukci domu v Chebu, č.p. 104, v ulici Májová, č. o. 29, který je součástí pozemku parcelní číslo st. 607, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 462 m2, v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, se spol. Softlink, s.r.o., IČO , se sídlem Tomkova 409, Kralupy nad Vltavou, za roční nájemné stanovené dohodou ve výši ve výši 850 Kč bez DPH a roční paušál za odběr elektrické energie ve výši 150 Kč bez DPH, které může být každoročně navyšováno indexem růstu inflace, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, pro účel využití umístění zařízení - opakovače pro přenos dat z vodoměrů pro společnost Chevak (včetně připojení na elektrické napájení), 11) uzavření nájemní smlouvy na pronájem nemovité věci, kterou tvoří pozemek parcelní číslo a) st. 6245, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2, jehož součástí je stavba č.e. 848, garáž, vše zapsané v katastru nemovitosti pro obec Cheb, katastrální území Cheb, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb, na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb (dále také jen garáž ) s Krajskou hygienickou stanicí Karlovy Vary, IČO , se sídlem Závodní 94, Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 8

9 Karlovy Vary, za roční nájemné stanovené dohodou ve výši Kč, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce pro účel využití garáž, b) st. 3208, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., garáž, vše zapsané v katastru nemovitosti pro obec Cheb, katastrální území Cheb, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb, na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb za nájemné stanovené na základě výsledků elektronické aukce ve výši 330 Kč/měsíc, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce pro účel využití garáž, c) st. 3299, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., garáž, vše zapsané v katastru nemovitosti pro obec Cheb, katastrální území Cheb, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb, na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb za nájemné stanovené na základě výsledků elektronické aukce ve výši 400 Kč/měsíc, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce pro účel využití garáž, d) st. 4001, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., garáž, vše zapsané v katastru nemovitosti pro obec Cheb, katastrální území Cheb, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb, na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb za nájemné stanovené na základě výsledků elektronické aukce ve výši 500 Kč/měsíc, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce pro účel využití garáž, 12) schvaluje změnu smluvních podmínek uzavřených nájemních smluv spočívajících ve sjednání společného nájmu u a) prostoru sloužícího podnikání č. 301 v domě v Chebu, č.p. 494, na nám. Krále Jiřího z Poděbrad, č. o. 43, který je součástí pozemku parcelní číslo st. 43, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 92 m2, v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, 1. nadzemní podlaží, 1 místnost o výměře 43,14 m2 pro spolunájemce: - Petra Janouška, IČO , se sídlem Družstevní 1482/6, Cheb, - Ing. Petru Janouškovou Brožovou, IČO , se sídlem Družstevní 1482/6, Cheb, za roční nájemné stanovené dohodou ve výši Kč bez DPH, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíců, pro účel prodej italské zmrzliny vlastní výroby, b) nebytového prostoru č. 302 v domě v Chebu, č.p. 481, na nám. Krále Jiřího z Poděbrad, č. o. 36, který je součástí pozemku parcelní číslo st. 50, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 409 m2, v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, 1. nadzemní podlaží, 4 místnosti a zázemí o celkové výměře 143,43 m2 pro spolunájemce: - Svaz Němců-region Chebsko, IČO , se sídlem Františkánské nám. 84/3, Cheb, - Společnost Balthasara Neumanna, IČO , se sídlem Františkánské nám. 84/3, Cheb, za roční nájemné stanovené dohodou ve výši Kč bez DPH, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíců, pro účel činnosti v rámci stanov Svazu Němců-region Chebsko a Společnosti Balthasara Neumanna, 13) zveřejnění záměrů na pronájem nemovité věci, kterou tvoří pozemek parcelní číslo a) st. 4433, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, jehož součástí je stavba budova s č.e. 1219, garáž se základní nabídkou min. výše nájemného pro elektronickou aukci ve výši 500 Kč/měsíc bez DPH, b) st. 3206, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, jehož součástí je stavba budova bez č.p./č.e., garáž se základní nabídkou min. výše nájemného pro elektronickou aukci ve výši 400 Kč/měsíc bez DPH, c) st. 3207, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2, jehož součástí je stavba budova bez č.p./č.e., garáž se základní nabídkou min. výše nájemného pro elektronickou aukci ve výši 200 Kč/měsíc bez DPH, d) st. 3210, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, jehož součástí je stavba budova bez č.p./č.e., Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 9

10 garáž se základní nabídkou min. výše nájemného pro elektronickou aukci ve výši 400 Kč/měsíc bez DPH, e) st. 3217, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, jehož součástí je stavba budova bez č.p./č.e., garáž se základní nabídkou min. výše nájemného pro elektronickou aukci ve výši 400 Kč/měsíc bez DPH, f) st. 3218, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2, jehož součástí je stavba budova bez č.p./č.e., garáž se základní nabídkou min. výše nájemného pro elektronickou aukci ve výši 300 Kč/měsíc bez DPH, g) st. 3231, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, jehož součástí je stavba budova bez č.p./č.e., garáž se základní nabídkou min. výše nájemného pro elektronickou aukci ve výši 400 Kč/měsíc bez DPH, h) st. 3233, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2, jehož součástí je stavba budova bez č.p./č.e., garáž se základní nabídkou min. výše nájemného pro elektronickou aukci ve výši 400 Kč/měsíc bez DPH, vše v městě Chebu, v ulici Koželužská, ve vlastnictví města Cheb, zapsané v katastru nemovitostí pro obec Cheb, katastrální území Cheb, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb, na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, za těchto podmínek: účel využití: garáž doba nájmu: neurčitá s výpovědní dobou 3 měsíce záměry a podmínky el. aukce budou zveřejněny po dobu min. 30 dní el. aukce proběhne dne ve 14,00 hodin 14) ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 02/12/2003 k nebytovému prostoru č. 327, na adrese Cheb, Karlova 392/17 uzavřené s Klubíčkem Cheb, z.s., IČO dohodou ke dni , II. r u š í část usnesení RM č. 286/15/2016 ze dne , bod I., odst. 7 ve věci uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 308, v domě v Chebu Růžová 358/14 s Monikou Kořístkovou, III. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu schválit 1) uzavření splátkového kalendáře s a) bývalým nájemcem na úhradu dluhu za neuhrazené předpisy za užívání bytu č. 08, Cheb, Jateční 467/2, ke dni předání bytu a uznání dluhu v celkové výši ,50 Kč, z toho jistina ve výši Kč, dluh z prodlení ve výši 1.694,50 Kč, ve 12 měsíčních splátkách v min. výši Kč a jedné měsíční splátce ve výši 509 Kč s tím, že jmenovaný do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí uzavře dohodu o splátkách a bude ji řádně dodržovat; - sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek, kdy v případě, že celý zbývající dluh nebude uhrazen do 1 měsíce ode dne stanovení splatnosti neuhrazené splátky, bude podána žaloba o zaplacení celého zbývajícího dluhu. Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 10

11 b) na úhradu dluhu za neuhrazené předpisy za období 02 04/2016 a část 05/2016 nájemného za užívání bytu č. 01, Cheb, K Nemocnici 2491/32, v celkové výši Kč (z toho jistina Kč; dluh z prodlení ke dni je Kč) tak, že úhrada dluhu bude provedená ve 35 měsíčních splátkách ve výši 532 Kč a v 36. splátce ve výši 504 Kč s tím, že jmenovaná do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí uzavře dohodu o splátkách a bude ji řádně dodržovat; - sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek, kdy v případě, že celý zbývající dluh nebude uhrazen do 1 měsíce ode dne stanovení splatnosti neuhrazené splátky, bude podána žaloba o zaplacení celého zbývajícího dluhu, - v případě úhrady jistiny dluhu dle uzavřeného splátkového kalendáře se promíjí vyměřené prodlení ve výši a za podmínek uvedených v Pravidlech pro úhradu vyměřeného prodlení po zaplacení jistiny dluhu spojeného s užíváním bytu v případě, že úhradu dluhu za neuhrazené nájemné z podlahové plochy bytu a neuhrazené zálohy na služby splní řádně, v plné výši a včas podle splátkového kalendáře, 2) v souladu s Čl. 5, odst. 2 a odst. 3, písm. a) Směrnice Rady města Chebu o vedení evidence pohledávek, závazků a vymáhání pohledávek města Chebu číslo 33/2013, schválených Radou města Chebu dne usnesením číslo RM 495/20/2013 a Zásad postupu vymáhání pohledávek města Chebu ze samostatné působnosti č. 17/2011, na doporučení oddělení právního odboru kanceláře starosty s odkazem na principy dobré správy účelnost a hospodárnost ( 38 zákona o obcích), zastavení vymáhání pohledávky a zrušení účetního předpisu pohledávek povinným: a), dle Platebního rozkazu č.j. 21 RO 2327/2004-4, váznoucí na bytě číslo 7, Lesní 1394/8, Cheb, jehož byla povinná nájemcem, ve výši jistiny ,00 Kč s příslušenstvím a dále s náklady soudního řízení ve výši 600,00 Kč; b) dle Rozsudku č.j. 9 C 44/ , váznoucí na bytě číslo 1, K Viaduktu 2330/5, Cheb, jehož byla povinná nájemcem, ve výši jistiny ,00 Kč s příslušenstvím a dále s náklady soudního řízení ve výši 600,00 Kč; c) váznoucí na bytě číslo 7, V Zahradách 1221/18, Cheb, jehož byl povinný nájemcem, - dle Rozsudku č.j. 11 C 58/ , ve výši jistiny ,00 Kč s příslušenstvím a dále s náklady soudního řízení ve výši 3.060,00 Kč; - dle Rozsudku č.j. 12 C 26/ , ve výši jistiny ,00 Kč s příslušenstvím a dále s náklady soudního řízení ve výši 2.740,00 Kč; IV. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu neschválit 1) prominutí poplatků a úroků z prodlení snížených na výši Kč usnesením ZM č. 201/ ze dne bývalým nájemcům spojených s dluhem za užívání bytu číslo 5, Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 473/28, 2) prominutí jistiny dluhu a příslušenství bývalým nájemcům spojené s dluhem za užívání bytu číslo 4, Cheb, nám. Karlova 340/10 v částce jistiny Kč a příslušenství ve výši Kč, 3) žádost a) o snížení měsíčních splátek na částku Kč u žalované pohledávky (rozsudek Okresního soudu v Chebu ke dni nepravomocný) za období 8, 11, 12/2014, vyúčtování služeb za rok 2012, upomínací náklady a dluh z prodlení za byt číslo 02, Cheb, Sládkova 580/4B v celkové výši ,03 Kč (z toho jistina ve výši Kč; upomínací náklady ve výši 150 Kč; náklady na odečty ista 121 Kč; dluh z prodlení ke dni podání návrhu na soud ve výši ,03 Kč), Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 11

12 b) o splátkový kalendář v měsíčních splátkách Kč na dosud nezažalované pohledávky za období 1 až 12/2015 včetně vyúčtování služeb za rok 2015 s dluhem z prodlení za byt číslo 02, Cheb, Sládkova 580/4B v celkové výši ,41 Kč (z toho jistina ve výši Kč; dluh z prodlení ve výši ,41 Kč) a tento dluh vymáhat soudní cestou, Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce předložit dne návrh usnesení pod bodem III. a IV. Zastupitelstvu města Chebu Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru správy majetku v termínu do zabezpečit realizaci usnesení pod body I. a II. Usnesení RM č. 401/16/2016 mat. č. 437/2016 I. Podání informace k nefunkčnosti veřejného osvětlení v lokalitě Májová 42 II. Další právní jednání a záležitosti - Schválení přijetí daru - dva kusy stožárů veřejného osvětlení b e r e n a v ě d o m í informaci vedoucího odboru správy majetku k nefunkčnosti veřejného osvětlení v lokalitě Májová 42, přijetí daru od společnosti ATLANTICO Cheb, spol. s r.o., IČO , se sídlem Svobody 75/32, Cheb, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 5439, který tvoří dva kusy stožárů veřejného osvětlení vč. kabeláže umístěné na pozemku p.č. 260/2 v k.ú. Cheb, za podmínek uvedených v návrhu darovací smlouvy, která je přílohou důvodové zprávy, Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru správy majetku zajistit uzavření darovací smlouvy a převzetí daru do Usnesení RM č. 402/16/2016 mat. č. 422/2016 Zpráva o řešení pohledávky společnosti CHETES s.r.o. za zimní sněhovou službu v prosinci 2013 b e r e n a v ě d o m í zprávu vedoucího odboru správy majetku o řešení pohledávky společnosti CHETES s.r.o. za zimní sněhovou službu v prosinci 2013, n e v y h o v u j e požadavku společnosti CHETES s.r.o. na proplacení faktury č na částku ,00 Kč ze dne za zajištění zimní sněhové služby za prosinec 2013, p o v ě ř u j e Ing. Pavla Vanča, vedoucího odboru správy majetku seznámit jednatele společnosti CHETES s.r.o. s Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 12

13 usnesením Rady města Chebu do Usnesení RM č. 403/16/2016 mat. č. 450/2016 CHETES Hradní dvůr závěrečné vyúčtování b e r e n a v ě d o m í zprávu o závěrečném vyúčtování stavebních prací zajišťovaných společností CHETES s.r.o. k realizaci investičního záměru Hradní dvůr, včetně stanoviska CHETES s.r.o. dle důvodové zprávy. Usnesení RM č. 404/16/2016 mat. č. 424/2016 Informace o odvodnění sjezdu na střelnici b e r e n a v ě d o m í podání informace o odvodnění sjezdu na střelnici. Usnesení RM č. 405/16/2016 mat. č. 442/2016 I. Informace o návštěvnosti kina Svět v Chebu od ledna 2015 do května 2016 II. Informace k Modernizaci části hlediště balkónu sálu kina b e r e n a v ě d o m í I. Informaci o návštěvnosti kina Svět v Chebu od ledna 2015 do května 2016 II. Informaci k Modernizaci části hlediště balkónu sálu kina" částečnou změnu usnesení RM č. 288/12/2016 ze dne spočívající ve změně textu ukládací části, kdy původní text ve znění, ukládá Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru správy majetku, v rekonstrukci balkónu kina Svět pokračovat jen v případě získání dotace, jehož nové znění je v ukládací části tohoto usnesení, Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru správy majetku pokračovat v rekonstrukci balkónu kina Svět i v případě nezískání dotace nebo i v případě získání dotace, která nebude pokrývat plánované náklady spojené s rekonstrukcí. Usnesení RM č. 406/16/2016 mat. č. 451/2016 Schválení Plánu odpadového hospodářství města Chebu na období p r o j e d n a l a návrh Plánu odpadového hospodářství města Chebu na období , Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 13

14 d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u m ě s t a C h e b u s c h v á l i t Plán odpadového hospodářství města Cheb na období , který je přílohou č. 1 důvodové zprávy, Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu města Chebu na jeho zasedání dne Usnesení RM č. 407/16/2016 mat. č. 417/2016 Změna Organizačního řádu Městského úřadu Cheb směrnici, kterou se mění Organizační řád Městského úřadu Cheb, s t a n o v í počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Cheb na 209 (přepočteno na úvazky) s tím, že 1,5 úvazku z tohoto počtu jsou pracovníci odboru správy majetku vykonávající veřejně prospěšné práce s dotací Úřadu práce, Ing. Janě Kuklové, vedoucí odboru kanceláře starosty, zajistit všechny potřebné kroky k realizaci schválené změny. Usnesení RM č. 408/16/2016 mat. č. 410/2016 Pravidla oceňování významných životních událostí občanů města Chebu pravidla oceňování významných životních událostí občanů města Chebu podle návrhu odboru ŠTaK s tím, že v bodu 1) Blahopřání jubilantům se cílová skupina doplňuje tak, že od 100. roku věku probíhá blahopřání každoročně, p o v ě ř u j e odbor ŠTaK organizací těchto jubileí a obřadů v současném režimu, Mgr. Martinu Chárovi, vedoucímu odboru ŠTaK, řídit se usnesením RM. Usnesení RM č. 409/16/2016 mat. č. 409/2016 Žádosti Domu dětí a mládeže Sova Cheb, příspěvková organizace, 4. základní školy Cheb, Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 14

15 příspěvková organizace, a 5. základní školy Cheb, příspěvková organizace, o souhlas s nabytím majetku darem s o u h l a s í s nabytím majetku darem a) Domem dětí a mládeže Sova Cheb, příspěvková organizace, ve výši Kč od AA stavební, s.r.o., Zvánovická 2506/7, Praha 4, b) 4. základní školou Cheb, příspěvková organizace, ve výši Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vladislavova 152/4, Praha 4, c) 5. základní školou Cheb, příspěvková organizace, ve výši Kč od CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 4/11, Cheb, Martinu Chárovi, vedoucímu odboru ŠTaK, předat souhlas s nabytím majetku darem Domu dětí a mládeže Sova Cheb, příspěvková organizace, od AA stavební, s.r.o., 4. základní škole Cheb, příspěvková organizace, od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., a 5. základní škole Cheb, příspěvková organizace, od CHEVAK Cheb, a.s., v termínu do Usnesení RM č. 410/16/2016 mat. č. 411/2016 Jiří Liška - Žádost o dotaci z rozpočtu města v y h o v u j e žádosti o poskytnutí dotace ve výši 30 tis. Kč na výdaje spojené s účastí tanečního páru Jiří Liška a Mirka Petrov Navrátilová na Mistrovství světa v desetitancích v Bostonu USA, a to na úhradu letenek a startovného; uzavření veřejnoprávní smlouvy; Mgr. Martinu Chárovi, vedoucímu odboru ŠTaK uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu v termínu do Usnesení RM č. 411/16/2016 mat. č. 415/2016 Žádost Okresního kolegia AVZO - TSČ Cheb o dotaci z rozpočtu města Chebu ve výši Kč na náklady spojené se zajištěním 27. ročníku mezinárodní střelecké soutěže Free Contest 2016 v dubnu 2016 výjimku ze směrnice k zabezpečení Systému podpory aktivit občanů a institucí z rozpočtu města Chebu č. 20/2015, odst.3, čl.3, pro pobočný spolek Okresní kolegium AVZO - TSČ Cheb, IČO , se sídlem Karlova 392/17, Cheb, na výdaje spojené se zajištěním 27. ročníku mezinárodní střelecké soutěže Free Contest 2016 v měsíci dubnu 2016, Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 15

16 d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u m ě s t a C h e b u s c h v á l i t poskytnutí dotace ve výši Kč pobočnému spolku Okresní kolegium AVZO - TSČ Cheb, IČO , se sídlem Karlova 392/17, Cheb, na výdaje spojené se zajištěním 27. ročníku mezinárodní střelecké soutěže Free Contest 2016 v měsíci dubnu 2016, finanční prostředky budou poskytnuty z rozpočtu města takto: a) odbor ŠTaK Kč b) odbor Fin (dotace z rozpočtu města - starosta) Kč s tím, že akce se již uskutečnila za podpory Města Chebu ve výši Kč usnesením RM 525/17/2015 ze dne dle směrnice SPA, Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce předložit materiál Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 412/16/2016 mat. č. 416/2016 RADIO EGRENSIS s.r.o. - Žádost o dotaci z rozpočtu města v y h o v u j e žádosti o dotaci ve výši 20 tis. Kč společnosti RADIO EGRENSIS s.r.o., IČO , se sídlem Cheb, Dlouhá 42/10, na výdaje spojené s oslavou 25. narozenin Radia Egrensis v měsíci listopadu 2016; uzavření veřejnoprávní smlouvy; Mgr. Martinu Chárovi, vedoucímu odboru ŠTaK uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu v termínu do Usnesení RM č. 413/16/2016 mat. č. 414/2016 Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně MŠ Cheb, Bezručova 1, příspěvková organizace d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u m ě s t a C h e b u s c h v á l i t prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizaci Mateřská škola Cheb, Bezručova 1; Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce předložit materiál Zastupitelstvu města Chebu v termínu do Usnesení RM č. 414/16/2016 mat. č. 454/2016 Okresní rada Klubu českého pohraničí z Teplic - Žádost o odkoupení sochy Pohraničníka se psem Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 16

17 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města n e s c h v á l i t prodej sochy Pohraničníka se psem (inv. číslo MUCHH0004XTE) Okresnímu výboru KČP - Teplice; Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce předložit materiál Zastupitelstvu města Chebu v termínu do Usnesení RM č. 415/16/2016 mat. č. 425/2016 Prodej hmotné nemovité věci z majetku města - pozemku formou veřejné elektronické aukce d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t prodej části pozemku parcelní číslo 581 v katastrálním území Háje u Chebu, oddělené geometrickým plánem číslo /2016 jako pozemek parcelní číslo 581/1 o výměře 8819 m2, společnosti B.R.A. Technology s.r.o. se sídlem Studánková 514, Újezd, Praha 4, IČO , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka , za cenu nabídnutou ve výběrovém řízení formou veřejné elektronické aukce ve výši Kč plus DPH ve výši Kč, celkem tedy za kupní cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 416/16/2016 mat. č. 426/2016 Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města - pozemky d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t 1. prodej pozemku parcelní číslo st. 3720/1 v katastrálním území Cheb za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí, 2. prodej pozemku parcelní číslo 3617 a pozemku parcelní číslo st. 240/5 v katastrálním území Cheb do spoluvlastnictví I Cheb podíl 1/5, Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 17

18 podíl 1/5, panu podíl 1/5 do společného jmění manželů, podíl 1/5 do společného jmění manželů, a podíl 1/5, za cenu v celkové výši Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí, 3. prodej dílu a o výměře 104 m2 pozemku parcelní číslo 324/2 v katastrálním území Dolní Pelhřimov, odděleného geometrickým plánem číslo /2015, za cenu Kč plus DPH ve výši Kč, celkem tedy za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši 5.616,50 Kč, poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí, 4. prodej dílu a o výměře 77 m2 pozemku parcelní číslo 324/2 v katastrálním území Dolní Pelhřimov, odděleného geometrickým plánem číslo /2015, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí, 5. prodej dílu b o výměře 73 m2 pozemku parcelní číslo 324/2 v katastrálním území Dolní Pelhřimov, odděleného geometrickým plánem číslo /2015, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí, 6. prodej dílu c o výměře 97 m2 pozemku parcelní číslo 324/2 v katastrálním území Dolní Pelhřimov, odděleného geometrickým plánem číslo /2015, za cenu Kč plus DPH ve výši Kč, celkem tedy za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí, 7. prodej dílu a o výměře 204 m2 pozemku parcelní číslo 280/89 v katastrálním území Skalka u Chebu, odděleného geometrickým plánem číslo /206, za cenu Kč plus DPH ve výši Kč, celkem tedy za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí, 8. prodej dílu a pozemku parcelní číslo 291/80 v katastrálním území Cetnov, odděleného geometrickým plánem číslo /2016, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši 6.098, poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 417/16/2016 mat. č. 427/2016 I. Zřízení služebností na nemovitých věcech v majetku města Chebu II. Částečná změna usnesení Rady města Chebu Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 18

19 I. 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění, provozování a údržbě stavby sjezdu na části služebného pozemku parcelní č. 1631/8 a pozemku parcelní č. 1631/6, v katastrálním území a obci Cheb, ve prospěch oprávněného vlastníka nemovité věci - pozemku p. č. 1631/11, v katastrálním území a obci Cheb. Vlastník oprávněné nemovité věci provede na svůj náklad zpevnění povrchu na části p. p. č. 1631/8 a p. p. č. 1631/6, k. ú. Cheb o celkové výměře cca 25 m2. Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH ( Kč bez DPH). Vlastník oprávněné nemovité věci při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena po dobu životnosti stavby; 2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění, provozování a údržbě stavby sjezdu na části služebného pozemku parcelní č. 255, v katastrálním území Tršnice, obec Cheb, ve prospěch oprávněného vlastníka nemovité věci - pozemku p. č. 73/4, v katastrálním území Tršnice, obec Cheb. Vlastník oprávněné nemovité věci provede na svůj náklad zpevnění povrchu na části p. p. č. 255, k. ú. Tršnice o celkové výměře cca 25 m2. Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH ( Kč bez DPH). Vlastník oprávněné nemovité věci při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena po dobu životnosti stavby; 3. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění a provozování plynovodní přípojky v délce cca 4 běžné metry na části služebného pozemku parcelní č. 158/58 a pozemku parcelní č. 158/60, v katastrálním území Háje u Chebu, obec Cheb, ve prospěch oprávněného vlastníka nemovité věci - pozemku parcelní č. 158/254, v katastrálním území Háje u Chebu, obec Cheb. Vlastník oprávněné nemovité věci uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (2.000 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 4. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění a provozování vodovodní přípojky v délce cca 1 běžný metr na části služebného pozemku parcelní č. 2295/1, v katastrálním území Cheb, obec Cheb, ve prospěch oprávněného vlastníka nemovité věci - pozemku parcelní č. 507/2, v katastrálním území Cheb, obec Cheb. Vlastník oprávněné nemovité věci uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (2.000 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 5. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění a provozování přípojky dešťové kanalizace v délce cca 8 běžných metrů a služebnosti spočívající v umístění a provozování stavby sjezdu, vše na části služebného pozemku parcelní č. 3239/1, v katastrálním území Cheb, obec Cheb, ve prospěch oprávněného vlastníka nemovité věci - pozemku parcelní č. 953/19, v katastrálním území Cheb, obec Cheb. Vlastník oprávněné nemovité věci provede na svůj náklad zpevnění povrchu na části p. p. č. 3239/1, k. ú. Cheb o celkové výměře cca 20 m2. Vlastník oprávněné nemovité věci uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH ( Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebností dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 6. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti práva vstupu na p. p. č. 3617, v katastrálním území Cheb, obec Cheb, z důvodu zajištění kontroly, provádění oprav a údržby budovy č. p. 34, ve prospěch oprávněného vlastníka nemovité věci - pozemku parcelní č. st. 233, jehož součástí je budova s č. p. 34, v katastrálním území Cheb, obec Cheb. Vlastník oprávněné nemovité věci Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 19

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 65381/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 15. schůze Rady města

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 74914/2015 07.09.2015 Zápis a usnesení z 13. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 17.08.2015 ve 16.30 hodin Místo konání schůze:

Více

Č. j.: MUCH 82175/2016

Č. j.: MUCH 82175/2016 Č. j.: MUCH 82175/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 18. schůze Rady města Chebu

Více

Č. j.: MUCH 90200/2016

Č. j.: MUCH 90200/2016 Č. j.: MUCH 90200/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva

Více

Č. j.: MUCH 79377/2016

Č. j.: MUCH 79377/2016 Č. j.: MUCH 79377/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 23715/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. schůze Rady města Chebu konané

Více

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9 Č.j. MUCH 72216/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 15. schůze

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 2938/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 3. zasedání

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 16425/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města

Více

U s n e s e n í z 19. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 494/19/2016 mat. č. 519/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 19. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 494/19/2016 mat. č. 519/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 92280/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 19. schůze Rady města

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 59336/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 17. schůze

Více

Č. j.: MUCH 89317/2015

Č. j.: MUCH 89317/2015 Č. j.: MUCH 89317/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 15. schůze Rady města Chebu

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 15540/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 4. schůze

Více

Č. j. MUCH 35036/2015

Č. j. MUCH 35036/2015 Č. j. MUCH 35036/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva

Více

Č. j.: MUCH 4297/2016

Č. j.: MUCH 4297/2016 Č. j.: MUCH 4297/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 1. schůze Rady města Chebu konané

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného

U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného Č. j.: MUCH 45042/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 99403/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 22. schůze

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009

P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009 Č.j: MUCH 73156/2009 KS P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009 Usnesení RM č. 448/16/2009 mat. č. 431/2009 Zadávací podmínky veřejné zakázky Rekonstrukce

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 71822/2016 22.08.2016 Zápis a usnesení z 8. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 22.08.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

Usnesení RM č. 198/8/2016 mat. č. 197/2016 Schválení programu Rada města Chebu

Usnesení RM č. 198/8/2016 mat. č. 197/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 33726/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 8. schůze Rady města

Více

Č. j.: MUCH 82078/2016

Č. j.: MUCH 82078/2016 Č. j.: MUCH 82078/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení ze 17. schůze Rady města Chebu

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 80554/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 18. schůze Rady města Chebu konané

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 100867/2016 28.11.2016 Zápis a usnesení z 12. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 28.11.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

Č. j.: MUCH 40579/2015

Č. j.: MUCH 40579/2015 Č. j.: MUCH 40579/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 8. schůze Rady města Chebu

Více

Č. j.: MUCH 69514/2015

Č. j.: MUCH 69514/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 69514/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 12. schůze Rady města Chebu

Více

Č. j.: MUCH 96279/2016

Č. j.: MUCH 96279/2016 Č. j.: MUCH 96279/2016 Usnesení z 20. schůze Rady města Chebu konané dne 10.11.2016 Usnesení RM č. 516/20/2016 mat. č. 568/2016 Schválení programu program 20. schůze Rady města Chebu s tím, že se do programu

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 14718/2012 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 3. schůze

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 74937/2015 07.09.2015 Zápis a usnesení z 14. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 07.09.2015 ve 13.00 hodin Místo konání schůze:

Více

Č. j.: MUCH 91828/2015

Č. j.: MUCH 91828/2015 Č. j.: MUCH 91828/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 16. schůze Rady města Chebu

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 14160/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 4. schůze Rady města Chebu konané

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 22555/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 78557/2013 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 30. zasedání

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U s n e s e n í z 6. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 147/6/2016 mat. č. 155/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 6. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 147/6/2016 mat. č. 155/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 28301/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 6. schůze Rady města

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 2. prosince 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 2. prosince 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 2. prosince 2015 u p r a v e n á v e r z e č. 340 1. neschvaluje poskytnutí finančního daru Sdružení ochrany přírody a krajiny, DROSERA, Bublava

Více

MĚSTO CHEB odbor správy majetku Městského úřadu Cheb zápis č. 3/2015

MĚSTO CHEB odbor správy majetku Městského úřadu Cheb zápis č. 3/2015 MUCH 12343/2015 MĚSTO CHEB odbor správy majetku Městského úřadu Cheb zápis č. 3/2015 z jednání komise MBaD - elektronicky Předkládá: Zpracoval: Napsal: Renata Bártová tajemnice komise Vladimír Havlíček

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) č. 400 rozpočtové opatření č. 7/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 79771/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 17. schůze

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 od 16:30 hod. v

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

RM USNESENÍ

RM USNESENÍ Spis. zn.: 91550/2009 Č.j.: 93622/2009 USNESENÍ z 83. schůze Rady města Šumperka ze dne 22.10.2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.12.2006 32/2006 3. ZM V schvaluje rozpočet Města Dvůr Králové nad Labem na rok

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Usnesení č. RM 05 35 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze)

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze) Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze) č. 289 rozpočtové opatření č. 4/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009 dle

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 13.6.2016 366/14/RM/2016 Prodej pozemku - záměr (Š. A.) I. Rada města navrhuje zastupitelstvu

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2.2.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht (příchod v 16:50), PhDr. Ilona

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 87239/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel ,

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel , Spis : MaP 6/2017 Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 190, 354 440 187 Č. j. MUCH/14760/2017-MaP V Chebu dne 20.02.2017 Z

Více

L I B E R E C. MFRB přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej vodovodního a kanalizačního řadu SVS a.s.

L I B E R E C. MFRB přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej vodovodního a kanalizačního řadu SVS a.s. S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 05. 2015 Bod pořadu jednání: MFRB přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej vodovodního

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. ledna 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. ledna 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. ledna 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 1/2017 a) uzavření Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby/zařízení (omezení

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 35090/2012 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 8. schůze

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í z 33. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného dne 18. března 2010

P ř e h l e d u s n e s e n í z 33. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného dne 18. března 2010 Č.j.: MUCH 21481/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 33. zasedání

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26.

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 32663/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 9. schůze Rady města Chebu konané

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 27.6.2016 396/15/RM/2016 Souhlas zřizovatele zařazení projektových záměrů příspěvkové

Více

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 2803/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 183. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 26. 3. 2009 689/15/09 752/15/09 Ing.

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 50

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 50 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 50 DNE: 03. 10. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 790/2016/OP NÁZEV: Byty a prostory sloužící k podnikání ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

Č. j.: MUCH 11123/2016

Č. j.: MUCH 11123/2016 Č. j.: MUCH 11123/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 2. schůze Rady města Chebu

Více

U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 11. února v h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 11. února v h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově ZM města KRNOVA SS 03/15/Ko U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 11. února v 16.30 h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 48/3-85/3 Obdrží:

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 2554/2012 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 13. zasedání

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 70. schůze Rady města Hostinné, konané dne 30.11.2016 1073/70/RM/2016 Schválení programu 70. schůze rady města program 70. schůze: 1. Schválení programu

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města,

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 8 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 13.09.2010

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 84003/2016 03.10.2016 Zápis a usnesení z 10. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 03.10.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více