Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ"

Transkript

1 Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/ Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2

3 INFORMACE O PROJEKTU Název projektu: Registrační číslo: Příjemce: Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné CZ.1.07/1.1.04/ Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Doba realizace: Cíl projektu: Projekt si kladl za primární cíl zvýšení jazykových znalostí žáků svazkové základní školy. Cílem projektu bylo také vychovávat žáky k praktickým dovednostem, vztahu k práci, rozvíjet komunikační, osobnostní a ICT dovednosti, klíčové kompetence aj. Prostřednictvím projektu došlo k upevnění potenciálu vzdělanostního růstu žáků už na základní škole a vhodná motivace žáky směřovala k dalšímu studijnímu růstu. Došlo k upevnění zkušeností žáků, které byly díky projektu rozšířeny na udržitelnou úroveň v kvalitativním i kvantitativním ohledu. Hlavní aktivity projektu: Projekt procházel ve své realizační fázi několika základními kroky. V rámci první fáze realizace projektu došlo k vybudování moderní multimediální jazykové učebny v Petrově. Bylo nakoupeno a nainstalováno jak HW vybavení, tak moderní SW vybavení, a učitelé byli proškoleni v používání digitálních učebních pomůcek na interaktivní tabuli. Dále byly samotnými učiteli vytvořeny nové učební pomůcky (výukové materiály) z oblasti jazykového vzdělávání. Tyto materiály byly náležitě testovány v pilotní výuce v rámci další fáze projektu. Součástí pilotní výuky bylo od začátku školního roku také působení zahraničního lektora přímo ve výuce. Intenzita zapojení lektora do výuky byla odstupňována podle jednotlivých ročníků. Žáci si tak rozvíjeli schopnost učit se cizímu jazyku a vstřebávat informace ve vícejazykovém prostředí.

4 1 st grade Worksheets

5 Svoje jméno, vlastně NAME, napíšeme přímo sem. Je mi, a možná víc, umím do sta, jako nic. NUMBERS Learn the rhyme: Umíš jedna, dvě a tři?,,, a teď zas ty. a jsou čtyři, pět, to přece nejde zapomnět Count: 2

6 2. Count and draw the same number as written: 3

7 3. Count, say and match: 4 5

8 4. Count things and write the number.then colour as many things as written in the chart:

9 COLOURS 1. Learn the poem: Bílá WHITE a černá BLACK a pár dalších pastelek PINK a BLUE a RED a GREEN, něco pěkného nakreslím. 1. Colour: 7

10 3. Colour crayons: WHITE BLUE ORANGE PINK VIOLET YELLOW GREEN BROWN GREY BLACK 4. What colour has it got? Say and draw: 8

11 5. Colour the picture: 9 It s a spring. Do you know your numbers and colours?

12 MY FAMILY Maminko, mami, MOTHER, MUM, jsi tak laskavá, rád(a) Tě mám. Tati, FATHER, DADDY, DAD, nosil kdy lepšího svět? 10

13 1. Who is this? Cut and say. 11

14 2. Connect who belongs to whom: 12

15 3. Sing a song: My Family (melodie Are you sleeping) I like mother, I like father, brother too, brother too I like sister Mary, I like sister Mary, and you too and you too. 13

16 4. Spot the difference:

17 5. Make your family tree: 15

18 SCHOOL 16

19 2. What is it? Say and draw. 17

20 ANIMALS 18

21 1. Connect the dott, then colour: 19 What animal is it?

22 Connect the dott, then colour: 20

23 HALLOWEEN 1. Draw a line from each picture on the left side of the page to the matching picture on the right side. 21

24 2. Look at the first Halloween picture in each row. Then circle the picture that is the same as the first one in each row. 22

25 3. Look at each of the boxes below and count the number of Halloween pictures. Then write the correct number in the space provided. 23

26 4. Look at the Halloween pictures in the story and count them. 24

27 5. Count the number of witches and circle or color the correct number below 25

28 6. Look at the Halloween pictures in each row. Then circle the picture that is different from the others in each row. 26

29

30 27

31

32 Řešení

33 Svoje jméno, vlastně NAME, napíšeme přímo sem. Je mi., a možná víc, umím do sta, jako nic. NUMBERS Learn the rhyme: Umíš jedna, dvě a tři?,,, a teď zas ty. a jsou čtyři, pět, to přece nejde zapomnět Count: 29

34 2. Count and draw the same number as written: 30

35 3. Count, say and match: 31 32

36 4. Count things and write the number. Then colour as many things as written in the chart:

37 COLOURS 1. Learn the poem: Bílá WHITE a černá BLACK a pár dalších pastelek PINK a BLUE a RED a GREEN, něco pěkného nakreslím. 1. Colour: 34

38 3. Colour crayons: WHITE BLUE ORANGE PINK VIOLET YELLOW GREEN BROWN GREY BLACK 4. What colour has it got? Say and draw: 35

39 5. Colour the picture: 36 It s a spring. Do you know your numbers and colours?

40 MY FAMILY Maminko, mami, MOTHER, MUM, jsi tak laskavá, rád(a) Tě mám. Tati, FATHER, DADDY, DAD, nosil kdy lepšího svět? 37

41 1. Who is this? cut and say 38

42 2. Connect who belongs to whom: 39

43 3. Sing a song: My Family (melodie Are you sleeping) I like mother, I like father, brother too, brother too I like sister Mary, I like sister Mary, and you too and you too. 40

44 4. Spot the difference:

45 5. Make your family tree: 42

46 SCHOOL 43

47 2. What is it? Say and draw. 44

48 ANIMALS 45

49 1. Connect the dotts and colour: 46 What animal is it?

50 2. Connect the dotts and then colour: 47

51 HALLOWEEN 1. Draw a line from each picture on the left side of the page to the matching picture on the right side. 48

52 2. Look at the first Halloween picture in each row. Then circle the picture that is the same as the first one in each row. 49

53 3. Look at the each of boxes below and count the number of Halloween pictures. Then write the correct number in the space provided

54 4. Look at the Halloween pictures and count them

55 5. Count the number of witches and circle or colour the correct number below 52

56 6. Look at the Halloween pictures in each row. Then circle the picture that is different from the others in each row. 53

57 Metodika

58 Pracovní listy 1. třída NUMBERS Vocabulary: number one two three four five six seven eight nine ten how many. count číslo jedna dvě tři čtyři pět šest sedm osm devět deset kolik počítat Organizace: celá třída Aktivita: procvičovací Cíl:žáci dokáží počítat na prstech na rukou anglicky Jazyk: nácvik slovní zásoby: číslovky 1-10, uvědomování si počtu Čas: minut Příprava: kartičky s čísly, různé předměty(co se dá počítat)

59 Průběh aktivity: Naučit děti počítat na prstech na rukou. Učitel říká čísla a děti zvedají kartičky se správnou číslovkou. Učitel několikrát předříká říkanku a současně ukazuje kartičky s čísly. Děti by se měly postupně zapojovat. cv. 2: Žáci počítají a dokreslují podle daného čísla. cv. 3: Žáci spočítají obrázky a přiřadí k číslu. cv. 4: a) Žáci spočítají a do tabulky zapíší počet daných věcí. b) Žáci vybarví tolik předmětů, kolik je určeno v tabulce. Variace: Učitel vyvolá číslo a děti se v tomto počtu chytnou za ruce. Učitel po třídě rozmístí kartičky s čísly a při vyvolání čísla musí děti jít k jednotlivým kartičkám. Na kartičkách nemusí být čísla, ale obrázky v určitém počtu. Žáci i učitel sedí v kroužku, učitel má míč jako první, někomu ho pošle a ten musí říct anglicky jedna, pošle míč dalšímu a ten automaticky říká anglicky dvě, až se dostanete takto k deseti. Potom může opět začít od čísla jedna nebo pozpátku Učitel se ptá žáků kolik máme prstů? Kolik máme nohou? Kolik máme rukou? Kolik máme očí? Kolik máme tady knoflíků? Kolik má Míša kytiček na tričku? apod. Počítání ouškama žák dostane pokyn, že má zavřít oči a otočit se k nám zády: PLEASE TURN. Pak se učitel zeptá ARE YOU READY? Na to by žáci měli odpovědět YES. Učitel/žák/ může tleskat, luskat prsty, klepat a žáci nahlas počítají, kolikrát. Postupně mohou žáci počítat pro sebe potichu a učiteli pak pošeptat, kolik napočítali. odkaz: vybarvování číslic

60 BARVY Vocabulary: white blue pink green red yellow orange violet black brown What colour is it? bílá modrá růžová zelená červená žlutá oranžová fialová černá hnědá Jaká je to barva? Organizace: celá třída Aktivita: procvičovací Cíl: žáci umí pojmenovat barvy anglicky Jazyk: nácvik slovní zásoby: barvy Čas: minut Příprava: kartičky s barvami, obrázky ročních období Průběh aktivity: Naučit děti anglické názvy barev. Učitel říká barvy a děti ukazují pastelku správné barvy. Učitel několikrát předříká říkanku a současně ukazuje kartičky s barvami. Děti by se měly postupně zapojovat. cv. 3: Učitel diktuje barvy,žáci skládají pastelky, podle pořadí vykreslují, opakují si barvy WHITE-BLUE-ORANGE-PINK-VIOLET-YELLOW-GREEN-BROWN-BLACK. cv.4: Učitel se ptá jakou barvu mají borůvky, medvěd.., žák odpovídá a vykresluje. cv. 5: Učitel se ptá, jaké barvy můžeme vidět na jaře, povídání o barvách jara učitel se postupně ptá na obr., jaká barva, jaké číslo to je.

61 Variace: Učitel vyvolá barvu a děti hledají po celé třídě. Učitel po třídě rozmístí kartičky s barvami nebo obrázky určité barvy a při vyvolání, musí děti jít k jednotlivým kartičkám. Učitel diktuje barvy a žáci si před sebou skládají ve stejném pořadí pastelky té barvy. Pak to samy opakují (všichni, vybraní). Žák diktuje třídě, vybere si spolužáka, který to zopakuje. Žáci si diktují ve dvojicích, trojících. Hra Čáp ztratil Učitel ukazuje a pojmenovává různé předměty (školní potřeby, ovoce, zeleninu ), žáci říkají barvu. Žák ukazuje apod. MY FAMILY Vocabulary: family mum dad sister brother grandma granddad parents baby girl boy Who is this? Where is my your rodina máma táta sestra bratr babička dědeček rodiče mimino dívka chlapec Kdo je to? Kde je můj tvůj

62 Organizace: celá třída Aktivita: procvičovací Cíl: žáci se učí anglické názvy některých členů rodiny Jazyk: nácvik slovní zásoby: family Čas: minut Příprava: kartičky se členy rodiny Průběh aktivity: Naučit děti anglické názvy členů rodiny. Učitel ukazuje karty anglických názvy členů rodiny a popisuje, žáci opakují. Učitel několikrát předříká říkanku a současně ukazuje karty. Děti se postupně zapojují. Učitel se ptá: Who s this? Where is mum?.. žáci ukazují na pracovním listu Učitel říká názvy členů rodiny, žáci ukazují obr. cv.2: Žáci spojí kdo patří ke komu pojmenovávají anglicky mum-dad,brother-sister,baby-mumdad cv.3: Žáci zpívají, ukazují na členy, vykreslují. cv.4: Učitel se ptá, kdo je to, žáci hledají rozdíly. cv.5: Žák si vyrobí strom rodiny (namaluje nebo fotky) žák ukazuje a popisuje my mum, se sousedem my mum/your mum. Variace: Učitel ukazuje na obr. Who s this?, Is this mum?. žáci odpovídají Yes/No. Žáci si vystřihnou básničku, nalepí na výkres a nakreslí své rodiče. Popisují : my mum, my dad Každý žák si vybere jednoho člena rodiny a říká I m mum(dad, sister ). Chodí po třídě a hledají k sobě člena rodiny. Mum-dad/sister-brother/grandma-grandad/ girl-boy.

63 SCHOOL Vocabulary: school pen pencil rubber pencil case book computer ruler schoolbag desk chair teacher What s this? Is it a..? Show me Point to a škola pero tužka guma pouzdro kniha počítač pravítko taška/aktovka lavice židle učitel-ka Co je to? To je Ukaž mi Ukaž na Organizace: celá třída Aktivita: procvičovací Cíl: žáci umí ukázat a pojmenovat školní věci a potřeby, které jsou ve třídě Jazyk: nácvik slovní zásoby: školní věci, třída, škola Čas: minut Příprava: obrázkové karty, šátek, taška se školními potřebami

64 Průběh aktivity: Naučit žáky názvy školních potřeb a věcí ve třídě. Učitel říká předměty a žáci zvedají své věci z pouzdra. Učitel rozmístí po třídě obrázky předmětů, po jejich vyslovení žáci přejdou k vyslovenému předmětu. Prac.list: učitel dává pokyny: Colour pen, Show me a book, Point to a pencil. Variace: Učitel se ptá: Where is pen? Žáci ukazují v místnosti nebo na pracovním listě. Učitel ukazuje gumu a ptá se, jestli je to guma/tužka/., žáci odpovídají NO/ YES. Učitel nakreslí na tabuli (schová pod šátek) různé potřeby, pak je odkryje a žáci popisují, co vidí. - jeden předmět oddělá žáci hádají, co chybí. Žáci sedí v kruhu, podávají si předmět a ptají se What s this? Učitel/žák ukazuje předmět a ptá se: What s this? Učitel postupně kreslí předmět na tabuli a žáci hádají, co to bude. Poznávání po hmatu žáci mají zavázané oči, po hmatu se snaží poznat předměty, učitel/žáci se ptají: What s this?

65 ANIMALS Vocabulary: cat dog sheep pig rabbit cow mouse horse bird fish What animal is it? What colour is the cat? kočka pes ovce prase zajíc kráva myš kůň pták ryba Jaké je to zvíře? Jaké barvy je kočka? Organizace: celá třída Aktivita: procvičovací Cíl: žák pojmenovává některé zvířata Jazyk: nácvik slovní zásoby: zvířata Čas: minut Příprava: jakákoliv kniha o zvířatech, hračky, pexeso se zvířátky, karty se zvířaty Průběh aktivity: Učitel ukazuje jednotlivá zvířata a pojmenovává anglicky, žáci opakují. Učitel říká anglické názvy, žáci ukazují, mají ukázat, přinést. cv. 1,2: Žáci spojí, vykreslí a řeknou, jaké je to zvíře. Podle vykreslení říkají my black/white dog,,, my brown cat. Variace: Učitel říká anglické názvy, žáci přinesou či předvedou. Žáci pantomimou a zvukem předvedou zvíře, ostatní hádají. Učitel ukáže obrázek a řekne: Jestli si vzpomenete, jak se řekne třeba tohle. Jaké barvy je zvíře

66 HALLOWEEN Vocabulary: cat ghost witch spider hat pumpkin kočka duch čarodějnice pavouk klobouk dýně Organizace: celá třída Aktivita: seznamovací a procvičovací Cíl: žáci se seznámí se svátkem Halloween Jazyk: nácvik slovní zásoby: Halloween Čas: minut Příprava: pracovní listy Průběh aktivity: Seznámit děti anglické s anglickým svátkem Halloween. Učitel ukazuje obrázky týkající se tohoto svátku, žáci opakují. Srovnávají s českým svátkem Dušičky. INSTRUCTIONS POKYNY Nová slovíčka a fráze sit down, stand up, run, yes, no

67 Aktivity SIT DOWN, STAND UP, RUN Dávejte dětem střídavě a s různou rychlostí pokyny: SIT DOWN (žáci si sednou) a STAND UP (žáci se postaví). Přidejte k těmto dvěma pokynům i sloveso RUN, začněte běhat po místnosti a říkat u toho run run run. Můžete si i otočit role a děti vám budou říkat, co máte dělat. YES, NO YES kývejte souhlasně hlavou a na NO točte nesouhlasně hlavou. Dávejte dětem směšné otázky, aby odpovídaly. Máš na hlavě kaktus? Máš tři ruce? Bydlíš v popelnici? Máš 8 nohou? apod. Otázky můžete pokládat i v angličtině. Např. budete ukazovat obrázek babičky a budete se dětí ptát: Is this brother?

68 2 nd grade Worksheets

69 MY SCHOOL BAG What is in the school bag? a book a computer a pen a pencil a ruler

70 a rubber 54 a pencil case 1. What s in my school bag? Draw six things from your bag: 55

71 2. What is it? a rul - r a co - puter a r - bber a p - n a p - ncil ca - e a bo k 56

72 3. Read and write into a circle a letter: 1. a pencil 5. a bag 2. a rubber 6. a pen 3. a ruler 7. a book 4. a computer 8. a pencil case a d b f c e g 57

73 5. Choose the correct option: DESK GLUE DESK PENCILCASE PENCIL CRAYON SHARPENER RUBBER CRAYON RULER SHARPENER 58 COMPUTER

74 THE SEASONS 1. Cut and put together (draw a picture) SPRING JARO SUMMER LÉTO AUTUMN PODZIM WINTER ZIMA 59

75 2. Look at the picture and write the season of the year: 60

76 3. Match the right season with the pictures: WINTER SPRING SUMMER AUTUMN 61

77 ANIMAL WORLD What animal is it? dog rabbit mouse cat fish cow pig horse giraffe hippo lion camel tiger monkey turtle snake 62

78 1. Connect the animal with its name: a pig a rabbit a cat a horse a lion a mouse a fish a snake a cow 63

79 2. Do you know my name? 64 fish hippo dog bird pig pinguin giraffe monkey horse mouse lion cat snake camel crocodile cow elephant turtle

80 3. Draw an animal: a pig a snake a bird

81 MY TOYS A trumpet a bear a doll a drum a ball a trumpet a car a lamp a kite 65 a plane a boat a house

82 1. Draw toys: a car a house My favourite toy is

83 2. Write: What is it? d r m b a r d l l h o u e c r k t e 3. Circle a toy and match with picture: A trumpet 66

84 4. Choose: doll house plane drum trumpet ball kite bear car lamp 67

85 DAYS OF THE WEEK MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

86 1. Complete the words: onday uesday ednesday hursday 68 riday aturday unday 2. Unscramble these words to find the days of the week: snuday: mynoad: sadytura: tesyadu: thrsyaud: frdiay: wddnyseea:

87 3. Fill in the days of the week : Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Write what s the day: yesterday: today: tomorrow:

88 NUMBERS one two three four five six seven eight nine ten zero 70

89 1. Match word with number: four nine three one eight six zero seven five two ten 71

90 2. Colour grey numbers according to instuction bellow: TWO = YELLOW SIX = BLACK FIVE = PINK NINE = GREEN ONE = BLUE TEN = GREY THREE = RED SEVEN = ORANGE FOUR = BROWN EIGHT = VIOLET 3. Calculate and write result. Write the result with the same colour as is in previous example. + = FIVE + THREE = + = SEVEN + TWO = EIGHT - THREE = - = TEN - FIVE = + = 72

91 4. How many 73

92 5. Colour shapes according to instruction: 74

93 COLOURS white yellow pink black green violet blue red grey purple orange brown 75

94 1. Do you find a colour in the text? Colour the circle beside text: 1. Fill the colours: red yellow pink grey blue black orange green violet white 76

95 2. Say What colour is it? and colour the pictures. apple grapes banana strawberry lemon 77

96 3. Find the colours in the wordsearch. 78

97 4. Draw pictures: Banana is yellow. Apple is red. 5. Find colour, write down and colour the square below: 79

98 6. Connect Czech and English word with the matching colour: 80

99 MY FAMILY My family 81

100 2. Who s this? Where is? 82

101 3. Sing a song: My Family (melodie Are you sleeping) I like mother, I like father, brother too, brother too I like sister Mary, I like sister Mary, and you too and you too. I like uncle, I like auntie, cousin too, cousin too I like my family, I like my family and you too and you too. mother father brother sister uncle auntie cousin family 83

102 Řešení

103 MY SCHOOL BAG What is in the school bag? a book a computer a pen a pencil a ruler a rubber 84 a pencil case

104 1. What s in my school bag? Draw six things from your bag: 85

105 2. What is it? a rul e r a co m puter a r u bber a p e n a p e ncil ca s e 86 a bo o k

106 3. Read and write into a circle a letter: 1. a pencil d 5. a bag 2. a rubber b 6. a pen 3. a ruler c 7. a book 4. a computer e 8. a pencil case a h f g a d b f c e g h 87

107 5.Choose the correct option: DESK GLUE DESK PENCILCASE PENCIL CRAYON SHARPENER RUBBER CRAYON RULER SHARPENER 88 COMPUTER

108 THE SEASONS 4. Cut and put together (draw a picture). SPRING JARO SUMMER LÉTO AUTUMN PODZIM WINTER ZIMA 89

109 5. Look at the picture and write the season of the year: summer spring 90 winter autumn

110 6. Match the right season with the pictures: WINTER SPRING SUMMER AUTUMN 91

111 ANIMAL WORLD What animal is it? dog rabbit mouse cat fish cow pig horse giraffe hippo lion camel tiger monkey turtle snake 92

112 1. Connect the animal and its name: a pig a rabbit a cat a horse a lion a mouse a fish a snake a cow 93

113 2. Do you know my name? elephant crocodile giraffe lion monkey horse pinguin cat dog bird turtle cow mouse pig fish hippo snake camel fish hippo dog bird pig 94 penguin giraffe monkey horse mouse lion cat snake camel crocodile cow elephant turtle

114 3. Draw an animal: a pig a snake a bird

115 MY TOYS A trumpet A bear A doll A drum A ball A trumpet A car A lamp A kite 95 A plane A boat A house

116 2. Draw toys: a car a house My favourite toy is

117 2. Write: What is it? u e o s a i d r m b a r d l l h o u e c r k t e 3. Circle toy and match with picture: A trumpet 96

118 5. Choose: doll house plane drum trumpet ball kite bear car lamp 97

119 DAYS OF THE WEEK MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

120 1. Complete the words: _M onday T_ uesday _W ednesday T_ hursday 98 _F_ riday _S aturday _S unday 2. Unscramble these words to findin the days of the week. snuday: SUNDAY mynoad: MONDAY sadyturay: SATURDAY tesyadu: TUESDAY thrsyaud: _THURSDAY frdiay: FRIDAY wddnyseea: WEDNESDAY

121 3. Fill the days of the week : Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 7. S 5. U 4. F N 1. T R D M H I A O 2. T U E S D A Y N R A 3. W E D N E S D A Y A y D A Y Write what s the day: yesterday: today: tomorrow:

122 NUMBERS one two three four five six seven eight nine 100 ten zero

123 1. Match word with number: four nine three one eight six zero seven five two ten 101

124 2. Colour grey numbers according to instruction bellow: TWO = YELLOW SIX = BLACK FIVE = PINK NINE = GREEN ONE = BLUE TEN = GREY THREE = RED SEVEN = ORANGE FOUR = BROWN EIGHT = VIOLET 3. Calculate and write result. Write the result using the same colour as in previous example. + = 3 FIVE + THREE = 8 + = 7 SEVEN + TWO = 9 5 EIGHT - THREE = 5 - = 5 TEN - FIVE = + = 4 102

125 4. How many

126 5. Colour shapes according to instruction: 104

127 COLOURS white yellow pink black green violet blue red grey purple orange brown 105

128 1. Do you find a colour in the text? Colour the circle beside text: Najdete v textu barvy? Vybarvěte jimi kroužky: 1. Fill the colours: red yellow g r e d b pink e l grey blue black orange green purple y e l l o w w a r h c a p i n k b n t l g r e e n p u r p l e white e 106

129 2. Colour the pictures and write sentences. apple grape banana strawberry lemon 107

130 3. Find the colours in the wordsearch. 108

131 4. Draw pictures. Banana is yellow. Apple is red. 6. Find colour, write down and colour the square below: 109 blue orange black

132 7. Connect Czech and English word using the matching colour you connect: 110

133 Metodika

134 Pracovní listy 2. třída My school bag Vocabulary: a book kniha an excercise book poznámkový sešit a pen pero a pencil tužka a ruler pravítko a rubber guma a pencil case pouzdro a computer počítač a choolbag aktovka desk lavice chair židle teacher učitel,-ka What s this? Co je to? Is it a..? Je to? Show me Ukaž mi Point to a Ukaž na Organizace: celá třída Aktivita: procvičovací Cíl:žák umí pojmenovat některé školní potřeby Jazyk: nácvik slovní zásoby: školní věci, třída, škola Čas: minut Příprava: obrázkové karty, šátek, krabice se školními potřebami Průběh aktivity: Naučit děti názvy školních potřeb a věcí ve třídě. Učitel říká předměty a děti zvedají své věci z pouzdra. Učitel rozmístí po třídě obrázky předmětů, po jejich vyslovení žáci přejdou k vyslovenému předmětu. Variace: Učitel dává pokyny Colour pen., Show me a book., Point to a pencil. Učitel schová pod šátek různé potřeby odkryje žáci popisují, co vidí. - jeden předmět oddělá žáci hádají, co chybí. Učitel/žák tahá z krabice předmět a ptá se: What s this? Poznávání po hmatu žáci mají zavázané oči, po hmatu se snaží poznat předměty, učitel/žáci se ptají What s this? Učitel postupně kreslí obrázek předmětu na tabuli a žáci hádají, co je to.

135 THE SEASONS Vocabulary: spring summer autumn winter jaro léto podzim zima Organizace: celá třída Aktivita: procvičovací Cíl:žák se učí anglické názvy roční období Jazyk: nácvik slovní zásoby: roční období Čas: minut Příprava: obrázky ročních období, obrázky činností Průběh aktivity: Naučit děti názvy ročních období. Učitel ukazuje obrázky a pojmenovává, žáci opakují. Učitel rozmístí po třídě obrázky předmětů, po jejich vyslovení žáci přejdou k vyslovenému období. Variace: Učitel/žák pantomimou předvede nějakou činnost a žáci hádají, o jaké roční období jde. ANIMALS Vocabulary: dog rabbit mouse cat giraffe hippo lion camel tiger monkey pinguin bear elephant zebra bird What animal is it? pes králík myš kočka žirafa hroch lev velbloud tygr opice tučňák medvěd slon zebra pták Co je to za zvíře?

136 Organizace: celá třída Aktivita: procvičovací Cíl:žák umí názvy několika zvířat Jazyk: nácvik slovní zásoby: školní věci, třída, škola Čas: minut Příprava: jakákoliv kniha o zvířatech, hračky, pexeso se zvířátky Průběh aktivity: Učitel ukazuje jednotlivá zvířata, pojmenovává je anglicky, žáci opakují. Učitel říká anglické názvy, žáci mají ukázat, přinést či předvést. Variace: Učitel říká anglické názvy, žáci přinesou či předvedou. Učitel ukáže obrázek a řekne: Jestli si vzpomenete, jak se řekne třeba tohle. Jaké barvy je zvíře. Obrázky (vytisknuté, namalované, kalendář) zvířat učitel rozstřihá, žáci skládají a pak odpovídají na otázku co to je. MY TOYS Vocabulary: a doll a train a ball a car a bear a drum a trumpet a lamp a kite a plane a house a boat panenka vláček balon auto medvěd buben trumpeta lampa drak letadlo domek loď Organizace: celá třída Aktivita: procvičovací Cíl:žák pojmenovává některé hračky Jazyk: nácvik slovní zásoby: hračky Čas: minut Příprava: karty s obrázky, hračky Průběh aktivity: Učitel ukazuje jednotlivé hračky a pojmenováváje anglicky, žáci opakují. Učitel rozmístí po třídě obrázky hraček, po jejich vyslovení žáci přejdou k pojmenované hračce. Variace: Učitel vytahuje hračky z pytle, ptá se Is it a plane? žáci odpovídají YES/NO Žáci mají své hračky a říkají, co a jaké barvy mají.

137 DAYS OF THE WEEK Organizace: celá třída Aktivita: procvičovací Cíl:žák se seznamuje s angl. názvy dnů Jazyk: nácvik slovní zásoby: dny v týdnu Čas: minut Příprava: karty s obrázky, hračky Průběh aktivity: Učitel vyjmenovává dny v týdnu, žáci opakují. Žáci rozstříhají karty s názvy dnů, skládají anglický x český název, dopředu x pozpátku, kdo první Učitel se ptá: Co je dnes za den, zítra, včera.., kdy máš narozeniny, svátek. cv.2: Žák doplní počáteční písmeno. cv.3: Žák se snaží poskládat správné názvy dnů (může mít před sebou rozstříhané karty). cv.4: Žák si nalepí (napíše), který je den, včera a zítra. Variace: Žáci udělají skupinky po 7, každý si vybere jeden den v týdnu a žáci musí se poskládat, kdo nejrychleji Učitel řekne den a žáci musí říci, co bylo včera a co bude zítra. NUMBERS Vocabulary: number číslo zero nula one jedna two dva three tři four čtyři five pět six šest seven sedm eight osm nine devět ten deset How old are you? Kolik je ti let? I m eight. Je mi osm. How many? Kolik? count počítat

138 Organizace: celá třída Aktivita: procvičovací Cíl:žák umí počítat do 10 Jazyk: nácvik slovní zásoby: číslovky 1-10, uvědomování si počtu Čas: minut Příprava: kartičky s čísly Průběh aktivity: Naučit děti počítat do 10. Učitel říká čísla a děti zvedají kartičky se správnou číslovkou. Učitel říká příklady, žáci ukazují (říkají) výsledek. Učitel/žák se ptá How old are you?, žáci odpovídají takový věk, jaký mají uveden na kartě. Variace: Učitel vyvolá číslo a děti se v tomto počtu chytnou za ruce. Učitel po třídě rozmístí kartičky s čísly a při vyvolání čísla musí děti jít k těmto kartičkám. Na kartičkách nemusí být čísla, ale obrázky v určitém počtu. Žáci a učitel sedí v kroužku, učitel má míč jako první, někomu ho pošle a ten musí říct anglicky jedna, pošle ho dalšímu a ten automaticky říká anglicky dvě, až se dostanete takto k deseti. Učitel (žák) řekne příklad,pošle míček,žák vypočítá Počítání ouškama najděte nějaké drobné předměty, kostičky nebo můžeme použít mince, které budeme házet do nějaké nádoby (kelímek, autíčko).dítě dostane pokyn, že má zavřít oči a otočit se k nám zády: PLEASE TURN. Pak se zeptáme ARE YOU READY? Na to by děti měly odpovědět YES. Pak házejte po jednom věci do nádoby a děti nahlas počítají, kolikrát to cinkne. Postupně mohou děti počítat už samy pro sebe potichu a vám pak pošeptat, kolik toho napočítaly. COLOURS Vocabulary: white blue pink green red yellow orange violet black brown What colour is it? bílá modrá růžová zelená červená žlutá oranžová fialová černá hnědá Jaká je to barva Organizace: celá třída Aktivita: procvičovací Cíl:žák umí pojmenovat barvu anglicky Jazyk: nácvik slovní zásoby: barvy Čas: minut Příprava: kartičky s barvami, karty ovoce, zeleniny Průběh aktivity: Naučit děti anglické názvy barev. Učitel říká barvy a děti ukazují pastelku správné barvy. Učitel ukazuje karty a ptá se na barvy

139 Variace: Učitel vyvolá barvu a děti hledají po celé třídě. Učitel po třídě rozmístí kartičky s barvami nebo obrázky určité barvy a při vyvolání, musí děti jít k jednotlivým kartám. Učitel diktuje Draw a blue car, žáci kreslí Hra Čáp ztratil Učitel ukazuje a pojmenovává různé předměty (školní potřeby, ovoce, zeleninu ), žáci říkají barvu. Žák ukazuje MY FAMILY Vocabulary: family It s me mother / mum father / dad sister brother grandma granddad auntie uncle cousin Who is this? my your rodina to jsem já máma táta sestra bratr babička dědeček teta strýc bratranec / sestřenice Kdo je to? moje tvoje Organizace: celá třída Aktivita: procvičovací Cíl: žák pojmenovává základní členy rodiny, rozšiřuje si slovní zásobu na téma rodina. Jazyk: nácvik slovní zásoby: family Čas: minut Příprava: kartičky se členy rodiny, obrázky rodiny Průběh aktivity: Naučit děti anglické názvy nejbližších členů rodiny. Učitel ukazuje karty s názvy členů rodiny a popisuje je, žáci opakují. Učitel ukazuje na obr. Who s this? Žáci pojmenovávají členy rodiny na obrázku: my mum, my dad. Variace: Učitel říká členy, žáci ukazují obr. Učitel ukazuje na obr. Is it mum? Žáci odpovídají Yes/No. Žáci si na výkres nalepí text písničky a nakreslí svou rodinu. Popisují: my mum, my dad Žák vyrobí strom rodiny (namaluj nebo fotky) žák ukazuje a popisuje my mum., -se sousedem my mum/your mum.. cv.2: Učitel se ptá: Who s this? Where is mum? Show me mum... žáci odpovídají a ukazují na pracovním listu, vykreslují, kroužkují. cv.3: Rozšíření slovní zásoby pro zdatné- auntie, uncle, cousin přiřadí názvy k členům rodiny, žák si přinese fotografie a popisuje spolužákovi svoji rodinu.

140 3 rd grade Worksheets

141 MY SCHOOL BAG What is in the school bag? a book an excercise book a pen a sharpener crayons scissors a ruler a pencil 111

142 My classroom 112

143 1. What s in my school bag? Write six things from your bag

144 2. What is it? lreur yocnras epnilc okob 114 npshreear

145 3. What can you see? 115

146 4. Match number to a school item: 1- pencil 2 -rubber 3- blackboard 4- pen 5- scissors 6- desk 7- ruler 8- pencil case 9- book 10- crayon 11- computer 12- sharpener 116

147 5. Find the words in the wordsearch: R E S R E B B U R C R C D C H A I R Q E K B E O E J L F Y E L K Z P N M S M F Q E L O B E R E P K W O I R O J N X M P U D R A O B K C A L B R T B M N E R I Z Y S R A E A O T O L S P Z L E H R H O O M Y E S G T P S D N X K K N A O A F A X P S C I S S O R S L P N H C N E P V M N C T C X W 117 blackboard notebook pencil crayon pen desk book paper scissors classroom chair ruler computer sharpener rubber

148 THE SEASONS The seasons change Four times a year From spring to winter They appear Spring is wet The flowers grow It rains a lot And melts the snow Summer is hot It's full of sun There is no school It's lots of fun Fall is cool The leaves fall down The colors All over town Winter is cold The snowflakes fall We skate and ski And make snowballs The seasons change And that is all 118 From sun to snow You need to know

149 1. Match the season with right symbol: rainy WINTER SUMMER cloudy AUTUMN SPRING windy snowy sunny 119

150 1. Write to each picture the right season: 120

151 3. Draw 121

152 ANIMAL WORLD owl crocodile zebra horse fish whale snake elephant giraffe hippo lion camel 122 tiger monkey pinguin bear

153 1. What are they doing? The bird is eating. The cat is playing. The tiger is drinking. The pig is sleeping. 123

154 2. Complete the sentences: The... is sleeping. The tiger is... The. is.... The.. is... The. is The is..

155 3. Complete the crossword: x

156 MY TOYS A trumpet a bear a doll a drum a ball a trumpet a house a lamp a kite ; a plane a boat a car a train 126

157 1.Write and match: mtperut - trumpet mpla - A trumpet lanpe - toab - reab - ratni - 127

158 2. Write an answear: Yes, it is. No, it isn t. Is it a house? Is it a drum? Yes, it is. No, Is it a kite? Is it a doll? 128 Is it a plane? Is it a kite?

159 3. What is it? It s a car

160 FEBRUARY VALENTINE S DAY 14th FEBRUARY cupid with arrow heart flower rose chocolate card kiss 1. Learn this poem by heart. Roses are red, Violets are blue, Sugar is sweet, And so are you. 130

161 2. How many words can you make out of HAPPY VALENTINE S DAY? 131 HAPPY VALENTINE S DAY

162 3. What are the words? Solve the riddle: S I S K D R E V L O E R E A H T C R D A S O E R C O E C O A S I F R O W L T H A N T L E U P I D C R R O W A WHY DID THE DOG FALL IN LOVE WITH THE CAT?

163 NUMBERS zero 1 one 11 eleven 2 two 12 twelve 3 three 13 thirteentee 4 four 14 fourteen 5 five 15 fifteen 6 six 16 sixteen 7 seven 17 seventeen 8 eight 18 eighteen 9 nine 19 nineteen 10 ten 20 twenty 133

164 1. Match word with number: twelve fourteen nineteen thirteen eleven twenty sixteen seventeen fifteen eighteen ten 134

165 2. Fill the numbers:

166 3.Find a mistake, write the number and then colour the number in the chart: E+I+G+H+T+E+E+N = O+N+E= T+H+R+E+E+E= E+L+E+G+V+E+N= Z+E+E+R+O= T+E+E+N= E+J+I+G+H+T= T+W+E+K+L+V+E= T+W+K+E+N+T+Y= F+O+U+R+T+H+E+E+N= F+I+H+V+E= T+H+I+R+S+T+E+E+N= F+O+U+R+Y= S+C+E+V+E+N+T+E+E+N= N+I+N+W+E= F+I+V+F+T+E+E+N= N+I+N+E+T+E+E+N+W= S+I+X+X+T+E+E+N=

167 4. Count, write: by word = 20 7 = = 18 9 = by number seventeen + three = thirteen five = twelve + four = nine seven = 5. How many?

168

169 SKLÁDAČKA numbers 1-20, colours 138 BLUE RED ČERVENÁ GREEN WHITE BÍLÁ ONE SEVEN 7 TEN MODRÁ 2 BROWN HNĚDÁ ZELENÁ BLACK 5 FIVE 1 3 PINK RŮŽOVÁ 10 EIGHT TWO YELLOW 4 FOUR ČERNÁ BLACK ELEVEN 11 THREE ORANGE 12 TWELVE 8 PURPLE ŽLUTÁ 20 TWENTY ČERNÁ FIFTEEN 15 ORANŽOVÁ NINE 9 FIALOVÁ

170 MONTHS AND DAYS 1. Cut and match: JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER DECEMBER NOVEMBER SPRING AUTUMN SUMMER WINTER

171 2. Find the names of days and months: Y A Y U F U Y R A U N A J A D Y A A R T R N C Y R F D E Y C D S I M L A E E E S N U R U S O D M T D B B E U O G E N E Y A E N M R U J U V D B A N C Y Y E U T A R A E D O E D A E T A E T Y Y S M M T P E A P R C D R R A B B R C Y W E Y A D U F E I I E E O L S N U H Y R S L H C R A M U U T E T U S U N D A Y D Y J N A P T R S A T U R D A Y JANUARY JUNE DECEMBER THURSDAY FEBRUARY JULY NOVEMBER FRIDAY MARCH AUGUST MONDAY SATURDAY APRIL SEPTEMBER TUESDAY SUNDAY MAY OCTOBER WEDNESDAY 139

172 2. Choose the right month: January May June April December July July February April March August September September February March May December October 140

173 3. Choose the months for each season: 141 June January October July July February November August August March December September September April January October October May February November

174 142

175 1. Learn the rhyme: A, B a C nám nestačily, další LETTERS se připojily. Víš, že je v ALPHABET W? Ba dokonce J a H a Q Fill in the missing letter: A B D E N O P R K M O S U V F H I J W Y Z

176 3. Match the letter and the picture: O R G P U C E S M B A Q D I F L Y W Z J T H N V K X 144

177 5. Put in right order: ruler, computer, rubber, book, sharperner, chair, scissors, board, desk, table teacher, pencil, crayons, camel, dog, rabbit, mouse, pinguin, giraffe, hippo, lion, bear, snake, fish, ant octopus, elephant, turtle,

178 4. Colour: red 2 grey What letter is it? It s yellow 2 green What letter is it? It s. 146

179 blue 2 brown What s letter is it? It s pink 2 black What s letter is it? It s. 147

180 JUNE SUMMER 148

181 2. Summer at the Beach Maze: help the little boy to find his sand castle. 149

182 3.Draw a line to match a picture to the word: 150

183 4. Read the story: Complete the sentences using the following words: watermelon baseball summer shorts sandals ice-cream scooter pool 1. I like to get in the in the summer. 2. I like to play in the summer. 3. I like to wear and in the summer. 4. I like to ride my in the summer. 5. I like to eat and in the summer. 6. I like in the summer.

184 6. Draw a picture of what you like to do in the summer.

185 ŘEŠENÍ

186 MY SCHOOL BAG What is in the school bag? a book an excercise book a pen a sharpener crayons scissors a ruler 152 a pencil

187 My classroom 153

188 1. What s in my school bag? Write six things from your bag

189 2. What is it? lreur ruler yocnras crayons epnilc pencil okob book npshreear 155 sharpener

190 3. What can you see? I can see teacher, table,pupils,blackboard,desk,apple,pencils,chair,. 156

191 4. Match number to school item: pencil 2 -rubber 3- blackboard 9 4- pen 5- scissors desk 7- ruler 8- pencil case book crayon 11- computer 12- sharpener schoolbag

192 5. Find the words in the wordsearch: R E S R E B B U R C R C D C H A I R Q E K B E O E J L F Y E L K Z P N M S M F Q E L O B E R E P K W O I R O J N X M P U D R A O B K C A L B R T B M N E R I Z Y S R A E A O T O L S P Z L E H R H O O M Y E S G T P S D N X K K N A O A F A X P S C I S S O R S L P N H C N E P V M N C T C X W 158 blackboard notebook pencil crayon pen desk book paper scissors classroom chair ruler computer sharpener rubber T

193 THE SEASONS The seasons change Four times a year From spring to winter They appear Spring is wet The flowers grow It rains a lot And melts the snow Summer is hot It's full of sun There is no school It's lots of fun Fall is cool The leaves fall down The colors All over town Winter is cold The snowflakes fall We skate and ski And make snowballs The seasons change From sun to snow And that is all You need to know 159

194 2. Match the season with right symbol: WINTER rainy SUMMER cloudy AUTUMN windy SPRING snowy sunny 160

195 2. Write the right season: spring summer autumn spring_ autumn winter 161 summer winter spring

196 3. Draw 162

197 4. Sing a song: Autumn time is coming (melodie.are you sleeping) Red leaves falling Red leaves falling On the ground On the ground Autumn-time is coming Autumn-time is coming All around All around

198 ANIMAL WORLD owl crocodile zebra horse fish whale snake elephant giraffe hippo lion camel 163 tiger monkey penguin bear

199 2. What are they doing? The bird is eating. The cat is playing. The tiger is drinking. 164 The pig is sleeping.

200 2. Fill in the sentences: The dog... is sleeping. The tiger is playing... The dog. is.. eating.. The horse.. is drinking... The monkey. is eating The giraffe is drinking..

201 3. Complete the crossword: ZOO ANIMALS 5 1.z E B R A 2.H I P P O 3.l I O N x 7 4.g I R A F F E 5.m O N K E Y 2 6.p I N G U I N 7.c A M E L 8.b E A R 6 9.e L E P H A N T 10.s N A K E

202 MY TOYS A trumpet a bear a doll a drum a ball ; a trumpet a house a lamp a kite a plane a boat a car a train 167

203 1.Write and match: mtperut - trumpet A trumpet mpla - lamp lanpe - plane toab - boat reab - bear ratni - train 168

204 2. Write an answear: Yes, it is. No, it isn t. Is it a house? Is it a drum? Yes, it is. No, _it isn t. Is it a kite? No,it isn t. Is it a doll? Yes, it is. 169 Is it a plane? No, it sn t. Is it a kite? Yes, it is.

205 3. What is it? It s a car. 2. It s a doll. 3. It s a train. 4. It s a boat. 5. It s a bear.

206 FEBRUARY VALENTINE S DAY 14th FEBRUARY cupid with arrow heart flower rose chocolate card kiss 2. Learn this poem by heart. Roses are red, Violets are blue, Sugar is sweet, And so are you. 171

207 2. How many words can you make out of HAPPY VALENTINE S DAY? 172 HAPPY VALENTINE S DAY house animal dog angel nine apple pencil lamp violet pig tiger pen ten ink elephant snake

208 3. What are the words? Solve the riddle: S I S K D R E V L O E _k i_ s s r e d l o_ v_ e R E A H T C R D A S O E R _h_e a r t c _a _r d r o_ s _e_ C O E C O A S I F R O W L T H A N T L E _c h o_ c o l_ a t _e _ s _a i n _t _f l_ o w_ e r U P I D C R R O W A _c_ u p i _d a_ r r _o_ w WHY DID THE DOG FALL IN LOVE WITH THE CAT? 173 c u p i d s a r r o w w a s i n e r r o r

209 NUMBERS zero 1 one 11 eleven 2 two 12 twelve 3 three 13 thirteentee 4 four 14 fourteen 5 five 15 fifteen 6 six 16 sixteen 7 seven 17 seventeen 8 eight 18 eighteen 9 nine 19 nineteen 10 ten 20 twenty 174

210 1. Match word with number: twelve fourteen nineteen thirteen eleven twenty sixteen seventeen fifteen eighteen ten 175

211 2. Fill the numbers:

212 3.Find a mistake, write the number and then colour the number in the chart: E+I+I+G+H+T+E+E+N = 18 O+N+E+E=_1 T+H+R+E+E+E= 3_ E+L+E+G+V+E+N= 11 Z+E+E+R+O= 0 T+E+E+N=_10 E+J+I+G+H+T= 8_ T+W+E+K+L+V+E=_12 T+W+K+E+N+T+Y= 20 F+O+U+R+T+H+E+E+N= 14 F+I+H+V+E=_5 T+H+I+R+S+T+E+E+N=13 F+O+U+R+Y= 4 S+C+E+V+E+N+T+E+E+N= N+I+N+W+E=_9 F+I+V+F+T+E+E+N=_15 N+I+N+E+T+E+E+N+W=19 S+I+X+X+T+E+E+N=

213 4. Count, write: by word = eighteen 20 7 = seventeen = thirteen 18 9 = nine by number seventeen + three = 20 thirteen five = 8 twelve + four = 16 nine seven = 2 5. How many? eight ten thirteen fifteen

214 seventeen

215 SKLÁDAČKA numbers 1-20, colours 179 BLUE RED ČERVENÁ GREEN WHITE BÍLÁ ONE SEVEN 7 TEN MODRÁ 2 BROWN HNĚDÁ ZELENÁ BLACK 5 FIVE 1 3 PINK RŮŽOVÁ 10 EIGHT TWO YELLOW 4 FOUR ČERNÁ BLACK ELEVEN 11 THREE ORANGE 12 TWELVE 8 PURPLE ŽLUTÁ 20 TWENTY ČERNÁ FIFTEEN 15 ORANŽOVÁ NINE 9 FIALOVÁ

216 MONTHS AND DAYS 1. Cut and match: JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER DECEMBER NOVEMBER SPRING AUTUMN SUMMER WINTER

217 2. Find the names of days and months: Y A Y U F U Y R A U N A J A D Y A A R T R N C Y R F D E Y C D S I M L A E E E S N U R U S O D M T D B B E U O G E N E Y A E N M R U J U V D B A N C Y Y E U T A R A E D O E D A E T A E T Y Y S M M T P E A P R C D R R A B B R C Y W E Y A D U F E I I E E O L S N U H Y R S L H C R A M U U T E T U S U N D A Y D Y J N A P T R S A T U R D A Y JANUARY JUNE DECEMBER THURSDAY FEBRUARY JULY NOVEMBER FRIDAY MARCH AUGUST MONDAY SATURDAY APRIL SEPTEMBER TUESDAY SUNDAY MAY OCTOBER WEDNESDAY 180

218 3. Choose the right month: January May June April December July July February April March August September September February March May December October 181

219 3. Choose the months for each season: 182 June January October July July February November August August March December September September April January October October May February November

220 183

221 1. Learn the rhyme: A, B a C nám nestačily, další LETTERS se připojily. Víš, že je v ALPHABET W? Ba dokonce J a H a Q Fill in the missing letter: A B D E N O P R K M O S U V F H I J W Y Z

222 185

223 4. Put in right order: 1 board ant book bear chair camel computer dog crayons elephant desk fish pencil giraffe rubber hippo ruler, lion, scissors mouse sharperner octopus table pinguin teacher rabbit snake turtle

224 4. Colour: red 2 grey What letter is it? It s yellow 2 green What letter is it? It s. 187

225 blue 2 brown What s letter is it? It s pink 2 black What s letter is it? It s. 188

226 JUNE SUMMER 189

227 2. Summer at the Beach Maze: help the little boy to find his sand castle. 190

228 3.Draw a line to match a picture to the word: 191

229 4. Read the story: Complete the sentences using the following words: watermelon baseball summer shorts sandals ice-cream scooter pool 1. I like to get in the pool in the summer. 2. I like to play baseball in the summer. 3. I like to wear shorts and sandals in the summer. 4. I like to ride my scooter in the summer. 5. I like to eat ice-cream and watermelon in the summer. 6. I like summer in the summer.

230 6. Draw a picture of what you like to do in the summer:

231 Metodika

232 SCHOOL Vocabulary: a book kniha an excercise book poznámkový sešit a pen pero a pencil tužka a ruler pravítko a rubber guma a pencil case pouzdro a computer počítač a schoolbag aktovka crayons pastelky scissors nůžky a sharpener strouhátko a classroom třída a teacher učitel,-ka a pupil žák/žákyně a desk lavice a chair židle a table stůl a blackboard tabule What s this? Co je to? Is it a..? Je to? Show me Ukaž mi Point to a Ukaž na Organizace: celá třída Aktivita: procvičovací Cíl: žák umí pojmenovat některé školní potřeby, věci ve třídě Jazyk: nácvik slovní zásoby: školní věci, třída, škola Čas: minut Příprava: obrázkové karty, šátek, krabice se školními potřebami Průběh aktivity: Naučit děti názvy školních potřeb a věcí ve třídě. Učitel říká předměty a děti zvedají své věci z pouzdra, tašky. Učitel rozmístí po třídě obrázky předmětů, po vyslovení žáci přejdou k vyslovenému předmětu. Učitel pojmenovává věci ze třídy, žáci opakují, ukazují. cv. 3: Žáci popisují, co vidí na obrázku a ukazují namalují si vlastní třídu a popíší. Variace: Učitel se ptá What s this? Žáci odpovídají podle ukazovaného předmětu.učitel dává pokyny Show me your book! Point to a pencil!

233 Učitel schová pod šátek různé potřeby jeden předmět oddělá, pak šátek odkryje, žáci hádají, co chybí? Žáci pracují ve dvojicích nebo ve skupinách Žáci vyrobí karty s názvy předmětů a polepí po třídě. Učitel/žák vytahuje z krabice předmět a ptá se: What s this? Is it a pen? Žáci odpovídají Yes/No. Poznávání po hmatu žáci mají zavázané oči, po hmatu se snaží poznat předměty, učitel/žáci se ptají What s this? THE SEASONS Vocabulary: summer autumn winter spring What season is it? rainy cloudy windy snowy sunny léto podzim zima jaro Jaké je roční období? deštivý zamračený větrný zasněžený slunečný Organizace: celá třída Aktivita: procvičovací Cíl: žák umí pojmenovat roční období, seznamuje se s názvy počasí Jazyk: nácvik slovní zásoby: roční období, počasí Čas: minut Příprava: obrázky ročních období, obr. mrak,slunce,vítr,sníh,karty s názvy období, počasím Průběh aktivity: Naučit děti názvy ročních období a k nim počasí. Učitel ukazuje obrázky a pojmenovává, žáci opakují. Učitel rozmístí po třídě obrázky, po vyslovení žáci přejdou k vyslovenému. Učitel řekne počasí a žáci předvedou. Žáci si vystřihnou rým a namalují k němu obr. cv. 1: spojí obrázek s ročním obdobím cv. 4: zazpívají si text, namalují k němu obr. Variace: Učitel se ptá What season is it? Žáci odpovídají podle ukazovaného obrázku. Žáci předvedou pantomimou, jak se cítí horko-zima-drží deštník, ostatní hádají počasí, nebo typické činnosti- opalování - hrabání listí.. Žáci namalují roční období a popíšou.

234 ANIMALS Vocabulary: owl crocodile zebra horse cat dog fish whale snake elephant giraffe hippo lion camel tiger monkey penguin bear What is cat doing? The bird is eating. The cat is playing. The tiger is drinking. The pig is sleeping. What colour is the cat? sova krokodýl zebra kůň kočka pes ryba velryba had slon žirafa hroch lev velbloud tygr opice tučnák medvěd Co dělá kočka? Pták pije. Kočka si hraje. Tygr pije. Prase spí. Jaké barvy je kočka? Organizace: celá třída Aktivita: procvičovací Cíl:žáci se učí popsat některé činnosti Jazyk: nácvik slovní zásoby: zvířata, činnosti Čas: minut Příprava: jakákoliv kniha o zvířatech, hračky, karty s názvy činností Průběh aktivity: Učitel ukazuje jednotlivá zvířata a pojmenovává je anglicky, žáci opakují. Učitel říká anglické názvy, žáci mají ukázat, přinést či předvést. Učitel ukazuje obrázek zvířete s činností a pojmenuje, žáci opakují. Variace: Učitel říká činnost, žáci předvedou a opačně. Žáci vyměňují zvířata a jejich činnosti.

235 MY TOYS Vocabulary: a doll a train a ball a car a bear a drum a trumpet a lamp a kite a plane a house a boat panenka vláček balon auto medvěd buben trumpeta lampa drak letadlo domek loď Organizace: celá třída Aktivita: procvičovací Cíl:žák pojmenovává některé hračky Jazyk: nácvik slovní zásoby: hračky Čas: minut Příprava: karty s obrázky, hračky Průběh aktivity: Učitel ukazuje jednotlivé hračky a pojmenovává anglicky, žáci opakují. Učitel rozmístí po třídě obrázky hraček, po vyslovení žáci přejdou k vyslovené hračce. cv. 2: Žáci dají názvy hraček do správného pořadí a spojí s obrázkem. cv. 3: Žáci odpovídají na otázku. Variace: Učitel vytahuje hračky z pytle, ptá se Is it a plane? Žáci odpovídají YES/NO. Žáci mají své hračky a říkají, co a jaké barvy mají. Žáci popisují hračky ve dvojicích př. - My plane is blue. Your plane is green. VALENTINE S DAY Vocabulary: Valentine s Day cupid with arrow heart flower rose Den sv. Valentýna amor s šípem srdce květina růže

236 chocolate card kiss saint čokoláda/bonbony přání polibek svatý Organizace: celá třída Aktivita: procvičovací Cíl:žák se seznamuje se svátkem sv. Valentýn Jazyk: nácvik slovní zásoby: pojmy k sv. Valentýnovi Čas: minut Příprava: karty s obrázky Průběh aktivity: Učitel ukazuje obrázky a popisuje, seznamuje žáky se svátkem a jeho slovní zásobou - žák může pracovat se slovníkem cv. 1: Žák se naučí rým, nakreslí obrázek. cv. 2: Žák se snaží vzpomenout si na slova, která začínají písmeny HAPPY (př. H-house,A-angel,Ppen,P-pig,Y- nemusí, nebo najde ve slovníku. cv. 3: Žák poskládá slova, která zná z předcházejícího cvičení b)(slovník), dopíše a zjistí odpověď na otázku: Proč se pes zamiloval do kočky? Žák vyrobí přání. odkazy na přání: NUMBERS Vocabulary: number číslo zero 0 one 1 two 2 three 3 four 4 five 5 six 6 seven 7 eight 8 nine 9 ten 10 eleven 11 twelve 12

237 thirteenteen 13 fourteen 14 fifteen 15 sixteen 16 seventeen 17 eighteen 18 nineteen 19 twenty 20 how many. kolik count počítat Organizace: celá třída Aktivita: procvičovací Cíl: žák počítá do 20 Jazyk: nácvik slovní zásoby: číslovky 0-20, uvědomování si počtu Čas: minut Příprava: kartičky s čísly Průběh aktivity: Naučit děti počítat do 20. Učitel říká čísla a děti zvedají kartičky se správnou číslovkou. Každý žák si napíše jednu číslovku, při vyslovení určité číslovky žák stoupne a zopakuje ji. Učitel říká příklady a stoupne žák s výsledkem. cv. 3: Žáci najdou chybu, když skládají slova číslic(je tam nějaké písmenko navíc), přepíše a vymaluje danou číslovku v tabulce. cv. 4: Žáci počítají - výsledek a) napíší slovem b) napíší číslicí cv. 6: Skládačku si žáci rozstříhají a skládají. Na druhou stranu může učitel nalepit obrázek, pak rozstříhat a skládat. Variace: Učitel vyvolá číslo a děti se v tomto počtu chytnou za ruce. Učitel po třídě rozmístí kartičky s čísly a při vyvolání čísla musí děti jít k jednotlivým kartičkám. Na kartičkách nemusí být čísla, ale obrázky v určitém počtu. Žáci i učitel sedí v kroužku, učitel má míč jako první, řekne příklad, někomu míč pošle a ten musí říct anglicky výsledek,míč pošle dalšímu a ten říká další příklad a pošle míč dalšímu. odkaz na vybarvování číslic: MONTHS AND DAYS Vocabulary: month JANUARY FEBRUARY měsíc leden únor

238 MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec day MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY What day/month is today? den pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle Jaký je dnes den/měsíc? Organizace: celá třída Aktivita: procvičovací Cíl: Jazyk- nácvik slovní zásoby: měsíce, dny Čas: minut Příprava: obrázky ročních období, karty s názvy měsíců a dnů Průběh aktivity: Naučit děti anglické názvy měsíců a dnů. Učitel říká slovíčka a žáci opakují. Rozdělí si měsíce podle ročních období, skládají je za sebou, pozpátku, na čas Variace: Učitel vyvolá barvu a děti hledají po celé třídě. Učitel po třídě rozmístí kartičky s barvami nebo obrázky určité barvy a při vyvolání, musí děti jít k této kartičce. Učitel diktuje měsíce česky a žáci hledají karty s angl. názvem x naopak. Učitel se ptá, kdy se žáci narodili, kterým měsícem začíná jaro, atd.

239 ALPHABET Vocabulary: letter apple banana cat dog elephant fish giraffe house ice cream jaguar kite lollipop mouse nut owl pencil queen rubber snake trumpet umbrella violet whale xylofon yellow zebra window jojo guitar octopus ant Can you spell your name? písmeno jablko banán kočka pes slon ryba žirafa dům zmrzlina jaguár drak papírový lízátko myš ořech sova tužka královna guma had trumpeta deštník fialová velryba xylofon žlutá zebra okno jojo kytara chobotnice mravenec Umíš vyhláskovat své jméno? Organizace: celá třída Aktivita: procvičovací Cíl: žák Jazyk: nácvik slovní zásoby: abeceda Čas: minut Příprava: karty s abecedou, obrázky různých věcí

240 Průběh aktivity: Naučit děti anglickou abecedu. Žáci opakují po učiteli. Hledají slova na určité písmeno. Spelují své jméno. Hledají obrázky na určité písmeno. cv. 2: Žáci doplní chybějící písmeno a anglicky opakují písmena. cv. 3: Žáci spojí obrázek s písmenem, na které obrázek začíná. cv. 4: Žáci poskládají slova podle abecedy. cv. 5: Žáci vybarví podle návodu a zjistí, které písmeno se ukrývá zkusí najít co nejvíce anglických slov, které tímto písmenem začíná. Variace: Žáci mají obrázky, učitel vyslovuje písmena abecedy, kdo má obrázek začínající určitým písmenem, stoupne odkaz týkající se abecedy: SUMMER Vocabulary: summer hat beach bikiny boat camping fan fishing hot june july lotion mosquito shorts sunburn sunglasses suntan swimming tent vacation baseball léto klobouk pláž bikiny loď stanování ventilátor rybaření horko červen červenec pleťová voda komár kraťasy úžeh sluneční brýle opálení plavání stan dovolená basebal

241 pool sandals watermelon scooter I like bazén sandály vodní meloun skútr Mám rád / Rád něco dělám Organizace: celá třída Aktivita: procvičovací Cíl: žák se seznamuje se slovíčky o létě, učí se hledat ve slovníku Jazyk: nácvik slovní zásoby: slovní zásoba týkající se léta Čas: minut Příprava: slovníky, obrázkové karty Průběh aktivity: Naučit děti práci se slovníkem, seznámit je se slovní zásobou, týkající se léta. cv. 2: Pomoz najít chlapci cestu. cv. 3: Spoj slovíčko s obrázkem. cv. 6: Nakresli, co děláš rád v létě. pro šikovné cv. 4: Žák se pokouší přečíst příběh. cv. 5: Žák doplní vypsaná slova do vět.

242 4 th grade Worksheet

243 1. ALPHABET 2. TO BE 3. TO HAVE 4. CAN 5. THERE IS, THERE ARE 6. ARTICLES A, AN, THE 7. PREPOSITIONS 8. GREETINGS 9. COLOURS 10. NUMBERS 11. ANIMALS 12. FOOD, LIKE

244 193 Podle diktátu vybarvuj písmena. Rozstříhej a používej kartičky.

245 A) Vyškrtávej diktovaná písmena. Napiš slovo, které vznikne ze zbylých písmen: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z B) Z písmen vytvoř slova a nadiktuj kamarádovi. Společně zkontrolujte správnost. OKOB ONKEYM EFATRH BRAEZ ACR C) Přepiš slova: [ei][pi:][pi:][ el][i:]. [es][ti:][ ei][a:]. [es][ju:][pi:][i:][a:] / 34

246 1. Poslouchej a zapisuj: /20 He is Z nadiktovaných písmen vytvoř co nejvíce anglických slov: / Author: Mark:.. Date:..

247 You are 20. She is happy. I am a girl. It is a monster. You are sad. We are ready. They are big. 196 Rozstříhej a skládej karty: CUT it and PLAY with the cards:

248 A) Škrtni nesprávnou možnost: Cross an incorrect 197 posibility : My name is / are Harry. I am / is a boy. I am / are 11. My mother are / is Jane and my father am / is Jerry. They is /are from England and I are /am from England too. My little sister Linda is / are 7 years old. We are/ is very good friends. B) Tvořte otázky: Make questions: E: She is a tall girl. Is she a tall girl? He is happy. You are a pupil. It is a monster. We are sad. They are tired. A) Tvořte věty. Make sentences: are 3. Is a tiger It she 2. They angry? happy. is......

249 /42 1. Doplň správný tvar a vytvoř otázku. 1.She a girl.? 2. I.. happy.? 3. It a car...? 4. We sad...? 6.You..boys..? 7. He.angry..? 8. They.. pupils..? 9. You..hungry..? / Přelož : Translate: Já jsem veselá. Ona je smutná. My jsme chlapci. On je velký. Ty jsi maminka. / Author:.. Date:.. Mark:

250 I have got a. You have got a. He has got. She hasn t got a. It has got a. We haven t got a. You have got. They haven t got a.199

251 200 A) Škrtni nesprávnou možnost: Cross an incorrect possibility: I have/has got a cat. She have/has got two brothers. He have/has got a big nose. You have/has got a car. Have/Has you got three friends? We have/has got five dogs. They have/has got blond hair. Have/Has she got a boyfriend? I have/has got a homework. You have/has got a computer. B) Vyber z předchozího textu 5 vět a napiš je správně: Choose 5 sentences from the text and write them: C) Popiš obrázek: Describe the picture: E: It has got red hair. 201 It has got a

252 /42 1. Doplň správný tvar has / have a vytvoř otázku. 1. She got blond hair? 2. I.. got a parrot..? 3. It got a red colour.....? 4. We got two eyes.....? 5.You.. got a mobile phone...? 6. He.. got two brothers..? 7. They.. got one dog..? 8. You... got a car.? 2. Přelož: Translate: / 24 Já mám dvě sestry. Ona má rybičku. My máme dva koně. On nemá bratra. Ty nemáš pero. / Author:.. Date:.. Mark:

253 He can swim. She can dive. He can run. She can ski. It can skate. She can play. tennis. He can play. football. She can jump. They can dance. He can t swim. She can t dive. He can t run. She can t ski. It can t skate. She can t play tennis. He can t play. football. She can t jump. 203 They can t dance.

254 A) Přiřaď správné věty k obrázkům a označ stejnými čísly: They can dance. It can skate. She can t play tennis. He can play football. She can ski. 204 He can run. B) Odpovídej pravdivě na otázky a užívej Yes, I can./no, I can t. Can you dive?... Can you speek English?... Can you ride a bike?... Can you jump?... Can you ride a camel?.. Can you play basketball?...

255 / Tvoř otázky: Make questions: E: It can fly. Can it fly? You can swim. She can ride a horse. They can play football. He can ski. You can play computer games. 2. Odpověz dle obrázků na otázky: : E: Can it skate? No, it can t. / 10 Can he play football? Can she play tennis? Can she jump? Can they dance? / 8 Author:.. Date:.. Mark: 205

256 206 Pravdivě odpovídej na otázky. Užívej Yes, there is. / No, there isn t., Yes, there are. / No, there aren t. Používej kostku. Is there a monkey in the classroom? Are there three boys in the classroom? Is there a book in the classroom? Is there a monster in the classroom? Are there seven pictures in the classroom? Is there your mother in the classroom? Is there a teacher in the classroom? Are there two computers in the classroom? FINISH YOU ARE GREAT!

257 A) Vytvoř množné číslo: Make plural: There is one boy. There is a lion. There is one bag. There is a chair. There is one window. There is There are three boys. There are B) Odpovídej na otázky celou větou. E: How many pens are there? There are two pens. How many horses are there?... How many cats are there?... How many dogs are there?... How many bugs are there?

258 /20 1. Nakresli podle zadání: Draw: There is one cat on yellow paper. There are three dogs on green paper. There is a ball on orange paper. There are six pens on blue paper. There are two monsters on pink paper. /5 2. Škrtni nesprávné: Circle the correct words: There is/are three boys. There is/are a tiger. There is/are eleven pupils. There is/are one book. There is/are eight chairs. There is/are one pencil case. Is/Are there five cars? Is/Are there a teacher? Is/Are there dogs? Is/Are there one horse? 3. Doplň do vět: seven, there, Are, an, girls /10 a) Is a window? b) there five dolls? c) There are birds. d) There is elephant. e) There are twenty. /5 208 Author:.. Date:.. Mark:

259 There is There is There are range LEPHANT ld pple 209

260 210 A) Doplňuj a/an: You are clown. He is big boy. It is apple. I have got red nose. I m little pupil. You have got orange car. We have got happy house. B) Poskládej věty a napiš: a girl. got apple. has an a pig? is got a He got I car. She you have Have C) Doplň a/an.box.apple.door orange.elephant..classroom..eagle zebra

261 /22 1. Do věty doplň a/an: Complete the sentences: I am little boy. I have got aeroplane. You are doctor. You have got black cat. happy He is clown. He has got apple. She is big girl. She has got red mouth. It is elephant. It has got orange nose. 2. Poskládej věty: Make sentences: /10 got a He an have You has orange long nose. got T- shirt. She super I f ace. got a got happy skirt. has have a /12 211

262 A pencil is the desk. A book is the window. A pen is the chair. A ruler is the classroom. IN ON UNDER BEHIND NEX TO OPPOSITE 212

263 A) Doplň správné předložky: in, on, next to, behind, opposite, under A parrot is.. the chair. 213 A mouse is. the chair. A dog is the table. A fish is the window. A cat is the table. A rabbit is..the chair. A parrot is.. the rabbit. B) Podtrhni správné věty: Underline only correct sentences: The dog is opposite the fish. The mouse is under the chair. The cat is behind the table. The fish is opposite the cat. The parrot is next to the dog.

264 / Škrtej nesprávné možnosti: Cross incorrect possibilities: A) A dog is in/on/ under the box. B) A cat is in/behind/ on the box. C) A spider is next to/ behind/ under the box. D) A fish is in/on/ under the box. /4 2. Popiš obrázek. Používej vazbu There is a předložky in, on, next to, behind, under E: There is a parrot on the chair. There is a / 15 Author:.. Date:.. Mark: 214

265 215

266 216 A) Doplň písmena a celé správně přepiš: Go d m rni g.. G od ye Hel o!. ood a tern on.. Goo e enin.. Good ni ht.. H w a e you?.. Wha s you name?.... I m ine, tha k you. How o d are yo?. B) Povídej si se spolužákem. Podle čísla, které padne na kostce, užívej otázky. I m How old are you? 2. How are you today? 3. What s your favourite animal? It s. My mother s name is I m, thank you. 4. What s your favourite colour? 5.What s your mother s name? 6. How many sisters have you got? It s I have got..sisters.

267 / Napiš věty správně: MORNING. GOOD ARE YOU? HOW.. BYGODOE. NIGHT. GOOD ELLOH. TREAFOONN. ODOG YOUR WHAT S NAME? MY IS JOHN. NAME.. WHAT S FAVOURITE COLOUR? YOUR.. EVENING. GOOD 2. Vymysli rozhovor a napiš: /20.. / 10 Author:.. Date:.. Mark: 217

268 Please draw line with correct colours to the smallest boxes. 2. Take a pencil and connect crazy words with colours. 3. Colour crazy words. 4. Write the correct words to the biggest boxes yellow red blue brown green white pink black orange grey

269 VYBARVI SPRÁVNĚ, ROZSTŘÍHEJ A SKLÁDEJ VĚTY RED GOLD BLACK BLUE SILVER YELLOW GREEN BROWN WHITE PURPLE GREY DARK PINK VIOLET ORANGE LIGHT It is a/an

270 /37 1. VYMALUJ : Colour: CIRCLE = BLUE CIRCLE DARK GREEN CIRCLE BROWN CIRCLE YELLOW CIRCLE ORANGE CIRCLE GREY CIRCLE LIGHT GREEN CIRCLE PINK CIRCLE PURPLE CIRCLE /9 2. DOPLŇ PÍSMENA: BL.CK COLO.R SILVE.. C.L.UR GR..EN CO.OUR Y.LLOW COL.R GR.Y CO.OU. P.NK OR.NGE P.RPLE BLA.K.IOLET /18 3. VYTVOŘ SLOVA: LACKB.. WOLEYL REYG.GEROAN. NBWRO.TEHWI. EGREN..EDR.. INKP..TVIOEL / Author:.. Date:.. Mark:

271 221 ELEVEN 11 TWENTY 20 TWELVE 12 TWENTY- TWO 22 THIRTEEN 13 THIRTY- THREE 33 FOURTEEN 14 FORTY - FOUR 44 FIFTEEN 15 FIFTY - FIVE 55 SIXTEEN 16 SIXTY - SIX 66 SEVENTEEN 17 SEVENTY-EIGHT 78 EIGHTEEN 18 EIGHTY - SEVEN 87 NINETEEN 19 NINETY - NINE 99 A HUNDRED 100 ONE HUNDRED AND TWENTY-ONE 121 PLUS + TIMES X MINUS - DIVIDE BY :

272 222 A) PŘIŘAĎTE A VYBARVĚTE FIFTY FORTY TWO TWENTY-SEVEN SIXTEEN B) PŘEČTI, VYPOČÍTEJ A ZAPIŠ SLOVEM: BBBBBBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBBBBBB BB = = = = = = = = 7.7= 100 : 10 = 8.8 = 48 : 8 = 9.3 = 54 : 6 = 5.7 = 18 : 9 =

273 /34 1. VYPOČÍTEJ A ZAPIŠ: COUNT AND WRITE: SEVENTEEN plus EIGHTEEN is thirty-five THREE times ELEVEN is FORTY plus FIFTY- FIVE is ONE HUNDRED divide by TEN is SEVENTY minus NINETEEN is /8 2. VYHLEDEJ A NAPIŠ ČÍSLA SLOVEM I ČÍSLICÍ /12 NINETY 90 NINETY/FOURTEENSIXTY-TWO SEVENTEENEIGHTYZEROTWELVE 3. VYŠKRTEJ V OSMISMĚRCE VŠECHNA ČÍSLA A SE ZBÝVAJÍCÍCH PÍSMEN SLOŽ SLOVO: N Y N T W O Y F E O O I U T O F E A N R N U E I T E E E R E V F X H V T A P I T I E E P Y! F Y S E N I N E T Y N E E T R I H T NINETY, FOURTEEN,SEVENTY, FIFTY, NINE,TWO, THIRTEEN, FIVE,ONE, SIXTEEN / Author:.. Date:.. Mark:

274 Poskládej slovo a zapiš. Vytvoř větu. MAKE a correct word and WRITE to the BOX. MAKE a SENTENCE with the word. 224

275 1. Vyhledávejte navzájem dle souřadnic. Use There is a/an. 2. Cut cards 1/AB, 1/CD, 1/EF 3. Play domino with the cards. 1 A B C D E F dog fish monkey 2 horse mouse tiger 3 zebra lion pig 4 bird hippo elephant 5 eagle hippo pig 6 parrot lion penguin 7 zebra crocodile horse 8 snake tiger fish 225

276 /35 1. Make words: HPPIO NOIL SANKE EGLAE. YNMOKE.. CRODILECO.. 2. Who is it? Colour boxes with the same colour. /6 I m from Africa. I m grey. I have got a big body and a long nose. I m from Antarctic. I like fish. I m black and white. I m from South America. I like little animals. PENGUIN MONKEY ELEPHANT I have got two wings. I m from Africa. I like ananas. I have got two hands. EAGLE /12 3. Write sentences with There is /There are..:..... / Author:.. Date:.. Mark:

277 227

278 HAMBURGER CHEESE HAM APPLE CHIPS PIZZA CHICKEN ORANGES BREAD BUTTER FISH BANANAS SALAMI SAUSAGES SALAD WATER YOGHURT CEREAL VEGETABLES JUICE MILK POTATOES FRUIT CHERRY CAKE ROLL EGG TEA 228

279 A) Make and write words : C.I..K.N F.S.. S..L..D P.Z.A V G T B E.. E.G.. P.T.T.E.... Y.G.U.T... B) Make sentences with: like, salad, don t, Do, I don t. 1. My favourite food is. 2. I vegetables. 3. I like potatoes. 4. you like pizza? 5. No,. C) Write: 229

280 1. Write sentences: E : I like pizza. pizza /16 vegetables sausages chicken potatoes /8 2. Crossword Potatoe, pizza, egg, milk, banana, milk, apple, cereal / 8 P L A E R E C A O P I Z Z A S N T H S I F U P A A E G G E R W N T O R K L I M A O K A P P L E B E 230 Author:.. Date: Mark:

281 METODICKÝ NÁVOD: Obrázkový průvodce: Stránky s jedním obrázkem jsou určené k vysvětlení učiva a k činnostním aktivitám a je vhodné tisknout je na tvrdý papír, nebo vybarvené zatavit. Postupně si karty z jednotlivých témat žáci ukládají do ENGLISH BOXu (uzavíratelná plastová krabička) a při opakovacích procvičovacích aktivitách je mohou používat. Stránky se dvěma obrázky jsou určeny k procvičování učiva. Stránky se třemi obrázky slouží ke kontrole probraného učiva. Hodnocení je uvedeno v každé kapitole zvlášť.

282 Zdroj: A B C D E F G H I ei bi: si: di: i: ef dži: eič ai J K L M N O P Q R džei kei el em en әu pi: kju: a: S T U V W X Y Z es ti: ju: vi: double eks wai zed ju:

283 Žáci vybarvují postupně dle diktátu učitele písmena. Později rozstříhají a pracují s kartičkami (pexeso,.) A) Postupně diktujeme všechna písmena kromě E,P,R,S,U. Žáci potom vytvoří slovo SUPER. B) Žáci nejprve sami vytvoří anglická slovíčka z písmen a zapíší je. Potom si ve dvojici kontrolují správnost. BOOK, MONKEY, FATHER, ZEBRA, CAR C) APPLE, 1.Diktujeme: BALL, BAG,CHAIR, COMPUTER, DOG,FROG, HOUSE, PEN, RULER, SEVEN. Za každou chybu strháváme jeden bod. Správně napsané slovo má hodnotu 2 body. Max. 20 bodů. 2. L, A, B, E, C, R, O, T, D, Z. Např. slova: ball, cat, car, bell, doll, red, door, zero. Každé správně zapsané písmeno má hodnotu 1bodu, vytvořené slovo 2 body. SEBEHODNOCENÍ: Žáci zakroužkují smajlíka, který nejvíce odpovídá tomu, co si myslí, že znají. Cekové hodnocení: 32 a více bodů.1, b.. 2, b.3, b..4, 9-0 b 5.

284 Vhodné okopírovat žákům tabulku k užívání, než si zapamatují tvary a vazby. TO BE I am a boy. /I m We are boys./ We re You are a boy. /You re You are girls./ You re He is a boy. / He s They are pupils./ They re She is a girl./ She s It is a car./it s I m not a boy. We are not boys. /aren t You are not a boy./aren t You are not girls. /aren t He is not a boy. /isn t They are not pupils. /aren t She is not a girl. /isn t It is not a car. / isn t QUESTIONS: Am I happy? Are we happy? Are you happy? Are you happy? Is he, she, it happy? Are they happy?

285 Žáci rozstříhají a pracují s kartičkami (skládají a čtou) U dětí s SVPU je dobré nejprve vybarvit řádek stejnou barvou. A) Žáci zaškrtávají nesprávný tvar. My name is / are Harry. I am / is a boy. I am / are 11. My mother are / is Jane and my father am / is Jerry. They is /are from England and I are /am from England too. My little sister Linda is / are 7 years old. We are/ is very good friends. Potom správné věty čtou nahlas. B) Žáci tvoří otázky. Úvodem je dobré zopakovat tvorbu otázek ve skupinách. Is he happy? Are you a pupil? Is it a monster? Are we sad? Are they tired? C) It is a tiger. They are happy. Is she angry? 1. Žáci doplňují správný tvar.(1b.) Potom tvoří otázku.(2b) Max: 27 bodů 2. Překládají věty správná věta 3 b. Max: 15 b., chyba ve slově -1 b. SEBEHODNOCENÍ: Žáci zakroužkují smajlíka, který nejvíce odpovídá tomu, co si myslí, že znají. Cekové hodnocení: Max 42 b. 38 a více.1, , , ,

286 Vhodné okopírovat žákům tabulku k užívání, než si zapamatují tvary a vazby. TO HAVE (mít) I have got a dog. You have got a dog. He has got a dog. She has got a dog. It has got a car. I haven t got a cat. You haven t got a cat. He hasn t got a cat. She hasn t got a cat. It hasn t got a nose. QUESTIONS: Have I got a dog? Have you got a dog? Has he, she, it got a dog? We have got a dog. You have got a dog. They have got a dog. We haven t got a cat. You haven t got a cat. They haven t got a cat. Have we got a car? Have you got a car? Have they got a car?

287 Žáci rozstříhají kartičky a pracují snimi (skládají a čtou, vytvářejí různé věty). U dětí s SVPU je dobré nejprve vybarvit každý řádek v prvních dvou sloupcích stejnou barvou. A) Žáci zaškrtávají nesprávný tvar. Potom správné věty čtou nahlas. I have got a cat. She has got two brothers. He has got a big nose. You have got a car. Have you got three friends? We have got five dogs. They have got blond hair. Has she got a boyfriend? I have got a homework. You have got a computer. B) Žáci opíší 5 vět z předchozího textu. C) Popisujeme obrázek -nejprve pojmenujeme. What s its name? (např.: Každý vymyslí jméno, napíše na kartičku a vloží do kouzelného klobouku. Potom vylosuje 1 žák). I ts name is.. Potom vytváříme věty s popisem postavy. Žáci zapisují věty, které popíší postavičku. It has got a head. 1. Žáci doplňují správný tvar.(1 b). Potom tvoří otázku.(2 b). Max: 24 bodů 1.has, Has she got blond hair? 2. Have, Have you got a parrot? 3.has, Has it got a red colour? 4. have, Have we got two eyes? 5.have, Have you got a mobile phone? 6.has, Has he got two brothers? 7.have, Have they got one dog? 8.have, Have you got a car? 2. Překládají věty: I have got two sisters. She has got a fish. We have got two horses. He hasn t got a brother. You haven t got a pen. - správná věta 3 b. Max: 15 b, chyba ve slově -1 b. SEBEHODNOCENÍ: Žáci zakroužkují smajlíka, který nejvíce odpovídá tomu, co si myslí, že znají. Celkové hodnocení: 36 a více

288 Žáci postupně přečtou texty pod obrázky s důrazem na správnou výslovnost. Potom rozstříhají a mohou hrát ve dvojicích pexeso. Nebo podle diktátu spolužáka skládat kartičky a potom vzájemně kontrolovat správnost pořadí. A) Žáci přiřadí stejná čísla větě a obrázku, které k sobě patří. B)Žáci odpovídají podle sebe na otázky. 1. Tvoří otázku: Can you swim? Can she ride a horse? Can they play football? Can he ski? Can you play computer games? -- správná věta (2 b), chyba ve slově ( -1b). Max: 10 b bodů 2. Odpovídají na otázky dle obrázků. Yes, he can. Yes, she can. No, she can t. Yes, they can. Max: 8 b SEBEHODNOCENÍ: Žáci zakroužkují smajlíka, který nejvíce odpovídá tomu, co si myslí, že znají. Celkové hodnocení: 16 a více

289 Žáci pracují ve dvojicích. Jeden čte otázku a druhý odpovídá. Mohou také používat figurku a kostky a postupně odpovídat na všechny otázky. A) Podle číslice v modrém rámečku tvoří věty s množným číslem. B) Odpovídají podle obrázků na na otázky. 1. Kreslí podle zadání. Max: 5 b 2. Škrtají nesprávné tvary. There are three boys. There is a tiger. There are eleven pupils. There is one book. There are eight chairs. There is one pencil case. Are there five cars? Is there a teacher? Are there dogs? Is there one horse? Max: 10 b. 3.Doplňují věty: a) Is there a window? b) Are there five dolls? c) There are seven birds. d) There is an elephant. e) There are twenty girls. Max: 5 b. SEBEHODNOCENÍ: Žáci zakroužkují Smajlíka, který nejvíce odpovídá tomu, co si myslí, že znají. Celkové hodnocení: 18 a více 1, , , ,

290 1. Nejprve přečteme společně jednotlivé členy. Neurčité a, an a určitý the vybarvíme různými barvami. 2. Čteme věty ve sloupcích s důrazem na členy. První sloupec: There is a bag. There is a spider. Druhý sloupec: There is an orange pen Třetí sloupec: There are the bags. Vysvětlíme dětem užívání neurčitých a určitých členů. 3. Rozstříháme a přiřazujeme karty ke členům. A), C) Podle počáteční hlásky nadcházejícího slova doplňujeme členy a/an A) You are a clown.he is a big boy. It is an apple. I have got a red nose. I m a little pupil. You have got an orange car. We have got a happy house. C) a box, an apple, a door, an orange, an elephant, a classroom, an eagle, a zebra B) Žáci tvoří věty z nabídky slov ve skupinách a zapisují je. I have got an apple. He has got a car. She is a girl. Have you got a pig? 1. Doplňují do vět správné členy: a an a a a an a a an an Max: 10 b. 2. Tvoří věty z nabídky slov a zapisují je. You have got a long nose. He has got an orange T-shirt. She has got a super skirt. I have got a happy face. Za každou správnou větu 3 b., chyba ve slově -1 b. Max: 12 b. SEBEHODNOCENÍ: Žáci zakroužkují smajlíka, který nejvíce odpovídá tomu, co si myslí, že znají. Celkové hodnocení: 20 a více 1, , , ,

291 1. Nejprve přečteme předložky: in, on, under, next to, opposite, behind. Postupně doplňujeme společně do vět a žáci plní význam vět. Např.: A pencil is under the desk. položí tužku pod lavici na zem. Potom karty rozstříhají a tvoří věty. Navzájem si mohou dávat úkoly a správně užívat předložky. Na závěr obměňují podtržené tvary ve větách. A věty zapíší do sešitu. A) A parrot is on the chair. A mouse is under the chair. A dog is next to the table. A fish is behind the window. A cat is on the table. A rabbit is in the chair. A parrot is opposite the rabbit. B) Podtrhni správné věty: The dog is opposite the fish. The mouse is under the chair. The cat is behind the table. The fish is opposite the cat. The parrot is next to the dog. 1. Žáci mají vyškrtávat nesprávné možnosti: A) A dog is in/on/ under the box. B) A cat is in/behind/ on the box. C) A spider is next to/ behind/ under the box. D) A fish is in/on/ under the box. Max: 4 b. 2.Žáci popisují obrázek. Mají napsat alespoň 5 vět. There is a fish behind the window. There is a dog next to the chair. There is a rabbit in the chair. There is a cat on the table. There is a mouse under the chair. There is a parrot next to the rabbit. Za každou správnou větu 3 body. Max:15 b. SEBEHODNOCENÍ: Žáci zakroužkují smajlíka, který nejvíce odpovídá tomu, co si myslí, že znají. Celkové hodnocení: 17 a více 1, , , ,

292 1. Žáci přečtou jednotlivá slova. Vytvářejí věty. Označí si stejně texty, které k sobě patří. Vystřihnou si panáčky a snaží se ve vylosovaných dvojicích tvořit rozhovory. Potom reprodukují před třídou. A) Žáci přepíší doplněné věty správně. Good morning. Goodbye. Hello! Good afternoon. Good evening. Good night. How are you? What s your name? I m fine, thank you. How old are you? Hra: Žáci ve dvojici házejí kostkou. Podle padnoucího čísla přečtou otázku a odpovídají na ni. Rozdělí se na 2 nebo 4 skupiny. Potom ve skupině vymyslí nové otázky a napíší je. Každá skupina vytvoří tři. Označí je čísly 1-3 a 4-6 a znovu hrají proti sobě. Vždy se jeden ze skupiny ptá libovolného člena otázkou, jejíž číslo padlo na kostce. Za správně odpovězené a hezky anglicky vyslovené odpovědi získává skupina bod. 1) Žáci poskládají věty - za každou správnou 2 b., Max.: 20 b. Good morning. How are you? Goodbye. Good night. Hello. Good afternoon. What s your name? My name is John.What s your favourite colour? Good evening. 2) Žáci vytvoří a zapíší rozhovor. Max.: 10 b. Max : 30 b. SEBEHODNOCENÍ: Žáci zakroužkují smajlíka, který nejvíce odpovídá tomu, co si myslí, že znají. Celkové hodnocení: 27 a více 1, , , ,

293 1. A) Žáci vybarví správnou barvou kartičky. Společně s učitelem nacvičují výslovnost. B) Rozstříhají kartičky a tvoří věty: It is a RED pen.. 1) Do malého rámečku namalují čárku správnou barvou. 2) Spojí přeházené slovo se správnou barvou 3) Vybarví přesmyčku správně 4) Vytvoří slovo z přesmyčky a zapíší do volného políčka. 1) Vymalují kruhy správnou barvou. max. 9 b. 2) Doplní chybějící písmena. BLACK COLOUR PINK SILVER COLOUR ORANGE GREEN COLOUR PURPLE YELLOW COLOUR BLACK GREY COLOUR VIOLET..max 18 b. 3) Tvoří slova. BLACK YELLOW GREY ORANGE BROWN WHITE GREEN RED PINK VIOLET..max 10 b. SEBEHODNOCENÍ: Žáci zakroužkují smajlíka, který nejvíce odpovídá tomu, co si myslí, že znají. Celkové hodnocení:.max 37 b. 33 a více..1, , , ,

294 Přehled čísel - žáci čtou, zvýrazní si přípony - TEEN a -TY. Dále používají jako pomůcku. SVPU vhodné používat stále A) Žáci přiřazují počet ke správnému číslu B) Vypočítají a zapisují slovem: Forty-two sixty eighty-three forty-two ninety-nine forty-two fifty-two thirty-five Forty-nine ten sixty- four eight Twenty- seven nine thirty -five two 1) Vypočítají a zapíší slovem Thirty-three ninety-five ten fifty-one..max 8 b. 2) Max 12 b. FOURTEEN 14 SIXTY-TWO 62 SEVENTEEN 17 EIGHTY 80 ZERO 0 TWELVE 12 3) You are happy! Max 14 b. N Y N T W O Y F E O O I U T O F E A N R N U E I T E E E R E V F X H V T A P I T I E E P Y! F Y S E N I N E T Y N E E T R I H T SEBEHODNOCENÍ: Žáci zakroužkují vhodného smajlíka Celkové hodnocení:.max. 34 b. 29 a více..1, , , ,

295 1. Žáci vyhledávají navzájem dle souřadnic. 3A zebra, 4F dog, Užívají : There is a/an. 2. Rozstříhají karty1/ab, 1/CD, 1/EF 3. Hrají domino Žáci poskládají slova a zapíší správně. Potom vytvářejí věty.. Např.: A frog is green. A zebra has got four legs 1) Poskládají slova: HIPPO EAGLE LION MONKEY SNAKE CROCODILE Max. 6 b. 2) Vybarvují vhodné rámečky stejnou barvou: I m from Antarctic. I like fish. I m black and white. PENGUIN I m from Africa. I m grey. I have got a big body and a long nose. ELEPHANT I m from South America. I like little animals. I have got two wings. EAGLE I m from Africa. I like ananas. I have got two hands. MONKEY Max. 12 b. 3) Píší věty: There is an eagle. There are seven lions.there are two elephants. There are three crocodiles. There are three hippos. Max. 15 b. SEBEHODNOCENÍ: Žáci zakroužkují smajlíka, který nejvíce odpovídá tomu, co si myslí, že znají. Celkové hodnocení:.max. 33 b. 29 a více 1, , , ,

296 Sada slov a obrázků slouží k nácviku slovní zásoby. Žáci mohou: hrát pexeso, bingo, skládat dvojice na čas A) CHICKEN FISH SALAD PIZZA VEGETABLES EGG POTATOES YOGHURT B) 1. My favourite food is salad. 2. I like vegetables. 3. I don t like potatoes. 4. Do you like pizza? 5. No, I don t. 1. Děti píší podle symbolu Smajlíka: I don t like vegetables. I like sausages. I like chicken. I don t like potatoes. Max. 8 b. P L A E R E C A O P I Z Z A S N T H S I F U P A A E G G E R W N T O R K L I M A O K A P P L E B E 2. luští osmisměrku, vyjde: super work Max. 8 b. C) Bananas,,oranges, vegetables potatoes sausages, SEBEHODNOCENÍ: Žáci zakroužkují vhodného smajlíka Celkové hodnocení:.max. 16 b. 14 a více 1, , , ,

297 5 th grade Worksheets

298 Procvičování slovesa TO BE

299 1) Complete the verb forms (to be) I... you... I am a green he... bird!!! she... it... we... you... they... 2) Choose the correct form of the verb (to be) Hi. I is/am Jane. I are/am twelve. This is/are my brother Sam. He is/am ten. Elena am/is my sister. She am/is thirteen. We are/is from Australia. Scooty and Snowy is/are my dogs. Snowy is/are big and Scooty am/is small. They is/are my very good friends ) Write about you and draw a picture of your family

300 4) Read the text and answer the questions (make short answers) Today is the first day at school. My friends are in the playground. I am in the playground, too. I am twelve years old. My friend Steve is eleven years old. We are in class 3. The teacher is Mr. Brown. He is great! The classroom is big and the lessons are nice. We are very happy. Ex.: Is today the first day at school? Yes, it is. a) Is Jane at home? b) Is Jane in the playground? c) Is Jane ten years old?... d) Is Steve ten years old?.. e) Are Steve and Jane in class 4?. f) Is Mr. Brown the teacher? g) Are the lessons nice?. h) Are Steve and Jane happy?.. 5) Set the words and sentences MYNAMEISTONYIAMABUTTERFLY IAMYOURFRIENDMYFRIENDISBUTTERFLYJACKIE HOWAREYOUIAMFINETHANKYOU And now it s your turn 232

301 Procvičování slovesa TO HAVE GOT

302 1) Play this memory game I ve got big nose. I ve got short hair. I ve got long hair. I ve got dark hair. I ve got big ears. I ve got small hat. I ve got big eyes. I ve got small eyes. I ve got big mouth. I ve got big arm. I ve got white teeth. I ve got curly hair. 233

303 2) Text cards. Work in pairs I ve got a big head. I ve got short black hair. I ve got little brown eyes. I ve got a little nose. I ve got big ears. I ve got a big mouth. I ve got seven white teeth. A I ve got a little head. I ve got short red hair. I ve got little black eyes. I ve got a little nose. I ve got little ears. I ve got a little mouth. I ve got three white teeth. B I ve got a big head. I ve got long black hair. I ve got big brown eyes. I ve got a big nose. I ve got little ears. I ve got a big mouth. I ve got four white teeth. C I ve got a big head. I ve got short blond hair. I ve got little green eyes. I ve got a little nose. I ve got big ears. I ve got a little mouth. I ve got two white teeth. D I ve got a little head. I ve got long brown hair. I ve got big blue eyes. I ve got a big nose. I ve got big ears. I ve got a big mouth. I ve got one white tooth. E I ve got a little head. I ve got long blond hair. I ve got big grey eyes. I ve got a little nose. I ve got little ears. I ve got a little mouth. I ve got five white teeth. F 234

304 3) My favourite monster READ AND MATCH 6. MY NAME IS KATU. I M ORANGE. I HAVE GOT TWO BIG EYES, A SMALL MOUTH AND A LONG TAIL. MY FEET ARE SMALL. 1. MY NAME IS BLACKIE. I M RED AND BLACK. I HAVE GOT TWO BIG EYES, A SMALL MOUTH TWO TEETH, TWO SHORT ARMS AND TWO SMALL HANDS. 2. MY NAME IS BROWNIE. I M BIG, BROWN AND HAIRY. I HAVE GOT TWO BIG EYES, A SMALL MOUTH AND A BIG TOOTH. 3. MY NAME IS DINO. I M GREEN AND RED. I HAVE GOT A LONG TAIL. I HAVE GOT TWO EYES, A SMALL MOUTH AND TWO TEETH. 4. MY NAME IS PINKY. I M PINK. I HAVE GOT TWO BIG EYES, A SMALL NOSE, A SMALL MOUTH, TWO SHORT ARMS AND LIGHT BLUE FEE. 5. MY NAME IS MOR. I M PINK. I HAVE GOT TWO BIG EYES, A SMALL MOUTH, TWO HANDS, TWO THIN LEGS AND A LONG GREEN TAIL WITH A STAR. 7. MY NAME IS KORK. MY BODY IS LIGHT BLUE, I HAVE GOT ONE EYE, A SMALL MOUTH, ONE TOOTH, TWO ARMS, AND TWO HANDS MY HAIR IS SHORT AND PURPLE SPIKY. TRUE OR FALSE 1. Blackie hasn t got three eyes 6. Pinky has got two small eyes 2. Brownie is big and brown 7. Kork has got black hair 3. Mor is black and red 8. Brownie has got one tooth 4. Katu has got a short tail 9. Mor has got a big mouth 5. Dino is wearing a cap 10. Katu is orange LOOK AT THE PICTURE AND COMPLETE THE SENTENCES USING HAS/HASN T GOT 1. Mor a long tail. 6. Dino two hands. 2. Dino one tooth. 7. Mor a small body. 3. Blackie three eyes. 8. Kork two eyes. 4. Brownie a big mouth. 9. Pinky two ears. 5. Katu big feet. 10. Blackie two long arms. 235

305 Procvičování slovesa CAN

306 CAN / CAN T 1) Label the pictures with the words in the box a) swimming b) basketball c) skating d) surf e) running f) tennis g) football h) climbing i) sailing j) boxing k) parachute jumping l) weight lifting 2) Look at the pictures and write sentences with can and can t 3) Answer these questions Can you swim? Can your mother cook? Can you play the piano? Can you speak English? Can your best friend play football? 236

307 4) Find someone who can YOUR NAME IS JACK. YOU CAN FLY A KITE. YOU CAN T DRIVE A CAR. YOUR NAME IS HELEN. YOU CAN DRIVE. A CAR AND RIDE A BIKE. YOUR NAME IS PETER. YOU CAN T SKI. YOU CAN SKATE. YOUR NAME IS NICK. YOU CAN JUMP THE ROPE. YOU CAN T SLICE THE BREAD. YOUR NAME IS JONATHAN. YOU CAN RIDE A BIKE. YOU CAN T RIDE A MOTORBIKE. YOUR NAME IS NELLIE. YOU CAN COUNT TO TEN. YOU CAN T DRIVE A CAR. YOUR NAME IS ALEX. YOU CAN SKI VERY WELL. YOU CAN T CATCH A FISH. YOUR NAME IS VERONICA. YOU CAN SING. YOU CAN PAINT. YOUR NAME IS WENDY. YOU CAN SING. YOU CAN T PAINT. YOUR NAME IS FRED. YOU CAN T SING. YOU CAN T PAINT. 237

308 yes no yes yes no yes no yes no yes

309 no yes yes no yes yes yes no no no 238

310 Present continuous

311 1) Read and match a) cook e) eat breakfast b) read a book f) write a letter c) play football g) play tennis d) swim h) paint a picture 2) Look at the pictures and write He is cooking. She The children A dog My brother His mother Emily She 239

312 What are they doing? Make questions with the present continuous and answer them. 1. Is she reading a book? No, she isn t Write 4 sentences about you and draw. What are you doing? 240

313 Read this letter and answer the questions Hallo Emily, I m having a fantastic holiday. The sun is shining and the birds are singing. My family is in the garden. My mother is reading under the tree. My father is making some grill chicken for dinner. My brother is playing football with his friend. I am playing with our dog. It is dinner time. We are sitting around the table. Love from Kate 1. Who is writing this letter? 2. Who are singing? 3. Where is my family? 4. Where is mother reading? 5. What is father making? 6. What is brother playing? Read the letter once more. Are the sentences true or false? True False Emily is writing a letter. Kate s family is in the garden. Her mother is in the garden. Her father is reading a book. They have got a grill chicken for dinner. Her brother is playing football. Kate is watching TV now. They are sitting around the table.

314 Say loudly and write sentences about what you are doing 1) PAINT five flowers blue, red, orange, pink and yellow. 2) PAINT green grass for the horse. 3) COLOUR the tree, the cat, the sun and the sky. Ex.: I m painting one brown horse. Work in pairs and describe this picture. Use present continuous. 241

315 242

316 Present simple

317 Complete the sentences WHAT DO THEY DO? Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 243 On Jack rides a horse. On my sister reads a book. On Emily plays tennis. On Anne plays the flute. On Mary goes fishing. On Michael visits a doctor. On John plays football. Now, write about yourself: On Mondays On Tuesdays On Wednesdays On Thursdays On Fridays On Saturdays On Sundays

318 Answer the questions Do you play football? What do you do on Mondays? Do you go shopping? What do you do on Thursdays? Do you go fishing in your free time? What is your favourite day? What do you do in your free time? Draw a picture

319 Questionary (likes/dislikes) tick (Yes, I do) cross (No, I don t) Names Do you like snakes? Do you like comedies? Do you like football? Do you like computer games? Do you like pink colour? Do you like pets? Do you like quizzes? Do you like cookies? Do you like spiders? Do you like mushrooms? Do you like holidays? Do you like English? Write your own Questionary

320 I play tennis on Friday He likes black colour Jack horse rides a on Mondays

321 START What s your favourite subject? Do you like fruit? What Tv programmes do you like? Does gorilla eat meat? You loose your turn. Do you? Move three squares forward. What do you do on Sundays? Where do you live? Does? Do you like Math? You loose your turn. I can Do you go shopping? Have you got a brother? What does the giraffe eat? Where does the whale live? Move three squares forward. Can you play table tennis? Do you like animals? Does cat swim? When have you got English today? What is your name? I play You loose your turn. FINISH 244

322 Vazba THERE IS / ARE Prepositions

323 Look at the picture and write sentences. Use THERE IS / THERE ARE 245 Ex.: There is one horse

324 Pupil A This is my liv_ng r_ om. There are two on the wall, next to the door. There is a r_d and two comfortable. There is a red carpet behind the table our likes sleeping there. In the middle of the r m there s a with some fresh flowers on it. Pupil B This is our k ch_n. There is a c_o_er and there are lots of. It isn t very b_g, so there isn t a with. We eat in the. In the kitchen there is a f_id and a dish_asher. There are th_e_ phot_gr_phs on the w_ll. Pupil C This is my. There is a big b_d. My Lisa sleeps there. Next to the b_d, there is a small t_bl_ with a on it. Next to the table there are many on the book_hel_. There are t_o u_der the b_d. 246

325 Draw Where is it? 1. The ball is under the table. 6. The books are behind the chair. 2. The car is on the chair. 7. The bell is under the chair. 3. The key is on the desk. 8. The apple is on the desk. 4. The teddy bear is next to the desk. 9. The cup is in the box. 5. The pen is in the box. 247

326 What is in the picture? MATCH 1-table 2-stairs 3-window 4-lamp 5-door 6-flowers 7-sofa 8-carpet 9-telephone 10-desk 11-wall 12-floor 13-television 14-bookcase Read and complete the text. Use these preposition ON BEHIND IN UNDER NEXT TO OPPOSITE BETWEEN Our living room is big. There is a sofa the TV. There is a table the sofa and the TV. My mother puts a vase with flowers the table. There is a carpet the table. There is a computer the desk. The bookcase is the desk. There are books the bookcase. There is a big window the TV. There is a lamp the table. The telephone is the door. Read the sentences and colour 1. THE SOFA IS BLUE AND WHITE. 5. THE TABLE IS BROWN. 2. THE LAMP IS YELLOW. 6. THE TELEPHONE IS PURPLE. 3. THE BOOKCASE IS GREY. 7. THE CURTAINS ARE ORANGE. 4. THE FLOWERS ARE RED. 8. THE DESK IS BLACK. 248

327 PARTS OF THE HOUSE Write the number in the right circle 1) Bathroom 2) Kitchen 3) Dining room 4) Bedroom Write TRUE/FALSE 1.There is a wardrobe in the bedroom. 2. There is a table in the kitchen. 3. There is a sofa in the dining room. 4. There is a fridge in the bathroom. 5. There is a window in the bedroom. 6. There are two chairs in the bathroom. 7. There is a fridge in the kitchen. 8. There is a bookcase in the bedroom. Complete with T THERE IS/ISN T - THERE ARE/AREN T 1. a flower in the dining room. 2. a bin in the kitchen. 3. a cupboard in the bathroom. 4. four chairs in the dining room. 5. two tables in the kitchen. 6. a picture in the bedroom. 7. a mirror in the bedroom. 8. a clock in the kitchen. Answer the questions Is there a computer in the bedroom? Are there four chairs in the kitchen? Is there a picture in the bathroom? Are there two tables in the kitchen? Is there a clock in the dining room? 249

328 Possessive (personal) Pronouns, Articles A, AN

329 MY, YOUR, HIS Complete the chart Personal pronoun I you he she it we you they In Czech Possessive pronoun In Czech Complete possessive pronoun (my/your/her/his/our/their) 1. Here s Jane. Debbie is sister. 2. We re Sita and Jenny. This is house. 3. I m Ann. And you? What s name? 4. This is Jenny and Sally and mum. 5. This is Jenny and this is sister Sally. 6. I m Ben and this is uncle. Choose A or B. a) These are...books. a) he s b) his b) Is Jane s skirt long? Yes,... skirt is long. a) her b) its c) It isn t my shirt. Is it... shirt? a) you b) your d) That s...family. a) I b) my e) Is this the woman s hat? Yes, it is... hat. a) their b) her f) The dog is fat.... ears are big. a) his b) its A girl in my class Complete each chart. A boy in my class...name is......surname is......is...years old....name is......surname is......is...years old....eyes are......hair is......eyes are......hair is...

330 HELLO Complete the sentences: This is passport. (I) They are children. (we) It is camera. (he) This is bag. (they) Have you got passport? (you) Is this radio? (she) What is name? (it) Circle the correct word: Its / it's my umbrella. Have you got your / you're radio? Your / You're late! It's / Its their T-shirt. I have got you're / your passport. It is their / they're camera. Complete the Hi Peter, I have got a new pet! It is a rabbit. name is Duplo. parents like Duplo, too. You have got a hamster. hamster can play with rabbit! It is great! Bye bye! Try to write your own . Use possessive pronouns as much as possible.

331 My Family (melodie Bratře Kubo) I like mother, I like father, brother too, brother too I like sister Mary, I like sister Mary, and you too and you too. I like uncle, I like auntie, cousin too, cousin too I like my family, I like my family and you too and you too. mother father brother sister uncle auntie cousin family 250

332 WHAT S THIS? First number the picture. Then complete A/AN lion 1 horse 8 tiger 10 elephant 7 tortoise 9 penguin 6 monkey 3 ostrich 11 eagle 12 cat 2 alligator 5 dog

333 Find the words A or AN? Write A or AN into the circles. o m o u s e t s e y m u t n t l a b c i a r p p r o k h i p v e n i p c a r l a f e h r e l u r l m o r a n g e 252 Put the words into the sentences. 1. We use it on Maths lesson: a/an 2. It can run but it can t fly: a/an 3. Mickey is a/an 4. It has got four wheels: a/an 5. You can see it in the Zoo: a/an 6. Rhyme with bear: a/an 7. It is a red fruit: a/an 8. It is rainy day today. Use a/an 9. It can also be a colour: a/an 10. It can fly in the high: a/an

334 Fill in the gaps with a, an or leave blank. JOBS She is waitress. They are doctors. My brother is architekt. Are you nurse? My mother is teacher. He is actor. My sister is taxi-driver. We are car mechanics. Are you students? My father is electrician. WHERE DO THEY WORK? Match the people and the places A teacher works in a. A doctor works in a. A secretary works in an. An actor works in a. A policeman works in a. A football player works in a. A salesgirl works in a. A lifeguard works in a. A pilot works at the. hospital office theatre police station stadium school swimming pool airport shop What is your favourite job? Draw a picture.

335 The time, days of the week, numbers (on, at)

336 WHAT S THE TIME? Complete It s seven o clock It s half past eight It s half past one It s twelve oʼclock It s four oʼclock Itʼs nine o clock Itʼs ten oʼclock Itʼs eleven oʼclock It s half past three It s half past two It s seven o clock It s half pas seven It s ten o clock It s half past eleven 253

337 WHAT TIME IS IT? Complete (digital) 8.25 It s eight twenty-five

338 DAYS OF THE WEEK Complete T E SDAY W D E DAY M ND - Y - U - DAY F I AY Unscrabble these word SEWDEDANY DUYSETA FDAIRY NASDUY SAYTUDRH RYTDAUSA Find the days of the week A S A S T A W A U T A H F E A N U T U R D A D E U R I N A A S R S D E A Y D D D A S M O A A A Y D A A Y Y Y A A Is it TRUE or FALSE? 1. A week has seven days. 2. One day has twenty five hours. 3. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday are called weekdays. 4. Saturday and Sunday are called weekends. 5. The week starts on Tuesday. 6. The week finishes on Saturday. 7. Three days have 72 hours. M O N D A Y Y

339 Complete this crossword NUMBERS Put the numbers in order and write them Across 1) 33 3) 90 5) 80 7) 18 9) 24 10) 22 11) 13 13) 15 14) 4 15) 70 Down 1) 32 2) 8 4) 19 6) 55 8) 44 9) 40 12)

340 1 five 5 nine 9 sixteen 16 thirteen 13 two 2 six 6 forty-three 43 seventeen 17 ten 10 twentytwo 22 seven 7 fifty-one 51 eighteen 18 eleven

341 11 nineteen 19 thirty 30 seventy-five 75 fourteen 14 eight 8 twelve 12 sixty 60 three 3 fifteen four 4 eightynine twentyone 21 twenty 20 one

342 WHAT DAY IS? (ON, AT) PM MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY 6.00 Pet show football tennis flute flute football 6.30 news aerobic 7.00 English aerobic cooking 7.30 maths Pet show 8.00 tennis flute squash 8.30 news maths 9.00 cooking aerobic aerobic 9.30 concert cooking Pet show English news English squash concert tennis tennis aerobic news Ex: What day is pet show? It s on Monday at six o clock What day is cooking? What day is tennis? What days is news? What days is Pet Show? What days is concert? What day is flute? What day is aerobic? What days is News? What day is football? What days is Maths? What day is English?

343 Metodika a řešení

344 1) V tomto cvičení žáci doplní tvary slovesa TO BE. Mohou tvořit věty, otázky a Odpovědi. ŘEŠENÍ: I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are 2) V tomto cvičení žáci zakroužkovávají (podtrhávají) správný tvar slovesa TO BE, který patří do věty. Věty si mohou společně přeložit. Učitel (žáci navzájem) tvoří otázky a ostatní odpovídají práce ve dvojicích, ve skupinách ŘEŠENÍ: Hi. I am Jane. I am twelve. This is my brother Sam. He is ten. Elena is my sister. She is thirteen. We are from Australia. Scooty and Snowy are my dogs. Snowy is big and Scooty is small. They are my very good friends. 3) Podle cvičení 2 žáci napíší krátky text o sobě a své rodině s použitím slovesa TO BE. Pak nakreslí sebe a svou rodinu. Přiřazování textu k obrázkům 4) V tomto cvičení žáci pracují s textem. Nejdříve si přečtou a poté odpovídají na otázky podle pravdy s užitím krátkých odpovědí. ŘEŠENÍ: a) No, she isn t. b) Yes, she is. c) No, she isn t. d) No, he isn t. e) No, They aren t. f) Yes, he is. g) Yes, they are. h) Yes, they are. 5) Žáci oddělí od sebe slova, věty a napíší. Poté vymýšlejí pro své spolužáky své vlastní rébusy. ŘEŠENÍ: MY NAME IS TONY. I AM A BUTTERFLY. I AM YOUR FRIEND. MY FRIEND IS BUTTERFLY JACKIE. HOW ARE YOU? I AM FINE, THANK YOU. 255

345 METODIKA: 1) PEXESO 1. Rozdělíme kartičky mezi žáky. Žáci se pohybují po třídě. Popisem obrázku nebo přečtením věty se žák snaží najít kartičku do páru. 2. Rozdělíme žáky do skupin po čtyřech. Žáci hrají klasické pexeso. Otočenou kartičku popíší nebo přečtou. 2) TEXT CARDS Žáci pracují ve dvojicích. Žák A obdrží kartičku, čte popis. Žák B kreslí podle popisu obrázek. Žák B popisuje nakreslený obrázek. Žák A kontroluje správnost vět podle své kartičky. Žáci si vymění kartičku a role. Žák podle obrázku klade otázky. 3) MY FAVOURITE MONSTER Žáci si prohlédnou obrázek a přečtou texty. Podle popisu přiřadí strašidlu číslo. Podle pravdivosti doplňují True:T, False:F vše zjistí v předešlém cvičení v textu. Doplňování slovesa MÍT podle pravdivosti. ŘEŠENÍ: Blackie hasn t got three eyes. T 6. Pinky has got two small eyes. F 2. Brownie is big and brown. T 7. Kork has got black hair. F 3. Mor is black and red. F 8. Brownie has got one tooth. T 4. Katu has got a short tail. F 9. Mor has got a big mouth. F 5. Dino is wearing a cap. T 10. Katu is orange. T 1. Mor has got a long tail. 6. Dino has got two hands. 2. Dino hasn t got one tooth. 7. Mor has got a small body. 3. Blackie hasn t got three eyes. 8. Kork has got two eyes. 4. Brownie hasn t got a big mouth. 9. Pinky has got two ears. 5. Katu hasn t got big feet. 10. Blackiehasn t got two long arms. 256

346 METODIKA: Can / Can t: 1. Žák přiřadí slova (písmena) k jednotlivým obrázkům. 2. Žák podle obrázků napíše kladnou/zápornou větu pomocí can, can t. 3. Žák odpoví na otázky podle pravdy a podle sebe. ŘEŠENÍ: He can t play basketball. He can skate. He can t weight lift. B C L He can surf. He can run. He can play tennis. D E F He can play football. He can climb. He can t swim. G H A. He can sail. He can t box. He can parachute jump. I J K Find someone who can Instrukce pro práci ve třídě Třídu rozdělíme na dvě skupiny, všechny karty máme předem nastříhané. Jedna skupina obdrží kartičky s jednoduchými sděleními ve větách, další skupina obdrží kartičky s obrázky. Každý žák si detailně prostuduje svou kartičku, nikomu ji neukazuje. Úkolem obou skupin je najít svou dvojici (věty-obrázky patřící k sobě), a to pomocí kladení otázek. Vlastní aktivita probíhá v rozmezí několika minut. Žák s větami klade otázky, např.: Can you fly a kite? Žák s obrázky odpovídá celou větou Yes, I can / No, I can t (žáci se mohou v úvodu zdvořile navzájem představit na kartě mají uvedeno jméno osoby). Vzájemná kontrola. Podle jazykové vybavenosti žáků mohou dvojice dále tvořit věty, např.: What else can you do? Tip: Dvojice navzájem kreslí jednoduché náčrtky činností a slovně popisují,co spolužák umí/neumí. 257

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů Smysly jsou nejen pro děti důležitým informačním kanálem. Díky nim získáváme informace o světě a jeho proměnách, a to často naprosto

Více

Pohádkový festival. Redakce v novém kabátě. Časopis žáků ZŠ Londýnská. Z obsahu čísla. Říjen 2006, sedmé číslo

Pohádkový festival. Redakce v novém kabátě. Časopis žáků ZŠ Londýnská. Z obsahu čísla. Říjen 2006, sedmé číslo H o d i n y Časopis žáků ZŠ Londýnská Říjen 2006, sedmé číslo Pohádkový festival v Jičíně Představení nové redakce Bez čeho by nebyla škola školou Redakce v novém kabátě Noví členové redakce, žáci z volitelného

Více

Prvouka. Pracovní listy pro žáky ZŠ. 1.ročník

Prvouka. Pracovní listy pro žáky ZŠ. 1.ročník Začlenění průřezových témat do učiva 1.stupně ZŠ Prvouka Pracovní listy pro žáky ZŠ 1.ročník Tento výukový materiál je součástí metodiky a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli pro výuku prvouky

Více

Lekce 2. Aktivita: Malovačka. Procvičení širší slovní zásoby. Postup viz předchozí aktivita. Pracovní list 28

Lekce 2. Aktivita: Malovačka. Procvičení širší slovní zásoby. Postup viz předchozí aktivita. Pracovní list 28 Lekce 2 Cíl lekce: Cílem této lekce je, aby se studenti uměli zorientovat pomocí základních pokynů a informací, popř. velmi jednoduše takové pokyny sdělit (viz požadavky Evropského referenčního rámce pro

Více

gramatické jevy srovnání

gramatické jevy srovnání VY_22_INOVACE_AJM45064JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: Datum vytvoření: Autor: Určeno pro předmět: Tematická oblast:

Více

URČITÝ ČLEN (DEFINITE ARTICLE) Stojí před podstatnými jmény, které už známe, o kterých už byla řeč a v dále vyjmenovaných případech. Má stejný tvar "THE" pro jednotné i množné číslo počitatelných podstatných

Více

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

Více

Vlastnosti a obrábění kovů

Vlastnosti a obrábění kovů Vlastnosti a obrábění kovů Materiál byl vytvořen v rámci projektu TechSpo, zaměřeného na na podporu a motivaci žáků k zájmu o technické předměty. Projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního

Více

Cesta do školy. PRVOUKA 1. ročník. Mgr. Lenka Marvánková. 1.) Dej do kroužku dopravní prostředky, které jezdí po kolejích.

Cesta do školy. PRVOUKA 1. ročník. Mgr. Lenka Marvánková. 1.) Dej do kroužku dopravní prostředky, které jezdí po kolejích. VY_12_INOVACE_Prv1.B.01 PRVOUKA 1. ročník Cesta do školy Mgr. Lenka Marvánková 1.) Dej do kroužku dopravní prostředky, které jezdí po kolejích. 2.) Vybarvi správnou barvou na semaforu, kdy můžeme přejít

Více

výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl

výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl předmět: Český jazyk hod/t zkratka předmětu Čj 9 Čj Čj Čj ročník: 1. 297 1. 1. 1. kontrola hodin za rok 297 výstupy - kompetence poč. m. mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty poznámky,eko..,ochr.čl.

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

INFORMATIKA 4. ROČNÍK

INFORMATIKA 4. ROČNÍK SBORNÍK INFORMATIKA 4. ROČNÍK Jan Bartoň Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý Past Simple and Present Perfect Simple International Express Pre-Intermediate, U 7 UJAZ FEKT VUT v Brně Tvoření minulého času prostého Pravidelná slovesa sloveso

Více

Anglická slovesa The English verbs

Anglická slovesa The English verbs Anglická slovesa The English verbs Sloveso v angličtině může vyjadřovat činnost (to read číst, to swim plavat ), stav (to existexistovat, to lie ležet ) nebo proces (to die zemřít, to go on pokračovat).

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z anglického jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z anglického jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z anglického jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z anglického jazyka písemná práce Zpracoval kolektiv

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

PROJEKT JIŽNÍ SÚDÁN. Podpora přípravy a vzdělávání vedoucích pracovníků ECS EE. Isachar 2013

PROJEKT JIŽNÍ SÚDÁN. Podpora přípravy a vzdělávání vedoucích pracovníků ECS EE. Isachar 2013 PROJEKT JIŽNÍ SÚDÁN Isachar 2013 Podpora přípravy a vzdělávání vedoucích pracovníků ECS EE Tato zpráva popisuje zadání, východiska a směr další práce Občanského sdružení Isachar a Episkopální církve Eastern

Více

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň Absolventská práce SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU Kristýna Pešková 9.A Vedoucí absolventské práce: Mgr. Marcela Kliková Školní rok

Více

KritickÈ listy 12 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch

KritickÈ listy 12 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch KritickÈ listy 12 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch podzim 2003 RVP mìsto osnov T i pohledy z letnì ökoly Evropsk Ëten sk konference v Tallinu BudoucÌ v voj mezin rodnì scèny RWCT ProË zad v

Více

Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší)

Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší) Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší) MOJE ZDRAVÍ Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

TÉMA ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ OBSAH CÍL FORMA PROJEKTU PŘÍLOHY PŘEDMĚT ROČNÍK

TÉMA ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ OBSAH CÍL FORMA PROJEKTU PŘÍLOHY PŘEDMĚT ROČNÍK TÉMA ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ OBSAH Žák si za pomoci statistické evidence, která je zadána formou domácího úkolu, zjistí, zda je jeho jídelníček ve správném poměru zastoupených potravin. CÍL PEČIVO < MLÉČNÉ VÝROBKY

Více

ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK. POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti

ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK. POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti Co je sbírkový projekt Pomozte dětem! Nadace rozvoje občanské společnosti Dáváme lidi do pohybu.

Více

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Projekt byl na Výroční konferenci OPVK pořádané MŠMT představen jako jeden z nejzajímavějších

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více