CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se:"

Transkript

1 CEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ Teorie Složení roztoků udává vzájený poěr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se: MOTNOSTNÍM ZLOMKEM B vyjadřuje poěr hotnosti rozpuštěné látky k hotnosti celého roztoku označe: rozpouštědlo A rozpuštěná látka B roztok R je bez jednotky B B A B B R 0 B B 00 % odnota hotnostního zloku vyjádřená v procentech udává hotnostní procento roztoku tj. hotnost látky v graech rozpuštěné ve 00 g roztoku. Např.: Ve 00 g % roztoku KBr jsou rozpuštěny g KBr (tj. g KBr v 97 g O = 00 g % roztoku KBr. Řešené příklady Příklad. Jakou hotnost á KCl a voda potřebné k přípravě 5 % vodného roztoku KCl o hotnosti 50 g? KCl =? R = 50 g KCl = 0,05 KCl KCl KCl KCl R KCl 0,05 50, 5g R O R KCl 50,5 7,5g ( l

2 Příklad. Vypočtěte hotnostní zloek roztoku, který vznikne rozpuštění 0 g NaCl ve 80 l vody. NaCl =? NaCl = 0 g O = 80 l (g NaCl NaCl R NaCl NaCl O , 0% roztok NaCl Příklad. Vypočtěte hotnostní zloek N Cl v jeho nasycené roztoku obsahující 7, g N Cl a 00 g vody! N Cl =? N Cl = 7, g O = 00 g N Cl N Cl R N Cl N Cl O 7, 7, 00 7, 7, 0,7 7,% roztok N Cl Úlohu lze také řešit trojčlenkou (obdobně lze řešit i předchozí příklady: 7, g N Cl 00 % 7, g N Cl.. x % příá úěra 7, 00 7, x 00.7, x 7, 7, Příklad. N Cl 0,7 Kolik g NaO je třeba k přípravě 00 l 0 % roztoku? ustota 0 % NaO je,9 g.c -. 0% NaO (0% NaO V (0% NaO,900,9g NaO čisté NaO roztoku NaO čisté NaO NaO roztoku NaO 0,,9,8g

3 Teorie OBJEMOVÝM ZLOMKEM (B vyjadřuje poěr objeu V(B látky B obsažené v roztoku k objeu celého roztoku V(R je bez jednotky V ( B ( B V ( R 0 ( B ( B 00 % Objeový zloek v procentech představuje objeové procento, tzn. ve sěsi kapalin obje rozpuštěné kapaliny v l ve 00 l roztoku. Poznáka: Obje sěsi obecně není vždy roven součtu objeů jeho složek. Vždy však platí zákon zachování hotnosti u roztoků usíe vždy bilancovat jen hotnosti složek. Tj. V V V Řešené příklady Příklad 5. Jaký obje kyseliny octové je zapotřebí k přípravě 0,500 d roztoku, v něž činí objeový zloek kyseliny 8 %? V(C COO =? V(R = 50 g φ(c COO = 0,08 ( C V ( C V ( C COO COO V ( C V ( R COO 0,08 0,500 0,0d COO ( C COO V ( R Příklad 6. Určete objeový zloek ethanolu, jestliže k přípravě 500 c jeho roztoku jse použili 00 c ethanolu? φ(c 5 O =?

4 V(R = 500 c = 0,5 d V(C 5 O = 00 c = 0, c ( C V ( C 5O 0, O V ( R 0,5 5 Úlohu lze také řešit trojčlenkou: 500 c 00 % 00 c... x % příá úěra 0, x x Teorie C 5O 0, LÁTKOVOU (MOLÁRNÍ KONCENTRACÍ B vyjadřuje poěr látkového nožství rozpuštěné látky B n (B a celkového objeu roztoku R V(R jednotkou je ol.d - resp. ol.l - B B V ( R Např.: Je-li v litru roztoku NaCl rozpuštěno jednotkové látkové nožství této soli tj. ol NaCl o hotnosti 58,5 g, pak látková koncentrace takového roztoku je NaCl = ol.d -. Je-li látková koncentrace roztoku NaCl NaCl = 0, ol.d -, pak v litru tohoto roztoku je rozpuštěno 0, ol NaCl tj. hotnost rozpuštěného NaCl je NaCl = 5,85 g. Poznáka: Roztok o koncentraci ol.d - tj. c = ol.d - je tzv. dvouolární roztok. M... tj. oly látky rozpuštěné v litru roztoku. B B B B M ( B V ( R B B M ( B V ( R

5 Řešené příklady Příklad 7. V 00 l roztoku je rozpuštěno 0 g NaO. Vypočtěte látkovou koncentraci hydroxidu v roztoku! NaO =? NaO = 0 g V(R = 00 c NaO NaO V ( R NaO NaO M ( NaO NaO 0g NaO M ( NaO V ( R 0g. ol,d 0,65ol. d Příklad 8. Jaká je látková koncentrace roztoku o objeu 0, d, obsahujícího KO o hotnosti 0,5 g? KO =? KO = 0,5 g V(R = 0, d KO KO V ( R KO KO M ( KO KO 0,5g KO M ( KO V ( R 56,g. ol 0,d 0,6ol. d Příklad 9. Jaká je olární koncentrace SO, je-li v 000 l roztoku rozpuštěno 9,0 g SO?. způsob řešení (trojčlenka: M SO. 98,08 g (ol z PSP.. v 000 l roztoku x M SO. 9,0 g.. v 000 l roztoku (příá úěra 98,08 9,0 x 0,5 M 0,5ol. d x 9,0 98,08

6 . způsob řešení (vzorce: SO SO V ( R SO SO M ( SO SO 9,0g SO M ( SO V ( R 98,08g. ol d 0,5ol. d Příklad 0. Kolik graů AgNO je obsaženo ve 00 l roztoku AgNO, jehož AgNO = 0, ol.d -?. způsob řešení (trojčlenka: M AgNO. 69,88 g (ol z PSP.. v 000 l roztoku 0, M AgNO. 6,988 g.. v 000 l roztoku 0, M AgNO. x g.. v 00 l roztoku (příá úěra 6, , x,976 x g. způsob řešení (vzorce: AgNO AgNO V ( R AgNO AgNO M ( AgNO AgNO AgNO M ( AgNO AgNO AgNO V ( R AgNO AgNO V ( R M ( AgNO 0, 0, 69,88,976 g

7 Příklad ***. Vypočtěte olární koncentraci SO v roztoku, který vznikl zředění g koncentrovaného roztoku této kyseliny (w = 0,97 ve vodě na obje 50 c! zř. SO =? konc. SO = g konc. SO = 0,97 V(zř.R = 0,50 d zř. konc. zř. SO SO V ( zř. R SO SO M ( SO konc. SO SO SO konc. SO konc. SO konc. SO M ( SO V ( zř. R SO konc. SO konc. SO M ( SO SO M ( SO SO M ( SO SO konc. SO SO 0,97 g 98g. ol 0,50d 0,079ol. d Příklad ***. Jaká je látková koncentrace roztoku SO, je-li v 0,558 d rozpuštěno,0 g 96 % SO? zř. SO =? 96 % SO =,0 g SO = 0,96 V(zř.R = 0,558 d Vypočtee postupně: hotnost čisté kyseliny v roztoku, látkové nožství čisté kyseliny, olární koncentraci výsledného roztoku kyseliny čisté SO 96% 0,96,0 0,998g SO čisté SO SO SO 96% SO zř. čisté SO 0,998g SO M ( SO 98g. ol 0,00ol SO 0,00ol SO 0,08ol. d V ( zř. R 0,558d

8 Příklad ***. Kolik l vody usíe přidat k 0 l 0 % SO, abycho získali roztok o koncentraci 0, ol.d -? V( O =? výsledného roztoku = 0, ol.d - V(0% SO = 0 l (c = 0,0 d ρ(0% SO =, g.c - hotnost 0 l 0 % roztoku SO (0% 0% SO V (0% SO SO 0% SO (0% SO V (0% SO, 0,g nožství čisté kyseliny ve 0 % roztoku SO čisté SO SO čisté SO SO 0% SO 0% SO 0,, 6,8g látkové nožství čisté kyseliny čisté SO 6,8g čisté SO 0, 0698ol M ( SO 98g. ol obje výsledného roztoku výsl.. SO čisté SO V ( výsl. R V ( výsl.. SO čisté výsl.. SO SO 0,0698ol 0,ol. d 0, d l 5 obje vody, kterou usíe přidat V ( vody V ( výsl. roztoku V ( vých. roztoku l 0 l 0 l

9 Teorie Přepočet koncentrace roztoku*** Látkovou koncentraci c i nějaké látky v roztoku lze přepočítat na koncentraci udanou v hotnostních procentech (a naopak poocí vztahu: w i ci M 0 i w i.hotnostní zloek rozpuštěné látky c i..látková koncentrace rozpuštěné látky (ol.d - M i.olární hotnost rozpuštěné látky (g.ol - ρ..hustota roztoku (g.c - Řešené příklady Příklad ***. Jaká je látková koncentrace roztoku Cl s koncentrací 0 h. % a hustotou, g.c -? Cl = 0, ρ =, g.c - M(Cl = 6,6 g.ol - Cl M ( Cl Cl ( Cl 0 Cl Cl ( Cl 0 M ( Cl 0,, 0 6,6 6,0 ol. d VYSVĚTLIVKY: Učivo označené sybole *** je určeno studentů studijního oboru Technické lyceu

10 Pracovní list Cheické výpočty II sloţení roztoků Je-li hotnostní zloek rozpuštěné látky B = 0,09, pak je roztok: a 90 % b 9 % c 0,9 % d 0,09 % Roztok AgNO, jehož látková koncentrace je AgNO = ol.l -, obsahuje v litru přibližně: a 0 g AgNO b 7 g AgNO c 85 g AgNO d 70 g AgNO Určete látkovou koncentraci kyseliny dusičné, víte-li, že rozpuštění olů této látky ve vodě vznikl roztok o objeu,5 litru! Kolik graů chloridu sodného je třeba k přípravě 50 g jejího 0 % vodného roztoku? 5 Kolik graů FeCl a kolik graů vody je třeba k přípravě 50 g 5 % vodného roztoku FeCl? 6 Vodný roztok NaO byl připraven tak, že ve litrech roztoku bylo rozpuštěno g NaO. Vypočtěte látkovou koncentraci tohoto roztoku! 7 V 50 g roztoku NaCl je rozpuštěno,5 g NaCl. Vypočtěte hotnostní zloek NaCl v roztoku! 8 Kolikaprocentní roztok cukru připravíe, jestliže v 75 g vody rozpustíe 5 g cukru? 9 Kolik graů jodu a ethanolu je třeba k přípravě 00 g 6 % roztoku jodu v ethanolu? 0 Kolik kilograů NaO a vody je třeba k přípravě 00 g 5 % vodného roztoku NaO? Vypočtěte látkovou koncentraci roztoku KO, je-li v 5 litrech tohoto roztoku rozpuštěno 8 g KO! Kolik graů NaCl je obsaženo ve 00 l roztoku NaCl, jehož NaCl = 0, ol.d -? 0 g KCl bylo rozpuštěno ve 50 g vody. Jaký je procentový obsah roztoku KCl? Kolik graů NaO a kolik graů vody je třeba k přípravě 00 g roztoku NaO, jehož w % = 0 %? 5,5 g soli bylo rozpuštěno ve 00 l vody. Jaký bude hotnostní zloek soli v roztoku? 6 Jaký je hotnostní zloek KMnO v roztoku, který vznikl rozpuštění 6 g této soli v 90 g O? 7 V kolika graech vody je nutné rozpustit g NaCl, aby vznikl 0 % roztok této soli? 8 Kolik graů NaNO obsahuje 58 g roztoku této soli, je-li hotnostní zloek O v roztoku 0,95? 9 Kolik l vody obsahuje 70 g roztoku KO, ve které je hotnostní zloek KO 0,5? 0 Kolik graů KBr získáe po odpaření O ze 0 g roztoku, ve které je hotnostní zloek KBr 0,? V 50 g vodného roztoku KCl je rozpuštěno 5 g KCl. Vypočtěte hotnostní zloek KCl v roztoku! Kolikaprocentní je to roztok?

11 Z cukru o hotnosti 0 kg připravil včelař roztok k dokrování včel. Cukr rozpustil v teplé vodě o hotnosti 7 kg. Vypočtěte hotnostní zloek cukru v takto připravené roztoku! Vypočtěte hotnost kyseliny octové, která je obsažena v 500 g 8 % octa! Máte za úkol připravit ocet (8 % roztok kyseliny octové z ledové (00 % kyseliny octové o hotnosti g a destilované vody. Jak dané nožství octa připravíte? 5 Jako náplň olověných akuulátorů pro autoobily se používá % SO. vypočtěte hotnost 00 % SO ve 00 g tohoto roztoku! 6 Určete procentuální koncentraci roztoku vzniklého rozpuštění 0 g NaO ve 0 g O! 7 Kolik graů KCl je třeba rozpustit ve 00 g vody, abycho získali 0 % roztok? 8 Vodný roztok ethanolu obsahuje ve 00 l roztoku 0 l absolutního ethanolu. Určete koncentraci v objeových procentech! 9 Určete látkovou koncentraci roztoku, který obsahuje 0, g KO ve l roztoku! 0 Kolik g KO a kolik g vody potřebujee k přípravě 00 g % roztoku KO? Kolik g NaO je třeba k přípravě 500 l roztoku o koncentraci 0, ol.d -? V litru roztoku je obsaženo 8 g KO. Jaká je olární koncentrace tohoto roztoku? Jaká je olární koncentrace roztoku NaCl, který obsahuje v litru 5 g soli? Kolik graů NaCl je obsaženo ve 0 l,8 M roztoku NaCl? 5 Kolik l 0,5 M roztoku NaO lze připravit z 60 g této látky? 6 Kolik g NaNO je třeba na přípravu,5 litru M roztoku této látky? 7 Kolik graů NaO je obsaženo ve litrech jeho 0,8 M roztoku? 8 Kolik glukózy usíe přidat do,5 litru vody, aby vznikl 5 % roztok glukózy? 9 Jaká je olární koncentrace roztoku KBr, který obsahuje v 5 litrech roztoku 5 g KBr? 0 V 87,5 l vody bylo rozpuštěno,5 g CuSO.5 O. Určete procentuální koncentraci roztoku! Určete koncentraci kyseliny fosforečné ve vodné roztoku, který byl získán rozpuštění,7 g kyseliny ve vodě. Celkový obje připraveného roztoku je 50 c! Jaké nožství KBr a jaké nožství vody je třeba použít k přípravě, kg osiprocentního roztoku? Vypočtěte hotnost chloridu sodného potřebného k přípravě 00 g jeho vodného nasyceného roztoku, který obsahuje 6,6 % NaCl! Kolik graů jodidu draselného je potřeba k přípravě 5 g 5 % roztoku KI? 5 Kolik graů dusičnanu sodného a kolik l vody je třeba na přípravu 500 g 0 % roztoku NaNO?

12 6 Jaká je procentová koncentrace roztoku připraveného rozpuštění 0,78 g As S ve 5 l vody? 7 Navážka g uhličitanu sodného byla rozpuštěna a doplněna na obje 50 l destilovanou vodou. Vypočtěte olární koncentraci roztoku! 8 *** Chcee připravit 5 d vodného roztoku síranu sodného o koncentraci 0,5 ol.d -. Jaké nožství síranu sodného usíe navážit? 9 *** Kolik graů FeCl je rozpuštěno ve 00 l 0 % roztoku s hustotou,g.c -? 50 *** V cheické olypiádě ěli soutěžící zjistit nožství NaO v 500 c roztoku o koncentraci NaO = 0,5 ol.d -. Který z řešitelů odpověděl správně? a Alena 0 g b Ondřej 5 g c Jiřina 0 g d Jiří 0,5 olu 5 *** Jaká je olární koncentrace % roztoku PO, je-li hustota % PO,067 g.c -? 5 *** 7 % ní Cl á hustotu,8 g.c -. Určete její olární koncentraci v ol.d -! 5 *** Kolik l 96 % SO o hustotě,855 g.c - je třeba k přípravě litru roztoku o látkové koncentraci 0,05 ol.d -? 5 *** Jaká je olární koncentrace 0 % Cl, je-li hustota 0 % Cl,5 g.c -? 55 *** Jaká je olární koncentrace 0 % SO, je-li hustota 0 % SO,07 g.c -? 56 *** Kolik l 50 % SO je třeba na přípravu,5 litru,5 M roztoku této kyseliny, je-li hustota 50 % SO, g.c -? 57 *** Kolik c 66 % NO je třeba na přípravu d 5 M roztoku této kyseliny, je-li hustota 66 % NO, g.c -? 58 *** Kolik c 0 % NaO je třeba na přípravu, d M roztoku této látky, je-li hustota 0 % NaO, g.c -? 59 *** Kolik l 9 % SO je třeba na přípravu 56 l roztoku kyseliny o olární koncentraci SO =,95 ol.d -, je-li hustota 9 % SO,8 g.c -? 60 *** Kolik graů dusičnanu sodného a kolik ililitrů vody je třeba na přípravu,5 litru 0 % roztoku NaNO, je.li hustota 0 % NaNO,067 g.c -? Výsledky: b; d; 0,8 ol.d - ; 5 g; 5 7,5 g;,5 g; 6 0, ol.d - ; 7 0,07; 8 6,5 %; 9 g; 88 g; 0 0,05 kg; 0,55 kg; 0, ol.l - ;,69 g; 6,5 %; 0 g; 90 g; 5 0,0; 6 0,; 7 8 g; 8,9 g; 9 5,5 g; 0, g; 0,588; 0 g; O = 8 g; 5 96 g; 6 0 %; 7 00 g; 8 5 %; 9 0, ol.d - ; 0 6 g; 9 g; g; 0,5 ol.l - ;, ol.d - ;, g; 5 l; 6 55 g; 7 6 g; 8 79 g; 9 0, ol.d - ; 0 8 %; 0,6 ol.d - ; 96 g; 0 g; 5,5 g;,5 g; 5 50 g; 50 l; 6,9 %; 7 0,075 ol.l - ; 8 06, g; 9 90,6 g; 50 c, d; 5,7 ol.d - ; 5,78 l; 5 9,6 ol.d - ; 55,09 ol.d - ; 56 55,6 l; 57 0 c ; 58 6, c ; 59 9,55 l; 60 66,85 g; 0,65 l

13 ZMĚNY VE SLOŽENÍ ROZTOKŮ SMÍSENÍ DVOU (NEBO VÍCE ROZTOKŮ LÁTKY B O RŮZNÉM SLOŢENÍ (SMĚŠOVÁNÍ ROZTOKŮ Sěšování roztoků provádíe tehdy, když ísíe dva roztoky různé koncentrace Užíváe k tou sěšovací rovnici, kterou si ůžee odvodit takto: Index se týká prvního výchozího roztoku Index se týká druhého výchozího roztoku Index se týká výsledného roztoku (. a. roztok látky B o různých koncentracích spolu sísíe ( B ( B ( zákon zachování hotnosti rozpuštěné látky B v jednotlivých ( B roztocích ( zákon zachování hotnosti jednotlivých roztoků nyní využijee vztahů pro hotnostní procenta jednotlivých roztoků ( B w ( B ( B w ( B ( B w ( B ( B w ( B ( B w (, které dosadíe do rovnice ( B ( B w ( B a získáe sěšovací rovnici ve tvaru: w ( B w ( B w ( B ; resp. po úpravě: w B w ( B ( w ( ( B Při sěšování různě koncentrovaných roztoků téže látky B (olární koncentrace c, c v ol.d - a objey V, V lze vypočítat olární koncentraci c výsledného roztoku použití vztahu: c V c V c V ; V V V POZOR! Součet objeů látek, které ísíe, se neusí rovnat objeu sěsi. Platí však zákon zachování hotnosti. Tj. bilancovat lze jen hotnosti jednotlivých roztoků. Poznáka: K řešení lze použít i sěšovací rovnici v podobě kříţového pravidla:

14 w (výchozí roztok s větší hotnostní procente w w.. w > w w (hotnostní procento výsledného roztoku w (výchozí roztok s enší hotnostní procente w w.. Nyní sestavíe rovnic, kterou vyřešíe: w w w w c c c..v c > c c c c c..v Nyní sestavíe rovnic, kterou vyřešíe: V V c c c c

15 PŘIDÁNÍ NEBO ODEBRÁNÍ ČISTÉO ROZPOUŠTĚDLA (ŘEDĚNÍ ROZTOKŮ Při ředění roztoku postupujee tak, že k roztoku určité koncentrace přidáváe další rozpouštědlo (nejčastěji vodu, protože nejpoužívanější jsou vodné roztoky. Koncentrace látky v čisté rozpouštědle je proto nulová (hotnostní zloek w (B látky B v čisté rozpouštědle je roven nule w ( B 0 sěšovací rovnici lze upravit na rovnici zřeďovací: w B w ( ( B po úpravě: w B ( w ( ( B w w hotnost původního roztoku hotnost přidaného (+ (či odebraného ( rozpouštědla hotnostní zloek původního roztoku hotnostní zloek výsledného roztoku Zředíe-li určitý obje roztoku V látky B znáé olární koncentrace c čistý rozpouštědle (vodou na obje V, nezění se látkové nožství rozpuštěné látky. Výslednou koncentraci c vypočtee ze vztahu: c V c V PŘIDÁNÍ NEBO ODEBRÁNÍ ČISTÉ LÁTKY B otnostní procento čisté látky B tj. w (B je rovno jedné w ( B sěšovací rovnici lze upravit na tvar: nebo: w ( B w ( B w ( B ( w ( B w w hotnost původního roztoku hotnost přidané (+ (či odebrané ( čisté látky hotnostní zloek původního roztoku hotnostní zloek výsledného roztoku Řešené příklady Příklad. Kolik graů 5 % roztoku NaCl je třeba síchat s g 5 % NaCl, abycho získali 5 % roztok NaCl (jedná se o hotnostní procenta? =? w = 0,05 = g w = 0,5 w = 0,5

16 w w w w w ( w 0,05 0,5 ( 0,, 0,5 g Je třeba přidat g 5% roztoku NaCl. Příklad. Kyselinu chlorovodíkovou o w % = 6 % a o hotnosti 0 g zředíe vodou o hotnosti 00 g. Jaký je hotnostní zloek chlorovodíku ve výsledné roztoku? = 0 g w = 0,6 = 00 g w = 0 w =? w w w w w ( w 0 0,6 000 (0 00 w 0 0,6 (0 00 w 7, 0w w 0,06 6 % Zředění vznikne 6 % roztok kyseliny chlorovodíkové. Příklad. Kolik pevného KCl usíe přidat do 5 % roztoku KCl o hotnosti g, abycho získali 0 % roztok KCl? = g w = 0,05 =? w =,0 w = 0, w w w

17 w w 0,05 ( ( w 0,, 78 g Do roztoku usíe přidat,78 g pevného KCl. Příklad. Kolik graů 0 % a kolik graů 5 % roztoku určité látky usíe síchat, abycho získali 70 g % roztoku (jedná se o hotnostní procenta? =? w = 0, =? w = 0,5 = 70 g w = 0, w w w w w ( w 0, 0,5 700, 0, (70 0,5 70 0, (70 0,5 9,8 0,05 0,7 0, g g Abycho získali požadovaný roztok, usíe síchat g 0 % roztoku a 56 g 5 % roztoku. Příklad l Cl o c = 0, ol.d - se sísí s 50 l Cl o c = 0, ol.d -. Jaká je výsledná koncentrace roztoku? c = 0, ol.d - V = 500 l c = 0, ol.d - V = 50 l V = 750 l c =? c V c V c V

18 c V c V V V ( c 0, 500 0, 50 c 750 c 0, ol. d Příklad l kyseliny sírové o c = 0, ol.d - se zředí vodou na 50 l. Jaká je výsledná koncentrace kyseliny? c = 0, ol.d - V = 00 l c = 0 ol.d - V = 50 l c =? c V c V c V 0, 00 0 c 50 c 0,8 ol. d Příklad 7. Kolik l vody usíe přidat ke 7, l 5 % roztoku aoniaku, abycho získali roztok, %? ustota 5 % N je 0,907 g.c - ; hustota O je g.c -. w w w w w ( w V 7, 0, (7, 0,907, O O O 58, 6 g 58,6 58, 6 V O l Příklad 8. Přídavke 50 g 96 % SO k jejíu % roztoku o hustotě,08 g.c - se zvýšila koncentrace roztoku na 0 %. Kolik l % SO bylo použito? w w w w w ( w

19 V 500,96 0,0 ( ,7 7, 67 g 7,67 V 098 l,08 Příklad 9. 0, Vypočtěte obje koncentrované SO (w = 98 %; ρ =,86 g.c - potřebného k přípravě d roztoku této kyseliny pro plnění akuulátoru (w = %; ρ =,5 g.c -! w w w w w V V w V V V w V w w, ,,86 0,98 V 9 c Příklad 0. Vypočtěte hotnost vody, kterou je nutno použít při ředění kyseliny z předcházejícího příkladu! V V 66 g VYSVĚTLIVKY: Učivo označené sybole *** je určeno studentů studijního oboru Technické lyceu

20 Pracovní list Cheické výpočty II sloţení roztoků Kolik graů pevného NaCl usíe přidat ke 0 g 5 % roztoku, abycho získali 0 % roztok (jedná se o hotnostní procenta? Kolik graů % roztoku chloridu hořečnatého usíe přidat ke 60 g % roztoku MgCl, abycho získali 8 % roztok MgCl? K jednou litru vody jse přidali 5 kg 50 % kyseliny sírové. Vypočtěte hotnostní procento zředěné kyseliny! 650 g roztoku KO obsahujícího h. % KO bylo síseno s 500 l vody a 80 g pevného KO. Jaká bude koncentrace získaného roztoku v hotnostních procentech? 5 Kolika procentní roztok dostanee, jestliže sícháe,6 graů 6,9 % roztoku NaCl a,95 graů vody? 6 Kolik graů 7 % roztoku KCl je třeba na přípravu 50 g % roztoku KCl? 7 K, % roztoku dusičnanu aonného o hotnosti 60 g bylo přidáno,9 g pevného dusičnanu aonného. O kolik hotnostních procent se zvýšil obsah dusičnanu aonného? 8 Do,5 % roztoku KCl o hotnosti 70 g bylo přidáno 0 g pevného KCl. Určete koncentraci vzniklého roztoku v hotnostních procentech! 9 Do 900 graů 5 % roztoku dusičnanu aonného bylo přidáno 600 graů,5 % roztoku téže soli. Určete procentovou koncentraci vzniklého roztoku! 0 Jaká je procentová koncentrace roztoku, který vznikl síchání litru % roztoku NaCl a kilograů 5 % roztoku NaCl! ustota % NaCl je,009 g.c -. Vypočtěte výslednou koncentraci roztoku (v hotnostních procentech %, který byl připraven zředění 75 l 0 % kyseliny chlorovodíkové l vody! ustota 0 % Cl je, kg.d -. Kolik ililitrů 96 % ethanolu je třeba k přípravě 50 l 6 % ethanolu? ustota 96 % ethanolu je 0,80 g.c - ; hustota 6 % ethanolu je 0,979 g.c -. Kolik ililitrů 6 % uhličitanu draselného a kolik ililitrů 0,5 % roztoku uhličitanu draselného potřebujee k přípravě 86 l % roztoku uhličitanu draselného? ustota 6 % K CO je,9 g.c - ; hustota % K CO je, g.c - ; hustota 0,5 % K CO je, g.c -. Kolik ililitrů vody usíe přidat ke 50 l 6 % Cl, aby vznikl 0 % roztok? ustota 6 % Cl je,9 g.c -. 5 Ke kolika litrů vody je třeba přidat,5 litru 80 % kyseliny sírové, aby výsledné složení bylo 50 h. %? ustota 80 % kyseliny je,77 g.c -. 6 Jaký je konečný obje roztoku kyseliny sírové, jestliže zředíe 8 l SO o c =,5 ol.l - na roztok o c = 0,8 ol.l -? 7 Jaké nožství vody usíe přidat k 5 g roztoku o hotnostní procentu uhličitanu sodného 7%, aby vznikl roztok o Na CO = 0,0? Jakou hotnost bude ít připravený roztok? 8 Vypočtěte koncentraci roztoku NaCl, který vznikne sísení 5 d roztoku NaCl o koncentraci ol.d - a d roztoku NaCl o koncentraci ol.d -!

21 9 Určete procentuální koncentraci roztoku, která vznikne sísení 00 g 0 % roztoku Cl s 00 g 0 % roztoku Cl! 0 Vypočtěte nožství vody, které je třeba použít k ředění 00 g 50 % kyseliny octové na 0 % kyselinu octovou! Jaký je hotnostní zloek kyseliny sírové v roztoku, který vzniká sísení 0 g 96 % SO a 50 g vody? Kolik graů vody je třeba odpařit z 00 g % roztoku NaCl, abycho získali 0 % roztok? 700 g 5 % roztoku KCl bylo sícháno s 00 g 5 % KCl. Určete procentuální koncentraci vzniklého roztoku! Do 70 g 8 % roztoku soli bylo přidáno ještě 0 g čisté soli. Určete procentuální koncentraci vzniklého roztoku! 5 Jaká byla původní koncentrace roztoku, jestliže jeho sísení s 850 g vody vzniklo 000 g % roztoku? 6 Kolik l % SO o hustotě, g.c - je třeba k přípravě 00 l 0 % SO o hustotě,07 g.c -? 7 Jaká je olární koncentrace roztoku chloridu sodného, získá-li se zředění 8 l tohoto roztoku vodou roztok o objeu 00 l a olární koncentrací NaCl = 0, ol.l -? 8 Kolik ililitrů kyseliny sírové o olární koncentraci SO = 7,0 ol.l - usí být zředěno vodou na obje 80 l, aby hodnota olární koncentrace výsledného roztoku byla,66 ol.l -? 9 Kolik ililitrů vody usíe přidat do 7,7 l roztoku ClO o olární koncentraci ClO = 8,7 ol.l -, abycho získali roztok o olární koncentraci,66 ol.l -? 0 56,6 l kyseliny sírové o olární koncentraci SO =, ol.l - zředíe vodou na l. Jaká je olární koncentrace zředěného roztoku? Kolik ililitrů roztoku o olární koncentraci c =,5 ol.l - je nutné přidat ke litrů roztoku o olární koncentraci c = 0, ol.l - téže látky, abycho získali roztok o olární koncentraci c = 0, ol.l -? Zředíe-li 5 l roztoku chloridu kobaltitého o olární koncentraci CoCl =,9 ol.l - na obje 5 l, jakou olární koncentraci vzniklého roztoku získáe? Jaká je výsledná olární koncentrace roztoku, sísíe-li dva roztoky hydroxidu sodného: 0 l roztoku o olární koncentraci NaO = 0,05 ol.l - se 50 l roztoku o olární koncentraci NaO = 0,5 ol.l -? *** Jaká je látková koncentrace roztoku PO, který vznikne zředění 50 l 60 % kyseliny o hustotě,68 g.c - na 500 l? 5 *** Kolik ililitrů kyseliny chlorovodíkové o olární koncentraci Cl = 8, ol.l- je zapotřebí k přípravě,8 l 0 % kyseliny chlorovodíkové? ustota 0 % Cl je,098 g.c -.

22 Výsledky:, g; 0 g;,67 %;, %; 5 0,09 %; 6 05,88 g; 7 o,7 %; 8 6 %; 9 %; 0 8,9 %;,5 %; 70,89 l; 6,58 l;, l; 70,96 l; 5,66 l; 6 0, l; 7 57,5 g; 75,5 g; 8, ol.d - ; 9 6 %; g; 0,6; 90g; %;,68 %; 5 6,67 %; 6 8, l; 7 0,65 ol.l - ; 8 0,7 l; 9 0,87 l; 0,075 ol.l - ; 5,8 l;,5 ol.l - ; 0,7 ol.l - ; 0,087 ol.l - ; 5,6 l

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z CHEMIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z CHEMIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM BÍRK PŘÍKLDŮ Z CHEIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEU ilan ZIPL 006 Obsah Obsah... Úvod... 3 1. Základní výpočty.... 4 1.1 Hotnost atoů a olekul... 4 1. Látkové nožství, olární hotnost.... 5 1.3 Výpočet obsahu

Více

Výpočty podle chemických rovnic

Výpočty podle chemických rovnic Výpočty podle cheických rovnic Cheické rovnice vyjadřují průběh reakce. Rovnice jednak udávají, z kterých prvků a sloučenin vznikly reakční produkty, jednak vyjadřují vztahy ezi nožstvíi jednotlivých reagujících

Více

Hmotnostní procenta (hm. %) počet hmotnostních dílů rozpuštěné látky na 100 hmotnostních dílů roztoku krát 100.

Hmotnostní procenta (hm. %) počet hmotnostních dílů rozpuštěné látky na 100 hmotnostních dílů roztoku krát 100. Roztoky Roztok je hoogenní sěs. Nejčastěji jsou oztoky sěsi dvousložkové (dispezní soustavy. Látka v nadbytku dispezní postředí, duhá složka dispegovaná složka. Roztoky ohou být kapalné, plynné i pevné.

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II

CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II OSTRAVSKÁ UNIVERZITA [ TADY KLEPNĚ TE A NAPIŠTE NÁZEV FAKULTY] FAKULTA CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II TOMÁŠ HUDEC OSTRAVA 2003 Na této stránce mohou být základní tirážní údaje o publikaci. 1 OBSAH PŘ EDMĚ

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku))

1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku)) OBSAH: 1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku)) 2) ŘEDĚNÍ ROZTOKŮ ( m 1 w 1 + m 2 w 2 = (m 1 + m 2 ) w ) 3) MOLÁRNÍ KONCENTRACE (c = n/v) 12 příkladů řešených + 12příkladů s

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A.

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A. A Chemické výpočty A Atomová relativní hmotnost, látkové množství Základní veličinou pro určení množství nějaké látky je hmotnost Ovšem hmotnost tak malých částic, jako jsou atomy a molekuly, je nesmírně

Více

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2.

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2. Roztoky směsi dvou a více látek jsou homogenní (= nepoznáte jednotlivé částečky roztoku - částice jsou menší než 10-9 m) nejčastěji se rozpouští pevná látka v kapalné látce jedna složka = rozpouštědlo

Více

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn ýočty za oužití zákonů ro ideální lyn Látka v lynné stavu je tvořena volnýi atoy(onoatoickýi olekulai), ionty nebo olekulai. Ideální lyn- olekuly na sebe neůsobí žádnýi silai, jejich obje je ve srovnání

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Křížové pravidlo Používá se pro výpočet poměru hmotnostních dílů dvou výchozích roztoků jejichž smícháním vznikne nový roztok. K výpočtu musí

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část).

Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část). Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část). Ing. Eliška Glovinová Ph.D. Tato publikace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Byla vydána

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.3349

Více

Relativní atomová hmotnost

Relativní atomová hmotnost Relativní atomová hmotnost 1. Jak se značí relativní atomová hmotnost? 2. Jaké jsou jednotky Ar? 3. Zpaměti urči a) Ar(N) b) Ar (C) 4. Bez kalkulačky urči, kolika atomy kyslíku bychom vyvážili jeden atom

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3 Výpočtový seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Bilance Materiálové a látkové 10.10.2008 1 Tématické okruhy bilance - základní pojmy bilanční schéma způsoby vyjadřování koncentrací a přepočtové

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI SOLI JSOU CHEMICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z KATIONTŮ KOVŮ A ANIONTŮ KYSELIN 1. NEUTRALIZACÍ VZNIK SOLÍ 2. REAKCÍ

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy Návod k laboratornímu cvičení Efektní pokusy Úkol č. 1: Chemikova zahrádka Pomůcky: skleněná vana, lžička na chemikálie. Chemikálie: vodní sklo, síran zinečnatý ZnSO 4 (X i ), síran železnatý FeSO 4, chlorid

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice CHEMIE výpočty 5 z chemických ROVNIC 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice 1 definice pojmu a vysvětlení vzorové příklady test poznámky pro učitele

Více

SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2012. Ročník: osmý

SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková SLOŽENÍ ROZTOKŮ Datum (období) tvorby: 12. 4. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi 1 Anotace: Žáci se seznámí se složením roztoku a s veličinou

Více

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh)

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh) III. Chemické vzorce 1 1.CHEMICKÉ VZORCE A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny Klíčová slova této kapitoly: Chemický vzorec, hmotnostní zlomek w, hmotnostní procento p m, stechiometrické

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Příklady počítejte podle postupu, který vám lépe vyhovuje (vždy je více cest k výsledku, přes poměry, přes výpočty hmotností apod. V učebnici v kapitole

Více

Preparativní anorganická chemie

Preparativní anorganická chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Preparativní anorganická chemie Ing. Fišerová Seznam úloh 1. Reakce

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část II. - 9. 3. 2013 Chemické rovnice Jak by bylo možné

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE Chemické reakce = proces, během kterého se výchozí sloučeniny mění na nové, reaktanty se přeměňují na... Vazby reaktantů...a nové vazby... Klasifikace reakcí: 1. Podle reakčního tepla endotermické teplo

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 51. ročník 2014/2015. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 51. ročník 2014/2015. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 51. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Nejrozšířenější prvky na Zemi 12 bodů 1. A hliník, Al B vodík, H

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední koise Cheické olypiády 47. ročník 2010/2011 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Řešení školního kola ChO kat. D 2010/2011 TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Příklad na zahřátí 10 bodů

Více

VZDUCH V MÍSTNOSTI POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Látky a tělesa

VZDUCH V MÍSTNOSTI POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Látky a tělesa VZDUCH V MÍSTNOSTI Vzdělávací předět: Fyzika Teatický celek dle RVP: Látky a tělesa Teatická oblast: Měření fyzikálních veličin Cílová skupina: Žák 6. ročníku základní školy Cíle pokusu je určení rozěrů

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH2

SADA VY_32_INOVACE_CH2 SADA VY_32_INOVACE_CH2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Zbyňkem Pyšem. Kontakt na tvůrce těchto DUM: pys@szesro.cz Výpočet empirického vzorce Název vzdělávacího

Více

Koncentrované anorganické a některé organické kyseliny jsou nebezpečné žíraviny!

Koncentrované anorganické a některé organické kyseliny jsou nebezpečné žíraviny! Kyseliny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Bednaříková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje

Více

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE 2. PROTOLYTICKÉ REAKCE Protolytické reakce představují všechny reakce spojené s výměnou protonů a jsou označovány jako reakce acidobazické. Teorie Arrheniova (1884): kyseliny disociují ve vodě na vodíkový

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.3349

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

CHEMIE. Charakteristika vyučovacího předmětu

CHEMIE. Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s dotací týdně. Předmět je zaměřen na rozvoj dovedností a využití získaných vědomostí v praktickém životě. Poskytuje žákům

Více

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1 Teoretický úvod Uveďte vzorec pro: výpočet směrodatné odchylky výpočet relativní chyby měření [%] Použitý materiál, pomůcky a přístroje Úkol 1. Ředění

Více

3.9. Energie magnetického pole

3.9. Energie magnetického pole 3.9. nergie agnetického poe 1. Uět odvodit energii agnetického poe cívky tak, aby bya vyjádřena poocí paraetrů obvodu (I a L).. Znát vztah pro energii agnetického poe cívky jako funkci veičin charakterizujících

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník Pomůcky: kalkulačka, tabulky, periodická tabulka prvků Témata ke srovnávací písemné práci z chemie (otázky jsou pouze orientační, v testu může být zadání

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Problematika RAS v odpadních vodách se v současné době stává noční můrou provozovatelů technologií

Více

Kyselost a zásaditost vodných roztoků

Kyselost a zásaditost vodných roztoků Kyselost a zásaditost vodných roztoků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z

Více

LABORATORNÍ EXPERIMENTY SEMINÁŘ CHEMIE KOLEM NÁS, 15. 1. 2014, BRNO

LABORATORNÍ EXPERIMENTY SEMINÁŘ CHEMIE KOLEM NÁS, 15. 1. 2014, BRNO LABORATORNÍ EXPERIMENTY SEMINÁŘ CHEMIE KOLEM NÁS, 15. 1. 2014, BRNO Obsah: Odhalení kuřáka... 3 Příprava polyvinylalkoholového slizu... 4 Modrá baňka... 5 Briggs-Rauscherova oscilační reakce... 6 Orange

Více

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Acidobazické (Acidum = kyselina, Baze = zásada) Jedná se o reakce kyselin a zásad. Při této reakci vždy kyselina zásadě předá proton H +. Obrázek

Více

Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod I I U

Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod I I U TNSPOTNÍ JEVY V OZTOCÍCH ELETOLYTŮ Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod Ohmův zákon: VODIVOST ELETOLYTŮ U I

Více

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD.

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD. KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení Ing. Miroslav Richter, PhD., EUR ING 2014 Materiálové bilance 3.5.1 Do tkaninového filtru vstupuje 10000

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište Názvosloví Struktura prezentace: I. Názvosloví binárních sloučenin 4 Název sloučeniny 6 Vzorec 7 Názvy kationtů 9 Názvy aniontů 13 Vzorec z názvu 15 Název ze vzorce 18 II. Názvosloví hydroxidů, kyanidů

Více

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři cíl praktika: Žáci budou seznámeni s laboratorním řádem a poučeni o bezpečnosti práce. pomůcky: laboratorní řád popis aktivit: Žáci se seznámí se všemi body

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní Didaktický list balíček č. 7 č. 9 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN A B?

Více

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice Látkové množství Symbol: n veličina, která udává velikost chemické látky pomocí počtu základních elementárních částic, které látku tvoří (atomy, ionty, molekuly základní jednotkou: 1 mol 1 mol kterékoliv

Více

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Kovy I. A skupiny alkalické kovy Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Kovy I. A skupiny alkalické kovy Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Francium Jsou to kovy s jedním valenčním elektronem, který je slabě poután, proto jejich sloučeniny

Více

1. Mechanika - úvod. [ X ] - měřící jednotka. { X } - označuje kvantitu (množství)

1. Mechanika - úvod. [ X ] - měřící jednotka. { X } - označuje kvantitu (množství) . Mechanika - úvod. Základní pojy V echanice se zabýváe základníi vlastnosti a pohybe hotných těles. Chcee-li přeístit těleso (echanický pohyb), potřebujee k tou znát tyto tři veličiny: hota, prostor,

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Základy názvosloví Autor: Název: Mgr. Petra Holzbecherová Procvičování

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Opakovací test

Více

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Titrace Savo Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník: 3., ChS (1. ročník

Více

Chemie. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 133 1.ročník: 35 týdnů po 1 hodině 2.ročník: 34 týdnů po 2 hodinách

Chemie. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 133 1.ročník: 35 týdnů po 1 hodině 2.ročník: 34 týdnů po 2 hodinách Učební osnova předmětu Chemie Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 1 1.ročník: 5 týdnů po 1 hodině 2.ročník: 4

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny. Mgr. Lenka Horutová

CHEMIE. Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny. Mgr. Lenka Horutová www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Název proteiny

Více

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ TATO PŘÍRUČKA VZNIKLA V RÁMCI PROJEKTU FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL FRVŠ G6 1442/2013 PŘEDMLUVA Milí studenti, vyhodnocení výsledků a vytvoření

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

4. kapitola Vedení elektrického proudu v látkách...75-115

4. kapitola Vedení elektrického proudu v látkách...75-115 Obsah 1. kapitola Základní vzorce a zákony z učiva 1. ročníku...8-35 Srovnávací test z učiva 1. ročníku...30-35 2. kapitola - Výkon trojfázové soustavy a kopenzace účiníku...36-49 Alternátor...36-39 Zapojení

Více

IDEÁLNÍ PLYN I. Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

IDEÁLNÍ PLYN I. Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. IDEÁLÍ PLY I Prof. RDr. Eanuel Soboda, CSc. DEFIICE IDEÁLÍHO PLYU (MODEL IP) O oleulách ideálního plynu ysloujee 3 předpolady: 1. Rozěry oleul jsou zanedbatelně alé e sronání se střední zdáleností oleul

Více

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Opakování názvosloví anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Směs (dispersní soustava) 1 Atom Nejmenšíčástice prvku, která vykazuje jeho

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Bílkoviny (laboratorní práce)

Bílkoviny (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Bílkoviny (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-08 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona

Více

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví GYMNÁZIUM JANA OPLETALA LITOVEL Odborná práce přírodovědného kroužku VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví Vypracovali: Martina Hubáčková, Petra Vašíčková, Pavla Kubíčková, Michaela Pavlovská, Jitka Tichá, Petra

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 0 0 2 2 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 0 0 2 2 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Výuka je doplňována laboratorními pracemi, které probíhají ve skupinách.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 34 MIKROSKOPIE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 34 MIKROSKOPIE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 34 MIKROSKOPIE PRINCIP V chemické laboratoři se používá k některým stanovením tzv. mikrokrystaloskopie. Jedná se o použití optického mikroskopu při kvalitativních důkazech látek na

Více