КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ"

Transkript

1 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ О Б Ј А В У В А О Г Л А С за продажба ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ, СТАНОВИ И ОПРЕМА Ред. бр. Опис и локација на објектот Површина од цца Почетна цена изразена во денари Административно деловна зграда во Скопје Центар, ул.орце Николов бб, ИЛ 52396, КП 11998, дел 9. - недвижност 5236м2 (ПО, ПР, кат 1,2,3,4,5,6,7 ПТК) - сопствена трафостаница, - Земјиште 516м2 2. Административен простор во Скопје ул.3-та Македонска Ударна Бригада бб (поранешна управна зграда на МАКЕДОНИЈА ТАБАК) ИЛ Градежно земјиште и објекти во Скопје на ул.3-та Македонска Ударна Бригада бб. (ЛЕСНИНА) ИЛ Дел од куќа во Скопје на ул.салвадор Аљенде бр.13, заведен во ИЛ КО Центар 2 5. ½ идеален дел од куќа во Скопје на ул.рудо бр Деловни простории во Скопје на ул.сава Ковачевиќ бр.1 под број, 6,7,8,10 (МЕЧОС) - недвижност 7616м2 3943м2, - вкупно земјиште 8224м2 - недвижност 204м2, - 169/457 идеален дел од земјиште со право на сопственост од вкупно 457м2. - подрум 34м2 - приземје 33м2 - кат 35м2 177м , , , , ,00 7. Куќа во Скопје, ул. Рупа П3, КП 919 КО Бардовци. Базен, - Земјиште со право на сопственост 1496м2 Се продава со товар закупоприматели 8. Два стана во Скопје во Н.Лисиче ул.в.с.бато бр.71/1 кои се споени како една целина. подрум 9. Деловен простор во Скопје на ул.народен фронт бр.5, приземје, - куќа 748м ,00 211м ,00 - недвижност 81м , Индивидуален станбено деловен објект во Скопје на ул.радишански пат лево бр.76 м.в. Бел Камен КП 987 дел 10, КО Радишани - Земјиште со право на сопственост 1469м2 1117м ,00

2 2 11. Недвижен имот во Орешани - Скопско, (КОМПЈУТРОНИКА) -зграда за производство на печатени плочки на КП бр.796/2 во место викано Каменица и -зграда-работилница со магацински простор на КП 796/2 во место викано Каменица. 12. Деловен простор во Скопје на ул.живко Брајковски,локал-32,ламела-3, Се продава со товар бесправно вселени 13. Деловен простор во Скопје ул.чаирчанка, локал бр.52, влез-2, мезанин 14. Деловен простор-локал што се наоѓа во Скопје на ул.втора Македонска бригада бб, об. XII-6, РЕНО МАК 15. Деловен простор-локал што се наоѓа во Скопје на ул.втора Македонска бригада бб, објект XII-5, РЕНО МАК 16. Деловен простор во Кочани, ул. Штипски пат бб, на КП 16724, КО Кочани, Имотен лист и земјиште под и околу објект-агроопрема -приземје -кат -двор 17. Дел од куќа во Кочани на ул.григор Прличев бр.35,ко 1623,КО Кочани,ИЛ 13755,приземје,стан 1,згр.1,вл.1 Се продава со товар бесправно вселени 18. Деловни простории во КОЧАНИ на ул.гоце Делчев, КП-9720, ИЛ-13755, КО Кочани, зграда-1, влез-05, кат-01 Производен погон за производство на леб и бели 19. печива, КП 16724/50, ИЛ 13755, во Кочани, превземен од АГРОКОМПАНИ -мансарда -приземјe 20. Електрична ротациона печка, производител 1529,03м2 16,93м2 локал 1-16m2 локал-2-21м , ,00 14,28м ,50 70м ,00 70,48м , ,00 636м2 214м2 825м2 70м ,00 89м2 532м , ,50 GASTOL Словенија, АГРОКОМПАНИ, Кочани , Машина за правење кифли од италјанско ,00 производство, АГРОКОМПАНИ, Кочани 22. Машина за правење кифли од италјанско производство, АГРОКОМПАНИ, Кочани , Линија за производство на млеко, производител, Хасково, Бугарија, АГРОКОМПАНИ, Кочани , Машинска куќа со комплет опрема, АГРОКОМПАНИ, Кочани: -елеватори -хоризонтални транспортери -систем за отпрашување -сило аспиратор -надворешен циклон -цевки од машинска куќа до млинот 25. Производен погон за производство на млеко и млечни производи, производство на тестенини, производство на бисквити и слатки,на КП 16724/48, ИЛ 13755, АГРОКОМПАНИ, Кочани -сутерен 253м ,00

3 3 -мансарда -приземје 26. Недвижен имот во Кочани на ул.29ти ноември бр. 34, КП (ЛЕСНИНА ИНЖИНЕРИНГ ПАНЕЛС) и тоа: - зграда 2, ПР земјиште со право на користење 66м2 756м2 - недвижност 3474м ,50 за објекти ,50 ОПРЕМА за производство и обработка на дрво за опрема , Куќа во Kочани на ул.јане Сандански бр.47,кп- 8437, со право на користење на градежно изградено земјиште Вкупна површина Земјиште под и околу објект 28. Индивидуална станбена куќа во Кочани на ул.карл Маркс бр.98, КП Вкупна станбена површина Земјиште под и околу објект 29. Дел од куќа во Кочани, ул. Киро Кикенски бр.32 изградена КП 13890, зграда 1, кат 1. Се продава со товар бесправно вселени 30. Индивидуална станбена зграда на ул.ударничка -5 изградена на КП 9905, Кочани, ИЛ Се продава со товар бесправно вселени 31. Производствен погон со магацински простор на ул.белски дол,индустриска зона,кочани на КП /33, УНИВЕРЗАЛ ПРОМЕТ -приземје -сутерен -со право на користење на земјиште 32. Деловно производствен објект во Кочани (АНТАРЕС): КП 16716, м.в.керамидница, 174м2 114м ,50 279м ,00 306м 2 88м , м ,50 496м2 503м2 1332м2 - недвижност 1028м2, - Земјиште со право на користење 11180м , , Дел од куќа во Кочани на ул.ристо Симеонов бр.20 КП вкупно недвижност 128м , Деловен објект- (Ресторан Парк) ул.маршал Тито бр.105 во Виница (СИМПРОМ), со површина: - Недвижност - Земјиште со право на користење под зграда 935м , Станбен објект во с. Непроштено, Приземје Кат 36. Хала во с.непроштено Подрум Приземје 37. Деловно производствен простор АД Карпош- Конфекција, Крива Паланка, КП 3788, ИЛ 9176, ,00 67м2 68м ,00 27м2 97м2 429м ,00

4 4 38. Недвижен имот деловни простории во Крива Паланка (АД Карпош Декор) изграден на КП Управна зграда -Зграда 8-приземје -Зграда 9-приземје -Зграда 9-кат м2 3660м2 1258м2 1173м , Подвижни предмети опрема во Крива Паланка, превземени од заложниот должник АД ТРЕСКА ОСОГОВО и тоа: ,00 Четворострана блањалица, производител SICAR, тип SCP18H. Копир фреза, производител SADIMAC/PADE S.A.S. ITALIA, тип BR Дихт машина, производител SADIMAC,тип SP 500/br.NFRF. Осцилирачка двострана бушилица, производител PAOLINO BACCI, тип MOD/20/BR Машина цафна, приозводител PAOLINO BACCI, тип TSG2T/BR.3731 Поткратувачка на столови, производител COMEC ITALIA, тип EGS/BR Машина за назабување на цафни, производител COMEC ITALIA, тип ZIGRINA TRICE ZGD/BR Прецизен циркулар, производител ROJEL CESKA, тип PF-350/BR Недвижност означена како млин, магацин, куќа и недвижност од поранешна пекара во с.росоман изграден на КП 1566 и КП 1557 според ИЛ 2451 КО Росоман: Опрема во Млинот 41. Деловен простор во Брусничко Лавчански регион 2, на КП бр.14824, Битола Приземје Сутерен 42. Недвижен имот кој се води под име ПЕКАРА што се наоѓа во Битола на ул.иво Лола Рибар бр.36, КП 11248,м.в.Шекерана ОПРЕМА во пекара челични силоси во Битола дел од поранешна Жито Битола 44. Дел од куќа на ул.кеј ЈНА бр.3,изградена на КП 1709, Берово: ПРВИ КАТ ПОДРУМ 45. Недвижен имот во Берово ул.борис Кидрич бр.54, ИЛ 8397 (Огражден) ОПРЕМА: - трафостаница, - котлара, - недвижност 1716м2 - земјиште со право на сопственост 5420м2 2383м2 137м2 123м2 95м2 47м2 - недвижност 10549м2 - земјиште со право на користење 56177м2 недвижност и опрема , , , , , , ,00

5 5 - компресор, - пилана за трупци, , Недвижен имот хотел во Претор, м.в.виногради, изграден на КП Недвижен имот - Хотел (РИВИЕРА) во Охрид, Кеј Маршал Тито 48. Недвижен имот во Охрид м.в.15ти Корпус, изградено на КП 1684 КО Охрид (превземено од АМАК СП) ОПРЕМА деловни простори во Охрид на ул.бистрица изградени на КП 11423, дел 9, КО Охрид поединечен, деловен простор 1,2,3 50. Недвижниот имот Хотел ФЛАМЕНГО во Охрид на бул.туристичка бр.92 ИЛ 2186 КО Охрид 1 - Недвижност 1232м2 - Земјиште со право на користење 1853м2 - недвижност 2008м2, - земјиште со право на користење 1971м2. - недвижен имот м2 - земјиште со право на користење м , ,00 Недвижност ,00 Опрема , ,50-3х90м2 вкупно 270м2 за трите деловни простории ,00 Недвижност 2227м2 Земјиште 1614м ,00 Бесправно вселени 51. Деловен простор кој се наоѓа во Охрид, зграда РЕМИС 2,локал 8,приземје, ИЛ КО Охрид 3, на Булевар Туристичка 26м , Куќа во Делчево на ул.глигор Прличев бр.20, изградена на КП бр.5578, со површина: - Недвижност - Земјиште со право на користење 53. (БРОЗД систем Куманово)ул.Тоде Думба бр.128 Станбен објект куќа, втори кат со површина Станбен објект куќа подрум, приземје и први кат со површина Деловен простор во куќа Деловен простор во куќа, приземје Земјиште 175м2 432м2 192м2 139м2 38м2 28м 600м , , Недвижен имот кој се наоѓа во Куманово на ул.11 Октомври бр.80а,на КП 16362, БРАТЕКС Вкупна површина Земјиште со право на користење Објектот се продава со товар бесправно вселени 55. Магацин и гаража во Куманово, С.Арсов бр.10, КП Два станбено деловни објекти во Куманово, м.в.подстаница 3974м м2 - Недвижност 236м2, - Земјиште со право на користење двор 47м2 - недвижност 2242м2 - вкупно земјиште со право на користење 15301м , , ,00

6 6 57. Три деловни простории во Куманово, м.в.х.т.карпош - 37м2, - 37м2, - 26м , Недвижен имот во Струга (КИМИКО ГАРДИНЕ) изграден на КП-1093/8,план 4, на место викано Езерце,КО Мороишта. 59. Недвижен имот производствен погон во Прилеп, с.ново Лагово 60. Индивидуална станбена куќа во Прилеп, на ул. Кеј 1 мај, изградена на КП 9570, според Имотен лист бр.37910: Бесправно вселени 61. Индивидуална станбена куќа во Прилеп, на ул. Ѓорѓи Димитров, изградена на КП 17357, според Имотен лист бр.143: Вкупна недвижност : 3328м2 земјиште: 4505м2 - недвижност 1320м2, - земјиште со право на сопственост 2492м2 недвижност 224м2 земјиште со право на користење 532м2 недвижност 265м2 земјиште со право на користење 237м , , , , Дел од куќа во Прилеп на ул.борка Утот 13Б, Недвижност: ,00 КП 18974, згр 1, сл. 003, кат 01, стан 003, намена на зграда 00513, м.в. Борка Утот бр.13б, собност 003, со површина од КП 18974, згр 1, сл. 003, кат ХС, стан 000, намена на зграда 00511, м.в. Борка Утот бр.13б, собност 000, со површина од КП 18974, згр 1, сл. 003, кат ПО, стан 001, намена на зграда 00511, м.в. Борка Утот бр.13б, собност 005, со површина од КП 18974, згр 1, сл. 001, кат ПР, стан 001, намена на зграда 00513, м.в. Борка Утот бр.13б, собност 002, со површина од Право на користење на 1/3 идеален дел од земјиште на КП 18974, според ИЛ 1483, со вкупна површина 366м2 42м2 23м2 54м2 48м2 недвижност 167м2 63. Деловен простор-дуќан во Прилеп, Мало Коњари (ТП Балвик) 64. Недвижен имот производствен објект во Велес м.в.порцеланова, заведен во ИЛ 1257 и земјиште со право на користење ИЛ 1013 КО Оризари-вон г.р (поранешна ПОРЦЕЛАНКА) - Опрема: Линија за производство на керамички плочки 65. Недвижен имот - производствен погон и опрема во Гевгелија на ул.индустриска, (превземена од ГЕМА ПЛАСТ ДООЕЛ Гевгелија) - недвижност 26м2 - земјиште со право на користење 30м2 - недвижност м2 - земјиште со право на користење под зграда м2 и соодветен дел од дворно место за редовна употреба на објектот 996м2 - вкупно земјиште со , ,50 Недвижност ,00 Опрема

7 7 66. Недвижност куќа со деловен простор на КП 1129/1, КО Богданци, ул.маршал тито бр.106: право на сопственост 1747м , , ,00 - недвижност - Земјиште под објект 67. Недвижен имот - комплекс од објекти во Кичево (поранешна фабрика Тане Цалески Металика) - ИЛ ИЛ КО Кичево Деловно - производствен погон и опрема во Штип (превземен од МАКСИМА Штип) КП 1072, дел 8, зграда 1 и 2 - опрема 69. Земјиште во Штип на КП597, дел 8, катастарска култура м2-84м2 - вкупно недвижност 8758м ,00 - земјиште со корисничко право м2 - недвижност , м2, - земјиште со право на сопственост 5020м2 - површина 3781м ,00 ПОНУДИ 1-Содржина на Понудите Назив на понудувачот (назив, адреса, телефон, факс, e - mail) Крајна цена изразена во денари Начин на плаќање Плаќањето при купопродажбата ќе се врши во денари и тоа, во готово, со кредит одобрен од страна на Банката. При плаќање со кредит истиот се одобрува согласно условите и критериумите на Банката и задолжително е сопствено учество од најмалку 10% од купопродажната цена, а кредитот да биде обезбеден со имотот предмет на продажбата. Понудувачот има право,пред да достави Понуда да се запознае со условите на договорот за купопродажба. При земање на станбен кредит рокот на неговата отплата е максимум 10 години. Плаќањето во готово или со сопствено учество за купување на кредит треба да се изврши во рок од 8 (осум) дена, сметајќи го и денот на известувањето дека е прифатена понудата. Банката ќе го задржи износот од 10% уплатен на име сопствено учество за купување на имотот доколку купувачот не го прифати текстот на договорот за купопродажба,односно не го потпише во рок од 3(три) дена од добивањето на известувањето за прифатена Понуда, се откаже од купопродажбата или не ги исполнува обврските по Договорот и доколку не плати три рати од Договорот за кредит одобрен за купување на предметниот имот. Предност при купување ќе има понудувачот кој ќе понуди во готово, потоа на кредит. Трошоците за ДДВ, данокот на промет,трошоците за присилно иселување, трошоците за катастарски премер-излагање за објектите кај што не постои имотен лист,евентуалните трошоци за приватизација на земјиштето и сите други давачки околу продажбата, паѓаат на товар на купувачот. Примопредавањето приклучувањето на струја, вода, парно и слично, го врши купувачот на свој трошок. Трошоците за ДДВ се плаќаат само за деловни објекти и опрема и тоа во готово. Банката не е обврзана да обезбеди приклучување на струја, вода и парно. Понудувачот по огласот е обврзан да плати учество oд 10% до ЕУР, 8% учество од до ЕУР и 7% од до ЕУР, од почетната цена на недвижниот имот на жиро сметка на Банката бр , повикување на број и да достави доказ за извршената уплата, во спротивно понудата нема да се разгледува. Доколку не биде прифатена понудата, учеството ќе биде вратено на понудувачот во износ колку што уплатил без право на камата, а во колку понудата биде прифатена, а понудувачот се откаже по било кој основ учеството не се враќа на понудувачот.

8 8 Доколку понудувачот сака да го купи недвижниот имот на кредит, претходно е должен да изврши проверка на својата кредитна способност согласно условите и критериумите на Комерцијална банка АД Скопје. Понудувачот е должен во рок од 3(три) работни дена од денот на известувањето дека понудата му е прифатена за купување на кредит, да ја поднесе целокупната потребна документација за кредит, во спротивно учеството му пропаѓа. Сето наведено во огласот за продажба се купува по принципот ВИДЕНО КУПЕНО, без право на дополнителни забелешки во поглед на квадратурата која во огласот е од информативен карактер или други евентуални забелешки на недвижниот имот. Понудувачот има право на увид на документацијата која Банката ја поседува без право на барање на друга документација. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕНА ПОНУДИТЕ Понудите да се достават во затворено плико со назнака НЕ ОТВАРАЈ ПОНУДА - за купување недвижен имот. Понудата да е потпишана од одговорното лице. Понудите да се доставуваат во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот, сметајќи го и денот на објавувањето. Понудите се доставуваат преку пошта или во Писарница на Банката на ул. Кеј Димитар Влахов бр. 4 Скопје, за Служба за управување со имот. Понудите кои нема да стигнат до определениот ден во Банката и ги немаат бараните податоци, нема да се земат во предвид. Банката нема обврска да изврши избор од евентуалните понудувачи. Банката го задржува правото да се откаже од продажбата на одреден имот. Понудувачите немаат право на приговор за избраниот најповолен понудувач од страна на Надлежниот орган на Банката. Задолжително во понудата Понудувачот да има напишано дека ги прифаќа условите од огласот. Дополнителни информации можат да се добијат на телефон, НАПОМЕНА Заинтересираните кои сакаат да ги разгледат објектите и документацијата можат да се јават на погоре назначениот телефон. КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД С К О П Ј Е

ZEMĚ: / COUNTRY: / ЗЕМЈА: Veterinární osvědčení (**) Health certificate (**) Ветеринарнo-здравствен сертификат (**) I.1. Odesílatel. I.2.

ZEMĚ: / COUNTRY: / ЗЕМЈА: Veterinární osvědčení (**) Health certificate (**) Ветеринарнo-здравствен сертификат (**) I.1. Odesílatel. I.2. ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ / HEALTH CERTIFICATE / ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ pro dočasný dovoz evidovaných koní

Více

МСС 16 НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

МСС 16 НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА МСС 16 НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА ЦЕЛ Да го пропише сметководствениот третман за НПО, така што корисниците на финансиските извештаи да можат да ги разликуваат информациите за вложувањето во НПО и

Více

МСС 38 Нематеријални средства страна 1

МСС 38 Нематеријални средства страна 1 страна 1 СОДРЖИНА Делокруг Дефиниции Признавање и мерење Одделно стекнуање Стекнување со размена на средства Интерно создадени нематеријални средства Последователни трошоци Признавање на расход Мерење

Více

С О Д Р Ж И Н А. Број 7 год. LXVII 20 јануари 2011, четврток Цената на овој број е 280 денари.

С О Д Р Ж И Н А. Број 7 год. LXVII 20 јануари 2011, четврток Цената на овој број е 280 денари. Број 7 год. LXVII 20 јануари 2011, четврток Цената на овој број е 280 денари. www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk С О Д Р Ж И Н А Стр. 141. Закон за парничната постапка (пречистен текст)... 3 142.

Více

620. Среда, 6 ноември 1,963 БЕЛГРАД

620. Среда, 6 ноември 1,963 БЕЛГРАД ,,СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во издание ва српскохрватски односно на хрватскосрпски словенечки и македонски Јазик - Огласи според тарифата - Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни изданија

Více

ПОАЃАЊЕ - DEPARTURES

ПОАЃАЊЕ - DEPARTURES ЈП МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ИНФРАСТРУКТУРА Извод од возен ред Timetable 14.12.2014 12.12.2015 Железничка станица ailway station Скопје - Skopje Време Time Колосек Platform Воз Train ПОАЃАЊЕ - DEPATUES 06.00-12.00

Více

На основу чл Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси

На основу чл Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН 23000 Зрењанин, др Емила Гаврила 15 Број: 1065/1 Дана: 19.04.2017. Е-пошта: kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs Web: http://www.zastitazdravlja.rs

Více

КОНТРОЛА НА ИДЕНТИФИКАТОРИ И ПОСТАПКА ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ВОЗИЛО

КОНТРОЛА НА ИДЕНТИФИКАТОРИ И ПОСТАПКА ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ВОЗИЛО КОНТРОЛА НА ИДЕНТИФИКАТОРИ И ПОСТАПКА ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ВОЗИЛО Доц. д-р д-р Златко В. Соврески, дипл.маш.инж. 1,2 (E-mail: zlatko.sovreski@ugd.edu.mk and zlatkosovre@yahoo.com) Универзитет Гоце Делчев

Více

Komunikace neslyšících rodičů se slyšícími dětmi. Alena Vymazalová

Komunikace neslyšících rodičů se slyšícími dětmi. Alena Vymazalová Komunikace neslyšících rodičů se slyšícími dětmi Alena Vymazalová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Má bakalářská práce je zaměřena v prvé řadě na život neslyšících od dětství až po jejich dospělost.

Více

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ И ЕДУКАЦИЈУ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ Јануар март 2012. године Мај 2012. године 1 Народна банка

Více

Line Interactive UPS Návod k obsluze, v. 2.0

Line Interactive UPS Návod k obsluze, v. 2.0 Line Interactive UPS Návod k obsluze, v. 2.0 1. Sadržaj paketa - Jedinica UPS - Upute - Komunikacijski kabel (jedino u slučaju modela s portom RS-232) - Dovodni mrežni kabel (jedino u slučaju modela s

Více

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU L 174/32 3.7.2015 AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. 2/2015 ze dne 17. června 2015, kterým se mění Úmluva o společném

Více

Секој јазик во својот состав има обемен број на фразеолошки изрази што заземаат мошне важен дел од лексичкиот фонд на јазикот.

Секој јазик во својот состав има обемен број на фразеолошки изрази што заземаат мошне важен дел од лексичкиот фонд на јазикот. Прегледен труд UDC 811.163.3 373.72 UDC 811.163.2 373.72 СЕМАНТИЧКО-СТРУКТУРНИ ПАРАЛЕЛИ НА ФРАЗЕМИТЕ СО КОМПОНЕНТА ОКО ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ЧЕШКИОТ ЈАЗИК Јасминка Делова Силјанова Филолошки факултет Блаже

Více

ВОДИЧ ЗА ЗЕМЈАТА ДЕСТИНАЦИЈА - РЕПУБЛИКА ЧЕШКА

ВОДИЧ ЗА ЗЕМЈАТА ДЕСТИНАЦИЈА - РЕПУБЛИКА ЧЕШКА Ревидирано во април, 2011 ВОДИЧ ЗА ЗЕМЈАТА ДЕСТИНАЦИЈА - РЕПУБЛИКА ЧЕШКА 1. Основни информации Главен град: Прага Население 1 : 10 526 685 Површина: 78.866 км 2 Јазик: Чешки Валута: Чешка круна (CZK) Стапка

Více

Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, МАЈ 2017.

Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, МАЈ 2017. П Р И К А З Ф И Л М С К О Г Ф Е С Т И В А Л А Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, 8 15. МАЈ 2017. Де с е т а г о д и ш њи ц а с а д а

Více

ТЕЛА И ОРГАНИ НА СКМ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА. Проф.д-р Владимир Поповски

ТЕЛА И ОРГАНИ НА СКМ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА. Проф.д-р Владимир Поповски ТЕЛА И ОРГАНИ НА СКМ 2014-2018 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА Проф.д-р Владимир Поповски 078 215 913 vladimir.popovski@gmail.com ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ на СКМ М-р. д-р Марија Андоновска 071-211

Více

аа бб вв гг дд ее ёё жж зз ии йй кк лл мм нн оо пп рр сс тт уу фф хх цц чч шш щщ ъ ы ь ээ юю яя

аа бб вв гг дд ее ёё жж зз ии йй кк лл мм нн оо пп рр сс тт уу фф хх цц чч шш щщ ъ ы ь ээ юю яя Азбука Azbuka аа бб вв гг дд ее ёё жж зз ии йй кк лл мм нн оо пп рр сс тт уу фф хх цц чч шш щщ ъ ы ь ээ юю яя 1) Tiskací písmena azbuky, která jsou stejná nebo podobná jako písmena latinky a stejně se

Více

Предлогот в/во во македонскиот јазик со временско значење и чешко-рускосрпски

Предлогот в/во во македонскиот јазик со временско значење и чешко-рускосрпски Предлогот в/во во македонскиот јазик со временско значење и чешко-рускосрпски паралели Роза Тасевска Во јазиците се користат различни средства за одбележување на односите помеѓу две јазични единици. Меѓу

Více

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC Ú R A D N Ý V E S T N Í K Obce Báčsky Petrovec Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája 2008 4.400,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC 56. - Rozhodnutie

Více

о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну

о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну 3254 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим У К АЗ о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2011. го ди ну Про гла ша ва се Закон о бу џе ту

Více

Јасминка Делова Силјанова Филолошки факултет Блаже Конески Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Македонија

Јасминка Делова Силјанова Филолошки факултет Блаже Конески Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Македонија оригинален научен труд УДК 811.162.3 373.7:811.163.3 255.4 ЧЕШКИТЕ ФРАЗЕМИ СО КОМПОНЕНТА NOHA / НОГА ВО ПРЕВОДИТЕ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК Јасминка Делова Силјанова Филолошки факултет Блаже Конески Универзитет

Více

Машина за перење алишта Упатство за употреба

Машина за перење алишта Упатство за употреба Машина за перење алишта Упатство за употреба WMY 81243 LMB2 MK BS номер документа= 2820523973_MK / 31-10-15.(9:22) Овој производ е произведен со помош на најнова технологија во еколошки услови. 1 Iважни

Více

S L A V I C A S L O V A C A

S L A V I C A S L O V A C A S L A V I C A S L O V A C A ROČNÍK 42 2007 2 SLAVISTIKA CENA 60 SK VYDAVATEĽSTVO MATICE SLOVENSKEJ S L A V I C A S L O V A C A ORGÁN SLAVISTICKÉHO ÚSTAVU JÁNA STANISLAVA SAV A MATICE SLOVENSKEJ Hlavný

Více

Предавања доц. д-р Наташа Ристовска

Предавања доц. д-р Наташа Ристовска Предавања доц. д-р Наташа Ристовска Секундарни метаболити на растенија, алги, габи, инсекти, животни... Во состав на етерични масла, или како стероиди. Разновидна група секундарни метаболити (35000 терпеноиди)

Více

ЕГБи. г место бо ная Липецк й бл сти. Гл вньйсу я

ЕГБи. г место бо ная Липецк й бл сти. Гл вньйсу я Р Г к х Т Т БЛ Й Ф и ь Б п Пя Д Го ол Л ше ц Д н С к Р Р л Т БЛ Й Ф и ЛЬ ГБ ЛЯ ц Го д Липецк т Ди н к л ш е цул У шп ко потовьй ц к вяаяъя ч щ Д к П к Г к м кн по л л пцшт т фо им ф ко т ршй б и Л жни

Více

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! Чacть A

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! Чacть A ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! 1 Чacть A Naučte se následující slovíčka: 028 L01_A01 А а ale, avšak, a Б брат, -а m (с братом) bratr (s bratrem) В вот tady, tu, zde вы vy Г где kde говорит (Анна говорит) mluví,

Více

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLIX Број 19/2014 181 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ( Службени гласник Републике Србије број 72/2011 и 88/2013), члана

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 НОВИ САД. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-8/2016 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ

Více

Изготвувањето на овој документ е поддржано од страна на Германската фондација за меѓународна правна соработка (Фондација - IRZ) и Фондацијата Фридрих

Изготвувањето на овој документ е поддржано од страна на Германската фондација за меѓународна правна соработка (Фондација - IRZ) и Фондацијата Фридрих Mеѓународната правно-политичка конференција ОДНОСОТ ПОМЕЃУ ГРАЃАНИНОТ И ДРЖАВАТА ВО ДЕМОКРАТСКАТА ПРАВНА ДРЖАВА" 8. октомври 2009 год. хотелот Холидеј Ин, Скопје 1 Изготвувањето на овој документ е поддржано

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад И З М Е Њ Е Н А КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-7/2018 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР

Více

Opel Vivaro Combi. дизел L1H kg kg L1H1. дизел L1H kg L2H kg. Combi. Combi 1.6 CDTI. 1.6 TwinTurbo CDTI Start/Stop

Opel Vivaro Combi. дизел L1H kg kg L1H1. дизел L1H kg L2H kg. Combi. Combi 1.6 CDTI. 1.6 TwinTurbo CDTI Start/Stop OPEL Vivaro Opel Vivaro 1 (66 кв/9 KC) tart/top (66 кв/9 KC) (85 кв/115 KC) (88 кв/12 KC) tart/top (88 кв/12 KC) tart/top (13 кв/14 KC) дизел верзија L1H1 L1H1 L2H1 Тежина 27 kg 29 kg 29 kg 25 724 25 994

Více

Byznys a obchodní záležitosti Dopis

Byznys a obchodní záležitosti Dopis - Adresa Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Americký formát adresy: Jméno firmy číslo popisné + název ulice Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací

Více

Поддршка за пристап до правото на заштита на личните податоци

Поддршка за пристап до правото на заштита на личните податоци Поддршка за пристап до правото на заштита на личните податоци EuropeAid/135668/IH/SER/MK Нацрт акциски план на СТРАТЕГИЈАТА За спроведување на правото за заштита на личните податоци за 2017-2022 Нацрт

Více

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ГЛАС L O R A I E V. e-весник на Универзитетот Св. Климент Охридски - Битола број 34. јануари година XI

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ГЛАС L O R A I E V. e-весник на Универзитетот Св. Климент Охридски - Битола број 34. јануари година XI УНИВЕРЗИТЕТСКИ ГЛАС R C E SCAT! F L O T! R A E V A I V T! e-весник на Универзитетот Св. Климент Охридски - Битола број 34.. година XI СОДРЖИНА Почитувани, 3. ПРЕДГОВОР Писмо од редакцијата 4-6. ПРОСЛАВА

Více

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2012. годину ( Службени гласник РС, број 101/11), члан 1. мења се и гласи:

Více

Целосно нова Kia

Целосно нова Kia 7-годишна Kiaгаранција: Фабричка гаранција до 7 години или до150,000 км. Важи во сите земји членки на ЕУ (плус Норвешка, Швајцарија, Исланд и Гибралтар), и подлежи на локалните закони и регулации. www.kia.com

Více

Ко и зашто напада Закон о рачуноводству

Ко и зашто напада Закон о рачуноводству Ко и зашто напада Закон о рачуноводству Сведоци смо да се у днев ној штам пи као и у ча сопи си ма и на сво јим сај то ви ма струч на јав ност стал но на па да по сто је ћи За кон о ра чу но вод ству (

Více

mmmmmmmmmmmmmmimnnmmmmmmурок 7

mmmmmmmmmmmmmmimnnmmmmmmурок 7 mmmmmmmmmmmmmmimnnmmmmmm ТЕКСТ Прост}те, как мне попáсть? Ivana jede na návštěvu ke své přítelkyni Táně. Ивáна: Прост}те, как мне попáсть в микрорайóн Бор}сово, на проспéкт Гагáрина? Прохóжий: Сначáла

Více

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2013. годину, његово извршавање, обим задуживања

Více

Ú v o d e m Lekce 2: To je m o je. A ta m to ta k é < t? C D l / l l... 34

Ú v o d e m Lekce 2: To je m o je. A ta m to ta k é < t? C D l / l l... 34 O b s a h Ú v o d e m... 13 Lekce 1: C o je to? Č í je to?... 16 0 f r? '< C D 1 / 7... 16 ^ Ž f r f a Ž f r 0 f r ^ < C D 1 /8... 16 Slovní druhy v ja p o n š tin ě... 20 Podstatná jména... 20 Stavba

Více

Београд, 20. јула Припремљено за Конференцију Заштита од девизног ризика

Београд, 20. јула Припремљено за Конференцију Заштита од девизног ризика Преглед инструмената заштите од девизног ризика усрбији БраниславЗороја, директор Одељења за политику курса динара и домаће девизно тржиште, Сектор за послове монетарног система и политике, Народна банка

Více

Pneumatické pohony série 95 Пневмпоприводы Серия 95

Pneumatické pohony série 95 Пневмпоприводы Серия 95 ntrol flow co Pneumatické pohony série 95 Пневмпоприводы Серия 95 GTK, GTW, GTX, GTX ONY TYPU GTK, GTW H PO É K C TI A M EU PN П GTK, GTW, GTX ТИ Д ВО РИ П О М ЕВ ПН WWW.ABOVALVE.COM / INDUSTRIAL VALVES

Více

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УЧЕБНА 2014/2015 година

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УЧЕБНА 2014/2015 година ООУ,,ЈОАКИМ КРЧОСКИ,, ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УЧЕБНА 2014/2015 година Волково, Скопје Август 2014 ГОДИШНА ПРОГРАМА 2014/2015 1.ВОВЕД Општинското основно училиште,,јоаким Крчоски,, - Волково, Скопје ја изготвува

Více

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2013. годину ( Службени гласник РС, број 114/12), члан 1. мења се и гласи:

Více

Представяне на нашата фирма - с дълголетни традиции и стабилно качество на производството. na správné cestě. на правилния

Представяне на нашата фирма - с дълголетни традиции и стабилно качество на производството. na správné cestě. на правилния Представяне на нашата фирма - с дълголетни традиции и стабилно качество на производството M&Z na správné cestě. на правилния път vпрез roce1961 1961година byl v Botěvgradu založen závod na výrobu náhradních

Více

Doplnění ŠVP oboru vzdělání Kuchař číšník o výuku ruského jazyka od

Doplnění ŠVP oboru vzdělání Kuchař číšník o výuku ruského jazyka od Čj.: SŠ-VL/8/016/INT Doplnění ŠVP oboru vzdělání Kuchař číšník o výuku ruského jazyka od 1. 9. 016 Školní vzdělávací program Ruský jazyk Kód a název vzdělávacího programu 65-51-H/01 Kuchař - číšník Délka

Více

Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године. ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби

Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године. ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: 29.02.2016.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 14. Закона о локалним

Více

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци Републике Србије за 2012. годину, његово извршавање, обим задуживања

Více

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА - РАДОВИ НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА КОТЛА НА ЧВРСТО ГОРИВО ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Завод за васпитање деце и омладине Београд, Булевар ослобођења 219 ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Добра-намирнице и прехрамбени производи ЈАВНА НАБАВКА бр. 03-16 Београд, мај 2016.

Více

ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ БЕОГРАДСКОГ ОПУСА ГРИГОРИЈА И. САМОЈЛОВА

ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ БЕОГРАДСКОГ ОПУСА ГРИГОРИЈА И. САМОЈЛОВА УДК 929:72 Са.. оj.lон Г. Милан Прос ен ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ БЕОГРАДСКОГ ОПУСА ГРИГОРИЈА И. САМОЈЛОВА У рбанii и apxlltektol -l СКИ развi!так Београда после 1 светског рата разликовао се од ош!х европских

Více

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ PODSTATNÁ JMÉNA, SUBSTANTIVA

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ PODSTATNÁ JMÉNA, SUBSTANTIVA СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ PODSTATNÁ JMÉNA, SUBSTANTIVA Склонение существительных мужского рода Deklinace substantiv mužského rodu (maskulinum, m.) Различают следующие основные типы склонения имён существительных:

Více

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА Софтверски пакет SCADA опрема и повезивање за обезбеђење

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара Добра за санацију TC 110/10 kv Ниш 10 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 67-16 К О М И С И Ј А за спровођење

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 1/2015 Рок за достављање понуда Јавно отварање понуда 23.02.2015. године до 10

Více

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772 CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20 Trouba Пећница ZOB35772 Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Před prvním použitím _ 5 Denní používání 5 Funkce hodin _ 6 Použití příslušenství

Více

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату:

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: I ДОПУНА ПРИПЕЈД КРЕДИТА 1 1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: ИЗНОС_ДОПУНЕБРОЈ_ТЕЛЕФОНА(опционо) DINA(опционо):ПОЗДРАВНА_ПОРУКА(опционо)

Více

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОДЛУКУ* Година LX Број септембар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОДЛУКУ* Година LX Број септембар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LX Број 87 8. септембар 2016. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна 2016. године, на основу члана 29. и 30. став

Více

Slavomira Ribarova (Záhřeb)

Slavomira Ribarova (Záhřeb) O NĚKTERÝCH ASPEKTECH VYUŽITÍ HUDBY PŘI VÝUCE CIZÍHO JAZYKA: NA PŘÍKLADĚ MAKEDONŠTINY Slavomira Ribarova (Záhřeb) Abstrakt: Příspěvek poukazuje na některé z aspektů využití hudby ve výuce makedonštiny

Více

Opel Vivaro Combi kg L1H1. дизел L1H kg. Combi. верзија Тежина без ДДВ без ДДВ без ДДВ без ДДВ без ДДВ без ДДВ без ДДВ без ДДВ

Opel Vivaro Combi kg L1H1. дизел L1H kg. Combi. верзија Тежина без ДДВ без ДДВ без ДДВ без ДДВ без ДДВ без ДДВ без ДДВ без ДДВ OPEL Vivaro Opel Vivaro 1 дизел верзија Тежина L1H1 L1H1 L2H1 27 kg 29 kg 29 kg (66 кв/9 KC) tart/top (66 кв/9 KC) tart/top (7 кв/95 KC) (85 кв/115 KC) (88 кв/12 KC) tart/top (88 кв/12 KC) tart/top (92

Více

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад Број: 05/3-6-5/2014 Датум: 02.07. 2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр. 5/2014 за поступак јавне набавке мале вредности - радови на унутрашњим поправкама - текуће одржавање -

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17) Попа Карана 4, 15000 Шабац, Република Србија Тел. : + (015) 363 391, ; Факс : + 363 395 E-mail : javnenabavke@bolnica015.org.rs Интернет : www.bolnica015.org.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Více

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА УВОЗ ПРОИЗВОДA ОД МЕСА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ VETERINARY CERTIFICATE FOR IMPORT OF MEAT PRODUCTS

Více

Agitační plakáty. 1. úkol Co byste doplnili jako text k těmto plakátům? K čemu mohly vyzývat? (viz obrázky) 2. úkol Co je to agitace?

Agitační plakáty. 1. úkol Co byste doplnili jako text k těmto plakátům? K čemu mohly vyzývat? (viz obrázky) 2. úkol Co je to agitace? Příloha I Agitační plakáty 1. úkol Co byste doplnili jako text k těmto plakátům? K čemu mohly vyzývat? (viz obrázky) 2. úkol Co je to agitace? (viz text) 3. úkol Co znamená zkratka ROSTA? Co to bylo za

Více

Price list 2013 (EUR)

Price list 2013 (EUR) PRAHA KARLOVY VARY MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Price list 2013 (EUR) www.bohemiatour.com ПРАГА период / period 2013 AMBASSADOR ***** Praha 1, Václavské nám. 5 2012: 1.11.-27.12. 105 56 65 36 2.1.-27.3. 105 56 65 36

Více

MOLAS PNEUMÁTICAS. Distribuidor autorizado para todo o Brasil

MOLAS PNEUMÁTICAS. Distribuidor autorizado para todo o Brasil MOLAS PNEUMÁTICAS A Magral se reserva o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. Dúvidas ou esclarecimentos, favor contatar nosso depto técnico. Distribuidor autorizado para todo o Brasil CGDMCRUB_14

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Дел.бр. V-93/14 Датум: 05.02.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРО ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/2014 Фебруар 2014. године 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ: 1. ОПШТИ

Více

D-M-E - REFORM - EOC UYM - UOM - UOY - UOD - UOS - UOB 0,5 L ±0,02

D-M-E - REFORM - EOC UYM - UOM - UOY - UOD - UOS - UOB 0,5 L ±0,02 3 3 D--E - REOR - EOC - å omponenty pro formy UY - UO - UOY - UOD - UO - UO ä * pecify year irror images Odbicie lustrzane rok Zrcadlově Зеркальное отображение ä Date stamps - remove inner insert from

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ OTÁZKY SYNTAXE

OBSAH ZÁKLADNÍ OTÁZKY SYNTAXE OBSAH ÜVOD Jaroslav Bauer (Brno): Konference o historickosrovnávacím studiu slovanské syntaxe a o studiu skladby nářeční v Brně 17. 21. 4. 1961 7 ZÁKLADNÍ OTÁZKY SYNTAXE František Trávníček (Brno): Postavení

Více

О Д Л У К У о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри

О Д Л У К У о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри 20. април 2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 10/2017 - страна 249 96 На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009, 81/2009-исправка.,

Více

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној пошиљци / Část I: Podrobnosti o odesílané

Více

Vítá e Vás v restauraci

Vítá e Vás v restauraci Vítá e Vás v restauraci Českého ce tra Českého do u Moskva Bezplat á WiFi: CD_WiFi_Free Heslo: CD2015wf VÝBĚR ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PŘEDKRMŮ К О К К Hovězí ost íf z a ge ti ské kýt, ukolový salát, hořči

Více

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације:

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица http://www.onk.ns.ac.rs Број: 5/17/1748 Дана: 13.09.2017. Измене број 1 Број: 5/17/1815 Дана: 20.09.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ "СУБОТИЦА-ТРАНС" СУБОТИЦА СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84 ПИБ: 100960042 МБ: 08049548 www.sutrans.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

Více

Brussels, 3 March 2011 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 12872/1/10 REV 1. Interinstitutional File: 2003/0329 (CNS) JUR 344

Brussels, 3 March 2011 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 12872/1/10 REV 1. Interinstitutional File: 2003/0329 (CNS) JUR 344 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 3 March 2011 Interinstitutional File: 2003/0329 (CNS) 12872/1/10 REV 1 JUR 344 LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF Subject: Council

Více

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica František Březina; Richard Pastorek; Ladislav Halberštát Chemie prvků vzácných zemin IX. Studium tepelného

Více

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica Jan Lasovský Polarografické studium komplexu morfolidoximu s mědí Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.

Více

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 81/09), члана 39. Статута Општине Бољевац ("Службени лист општине Бољевац", бр. 1/08), Скупштина општине Бољевац,

Více

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама Сомбор, октобар 2014 1а/ 94а На основу чл. 39. и 6 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник

Více

IX. FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY S JINOU FRAZEOTVORNOU BÁZÍ I. (S KLÍČOVÝM KOMPONENTEM ABSTRAKTNÍM)

IX. FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY S JINOU FRAZEOTVORNOU BÁZÍ I. (S KLÍČOVÝM KOMPONENTEM ABSTRAKTNÍM) IX. FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY S JINOU FRAZEOTVORNOU BÁZÍ I. (S KLÍČOVÝM KOMPONENTEM ABSTRAKTNÍM) IX.1. Frazeotvorná báze život, smrt IX.1.1. живот / život / живот Klíčový komponent живот obsahují dva frazémy:

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД" Број:03/7 П2 Дана:24.03.2016. године Н О В И С А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР

Více

Požadavky a tematické okruhy k státní závěrečné zkoušce pro obor Překladatelství ruského jazyka

Požadavky a tematické okruhy k státní závěrečné zkoušce pro obor Překladatelství ruského jazyka Požadavky a tematické okruhy k státní závěrečné zkoušce pro obor Překladatelství ruského jazyka (aktualizováno 23. října 2017) Státní závěrečná zkouška: 1. obhajoba diplomové práce 2. písemná část (teorie,

Více

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈНМВ бр. 349-II/18. Конкурсна документација има 36 стр. Април, 2018.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈНМВ бр. 349-II/18. Конкурсна документација има 36 стр. Април, 2018. Дел. бр. 39-5 Датум: 3.04.208. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА БЕОГРАД, ул. ПОЖЕШКА бр. 28 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ Поправка електро уређаја ЈНМВ бр. 349-II/8 Конкурсна

Více

ТОА Е ТОА! 15 идеи за благи и солени јадења. Браво рецепти

ТОА Е ТОА! 15 идеи за благи и солени јадења. Браво рецепти ТОА Е ТОА! 15 идеи за благи и солени јадења Браво рецепти Содржина Оризови галети 5 Солен овесен појадок 7 Домашни кифлички 9 Каша од сурова хељда 11 Турско пиде 13 Чоколадна торта 15 Печени крофни со

Více

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од 1 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1179/14-2 Дана:05.09.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

SCHEME A 1 2 3 4 6 5 7

SCHEME A 1 2 3 4 6 5 7 SCHEME A 1 2 3 4 6 5 7 SCHEME B a b c d e f g h i j k l UNDERHÅLL OCH FÖRVARING: SKÖTSEL Rengör alla delar efter varje användning enligt anvisningarna ovan och använd en lätt fuktad trasa för apparatens

Více

НО ВИ УСЛО ВИ КРЕ ДИ ТИ РА ЊА У ПО ШТАН СКОЈ ШТЕ ДИ О НИ ЦИ УЧЕШЋЕ ИЛИ ДЕПОЗИТ 20 ПОСТО 11

НО ВИ УСЛО ВИ КРЕ ДИ ТИ РА ЊА У ПО ШТАН СКОЈ ШТЕ ДИ О НИ ЦИ УЧЕШЋЕ ИЛИ ДЕПОЗИТ 20 ПОСТО 11 ИЗ САДРЖАЈА ПРО ГРА М СТИ МУ ЛА ТИВ НОГ НА ПУ ШТА ЊА ПРЕД У ЗЕ ЋА НАЈ ВА ЖНИ ЈИ ЗА ДА ТАК ЗА ПО СЛО ВОД СТВО 3 Основ ни прин ци пи овог про јек та раз мо тре ни на сед ни ци Управ ног од бо ра ПТТ-а где

Více

LIST GRADA BEOGRADA ОД ЛУ КУ ОДЛУКУ ОД ЛУ КУ ОБАВЕШТЕЊЕ. Година LVI Број децембар године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA ОД ЛУ КУ ОДЛУКУ ОД ЛУ КУ ОБАВЕШТЕЊЕ. Година LVI Број децембар године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVI Број 70 28. децембар 2012. године Цена 220 динара Скупштина града Београда на седници одржаној 28. децем бра 2012. го ди не, на осно ву чла на 46.

Více

BULHARŠTINA NA CESTY

BULHARŠTINA NA CESTY Полезни изрази (užitečné fráze) BULHARŠTINA NA CESTY Добър ден (dobar den) Dobrý den Добър вечер (dobar večer) Dobrý večer Лека нощ (leka nošt) Dobrou noc Здавейте! Здавей! Здрасти! (zdravejte, Dobrý den/

Více

Поштујући све могуће изборе,

Поштујући све могуће изборе, Мирис земље Село мирише на жетву, косидбу, орање, брање грожђа, винограде... Село мирише на поток, камен, пропланке, на задовољство после обављеног посла, на изломљену врућу погачу, на огњиште. Село мирише

Více

Instalační návod. Инструкция по установке

Instalační návod. Инструкция по установке Instalační návod INŠTALAČNÝ NÁVOD Mounting Instruction Инструкция по установке OPH006 OPH007 G1/2" OPH006 65 65 7 23 196 G1/2 2.5 7 56 196 144 trysek/trysiek/nozzles/сопла OPH007 400 25 25 65 G1/2 12 2

Více

ЛЕКАРИ ИЗ РУСКЕ ДИЈАСПОРЕ У СРБИЈИ Др Сте ван Ли тви њен ко Секција за историју медицине Српског лекарског друштва

ЛЕКАРИ ИЗ РУСКЕ ДИЈАСПОРЕ У СРБИЈИ Др Сте ван Ли тви њен ко Секција за историју медицине Српског лекарског друштва ЛЕКАРИ ИЗ РУСКЕ ДИЈАСПОРЕ У СРБИЈИ Др Сте ван Ли тви њен ко Секција за историју медицине Српског лекарског друштва И најблеђе мастило је вредније од најбољег памћења. Ки не ска из ре ка Увод Између четрдесет

Více

Dokument ze zasedání cor01 OPRAVA. Podle článku 216 jednacího řádu Evropského parlamentu se výše uvedený postoj opravuje takto:

Dokument ze zasedání cor01 OPRAVA. Podle článku 216 jednacího řádu Evropského parlamentu se výše uvedený postoj opravuje takto: EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 7. 4. 2014 cor01 OPRAVA k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 27. února 2014 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2014/.../EU,

Více

na CZT ob. miliony v % milióny miliony v % milióny

na CZT ob. miliony v % milióny miliony v % milióny Досвід Чехії в реалізації проектів енергоефективності у житловому секторі Доповідач: Д.А.Чубенко Президент асоціації МАТЕК Радник Голови НАЕР Заслужений енергетик України 13.0.05.2010.2010 0р. Доля централізованого

Více

C O S M E T I C P A C K A G I N G

C O S M E T I C P A C K A G I N G C O S M E T I C PA C K A G I N G C O S M E T I C P A C K A G I N G C O S M E T I C PA C K A G I N G INOTECH Cosmetic Packaging je další podnikatelskou aktivitou společnosti INOTECH Gruppe. S více jak 20-ti

Více

Osobní Dopis. Dopis - Adresa. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Osobní Dopis. Dopis - Adresa. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adresa Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standardní anglický formát adresy: název příjemce název společnosti, číslo název ulice, název města + regionu/státu + PSČ Mr. N. Summerbee Tyres

Více

+49 (0) 2871-93 - 429 DUSPOL

+49 (0) 2871-93 - 429 DUSPOL Bedienungsanleitung Operating manual F Mode d emploi E Manuel de instrucciones Инструкция за експлоатация ávod k použití zkoušečky Brugsanvisning Käyttöohje Οδηγίες χρήσεως H Használati utasítás I Istruzioni

Více

>*^ 3 DIVIZE TEPELNE TECHNIKY ^JfC^% у\\^_ ^R? B ^ KOTLE NA DftEVO NOVE GENERACE s pfevratnymi uiitnymi vlastnostmi

>*^ 3 DIVIZE TEPELNE TECHNIKY ^JfC^% у\\^_ ^R? B ^ KOTLE NA DftEVO NOVE GENERACE s pfevratnymi uiitnymi vlastnostmi 0622168 (Н01ЕЖ) DREVOOBRABECI STROJE A.S. CASTOLOVICE >*^ 3 DIVIZE TEPELNE TECHNIKY ^JfC^% у\\^_ ^R? B ^ w w w. a t o m a - r o i e k. c z KOTLE NA DftEVO NOVE GENERACE s pfevratnymi uiitnymi vlastnostmi

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ pro žvýkací pamlsky pro psy určené k odeslání do nebo pro tranzit přes (1) Republiku Srbsko

Více

Кад се Дри на ис пра ви

Кад се Дри на ис пра ви www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 26. март 2014. Број 2769 Цена 40 динара у овом броју: БРИ ТАН СКИ АМ БА СА ДОР ПО СЕ ТИО РУ МУ: Ал бон кре ће у

Více