BIOMECHANIKA KOLENNÍ KLOUB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIOMECHANIKA KOLENNÍ KLOUB"

Transkript

1 BIOMECHANIKA KOLENNÍ KLOUB

2 KOLENNÍ KLOUB (ARTICULATIO( GENU) Složený kloub, největší a nejsložitější v lidském těle. 3 kosti - femur, tibie, patela 3 oddíly - mediální, laterální, patelofemorální 4 ligamenta - MCL, LCL, ACL, PCL 2 menisky, artikulující chrupavka

3 KOLENNÍ KLOUB Femur Tibie Patela V kolenním kloubu spolu artikulují dvě nejdelší kosti, a tedy i páky lidského těla síly, které zde působí, jsou velké.

4 KOLENNÍ KLOUB Fibula slouží pro připojení tkání není v kontaktu s femurem nebo patelou není částí kolenního kloubu Anthony CP, Kolthoff NJ: Textbook of anatomy and physiology, ed 9, St. Louis, 1975, Mosby

5 KOLENNÍ KLOUB Úloha kolenního kloubu: umožnit stabilitu při současné mobilitě (Véle, 1997) Správná anatomická stavba, ale i souhra statických a dynamických stabilizátorů kolena Statické stabilizátory menisky (med., lat.), vazivový aparát (zkřížené a postranní vazy), kloubní pouzdro Dynamické stabilizátory svalový aparát

6 KOLENNÍ VAZY

7 LIG. CRUCIATUM ANTERIUS Vliv na ventrální posun tibie a předozadní stabilitu kloubu. při plné extenzi dojde k napnutí vazu při 15 flexi tenze vazu klesá minimální napětí mezi flexe s další flexí roste napětí zevní rotace vede k relaxaci vazu, vnitřní rotací se LCA napíná Nejčastější mechanismus poranění: náraz z vnějšího prostředí, násilná vnitřní rotace v konečné fázi extenze (typické pro lyžování, tenis nebo fotbal )

8 LIG. CRUCIATUM POSTERIUS Stabilizuje dorzální posun tibie v plné extenzi kolenního kloubu napjatá pouze posteromediální část, během 20 flexe relaxuje začíná se napínat část anterolaterální při 30 flexi se zvyšuje napětí vazu jako celku největší zatížení LCP je mezi flexe Nejčastější mechanismus poranění: násilný posun tibie dorsálně, hyperextenze kolena při sportu

9 KOLENNÍ VAZY Zkřížené vazy - nejmohutnější stabilizátory kloubu - pevnost 800 N (PCL) Mediální vaz - určuje rozsah zevní rotace, po jeho protětí se rozsah zevní rotace zvětší na dvojnásobek - pevnost 480 N (MCL)

10 ZKŘÍŽEN ENÉ VAZY Přední omezení posunu tibie dopředu a její vnitřní rotace Zadní omezení posunu tibie dozadu a její vnější rotace Čtyřnosníkový kinematický řetězec: AB přední, CD zadní D femur B A tibie C

11 ZKŘÍŽEN ENÉ VAZY Největší síla: 340 N vnitřní torzní moment při hyperextenzi kolena 305 N vnější torze flektované koleno je méně náchylné k poranění ACL i při torzi tibie

12 POSTRANNÍ KOLENNÍ VAZY Funkce: omezení úhlu vbočení a vybočení kolena, vnější a vnitřní rotace, předozadního posunu Různým hodnotám flexe v kolenním kloubu přísluší určité části vazu relativní skluz snopců

13 ZATÍŽEN ENÍ VAZŮ

14 PORANĚNÍ VAZŮ Mechanizmus poranění ACL pokusy s rychlým snížením těla s chodidlem v kontaktu s podložkou + flexe v koleni (zhoršení při působení vnějších sil na kolenním kloubu) hyperextenze v kolenním kloubu s vnitřní rotací tibie Ženy jsou více odolné proti poranění ACL širší pánev, větší flexibilita, méně vyvinutá muskulatura, externí torze tibie,

15 PORANĚNÍ VAZŮ Mechanizmus poranění PCL při rotaci nebo hyperextenzi kolena se současným poraněním dalších vazů přímý úder zepředu do flektovaného kolena pád na koleno ve flekčním postavení (síla tlačí tibii vzad proti femuru)

16 STABILITA KOLENNÍHO KLOUBU koordinace mezi vazivovým a svalovým aparátem neuromuskulární reflex, který slouží k ochraně struktur kolenního kloubu doba trvání cca 330 ms

17 BIOMECHANIKA KOLENNÍCH ORTÉZ Stabilizace LCA Poškození LCA Pohyb v kloubu Korekční princip

18 BIOMECHANIKA KOLENNÍCH ORTÉZ Stabilizace LCP Poškození LCP Pohyb v kloubu Korekční princip

19 POHYB V KOLENNÍM M KLOUBU proložíme-li středem kolenního kloubu tři základní roviny (frontální, sagitální a transverzální), protnou se ve třech přímkách označených jako X, Y a Z, které jsou zároveň osami možných pohybů v kolenním kloubu kolem těchto os je teoreticky možno provést celkem šest druhů pohybu: 3 rotační a 3 translační

20 POHYB V KOLENNÍM M KLOUBU - translační pohyb podél osy X jako přední a zadní zásuvkový příznak, - translační pohyb podél osy Z jako kompresi a distrakci, - translační pohyb podél osy Y není za normálních okolností možný

21 PROVEDENÍ POHYBU (TIBIO- FEMORÁLN LNÍ) Pro plnou extenzi rotace není možná vzájemný dotyk kondylů Rotace se uskutečňuje při současné flexi (největší při flexi v rozsahu ) zevní 21 vnitřní 17 Při flexi přes 90 se rotace snižuje vlivem měkkých tkání Působením axiálního tlaku klesá rozsah rotačních pohybů na polovinu oproti kloubu nezatíženému

22 PROVEDENÍ POHYBU (TIBIO- FEMORÁLN LNÍ) Iniciální rotace na počátku flexe a terminální rotace na konci extenze Válivý pohyb kondylů femuru po tibiálním plató Klouzavý pohyb kondylů femuru po tibiálním plató

23 FLEXE EXTENZE

24 OSA OTÁČEN ENÍ Tvar kloubních ploch největší význam má nesoustředné zakřivení kondylů v sagitální rovině. Jednotlivé části kloubní plochy mají různý poloměr křivosti, který se dorzálně postupně zmenšuje narůstá zakřivení kondylu. Neexistuje stálá osa pohybu, mění se v závislosti na stupni flexe. Hovoříme o tzv. okamžitém středu rotace.

25 UMÍST STĚNÍ OSY OTÁČEN ENÍ Trajektorie vytvořená z poloh osy při flexi/extenzi má tvar spirály nebo šroubovice.

26 Kondyly femoru evoluta

27 VNITŘNÍ A ZEVNÍ ROTACE Rozsah rotací se zvyšuje s postupnou flexí, a to hlavně během prvních 30 flexe. Největší rozsah rotačních pohybů je zhruba mezi 45 a 90 flexe. Údaje o rozsahu rotací se u různých autorů liší: Bartoníček (1986) uvádí rozsah vnitřní rotace 17 a zevní rotace 21, Hoppenfeld (1976) udává pro obě rotace hodnotu 10.

28 PROVEDENÍ POHYBU (TIBIO- FEMORÁLN LNÍ) Abdukce a addukce je taktéž možná s částečnou flexi kolene (plná extenze znemožňuje pohyb) Pasivní zvětšení abdukce a addukce se vyskytuje při flexi kolene <30

29 MENISKY Mediální meniskus je pevně srostlý s vnitřním kolaterálním vazem a s přední částí úponové šlachy m. semimembranosus méně pohyblivý.

30 FUNKCE MENISKŮ Zvětšují plochu kontaktu (až o 70 %), vyrovnávají různá zakřivení kloubních ploch, napínají kloubní pouzdro a brání jeho uskřinutí Rovnoměrně distribuují tlakové síly, působí jako tlumič Zvyšují stabilitu kolenního kloubu (zejména při poranění ACL) Zabraňují turbulenci synoviální tekutiny a tím zlepšují její lubrikační schopnost, zmenšují tření až o 20 %

31 MENISKY POHYB posun dopředu při extenzi posun vzad při flexi Bursy více než 10 v kolenním kloubu a jeho okolí, absorbují náraz a brání tření.

32 PATELOFEMORÁLN LNÍ KLOUB při flexi je patela přímo v kontaktu s kondyly femuru chová se jako osa otáčení levostranně dominantní větší plocha kontaktu povrchu je na laterální straně dva stupně volnosti klouzání pately po kondylech femuru

33 PATELOFEMORÁLNÍ KLOUB Patela mění tak směr tahu šlachy m. quadriceps femoris zvětšuje rameno síly umožňuje jeho efektivnější zapojení při pohybu. Patelofemorální kloub je při chůzi zatížen 1/2 tělesné hmotnosti, při chůzi do schodů 3,3 násobkem a při dřepu až 7 násobkem hmotnosti. Největší zatížení čéšky je při flexe (! práce v kleku, dřepy), vyhýbat se úhlu nad 60 flexe.

34 PATELOFEMORÁLN LNÍ KLOUB Patela je dynamizujícím prvkem extenčního aparátu kolenního kloubu. Tvoří kladku, na které dochází ke změně směru tahu m. quadriceps femoris nárůst síly. Větší změna tahu m. quadriceps femoris větší síla, která tlačí patelu proti přední ploše femuru poškození pately při zatížení v dřepu nebo v kleku.

35 PATELOFEMORÁLN LNÍ KLOUB

36 EXTENZE V KOLENNÍM M KLOUBU Q-ÚHEL Osa tahu m. quadriceps femoris distálně a lehce mediálně, osa lig. patele distálně a mírně laterálně osy svírají tupý úhel otevřený zevně. Patela má při kontrakci m. quadriceps femoris tendenci k lateralizaci je neutralizována celkovou anatomickou stavbou patelo-femorálního kloubu. K vyjádření valgozity se používá tzv. Q-úhel (quadriceps angle). Směru tahu svalu odpovídá spojnice spina iliaca anterior superior a středu pately, osa lig. patele je dána spojnicí středu pately a tuberositas tibie.

37 EXTENZE V KOLENNÍM M KLOUBU Q-ÚHEL U mužů je normální hodnota Q-úhlu do 10, u žen do 15. Hodnoty větší než 20 jsou považovány za patologické

38 ROZSAH POHYBU Aktivity Flexe kolene ( ) Chůze 67 Výstup do schodů 83 Sestup ze schodů 90 Sed Obouvání bot 106 Dřep 130 Flexe/extenze v sagitální rovině 0 až 140 Vnitřní/zevní rotace v transverzální rovině 0 až 45 /0 až 30

39 REAKČNÍ SÍLA V KLOUBU Velikost se mění v průběhu pohybu, podobně jako podíl jednotlivých svalů na celkové velikosti.

SPOJENÍ KOSTÍ. 1. Kosti jsou plynule spojeny některým z pojiv: vazivem (articulatio fibrosa) chrupavkou (articulatio cartilaginea) kostí (synostosis)

SPOJENÍ KOSTÍ. 1. Kosti jsou plynule spojeny některým z pojiv: vazivem (articulatio fibrosa) chrupavkou (articulatio cartilaginea) kostí (synostosis) SPOJENÍ KOSTÍ 1. Kosti jsou plynule spojeny některým z pojiv: vazivem (articulatio fibrosa) chrupavkou (articulatio cartilaginea) kostí (synostosis) 2. Kosti se navzájem dotýkají styčnými plochami spojení

Více

TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ

TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ BIOMECHANIKA KLOUBY TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ SYNARTRÓZA VAZIVO (syndesmóza) sutury ligamenta KOST (synostóza) křížové obratle CHRUPAVKA (synchondróza) symfýza SYNOVIÁLNÍ (diartróza) 1-5 mm hyalinní chrupavka

Více

Příloha II Speciální vyšetřovací testy kolenního kloubu. Příloha IV Příklady aplikace tejpů a kinezio-tejpů na kolenní kloub

Příloha II Speciální vyšetřovací testy kolenního kloubu. Příloha IV Příklady aplikace tejpů a kinezio-tejpů na kolenní kloub 5 PŘÍLOHY Příloha I/A Vazy v oblasti kolenního kloubu Příloha I/B Svaly v oblasti kolenního kloubu Příloha I/C Přehled svalů v okolí kolenního kloubu Příloha II Speciální vyšetřovací testy kolenního kloubu

Více

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KLOUBŮ

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KLOUBŮ BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KLOUBŮ TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ SYNARTRÓZA VAZIVO (syndesmóza) sutury ligamenta KOST (synostóza) křížové obratle CHRUPAVKA (synchondróza) symfýza SYNOVIÁLNÍ (diartróza) 1-5 mm hyalinní

Více

Kinetická analýza. jak staticky tak dynamicky a určit situaci, která způsobuje krajní momenty a síly.

Kinetická analýza. jak staticky tak dynamicky a určit situaci, která způsobuje krajní momenty a síly. Kinetická analýza umožňuje určit velikost sil a momentů působících na kloub, které jsou vyvozeny vahou těla působením svalů kladením odporu měkkých tkání vně aplikovaným zatížením jak staticky tak dynamicky

Více

Ligamenta cruciata - kruciální stabilizátory kolenního kloubu, funkční centrace kolene při sportovní zátěži!

Ligamenta cruciata - kruciální stabilizátory kolenního kloubu, funkční centrace kolene při sportovní zátěži! Ligamenta cruciata - kruciální stabilizátory kolenního kloubu, funkční centrace kolene při sportovní zátěži! Robert Frei Předolympijský medicínský seminář k ZOH 2014 v Soči 27.IX.2013, Praha! Stabilita

Více

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla BIOMECHANIKA PÁTEŘ PÁTEŘ Komponenty nosná hydrodynamická kinetická Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla PÁTEŘ STRUKTURA Funkce: stabilizace, flexibilita, podpora, absorpce nárazu,

Více

FUNKCE NOHY. STATICKÉ nosné (absorbovat energii dopadu) DYNAMICKÉ lokomoční (provedení odrazu)

FUNKCE NOHY. STATICKÉ nosné (absorbovat energii dopadu) DYNAMICKÉ lokomoční (provedení odrazu) BIOMECHANIKA NOHA FUNKCE NOHY Pro zcela specifickou lokomoční funkci lidské dolní končetiny je nezbytné, aby noha, která je terminálním článkem končetiny, plnila funkce: STATICKÉ nosné (absorbovat energii

Více

Fyzioterapie po poranění měkkého kolene se zaměřěním na zkřížené vazy

Fyzioterapie po poranění měkkého kolene se zaměřěním na zkřížené vazy Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Bakalářská práce Fyzioterapie po poranění měkkého kolene se zaměřěním na zkřížené vazy Zuzana Krausová 2006/2007 Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta

Více

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění a zlomeniny dolní končetiny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Luxace kyčelního kloubu Méně časté poranění Nejčastěji dorzální luxace mechanismem je síla v podélné ose femuru se současnou

Více

UNIVERZITA KARLOVA. Fakulta tělesné výchovy a sportu

UNIVERZITA KARLOVA. Fakulta tělesné výchovy a sportu UNIVERZITA KARLOVA Fakulta tělesné výchovy a sportu Vliv chirurgického ošetření poraněné nitrokloubní chrupavky kolenního kloubu na vybrané reologické parametry Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Obr. 3 Postranní vazy (Gross, Fetto, Rosen, 2005) (Gross, Fetto, Rosen, 2005)

Obr. 3 Postranní vazy (Gross, Fetto, Rosen, 2005) (Gross, Fetto, Rosen, 2005) I. Anatomie kolenního kloubu Obr. 1 Pohled na kloubní plochu tibie s menisky (Drugová, Kolář, 1974) Obr. 2 Zkřížené vazy Obr. 3 Postranní vazy (Gross, Fetto, Rosen, 2005) (Gross, Fetto, Rosen, 2005) Obr.

Více

Anatomie kolenního kloubu

Anatomie kolenního kloubu Anatomie kolenního kloubu Kolenní kloub kloub superlativů Největší Nejsložitější Dvě nejdelší páky (kosti) těla Nejmohutnější vazivový aparát Nejmohutnější svalový aparát Velmi frekventní závažná poranění

Více

POROVNÁNÍ ZAPOJENÍ MUSCULUS VASTUS MEDIALIS VE VYBRANÝCH CVICÍCH U PACIENTŮ PO LÉZI LCA

POROVNÁNÍ ZAPOJENÍ MUSCULUS VASTUS MEDIALIS VE VYBRANÝCH CVICÍCH U PACIENTŮ PO LÉZI LCA Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství POROVNÁNÍ ZAPOJENÍ MUSCULUS VASTUS MEDIALIS VE VYBRANÝCH CVICÍCH U PACIENTŮ PO LÉZI LCA Kineziologická laboratoř

Více

Vařeka, I., Vařeková, R. (2009). Kineziologie nohy. Olomouc: Vydavatelství UP. 1.2 Terminologie

Vařeka, I., Vařeková, R. (2009). Kineziologie nohy. Olomouc: Vydavatelství UP. 1.2 Terminologie 1.2 Terminologie Terminologie pohybů a vzájemného postavení segmentů nohy má řadu úskalí a nedostatků. Některé jsou obecné a lze se s nimi setkat i při popisu pohybů a postavení v jiných částech těla,

Více

PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY. Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc.

PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY. Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc. PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc. TRANSTIBÁLNÍ AMPUTACE Amputace dolní končetiny provedená mezi hlezenním kloubem a kolenním kloubem.

Více

OPERAČNÍ POSTUP REKONSTRUKCE PCL METODOU BTB

OPERAČNÍ POSTUP REKONSTRUKCE PCL METODOU BTB OPERAČNÍ POSTUP REKONSTRUKCE PCL METODOU BTB Rekonstrukce PCL metodou BTB. Poloha pacienta a) Pacient leží na zádech, operovaná končetina je podepřená o pohyblivý stojan, který zabezpečí pohyb končetiny

Více

Pokus o srovnání působení sil na kolenní kloub v dřepu a v mírném podřepu u fotbalistů a stolních tenistů.

Pokus o srovnání působení sil na kolenní kloub v dřepu a v mírném podřepu u fotbalistů a stolních tenistů. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií Katedra kinantropologie Pokus o srovnání působení sil na kolenní kloub v dřepu a v mírném podřepu u fotbalistů a stolních tenistů. Bakalářská práce

Více

Přednáška Klinická kineziologie II Kinetika kloubů ruky

Přednáška Klinická kineziologie II Kinetika kloubů ruky Přednáška Klinická kineziologie II 25. 3. 2013 Kinetika kloubů ruky - pohyblivost ruky patří z největší části do oblasti jemné motoriky = větší roli zde hraje pohybová koordinace, než svalová síla - pro

Více

Masarykova univerzita Lékařská fakulta

Masarykova univerzita Lékařská fakulta 1 Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PLÁN U PORUCH MĚKKÝCH STRUKTUR KOLENNÍHO KLOUBU Bakalářská práce v oboru fyzioterapie a léčebné rehabilitace Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

KVANTITATIVNÍ ANALÝZA VENTRÁLNÍHO POSUNU BÉRCE V KOLENNÍM KLOUBU POMOCÍ SYSTÉMU QUALYSIS A PŘÍSTROJE ROLLIMETR

KVANTITATIVNÍ ANALÝZA VENTRÁLNÍHO POSUNU BÉRCE V KOLENNÍM KLOUBU POMOCÍ SYSTÉMU QUALYSIS A PŘÍSTROJE ROLLIMETR UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu KVANTITATIVNÍ ANALÝZA VENTRÁLNÍHO POSUNU BÉRCE V KOLENNÍM KLOUBU POMOCÍ SYSTÉMU QUALYSIS A PŘÍSTROJE ROLLIMETR MAGISTERSKÁ PRÁCE VENTRÁLNÍ POSUNU

Více

Masarykova univerzita Lékařská fakulta

Masarykova univerzita Lékařská fakulta Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U PACIENTA S TRAUMATICKÝM POSTIŽENÍM KOLENNÍHO KLOUBU A NESTABILNÍM KOLENEM Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí bakalářské

Více

PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY. Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc.

PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY. Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc. PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc. TRANSTIBÁLNÍ AMPUTACE Amputace dolní končetiny provedená mezi hlezenním kloubem a kolenním kloubem.

Více

pneumatiky a kola zavěšení kol odpružení řízení

pneumatiky a kola zavěšení kol odpružení řízení Podvozky motorových vozidel Obsah přednášky : pneumatiky a kola zavěšení kol odpružení řízení Podvozky motorových vozidel Podvozky motorových vozidel - nápravy 1. Pneumatiky a kola. Zavěšení kol 3. Odpružení

Více

PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ KONČETIN Z PŘETĚŽOVÁNÍ

PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ KONČETIN Z PŘETĚŽOVÁNÍ PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ KONČETIN Z PŘETĚŽOVÁNÍ NEMOC Z POVOLÁNÍ - POJEM A DEFINICE -z pohledu pacienta -z pohledu lékaře -z hlediska legislativy: diagnóza, závažnost, pracovní anamnéza, příčinná souvislost

Více

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po plastice předního a zadního zkříženého vazu kolenního kloubu

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po plastice předního a zadního zkříženého vazu kolenního kloubu UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po plastice předního a zadního zkříženého vazu kolenního kloubu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

Poranění předního zkříženého vazu

Poranění předního zkříženého vazu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií Katedra kineziologie Poranění předního zkříženého vazu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc. Vypracovala: Kateřina

Více

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA RAMENNÍHO PLETENCE

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA RAMENNÍHO PLETENCE BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA RAMENNÍHO PLETENCE USPOŘÁDÁNÍ RAMENNÍHO PLETENCE Kosti: lopatka, kost klíční, kost pažní, kost hrudní Klouby: akromioklavikulární (AC), sternoklavikulární (SC), glenohumerální-ramenní

Více

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby.

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby. Anatomie I přednáška 3 Spojení kostí. Klouby. Obsah přednášek Úvod. Přehled studijní literatury. Tkáně. Epitely. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Spojení kostí. Klouby. Páteř, spojení

Více

Masarykova Univerzita Lékařská fakulta

Masarykova Univerzita Lékařská fakulta Masarykova Univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U PORUCH MĚKKÝCH STRUKTUR KOLENNÍHO KLOUBU Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Veronika Mrkvicová

Více

Svaly dolní končetiny

Svaly dolní končetiny Svaly dolní končetiny Mm. coxae Musculus iliopsoas ZAČÁTEK:disci intervertebrales a vazivové snopce po straně bederní páteře, fossa iliaca ÚPON: trochanter minor femoris INERVACE: plexus lumbalis FUNKCE:

Více

Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů. Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry

Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů. Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry Na Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry Interdisciplinární charakter ergonomie Ergonomie

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury PORANĚNÍ PŘEDNÍHO ZKŘÍŽENÉHO VAZU KOLENA A POOPERAČNÍ REHABILITACE Diplomová práce (bakalářská) Autor: Ivana Hrdličková, fyzioterapie Vedoucí práce:

Více

Fyzioterapeutické postupy po poškození měkkého kolene

Fyzioterapeutické postupy po poškození měkkého kolene Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Fyzioterapeutické postupy po poškození měkkého kolene Bakalářská práce Vedoucí páce: Autor: Mgr. Alena Bínová 2009 Kateřina Jakešová

Více

BIOMECHANIKA. 3, Geometrie lidského těla, těžiště, moment setrvačnosti

BIOMECHANIKA. 3, Geometrie lidského těla, těžiště, moment setrvačnosti BIOMECHANIKA 3, Geometrie lidského těla, těžiště, moment setrvačnosti Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D. GEOMETRIE LIDSKÉHO TĚLA Segmenty těla jsou části

Více

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po laterální luxaci pately

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po laterální luxaci pately UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Katedra fyzioterapie Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po laterální luxaci pately Bakalářská práce Vedoucí práce Mgr. Svatava Neuwirthová

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lukáš Tauchman

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lukáš Tauchman UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lukáš Tauchman UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Pohybová rehabilitace po operaci předního zkříženého

Více

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Pavla Holečková Pozdní následky úrazu kolenního kloubu Late consequences of knee injury

Více

BIOMECHANICKÝ ROZBOR VYBRANÝCH PORANĚNÍ VAZŮ KOLENNÍHO KLOUBU BIOMECHANICAL ANALYSIS OF SELECTED KNEE LIGAMENT INJURIES

BIOMECHANICKÝ ROZBOR VYBRANÝCH PORANĚNÍ VAZŮ KOLENNÍHO KLOUBU BIOMECHANICAL ANALYSIS OF SELECTED KNEE LIGAMENT INJURIES Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra tělesné výchovy Studijní program: Tělesná výchova a sport Studijní obor: Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Více

Poranění kolenního kloubu a následná fyzioterapie po plastice křížových kolenních vazů

Poranění kolenního kloubu a následná fyzioterapie po plastice křížových kolenních vazů Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Poranění kolenního kloubu a následná fyzioterapie po plastice křížových kolenních vazů Autor práce: Libor Škabroud Vedoucí práce:

Více

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KOSTERNÍHO SUBSYSTÉMU

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KOSTERNÍHO SUBSYSTÉMU BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KOSTERNÍHO SUBSYSTÉMU MECHANICKÉ VLASTNOSTI BIOLOGICKÝCH MATERIÁLŮ Viskoelasticita, nehomogenita, anizotropie, adaptabilita Základní parametry: hmotnost + elasticita (akumulace

Více

ANATOMIE DOLNÍCH KONČETIN

ANATOMIE DOLNÍCH KONČETIN ANATOMIE DOLNÍCH KONČETIN KOSTRA DOLNÍ KONČETINY "Noha je umělecký výtvor složený ze 26 kostí, 107 vazů a 19 svalů" skládá se ze dvou částí pletenec dolní končetiny (spojení končetiny s trupem) kostry

Více

BIOMECHANIKA ŠLACHY, VAZY, CHRUPAVKA

BIOMECHANIKA ŠLACHY, VAZY, CHRUPAVKA BIOMECHANIKA ŠLACHY, VAZY, CHRUPAVKA FUNKCE ŠLACH A VAZŮ Šlachy: spojují sval a kost přenos svalové síly na kost nebo chrupavku uložení elastické energie Vazy: spojují kosti stabilizace kloubu vymezení

Více

Univerzita Karlova v Praze. Bakalářská práce Tomáš Krajíček

Univerzita Karlova v Praze. Bakalářská práce Tomáš Krajíček Univerzita Karlova v Praze Bakalářská práce 2006 Tomáš Krajíček Univerzita Karlova v Praze 2. lékařská fakulta Obor: Fyzioterapie Název bakalářské práce: Fyzioterapie po plastice ligamentum crutiatum anterius

Více

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Průběh terapie Pacientka celkem absolvovala 10 fyzioterapií, kdy při první návštěvě bylo provedeno vstupní kineziologické vyšetření na jehož základě byla stanovena terapie.

Více

BIOMECHANIKA SPORTU ODRAZ

BIOMECHANIKA SPORTU ODRAZ BIOMECHANIKA SPORTU ODRAZ Co je to odraz? Základní činnost, bez které by nemohly být realizovány běžné lokomoční aktivity (opakované odrazy při chůzi, běhu) Komplex multi kloubních akcí, při kterém spolupůsobí

Více

Změny reologických vlastností při různých stupních flexe v koleni

Změny reologických vlastností při různých stupních flexe v koleni UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Změny reologických vlastností při různých stupních flexe v koleni Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Monika Šorfová, PhD. Vypracovala:

Více

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Výchozí poloha: leh pokrčmo, kolena a chodidla asi 20 cm od sebe, paže volně podél těla Průběh: přitisknout bederní páteř, aktivace přímého břišního svalů

Více

ortézy ÖSSUR bandáže ARTROSKIN

ortézy ÖSSUR bandáže ARTROSKIN ortézy ÖSSUR bandáže ARTROSKIN NÁVRAT K POHYBU OBSAH Ortézy značky ÖSSUR obecně 3 Ortézy ÖSSUR CTi 4, 5 Ortézy ÖSSUR CTi OTS 6, 7 Ortézy ÖSSUR ULTRA WRAP 8 Bandáže ARTROSKIN obecně 9 Kolenní bandáže ARTROSKIN

Více

Části kostry, končetiny

Části kostry, končetiny AM110-0104 AM110-0084 AM110-0086 AM110-0102 AM110-0088 AM110-0065 AM110-0063 AM110-0059 AM110-0082 AM110-0090 AM110-0057 AM110-0061 AM110-0088 Kostra ruky, spojeno drátem, volba L/P AM110-0078 AM110-0080

Více

Pohybový aparát a jeho úrazy kloubů a kostí

Pohybový aparát a jeho úrazy kloubů a kostí Pohybový aparát a jeho úrazy kloubů a kostí hlavně koleno Karel Boček O b s a h 1. Stavba kolene a některé vlastnosti 4. Nejčastější úrazy kolen 6. Způsoby léčby Stavba kolenního kloubu Stavba kolene 2

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Univerzita Karlova v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Univerzita Karlova v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu DIPLOMOVÁ PRÁCE ORTOTICKÉ POMŮCKY A JEJICH VLIV NA DISTRIBUCI TLAKU V INTERAKČNÍM ROZHRANÍ NOHA - PODLOŽKA Vliv funkční a proprioceptivní ortézy

Více

PREVENCE A TERAPIE ÚRAZŮ KOLEN VE FOTBALE

PREVENCE A TERAPIE ÚRAZŮ KOLEN VE FOTBALE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta PREVENCE A TERAPIE ÚRAZŮ KOLEN VE FOTBALE Bakalářská práce Autor práce: Michaela Benešová Vedoucí práce: Mgr. Petra Placatková Datum

Více

Masarykova univerzita Lékařská fakulta

Masarykova univerzita Lékařská fakulta Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U PORUCH MĚKKÝCH STRUKTUR KOLENNÍHO KLOUBU Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Veronika Mrkvicová

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

Člověk a společnost. 9.Kostra. Kostra. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 9. Kostra. Strana: 1

Člověk a společnost. 9.Kostra. Kostra. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 9. Kostra. Strana: 1 Člověk a společnost 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Jméno tvůrce Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Fyzioterapie u pacientů po totální endoprotéze kolenního kloubu

Fyzioterapie u pacientů po totální endoprotéze kolenního kloubu Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Fyzioterapie u pacientů po totální endoprotéze kolenního kloubu Diplomová práce (bakalářská) Autor: Veronika Dosoudilová, fyzioterapie Vedoucí práce:

Více

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz)

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) Kosti končetin Průběh zkoušení Student dostane od zkoušejícího jednu z kostí horní nebo dolní končetiny. Student kost správně

Více

Ultrazvuk hlezna. Andrea Šprláková Puková Jana Procházková Miloš Keřkovský LF MU a RDG FN Brno. Přednosta : prof.mudr.v.

Ultrazvuk hlezna. Andrea Šprláková Puková Jana Procházková Miloš Keřkovský LF MU a RDG FN Brno. Přednosta : prof.mudr.v. Ultrazvuk hlezna Andrea Šprláková Puková Jana Procházková Miloš Keřkovský LF MU a RDG FN Brno Přednosta : prof.mudr.v.válek CSc MBA Anatomie Articulatio talocruralis kloub složený kladkovitý Kloubní pouzdro

Více

Fyzioterapie u pacientů s rupturou ligamentum cruciatum anterius (LCA) při chirurgické a konzervativní terapii

Fyzioterapie u pacientů s rupturou ligamentum cruciatum anterius (LCA) při chirurgické a konzervativní terapii Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Fyzioterapie u pacientů s rupturou ligamentum cruciatum anterius (LCA) při chirurgické a konzervativní terapii bakalářská práce Autor

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Fakulta tělesné výchovy a sportu katedra fyzioterapie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Fakulta tělesné výchovy a sportu katedra fyzioterapie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu katedra fyzioterapie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pavla Kropíková 2010 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU katedra fyzioterapie Kazuistika

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Fakulta tělesné výchovy a sportu. Poranění nebo onemocnění kolenního kloubu a možnosti ortotického vybavení

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Fakulta tělesné výchovy a sportu. Poranění nebo onemocnění kolenního kloubu a možnosti ortotického vybavení UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Poranění nebo onemocnění kolenního kloubu a možnosti ortotického vybavení Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: MUDr. Vlastimil Kousal Vypracoval:

Více

Variace Svalová soustava

Variace Svalová soustava Variace 1 Svalová soustava 21.7.2014 16:15:35 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SVALOVÁ KOSTERNÍ SOUSTAVA Stavba a funkce svalů Sval ( musculus ) hybná, aktivní část pohybového aparátu, kosterní sval

Více

Přehled svalů a svalových skupin

Přehled svalů a svalových skupin Přehled svalů a svalových skupin SVALY ZAD A TRUPU sval trapézový (kápovitý) m. trapezius funkce: extenze hlavy, napomáhá vzpažení horní vlákna zvednutí lopatky střední vlákna přitažení lopatky k páteři

Více

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část Mgr. Jiřina Holubářová doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Recenzenti: doc. MUDr. František Véle, CSc. MUDr. Jan Vacek, Ph.D. Vydala Univerzita Karlova v

Více

PŘÍLOHA I: Žádost o vyjádření etické komise (kopie) PŘÍLOHA II: Vzor informovaného souhlasu pacienta

PŘÍLOHA I: Žádost o vyjádření etické komise (kopie) PŘÍLOHA II: Vzor informovaného souhlasu pacienta Přílohy PŘÍLOHA I: Žádost o vyjádření etické komise (kopie) PŘÍLOHA II: Vzor informovaného souhlasu pacienta PŘÍLOHA III: Použité symboly a zkratky PŘÍLOHA IV: Seznam tabulek PŘÍLOHA V: Anatomie kolenního

Více

Lékařská Fakulta. Srovnání aktivity vybraných svalů kolene při dopředné translaci u mužů a žen pomocí povrchové polyelektromyografie

Lékařská Fakulta. Srovnání aktivity vybraných svalů kolene při dopředné translaci u mužů a žen pomocí povrchové polyelektromyografie Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská Fakulta Srovnání aktivity vybraných svalů kolene při dopředné translaci u mužů a žen pomocí povrchové polyelektromyografie Autorky: Bc. Jana Kolmanová, Bc. Kateřina

Více

Průběh rekonvalescence sportovců po ACL plastice. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA. Fakulta sportovních studií. Katedra podpory zdraví

Průběh rekonvalescence sportovců po ACL plastice. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA. Fakulta sportovních studií. Katedra podpory zdraví MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Průběh rekonvalescence sportovců po ACL plastice Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce : MUDr. Kateřina Kapounková Vypracovala:

Více

Fyzioterapie nestability kolenního kloubu při poranění předního zkříženého vazu

Fyzioterapie nestability kolenního kloubu při poranění předního zkříženého vazu UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ REHABILITAČNÍ KLINIKA Fyzioterapie nestability kolenního kloubu při poranění předního zkříženého vazu Bakalářská práce Autor práce: Zdeněk Mikan

Více

Reflexní otáčení. RO - výchozí poloha. RO - výchozí poloha Srovnání ontogenetického modelu otáčení a vzoru RO

Reflexní otáčení. RO - výchozí poloha. RO - výchozí poloha Srovnání ontogenetického modelu otáčení a vzoru RO Reflexní otáčení As.Mgr. Marcela Šafářová, Ph.D je stejně jako RP umělý model, koordinační komplex, který lze vybavit z určité polohy těla a při určité stimulaci, nevyskytuje se jako globální model ve

Více

6 PŘÍLOHY. Č. 1 Souhlas etické komise. Č. 2 Vzor informovaného souhlasu. Č. 3 Seznam tabulek. Č. 4 Seznam zkratek. Č. 5 Obrázky

6 PŘÍLOHY. Č. 1 Souhlas etické komise. Č. 2 Vzor informovaného souhlasu. Č. 3 Seznam tabulek. Č. 4 Seznam zkratek. Č. 5 Obrázky 6 PŘÍLOHY Č. 1 Souhlas etické komise Č. 2 Vzor informovaného souhlasu Č. 3 Seznam tabulek Č. 4 Seznam zkratek Č. 5 Obrázky Příloha č. 2 - Vzor informovaného souhlasu INFORMOVANÝ SOUHLAS Vážená paní, vážený

Více

Návod k použití. Unloader One OTS Ortéza kolenního kloubu. Kód VZP:

Návod k použití. Unloader One OTS Ortéza kolenního kloubu. Kód VZP: Návod k použití Unloader One OTS Ortéza kolenního kloubu Kód VZP: 04-0093849 Popis F I A H B C E G D A. Dynamický silový popruh (DFS) se systémem regulace dynamické síly. B. Spodní popruh DFS. C. Stehenní

Více

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Jméno a příjmení: Studijní kombinace : datum: Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Úvod: Jedním z prvních hlavních znaků správného držení těla je správné fyziologické zakřivení

Více

9. Seznam příloh. Příloha č.1 Vyjádření etické komise

9. Seznam příloh. Příloha č.1 Vyjádření etické komise 9. Seznam příloh Příloha č.1 Vyjádření etické komise Příloha č.2 Informovaný souhlas Informovaný souhlas a poučení probanda Souhlasím s provedením diagnostického vyšetření a měření v laboratoři BEZ (biomechaniky

Více

Změny okluse mají význam pro zatížení parodontu.

Změny okluse mají význam pro zatížení parodontu. Zuby horní čelisti a dolní čelisti stýkají v kontaktní čáře, která u horních zubů klesá od řezáků k první stoličce a pak začíná zase směrem ke třetí stoličce stoupat, takže vytváří slabě konvexní oblouk

Více

Úrazy opěrné soustavy

Úrazy opěrné soustavy Úrazy opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.6 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Management poranění kolenního kloubu ve sportu Bakalářská práce

Management poranění kolenního kloubu ve sportu Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Management poranění kolenního kloubu ve sportu Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Lenka Beránková, Ph.D. Vypracoval: Radek Nekula

Více

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace. Chyby při polohování. Markéta Stošková DiS.

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace. Chyby při polohování. Markéta Stošková DiS. Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace Chyby při polohování Markéta Stošková DiS. Zásady, které se často porušují Polohovat po 2 hodinách, podle potřeb pacienta i častěji, mikropolohování, v noci

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství Kateřina Přádová NEJČASTĚJŠÍ ZRANĚNÍ KOLENNÍHO KLOUBU U VOLEJBALISTŮ bakalářská práce Praha 2012 Autor práce:

Více

FYZIOTERAPIE U PACIENTŮ S FRAKTUROU PATELLY

FYZIOTERAPIE U PACIENTŮ S FRAKTUROU PATELLY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ REHABILITAČNÍ KLINIKA FYZIOTERAPIE U PACIENTŮ S FRAKTUROU PATELLY Bakalářská práce Autor práce: Jarmila Mazánková Vedoucí práce: Mgr. Petr Molnár

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

Totální náhrada kolenního kloubu - typ SVL

Totální náhrada kolenního kloubu - typ SVL Totální náhrada kolenního kloubu - typ SVL Primoimplantáty kolenního kloubu ALOPLASTIKA Popis implantátu Operační postup Instrumentárium Katalogová nabídka Úvod Totální náhrada kolenního kloubu typ SVL

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Klinika rehabilitačního lékařství FNKV Jakub Michna Poranění kolene s následnou terapií na Spacecurl verifikováno posturografií Tetrax Injury of knee and

Více

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy.

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. 1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. ÚČEL ŘÍZENÍ natočením kol do rejdu udržovat nebo měnit směr jízdy, umožnit rozdílný úhel rejdu rejdových kol při

Více

Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZE KOLENNÍHO KLOUBU

Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZE KOLENNÍHO KLOUBU Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZE KOLENNÍHO KLOUBU Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Veronika Mrkvicová

Více

Revizní systémy. Katalog revizních implantátů

Revizní systémy. Katalog revizních implantátů evizní systémy Katalog revizních implantátů AOPASTIKA Materiály pro výrobu implantátů Přehled materiálů MATEIÁ ISO ČSN DIN ASTM Korozivzdorná ocel 321 1730 výběr 17 3 W.Nr. 1.1 F 13 Grade 2 Korozivzdorná

Více

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Fyzická zátěž, její hygienické limity a postup jejich stanovení ČÁST A Přípustné a průměrné

Více

Masarykova Univerzita Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví

Masarykova Univerzita Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Masarykova Univerzita Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Bakalářská práce Problematika úrazu kolenního kloubu u studentů FSpS MU Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lenka Beránková Ph. D. Vypracovala:

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury VLIV POSTAVENÍ OSY NOHY NA NASTAVENÍ PROXIMÁLNÍCH SEGMENTŮ DOLNÍCH KONČETIN A PÁNVE PŘI CHŮZI U PROFESIONÁLNÍCH TANEČNÍKŮ Diplomová práce (magisterská)

Více

OBSAH ODBORNÉ PUBLIKACE:

OBSAH ODBORNÉ PUBLIKACE: ORTOPEDICKÉ MINIMUM OBSAH ODBORNÉ PUBLIKACE: 1. ANATOMIE A FYZIOLOGIE POHYBOVÉHO APARÁTU 2. DIAGNOSTICKÁ TERMINOLOGIE 3. PORANĚNÍ KOSTÍ 4. ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ 5. NÁZVY ORTOPEDICKÝCH OPERACÍ 6. VYŠETŘOVACÍ

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU KAZUISTIKA FYZIOTERAPEUTICKÉ PÉČE O PACIENTA S DIAGNÓZOU:

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU KAZUISTIKA FYZIOTERAPEUTICKÉ PÉČE O PACIENTA S DIAGNÓZOU: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU KAZUISTIKA FYZIOTERAPEUTICKÉ PÉČE O PACIENTA S DIAGNÓZOU: PLASTIKA PŘEDNÍHO ZKŘÍŽENÉHO VAZU Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Irena Novotná

Více

Operační technika náhrady kolenního kloubu

Operační technika náhrady kolenního kloubu Operační technika náhrady kolenního kloubu MEDIN UNIVERZÁL P. Vavřík Úvod. Náhrada kolenního kloubu MEDIN UNIVERZÁL byla konstruována na základě 15-ti leté zkušenosti s předchozím modelem a současných

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA ZÁSADY REHABILITACE PO TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZE KOLENNÍHO KLOUBU Bakalářská práce Zpracovala: Anna Frydrýnová Mariánské Lázně 2008 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1.

Více