CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se:"

Transkript

1 CEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ Teorie Složení roztoků udává vzájený poěr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se: MOTNOSTNÍM ZLOMKEM B vyjadřuje poěr hotnosti rozpuštěné látky k hotnosti celého roztoku označe: rozpouštědlo A rozpuštěná látka B roztok R je bez jednotky B B A B B R 0 B B 00 % odnota hotnostního zloku vyjádřená v procentech udává hotnostní procento roztoku tj. hotnost látky v graech rozpuštěné ve 00 g roztoku. Např.: Ve 00 g % roztoku KBr jsou rozpuštěny g KBr (tj. g KBr v 97 g O = 00 g % roztoku KBr. Řešené příklady Příklad. Jakou hotnost á KCl a voda potřebné k přípravě 5 % vodného roztoku KCl o hotnosti 50 g? KCl =? R = 50 g KCl = 0,05 KCl KCl KCl KCl R KCl 0,05 50, 5g R O R KCl 50,5 7,5g ( l

2 Příklad. Vypočtěte hotnostní zloek roztoku, který vznikne rozpuštění 0 g NaCl ve 80 l vody. NaCl =? NaCl = 0 g O = 80 l (g NaCl NaCl R NaCl NaCl O , 0% roztok NaCl Příklad. Vypočtěte hotnostní zloek N Cl v jeho nasycené roztoku obsahující 7, g N Cl a 00 g vody! N Cl =? N Cl = 7, g O = 00 g N Cl N Cl R N Cl N Cl O 7, 7, 00 7, 7, 0,7 7,% roztok N Cl Úlohu lze také řešit trojčlenkou (obdobně lze řešit i předchozí příklady: 7, g N Cl 00 % 7, g N Cl.. x % příá úěra 7, 00 7, x 00.7, x 7, 7, Příklad. N Cl 0,7 Kolik g NaO je třeba k přípravě 00 l 0 % roztoku? ustota 0 % NaO je,9 g.c -. 0% NaO (0% NaO V (0% NaO,900,9g NaO čisté NaO roztoku NaO čisté NaO NaO roztoku NaO 0,,9,8g

3 Teorie OBJEMOVÝM ZLOMKEM (B vyjadřuje poěr objeu V(B látky B obsažené v roztoku k objeu celého roztoku V(R je bez jednotky V ( B ( B V ( R 0 ( B ( B 00 % Objeový zloek v procentech představuje objeové procento, tzn. ve sěsi kapalin obje rozpuštěné kapaliny v l ve 00 l roztoku. Poznáka: Obje sěsi obecně není vždy roven součtu objeů jeho složek. Vždy však platí zákon zachování hotnosti u roztoků usíe vždy bilancovat jen hotnosti složek. Tj. V V V Řešené příklady Příklad 5. Jaký obje kyseliny octové je zapotřebí k přípravě 0,500 d roztoku, v něž činí objeový zloek kyseliny 8 %? V(C COO =? V(R = 50 g φ(c COO = 0,08 ( C V ( C V ( C COO COO V ( C V ( R COO 0,08 0,500 0,0d COO ( C COO V ( R Příklad 6. Určete objeový zloek ethanolu, jestliže k přípravě 500 c jeho roztoku jse použili 00 c ethanolu? φ(c 5 O =?

4 V(R = 500 c = 0,5 d V(C 5 O = 00 c = 0, c ( C V ( C 5O 0, O V ( R 0,5 5 Úlohu lze také řešit trojčlenkou: 500 c 00 % 00 c... x % příá úěra 0, x x Teorie C 5O 0, LÁTKOVOU (MOLÁRNÍ KONCENTRACÍ B vyjadřuje poěr látkového nožství rozpuštěné látky B n (B a celkového objeu roztoku R V(R jednotkou je ol.d - resp. ol.l - B B V ( R Např.: Je-li v litru roztoku NaCl rozpuštěno jednotkové látkové nožství této soli tj. ol NaCl o hotnosti 58,5 g, pak látková koncentrace takového roztoku je NaCl = ol.d -. Je-li látková koncentrace roztoku NaCl NaCl = 0, ol.d -, pak v litru tohoto roztoku je rozpuštěno 0, ol NaCl tj. hotnost rozpuštěného NaCl je NaCl = 5,85 g. Poznáka: Roztok o koncentraci ol.d - tj. c = ol.d - je tzv. dvouolární roztok. M... tj. oly látky rozpuštěné v litru roztoku. B B B B M ( B V ( R B B M ( B V ( R

5 Řešené příklady Příklad 7. V 00 l roztoku je rozpuštěno 0 g NaO. Vypočtěte látkovou koncentraci hydroxidu v roztoku! NaO =? NaO = 0 g V(R = 00 c NaO NaO V ( R NaO NaO M ( NaO NaO 0g NaO M ( NaO V ( R 0g. ol,d 0,65ol. d Příklad 8. Jaká je látková koncentrace roztoku o objeu 0, d, obsahujícího KO o hotnosti 0,5 g? KO =? KO = 0,5 g V(R = 0, d KO KO V ( R KO KO M ( KO KO 0,5g KO M ( KO V ( R 56,g. ol 0,d 0,6ol. d Příklad 9. Jaká je olární koncentrace SO, je-li v 000 l roztoku rozpuštěno 9,0 g SO?. způsob řešení (trojčlenka: M SO. 98,08 g (ol z PSP.. v 000 l roztoku x M SO. 9,0 g.. v 000 l roztoku (příá úěra 98,08 9,0 x 0,5 M 0,5ol. d x 9,0 98,08

6 . způsob řešení (vzorce: SO SO V ( R SO SO M ( SO SO 9,0g SO M ( SO V ( R 98,08g. ol d 0,5ol. d Příklad 0. Kolik graů AgNO je obsaženo ve 00 l roztoku AgNO, jehož AgNO = 0, ol.d -?. způsob řešení (trojčlenka: M AgNO. 69,88 g (ol z PSP.. v 000 l roztoku 0, M AgNO. 6,988 g.. v 000 l roztoku 0, M AgNO. x g.. v 00 l roztoku (příá úěra 6, , x,976 x g. způsob řešení (vzorce: AgNO AgNO V ( R AgNO AgNO M ( AgNO AgNO AgNO M ( AgNO AgNO AgNO V ( R AgNO AgNO V ( R M ( AgNO 0, 0, 69,88,976 g

7 Příklad ***. Vypočtěte olární koncentraci SO v roztoku, který vznikl zředění g koncentrovaného roztoku této kyseliny (w = 0,97 ve vodě na obje 50 c! zř. SO =? konc. SO = g konc. SO = 0,97 V(zř.R = 0,50 d zř. konc. zř. SO SO V ( zř. R SO SO M ( SO konc. SO SO SO konc. SO konc. SO konc. SO M ( SO V ( zř. R SO konc. SO konc. SO M ( SO SO M ( SO SO M ( SO SO konc. SO SO 0,97 g 98g. ol 0,50d 0,079ol. d Příklad ***. Jaká je látková koncentrace roztoku SO, je-li v 0,558 d rozpuštěno,0 g 96 % SO? zř. SO =? 96 % SO =,0 g SO = 0,96 V(zř.R = 0,558 d Vypočtee postupně: hotnost čisté kyseliny v roztoku, látkové nožství čisté kyseliny, olární koncentraci výsledného roztoku kyseliny čisté SO 96% 0,96,0 0,998g SO čisté SO SO SO 96% SO zř. čisté SO 0,998g SO M ( SO 98g. ol 0,00ol SO 0,00ol SO 0,08ol. d V ( zř. R 0,558d

8 Příklad ***. Kolik l vody usíe přidat k 0 l 0 % SO, abycho získali roztok o koncentraci 0, ol.d -? V( O =? výsledného roztoku = 0, ol.d - V(0% SO = 0 l (c = 0,0 d ρ(0% SO =, g.c - hotnost 0 l 0 % roztoku SO (0% 0% SO V (0% SO SO 0% SO (0% SO V (0% SO, 0,g nožství čisté kyseliny ve 0 % roztoku SO čisté SO SO čisté SO SO 0% SO 0% SO 0,, 6,8g látkové nožství čisté kyseliny čisté SO 6,8g čisté SO 0, 0698ol M ( SO 98g. ol obje výsledného roztoku výsl.. SO čisté SO V ( výsl. R V ( výsl.. SO čisté výsl.. SO SO 0,0698ol 0,ol. d 0, d l 5 obje vody, kterou usíe přidat V ( vody V ( výsl. roztoku V ( vých. roztoku l 0 l 0 l

9 Teorie Přepočet koncentrace roztoku*** Látkovou koncentraci c i nějaké látky v roztoku lze přepočítat na koncentraci udanou v hotnostních procentech (a naopak poocí vztahu: w i ci M 0 i w i.hotnostní zloek rozpuštěné látky c i..látková koncentrace rozpuštěné látky (ol.d - M i.olární hotnost rozpuštěné látky (g.ol - ρ..hustota roztoku (g.c - Řešené příklady Příklad ***. Jaká je látková koncentrace roztoku Cl s koncentrací 0 h. % a hustotou, g.c -? Cl = 0, ρ =, g.c - M(Cl = 6,6 g.ol - Cl M ( Cl Cl ( Cl 0 Cl Cl ( Cl 0 M ( Cl 0,, 0 6,6 6,0 ol. d VYSVĚTLIVKY: Učivo označené sybole *** je určeno studentů studijního oboru Technické lyceu

10 Pracovní list Cheické výpočty II sloţení roztoků Je-li hotnostní zloek rozpuštěné látky B = 0,09, pak je roztok: a 90 % b 9 % c 0,9 % d 0,09 % Roztok AgNO, jehož látková koncentrace je AgNO = ol.l -, obsahuje v litru přibližně: a 0 g AgNO b 7 g AgNO c 85 g AgNO d 70 g AgNO Určete látkovou koncentraci kyseliny dusičné, víte-li, že rozpuštění olů této látky ve vodě vznikl roztok o objeu,5 litru! Kolik graů chloridu sodného je třeba k přípravě 50 g jejího 0 % vodného roztoku? 5 Kolik graů FeCl a kolik graů vody je třeba k přípravě 50 g 5 % vodného roztoku FeCl? 6 Vodný roztok NaO byl připraven tak, že ve litrech roztoku bylo rozpuštěno g NaO. Vypočtěte látkovou koncentraci tohoto roztoku! 7 V 50 g roztoku NaCl je rozpuštěno,5 g NaCl. Vypočtěte hotnostní zloek NaCl v roztoku! 8 Kolikaprocentní roztok cukru připravíe, jestliže v 75 g vody rozpustíe 5 g cukru? 9 Kolik graů jodu a ethanolu je třeba k přípravě 00 g 6 % roztoku jodu v ethanolu? 0 Kolik kilograů NaO a vody je třeba k přípravě 00 g 5 % vodného roztoku NaO? Vypočtěte látkovou koncentraci roztoku KO, je-li v 5 litrech tohoto roztoku rozpuštěno 8 g KO! Kolik graů NaCl je obsaženo ve 00 l roztoku NaCl, jehož NaCl = 0, ol.d -? 0 g KCl bylo rozpuštěno ve 50 g vody. Jaký je procentový obsah roztoku KCl? Kolik graů NaO a kolik graů vody je třeba k přípravě 00 g roztoku NaO, jehož w % = 0 %? 5,5 g soli bylo rozpuštěno ve 00 l vody. Jaký bude hotnostní zloek soli v roztoku? 6 Jaký je hotnostní zloek KMnO v roztoku, který vznikl rozpuštění 6 g této soli v 90 g O? 7 V kolika graech vody je nutné rozpustit g NaCl, aby vznikl 0 % roztok této soli? 8 Kolik graů NaNO obsahuje 58 g roztoku této soli, je-li hotnostní zloek O v roztoku 0,95? 9 Kolik l vody obsahuje 70 g roztoku KO, ve které je hotnostní zloek KO 0,5? 0 Kolik graů KBr získáe po odpaření O ze 0 g roztoku, ve které je hotnostní zloek KBr 0,? V 50 g vodného roztoku KCl je rozpuštěno 5 g KCl. Vypočtěte hotnostní zloek KCl v roztoku! Kolikaprocentní je to roztok?

11 Z cukru o hotnosti 0 kg připravil včelař roztok k dokrování včel. Cukr rozpustil v teplé vodě o hotnosti 7 kg. Vypočtěte hotnostní zloek cukru v takto připravené roztoku! Vypočtěte hotnost kyseliny octové, která je obsažena v 500 g 8 % octa! Máte za úkol připravit ocet (8 % roztok kyseliny octové z ledové (00 % kyseliny octové o hotnosti g a destilované vody. Jak dané nožství octa připravíte? 5 Jako náplň olověných akuulátorů pro autoobily se používá % SO. vypočtěte hotnost 00 % SO ve 00 g tohoto roztoku! 6 Určete procentuální koncentraci roztoku vzniklého rozpuštění 0 g NaO ve 0 g O! 7 Kolik graů KCl je třeba rozpustit ve 00 g vody, abycho získali 0 % roztok? 8 Vodný roztok ethanolu obsahuje ve 00 l roztoku 0 l absolutního ethanolu. Určete koncentraci v objeových procentech! 9 Určete látkovou koncentraci roztoku, který obsahuje 0, g KO ve l roztoku! 0 Kolik g KO a kolik g vody potřebujee k přípravě 00 g % roztoku KO? Kolik g NaO je třeba k přípravě 500 l roztoku o koncentraci 0, ol.d -? V litru roztoku je obsaženo 8 g KO. Jaká je olární koncentrace tohoto roztoku? Jaká je olární koncentrace roztoku NaCl, který obsahuje v litru 5 g soli? Kolik graů NaCl je obsaženo ve 0 l,8 M roztoku NaCl? 5 Kolik l 0,5 M roztoku NaO lze připravit z 60 g této látky? 6 Kolik g NaNO je třeba na přípravu,5 litru M roztoku této látky? 7 Kolik graů NaO je obsaženo ve litrech jeho 0,8 M roztoku? 8 Kolik glukózy usíe přidat do,5 litru vody, aby vznikl 5 % roztok glukózy? 9 Jaká je olární koncentrace roztoku KBr, který obsahuje v 5 litrech roztoku 5 g KBr? 0 V 87,5 l vody bylo rozpuštěno,5 g CuSO.5 O. Určete procentuální koncentraci roztoku! Určete koncentraci kyseliny fosforečné ve vodné roztoku, který byl získán rozpuštění,7 g kyseliny ve vodě. Celkový obje připraveného roztoku je 50 c! Jaké nožství KBr a jaké nožství vody je třeba použít k přípravě, kg osiprocentního roztoku? Vypočtěte hotnost chloridu sodného potřebného k přípravě 00 g jeho vodného nasyceného roztoku, který obsahuje 6,6 % NaCl! Kolik graů jodidu draselného je potřeba k přípravě 5 g 5 % roztoku KI? 5 Kolik graů dusičnanu sodného a kolik l vody je třeba na přípravu 500 g 0 % roztoku NaNO?

12 6 Jaká je procentová koncentrace roztoku připraveného rozpuštění 0,78 g As S ve 5 l vody? 7 Navážka g uhličitanu sodného byla rozpuštěna a doplněna na obje 50 l destilovanou vodou. Vypočtěte olární koncentraci roztoku! 8 *** Chcee připravit 5 d vodného roztoku síranu sodného o koncentraci 0,5 ol.d -. Jaké nožství síranu sodného usíe navážit? 9 *** Kolik graů FeCl je rozpuštěno ve 00 l 0 % roztoku s hustotou,g.c -? 50 *** V cheické olypiádě ěli soutěžící zjistit nožství NaO v 500 c roztoku o koncentraci NaO = 0,5 ol.d -. Který z řešitelů odpověděl správně? a Alena 0 g b Ondřej 5 g c Jiřina 0 g d Jiří 0,5 olu 5 *** Jaká je olární koncentrace % roztoku PO, je-li hustota % PO,067 g.c -? 5 *** 7 % ní Cl á hustotu,8 g.c -. Určete její olární koncentraci v ol.d -! 5 *** Kolik l 96 % SO o hustotě,855 g.c - je třeba k přípravě litru roztoku o látkové koncentraci 0,05 ol.d -? 5 *** Jaká je olární koncentrace 0 % Cl, je-li hustota 0 % Cl,5 g.c -? 55 *** Jaká je olární koncentrace 0 % SO, je-li hustota 0 % SO,07 g.c -? 56 *** Kolik l 50 % SO je třeba na přípravu,5 litru,5 M roztoku této kyseliny, je-li hustota 50 % SO, g.c -? 57 *** Kolik c 66 % NO je třeba na přípravu d 5 M roztoku této kyseliny, je-li hustota 66 % NO, g.c -? 58 *** Kolik c 0 % NaO je třeba na přípravu, d M roztoku této látky, je-li hustota 0 % NaO, g.c -? 59 *** Kolik l 9 % SO je třeba na přípravu 56 l roztoku kyseliny o olární koncentraci SO =,95 ol.d -, je-li hustota 9 % SO,8 g.c -? 60 *** Kolik graů dusičnanu sodného a kolik ililitrů vody je třeba na přípravu,5 litru 0 % roztoku NaNO, je.li hustota 0 % NaNO,067 g.c -? Výsledky: b; d; 0,8 ol.d - ; 5 g; 5 7,5 g;,5 g; 6 0, ol.d - ; 7 0,07; 8 6,5 %; 9 g; 88 g; 0 0,05 kg; 0,55 kg; 0, ol.l - ;,69 g; 6,5 %; 0 g; 90 g; 5 0,0; 6 0,; 7 8 g; 8,9 g; 9 5,5 g; 0, g; 0,588; 0 g; O = 8 g; 5 96 g; 6 0 %; 7 00 g; 8 5 %; 9 0, ol.d - ; 0 6 g; 9 g; g; 0,5 ol.l - ;, ol.d - ;, g; 5 l; 6 55 g; 7 6 g; 8 79 g; 9 0, ol.d - ; 0 8 %; 0,6 ol.d - ; 96 g; 0 g; 5,5 g;,5 g; 5 50 g; 50 l; 6,9 %; 7 0,075 ol.l - ; 8 06, g; 9 90,6 g; 50 c, d; 5,7 ol.d - ; 5,78 l; 5 9,6 ol.d - ; 55,09 ol.d - ; 56 55,6 l; 57 0 c ; 58 6, c ; 59 9,55 l; 60 66,85 g; 0,65 l

13 ZMĚNY VE SLOŽENÍ ROZTOKŮ SMÍSENÍ DVOU (NEBO VÍCE ROZTOKŮ LÁTKY B O RŮZNÉM SLOŢENÍ (SMĚŠOVÁNÍ ROZTOKŮ Sěšování roztoků provádíe tehdy, když ísíe dva roztoky různé koncentrace Užíváe k tou sěšovací rovnici, kterou si ůžee odvodit takto: Index se týká prvního výchozího roztoku Index se týká druhého výchozího roztoku Index se týká výsledného roztoku (. a. roztok látky B o různých koncentracích spolu sísíe ( B ( B ( zákon zachování hotnosti rozpuštěné látky B v jednotlivých ( B roztocích ( zákon zachování hotnosti jednotlivých roztoků nyní využijee vztahů pro hotnostní procenta jednotlivých roztoků ( B w ( B ( B w ( B ( B w ( B ( B w ( B ( B w (, které dosadíe do rovnice ( B ( B w ( B a získáe sěšovací rovnici ve tvaru: w ( B w ( B w ( B ; resp. po úpravě: w B w ( B ( w ( ( B Při sěšování různě koncentrovaných roztoků téže látky B (olární koncentrace c, c v ol.d - a objey V, V lze vypočítat olární koncentraci c výsledného roztoku použití vztahu: c V c V c V ; V V V POZOR! Součet objeů látek, které ísíe, se neusí rovnat objeu sěsi. Platí však zákon zachování hotnosti. Tj. bilancovat lze jen hotnosti jednotlivých roztoků. Poznáka: K řešení lze použít i sěšovací rovnici v podobě kříţového pravidla:

14 w (výchozí roztok s větší hotnostní procente w w.. w > w w (hotnostní procento výsledného roztoku w (výchozí roztok s enší hotnostní procente w w.. Nyní sestavíe rovnic, kterou vyřešíe: w w w w c c c..v c > c c c c c..v Nyní sestavíe rovnic, kterou vyřešíe: V V c c c c

15 PŘIDÁNÍ NEBO ODEBRÁNÍ ČISTÉO ROZPOUŠTĚDLA (ŘEDĚNÍ ROZTOKŮ Při ředění roztoku postupujee tak, že k roztoku určité koncentrace přidáváe další rozpouštědlo (nejčastěji vodu, protože nejpoužívanější jsou vodné roztoky. Koncentrace látky v čisté rozpouštědle je proto nulová (hotnostní zloek w (B látky B v čisté rozpouštědle je roven nule w ( B 0 sěšovací rovnici lze upravit na rovnici zřeďovací: w B w ( ( B po úpravě: w B ( w ( ( B w w hotnost původního roztoku hotnost přidaného (+ (či odebraného ( rozpouštědla hotnostní zloek původního roztoku hotnostní zloek výsledného roztoku Zředíe-li určitý obje roztoku V látky B znáé olární koncentrace c čistý rozpouštědle (vodou na obje V, nezění se látkové nožství rozpuštěné látky. Výslednou koncentraci c vypočtee ze vztahu: c V c V PŘIDÁNÍ NEBO ODEBRÁNÍ ČISTÉ LÁTKY B otnostní procento čisté látky B tj. w (B je rovno jedné w ( B sěšovací rovnici lze upravit na tvar: nebo: w ( B w ( B w ( B ( w ( B w w hotnost původního roztoku hotnost přidané (+ (či odebrané ( čisté látky hotnostní zloek původního roztoku hotnostní zloek výsledného roztoku Řešené příklady Příklad. Kolik graů 5 % roztoku NaCl je třeba síchat s g 5 % NaCl, abycho získali 5 % roztok NaCl (jedná se o hotnostní procenta? =? w = 0,05 = g w = 0,5 w = 0,5

16 w w w w w ( w 0,05 0,5 ( 0,, 0,5 g Je třeba přidat g 5% roztoku NaCl. Příklad. Kyselinu chlorovodíkovou o w % = 6 % a o hotnosti 0 g zředíe vodou o hotnosti 00 g. Jaký je hotnostní zloek chlorovodíku ve výsledné roztoku? = 0 g w = 0,6 = 00 g w = 0 w =? w w w w w ( w 0 0,6 000 (0 00 w 0 0,6 (0 00 w 7, 0w w 0,06 6 % Zředění vznikne 6 % roztok kyseliny chlorovodíkové. Příklad. Kolik pevného KCl usíe přidat do 5 % roztoku KCl o hotnosti g, abycho získali 0 % roztok KCl? = g w = 0,05 =? w =,0 w = 0, w w w

17 w w 0,05 ( ( w 0,, 78 g Do roztoku usíe přidat,78 g pevného KCl. Příklad. Kolik graů 0 % a kolik graů 5 % roztoku určité látky usíe síchat, abycho získali 70 g % roztoku (jedná se o hotnostní procenta? =? w = 0, =? w = 0,5 = 70 g w = 0, w w w w w ( w 0, 0,5 700, 0, (70 0,5 70 0, (70 0,5 9,8 0,05 0,7 0, g g Abycho získali požadovaný roztok, usíe síchat g 0 % roztoku a 56 g 5 % roztoku. Příklad l Cl o c = 0, ol.d - se sísí s 50 l Cl o c = 0, ol.d -. Jaká je výsledná koncentrace roztoku? c = 0, ol.d - V = 500 l c = 0, ol.d - V = 50 l V = 750 l c =? c V c V c V

18 c V c V V V ( c 0, 500 0, 50 c 750 c 0, ol. d Příklad l kyseliny sírové o c = 0, ol.d - se zředí vodou na 50 l. Jaká je výsledná koncentrace kyseliny? c = 0, ol.d - V = 00 l c = 0 ol.d - V = 50 l c =? c V c V c V 0, 00 0 c 50 c 0,8 ol. d Příklad 7. Kolik l vody usíe přidat ke 7, l 5 % roztoku aoniaku, abycho získali roztok, %? ustota 5 % N je 0,907 g.c - ; hustota O je g.c -. w w w w w ( w V 7, 0, (7, 0,907, O O O 58, 6 g 58,6 58, 6 V O l Příklad 8. Přídavke 50 g 96 % SO k jejíu % roztoku o hustotě,08 g.c - se zvýšila koncentrace roztoku na 0 %. Kolik l % SO bylo použito? w w w w w ( w

19 V 500,96 0,0 ( ,7 7, 67 g 7,67 V 098 l,08 Příklad 9. 0, Vypočtěte obje koncentrované SO (w = 98 %; ρ =,86 g.c - potřebného k přípravě d roztoku této kyseliny pro plnění akuulátoru (w = %; ρ =,5 g.c -! w w w w w V V w V V V w V w w, ,,86 0,98 V 9 c Příklad 0. Vypočtěte hotnost vody, kterou je nutno použít při ředění kyseliny z předcházejícího příkladu! V V 66 g VYSVĚTLIVKY: Učivo označené sybole *** je určeno studentů studijního oboru Technické lyceu

20 Pracovní list Cheické výpočty II sloţení roztoků Kolik graů pevného NaCl usíe přidat ke 0 g 5 % roztoku, abycho získali 0 % roztok (jedná se o hotnostní procenta? Kolik graů % roztoku chloridu hořečnatého usíe přidat ke 60 g % roztoku MgCl, abycho získali 8 % roztok MgCl? K jednou litru vody jse přidali 5 kg 50 % kyseliny sírové. Vypočtěte hotnostní procento zředěné kyseliny! 650 g roztoku KO obsahujícího h. % KO bylo síseno s 500 l vody a 80 g pevného KO. Jaká bude koncentrace získaného roztoku v hotnostních procentech? 5 Kolika procentní roztok dostanee, jestliže sícháe,6 graů 6,9 % roztoku NaCl a,95 graů vody? 6 Kolik graů 7 % roztoku KCl je třeba na přípravu 50 g % roztoku KCl? 7 K, % roztoku dusičnanu aonného o hotnosti 60 g bylo přidáno,9 g pevného dusičnanu aonného. O kolik hotnostních procent se zvýšil obsah dusičnanu aonného? 8 Do,5 % roztoku KCl o hotnosti 70 g bylo přidáno 0 g pevného KCl. Určete koncentraci vzniklého roztoku v hotnostních procentech! 9 Do 900 graů 5 % roztoku dusičnanu aonného bylo přidáno 600 graů,5 % roztoku téže soli. Určete procentovou koncentraci vzniklého roztoku! 0 Jaká je procentová koncentrace roztoku, který vznikl síchání litru % roztoku NaCl a kilograů 5 % roztoku NaCl! ustota % NaCl je,009 g.c -. Vypočtěte výslednou koncentraci roztoku (v hotnostních procentech %, který byl připraven zředění 75 l 0 % kyseliny chlorovodíkové l vody! ustota 0 % Cl je, kg.d -. Kolik ililitrů 96 % ethanolu je třeba k přípravě 50 l 6 % ethanolu? ustota 96 % ethanolu je 0,80 g.c - ; hustota 6 % ethanolu je 0,979 g.c -. Kolik ililitrů 6 % uhličitanu draselného a kolik ililitrů 0,5 % roztoku uhličitanu draselného potřebujee k přípravě 86 l % roztoku uhličitanu draselného? ustota 6 % K CO je,9 g.c - ; hustota % K CO je, g.c - ; hustota 0,5 % K CO je, g.c -. Kolik ililitrů vody usíe přidat ke 50 l 6 % Cl, aby vznikl 0 % roztok? ustota 6 % Cl je,9 g.c -. 5 Ke kolika litrů vody je třeba přidat,5 litru 80 % kyseliny sírové, aby výsledné složení bylo 50 h. %? ustota 80 % kyseliny je,77 g.c -. 6 Jaký je konečný obje roztoku kyseliny sírové, jestliže zředíe 8 l SO o c =,5 ol.l - na roztok o c = 0,8 ol.l -? 7 Jaké nožství vody usíe přidat k 5 g roztoku o hotnostní procentu uhličitanu sodného 7%, aby vznikl roztok o Na CO = 0,0? Jakou hotnost bude ít připravený roztok? 8 Vypočtěte koncentraci roztoku NaCl, který vznikne sísení 5 d roztoku NaCl o koncentraci ol.d - a d roztoku NaCl o koncentraci ol.d -!

21 9 Určete procentuální koncentraci roztoku, která vznikne sísení 00 g 0 % roztoku Cl s 00 g 0 % roztoku Cl! 0 Vypočtěte nožství vody, které je třeba použít k ředění 00 g 50 % kyseliny octové na 0 % kyselinu octovou! Jaký je hotnostní zloek kyseliny sírové v roztoku, který vzniká sísení 0 g 96 % SO a 50 g vody? Kolik graů vody je třeba odpařit z 00 g % roztoku NaCl, abycho získali 0 % roztok? 700 g 5 % roztoku KCl bylo sícháno s 00 g 5 % KCl. Určete procentuální koncentraci vzniklého roztoku! Do 70 g 8 % roztoku soli bylo přidáno ještě 0 g čisté soli. Určete procentuální koncentraci vzniklého roztoku! 5 Jaká byla původní koncentrace roztoku, jestliže jeho sísení s 850 g vody vzniklo 000 g % roztoku? 6 Kolik l % SO o hustotě, g.c - je třeba k přípravě 00 l 0 % SO o hustotě,07 g.c -? 7 Jaká je olární koncentrace roztoku chloridu sodného, získá-li se zředění 8 l tohoto roztoku vodou roztok o objeu 00 l a olární koncentrací NaCl = 0, ol.l -? 8 Kolik ililitrů kyseliny sírové o olární koncentraci SO = 7,0 ol.l - usí být zředěno vodou na obje 80 l, aby hodnota olární koncentrace výsledného roztoku byla,66 ol.l -? 9 Kolik ililitrů vody usíe přidat do 7,7 l roztoku ClO o olární koncentraci ClO = 8,7 ol.l -, abycho získali roztok o olární koncentraci,66 ol.l -? 0 56,6 l kyseliny sírové o olární koncentraci SO =, ol.l - zředíe vodou na l. Jaká je olární koncentrace zředěného roztoku? Kolik ililitrů roztoku o olární koncentraci c =,5 ol.l - je nutné přidat ke litrů roztoku o olární koncentraci c = 0, ol.l - téže látky, abycho získali roztok o olární koncentraci c = 0, ol.l -? Zředíe-li 5 l roztoku chloridu kobaltitého o olární koncentraci CoCl =,9 ol.l - na obje 5 l, jakou olární koncentraci vzniklého roztoku získáe? Jaká je výsledná olární koncentrace roztoku, sísíe-li dva roztoky hydroxidu sodného: 0 l roztoku o olární koncentraci NaO = 0,05 ol.l - se 50 l roztoku o olární koncentraci NaO = 0,5 ol.l -? *** Jaká je látková koncentrace roztoku PO, který vznikne zředění 50 l 60 % kyseliny o hustotě,68 g.c - na 500 l? 5 *** Kolik ililitrů kyseliny chlorovodíkové o olární koncentraci Cl = 8, ol.l- je zapotřebí k přípravě,8 l 0 % kyseliny chlorovodíkové? ustota 0 % Cl je,098 g.c -.

22 Výsledky:, g; 0 g;,67 %;, %; 5 0,09 %; 6 05,88 g; 7 o,7 %; 8 6 %; 9 %; 0 8,9 %;,5 %; 70,89 l; 6,58 l;, l; 70,96 l; 5,66 l; 6 0, l; 7 57,5 g; 75,5 g; 8, ol.d - ; 9 6 %; g; 0,6; 90g; %;,68 %; 5 6,67 %; 6 8, l; 7 0,65 ol.l - ; 8 0,7 l; 9 0,87 l; 0,075 ol.l - ; 5,8 l;,5 ol.l - ; 0,7 ol.l - ; 0,087 ol.l - ; 5,6 l

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

Vypočtěte, kolikaprocentní roztok hydroxidu sodného vznikne přidáním 700 g vody do 2,2 kg 80%ního roztoku hydroxidu.

Vypočtěte, kolikaprocentní roztok hydroxidu sodného vznikne přidáním 700 g vody do 2,2 kg 80%ního roztoku hydroxidu. Kolik g bromidu sodného potřebujeme na přípravu pěti litrů roztoku této látky o molární koncentraci 0,20 mol/l? Ar: Na 23; Br 80 NaBr; V = 5 l; c = 0,20 mol/l c = n/v n = m/m c = m / (M. V).m = c M V MNaBr

Více

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z CHEMIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z CHEMIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM BÍRK PŘÍKLDŮ Z CHEIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEU ilan ZIPL 006 Obsah Obsah... Úvod... 3 1. Základní výpočty.... 4 1.1 Hotnost atoů a olekul... 4 1. Látkové nožství, olární hotnost.... 5 1.3 Výpočet obsahu

Více

Výpočty podle chemických rovnic

Výpočty podle chemických rovnic Výpočty podle cheických rovnic Cheické rovnice vyjadřují průběh reakce. Rovnice jednak udávají, z kterých prvků a sloučenin vznikly reakční produkty, jednak vyjadřují vztahy ezi nožstvíi jednotlivých reagujících

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY Látkové množství - vyjadřování množství: jablka pivo chleba uhlí - (téměř každá míra má svojí jednotku) v chemii existuje univerzální veličina pro vyjádření množství látky LÁTKOVÉ

Více

Složení roztoků 4. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D.

Složení roztoků 4. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. ložení roztoků Vypraoval: RNDr. ilan Zipl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE POLUFINNCOVÁN EVROPKÝ OCIÁLNÍ FONDE TÁTNÍ ROZPOČTE ČEKÉ REPUBLIKY olární (látková) konentrae olární konentrae udává látkové nožství rozpuštěné

Více

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více

Hmotnostní procenta (hm. %) počet hmotnostních dílů rozpuštěné látky na 100 hmotnostních dílů roztoku krát 100.

Hmotnostní procenta (hm. %) počet hmotnostních dílů rozpuštěné látky na 100 hmotnostních dílů roztoku krát 100. Roztoky Roztok je hoogenní sěs. Nejčastěji jsou oztoky sěsi dvousložkové (dispezní soustavy. Látka v nadbytku dispezní postředí, duhá složka dispegovaná složka. Roztoky ohou být kapalné, plynné i pevné.

Více

Roztok je homogenní (stejnorodá) směs dvou a více látek. Částice, které tvoří roztok, jsou dokonale rozptýleny a vzájemně nereagují.

Roztok je homogenní (stejnorodá) směs dvou a více látek. Částice, které tvoří roztok, jsou dokonale rozptýleny a vzájemně nereagují. ROZTOKY Roztok je homogenní (stejnorodá) směs dvou a více látek. Částice, které tvoří roztok, jsou dokonale rozptýleny a vzájemně nereagují. Roztoky podle skupenství dělíme na: a) plynné (čistý vzduch)

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců Výpočty z chemických vzorců 1. Hmotnost kyslíku je 80 g. Vypočítejte : a) počet atomů kyslíku ( 3,011 10 atomů) b) počet molů kyslíku (2,5 mol) c) počet molekul kyslíku (1,505 10 24 molekul) d) objem (dm

Více

PRÁCE S ROZTOKY A JEJICH KONCENTRACE

PRÁCE S ROZTOKY A JEJICH KONCENTRACE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 3 PRÁCE S ROZTOKY A JEJICH KONCENTRACE PRINCIP Roztoky jsou hoogenní soustavy sestávající se ze dvou nebo více složek. V cheii se kapalné roztoky skládají z rozpouštědla (nejčastěji

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

Základní chemické výpočty I

Základní chemické výpočty I Základní chemické výpočty I Tomáš Kučera tomas.kucera@lfmotol.cuni.cz Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice v Motole 2017 Relativní

Více

A.1. Atomová relativní hmotnost, látkové množství

A.1. Atomová relativní hmotnost, látkové množství A Cheické výpočty A Atoová relativní hotnost, látkové nožství Základní veličinou pro určení nožství nějaké látky je hotnost Ovše hotnost tak alých částic, jako jsou atoy a olekuly, je nesírně alá a pro

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC VY_32_INOVACE_03_3_18_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH

Více

VÝPO C TY. Tomáš Kuc era & Karel Kotaška

VÝPO C TY. Tomáš Kuc era & Karel Kotaška ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPO C TY I Tomáš Kuc era & Karel Kotaška tomas.kucera@lfmotol.cuni.cz Ústav lékar ské chemie a klinické biochemie 2. lékar ská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice

Více

Ch - Složení roztoků a výpočty koncentrací

Ch - Složení roztoků a výpočty koncentrací Ch - Složení roztoků a výpočty koncentrací Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

1. Hmotnost a látkové množství

1. Hmotnost a látkové množství . Hotnost a látkové nožství Hotnost stavební jednotky látky (například ato, olekly, vzorcové jednotky, eleentární částice atd.) označjee sybole a, na rozdíl od celkové hotnosti látky. Při požití základní

Více

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY Zuzana Špalková Věra Vyskočilová BRNO 2014 Doplňkový studijní materiál zaměřený na Chemické výpočty byl vytvořen v rámci projektu Interní vzdělávací agentury

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední koise Cheické olypiády 47. ročník 010/011 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Řešení okresního kola ChO kat. D 010/011 TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Palivo budoucnosti 5 bodů 1.

Více

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků 1 Záklní chemické výpočty. Koncentrace roztoků Množství látky (Doplňte tabulku) Veličina Symbol Jednotka SI Jednotky v biochemii Veličina se zjišťuje Počet částic N výpočtem Látkové množství n.. Hmotnost

Více

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK Význam stechiometrických koeficientů 2 H 2 (g) + O 2 (g) 2 H 2 O(l) Počet reagujících částic 2 molekuly vodíku reagují s 1 molekulou kyslíku za vzniku

Více

1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku))

1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku)) OBSAH: 1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku)) 2) ŘEDĚNÍ ROZTOKŮ ( m 1 w 1 + m 2 w 2 = (m 1 + m 2 ) w ) 3) MOLÁRNÍ KONCENTRACE (c = n/v) 12 příkladů řešených + 12příkladů s

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

N A = 6,023 10 23 mol -1

N A = 6,023 10 23 mol -1 Pro vyjadřování množství látky se v chemii zavádí veličina látkové množství. Značí se n, jednotkou je 1 mol. Látkové množství je jednou ze základních veličin soustavy SI. Jeden mol je takové množství látky,

Více

Chemické výpočty. 1. Hmotnost, relativní atomová a molekulová

Chemické výpočty. 1. Hmotnost, relativní atomová a molekulová Chemické výpočty 1. Hmotnost, relativní atomová a molekulová hmotnost značka: m jednotka: kg 1 kg = 10 3 g = 10 6 mg (mili) = 10 9 µg (mikro)= 10 12 ng (nano) hmotnosti atomů velmi malé př. m(h) = 1,67.10

Více

CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II

CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II OSTRAVSKÁ UNIVERZITA [ TADY KLEPNĚ TE A NAPIŠTE NÁZEV FAKULTY] FAKULTA CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II TOMÁŠ HUDEC OSTRAVA 2003 Na této stránce mohou být základní tirážní údaje o publikaci. 1 OBSAH PŘ EDMĚ

Více

Hydrochemie koncentrace a ředění (výpočty)

Hydrochemie koncentrace a ředění (výpočty) 1 Složení roztoků zlomek koncentrace hmotnostní objemový desetinné číslo nebo % molární hmotnostní hmotnost vztažená k obejmu molární látkové množství vztažené k objemu 2 pro molární koncentraci se používá

Více

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2.

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2. Roztoky směsi dvou a více látek jsou homogenní (= nepoznáte jednotlivé částečky roztoku - částice jsou menší než 10-9 m) nejčastěji se rozpouští pevná látka v kapalné látce jedna složka = rozpouštědlo

Více

Hydrochemie koncentrace a ředění (výpočty)

Hydrochemie koncentrace a ředění (výpočty) 1 Složení roztoků zlomek koncentrace hmotnostní objemový desetinné číslo nebo % molární hmotnostní hmotnost vztažená k objemu molární látkové množství vztažené k objemu 2 pro molární koncentraci se používá

Více

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg 1. Relativní atomová hmotnost Chemické výpočty Hmotnost atomů je velice malá, řádově 10-27 kg, a proto by bylo značně nepraktické vyjadřovat ji v kg, či v jednontkách odvozených. Užitečnější je zvolit

Více

Chemické výpočty. výpočty ze sloučenin

Chemické výpočty. výpočty ze sloučenin Cheické výpočty výpočty ze sloučenin Cheické výpočty látkové nožství n, 1 ol obsahuje stejný počet stavebních částic, kolik je atoů ve 1 g uhlíku 1 C počet částic v 1 olu stanovuje Avogadrova konstanta

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

PŘEVODY JEDNOTEK. jednotky " 1. základní

PŘEVODY JEDNOTEK. jednotky  1. základní PŘEVODY JEDNOTEK jednotky 1. základní Fyzikální veličina Jednotka Značka Délka l metr m Hmotnost m kilogram kg Čas t sekunda s Termodynamická teplota T kelvin K Látkové množství n mol mol Elektrický proud

Více

krystalizace výpočty

krystalizace výpočty krystalizace výpočty krystalizace výpočty Základní pojmy: Tabulková rozpustnost: gramy rozpuštěné látky ve 100 gramech rozpouštědla při určité teplotě vyjadřuje složení nasyceného roztoku nasycený roztok

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn ýočty za oužití zákonů ro ideální lyn Látka v lynné stavu je tvořena volnýi atoy(onoatoickýi olekulai), ionty nebo olekulai. Ideální lyn- olekuly na sebe neůsobí žádnýi silai, jejich obje je ve srovnání

Více

Chemické výpočty I (koncentrace, ředění)

Chemické výpočty I (koncentrace, ředění) Chemické výpočty I (koncentrace, ředění) Pavla Balínová Předpony vyjadřující řád jednotek giga- G 10 9 mega- M 10 6 kilo- k 10 3 deci- d 10-1 centi- c 10-2 mili- m 10-3 mikro- μ 10-6 nano- n 10-9 piko-

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

Chemické výpočty 11. Stechiometrické výpočty (včetně reakcí s ideálními plyny); reakce s přebytkem výchozí látky

Chemické výpočty 11. Stechiometrické výpočty (včetně reakcí s ideálními plyny); reakce s přebytkem výchozí látky Chemické výpočty 11 Stechiometrické výpočty (včetně reakcí s ideálními plyny); reakce s přebytkem výchozí látky Ing. Martin Pižl Skupina koordinační chemie místnost A213 E-mail: martin.pizl@vscht.cz Web:

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Ústřední komise Chemické olympiády 42. ročník 2005 2006 KRAJSKÉ KOLO Kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Křížové pravidlo Používá se pro výpočet poměru hmotnostních dílů dvou výchozích roztoků jejichž smícháním vznikne nový roztok. K výpočtu musí

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY Klíčová slova: relativní atomová hmotnost (A r ), relativní molekulová hmotnost (M r ), Avogadrova konstanta (N A ), látkové množství (n, mol), molární hmotnost (M, g/mol),

Více

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST PRACOVNÍ LIST 1. Pojmenuj kyselinu a odděl aniontovou skupinu. H 2 SO 4 HClO 3 H 2 SO 3 H 2 CO 3 H 2 SiO 4 HCl HNO 3 H 2 Se HClO H 2 WO 4

Více

Ředění roztoků 1. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Ředění roztoků 1. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Ředění roztoků 1 Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Ředění a směšování roztoků V laboratořích velmi často

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

Katedra chemie FP TUL ANC-C4. stechiometrie

Katedra chemie FP TUL  ANC-C4. stechiometrie ANC-C4 stechiometrie ANC-C4 Studenti vyrobili Mohrovu sůl (síran železnato-amonný-hexahydrát). Protože nechali vyrobenou látku volně krystalovat, došlo časem k pokrytí krystalů hydrolytickými produkty

Více

Jana Fauknerová Matějčková

Jana Fauknerová Matějčková Jana Fauknerová Matějčková vyjadřování koncentrace molarita procentuální koncentrace osmolarita, osmotický tlak ředění roztoků převody jednotek předpona označení řád giga- G 10 9 mega- M 10 6 kilo- k 10

Více

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A.

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A. A Chemické výpočty A Atomová relativní hmotnost, látkové množství Základní veličinou pro určení množství nějaké látky je hmotnost Ovšem hmotnost tak malých částic, jako jsou atomy a molekuly, je nesmírně

Více

různorodé suspenze (pevná látka v kapalné) emulze (nemísitelné kapaliny) pěna (plynná l. v kapalné l.) mlha (kapalná l. v plynné l.

různorodé suspenze (pevná látka v kapalné) emulze (nemísitelné kapaliny) pěna (plynná l. v kapalné l.) mlha (kapalná l. v plynné l. Obsah: 6_Směsi... 2 7_Roztoky, složení roztoku... 3 8_PL_Složení roztoku - příklady... 4 9_Rozpustnost látky... 8 10_ PL_Rozpustnost ve vodě... 9 11_ Dělení směsí... 11 1 6_ Směsi - jsou látky složené

Více

Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část).

Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část). Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část). Ing. Eliška Glovinová Ph.D. Tato publikace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Byla vydána

Více

VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE

VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE ZÁKLADNÍ POJMY : Chemická rovnice (např. hoření zemního plynu): CH 4 + 2 O 2 CO 2 + 2 H 2 O CH 4, O 2 jsou reaktanty; CO 2, H 2 O jsou produkty; čísla 2 jsou stechiometrické

Více

zadání příkladů 10. výsledky příkladů 7. 3,543 litru kyslíku

zadání příkladů 10. výsledky příkladů 7. 3,543 litru kyslíku zadání Jaký bude objem vodíku při tlaku 105 kpa a teplotě 15 stupňů Celsia, který vznikne reakcí 8 gramů zinku s nadbytkem kyseliny trihydrogenfosforečné? Jaký bude objem vodíku při tlaku 97 kpa a teplotě

Více

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat 1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1.5 Úlohy Úlohy jsou rozděleny do čtyř kapitol: B1 (farmakologická a biochemická data), C1 (chemická a fyzikální data), E1 (environmentální,

Více

ZLOMEK MOLÁRNÍ ZLOMEK MOLÁLNÍ KONCENTRACE

ZLOMEK MOLÁRNÍ ZLOMEK MOLÁLNÍ KONCENTRACE Složení roztoku KONCENTRACE ROZTOKU Koncentrace je veličina, která číselně charakterizuje složení směsi. Způsoby vyjádření: - MOLÁRNÍ KONCENTRACE (molarita) - HMOTNOSTNÍ ZLOMEK - MOLÁRNÍ ZLOMEK - MOLÁLNÍ

Více

1) Napište názvy anorganických sloučenin: á 1 BOD OsO4

1) Napište názvy anorganických sloučenin: á 1 BOD OsO4 BIOCHEMIE, 1a TEST Čas: 45 minut (povoleny jsou kalkulátory; tabulky a učebnice NE!!). Řešení úloh vpisujte do textu nebo za text úlohy. Za správné odpovědi můžete získat maximálně 40 bodů. 1) Napište

Více

Chemické výpočty 6. Nasycené roztoky, příprava rozpouštěním i zahušťováním; volná krystalizace

Chemické výpočty 6. Nasycené roztoky, příprava rozpouštěním i zahušťováním; volná krystalizace Chemické výpočty 6 Nasycené roztoky, příprava rozpouštěním i zahušťováním; volná krystalizace Ing. Martin Pižl místnost A213 E-mail: martin.pizl@vscht.cz Web: web.vscht.cz/pizlma Konzultace: Po 14:00 15:30

Více

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu;

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu; Jednotka učení 4a: Stanovení obsahu Ibuprofenu 1. diferencování pracovního úkolu Handlungswissen Charakteristika pracovní činnosti Pracovní postup 2. HINTERFRAGEN 3. PŘIŘAZENÍ... Sachwissen Charakteristika

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.3349

Více

Název: Halogeny II - halogenidy

Název: Halogeny II - halogenidy Název: Halogeny II - halogenidy Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. Tématický celek:

Více

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3 Výpočtový seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Bilance Materiálové a látkové 10.10.2008 1 Tématické okruhy bilance - základní pojmy bilanční schéma způsoby vyjadřování koncentrací a přepočtové

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Laboratorní cvičení č. Výpočty na složení roztoků

Více

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty)

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty) Atomová hmotnostní konstanta/jednotka m u Relativní atomová hmotnost Relativní molekulová hmotnost Látkové množství (mol) mol je takové množství látky, které obsahuje tolik částic, kolik je atomů ve 2

Více

Chemické výpočty 8. Procvičování krystalizace

Chemické výpočty 8. Procvičování krystalizace Chemické výpočty 8 Procvičování krystalizace Ing. Martin Pižl místnost A213 E-mail: martin.pizl@vscht.cz Web: web.vscht.cz/pizlma Konzultace: Po 14:00 15:30 (po domluvě) Organizace výuky Obsah předmětu

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Analytické experimenty vhodné do školní výuky

Analytické experimenty vhodné do školní výuky Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra učitelství a didaktiky chemie a Katedra analytické chemie Kurs: Současné pojetí experimentální výuky chemie na ZŠ a SŠ Analytické experimenty vhodné

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty)

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty) 1 Atomová hmotnostní konstanta/jednotka m u Relativní atomová hmotnost Relativní molekulová hmotnost Látkové množství (mol) 1 mol je takové množství látky, které obsahuje tolik částic, kolik je atomů ve

Více

1 Poznámka k termodynamice: Jednoatomový či dvouatomový plyn?

1 Poznámka k termodynamice: Jednoatomový či dvouatomový plyn? Kvantová a statistická fyzika (erodynaika a statistická fyzika) 1 Poznáka k terodynaice: Jednoatoový či dvouatoový plyn? Jeden ol jednoatoového plynu o teplotě zaujíá obje V. Plyn však ůže projít cheickou

Více

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu

Více

Výpočty z chemických rovnic 1

Výpočty z chemických rovnic 1 Výpočty z chemických rovnic 1 Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Výpočty hmotností a objemů Chemické rovnice

Více

molekuly zanedbatelné velikosti síla mezi molekulami zanedbatelná molekuly se chovají jako dokonale pružné koule

molekuly zanedbatelné velikosti síla mezi molekulami zanedbatelná molekuly se chovají jako dokonale pružné koule . PLYNY IDEÁLNÍ PLYN: olekuly zanedbatelné velikosti síla ezi olekulai zanedbatelná olekuly se chovají jako dokonale pružné koule Pro ideální plyn platí stavová rovnice. Pozn.: blízkosti zkapalnění (velké

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost - zná zásady bezpečné práce v laboratoři, poskytne první pomoc a přivolá pomoc při úrazech - dokáže poznat a pojmenovat chemické nádobí - pozná skupenství a jejich přeměny - porovná společné a rozdílné

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Soli ČÍSLO PROJEKTU: OPVK

Více

Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák

Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák Praha 2016 1 Protolytické rovnováhy 1.1 Vypočítejte

Více

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová Chemické výpočty I Vladimíra Kvasnicová 1) Vyjadřování koncentrace molarita procentuální koncentrace převod jednotek 2) Osmotický tlak, osmolarita Základní pojmy koncentrace = množství rozpuštěné látky

Více

POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera

POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera Úloha č. 10 POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera Princip Potencioetrické titrace jsou jednou z nejrozšířenějších elektrocheických etod kvantitativního

Více

Elektrický proud v elektrolytech

Elektrický proud v elektrolytech Elektrolytický vodič Elektrický proud v elektrolytech Vezěe nádobu s destilovanou vodou (ta nevede el. proud) a vlože do ní dvě elektrody, které připojíe do zdroje stejnosěrného napětí. Do vody nasypee

Více

1 mol (ideálního) plynu, zaujímá za normálních podmínek objem 22,4 litru. , Cl 2 , O 2

1 mol (ideálního) plynu, zaujímá za normálních podmínek objem 22,4 litru. , Cl 2 , O 2 10.výpočty z rovnic praktické provádění výpočtů z rovnic K výpočtu chemických rovnic je důležité si shrnout tyto poznatky: Potřebujem znát vyjadřování koncentrací, objemový zlomek, molární zlomek, molární

Více

Příprava roztoků, absorpční spektrofotometrie

Příprava roztoků, absorpční spektrofotometrie Příprava roztoků, absorpční spektrofotometrie Příprava roztoků Roztoky jsou homogenní soustavy složené ze dvou či více složek. Složení roztoků (tedy údaje o kvantitativním zastoupení jednotlivých složek)

Více

Rovnice ve slovních úlohách

Rovnice ve slovních úlohách Rovnice ve slovních úlohách Při řešení slovních úloh postupujeme obvykle takto (matematizace): 1. V textu úlohy vyhledáme veličinu, která je neznámá, a její číselnou hodnotu označíme vhodným písmenem (

Více

SMĚSI. 3. a) Napiš 2 typy pevné směsi:... b) Napiš 2 typy kapalné směsi:... c) Napiš 2 typy plynné směsi:... krev

SMĚSI. 3. a) Napiš 2 typy pevné směsi:... b) Napiš 2 typy kapalné směsi:... c) Napiš 2 typy plynné směsi:... krev 1 SMĚSI 1. Zakroužkuj stejnorodé směsi: destilovaná voda slaná voda polévka med krev sirup 2. a) Směs kapaliny a pevné látky se nazývá:... b) Směs dvou nemísitelných kapalin se nazývá:... c) Směs kapaliny

Více

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků 1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků Množství látky (Doplňte tabulku) Veličina Symbol Jednotka SI Jednotky v biochemii Veličina se zjišťuje Počet částic N. výpočtem Látkové množství n... Hmotnost

Více

Didaktika výpočtů v chemii

Didaktika výpočtů v chemii Didaktika výpočtů v cheii RNDr. ila Šídl, Ph.D. 1 Didaktické zpracováí Pojy: olárí hotost (), hotostí zloek (w), látková ožství (), olárí obje ( ), Avogadrova kostata N A, látková a hotostí kocetrace (c,

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Úkol: Spektrofotometricky stanovte obsah fosforečnanů ve vodě Chemikálie: 0,07165 g dihydrogenfosforečnan draselný KH 2 PO 4 75 ml kyselina sírová H

Více

Relativní atomová hmotnost

Relativní atomová hmotnost Relativní atomová hmotnost 1. Jak se značí relativní atomová hmotnost? 2. Jaké jsou jednotky Ar? 3. Zpaměti urči a) Ar(N) b) Ar (C) 4. Bez kalkulačky urči, kolika atomy kyslíku bychom vyvážili jeden atom

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník Pomůcky: kalkulačka, tabulky, periodická tabulka prvků Témata ke srovnávací písemné práci z chemie (otázky jsou pouze orientační, v testu může být zadání

Více

3 Acidobazické reakce

3 Acidobazické reakce 3 Acidobazické reakce Brønstedova teorie 1. Uveďte explicitní definice podle Brønstedovy teorie. Kyselina je... Báze je... Konjugovaný pár je... 2. Doplňte tabulku a pojmenujte všechny sloučeniny. Kyselina

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Informace pro hodnotitele Ve výpočtových úlohách jsou uvedeny dílčí výpočty

Více

5. Jaká bude koncentrace roztoku hydroxidu sodného připraveného rozpuštěním 0,1 molu látky v baňce o objemu 500 ml. Vyber správný výsledek:

5. Jaká bude koncentrace roztoku hydroxidu sodného připraveného rozpuštěním 0,1 molu látky v baňce o objemu 500 ml. Vyber správný výsledek: ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY II. autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Ve třech válcích byly plyny, prvky. Válce měly obsah 3 litry. Za normálních podmínek obsahoval první válec bezbarvý plyn

Více