Ziskem nemusí být vždy jen peníze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ziskem nemusí být vždy jen peníze"

Transkript

1 Praktický průvodce světem podnikání cz 12 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 12 / ročník 9, prosinec 2008 Bedlivě sledované veřejné zakázky strana 20 Vánoce osobností z titulní stránky strana 26 Ukradli mi doménu! strana 36 Ziskem nemusí být vždy jen peníze Rozhovor s Rut Kolínskou Ženou Evropy a Sociálně prospěšnou podnikatelkou také o tom, zda chtěla být soupeřkou Václava Klause v prezidentských volbách, strana 10 SVĚT PODLE jana krause:...jinak to byl ale dobrý rok

2 prosinec 08 str. 3 SLOVO PREZIDENTA KONZULTACE A PORADENSTVÍ Informace, navigace, konzultace pro Vaše podnikání PEVNÝ BOD VE SVĚTĚ PODNIKÁNÍ Dotační poradenství pro Váš podnikatelský záměr Proexportní poradenství pro Vaše první kroky v zahraničí Personální a kariérní poradenství a další profesní vzdělávání OVĚŘOVÁNÍ A CERTIFIKACE CzechPoint ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy Certifikáty o původu zboží, legalizace, ATA karnety pro Váš snadný export MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ Mimosoudní řešení obchodních sporů Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky jistota rychlého a efektivního řešení případných sporů s Vašimi obchodními partnery Veřejné zakázky Tématem prosincového vydání měsíčníku Komora.cz, jakož i klubových setkání, která Hospodářská komora České republiky organizuje v krajích, jsou veřejné zakázky. Jsou důležitou součástí ekonomického života všech podniků a také objem veřejných prostředků na veřejné zakázky neustále narůstá. Některé paragrafy zákona o veřejných zakázkách jsou však pro české podnikatele stále velkým trápením. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů informace, mediace nebo arbitráž pro všechny, u kterých je zákazník na prvním místě ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Národní soustava kvalifikací aby kvalifikace byly srozumitelné pro školy, zaměstnavatele i zájemce o další vzdělávání Národní soustava povolání aby vzdělávání odráželo situaci na trhu práce CzechSkills a Euroskills soutěže popularizující řemesla Vzdělávací kurzy a semináře pro Vás a Vaše zaměstnance REGISTRY FIREM A PRODUKTŮ Centrální registr produktů a firem pro Vaši profesionální prezentaci a snadný přístup k obchodním příležitostem Specializované registry pro transparentní přehled firem v určitém oboru AKTIVNÍ PODPORA PODNIKÁNÍ Ovlivňování podnikatelského prostředí a prosazování zájmů podnikatelů Organizace podnikatelských setkání s českými i zahraničními podnikateli a institucemi FITPRO český národní orgán pro usnadňování procedur v mezinárodním obchodě registrovaný v OSN Navíc se ČR v květnu 2004 stala členem EU, čímž se zavázala dodržovat její právní předpisy a v rámci toho i transponovat do svého právního řádu příslušné právní předpisy týkající se veřejných zakázek a jejich zadávání. Dohled nad zadáváním Účelem dohledu nad zadáváním veřejných zakázek je hospodárné využívání veřejných prostředků při respektování pravidel soutěže. Dohled nad touto oblastí vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Cílem dohlížitele je dosáhnout takové praxe, která by zabezpečovala volnou a svobodnou soutěž mezi dodavateli zakázek a současně provedení výběru nejvhodnější nabídky transparentním způsobem bez diskriminace uchazečů. Konečným cílem je úspora veřejných finančních prostředků. Zadavatelé by k jednotlivým tendrům měli přistupovat odpovědně a minimalizovat by se měly především případy zjevného obcházení zákona o veřejných zakázkách. Jde zejména o situace, kdy zadavatel, ať již úmyslně nebo z nedbalosti, zadá například veřejnou zakázku v objemu mnoha milionů korun bez výběrového řízení přímo jedné firmě, aniž by využil výhod soutěžního prostředí a konkurenčních nabídek. Základním prvkem soutěže o zakázku, který je povinen zadavatel zajistit, je přitom transparentnost výběrového řízení. Nápravnými opatřeními je v případech pochybení například vrácení některého z neoprávněně zadavatelem vyloučených uchazečů do hry nebo zrušení celého zadání veřejné zakázky. Pokud je zakázka již realizována a nemůže již být uloženo opatření k nápravě, přicházejí na řadu pokuty. Zvláštní kategorií, která souvisí s veřejnými zakázkami i hospodářskou soutěží, jsou kartelové dohody jednotlivých uchazečů. Legislativa v oblasti veřejných zakázek V posledních letech prošla legislativa v oblasti zadávání veřejných zakázek dynamickým vývojem, zejména s ohledem na transpozici směrnic Evropské unie do našeho právního řádu. Právní úprava procesu zadávání veřejných zakázek v obecné rovině obsahuje závazný postup veřejných zadavatelů veřejných zakázek směřující k uzavření smluv, potažmo k jejich realizaci, a stanoví tedy zákonný rámec, který musí veřejní zadavatelé při uzavírání smluv na předmět veřejné zakázky dodržet. Veřejné zakázky jako právní institut jsou místem, kde se střetává veřejný a soukromý sektor, přičemž zadávání a následná realizace veřejných zakázek by mělo být výsledkem spolupráce obou těchto sektorů. Stav tohoto segmentu trhu však není zdaleka dokonalý. V této chvíli je pro HK ČR důležitým cílem příprava novely zákona o veřejných zakázkách, která by odstranila nedostatky komplikující praktické využití zákona, zákon by zpřesnila a zjednodušila. Navrhované změny mají za cíl zvýšit transparentnost zadávacích řízení, zjednodušit postup v některých druzích řízení, zjednodušit a zpřesnit ustanovení upravující prokazování kvalifikace nebo zmírnit formalistický přístup celého zákona. Důležitým úkolem bude také například doplnit do zákona ustanovení, jež jasně určí lhůtu, ve které musí zadavatel dodavateli poskytnout finanční plnění. Dnes se totiž stává, že dodavatel dostane první platbu až po sto padesáti dnech a pokud má ještě subdodavatele, platby se dále zpožďují. Přitom v těchto dnech vrcholí boj o zakázky ve stavebnictví a zároveň boj o přežití, kdy se firmy často dostávají do druhotné platební neschopnosti. Veřejné zakázky v Evropské unii Vedle malého českého rybníka mají ovšem čeští podnikatelé nyní možnost účastnit se i trhu evropského. Po vstupu do Evropské unie je míra úspěšnosti a prosperity českých subjektů určována úrovní profesionality v oblasti jejich podnikání. Nejde však pouze o velikost podniku či nákladů na vědu a výzkum ve vztahu k hrubému domácímu produktu. Úspěch je a bude ovlivňován i řadou neinvestičních faktorů. Půjde také o rychlé zvládnutí řady procedur, pochopení legislativy i tradic, místních zvyků v jednotlivých státech EU apod. Jednou z oblastí, která se bude českým subjektům v konkurenčním prostředí EU nabízet, jsou veřejné zakázky. Segment veřejných zakázek je klíčovým odvětvím hospodářství Evropské unie, připadá na něj asi 16 % celkového hrubého domácího produktu. Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky Hospodářská komora České republiky, Freyova 27, Praha 9, Tel: , Některé paragrafy zákona o veřejných zakázkách jsou pro české podnikatele stále velkým trápením

3 prosinec 08 str Obsah slovo prezidenta...veřejné zakázky...3 export...užitečné hospodářské vztahy ČR s Východem...6 z bruselu...novelizovaná směrnice o Eurovinětách...7 komora pomáhá...navigace a pomoc při podnikání...8 rozhovor...ziskem nemusí být vždy jen peníze zásah na komoru...jinak to byl ale dobrý rok...15 budoucnost... Přístup evropských politiků mne nepříjemně překvapil reportáž...lesk a bída české bižuterie téma měsíce...veřejné zakázky oblast bedlivě sledovaná dotace...dotační poradenství HK ČR...24 granty...nebojte se fondů EU...25 anketa... Vánoce osobností z titulních stránek podnikání...vánoce svátky klidu, ale také dobrý byznys český ÚSPĚCH...Měří tři metry a je to kolo perspektiva...ukradli mi doménu! WWW v národním jazyce? firemní FINANCE...Pojistné balíčky více druhů pojištění v jedné smlouvě...40 Jak nedělat chyby v kapitálové struktuře...41 osobní FINANCE...Stojí za to půjčit si na dárky?...42 Jízda bez povinného ručení? Jen pro značně otrlé PRÁVO A DANĚ...Aby vás změny nezaskočily...46 Právní vykročení do roku Daňový pohled na zaměstnanecké benefity Názor daňového specialisty...50 víno...fenomén Champagne...52 jméno jako značka...když podnikají nejkrásnější Češky...53 LEADERSHIP...Peklo a ráj delegování...54 pokr...pokr (nejen) pro podnikatele...55 styl...dorty byly jsou a budou zdraví A RELAX...Zaktivujte tělo i mysl (X.)...57 technománie...binární nemoci, poruchy a jejich lékaři úspěšní...legenda o krabičkách na bonbóny a Grappa v rukou čtyř Italek řemesla...betlémy k Vánocům patřily a patří i dnes aktuálně...mladí řemeslníci s oceněním od HK ČR...66 Polovina firem zaměstnancům v příštím roce nepřidá

4 str. 6 prosinec 08 str. 7 export z bruselu Podpora ekonomických a obchodních vztahů s východními zeměmi, např. s Ruskou federací, Ukrajinou, Kazachstánem, Čínou, je nedílnou součástí české exportní strategie. V tomto směru sehrávají nezastupitelnou pozitivní úlohu mezivládní a smíšené komise pro ekonomickou a vědecko- -technickou spolupráci, které řídí ministerstvo průmyslu a obchodu. Užitečné hospodářské vztahy ČR s Východem Na jednání těchto komisí většinou navazují setkání podnikatelů, která tak s podporou státních institucí vytvářejí prostor pro důležitá obchodní rozhodnutí. Je velmi užitečné, jsou-li na těchto jednáních přítomni také zástupci České exportní banky a.s. a Exportní a garanční pojišťovací společnosti a.s., neboť tím tato jednání nabývají pravou podnikatelskou podobu. Důležité připomínky podnikatelů Vítáme připomínky ze strany podnikatelů. Je to ta nejlepší zpětná vazba, ze které potom vycházejí návrhy na zlepšení přípravy podnikatelských misí a výstav bez ohledu na to, zda je organizuje naše Komora pro hospodářské styky se SNS, hospodářská komora nebo Svaz průmyslu a dopravy. Informace pro podnikatelskou sféru, mají-li být užitečné, musí být konkrétní a srozumitelné. S tímto cílem připravujeme pod hlavičkou hospodářské komory seminář o podpoře českého vývozu. Chceme představit nové produkty České exportní banky a EGAPu, chceme více využít informačních míst HK ČR a v neposlední řadě popsat specifika vývozu do tzv. východních zemí, kde naše Komora SNS sehrává významnou roli. Nevyužité možnosti Nevyužili jsme ještě všech možností na vytvoření pružného a praktického systému výměny informací o podmínkách podnikání ve východních zemích. Proto naše Komora SNS připravuje publikace na téma Podmínky a perspektivy pro uplatnění českého zboží, služeb a kapitálu na trhu. Dosud jsme připravili takovéto publikace o trhu Ruské federace a Ukrajiny, chystáme Kazachstán a bude-li zájem ze strany podnikatelů, připravíme další. Samozřejmě že na dané téma připravíme semináře pro zainteresované firmy, abychom informace z publikace mohli obohatit o názory z diskuse a vyslechnout Nespoléhat se jen na jeden kohout a potom už vzít kalkulačku a spočítat, odkud je dovoz nejlacinější názory představitelů státní správy a finančních a bankovních institucí. Za důležitý předpoklad pro posílení hospodářských vztahů s Východem považujeme zpřesňování nebo uzavírání příslušných ekonomických a technických mezistátních dohod. V situaci, kdy je již reálný vývoz českého kapitálu, vychází do popředí především dohody o ochraně investic a zamezení dvojímu zdanění. Dalším z důležitých předpokladů podnikatelského úspěchu na Východě je poznání geografické a hospodářské struktury dané země. Rusko není jen Moskva, Ukrajina není jen Kyjev. Znalost regionů státu, jejich ekonomické síly, vnitřních politických podmínek a kontakty na vysoké představitele místní samosprávy to jsou základní předpoklady úspěchu. Diverzifikace dovozu Samozřejmě že všichni, kteří se snažíme posílit hospodářské vztahy s Východem, musíme beze zbytku respektovat politická rozhodnutí vlády. V tomto smyslu považuji za nejvýznamnější rozhodnutí z počátku 90. let o diverzifikaci dovozu základních energetických surovin. Laicky řečeno, nespoléhat se jen na jeden kohout a potom už vzít kalkulačku a spočítat, odkud je dovoz nejlacinější. K posílení spolupráce s Východem mohou také přispět naše zkušenosti s členstvím v EU. Příprava a naplňování Asociační dohody EU ČR, zkušenosti s legislativním procesem EU, zkušenosti s EU byrokracií, hospodářské vztahy ČR za rámec vnitřního trhu EU, to jsou jen některé náměty užitečné pro naše partnery. Třeba jen proto, aby neopakovali některé naše chyby. Jsem přesvědčen, že jsme dospěli do situace, kdy lze pragmaticky, užitečně a správně nastavit režim spolupráce mezi státní správou, hospodářskými, obchodními a teritoriálními komorami a podnikatelskou sférou. Doc. Ing. Václav Petříček, CSc., předseda představenstva Komora pro hospodářské styky se Společenstvím nezávislých států Foto: Shutterstock.com, archiv Novelizovaná směrnice o Eurovinětách Evropská komise ve snaze učinit dopravní sektor šetrnější k životnímu prostředí představila novou strategii, která by měla zajistit, aby poplatky v dopravě odrážely skutečné náklady celé společnosti. Strategie je součástí balíčku tzv. Zelené dopravy, jež obsahuje současná environmentální opatření v dopravě (např. Evropský systém obchodování s povolenkami a zdanění pohonných hmot) a navrhuje opatření nová pro všechny dopravní prostředky s cílem učinit dopravu zelenější. V rámci balíčku Komise rovněž navrhuje novelizovat směrnici o Eurovinětách (1999/62/EC) umožňující členským státům podrobit nákladní vozidla poplatkům za externí náklady jako je znečištění ovzduší, hluk a přetížení dopravy. Komise odhaduje, že internalizace externích nákladů v silniční dopravě bude mít přínos na snížení nákladů spojených s kongescemi o jednu miliardu eur a sníží negativní dopad silniční dopravy na životní prostředí. Dopravci se budou muset vyrovnat s další administrativní zátěží a vyššími výdaji na externí náklady, které společnosti způsobují Vliv na konkurenceschopnost Přijetí novelizované směrnice o Eurovinětách se zajisté promítne do konkurenceschopnosti evropské silniční dopravy. Dopravci se budou muset vyrovnat s další administrativní zátěží a vyššími výdaji na externí náklady, které společnosti způsobují (princip tzv. znečišťovatele), což nepochybně povede ke zvýšení cen. Evropská komise odhaduje, že návrh přinese průměrné zvýšení mýtného pro silniční dopravce maximálně o 25 %, což povede ke zvýšení jejich nákladů maximálně o 3-4 %. Evropští silniční dopravci jsou ale již nyní podrobeni řadě environmentálních opatření jako jsou rostoucí ceny pohonných hmot a jejich zdanění, emisní a bezpečnostní standardy, legislativa kvality vzduchu, přidružený výzkum, státní podpora veřejné dopravy, apod. Dle slov silničních dopravců je již 99 % externích nákladů (bez kongescí) silniční dopravou internalizováno a je nepřijatelné, aby byla silniční doprava podrobena dalším poplatkům bez provedení hloubkových analýz. Internalizace nákladů je velmi složitá s ohledem na jejich původ a o to složitější, bereme-li v potaz několik rozdílných systémů. Podrobná analýza alternativních opatření nabízejících efektivnější, levnější a administrativně méně náročná řešení pro snížení externích nákladů je tudíž klíčová. Z tohoto důvodu volají silniční dopravci po nahrazení principu znečišťovatele principem nejlevnějšího řešení, které by co nejméně zatížilo celou společnost a bralo v potaz i pozitivní externality ve formě nově vytvořených pracovních míst, spojení odlehlých oblastí s centry, apod. Některé externí náklady klimatické změny a dopravní nehody jsou již internalizovány pomocí specifických opatření (pojištění a zdanění), a proto nebyly do návrhu zahrnuty. Dopravci rovněž požadují z návrhu vyjmout kongesce, které jsou nákladní dopravou způsobené jen částečně. Zpravidla je silniční přetížení způsobeno dopravními nehodami a pracemi na silnici. Silniční dopravci sami mají zájem na odstranění kongescí, neboť pro ně představují dodatečné výdaje a ztrátu času. Znevýhodnění evropských dopravců? Přestože si návrh Evropské komise klade za cíl snížit počet kongescí, zmírnění negativních dopadů dopravy na životní prostředí a úsporu paliva, mohl by přispět ke znevýhodnění evropských dopravců a ohrozit konkurenceschopnost mezi různými dopravními prostředky. Zejména železniční dopravci upozorňují, že jsou podrobeni externím nákladům, a proto by měla Euroviněta umožnit členským státům zpoplatnit i silniční dopravu, tak aby všechny dopravní prostředky podléhaly stejným pravidlům. Na pracovní snídani CEBRE, pořádané 5. listopadu v Bruselu přislíbil náměstek ministra dopravy Emanuel Šíp, že bude České předsednictví usilovat o nalezení rovnováhy mezi různými režimy a diskutovat se širokou veřejností. Princip znečišťovatele však plánuje v návrhu uchovat. Za další priority českého předsednictví v oblasti dopravy lze očekávat bezpečnost silničního provozu, inteligentní dopravní systémy, budoucí TEN-T politiku a snížení administrativní zátěže v evropské dopravě. Návrhem na zpoplatnění nákladních vozidel se rovněž zabývá Výbor dopravy a turismu Evropského parlamentu. Zprávu plánuje parlament předložit v lednu a hlasovat o ní na březnovém plenárním zasedání. Alena Vlačihová CEBRE Česká podnikatelská reprezentace v Bruselu

5 str. 8 komora pomáhá Pro mnohé podnikatele se stala informační místa Hospodářské komory ČR (INMP) spolehlivým rádcem, bez kterého se obejdou jen těžko. Rychlost a informační hodnota odpovědi na dotaz znamenají dobrou zkušenost. Díky ní se podnikatelé na službu obracejí opakovaně, nezřídka i pětkrát. HK ČR však ráda pomáhá i úplným začátečníkům a vede jejich první kroky v podnikání. Navigace a pomoc při podnikání Foto: Shutterstock.com, archiv Provoz e-shopu Filip Schovánek z Prahy obchoduje s elektronikou a potřebami pro golf. Provozuje dvě kamenné prodejny a e-shop, kvůli kterému se již několikrát obracel na Informační místo pro podnikatele. Na své dotazy používám elektronický formulář a pro upřesnění do kontaktního místa volám, prozradil podnikatel. Poslední dva dotazy si vyžádaly konzultaci právníka. Ve své nabídce mám golfové hole jisté značky, jejíž anglický distributor s tím měl problém. Začal mě bombardovat y, že prý nemám právo na prodej produktu. Hrozil mi žalobou, tvrdil, že mi hrozí stíhání podle anglického práva. Přestože byl F. Schovánek přesvědčený, že je v právu a potvrzovaly to všechny smlouvy, chtěl jistotu. Napsal pracovníkům královéhradecké kanceláře při HK ČR, kteří mu již několikrát dobře poradili. Potvrdili správnost mého počínání. Zboží jsem nestáhnul, nevlídné maily mi už přestaly chodit. Odesílatelé to asi jenom zkoušeli, žádné žalobě nečelím. Druhou otázku obchodník nadepsal titulkem Závaznost ceny v e-shopu. Většinu zboží nakupuji v zahraničí. Kvůli výkyvům kurzu koruny nejsem schopný garantovat cenu uváděnou v e-shopu a přesto nechci zákazníky odrazovat vyšší cenou, která by mohla pokrýt výkyvy měnového kurzu, vysvětluje F. Schovánek. Do obchodních podmínek jsem proto chtěl dát klauzuli, podle které by uvedená cena měla být pouze orientační, konečnou cenu bych stanovil podle aktuálního kurzu v momentě objednávky. Ale nevěděl jsem, zda je tento postup správný. Zaslaná odpověď obsahovala výňatek z Občanského zákoníku, který upravuje danou oblast, a praktické návrhy řešení. Na radu Petra Kohouta z hospodářské komory jsem vytvořil skript, který pravidelně aktualizuje ceny zboží v e-shopu, uzavírá podnikatel. Jednoduché řešení, které se osvědčilo! Anglický distributor mi hrozil mi žalobou tvrdil, že mi hrozí stíhání podle anglického práva. Zpoždění faktur Postavit se na vlastní nohy, začít s podnikáním. To bylo přání sedmadvacetiletého Filipa Chupaně a s prvními kroky v novém prostředí mu pomoha Hospodářská komora České republiky prostřednictvím pražské kanceláře. Zakládám doručovací službu. Potřeboval jsem poradit především s některými detaily obchodních podmínek. Zajímaly mě zákony, týkající se úroku z prodlení splatnosti faktur. Zpožďování plateb nejvíce ohrožuje drobné podnikatele, a tak je pro ně znalost příslušných zákonů více než nezbytná. Odpověď jsem dostal přesně za čtyři dny. Byly v ní všechny zákony, dále odkazy na další informace ze stránek České národní banky a portálu veřejné správy, které mi velmi pomohly. Nakonec jsem dostal doporučení, jak předcházet komplikovanému vymáhání neproplacených faktur pomocí záloh a dalších instrumentů, říká spokojený tazatel. Již brzy se chystá rozvázat zaměstnanecký poměr a otevřít vlastní firmu. Průběh insolvenčního řízení Předluženost pražské gastronomické firmy donutila jejího jednatele Petra Hermu podat insolvenční návrh. Firmá nemá téměř žádný majetek, její závazky jsou asi milion korun. Potřeboval jsem vědět, na jaký soud se mám obrátit a jak postupovat při podání insolvenčního návrhu, vysvětluje jednatel. Pracovníci pražského kontaktního místa pro podnikatele mu zaslali kompletní informační balíček, příloha obsahovala i příslušný zákon. Dostal jsem vše, co jsem potřeboval vědět, a návrh podal. Informační servis funguje bezvadně, pouze bych uvítal kolonku, která by informovala o tom, v jaké fázi je dotaz. Zda byl přijat, zpracovává se a podobně, doporučuje Petr Herma. Také máte dotaz související s vaší podnikatelskou činností? Poradíme vám na mik Na pomoc a dobré rady mohou spoléhat podnikatelé i v královéhradeckém Informačním místě

6 str. 10 rozhovor prosinec 08 str. 11 rozhovor Foto: Dan Zahrádka Ziskem nemusí být vždy jen peníze Pro neziskový sektor je velkým ziskem, že má Rut Kolínskou: subtilní ženu, která disponuje jemnou kuráží, nevtíravou výdrží a odzbrojujícím snílkovstvím. Nebo to není snílkovství? Dokázala z ničeho vydupat Síť mateřských center, byla vyhlášena ženou Evropy i Sociálně prospěšnou podnikatelkou, Václav Havel o ní mluvil před prezidentskými volbami jako o možné nástupkyni Václava Klause. Foto: Dan Zahrádka Co si myslíte o českých podnikatelích? Znám podnikatele velmi sympatické, ale i takové, co jen hromadí peníze, aby si na tomto světě udělali finanční pomník, aniž by měli na paměti, že člověk nahý na svět přichází a nahý z něho odchází Samozřejmě jsem ráda, že existuje soukromé podnikání. Vzhledem k tomu, že pracuji v neziskovém sektoru, bych si moc přála, aby se tyto dva sektory nějak provázaly. Protože jeden bez druhého nemůže být. Aby nás, ze sektoru neziskového, podnikatelé vnímali jako užitečné spotřebitele protože v něm jsou ti, kteří kupují zboží, které se vyrábí, užívají služby, které nabízejí. A zároveň, aby si uvědomovali, že neziskový sektor drží společnost, přesněji tu její část, ve které se podnikat nedá, která zisk podle klasických ekonomických měřítek přinášet nemůže. Ale zisk v našem sektoru existuje také, ovšem nikoli finančního charakteru, ale vyjádřený hodnotami a vztahy: díky podané pomocné ruce se lepší životní podmínky jednotlivců i společnosti. Pochopení = Spolupráce Jak by mělo vypadat podle vás propojení neziskový sektor versus podnikatelé? Měl by se otevírat prostor pro spolupráci. Nerada bych používala slova jako podpora, pomoc, protože pouze tehdy, když se tento vztah postaví na bázi spolupráce, vyplyne z toho vzájemné pochopení a bude se prohlubovat. Vím, že to nejde ze dne na den. V první řadě je zapotřebí vytvořit správné podnikatelské prostředí, na které by pak mohlo navázat prostředí nadační. Podnikatelé slyší na handicapované, na někoho na úplném okraji společnosti, kdo je nemohoucí, určitě slyší na sport ale zatím pořád nejsou otevřeni něčemu, co je na první Znám podnikatele velmi sympatické, ale i takové, co jen hromadí peníze, aby si na tomto světě udělali finanční pomník pohled tzv. normální. A tam patří i mateřská centra. Když se chtějí maminky sejít tak ať se scházejí, slýchám občas. Ale centra zahrnují i sociálně slabší maminky, matky z neúplných rodin a tvoří nadstavbu, která prospívá celé společnosti. To je oblast, která na první pohled nepotřebuje podporu. Ovšem na projekty a kampaně, které míří z center ven, do společnosti, peníze nutné jsou. A velmi špatně se shánějí. Bylo by dobré, aby si všichni nejen podnikatelé uvědomili, že když se nebude podporovat to normální, které nese hlavní oporu společnosti, může se stát, že ti tzv. normální nevydrží a mohou se dostat na okraj společnosti také Zmínila jste kampaně, které oslovují celou veřejnost. Mohla byste některou přiblížit? Atraktivní je Táta dneska frčí posílení role otce v rodině. Přibližuje je jako součást rodiny, kde tatínek svého potomka přebaluje, vede kočárek, je na mateřské, resp. otcovské dovolené Aby aktivní otec byl společensky vnímán jako běžná záležitost. No, hlavně ať si to škarohlídi nepřizpůsobí na Táta dneska frčí za jinou Takováto souvislost nás ani nenapadla, věřím, že nikoho. Dnešní tatínkové se stále více věnují dětem, do center jich také přichází víc. Ráda bych zmínila i kampaň Město pro děti tam se mateřská centra v jednotlivých městech soustředila na zmapování situace, konkrétně na pohyb s dítětem ve městě, volnočasové aktivity ve městě, hřiště, atd. Poznatky pak centra řeší s obecními zastupiteli, s radnicemi a zkušenosti v rámci této spolupráce máme velmi dobré. Považujete se vy sama za podnikatelku? Svým způsobem ano. Navíc když jsem byla označena Podnikatelkou sociálně prospěš-

7 str. 12 prosinec 08 str. 13 rozhovor rozhovor Mateřská centra Dnes je jich u nás téměř 300. Jsou to občanská sdružení poskytující společenský azyl rodinám s malými dětmi: ze všech sociálních vrstev, bez rozdílu rasy či smýšlení. Nejčastěji je zřizují matky na mateřské dovolené, stále více se v nich objevují i tatínkové. Centra se podílejí na jednorázových akcích i dlouhodobých projektech, s náplní tvořivou, vzdělávací, sportovní i rekvalifikační. Centra pomáhají maminkám vyjít ze společenské izolace, v konečném důsledku přispívají k harmonii v rodině i k rozvoji občanské společnosti. Financovaná jsou z vlastních osobních prostředků zpočátku z rodinných rozpočtů, později závisí na úspěšnosti vypracovaných projektů. V ideálním případě jim prostory poskytuje obec (někdy za minimální nájem) nebo církev. Zastřešuje a metodicky je vede Síť mateřských center. nou. Vrátím se však k první otázce v mém případě jde o podnikání v neziskovém sektoru, v němž, jak jsem řekla, podnikání přináší zisk hodnotový. A hodnotou je přece i spokojená rodina. V této oblasti podnikatelkou jsem. A také manažerkou tou ovšem dosti chaotickou. Což vyplývá z toho, že mám příliš bujaré nápady a vize, jenomže peněz na jejich realizaci je tak málo Máte živnostenské oprávnění? V neziskovém sektoru nemusíte mít živnostenský list. Když organizace, pro kterou pracujete, sežene peníze, máte možnost nějakého výdělku. Když ne, odměny nejsou. Struktura neziskových organizací kopíruje strukturu ziskových manažer, koordinátor tam musí být vždycky, stejně tak i někdo, kdo se stará o hledání finančních zdrojů. V tom je ta výrazná odlišnost od ziskového sektoru neziskový zdroje nevyrábí, ale hledá. Vyhledávají mateřská centra spíše maminky manželky zaměstnanců či podnikatelů? Na mateřských centrech mne fascinuje, že tam přicházejí maminky široké škály sociálních vrstev, vzdělání, partnerů. Jsou tam zastoupeny manželky osob samostatně výdělečně činných, manželky zaměstnanců, samoživitelky, maminky, které před mateřskou podnikaly, umělecky zaměřené maminky. A všechny ty různorodé sociální vrstvy jsou schopny spolu něco tvořit a vzájemně se obohacovat. Panuje představa, že úloha toho, kdo je sociálně zabezpečen, je pouze podporovat sociálně slabého, že od něho sám nemůže nic získat. A to není pravda, protože to obohacování je vzájemné. Nemám ráda zlehčování vztahů. Když dětství není vydařené, zápasí s tím člověk celý život. Proto si myslím, že investice do rodiny je tou nejlepší investicí. Ostatně kdysi se říkalo, že kdo má dítě, má jakoby milion, dnes je to určitě mnohem více V dnešním světě téměř rarita, ale přinášející radost a štěstí tři dcery a dva synové Rut Kolínské To byste mohla být, paní Kolínská, zařazena mezi nejbohatší Čechy Skoro ano, mám pět dětí první se mi narodilo ve čtyřiadvaceti, páté v osmatřiceti. No, ale přiznejme si, toto milionářství málokdo ocení Prezident nemá být kontroverzní Před prezidentskými volbami o vás Václav Havel mluvil jako o možné nástupkyni Václava Klause. Většina lidí to nazvala snílkovstvím. A vy? Samozřejmě první, co vás napadne, že je to obrovská výzva a začnete se sledovat, jestli byste obstála. Na druhou stranu jsme v situaci, která není revoluční, je nějak stabilizovaná. Zatímco v krizových dobách je osobnost prezidenta nesmírně důležitá, v dobách klidnějších se mi zdá, že se u nás přeceňuje. Vždy by to ale měla být osobnost, která má charisma vůdčího charakteru, s níž se dovede ztotožnit hodně lidí, kteří v něm vidí svého reprezentanta. Člověk, který je lehce názorově kontroverzní což u současného prezidenta cítím není ten pravý. Protože znepokojuje své občany. Když máme předsedat EU a hlava našeho státu je euroskeptická, to nemůže přinést nic moc dobrého. Evropě ani nám, bude tam pořád napětí. Ideální by podle mne bylo přejít do modelu německého, kdy se střídají různé osobnosti. Nicméně byla jste připravena kandidovat? Moc se o tom nepsalo. Když se u nás vysloví nějaké jméno na tento post buďto začnou lidi vzhlížet na označenou osobu s otevřenými ústy anebo začnou hledat na ní to špatné. V mém případě nastalo ze strany médií hluboké mlčení. A já osobně? Začala jsem přemýšlet, co bych zvládla, co nezvládla. Později jsem na toto téma hovořila i s Václavem Havlem ujišťoval mne, že nesmírně důležití jsou poradci. Určitě záleží na týmu, který si prezident k sobě vybere a na vzájemné důvěře. Takže příště? Samozřejmě ta výzva byla zajímavě silná, ale nakonec jsem řekla, že do toho nepůjdu. Protože dokud je prezident volen politickými stranami, tak musí vzejít iniciativa ohledně možných kandidátů právě od stran. Dovedla jsem si představit, že u těch, co mne znají napříč politickým spektrem vyjma jediné strany komunistické, bych možná podporu našla, necítila jsem však jejich odvahu pro takové řešení. Nezklamala vás v tomto směru strana zelených, ke které máte nejblíže? Já to tak neberu. Podle mne nebylo šťastné, že kandidovali dva ekonomové obdobného smýšlení. Kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby jako protikandidáta postavili absolutně jinou postavu a ještě k tomu ženu... Do přímé volby bych asi byla šla. Foto: Dan Zahrádka, archiv Jednou už jste měla do politiky málem nakročeno kandidovala jste za zelené do Evropského parlamentu. Před politickou kariérou mne zachránila poslední dcera, řekla jste. Moje politická kariéra by byla pravděpodobně začala hned po revoluci. Studovala jsem dálkově, dva měsíce po promoci jsem porodila druhé dítě a pak u mne nastala populační exploze... Svou profesi jsem tudíž nikdy nedělala. Začínat pracovní kariéru v osmatřiceti by bylo dost náročné, navíc se otevřely jiné možnosti i obzory a já patřila k těm, co byli z polistopadových změn nadšeni a toužili po tom, aby se honem honem vše zlepšilo. Otevřel se určitý prostor v komunální rovině, jenže já otěhotněla Takže na politickou kariéru pomyšlení nebylo. Navždy? Samozřejmě, že ne. Jinak to vnímáte, když jsou děti malé a když pak odrostou. Dneska mám jediný problém nedokážu se plně ztotožnit ani s jednou stranou. Tak to byste opravdu asi byla vhodnou prezidentkou Profilace jednotlivých politických stran a spolupráce téměř není, natož státotvorná. Tvrdě se vyhranily kategorie opozice koalice, co vymyslí koalice je hned špatně To se mi hrozně nelíbí a v poslední době to dělají všechny strany. V opozici i v koalici. Přece když má někdo dobrý nápad, tak bychom ho měli podporovat všichni! Kdyby nás teď slyšeli politikové, minimálně by se pousmáli Ano, je to asi ženské vidění. Stejně tak, když nebude spolupracovat ziskový a neziskový sektor tak společnost nikam neposuneme. Je potřeba se naučit žít vedle sebe a spolu. I s rozdíly kulturními. Jde přece o projev lidství že se dokážeme Bereme zdroje a nevracíme je tam. Když má někdo hlad je zapotřebí ho naučit chytat ryby. To je sociální podnikání vzájemně tolerovat a respektovat hranice. Nechat jiného člověka žít. A to i v celosvětovém měřítku, obávám se, že dokud se například nenaučí lidi v Africe využívat svého vlastního potenciálu a dokud my je nepřestaneme zneužívat, budeme se točit na místě Bereme zdroje a nevracíme je tam. Když má někdo hlad je zapotřebí ho naučit chytat ryby. Ne mu dát najíst. Dát najíst je charita. Naučit ho chytat ryby to je sociální podnikání. Když už jsme zabrousily do světa kterých osobností, bez ohledu na jakékoli hranice, si vážíte? Zaujalo mne mnoho osobností, jsou pro mne velkou inspirací, je těžké všechny jmenovat. V dětství jsem například obdivovala Martina Luthera Kinga, J. F. i Roberta Kennedyho, mimořádně silnou osobností byl Albert Schweizer, profesor Matějíček, Tomáš Baťa. A, jak jinak, Matka Tereza. Ovšem také zavražděná ruská novinářka Anna Politkovská a z těch živých? Charismatický je Barack Obama, mimořádně zajímavá je Magdalena Kožená osobnost světového rozměru, která navíc obdivuhodně slaďuje kariéru s výchovou dvou dětí. Úžasná maminka je Radůza s jedním malým dítětem a dvojčaty na cestě. Přemlouvala jsem ji k účasti na festivalu Concentus Moraviae a odmítla s úžasným odůvodněním nechce žádnou pečovatelku, jsou to její děti a chce si toho obdarování užít. Velmi mne zaujal přístup k životu hraběnky Bettiny Lobkowicz, nebo Carly Bruni, manželky francouzského prezidenta. Ta představuje přesně ten občanský rozměr vysoce postavených lidí, který se mi líbí. Hodně manželek politiků na nejvyšší úrovni umí být ve stínů svých partnerů, ač jsou možná většími osobnostmi než jejich protějšky. Tak to byl ten pozitivní výčet. Kdysi jste však řekla Nemám velké pochopení pro módní asertivní chování, mám raději Co na srdci, to na jazyku. Komu momentálně byste něco vytkla? Jestli ovšem má člověk právo někomu něco vytýkat Ale přiznávám, že mi opravdu leží na srdci současný prezident, protože je, podle mne, příliš zahleděn do svých představ světa a nevnímá situaci objektivně. A to nejen v oblasti ekologické. Chybí mu zpětná vazba. Všeobecně vidím, že čím jsou lidé výš pokud ztratí kontakt se zemí je to špatně. Dostat se do vyšších pozic ještě neznamená stát se lepším člověkem. A vytkla bych všem politikům, jejichž první reakce na něco, co vymyslí někdo jiný je okamžité hledání výhrad. Doporučovala bych napřed se zabývat nastoleným problémem a teprve pak tím, kdo jej podává. Nebo se tím, nejlépe, nezabývat vůbec. Protože podle mne v politickém rozhodování není důležité kdo přijde s nápadem, kam je zařazen ale s jakým přijde nápadem. Bohužel i média jsou zaměřena na vyhledávání negativních jevů a málo představují dobré příklady. To je ovšem hodně diskutabilní Podle mého receptu na chování máme vždycky napřed vidět to pozitivní, pak se i to negativní kritizuje lépe. Já s tím mám také problém. Řeknu vám konkrétní příklad. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje tzv. prorodinný balíček. Obsahuje několik výborných opatření, která pomohou rodinám, aby mohly dobře sladit rodinný a pracovní život. Je to shodou okolností záležitost, na které mají velký podíl i mateřská centra. Mohli jsme iniciovat řadu nápadů, měli jsme možnost návrh komentovat a připomínkovat a byli jsme vyslyšeni. Prorodinný balíček vychází z toho, co si lidé, jichž se to týká, přejí, a přesto byl jeho přínos v jednom celostátním deníku velmi zpochybněn. Přitom opak je pravdou! Mateřská není dovolená V poslední době se o vás mluvilo hlavně v souvislosti s výrazem mateřská dovolená. Rut Kolínská (55) Pochází z Havlíčkobrodska. Vystudovala nástavbu Umělecká řemesla, posléze etnografii a folkloristiku. V roce 1988 spoluzakládala ekologické sdružení Pražské matky, v r první mateřské centrum v České republice, v r Síť mateřských center v ČR, jíž je prezidentkou. Je nositelkou ceny Žena Evropy 2003, v roce 2005 obdržela od Schwabovy nadace titul Sociálně prospěšná podnikatelka. Je podruhé vdaná a má pět dětí: Terezii (31let), Josefa (24), Jana (22), Annu (21) a Viktorii (18). K nezapomenutelným kulturním zážitkům z poslední doby řadí koncert Leonarda Cohena i Magdaleny Kožené. Na dechovku ji nedostane nikdo, na rap však možná ano. Má ráda atmosféru komornějších divadel a také pár odzbrojujících nápadů: Kdyby tak výrobci zbraní a tabákových výrobků začali přemýšlet o změně produktů! A Národní knihovna měla vzniknout z historických kasáren, kde dnes stojí nákupní centrum Palladium. Snílkovství? Ano, ale proč bychom si to nemohli alespoň říkat

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory a využívání fondů EU Konference OP PI nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých firem Praha 19. června 2008 věřování a certifikace Hospodářská

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Exportní fórum Mgr. Marcel Gondorčín

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Exportní fórum Mgr. Marcel Gondorčín REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE Exportní fórum 10. 3. 2016 Mgr. Marcel Gondorčín REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE Právní základ: zákon č. 301/1992 Sb., o HK ČR Územní působnost

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

TV POŘAD SRDCE REGIONU

TV POŘAD SRDCE REGIONU TV POŘAD LIBERECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOČESKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Prosinec 2014 4. ročník Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Hodnocení stavu společnosti konečně obrat k lepšímu?

Hodnocení stavu společnosti konečně obrat k lepšímu? Informace z výzkumu Trendy 1/ Hodnocení stavu společnosti konečně obrat k lepšímu? Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc.

Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc. Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc. Akademie STING 7.11.2012 1 Současná doba může být považována za náročnou,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1. Úvodem Cenu hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2013 vyhlašují: Rada Plzeňského kraje Asociace společensky odpovědných firem Regionální hospodářská komora

Více

STAROSTŮV PRŮVODCE VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI

STAROSTŮV PRŮVODCE VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI STAROSTŮV PRŮVODCE VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI Je nutné dokončit kanalizaci ǀ Máme v plánu rozšířit mateřskou školku ǀ Potřebuji pojistit majetek města ǀ Musím doplnit kancelářské vybavení úřadu ǀ Připravujeme

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod)

ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod) ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod) Vážení přátelé, Dámy a pánové, soudružky a soudruzi, vážení hosté, nejprve mi dovolte, abych vás, delegáty kongresu, představitele

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

Postoj české veřejnosti k reklamě

Postoj české veřejnosti k reklamě TISKOVÁ ZPRÁVA 26. února 2013 Postoj české veřejnosti k reklamě Češi nejlépe hodnotí reklamu v místě prodeje, 8% populace tvrdí, že si jí všimne a 31% podle ní nakupuje. Třetina zákazníků by dokonce uvítala

Více

Předsedové sektorových rad opět diskutovali na téma Národní soustava kvalifikací

Předsedové sektorových rad opět diskutovali na téma Národní soustava kvalifikací Předsedové sektorových rad opět diskutovali na téma Národní soustava kvalifikací Praha, 20. června 2013: Dnes se v sídle Hospodářské komory České republiky v Praze uskutečnilo další zasedání předsedů sektorových

Více

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Právní základ: zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR Územní působnost: Kompetence Členská základna Sídlo a kontakt: Nerudova 25, 301 00 Plzeň tel:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013 Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013 1. TISKOVÉ ZPRÁVY Téma měsíce června: Mediace - zprostředkování dohody Jako červnové téma byla zvolena

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Rozhovor ředitele Centra bezpečnostních studií Ing. Jaroslava Salivara pro Parlamentní listy na téma migrace

Rozhovor ředitele Centra bezpečnostních studií Ing. Jaroslava Salivara pro Parlamentní listy na téma migrace Rozhovor ředitele Centra bezpečnostních studií Ing. Jaroslava Salivara pro Parlamentní listy na téma migrace CEBES, 2.4. 2015 Řecko a Itálie svou vlastní nečinností, pod dozorem Bruselu, otevřeli Evropu

Více

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Tisková zpráva Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Praha, 8. dubna 2013 Aktuální průzkum Hospodářské komory České republiky (HK ČR) zaměřený na podnikatelskou

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Hospodářská komora České republiky Vysoká škola sociálně správní Havířov, Závěr. konference projektu KONKURENCESCHOPNOST

Hospodářská komora České republiky Vysoká škola sociálně správní Havířov, Závěr. konference projektu KONKURENCESCHOPNOST Hospodářská komora České republiky Vysoká škola sociálně správní Havířov, 4.12.2012 Závěr. konference projektu KONKURENCESCHOPNOST Hospodářská komora České republiky Charakteristika: samosprávné sdružení

Více

Evropská komise uznala výhrady vůči aplikaci německého zákona o minimální mzdě... 2. Německá minimální mzda čelí infringementu...

Evropská komise uznala výhrady vůči aplikaci německého zákona o minimální mzdě... 2. Německá minimální mzda čelí infringementu... PŘEHLED ZPRÁV Evropská komise uznala výhrady vůči aplikaci německého zákona o minimální mzdě... 2 Německá minimální mzda čelí infringementu... 2 Německá minimální mzda dopravců narazila u EK... 3 Procesy

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

O ČEM DNES BUDEME HOVOŘIT?

O ČEM DNES BUDEME HOVOŘIT? 1 O ČEM DNES BUDEME HOVOŘIT? Kde jsme nyní a co nás čeká v dalších letech Novela zákona a příprava přechodu financování aneb ohlédnutí za rokem 2014 Rok 2015 NV, VP, OPZ Velká novela zákona, změna financování

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Staňte se naším členem

Staňte se naším členem RÁDCE PRO ZALOŽENÍ NOVÉ ODBOROVÉ ORGANIZACE Staňte se naším členem Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů Čech a Moravy Rádce i dobrý přítel JAK JE DŮLEŽITÉ MÍT

Více

Reakce na námitky pana inženýra Josefa Pohana, člena finančního výboru (a občana Města Lanškroun)

Reakce na námitky pana inženýra Josefa Pohana, člena finančního výboru (a občana Města Lanškroun) Ing. Zdeněk Nejezchleb, U Štítu 382, 530 03 Pardubice osvědčení KA ČR 1940 Reakce na námitky pana inženýra Josefa Pohana, člena finančního výboru (a občana Města Lanškroun) problematika schvalování účetní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

SOLVIT. efektivní řešení problémů na vnitřním trhu EU. Mgr. Eva Tluková. 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu

SOLVIT. efektivní řešení problémů na vnitřním trhu EU. Mgr. Eva Tluková. 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu SOLVIT efektivní řešení problémů na vnitřním trhu EU Mgr. Eva Tluková 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Vznik SOLVITu Založen Evropskou komisí v roce 2002 V ČR zřízen usnesením vlády č. 458/2004 1.

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Počet firem s optimistickou prognózou kolísá

Počet firem s optimistickou prognózou kolísá Tisková zpráva Průzkum: Malé a střední firmy hodnotí svou situaci stále příznivě, růst optimismu se však zastavil Praha, 18. října 2011 Malé a střední firmy v Česku hodnotí svou ekonomickou situaci v posledním

Více

D o p a d o v á s t u d i e. "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu"

D o p a d o v á s t u d i e. Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu D o p a d o v á s t u d i e "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu" P r a h a 2012 D o p a d o v á s t u d i e "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu" Název projektu: Posilování bipartitního dialogu

Více

po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa

po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa Společně Plus pro nová pracovní místa Mgr. Petr Gandalovič volební lídr Ústeckého kraje Nezaměstnanost nepovažujeme jen za ekonomický, ale hlavně

Více

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Uživatelská příručka

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Uživatelská příručka Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost Uživatelská příručka Rok 2012 1. Úvodem Rada Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality ČR vyhlašují: Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

Více

Veřejné zakázky v EU

Veřejné zakázky v EU Veřejné zakázky v EU - výsledky průzkumu - březen 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo provedlo v průběhu listopadu a prosince 2004 průzkum mezi českými firmami na téma

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Orley Clark Ashenfelter profesor ekonomie na Princeton University v USA byl hostem pořadu ČT24.

Orley Clark Ashenfelter profesor ekonomie na Princeton University v USA byl hostem pořadu ČT24. Co se děje v ČR?! Orley Clark Ashenfelter profesor ekonomie na Princeton University v USA byl hostem pořadu ČT24. Na otázku, zda má Česko přistoupit do měnové unie a přijmout Euro odpověděl: Tuto otázku

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více

Jak šetřit a přitom neměnit nákupní chování Kreditní karta Citi Výhodný nákup

Jak šetřit a přitom neměnit nákupní chování Kreditní karta Citi Výhodný nákup Jak šetřit a přitom neměnit nákupní chování Kreditní karta Citi Výhodný nákup Dopad ekonomického zpomalení Zaznamenal/a jste již nějaký dopad finanční krize na Vás osobně nebo na někoho z Vašeho blízkého

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 tisková konference 10. ledna 2012, Praha RNDr. Petr Nečas předseda vlády Program Petr Nečas, předseda vlády ČR cíle ve snižování administrativní zátěže příklady

Více

Jak to vidí zaměstnavatelé?

Jak to vidí zaměstnavatelé? Jak to vidí zaměstnavatelé? Ing. František NETERDA viceprezident Asociace dopravních, spedičních a servisních společností Středních Čech Asociace dopravních, spedičních a servisních společností Středních

Více

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Rok existence Evropského spotřebitelského centra Vznik ESC a předpoklady existence Iniciativa Evropské komise - Realizace Koncepce na ochranu spotřebitele na léta 2002 2006, žádost MPO ČR o grant. ESC

Více

DOING BUSINESS THAJSKO

DOING BUSINESS THAJSKO DOING BUSINESS THAJSKO 2015 Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade, 2015, všechna autorská práva vyhrazena 1 Obsah Doing Business...2 Všeobecné hodnocení podmínek pro podnikání...2 Začátek podnikání...5

Více

Porovnání současných poměrů se situací před listopadem 1989

Porovnání současných poměrů se situací před listopadem 1989 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Porovnání současných poměrů se situací před listopadem

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11.

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. 2014 Nechte se inspirovat konceptem společenské odpovědnosti: Proč?

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

1 Profil společnosti. 2 Historie. 3 Služby. 4 Specializace. 5 Neziskový sektor

1 Profil společnosti. 2 Historie. 3 Služby. 4 Specializace. 5 Neziskový sektor 1 Profil společnosti 2 Historie 3 Služby 4 Specializace 5 Neziskový sektor 1 Profil společnosti Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o. ( VKŠ ) se zaměřuje na poskytování komplexních právních

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 20.02.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé Čeho jsme dosáhli v období 2009-2014 Kdo jsme Jsme největším politickým uskupením v Evropě, zaujímáme středopravé politické názory. Jsme poslanecký klub Evropské lidové strany v Evropském parlamentu.

Více

Z projevu prezidenta Jaroslava Míla na valné hromadě Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 22. dubna 2005

Z projevu prezidenta Jaroslava Míla na valné hromadě Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 22. dubna 2005 Z projevu prezidenta Jaroslava Míla na valné hromadě Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 22. dubna 2005 Vážení přítomní, ze zprávy o činnosti za poslední půlrok vyplývá, že se nám podařilo prosadit v podnikatelském

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách

Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Jiří Houdek Nové směrnice EU původní návrh směrnic předložen Evropskou komisí 20. prosince 2011 dohoda

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

ODS a životní prostředí ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ = PŘÍLEŽITOST PRO HOSPODÁŘSKÝ RŮST

ODS a životní prostředí ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ = PŘÍLEŽITOST PRO HOSPODÁŘSKÝ RŮST ODS a životní prostředí ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ = PŘÍLEŽITOST PRO HOSPODÁŘSKÝ RŮST Mgr. Tomáš Chalupa ministr životního prostředí 21. ledna 2012, Hradec Králové ODS A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Je životní prostředí skutečnou

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost Uživatelská příručka Rok 2015 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu 1. Úvodem Hejtman Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality ČR vyhlašují:

Více

Podpora vzdělávání Peter Chrenko náměstek ministra financí. Kulatý stůl,

Podpora vzdělávání Peter Chrenko náměstek ministra financí. Kulatý stůl, Podpora vzdělávání Peter Chrenko náměstek ministra financí Kulatý stůl, 22. 9. 2008 Podpora vzdělávání 1. Východiska 2. Reformní kroky dle BK 3. Stávající systém daňové podpory Východiska z pohledu financí

Více

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H Školní rok: 2016-2017 Úřad práce Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? Kde se ve Vašem okolí

Více

Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů

Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů Představení oblasti intervence: Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů Při jakých činnostech bude oblast intervence uplatňována? Co je obsahem oblasti intervence, jaké jsou

Více