Basel III: dopad do českého finančního sektoru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Basel III: dopad do českého finančního sektoru"

Transkript

1 Jak Basel III ovlivní podnikatelskou činnost a řízení bank Basel III: dopad do českého finančního sektoru Vladimír Tomšík Česká národní banka 31. květen 2011

2 Osnova Cíle Basel III Oblasti, které Basel III upravuje Časový harmonogram Pozice ČNB Dopady na banky Otázky bank Regulatorní nejistoty Otázky regulátorů Závěr 2

3 Cíle Basel III Cíle Basel III Silný a odolný bankovní systém jako základ trvale udržitelného ekonomického růstu Bankovní sektor se má stát absorbérem šoků, nikoliv jejich přenašečem Zmenšuje selhání trhu (market failures) odhalená krizí (procyklikalita; leverage; likvidita) Opatření jsou zaměřena nejen na mikro, ale nově i na makro obezřetnost 3

4 Oblasti, které Basel III upravuje Basel III upravuje kapitál a ukazatele kapitálové přiměřenosti procykličnost externí rating (snižuje závislost na ratingu) riziko protistrany pákový poměr posílení likvidity některé oblasti se na základě nových poznatků zdokonalují, jiné se do regulace nově zahrnují 4

5 Časový harmonogram Celkový časový harmonogram Časový náběh postupně od r do r Cílový stav (leden 2019): regulatorní kapitál v objemu 10,5 % z rizikově vážených expozic (včetně bezpečnostního polštáře 2,5 %) Likvidita monitorování 2013, povinně od 2015 Pákový poměr monitorování , povinně

6 Pozice ČNB Pozice ČNB k jednotlivým oblastem B III Likvidita: dílčí technické výhrady k navrhovaným ukazatelům (zejména podporujeme zkušební období) Zkvalitnění kapitálu: souhlas se zjednodušením struktury kapitálu a zrušení Tier 3 Proticyklický kapitálový polštář (buffer): problematická účinnost; správná kalibrace složitá; podpora rozhodující role národních orgánů dohledu při aplikaci; požadavky na tento polštář zařadit do pilíře 2 Externí rating podpora omezení vlivu ratingu v regulaci 6

7 Pozice ČNB Pákový poměr (leverage ratio): užitečný; zachovat jeho doplňkovou roli ke kapitálové přiměřenosti Regulace rizika protistrany: dílčí technické výhrady, poněvadž záleží na provedení Jednotný kodex regulatorních pravidel (single rule book) - specifikum EU, které je navázáno na implementaci Basel III (v rámci tzv. CRD IV) záměr odstranit příliš mnoho diskrecí ČNB dlouhodobě podporuje; výhrady k plánovanému monstróznímu rozsahu a záběru (přeregulovanost, vysoké náklady na vytvoření kodexu) ČNB obecně podporuje Basel III, apeluje na důkladné prověřování možných dopadů 7

8 Dopady na banky Celkové výsledky globální dopadové studie Kapitálové poměry Skupina bank Počet bank Common Equity Capital Ratio Tier 1 Capital Ratio Total Capital Ratio Group ,7 % 6,3 % 8,4 % Group ,8 % 8,1 % 10,3 % Zdroj: BCBS (2010) Výsledky ukazují dopad plného zavedení BIII, pokud by nastalo k , tabulka obsahuje mediány Group 1- banky s Tier 1> 3mld., diverzifikované a mezinárodně aktivní; Group 2 všechny ostatní banky 8

9 Dopady na banky Vysoká variabilita výsledků mezi bankami Některé banky by nesplňovaly stanovená minima a musely by doplnit kapitál Zdroj: BCBS (2010) 9

10 Dopady na banky Chybějící kapitál Zdroj: BCBS(2010) Tabulka shrnuje objemy kapitálu, které by zúčastněné banky musely doplnit pro Common Equity Tier 1 (bez a s bezpečnostním kapitálovým polštářem), kdyby byl Basel III zaveden

11 Dopady na banky Pákový poměr Variabilita výsledků Medián 2,8 % pro Group 1; 3,8 % pro Group 2 Banky by měly problém s naplněním požadované hodnoty pákového poměru 3 %: v G1 42 % bank v G2 20 % bank Zdroj: BCBS (2010) 11

12 Dopady na banky Likvidita Velký rozptyl výsledků LCR bank Group 1 medián 83 %,LCR bank Group 2 medián 98 % Zjištěný nedostatek likvidity 1,73 bilionů EUR Zdroj: BCBS (2010) Celkový závěr: vysoká variabilita výsledků, mnohé banky nyní nesplňují náročnost a nutnost přechodného období 12

13 Dopady na banky Dopady na banky v ČR Předběžné odhady Celkově by sektor měl nová pravidla splňovat Problémy mohou nastat u některých jednotlivých bank 13

14 Dopady na banky Dopady na banky v ČR kapitálová přiměřenost Data z reportingu Testována kap. přiměřenost Tier1 i celkového kapitálu vůči min. požadavku s bezpečnostním polštářem i bez Banky aktivní Velké banky Střední banky Malé banky Stavební spořitelny Minimum bez polštáře Minimum s polštářem KP Tier 1 13,8 % 13,0 % 16,0 % 13,2 % 14,4 % 6 % 8,5 % KP Celkový kapitál 15,7 % 15,4 % 17,3 % 14,7 % 14,5 % 8 % 10,5 % Zdroj: Výpočty ČNB, požadavky dle BCBS 14

15 Dopady na banky Dopady na banky v ČR likvidita Výběrové šetření 8 institucí: bank a DZ Ukazatel likvidního krytí krátkodobého LCR v Kč aktivitách splňují všechny testované instituce Ukazatel čistého stabilního financování NSFR ani v Kč aktivitách některé nesplňují Přechodné období poskytuje čas na změny Testované instituce LCR Testované instituce NSFR Hodnota MIN v Kč 1,4 0,7 Hodnota MAX v Kč 5,4* 2,2 Požadované MIN 1,0 1,0 Zdroj: Výpočty ČNB, požadavky dle BCBS 15

16 Otázky bank Otázky bank spojené s možnými dopady BIII Jak Basel III ovlivní reálnou ekonomiku? Jak bude třeba upravit byznys model bank? Jsme schopni všechny komplexní změny modelovat a s dostatečnou přesností odhadnout jejich dopad? Jak bude podnikání ovlivněno dalšími oblastmi regulace (daně, účetnictví apod.)? Splníme nová pravidla včas a za přijatelnou cenu? 16

17 Regulatorní nejistoty společné neznámé pro banky i regulátory Bude přechodné období dostatečně dlouhé? Budou vztaženy další kapitálové požadavky na velké finanční instituce (SIFIs)? Na které? Budou externí ratingy uznávány v regulaci? Bude se implementace BIII lišit v různých částech světa? 17

18 Otázky regulátorů Otázky regulátorů EU Jak budou nová pravidla ovlivněna politickými tlaky preferujícími rychlost nad kvalitou? Jak bude probíhat koordinace v rámci nových struktur v EU? Bude dostatečně pružná? Nebudou pravomoci host regulátora (např. ČNB) příliš omezeny? 18

19 Závěr Basel III = zvyšování komplexnosti již tak složité regulace Stále obtížněji lze odhadovat (a i odhalovat) vzájemnou provázanost a dopady včetně prostoru pro regulatorní arbitráž Očekává se postupné zlepšení kvality kapitálu, likviditního polštáře a redukce nestabilních struktur financování (leverage) Přechodné období čas na doladění s cílem vyhnout se nechtěným negativním důsledkům 19

20 Závěr Děkuji za pozornost 20

Konzultační materiál. Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic

Konzultační materiál. Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic Konzultační materiál Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic Účel konzultace Cílem tohoto konzultačního materiálu je (1) představit připravovaný

Více

Basel II. Známe nové metody poskytování úvěrů Umíme lépe ohodnotit rizikovost klienta Víme, jak zlepšit bonitu Vaší firmy

Basel II. Známe nové metody poskytování úvěrů Umíme lépe ohodnotit rizikovost klienta Víme, jak zlepšit bonitu Vaší firmy Basel II Známe nové metody poskytování úvěrů Umíme lépe ohodnotit rizikovost klienta Víme, jak zlepšit bonitu Vaší firmy Úvodní slovo Dr. Heinz Knotzer člen představenstva a náměstek generálního ředitele

Více

Změny v regulaci finančního sektoru a jejich možný dopad na dostupnost úvěru pro privátní sektor

Změny v regulaci finančního sektoru a jejich možný dopad na dostupnost úvěru pro privátní sektor Změny v regulaci finančního sektoru a jejich možný dopad na dostupnost úvěru pro privátní sektor Jan Frait ředitel samostatný odbor finanční stability Prezentace pro diskusní setkání asociace pro rozvoj

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 ISBN 978-80-87225-46-2 OBSAH ÚVOD 5 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

VERIFIKACE ZÁTĚŽOVÝCH TESTŮ JAKO SOUČÁST POKROČILÉHO RÁMCE ZÁTĚŽOVÉHO TESTOVÁNÍ

VERIFIKACE ZÁTĚŽOVÝCH TESTŮ JAKO SOUČÁST POKROČILÉHO RÁMCE ZÁTĚŽOVÉHO TESTOVÁNÍ 88 JAKO SOUČÁST POKROČILÉHO RÁMCE ZÁTĚŽOVÉHO TESTOVÁNÍ Adam Geršl, Jakub Seidler Předkládaný článek shrnuje inovovanou metodologii zátěžových testů bankovního sektoru a prezentuje výsledky verifikace této

Více

NADMĚRNÝ RŮST ÚVĚRŮ JAKO INDIKÁTOR FINANČNÍ (NE)STABILITY A JEHO VYUŽITÍ V MAKROOBEZŘETNOSTNÍ POLITICE

NADMĚRNÝ RŮST ÚVĚRŮ JAKO INDIKÁTOR FINANČNÍ (NE)STABILITY A JEHO VYUŽITÍ V MAKROOBEZŘETNOSTNÍ POLITICE 111 Adam Geršl, Jakub Seidler Nadměrný růst úvěrů je často považován za indikátor budoucích problémů ve finančním sektoru. Tento článek se věnuje otázce, jak nejlépe určit, zda pozorované zadlužení privátního

Více

REGULATORNÍ OPATŘENÍ SOLVENCY II V KONTEXTU SOUČASNÉ FINAČNÍ KRIZE

REGULATORNÍ OPATŘENÍ SOLVENCY II V KONTEXTU SOUČASNÉ FINAČNÍ KRIZE REGULATORNÍ OPATŘENÍ SOLVENCY II V KONTEXTU SOUČASNÉ FINAČNÍ KRIZE Eva Vávrová Klíčová slova: finanční krize, regulace, pojišťovnictví, solventnost, dohledová instituce, komerční pojišťovna, riziko, kapitálový

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

Rámcová politika Ministerstva financí pro oblast finančního trhu

Rámcová politika Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Rámcová politika Ministerstva financí pro oblast finančního trhu I. Úvod Ministerstvo financí (dále jen Ministerstvo ) jako ústřední správní úřad pro finanční trh vytváří politiku pro finanční trh. Za

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015

Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015 Výsledky za rok / 4. čtvrtletí Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Věstník ČNB částka 11/2014 ze dne 12. května 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 5. května 2014

Věstník ČNB částka 11/2014 ze dne 12. května 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 5. května 2014 Třídící znak 2 1 4 1 4 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 5. května 2014 k výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry odměňování I. Působnost a účel

Více

SMĚREM KE SKUTEČ É HOSPODÁŘSKÉ A MĚ OVÉ U II

SMĚREM KE SKUTEČ É HOSPODÁŘSKÉ A MĚ OVÉ U II 5. PROSI CE 2012 SMĚREM KE SKUTEČ É HOSPODÁŘSKÉ A MĚ OVÉ U II Herman Van Rompuy, předseda Evropské rady V úzké spolupráci s: José Manuelem Barrosem, předsedou Evropské komise Jean-Claudem Junckerem, předsedou

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 31. července 2014 Stabilní provozní výkonnost podpořena růstem obchodů v hlavních produktových položkách leden 08 květen 08 září

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více