Obchodování s deriváty v praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodování s deriváty v praxi"

Transkript

1 Obchodování s deriváty v praxi Praha Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, Praha 1, tel.: , fax: ,

2 Obsah I. Finanční deriváty - základní charakteristiky II. Forward Rate Agreement a Swap - způsob obchodování, marže, vypořádání, zajištění, spekulace, náklady III. Finanční Futures, CFD, Forex - princip, specifika IV. Obchodování s opcemi - možnosti obchodování, výhody, nevýhody V. Další produkty s povahou derivátu přehled VI. Analýza vývoje na trhu a její využití pro rozhodování - postup 2

3 Finanční deriváty Finanční derivát - jedná se o instrument, jehož hodnota je odvozována od hodnoty tzv. podkladového aktiva - podkladovým aktivem derivátu může být finanční instrument (akcie, dluhopisy, úrokové sazby, akciové indexy, měny) nebo fyzické aktivum (komodity), případně jakákoliv hodnota, na které se dohodnou obě protistrany. - může mít podobu cenného papíru nebo jen dohody o výměně aktiv - je vázán na vypořádání v konkrétním časovém okamžiku nebo při splnění předem stanovených podmínek 3

4 Finanční deriváty - definice Deriváty se pro účely zákona o podnikání na kapitálovém trhu rozumí: a) opce na investiční nástroje, b) finanční termínové smlouvy (zejména futures, forwardy a swapy) na investiční nástroje, c) rozdílové smlouvy a obdobné nástroje pro přenos úrokového nebo kurzového rizika, d) nástroje umožňující přenos úvěrového rizika, e) jiné nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu investičního cenného papíru, indexu, úrokové míry, kurzu měny nebo ceny komodity. Finanční deriváty - penězi ocenitelná práva a závazky, jejichž hodnota se vztahuje k cenným papírům nebo je odvozena z cenných papírů, komodit, měn, jiných majetkových hodnot, úrokových měr, kursových indexů nebo jakýchkoliv jiných faktorů stanovených pro tento účel a ke smlouvám nebo ze smluv o nich 4

5 Deriváty původní účel vzniku Zajištění jednalo se o jeden z prvních účelů finančních derivátů, které umožňovalo fixaci určitých podmínek prostřednictvím finančního nástroje Spekulace dnes zřejmě klíčový faktor pro obchodování s deriváty; požadavek na krytí celkové hodnoty instrumentu zlomkem jeho skutečné hodnoty umožňuje tzv. pákový efekt Arbitráž dnes okrajový důvod využití, globalizace trhů a elektronické obchodování eliminovalo jeho efektivní využití Zpřístupnění a rozšíření investičních a spekulativních možností pro širokou škálu investorů a účastníků trhu. 5

6 Členění finančních derivátů Podle charakteru povinnosti při vypořádání 1) Pevné (forwardové kontrakty, futures kontrakty, investiční certifikáty) 2) Podmíněné (opce, warranty - opční listy) Podle způsobu obchodování 1) Burzovní (např. futures kontrakty, opce) 2) Mimoburzovní (forwardy, forex) Další možná členění z hlediska rizika, pákového mechanismu atd. 6

7 Forward Rate Agreement (FRA) a Swap FRA pevný finanční derivát, mimoburzovní, sjednaný na určité aktivum a na předem známou dobu. Příklad měnového forwardu (spekulace, zajištění) Nákup USD z CZK s vypořádání za 6M, s vypořádáním například na 17/10/2012 Spot USD/CZK 18,7765, forwardové body za 6M kotace 0,0029/0,01001 Můj spot kurz např. 18,782 (offer 18,789 včetně marže) + forwardové body 0,01001 Výsledný fwrd kurz 18,79901 Tzn. 17/10 nakoupím USD za USD/CZK 18,

8 Forward Rate Agreement (FRA) a Swap - pokračování Mám otevřený forward nákup USD na 17/10 s kurzem 18,79901 (10% nominálu pozice) Pokud jsem zajišťoval budoucí nákup USD , pak 17/10 dodám CZK a provedu konverzi do USD stanoveným kurzem. Pokud je kurz např. 19,20, pak zajištění bylo výhodné, pokud např. 18,20, tak bez zajištění by konverze byla výhodnější. Pokud jsem spekuloval na růst hodnoty USD, tak např. při kurzu 19,20 můj zisk cca CZK 40tis. (nakoupím USD za 18,79901 a prodám za 19,20), pokud kurz 18,20, tak se můžu rozhodnout, zda pozici se ztrátou cca CZK 60tis. uzavřít, nebo pokračovat v původním záměru na růst hodnoty USD. V takovém případě bych provedl operaci sell/buy (swap), tj. prodal bych na 17/10 USD , tím realizoval ztrátu cca CZK 60tis. a zároveň znetoval nutnost fakticky nakoupit USD z původního forwardu. Proti původnímu kurzu 18,79901 bych prodal za 18,20 a zároveň provedl nový forward nákup s kurzem např. 18,22 (viz. původní princip forward nákupu) na dalších 6M. Pokud za dalších 6M kurz USD stoupne na např. 19,52, pak realizuji zisk CZK 130tis., celkově CZK 70tis. 8

9 Finanční Futures (principiálně podobné CFD, Forex) Finanční futures Futures kontrakt je finanční nástroj představující dohodu dvou stran o budoucím vypořádání nákupu a prodeje standardizovaného množství komodity v určitý časový okamžik (obvykle měsíční nebo čtvrtletní). Obchoduje se na regulovaných futures burzách. Oproti akcii nelze futures kontrakt vlastnit neomezeně dlouho, v určitý předem známý časový okamžik je nutné ho prodat a koupit vzdálenější kontrakt. Kontango je situace, kdy časově vzdálenější kontrakt je dražší než aktuální. Tento stav souvisí s náklady na uskladnění nebo správu aktiva. Kontango je důvodem poklesu hodnoty původní investice při dlouhodobé investici. Méně častým opakem kontanga je tzv. Backwardation. 9

10 Finanční Futures (principiálně podobné CFD, Forex) Finanční futures specifikace kontraktu e mini S&P 500 Bodová hodnota indexu 1387b. (1b. = USD 50; hodnota kontraktu USD 69350), vstupní marže (initial) USD 3500, udržovací marže (maintain) USD 2800, maximální páka cca 20x. Pokud otevřu pozici na růst indexu na 1387b. a index bude klesat, pak rozdíl USD 700 bude vyčerpán při poklesu indexu o 14b. Pokud klesne, dále obdržím výzvu na doplnění marže na úroveň USD

11 Finanční Futures (principiálně podobné CFD, Forex) CFD kontrakty CFD (contract for difference) je kontrakt (smlouva) definovaný jako souhlas k výměně rozdílu mezi otevírací a zavírací cenou finančního instrumentu obchodovaného podkladového aktiva. Cílem zpřístupnit obchodování na principu futures širšímu investičními publiku. Oproti standardním futures výrazně nižší požadavek na maržový vklad. Možnost obchodovat akciové indexy, komodity, případně i jednotlivé akcie. Možnost otevřít kontrakt od úrovně stovek USD. Neobchodují se na burze, ale společnost, která je nabízí je přímo vytváří pro své klienty. Forex Obchodování měn na principu obchodování s futures ve standardizovaných objemech. Cílem není faktická konverze měn, ale dosažení zisku vyplývajícího ze vzájemné změny kurzu. 11

12 Obchodování s opcemi Opce Je definována jako právo koupit nebo prodat předem dané podkladové aktivum za předem danou cenu a k předem určenému datu. Opce dává jen právo, které můžete nebo nemusíte využít. Tedy z pohledu kupujícího opce. Z hlediska uplatnění rozlišujeme americkou a evropskou opci. Důležité pojmy: Podkladové aktivum, strike, splatnost, opční prémie, vnitřní a časová hodnota, bod zvratu, uplatnění opce, implicitní volatilita, poměr odběru. 12

13 Obchodování s opcemi praktický příklad Opce Charakteristika opce z hlediska kupujícího (náklad opční prémie = cena opce, riziko omezeno vkladem). Trh - euwax, opce = opční kontrakt (warrant), prodávající opce emitent (investiční banky JPMorgan, Goldman Sachs atd.), měna obchodování EUR. Záměr spekulace na pokles hodnoty indexu DAX (hlavní index německé burzy; aktuálně 6620b.), nákupem put opce s pokladovým aktivem indexem DAX; informace z vliv vnitřní hodnoty na cenu opce vliv časové hodnoty na cenu opce 13

14 Obchodování s opcemi praktický příklad Opce cena opce 2,88 strike 6700b., směr put poměr odběru 1:100 aktuální hodnota DAXu 6620b. splatnost 11/6/2012 vnitřní hodnota ( )/100 tj. 0,8, časová hodnota 2,88-0,8 tj. 2,08. bod zvratu , tj. 6412b. uplatnění opce: koupí 1000ks opcí za 2,88, získám právo prodat 10 DAXů za 6700b., když koupit na trhu je můžu za 6620b. transakce nevýhodná díky č. hodnotě. 14

15 Obchodování s opcemi praktický příklad Opce Delta vyjadřuje zda je opce v nebo mimo peníze tj. zda má nebo nemá vnitřní hodnotu. Implicitní volatilita jeden z klíčových údajů pro cenu opce čím vyšší, tím vyšší cena opce při konstantních dalších parametrech Omega efektivní páka - pokud DAX klesne o 1%, pak hodnota opce vzroste o 11,8% Theta o kolik klesne cena opce, pokud splatnost klesne o 1 den, zde o 0,0224. Vega absolutní změna ceny opci při zvýšení volatility o 1%, zde 0,10. 15

16 Obchodování s opcemi pravidla Vliv směnných kurzů na hodnotu opce v případě podkladového aktiva v jiné měně než obchodované. Měna podkladového aktiva posiluje, cena opce v obchodované měna roste (a naopak) při nezměněných ostatních parametrech a hodnotě podkladového aktiva. Pravidla Dvě call opce s různým strikem a stejnou splatností mají odlišnou cenu, ta opce, která má nižší strike je dražší. Zároveň má nižší páku a je méně riziková. Dvě call opce se stejným strikem a různou dobou splatnosti mají odlišnou cenu. Ta opce s delší splatností je dražší (má vyšší časovou hodnotu). Opce při splatnosti má cenu, která se rovná vnitřní hodnotě (u call opce je cena podkladového aktiva nad strikem; u put opce je cena podkladového aktiva pod strikem). Pokud opce nemá vnitřní hodnotu je bezcenná. Likviditu opce na trhu zajišťuje nabídka s poptávkou (nebo emitent). 16

17 Další produkty s povahou derivátu Investiční certifikáty (nepákové) rozlišujeme řadu certifikátů, které se liší svou povahou, konstrukcí, mírou rizika a výnosovým profilem (např. diskontní, bonus, garantované, express atd.) ETF/ETC cenné papíry odvozující svou hodnotu od pokladového aktiva, v základní formě nemají pákový efekt, obvykle nejsou časově omezeny Pákové certifikáty jejich cílem je nabídnout možnost násobného zhodnocení instrumentu proti změně hodnoty podkladového aktiva 17

18 Analýza vývoje na trhu a její využití pro rozhodování - postup Analýza trhu Fundamentální technika vyhodnocení údajů a zpráv, které mají ekonomický podklad nebo dopad na cenový vývoj obchodovaného aktiva. Technická analýza je zaměřena na změny a vývoj ceny aktiv Cílem je zachytit vnitřní sílu nebo slabost cenového vývoje a aktuální trend. Vizuální grafická technická analýza trendové linie, grafické formace (patterns), hladiny supportů a rezistencí atd. Indikátory Trendové slouží k zachycení a určení trendu (klouzavé průměry, MACD) Oscilátory slouží k určení síly a rychlosti cenových změn daného aktiva (RSI, Stochastic) Předstihové vycházejí z určitých typicky se opakujících se vzorců chování (Pivot Points, Fibonacciho úrovně návratů) 18

19 Analýza vývoje na trhu a její využití pro rozhodování - postup Money Management Řízení toku finanční zdrojů ve smyslu ochrany obchodního účtu před ztrátou kapitálu Cílem překonání možné série ztrát, stanovení objemu prostředků připadající na 1 obchod. Čím vyšší objem vložených prostředků z celkové hodnoty portfolia, tím těsněji by měla být chráněna pozice proti případné ztrátě (stop loss). Psychologie Důležitost umění přijímat ztráty stejně jako uzavřít pozici na očekávané úrovni zisku. Schopnost sebereflexe ve vztahu k finančním výsledkům. 19

20 Analýza vývoje na trhu a její využití pro rozhodování - příklad Měnový pár USD/JPY Situace: Japonský jen (JPY) ztratil po nemovitostní krizi a postupném snižování hlavních úrokových sazeb svou úlohu jako carry trade měna (proti JPY), naopak při evropské měnové krizi hrál úlohu jako save heaven (poptávka po JPY). Zlepšení us ekonomiky prokazatelné na datech v 1Q posílení USD, japonská centrální banka intervenuje v neprospěch JPY (již v minulosti), útlum evropské krize snížení poptávky po japonských aktivech bondech především. Začátkem roku (únor) prolomil měnový pár klesající trendovou linii u 77,50, i díky intervencím oslabil JPY k 84. Denní graf indikuje korekci k úrovním u 80. Týdenní grafy a ukazatele nadále signalizují prostor pro oslabování JPY. Klíčem určit pravděpodobnost dalšího vývoje. 20

21 Analýza vývoje na trhu a její využití pro rozhodování - příklad 21

22 Analýza vývoje na trhu a její využití pro rozhodování - příklad 22

23 Analýza vývoje na trhu a její využití pro rozhodování - příklad Měnový pár USD/JPY Trend: denní graf negativní, týdenní graf pozitivní Support/Rezistence úrovně možné změny trendu i dočasné support pásmo 78,50-80, rezistence 87 Určení pravděpodobnosti vývoje technická, fundamentální analýza akciové trhy, měny, kurzové sázení atd. Poker, ruleta pracuju dopředu s předem danou pravděpodobností. Tým fotbalové Sparty v domácí lize Trend: technická analýza - porušení trendu série 9 vítězství v řade od začátku ročníku (možnost rezistence na zlom trendu); pak převažuje pozitivní trend do závěru podzimní části. fundament změna managementu a trenérů v zimní přestávce, aktuální trend bez jasného směru, střídání výkonnosti, prostor na sázky vítěz soupeř nebo remíza 23

24 Kontakty Děkuji za pozornost Tel Web Jan Korb makléř Patria Direct 24

CO LZE OBCHODOVAT KAPITOLA 2

CO LZE OBCHODOVAT KAPITOLA 2 KAPITOLA 2 CO LZE OBCHODOVAT Na čem lze na burze vydělávat Akcie základní investiční nástroj Komodity (Futures) velký potenciál pro zkušené E-mini futures nejmódnější produkt na trhu Exchange Traded Funds

Více

Smlouva pro derivátové transakce

Smlouva pro derivátové transakce Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 240, Fax: (+420) 221 424 179

Více

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 1 Obsah 1 Kapitálový trh...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU Použité pojmy mají následující význam, nevyplývá-li z textu význam jiný: Autorizovaný správce je mezinárodní vypořádací centrum Euroclear či Clearstream

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Teorie predikce měnových kurzů Autor BP: Martin Stehlík Vedoucí BP: Ing. Petr Hájek Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK Společnost Monecor (London) Litd, vystupuje pod obchodní značkou ETX Capital (dále jen ETX Capital, my nebo naše Společnost), podléhá regulaci státnímu Úřadu pro finanční etiku

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č.

Více

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 1 Podmínky 1. Úvod 1.1 One Financial Markets je obchodní název společnosti CB Financial Services Ltd (CBFS). CBFS je zmocněna a řízena FSA (Úřadem

Více

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK. Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015 Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A 1 Listopad byl doslova k neudržení. Po zvýšené volatilitě v říjnu (rozpětí

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 29. červen - 3. červenec 2015

TÝDENNÍ PŘEHLED. 29. červen - 3. červenec 2015 TÝDENNÍ PŘEHLED 29. červen - 3. červenec 2015 Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční min Roční max PX 982-1.3-6.4 3.7-1.5 901 1,058 CZK/EUR 27.10 0.5 1.6 2.1 1.2 27.10 28.32 CZK/USD 24.41-0.1

Více

IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32. Finanční nástroje: vykazování

IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32. Finanční nástroje: vykazování IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32 Finanční nástroje: vykazování [Novelizace standardu - v odstavci 18 se "v rozvaze účetní jednotky" upravuje na "ve výkazu o finanční situaci účetní jednotky", v odstavci

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 4 7 Edice Finanční trhy

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 20. - 24. duben 2015

TÝDENNÍ PŘEHLED. 20. - 24. duben 2015 TÝDENNÍ PŘEHLED 20. - 24. duben 2015 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,049 0.1 9.1 10.8 4.7 901 1,058 CZK/EUR 27.47-0.3 0.9 0.7-0.2 27.23 28.32 CZK/USD

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

INVESTIČNÍ TÉMA 22. 09. 2014. Investice do nemovitostí mají řadu unikátních charakteristik,, díky nimž patří do dobře

INVESTIČNÍ TÉMA 22. 09. 2014. Investice do nemovitostí mají řadu unikátních charakteristik,, díky nimž patří do dobře INVESTIČNÍ TÉMA 22. 9. 214 Investice do komerčních nemovitostí - pevné základy Investice do nemovitostí mají řadu unikátních charakteristik,, díky nimž patří do dobře diverzifikovaného portfolia: Pevné

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

SWOT. 30.červen 2015 Utility ISIN: CZ0005112300. Kurz: EUR: 27,245 CZK USD: 24,347 CZK

SWOT. 30.červen 2015 Utility ISIN: CZ0005112300. Kurz: EUR: 27,245 CZK USD: 24,347 CZK Cílová cena : 616 CZK 22,6 EUR Doporučení : akumulovat accumulate Akt.kurz (30.6.15): 568,00 CZK 20,8 EUR Diskont od : 8,5 % V posledních týdnech lze vysledovat faktory, které posouvají akcie ČEZ ještě

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více