PROGRAM LEONARDO DA VINCI. Seminář pro budoucí předkladatele - aktivity programu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM LEONARDO DA VINCI. Seminář pro budoucí předkladatele - aktivity programu"

Transkript

1 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Seminář pro budoucí předkladatele - aktivity programu

2 Program celoživotního učení (LLP) Comenius obecné vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a příprava Průřezový program Grundtvig vzdělávání dospělých a celoživotní učení 4 klíčové aktivity vývoj politiky - SVES; jazykové vzdělávání - Label; informační a komunikační technologie; diseminace Program Jean Monnet podpora výuky, výzkumu a diskuse v oblasti studií evropské integrace na úrovni vysokoškolských institucí

3 Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu

4 Kdo může podat žádost? instituce a organizace poskytující možnosti vzdělávání v oblastech, na které se vztahuje program Leonardo da Vinci sdružení a zástupci těch, kdo se účastní odborného vzdělávání apřípravy, včetně sdružení studentů a učňů, rodičů aučitelů podniky, sociální partneři a další zástupci pracovního života, včetně obchodních komor a dalších odborových organizací subjekty zabývající se konzultacemi a poradenstvím a informačními službami souvisejícími s různými aspekty celoživotního učení subjekty zodpovědné za systémy a politiky týkající se jakéhokoli aspektu odborného vzdělávání a přípravy na místní, regionální a celostátní úrovni výzkumná střediska a subjekty zabývající se otázkami celoživotního učení vysokoškolské instituce neziskové organizace, dobrovolné organizace, nevládní organizace žadatel musí mít status právnické osoby

5 Účastnické země 27 členských států EU Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko Turecko, Chorvatsko

6 CÍLE LDV

7 Specifické cíle podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích činností v získávání a používání vědomostí, dovedností a kvalifikací podporujících osobní rozvoj podporovat zvyšování kvality a inovace v systémech, institucích a postupech odborného vzdělávání a přípravy zvýšit přitažlivost odborného vzdělávání a přípravy a mobility pro zaměstnavatele a jednotlivce a usnadňovat mobilitu učňů

8 Operativní cíle zlepšit kvalitu a zvýšit objem mobility osob zapojených do počátečního odborného vzdělávání a přípravy a do další odborné přípravy v rámci Evropy, aby do ukončení LLP došlo k nárůstu stáží v podnicích alespoň na za rok zlepšit kvalitu a zvýšit objem spolupráce mezi institucemi nebo organizacemi poskytujícími možnosti vzdělávání, podniky, sociálními partnery a dalšími příslušnými subjekty v Evropě podporovat rozvoj inovačních postupů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a jejich předávání, včetně předávání z jedné zúčastněné země do dalších zlepšit transparentnost a uznávání kvalifikací a schopností, včetně kvalifikací a schopností získaných neformálním vzděláváním a informálním učením podporovat studium moderních cizích jazyků; podporovat rozvoj inovačního obsahu, služeb, pedagogik a praxe založených na informačních a komunikačních technologiích v oblasti celoživotního učení Guide 2012, part II

9 PŘÍPRAVNÉ NÁVŠTĚVY

10 Přípravná návštěva najít vhodnou partnerskou organizaci a jednat o plánovaném projektu (specifikace cílů, pracovního programu, rolí, aj.) osoby pracující v instituci, která hodlá předložit projekt LdV výjezd pouze jedné osoby ze žadatelské instituce kontaktní seminář x návštěva partnerské instituce

11 PROJEKTY MOBILITY

12 Projekty mobility Cílové skupiny: IVT = osoby v počátečním odborném vzdělávání (Initial Vocational Training) PLM = osoby na trhu práce (People on Labour Market) VETPRO = pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě (Vocational Education Training PROfessionals)

13 Projekty mobility minimální počet zemí: 2 minimální počet partnerů: 2 účastník stáže/mobility může v rámci jedné cílové skupiny vycestovat pouze jednou účastník může vycestovat pouze do země zapojené do Programu celoživotního učení, nemůže vykonávat stáž v zemi, kde je hlášen k trvalému pobytu vyslaný účastník musí být občanem jedné ze zemí zapojených do Programu celoživotního učení nebo musí mít ve vysílající zemi trvalý pobyt nebo status utečence

14 Projekty mobility IVT = odborné stáže pro osoby v počátečním odborném vzdělávání, které jsou součástí vzdělávacího cyklu a/nebo odborné praxe, probíhající v podnicích nebo vzdělávacích institucích v zahraničí zúčastnit se mohou žáci a studenti (SOŠ, SOU, U, VOŠ) maximální délka projektu: 2 roky minimální délka stáže: 2 týdny maximální délka stáže: 39 týdnů

15 Projekty mobility PLM = odborné stáže v podnicích nebo vzdělávacích institucích pro osoby na trhu práce zúčastnit se mohou osoby pracující, osoby samostatně výdělečně činné nebo osoby, které mohou být zaměstnány, včetně absolventů, nezaměstnaní maximální délka projektu: 2 roky minimální délka stáže: 2 týdny maximální délka stáže: 26 týdnů

16 Projekty mobility VETPRO = stáže a výměny zaměřené na další profesní rozvoj pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě zúčastnit se mohou pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě (učitelé, školitelé, pracovníci v odborné přípravě, poradci, osoby odpovědné za plánování a organizaci odborného vzdělávání, kariéroví poradci, personalisté/manažeři lidských zdrojů v podnicích a další) maximální délka projektu: 2 roky minimální délka stáže: 1 týden maximální délka stáže: 6 týdnů

17 Mobility: kalendář aktivity : termín pro podání přihlášek duben: hodnocení květen 2012: výsledky hodnocení červen 2012: uzavírání smluv červen/červenec 2012: začátek projektu

18 PROJEKTY PARTNERSTVÍ

19 Projekty partnerství pokračování spolupráce z projektů mobility nebo první krok k projektu přenosu inovací spolupráce v malém měřítku, organizace spolupracují na tématech, které jsou v oblasti jejich zájmu (nemusí zahrnovat jen školy nebo instituce působící v oblasti OVP, ale také podniky, sociální partnery nebo jiné aktéry v oblasti OVP, na národní, regionální nebo místní úrovni, ale také na úrovni odvětví, např. oblasti OVP nebo hospodářská odvětví)

20 Projekty partnerství žádost podává své Národní agentuře každá instituce, která se účastní partnerství délka trvání projektu: 2 roky minimální počet zemí: 3 minimální počet partnerů: 3 termín pro podání žádosti: 21. února 2012

21 Činnosti partnerství Místní činnosti ve vlastní organizaci výukové činnosti, terénní práce, výzkum, spolupráce v konkrétních oblastech vzdělávání a přípravy atd. Mobility k partnerům vzahraničí projektová setkání, studijní návštěvy ředitelů, výměny pracovníků, studentů atd. Mobilita = 1 výjezd 1 osoby na akci organizovanou zahraniční partnerskou institucí nebo na akci organizovanou jinými projekty v rámci Programu celoživotního učení (nebo jeho předchůdců) nebo sítí; délka mobility není omezena

22 MULTILATERÁLNÍ PROJEKTY

23 Multilaterální projekty LdV Přenos inovací (Transfer of Innovation) - decentralizované = zavádění a adaptace inovačních obsahů nebo výstupů již existujících v jiné zemi nebo sektoru, a to buď zpředchozích projektů realizovaných v rámci programu Leonardo da Vinci nebo jiných inovačních projektů, do systému odborného vzdělávání apřípravy na národní, místní, regionální nebo odvětvové úrovni (administrovány národní agenturou) X Vývoj inovací (Development of Innovation) - centralizované = zaměřeny na vývoj zcela nových inovačních obsahů, metod a postupů v rámci odborného vzdělávání a přípravy, které zatím ještě v žádné zúčastněné zemi neexistují (administrovány Výkonnou agenturou v Bruselu)

24 VÝHLED DO BUDOUCNA

25 Erasmus for All mobilita ve vzdělávání pro jednotlivce (zaměstnanci učitelé, školitelé, ředitelé škol a pracovníci s mládeží; VŠ studenti, mládež včetně dobrovolnictví) spolupráce institucí s cílem přenášet inovace a dobrou praxi podpora reforem v oblasti vzdělávacích politik Navrhované názvy: Program celoživotního učení = Erasmus for All Erasmus = Erasmus Higher Education Leonardo da Vinci + Grundtvig = Erasmus Training Comenius = Erasmus Schools Mládež v akci = Erasmus Youth Participation

26 Kontakty Dům zahraničních služeb Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) Na Poříčí 1035/ Praha 1 Mgr. Helena Slivková vedoucí programu Leonardo da Vinci tel.: Mgr. Hana Krupičková Projekty mobility, Projekty partnerství tel.: Mgr. Olga Pupová Projekty mobility tel.: Veneta Tončevová Projekty mobility tel.: PaedDr. Martina Jeřichová Projekty mobility, Projekty TOI tel.: Mgr. Vladana Smotlachová Projekty mobility, Projekty TOI tel.: Mgr. Zdeněk Nebřenský Projekty mobility, Projekty partnerství tel.: Mgr. Ivana Stránská Projekty mobility tel.:

27 ZÁKLADNÍ INFORMACE Multilaterální projekty/ Přenos inovací (TOI) 2012

28 Základní dokumenty Výzva 2012 Call for proposals 2012 LLP - Strategic Priorities 2012 LLP Guide 2012: Part I - General provisions LLP Guide 2012: Part IIa - Sub-programmes and Actions LLP Guide 2012: Part IIb - Explanations by actions Žádost o grant (Application form) pro LdV/TOI 2012 další informace a dokumenty k dispozici na (Leonardo da Vinci - část Výzva 2012 a dále část Multilaterální projekty/přenos inovací )

29 TOI spolupráce většího rozsahu zaměřeny na přenos a přizpůsobení existujících inovativních obsahů, metod a postupů, tj. výstupů, z jiných projektů podmínkám v zemích partnerů (tj. do nového odvětvového, jazykového, sociálně-kulturního a zeměpisného prostředí) a jejich začlenění do systému odborného vzdělávání a přípravy Inovace = vzdělávací nebo výukový materiál, který již existuje pro určité prostředí a jehož cílem je rozvoj odborných kompetencí a dovedností osob v odborném vzdělávání a přípravě či osob na trhu práce, a zlepšení systému odborného vzdělávání a přípravy Inovace = výstup z jiného projektu (LDV nebo z jiného podobného programu), možno spojovat několik inovací stejného zaměření Přenos inovace/í zahrnuje: -přizpůsobení potřebám cílové skupiny, systému odborného vzdělávání a přípravy, jazyku, legislativě apod. -otestovánív novém prostředí (cílovou skupinou, poskytnutí zpětné vazby) -začlenění do systému odborného vzdělávání a přípravy rozšířením na místní, příp. regionální a příp. národní úrovni nejsou orientovány na uskutečňování mobilit, ale na přípravu výstupů

30 Základní informace TOI 2012 decentralizovaná aktivita max. grant: ,- EUR/1 rok max. poměr grant/rozpočet: 75% (spolufinancování min. 25% povinné) délka projektu: min. 1 rok, max. 2 roky minimální počet zemí: 3 různé země účastnící se Programu celoživotního učení LLP (nejméně jedna země musí být členskou zemí EU) minimální počet partnerů: 3 organizace ze 3 různých zemí v LLP fiche

31 Evropské priority TOI 2012/zaměření projektu Priorita 1: Podpora spolupráce mezi odborným vzděláváním a přípravou a světem práce (Encouragement of cooperation between VET and the world of work) Priorita 2: Podpora počátečního a dalšího vzdělávání učitelů, školitelů a mentorů působících v rámci odborného vzdělávání a přípravy a vedoucích pracovníků institucí odborného vzdělávání a přípravy (Support to initial and continuous training of VET teachers, trainers, tutors and VET institution managers) Priorita 3: Podpora získávání klíčových kompetencí v rámci odborného vzdělávání a přípravy (Promotion of the aquisition of key competences in VET) Priorita 4: Rozvoj a přenos strategií pro mobilitu v odborném vzdělávání a přípravě (Development and transfer of mobility strategies in VET) Priorita 5: ECVET pro průhlednost a uznávání výsledků učení a kvalifikací (ECVET for transparency and recognition of learning outcomes and qualifications) Priorita 6: Zlepšení systémů zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě (Improving quality assurance systems in VET) strategic priorities

32 Národní priority TOI 2012 Priorita 1: žádná finanční podpora ze strany Domu zahraničních služeb/národní agentury pro evropské vzdělávací programy v rámci aktivity Multilaterální projekty/přenos inovací ve Výzvách , zahrnující: - žádnou předchozí finanční podporu jakéhokoliv CZ člena konsorcia (tj. právnické osoby registrované v ČR) předkládaného projektu; - žádnou předchozí finanční podporu produktu, na jehož přenosu předkládaný projekt staví; BODY: 7 Priorita 2: projekty zaměřené na import inovací přispívající ke zvýšení kvality počátečního odborného vzdělávání a přípravy; BODY: 8

33 Administrativní priority TOI 2012 Jestliže jedna instituce (organizace) předloží více než jednu žádost o grant a více než jedna žádost bude schválena k financování, bude finančně podpořena pouze ta s nejvyšším výsledným počtem bodů. V případě vysokých škol je každá fakulta považována za samostatnou instituci. U organizačních složek státu a institucí zřízených zákonem je každý organizační útvar považován za samostatnou instituci, pokud je vyjádřen souhlas nadřízeného orgánu.

34 Role členů konsorcia v projektu Applicant organisation (Žadatel) = předkládá žádost o grant na svou národní agenturu a je za žádost právně zodpovědný. V případě financování projektu se z předkladatele (žadatele) stává "beneficiary" (příjemce grantu). V žádosti je označován jako P0. Management co-ordinator (Koordinátor) = řídí průběh a postup prací při realizaci projektu a jeho výstupů. V žádosti je označován jako P1. Applicant co-ordinator (Žadatel-koordinátor) = v případě že předkladatel žádosti o grant je současně koordinátorem projektu. V žádosti je označován jako P0. Core partner (Hlavní partner, partner) = zaujímá klíčovou úlohu při realizaci projektu a jeho výstupů. Associated partner (Přidružený partner) = účastní se projektu bez klíčové úlohy při jeho realizaci. Má nárok na vlastní rozpočet i grant, ze kterého hradí náklady přímo spojené s realizací projektu. Ineligible partner (Tichý partner) = účastní se realizace projektu, ale veškeré náklady spojené s projektem si hradí z vlastních prostředků.

35 Databáze projektů a produktů: : Hledání partnerů do2/products/index_en.cfm ADAM: Databáze pro hledání partnerů: Webové stránky Národních agentur:

36 Děkujeme za pozornost.

37 VÝBĚROVÝ PROCES Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) 2012

38 Hodnocení žádosti o grant Fáze: kontrola formálních náležitostí - provádí zástupci Národní agentury vzemi předkladatele (žadatele); jestliže žádost je v této fázi úspěšná, pokračuje její hodnocení hodnocením kvality hodnocení kvality zahrnuje: hodnocení finanční kapacity předkladatele (žadatele) - provádí zástupci Národní agentury v zemi předkladatele (žadatele) hodnocení obsahové - provádí 2 nezávislí externí odborníci Konečné rozhodnutí o výsledcích výběrového procesu vyslovuje Evropská komise.

39 Hodnocení kvality/obsahu Relevance oslovení cílů programu a priorit Inovativní charakter řešení aktuálních problémů a identifikovaných potřeb Kvalita konsorcia dostatečná odbornost a kompetence Evropská přidaná hodnota přínos mezinárodní spolupráce pro jednotlivé partnery Kvalita pracovního programu jasné rozvržení práce na projektu a jeho výstupech Kvalita plánu valorizace (šíření a využívání výsledků) šíření výsledků projektu, jejich udržitelnost Dopad dopad výsledků projektu na cílové skupiny, sektor, systémy odborného vzdělávání a přípravy Poměr nákladů a přínosů přiměřenost rozpočtu vůči plánovaným aktivitám - hodnoticí formulář ( Assessment form ) na

40 Princip vyrovnaného zastoupení priorit seznam všech projektů navržených ke schválení, které jsou seřazeny sestupně na základě dosaženého výsledného počtu bodů, s vyznačením priority, která je příslušným projektem oslovena (dle žádosti o grant) seznam projektů navržených k financování bude sestaven dle principu vyrovnaného zastoupení priorit příklad: LEO- PRIORITA 1 LEO- PRIORITA 2 LEO- PRIORITA 3 LEO- PRIORITA 4 LEO- PRIORITA 5 LEO- PRIORITA 6 celkem předložené navržené ke schválení schválené k financování náhradníci v případě uvedení chybné evropské priority v žádosti (tj. projekt neodpovídá prioritě zaškrtnuté v žádosti předkladatelem) bude projekt zamítnut z hlediska obsahu!!!

41 Předpokládaný harmonogram 2. únor 2012 termín pro předložení žádosti o grant únor - březen 2012 kontrola formálních náležitostí a hodnocení kvality duben sestavení seznamu projektů navržených ke schválení a jeho odeslání Evropské komisi červen červenec schvalování seznamu Evropskou komisí červenec - srpen 2012 informování předkladatelů o výsledcích výběrového procesu září říjen 2012 proces kontraktace říjen - listopad 2012 podpis grantové smlouvy, do 45 dnů 1. záloha 1. říjen 1. prosinec začátek realizace projektu

42 FINANČNÍ MANAGEMENT Multilaterální projekty/ Přenos inovací (TOI) 2012

43 Výše grantu maximálně 75 % z celkového rozpočtu projektu a současně maximálně ,- EUR/rok Příklad: celkový rozpočet projektu na 24 měsíců = EUR maximální grant = EUR 2

44 Detailní rozpočet projektu v EUR součást žádosti o grant (část E. Budget): detailní rozpis a specifikace výdajů v jednotlivých kategoriích uznatelných přímých nákladů (tj. Staff costs, Travel and subsistence costs, Subcontracting costs, Equipment costs, Other costs) a nepřímých nákladů + celkový přehled výdajů a příjmů projektu směnný kurz dle Official Journal of the European Union výdaje (náklady) a příjmy projektu musí být v souladu!!! 3

45 Uznatelné výdaje (Eligible costs) vztahují se k aktivitám v zemích účastnících se programu (aktivity v jiné zemi musí být jasně odůvodněné) musí s projektem souviset (tj. musí být pro projekt důležité a musí mít přímou souvislost s realizací projektu podle pracovního plánu) jsou nezbytné pro realizaci projektu musí vzniknout v souvislosti s činností právnických osob/institucí oficiálního konsorcia splňují požadavky hospodárnosti, efektivity a efektivnosti jsou uskutečněny během doby trvání projektu jsou zaneseny do účetnictví realizátorů projektu v souladu s platnými účetními pravidly jsou identifikovatelné a ověřitelné 4

46 výnos z kapitálu; Neuznatelné výdaje (Non-eligible costs): dluhy a poplatky za dluhy; rezervy na ztráty nebo budoucí možné závazky (rezervy na smluvní a morální závazky, pokuty, finanční postihy a soudní výlohy); dlužní úroky; pochybné pohledávky; kurzové ztráty; DPH, pokud žadatel nemůže doložit, že ji nemůže získat zpět; veřejné právnické osoby, včetně subjektů specifikovaných v článku 7 rozhodnutí, DPH uplatňovat nemohou; náklady deklarované žadatelem a pokryté jinou akcí nebo pracovním programem, na něž byl získán grant Evropské unie nebo jakýkoli jiný zdroj financování; nadměrné nebo nezodpovědné výdaje; nákup investic; v případě nájmu nebo pronájmu vybavení náklady na možnost odkoupení na konci nájemního období nebo období pronájmu; náklady spojené s přípravou žádosti v rámci Programu celoživotního učení; náklady na otevření a provoz bankovních účtů (náklady na převod prostředků jsou oprávněné); náklady vzniklé v souvislosti s jakýmkoli dokumentem, který má být předložen s žádostí (auditorské zprávy apod.) Část I - Všeobecná ustanovení 5

47 Kategorie uznatelných nákladů: I. Oprávněné (uznatelné) přímé náklady (Eligible direct costs): Osobní náklady (Staff costs) Náklady na cestu a pobyt (Travel and subsistence costs) Náklady na vybavení (Equipment costs) Náklady na subkontrakty (Subcontracting costs) Ostatní náklady (Other costs) II. Oprávněné (uznatelné) nepřímé náklady (Eligible indirect costs) application form 2012

48 Náklady na zaměstnance (Staff costs): zaměstnanci v trvalém nebo dočasném pracovním poměru na základě smlouvy s organizací partnerství (nesmí pracovat jako sub-kontrahenti) denní náklady zaměstnanců organizace nesmí přesahovat max. stanovenou sazbu pro jednotlivé kategorie (Manažer, Výzkumný, pracovník/učitel/školitel, Technický pracovník, Administrativní pracovník) uplatní se hodnota pro zemi, kde je organizace zaregistrována reálné sazby pro denní náklady jsou založeny na průměrné sazbě odpovídající obvyklému systému odměňování v organizaci; zahrnují plat plus povinné odvody (SP, ZP apod.); nesmí zahrnovat prémie, odměny, pronájem auta apod. náklady na zaměstnance vzniknou vynásobením počtu dní práce pro projekt a reálné sazby pro denní náklady application form 2012

49 Cestovní a pobytové náklady (Travel and subsistence costs): 1) Cestovní náklady (Travel costs): náklady na cesty členů partnerství jednoznačně spojené s realizací projektu (partnerská setkání, diseminace,...) zahrnují veškeré náklady na dopravu do místa určení a zpět a mohou zahrnovat poplatky za vízum, cestovní pojištění a stornovací poplatky application form 2012

50 2) Pobytové náklady (Subsistence costs): náklady za ubytování, stravu a místní dopravu (s výjimkou místní dopravy do místa určení) pro členy partnerství jen pro cesty spojené s realizací projektu hrazení nákladů se řídí interními pravidly organizace partnera stanoveny max. denní sazby (zahrnují ubytování, stravné a místní dopravu) uplatňované pro CELÝ den (den i s noclehem), jinak kráceno; uplatněna sazba v zemi, kam daná osoba cestuje application form 2012

51 Náklady na vybavení (Equipment costs): maximálně 10 % z celkových uznatelných přímých nákladů na projekt zahrnuje nákup odepisovaného vybavení nezbytného pro realizaci projektu, včetně instalace, údržby nebo pojištění odpisy a stupeň používání pro projekt např: PC, ICT vybavení vybavení k administraci projektu je hrazeno z nepřímých nákladů na projekt application form 2012

52 Náklady na subkontrakty (Subcontracting costs): max. 30 % z celkových uznatelných přímých nákladů vykonané externím subjektem na základě smlouvy/dohody o subkontraktu činnosti související s řízením a administrací projektu nesmí být sub-kontrahovány mohou obsahovat náklady na cestu subkontrahenta apod. např: překlady, tlumočení, tisk, vazba, webové stránky,... application form 2012

53 Další náklady (Other costs): výdaje vyplývající přímo ze smlouvy (diseminace informací, specifická evaluace projektu, audity, ) výdaje vyplývající z realizace projektových aktivit nebo výsledků/produktů projektu (organizace semináře (pronájem místnosti a vybavení), je-li plánovaným produktem projektu apod.), výroba materiálu pro potřeby semináře včetně nákupu spotřebního zboží nutného pro realizaci semináře nebo výrobu produktů apod. náklady na cestu a pobyt pro třetí stranu (ne pro sub-kontrahenty), např. pro účastníky semináře výdaje nespadající do jiné kategorie (články v tisku, publicita, nákup autorských a jiných vlastnických práv, nákup inf. materiálu, registrační poplatky, pronájem výstavních ploch, drobný majetek, internetové připojení, poplatky za převod plateb apod. application form 2012

54 Uznatelné nepřímé náklady: zvláštní výdaje nepřímo spojené s realizací projektu, které ale vznikly v souvislosti s uznatelnými přímými náklady max. 7 % z celkových uznatelných přímých nákladů nebudou uznatelné v případě, že příjemce již získal od EK operační grant (tzn. grant na provoz) pro předmětné období příklady uznatelných nepřímých nákladů: - náklady na vybavení pro administraci projektu (PC, přenosné přístroje ) - náklady spojené s komunikací (poštovné, náklady na fax, telefon) - náklady na infrastrukturu (nájemné, elektřina apod.) prostoru, kde probíhá realizace projektu - kancelářské potřeby - fotokopie application form 2012

55 PODÁNÍ ŽÁDOSTI Multilaterální projekty/ Přenos inovací (TOI) 2012

56 Obecná pravidla (1) předkladatel (žadatel; applicant) nesmí po uplynutí termínu pro podání žádosti o grant provádět v žádosti jakékoliv změny žádost o grant podává Národní agentuře ve své zemi jménem všech partnerů (konsorcia) pouze předkladatel (žadatel; applicant) Národní agentura potvrzuje předkladateli (žadateli) přijetí žádosti nejpozději 30 dnů po uplynutí termínu pro předložení žádosti 2

57 Obecná pravidla (2) předkladatel (žadatel) musí být právnická osoba žádost o grant se předkládá bezpečně zabalena elektronický formulář žádosti (eform) je ke stažení na (část Leonardo da Vinci - záložka Výzva 2012 a nebo záložka Multilaterální projekty/přenos inovací ) 3

58 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI

59 Formální náležitosti (1) termín pro podání žádosti: 2. únor 2012 (rozhoduje datum na poštovním razítku) oficiální formulář (e-form) pro Výzvu 2012 a danou aktivitu vyplněný elektronicky (kromě části I podpis) žádost musí být originálně podepsána statutárním zástupcem organizace předkladatele (žadatele) zaslána v tištěné podobě na adresu Národní agentury v zemi předkladatele sepsána v pracovním jazyce konsorcia (jeden z oficiálních jazyků EU) dodržena velikost konsorcia nejméně 3 organizace ze 3 různých zemí zapojených do LLP dodržena minimální doba realizace projektu 1 rok, max. 2 roky organizace předkladatele (žadatele) má status právnické osoby 5

60 Formální náležitosti (2) žádost obsahuje detailní rozpočet projektu v EUR: a) detailní rozpis v jednotlivých kategoriích nákladů (rozpočtových položkách) b) celkový rozpočet projektu c) požadovaný grant, max. však 75% celkového rozpočtu a max EUR/rok (sestavení rozpočtu projektu v EUR se řídí směnným kurzem zveřejněným v Official Journal of the European Union ze dne ke stažení na žádost obsahuje všechny povinné přílohy 6

61 Povinné přílohy žádosti Letter of intent [Zavazující dopis] dokládající, že jednotliví partneři souhlasí za daných podmínek s účastí na realizaci projektu Životopisy klíčových osob jednotlivých organizací tvořících konsorcium projektu Kopie oficiální roční účetní závěrky za poslední uzavřený finanční rok - musí doložit předkladatel (žadatel), který nemá status veřejnoprávního subjektu ( public bodies ) 3 kopie produktů, které jsou přenášeny a na kterých současný projekt staví 7

62 Zavazující dopis (1) na originálním hlavičkovém papíře partnerské organizace podepsaný statutárním zástupcem partnerské organizace (dále obsahuje jeho jméno a příjmení tiskacími písmeny, pozici, datum, popř. razítko) stačí faxová či skenová kopie s povinnými údaji od nejméně 2 zahraničních partnerů z různých zemí zapojených do Programu celoživotního učení * (ani jeden z nich ale nesmí být v této fázi tichý partner ineligible partner ) předkladatel (žadatel) Letter of Intent nedokládá sepsán v pracovním jazyce partnerského konsorcia (jako žádost) * ve fázi předkládání žádosti o grant 8

63 Zavazující dopis (2) Musí obsahovat: název programu a aktivity, v rámci které bude projekt realizován (Leonardo da Vinci/Multilateral projects/transfer of Innovation) přesný název projektu v souladu se žádostí o grant stručnou charakteristiku cíle projektu rozpočet partnera v projektu (tj. celkový rozpočet partnera + požadovaný grant) popis role a pracovních úkolů příslušného partnera v projektu čestné prohlášení partnera, že není zapojen do žádných podobných či shodných pracovních balíčků v rámci jiných žádostí předložených ve Výzvě

64 Životopisy (CV) k žádosti se přikládají životopisy klíčových osob z jednotlivých partnerských organizací (včetně předkladatele) klíčové osoby prokazují dostatečné odborné kompetence a profesní zkušenosti v dané oblasti klíčové osoby uvedeny v souladu se žádostí o grant (jmenovitě uvedeny v žádosti o grant) sepsány v pracovním jazyce partnerského konsorcia 10

65 Oficiální roční účetní závěrka předkládá jen předkladatel žádosti o grant (žadatel), který tak dokazuje dostatečnou finanční kapacitu pro realizaci všech pracovních úkolů navržených v projektu oficiální závěrku nepředkládají veřejnoprávní subjekty ( public bodies )* oficiální závěrkou se rozumí závěrka potvrzená vhodným vnějším subjektem a/nebo zveřejněná a/nebo schválena valným shromážděním organizace tvoří Rozvaha a Výkaz zisků a ztráty * veškeré školy a vysokoškolské instituce určené členskými státy a veškeré instituce nebo organizace poskytující možnosti vzdělávání, jež za poslední dva roky získaly více než 50 % svých ročních příjmů z veřejných zdrojů nebo jež jsou řízeny veřejnoprávními subjekty či jejich zástupci 11

66 3 kopie produktů produkty klíčové pro návrh současného projektu (tj. současný projekt na nich staví) návrh současného projektu přenáší produkty do nového vzdělávacího kontextu musí být specifikovány v žádosti o grant (např. příručka, manuál, vzdělávací modul) 12

67 Proces podání žádosti (1) stažení žádosti o grant z a její uložení v PC kompletní vyplnění žádosti o grant v elektronické podobě (eform) online odeslání elektronické žádosti pomocí tlačítka Submit online (sekce J.3. Standard submission procedure) vytištění online odeslané elektronické žádosti o grant vyplnění sekce I. SIGNATURE v žádosti o grant, opatření originálním podpisem statutárního zástupce organizace předkladatele (žadatele) zhotovení 2 kopií z originálně podepsané žádosti o grant

68 Proces podání žádosti (2) přiložení povinných příloh (oficiální roční závěrka stačí jednou) k jednotlivým vytištěným vyhotovením žádosti o grant zaslání všech 3 kompletních vyhotovení (tj. 1 originál + 2 kopie) se všemi přílohami poštou na adresu Národní agentury Dům zahraničních služeb Národní agentura pro evropské vzdělávací programy Leonardo da Vinci/Multilaterální projekty/přenos inovací Na Poříčí 1035/ Praha 1 zaslání online odeslané elektronické žádosti o grant (bez příloh) em v PDF formátu na

69 KRITÉRIA PRO VYLOUČENÍ

70 Kritéria pro vyloučení Z účasti v programu jsou vyloučeni žadatelé, kteří se nacházejí v kterékoli ze situací definovaných v článku 114, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropské unie, tj. žadatelé: na které byl prohlášen konkurs, jsou v likvidaci, jejich podnikání podléhá soudní správě, jsou ve vyrovnacím řízení, zastavili podnikatelskou činnost nebo se nacházejí na základě národních právních a správních předpisů v podobné situaci kteří byli pravomocně odsouzeni pro trestný čin související s jejich podnikáním kteří se dopustili vážného profesního pochybení, které bylo zadavatelem prokazatelně zjištěno kteří nesplnili své povinnosti týkající se placení příspěvků na sociální zabezpečení nebo placení daní a poplatků podle právních předpisů státu, v němž sídlí, nebo podle právních předpisů státu zadavatele nebo státu, ve kterém se má uskutečnit zakázka 16

71 Kritéria pro vyloučení kteří byli pravomocně odsouzeni za podvod, podplácení, zločinné spolčení nebo za jinou nezákonnou činnost poškozující finanční zájmy EU u kterých bylo v souvislosti s jiným řízením při zadávání zakázek nebo řízením o poskytování grantů financovaných z rozpočtu EU zjištěno vážné porušení smlouvy nedodržením jejich smluvních závazků Grant nelze udělit žadatelům, kteří při udělování grantu: jsou ve střetu zájmů s organizací nebo osobami, které se přímo nebo nepřímo podílejí na postupu udělování grantu předložili nesprávné prohlášení nebo nepředložili požadované informace Držitelům grantů, kteří se proviní předložením nesprávného prohlášení nebo vážným nedodržením svých smluvních závazků vyplývajících ze smlouvy nebo dříve uděleného grantu, lze v souladu s články 93 až 96 finančního nařízení uložit správní nebo finanční sankce. 17

Leonardo da Vinci Multilaterální projekty/přenos inovací. Výzva 2011. Praha, prosinec 2010 Jitka Šťastná

Leonardo da Vinci Multilaterální projekty/přenos inovací. Výzva 2011. Praha, prosinec 2010 Jitka Šťastná Leonardo da Vinci Multilaterální projekty/přenos inovací Finanční management Výzva 2011 Praha, prosinec 2010 Jitka Šťastná 1 Výše e grantu maximáln lně 75 % z celkového rozpočtu projektu a současn asně

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

Program Leonardo da Vinci. www.naep.cz

Program Leonardo da Vinci. www.naep.cz Program Leonardo da Vinci www.naep.cz Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni

Více

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty Partnerství Leonardo da Vinci Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty partnerství doplňují aktivity Leonardo da Vinci mezi projekty mobility a multilaterálními projekty/přenosem

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Základní otázka Může takový typ projektů jako jsou Multilaterální projekty/přenos inovací

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Klíčová akce 2. pravidla pro. Finanční pravidla. žádostí o grant Strategická partnerství

Klíčová akce 2. pravidla pro. Finanční pravidla. žádostí o grant Strategická partnerství Klíčová akce 2 pravidla pro Finanční pravidla žádostí o grant Strategická partnerství Rozpočet grantu Maximální grant: 150 000 EUR/ rok (12 500 EUR/ měsíc) Rozpočet v EUR Rozpočtové položky KA2 1) Projektové

Více

Projekty partnerství Leonardo da Vinci. www.naep.cz

Projekty partnerství Leonardo da Vinci. www.naep.cz Projekty partnerství Leonardo da Vinci www.naep.cz Projekty partnerství doplňujíaktivityleonardo da Vincimeziprojekty mobility a multilaterálními projekty/přenosem inovací pokračováníspolupráce z projektůmobility

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP I. Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů 2014 Dům zahraničních služeb vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

SPECIFIKACE. Literární soutěž pro studenty středních škol u příležitosti Evropského roku občanů 2013 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

SPECIFIKACE. Literární soutěž pro studenty středních škol u příležitosti Evropského roku občanů 2013 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Ref. Ares(2012)1266133-25/10/2012 SPECIFIKACE Literární soutěž pro studenty středních škol u příležitosti Evropského roku občanů 2013 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV Organizace a řízení literární soutěže pro

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP 11.11.2008 Hradec Králov lové,, Pardubice Struktura DZS a NAEP 2 PROGRAM CELOŽIVOTN IVOTNÍHO UČENU ENÍ (2007-2013) 2013) přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

NOVÉ MOŽNOSTI ZAPOJENÍ ERASMUS+: GRUNDTVIG SEMINÁŘ PRO PROJEKTY PARTNERSTVÍ 2012-2014

NOVÉ MOŽNOSTI ZAPOJENÍ ERASMUS+: GRUNDTVIG SEMINÁŘ PRO PROJEKTY PARTNERSTVÍ 2012-2014 NOVÉ MOŽNOSTI ZAPOJENÍ ERASMUS+: GRUNDTVIG SEMINÁŘ PRO PROJEKTY PARTNERSTVÍ 2012-2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

Klíčová akce 2 Pravidla pro předkládání žádosti o grant

Klíčová akce 2 Pravidla pro předkládání žádosti o grant Klíčová akce 2 Pravidla pro předkládání žádosti o grant verze ze 6.3.2014 Důležité dokumenty 2014 Erasmus+: Programme Guide (verze z 27.2.) 2014 Výzva k předkládání návrhů žádost www.dzs.cz, www.naep.cz,

Více

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Zlín 12. 9. 2011 Martina Navrátilová Odbor školství, mládeže a sportu PRO SVŮJ VLASTNÍ ROZVOJ 1. Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků Program celoživotního

Více

Možnosti a získávání zkušeností na evropském trhu práce

Možnosti a získávání zkušeností na evropském trhu práce Možnosti a získávání zkušeností na evropském trhu práce Danuša a Pašiakov iaková,, DZS - NAEP Národní agentura pro evropské vzdělávac vací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007 NAEP

Více

Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010

Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010 Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010 Část II a: Podprogramy a aktivity http://ec.europa.eu/llp 1 ... 21 REJSTŘÍK PROGRAMŮ A AKCÍ PŘÍRUČKA K PROGRAMU LLP 2010 ODVĚTVOVÉ PROGRAMY... 3 Jaké mají

Více

SEMINÁŘ PRO BUDOUCÍ ŽADATELE V PROGRAMU ERASMUS+: GRUNDTVIG

SEMINÁŘ PRO BUDOUCÍ ŽADATELE V PROGRAMU ERASMUS+: GRUNDTVIG SEMINÁŘ PRO BUDOUCÍ ŽADATELE V PROGRAMU ERASMUS+: GRUNDTVIG Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020

EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020 EVROPSKÁ KOMISE VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020 1. Úvod Tato zvláštní výzva vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Vzdělávací program EU ERASMUS. Mobilita studentů. Josef Vochozka, Národní agentura Socrates 2.11.2006

Vzdělávací program EU ERASMUS. Mobilita studentů. Josef Vochozka, Národní agentura Socrates 2.11.2006 Vzdělávací program EU ERASMUS Mobilita studentů Josef Vochozka, Národní agentura Socrates 2.11.2006 Podprogram ERASMUS v roce 2006/2007 součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu (2000-2006),

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů Workshop pro učitele přírodovědných předmětů v rámci programu Amgen Teach VŠCHT Praha, 27. 11. 2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS, www.dzs.cz)

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Program Erasmus Součást evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí: 27 členských států Evropské

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 2012. 1.2. Právní rámec Programu Program je v souladu s Pravidly pro poskytování

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová Mgr. Helena Římská Norské fondy a fondy EHP Donorské státy: První

Více

15.6.2011. Finanční pravidla projektů PPP vycházejí z finančních pravidel platných pro projekty 7. RP. Náhrada uznatelných nákladů

15.6.2011. Finanční pravidla projektů PPP vycházejí z finančních pravidel platných pro projekty 7. RP. Náhrada uznatelných nákladů Partnerství veřejného a soukromého sektoru pro podporu výzkumu, vývoje a inovací připravované výzvy pro rok 2012 Základní finanční pravidla pro účast v projektech PPP v 7. RP Praha, 15. června 2011 Ing.

Více

METODIKA dotačních titulů města Kroměříže

METODIKA dotačních titulů města Kroměříže METODIKA dotačních titulů města verze 2.1 platnost od zpracoval Kroměřížská rozvojová kancelář o. p. s. Velké nám 115 767 01 Kroměříž krok@mesto-kromeriz.cz Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 CO VÁS V PROJEKTU ČEKÁ? Co Vás v projektu čeká? AKTIVITY PROJEKTU

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných zájemců

Více

Financování sportu z programů EU

Financování sportu z programů EU Financování sportu z programů EU Financování sportu v období 2007-2014 Specializovaný program podpory sportu z fondů EU neexistoval (pouze Přípravné akce ) Financování na národní úrovni Financování sportu

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

Podmínky dotačního programu

Podmínky dotačního programu Podmínky dotačního programu Číslo programu Název programu 15SMV02 Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 3.11.2014

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru

Více

Navazuje na předchozí programové období: Program celoživotního učení 2007-2013 Mládež v akci 2007-2013

Navazuje na předchozí programové období: Program celoživotního učení 2007-2013 Mládež v akci 2007-2013 Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje programy Evropské komise a další programy a sítě Národní agentura programu Erasmus+

Více

Formální náležitosti. Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska

Formální náležitosti. Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska Formální náležitosti Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska Jak se zapojit do programu? Ujistit se, že splňuji podmínky (SŠ, VOŠ, VŠ, česká státní příslušnost ) Promyslet si, do jaké kategorie

Více

2014-2020. Dílčí program KULTURA. Podpora evropských umělců a kulturních odborníků. Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk

2014-2020. Dílčí program KULTURA. Podpora evropských umělců a kulturních odborníků. Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk 2014-2020 Dílčí program KULTURA Podpora evropských umělců a kulturních odborníků O KREATIVNÍ EVROPĚ 2014-2020 pokrývá období 7 let (2014-2020) nabízí finanční podporu pro: vývoj evropských filmů, TV programů

Více

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz Výzva k podání nabídek na zajištění zahraniční mobility v rámci projektu Hledáme mladé technické talenty, reg. č. CZ.1.07/1.1.08/01.0062 Číslo zakázky: 29/2010 Název programu: Registrační číslo projektu

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 1 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU

Více

Brno, 9. ledna 2014. Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR

Brno, 9. ledna 2014. Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR Finanční řízení projektů v H2020 Brno, 9. ledna 2014 Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR Rozpočet H2020 Zdroj: Evropská komise, Factsheet: Horizon 2020 budget

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Cíl programu: Finanční pomoc subjektům působícím v oblasti sociální integrace a poskytování sociálních a humanitárních služeb.

Cíl programu: Finanční pomoc subjektům působícím v oblasti sociální integrace a poskytování sociálních a humanitárních služeb. SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV Obecné podmínky grantového programu pro rok 2015 Cíl programu: Finanční pomoc subjektům působícím v oblasti sociální integrace a poskytování sociálních a humanitárních služeb. Způsob

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017 Termín pro předkládání návrhů projektů: 15.4. - 30.6. 2015

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace

Více

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje Návrh na udělení akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob předkládaný podle 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Více

Veřejná zakázka: Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 5

Veřejná zakázka: Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 5 Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 6, PSČ: 110 15 IČ: 660 02 222 Zastoupen: Ing. Vítem Šumpelou ředitelem Odboru řízení a koordinace NSRR Veřejná

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Zásady pro poskytování dotací a grantů

Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

PRAVIDLA PRO GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NROS Z PROSTŘEDKŮ FONDU JARMILY SCHULZOVÉ

PRAVIDLA PRO GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NROS Z PROSTŘEDKŮ FONDU JARMILY SCHULZOVÉ PRAVIDLA PRO GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NROS Z PROSTŘEDKŮ FONDU JARMILY SCHULZOVÉ 1. ÚVODEM Účelem těchto pravidel je poskytnout informace o systému grantového řízení a pomoci tak žadatelům o příspěvek připravit

Více

Tvorba edukativních filmů o Evropské unii pro žáky základních škol a studenty středních škol

Tvorba edukativních filmů o Evropské unii pro žáky základních škol a studenty středních škol Příloha I SPECIFIKACE Tvorba edukativních filmů o Evropské unii pro žáky základních škol a studenty středních škol VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NÁZEV Tvorba edukativních filmů o Evropské unii pro žáky základních škol

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011 OP LZZ Mezinárodní spolupráce 13. září 2011 Název projektu: Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0270 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více