TÉMA ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ OBSAH CÍL FORMA PROJEKTU PŘÍLOHY PŘEDMĚT ROČNÍK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÉMA ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ OBSAH CÍL FORMA PROJEKTU PŘÍLOHY PŘEDMĚT ROČNÍK"

Transkript

1 TÉMA ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ OBSAH Žák si za pomoci statistické evidence, která je zadána formou domácího úkolu, zjistí, zda je jeho jídelníček ve správném poměru zastoupených potravin. CÍL PEČIVO < MLÉČNÉ VÝROBKY = OVOCE, ZELENINA > SLADKOSTI provést zápis do tabulky častost konzumovaných potravin, následně výpočtem určit potřebné údaje z připravené a doplněné tabulky sčítat a porovnávat přirozená čísla vyhodnotit výsledky a porovnat je s předloženým vzorcem FORMA PROJEKTU PŘÍLOHY 5-ti denní zapisování osobní konzumace potravin do tabulky formou domácího úkolu v rámci výuky žák spočítá množství zkonzumovaných potravin žák vyhodnotí porovnáním vlastní spotřebu žák sestaví vlastní vzorec ze spočítaných čísel vyhodnotit - formulovat vlastní zjištění je třeba něco změnit? PŘEDMĚT matematika, prvouka ROČNÍK 1. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY žák využívá znalostí třídění potravin - prvouka žák počítá prvky a daná množství - matematika žák sčítá přirozená čísla bez přechodu do 20 - matematika žák porovnává přirozená čísla do 20 - matematika KLÍČOVÉ KOMPETENCE k učení učitel vede žáky k plánování své činnosti k řešení problémů učitel vede žáky ke zdokonalování ve vyhledávání, třídění a využívání informací komunikativní - učitel učí žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj názor a svá zjištění ČASOVÁ DOTACE 5 dní domácí úkol 45 min zpracování (MA) 20 min hodnocení (PRV) POMŮCKY zpracovaný domácí úkol, psací potřeby I. popis činnosti projektu II. tabulka pro zaznamenávání zkonzumovaných potravin III. tabulka, do které zapisují množství číslicí IV. vlastní vzorec žáka V. správný vzorec na porovnání 389

2 Příloha č. I Popis činnosti projektu 1. týden PÁ, PO, ÚT, ST, ČT každý žák si v rámci domácího úkolu ve vybrané dny před spaním doplní formou čárek četnost zkonzumovaných potravin v daný den. následující pátek (v rámci výuky matematiky, prvouky) MATEMATIKA: Žáci spočítají jednotlivé druhy potravin v daný den a zaznamenají množství prvků číslicemi do nové tabulky, kde jednotlivé potraviny sečtou a výsledná čísla porovnají (příloha č. III). Žáci doplní číslice do vlastního vzorce (příloha č. IV) PRVOUKA: Učitel vytvoří s žáky komunikační kruh, žáci si vezmou do kruhu vlastní vzorec (příloha č. IV). Přiložením svého výsledného vzorce se vzorovým vzorcem (příloha č. V), který by měl být pro každé dítě ideální pro jeho růst a vývoj, každý žák formuluje své zjištění. SPRÁVNĚ by žáci měli mít stejná porovnávací znaménka V diskuzi se každý žák pokusí zformulovat, co by měl změnit ve svém stravování, aby i jeho vzorec mohl být stejný jako na ukázce na tabuli. 390

3 Příloha č. II DOMÁCÍ ÚKOL Jméno a příjmení žáka: třída: Čárkujeme, kolikrát za den se daný druh potravin objevil v jídelníčku nepočítáme kusy. PEČIVO MLÉČNÉ VÝROBKY OVOCE, ZELENINA SLADKOSTI DEN rohlík, houska, chléb, koláč, buchta jogurt, sýr, tvarohové výrobky, sklenice mléka v syrové nebo vařené formě kolikrát denně jsem sladkost jedl PÁTEK PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK 391

4 Příloha č. III Jméno a příjmení žáka: třída: V hodině matematiky přepíšeme prvky z DÚ číslicí. DEN PEČIVO MLÉČNÉ VÝROBKY OVOCE, ZELENINA SLADKOSTI PÁTEK PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK CELKEM POROVNEJ POROVNEJ POROVNEJ 392

5 Příloha č. IV PEČIVO porovnání MLÉČNÉ VÝROBKY porovnání OVOCE, ZELENINA porovnání SLADKOSTI Příloha č. V Vzorec při komunikačním kruhu položit před žáka, aby mohl přiložit svůj a zformulovat své zjištění a ponaučení. PEČIVO porovnání MLÉČNÉ VÝROBKY porovnání OVOCE, ZELENINA porovnání SLADKOSTI < = > 393

6 TÉMA MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY OBSAH Potvrzení nebo vyvrácení hypotézy. hypotéza 1: Více/méně žáků z 2., 3., 4., 5. tříd má odpolední kroužek. hypotéza 2: Více žáků navštěvuje umělecké/sportovní kroužky. CÍL zpracovat údaje z tabulek vyplňovat a orientovat se v tabulkách a schématech sčítat a odčítat dvojciferná čísla s přechodem do 100 potvrdit nebo vyvrátit svou úvodní hypotézu FORMA PROJEKTU PŘEDMĚT matematika ROČNÍK 2. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY žák se orientuje v dotaznících, vypíše a roztřídí získané informace, doplní tabulku a schéma, sčítá získané údaje do 100, vybírá pravdivou hypotézu KLÍČOVÉ KOMPETENCE k učení učitel vede žáky ke čtení s porozuměním a vyhledáváním informace k řešení problémů učitel vede žáky ke zdokonalování se ve vyhledávání, třídění a využívání informací sociální a personální učitel využívá skupinového vyučování a vede žáky ke spolupráci a respektování názoru skupiny doplňování a odevzdání hypotézy od každého žáka nechat vyplnit dotazníky žákům z 2., 3., 4., 5. tříd, které jsou základním podkladem k projektové práci ve dvojici - zpracování dotazníků za jeden ročník shrnutí údajů ze všech ročníků tříd školy Kolik žáků navštěvuje/nenavštěvuje kroužky? Jsou oblíbenější sportovní/umělecké kroužky? zjištění správné hypotézy, shrnutí ČASOVÁ DOTACE 10 min roznesení dotazníků do ostatních tříd 10 min vyzvednutí vyplněných dotazníků 10 min doplnění dotazníků (PRV) 45 min počítání doplnění statistik (MA) 20 min ověření vlastní hypotézy PŘÍLOHA I. popis činnosti projektu II. III. IV. dotazník pro žáky z ostatních ročníků listina hypotéz, pro označení své domněnky POMŮCKY psací potřeby, blok na pomocné výpočty tabulka pro celkový přehled, kolik žáků navštěvuje nebo nenavštěvuje zájmový útvar V. tabulka pro celkový přehled, kolik žáků navštěvuje sportovní a kolik uměleckých kroužků 394

7 Příloha č. I Popis činnosti projektu žáci odnesou do ostatních ročníků podklady (dotazníky pro žáky) pro svůj projekt (příloha č. II) žáci vyplní dotazník také každý žák vyplní list s hypotézami, označí hypotézu, o které si myslí, že je správná podepíše, odevzdá (příloha č. III) žáci vyzvednou podklady pro svůj projekt z ostatních tříd učitel rozdělí žáky (do dvojic) a přidělí jim daný ročník každá dvojice spočítá, kolik žáků navštěvuje a kolik nenavštěvuje zájmové útvary doplní údaje o třídě do celkové tabulky (příloha č. IV) následně dvojice třídí, který kroužek je umělecký a který sportovní a spočítá, jaké kroužky jsou více zastoupené doplní údaje o třídě do celkové tabulky (příloha č. V) spočítají celkové počty za všechny ročníky a porovnají je vyberou hypotézu, která je správná Ověření vlastní hypotézy po rozdání si překontrolují své odhady: kdo měl oba odhady nesprávné kdo měl jeden odhad nesprávný kdo měl oba odhady správné Shrnutí: Dokážeme správně odhadnout názory velkého množství lidí? 395

8 Příloha č. II Dotazník pro žáky ve všech ročnících. JMÉNO: JMÉNO: třída: třída: Navštěvuješ nějaký zájmový kroužek? ANO NE Pokud ano, napiš, jaké kroužky navštěvuješ. Navštěvuješ nějaký zájmový kroužek? ANO NE Pokud ano, napiš, jaké kroužky navštěvuješ

9 Příloha č. III Listina hypotéz, pro označení vlastní domněnky. Příjmení : Hvězdičkou označ, která domněnka je podle tebe správná. Více žáků z 2., 3., 4., 5. tříd má odpolední kroužek. Méně žáků z 2., 3., 4., 5. tříd má odpolední kroužek. Více žáků navštěvuje umělecké kroužky. Více žáků navštěvuje sportovní kroužky. Příjmení : Hvězdičkou označ, která domněnka je podle tebe správná. Více žáků z 2., 3., 4., 5. tříd má odpolední kroužek. Méně žáků z 2., 3., 4., 5. tříd má odpolední kroužek. Více žáků navštěvuje umělecké kroužky. Více žáků navštěvuje sportovní kroužky. 397

10 Příloha č. IV Celková tabulka kolik žáků má/nemá kroužek Doporučení: zvětšit na formát A3 nebo překreslit na tabuli TŘÍDA 2. A 2. B 2. C 3. A 3. B 3. C 4. A 4. B 4. C 5. A 5. B 5. C ANO mají zájmový útvar NE nemají zájmový útvar CELKEM POROVNEJ Více žáků z 2., 3., 4., 5. tříd má odpolední kroužek. Méně žáků z 2., 3., 4., 5. tříd má odpolední kroužek. 398

11 Příloha č. V Celková tabulka kolik žáků má umělecký/sportovní kroužek Doporučení: zvětšit na formát A3 nebo překreslit na tabuli TŘÍDA 2. A 2. B 2. C 3. A 3. B 3. C 4. A 4. B 4. C 5. A 5. B 5. C UMĚLECKÝ zájmový útvar SPORTOVNÍ zájmový útvar CELKEM POROVNEJ Více žáků navštěvuje umělecké kroužky. Více žáků navštěvuje sportovní kroužky. 399

12 TÉMA NA NÁKUPECH OBSAH Žáci si procvičují orientaci v letácích, nabídkách obchodů a vzájemném srovnávání cen. CÍL aktivně pracovat se zaokrouhlováním ověřit znalosti sčítání a odčítání správně a srozumitelně vyplňovat tabulky a orientovat se v nich vyhledávat informace v letácích a aktivně s nimi pracovat orientovat se v obchodě, vyhledávat určité zboží a zjišťovat jeho cenu, aktivně pracovat se slovníkem FORMA PROJEKTU seznámení s činností, která bude probíhat asi 4 vyučovací hodiny (2 matematika, 2 Aj+VV) třída pracuje s pracovními listy, a to jednotlivě i ve skupinách. žáci řeší jednotlivé úkoly, které jsou uvedeny na pracovních listech a realizují se ve třídě i v obchodě s potravinami využití mezipředmětových vztahů v anglickém jazyce a výtvarné výchově. PŘÍLOHY I. popis činností na projektu II. pracovní list 1 III. pracovní list 2 PŘEDMĚT matematika, anglický jazky, výtvarná výchova ROČNÍK 3. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY žák provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly, doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel, uvědomuje si podmínky spolupráce ve skupině - matematika žák rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova, používá abecední slovník anglický jazyk KLÍČOVÉ KOMPETENCE kompetence k učení učitel vede žáky ke zdokonalování grafického projevu a k ověřování výsledků kompetence k řešení problému - učitel vede žáky k provádění rozboru problému a plánu myšlení, odhadování výsledků, volbě správného postupu, vyhodnocování správných výsledků, zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci kompetence sociální a personální učitel učí žáky pracovat v týmu kompetence občanské učitel učí žáky hodnotit svoji práci a práci ostatních kompetence pracovní - učitel vede žáky k vytváření zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situací v životě, učí je využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech ČASOVÁ DOTACE 4 vyučovací hodiny 400

13 Příloha č. I Popis činnosti projektu 1. práce ve třídě (jednotlivci) - žáci pracují jednotlivě na úkolech v pracovním listě 1 Časová dotace: 30minut Předmět: Forma: Pomůcky: matematika samostatná práce pracovní list 1, psací potřeby Postup: a) Žáci zaokrouhlují ceny potravin (nutno vysvětlit, že ceny v obchodech nejsou vždy celá čísla). b) Žáci u potravin v tabulce odhadnou ceny, zapíší je do tabulky. Ceny sečtou a výsledek zaokrouhlí na desítky. 2. úkoly v obchodě (jednotlivci) - žáci pokračují v plnění úkolů v pracovním listě 1 Časová dotace: 30minut Předmět: Forma: Pomůcky: matematika samostatná práce pracovní list 1, psací potřeby + desky (podložka) na zápis v obchodě Postup: a) Potraviny, u kterých si žáci napsali do tabulky v pracovním listě odhad ceny, vyhledají v obchodě s potravinami a napíší jejich skutečné ceny. Opět sečtou a zaokrouhlí na desítky. Pak určí rozdíl mezi svým odhadem a skutečnými cenami. b) Žáci mají k dispozici fiktivních 100,- Kč, aby si koupili svou svačinu. Zapisují jednotlivé potraviny a jejich ceny do tabulky. Nákup musí obsahovat nejméně 5 různých potravin a nesmí přesáhnout 100,- Kč. Peníze mohou zbýt. 401

14 3. úkoly ve třídě (ve skupině) - žáci pracují na úkolech v pracovním listě 2 Časová dotace: 30minut Předmět: Forma: Pomůcky: matematika skupinová práce pracovní listy 2, psací potřeby, letáky obchodů (např. Tesco, Kaufland) Postup: a) Žáci mají 2 letáky potravin z různých obchodů. Vyberou z nich 3 určené potraviny a zapíší do tabulky rozdíly v cenách. 4. úkoly v anglickém jazyce a výtvarné výchově - žáci pracují ve skupinách, mají k dispozici anglicko-český slovník. Časová dotace: 2 vyučovací hodiny Předmět: Forma: Pomůcky: anglický jazyk, výtvarná výchova skupinová práce čtvrtky A1, pastelky, lepidlo, česko-anglický slovník Postup: a) Žáci kreslí na velké balící papíry (čtvrtky A1) jídelníček v angličtině, mohou lepit, kreslit potraviny, používat fráze I like, I don t like. Mohou využít slovník. Práce se může i pojmout jako plakát, reklama, zdravý životní styl, apod. b) Soutěž ve skupinách - každá skupina v určeném časovém limitu a pomocí slovníku napíše co nejvíce potravin v angličtině, např.: nápoje ovoce zelenina, apod. (dle času a možností) 5. hodnocení jednotlivých pracovních listů Postup: a) vyhodnocení výtvarných prací (hodnotí sami žáci mezi sebou) b) vyhodnocení soutěže skupin v Anglickém jazyce (která skupina napsala správně nejvíce slovíček) 402

15 Příloha č. II Pracovní list 1 Úkoly ve třídě 1. Zaokrouhli tyto ceny potravin 25,70 Kč = Kč 12,90 Kč = Kč 6,20 Kč = Kč 57,20 Kč = Kč 14,60 Kč = Kč 159,80 Kč = Kč 135,30 Kč = Kč 499,30 Kč = Kč 2. V tabulce máš 5 potravin, odhadni jejich ceny. Ceny sečti a výsledek zaokrouhli na desítky. Potraviny Ceny (odhad) Mléko (polotučné) Máslo Chléb (celý) Olej Rýže (ve varných sáčcích) Hladká mouka Výsledná cena Cena zaokrouhlená na desítky Kč Kč 403

16 Úkoly v obchodě a) Stejné výrobky vyhledej v obchodě s potravinami a napiš jejich skutečné ceny. Opět zaokrouhli (pokud budou potraviny i v haléřích). Potraviny Cena (skutečná) Mléko (polotučné) Máslo Chléb (celý) Olej Rýže (ve varných sáčcích) Hladká mouka Výsledná cena Cena zaokrouhlená na desítky Kč Kč Rozdíl mezi odhadovanou a skutečnou cenou Kč b) Máš 100 Kč, udělej svůj nákup. Zapisuj jednotlivé potraviny. Nákup musí obsahovat nejméně 5 různých druhů potravin a nesmí přesáhnout 100 Kč. Peníze mohou zbýt. Potraviny Cena (skutečná) Potraviny Cena (skutečná) Nákup stojí Kč. Zbylo mi Kč. 404

17 Příloha č. III Pracovní list 2 Úkoly ve třídě Máš 2 letáky potravin z 2 různých obchodů. Vyber z nich 3 potraviny, které máš uvedeny v tabulce a zapiš jejich rozdíly v cenách. cena Název obchodu Hladká mouka Polotučné mléko Minerální voda Celková cena nákupu pořadí Nákup v obchodě je levnější / dražší* než nákup v obchodě. *vyber správnou variantu Rozdíl v celkové ceně je Kč. 405

18 TÉMA MÝCH 24 HODIN OBSAH Žák shromažďuje data a zapisuje je do jednoduché tabulky, následně tato data třídí. Žák užívá sčítání a převádění jednotek času, porovnává výsledky se spolužáky. CÍL změřit a zaznamenat čas do tabulky sčítat, převádět a porovnávat jednotky času FORMA PROJEKTU 2 celodenní bloky: 1. blok (den) - sběr požadovaných dat a jejich zápis do jednoduché tabulky 2. blok (den) - zpracování shromážděných dat práce dvojic: třídění nasbíraných dat práce jednotlivce: součet času jednotlivých položek v tabulce a jejich převod podle zadání PŘEDMĚT matematika (část práce se bude prolínat i ostatními předměty daného dne, dokonce i přestávkami) ROČNÍK 4. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY žák sbírá a zapisuje data do jednoduché tabulky, třídí tato data, sčítá a převádí jednotky času, porovnává své výsledky s výsledky spolužáků KLÍČOVÉ KOMPETENCE sociální a personální učitel vede žáky k přispívání k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy občanské učitel vede žáky k poskytnutí pomoci dle svých možností pracovní učitel vede žáky k dodržování vymezených pravidel, k plnění své povinnosti ČASOVÁ DOTACE 2 celodenní bloky kolektivní práce: vzájemné porovnávání výsledků mezi žáky práce jednotlivce: závěrečný součet pro ověření, zda Můj den má skutečně 24 hodin PŘÍLOHA I. popis činnosti projektu II. tabulka pro sběr dat tabulka č. 1 III. zpracování shromážděných dat tabulka č

19 Příloha č. I Popis činnosti projektu 1. blok (den) minimálně jeden den předem je třeba žáky upozornit, že budou potřebovat hodinky, a to po celý den den začíná matematikou, kdy vyučující seznámí žáky s cílem a náplní práce projektu rozběhneme diskusi, jaké činnosti každý z nás během běžného pracovního dne děláme; tyto činnosti pojmenováváme co nejstručněji, učitel je zapisuje na tabuli, žáci si totéž poznamenávají do sešitu každý žák obdrží pracovní list s tabulkou č. 1 (příloha I), do které si během celého vyučování (s případnou pomocí vyučujícího) zaznamenává jednotlivé činnosti i s délkou jejich trvání v minutách; žáci mohou využívat poznámky s pojmenováním jednotlivých činností také je možné s žáky natrénovat měření času a jeho zaokrouhlování na celé minuty, např. Zjisti, jak dlouho službě trvá rozdat sešity nebo smazat důkladně tabuli. po této přípravě vyučující odstartuje projekt a žáci si do pracovního listu zaznamenají čas startu projektu po zbytek dne probíhá běžná výuka (je lepší zvolit den, kdy žáci nemají angličtinu), jen vyučující připomíná žákům změny činností, upozorňuje je, že si musí hlídat čas, a to i během přestávek, kdy toho děti stihnou opravdu hodně před koncem vyučování dostanou žáci doplnění zbytku tabulky za domácí úkol (je třeba je upozornit, že 24 hodin skončí v okamžiku, kdy byl projekt den předtím odstartován ); také je vhodné žáky uklidnit tím, že když na nějaký zápis zapomenou nebo ho nestihnou, není třeba se stresovat a čas lze v takovém případě odhadnout 407

20 2. blok (den) práci zahájíme diskusí o tom, jak se žákům dařilo zaznamenávat všechny činnosti i s časy, zda do práce zapojili i rodiče, popř. sourozence, žáci si zaznamenají poslední minuty před uplynutím 24hodinového limitu poté vyučující ukončí tuto část práce a) práce dvojic: žáci si vytvoří dvojice a vyučující každému žákovi rozdá tabulku č. 2 (příloha III) s pojmenováním a barevným rozlišením jednotlivých činností; také je možné tuto tabulku žákům promítnout prostřednictvím IT techniky a rozdat tabulku bez barevného rozlišení (žáci si pak podle vzoru vybarví jednotlivé řádky sami; toto je alternativa pro případ, že škola nemá k dispozici barevnou kopírku) každý si ve své tabulce č. 1 (příloha I) podle barevné předlohy třídí vybarvováním jednotlivých řádků činnosti, které prováděl během předchozích 24 hodin ve dvojicích pracují proto, aby si mohli vzájemně vypomoci, samozřejmě se mohou s žádostí o radu obrátit i na vyučujícího b) práce jednotlivce: po roztřídění jednotlivých činností si již každý sám sečte celkový čas u všech činností a zapíše ho do tabulky č. 2, i při této činnosti budou někteří žáci potřebovat pomoc zdatnějšího spolužáka nebo vyučujícího c) kolektivní práce: vyučující vymezí čas, po který se žáci scházejí a porovnávají si časovou náplň svého předchozího dne po uplynutí tohoto času se třída sejde v kruhu a společně hledají spolužáka, který nejdéle spal, který strávil nejvíc času cestováním, apod. d) práce jednotlivce: na závěr si každý žák sám sečte v tabulce č. 2 všechny časy v minutách, převede na hodiny (nejlépe postupným přičítáním 60, až k výslednému součtu - žáci v tomto období ještě nedělí dvojciferným činitelem) a zjistí, zda jeho den skutečně měl 24 hodin tuto část opět ukončíme diskusí, proč někomu pár minut chybí a někomu možná přebývá 408

21 Příloha č. II Tabulka č. 1 sběr vlastních dat Jméno: datum: start (čas): činnost čas (zaokrouhluj na celé minuty) 409

22 Příloha č. III Tabulka č. 2 zpracování vlastních dat Jméno: datum: činnost čas (v minutách) Hygiena (WC, sprcha, zuby, apod.) Stravování (snídaně, svačina, apod.) Školní výuka (vyučovací hodiny) Domácí výuka (DÚ, příprava tašky, apod.) Volný čas (PC, kamarádi, televize, apod.) Koníčky (kroužky, ZUŠ, sportovní oddíly, apod.) Domácí i školní práce (tabule, nádobí, apod.) Cesty (do školy, na oběd, apod.) Spánek Nezařazené Celkem sečti minuty Celkem převeď na hodiny 410

23 TÉMA SPOTŘEBA VODY NAŠÍ RODINY ZA TÝDEN OBSAH Žák použije přirozená čísla k modelování reálných situací. Odhadne výsledek, vybere si vhodnou početní operaci k dosažení daného cíle (výpočet spotřeby vody). CÍL výpočet aritmetického průměru FORMA PROJEKTU Žáci zjišťují týdenní spotřebu vody své rodiny. týdenní příprava práce jednotlivce: (zapisují údaje do tabulky č. 1) tříhodinový blok matematiky: práce jednotlivce: (1. hodina) žáci pracují ve své lavici práce ve skupině: (2. hodina) žáci spolupracují se svými spolužáky na vybraném místě ve třídě práce v kruhu: (3. hodina) žáci sedí v kruhu před tabulí vyhodnocení - žáci vyhodnocují své výsledky a práci vlastní i ostatních PŘÍLOHY PŘEDMĚT matematika ROČNÍK 5. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY žák počítá aritmetický průměr, odhadne týdenní spotřebu vody ve své domácnosti a následně zjistí skutečnou hodnotu této spotřeby, spočítá průměrnou spotřebu členů rodiny a porovná se spolužáky KLÍČOVÉ KOMPETENCE pracovní učitel vede žáky k rozpoznání dobře splněného úkolu, zhodnocení práce vlastní i práce ostatních sociální a personální učitel vede žáky k probrání zadaného úkolu ve skupině před zahájením práce, k vyhledání pomoci při obtížích a k nabídnutí své pomoci v případě potřeby k řešení problému učitel vede žáka k odhadu výsledku, volbě správného postupu, vyhodnocení správnosti výsledků k učení učitel vede žáka k pochopení využití konkrétního učiva v osobním životě ČASOVÉ DOTACE 1 týden - příprava 3 hodiny - spolupráce I. popis činnosti projektu II. pracovní list 411

24 Příloha č. I Popis činnosti projektu týdenní příprava práce jednotlivce každý žák sám vyplňuje tabulku (čárkuje) zjištění množství příslušných činností týkajících se spotřeby vody v domácnosti tříhodinový blok matematiky a) práce jednotlivce: (1. hodina) žáci nejprve zkusí odhadnout spotřebu vody ve své domácnosti žáci počítají spotřebu vody v jednotlivých sloupcích žáci vypočítají celkovou spotřebu vody v jejich domácnosti žáci vypočítají, kolik vody průměrně spotřebuje 1 osoba z jeho rodiny b) práce ve skupině: (2. hodina) žáci se roztřídí do skupin podle počtu osob v rodině porovnávají spotřebu vody se spolužáky (vše zapíší do druhé tabulky) c) práce v kruhu: (3. hodina) na balicí papír žáci v kruhu zapisují, kolik vody spotřebovaly rodiny se stejným počtem členů (průměrné hodnoty) zjišťují, jak výrazně se spotřeba vody liší (zda existuje závislost na počtu osob nebo ne) vyhodnocení žáci vyhodnocují své výsledky a práci vlastní i ostatních 412

25 Příloha č. II Pracovní list spotřeba vody členů mé rodiny Jméno: datum: třída: Odhadni, kolik litrů vody celá tvoje rodina za 1 týden spotřebuje. ODHAD: l vody Průběžné výpočty pro vypracování tabulky č. 1: VANA (150 l vody) SPRCHA (50 l vody) PRAČKA (70 l vody) DŘEZ (40 l vody) MYČKA (10 l vody) ZÁCHOD (10 l vody = spláchnutí) 413

26 Tabulka č. 1: Spotřeba vody koupání sprchování praní mytí nádobí myčka záchod PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE Spotřeba vody: (za položku) CELKOVÁ SPOTŘEBA VODY 1 OSOBA SPOTŘEBUJE (průměr) l l l l l l l vody l vody 414

27 Tabulka č. 2: (pro práci ve skupině) RODINA SPOTŘEBA pořadí Moje rodina Porovnání spotřeby vody: Ostatní rodiny ve skupině Spotřeba o kolik pořadí (jména) (kolik litrů) (více označ + / méně označ -) (od nejnižší spotřeby) Průměrná spotřeba vody daného počtu osob v rodině: l Výpočet: 415

28 Tabulka č. 3: (pro práci v kruhu) Počet členů v rodině Průměrná spotřeba vody 2-členná rodina 3-členná rodina 4-členná rodina 5-členná rodina 6-členná rodina Spotřeba vody JE / NENÍ* závislá na počtu členů v rodině. *vyber správnou variantu Můj odhad týdenní spotřeby vody v naší rodině se liší o litrů vody. 416

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

Záznamový arch. Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: VY_42_INOVACE_01_ČP

Záznamový arch. Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: VY_42_INOVACE_01_ČP Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: IV/2 Inovace

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

4.2 Matematika a její aplikace

4.2 Matematika a její aplikace 4.2 Matematika a její aplikace Charakteristika matematiky Na 1. stupni je vyučováno 24 hodin matematiky (od 2. do 5. třídy po 5 hodinách, v 1. třídě 4 hodiny výuka probíhá v jednotlivých hodinách nebo

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

Určování hustoty látky

Určování hustoty látky Určování hustoty látky Očekávané výstupy dle RVP ZV: využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny hustota

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

MATEMATIKA. Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno. Ing. Milan Hausner, ZŠ Lupáčova, Praha 3

MATEMATIKA. Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno. Ing. Milan Hausner, ZŠ Lupáčova, Praha 3 MATEMATIKA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z matematiky ve složení: Vedoucí: Koordinátor za VÚP: Členové: Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno RNDr. Eva Zelendová, VÚP

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: MATEMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Matematika je v základním vzdělávání založen především na aktivních činnostech,

Více

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Matematika je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 2 (na I. stupni ) a 3 (na II. stupni)

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3476 Název materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tématický okruh: Téma: Ročník: Očekávaný

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas 1.1.1. MATEMATIKA I. ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů platných od 1.9.2013 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace  MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Osvojovat si základní matematické pojmy na základě aktivních

Více

Matematická skládanka násobení a dělení výrazů s mocninami

Matematická skládanka násobení a dělení výrazů s mocninami Matematická skládanka násobení a dělení výrazů s mocninami Očekávané výstupy dle RVP ZV: matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných, určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Přirozená čísla do milionu 1

Přirozená čísla do milionu 1 statisíce desetitisíce tisíce stovky desítky jednotky Klíčová aktivita: Přirozená čísla do milionu 1 č. 1 Matematika 1. Porovnej čísla: , =. 758 258 4 258 4 285 568 470 56 847 203 488 1 584 2 458 896

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Přirozená čísla do a přes 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících, tisících ČaPO: čte a zobrazí číslo na číselné ose

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu Souhrnný 101 Ročník: 1 Matematika a její aplikace MATEMATIKA porovnávání čísel do 20, sčítání a odčítání do 20 M m.1.1. seřadit názvy vesnic podle velikosti území, odpovědět na otázky. Mapa se po kliknutí

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah

Více

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník)

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v prvním období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - seznámíme žáky s prvním pojetím daného problému

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.2. 5.2.1. Matematika pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

OPAKOVACÍ TEST: NÁSOBENÍ A DĚLENÍ V OBORU NÁSOBILKY, PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL

OPAKOVACÍ TEST: NÁSOBENÍ A DĚLENÍ V OBORU NÁSOBILKY, PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL VY_32_INOVACE_M_186 OPAKOVACÍ TEST: NÁSOBENÍ A DĚLENÍ V OBORU NÁSOBILKY, PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL Autor: Mgr. Irena Štěpánová Použití: 3. třída Datum vypracování: 29. 9. 2012 Datum

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Žáci získávají početní

Více

Prevence obezity a výchova ke správné výživě pro ZŠ 1. stupeň

Prevence obezity a výchova ke správné výživě pro ZŠ 1. stupeň Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. nabízí v rámci projektu Výchova ke zdraví v pedagogické praxi (CZ.1.07/1.3.46/01.0016) Metodické materiály k interaktivní pomůcce k tématu Prevence obezity

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v praktickém

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 4 hodiny týdně ve

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Přípravný kurz - Matematika

Přípravný kurz - Matematika Přípravný kurz - Matematika Téma: Základy statistiky, kombinační úsudek v úlohách Klíčová slova: tabulky, grafy, diagramy Autor: Mlynářová 1 Základy statistiky Statistika je vědní obor, který se zabývá

Více

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Dodatek pro školní rok 2013/2014 31.8.2013 VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Název: Jím, tedy jsem

Název: Jím, tedy jsem Název: Jím, tedy jsem Výukové materiály Téma: Potraviny rostlinného původu Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Výživa a zdraví Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 2. 5. třída Doba

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Učitel mezitím rozdá každému páru namnožený arch s úkoly. Žáci vše zapisují do rozdaných listů.

Učitel mezitím rozdá každému páru namnožený arch s úkoly. Žáci vše zapisují do rozdaných listů. Název: Druhy podstatných jmen Cíl:: Procvičení odchylek ve vyjadřování čísla u substantiv Fáze vyučovacího procesu: procvičování Organizační forma vyučování: skupinová (práce ve dvojicích), písemná, reprodukční

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Kapkou ke kapce k moři poznání, č.j.: zš ml 56/2011 Škola: Ředitelka školy: Základní škola

Více

01 Báječné místo pro život Metodický list

01 Báječné místo pro život Metodický list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 01 Báječné místo pro

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Název učební (téma) Spotřeba vody a elektřiny Stručná anotace učební Učební jednotka je zaměřena na průřezové téma environmentální výchova. Žáci pracují

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Pracovní list, makety zboží

Pracovní list, makety zboží Šablona FG č. I, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Číslo a početní operace Obchod/směnný obchod, druhy zboží Ročník

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více