CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se:"

Transkript

1 CEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ Teorie Složení roztoků udává vzájený poěr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se: MOTNOSTNÍM ZLOMKEM B vyjadřuje poěr hotnosti rozpuštěné látky k hotnosti celého roztoku označe: rozpouštědlo A rozpuštěná látka B roztok R je bez jednotky B B A B B R 0 B B 00 % odnota hotnostního zloku vyjádřená v procentech udává hotnostní procento roztoku tj. hotnost látky v graech rozpuštěné ve 00 g roztoku. Např.: Ve 00 g % roztoku KBr jsou rozpuštěny g KBr (tj. g KBr v 97 g O = 00 g % roztoku KBr. Řešené příklady Příklad. Jakou hotnost á KCl a voda potřebné k přípravě 5 % vodného roztoku KCl o hotnosti 50 g? KCl =? R = 50 g KCl = 0,05 KCl KCl KCl KCl R KCl 0,05 50, 5g R O R KCl 50,5 7,5g ( l

2 Příklad. Vypočtěte hotnostní zloek roztoku, který vznikne rozpuštění 0 g NaCl ve 80 l vody. NaCl =? NaCl = 0 g O = 80 l (g NaCl NaCl R NaCl NaCl O , 0% roztok NaCl Příklad. Vypočtěte hotnostní zloek N Cl v jeho nasycené roztoku obsahující 7, g N Cl a 00 g vody! N Cl =? N Cl = 7, g O = 00 g N Cl N Cl R N Cl N Cl O 7, 7, 00 7, 7, 0,7 7,% roztok N Cl Úlohu lze také řešit trojčlenkou (obdobně lze řešit i předchozí příklady: 7, g N Cl 00 % 7, g N Cl.. x % příá úěra 7, 00 7, x 00.7, x 7, 7, Příklad. N Cl 0,7 Kolik g NaO je třeba k přípravě 00 l 0 % roztoku? ustota 0 % NaO je,9 g.c -. 0% NaO (0% NaO V (0% NaO,900,9g NaO čisté NaO roztoku NaO čisté NaO NaO roztoku NaO 0,,9,8g

3 Teorie OBJEMOVÝM ZLOMKEM (B vyjadřuje poěr objeu V(B látky B obsažené v roztoku k objeu celého roztoku V(R je bez jednotky V ( B ( B V ( R 0 ( B ( B 00 % Objeový zloek v procentech představuje objeové procento, tzn. ve sěsi kapalin obje rozpuštěné kapaliny v l ve 00 l roztoku. Poznáka: Obje sěsi obecně není vždy roven součtu objeů jeho složek. Vždy však platí zákon zachování hotnosti u roztoků usíe vždy bilancovat jen hotnosti složek. Tj. V V V Řešené příklady Příklad 5. Jaký obje kyseliny octové je zapotřebí k přípravě 0,500 d roztoku, v něž činí objeový zloek kyseliny 8 %? V(C COO =? V(R = 50 g φ(c COO = 0,08 ( C V ( C V ( C COO COO V ( C V ( R COO 0,08 0,500 0,0d COO ( C COO V ( R Příklad 6. Určete objeový zloek ethanolu, jestliže k přípravě 500 c jeho roztoku jse použili 00 c ethanolu? φ(c 5 O =?

4 V(R = 500 c = 0,5 d V(C 5 O = 00 c = 0, c ( C V ( C 5O 0, O V ( R 0,5 5 Úlohu lze také řešit trojčlenkou: 500 c 00 % 00 c... x % příá úěra 0, x x Teorie C 5O 0, LÁTKOVOU (MOLÁRNÍ KONCENTRACÍ B vyjadřuje poěr látkového nožství rozpuštěné látky B n (B a celkového objeu roztoku R V(R jednotkou je ol.d - resp. ol.l - B B V ( R Např.: Je-li v litru roztoku NaCl rozpuštěno jednotkové látkové nožství této soli tj. ol NaCl o hotnosti 58,5 g, pak látková koncentrace takového roztoku je NaCl = ol.d -. Je-li látková koncentrace roztoku NaCl NaCl = 0, ol.d -, pak v litru tohoto roztoku je rozpuštěno 0, ol NaCl tj. hotnost rozpuštěného NaCl je NaCl = 5,85 g. Poznáka: Roztok o koncentraci ol.d - tj. c = ol.d - je tzv. dvouolární roztok. M... tj. oly látky rozpuštěné v litru roztoku. B B B B M ( B V ( R B B M ( B V ( R

5 Řešené příklady Příklad 7. V 00 l roztoku je rozpuštěno 0 g NaO. Vypočtěte látkovou koncentraci hydroxidu v roztoku! NaO =? NaO = 0 g V(R = 00 c NaO NaO V ( R NaO NaO M ( NaO NaO 0g NaO M ( NaO V ( R 0g. ol,d 0,65ol. d Příklad 8. Jaká je látková koncentrace roztoku o objeu 0, d, obsahujícího KO o hotnosti 0,5 g? KO =? KO = 0,5 g V(R = 0, d KO KO V ( R KO KO M ( KO KO 0,5g KO M ( KO V ( R 56,g. ol 0,d 0,6ol. d Příklad 9. Jaká je olární koncentrace SO, je-li v 000 l roztoku rozpuštěno 9,0 g SO?. způsob řešení (trojčlenka: M SO. 98,08 g (ol z PSP.. v 000 l roztoku x M SO. 9,0 g.. v 000 l roztoku (příá úěra 98,08 9,0 x 0,5 M 0,5ol. d x 9,0 98,08

6 . způsob řešení (vzorce: SO SO V ( R SO SO M ( SO SO 9,0g SO M ( SO V ( R 98,08g. ol d 0,5ol. d Příklad 0. Kolik graů AgNO je obsaženo ve 00 l roztoku AgNO, jehož AgNO = 0, ol.d -?. způsob řešení (trojčlenka: M AgNO. 69,88 g (ol z PSP.. v 000 l roztoku 0, M AgNO. 6,988 g.. v 000 l roztoku 0, M AgNO. x g.. v 00 l roztoku (příá úěra 6, , x,976 x g. způsob řešení (vzorce: AgNO AgNO V ( R AgNO AgNO M ( AgNO AgNO AgNO M ( AgNO AgNO AgNO V ( R AgNO AgNO V ( R M ( AgNO 0, 0, 69,88,976 g

7 Příklad ***. Vypočtěte olární koncentraci SO v roztoku, který vznikl zředění g koncentrovaného roztoku této kyseliny (w = 0,97 ve vodě na obje 50 c! zř. SO =? konc. SO = g konc. SO = 0,97 V(zř.R = 0,50 d zř. konc. zř. SO SO V ( zř. R SO SO M ( SO konc. SO SO SO konc. SO konc. SO konc. SO M ( SO V ( zř. R SO konc. SO konc. SO M ( SO SO M ( SO SO M ( SO SO konc. SO SO 0,97 g 98g. ol 0,50d 0,079ol. d Příklad ***. Jaká je látková koncentrace roztoku SO, je-li v 0,558 d rozpuštěno,0 g 96 % SO? zř. SO =? 96 % SO =,0 g SO = 0,96 V(zř.R = 0,558 d Vypočtee postupně: hotnost čisté kyseliny v roztoku, látkové nožství čisté kyseliny, olární koncentraci výsledného roztoku kyseliny čisté SO 96% 0,96,0 0,998g SO čisté SO SO SO 96% SO zř. čisté SO 0,998g SO M ( SO 98g. ol 0,00ol SO 0,00ol SO 0,08ol. d V ( zř. R 0,558d

8 Příklad ***. Kolik l vody usíe přidat k 0 l 0 % SO, abycho získali roztok o koncentraci 0, ol.d -? V( O =? výsledného roztoku = 0, ol.d - V(0% SO = 0 l (c = 0,0 d ρ(0% SO =, g.c - hotnost 0 l 0 % roztoku SO (0% 0% SO V (0% SO SO 0% SO (0% SO V (0% SO, 0,g nožství čisté kyseliny ve 0 % roztoku SO čisté SO SO čisté SO SO 0% SO 0% SO 0,, 6,8g látkové nožství čisté kyseliny čisté SO 6,8g čisté SO 0, 0698ol M ( SO 98g. ol obje výsledného roztoku výsl.. SO čisté SO V ( výsl. R V ( výsl.. SO čisté výsl.. SO SO 0,0698ol 0,ol. d 0, d l 5 obje vody, kterou usíe přidat V ( vody V ( výsl. roztoku V ( vých. roztoku l 0 l 0 l

9 Teorie Přepočet koncentrace roztoku*** Látkovou koncentraci c i nějaké látky v roztoku lze přepočítat na koncentraci udanou v hotnostních procentech (a naopak poocí vztahu: w i ci M 0 i w i.hotnostní zloek rozpuštěné látky c i..látková koncentrace rozpuštěné látky (ol.d - M i.olární hotnost rozpuštěné látky (g.ol - ρ..hustota roztoku (g.c - Řešené příklady Příklad ***. Jaká je látková koncentrace roztoku Cl s koncentrací 0 h. % a hustotou, g.c -? Cl = 0, ρ =, g.c - M(Cl = 6,6 g.ol - Cl M ( Cl Cl ( Cl 0 Cl Cl ( Cl 0 M ( Cl 0,, 0 6,6 6,0 ol. d VYSVĚTLIVKY: Učivo označené sybole *** je určeno studentů studijního oboru Technické lyceu

10 Pracovní list Cheické výpočty II sloţení roztoků Je-li hotnostní zloek rozpuštěné látky B = 0,09, pak je roztok: a 90 % b 9 % c 0,9 % d 0,09 % Roztok AgNO, jehož látková koncentrace je AgNO = ol.l -, obsahuje v litru přibližně: a 0 g AgNO b 7 g AgNO c 85 g AgNO d 70 g AgNO Určete látkovou koncentraci kyseliny dusičné, víte-li, že rozpuštění olů této látky ve vodě vznikl roztok o objeu,5 litru! Kolik graů chloridu sodného je třeba k přípravě 50 g jejího 0 % vodného roztoku? 5 Kolik graů FeCl a kolik graů vody je třeba k přípravě 50 g 5 % vodného roztoku FeCl? 6 Vodný roztok NaO byl připraven tak, že ve litrech roztoku bylo rozpuštěno g NaO. Vypočtěte látkovou koncentraci tohoto roztoku! 7 V 50 g roztoku NaCl je rozpuštěno,5 g NaCl. Vypočtěte hotnostní zloek NaCl v roztoku! 8 Kolikaprocentní roztok cukru připravíe, jestliže v 75 g vody rozpustíe 5 g cukru? 9 Kolik graů jodu a ethanolu je třeba k přípravě 00 g 6 % roztoku jodu v ethanolu? 0 Kolik kilograů NaO a vody je třeba k přípravě 00 g 5 % vodného roztoku NaO? Vypočtěte látkovou koncentraci roztoku KO, je-li v 5 litrech tohoto roztoku rozpuštěno 8 g KO! Kolik graů NaCl je obsaženo ve 00 l roztoku NaCl, jehož NaCl = 0, ol.d -? 0 g KCl bylo rozpuštěno ve 50 g vody. Jaký je procentový obsah roztoku KCl? Kolik graů NaO a kolik graů vody je třeba k přípravě 00 g roztoku NaO, jehož w % = 0 %? 5,5 g soli bylo rozpuštěno ve 00 l vody. Jaký bude hotnostní zloek soli v roztoku? 6 Jaký je hotnostní zloek KMnO v roztoku, který vznikl rozpuštění 6 g této soli v 90 g O? 7 V kolika graech vody je nutné rozpustit g NaCl, aby vznikl 0 % roztok této soli? 8 Kolik graů NaNO obsahuje 58 g roztoku této soli, je-li hotnostní zloek O v roztoku 0,95? 9 Kolik l vody obsahuje 70 g roztoku KO, ve které je hotnostní zloek KO 0,5? 0 Kolik graů KBr získáe po odpaření O ze 0 g roztoku, ve které je hotnostní zloek KBr 0,? V 50 g vodného roztoku KCl je rozpuštěno 5 g KCl. Vypočtěte hotnostní zloek KCl v roztoku! Kolikaprocentní je to roztok?

11 Z cukru o hotnosti 0 kg připravil včelař roztok k dokrování včel. Cukr rozpustil v teplé vodě o hotnosti 7 kg. Vypočtěte hotnostní zloek cukru v takto připravené roztoku! Vypočtěte hotnost kyseliny octové, která je obsažena v 500 g 8 % octa! Máte za úkol připravit ocet (8 % roztok kyseliny octové z ledové (00 % kyseliny octové o hotnosti g a destilované vody. Jak dané nožství octa připravíte? 5 Jako náplň olověných akuulátorů pro autoobily se používá % SO. vypočtěte hotnost 00 % SO ve 00 g tohoto roztoku! 6 Určete procentuální koncentraci roztoku vzniklého rozpuštění 0 g NaO ve 0 g O! 7 Kolik graů KCl je třeba rozpustit ve 00 g vody, abycho získali 0 % roztok? 8 Vodný roztok ethanolu obsahuje ve 00 l roztoku 0 l absolutního ethanolu. Určete koncentraci v objeových procentech! 9 Určete látkovou koncentraci roztoku, který obsahuje 0, g KO ve l roztoku! 0 Kolik g KO a kolik g vody potřebujee k přípravě 00 g % roztoku KO? Kolik g NaO je třeba k přípravě 500 l roztoku o koncentraci 0, ol.d -? V litru roztoku je obsaženo 8 g KO. Jaká je olární koncentrace tohoto roztoku? Jaká je olární koncentrace roztoku NaCl, který obsahuje v litru 5 g soli? Kolik graů NaCl je obsaženo ve 0 l,8 M roztoku NaCl? 5 Kolik l 0,5 M roztoku NaO lze připravit z 60 g této látky? 6 Kolik g NaNO je třeba na přípravu,5 litru M roztoku této látky? 7 Kolik graů NaO je obsaženo ve litrech jeho 0,8 M roztoku? 8 Kolik glukózy usíe přidat do,5 litru vody, aby vznikl 5 % roztok glukózy? 9 Jaká je olární koncentrace roztoku KBr, který obsahuje v 5 litrech roztoku 5 g KBr? 0 V 87,5 l vody bylo rozpuštěno,5 g CuSO.5 O. Určete procentuální koncentraci roztoku! Určete koncentraci kyseliny fosforečné ve vodné roztoku, který byl získán rozpuštění,7 g kyseliny ve vodě. Celkový obje připraveného roztoku je 50 c! Jaké nožství KBr a jaké nožství vody je třeba použít k přípravě, kg osiprocentního roztoku? Vypočtěte hotnost chloridu sodného potřebného k přípravě 00 g jeho vodného nasyceného roztoku, který obsahuje 6,6 % NaCl! Kolik graů jodidu draselného je potřeba k přípravě 5 g 5 % roztoku KI? 5 Kolik graů dusičnanu sodného a kolik l vody je třeba na přípravu 500 g 0 % roztoku NaNO?

12 6 Jaká je procentová koncentrace roztoku připraveného rozpuštění 0,78 g As S ve 5 l vody? 7 Navážka g uhličitanu sodného byla rozpuštěna a doplněna na obje 50 l destilovanou vodou. Vypočtěte olární koncentraci roztoku! 8 *** Chcee připravit 5 d vodného roztoku síranu sodného o koncentraci 0,5 ol.d -. Jaké nožství síranu sodného usíe navážit? 9 *** Kolik graů FeCl je rozpuštěno ve 00 l 0 % roztoku s hustotou,g.c -? 50 *** V cheické olypiádě ěli soutěžící zjistit nožství NaO v 500 c roztoku o koncentraci NaO = 0,5 ol.d -. Který z řešitelů odpověděl správně? a Alena 0 g b Ondřej 5 g c Jiřina 0 g d Jiří 0,5 olu 5 *** Jaká je olární koncentrace % roztoku PO, je-li hustota % PO,067 g.c -? 5 *** 7 % ní Cl á hustotu,8 g.c -. Určete její olární koncentraci v ol.d -! 5 *** Kolik l 96 % SO o hustotě,855 g.c - je třeba k přípravě litru roztoku o látkové koncentraci 0,05 ol.d -? 5 *** Jaká je olární koncentrace 0 % Cl, je-li hustota 0 % Cl,5 g.c -? 55 *** Jaká je olární koncentrace 0 % SO, je-li hustota 0 % SO,07 g.c -? 56 *** Kolik l 50 % SO je třeba na přípravu,5 litru,5 M roztoku této kyseliny, je-li hustota 50 % SO, g.c -? 57 *** Kolik c 66 % NO je třeba na přípravu d 5 M roztoku této kyseliny, je-li hustota 66 % NO, g.c -? 58 *** Kolik c 0 % NaO je třeba na přípravu, d M roztoku této látky, je-li hustota 0 % NaO, g.c -? 59 *** Kolik l 9 % SO je třeba na přípravu 56 l roztoku kyseliny o olární koncentraci SO =,95 ol.d -, je-li hustota 9 % SO,8 g.c -? 60 *** Kolik graů dusičnanu sodného a kolik ililitrů vody je třeba na přípravu,5 litru 0 % roztoku NaNO, je.li hustota 0 % NaNO,067 g.c -? Výsledky: b; d; 0,8 ol.d - ; 5 g; 5 7,5 g;,5 g; 6 0, ol.d - ; 7 0,07; 8 6,5 %; 9 g; 88 g; 0 0,05 kg; 0,55 kg; 0, ol.l - ;,69 g; 6,5 %; 0 g; 90 g; 5 0,0; 6 0,; 7 8 g; 8,9 g; 9 5,5 g; 0, g; 0,588; 0 g; O = 8 g; 5 96 g; 6 0 %; 7 00 g; 8 5 %; 9 0, ol.d - ; 0 6 g; 9 g; g; 0,5 ol.l - ;, ol.d - ;, g; 5 l; 6 55 g; 7 6 g; 8 79 g; 9 0, ol.d - ; 0 8 %; 0,6 ol.d - ; 96 g; 0 g; 5,5 g;,5 g; 5 50 g; 50 l; 6,9 %; 7 0,075 ol.l - ; 8 06, g; 9 90,6 g; 50 c, d; 5,7 ol.d - ; 5,78 l; 5 9,6 ol.d - ; 55,09 ol.d - ; 56 55,6 l; 57 0 c ; 58 6, c ; 59 9,55 l; 60 66,85 g; 0,65 l

13 ZMĚNY VE SLOŽENÍ ROZTOKŮ SMÍSENÍ DVOU (NEBO VÍCE ROZTOKŮ LÁTKY B O RŮZNÉM SLOŢENÍ (SMĚŠOVÁNÍ ROZTOKŮ Sěšování roztoků provádíe tehdy, když ísíe dva roztoky různé koncentrace Užíváe k tou sěšovací rovnici, kterou si ůžee odvodit takto: Index se týká prvního výchozího roztoku Index se týká druhého výchozího roztoku Index se týká výsledného roztoku (. a. roztok látky B o různých koncentracích spolu sísíe ( B ( B ( zákon zachování hotnosti rozpuštěné látky B v jednotlivých ( B roztocích ( zákon zachování hotnosti jednotlivých roztoků nyní využijee vztahů pro hotnostní procenta jednotlivých roztoků ( B w ( B ( B w ( B ( B w ( B ( B w ( B ( B w (, které dosadíe do rovnice ( B ( B w ( B a získáe sěšovací rovnici ve tvaru: w ( B w ( B w ( B ; resp. po úpravě: w B w ( B ( w ( ( B Při sěšování různě koncentrovaných roztoků téže látky B (olární koncentrace c, c v ol.d - a objey V, V lze vypočítat olární koncentraci c výsledného roztoku použití vztahu: c V c V c V ; V V V POZOR! Součet objeů látek, které ísíe, se neusí rovnat objeu sěsi. Platí však zákon zachování hotnosti. Tj. bilancovat lze jen hotnosti jednotlivých roztoků. Poznáka: K řešení lze použít i sěšovací rovnici v podobě kříţového pravidla:

14 w (výchozí roztok s větší hotnostní procente w w.. w > w w (hotnostní procento výsledného roztoku w (výchozí roztok s enší hotnostní procente w w.. Nyní sestavíe rovnic, kterou vyřešíe: w w w w c c c..v c > c c c c c..v Nyní sestavíe rovnic, kterou vyřešíe: V V c c c c

15 PŘIDÁNÍ NEBO ODEBRÁNÍ ČISTÉO ROZPOUŠTĚDLA (ŘEDĚNÍ ROZTOKŮ Při ředění roztoku postupujee tak, že k roztoku určité koncentrace přidáváe další rozpouštědlo (nejčastěji vodu, protože nejpoužívanější jsou vodné roztoky. Koncentrace látky v čisté rozpouštědle je proto nulová (hotnostní zloek w (B látky B v čisté rozpouštědle je roven nule w ( B 0 sěšovací rovnici lze upravit na rovnici zřeďovací: w B w ( ( B po úpravě: w B ( w ( ( B w w hotnost původního roztoku hotnost přidaného (+ (či odebraného ( rozpouštědla hotnostní zloek původního roztoku hotnostní zloek výsledného roztoku Zředíe-li určitý obje roztoku V látky B znáé olární koncentrace c čistý rozpouštědle (vodou na obje V, nezění se látkové nožství rozpuštěné látky. Výslednou koncentraci c vypočtee ze vztahu: c V c V PŘIDÁNÍ NEBO ODEBRÁNÍ ČISTÉ LÁTKY B otnostní procento čisté látky B tj. w (B je rovno jedné w ( B sěšovací rovnici lze upravit na tvar: nebo: w ( B w ( B w ( B ( w ( B w w hotnost původního roztoku hotnost přidané (+ (či odebrané ( čisté látky hotnostní zloek původního roztoku hotnostní zloek výsledného roztoku Řešené příklady Příklad. Kolik graů 5 % roztoku NaCl je třeba síchat s g 5 % NaCl, abycho získali 5 % roztok NaCl (jedná se o hotnostní procenta? =? w = 0,05 = g w = 0,5 w = 0,5

16 w w w w w ( w 0,05 0,5 ( 0,, 0,5 g Je třeba přidat g 5% roztoku NaCl. Příklad. Kyselinu chlorovodíkovou o w % = 6 % a o hotnosti 0 g zředíe vodou o hotnosti 00 g. Jaký je hotnostní zloek chlorovodíku ve výsledné roztoku? = 0 g w = 0,6 = 00 g w = 0 w =? w w w w w ( w 0 0,6 000 (0 00 w 0 0,6 (0 00 w 7, 0w w 0,06 6 % Zředění vznikne 6 % roztok kyseliny chlorovodíkové. Příklad. Kolik pevného KCl usíe přidat do 5 % roztoku KCl o hotnosti g, abycho získali 0 % roztok KCl? = g w = 0,05 =? w =,0 w = 0, w w w

17 w w 0,05 ( ( w 0,, 78 g Do roztoku usíe přidat,78 g pevného KCl. Příklad. Kolik graů 0 % a kolik graů 5 % roztoku určité látky usíe síchat, abycho získali 70 g % roztoku (jedná se o hotnostní procenta? =? w = 0, =? w = 0,5 = 70 g w = 0, w w w w w ( w 0, 0,5 700, 0, (70 0,5 70 0, (70 0,5 9,8 0,05 0,7 0, g g Abycho získali požadovaný roztok, usíe síchat g 0 % roztoku a 56 g 5 % roztoku. Příklad l Cl o c = 0, ol.d - se sísí s 50 l Cl o c = 0, ol.d -. Jaká je výsledná koncentrace roztoku? c = 0, ol.d - V = 500 l c = 0, ol.d - V = 50 l V = 750 l c =? c V c V c V

18 c V c V V V ( c 0, 500 0, 50 c 750 c 0, ol. d Příklad l kyseliny sírové o c = 0, ol.d - se zředí vodou na 50 l. Jaká je výsledná koncentrace kyseliny? c = 0, ol.d - V = 00 l c = 0 ol.d - V = 50 l c =? c V c V c V 0, 00 0 c 50 c 0,8 ol. d Příklad 7. Kolik l vody usíe přidat ke 7, l 5 % roztoku aoniaku, abycho získali roztok, %? ustota 5 % N je 0,907 g.c - ; hustota O je g.c -. w w w w w ( w V 7, 0, (7, 0,907, O O O 58, 6 g 58,6 58, 6 V O l Příklad 8. Přídavke 50 g 96 % SO k jejíu % roztoku o hustotě,08 g.c - se zvýšila koncentrace roztoku na 0 %. Kolik l % SO bylo použito? w w w w w ( w

19 V 500,96 0,0 ( ,7 7, 67 g 7,67 V 098 l,08 Příklad 9. 0, Vypočtěte obje koncentrované SO (w = 98 %; ρ =,86 g.c - potřebného k přípravě d roztoku této kyseliny pro plnění akuulátoru (w = %; ρ =,5 g.c -! w w w w w V V w V V V w V w w, ,,86 0,98 V 9 c Příklad 0. Vypočtěte hotnost vody, kterou je nutno použít při ředění kyseliny z předcházejícího příkladu! V V 66 g VYSVĚTLIVKY: Učivo označené sybole *** je určeno studentů studijního oboru Technické lyceu

20 Pracovní list Cheické výpočty II sloţení roztoků Kolik graů pevného NaCl usíe přidat ke 0 g 5 % roztoku, abycho získali 0 % roztok (jedná se o hotnostní procenta? Kolik graů % roztoku chloridu hořečnatého usíe přidat ke 60 g % roztoku MgCl, abycho získali 8 % roztok MgCl? K jednou litru vody jse přidali 5 kg 50 % kyseliny sírové. Vypočtěte hotnostní procento zředěné kyseliny! 650 g roztoku KO obsahujícího h. % KO bylo síseno s 500 l vody a 80 g pevného KO. Jaká bude koncentrace získaného roztoku v hotnostních procentech? 5 Kolika procentní roztok dostanee, jestliže sícháe,6 graů 6,9 % roztoku NaCl a,95 graů vody? 6 Kolik graů 7 % roztoku KCl je třeba na přípravu 50 g % roztoku KCl? 7 K, % roztoku dusičnanu aonného o hotnosti 60 g bylo přidáno,9 g pevného dusičnanu aonného. O kolik hotnostních procent se zvýšil obsah dusičnanu aonného? 8 Do,5 % roztoku KCl o hotnosti 70 g bylo přidáno 0 g pevného KCl. Určete koncentraci vzniklého roztoku v hotnostních procentech! 9 Do 900 graů 5 % roztoku dusičnanu aonného bylo přidáno 600 graů,5 % roztoku téže soli. Určete procentovou koncentraci vzniklého roztoku! 0 Jaká je procentová koncentrace roztoku, který vznikl síchání litru % roztoku NaCl a kilograů 5 % roztoku NaCl! ustota % NaCl je,009 g.c -. Vypočtěte výslednou koncentraci roztoku (v hotnostních procentech %, který byl připraven zředění 75 l 0 % kyseliny chlorovodíkové l vody! ustota 0 % Cl je, kg.d -. Kolik ililitrů 96 % ethanolu je třeba k přípravě 50 l 6 % ethanolu? ustota 96 % ethanolu je 0,80 g.c - ; hustota 6 % ethanolu je 0,979 g.c -. Kolik ililitrů 6 % uhličitanu draselného a kolik ililitrů 0,5 % roztoku uhličitanu draselného potřebujee k přípravě 86 l % roztoku uhličitanu draselného? ustota 6 % K CO je,9 g.c - ; hustota % K CO je, g.c - ; hustota 0,5 % K CO je, g.c -. Kolik ililitrů vody usíe přidat ke 50 l 6 % Cl, aby vznikl 0 % roztok? ustota 6 % Cl je,9 g.c -. 5 Ke kolika litrů vody je třeba přidat,5 litru 80 % kyseliny sírové, aby výsledné složení bylo 50 h. %? ustota 80 % kyseliny je,77 g.c -. 6 Jaký je konečný obje roztoku kyseliny sírové, jestliže zředíe 8 l SO o c =,5 ol.l - na roztok o c = 0,8 ol.l -? 7 Jaké nožství vody usíe přidat k 5 g roztoku o hotnostní procentu uhličitanu sodného 7%, aby vznikl roztok o Na CO = 0,0? Jakou hotnost bude ít připravený roztok? 8 Vypočtěte koncentraci roztoku NaCl, který vznikne sísení 5 d roztoku NaCl o koncentraci ol.d - a d roztoku NaCl o koncentraci ol.d -!

21 9 Určete procentuální koncentraci roztoku, která vznikne sísení 00 g 0 % roztoku Cl s 00 g 0 % roztoku Cl! 0 Vypočtěte nožství vody, které je třeba použít k ředění 00 g 50 % kyseliny octové na 0 % kyselinu octovou! Jaký je hotnostní zloek kyseliny sírové v roztoku, který vzniká sísení 0 g 96 % SO a 50 g vody? Kolik graů vody je třeba odpařit z 00 g % roztoku NaCl, abycho získali 0 % roztok? 700 g 5 % roztoku KCl bylo sícháno s 00 g 5 % KCl. Určete procentuální koncentraci vzniklého roztoku! Do 70 g 8 % roztoku soli bylo přidáno ještě 0 g čisté soli. Určete procentuální koncentraci vzniklého roztoku! 5 Jaká byla původní koncentrace roztoku, jestliže jeho sísení s 850 g vody vzniklo 000 g % roztoku? 6 Kolik l % SO o hustotě, g.c - je třeba k přípravě 00 l 0 % SO o hustotě,07 g.c -? 7 Jaká je olární koncentrace roztoku chloridu sodného, získá-li se zředění 8 l tohoto roztoku vodou roztok o objeu 00 l a olární koncentrací NaCl = 0, ol.l -? 8 Kolik ililitrů kyseliny sírové o olární koncentraci SO = 7,0 ol.l - usí být zředěno vodou na obje 80 l, aby hodnota olární koncentrace výsledného roztoku byla,66 ol.l -? 9 Kolik ililitrů vody usíe přidat do 7,7 l roztoku ClO o olární koncentraci ClO = 8,7 ol.l -, abycho získali roztok o olární koncentraci,66 ol.l -? 0 56,6 l kyseliny sírové o olární koncentraci SO =, ol.l - zředíe vodou na l. Jaká je olární koncentrace zředěného roztoku? Kolik ililitrů roztoku o olární koncentraci c =,5 ol.l - je nutné přidat ke litrů roztoku o olární koncentraci c = 0, ol.l - téže látky, abycho získali roztok o olární koncentraci c = 0, ol.l -? Zředíe-li 5 l roztoku chloridu kobaltitého o olární koncentraci CoCl =,9 ol.l - na obje 5 l, jakou olární koncentraci vzniklého roztoku získáe? Jaká je výsledná olární koncentrace roztoku, sísíe-li dva roztoky hydroxidu sodného: 0 l roztoku o olární koncentraci NaO = 0,05 ol.l - se 50 l roztoku o olární koncentraci NaO = 0,5 ol.l -? *** Jaká je látková koncentrace roztoku PO, který vznikne zředění 50 l 60 % kyseliny o hustotě,68 g.c - na 500 l? 5 *** Kolik ililitrů kyseliny chlorovodíkové o olární koncentraci Cl = 8, ol.l- je zapotřebí k přípravě,8 l 0 % kyseliny chlorovodíkové? ustota 0 % Cl je,098 g.c -.

22 Výsledky:, g; 0 g;,67 %;, %; 5 0,09 %; 6 05,88 g; 7 o,7 %; 8 6 %; 9 %; 0 8,9 %;,5 %; 70,89 l; 6,58 l;, l; 70,96 l; 5,66 l; 6 0, l; 7 57,5 g; 75,5 g; 8, ol.d - ; 9 6 %; g; 0,6; 90g; %;,68 %; 5 6,67 %; 6 8, l; 7 0,65 ol.l - ; 8 0,7 l; 9 0,87 l; 0,075 ol.l - ; 5,8 l;,5 ol.l - ; 0,7 ol.l - ; 0,087 ol.l - ; 5,6 l

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z CHEMIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z CHEMIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM BÍRK PŘÍKLDŮ Z CHEIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEU ilan ZIPL 006 Obsah Obsah... Úvod... 3 1. Základní výpočty.... 4 1.1 Hotnost atoů a olekul... 4 1. Látkové nožství, olární hotnost.... 5 1.3 Výpočet obsahu

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A.

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A. A Chemické výpočty A Atomová relativní hmotnost, látkové množství Základní veličinou pro určení množství nějaké látky je hmotnost Ovšem hmotnost tak malých částic, jako jsou atomy a molekuly, je nesmírně

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

Výpočty podle chemických rovnic

Výpočty podle chemických rovnic Výpočty podle cheických rovnic Cheické rovnice vyjadřují průběh reakce. Rovnice jednak udávají, z kterých prvků a sloučenin vznikly reakční produkty, jednak vyjadřují vztahy ezi nožstvíi jednotlivých reagujících

Více

Hmotnostní procenta (hm. %) počet hmotnostních dílů rozpuštěné látky na 100 hmotnostních dílů roztoku krát 100.

Hmotnostní procenta (hm. %) počet hmotnostních dílů rozpuštěné látky na 100 hmotnostních dílů roztoku krát 100. Roztoky Roztok je hoogenní sěs. Nejčastěji jsou oztoky sěsi dvousložkové (dispezní soustavy. Látka v nadbytku dispezní postředí, duhá složka dispegovaná složka. Roztoky ohou být kapalné, plynné i pevné.

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

4. kapitola Vedení elektrického proudu v látkách...75-115

4. kapitola Vedení elektrického proudu v látkách...75-115 Obsah 1. kapitola Základní vzorce a zákony z učiva 1. ročníku...8-35 Srovnávací test z učiva 1. ročníku...30-35 2. kapitola - Výkon trojfázové soustavy a kopenzace účiníku...36-49 Alternátor...36-39 Zapojení

Více

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE pro studenty Gymnázia v Duchcově Jiří ROUBAL Motto: Chemik je člověk, který ví, z čeho se neskládá nic, ale neví z čeho se skládá všechno. Dovede to tak smíchat dohromady, že

Více

Základy chemické termodynamiky v příkladech

Základy chemické termodynamiky v příkladech Základy chemické termodynamiky v příkladech Karel Řehák, Ivan Cibulka a Josef Novák (8. října 2007) Tato učební pomůcka je primárně určena pro předmět Základy chemické termodynamiky, který je vyučován

Více

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice Látkové množství Symbol: n veličina, která udává velikost chemické látky pomocí počtu základních elementárních částic, které látku tvoří (atomy, ionty, molekuly základní jednotkou: 1 mol 1 mol kterékoliv

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Křížové pravidlo Používá se pro výpočet poměru hmotnostních dílů dvou výchozích roztoků jejichž smícháním vznikne nový roztok. K výpočtu musí

Více

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3 Výpočtový seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Bilance Materiálové a látkové 10.10.2008 1 Tématické okruhy bilance - základní pojmy bilanční schéma způsoby vyjadřování koncentrací a přepočtové

Více

Malá chemická olympiáda

Malá chemická olympiáda Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím

Více

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh)

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh) III. Chemické vzorce 1 1.CHEMICKÉ VZORCE A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny Klíčová slova této kapitoly: Chemický vzorec, hmotnostní zlomek w, hmotnostní procento p m, stechiometrické

Více

20.1 Hmotnostní a entalpická bilance krystalizátoru

20.1 Hmotnostní a entalpická bilance krystalizátoru 20 Krystalizace Vladimír Kudrna, Pavel Hasal, Vladimír Míka A Výpočtové vztahy Krystalizace je poměrně složitý kinetický proces, při kterém se vylučuje pevná látka z kapalného roztoku (krystalizaci z plynných

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 STUDIJNÍ OPORA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ A ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY PAVEL CZERNEK JAROSLAV VERLÍK Ostrava 2005 Recenze: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši,

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Ing. Andrea Kleckerová,

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009. ze dne 27. ledna 2009, (Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009. ze dne 27. ledna 2009, (Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, 26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 CHEMIE Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Ústřední komise Chemické olympiády 51. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO kategorie C SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Vydání tohoto textu bylo podpořeno rozvojovým programem MŠMT ČR Podpora soutěží a přehlídek

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ TATO PŘÍRUČKA VZNIKLA V RÁMCI PROJEKTU FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL FRVŠ G6 1442/2013 PŘEDMLUVA Milí studenti, vyhodnocení výsledků a vytvoření

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více