TISK č. 18/7 (Komise B)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TISK č. 18/7 (Komise B)"

Transkript

1 VÝZVA VLÁDĚ A PARLAMENTU ČR TISK č. 18/7 (Komise B) A) Úvod 33. synod na svém 1. zasedání přijal usnesení č. 35 tohoto znění: Synod ČCE vyzývá vládu ČR a obě komory parlamentu ČR, aby s ohledem na narůstající počet občanů, kteří se ocitají v neřešitelných finančních situacích v důsledku zneužití nedostatečné finanční gramotnosti (např. poskytováním nesplatitelných a nemravných půjček, neprůhlednými smlouvami apod.) připravily účinnou legislativu a další účinné nástroje, které budou chránit občany před nemravnými finančními praktikami. B) Zpráva o plnění usnesení Na základě tohoto usnesení zaslal předseda 33. synodu Jiří Gruber v listopadu 2011 předsedovi vlády Petru Nečasovi a předsedům obou komor Parlamentu ČR Miroslavě Němcové a Milanu Štěchovi dopis následujícího znění: Obracíme se na Vás jménem Českobratrské církve evangelické, abychom Vám předali usnesení, které přijal na svém letošním zasedání její nejvyšší orgán synod. Synod ČCE vyzývá vládu ČR a obě komory Parlamentu ČR, aby s ohledem na narůstající počet občanů, kteří se ocitají v neřešitelných finančních situacích v důsledku zneužití nedostatečné finanční gramotnosti (např. poskytováním nesplatitelných a nemravných půjček, neprůhlednými smlouvami apod.), připravily účinnou legislativu a další účinné nástroje, které budou chránit občany před nemravnými finančními praktikami. Věříme, že vláda i poslanci obou komor Parlamentu se touto věcí zabývají a připravují řadu legislativních i jiných opatření, která by tuto problematiku řešila. Pomoc občanům, kteří se ocitají v obtížných finančních situacích kvůli své nedostatečné informovanosti, nabízí i neziskové organizace a církve. Dovolujeme si Vás požádat, abyste nás informovali, jaká opatření v současné době vláda/poslanecká sněmovna/senát připravuje, aby byli naši občané lépe chráněni před výše zmíněnými nemravnými finančními praktikami, případně jak by sama církev mohla přispět k tomu, aby se do těžko řešitelných finančních situací dostávalo co nejméně lidí. Přejeme Vám a Vašim spolupracovníkům moudrost, trpělivost a odvahu ve Vaší odpovědné práci ve vysoké státní funkci a vyprošujeme Vám do této služby Boží požehnání. Za předsednictvo 33. synodu ČCE Jiří Gruber, předseda synodu Reakce na tuto výzvu přišla od všech oslovených, tj. předsedy Vlády ČR P. Nečase, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR M. Němcové i předsedy Senátu Parlamentu ČR M. Štěcha. Tyto dopisy jsou předkládány synodu na vědomí. 1

2 2

3 2. zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 18/7 3

4 2. zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 18/7 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 C) Materiál Diakonie ČCE Diakonie ČCE připravila k tématu finanční gramotnosti následující materiál. FINANČNÍ GRAMOTNOST aneb Nepůjčujte si, nepůjčujte, neručte Umíte správně zacházet s penězi? Půjčka není dárek zdarma. Jde o tvrdý obchod, na kterém vydělává ten, kdo půjčuje. Půjčit si znamená zaplatit nakonec mnohem víc. Níže najdete několik dobrých rad a informací, které patří k finanční gramotnosti: A) NEPŮJČUJTE SI Nejlepší prevencí v tomto směru je pravidlo: vůbec nedlužit. Úvěry se staly běžnou součástí našeho života řady domácností. Dejte si proto pozor na několik faktorů, pečlivě zvažujte, zda a pro kterou půjčku se rozhodnete. Snažte se získat maximum informací, porovnávejte, co je pro vás výhodné. - Sestavte vyrovnaný či přebytkový rodinný rozpočet. Je třeba naučit se vyjít s prostředky, které máte. Sepište si seznam nezbytných a povinných výdajů, které je nutné platit pravidelně (úvěr/leasing, nájem, pojistné, školné, doprava, potraviny ad.). Před každým neplánovaným nákupem zvažte, jak se dotkne vašeho (měsíčního) rozpočtu. - Vytvořte si finanční rezervu v min. výši šestinásobku měsíčního příjmu. V případě nečekaných událostí se rezerva bude hodit (ztráta zaměstnání, rozvod, úmrtí v rodině ad.) Stranou je vhodné mít obnos k pokrytí povinných výdajů na dobu šesti měsíců. - Nepůjčujte si na věci, které nepotřebujete. Rozhodujete se pro zadlužení? Úvěr si v žádném případě neberte, pokud si nejste jisti, že ho budete schopni splácet! Počítejte: po odečtení výdajů včetně splátky půjčky a životního minima měsíčního příjmu vám musí zbýt ještě rezerva. - Nenechte se zlákat podbízivou reklamou. Velký pozor na snadno dosažitelné půjčky po telefonu, bez ručitele apod. V okamžiku, kdy držíte v ruce takto vypůjčených 30 tisíc, dlužíte už nejméně 45 tisíc korun! - Než podepíšete smlouvu, text vždy pečlivě pročtěte. Neváhejte se zeptat, čemu nerozumíte. - Jestliže jste smlouvu o půjčce (úvěru) už uzavřeli a nastaly vám problémy se splácením: Potíže se splatností bance netajte. Nečekaná životní situace může způsobit výpadek příjmů. Dluhy se však bez ohledu na okolnosti musejí hradit. Nečekejte a kontaktujte věřitele. Většina solidních bank vám vyjde vstříc změnou splátkového kalendáře, odkladem splátek apod. Nic ovšem není zadarmo, banka za takovou změnu napočítá poplatek přesto je to rozumné řešení, lepší, než čekat na výzvu banky nebo na takovou výzvu dokonce nereagovat. Koledujete si pak o návštěvu exekutora. Oznamte svou situaci bance ještě před zasláním první upomínky, budete v lepší vyjednávací pozici a vyhnete se navýšení dluhu o rostoucí úroky z prodlení či jiné sankce dle smlouvy. Při vyjednávání promyslete výši splátky, kterou jste schopni unést. (Uzavírané splátkové kalendáře často obsahují ujednání pod ztrátou výhody splátek, kdy je banka oprávněna v případě včasného nezaplacení byť i jediné splátky požadovat uhrazení celé zbylé částky najednou.) Myslete také na fakt, že tzv. okamžikem poskytnutí je až den, kdy věřitel obdrží peníze na účet, počítejte proto s dostatečnou lhůtou pro realizaci převodu splátky. Nikdy si neberte úvěr, abyste mohli splácet jiný. Vytloukáte tak klín klínem a problém se jen prohloubí. Přemýšlejte raději o konsolidaci půjček banky nabízejí možnost sloučení několika vašich půjček do jediného úvěru. (Výsledný úrok by měl být logicky výhodnější než při jednotlivých úvěrech.) Konsolidované půjčky nemusí být přitom nutně vedeny u jediného věřitele ani se nemusí jednat o stejný typ půjček. Pojistěte se proti nesplácení úvěru: pro případ smrti, úrazu, nemoci či ztráty zaměstnání po výpovědi od zaměstnavatele. Pojištění dává určitou jistotu vám i bance. V případě platební neschopnosti splácí vaše závazky pojišťovna po určitou dobu za vás. - Pozor na kreditní a úvěrové karty! Přečerpáním svého konta či zaplacením zboží z úvěrové karty si berete od banky půjčku. Jestli nedokážete nákupům odolat, nechte si zavést na kartu tzv. 10

11 úvěrový strop. Až vám zase něco padne do oka a vy nebudete mít dostatek peněz k dispozici, pravděpodobně vás to zamrzí, ale věřte, že zpětně takové omezení oceníte. B) NEPŮJČUJTE - Nepůjčujte lidem, kterým banka odmítla úvěr, ani když jde o člena rodiny! Banka dobře ví, proč transakci odmítla. Když banka vyhodnotí někoho jako nesolventního, velmi pravděpodobně nebude mít ani na splácení půjčky vám. Vybíráte-li peníze k zapůjčení sami v bance, hrozí vám navíc, že bance zaplatíte 1,5 až 2krát tolik! Rozdíl obou částek nejspíše zaplatíte ze svého, aniž byste si cokoliv dopřáli. U sumy kolem ,- Kč se může jednat i o ,- Kč a víc rozdílu. - Dobře zvažte, za jakých podmínek peníze půjčujete! Ověřte si osobní a majetkové poměry dlužníka. Pokud váš kamarád či blízky nic nemá, nemůže mu pak ani exekutor pak nic zabavit a s penězi se můžete nejspíš předem rozloučit. - Rozhodli jste se vzít si přes všechna varování na někoho úvěr?! Sepište smlouvu. Stanovte zde úroky, datum splatnosti, výši měsíční splátky apod. I přesto se ale může stát, že své peníze neuvidíte. Lépe se držet rady uvedené výše nepůjčujte C) NERUČTE - Ručení je specificky právní vztah. Upravuje jej občanský i obchodní zákoník, ze zákona je vyžadována písemná forma. Smyslem ručitelství je poskytnout věřiteli (bance) jistotu, že o prostředky, které půjčuje, nepřijde nadobro. - Ručitel má povinnost bance vše vrátit, pokud to za předem sjednaných podmínek neučiní dlužník. Ručitel svým podpisem stvrzuje, že za určitých okolností zaujme dlužníkovo místo a cizí dluh vyrovná ze svého majetku. - Druhotná platební neschopnost? Jedná se o stav, kdy nejste schopni dostát svým závazkům, protože někdo jiný neplní závazky vůči vám coby svému věřiteli. V daném případě neotálejte a na svého dlužníka podejte včas žalobu k soudu. - Jste ručitel? Na vlastní úvěr raději zapomeňte Riziko je příliš vysoké Co dělat, když se si nevíte rady nebo se dostanete do problémů? VYHLEDEJTE POMOC! Život s dluhy nepodceňujte. Radu a pomoc najdete zdarma v tzv. občanských poradnách (www.obcanskeporadny.cz) nebo v Poradně při finanční tísni (www.financnitisen.cz). Diakonie ČCE nabízí služby občanských poraden hned v několika střediscích: Most, Čáslav, Rokycany. Poradnu mohou zájemci kontaktovat osobně, telefonicky, dopisem nebo elektronicky D) Návrh usnesení Předsednictvo synodu předkládá synodu tento návrh usnesení: Synod ukládá synodní radě, aby seznámila sbory s odpověďmi předsedy vlády, předsedkyně parlamentu a předsedy senátu na dopis předsednictva synodu ve věci dluhových pastí. Spolu s těmito dopisy bude rozeslán i materiál, který k tomuto tématu připravila Diakonie ČCE. Synod ukládá předsednictvu synodu, aby představitelům státu poděkovalo a seznámilo je s pomocí, kterou naše církev v této věci spoluobčanům nabízí. 11

Půjčujte si s rozumem!

Půjčujte si s rozumem! Co byste měli a neměli dělat Co byste měli: Buďte realističtí přiznejte si, v jaké jste opravdu situaci a rozhodněte se jí řešit s využitím pomoci, která je k dispozici. Okamžitě kontaktujte své věřitele

Více

MANUÁL RIZIKOVÝCH VZTAHŮ

MANUÁL RIZIKOVÝCH VZTAHŮ PRŮVODCE PRO SPOTŘEBITELE SENIORY MANUÁL RIZIKOVÝCH VZTAHŮ Michaela Bonková Lenka Bergmannová PRŮVODCE PRO SPOTŘEBITELE SENIORY MANUÁL RIZIKOVÝCH VZTAHŮ OBSAH Úvod 1 I. kapitola Smluvní vztahy aneb podepsat

Více

Formy pomoci předluženým občanům

Formy pomoci předluženým občanům Formy pomoci předluženým občanům Manuál pro školení sociálních pracovníků a pracovníků nevládních neziskových organizací a charit Listopad 2007 Formy pomoci předluženým občanům Manuál pro školení sociálních

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1. ASPEKTY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI... 4 1.1. Psychologické aspekty finanční gramotnosti... 4 1.2. Sociální aspekty finanční gramotnosti... 4 1.3 vzdělávací programy v oblasti finanční

Více

POJMY FINANČNÍCH PRODUKTŮ. DŮLEŽITÉ POJMY RPSN roční procentní sazba nákladů (kolik zaplatíte ročně navíc ze zapůjčené částky v %)

POJMY FINANČNÍCH PRODUKTŮ. DŮLEŽITÉ POJMY RPSN roční procentní sazba nákladů (kolik zaplatíte ročně navíc ze zapůjčené částky v %) DŮLEŽITÉ POJMY RPSN roční procentní sazba nákladů (kolik zaplatíte ročně navíc ze zapůjčené částky v %) Rozhodčí doložka možnost zrychleného řízení při nesplácení, výhodné předně pro věřitele Konsolidace

Více

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy...

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy... [Zadejte text.] ÚVOD... 4 1 Základní a funkční gramotnost... 5 2 Finanční gramotnost... 6 3 Úvodní analýza... 8 4 Rodinný rozpočet... 9 4.1 Příjmy... 10 4.1.1 Zvýšení příjmů vlastní aktivitou... 10 4.1.2

Více

Obezřetnost se vyplácí. Průvodce nejen pro seniory

Obezřetnost se vyplácí. Průvodce nejen pro seniory Obezřetnost se vyplácí Průvodce nejen pro seniory Při své práci se často potkáváme se staršími lidmi, kteří se dostali do nelehké životní situace. Dobře víme, že není vždy jednoduché se v některých problémech

Více

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY sociálně mosty R Sociálně právní rádce Autoři: Mgr. Dana Hacaperková Mgr. Jana Chárová JUDr. Daniela Světlíková JUDr. Jaroslava Štamberková JUDr. Hana Frištenská Pavlína Radlová Grafická úprava a sazba:

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Materiál podklady pro kurz Finanční gramotnost a prevence zadlužování probíhající v rámci projektu CZ.1.04/3.3.05/75.00100 Na druhý pokus.

Materiál podklady pro kurz Finanční gramotnost a prevence zadlužování probíhající v rámci projektu CZ.1.04/3.3.05/75.00100 Na druhý pokus. Materiál podklady pro kurz Finanční gramotnost a prevence zadlužování probíhající v rámci projektu CZ.1.04/3.3.05/75.00100 Na druhý pokus. Finanční gramotnost Co je obsahem tohoto pojmu Hospodaření domácnosti

Více

hovor s Miroslavem Ševčíkem 65 %

hovor s Miroslavem Ševčíkem 65 % ZDARMA KNÍŽKA UVNIT JAK SE MÍT DOBŘE V DŮCHODU ÁT NÁM ŠKODÍ KOLIK STOJÍ SMRT Ceny pohřbů a služeb s nimi spojených 11/05 hovor s Miroslavem Ševčíkem Číslo 11 vychází 18. listopadu 2005 39 Kč 55 Sk ČASOPIS,

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Finanční gramotnost

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Finanční gramotnost VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV Učíme se pro život Finanční gramotnost 1 Co je to finanční gramotnost? Definice. Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu,

Více

JAK NA DLUHY RUBIK (NEJEN) PRO SENIORY

JAK NA DLUHY RUBIK (NEJEN) PRO SENIORY Na vytvoření této publikace se na základě zakázky Středočeského kraje podílel tým expertů a lektorů z neziskové organizace RUBIKON Centrum, kteří se problematice zadluženosti a finanční gramotnosti dlouhodobě

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 Implementace finanční gramotnosti 1 TITULNÍ STRANA ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník 1 TITULNÍ STRANA...1

Více

Aneb dlužníkův průvodce

Aneb dlužníkův průvodce Vydala Společnost Podané ruce o.p.s. Program práce s klienty v konfliktu se zákonem Bc. Irena Sedláčková, Mgr. Monika Vinklárková Grafické zpracování a sazba Kateřina Manková. www.podaneruce.cz Aneb dlužníkův

Více

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Finanční akademie 1. Úvod do problematiky Potřeba preventivního působení

Více

EBOOK: JAK SE NEZADLUŽIT

EBOOK: JAK SE NEZADLUŽIT EBOOK: JAK SE NEZADLUŽIT Momentálně je velmi nepříjemný trend života na dluh. Ekonomická krize nám ukazuje, že toto není správná cesta pro jednotlivce, a zdá se, že ani pro celé státy. V dnešní době prudce

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník Učební osnova 1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU...3 1.1 Pojetí vyučovacího

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

ÚVĚROVÉ PRODUKTY A ZODPOVĚDNÉ FINANČNÍ JEDNÁNÍ. Lucie Brožová, Dana Rieglová, Josef Kunčar Únor, 2014

ÚVĚROVÉ PRODUKTY A ZODPOVĚDNÉ FINANČNÍ JEDNÁNÍ. Lucie Brožová, Dana Rieglová, Josef Kunčar Únor, 2014 ÚVĚROVÉ PRODUKTY A ZODPOVĚDNÉ FINANČNÍ JEDNÁNÍ Lucie Brožová, Dana Rieglová, Josef Kunčar Únor, 2014 Obsah 1) Základní pravidla, 2) čeho se vyvarovat, 3) druhy úvěrových produktů kreditní karta, spotřebitelský

Více

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více