Ziskem nemusí být vždy jen peníze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ziskem nemusí být vždy jen peníze"

Transkript

1 Praktický průvodce světem podnikání cz 12 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 12 / ročník 9, prosinec 2008 Bedlivě sledované veřejné zakázky strana 20 Vánoce osobností z titulní stránky strana 26 Ukradli mi doménu! strana 36 Ziskem nemusí být vždy jen peníze Rozhovor s Rut Kolínskou Ženou Evropy a Sociálně prospěšnou podnikatelkou také o tom, zda chtěla být soupeřkou Václava Klause v prezidentských volbách, strana 10 SVĚT PODLE jana krause:...jinak to byl ale dobrý rok

2 prosinec 08 str. 3 SLOVO PREZIDENTA KONZULTACE A PORADENSTVÍ Informace, navigace, konzultace pro Vaše podnikání PEVNÝ BOD VE SVĚTĚ PODNIKÁNÍ Dotační poradenství pro Váš podnikatelský záměr Proexportní poradenství pro Vaše první kroky v zahraničí Personální a kariérní poradenství a další profesní vzdělávání OVĚŘOVÁNÍ A CERTIFIKACE CzechPoint ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy Certifikáty o původu zboží, legalizace, ATA karnety pro Váš snadný export MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ Mimosoudní řešení obchodních sporů Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky jistota rychlého a efektivního řešení případných sporů s Vašimi obchodními partnery Veřejné zakázky Tématem prosincového vydání měsíčníku Komora.cz, jakož i klubových setkání, která Hospodářská komora České republiky organizuje v krajích, jsou veřejné zakázky. Jsou důležitou součástí ekonomického života všech podniků a také objem veřejných prostředků na veřejné zakázky neustále narůstá. Některé paragrafy zákona o veřejných zakázkách jsou však pro české podnikatele stále velkým trápením. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů informace, mediace nebo arbitráž pro všechny, u kterých je zákazník na prvním místě ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Národní soustava kvalifikací aby kvalifikace byly srozumitelné pro školy, zaměstnavatele i zájemce o další vzdělávání Národní soustava povolání aby vzdělávání odráželo situaci na trhu práce CzechSkills a Euroskills soutěže popularizující řemesla Vzdělávací kurzy a semináře pro Vás a Vaše zaměstnance REGISTRY FIREM A PRODUKTŮ Centrální registr produktů a firem pro Vaši profesionální prezentaci a snadný přístup k obchodním příležitostem Specializované registry pro transparentní přehled firem v určitém oboru AKTIVNÍ PODPORA PODNIKÁNÍ Ovlivňování podnikatelského prostředí a prosazování zájmů podnikatelů Organizace podnikatelských setkání s českými i zahraničními podnikateli a institucemi FITPRO český národní orgán pro usnadňování procedur v mezinárodním obchodě registrovaný v OSN Navíc se ČR v květnu 2004 stala členem EU, čímž se zavázala dodržovat její právní předpisy a v rámci toho i transponovat do svého právního řádu příslušné právní předpisy týkající se veřejných zakázek a jejich zadávání. Dohled nad zadáváním Účelem dohledu nad zadáváním veřejných zakázek je hospodárné využívání veřejných prostředků při respektování pravidel soutěže. Dohled nad touto oblastí vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Cílem dohlížitele je dosáhnout takové praxe, která by zabezpečovala volnou a svobodnou soutěž mezi dodavateli zakázek a současně provedení výběru nejvhodnější nabídky transparentním způsobem bez diskriminace uchazečů. Konečným cílem je úspora veřejných finančních prostředků. Zadavatelé by k jednotlivým tendrům měli přistupovat odpovědně a minimalizovat by se měly především případy zjevného obcházení zákona o veřejných zakázkách. Jde zejména o situace, kdy zadavatel, ať již úmyslně nebo z nedbalosti, zadá například veřejnou zakázku v objemu mnoha milionů korun bez výběrového řízení přímo jedné firmě, aniž by využil výhod soutěžního prostředí a konkurenčních nabídek. Základním prvkem soutěže o zakázku, který je povinen zadavatel zajistit, je přitom transparentnost výběrového řízení. Nápravnými opatřeními je v případech pochybení například vrácení některého z neoprávněně zadavatelem vyloučených uchazečů do hry nebo zrušení celého zadání veřejné zakázky. Pokud je zakázka již realizována a nemůže již být uloženo opatření k nápravě, přicházejí na řadu pokuty. Zvláštní kategorií, která souvisí s veřejnými zakázkami i hospodářskou soutěží, jsou kartelové dohody jednotlivých uchazečů. Legislativa v oblasti veřejných zakázek V posledních letech prošla legislativa v oblasti zadávání veřejných zakázek dynamickým vývojem, zejména s ohledem na transpozici směrnic Evropské unie do našeho právního řádu. Právní úprava procesu zadávání veřejných zakázek v obecné rovině obsahuje závazný postup veřejných zadavatelů veřejných zakázek směřující k uzavření smluv, potažmo k jejich realizaci, a stanoví tedy zákonný rámec, který musí veřejní zadavatelé při uzavírání smluv na předmět veřejné zakázky dodržet. Veřejné zakázky jako právní institut jsou místem, kde se střetává veřejný a soukromý sektor, přičemž zadávání a následná realizace veřejných zakázek by mělo být výsledkem spolupráce obou těchto sektorů. Stav tohoto segmentu trhu však není zdaleka dokonalý. V této chvíli je pro HK ČR důležitým cílem příprava novely zákona o veřejných zakázkách, která by odstranila nedostatky komplikující praktické využití zákona, zákon by zpřesnila a zjednodušila. Navrhované změny mají za cíl zvýšit transparentnost zadávacích řízení, zjednodušit postup v některých druzích řízení, zjednodušit a zpřesnit ustanovení upravující prokazování kvalifikace nebo zmírnit formalistický přístup celého zákona. Důležitým úkolem bude také například doplnit do zákona ustanovení, jež jasně určí lhůtu, ve které musí zadavatel dodavateli poskytnout finanční plnění. Dnes se totiž stává, že dodavatel dostane první platbu až po sto padesáti dnech a pokud má ještě subdodavatele, platby se dále zpožďují. Přitom v těchto dnech vrcholí boj o zakázky ve stavebnictví a zároveň boj o přežití, kdy se firmy často dostávají do druhotné platební neschopnosti. Veřejné zakázky v Evropské unii Vedle malého českého rybníka mají ovšem čeští podnikatelé nyní možnost účastnit se i trhu evropského. Po vstupu do Evropské unie je míra úspěšnosti a prosperity českých subjektů určována úrovní profesionality v oblasti jejich podnikání. Nejde však pouze o velikost podniku či nákladů na vědu a výzkum ve vztahu k hrubému domácímu produktu. Úspěch je a bude ovlivňován i řadou neinvestičních faktorů. Půjde také o rychlé zvládnutí řady procedur, pochopení legislativy i tradic, místních zvyků v jednotlivých státech EU apod. Jednou z oblastí, která se bude českým subjektům v konkurenčním prostředí EU nabízet, jsou veřejné zakázky. Segment veřejných zakázek je klíčovým odvětvím hospodářství Evropské unie, připadá na něj asi 16 % celkového hrubého domácího produktu. Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky Hospodářská komora České republiky, Freyova 27, Praha 9, Tel: , Některé paragrafy zákona o veřejných zakázkách jsou pro české podnikatele stále velkým trápením

3 prosinec 08 str Obsah slovo prezidenta...veřejné zakázky...3 export...užitečné hospodářské vztahy ČR s Východem...6 z bruselu...novelizovaná směrnice o Eurovinětách...7 komora pomáhá...navigace a pomoc při podnikání...8 rozhovor...ziskem nemusí být vždy jen peníze zásah na komoru...jinak to byl ale dobrý rok...15 budoucnost... Přístup evropských politiků mne nepříjemně překvapil reportáž...lesk a bída české bižuterie téma měsíce...veřejné zakázky oblast bedlivě sledovaná dotace...dotační poradenství HK ČR...24 granty...nebojte se fondů EU...25 anketa... Vánoce osobností z titulních stránek podnikání...vánoce svátky klidu, ale také dobrý byznys český ÚSPĚCH...Měří tři metry a je to kolo perspektiva...ukradli mi doménu! WWW v národním jazyce? firemní FINANCE...Pojistné balíčky více druhů pojištění v jedné smlouvě...40 Jak nedělat chyby v kapitálové struktuře...41 osobní FINANCE...Stojí za to půjčit si na dárky?...42 Jízda bez povinného ručení? Jen pro značně otrlé PRÁVO A DANĚ...Aby vás změny nezaskočily...46 Právní vykročení do roku Daňový pohled na zaměstnanecké benefity Názor daňového specialisty...50 víno...fenomén Champagne...52 jméno jako značka...když podnikají nejkrásnější Češky...53 LEADERSHIP...Peklo a ráj delegování...54 pokr...pokr (nejen) pro podnikatele...55 styl...dorty byly jsou a budou zdraví A RELAX...Zaktivujte tělo i mysl (X.)...57 technománie...binární nemoci, poruchy a jejich lékaři úspěšní...legenda o krabičkách na bonbóny a Grappa v rukou čtyř Italek řemesla...betlémy k Vánocům patřily a patří i dnes aktuálně...mladí řemeslníci s oceněním od HK ČR...66 Polovina firem zaměstnancům v příštím roce nepřidá

4 str. 6 prosinec 08 str. 7 export z bruselu Podpora ekonomických a obchodních vztahů s východními zeměmi, např. s Ruskou federací, Ukrajinou, Kazachstánem, Čínou, je nedílnou součástí české exportní strategie. V tomto směru sehrávají nezastupitelnou pozitivní úlohu mezivládní a smíšené komise pro ekonomickou a vědecko- -technickou spolupráci, které řídí ministerstvo průmyslu a obchodu. Užitečné hospodářské vztahy ČR s Východem Na jednání těchto komisí většinou navazují setkání podnikatelů, která tak s podporou státních institucí vytvářejí prostor pro důležitá obchodní rozhodnutí. Je velmi užitečné, jsou-li na těchto jednáních přítomni také zástupci České exportní banky a.s. a Exportní a garanční pojišťovací společnosti a.s., neboť tím tato jednání nabývají pravou podnikatelskou podobu. Důležité připomínky podnikatelů Vítáme připomínky ze strany podnikatelů. Je to ta nejlepší zpětná vazba, ze které potom vycházejí návrhy na zlepšení přípravy podnikatelských misí a výstav bez ohledu na to, zda je organizuje naše Komora pro hospodářské styky se SNS, hospodářská komora nebo Svaz průmyslu a dopravy. Informace pro podnikatelskou sféru, mají-li být užitečné, musí být konkrétní a srozumitelné. S tímto cílem připravujeme pod hlavičkou hospodářské komory seminář o podpoře českého vývozu. Chceme představit nové produkty České exportní banky a EGAPu, chceme více využít informačních míst HK ČR a v neposlední řadě popsat specifika vývozu do tzv. východních zemí, kde naše Komora SNS sehrává významnou roli. Nevyužité možnosti Nevyužili jsme ještě všech možností na vytvoření pružného a praktického systému výměny informací o podmínkách podnikání ve východních zemích. Proto naše Komora SNS připravuje publikace na téma Podmínky a perspektivy pro uplatnění českého zboží, služeb a kapitálu na trhu. Dosud jsme připravili takovéto publikace o trhu Ruské federace a Ukrajiny, chystáme Kazachstán a bude-li zájem ze strany podnikatelů, připravíme další. Samozřejmě že na dané téma připravíme semináře pro zainteresované firmy, abychom informace z publikace mohli obohatit o názory z diskuse a vyslechnout Nespoléhat se jen na jeden kohout a potom už vzít kalkulačku a spočítat, odkud je dovoz nejlacinější názory představitelů státní správy a finančních a bankovních institucí. Za důležitý předpoklad pro posílení hospodářských vztahů s Východem považujeme zpřesňování nebo uzavírání příslušných ekonomických a technických mezistátních dohod. V situaci, kdy je již reálný vývoz českého kapitálu, vychází do popředí především dohody o ochraně investic a zamezení dvojímu zdanění. Dalším z důležitých předpokladů podnikatelského úspěchu na Východě je poznání geografické a hospodářské struktury dané země. Rusko není jen Moskva, Ukrajina není jen Kyjev. Znalost regionů státu, jejich ekonomické síly, vnitřních politických podmínek a kontakty na vysoké představitele místní samosprávy to jsou základní předpoklady úspěchu. Diverzifikace dovozu Samozřejmě že všichni, kteří se snažíme posílit hospodářské vztahy s Východem, musíme beze zbytku respektovat politická rozhodnutí vlády. V tomto smyslu považuji za nejvýznamnější rozhodnutí z počátku 90. let o diverzifikaci dovozu základních energetických surovin. Laicky řečeno, nespoléhat se jen na jeden kohout a potom už vzít kalkulačku a spočítat, odkud je dovoz nejlacinější. K posílení spolupráce s Východem mohou také přispět naše zkušenosti s členstvím v EU. Příprava a naplňování Asociační dohody EU ČR, zkušenosti s legislativním procesem EU, zkušenosti s EU byrokracií, hospodářské vztahy ČR za rámec vnitřního trhu EU, to jsou jen některé náměty užitečné pro naše partnery. Třeba jen proto, aby neopakovali některé naše chyby. Jsem přesvědčen, že jsme dospěli do situace, kdy lze pragmaticky, užitečně a správně nastavit režim spolupráce mezi státní správou, hospodářskými, obchodními a teritoriálními komorami a podnikatelskou sférou. Doc. Ing. Václav Petříček, CSc., předseda představenstva Komora pro hospodářské styky se Společenstvím nezávislých států Foto: Shutterstock.com, archiv Novelizovaná směrnice o Eurovinětách Evropská komise ve snaze učinit dopravní sektor šetrnější k životnímu prostředí představila novou strategii, která by měla zajistit, aby poplatky v dopravě odrážely skutečné náklady celé společnosti. Strategie je součástí balíčku tzv. Zelené dopravy, jež obsahuje současná environmentální opatření v dopravě (např. Evropský systém obchodování s povolenkami a zdanění pohonných hmot) a navrhuje opatření nová pro všechny dopravní prostředky s cílem učinit dopravu zelenější. V rámci balíčku Komise rovněž navrhuje novelizovat směrnici o Eurovinětách (1999/62/EC) umožňující členským státům podrobit nákladní vozidla poplatkům za externí náklady jako je znečištění ovzduší, hluk a přetížení dopravy. Komise odhaduje, že internalizace externích nákladů v silniční dopravě bude mít přínos na snížení nákladů spojených s kongescemi o jednu miliardu eur a sníží negativní dopad silniční dopravy na životní prostředí. Dopravci se budou muset vyrovnat s další administrativní zátěží a vyššími výdaji na externí náklady, které společnosti způsobují Vliv na konkurenceschopnost Přijetí novelizované směrnice o Eurovinětách se zajisté promítne do konkurenceschopnosti evropské silniční dopravy. Dopravci se budou muset vyrovnat s další administrativní zátěží a vyššími výdaji na externí náklady, které společnosti způsobují (princip tzv. znečišťovatele), což nepochybně povede ke zvýšení cen. Evropská komise odhaduje, že návrh přinese průměrné zvýšení mýtného pro silniční dopravce maximálně o 25 %, což povede ke zvýšení jejich nákladů maximálně o 3-4 %. Evropští silniční dopravci jsou ale již nyní podrobeni řadě environmentálních opatření jako jsou rostoucí ceny pohonných hmot a jejich zdanění, emisní a bezpečnostní standardy, legislativa kvality vzduchu, přidružený výzkum, státní podpora veřejné dopravy, apod. Dle slov silničních dopravců je již 99 % externích nákladů (bez kongescí) silniční dopravou internalizováno a je nepřijatelné, aby byla silniční doprava podrobena dalším poplatkům bez provedení hloubkových analýz. Internalizace nákladů je velmi složitá s ohledem na jejich původ a o to složitější, bereme-li v potaz několik rozdílných systémů. Podrobná analýza alternativních opatření nabízejících efektivnější, levnější a administrativně méně náročná řešení pro snížení externích nákladů je tudíž klíčová. Z tohoto důvodu volají silniční dopravci po nahrazení principu znečišťovatele principem nejlevnějšího řešení, které by co nejméně zatížilo celou společnost a bralo v potaz i pozitivní externality ve formě nově vytvořených pracovních míst, spojení odlehlých oblastí s centry, apod. Některé externí náklady klimatické změny a dopravní nehody jsou již internalizovány pomocí specifických opatření (pojištění a zdanění), a proto nebyly do návrhu zahrnuty. Dopravci rovněž požadují z návrhu vyjmout kongesce, které jsou nákladní dopravou způsobené jen částečně. Zpravidla je silniční přetížení způsobeno dopravními nehodami a pracemi na silnici. Silniční dopravci sami mají zájem na odstranění kongescí, neboť pro ně představují dodatečné výdaje a ztrátu času. Znevýhodnění evropských dopravců? Přestože si návrh Evropské komise klade za cíl snížit počet kongescí, zmírnění negativních dopadů dopravy na životní prostředí a úsporu paliva, mohl by přispět ke znevýhodnění evropských dopravců a ohrozit konkurenceschopnost mezi různými dopravními prostředky. Zejména železniční dopravci upozorňují, že jsou podrobeni externím nákladům, a proto by měla Euroviněta umožnit členským státům zpoplatnit i silniční dopravu, tak aby všechny dopravní prostředky podléhaly stejným pravidlům. Na pracovní snídani CEBRE, pořádané 5. listopadu v Bruselu přislíbil náměstek ministra dopravy Emanuel Šíp, že bude České předsednictví usilovat o nalezení rovnováhy mezi různými režimy a diskutovat se širokou veřejností. Princip znečišťovatele však plánuje v návrhu uchovat. Za další priority českého předsednictví v oblasti dopravy lze očekávat bezpečnost silničního provozu, inteligentní dopravní systémy, budoucí TEN-T politiku a snížení administrativní zátěže v evropské dopravě. Návrhem na zpoplatnění nákladních vozidel se rovněž zabývá Výbor dopravy a turismu Evropského parlamentu. Zprávu plánuje parlament předložit v lednu a hlasovat o ní na březnovém plenárním zasedání. Alena Vlačihová CEBRE Česká podnikatelská reprezentace v Bruselu

5 str. 8 komora pomáhá Pro mnohé podnikatele se stala informační místa Hospodářské komory ČR (INMP) spolehlivým rádcem, bez kterého se obejdou jen těžko. Rychlost a informační hodnota odpovědi na dotaz znamenají dobrou zkušenost. Díky ní se podnikatelé na službu obracejí opakovaně, nezřídka i pětkrát. HK ČR však ráda pomáhá i úplným začátečníkům a vede jejich první kroky v podnikání. Navigace a pomoc při podnikání Foto: Shutterstock.com, archiv Provoz e-shopu Filip Schovánek z Prahy obchoduje s elektronikou a potřebami pro golf. Provozuje dvě kamenné prodejny a e-shop, kvůli kterému se již několikrát obracel na Informační místo pro podnikatele. Na své dotazy používám elektronický formulář a pro upřesnění do kontaktního místa volám, prozradil podnikatel. Poslední dva dotazy si vyžádaly konzultaci právníka. Ve své nabídce mám golfové hole jisté značky, jejíž anglický distributor s tím měl problém. Začal mě bombardovat y, že prý nemám právo na prodej produktu. Hrozil mi žalobou, tvrdil, že mi hrozí stíhání podle anglického práva. Přestože byl F. Schovánek přesvědčený, že je v právu a potvrzovaly to všechny smlouvy, chtěl jistotu. Napsal pracovníkům královéhradecké kanceláře při HK ČR, kteří mu již několikrát dobře poradili. Potvrdili správnost mého počínání. Zboží jsem nestáhnul, nevlídné maily mi už přestaly chodit. Odesílatelé to asi jenom zkoušeli, žádné žalobě nečelím. Druhou otázku obchodník nadepsal titulkem Závaznost ceny v e-shopu. Většinu zboží nakupuji v zahraničí. Kvůli výkyvům kurzu koruny nejsem schopný garantovat cenu uváděnou v e-shopu a přesto nechci zákazníky odrazovat vyšší cenou, která by mohla pokrýt výkyvy měnového kurzu, vysvětluje F. Schovánek. Do obchodních podmínek jsem proto chtěl dát klauzuli, podle které by uvedená cena měla být pouze orientační, konečnou cenu bych stanovil podle aktuálního kurzu v momentě objednávky. Ale nevěděl jsem, zda je tento postup správný. Zaslaná odpověď obsahovala výňatek z Občanského zákoníku, který upravuje danou oblast, a praktické návrhy řešení. Na radu Petra Kohouta z hospodářské komory jsem vytvořil skript, který pravidelně aktualizuje ceny zboží v e-shopu, uzavírá podnikatel. Jednoduché řešení, které se osvědčilo! Anglický distributor mi hrozil mi žalobou tvrdil, že mi hrozí stíhání podle anglického práva. Zpoždění faktur Postavit se na vlastní nohy, začít s podnikáním. To bylo přání sedmadvacetiletého Filipa Chupaně a s prvními kroky v novém prostředí mu pomoha Hospodářská komora České republiky prostřednictvím pražské kanceláře. Zakládám doručovací službu. Potřeboval jsem poradit především s některými detaily obchodních podmínek. Zajímaly mě zákony, týkající se úroku z prodlení splatnosti faktur. Zpožďování plateb nejvíce ohrožuje drobné podnikatele, a tak je pro ně znalost příslušných zákonů více než nezbytná. Odpověď jsem dostal přesně za čtyři dny. Byly v ní všechny zákony, dále odkazy na další informace ze stránek České národní banky a portálu veřejné správy, které mi velmi pomohly. Nakonec jsem dostal doporučení, jak předcházet komplikovanému vymáhání neproplacených faktur pomocí záloh a dalších instrumentů, říká spokojený tazatel. Již brzy se chystá rozvázat zaměstnanecký poměr a otevřít vlastní firmu. Průběh insolvenčního řízení Předluženost pražské gastronomické firmy donutila jejího jednatele Petra Hermu podat insolvenční návrh. Firmá nemá téměř žádný majetek, její závazky jsou asi milion korun. Potřeboval jsem vědět, na jaký soud se mám obrátit a jak postupovat při podání insolvenčního návrhu, vysvětluje jednatel. Pracovníci pražského kontaktního místa pro podnikatele mu zaslali kompletní informační balíček, příloha obsahovala i příslušný zákon. Dostal jsem vše, co jsem potřeboval vědět, a návrh podal. Informační servis funguje bezvadně, pouze bych uvítal kolonku, která by informovala o tom, v jaké fázi je dotaz. Zda byl přijat, zpracovává se a podobně, doporučuje Petr Herma. Také máte dotaz související s vaší podnikatelskou činností? Poradíme vám na mik Na pomoc a dobré rady mohou spoléhat podnikatelé i v královéhradeckém Informačním místě

6 str. 10 rozhovor prosinec 08 str. 11 rozhovor Foto: Dan Zahrádka Ziskem nemusí být vždy jen peníze Pro neziskový sektor je velkým ziskem, že má Rut Kolínskou: subtilní ženu, která disponuje jemnou kuráží, nevtíravou výdrží a odzbrojujícím snílkovstvím. Nebo to není snílkovství? Dokázala z ničeho vydupat Síť mateřských center, byla vyhlášena ženou Evropy i Sociálně prospěšnou podnikatelkou, Václav Havel o ní mluvil před prezidentskými volbami jako o možné nástupkyni Václava Klause. Foto: Dan Zahrádka Co si myslíte o českých podnikatelích? Znám podnikatele velmi sympatické, ale i takové, co jen hromadí peníze, aby si na tomto světě udělali finanční pomník, aniž by měli na paměti, že člověk nahý na svět přichází a nahý z něho odchází Samozřejmě jsem ráda, že existuje soukromé podnikání. Vzhledem k tomu, že pracuji v neziskovém sektoru, bych si moc přála, aby se tyto dva sektory nějak provázaly. Protože jeden bez druhého nemůže být. Aby nás, ze sektoru neziskového, podnikatelé vnímali jako užitečné spotřebitele protože v něm jsou ti, kteří kupují zboží, které se vyrábí, užívají služby, které nabízejí. A zároveň, aby si uvědomovali, že neziskový sektor drží společnost, přesněji tu její část, ve které se podnikat nedá, která zisk podle klasických ekonomických měřítek přinášet nemůže. Ale zisk v našem sektoru existuje také, ovšem nikoli finančního charakteru, ale vyjádřený hodnotami a vztahy: díky podané pomocné ruce se lepší životní podmínky jednotlivců i společnosti. Pochopení = Spolupráce Jak by mělo vypadat podle vás propojení neziskový sektor versus podnikatelé? Měl by se otevírat prostor pro spolupráci. Nerada bych používala slova jako podpora, pomoc, protože pouze tehdy, když se tento vztah postaví na bázi spolupráce, vyplyne z toho vzájemné pochopení a bude se prohlubovat. Vím, že to nejde ze dne na den. V první řadě je zapotřebí vytvořit správné podnikatelské prostředí, na které by pak mohlo navázat prostředí nadační. Podnikatelé slyší na handicapované, na někoho na úplném okraji společnosti, kdo je nemohoucí, určitě slyší na sport ale zatím pořád nejsou otevřeni něčemu, co je na první Znám podnikatele velmi sympatické, ale i takové, co jen hromadí peníze, aby si na tomto světě udělali finanční pomník pohled tzv. normální. A tam patří i mateřská centra. Když se chtějí maminky sejít tak ať se scházejí, slýchám občas. Ale centra zahrnují i sociálně slabší maminky, matky z neúplných rodin a tvoří nadstavbu, která prospívá celé společnosti. To je oblast, která na první pohled nepotřebuje podporu. Ovšem na projekty a kampaně, které míří z center ven, do společnosti, peníze nutné jsou. A velmi špatně se shánějí. Bylo by dobré, aby si všichni nejen podnikatelé uvědomili, že když se nebude podporovat to normální, které nese hlavní oporu společnosti, může se stát, že ti tzv. normální nevydrží a mohou se dostat na okraj společnosti také Zmínila jste kampaně, které oslovují celou veřejnost. Mohla byste některou přiblížit? Atraktivní je Táta dneska frčí posílení role otce v rodině. Přibližuje je jako součást rodiny, kde tatínek svého potomka přebaluje, vede kočárek, je na mateřské, resp. otcovské dovolené Aby aktivní otec byl společensky vnímán jako běžná záležitost. No, hlavně ať si to škarohlídi nepřizpůsobí na Táta dneska frčí za jinou Takováto souvislost nás ani nenapadla, věřím, že nikoho. Dnešní tatínkové se stále více věnují dětem, do center jich také přichází víc. Ráda bych zmínila i kampaň Město pro děti tam se mateřská centra v jednotlivých městech soustředila na zmapování situace, konkrétně na pohyb s dítětem ve městě, volnočasové aktivity ve městě, hřiště, atd. Poznatky pak centra řeší s obecními zastupiteli, s radnicemi a zkušenosti v rámci této spolupráce máme velmi dobré. Považujete se vy sama za podnikatelku? Svým způsobem ano. Navíc když jsem byla označena Podnikatelkou sociálně prospěš-

7 str. 12 prosinec 08 str. 13 rozhovor rozhovor Mateřská centra Dnes je jich u nás téměř 300. Jsou to občanská sdružení poskytující společenský azyl rodinám s malými dětmi: ze všech sociálních vrstev, bez rozdílu rasy či smýšlení. Nejčastěji je zřizují matky na mateřské dovolené, stále více se v nich objevují i tatínkové. Centra se podílejí na jednorázových akcích i dlouhodobých projektech, s náplní tvořivou, vzdělávací, sportovní i rekvalifikační. Centra pomáhají maminkám vyjít ze společenské izolace, v konečném důsledku přispívají k harmonii v rodině i k rozvoji občanské společnosti. Financovaná jsou z vlastních osobních prostředků zpočátku z rodinných rozpočtů, později závisí na úspěšnosti vypracovaných projektů. V ideálním případě jim prostory poskytuje obec (někdy za minimální nájem) nebo církev. Zastřešuje a metodicky je vede Síť mateřských center. nou. Vrátím se však k první otázce v mém případě jde o podnikání v neziskovém sektoru, v němž, jak jsem řekla, podnikání přináší zisk hodnotový. A hodnotou je přece i spokojená rodina. V této oblasti podnikatelkou jsem. A také manažerkou tou ovšem dosti chaotickou. Což vyplývá z toho, že mám příliš bujaré nápady a vize, jenomže peněz na jejich realizaci je tak málo Máte živnostenské oprávnění? V neziskovém sektoru nemusíte mít živnostenský list. Když organizace, pro kterou pracujete, sežene peníze, máte možnost nějakého výdělku. Když ne, odměny nejsou. Struktura neziskových organizací kopíruje strukturu ziskových manažer, koordinátor tam musí být vždycky, stejně tak i někdo, kdo se stará o hledání finančních zdrojů. V tom je ta výrazná odlišnost od ziskového sektoru neziskový zdroje nevyrábí, ale hledá. Vyhledávají mateřská centra spíše maminky manželky zaměstnanců či podnikatelů? Na mateřských centrech mne fascinuje, že tam přicházejí maminky široké škály sociálních vrstev, vzdělání, partnerů. Jsou tam zastoupeny manželky osob samostatně výdělečně činných, manželky zaměstnanců, samoživitelky, maminky, které před mateřskou podnikaly, umělecky zaměřené maminky. A všechny ty různorodé sociální vrstvy jsou schopny spolu něco tvořit a vzájemně se obohacovat. Panuje představa, že úloha toho, kdo je sociálně zabezpečen, je pouze podporovat sociálně slabého, že od něho sám nemůže nic získat. A to není pravda, protože to obohacování je vzájemné. Nemám ráda zlehčování vztahů. Když dětství není vydařené, zápasí s tím člověk celý život. Proto si myslím, že investice do rodiny je tou nejlepší investicí. Ostatně kdysi se říkalo, že kdo má dítě, má jakoby milion, dnes je to určitě mnohem více V dnešním světě téměř rarita, ale přinášející radost a štěstí tři dcery a dva synové Rut Kolínské To byste mohla být, paní Kolínská, zařazena mezi nejbohatší Čechy Skoro ano, mám pět dětí první se mi narodilo ve čtyřiadvaceti, páté v osmatřiceti. No, ale přiznejme si, toto milionářství málokdo ocení Prezident nemá být kontroverzní Před prezidentskými volbami o vás Václav Havel mluvil jako o možné nástupkyni Václava Klause. Většina lidí to nazvala snílkovstvím. A vy? Samozřejmě první, co vás napadne, že je to obrovská výzva a začnete se sledovat, jestli byste obstála. Na druhou stranu jsme v situaci, která není revoluční, je nějak stabilizovaná. Zatímco v krizových dobách je osobnost prezidenta nesmírně důležitá, v dobách klidnějších se mi zdá, že se u nás přeceňuje. Vždy by to ale měla být osobnost, která má charisma vůdčího charakteru, s níž se dovede ztotožnit hodně lidí, kteří v něm vidí svého reprezentanta. Člověk, který je lehce názorově kontroverzní což u současného prezidenta cítím není ten pravý. Protože znepokojuje své občany. Když máme předsedat EU a hlava našeho státu je euroskeptická, to nemůže přinést nic moc dobrého. Evropě ani nám, bude tam pořád napětí. Ideální by podle mne bylo přejít do modelu německého, kdy se střídají různé osobnosti. Nicméně byla jste připravena kandidovat? Moc se o tom nepsalo. Když se u nás vysloví nějaké jméno na tento post buďto začnou lidi vzhlížet na označenou osobu s otevřenými ústy anebo začnou hledat na ní to špatné. V mém případě nastalo ze strany médií hluboké mlčení. A já osobně? Začala jsem přemýšlet, co bych zvládla, co nezvládla. Později jsem na toto téma hovořila i s Václavem Havlem ujišťoval mne, že nesmírně důležití jsou poradci. Určitě záleží na týmu, který si prezident k sobě vybere a na vzájemné důvěře. Takže příště? Samozřejmě ta výzva byla zajímavě silná, ale nakonec jsem řekla, že do toho nepůjdu. Protože dokud je prezident volen politickými stranami, tak musí vzejít iniciativa ohledně možných kandidátů právě od stran. Dovedla jsem si představit, že u těch, co mne znají napříč politickým spektrem vyjma jediné strany komunistické, bych možná podporu našla, necítila jsem však jejich odvahu pro takové řešení. Nezklamala vás v tomto směru strana zelených, ke které máte nejblíže? Já to tak neberu. Podle mne nebylo šťastné, že kandidovali dva ekonomové obdobného smýšlení. Kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby jako protikandidáta postavili absolutně jinou postavu a ještě k tomu ženu... Do přímé volby bych asi byla šla. Foto: Dan Zahrádka, archiv Jednou už jste měla do politiky málem nakročeno kandidovala jste za zelené do Evropského parlamentu. Před politickou kariérou mne zachránila poslední dcera, řekla jste. Moje politická kariéra by byla pravděpodobně začala hned po revoluci. Studovala jsem dálkově, dva měsíce po promoci jsem porodila druhé dítě a pak u mne nastala populační exploze... Svou profesi jsem tudíž nikdy nedělala. Začínat pracovní kariéru v osmatřiceti by bylo dost náročné, navíc se otevřely jiné možnosti i obzory a já patřila k těm, co byli z polistopadových změn nadšeni a toužili po tom, aby se honem honem vše zlepšilo. Otevřel se určitý prostor v komunální rovině, jenže já otěhotněla Takže na politickou kariéru pomyšlení nebylo. Navždy? Samozřejmě, že ne. Jinak to vnímáte, když jsou děti malé a když pak odrostou. Dneska mám jediný problém nedokážu se plně ztotožnit ani s jednou stranou. Tak to byste opravdu asi byla vhodnou prezidentkou Profilace jednotlivých politických stran a spolupráce téměř není, natož státotvorná. Tvrdě se vyhranily kategorie opozice koalice, co vymyslí koalice je hned špatně To se mi hrozně nelíbí a v poslední době to dělají všechny strany. V opozici i v koalici. Přece když má někdo dobrý nápad, tak bychom ho měli podporovat všichni! Kdyby nás teď slyšeli politikové, minimálně by se pousmáli Ano, je to asi ženské vidění. Stejně tak, když nebude spolupracovat ziskový a neziskový sektor tak společnost nikam neposuneme. Je potřeba se naučit žít vedle sebe a spolu. I s rozdíly kulturními. Jde přece o projev lidství že se dokážeme Bereme zdroje a nevracíme je tam. Když má někdo hlad je zapotřebí ho naučit chytat ryby. To je sociální podnikání vzájemně tolerovat a respektovat hranice. Nechat jiného člověka žít. A to i v celosvětovém měřítku, obávám se, že dokud se například nenaučí lidi v Africe využívat svého vlastního potenciálu a dokud my je nepřestaneme zneužívat, budeme se točit na místě Bereme zdroje a nevracíme je tam. Když má někdo hlad je zapotřebí ho naučit chytat ryby. Ne mu dát najíst. Dát najíst je charita. Naučit ho chytat ryby to je sociální podnikání. Když už jsme zabrousily do světa kterých osobností, bez ohledu na jakékoli hranice, si vážíte? Zaujalo mne mnoho osobností, jsou pro mne velkou inspirací, je těžké všechny jmenovat. V dětství jsem například obdivovala Martina Luthera Kinga, J. F. i Roberta Kennedyho, mimořádně silnou osobností byl Albert Schweizer, profesor Matějíček, Tomáš Baťa. A, jak jinak, Matka Tereza. Ovšem také zavražděná ruská novinářka Anna Politkovská a z těch živých? Charismatický je Barack Obama, mimořádně zajímavá je Magdalena Kožená osobnost světového rozměru, která navíc obdivuhodně slaďuje kariéru s výchovou dvou dětí. Úžasná maminka je Radůza s jedním malým dítětem a dvojčaty na cestě. Přemlouvala jsem ji k účasti na festivalu Concentus Moraviae a odmítla s úžasným odůvodněním nechce žádnou pečovatelku, jsou to její děti a chce si toho obdarování užít. Velmi mne zaujal přístup k životu hraběnky Bettiny Lobkowicz, nebo Carly Bruni, manželky francouzského prezidenta. Ta představuje přesně ten občanský rozměr vysoce postavených lidí, který se mi líbí. Hodně manželek politiků na nejvyšší úrovni umí být ve stínů svých partnerů, ač jsou možná většími osobnostmi než jejich protějšky. Tak to byl ten pozitivní výčet. Kdysi jste však řekla Nemám velké pochopení pro módní asertivní chování, mám raději Co na srdci, to na jazyku. Komu momentálně byste něco vytkla? Jestli ovšem má člověk právo někomu něco vytýkat Ale přiznávám, že mi opravdu leží na srdci současný prezident, protože je, podle mne, příliš zahleděn do svých představ světa a nevnímá situaci objektivně. A to nejen v oblasti ekologické. Chybí mu zpětná vazba. Všeobecně vidím, že čím jsou lidé výš pokud ztratí kontakt se zemí je to špatně. Dostat se do vyšších pozic ještě neznamená stát se lepším člověkem. A vytkla bych všem politikům, jejichž první reakce na něco, co vymyslí někdo jiný je okamžité hledání výhrad. Doporučovala bych napřed se zabývat nastoleným problémem a teprve pak tím, kdo jej podává. Nebo se tím, nejlépe, nezabývat vůbec. Protože podle mne v politickém rozhodování není důležité kdo přijde s nápadem, kam je zařazen ale s jakým přijde nápadem. Bohužel i média jsou zaměřena na vyhledávání negativních jevů a málo představují dobré příklady. To je ovšem hodně diskutabilní Podle mého receptu na chování máme vždycky napřed vidět to pozitivní, pak se i to negativní kritizuje lépe. Já s tím mám také problém. Řeknu vám konkrétní příklad. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje tzv. prorodinný balíček. Obsahuje několik výborných opatření, která pomohou rodinám, aby mohly dobře sladit rodinný a pracovní život. Je to shodou okolností záležitost, na které mají velký podíl i mateřská centra. Mohli jsme iniciovat řadu nápadů, měli jsme možnost návrh komentovat a připomínkovat a byli jsme vyslyšeni. Prorodinný balíček vychází z toho, co si lidé, jichž se to týká, přejí, a přesto byl jeho přínos v jednom celostátním deníku velmi zpochybněn. Přitom opak je pravdou! Mateřská není dovolená V poslední době se o vás mluvilo hlavně v souvislosti s výrazem mateřská dovolená. Rut Kolínská (55) Pochází z Havlíčkobrodska. Vystudovala nástavbu Umělecká řemesla, posléze etnografii a folkloristiku. V roce 1988 spoluzakládala ekologické sdružení Pražské matky, v r první mateřské centrum v České republice, v r Síť mateřských center v ČR, jíž je prezidentkou. Je nositelkou ceny Žena Evropy 2003, v roce 2005 obdržela od Schwabovy nadace titul Sociálně prospěšná podnikatelka. Je podruhé vdaná a má pět dětí: Terezii (31let), Josefa (24), Jana (22), Annu (21) a Viktorii (18). K nezapomenutelným kulturním zážitkům z poslední doby řadí koncert Leonarda Cohena i Magdaleny Kožené. Na dechovku ji nedostane nikdo, na rap však možná ano. Má ráda atmosféru komornějších divadel a také pár odzbrojujících nápadů: Kdyby tak výrobci zbraní a tabákových výrobků začali přemýšlet o změně produktů! A Národní knihovna měla vzniknout z historických kasáren, kde dnes stojí nákupní centrum Palladium. Snílkovství? Ano, ale proč bychom si to nemohli alespoň říkat

Každý problém je pro mne výzvou. Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26. Tři achillovky příjezdové turistiky strana 36

Každý problém je pro mne výzvou. Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26. Tři achillovky příjezdové turistiky strana 36 Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 9, září 2008 Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26 Tři

Více

Nová vláda nedávno předložila

Nová vláda nedávno předložila www.kompass.com Ročník Roãník 12 18 č. ã.1/2014 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: VŠICHNI CHCEME BÝT BOHATÍ

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: VŠICHNI CHCEME BÝT BOHATÍ Praktický průvodce světem podnikání Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji 10 czkomora.cz číslo 10 / ročník 8, říjen 2007 Zrušme investiční pobídky! strana 7 Proč je dobré

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony Rezervy jsou všude, říká Robert Beňačka, expert na efektivitu řízení str. 16 číslo 11 l 10. 11. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Legislativní

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

ale jedná se o kvalitu celého procesu, či spíše všech firemních procesů

ale jedná se o kvalitu celého procesu, či spíše všech firemních procesů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Kvalita výrobku nekončí www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je S kreditní kartou AURA další výhody Společnost Cetelem

Více

Kvalita investice do podnikání

Kvalita investice do podnikání Ročník 16 (11/2014) www.iprosperita.cz Promýšlíte nové webové stránky? Chcete originální novoročenku? Potřebujete pomoci s firemní grafikou? Rádi byste vylepšili logo? Hledáte pomoc? Volejte profesionály:

Více

Petr Zháňal. Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské potřeby. Muž, který ví, co chce. rozhovor na stranách 2 3. Osobnosti tohoto vydání:

Petr Zháňal. Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské potřeby. Muž, který ví, co chce. rozhovor na stranách 2 3. Osobnosti tohoto vydání: www.freshtime.cz Muž, který ví, co chce září 2014 Osobnosti tohoto vydání: Petr Zháňal Jan Houdek Jaroslav Kovář Ľuboslav Komár Zdeněk Juračka Pavel Hejzlar Petr Zháňal Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské

Více

Ing. Martin Tlapa, MBA, náměstek ministra průmyslu a obchodu

Ing. Martin Tlapa, MBA, náměstek ministra průmyslu a obchodu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 (4/2010) To nejcenější, co nesmíme ztratit, je schopnost tvořit Teď by měla přijít na řadu shoda nad cestovní mapou všech reforem, www.prosperita.info

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 3 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE o radě, unii a farizejství a co zdraví? střechy a stříšky situace v české republice střecha zbytečnost, možnost nebo nutnost? střecha na

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

i ekonomii Zdravý rozum v životě Outsourcing mezd? Podle firem se stále nevyplatí Odnaučte se odkládat věci na zítřek 9/2013 téma Outsourcing v HR

i ekonomii Zdravý rozum v životě Outsourcing mezd? Podle firem se stále nevyplatí Odnaučte se odkládat věci na zítřek 9/2013 téma Outsourcing v HR HR forum vydavatel 9/2013 odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe PartneŘi časopisu Ta nejlepší řešení vznikají společně Talent management a komplexní rozvojové programy

Více

informační bulletin Občanské demokratické strany 4 / 2010 23. května odstartujeme posledních 120 hodin pro vítězství. Zveme všechny členy a příznivce.

informační bulletin Občanské demokratické strany 4 / 2010 23. května odstartujeme posledních 120 hodin pro vítězství. Zveme všechny členy a příznivce. informační bulletin Občanské demokratické strany 4 / 2010 23. května odstartujeme posledních 120 hodin pro vítězství. Zveme všechny členy a příznivce. AKTUALITY Akce pro rodiny s dětmi měla úspěch Mámo,

Více

Počty nevyřízených věcí se snižují

Počty nevyřízených věcí se snižují 9 / 2008 Zpravodajský měsíčník pro státní správu a podnikatele Síla koruny oslabuje průmysl Jak je na tom elektronizace justice Zajímavosti Národní technické knihovny Počty nevyřízených věcí se snižují

Více

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s.

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s. magazín 2014 časopis pro klienty společnosti Bohemia Servis Finance a.s. Generálníředitel ČPP a.s. Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti BS Money Centrum Dlouhodobý servis

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

K podnikání mě přivedla mizerná školení. Zdenka Vostrovská: Jak vybrat správný kurz pro firmu? 1/2014 3/2014

K podnikání mě přivedla mizerná školení. Zdenka Vostrovská: Jak vybrat správný kurz pro firmu? 1/2014 3/2014 1/2014 Vyšehrad 3/2014 Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy Jak vybrat správný kurz pro firmu? Zdenka Vostrovská: K podnikání mě přivedla mizerná školení editorial Hkp slovo z Hkp Se začátkem

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 NOVINKY 3 / 2011 Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 Vítěz kybernetických válek má na prsou lvíčka str. 14 15 Dnešní Švédsko je neformální, ale vysoce profesionální str. 28

Více

Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24

Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24 Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 (12/2008) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24

Více

Služby málem za hubičku Drobné práce hodně zlevnily. Chce to projít internet

Služby málem za hubičku Drobné práce hodně zlevnily. Chce to projít internet Václav Veverka: Stát šetří, a pak zbytečně utrácí str. 18 číslo 6 l 16. 6. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Služby málem za hubičku Drobné

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009

Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009 leden 2009 www.satum.cz AKTUALITY www.pojistovacidum.cz je nejnovějším projektem společnosti SATUM CZECH, který je zaměřen především na retailovou klientelu. Návštěvníci Pojišťovacího domu mohou postupně

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Krbcová. Hana. Na špičce jazyka. Věci se snažím vidět optikou čísel str. 1, 10 11, 13

Krbcová. Hana. Na špičce jazyka. Věci se snažím vidět optikou čísel str. 1, 10 11, 13 k v ě t e n 2 0 1 0 / 5 V y c h á z í j a k o p ř í l o h a č a s o p i s u P r o s p e r i t a Ž e n a, k t e r á s e n e z t r a t í Na špičce jazyka Eva Brixi Hana Krbcová Na špičce jazyka Cítím tvé

Více

Development v Praze znovu ožívá

Development v Praze znovu ožívá hkp Miminka Babies na Kampě 4/2012 Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy Development v Praze znovu ožívá Nebojte se změn, jděte jim vstříc! Gender aktuální společenské téma Kamerový systém

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více