V Ý U K O V Ý K U R Z 2 Archi TECH.PC v p r a x i...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý U K O V Ý K U R Z 2 Archi TECH.PC v p r a x i..."

Transkript

1

2 V Ý U K O V Ý K U R Z 2 Archi TECH.PC v p r a x i... URČENO PRO VŠECHNY UŽIVATELE A ZÁJEMCE O CAD SOFTWARE ArchiTECH.PC Co si někteří lidé jen představují, jiní vytvářejí PROFESIONÁLNÍ CAD SOFTWARE URČENÉ PRO STAVEBNÍ PROJEKCI A ARCHITEKTURU 1.1 FILOZOFIE SOFTWARE ArchiTECH.PC ArchiTECH.PC je výkonný CAD program určený pro stavební projekci, architekturu, design a návrhy interiérů s velmi snadným a jednoduchým způsobem používání. Velká pozornost byla věnována ergonomii a ovládání programu, proto nemusíte být žádným počítačovým nebo CAD odborníkem, jestliže chcete program ArchiTECH.PC používat! Práce s tímto programem je založena na tradičních metodách používaných ve stavebnictví a tyto metody můžete používat v tomto programu prostřednictvím monitoru počítače i Vy! Program ArchiTECH.PC usnadňuje použití tradičních kreslících metod a nástrojů. V programu ArchiTECH.PC jsou používány termíny důvěrně známé ze stavební praxe. Model stavby vytváříte za pomoci inteligentních 3D nástrojů jako je ZEĎ, DVEŘE, OKNO, STŘECHA, SCHODIŠTĚ, TERÉN a dalších třidimenzionálních stavebních prvků. Nicméně můžete používat pro doplnění výkresové dokumentace i komplexní 2D nástroje jako je ČÁRA, KÓTA, OBLOUK, ELIPSA, KRUŽNICE, TEXT, ŠRAFOVÁNÍ INTEGROVANÁ DATABÁZE ArchiTECH.PC přesouvá úroveň CAD programů do vyšší úrovně výkonu a propracovanosti. ArchiTECH.PC se vyznačuje vysokou integrací všech prvků, které jsou potřebné pro vytváření stavební výkresové dokumentace - půdorysů, výkazů výměr, řezů, vizualizací a tří-dimenzionálních zobrazení vytvářeného modelu stavby. Jakýkoliv prvek stavby který zadáte nebo nakreslíte v programu ArchiTECH.PC je automaticky uložen, popsán a zahrnut pro výkazy výměr a výpočet výsledné ceny stavby. Ve stejném okamžiku, ArchiTECH.PC vytváří automaticky všechny potřebné výpočty pro vizualizaci a tří-dimenzionální zobrazení modelu stavby. Integrace dat je zajištěna interní relační databází. Tím je myšleno, že když zadáte jakýkoliv prvek, interní databáze se dle něj neustále mění a automaticky koordinuje všechny části projektu (půdorysy, řezy, čelní pohledy, perspektivy) včetně výpočtů pro výkazy výměr. Tato vlastnost 100% eliminuje riziko vzniku chyb a případných zmatků. Navíc se takto enormně zvyšuje rychlost a produktivita při vytváření stavebního projektu. Můžete si být tedy stoprocentně jisti, že když provedete jakoukoliv změnu v modelu stavby, tato změna se automaticky promítne ve všech souvisejících částech projektu tj. ve výstupní výkresové dokumentaci, řezech, pohledech i ve výkazech výměr. 1.3 NĚCO O TOMTO VÝUKOVÉM KURZU Tento výukový kurz a software ArchiTECH.PC existují v několika jazycích včetně češtiny. Výukový kurz bude vaším pomocníkem při prvních krocích a při poznávání možností a výkonnosti jednotlivých funkcí programu ArchiTECH.PC. Pro mnoho cvičení v tomto výukovém kurzu není nutné zadávat numericky přesné hodnoty. Máte tedy velkou volnost v zadání hodnot a záleží jen na vás. Pro cvičení v nichž jsou přesné hodnoty požadovány, jsou požadované hodnoty zadávány v metrických jednotkách. Jednotlivá cvičení vám poskytnou úvodní informace a praxi. Budete překvapeni s jakou rychlostí vytvoříte vaši první stavbu. ArchiTECH.PC má mnoho dalších rysů, které nelze detailně vysvětlit v tomto krátkém úvodním Výukovém kurzu. Nicméně, tento výukový kurz vám poskytne alespoň hrubou představu o tom, jak výkonným nástrojem software ArchiTECH.PC je. Během jednotlivých lekcí tohoto Výukového kurzu Vás provedeme následujícími kroky: Spuštění programu: Otevření programu, kalibrace obrazovky, pracovní prostředí. Základní techniky: Zdi a prvky ve zdích: Umísťování objektů: Zobrazení návrhu: Střechy: Základy sloupců (boxů) nástrojů, integrace dat v ArchiTECH.PC, vyhledávání prvků pomocí kurzoru, polohování kurzoru, zadání parametrů a editace stavebně architektonických prvků. Cvičení určené pro tvorbu zdí v ArchiTECH.PC a manipulace s nástroji pro zdi. Vytváření a modifikace dalších stavebních prvků. Různé typy zobrazení navrhovaného modelu stavby. Kreslení střech, nalezení prostorových průsečíků střech a vikýře. Vytvoření střechy pomocí nástroje pro komplexní tvar střechy. Snažili jsme vytvořit tento výukový kurz jednoduchý tak, jak to bylo maximálně možné. Cvičení jsou samostatná. Tím je myšleno, že jestliže budete mít problém s jedním cvičením, můžete je smazat, ukončit a pokračovat v dalším cvičení. Jestliže máte jakékoliv otázky nebo nápady pro budoucí verze programu ArchiTECH.PC, kontaktujte nás naší adrese : K3 Ultra CAD software Masarykova 12, Blansko Tel/fax: GSM: WEB: Nebo kontaktujte místního distributora software ArchiTECH.PC. 1 Obrazovka

3 OMEZENÍ DEMO VERZE DEMO verze není časově limitována, můžete ji testovat libovolně dlouhou dobu Nemůžete uložit jakýmkoliv způsobem nic z toho co jste vytvořili (půdorys, řez, čelní pohled, vizualizaci atd.) Nelze tisknout Animace může být zobrazena jen v omezeném náhledu Počet parametrických prvků v knihovně a počet povrchových textur není omezen. Navíc existují rozsáhlé rozšiřující knihovny detailů od stavebních výrobců (POROTHERM, TONDACH, HELUZ, BRAMAC, ISOVER, SCHIEDEL, ROCKWOOL, CEMBRIT + ČSN objekty, ČSN Elektro, ČSN knihovna TZB, POPISY VÝKRESU atd.) KONVENCE A SYMBOLY Předpokládáme, že znáte základní pojmy operačního systému Microsoft Windows a jejich příslušnou terminologii. Jestliže vám nejsou známé a jasné termíny jako je kliknutí, přesun, aktivace, deaktivace, okno, ikona aplikace, menu, dialogové okno, tlačítka minimalizace/maximalizace, výběr příkazu v menu, změna velikosti okna atd. prostudujte si manuál k Microsoft Windows. Typografická konvence použitá v tomto výukovém kurzu: <> Menu jejich příkazy a hlavičky parametrů v dialogových oknech jsou zapsány do závorek typu <> a jsou odděleny čárkami. Například: <Soubor - Otevřít... - Projekt... Jméno>. Kliknutí Koresponduje s kliknutím na hlavním tlačítku myši. Tím je vždy levé tlačítko myši nebo jiné dle nastavení myši v operačním systému. Jinak tedy řečeno L_kliknutí. P_klik Koresponduje s kliknutím na pravém tlačítku myši, jestliže nemáte ovšem opačně nastavená tlačítka v operačním systému. Vysvětlení detailu, které by mohlo vést k chybě nebo velké ztrátě času. Popis dílčí procedury nebo alternativy k další základní technice. Zajímavý bod výkladu. Dodatečný krok v postupu nebo podrobnější vysvětlení postupu nebo jejího výsledku. 1.5 ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE Budeme používat následujících termínů během cvičení: 2D-Pohled Základ v ArchiTECH.PC pro kreslení ve 2D. Je to zobrazení půdorysu stavby a tiskového výstupu. Můžete si otevřít tolik 2D-Pohledů kolik chcete, např. pro zobrazení základního půdorysného plánu, detail(ů), 1.podlaží, 2.podlaží, základů, konstrukce krovu střechy atd. 3D-Pohled Okno 3D-Pohledu obsahuje zobrazení navrženého modelu stavby v software ArchiTECH.PC ve 3D prostoru. Případně jiné 3D konstrukce kterou právě vytváříte. Umožňuje provádět 3D editaci a 3D modelaci a měření. Během práce si můžete otevřít tolik oken 3D-Pohledů kolik si přejete např. 3D okno pro jižní a severní čelní pohled, perspektivu, řez, 3D řez atd. Absolutní/Relativní mód Definuje způsob zadání numerických hodnot rozměrů. Automatické měřítko Provede zobrazení všech prvků nakreslených v pracovní ploše. Aktuální parametry Parametry obsažené v okně parametrů před nakreslením prvku stavby. Rozměry Přiřazení rozměrů k objektu, jako jsou okna, dveře atd. Grafický mód Kreslící mód ve kterém uživatel kreslí pomocí myši v software ArchiTECH.PC. Šrafování Opakující se výplň určená pro vyplnění ploch ve výkrese. U šrafování jsou velmi užitečné výplně pro zadání rozdílných materiálů ve stavbě jako je: beton, izolace, dřevo... Pomocný bod Konstrukční bod, který můžete umístit kdekoliv v pracovní ploše. Pomocný bod je užitečný pro zadání přesné polohy a pro opakované použití. Manipulační bod Referenční bod přiřazený k objektu v pracovní ploše. Když kurzor nalezne manipulační bod objektu změní svůj tvar a tím označí jeho přesnou polohu. Objekty mohou mít více než jeden manipulační bod. Lokální parametry Parametry prvku v pracovní ploše. Numerický mód Zadání přesných vzdáleností a rozměrů přímo z klávesnice na rozdíl od grafického módu. Tisková strana Virtuální tisková strana na kterou může umístit výkresy pro vytvoření výstupní tiskové dokumentace. Pružná čára Čára která sleduje přesun kurzoru v kreslícím módu. Tato čára zobrazuje co bude v budoucnosti nakresleno. Když je kresba kompletní, změní se do referenční čáry kresleného objektu. Referenční čára Čára definující nakreslený objekt, jako např. zeď. Když kurzor nalezne referenční čáru, změní svůj tvar a tím označí její přesnou polohu. Satelitní kurzor Kurzor který je aktivní, když je zapnuto polohování kurzoru. Je to malá kružnice, která sleduje skutečný kurzor v pracovní ploše. Satelitní kurzor zobrazuje polohy bodů konstrukčního rastru. Polohování Funkce programu která automaticky vyrovnává a fixuje prvky v pracovní ploše na kreslícím rastru. Stavový řádek Umístěný na spodní hraně pracovního okna 2D Pohledu/3D Pohledu/Tiskové strany programu ArchiTECH.PC. Zobrazuje potřebné informace jako souřadnice, tlačítka pro editační funkce, krok zpět/vpřed, přechod mezi podlažími atd. 2 Obrazovka

4 Sloupce nástrojů Pracovní plocha Dva svislé sloupce ikon na levé straně pracovního okna programu ArchiTECH.PC. Obsahují ikony nástrojů, které mohou být aktivovány kliknutím kurzorem. Sloupce ikon nástrojů mění svůj tvar a obsah dle právě aktivního nástroje. Prostor na obrazovce, který je částí aktivního 2D-pohledu ve kterém je vytvářen půdorys stavby nebo okno 3D-pohledu, je-li aktivní 3D editační mód. 2 OBRAZOVKA /PRACOVNÍ PLOCHA/ SOFTWARE ArchiTECH.PC V této části se seznámíte s: Jednotlivými částmi pracovní plochy programu ArchiTECH.PC. Orientací (navigací) v programu ArchiTECH.PC. 2.1 SPUŠTĚNÍ SOFTWARE ArchiTECH.PC V menu programů aktivovaných pomocí tlačítka START PROGRAMY ve WINDOWS nalezněte skupinu s názvem EdiCAD. Vyberte si ikonu <ArchiTECH.PC X.XX nebo ArchiTECH.PC Demo X.XX > pro spuštění aplikace. Přesvědčte se, že máte dostatek volného místa na pevném disku (potřebujete minimálně 100 MB volného prostoru, ale více místa není na škodu pro Vaši práci). 1. Řádek s názvem okna programu ArchiTECH.PC 2. Řádek menu 3. Název řádku okna 2D-Pohledu 4. Levý a pravý sloupec nástrojů. Pravý sloupec nástrojů se mění dle aktivního nástroje v levém sloupci. Jestliže sloupec nástrojů není celý vidět, použijte tlačítka pro vertikální přesun sloupce nástrojů umístěných na dolní hraně sloupců nástrojů. 5. Stavový řádek obsahující box souřadnic a ikony tlačítek urychlujících příkazů. 6. Pracovní plocha aktivního 2D-Pohledu Okna 3D-Pohledů. Implicitní je okno čelního pohledu (7) a perspektivního pohledu (8) tato okna jsou otevřena. 9. Pohled (okno) Tiskové strany. V řádku názvu okna POHLEDU se zobrazuje: jméno a typ pohledu, jméno aktuálního modelu, jméno aktuálního podlaží, výšková úroveň tohoto podlaží, popis aktuálního nástroje vybraného v pravém sloupci ikon nástrojů (např. Zeď kreslená čárou). 2.2 KALIBRACE OBRAZOVKY Velmi vám doporučujeme provést kalibraci barev monitoru. Tato operace slouží k sesouhlasení s barvami v paletě barev v programu ArchiTECH.PC s paletou barev používanou vaším hardware (grafická karta a monitor...). Pro provedení kalibrace použijte postup popsaný dále. POZN Jestliže nehodláte okamžitě vytvářet vizualizace navrhovaného modelu stavby můžete tuto proceduru vynechat a vrátit se k ní později! 1. Aktivujte příkaz menu <Volby Kalibrace obrazovky...>. 2. Otevře se dialogové okno obsahující 24 pravoúhelníků a ovladače k zadání jejich jasu. Uprostřed každých 24 pravoúhelníků můžete vidět pravoúhelník s rozdílným barevným tónem ale ve stejné barvě. 3. Nastavte hodnoty pro červenou, modrou a zelenou barvu kliknutím na přepínače vpravo nahoře (šipky směřující nahoru / dolů) nebo jednoduše zadejte hodnotu v rozsahu od 1 do 3. Jestliže zadáte hodnotu z klávesnice musíte kliknout na tlačítko <Aktualizovat> aby jste viděli výsledek. Správným výsledkem je co nejlepší zobrazení všech tří barev postupně od tmavé po nejsvětlejší bez přechodových pruhů a ve spodním řádku přechod od bílé barvy po černou bez nádechu jiné barvy. 4. Až dosáhnete tohoto stavu potvrďte svoje nastavení kliknutím na tlačítko <OK>. 3 Obrazovka

5 2.3 STAVOVÝ ŘÁDEK DETAILNĚ 2D POHLED / TISKOVÁ STRANA Stavový řádek okna 2D-Pohledu obsahuje následující tlačítka (při minimálním rozlišení 1024x768 pixelů): 1. Esc (Esc) Zrušit (Zpět) 2. Absolutní/Relativní mód 3. X souřadnice 4. Y souřadnice 5. R souřadnice (poloměr) 6. ß souřadnice (úhel) 7. Hodnota ofsetu (ekvidistanty) Stavový řádek dále obsahuje několik urychlujících konstrukčních tlačítek. Tyto tlačítka jsou viditelná při minimálním zadaném rozlišení obrazovky 1024x768 pixelů. Můžete také samozřejmě použít odpovídajích příkazů v menu. Tlačítko Odpovídající příkaz menu 8. Překreslit <Pohled - Překreslit> 9. Polohování kurzoru <Volby Pohyb po rastru aktivní> 10. Definice souřad. systému <Volby Přesun/Implicitní počátek souřadného systému> 11. Automatické měřítko <Pohled - Automatické měřítko> 12. Přiblížit <Pohled - Přiblížit/Oddálit výkres> 13. Přiblížit pravoúhelníkem <Pohled - Přiblížit/Oddálit výkres> 14. Protáhnout <Editace - Protáhnout> 15. Přesun <Editace - Přesun> (s kopií/bez kopie) 16. Rotace <Editace - Rotace> (s kopií/bez kopie) 17. Zrcadlení <Editace - Zrcadlení> (s kopií/bez kopie) 18. Zvětšit <Editace - Zvětšit/Zmenšit> 19. Krok zpět <Editace - Zpět> 20. Krok vpřed <Editace - Vpřed> 21. Měření vzdálenosti 22. Měření úhlu 23. Zadání bodu pomocí triangulace 24. Podlaží nahoru/dolů <Podlaží Podlaží nahoru/dolů> 25. Ofset 26. Ukázat průhledná podlaží 3D POHLED - MÓD EDITACE 1. Esc (Esc) Zrušit (Zpět) 2. X - souřadnice 3. Y - souřadnice 4. Z - souřadnice 5. R - souřadnice (úhlový poloměr) 6. ß - azimut (svislý úhel) 7. H - úhlová výška 8. Hodnota ofsetu (ekvidistanty) Stavový řádek dále obsahuje několik urychlujících konstrukčních tlačítek. Tyto tlačítka jsou viditelná při minimálním zadaném rozlišení obrazovky 1024x768 pixelů. Můžete také samozřejmě použít odpovídajích příkazů v menu. Tlačítko Odpovídající příkaz menu 9. Výběr módu Editace / Zobrazení <3D zobrazení Editace modelu ve 3D> 10. Relativní / Absolutní souřadnice 11. Překreslit <Pohled - Překreslit> 12. Polohování kurzoru <Volby Pohyb po rastru aktivní> 13. Výběr viditelnosti mřížky aktuální roviny 14. Definice souřad. systému <Volby Přesun/Implicitní počátek souřadného systému> 15. 2D / 3D mód souřadného systému 16. Výběr 2D / 3D módu 17. Automatické měřítko <Pohled - Automatické měřítko> 18. Přiblížit <Pohled - Přiblížit/Oddálit výkres> 19. Přiblížit pravoúhelníkem <Pohled - Přiblížit/Oddálit výkres> 20. Kolmý pohled 21. Protáhnout <Editace - Protáhnout> 22. Přesun <Editace - Přesun> (s kopií/bez kopie) 23. Rotace <Editace - Rotace> (s kopií/bez kopie) 24. Zrcadlení <Editace - Zrcadlení> (s kopií/bez kopie) 25. Zvětšit <Editace - Zvětšit/Zmenšit> 26. Krok zpět <Editace - Zpět> 27. Krok vpřed <Editace - Vpřed> 4 Obrazovka

6 28. Měření vzdálenosti 29. Měření úhlu 30. Zadání bodu pomocí triangulace 31. Podlaží nahoru/dolů <Podlaží Podlaží nahoru/dolů> 32. Ofset 33. Aretace / Uvolnění kamery 34. Pohled XY 35. Pohled YZ 36. Pohled XZ 36. Kolmý pohled 37. Isometrie 38. Dimetrie 39. Monometrie 40. Čelní pohled 41. Perspektiva 42. Drátěný model 43. Neviditelné hrany 44. Stínovaný NÁSTROJE Sloupce nástrojů V následující sérii praktických cvičení budete seznámeni s použitím nástrojů a technik v programu ArchiTECH.PC. VÝBĚROVÁ ŠIPKA ZEĎ DVEŘE OKNO OBJEKT SCHODIŠTĚ DESKA TEXT ŠRAFOVÁNÍ ČÁRA OBLOUK / KRUŽNICE / ELIPSA POMOCNÝ BOD KÓTA ŘEZ STŘECHA TERÉN Základy ikon nástrojů Ikony nástrojů v PRAVÉM svislém sloupci byly vytvořeny za účelem rychlého osvojení práce s tímto CAD software. Během výukového kurzu uvedeme několik příkladů použití a názornosti ikon. Konvence Červený bod Mahagonově zbarvený prvek Modro-červený prvek Barevné prvky s černým obrysem Černá šipka Šipka s reliéfem Modrá šipka Modrozelený bod i písmeno Význam Indikuje místo ve kterém musíte L_kliknout pro provedení dané operace. Prvek musí být vybrán (Shift + L_kliknutím) (zobrazí se jeho manipulační body jako černé čtverečky). Prvek musí být zadán jako referenční (Ctrl + L_kliknutím na jeho obrys). Obrysová čára prvku se změní do modro-červenou čáru. Reprezentují prvky v půdoryse nebo prvky které budou vytvořeny daným nástrojem. Přesun. Převod. Udává vzdálenost, směr nebo změnu velikosti. Pomocný bod vytvořený a zobrazený daným nástrojem. Informace o prvku, které budou zobrazeny na obrazovce. 5 Obrazovka

7 2.5 - NALEZENÍ PRVKU POMOCÍ KURZORU Program ArchiTECH.PC je vybaven inteligentním kurzorem, který mění svůj tvar, v závislosti na své poloze na obrazovce. Tato vlastnost kurzoru má dvojí význam: Udává informace o prvku nalezeném v pracovní ploše na obrazovce. Udává přesnou matematickou polohu prvků Tvary kurzoru Aktuální kurzor v pracovní ploše. Satelitní kurzor. Kurzor nalezl manipulační bod prvku. Kurzor nalezl referenční čáru prvku. Kurzor během kreslení nebo měření. Kurzor během kreslení nebo měření nalezl referenční čáru prvku. Během kreslení nebo měření kurzor nalezl manipulační bod prvku. Tyto tvary kurzoru udávají dodatečné informace: X Y Z R B H Informace o aretovaných souřadnicích je přidána nad kurzor do jeho horního pravého rohu. Kurzor nalezl referenční čáru prvku a konstrukce je prováděna kolmo k této referenční čáře. Kurzor nalezl polohu tečny vůči objektu. Kurzor nalezl referenční čáru prvku a je uprostřed této čáry středový bod. Kurzor nalezl průsečík dvou prvků 6 Obrazovka

8 2.6 ZADÁNÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ SOFTWARE ArchiTECH.PC Předtím než se pustíte do cvičení v tomto Výukovém kurzu, věnujte prosím pozornost nastavení základních parametrů software ArchiTECH.PC. Základní parametry jsou přístupné pomocí příkazu menu <Volby Priority...>. Zadejte parametry v záložkách Další a Chyby supervizora přesně tak, jak jsou nastaveny na následujících obrázcích. Po jejich zadání klikněte na tlačítko <OK>. Podrobný popis všech parametrů obsažených v těchto dialogových oknech můžete nalézt v on-line referenční nápovědě, která je přístupná pomocí klávesy F1. Nebo on-line pomocí klávesové zkratky Shift+F1 kdy se kurzor změní na tvar šipky s otazníkem a vy kliknete na parametr ke kterému požadujete nápovědu. 7 Obrazovka

9

10 3 - ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE ZDÍ CVIČENÍ Č.1 V této části se naučíte: Vytvořit jednoduchý stavební objekt. Dozvíte se co jsou to základní pojmy kreslení kreslící mřížka a polohování kurzoru Základní informace o deskách, zdech a střechách Účelem tohoto cvičení je aby jste seznámili s uživatelským rozhraním software ArchiTECH.PC a vysvětlení základních pojmů při používání parametrických objektů knihovny. Jestliže se kdykoliv dopustíte chyby opravte ji pomocí tří metod popsaných dále: Smazání prvku. Použijte přesunu kurzoru v pracovní ploše pro nalezení manipulačního prvku prvku ( tvar kurzoru) nebo jeho referenční čáry (tvar ). Pak stiskněte klávesu Delete. Manipulace pomocí myši. Jestliže si nejste jisti při manipulaci pomocí myši, umístěte kurzor do patřičné polohy (přesně dle souřadnic zobrazených ve stavovém řádku). A pak místo kliknutí bez pohybu myši stiskněte na klávesnici MEZERNÍK. Ten je ekvivalentní kliknutí levého tlačítka myši! Tím eliminujete riziko chyb, které mohou vznikout chvěním Vaší ruky při práci s myší! Změna úmyslu během kreslení prvku. Jestliže chcete přerušit vaši práci během zobrazení pružné čáry na obrazovce stiskněte klávesu Esc nebo Klikněte na tlačítko Esc ve stavovém řádku. 3.1 PRVNÍ KROKY Spusťte software ArchiTECH.PC dvoj_kliknutrím na jeho ikonu v pracovní ploše. Při prvním spuštění je vždy otevřen prázdný projekt. Nyní několik slov k uživatelskému rozhraní. Na levé straně vidíte dva sloupce nástrojů. Levý sloupec nástrojů je tzv. hlavní sloupec nástrojů. Sloupec nástrojů vede něj je podřízený sloupec nástrojů. Když kliknete na kteroukoliv ikonu v hlavním sloupci nástrojů podřízený sloupec nástrojů se změní a bude obsahovat odpovídající podřízené nástroje zvolenému nástroji v hlavním sloupci. Například když kliknete na nástroj Střecha můžete vidět, že podřízený sloupec nástrojů obsahuje jen nástroje specifické pro práci se střechami. V levém dolním rohu pracovní plochy je stavový řádek se souřadnicemi a tlačítky urychlujích editačních nástrojů. Velmi vám doporučujeme abyste používali software ArchiTECH.PC při rozlišení obrazovky minimálně 1024 x 768 pixelů nebo vyšším. Při nižším rozlišení nejsou sloupce nástrojů a stavový řádek správně zobrazeny. Pracovní plocha je plocha v níž provádíte veškerou práci. Návrh stavebního objektu můžete provádět ve 2D nebo přímo ve 3D pracovním okně. Jestliže pracujete ve 2D nebo 3D pracovním okně (pohledu) jsou v boxu souřadnic zobrazovány aktuální souřadnice kurzoru. Klikněte na tlačítko Maximalizovat v pravém horním rohu 2D pracovního okna s názvem 2D Základní pohled. Můžete také kliknout na tlačítko Maximalizovat u základního okna software ArchiTECH.PC, abyste používali software po celé pracovní ploše. 1. Začneme zadáním kreslící mřížky (rastru) a polohování kurzoru. Aktivujte příkaz menu <Volby Nastavení kreslícího rastru > a klikněte na záložku Polohování. Do polí s názvem Delta 1 zadejte hodnotu 500 mm. Klikněte na tlačítko Kopie do zákl. rastru. Pak klikněte na tlačítko <OK> pro akceptování zadaných změn. Tímto krokem jste provedli zadání kreslícího rastru s roztečí 500 mm a stejné polohování kurzoru. Přesvědčte se, že je funkce Polohování kurzoru aktivní (tlačítko Polohování kurzoru ON/OFF je stisknuté) Zkontrolujte zda přepínač módu vynášení souřadnic má tvar malého trojúhelníku, který indikuje že pracujete v Relativním módu zadávání souřadnic. Přesvědčte se, že je funkce Polohování kurzoru aktivní (tlačítko Polohování kurzoru ON/OFF je stisknuté) 2. Nyní začneme kreslit jednoduchý půdorys domu jeho vnějšími zdmi pro účely tohoto cvičení. Pak provedeme vložení oken a dveří do těchto zdí. 9 Základní techniky

11 Využijeme nástrojů pro automatické vytvoření desky při zadání obvodových zdí. Dvoj_klikněte na ikonu nástroje Deska a pak klikněte na záložku Vrstvy a zadejte jednovrstvou desku s tloušťkou první vrstvy: 200 mm. Nyní klikněte na záložku Parametry a zadejte polohu dolní plochy desky v ose Z: mm. Tím bude horní plocha desky umístěna pod dolní hranu zdí. Pro akceptování zadaných hodnot klikněte na tlačítko <OK>. 3. ArchiTECH.PC disponuje nástroji pro automatické vytváření desek dle zadaných zdí. Takto vytvářené desky mohou mít tvar: - zadaný vnějším obrysem (vhodné pro základové desky) - zadaný vnitřním obrysem (vhodné pro desky podlah) - přesně dle referenční čáry zdi (vhodné pro specifické návrhy desek). Nyní dvoj_klikněte na ikonu nástroje Zeď a aktivujte v pravém dolním rohu přepínač Automatická tvorba desky na hodnotu: Vně. Pak klikněte na tlačítko <OK>. Klikněte na ikonu nástroje Zeď a vyberte si v pravém sloupci nástrojů nástroj Zdi kreslené polygonem. Povšimněte si, že aktuálně používaný nástroj je detekován svým názvem v hlavičce pracovního okna.. Nyní klikněte kdekoliv v dolním levém rohu pracovní plochy. Tím začnete kreslit tvar obvodových zdí dle obr. 4. Přesuňte kurzor směrem nahoru do bodu č.2. Všimněte si, že box souřadnic zobrazuje vzdálenost kurzoru v jednotlivých osách s ohledem na předtím zadaný bod. Jestliže je to nutné použijte L_kliknutím nebo P_kliknutím tlačítko pro přiblížení / oddálení pracovní plochy ve stavovém řádku. Pro zobrazení celé pokreslené plochy můžete použít tlačítko Automatické měřítko. 5. Kurzor má během kreslení tvar pera. Jestliže pohybujete kurzorem přesně vertikálně, je v boxu souřadnice X zobrazována hodnota nula. Jestliže pohybujete kurzorem přesně horizontálně, je v boxu souřadnice Y zobrazována hodnota nula. 6. Nyní postupně přesuňte kurzor do zbývajících bodů (body 3 až 10) a v těchto bodech L_klikněte (při vynášení těchto bodů využivejte hodnot zobrazujících se v boxu souřadnic). 7. Na závěr přesuňte kurzor do bodu č.11 a v něm P_klikněte pro ukončení zadání zdí.. Nyní se podívejte na vytvořený model ve 3D pracovních oknech 10 Základní techniky

12 Aktivujte příkazy menu <Okno 3D Východní čelní pohled> a <Okno 3D Perspektiva> pro zobrazení vytvořeného modelu stavby v čelním pohledu a v perspektivě. Pro přechod zpět do 2D pracovního okna ativujte příkaz menu <Okno 2D Základní pohled>. Alternativně mohou být okna jednotlivých pohledů otevřeny P_kliknutím kdekoliv uvnitř pracovní plochy software ArchiTECH.PC a vybráním jména zvoleného okna (pohledu) v následně otevřeném pop-up menu. Povšimněte si, že součástí modelu je základová deska vytvořená automaticky! 8. Nyní vytvoříme střechu pomocí nástroje Střecha. Nejprve zadejte hodnotu přesazení střechy (ofset) ve stavovém řádku. Klikněte na ikonu nástroje a v následně otevřeném okně zadejte hodnotu 500 mm a klikněte na tlačítko <OK> Aktivujte nástroj Valbová střecha a L_klikněte ve všech vnějších rozích zdí body 1 až 11 (viz. obr). Zadání střechy ukončete opětovným kliknutím v bodě 1. Podívejte se na výsledek ve 3D pracovních oknech pomocí příkazu menu <Okno 3D Perspektiva / 3D Východní čelní pohled>. 11 Základní techniky

13 Použijte příkazu menu <Okno 2D Základní pohled> pro přechod zpět do 2D pracovního okna. 10. Nyní do vytvořeného modelu vložíme grafickou metodou dveře a okna. V tomto bodě nebudete seznámeni s numericky přesným vkládáním oken a dveří. Jen se naučíte jak vkládat okna / dveře do zdí a jak pracují parametrické objekty. Vyberte dvoj_kliknutím nástroj Okno. Otevře se dialogové okno pro výběr a zadání parametrů oken: Vyberte si JEDNOKŘÍDLÉ OKNO s názvem DĚLENÉ. A klikněte na tlačítko <OK>. Další detaily týkající se nástroje Okno se dozvíte ve cvičení popisujícím podrobně práci s okny. 11. Nyní vložíme okno do zdi. Existuje několik závazných pravidel, která musíte dodržet při vkládání oken do zdi: Okno / dveře musí být do zdi vloženy celé! Nemohou přesahovat okraj zdi nebo nemohou být vloženy do rohu zdí. Pro vkládání do rohu zdí použijte speciální ROHOVÁ OKNA která jsou součástí knihovny oken. Okno / dveře se nesmí navzájem překrývat! Okno / dveře musí být do zdi vkládány na referenční čáře nebo hraně zdi. 12. Aktivujte nástroj Umístění okna a vložte L_kliknutím tři okna do zdí, tak jak je zobrazeno na obr. Nevěnujte žádnou pozornost jejich přesné poloze. Kurzor musí mít tvar než kliknete. P_klikněte v pracovní ploše 2D pracovního okna a vyberte si příkaz <3D Perspektiva> pro zobrazení vložených oken v okně perspektivního zobrazení. 12 Základní techniky

14 Případné smazání okna provedete umístěním kurzoru do rohu okna (kurzor má tvar ) ve 2D pracovním okně a stisknutím klávesy Delete (bez pohybu kurzoru!) Nyní vložíme ještě jedny dveře do našeho modelu stavby. Dvoj_klikněte na ikonu nástroje Dveře stejným způcobem jako okno jednokřídlé dveře s názvem J. prosklené ext. 1 a vyberte si Práce s výběrem a zadáním parametrů dveří je je naprosto stejná jako u oken! Aktivujte nástroj Umístění dveří a vložte dveře do zdi stejně jako je tomu na obr. Kurzor musí mít tvar než kliknete. Nyní vytvoříme několik kót v navrženém modelu stavby. 13. Klikněte na ikonu nástroje Kóta a v pravém sloupci si vyberte nástroj Automatické kótování zdí. Pak L_klikněte na hranu zdi (kurzor tvar ), přesuňte kurzor do polohy ve které chcete mít vytvořenou kótu a L_klikněte znovu. Kótování je plně asociativní. Správné provedení kót u dveří a oken je generováno automaticky. V tomto cvičení jste vytvořili pomocí nástrojů Zeď, Dveře, Okno a Deska jednoduchý 3D model stavby. Model jste si mohli okamžitě prohlédnout v čelním pohledu a v perspektivě. Rychlost se kterou jste vytvořili půdorys, 3D model a jeho čelní pohledy je jedním z hlavních rysů objektově orientovaných programů, které využívají parametrické objekty. Jedním z těchto CAD programů je i ArchiTECH.PC, se kterým se právě seznamujete! Kontextově - senzitivní nápověda vám poskytuje informace o kterékoliv části software ArchiTECH.PC. Použijte standartní klávesovou zkratku Shift+F1, pro získání nápovědy k vybranénu prvku např. ikoně nástroje, příkazu menu atd. Kurzor se změní na tvar šipky s otazníkem. Ukažte tedy kurzorem na daný prvek a L_klikněte. Jestliže potřebujete informace o funkcích menu, vyberte si je jako obvykle. Software ArchiTECH.PC neprovede vybranou funkci, ale otevře nápovědu k dané funkci. Příkaz menu <Nápověda - Manuál pro ArchiTECH.PC - F1> otevírá kompletní on-line nápovědu ve které můžete vyhledávat potřebné informace jako v jiných nápovědách ve Windows aplikacích. Můžete také otevřít on-line nápovědu stisknutím klávesy F1. Pak klikněte na tlačítko "Obsah". Tím se zobrazí obsah celé on-line nápovědy. 13 Základní techniky

15 4 ZAKLADY KRESLENI CVICENI C.2 Alktivujte příkaz menu <Soubor Nový projekt> pro otevření nového prázdného projektu V dialogovém okně Uložit změny klikněte na tlačítko <Ne> a v dialogovém okně Výběr pohledu klikněte na tlačítko <OK>. Klikněte na tlačítko Maximalizovat v pravém horním rohu 2D pracovního okna s názvem 2D Základní pohled. Také klikněte na tlačítko Maximalizovat u základního okna software ArchiTECH.PC, abyste používali software po celé pracovní ploše. Přesuňte kurzor v pracovní ploše. Každá poloha při přesunu kurzoru, je matematickou polohou a je zobrazována v boxu souřadnic. Malá kružnice, nazývaná satelitní kurzor, sleduje pohyb kurzoru a ukazuje místa polohování kurzoru na konstrukční mřížce (rastru). Box souřadnic zobrazuje polohu satelitního kurzoru, jestliže polohování kurzoru po rastru je aktivní. To je detekováno stisknutým tlačítkem Polohování kurzoru ON/OFF Software ArchiTECH.pracuje v kartézských nebo polárních souřadnicích. Kartézské souřadnice jsou používány standartně. V levém dolním rohu pracovní plochy 2D pracovního okna můžete nalézt počátek souřadného systému (je vyznačen malým kroužkem). Typ souřadného systému může měnit pomocí příkazu menu <Volby Nastavení kreslícího rastru přepínač Polární>. Jak již bylo uvedeno, software ArchiTECH.PC standartně pracuje v kartézských souřadnicích. Poloha počátku absolutního souřadného systému je neměnná. Nicméně můžete provést jeho přesun a pootočení, jestliže to potřebujete pomocí tlačítka Přesun počátku / Implicitní počátek ve stavovém řádku (např. je-li část stavby pootočena pod určitým úhlem). Klikněte na toto tlačítko a přesuňte kurzor do bodu ve kterém chcete mít nový počátek souřadného systému a L_klikněte. Nyní přesuňte kurzor a dalším bodem zadejte úhel pod kterým chcete mít souřadným systém pootočený.v tomto bodě opět L_klikněte. Tím je souřadný systém přesunutý do nové polohy a pootočený pod zadaným úhlem. Souřadný systém vrátíte zpět do původní polohy P_kliknutím na tlačítko Přesun počátku/implicitní počátek! Při kreslení můžete využít dva módy kreslení : 1. Relativní mód - když kreslíte v relativním módu X a Y souřadnice automaticky vytvářejí dočasný počátek (nulu) v prvním kliknutém bodě. Když pak přesunete kurzor ve směru osy X, obě souřadnice "X a Y jsou měřeny vůči tomuto dočasnému počátku. 2. Absolutní mód - když v absolutním módu při kreslení zdi L_kliknete v počátečním bodě kreslené zdi, software neprovede vytvoření dočasného počátku. Můžete vidět v boxech souřadnic X a Y, že tyto souřadnice jsou stále zobrazovány vzhledem k absolutní nule. Když tedy kreslíte zeď délky 3000 mm, boxy souřadnic X a Y neustále zobrazují vzdálenost vůči absolutní nule souřadného systému a ne přesnou délku právě kreslené zdi. 14 Základní techniky

16 Většina kreslících operací je proto s výhodou prováděna v relativním módu kreslení!. Nyní využijeme relativního módu kreslení a přesně nakreslíme několik zdí. Ujistěte se, že pracujete v relativním módu a přepínač ve stavovém řádku vypadá jako obrázek vpravo. Klikněte na ikonu nástroje Zeď, pak v pravém sloupci klikněte na nástroj Zeď kreslená čárou. Umístěte kurzor do levého dolního rohu obrazovky, pak stiskněte klávesu Mezerník. Tím jste zadali počátek zdi a kurzor se změní na černé pero. Všechny následné kreslící operace jsou provedeny s ohledem na polohu tohoto bodu, nebudeme dále používat myš. Jestliže jste něco spletli stiskněte klávesu Esc na klávesnici a začněte znovu. Dále podržte stisknutou klávesu Shift a stiskněte klávesu X. Otevře se okno pro zadání hodnoty X-ové souřadnice. Pozn: UJISTĚTE SE, ŽE JE KLÁVESA Caps Lock VYPNUTÁ! Zadejte hodnotu 4000 a stiskněte klávesu Enter. Kurzor se přesune přesně o 4000 mm ve směru kladné osy X. Nyní bez pohybu myší opět stiskněte Mezerník, tím je daná zeď vytvořena. Zeď vypadá jako na obr. 1 a kurzor má tvar. Opět stiskněte Mezerník, pak stiskněte a podržte stisknutou klávesu Shift a současně stiskněte klávesu Y. V otevřeném okně zadejte hodnotu a stiskněte Enter. Pak stiskněte Mezerník pro dokončení svislé zdi (obr. 2). Opět stiskněte Mezerník pro zadání další zdi. V tomto okamžiku stiskněte klávesu Shift a klávesu X. V otevřeném okně zadejte hodnotu a stiskněte Enter. Pak stiskněte Mezerník pro dokončení zadání horizontální zdi. (obr. 3). Nyní nakreslíme svislou zeď dlouhou přesně mm z koncového bodu zdi. 15 Základní techniky

17 L _klikněte v koncovém bodě horní vodorovné zdi (viz. obr. 4), kurzor se změní na černé pero, nepohybujte myší a stiskněte klávesu X. Můžete vidět symbol X vedle kurzoru, tím je indikováno zaaretování souřadnice X a kurzor se pohybuje pouze svisle nahoru nebo dolů ve směru osy Y. Nyní použijte myš a přesuňte kurzor na vnitřní roh zdí dlouhých mm a mm. (obr. 5) a L_klikněte. Tím jste vytvořili zeď přesně do tohoto rohu bez jakékoliv nutnosti měření vzdáleností. Tuto situaci nazýváme zaaretování souřadnice X nebo zaaretování souřadnice Y. Toto je velmi výkonný nástroj při konstruování! Nyní umístěte kurzor na vnější roh poslední zdi, když změní svůj tvar na L_klikněte (viz. obr. 6). Protože jsou využívány tzv.referenční čáry zdí, software ArchiTECH.PC může automaticky vytvářet přesné napojení dvou zdí. Kurzor změní svůj tvar na trojzubec, když nalezne referenční čáru zdi, ať je zobrazena nebo není. Referenční čáry jsou viditelné pouze je-li aktvní přepínač Ukázat referenční čáry zdí, který je dostupný příkazem menu <Volby - Vlastnosti pohledu - záložka Základní>. Nyní nakreslíme zeď dlouhou mm pod úhlem 330 stupňů (viz. obr.7). Stiskněte klávesu TAB. Otevře se box pro zadání více souřadnic současně. Můžete se v něm přesouvat opětovným stisknutím klávesy TAB. V poli R zadejte hodnotu Pak stiskněte klávesu TAB znovu a zadejte v poli B hodnotu úhlu 330. Na závěr stiskněte klávesu Enter pro uzavření tohoto dialogového okna. Kurzor se přesune do koncového bodu kreslené zdi, stiskněte klávesu Mezerník. Tím jste vytvořili zeď dlouhou mm, skloněnou pod úhlem 330 stupňů. Jestliže je to nutné použijte L_kliknutím nebo P_kliknutím tlačítko pro přiblížení / oddálení pracovní plochy ve stavovém řádku. Pro zobrazení celé pokreslené plochy můžete použít tlačítko Automatické měřítko. 16 Základní techniky

18 Nyní nakreslíme další zeď s využitím paralelní konstrukce (viz. obr.8). Nalezněte konec první kreslené zdi ( tvar kurzoru) jak je znázorněno na obr. 8 a L_klikněte. Pak umístěte kurzor nad skloněnou zeď; když kurzor nalezne vnější hranu zdi změní svůj tvar na černé pero, stiskněte klávesu L. Sklon zdi je nyní zaaretován pod tím stejným úhlem jako je skloněná zeď. Nepohybujte myší a stiskněte klávesy Shift + R. V otevřeném okně zadejte hodnotu stiskněte klávesu Enter. Kurzor se přesune a pak stiskněte Mezerník pro ukončení zadání nové zdi, která je rovnoběžná s předtím nakreslenou skloněnou zdí. Jestliže je to nutné použijte L_kliknutím nebo P_kliknutím tlačítko pro Přiblížení / Oddálení pracovní plochy ve stavovém řádku. Pro zobrazení celé pokreslené plochy můžete použít tlačítko Automatické měřítko Můžete použít tlačítko Překreslit pro obnovení obsahu kreslící plochy 17 Základní techniky

19 4.1 FUNKČNÍ KLÁVESY Pro urychlení konstruování máte k dispozici sadu výkonných funkčních kláves, které provádějí často opakované editační operace. Vždy umístěte kurzor do editačního bodu daného stavebního objektu (u zdí na referenční čáru, u dveří / oken / ostatních stavebních objektů do manipulačního bodu = tvar kurzoru) a stiskněte zvolenou funkční klávesu. Funkční klávesy u zdí Funkční klávesy u dveří a oken Funkční klávesy u schodišť 18 Základní techniky

20 Existují i další funkční klávesy: Klávesa C kopírování parametrů + Klávesy Ctrl+C kopírování vybraných prvků Klávesa V - vložení parametrů + Klávesy Ctrl+V vložení vybraných prvků Klávesa e (malé e) editace prvků Klávesa E editace provedení hrany polygonálních prvků Klávesa A změna absolutní / realtivní mód Klávesa G kreslicí rastr viditelný / skrytý Klávesa S polohování kurzoru aktivní / neaktivní Klávesa d nalezení průsečíku prvků Konstrukční klávesy: Klávesa P kolmé konstrukce Klávesa L paralelní konstrukce Klávesa X aretace souřadnice X Klávesa Y aretace souřadnice Y Klávesa Z aretace souřadnice Z Klávesa R aretace poloměru Klávesa B aretace úhlu Klávesa H aretace úhlové výšky + Klávesy Shift+X numerické zadání souřadnice X + Klávesy Shift+Y numerické zadání souřadnice Y + Klávesy Shift+Z numerické zadání souřadnice Z + Klávesy Shift+R numerické zadání poloměru + Klávesy Shift+B numerické zadání úhlu + Klávesy Shift+H numerické zadání úhlové výšky Pozn.: Opětovným stisknutím dané klávesy zrušíte aretaci dané souřadnice klávesa Esc ukončení všech operací (včetně výpočtů ve 3D, výpočtu vizualizace a animace) Více informací o funkčních klávesách můžete nalézt v on-line nápovědě dostupné klávesou. 5 NÁSTROJ ZEĎ CVICENI C.3 Nyní umíte kreslit zdi, co ale ještě neumíte je zadávat tloušťku zdi a jejch výšku v ose Z. Toto cvičení vám vysvětlí všechny detaily těchto parametrů zdí. Aktivujte příkaz menu <Soubor Otevřít >, v poli Soubory typu zadejte Soubor projektu ArchiTECH.PC *.APJ, a pak otevřete projekt s názvem ZDI_DEMO.APJ, který je ve složce "Projekty". V otevřeném dialogovém okně s názvem Výběr pohledu jsou otevřena dvě pracovní okna (pohledy) - 2D-Základní pohled a 3D-Perspektiva a jeden je uzavřen tisková strana s názvem Půdorys 1. podlaží. Můžete použít P_kliknutí na název zvoleného pracovního okna (pohled) a výběrem příkazu "Otevřít" / "Uzavřít" můžete zvolené pracovní okno (pohled) otevřít nebo uzavřít. Klikněte na tlačítko <OK>. Když je projekt otevřen klikněte na tlačítko Maximalizovat v pravém horním rohu 2D pracovního okna s názvem 2D Základní pohled. Také klikněte na tlačítko Maximalizovat u základního okna software ArchiTECH.PC, abyste používali software po celé pracovní ploše. Pro zobrazení celé pokreslené plochy použijte tlačítko Automatické měřítko Pozn. : Jestliže nemáte soubor tohoto projektu k dispozici kontaktujte Vašeho lokálního distributora! Nyní budeme editovat jednu ze zdí. Umístěte kurzor na hranu zdi a stiskněte klávesu e (malé e, pozor na aktivní klávesu CapsLock!). Otevře se dialogové okno pro modifikaci vybrané zdi. Dialogové okno obsahuje všechny parametry zdi, které můžete libovolně změnit. Začneme kliknutím na záložku <Vrstvy>. V poli <Počet vrstev> zadejte hodnotu 1. Ostatní dvě vrstvy změní svůj vzhled (nejsou zobrazeny) Tím jste zadali, že chcete mít jednovrstvou zeď. Pak klikněte na tlačítko se šipkou vedle šrafovací výplně a vyberte si plné černé šrafování v dialogovém okně s názvem Typy šrafování a klikněte na <OK>. Nyní zadejte tloušťku vrstvy zdi na hodnotu 300 a dále změňte barvu šrafování na šedou. Klikněte na <OK>, editovaná zeď je nyní od ostatních zdí rozdílná. Nyní zkopírujeme její parametry a přeneseme je na ostatní zdi. Pro zkopírování parametrů z této zdi umístěte kurzor na hranu zdi (kurzor ) a stiskněte klávesu C. O zkopírování parametrů budete informováni dialogovým oknem. Pak umístěte kurzor na hrany ostatních zdí (kurzor ) a opakovaně stiskněte klávesu V. Tím je proveden přenos parametrů na ostatní zdi v reálném čase a bez nutnosti jejich pracné editace! 19 Základní techniky

21 Jiným způsobem jak změnit parametry u všech zdí je provést tuto operaci jedním příkazem! Ujistěte se, že je aktivní nástroj Zeď. Stiskněte klávesu Ctrl a podržte ji stisknutou pak stiskněte klávesu A (aktivujete tím funkci "Vybrat vše ). Nebo si vyberte příkaz menu <Editace - Vybrat všechny zdi>. Tím jste provedli výběr všech zdí. Můžete vidět, že všechny zdi jsou vybrány, protože mají zvýrazněny své manipulační body černými čtverečky (ve středu a na koncích). Nyní dvoj_klikněte na ikonu nástroje Zeď v levém sloupci nástrojů. Klikněte na záložku <Vrstvy> a změňte tloušťku první vrstvy např. na hodnotu 450 mm. A barvu šrafovaní změňte na červenou Pak klikněte na <OK>. Tím jste provedli změnu tloušťky první vrstvy na 450 mm a červenou barvu šrafování u všech vybraných zdí. Tento postup můžete použít pro změnu jednotlivých parametrů zdí a také i u jejich kombinací! Pokračujme ve vysvětlení dalších možností u parametrů zdí. Umístěte kurzor na hranu kterékoliv zdi a stiskněte klávesu e. Otevře se dialogové okno <Modifikace zdi>, klikněte na záložku <Parametry>. V této záložce jsou dvě části sekce 3D a 2D parametrů. Sekce 3D umožňuje definovat vzhled zdi ve 3D (pro čelní pohledy, řezy...). V této sekci můžete také zadat zda-li je vybraná zeď viditelná ve 3D, výšku zdi, její vzdálenost od desky (Z hodnota), sklon dolní hrany zdi, tloušťku a typ čáry pro 3D zobrazení zdi. Dále také můžete zadat zda je zahrnuta do výkazu výměr. Sekce 2D definuje vzhled zdi ve 2D (v půdoryse stavby). Můžete zadat zda-li je zeď viditelná ve 2D, na které kreslící vrstvě leží a tloušťku/typ/barvu obrysové čáry zdi, zapnout automatické vytváření desky a kótování plochy ve 2D. Změňte výšku zdi ve 3D z hodnoty 2700 mm na mm a klikněte na tlačítko <OK>.. Nyní přejděte do okna 3D perpektivy. Aktivujte příkaz menu <Okno 3D Perspektiva>. Obsah okna vypadá jako na obr Základní techniky

22 V ploše tohoto pracovního okna P_klikněte a vyberte si příkaz <Projekční mód ZX>. Pak opět P_klikněte a vyberte si příkaz <Hlavní mód Neviditelné hrany> Vraťte se zpět do pracovního okna 2D pohledu pomocí příkazu <Okno - 2D-Základní pohled> a vyzkoušejte si znovu editaci zdí pomocí klávesy e. Experimentujte s dalšími nastaveními parametrů u zdí! Účelem tohoto cvičení bylo objasnit vám specifické nástroje práce se zdmi. Těchto nástrojů budeme používat později v jiných módech kreslení i v jiných cvičeních. 6 NÁSTROJE OKNO A DVERE CVICENI C.4 Parametrické objekty jako jsou okna a dveře jsou snadno použitelné a modifikovatelné. V tomto cvičení se s nimi seznámíte podrobněji. Otevřete projekt s názvem ZDI.APJ stejným způsobem jako v předchozím cvičení. Když je tento projekt otevřen, vyberte si pracovní 2D okno pomocí příkazu menu <Okno - 2D-Základní pohled> a klikněte na tlačítko <Automatické měřítko>. Dvoj_klikněte na ikonu nástroje Okno a pak klikněte na záložku <Parametry knihovny>. Vyberte si stejným způsobem jako v minulém cvičení JEDNOKŘÍDLÉ OKNO s názvem DĚLENÉ současně můžete vidět jeho parametry: Klikněte na parametr "Šířka" ve skupině ZÁKLADNÍ PARAMETRY a stiskněte klávesu Enter a zadejte hodnotu Hodnotu potvrďte opětovným stisknutím klávesy Enter. Okamžitě můžete vidět změnu v provedení okna v sekci Nárys. Změňte hodnotu parametru "Výška" stejným způsobem na hodnotu Nyní klikněte na znaménko + před skupinou parametrů RÁM. Tím se otevře pole parametrů ovlivňujících rám okna. Klikněte na parametr "Šířka rámu" a stiskněte klávesu Enter a namísto hodnoty 80 mm zadejte hodnotu 150 a stiskněte klávesu Enter pro provedení zadané změny. Šířka rámu okna se tím změnila z 80 mm na 150 mm Pak klikněte na znaménko + vedle skupiny parametrů RÁM KŘÍDLA, dále klikněte na znaménko + vedle skupiny parametrů DĚLENÍ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ..Klikněte na parametr "Počet hor. dělení" a změňte jej pomocí přírůstkových tlačítek z hodnoty 4 na 6. Pak klikněte na parametr "Počet vert. dělení" a změňte jej pomocí přírůstkových tlačítek z 3 na 4. Vaše okno nyní vypadá takto: Klikněte na záložku <Parametry> a zadejte výšku parapetu okna 850 a bod pro vložení okna Vpravo. Na závěr klikněte na tlačítko <OK>. Nyní vložíme nově vytvořené okno do zdi. 21 Základní techniky

23 Existují rozdílné metody pro vkládání oken do zdí. Začněme vkládáním okna 1 metr od okraje zdi. Vyberte si nástroj Umístění okna. Nyní umístěte kurzor na roh zdi - kurzor má tvar a nepohybujte myší. Stiskněte klávesu O (písmeno, ne nula!). Ujistěte se, že jste při této operaci nepohnuli myší z tohoto bodu. V rohu zdi je vytvořena značka černého kosočtverce a kurzor má stále tvar. UJISTĚTE SE, ŽE KLÁVESA CapsLock JE VYPNUTÁ! Stiskněte a podržte stisknutou klávesu Shift a pak stiskněte klávesu X. V otevřeném okně zadejte hodnotu 1000 a stiskněte klávesu Enter, bez pohybu myší stiskněte klávesu Mezerník pro vložení okna do zdi. Tím je okno vloženo přesně mm od rohu zdi. Nyní vložíme okno do skloněné zdi. Tento postup je rozdílný, protože není vhodné použít pravoúhlých souřadnic "X" a "Y". Ale je mnohem praktičtější použít polárních souřadnic zadáním poloměru "R" a úhlu "B". Umístěte kurzor do rohu zdí ( kurzor) a stiskněte klávesu O (písmeno, ne nula) pro vytvoření dočasného počátku souřadného systému v tomto bodě (viz. obr. vlevo). Umístěte kurzor na hranu zdi a stiskněte klávesu "B". Tím zaaretujete kurzor pod tímto úhlem dle hrany zdi. Nyní stiskněte a podržte stisknutou klávesu Shift a stiskněte klávesu R. V otevřeném okně zadejte hodnotu 1500 a stiskněte klávesu Enter. Kurzor se přesune do nové polohy a stiskněte klávesu Mezerník pro vložení okna. Okno je vloženo přesně 1500 mm od rohu zdí. Pozn.:: U všech oken a dveří můžete definovat způsob napojení zdi (vrstev zdi) s rámem / zárubní okna / dveři v záložce <Ostění> v dialogovém okně parametrů Dveří / Okna. Podívejte se do kapitoly Tvarové ostění - v referenční nápovědě (příkaz menu <Nápověda Manuál pro ArchiTECH.PC F1>) pro detailní popis tvarového ostění. Jiným způsobem vložení okna do zdi je využití středového vkládacího bodu okna. V tomto případě vložíme okno přesně do středu zdi. Vyberte si kliknutím nástroj Umístění okna.. Software ArchiTECH.PC automaticky nalézá středové body zdí a všech prvků. Tato funkce pracuje lépe při vypnutém polohování kurzoru. Pro vypnutí / zapnutí polohování jednoduše stikněte funkční klávesu S. Dále stiskněte klávesy Ctrl + U a v otevřeném dialogovém okně aktivujte přepínač Ukázat referenční čáru zdí. Dvoj_klikněte na ikonu nástroje Okno a v následně otevřeném dialogovém okně klikněte na záložku <Parametry> a zadejte bod pro vložení okna na Střed. Na závěr klikněte na tlačítko <OK>. Přesuňte kurzor blízko ke středu zdi, symbol hvězdičky se objeví vedle kurzoru. Tím je detekováno, že kurzor nalezl střed zdi. Když uvidíte symbol hvězdičky vedle kurzoru L_klikněte, tím jste vložili okno přesně do středu zdi. Nyní aktivujte příkaz menu <Okno - 3D Perspektiva> a podívejte se na vytvořený model stavby. Všechny výše uvedené operace s okny můžete bez jakýchkoliv rozdílů použít i u dveří!!! 22 Základní techniky

24 6 NÁSTROJ STRECHA CVICENI C.5 Software ArchiTECH.PC je dodáváno s velmi výkonnými a moderními nástroji pro návrh střech. V tomto cvičení se seznámíte s: Parametry střech a předdefinovanými střechami. Editačními nástroji střech Začněte otevřením projektu STŘECHY.APJ. Když je tento projekt otevřen, aktivujte v něm příkaz menu <Okno - 2D Základní pohled> a klikněte na tlačítko <Automatické měřítko> ve stavovém řádku. Nyní vytvoříme střechu pomocí nástroje Střecha. Dvoj_klikněte na jeho ikonu. V následně otevřeném dialogovém okně záložka Parametry obsahuje mnoho základních parametrů střechy. Zkontrolujte, zda-li je sklon střechy zadán na 45 stupňů a je-li výšková úroveň střechy zadána na 2700 mm. V záložce Vrstvy můžete definovat tloušťku a provedení střechy zadáním parametrů u jednotlivých vrstev. Je-li vše v pořádku klikněte na <OK>. 1. Nejprve zadejte hodnotu přesazení střechy (ofset) ve stavovém řádku. Klikněte na ikonu nástroje a v následně otevřeném okně zadejte hodnotu 500 a klikněte na tlačítko <OK>. 2. Nyní klikněte na ikonu nástroje Valbová střecha a nakreslete základnu střechy kliknutím ve všech rozích zdí (viz obr.1). Zadání střechy ukončete opětovným kliknutím v prvním bodě.. Pozn.: Při zadávání základny střechy vyčkejte dokud kurzor nezmění svůj tvar v jednotlivých rozích na černé pero. Jestliže se Vám nepodaří zadat některý z bodů obrysu přesně (kliknete mimo obrys zdí) stiskněte klávesu Backspace pro opětovné zadání chybně kliknutého bodu.. Obr.1 Obr.2 23 Základní techniky

25 Pokračujme v úpravách střechy. Jak jste viděli, střecha byla vytvořena jedním příkazem. Skládá se ze samostatných střešních rovin, které mohou být následně volně editovány. Pro smazání nepotřebných střešních ploch umístěte kurzor na jejich čelní hrany (viz obr. 2) a stiskněte klávesu Delete. Nyní si ukážeme flexibilitu inteligentních objektů v software ArchiTECH.PC a provedeme globální editaci všech již existujících střešních rovin. Ujistěte se, že je aktivní nástroj Střecha, stiskněte a podržte klávesu Ctrl a současně stiskněte klávesu A nebo si vyberte příkaz menu <Editace - Vybrat všechny střechy>. Tím jste vybrali všechny střešní roviny. 3. Nyní dvoj_klikněte na ikonu nástroje Střecha. Klikněte na pole sklon střechy a zadejte novou hodnotu sklonu střešních rovin na 30. Klikněte na <OK>. Klikněte kdekoliv mimo vybrané střešní roviny ve 2D pracovní ploše pro zrušení výběru všech střešních rovin. Tím jste změnili sklon všech střešních rovin z 45 na 30. Mnoho nástrojů v software ArchiTECH.PC umožňuje editovat stavební objekty současně nebo samostatně. Nyní upravíme střešní roviny u štítových zdí. Klikněte na ikonu nástroje Editace bodu střechy a L_klikněte v v průsečíku střech (viz. obr.1) pro začátek editace střech. Pak umístěte kurzor nad hřeben střechy a stiskněte klávesu B. (obr.1). Tím zajistíte přesun kurzoru jen ve směru hřebene střechy.umístěte kurzor na roh střešní roviny a L_klikněte. (obr. 1). kurzor má tvar černého pera v manipulačním bodě střechy. Nyní přesuňte kurzor do zbývajícího vrcholu střechy a L_klikněte pak přesuňte kurzor do krajního bodu střešní roviny a opět L_klikněte (obr.2). Opakujte tento postup u střešních rovin v pravé části. 24 Základní techniky

1. Zdi. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi. Krok 1: Tvorba jednovrstvé zdi. Krok 2: Nakreslení konstrukčních čar. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi 3

1. Zdi. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi. Krok 1: Tvorba jednovrstvé zdi. Krok 2: Nakreslení konstrukčních čar. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi 3 1. Zdi 1.1. Vložit nový vrchol do zdi 3 1. Zdi Zeď je ve stavitelství jedním z nejzákladnějších prvků. Pomocí ARCHline.XP je snadné vytvářet a modifikovat zdi. Ve většině případech můžete pracovat současně

Více

ArchiTECH.PC Výukový kurz pro verzi 6.xx (Pro operační systém Microsoft Windows ).

ArchiTECH.PC Výukový kurz pro verzi 6.xx (Pro operační systém Microsoft Windows ). ArchiTECH.PC Výukový kurz pro verzi 6.xx (Pro operační systém Microsoft Windows ). Copyright 1988-2009 EdiCAD. All rights reserved. All reproduction, transmission, transcription, saving on a system for

Více

9. Práce s naskenovanými mapami

9. Práce s naskenovanými mapami 9. Práce s naskenovanými mapami V této kapitole si ukážeme práci s předlohami. Předlohou rozumíme naskenovanou bitmapu, načtenou jako pozadí na pracovní plochu. Použitím bitmapového obrázku jako podklad,

Více

POPIS INSTALACE SOFTWARE ArchiTECH.PC

POPIS INSTALACE SOFTWARE ArchiTECH.PC POPIS INSTALACE SOFTWARE ArchiTECH.PC MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ KONFIGURACE Pro správnou a úplnou funkci software ArchiTECH.PC na vašem počítači, musí počítač splňovat tyto následující systémové parametry:

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Základní informace pro každého Následující popis je určen pro stručné a rychlé seznámení s programem a jeho ovládáním. Detailnější vysvětlení funkcí programu naleznete v českém i

Více

2. Otvorové prvky. Tutorial

2. Otvorové prvky. Tutorial 2. Otvorové prvky Tutorial 2.1. Umístění dveří v zadané vzdálensoti od koncového bodu zdi 33 2. Otvorové prvky V ARCHline.XP jsou dveře a okna speciálními prvky. Vlastnosti (výška, šířka, ) přiřazené

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

Více

1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16. 1.3. Pracovní plocha 19

1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16. 1.3. Pracovní plocha 19 Obsah 1 Seznámení s ArchiCADem 15 1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16 Vytvoření nového projektu 16 Vytvoření nového projektu při spuštění ArchiCADu 17 Možné způsoby nastavení nového projektu:

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Technická fakulta SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD Tuturiál pro začátečníky Konstruování s podporou počítačů Martin Branda červenec/srpen 2011 IŘT KS SEZNAMTE SE ARCHICAD!

Více

ARCHline.XP 2014 Tutoriál 1. ARCHline.XP Tutoriál řešené příklady. 1. Zdi. ARCHline.XP

ARCHline.XP 2014 Tutoriál 1. ARCHline.XP Tutoriál řešené příklady. 1. Zdi. ARCHline.XP ARCHline.XP 2014 Tutoriál 1 ARCHline.XP 2014 Tutoriál řešené příklady 1. Zdi 2 ARCHline.XP 2014 Tutoriál Informace uvedená v tomto dokumentu podléhá změně bez předchozího upozornění a nepředstavuje závazek

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Uživatelské rozhraní grafického zadávání

Uživatelské rozhraní grafického zadávání 24.02.2014 Seznam změn Truss 4.6 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.6 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Grafické zadávání Rovinné (2D) pracovní plochy nyní umožňují přímé

Více

Kreslení a vlastnosti objektů

Kreslení a vlastnosti objektů Kreslení a vlastnosti objektů Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte založení výkresu zadávání délek segmentů úsečky kreslící nástroje (úsečka, kružnice)

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 20_kreslení dřevostavby modelace terénu,

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works.

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. 2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. Skici v SolidWorks slouží pro všechny tvorbu načrtnutých prvků včetně následujících: Vysunutí Tažení

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Vytvořte projekt

Více

Kresba pomocí nadstavby

Kresba pomocí nadstavby Kresba pomocí nadstavby Stavy Požadované změny stavu řeší nadstavba pomocí monitoru, který běží na pozadí všech operací. Nově vkládané objekty dostávají automaticky atribut STAV = nový. Při jakákoliv další

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

5. Základy projektování v ARCHline.XP

5. Základy projektování v ARCHline.XP 5. Základy projektování v ARCHline.XP 5.1. Preference Před vlastním kreslením nové budovy, doporučujeme nastavit některé základní charakteristiky výkresu a několik dalších prvků. 5.1.1. Základní preference

Více

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků SCIA.ESA PT Galerie obrázků 2 VÍTEJTE 5 SPRÁVCE GALERIE OBRÁZKŮ 6 Otevření Galerie obrázků...6 Vložení obrázku z okna do galerie...7 Průvodce tvorbou obrázků...7 Řezy rovinami čárového rastru (generované

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 24.8.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu

Více

Konstrukce nepravidelného půdorysu

Konstrukce nepravidelného půdorysu Konstrukce nepravidelného půdorysu Chceme přenést nepravý úhel z reálu do programu CARAT. Pro přesnou konstrukci úhlu je třeba znát 3 strany. A. Postup měření stran v reálné místnosti. 1. Na stěně (2)

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači

Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači Posadíte se na určené místo v počítačové učebně, kde již předtím správce zkoušky spustil určený internetový prohlížeč s IP adresou zkouškového serveru.

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: - Definování tabule plechu - Manuální nesting - vkládání - Expert-parametry pro nastavení automatického zpracování - Provedení automatického Expert zpracování -

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Interior. Návrh interiéru

Interior. Návrh interiéru ARCHline.XP Interior Windows Návrh interiéru Výukový materiál pro osvojení základů verze Informace uvedená v tomto dokumentu podléhá změně bez předchozího upozornění a nepředstavuje závazek ze strany CadLine

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Tvorba 2D technické dokumentace SolidWorks Kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Generování pohledů a řezů

Více

Obsah KAPITOLA 1 13 KAPITOLA 2 33

Obsah KAPITOLA 1 13 KAPITOLA 2 33 Obsah KAPITOLA 1 13 Seznámení s programem AutoCAD 13 Úvod 13 Spuštění programu AutoCAD 13 Okno aplikace AutoCAD 16 Ovládací prvky 17 Příkazový řádek 20 Dynamická výzva 24 Vizuální nastavení 24 Práce s

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

Postup: 1. kresba obrysu hodinek

Postup: 1. kresba obrysu hodinek Postup: 1. Kresba obrysu hodinek. 2. Kresba knoflíku hodinek. 3. Kresba číselníku. 4. Kresba minutové a sekundové stupnice. 5. Kresba vyrytého obvodu číselníku. 6. Kresba ručiček. 7. Kresba datového pole.

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2012... 5 OBECNÉ... 6 Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 MODELOVÁNÍ... 8 Označené konce prvků při jejich výběru... 8 Výkaz materiálů (BOM) Možnost nastavit

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul SITUACE

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul SITUACE Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

František Hudek. leden Informační a komunikační technologie ZONER Práce s textem. Tvorba a editace odstavcového a uměleckého textu.

František Hudek. leden Informační a komunikační technologie ZONER Práce s textem. Tvorba a editace odstavcového a uměleckého textu. VY_32_INOVACE_FH19_Z Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek leden 2013 9.

Více

INFORMATIKA PRO ZŠ. Ing. Veronika Šolcová

INFORMATIKA PRO ZŠ. Ing. Veronika Šolcová INFORMATIKA PRO ZŠ 2 Ing. Veronika Šolcová 6. 7. 2016 1 Anotace: 1. Nástroje I 2. Ukládání dokumentu 3. Otevírání dokumentu 4. Nový dokument 5. Nástroje II 6. Nástroje III 7. Kopírování 8. Mazání 9. Text

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

manuál CADKON-KROVY CADKON-KROVY kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop

manuál CADKON-KROVY CADKON-KROVY kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop Stav k 1.2.2007 Vzhledem k tomu, že se náš software průběžně vyvíjí, nemůžeme zaručit, že všechny uvedené údaje v příručce odpovídají aktuálnímu

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače.

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Klávesnice počítače Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Takto vypadá standardní česká klávesnice: Pro lepší orientaci rozdělíme

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY)

MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY) MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY) 0 1. PRACOVNÍ PLOCHA Uspořádání a vzhled pracovní plochy, se kterým se uživatel během práce může setkat, zobrazuje obr. 1. Obr. 1: Uspořádání pracovní plochy

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM. základní ovládání. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel

OPERAČNÍ SYSTÉM. základní ovládání. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel OPERAČNÍ SYSTÉM základní ovládání Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel Pár otázek na začátek popište k čemu se používá počítač v jakých oborech lidské činnosti se využívá počítačů?

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Grafický návrh Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte plakát propagující smyšlenou kavárnu. Výsledný návrh

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Technické kreslení v programu progecad 2009

Technické kreslení v programu progecad 2009 GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Technické kreslení v programu progecad 2009 JAROSLAV ZAVADIL ŠTERNBERK 2009 1. kapitola Úvod 1. kapitola Úvod V následujících kapitolách se seznámíme se základy práce v programu progecad.

Více

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Systém monitoringu návštěvnosti a využívání služeb TIC Projekt: Marketingové aktivity ke zvýšení

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Svařenec páky modelování sveřenců v Inventoru Modelování svařenců Výklad: Autodesk Inventor poskytuje pro modelování svařovaných

Více

Střešní desku graficky definujeme referenční čárou a obrysem. Výškové umístění střechy definujeme v místě referenční čáry, sklon střechy definujeme

Střešní desku graficky definujeme referenční čárou a obrysem. Výškové umístění střechy definujeme v místě referenční čáry, sklon střechy definujeme Střešní desku graficky definujeme referenční čárou a obrysem. Výškové umístění střechy definujeme v místě referenční čáry, sklon střechy definujeme úhlem. Průhledové zobrazení - využijeme pro zobrazení

Více

Obsah. Předmluva 15 KAPITOLA 1 17 KAPITOLA 2 39

Obsah. Předmluva 15 KAPITOLA 1 17 KAPITOLA 2 39 Předmluva 15 KAPITOLA 1 17 AutoCAD Tour 17 Úvod 17 Spuštění programu AutoCAD 18 Okno aplikace AutoCAD 20 Ovládací prvky 22 Příkazový řádek 25 Dynamická výzva 28 Vizuální nastavení 29 Práce s výkresovými

Více

Pracovní plocha. V první kapitole se seznámíme s pracovním prostředím ve Photoshopu.

Pracovní plocha. V první kapitole se seznámíme s pracovním prostředím ve Photoshopu. Obsah 1. Pracovní plocha 2. Paleta nástrojů, Paletky, Pruhy voleb 3. Paletka Navigator (Navigátor), nástroj Zoom (Lupa) 4. Práce s dokumentem - otevírání, zavírání, ukládání 1. Pracovní plocha V první

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více