FIMO 6 Finanční a komoditní deriváty v MO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FIMO 6 Finanční a komoditní deriváty v MO"

Transkript

1 FIMO 6 Finanční a komoditní deriváty v MO

2 Obecná charakteristika Finanční instrumenty s širokým uplatněním v MO. 3 základní ekonomické charakteristiky: Deriváty jsou termínové kontrakty. Sjednány dnes, vypořádány v budoucnosti. Deriváty jsou odvozeny (to derive = odvodit) od jiného aktiva (tzv. podkladové aktivum). Jejich cenový vývoj proto závisí na vývoji podkladového aktiva. Oproti podkladovému aktivu vyžadují pouze malou, nebo dokonce žádnou počáteční investici.

3 Členění derivátů Vychází z podkladových aktiv, k nimž se vážou. úrokové, měnové, akciové, úvěrové, komoditní, nebo jejich kombinace.

4 Podle vypořádání. Členění derivátů Pevné operace k vypořádání kontraktu dochází vždy; obě smluvní strany mají rovné postavení v právech a povinnostech daný kontrakt splnit. Patří sem forwardy, futures, swapy. Podmíněné termínové operace (opční kontrakty) postavení stran je nesymetrické; jedná strana má pouze právo, ale druhá právo i povinnost daný kontrakt splnit.

5 Na burze. Obchodování s deriváty Obchody jsou velmi regulované a standardizované co do mechanismů i co do základních parametrů. Výhodou zejména transparentnost, likvidita a eliminace některých rizik (např. úvěrové). Na OTC trzích. Dvoustranné individuální dohody.

6 Forward Představitel klasického mimoburzovního nestandardizovaného termínového obchodu. Měnový forward (FX forward) Nákup nebo prodej měny na termínovém trhu. Parametry kontraktu: měna, částka, cena (cena = tzv. forwardový termínový kurz) a termín vypořádání (fyzické dodání sjednaných částek). Nestandardizovaný, mimoburzovní, individuálně dohodnutý kontrakt s určitými zvyklostmi. Vhodné k zajištění kurzového rizika!

7 Měnový forward příklad Korporace (vývozce) pohledává 1 mil EUR, splatnost 2 měsíce. Současný kurz 27,50 CZK/EUR. Firma v dlouhé pozici vystavena riziku zhodnocení dom. měny. Dlouhou pozici lze uzavřít. Např. 2m fwd kurz 27,30 CZK/EUR znamená prodej 1 mil. EUR za 27,3 mil. Kč bez ohledu na vývoj kurzu. Vývozce v krátké pozici by naopak zahr. měnu kupoval ve fwd kontraktu při riziku znehodnocení dom. měny.

8 Velikost fwd kurzu Hodnota fwd kurzu by neměla umožňovat dosáhnout arbitrážního zisku (viz podmínka kryté parity úrokových sazeb)! Nesmí platit že: Půjčíme si v CZK, směníme ihned do EUR a uložíme na termínový účet. Zároveň uzavřeme fwd kontrakt na nákup korun. A z těchto transakcí celkově vzejde zisk. Tj. KÚ/E t *(1+i EUR )*FR t+1 - KÚ*(1+i CZK ) 0. Současně EÚ*E t *(1+i CZK ) - EÚ*(1+i EUR )*FR t+1 0.

9 Velikost fwd kurzu FR t+1 = E t *(1+i CZK )/(1+i EUR ) Z toho vyplývá: Dom. úrok sazby vyšší než zahr., pak fwd kurz v přímé kotaci vyšší než aktuální. Dom. úrok sazby nižší než zahr., pak fwd kurz v přímé kotaci nižší než aktuální (zahr. měna se obchoduje s tzv. termínovým diskontem). Pokud toto neplatí, dojde ke startu arbitrážních obchodů a až následnému vyrovnání. Arbitráž limitují transakční náklady. Kotace fwd kurzů ČNB (

10 Náklady fwd zajištění Výše efektivního kurzu pro inkasa fixována na úrovni fwd kurzu bid (tj. nižší). Výše efektivního kurzu pro platby fixována na úrovni fwd kurzu ask (tj. vyšší). V obou případech se platí i určité poplatky bance. Které se musí buď odečíst (inkasa) nebo přičíst (platby) k efektivnímu měnovému kurzu.

11 Modifikace forwardů Při neznalosti objemu nebo času kontraktu (vychází z neznalosti inkas ve vztahu exportér vs. importér). Fwd s volitelným datem splatnosti fwd s předem určeným intervalem pro vypořádání kontraktu. Rozpětí je dáno z parametrů kontraktu (např. 1 měsíc). Average rate fwd kontrakt spočívá v dohodě o délce období, o předpokládaném objemu a kurzu. Ke směnám dochází za aktuální kurzy, na konci období dojde k závěrečnému zúčtování (rozdíl mezi průměrným a fwd kurzem).

12 Fwd a měnové spekulace Snaha o zisk na základě spekulace na pohyb měn. kurzu. Založena na rozdílu mezi forwardovým a očekávaným kurzem. Spekulace na znehodnocení spekulant očekává vyšší kurz, než je forwardový. Spekulace na zhodnocení spekulant očekává nižší kurz, než je forwardový.

13 Fwd a měnové spekulace Vhodný produkt pro měn. spekulaci je tzv. NDF (Non-Deliverable Forward) kontrakt. Jde o modifikaci fwd kontraktu bez fyzického vypořádání. Nedochází k převodu částek. Vypořádává se jen rozdíl mezi fwd a referenčním kurzem (ref. kurz v ČR zpravidla fixing ČNB, rozhodný den pro určení rozdílů je T-2 před vypořádáním). V MO použitelné např. při fakturaci v měně cizí, ale pohledávka vyrovnána v měně domácí (cizí měnu ani neuvidíme). Zajištění proti posílení kurzu vlastně jako u spekulace na zhodnocení.

14 Dohoda o termínové úrokové sazbě Uváděna pod zkratkou FRA (Forward Rate Agreement). Jde o zajištění pevné úrokové sazby na určité období pro své závazky a pohledávky. Kupující FRA se zajišťuje proti růstu úrok. sazeb. Tj. spekuluje na růst sazeb. Je-li FRA sazba v rozhodný den nižší než ref., pak obdrží od prodávajícího vyrovnání. A naopak Prodávající FRA se zajišťuje proti poklesu úrok. sazeb. Finanční vyrovnání závisí na podmínkách kontraktu jako na: nom. hodnotě, z níž se fin. vypořádání odvozuje, velikosti FRA a referenční sazby, rozhodném dnu na počátku úrok. obd. v budoucnosti, délce úrok. obd.

15 Dohoda o termínové úrokové sazbě Úrokové období: Určeno dvěma okamžiky Okamžik uzavření FRA a začátkem úrok. obd. Okamžik uzavření FRA a koncem úrok. obd. Nejčastěji udáváno v měsících. Např. FRA 3 na 6 (tj. 3+3), FRA 3 na 9. Využitelnost v MO: Např. budeme-li potřebovat KD úvěr za několik měsíců a zároveň budeme očekávat růst úrokových sazeb. Pak např. nakoupíme FRA 3 na 6 za 1 mil. EUR při FRA sazbě 4,25 % p.a. s ref. sazbou LIBOR. Při růstu LIBOR nad 4,25 % dojde k fin. vyrovnání ve prospěch podniku. Fin. vyrovnání probíhá již na počátku úrok. obd. Firma tak inkasuje diskontovanou částku.

16 Futures Podstata stejná jako u fwd. Jde o nákup / prodej předem stanoveného množství určitého podkladového aktiva za předem stanovenou cenu k předem stanovenému termínu v budoucnosti. Na rozdíl od fwds se jedná o standardizované burzovní kontrakty. Burzy mají svou vlastní standardizaci z pohledu jednotek obchodování, termínů splatnosti a podkladových aktiv. Obchody se neuzavírají napřímo jako u fwds, ale prostřednictvím brokerů. Obchod je uzavřen při spárování shodných příkazů k nákupu a prodeji.

17 Futures Vypořádání kontraktů probíhá přes tzv. clearingový dům (clearing house CH). Vystupuje jako smluvní protistrana mezi pro každý obchod. Eliminuje tak riziko nesplnění kontraktu ze strany obchodního partnera. Proti nebezpečí platební neschopnosti nebo nevůle se CH zajišťuje systémem marží. CH každodenně zúčtovává zisky / ztráty vyplývající z tržních pohybů kurzů futures.

18 Měnové futures Jako příklad zvolíme euro/dollar futures. Na Euronext futures je základní jednotkou obchodování EUR. Kurz kotován v USD za 100 EUR. Minimální pohyb kurzu je 0,01 USD za 100 EUR, tj. pohyb hodnoty futures kontraktu je minimálně 2 USD. Více viz Jako příklad zvolíme euro/dollar futures. Kupující se zavazuje koupit podkladové aktivum (20 tis. EUR) za sjednanou cenu k určitému termínu. Zisk / ztráta se odvíjejí od změny cen futures kontraktu, respektive podkladového aktiva (tj. kurz USD k EUR).

19 Měnové futures příklad Nákup 1 FED kontraktu při kurzu 120 USD. Nakupujeme tedy EUR za USD. Roste-li cena futures kontraktu, dosáhne investor prodejem zisku. Klesá-li cena, dosáhne investor prodejem ztrátu. Většina futures kontraktů bývá vypořádána před splatností. V případě otevřené pozice zúčtovává clearingový dům zisky a ztráty na konci každého dne za pomoci tzv. denního kurzu vypořádání. Např. zvýšení kurzu na 120,5 přinese zisk 100 USD.

20 Měnové futures příklad Možný průběh denního zúčtování. Den D 0 D 0 +1 D 0 +2 D 0 +3 D 0 +4 Splatnost Denní kurz vypořádání 120,00 120,50 120,30 119,80 119,70 120,20 Zisk/ztráta Celkem Zisk z futures jedné strany je ztrátou z futures strany druhé. Z právního hlediska je protistranou vždy CH. Změnu kurzů futures nejvíce ovlivňují změny kurzů měn, protože úroky jsou poměrně stabilní (viz určení fwd kurzu).

21 Měnové futures v MO příklad Německá firma pohledává za vyvezené zboží 1 mil. USD se splatností Tržní měnový kurz je 1,10 USD/EUR. Obavy ze zhodnocení domácí měny. Zajištění pomocí FDE kontraktů. 1 kontrakt je roven 20 tis. USD. Proto firma prodá 50 kontraktů. 1 kontrakt musí být kryt 5 tis. EUR, proto u brokera firma složí 25 tis EUR. Zároveň zadá pokyn k prodeji 1 mil. USD k nejbližšímu obchodnímu termínu po Kurz listopadového futures kontraktu je např. 90,91 EUR za 100 USD. Pokud dolar posiluje (kurz futures roste), firma utrpuje ztráty a musí doplňovat na účet brokera prostředky. Pokud dolar oslabuje (kurz futures klesá), může firma čerpat zisky. Apreciace eura k na 1,20 USD/EUR. Hodnota pohledávky klesá z EUR na cca EUR (k. ztráta). Zároveň ale realizace k. zisku z futures (klesá kurz futures cca na 83,33). Firma nyní uzavře svou pozici nákupem 50 FDE kontraktů. Na každém kontraktu je zisk 1516 EUR. Celkový zisk z futures je EUR. Ztráta hodnoty pohledávky o cca byla kompenzována zisky z futures. Obdobný efektivní kurz si firma zajistí i při posílené dolaru k euru. Ve skutečnosti si firma asi těžko zajistí tak přesné pokrytí. Ale bude se mu blížit.

22 Další druhy futures a jejich využití Další druhy futures: úrokové, akciové, úvěrové, komoditní (specifikace i co do kvality a způsob dodání). Podkladová aktiva např.: dluhopisy, akcie, komodity (kukuřice, pšenice, oves, káva, aj., ale i kovy jako např. zlato, stříbro, měď, platina atp.). Např. proti poklesu cen akcií se lze zajistit prodejem futures kontraktů akcií. Futures ke spekulacím: Spekulant očekává zhodnocení podkladového aktiva, pak futures nakupuje. Spekulant očekává znehodnocení podkladového aktiva, pak futures prodává.

23 Swapy Směna předem definovaných finančních toků v budoucnosti. Swapů existuje celá škála: devizové, měnové, úrokové, úvěrové, komoditní.

24 Devizový swap Kombinace 1 spotového a 1 termínového obchodu s cizí měnou. Jedná se o nákup (prodej) cizí měny na aktuálním trhu a současně se sjednává zpětný prodej (nákup) na termínovém trhu. Nákup probíhá za aktuální kurz a prodej za termínový.

25 Devizový swap příklady využití Český exportér inkasuje 1 mil. eur. 1 mil. eur bude potřebovat za 6 měs. k nákupu materiálu. Může tedy využít deviz. swap. 1 mil. eur prodá dnes za 27,50 CZK/EUR a zároveň domluví nákup 1 mil. eur za termínový kurz 27,60. Za utržené CZK zatím může financovat běžný provoz a zároveň zná přesnou částku, kterou bude v CZK potřebovat. Zároveň jsou 2 transakce nahrazeny jednou, čímž může dojít i k redukci transakčních nákladů.

26 Devizový swap příklady využití Český exportér musí zaplatit za dodávku materiálu 1 mil. eur. Za 3 měs. obdrží od odběratelů také 1 mil. eur. Nyní 1 mil. eur nemá a nemůže/nesmí si vzít úvěr v eur, jen v Kč. Vezme si tedy úvěr v Kč a může využít deviz. swap. Nebo vývoz na fakturu zboží za 1 mil. eur s dobou splatnosti 3 měs. Kurzové riziko zajištěno forwardem. Avízo o zdržení platby o 1 měsíc z důvodu druhotné platební neschopnosti. Forward ale musí být splacen! Proto si firma na spotovém trhu zajistí 1 mil. eur, ale zároveň by se dostala do otevřené pozice díky trvající pohledávce 1 mil. eur, proti které by se mohl podnik zajistit dalším termínovým obchodem (např. forwardem). Alternativou je zvolit devizový swap.

27 Měnový swap Na rozdíl od deviz. swapu zahrnuje nejen 1 aktuální a 1 budoucí směnu urč. nom. částek v cizích měnách, ale i směnu veškerých CF z těchto jistin plynoucích. Rozlišují se Aktivní swapy. Pasivní swapy.

28 Aktivní měnový swap Směna aktivních úrokových plateb a příslušných nominálních částek vyjádřených v různých měnách. Jedná se vlastně o jednu spotovou a několik termínových operací. Tím je kurzově zajištěna každá z budoucích plateb, která jinak znamená samostatné kurzové riziko (samostatné otevřené pozice).

29 Aktivní měnový swap příklad Česká firma nakupuje obligace o nominální hodnotě 1 mil. eur. se splatností 5 let. Každá z úrokových plateb, jakož i proplacení obligací představují kurzové riziko. Zároveň zahraniční firma nakupuje dluhopisy české vlády za 28 mil. Kč také se splatností 5 let. Eliminace kurz. rizika obou firem díky AMS: 1) Firmy se dohodnou na směně CZK a EUR. 2) Eurové úrokové výnosy české firmy jsou ihned převáděny na účet zahraniční společnosti a naopak korunové úrokové výnosy zahr. společnosti jsou ihned převáděny české firmě. 3) Při splátce jistin (inkaso pro podniky) si pak podniky opět vymění tyto částky. Tj. při stejném kurzu jako na začátku.

30 Pasivní měnový swap Směna pasivních úrokových plateb a příslušných nominálních částek vyjádřených v různých měnách. Jedná se vlastně o jednu spotovou a několik termínových operací. Tím je kurzově zajištěna každá z budoucích plateb, která jinak znamená samostatné kurzové riziko (samostatné otevřené pozice).

31 Pasivní měnový swap příklad Česká firma chce rozšířit podnikatelské aktivity v Německu. Očekává tak vyšší příjmy v eur. Na rozšíření aktivit se musí zadlužit. Z důvodů zajištění se nabízí vzít si úvěr v eurech. Eurový úvěrový trh je pro ni ale dražší než český. V opačném postavení je německá firma. Proto se nabízí využít PMS.

32 Pasivní měnový swap příklad 1. fáze (čerpání) Česká firma 27,5 mil. CZK 1 mil. EUR Německá firma 27,5 mil. CZK 1 mil. EUR BANKA v ČR BANKA v SRN

33 Pasivní měnový swap příklad 2. fáze (úrokové platby) Česká firma LIBIOR + 1 % PRIBIOR + 1 % Německá firma PRIBIOR + 1 % LIBIOR + 1 % BANKA v ČR BANKA v SRN

34 Pasivní měnový swap příklad 3. fáze (splacení) Česká firma 1 mil. EUR 27,5 mil. CZK Německá firma 27,5 mil. CZK 1 mil. EUR BANKA v ČR BANKA v SRN

35 Opce Jedná se o tzv. podmíněné termínové kontrakty. Majitel má pouze právo (ne povinnost) koupit nebo prodat podkladové aktivum (PA) za předem stanovenou cenu k předem stanovenému okamžiku. Vypisovatel (prodávající) má povinnost prodat. Postavení práv a povinností je nesymetrické. Strana, která je ve výhodě, platí tzv. opční prémii (jde vlastně o cenu opce).

36 Opcí existuje celá řada: Opce Evropská opce lze ji uplatnit ke dni splatnosti. Americká opce lze ji uplatnit kdykoli ve lhůtě splatnosti. Základní typy opcí: Call jedná se o kupní opce, které dávají majiteli právo koupit PA. (Pozice long) Put jedná se o prodejní opce, které dávají majiteli právo prodat PA. (Pozice short)

37 Měnové opce Budou vysvětleny na 4 základních opčních pozicích. Koupě kupní opce na cizí měnu (long call). Koupě prodejní opce na cizí měnu (long put). Vypisovatel (prodávající) kupní opce na cizí měnu (short call). Vypisovatel prodejní opce na cizí měnu (short put).

38 Long call Koupě kupní opce na cizí měnu (long call). Dává právo koupit určité množství cizí měny v budoucnu za cenu tzv. realizačního kurzu (RK). Kdy opci uplatnit? Aktuální kurz vyšší než realizační (pokud tomu tak nebude, je lepší nechat opci propadnout). Konečná velikost zisku / ztráty závisí na opční prémii. Maximální ztráta = velikost opční prémie (P).

39 Long call Zisk RK P RK + P E t+n Ztráta

40 Long put Koupě prodejní opce na cizí měnu (long put). Dává právo prodat určité množství cizí měny v budoucnu za cenu tzv. realizačního kurzu (RK). Kdy opci uplatnit? Aktuální kurz nižší než realizační (pokud tomu tak nebude, je lepší nechat opci propadnout). Konečná velikost zisku / ztráty závisí na opční prémii. Maximální ztráta = velikost opční prémie (P).

41 Long put Zisk RK P RK - P E t+n Ztráta

42 Short call Vypisovatel (prodávající) kupní opce na cizí měnu (short call). Na požádání kupujícího povinen prodat určité množství cizí měny v budoucnu za cenu tzv. realizačního kurzu (RK). Kdy očekávat uplatnění opce ze strany kupujícího? Aktuální kurz vyšší než realizační (pokud tomu tak nebude, nechá kupující opci propadnout). Konečná velikost zisku / ztráty závisí na opční prémii. Maximální zisk = velikost opční prémie (P).

43 Short call Zisk P RK + P RK E t+n Ztráta

44 Short put Vypisovatel prodejní opce na cizí měnu (short put). Na požádání kupujícího povinen koupit určité množství cizí měny v budoucnu za cenu tzv. realizačního kurzu (RK). Kdy očekávat uplatnění opce ze strany kupujícího? Aktuální kurz nižší než realizační (pokud tomu tak nebude, nechá kupující opci propadnout). Konečná velikost zisku / ztráty závisí na opční prémii. Maximální zisk = velikost opční prémie (P).

45 Short put Zisk P RK - P RK E t+n Ztráta

46 Cena měnové opce (opční prémie) Odvozena na základě střetu nabídky a poptávky. Dvě základní složky Vnitřní hodnota. Časová hodnota.

47 Cena měnové opce (opční prémie) Vnitřní hodnota (VH) vyjadřuje výši dosažitelného zisku v případě uplatnění opce v daném okamžiku. Jestliže jsou podmínky pro propadnutí opce, pak je hodnota nulová. Vnitřní hodnotu získáme v porovnání RK s fwd kurzem. Je-li fwd kurz vyšší než RK call opce, pak je VH opce rovna rozdílu fwd a RK kurzů. Je-li fwd kurz nižší než RK call opce, pak je VH opce rovna nule.

48 Cena měnové opce (opční prémie) Časová hodnota (ČH) Dána rozdílem opční prémie a VH. S blížícím se datem splatnosti ČH klesá (tj. ČH VH). Čím vyšší je volatilita měn. kurzu, tím je ČH vyšší. Výše OP je dána i rozdílem dom. a zahr. úrokových sazeb. Dom. úrok. míra roste ve vztahu k zahr., pak OP kupní opce roste (roste totiž fwd kurz). Dom. úrok. míra roste ve vztahu k zahr., pak OP prodejní opce klesá (roste totiž fwd kurz).

49 Využití opcí v MO Především k řízení kurzového rizika. Příklad (využití long put) Český exportér má pohledávku 1 mil. eur. Splatnost 2 měsíce. Obavy ze zhodnocení. Zajištění pomocí koupě prodejní opce (long put). Aktuální kurz 27,50 CZK/EUR. Společnost koupí od banky prodejní opci na 1 mil eur se splatností 2 měsíce a RK 27,50. OP je 0,10 CZK/EUR. Bude-li za 2 měsíce aktual. kurz např. 27,70 CZK/EUR, pak nechá firma opci propadnout. Po odečtení celkové OP firma efektivně prodá 1 mil. euro za 27,60 CZK/EUR. Při apreciaci např. na 27,30 CZK/EUR firma opci využije. Efektivní kurz nyní pro firmu bude 27,40 CZK/EUR. Nejhorší efektivní kurz je tím pádem pro exportéra CZK/EUR. 27,40

50 Využití long put v MO Efektivní kurz CZK/EUR 27,500 27,400 Otevřená pozice Zajištěná pozice 27,400 27,500 27,600 Budoucí aktuální kurz CZK/EUR

51 Využití long put vs. FWD v MO Efektivní kurz CZK/EUR Otevřená pozice Put opce 27,500 27,400 Forward 27,400 27,500 27,600 Budoucí aktuální kurz CZK/EUR

52 Využití opcí v MO Především k řízení kurzového rizika. Příklad (využití long call) Český importér má závazek 1 mil. eur. Splatnost 2 měsíce. Obavy ze znehodnocení. Zajištění pomocí nákupu kupní opce (long call) na nákup eura. Aktuální kurz 27,50 CZK/EUR. Společnost koupí od banky kupní opci na 1 mil eur se splatností 2 měsíce a RK 27,50. OP je 0,10 CZK/EUR. Bude-li za 2 měsíce aktual. kurz např. 27,40 CZK/EUR, pak nechá firma opci propadnout. Po odečtení celkové OP firma efektivně nakoupí 1 mil. euro za 27,50 CZK/EUR. S další apreciací by náklady dále klesaly. Při depreciaci např. nad 27,50 CZK/EUR a výše firma opci využije. Efektivní kurz nyní pro firmu bude max. 27,60 CZK/EUR. Nejhorší efektivní kurz je tím pádem pro importéra 27,60 CZK/EUR.

53 Využití long call v MO Efektivní kurz CZK/EUR 27,600 Otevřená pozice Zajištěná pozice 27,500 27,400 27,500 27,600 Budoucí aktuální kurz CZK/EUR

54 Využití long call v MO Efektivní kurz CZK/EUR Otevřená pozice 27,600 Call opce 27,500 Forward 27,400 27,500 27,600 Budoucí aktuální kurz CZK/EUR

55 Opční strategie (nejen) v MO Založené na kombinacích jednotlivých opčních pozic. Např. tzv. Zero Cost opční strategie Proti nákupu opce je jiná opce prodána. Tím se navzájem pokryjí OP. Příkladem této strategie je např. tzv. Risk Reversal.

56 Opční strategie (nejen) v MO Příklad využití Risk Reversal. Česká firma nakoupila v USA materiál. Splatnost fa v hodnotě 1 mil. USD 2 měsíce. Firmě je bankou nabídnuto zajištění kombinací nákupu call opce a současně prodeje put opce na 1 mil. USD. Splatnost obou opcí 2 měs. RK call opce je určen společností na úrovni pro firmu nejhoršího (tj. v tomto případě nejvyššího) efektivního kurzu. RK put opce je dopočítán tak, aby se OP rovnaly. Např. aktual. kurz CZK/USD 24,50. Firma stanovila RK call opce na 24,80. Banka dopočítala RK put opce na 24,30.

57 Opční strategie (nejen) v MO V době splatnosti 3 možné scénáře: a) AK nižší než 24,30 CZK/USD. Pak banka uplatní put opci a prodá firmě 1 mil. USD. Firma nechá Call opci propadnout. b) AK mezi RK obou opcí (tj. mezi 24,30 a 24,80 CZK/USD). Pak banka i firma nechají své opce propadnout. Firma nakoupí USD za AK. c) AK nad 24,80 CZK/USD. Firma uplatní svou opci a banka ji nechá propadnout. Firma nejhůře zaplatí tis. Kč. Nejméně zaplatí tis. Firma se zajišťuje proti riziku a částečně i může participovat na pozitivním vývoji AK.

58 Využití Risk Reversal v MO Efektivní kurz CZK/USD Otevřená pozice 24,800 24,300 Risk Reversal 24,300 24,800 Budoucí aktuální kurz CZK/USD

59 Limity využívání derivátů firmami nejen v MO Nízká znalost a informovanost finančního managementu. Nízké povědomí na straně majitelů podniků. Nutnost zaškolení podřízeného personálu a souvisejících útvarů (účetní apod.). Nutnost změn v podnikových IS. Nízká nebo vůbec žádná pravomoc risk managementu a fin. řízení českých dcer vlastněných zahraničními matkami. Neustálené legislativní a regulatorní otázky týkající se derivátů a obchodování s nimi.

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013 Finanční

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100 Příklad č. 1 Na základě následujících kotací spotového kursu eura v korunách a tříměsíčních úrokových měr na korunová a eurová aktiva vypočítejte nákupní a prodejní tříměsíční forwardový kurs eura v korunách

Více

Finanční deriváty II.

Finanční deriváty II. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty II. strana 2 Obsah přednášky Princip opcí Druhy opcí Cena a spekulační efekt Kurzovní

Více

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních vlastností a způsobů obchodovatelnosti TERMÍNOVÉ OBCHODY Neodvolatelné /tzv. pevné/ termínové obchody Termínové kontrakty typu forward a futures

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013 Příklad měnového forwardu N_ MF_A zs 2013 Témata - otázky Jak vydělávají měnoví dealeři ve velkých bankách? Jaký je vztah mezi spotovým a forwardovým měnovým kurzem? Co je to úroková parita? Úvod forwardové

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Covered Covered Interest

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Zajištění měnových rizik

Zajištění měnových rizik Ing.František Janatka,CSc. Zajištění měnových rizik Měnová rizika souvisejí s vývojem světové ekonomiky, měnovými kurzy a dalšími faktory -představují značná rizika, v současné době zejména pro české vývozce

Více

specialista na devizové operace

specialista na devizové operace zahranič ní mě ny a platby AKCENTA CZ a. s. zajištění proti kurzovým rizikům specialista na devizové operace POSKYTUJEME TYTO SLUŽBY: Nákup a prodej cizích měn Zahraniční platební styk Zajištění kurzového

Více

Mezinárodní finance 5. Devizové operace: forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Měnový forward Měnový forward je nákup nebo prodej jedné měny za jinou

Více

E S E J MĚNOVÉ FUTURES A MĚNOVÉ OPCE

E S E J MĚNOVÉ FUTURES A MĚNOVÉ OPCE E S E J MĚNOVÉ FUTURES A MĚNOVÉ OPCE Úvod Měnovými operacemi se nazývají prodeje a nákupy cizích měn, zejména pro zprostředkování obchodů se službami a kapitálovými transakcemi 1. Jednotlivé subjekty provádějící

Více

Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích

Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích Deriváty II opce a opční strategie Opce Poskytuje vlastníkovi opce nikoli povinnost, ale právo k nákupu nebo prodeji určitého podkladového

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Ekonomicko-správní fakulta Jana Hnátková (UČO 174727) Finanční podnikání Magisterské (prezenční) studium Imatrikulační ročník 2005 Téma: Finanční deriváty Finanční trhy (PFFITR)

Více

nákup 3,20( 5,18) 1,62

nákup 3,20( 5,18) 1,62 a) ( FRF/DEM nákup 3,20( 5,18) 1,62 prodej 3,42( 5,26 1,54) b) 1. Prodej DEM v bance A: 617 284 USD (1 000 000 : 1,62) 2. Prodej USD v bance B: 3197531 FRF (617 284 x 5,18) 3. Prodej FRF v bance C: 1 005513

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Devizové produkty a produkty peněžního trhu

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Devizové produkty a produkty peněžního trhu Produkty finančních trhů a jejich rizika Devizové produkty a produkty peněžního trhu datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

Devizová expozice společnosti Brusiva, s.r.o. doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. Ing. Radek Čajka, Ph.D.

Devizová expozice společnosti Brusiva, s.r.o. doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. Ing. Radek Čajka, Ph.D. Případová studie - Zadání Devizová expozice společnosti Brusiva, s.r.o. doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. Ing. Radek Čajka, Ph.D. 2015 Tato případová studie byla zpracována v rámci projektu financovaného z

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Investiční služby investiční nástroje

Investiční služby investiční nástroje Investiční služby investiční nástroje Podnikání na kapitálovém trhu Mgr. Bc. Kristýna Chalupecká Hlavní body přednášky Investiční nástroje Subjekty investování Investiční služby Dle Zákona č. 256/2004

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných ATLANTIK finanční trhy, a.s. (dále jen Obchodník ), investičních

Více

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.5, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky... 4

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

Zajištění kurzového rizika

Zajištění kurzového rizika Zajištění kurzového rizika Riziko směnného kurzu Riziko, že v budoucnu nastane neočekávaná situace Riziko, že v budoucnu dojde k nepříznivému vývoji kurzu Cíl zajištění kurzového rizika Ošetřit budoucí

Více

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Financial derivatives and their possible utilization in business

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Využité derivátů pro zajištění tržních rizik u korporací v České republice

Využité derivátů pro zajištění tržních rizik u korporací v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Využité derivátů pro zajištění tržních rizik u korporací v České republice Bakalářská práce Autor: Robert Grus Makléř Vedoucí práce: RNDr.

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Mezinárodní bankovnictví

Mezinárodní bankovnictví Mezinárodní bankovnictví Osnova: 1. Charakteristika mezinárodního bankovnictví 2. Mezinárodní platební styk a jeho nástroje 3. Ostatní bankovní služby v mezinárodní oblasti 4. Otázky a odpovědi k opakování

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 31-04 'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS31.04.00 Sestavil: P. Gross Telefon: 221 191 286 Podpis oprávněné osoby: Komentář:

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 31-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS31.02.00 Sestavil: jmeno osoby Telefon: telefon Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka:

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční deriváty Smlouvy, jimiž se neobchoduje s podkladovými aktivy, ale právy na ně (=> obchody s rizikem ). Hodnota vzniká zprostředkovaně přes hodnotu podkladového aktiva nebo ukazatele. Existence

Více

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy Prodej (celkovy obrat) za sledovane

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 3-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS3.02.00 Sestavil: odd. Externích výkazů Telefon: Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka:

Více

Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu

Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu Bakalářská práce Autor: Ondřej Švec Bankovnictví, Bankovní management

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění kurzového rizika. Finanční trhy. Definice rizika rozsah. Identifikace rizika. Infolinka 800 300 300

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění kurzového rizika. Finanční trhy. Definice rizika rozsah. Identifikace rizika. Infolinka 800 300 300 Nástroje sloužící k zajištění kurzového rizika Úvod Česká republika je zemí s otevřenou ekonomikou. Téměř každý podnikatelský subjekt je proto do určité míry vystaven riziku pohybu směnných kurzů. Finanční

Více

ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA

ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DP ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA U VYBRANÉ OBCHODNÍ TRANSAKCE Vedoucí diplomové práce: Vypracoval: Ing. Jana Žehrová

Více

Základy mezinárodních financí 4. Devizový trh, subjekty, vztah k devizovému kursu členění a struktura, subjekty devizového trhu, vztah k devizovému kurzu, kotace spotového a forwardového kurzu. Hlavní

Více

Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti

Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy obrat) za sledovane A B 001 002 1. Investicni

Více

Obchodování s deriváty v praxi

Obchodování s deriváty v praxi Obchodování s deriváty v praxi Praha 17.4.2012 Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e-mail: info@patria-direct.cz,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Finanční deriváty - jejich oceňování a využití v podnikových financích Financial derivatives - their pricing and application in the corporate

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Devizové trhy a operace. Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA

Devizové trhy a operace. Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Devizové trhy a operace Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Obsah FOREX a jeho struktura Technika realizace devizových obchodů Devizové operace z hlediska účelu realizace FOREX a jeho struktura FOREX a jeho

Více

Ing. Ondřej Audolenský

Ing. Ondřej Audolenský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Ing. Ondřej Audolenský Vedoucí: Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Rizika podnikání malých a středních

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 2. čtvrtletí 2010 Publikováno na internetu dne 30. července 2010

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 2. čtvrtletí 2010 Publikováno na internetu dne 30. července 2010 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 2. čtvrtletí 2010 Publikováno na internetu dne 30. července 2010 OCP (ČNB) 31-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Struktura definice měnového kurzu poptávka po národní měně a nabídka měny utváření směnného kurzu a jeho změny nominální vs. reálný kurz

Více

Expertní přednáška pro DigiPárty

Expertní přednáška pro DigiPárty Expertní přednáška pro DigiPárty 23.3.2017. Obsah přednášky & Jak na černé zlato chytře a jednoduše? 1. Globální trh s ropou, jeho hráči a fundamenty 2. Ropa jako burzovní aktivum co vlastně obchodujeme?

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Měnový forward Měnový forward je nákup nebo prodej jedné měny za jinou měnu za kurz předem dohodnutý zúčastněnými stranami. Vypořádání obchodu proběhn

Měnový forward Měnový forward je nákup nebo prodej jedné měny za jinou měnu za kurz předem dohodnutý zúčastněnými stranami. Vypořádání obchodu proběhn N_MF_A Mezinárodní finance 5. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Měnový forward Měnový forward je nákup nebo prodej jedné měny za

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

6. Banka a finanční trh, vlastní operace banky s cennými papíry, operace pro klienta, investiční činnosti bank

6. Banka a finanční trh, vlastní operace banky s cennými papíry, operace pro klienta, investiční činnosti bank 6. Banka a finanční trh, vlastní operace banky s cennými papíry, operace pro klienta, investiční činnosti bank Finanční trh je trhem peněz a kapitálu. Banky vstupují na tento trh jako zprostředkovatelé

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Možnosti zajištění měnového a úrokového rizika pro české firmy Vedoucí bakalářské

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007 Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Česká

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Finanční management II

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Finanční management II Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management II Externí vlastní zdroje financování Externí zdroje: vlastní emise akcií, venture capital

Více

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 60 Konzultační hodiny: středa 4.30 6.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. (003)

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Devizový kurz - cena deviz (bezhotovostní cizí peníze ve formě zůstatků na účtech, směnek, šeků apod.).

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Devizový kurz - cena deviz (bezhotovostní cizí peníze ve formě zůstatků na účtech, směnek, šeků apod.). Měnové kurzy Měnový kurz (foreign exchange rate, FX rate, forex rate) je poměr, v jakém se směňují dvě navzájem cizí měny, nebo-li cena jedné měny vyjádřená v jiné měně. Volně směnitelné měny kurz je určován

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-04 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO30_11

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 620 Konzultační hodiny: středa 14.30 16.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Výskyt datového souboru Kód souboru: ROCOS11 Subjekt: 47116072 Ke dni: 30.09.2007 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Struktura pohledávek a závazků - ROCO11_10 - Pohledávky podle sektorů dlužníků

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Podstata otevřenosti ekonomiky Žádná země není uzavřená Obchoduje se zahraničím vyváží a

Více

Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu

Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu Bakalářská práce Autor: Ondřej Švec Bankovnictví, Bankovní management

Více

Projekt zvýšení efektivnosti řízení devizového rizika ve společnosti XY, s. r. o. Bc. Markéta Hálová

Projekt zvýšení efektivnosti řízení devizového rizika ve společnosti XY, s. r. o. Bc. Markéta Hálová Projekt zvýšení efektivnosti řízení devizového rizika ve společnosti XY, s. r. o. Bc. Markéta Hálová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá tématikou Řízení devizových rizik ve

Více

N MF A Devizový kurs. cvičení 2 ZS 2013

N MF A Devizový kurs. cvičení 2 ZS 2013 N MF A Devizový kurs cvičení 2 ZS 2013 Devizový kurs a. Je poměr kupní síly měn dvou zemí, vyjádřený v měnových jednotkách jedné z nich, popř. v souboru měn /měnovém koši/. b. Je cena měnové jednotky jedné

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 1. čtvrtletí 2007

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 1. čtvrtletí 2007 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 1. čtvrtletí 27 HVB Bank Czech Republic a.s. Vydáno dne 3. dubna 27 HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Hlášení

Více

IAS 39: Účtování a oceňování

IAS 39: Účtování a oceňování IAS 39: Účtování a oceňování Josef Jílek člen Standards Advice Review Group březen 2007 Program Definice Zajišťovací účetnictví Vložené deriváty Deriváty na vlastní kapitálové nástroje Odúčtování aktiv

Více

_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1

_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy

Více

INFORMACE O RIZICÍCH A INVESTIČNÍCH NÁSTROJÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH A INVESTIČNÍCH NÁSTROJÍCH INFORMACE O RIZICÍCH A INVESTIČNÍCH NÁSTROJÍCH 1. Úvodní ustanovení Tento dokument popisuje základní rizika spojená s Investičními službami a Investičními nástroji a dále obecný popis povahy jednotlivých

Více

Problematika finančních derivátů ve firmě AGC Automotive Czech a. s. Financial Derivatives in AGC Automotive Czech a. s.

Problematika finančních derivátů ve firmě AGC Automotive Czech a. s. Financial Derivatives in AGC Automotive Czech a. s. Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Studijní program: 6208 Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika Problematika finančních derivátů ve firmě AGC Automotive Czech a. s.

Více

Strategie Covered Call

Strategie Covered Call Strategie Covered Call Tato strategie vzniká kombinací pozice na podkladovém aktivu a výpisem call opce na toto aktivum. Řada obchodníků bohužel neví, že s pomocí této strategie mohou zvýšit výnosnost

Více

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ DOPORUČENÉ POSTUPY PRO ÚČTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH DERIVÁTŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ AKCENTA CZ OBSAH ÚVOD Vážení klienti, jsme si vědomi toho, že

Více

Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP (Σ)

Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP (Σ) Přehled obchodů pro zákazníky podle investičních nástrojů - DOCO30_21 - Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Nákup Prodej 1 2 Investiční CP (Σ)

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

INVESTICE V ROCE Očekává se posílení české koruny jak můžeme zhodnotit svoje prostředky

INVESTICE V ROCE Očekává se posílení české koruny jak můžeme zhodnotit svoje prostředky INVESTICE V ROCE 2017 Očekává se posílení české koruny jak můžeme zhodnotit svoje prostředky Přednášející: Jana Suldovská, ve světě financí se pohybuji od roku 1998 od roku 2006 specializace na kapitálové

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Obecné informace

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Obecné informace INVESTIČNÍ DOTAZNÍK 1. Obecné informace (a) (b) (c) (d) Banka předkládá tento Investiční dotazník Klientovi za účelem kvalifikovaného poskytování Investičních služeb Bankou. Poskytnuté informace bude Banka

Více

Spotové operace 4 Custody převody 5

Spotové operace 4 Custody převody 5 Přehled obchodů pro zákazníky podle investičních nástrojů - DOCO3_21 - Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Nákup Prodej 1 2 Investiční CP (Σ) 1

Více

Obligace obsah přednášky

Obligace obsah přednášky Obligace obsah přednášky 1) Úvod do cenných papírů 2) Úvod do obligací (vymezení, dělení) 3) Cena obligace (teoretická, tržní, kotace) 4) Výnosnost obligace 5) Cena kupónové obligace mezi kupónovými platbami

Více

Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup

Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup Definice kontraktu: Kontrakt je kombinací spotového (měnového) obchodu a měnového forwardu. Jedná se o dohodu o spotovém prodeji dohodnutého

Více