Obsah. 8) Model s přímkou 45 důchod - výdaje a. Předpoklady modelu a makro rovnováha, b. Dvousektorová ekonomika, c. Třísektorová ekonomika, d. Rovnov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. 8) Model s přímkou 45 důchod - výdaje a. Předpoklady modelu a makro rovnováha, b. Dvousektorová ekonomika, c. Třísektorová ekonomika, d. Rovnov"

Transkript

1 Makroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, Téma 8 a 9 Model s přímkou 45 ; ; model AD-ASAS

2 Obsah. 8) Model s přímkou 45 důchod - výdaje a. Předpoklady modelu a makro rovnováha, b. Dvousektorová ekonomika, c. Třísektorová ekonomika, d. Rovnováha v modelu, e. Výdajový multiplikátor, f. Fiskální politika v modelu, e. Vztah rovnovážného a potenciálního produktu B

3 Rovnovážný produkt model 45 1) Charakteristika modelu Předpoklady: - krátké období; - nevyužité zdroje (VF); - autonomní investice; - fixní cenová hladina, mzdy a úroky - uzavřená ekonomika (bez vlády, zahr. obchodu), - dvousektorový model domácnosti + podniky

4 2) Model s přímkou 45 Všechny makroekonomické modely jsou založeny na tvrzení, že makroekonomická rovnováha nastává tehdy, pokud se výstup HDP rovná agregátní poptávce. Výstup vyjadřuje rovnice: Y = C + I + G + NX Agregátní poptávku vyjadřuje vztah: AD = C + I P + G + NX I P... plánované investiční výdaje firem, včetně plánované změny zásob

5 2) Model s přímkou 45 Model ve dvousektorové ekonomice: Y = C + S, C = C a + c.yd AD = C + I P, A = C a + I P, AD = A + c.yd Model v třísektorové ekonomice: AD = A + c.yd, kde A = C a + I P + G tj. pokud YD roste, tak roste i AD

6 Jednoduchý model s přímkou pod úhlem 45 : C = C a + c.y AD = C +I P = C a + c.y + I P = C a + c.y + Ia Výraz C a + I a označme A (autonomní výdaje) Potom AD = A + c.y Rovnováha: Y = AD Y = A + c.y

7 Spotřební výdaje domácností Mezní sklon ke spotřebě z disponibilního důchodu: MPC = C / YD = c Rovnice keynsovy krátkodobé funkce spotřeby: C = C a + c YD Výdajový multiplikátor 1 1 c

8 Úspory domácností Mezní sklon k úsporám z disponibilního důchodu MPS = S / YD = s Rovnice spotřební funkce: S = S a + s YD C + S = YD pak c + s = 1 Výdajový multiplikátor 1 s

9 Jednoduchý model s přímkou pod úhlem 45 : Výraz α = 1 / (1 (1-c) se nazývá jednoduchý výdajový c) = 1/ s multiplikátor α, který informuje, o kolik vzroste/klesne Y tj. HDP,, pokud se výraz A změní o jednotku. Jeho hodnota je větší než 1,, neboť c ϵ 0;1. mezní sklon ke spotřebě c mezní sklon k úsporám s Y = α.. A Y Y = α. A

10 Důchodotvorný účinek spotřeby Přírůstek spotřeby vyvolá zvýšení HDP což vyvolá opět nárůst agregátní spotřeby vedoucí k nárůstu HDP.. Tento multiplikační účinek nastane pouze pokud je reálná hodnota spotřebních výdajů. Pokud platí 0 < c < 1 pak 1 < α < (limita zprava) Reálně není tento účinek příliš vysoký.

11 Vztah Keynesovy funkce spotřeby a úspor YD = C + S YD 1 = C 1 + S 1 YD 0 = C 0 + S 0 YD 1 - YD 0 = (C 1 - C 0 ) + (S 1 - S 0 ) ΔYD = Δ C + Δ S 1 = Δ C / + Δ S / ΔYD ΔYD 1= c + s

12 Spotřební výdaje domácností Mezní sklon ke spotřebě z disponibilního důchodu: MPC = C / YD = c Rovnice keynesovy krátkodobé funkce spotřeby: C = C a + c YD YD=Y Ta t.y+tr=s+c APC = C/YD Mezní sklon k úsporám z disponibilního důchodu: MPS = S / YD = s c + s = 1 Rovnice keynesovy krátkodobé funkce spotřeby: S = S a + s YD APS = S/YD APC + APS = 1

13 Vztah Keynesovy funkce spotřeby a úspor GRAF - spotřeba a úspory C S C=C a + c.yd C a 45 S=S a + s.yd S a YD 0 YD

14 Vztah Keynesovy funkce spotřeby a úspor Y = C + S; 1= c + s C S YD

15 Vztah Keynesovy funkce spotřeby a úspor Y = C + S; 1= c + s C S 45 YD

16 Vztah Keynesovy funkce spotřeby a úspor Y = C + S; 1= c + s C S C a 45 S a YD

17 Vztah Keynesovy funkce spotřeby a úspor Y = C + S; 1= c + s C S C a 45 S a YD

18 Vztah Keynesovy funkce spotřeby a úspor Y = C + S; 1= c + s C S C=C a + c.yd C a 45 S a YD

19 Vztah Keynesovy funkce spotřeby a úspor Y = C + S; 1= c + s C S C=C a + c.yd C a 45 S a Y 0 YD

20 Vztah Keynesovy funkce spotřeby a úspor Y = C + S; 1= c + s C S C=C a + c.yd C a 45 S=S a + s.yd S a Y 0 YD

21 Vztah Keynesovy funkce spotřeby a úspor Y = C + S; 1= c + s C S C=C a + c.yd C a 45 S=S a + s.yd S a Y 0 Y

22 Úspory a mezní sklon k úsporám Pokud je Y (HDP) = 0,, jsou spotřební výdaje rovny autonomním spotřebním výdajům C a. V takovém případě spotřebováváme minulé zásoby, tj. úspory. Platí: c + s =1 Zvýšení mezního sklonu ke spotřebě c vyvolá pokles mezního sklonu k úsporám s o stejnou částku. Př.: pokud c vzroste z 0,7 na 0,9, klesne s z 0,3 na 0,1. Pokud vzroste mezní sklon ke spotřebě c, tak spotřební přímka zvýší svůj sklon. Protože tím současně klesne mezní sklon k úsporám s, přímka úspor svůj sklon zmenší.

23 Jednoduchý model s přímkou pod úhlem 45 : umožňuje zahrnout též problematiku vládních výdajů a zahraničních vztahů. Přes svou jednoduchost dává model dostatečné odpovědi na to, proč ekonomika v krátkém období kolísá. Důvodem může být změna některého z autonomních výdajů, zejména změna spotřebních výdajů může způsobit řada (endogenních) faktorů, jako je změna ve věkové struktuře obyvatelstva, dostupnost půjček, příliv migrantů apod. To může mít (krátkodobě) multiplikační účinek na změnu mezního sklonu ke spotřebě, mezního sklonu k dovozu a na daňové sazby.. Uvedené mezní sklony mohou reagovat na vývoj ekonomiky a tím prohlubovat kolísání ekonomiky.

24 Posuďte pravdivost výroků 1 Růst mezního sklonu k úsporám povede k růstu sklonu ke spotřebě. Průměrný sklon ke spotřebě v případě keynesiánské spotřební funkce při růstu disponibilního důchodu klesá. Mezní sklon ke spotřebě udává, jak se mění autonomní spotřeba, vzroste-li disponibilní důchod o jedničku. Keynesiánská funkce spotřeby je rostoucí, neboť s rostoucími příjmy spotřeba roste.

25 Příklad nakreslete krátkodobou funkci spotřeby Propočítejte a nakreslete keynesiánskou krátkodobou funkci spotřeby odpovídající následujícím údajům. období Disponibilní důchod Spotřeba

26 Příklad nakreslete krátkodobou funkci spotřeby Propočítejte a nakreslete keynesiánskou krátkodobou funkci spotřeby odpovídající následujícím údajům. období Disponibilní důchod Spotřeba Δ1 Δ Mezní sklon ke spotřebě c = C / YD = = 240/300 = 160/200 = 0,8

27 Příklad nakreslete krátkodobou funkci spotřeby Propočítejte a nakreslete keynesiánskou krátkodobou funkci spotřeby odpovídající následujícím údajům. období Disponibilní důchod Spotřeba Mezní sklon ke spotřebě c = C / YD = = 240/300 = 160/200 = 0,8 C a vypočteme z rovnice C = C a + c YD 1660 = C a + 0, C a = 60 výsledná funkce spotřeby: C = ,8 YD Δ1 Δ

28 Příklad nakreslete krátkodobou funkci spotřeby Propočítejte a nakreslete keynesiánskou krátkodobou funkci spotřeby odpovídající následujícím údajům. C = ,8 YD Kolik je rovnovážná spotřeba? Jak se změní, když Ca vzroste na dvojnásobek?

29 Příklad nakreslete krátkodobou funkci spotřeby Propočítejte a nakreslete keynesiánskou krátkodobou funkci spotřeby odpovídající následujícím údajům. C = ,8 YD Kolik je rovnovážná spotřeba? Jak se změní, když Ca vzroste na dvojnásobek?

30 C Příklad nakreslete krátkodobou funkci spotřeby Propočítejte a nakreslete keynesiánskou krátkodobou funkci spotřeby odpovídající následujícím údajům. C = ,8 YD Funkce spotřeby Kolik je rovnovážná spotřeba? Jak se změní, když C a vzroste na 100? Fce spotřeby YD

31 C Příklad nakreslete krátkodobou funkci spotřeby Propočítejte a nakreslete keynesiánskou krátkodobou funkci spotřeby odpovídající následujícím údajům. C = ,8 YD Kolik je rovnovážná spotřeba? Jak se změní, když C a vzroste na 100? Funkce spotřeby Fce spotřeby přímka 45 Nová fce spotřeby YD

32 Příklad nakreslete krátkodobou funkci spotřeby Propočítejte a nakreslete keynesiánskou krátkodobou funkci spotřeby odpovídající následujícím údajům. období Disponibilní důchod Úspory Mezní sklon ke spotřebě s = S / YD S a vypočteme z rovnice S = S a + s YD

33 Příklad nakreslete krátkodobou funkci spotřeby Propočítejte a nakreslete keynesiánskou krátkodobou funkci spotřeby odpovídající následujícím údajům. období Disponibilní důchod Úspory Mezní sklon ke spotřebě s = S / YD = 150/500 = 0,3 S a vypočteme z rovnice S = S a + s YD 700 = S a + 0, S a = -200 výsledná funkce spotřeby: S = ,3 YD

34 S Příklad nakreslete krátkodobou funkci spotřeby Propočítejte a nakreslete keynesiánskou krátkodobou funkci spotřeby odpovídající následujícím údajům. S = ,3 YD YD 0 = 666, Sptřební funkce 666, YD

35 Příklad nakreslete krátkodobou funkci spotřeby Zjistěte, od jaké výše disponibilního důchodu začínají domácnosti spořit platí-li li krátkodobá funkce spotřeby: C = ,9 YD

36 Příklad nakreslete krátkodobou funkci spotřeby Zjistěte, od jaké výše disponibilního důchodu začínají domácnosti spořit platí-li li krátkodobá funkce spotřeby: C = ,9 YD S = ,1 YD 0 = ,1 YD YD = 1400 PJ

37 Příklad Zjistěte výši spotřeby! S.75/1 Vypočítejte výši spotřeby, jestliže autonomní spotřeba je 80 mld.kč a mezní sklon ke spotřebě je 0,7. HDP je 3000 mld.kč. Vláda poskytuje transfery ve výši 200 mld.kč a vybere 15 mld.kč na autonomních daních. Důchodová sazba daně je 25 %: C = ,7 YD

38 Příklad Zjistěte výši spotřeby! S.75/1 Vypočítejte výši spotřeby, jestliže autonomní spotřeba je 80 mld.kč a mezní sklon ke spotřebě je 0,7. HDP je 3000 mld.kč. Vláda poskytuje transfery ve výši 200 mld. Kč a vybere 15 mld.kč na autonomních daních. Důchodová sazba daně je 25 %: C = ,7 YD C = ,7 (HDP-t.HDP-Ta+TR) C = ,7 (3000-0, ) C = , C = 1690 mld.kč

39 Příklad Kdy začnou domác.spořit S.75/2 Zjistěte, od jaké výše disponibilního důchodu začínají domácnosti spořit platí-li li krátkodobá funkce spotřeby: C = ,7 YD

40 Příklad Kdy začnou domác.spořit S.75/2 Zjistěte, od jaké výše disponibilního důchodu začínají domácnosti spořit platí-li li krátkodobá funkce spotřeby: C = ,7 YD S = ,3 YD 0 = ,3 YD YD = 600 PJ

41 Rovnice rovnovážné produkce

42 Příklad nakreslete krátkodobou funkci spotřeby Zakreslete do jednoho obrázku krátkodobou funkci spotřeby a úspor, jestliže víte, že funkce úspor má rovnici: S = ,4 YD C = ,6 YD Do obrázku zakreslete průsečíky s osami souřadnic!

43 C; S Příklad nakreslete krátkodobé funkce S = ,4 YD C = ,6 YD Funkce spotřeby a úspor Fce spotřeby Fce úspor -200 YD

44 Příklad nakreslete krátkodobou funkci spotřeby Zakreslete do grafu funkce spotřeby tyto změny: 1. růst bohatství domácností 2. Pokles úrokové míry (bez inflace) 3. Pokles běžného disponibilního důchodu. C C = C a + c.yd YD

45 Příklad nakreslete krátkodobou funkci spotřeby Zakreslete do grafu funkce spotřeby tyto změny: 1. růst bohatství domácností 2. Pokles úrokové míry (bez inflace) 3. Pokles běžného disponibilního důchodu. C 1) 3) 2) C = C a + c.yd YD

46 Příklad Průměrný sklon ke spotřebě Vypočítejte průměrné sklony ke spotřebě YD = 2000 YD = 2500 YD = 3500 pro krátkodobou funkci spotřeby : C = ,8 YD APC = C / YD

47 Příklad Průměrný sklon ke spotřebě YD = 2000 Vypočítejte průměrné sklony ke spotřebě pro krátkodobou funkci spotřeby : C = ,8 YD C=150+0,8.2000=1750 APC=C/YD=1750/2000=0,875 YD = 2500 C=150+0,8.2500=2150 APC=C/YD=2150/2500=0,860 YD = 3500 C=150+0,8.3500=2950 APC=C/YD=2950/3500=0,843

48 2) Model s přímkou 45 Agregátní poptávku budeme definovat jako souhrn všech výdajů, které jednotlivé subjekty (spotřebitelé, firmy/investoři, vláda, zahraniční subjekty) plánují vynaložit. Jediný rozdíl v uvedených rovnicích spočívá v položce investic. V případě rovnice HDP zahrnují investice i neplánovanou změnu zásob.. V případě rovnice agregátní poptávky zahrnují investice IP tedy pouze plánované investice, tj. investiční výdaje, které firmy vskutku vynaložit chtějí (včetně plánované změny zásob).

49 2) Model s přímkou 45 - pokud je I IP, tak firmy vyrobily produkty, o kterých předpokládaly, že prodají, avšak ostatní subjekty si je nekoupily, takže firmám vzrostly neplánované investice do zásob o rozdíl I - IP, - pokud I IP,, potom byly firmy nuceny prodávat i produkty, které chtěly mít na skladě, ale v důsledku vysoké (firmami neočekávané) poptávky o ně přišly. Firmám tedy neočekávaně poklesly zásoby, tento neplánovaný pokles zásob má hodnotu I - IP

50 2) Model s přímkou 45 Pokud dochází k nesouladu mezi položkami I a IP,, tak firmy reagují omezováním produkce (za situace I IP),, případně jejím rozšiřováním (za situace I IP). Postupně budou firmy reagovat i změnou cen, v krátkém období však zpravidla firmy netuší, co způsobilo neplánovanou změnu zásob. Protože změna cen je pro firmy nákladná, spíše nejprve zvýší či sníží produkci.

51 Příklad dvousektorový model Nakreslete jak se změní graf dvousektorové ekonomiky s růstem mezního sklonu k úsporám s (od modré ke žluté). C S C = C a + c.yd C a 45 S = S a + s.yd S a YD

52 Příklad dvousektorový model Nakreslete jak se změní graf dvousektorové ekonomiky s růstem mezního sklonu k úsporám s (od modré ke žluté). C S C = C a + c.yd C = C a + c.yd S = S a + s.yd C a 45 S = S a + s.yd S a Y

53 Příklad dvousektorový model Nakreslete jak se změní graf dvousektorové ekonomiky se s růstem mezního sklonu k úsporám s (od modré ke žluté). C S C = C a + c.yd C = C a + c.yd S = S a + s.yd C a 45 S = S a + s.yd S a YD

54 Příklad dvousektorový model Jaké je mezní s (od modré k červené). C S C = C a + c.yd C = C a + c.yd C a 45 S = S a + s.yd S = S a + s.yd S a YD

55 Příklad nakreslete krátkodobou funkci spotřeby Propočítejte a nakreslete keynesiánskou krátkodobou funkci spotřeby odpovídající následujícím údajům. Ca Disponibilní důchod Spotřeba období délta c

56 Příklad nakreslete krátkodobou funkci spotřeby Propočítejte a nakreslete keynesiánskou krátkodobou funkci spotřeby odpovídající následujícím údajům. období délta c Ca Disponibilní důchod Spotřeba c = C / YD

57 Příklad nakreslete krátkodobou funkci spotřeby Propočítejte a nakreslete keynesiánskou krátkodobou funkci spotřeby odpovídající následujícím údajům. období délta c Ca Disponibilní důchod Spotřeba c = C / YD

58 Příklad nakreslete krátkodobou funkci spotřeby Propočítejte a nakreslete keynesiánskou krátkodobou funkci spotřeby odpovídající následujícím údajům. období délta c Ca Disponibilní důchod Spotřeba ,6 c = C / YD

59 Příklad nakreslete krátkodobou funkci spotřeby Propočítejte a nakreslete keynesiánskou krátkodobou funkci spotřeby odpovídající následujícím údajům. období délta c Ca Disponibilní důchod Spotřeba ,6 0,6 c = C / YD

60 Příklad nakreslete krátkodobou funkci spotřeby Propočítejte a nakreslete keynesiánskou krátkodobou funkci spotřeby odpovídající následujícím údajům. období délta c Ca Disponibilní důchod Spotřeba ,6 0,6 300 C = C a + c YD C a = C - c. YD = 900-0, , = 300

61 Příklad nakreslete krátkodobou funkci spotřeby Propočítejte a nakreslete keynesiánskou krátkodobou funkci spotřeby odpovídající následujícím údajům. období délta c Ca Disponibilní důchod Spotřeba C a = C - c. YD 0,6 0,

62 Příklad nakreslete krátkodobou funkci spotřeby Propočítejte a nakreslete keynesiánskou krátkodobou funkci spotřeby odpovídající následujícím údajům. období délta c Ca Disponibilní důchod Spotřeba ,6 0,

63 Příklad nakreslete krátkodobou funkci spotřeby Zjistěte, od jaké výše disponibilního důchodu začínají domácnosti spořit platí-li li krátkodobá funkce spotřeby: C = ,9 YD S = ,1 YD 0 = ,1 YD YD = 1400 PJ YD 0 = C a /(1-c)

64 Příklad vypočítejte rovnovážný disponibilní důchod Zjistěte rovnovážný disponibilního důchod: Ca c YD , , , , , , ,9

65 Příklad vypočítejte rovnovážný disponibilní důchod Zjistěte rovnovážný disponibilního důchod: C a /(1-c) Ca c YD ,1 111, , , , , , ,9

66 Příklad vypočítejte rovnovážný disponibilní důchod Zjistěte rovnovážný disponibilního důchod: Ca c YD ,1 111, ,9 1400, , , , , ,9

67 Příklad vypočítejte rovnovážný disponibilní důchod Zjistěte rovnovážný disponibilního důchod: Ca c YD ,1 111, ,9 1400, ,3 285, , , , ,9

68 Příklad vypočítejte rovnovážný disponibilní důchod Zjistěte rovnovážný disponibilního důchod: Ca c YD ,1 111, ,9 1400, ,3 285, ,4 366, , , ,9

69 Příklad vypočítejte rovnovážný disponibilní důchod Zjistěte rovnovážný disponibilního důchod: Ca c YD ,1 111, ,9 1400, ,3 285, ,4 366, ,5 560, , ,9

70 Příklad vypočítejte rovnovážný disponibilní důchod Zjistěte rovnovážný disponibilního důchod: Ca c YD ,1 111, ,9 1400, ,3 285, ,4 366, ,5 560, ,6 750, ,9

71 Příklad vypočítejte rovnovážný disponibilní důchod Zjistěte rovnovážný disponibilního důchod: Ca c YD ,1 111, ,9 1400, ,3 285, ,4 366, ,5 560, ,6 750, ,9 3800,0

72 Příklad dvousektorový model w8/13 Y 0 = 10000; s = 0,2; I = 400 C a v rovnováze =? pro s = 0,1; I = 500 C a = 1600 Y 0 =?

73 Příklad dvousektorový model w8/13 Y 0 = 10000; s = 0,2; I = 400 C a v rovnováze =? Y 0 = A/(1-c) = (C a +I)/(1-c) = (C a +I)/s C a = Y 0. s - I = pro s = 0,1; I = 500 C a = 1600 Y 0 =?

74 Příklad dvousektorový model w8/13 Y 0 = 10000; s = 0,2; I = 400 C a v rovnováze =? Y 0 = A/(1-c) = (C a +I)/(1-c) = (C a +I)/s C a = Y 0. s - I = ,2-400 = 1600 pro s = 0,1; I = 500 C a = 1600 Y 0 =?

75 Příklad dvousektorový model w8/13 Y 0 = 10000; s = 0,2; I = 400 C a v rovnováze =? Y 0 = A/(1-c) = (C a +I)/(1-c) = (C a +I)/s C a = Y 0. s - I = ,2-400 = 1600 pro s = 0,1; I = 500 C a = 1600 Y 0 =? Y 0 = A/(1-c) = (I + C a ) /s

76 Příklad dvousektorový model w8/13 Y 0 = 10000; s = 0,2; I = 400 C a v rovnováze =? Y 0 = A/(1-c) = (C+I)/(1-c) = (C+I)/s C a = Y 0. s - I = ,2-400 = 1600 pro s = 0,1; I = 500 C a = 1600 Y 0 =? Y 0 = A/(1-c) = (I + C a ) /s = ( )/0,1 = = 2100/0,1 = 21000

77 Příklad dvousektorový model w8/14 C S Nakreslete do modelu s přímkou 45 zvýšení (snížení) A; zvýšení (snížení) c 45 Y

78 Příklad dvousektorový model w8/14 C S Nakreslete do modelu s přímkou 45 zvýšení (snížení) A; zvýšení (snížení) c 45 Y

79 Rozšířený model 45 C + I

80 Rozšířený model 45 C + I Svislá osa agregátní poptávka AD. Vodorovná produkt Y. Úhel 45 skutečný produkt = agregátní poptávka. Co je vyprodukováno, to je spotřebováno. AD Y < AD AD=A + c.y C=C a + c.yd A C a Ip Ip Y 1 Investice nezávislé na důchodu - křivka vodorovná. Křivka spotřeby z bodu Ca sklon c. Křivka agregátní poptávky (červená) je vertikálním součtem. Y 1 v ekonomice je vyšší poptávka. Y 0 Y

81 Působení multiplikátoru ΔY Y = α. ΔA α = 1/(1+c) Y0= α.(c a +I a ) AE ΔA < ΔY AE 2 = α. A 2 AE 1 = α. A 1 ΔA A 45 ΔY Y 0 Y 1 Y Menší přírůstek autonomních výdajů způsobí v důsledku působení multiplikátoru, vyšší přírůstek produktu.

82 Příklad dvousektorový model Nakreslete a spočítejte v modelu dvousektorové ekonomiky graf znázorňující rovnovážný produkt a jeho změnu při růstu investic o 120 a poklesu o 210. s 0,3 C a 200 I 550 AD = C a + c Y + I p

83 Příklad dvousektorový model Nakreslete a spočítejte v modelu dvousektorové ekonomiky graf znázorňující rovnovážný produkt a jeho změnu při růstu investic o 120 a poklesu o 210. s 0,3 C a 200 I 550 AD = C a + c Y + I p AD = ,7 Y + 550

84 Příklad dvousektorový model Nakreslete a spočítejte v modelu dvousektorové ekonomiky graf znázorňující rovnovážný produkt a jeho změnu při růstu investic o 120 a poklesu o 210. s 0,3 C a 200 I 550 AD = C a + c Y + I p AD = ,7 Y AD = ,7 Y + 670

85 Příklad dvousektorový model Nakreslete a spočítejte v modelu dvousektorové ekonomiky graf znázorňující rovnovážný produkt a jeho změnu při růstu investic o 120 a poklesu o 210. s 0,3 C a 200 I 550 AD = C a + c Y + I p AD = ,7 Y AD = ,7 Y AD = ,7 Y + 340

86 Příklad dvousektorový model Nakreslete a spočítejte v modelu dvousektorové ekonomiky graf znázorňující rovnovážný produkt a jeho změnu při růstu investic o 120 a poklesu o 210. s 0,3 C a 200 I 550 AD = C a + c Y + I p AD = ,7 Y AD = ,7 Y AD = ,7 Y Rovnovážný produkt: Y = ,7 Y + 550

87 Příklad dvousektorový model Nakreslete a spočítejte v modelu dvousektorové ekonomiky graf znázorňující rovnovážný produkt a jeho změnu při růstu investic o 120 a poklesu o 210. s 0,3 C a 200 I 550 AD = C a + c Y + I p AD = ,7 Y AD = ,7 Y AD = ,7 Y Rovnovážný produkt: Y = ,7 Y Y (1-0,7) = = 750

88 Příklad dvousektorový model Nakreslete a spočítejte v modelu dvousektorové ekonomiky graf znázorňující rovnovážný produkt a jeho změnu při růstu investic o 120 a poklesu o 210. s 0,3 C a 200 I 550 AD = C a + c Y + I p AD = ,7 Y AD = ,7 Y AD = ,7 Y Rovnovážný produkt: Y = ,7 Y Y (1-0,7) = = 750 Y = 750/ (1-0,7) = 2500

89 Příklad dvousektorový model Nakreslete a spočítejte v modelu dvousektorové ekonomiky graf znázorňující rovnovážný produkt a jeho změnu při růstu investic o 120 a poklesu o 210. s 0,3 C a 200 I 550 AD = C a + c Y + I p AD = ,7 Y AD = ,7 Y AD = ,7 Y Rovnovážný produkt: Y = ,7 Y Y (1-0,7) = = 750 Y = 750/ (1-0,7) = 2500 Y = ,7 Y Y = 870/ (1-0,7) = 2900

90 Příklad dvousektorový model Nakreslete a spočítejte v modelu dvousektorové ekonomiky graf znázorňující rovnovážný produkt a jeho změnu při růstu investic o 120 a poklesu o 210. s 0,3 C a 200 I 550 AD = C a + c Y + I p AD = ,7 Y AD = ,7 Y AD = ,7 Y Rovnovážný produkt: Y = ,7 Y Y (1-0,7) = = 750 Y = 750/ (1-0,7) = 2500 Y = ,7 Y Y = 870/ (1-0,7) = 2900 Y = ,7 Y Y = 540/ (1-0,7) = 1800

91 AD Příklad dvousektorový model s 0,3 C a 200 I 550 Yo = 2500; Yo = 2900 Yo = 1800 AD = C a + c Y + I p AD = ,7 Y AD = ,7 Y AD = ,7 Y Dvousektorová ekonomika AD1 45 AD2 AD Y

92 AD Příklad dvousektorový model s 0,3 C a 200 I 550 Yo = 2500; Yo = 2900 Yo = 1800 AD = C a + c Y + I p AD = ,7 Y AD = ,7 Y AD = ,7 Y Ā = = 750 Ā = = 870 Ā = = Dvousektorová ekonomika AD1 45 AD2 AD Y

93 Příklad dvousektorový model s 0,3 C a 200 I 550 Yo = 2500; Yo = 2900 Yo = 1800 AD = C a + c Y + I p AD = ,7 Y AD = ,7 Y AD = ,7 Y Ā = = 750 Ā = = 870 Ā = = 540 ΔY ΔAD

94 Vládní výdaje a daně TA = TA a + t Y TA TA = TA a + t.y TA a Y

95 Rozšířený model 45 vláda C + I + G

96 Třísektorový model AD AD III = C + Ip + G AD II = C + Ip G; ctr; -cta Ca; Ip 45 Y 0 Y 1 Y 2 Y Modrá křivka AD II odpovídá dvousektorové ekonomice- optimum Y 0. S vládními výdaji dojde k posunu křivky optimum je Y 1. Při nulových daních optimum Y 2.

97 Příklad třísektorový model Zadána spotřební funkce a funkce daní. C = ,75 YD TA = ,3 Y TR 100 G 300 I 400 a) Napište rovnici autonomních výdajů a zjistěte jejich výši. b) Rovnovážný důchod? c) Jeho změnu pro Ta a zvýšeném o 50 d) Jeho změnu pro G zvýšeném o 50. e) Znázorněte graficky.

98 Příklad třísektorový model Zadána spotřební funkce a funkce daní. C = ,75 YD TA = ,3 Y TR 100 G 300 I 400 a) Napište rovnici autonomních výdajů a zjistěte jejich výši. b) Rovnovážný důchod? c) Jeho změnu pro TA a zvýšeném o 50 d) Jeho změnu pro G zvýšeném o 50. e) Znázorněte graficky. A = C a c.ta a +c. TR + I + G A = 200 0, , = 825

99 Příklad třísektorový model Zadána spotřební funkce a funkce daní. C = ,75 YD TA = ,3 Y TR 100 G 300 I 400 a) Napište rovnici autonomních výdajů a zjistěte jejich výši. b) Rovnovážný důchod? c) Jeho změnu pro TAa zvýšeném o 50 d) Jeho změnu pro G zvýšeném o 50. e) Znázorněte graficky. A = C a c.ta a +c. TR + I + G A = 200 0, , = 825 Y 0 = A. α = A / (1-c.(1-t)) = 825 / (1-0,75.(1-0,3)) 0,3)) = 1736

100 Příklad třísektorový model Zadána spotřební funkce a funkce daní. C = ,75 YD TA = ,3 Y TR 100 G 300 I 400 a) Napište rovnici autonomních výdajů a zjistěte jejich výši. b) Rovnovážný důchod? c) Jeho změnu pro TAa zvýšeném o 50 d) Jeho změnu pro G zvýšeném o 50. e) Znázorněte graficky. A = C a c.ta a +c. TR + I + G A = 200 0, , = 787,5 Y 0 = A. α = A / (1-c.(1-t)) = 787,5 / (1-0,75.(1-0,3)) 0,3)) = 1658 ΔY 0 = - 80

101 Příklad třísektorový model Zadána spotřební funkce a funkce daní. C = ,75 YD TA = ,3 Y TR 100 G 300 I 400 a) Napište rovnici autonomních výdajů a zjistěte jejich výši. b) Rovnovážný důchod? c) Jeho změnu pro TAa zvýšeném o 50 d) ) Jeho změnu pro G zvýšeném o 50. e) Znázorněte graficky. A = C a c.ta a +c. TR + I + G A = 200 0, , = 875 Y 0 = A. α = A / (1-c.(1-t)) = 875 / (1-0,75.(1-0,3)) 0,3)) = 1842 ΔY 0 = 105

102 Příklad třísektorový model TR 100 G 300 I 400 AE Y o = 1736 Y o = 1658 Y o = , Y

103 9) Model AD-ASAS Obsah. Cíl: seznámit se základy modelu AD-AS AS v návaznosti na model důchod-výdaje (linie 45 )

104 Model AD - AS je nejkomplexnější makroekonomický model využívaný v neokeynesovské ekonomii k určení podmínek rovnovážných úrovní produktu Y 0 a cenové hladiny P 0, a to střetnutím agregátní poptávky (graficky vyjádřené křivkou AD) a agregátní nabídky (graficky vyjádřené křivkou AS).

105 5) Makroekonomická rovnováha (model AD AS) Charakteristika modelu AD -AS Předpoklad: : cenová hladina je pohyblivá, tj. není fixní Model pracuje s potenciálním produktem Y* maximálním množstvím statků, které lze vyprodukovat. Y p = Y - Y* produkční mezera (GAP) Model zkoumá: - souhrnné (agregátní) poptávané množství při různých úrovních cenové hladiny P tj. křivku agregátní poptávky AD - souhrnné (agregátní) nabízené množství tj. kolik firmy budou produkovat při různých úrovních P tj. křivku agregátní nabídky AS

106 Agregátní poptávka AD svislá osa P nezávislá proměnná, vodorovná osa Y závislá proměnná. křivka AD zobrazuje rovnováhu na trhu statků, trhu peněz, příp. zahraničním trhu. Název agregátní poptávka a symbol AD je nepřesný správnější název by byl křivka rovnováhy trhu statků, trhu peněz (a zahraničním trhu) a značí se AD J. Křivka AD zobrazuje kolik se v ekonomice poptává statků (tj. jaký Y) ) při různých cenových hladinách P.

107 Křivka AD Křivku AD můžeme charakterizovat dvěma způsoby: 1.Křivka agregátní poptávky AD při pohyblivé cenové hladině zobrazuje všechny kombinace cenové hladiny P a úrovně produktu (HDP, Y), při kterém jsou trhy statků v rovnováze. Křivka AD je rovnováhou na trhu statků. 2.Křivka agregátní poptávka vyjadřuje souhrnné množství statků, které jednotlivé subjekty poptávají při dané cenové hladině.

108 P model AD - AS AD Y Pigouoův efekt bohatství: Pokles cen, zvýší reálnou hodnota peněz. Lidé mohou zvyšovat spotřebu C. Keynesův efekt úrokových měr: Při poklesu cen si začnou lidé více půjčovat. Klesá úroková míra a roste velikost investic I P. Mundell-Flemingův efekt měnového kursu: Pokles úrokové míry vede k odlivu kapitálu a k růstu poptávky po zahraničních měnách což znehodnocuje měnu domácí, což vede k růstu čistého vývozu NX.. Prvotní pokles cen též reálně zlevňuje domácí statky, což též vede k vyššímu vývozu.

109 Křivka AD

110 Křivka AD AE Y 45 P Y

111 Křivka AD AE AE při P 0 45 P Y P 0 Y 0 Y

112 Y 1 Y 0 Y 2 Y Křivka AD AE AE při P AE při P P P Y P 0 P 2

113 Y 1 Y 0 Y 2 Y Křivka AD AE AE při P AE při P 0 AE při P 1 787,5 45 P P Y P 0 P 2

114 Y 1 Y 0 Y 2 Y Křivka AD AE AE při P AE při P 0 AE při P 1 787,5 45 P P Y P 0 P 2 AD

115 model AD AS; vymezení agregátní nabídky Křivka agregátní nabídky AS udává množství výstupu, které jsou firmy ochotny nabízet při dané cenové hladině.

116 model AD AS; agregátní nabídka AS 1. Přístup klasické ekonomie 2. Přístup keynesiánské ekonomie 1. Vysvětlení kolísání v krátkém období 2. Vysvětlení kolísání v dlouhém období 3. Přístup monetaristické ekonomie

117 model AD AS; agregátní nabídky Přístup klasické ekonomie Křivku agregátní nabídky lze odvodit z křivek agregátní nabídky a poptávky po práci a produkční funkce. Křivka agregátní nabídky tak znázorňuje rovnováhu na trhu práce a dalších VF

118 model AD AS; agregátní nabídka Práce je hlavní VF. Bez činnosti člověka by k žádné produkci nedošlo. Pro průběh křivek agregátní nabídky a poptávky po práci (práci chápeme jako profesně zaměnitelnou) platí: s rostoucí reálnou mzdou W/P nabízí práci stále více lidí, s rostoucí reálnou mzdou poptává práci stále méně zaměstnavatelů. Křivka agregátní nabídky práce je rostoucí. Křivka agregátní poptávky po práci je klesající. Rovnováha je v bodě L 0 při reálné mzdě W 0 /P 0

119 model AD AS; agregátní nabídka Y = f (L) Produkční funkce je rostoucí a vyjadřuje jaký produkt Y (HDP)) vyprodukuje určitý počet zaměstnanců. Rovnovážné množství L 0 osob vyprodukuje produkt Y 0, který označujeme jako potenciální produkt Y* a L 0 za přirozenou zaměstnanost a odpovídající nenaměstnanost za frikční a strukturální. Při dokonale pružných cenách a mzdách a při dokonalé konkurenci je realizován potencionální produkt při plné zaměstnanosti.

120 model AD AS; agregátní nabídka w/p w/p 1 D L S L P SRAS w/p 0 P 0 P 1 Y L 1 L 0 L Y 1 Y 0 Y PF Y 0 Y 1 w = const. nominální mzdy se nemění L 1 L 0 L

121 model AD AS; agregátní nabídka w/p P Y L Y L

122 model AD AS; agregátní nabídka w/p P P 0 A Y L Y 0 Y L

123 model AD AS; agregátní nabídka w/p w/p 0 P P 0 A Y L 0 L Y 0 Y Y 0 L 0 L

124 model AD AS; agregátní nabídka w/p D L S L P w/p 0 P 0 A Y L 0 L Y 0 Y PF Y 0 L 0 L

125 model AD AS; agregátní nabídka w/p D L S L P w/p 0 P 0 A P 1 Y L 0 L Y 0 Y PF Y 0 L 0 L

126 model AD AS; agregátní nabídka w/p D L S L P w/p 1 A w/p 0 P 0 P 1 Y L 1 L 0 L Y 0 Y PF Y 0 Y 1 w = const. nominální mzdy se nemění L 1 L 0 L

127 model AD AS; agregátní nabídka w/p D L S L P w/p 0 P 0 A w/p 1 P 1 Y L 1 L 0 L Y 1 Y 0 Y PF Y 0 Y 1 w = const. nominální mzdy se nemění L 1 L 0 L

128 model AD AS; agregátní nabídka w/p D L S L P AS w/p 0 P 0 A w/p 1 P 1 Y L 1 L 0 L Y 1 Y 0 Y PF Y 0 Y 1 w = const. nominální mzdy se nemění L 1 L 0 L

129 model AD AS; tvar křivky AS P LRAS dlouhé období SRAS krátké období klasická ekonomie Y

130 model AD AS; tvar křivky AS P LRAS dlouhé období SRAS SRAS krátké období klasická ekonomie krátké období Keynesiánská ekonomie Y

131 model AD AS; klasická ekonomie Krátkodobá křivka AS je svislá. Předpokládá se, že trh práce je vždy v rovnováze. Pokud firmy zvyšují výstup, zaměstnají více osob a musí zvýšit mzdy, to vede k vyšším nákladům a růstu cen výstupů. (Obdobně monetaristická teorie) Obě teorie zdůrazňují, že firmy nemají důvod měnit úroveň produkce rostou ceny výstupů i vstupů což nevede k vyšším ziskům. Pokud firmy nemění velikost své produkce, nedochází ani k růstu HDP.

132 model AD AS; neoklasiká syntéza V dlouhém období je křivka AS vertikální Změny cenové hladiny nemají v dlouhém období na křivku AS vliv mění se všechny ceny (jak vstupů, tak výstupů), tudíž firmy nerealizují vyšší ani nižší zisky a nemají důvod měnit produkci. V krátkém období je křivka AS rostoucí růst cenové hladiny vede k růstu výstupu. Změny cenové hladiny v krátkém období vedou k růstu produkce, křivka agregátní nabídky je tedy v krátkém období rostoucí.

133 model AD AS; důvody rostoucí AS teorie strnulých mezd: mzdy jsou zpravidla uzavírány na delší dobu, o změně mezd je nutno vyjednávat, změna je nákladná. Pokles cen při neměnících se mzdách vede k menším firemním ziskům. Firmy pak omezují zaměstnanost i produkci, čímž dojde k poklesu výstupu. (kenyesiánské) teorie strnulých cen: v krátkém období jsou ceny výstupů firem strnulé. Změna cen je nákladná, řada kontraktů se uzavírá na delší dobu. Pevnost cen na delší dobu přináší jistotu zákazníkům i firmám, lze plánovat s větší jistotou. Na tuto rostoucí poptávku reagují firmy rozšiřováním produkce. Rozšiřování produkce znamená růst výstupu. (neokyenesiánské) teorie mylného chápání: krátkodobě domácnosti/vlastníci VF i firmy nevnímají růst cen. Mohou si proto myslet, že rostou pouze ceny jejich VF (zejména práce) a jsou proto ochotni nabízet více VF. Větší nabídka VF vede k růstu výstupu. (monetaristické a škola racionálních očekávání)

134 model AD AS; Posuny křivek AD K posunu křivky AD dochází zejména z následujících důvodů: změna vládních výdajů G,, transferů TR,, změna daňové sazby t, změna v oblasti měnové politiky. Změna nabídky peněz M, změna v očekávání domácností spotřeba C, změna v investičním chování firem I, změna v oblasti čistého exportu snížení či zvýšení NX.

135 model AD AS; Posuny křivek AS Posuny křivky AS: Změna reálného množství VF Změna základních surovin (ropa, plyn, uhlí, atd.). Inovacemi všeho druhu. Změna produktivity práce: tento růst vede k růstu produkce firem a tím i HDP, a to při jakékoliv úrovni cenové hladiny. Produktivita práce může vzrůst díky inovacím, investicím do lidského kapitálu, lepší struktuře sociálního kapitálu atd. Změna daňových sazeb.

136 model AD AS; rovnováha V dlouhém období platí podmínka, že rovnovážné množství je rovno Y*. Pro dlouhodobou rovnováhu platí současně: Agregátní nabízené množství se rovná agregátnímu poptávanému množství. Průsečík AS -AD určuje rovnovážné množství. Rovnovážné množství je na úrovni potenciálního produktu Y*.

137 model AD AS; význam rovnováhy při dané cenové hladině je uspokojena veškerá poptávka,, potřeby jednotlivých sektorů hospodářství jsou uspokojeny, firmy prodají veškeré vyprodukované statky (navyrábějí na sklad). ekonomika je na úrovni Y*, v ekonomice jsou využívány všechny zdroje,, které jsou k dispozici.

138 model AD AS; rovnováha Relativní stabilita

139 model AD AS; nerovnováha Krátkodobé rovnovážné HDP je pod úrovní potenciálního Y 0 < Y* V ekonomice jsou nevyužité zdroje. Vlastníci snižují jejich ceny. Ty vedou firmy k jejich lepšímu využití. Křivka SRAS se posouvá jihovýchodně tak dlouho, dokud neprotne křivku AD na úrovni Y*.

140 model AD AS; nerovnováha Krátkodobé rovnovážné HDP je nad úrovní potenciálního Y 0 > Y* V ekonomice jsou zdroje využívány nadměrně některé by jinak nebyly využity vůbec, nebo po kratší dobu. To vede k vyšším cenám zdrojů. Firmám se zdražuje produkce a postupně ji omezují. Dochází k posunu křivky SRAS severozápadně tak dlouho, dokud neprotne křivku AD na úrovni Y*.

141 Fiskální a monetární politika Monetární nebo fiskální expanze vede k posunu křivky AD severovýchodně, monetární nebo fiskální restrikce vede k posunu křivky AD jihozápadně. Pokud je původní rovnováha na úrovni potenciálního produktu Y 0 = Y*,, je fiskální nebo monetární expanze v dlouhém období neúčinná krátkodobě se produkt může zvýšit nad hodnotu Y*,, dlouhodobě se ale vrací na úroveň Y*.

142 model AD AS; rovnováha Pokud je původní rovnováha pod úrovní potenciálního produktu Y 0 < Y*,, je fiskální nebo monetární expanze účinná, růste HDP. Záleží na míře expanze pokud je zvolena optimální míra, nastává nová rovnováha na úrovni Y*.. Je-li ale expanze nadměrná, nastane nová rovnováha nad úrovní Y*,, pokud je expanze nedostatečná nastane nová rovnováha pod úrovní Y*. Pokud výchozí rovnováha nastává nad úrovní Y* může restriktivní politika vést k návratu na tuto úroveň Y*. Je-li ale restrikce nadměrná, nová rovnováha může nastat pod úrovní Y*.

143 model AD AS; posuny křivky AD doprava nahoru (tj. severovýchodně (tj. severovýchodně): pozitivní poptávkové šoky.. Tyto šoky se projevují růstem výstupu HDP a růstem cenové hladiny. doleva dolů (tj. jihozápadně): negativní poptávkové šoky.. Tyto šoky se projevují poklesem výstupu a poklesem cenové hladiny.

144 model AD AS; posuny křivky AS doleva nahoru (tj. severozápadně): negativní nabídkové šoky.. Tyto šoky se projevují poklesem výstupu HDP a pokledsem cenové hladiny. doprava dolů (tj. jihovýchodně): pozitivní nabídkové šoky.. Tyto šoky se projevují růstem výstupu a růstem cenové hladiny.

145 model AD - AS Pozitivní a negativní poptávkový šok P P P 1 AS P 0 AS P 0 P 1 AD 1 AD 0 AD 0 AD 1 Y * Y 1 pozitivní šok Y Y 1 Y * negativní šok Y

146 model AD - AS Negativní a pozitivní nabídkový šok P AS 1 P AS 0 P 1 AS 0 P 0 AS 1 P 0 P 1 AD AD Y 1 Y * negativní šok Y Y * Y 1 pozitivní šok Y

147 Příklad určete správnou odpověď Základním vztahem v mechanizmu Pigouova efektu je: a) Pokles úrokové míry vede k poklesu investic, b) Pokles cenové hladiny vede k růstu spotřeby. c) Růst úrokové míry vede k růstu investic. d) Pokles cenové hladiny vede k růstu poptávky po penězích. e) Žádná z odpovědí a) až d) není správná.

148 Příklad určete správnou odpověď Základním vztahem v mechanizmu Pigouova efektu je: a) Pokles úrokové míry vede k poklesu investic, b) Pokles cenové hladiny vede k růstu spotřeby. c) Růst úrokové míry vede k růstu investic. d) Pokles cenové hladiny vede k růstu poptávky po penězích. e) Žádná z odpovědí a) až d) není správná.

149 Příklad určete správnou odpověď Křivka agregátní poptávky AD je: a) Rostoucí přímka, b) Přímka rovnoběžná s osou Y, c) Přímka rovnoběžná s osou X, d) Klesající křivka. e) Vše je správně. f) Správně může být a) až c)

150 Příklad určete správnou odpověď Křivka agregátní poptávky AD je: a) Rostoucí přímka, b) Přímka rovnoběžná s osou Y, c) Přímka rovnoběžná s osou X, d) Klesající křivka. e) Vše je správně. f) Správně může být a) až c)

151 Příklad určete správnou odpověď Křivka agregátní nabídky AS je: a) Rostoucí přímka, b) Přímka rovnoběžná s osou Y, c) Přímka rovnoběžná s osou X, d) Klesající křivka. e) Vše je správně. f) Správně může být a) až c).

152 Příklad určete správnou odpověď Křivka agregátní nabídky AS je: a) Rostoucí přímka, b) Přímka rovnoběžná s osou Y, c) Přímka rovnoběžná s osou X, d) Klesající křivka. e) Vše je správně. f) Správně může být a) až c).

153 Příklad určete správnou odpověď Keynesiánská krátkodobá křivka agregátní nabídky je: a) Rostoucí přímka, b) Přímka rovnoběžná s osou Y, c) Přímka rovnoběžná s osou X, d) Klesající křivka. e) Vše je správně. f) Správně může být a) až c).

154 Příklad určete správnou odpověď Keynesiánská krátkodobá křivka agregátní nabídky je: a) Rostoucí přímka, b) Přímka rovnoběžná s osou Y, c) Přímka rovnoběžná s osou X, d) Klesající křivka. e) Vše je správně. f) Správně může být a) až c).

155 Příklad určete správnou odpověď V modelu AD-AS AS je rovnováha v bodě: a) průsečíku křivek AD-AS, AS, b) průsečíku křivek IS-LM, c) průsečíku křivek IS-BP, d) průsečíku křivek LM-BP, e) průsečíku nabídky a poptávky, f) s minimální inflací.

156 Příklad určete správnou odpověď V modelu AD-AS AS je rovnováha v bodě: a) průsečíku křivek AD-AS, AS, b) průsečíku křivek IS-LM, c) průsečíku křivek IS-BP, d) průsečíku křivek LM-BP, e) průsečíku nabídky a poptávky, f) s minimální inflací.

157 Příklad určete správnou odpověď Nejkomplexnější národohospodářský model je: a) Mundell-Flemingův, b) IS-LM-BP, c) IS-LM, d) AD-AS, AS, e) důchod-výdaje s linií 45. f) Keynesiánský důchod spotřeby.

158 Příklad určete správnou odpověď Nejkomplexnější národohospodářský model je: a) Mundell-Flemingův, b) IS-LM-BP, c) IS-LM, d) AD-AS, AS, e) důchod-výdaje s linií 45. f) Keynesiánský důchod spotřeby.

159 Příklad určete správnou odpověď Pigouv efekt říká: a) Pokles cen spotřebu neovlivní. b) Na rostoucí spotřebu firmy reagují zvýšením cen. c) Pokles cen vede k poklesu spotřeby. d) Pokles cen umožňuje rostoucí spotřebu.

160 Příklad určete správnou odpověď Piguov efekt říká: a) Pokles cen spotřebu neovlivní. b) Na rostoucí spotřebu firmy reagují zvýšením cen. c) Pokles cen vede k poklesu spotřeby. d) Pokles cen umožňuje rostoucí spotřebu.

161 Příklad určete správnou odpověď Poptávkový šok se projevuje: a) Posunem nabídkové křivky nahoru vlevo. b) Posunem poptávkové křivky. c) Posunem křivky IS severo-západně. d) Strnulostí obchodníků s klenoty. e) Jen jako reakce na šok nabídkový.

162 Příklad určete správnou odpověď Poptávkový šok se projevuje: a) Posunem nabídkové křivky nahoru vlevo. b) Posunem poptávkové křivky. c) Posunem křivky IS severo-západně. d) Strnulostí obchodníků s klenoty. e) Jen jako reakce na šok nabídkový.

163 Příklad určete správnou odpověď Nabídkový šok se projevuje: a) Posunem nabídkové křivky. b) Posunem poptávkové křivky. c) Posunem křivky MP jihozápadně. d) Vždy po zásahu vlády. e) Změnou sklonu křivky AD. f) Změnou sklonu křivky AS.

164 Příklad určete správnou odpověď Nabídkový šok se projevuje: a) Posunem nabídkové křivky. b) Posunem poptávkové křivky. c) Posunem křivky MP jihozápadně. d) Vždy po zásahu vlády. e) Změnou sklonu křivky AD. f) Změnou sklonu křivky AS.

165 Příklad model AD-ASAS zvýšení spotřeby domácností C, zvýšení investičních výdajů I, zvýšení vládních výdajů G, snížení daní TA, zvýšení transferů vlády TR, zvýšení čistého exportu NX (snížení importu IM, nebo zvýšení exportu EX, nebo kombinace obojího), zvýšení množství peněz v oběhu M.

166 Příklad model AD-ASAS zvýšení spotřeby domácností C, zvýšení investičních výdajů I, zvýšení vládních výdajů G, snížení daní TA, zvýšení transferů vlády TR, zvýšení čistého exportu NX (snížení importu IM, nebo zvýšení exportu EX, nebo kombinace obojího), zvýšení množství peněz v oběhu M.

167 Příklad model AD-ASAS snížení spotřeby domácností C, snížení investičních výdajů I, snížení vládních výdajů G, zvýšení daní TA, snížení transferů vlády TR, snížení čistého exportu NX (zvýšení importu IM, nebo snížení exportu EX, nebo kombinace obojího), snížení množství peněz v oběhu M.

168 Příklad model AD-ASAS snížení spotřeby domácností C, snížení investičních výdajů I, snížení vládních výdajů G, zvýšení daní TA, snížení transferů vlády TR, snížení čistého exportu NX (zvýšení importu IM, nebo snížení exportu EX, nebo kombinace obojího), snížení množství peněz v oběhu M.

169 zvýšením reálného množství výrobních faktorů poklesem cen základních surovin (ropa, plyn, uhlí, ) inovacemi všeho druhu. růstu produktivity práce snížením daňových sazeb. Může stimulovat k vyšší produkci. Příklad model AD-ASAS

170 Příklad model AD-ASAS zvýšením reálného množství výrobních faktorů poklesem cen základních surovin (ropa, plyn, uhlí, ) inovacemi všeho druhu. růstu produktivity práce. snížením daňových sazeb. Může stimulovat k vyšší produkci.

171 Příklad model AD-ASAS snížením reálného množství výrobních faktorů růstem cen základních surovin (ropa, plyn, uhlí, ) poklesu produktivity práce: zvýšení daňových sazeb. Může destimulovat majitele VF.

172 Příklad model AD-ASAS snížením reálného množství výrobních faktorů růstem cen základních surovin (ropa, plyn, uhlí, ) poklesu produktivity práce: zvýšení daňových sazeb. Může destimulovat majitele VF.

173 Příklad model AD-ASAS Zakreslete standardní průběh křivky agregátní poptávky a vysvětlete možné příčiny tohoto tvaru. P Y

174 Příklad model AD-ASAS Zakreslete standardní průběh křivky agregátní poptávky a vysvětlete možné příčina tohoto tvaru. P Agregátní poptávka AD Y

175 P příklad - model AD - AS AD Y Pigouoův efekt bohatství: Keynesův efekt úrokových měr: Mundell-Flemingův efekt měnového kursu:

176 P příklad - model AD - AS AD Y Pigouoův efekt bohatství: Pokles cen, zvýší reálnou hodnota peněz. Lidé mohou zvyšovat spotřebu C. Keynesův efekt úrokových měr: Mundell-Flemingův efekt měnového kursu:

177 P příklad - model AD - AS AD Y Pigouoův efekt bohatství: Pokles cen, zvýší reálnou hodnota peněz. Lidé mohou zvyšovat spotřebu C. Keynesův efekt úrokových měr: Při poklesu cen si začnou lidé více půjčovat. Klesá úroková míra a roste velikost investic I P. Mundell-Flemingův efekt měnového kursu:

178 P příklad - model AD - AS AD Y Pigouoův efekt bohatství: Pokles cen, zvýší reálnou hodnota peněz. Lidé mohou zvyšovat spotřebu C. Keynesův efekt úrokových měr: Při poklesu cen si začnou lidé více půjčovat. Klesá úroková míra a roste velikost investic I P. Mundell-Flemingův efekt měnového kursu: Pokles úrokové míry vede k odlivu kapitálu a k růstu poptávky po zahraničních měnách což znehodno- cuje měnu domácí, což vede k růstu čistého vývozu NX.. Prvotní pokles cen též reálně zlevňuje domácí statky, což též vede k vyššímu vývozu.

179 příklad - model AD - AS Zakreslete rovnováhu v modelu AD AS a uvažujte následující změny. Změny znázorněte a vysvětlete. a) Pokles transferů b) Likvidace výrobního zařízení c) Růst nominálních mzdových sazeb d) Růst vládních výdajů e) Pokles peněžní zásoby f) Pokles nepřímých daní g) Růst cen ropy h) Růst autonomních spotřeb i) Růst produktivity práce j) Růst kapitálové vybavenosti

180 příklad - model AD - AS Pozitivní a negativní poptávkový šok P P P 1 SAS P 0 SAS P 0 P 1 AD 1 AD 0 AD 0 AD 1 Y * Y 1 A pozitivní šok Y Y 1 Y * B negativní šok Y

181 příklad - model AD - AS Negativní a pozitivní nominální nabídkový šok P SAS 1 P SAS 0 P 1 SAS 0 P 0 SAS 1 P 0 P AD AD Y 1 Y * C negativní šok Y Y * Y 1 D pozitivní šok Y

182 příklad - model AD - AS Negativní reálný a pozitivní nabídkový šok P SAS 1 P SAS 0 P 1 SAS 0 P 0 SAS 1 P 0 P 1 AD AD Y 1 Y * E negativní reálný nabídkový šok Y Y * Y 1 F pozitivní reálný nabídkový šok Y

183 příklad - model AD - AS Zakreslete rovnováhu v modelu AD AS a uvažujte následující změny. Změny znázorněte a vysvětlete. a) Pokles transferů vede k poklesu agregátní poptávky B b) Likvidace výrobního zařízení negativním reálným nabídkovým šokem. SAS se posune doleva. E c) Růst nominálních mzdových sazeb je negativní nominální nabídkový šok. SAS nahoru. Snížení agregátní nabídky. C d) Růst vládních výdajů povede k růstu AD. A e) Pokles peněžní zásoby povede přímo (neoklasicky) či nepřímo (keynesiánsky) k poklesu AD. A

184 příklad - model AD - AS Zakreslete rovnováhu v modelu AD AS a uvažujte následující změny. Změny znázorněte a vysvětlete. f) Pokles nepřímých daní je pozitivním nominálním nabídkovým šokem. SAS roste posunem doprava. D g) Růst cen ropy je pozitivním nominálním nabídkovým šokem. C h) Růst autonomních spotřeb povede k růstu AD. A i) Růst produktivity práce je pozitivním reálným nabídkovým šokem. SAS roste posunem doprava F j) Růst kapitálové vybavenosti. Stejně jako i) tj. F

185 Teoretický seminář VŠFS Jiří Mihola Děkuji za pozornost.

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS Metodický list č. 2 Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09 Název tématického celku: Makroekonomie II 2. blok. Tento tématický blok je rozdělen

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

07.03.2007 V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE

07.03.2007 V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE 3. přednáška 07.03.2007 ROVNOVÁŽNÝ NÝ PRODUKT V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE 3. přednáška 07.03.2007 I. Spotřeba II. Investice III. Rovnovážný ný produkt 3. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA Spotřeba,

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Soukup str. 389 záporná produkční mezera ekonomika je v recesy. π=2% CB zvyšuje úroky

Soukup str. 389 záporná produkční mezera ekonomika je v recesy. π=2% CB zvyšuje úroky Makroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2011 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Téma 10 Makroekonomická rovnováha Obsah. 10) Makroekonomická rovnováha v modelu AD - AS Cíl:

Více

Cíl: analýza modelu makroekonomické rovnováhy s pohyblivou cenovou hladinou

Cíl: analýza modelu makroekonomické rovnováhy s pohyblivou cenovou hladinou Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2005/06, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 2 5) Makroekonomická rovnováha (model AD AS) 6) Ekonomický

Více

Makroekonomie I. Model Agregátní nabídky Agregátní poptávky

Makroekonomie I. Model Agregátní nabídky Agregátní poptávky Přednáška 4. Model AS -AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Souhrnné opakování předchozí přednášky : Hospodářské cykly a sektory ekonomiky Agregátní poptávka

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Obsah. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

Obsah. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Obsah Ekonomická rovnováha a její modely Spotřební funkce Dvousektorový model ekonomiky Ekonomická rovnováha a její modely Podmínky rovnovážného produktu pomocí výdajového key. modelu tzn. model s linií

Více

Účinek změny autonomních výdajů (tedy i G) na Y (= posun křivky IS): Y = γ A

Účinek změny autonomních výdajů (tedy i G) na Y (= posun křivky IS): Y = γ A Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2005/06, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Mgr.) Metodický list č. 2 3) Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM 4)

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Základy ekonomie II Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Struktura Opakování: ekonomická rovnováha Klasický model ekonomické rovnováhy: trh kapitálu trh práce důsledky v modelu AS-AD Keynesiánský

Více

EKONOMIE II. Určení rovnovážné produkce

EKONOMIE II. Určení rovnovážné produkce EKONOMIE II Určení rovnovážné produkce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu:

Více

2 Určení rovnovážného výstupu v uzavřené ekonomice - Jednoduchý keynesiánský model

2 Určení rovnovážného výstupu v uzavřené ekonomice - Jednoduchý keynesiánský model 2 Určení rovnovážného výstupu v uzavřené ekonomice - Jednoduchý keynesiánský model Teoretická východiska Jednoduchý keynesiánský model zachycuje vzájemný vztah mezi výdaji a výstupem resp. důchodem, názorně

Více

Makroekonomie B. Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie

Makroekonomie B. Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie Makroekonomie B Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie Konzultační hodiny: Středa: 9 00 11 00 hod Čtvrtek: 8 00 10 00 hod Kancelář č. A 234 Podmínky pro splnění předmětu MAKROEKONOMIE B: Úspěšné

Více

Cvičení č. 4, 5 MAE 1. Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně

Cvičení č. 4, 5 MAE 1. Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně Ekonomický růst Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně ΔY/Y = (1 α) x ΔL/L + α x ΔK/K + ΔA/A, kde ΔY/Y.. tempo růstu

Více

Model agregátní poptávky a nabídky:

Model agregátní poptávky a nabídky: Model agregátní poptávky a nabídky: Model agregátní poptávky a agregátní nabídky rozvíjí předcházející modely model s křivkou pod úhlem 45 stupňů a model IS-LM. Oproti nim však opouští předpoklad, že cenová

Více

Makroekonomie I. Osnova přednášky: Zdroje ekonomického růstu. Užití metody výdajové základní východisko Souhrnné opakování a podstatné

Makroekonomie I. Osnova přednášky: Zdroje ekonomického růstu. Užití metody výdajové základní východisko Souhrnné opakování a podstatné Přednáška 3. Ekonomická rovnováha a její modely spotřební funkce, dvousektorový model Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Souhrnné opakování předchozí přednášky

Více

Makroekonomie I cvičení

Makroekonomie I cvičení Téma Makroekonomie I cvičení 25. 3. 015 Dvousektorový model ekonomiky Spotřební funkce Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Model 45 - jak je dosaženo rovnovážného HDP Východiska - graf: Osa x.

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS

N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS 2011-2012 Garant předmětu: Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů Makroekonomie II navazuje na bakalářský předmět Makroekonomie I. Obsahuje

Více

Rovnováha trhu zboží a služeb a křivka IS

Rovnováha trhu zboží a služeb a křivka IS Předpoklady modelu Krátké období fixní cenová hladina Nominální veličina = reálné veličině Dokonalá kapitálová mobilita Domácí úroková míra = světové úrokové míře Vhodnost pro malou otevřenou ekonomiku

Více

N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS

N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS 2011-2012 Garant předmětu: Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů Makroekonomie II navazuje na bakalářský předmět Makroekonomie I.

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Téma č. 2: Rovnovážný výstup hospodářství

Téma č. 2: Rovnovážný výstup hospodářství Základy ekonomie II Téma č. 2: Rovnovážný výstup hospodářství Petr Musil Struktura Pojetí ekonomické rovnováhy Agregátní poptávka, agregátní nabídka Rovnovážný výstup v dlouhém období Rovnovážný výstup

Více

b) β = γ.(b/h) β= 1,2 c) Y = d)y =1700, centrální banka by musela zvýšit nabídku reálných peněžních zůstatků na 625 mld

b) β = γ.(b/h) β= 1,2 c) Y = d)y =1700, centrální banka by musela zvýšit nabídku reálných peněžních zůstatků na 625 mld 8. Monetární politika 1. Uzavřená ekonomika s výstupem pod úrovní potenciálního produktu je popsána následujícími charakteristikami: Trh statků: autonomní výdaje jsou ve výši 950 mld., sazba důchodové

Více

9b. Agregátní poptávka I: slide 0

9b. Agregátní poptávka I: slide 0 9b. Agregátní poptávka I: (odvození ISLM modelu) slide 0 Obsahem přednášky je Křivka IS a její vztah ke keynesiánskému kříži modelu zapůjčitelných fondů Křivka LM a její vztah k teorii preference likvidity

Více

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ viz

Více

Makroekonomie. Bankovní institut vysoká škola magisterské kombinované studium zimní semestr 2015/16. Metodický list č. 2

Makroekonomie. Bankovní institut vysoká škola magisterské kombinované studium zimní semestr 2015/16. Metodický list č. 2 Bankovní institut vysoká škola magisterské kombinované studium zimní semestr 205/6 Metodický list č. 2 Makroekonomie Model 45 stupňů a model IS - LM Vysvětlení makroekonomické rovnováhy na trhu statků

Více

1. Určení rovnovážné produkce model multiplikátoru

1. Určení rovnovážné produkce model multiplikátoru 1. Určení rovnovážné produkce model multiplikátoru 1. Třísektorová ekonomika je charakterizována následujícími údaji: Autonomní spotřeba=50 mld.,investice=555 mld.,mezní sklon ke spotřebě=0,6 Vládní výdaje=300

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

ÚVOD. Vývoj HDP a inflace jsou korelované veličiny. Vývoj HDP a inflace (cenové hladiny) znázorníme pomocí modelu AD-AS. vývoj inflace (CPI)

ÚVOD. Vývoj HDP a inflace jsou korelované veličiny. Vývoj HDP a inflace (cenové hladiny) znázorníme pomocí modelu AD-AS. vývoj inflace (CPI) AGREGÁTNÍ POPTÁVKA ÚVOD Odvození z modelu IS-LM-BP - fixní cenová hladina Nyní rovnovážná produkce a změny cenové hladiny Jak inflace ovlivňuje velikost produkce a jak produkt ovlivní vývoj inflace Vývoj

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Literatura Soukup, Pošta, Neset, Pavelka, Dobrylovsky Makroekonomie Makroekonomie, moderní přístup, Praha, Management Press, 2007, 2009, Studijn

Literatura Soukup, Pošta, Neset, Pavelka, Dobrylovsky Makroekonomie Makroekonomie, moderní přístup, Praha, Management Press, 2007, 2009, Studijn Makroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2011 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Téma 1 Úvod; Spotřební a investiční výdaje Literatura Soukup, Pošta, Neset, Pavelka, Dobrylovsky

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

Ekonomika krátkého období a hledání rovnováhy. Teoretická východiska

Ekonomika krátkého období a hledání rovnováhy. Teoretická východiska Ekonomika krátkého období a hledání rovnováhy Teoretická východiska Makroekonomická teorie často zkoumá ekonomické ukazatele ve dvou rozdílných obdobích dlouhém a krátkém. Za dlouhé období považuje zpravidla

Více

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice,

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice, OTEVŘENÁ EKONOMIKA Zadání 1. Pomocí modelu malé otevřené ekonomiky předpovězte, jak následující události ovlivní čisté vývozy, reálný směnný kurz a nominální směnný kurz: a) Klesne spotřebitelská důvěra

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

AS V DLOUHÉM OBDOBÍ + MODEL AD-AS

AS V DLOUHÉM OBDOBÍ + MODEL AD-AS AS V DLOUHÉM OBDOBÍ + MODEL AD-AS AS V DLOUHÉM OBDOBÍ Průsečík AD a krátkodobé AS krátkodobá rovnováha Poptávané množství se rovná nabízenému Bod E 1 značí krátkodobou rovnováhu + krátkodobý rovnovážný

Více

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2.

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2. Model AD-AS AS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly 8.3.2012 nominální reálný HDP model AD-AS jeden ze základních modelů v ekonomii cíl: rozložení nom HDP na reálný produkt a cenovou

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné Úloha 1 Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné a. dosažením makroekonomické rovnováhy pouze při plném využití kapacit ekonomiky b. důrazem na finanční trhy c. větším využíváním regulace

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Dílčí a agregátní trh práce Dílčí: trh určité profese, zaměstnanci se rozhodují, zda

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Model AD AD- -ASS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly

Model AD AD- -ASS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly Model AD-ASAS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly 8.3.2012 nominální reálný HDP model AD-AS jeden ze základních modelů v ekonomii cíl: rozložení nom HDP na reálný produkt a cenovou

Více

Úvod. Snaha pokus - ovlivnit ekonomiku přes veřejné rozpočty Redistribuční (solidarita) Alokační (veřejné statky) Stabilizační

Úvod. Snaha pokus - ovlivnit ekonomiku přes veřejné rozpočty Redistribuční (solidarita) Alokační (veřejné statky) Stabilizační Úvod Snaha pokus - ovlivnit ekonomiku přes veřejné rozpočty Redistribuční (solidarita) Alokační (veřejné statky) Stabilizační Příjmová strana velikost daní Krize a snižování daně z příjmu Výdajová strana

Více

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě?

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě? ROVNOVÁHA Zadání 1. Použijte neoklasickou teorii rozdělování k předpovědi efektu následujících událostí na reálnou mzdu a reálnou cenu kapitálu: a) Vlna imigrace zvýší množství pracovníků v zemi. b) Zemětřesení

Více

28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE

28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE 6.-7. přednáška 28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE 6. přednáška 28.03.2007 I. Trh zboží a křivka k IS II. Trh peněz z a křivka k LM III. Rovnováha IS-LM IV. Fiskáln lní a monetárn

Více

Agregátní poptávka a agregátní nabídka

Agregátní poptávka a agregátní nabídka Kapitola 5 Agregátní poptávka a agregátní nabídka Úvod V dlouhém období jsme všichni mrtvi. John Maynard Keynes 13 Model, který by zohlednil celou rozmanitost skutečnosti, by nebyl užitečnější než mapa

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Fiskální politika, deficity a vládní dluh

Fiskální politika, deficity a vládní dluh Fiskální politika, deficity a vládní dluh Státní rozpočet. Fiskální deficity. Kombinace monetární a fiskální politiky. Vliv daní a vládních výdajů na ekonomickou aktivitu. Ekonomické důsledky vládního

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Inflace. Makroekonomie I. Osnova k teorii inflace. Co již známe? Vymezení podstata inflace. Definice inflace

Inflace. Makroekonomie I. Osnova k teorii inflace. Co již známe? Vymezení podstata inflace. Definice inflace Makroekonomie I Teorie inflace Praktické příklady Příklady k opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Co již známe? Osnova k teorii inflace Deflátor HDP způsob měření inflace Agregátní

Více

Mikroekonomie Nabídka, poptávka

Mikroekonomie Nabídka, poptávka Téma cvičení č. 2: Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Podstatné z minulého cvičení Matematický pojmový aparát v Mikroekonomii Důležité minulé cvičení kontrolní

Více

Pozitivní vs. Normativní ekonomie

Pozitivní vs. Normativní ekonomie Makroekonomie A 1 Povinna literatura WAWROSZ, PETR; HEISSLER, Herbert; HELÍSEK, Mojmír; MACH, Petr 2012. Makroekonomie základní kurz. Praha: VŠFS, 360 s. ISBN 978-80- 7408-059-3. WAWROSZ, Petr; HEISSLER

Více

M = Ma + m YD NX = X M vždy

M = Ma + m YD NX = X M vždy Makroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2011 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Cvičení téma 2 Čistý export, měnový kurz, rozšířený model důchod výdaje. Obsah. 4) Čistý export.

Více

Makroekonomie II. Spotřební funkce Je analýzou spotřebních výdajů C.

Makroekonomie II. Spotřební funkce Je analýzou spotřebních výdajů C. Makroekonomie II. Určení rovnovážné produkce v dvousektorovém modelu Zjednodušující předpoklady: Ceny jsou fixní Existence produkční mezery (nevyužitá zásoba kapitálu a práce; produkt je pod potenciálem)

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE MAKROEKONOMIE Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE CÍL A STRUKTURA TÉMATU.odpovědět na následující typy otázek: Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje? Kdo obdrží důchody z produkce? Kdo nakoupí celkový

Více

Makroekonomie. 6. přednáška. 24. března 2015

Makroekonomie. 6. přednáška. 24. března 2015 Makroekonomie 6. přednáška 24. března 2015 1 Obsah přednášky 1. Ekonomický růst vs. cykly dokončení 2. Peníze a peněžní trh - poptávka po penězích, - rovnice směny. 2 Ekonomický růst graficky v AS-AD P

Více

Ekonomie II. Agregátní poptávka a agregátní nabídka Část I.

Ekonomie II. Agregátní poptávka a agregátní nabídka Část I. Ekonomie II Agregátní poptávka a agregátní nabídka Část I. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Charakteristika modelu

Charakteristika modelu Model křivek IS-LM Charakteristika modelu Rozdíl oproti modelu s přímkou 45 stupňů: investice už nejsou nezávislé, tj. nejsou autonomní, rozšíření o nabídku a poptávku po penězích vedle trhu statků zavádíme

Více

Makroekonomie II. Petr Musil Blok č. 4 Krátkodobá a dlouhodobá rovnováha ekonomiky

Makroekonomie II. Petr Musil Blok č. 4 Krátkodobá a dlouhodobá rovnováha ekonomiky Makroekonomie II Petr Musil Blok č. 4 Krátkodobá a dlouhodobá rovnováha ekonomiky Krátkodobá rovnováha ekonomiky Keynesiánský přístup Rovnováha jako jakákoli situace, kdy platí: Y=AD, tj. kdy je veškerý

Více

11. Model agregátní poptávky a nabídky

11. Model agregátní poptávky a nabídky 11. Model agregátní poptávky a nabídky Model agregátní poptávky a agregátní nabídky je posledním a nejkomplexnějším modelem ekonomické rovnováhy. Svou konstrukcí rozvíjí předcházející modely model s křivkou

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. = c + d.q. P s. Nabídka, poptávka. Téma cvičení č. 2: Téma. Nabídka (supply) S. Obecná rovnice nabídky

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. = c + d.q. P s. Nabídka, poptávka. Téma cvičení č. 2: Téma. Nabídka (supply) S. Obecná rovnice nabídky Téma cvičení č. 2: Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Téma Nabídka, poptávka Nabídka (supply) S Nabídka představuje objem zboží, které jsou výrobci ochotni

Více

2. EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA. slide 1

2. EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA. slide 1 2. EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA slide 1 Předmětem přednášky je.odpovědět na následující otázky: Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje? Kdo obdrží důchody z produkce? Kdo nakoupí celkový výstup? Co vyrovná poptávku

Více

Osnova přednášky. *snímky v oranžové barvě a logika modelu IS-LM budou detailněji probrány na další přednášce

Osnova přednášky. *snímky v oranžové barvě a logika modelu IS-LM budou detailněji probrány na další přednášce Keynesovská teorie Osnova přednášky 1. Východiska 2. Efektivní poptávka, spotřeba a investice 3. Model důchod výdaje 4. Teorie preference likvidity 5. Model IS-LM* - formální odvození *snímky v oranžové

Více

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

8. ISLM model. slide 0

8. ISLM model. slide 0 8. ISLM model slide 0 Obsahem přednášky je Úvod do hospodářských cyklů a agregátní poptávky Křivka IS a její vztah ke keynesiánskému kříži modelu zapůjčitelných fondů Křivka LM a její vztah k teorii preference

Více

Nezaměstnanost. Makroekonomie I. Opakování. Příklad. Řešení. Nezaměstnanost. Téma cvičení. Nezaměstnanost, Okunův zákon

Nezaměstnanost. Makroekonomie I. Opakování. Příklad. Řešení. Nezaměstnanost. Téma cvičení. Nezaměstnanost, Okunův zákon Opakování Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Uvažujte následující úsporovou funkci: S = -300 + 0,15 YD. Určete výši důchodu, při kterém bude platit YD = C. S = -300 + 0,15 YD

Více

Agregátní poptávka (AD)

Agregátní poptávka (AD) Agregátní poptávka (AD) Podstata AD Zahrnuje vztah mezi mírou inflace (π) a HDP (Y). Tento vztah je negativní čím vyšší inflace (π), tím nižší Y Odvozuje se z křivek IS a MP (křivka měnové politiky) Křivka

Více

HOSPODÁŘSKÉ CYKLY A EKONOMICKÝ RŮST

HOSPODÁŘSKÉ CYKLY A EKONOMICKÝ RŮST HOSPODÁŘSKÉ CYKLY A EKONOMICKÝ RŮST HOSPODÁŘSKÉ CYKLY Hospodářský cyklus představuje kolísání reálného hrubého domácího produktu kolem potenciálního Recese-produkt klesá pod svůj potenciální produkt Firmám

Více

11 Inflace a metody jejího léčení

11 Inflace a metody jejího léčení 11 Inflace a metody jejího léčení Teoretická východiska Inflace O inflaci hovoříme, pokud v ekonomice dochází k růstu cenové hladiny. Pokud cenová hladina klesá, hovoříme o deflaci. Dezinflace potom značí

Více

2.. E K E ONOMI M C I KÁ K R OV O NOV O Á V H Á A H slide 0

2.. E K E ONOMI M C I KÁ K R OV O NOV O Á V H Á A H slide 0 2. EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA slide 0 Předmětem přednášky je.odpovědět na následující otázky: Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje? Kdo obdrží důchody z produkce? Kdo nakoupí celkový výstup? Co vyrovná poptávku

Více

Jedná se o podíl spotřebních výdajů domácností a výdajů neziskových institucí na HDP v %.

Jedná se o podíl spotřebních výdajů domácností a výdajů neziskových institucí na HDP v %. 3.kapitola Výdaje a rovnovážný hrubý domácí produkt V této kapitole se seznámíte: s faktory, které ovlivňují spotřebu a investice s tím, jak je konstituován rovnovážný produkt jak je rovnovážný produkt

Více

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení b) 106,5. Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D.

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení b) 106,5. Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Opakování Makroekonomie I y k zápočtu Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Vypočítejte index CPI pro rok 2006, pokud inflace za období 2006/2005 činila 4,41% a CPI roku 2005 činilo 102. Zaokrouhlujte

Více

1 Testové otázky Strukturální deficit je důsledkem strukturální nezaměstnanosti. 3. Deflátor zahrnuje ceny chleba, oblečení, lístků na MHD.

1 Testové otázky Strukturální deficit je důsledkem strukturální nezaměstnanosti. 3. Deflátor zahrnuje ceny chleba, oblečení, lístků na MHD. 1 Testové otázky 1 1 Testové otázky 1. Depreiace zlepšuje obchodní bilanci. 2. Strukturální deficit je důsledkem strukturální nezaměstnanosti. 3. Deflátor zahrnuje ceny chleba, oblečení, lístků na MHD.

Více

4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět

4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět Test 1 1. Ekonomická věda zkoumá: a) bohatství b) činnosti zahrnující peněžní a směnné transakce c) chování a rozhodování lidí v ekonomickém životě d) vše výše uvedené 2. Makroekonomie se liší od mikroekonomie

Více

9. Model s přímkou pod úhlem 45 stupňů. 9.1 Teoretická východiska

9. Model s přímkou pod úhlem 45 stupňů. 9.1 Teoretická východiska 9. Model s přímkou pod úhlem 45 stupňů 9.1 Teoretická východiska Makroekonomická teorie často zkoumá ekonomické ukazatele ve dvou rozdílných obdobích dlouhém a krátkém. Za dlouhé období považuje zpravidla

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

MAKROEKONOMIE I OPAKOVÁNÍ PŘÍKLAD ŘEŠENÍ PŘÍKLAD. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky

MAKROEKONOMIE I OPAKOVÁNÍ PŘÍKLAD ŘEŠENÍ PŘÍKLAD. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky MAKROEKONOMIE I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky OPAKOVÁNÍ Příklady k zápočtu Vypočítejte index CPI pro rok 2006, pokud inflace za období 2006/2005 činila 4,41% a CPI roku 2005 činilo 102.

Více

INFLACE A NEZAMĚSTNANOST

INFLACE A NEZAMĚSTNANOST INFLACE A NEZAMĚSTNANOST Úvod Hypotéza zda-li existuje vztah mezi mírou inflace a nezaměstnaností (trade off) Negativní korelace veličin? Růst inflace pokles nezaměstnanosti a naopak Phillipsova křivka

Více

MODEL PRODUKT-VÝDAJ.

MODEL PRODUKT-VÝDAJ. MODEL PRODUKT-VÝDAJ MODEL PRODUKT-VÝDAJ Model pro analýzu vývoje produktu v krátkém období Ekonomika pracuje pod potenciálním produktem(dostatečná zásoba K, L) Fixní cenová hladina(nominální=reálné) Dvousektorová

Více

Makroekonomie I. Podstata a východiska. Definice: Přednáška 2. Ekonomický růst. Osnova přednášky: Ekonomický růst. Definování ekonomického růstu

Makroekonomie I. Podstata a východiska. Definice: Přednáška 2. Ekonomický růst. Osnova přednášky: Ekonomický růst. Definování ekonomického růstu Přednáška 2. Ekonomický růst Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Podstatné ukazatele výkonnosti ekonomiky souhrnné opakování předchozí přednášky Potenciální produkt

Více

Philipsova křivka Definice a tvary Philipsovy křivky Phillipsova křivka byla objevena v roce 1958 novozélandským ekonomem A. W.

Philipsova křivka Definice a tvary Philipsovy křivky Phillipsova křivka byla objevena v roce 1958 novozélandským ekonomem A. W. Philipsova křivka Definice a tvary Philipsovy křivky Phillipsova křivka byla objevena v roce 1958 novozélandským ekonomem A. W. Phillipsem, který zkoumal vztah mezi mírou nezaměstnanosti a růstem nominálních

Více

AGREGÁTNÍ NABÍDKA V KRÁTKÉM OBDOBÍ

AGREGÁTNÍ NABÍDKA V KRÁTKÉM OBDOBÍ AGREGÁTNÍ NABÍDKA V KRÁTKÉM OBDOBÍ Úvod Jak se míra inflace projeví v rozhodování firem AS ukazuje velikost reálného produktu, které jsou firmy ochotny nabízet při různých mírách inflace Nutné rozlišovat

Více

Model IS-LM. Křivka IS

Model IS-LM. Křivka IS Model IS-LM Křivka IS Doposud jsme při zkoumání rovnováhy v krátkém období předpokládali, že plánované investice firem jsou autonomní veličinou (I P = Ia). Ve skutečnosti však výše investic v ekonomice

Více

Makroekonomie. Makroekonomie. Sektory v NH

Makroekonomie. Makroekonomie. Sektory v NH Makroekonomie Ing. Martin Petříček, Ph.D., MBA m.petricek@email.cz Makroekonomie Sleduje makroekonomický výkon hospodářství a nástroje k jeho optimalizaci Makroekonomické výstupy měří zpravidla statistický

Více

18.04.2007 AGREGÁTN TNÍ

18.04.2007 AGREGÁTN TNÍ 7. přednáška 18.04.2007 AGREGÁTN TNÍ POPTÁVKA A NABÍDKA 7. přednáška 18.04.2007 I. AD II. AS III. Rovnováha AD-AS AS 7. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA Agregátn tní poptávka, agregátn tní nabídka, rovnovážná

Více

Úvod do ekonomie Týden 11. Tomáš Cahlík

Úvod do ekonomie Týden 11. Tomáš Cahlík Úvod do ekonomie Týden 11 Tomáš Cahlík Obsah Makroekonomie a hospodářská politika Úvod Agregátní poptávka a Agregátní nabídka Hospodářský cyklus a stabilizační politika Inflace Hospodářská politika na

Více

Struktura. formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti

Struktura. formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti 11. Trh kapitálu Struktura formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti Literatura Holman, R.: Mikroekonomie-středně pokročilý

Více

Metodický list č. 3. Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09

Metodický list č. 3. Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09 Metodický list č. 3 Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09 Název tématického celku: Makroekonomie II 3. blok. Tento tématický blok je rozdělen

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Model IS - LM Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Fiskální politika Fiskální politiku je možné charakterizovat jako vládou vyvolané aktivní změny ve struktuře a objemu veřejných výdajů a příjmů,

Více