ÚVOD DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Základní informace a pojmy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Základní informace a pojmy"

Transkript

1 ÚVOD DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Základní informace a pojmy Hana Kopáčková Ústav systémového inženýrství a informatiky Tel.:

2 ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU POŽADAVKY NA STUDENTA Účast na cvičeních je povinná v rozsahu dle směrnice FES č. 3/2004 a Oznámení FES č. 1/2009 min. 75 %, tj. min. 8 cvičení; nesplnění tohoto požadavku znamená nezískání zápočtu bez nároku na opravné podmínky (v případě mimořádných okolností lze požádat o individuální studijní plán, kde docházka není podmínkou), 1. Odevzdání všech úkolů ze cvičení bez ohledu na přítomnost nebo nepřítomnost posluchače na cvičení. 2. Odevzdání a obhajoba projektu. 3. Kontrolní písemky a testy - nutná úspěšnost 60% Opravné podmínky Absolvování souhrnné písemné práce na min. 75 % (v případě pokusu o podvod 90 %), Odevzdání a obhajoba projektu. 2

3 V případě jakéhokoliv pokusu o podvod, např. odevzdání cizí práce pod svým jménem musí posluchač pro získání zápočtu splnit opravné podmínky se zvýšeným požadavkem na výsledek písemné práce na 90 %, toto platí i při dodatečném zjištění jakéhokoliv podvodu; zároveň je případ předán k projednání disciplinární komisi. 3

4 ZÍSKÁNÍ ZKOUŠKY POŽADAVKY NA STUDENTA Písemná část hodnocena alespoň na 65 % Ústní část Pokud student neuspěje u ústní části, musí opakovat celou zkoušku znova V případě pokusu o podvod u písemné nebo ústní části zkoušky je posluchač na daném termínu klasifikován stupněm nevyhověl a při dalších termínech se zvyšuje požadavek na absolvování písemné části na 90 %. 4

5 KDO JSTE VY Studenti 4 různých oborů: Ekonomika a provoz podniku Veřejná ekonomika a správa Management malých a středních podniků Manažerská etika 5

6 ZÁKLADNÍ POJMY DATA, INFORMACE, ZNALOSTI Historická informace vzdělání zkušenosti Aktuální informace znalosti informace včetně souvislostí data význam informace Rozhodovací proces 6

7 DATA Data jsou údaje, fakta (posloupnosti znaků) obvykle uložené ve formě numerické, textové nebo obrazové odrážejí stav reality v určitém okamžiku, a proto je nelze měnit - lze pouze získávat nová data o realitě v jiném časovém okamžiku představují objektivní reprezentanty lidí, objektů, událostí a pojmů smyslem zpracovaní dat je vytvoření informace 30 C, 22:15, 50 2'52" N 15 46'13" E 7

8 KVALITA DAT Kvalitou (dat) je podle ISO 8402 [ISO86]: Quality of an entity is a subjective concept dependent on requirements that the user of the entity requests in an implicit or explicit manner. Quality is a multidimensional concept tied to various characteristics. Hodnocení kvality dat je: subjektivní multidimenzionální závislé na použití 8

9 KVALITA DAT II Datová kvalita je široký a těžko definovaný pojem souhrnný pojem skrývá dílčí požadavky na vlastnosti dat: správnost, přesnost, podrobnost, kompletnost, komplexnost, stáří (aktuálnost), dostupnost v potřebný čas a formě, stručnost, zdroj. Výsledná kvalita kombinace všech vlastností. 9

10 PROBLÉMY KVALITY DAT Chybějící hodnoty Chybná data Zastaralá data Nelegálně získaná dat Stejný význam různě pojmenovaných atributů Různý význam stejně pojmenovaných atributů Překlepy Duplicitní záznamy Různé měrné jednotky V jednom atributu více informací (normalizace tabulek) Záměrná chyba - dezinformace 10

11 11

12 KVALITA DAT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Problém dostupnosti dat Školy by chtěly vědět jak se uplatnili jejich studenti (jaký plat mají po absolvování - po letech, kolik jich zůstalo v oboru, jaká je nezaměstnanost) Tyto informace jsou na úřadech práce, finančních úřadech, úřadu sociálního zabezpečení ale nejsou dostupné Problémem je bezpečnost dat, legislativní omezení, rodné číslo je citlivý údaj Díky tomu existují obory, které produkují absolventy bez možnosti uplatnění a naopak zaměstnavatelé nenajdou kvalifikované zaměstnance 12 Král, J., Žemlička, M.: Kvalita dat a informací - základní omezení IT ve veřejné správě V: Pour, J., Voříšek, J (Eds.) Systems Integration VŠE Praha, Praha, ss

13 ŽIVOTNÍ CYKLUS DATY Definice požadavků na data sběr a ukládání dat, uchovávání a údržba dat, jejich aktualizace, doplňování dat, zpracovávání dat, distribuce a využívání dat, ochrana dat, 13

14 MNOŽSTVÍ DAT vzniká 390 GB dat/s, každoroční nárůst objemu nových dat o 50%, 80% dat je potřeba archivovat, dnes je uloženo 30 EB dat. (exabyte = 2 60 B) 14

15 ZÁLOHOVÁNÍ A ARCHIVACE DAT Zálohování dat - kopie dat uložená na jiném datovém nosiči (nebo i místě). Záložní data jsou využívána v případě ztráty, poškození nebo jiné potřeby práce s daty aktuálně používanými. AKTUÁLNÍ DATA Archivace dat kopie dat uložená na jiném datovém nosiči (nebo i místě), která není určená pro možnost rychlé obnovy. Hlavním účelem archivace dat je dlouhodobé uchovávání takových dat, které již nejsou potřeba pro každodenní využití. HISTORICKÁ DATA 15

16 DATOVÁ MÉDIA - MAGNETICKÁ Magnetická datová media využívají magnetických vlastností použitých materiálů Magnetická páska Z běžného života již byla vytlačena jinými médii Vzhledem k nízké ceně médií se stále využívá k archivaci velkého množství dat. Diskety vytlačeny flash disky Pevné disky (HDD Hard Disk Drive) Klíčová technologie pro uchování digitálních dat Příznivý poměr kapacita / cena a dostatečná rychlost čtení a zápisu. 16

17 DATOVÁ MÉDIA - POLOVODIČ Polovodičová média nejčastěji paměť typu flash. Flash Disk Marketingový název, neobsahuje žádný disk Data se ukládají do paměti typu flash, která si uchová uloženou informaci i po ztrátě napájení Kompaktní, fyzicky odolné, vyší kapacita než CD nebo DVD SSD disky (Solid-state Drive) K ukládání dat použita flash paměť (odlišné technologie než u flash disků). Neobsahuje pohyblivé mechanické části Rychlejší čtení a zápis dat. Hlavní nevýhodovu je rychlé opotřebení každá paměťová buňka má omezený počet zápisů (okolo ) Zatím vysoká cena a ve srovnání s pevnými disky nízká kapacita 17

18 DATOVÁ MÉDIA - OPTIKA CD, DVD, Blu-Ray - Výhodou zálohování dat na optické disky je jejich velmi nízká cena. Na trhu je mnoho značek různé kvality, proto je nutné volit opatrně. Rozhodně se vyplatí investovat do disků od značkových výrobců jako Verbatim nebo SONY. Nevýhodou zálohy tohoto typu je kromě malé kapacity (nutnost dělit větší zálohy na více disků) relativně nízká životnost disků. Někteří výrobci inzerují, že záloha vydrží bez problému desítky let, ale standardně se nelze spoléhat na přečtení disků starších než několik let. 18

19 DATOVÁ ULOŽIŠTĚ NAS (Network Attached Storage) Datové uložiště v síti Umožňuje přístup k datům v rámci sítě Obvykle odsahuje několik pevných disků (pole pevných disků) sloučených do větších datových celků RAID pole. V dnešní době jsou dostupné NASy i pro domácí použití. 19

20 DATOVÁ ULOŽIŠTĚ - hosting Pronájem virtuálního serveru hostingová společnost zajistí konektivitu a dostupnost virtuálního sreveru, který je identifikován IP adresou. Ukládání dat do cloudu pouze jako zálohovací médium neprovádí synchronizaci (Amazon Cloud Drive 5 GB zdarma - nebo (Google Docs Specializované pro fotografie rajče.net (http://www.rajce.idnes.cz/) synchronizace dokumentů v cloudu nejen ukládá, ale také synchronizuje s domácím počítačem, možnost spolupráce nad jedním dokumentem (Dropbox - https://www.dropbox.com/) nebo (SkyDrive nahradil Live Mesh - https://skydrive.live.com/) 20

21 METADATA Data o datech - údaje popisující elektronické datové struktury, datové sady, obecně informační zdroje (jejich vlastnosti). Funkce metadat: zjišťovací (zjištění existence dokumentu) výběrová užití dat k výběru dokumentu odpovídajícího požadavkům uživatele (např. nalezení dokumentu v jazyce, jemuž uživatel rozumí; zjištění údaje, podle kterého lze dokument vyhledat tzv. přístupový bod) lokační užití dat k nalezení (zjištění umístění) dokumentu popisná, dokumentační popis zdroje nebo jeho části (formálních a obsahových znaků) strukturální data o formální struktuře zdroje za účelem jeho správného uložení a zobrazování Nutná standardizace - co a jak zapisovat 21

22 STANDARDIZOVANÝ FORMÁT Dublin Core Metadata Element Set 15 prvků (elementů) + kvalifikátory, obsah: název, předmět, klíčová slova, popis, typ zdroje, jazyk, vztah (k dalším dokumentům), pokrytí (prostorové a časové charakteristiky), intelektuální vlastnictví: autor (tvůrce), vydavatel, další přispěvatelé, správa autorských práv, identifikační údaje zdroje: datum, formát, identifikátor zdroje, jazyk. 22

23 PŘÍKLAD METADAT TITLE: Introduction to cataloging and classification CREATOR: Taylor, Arlene G. OTHER CONTRIBUTOR: Wynar, Bohdan S. DATE: 1992 FORMAT: BOOK LANGUAGE: ENG PAGES: 633 PUBLISHER: Libraries Unlimited SUBJECT: Cataloging. SUBJECT: subject cataloging. SUBJECT: Classification -- Books DESCRIPTION: Textbook on cataloging and classification RESOURCE TYPE: text.monograph RESOURCE IDENTIFIER: (ISBN)

24 INFORMACE Různá pojetí informace ( každodenní laické, matematické, filozofické, komunikační, kybernetické, ). Intuitivně: předávaná zpráva, údaj či poznatek o věcech, veličinách nebo událostech, které nastaly nebo nastanou; údaje, čísla, znaky, Sémantické pojetí informace říká, že zdrojem jsou data a informace z nich vzniká individuální interpretací, která je závislá nejen na příjemci, ale také i na kontextu a času. Toto pojetí je bráno jako primární v kontextu informačních systémů. 24

25 DEFINICE INFORMACE Weinerova definice informace, která je velmi rozšířená, definuje tento pojem šířeji. Informace je obsah toho, co si vyměňujeme s okolním světem, když se mu přizpůsobujeme a když na něj působíme svým přizpůsobováním. 25

26 DEFINICE INFORMACE II Shannon pojímá informaci jako nezávislou na svém hmotném nosiči a odděluje ji od jejího sémantického obsahu. Nezajímá ho tedy obsah zprávy. Je to podle něj vlastnost, která odstraňuje apriorní neznalost příjemce. Množství informace ve zprávě souvisí s její pravděpodobností tak, že čím je menší pravděpodobnost dané zprávy, tím větší má takzvanou informační hodnotu (pokud má nějaká zpráva pravděpodobnost velkou, je spíše očekávána a její výskyt příjemce tolik nepřekvapí). Tím, že systém zprávu zpracoval, dostal se na nižší úroveň nejistoty (entropie), tedy do stavu s vyšší mírou uspořádanosti. 26

27 HODNOTA INFORMACE Informace má svou hodnotu a může být využita jako: zboží prodej informace ekonomický zdroj využití informace. Hodnota informace je dána kvalitou dat a jejich nedostupností. 27

28 ZNALOST Zobecněná informace pochopená v souvislostech. To, co jednotlivec ví po osvojení dat a informací a po jejich začlenění do souvislostí. Získána učením vědomá systematická činnost zkušeností vnímání, prožitek Reprezentace znalostí obvykle pomocí IF THEN pravidel Znalosti jsou výsledkem poznávacího procesu a předpokladem uvědomělé činnosti. Znalosti umožňují porozumět skutečnosti, přeměnit data na informace a tyto informace využít v praxi. 28

29 POJEM SYSTÉM Systém jedna z definic: Účelově definovaná množina prvků a vazeb vymezitelná na dané rozlišovací úrovni vzhledem ke svému okolí (hranice systému) Prvky jsou provázány a organizovány za účelem dosažení nějakého cíle. Hromada (kolekce, soubor) X systém Uspořádanost, celistvost a účelovost Význam prvků, vazeb, účelu 29

30 THE BLIND MEN AND THE ELEPHANT The Production of Goods:Computational Models of the two Great Transitions, SLIDES OF THE PRESENTATION BY ERIK LARSEN 1

31 SYSTÉM A JEHO ČÁSTI prvky: obsahová náplň systému, vnímány jako černá schránka, určují strukturu sytému, vazby: vzájemná nezávislost, příčinný vztah, zpětná vazba (regulace systému), časová složka (vývoj v čase, dynamika), jeden systém může být zároveň prvkem systému vyššího řádu tzv. subsystém, okolí systému prvky nepatřící do systému, které mají k systému vazby, vstup-výstup 31

32 POPIS SYSTÉMU strukturou systému tj. vyjádřením prvků P a vazeb R a také příslušnými hraničními prvky, chováním systému tj. vyjádřením závislostí mezi množinou podnětů (vstupních veličin působících na hraniční prvky systému) a množinou výstupních reakcí systému (výstupními veličinami systému působícími na bezprostřední okolí z hraničních prvků systému S), strukturou i chováním systému tj. všemi možnými variantami úplného vyjádření jak vlastního uspořádání (struktury) systému, tak i chování (tj. reakce celého systému na podněty, které získává ze svého bezprostředního okolí). 32

33 TYPY SYSTÉMŮ Z hlediska chování rozdělujeme systémy na : deterministické, jejichž chování je jednoznačně určeno stavy systému a příslušnými podněty, stochastické, u nichž má závislost mezi podněty a reakcí systému pravděpodobnostní (náhodný) charakter. Podle otevřenosti systému rozeznáváme : otevřené, u nichž je přesně definováno okolí a jsou známy vzájemné vazby s tímto okolím, uzavřené (izolované), které nemají okolí definováno. 33

34 TYPY SYSTÉMŮ - II Proměnlivost stavů rozlišuje systémy: statické, které se vyznačují stálou strukturou a minimální změnou vnitřních stavů v celém systému. Tzv. bez paměti, okamžitá hodnota výstupu závisí na okamžité hodnotě vstupu. Jsou vyjádřeny matematickým jazykem, např. soustavou rovnic, maticemi nebo grafy, dynamické, které mění své funkční charakteristiky a strukturní vlastnosti. Alespoň jedna veličina je u nich v čase proměnná. Jsou vyjádřeny například diferenciálními rovnicemi. 34

35 Dynamika systémů Chování systému v čase se obvykle řídí jedním ze základních vzorů

36 TYPY SYSTÉMŮ III Oborové dělení: sociální - jsou to opět účelově definované systémy, kde významnou množinu prvků tvoří soubor lidských individualit (s formální a neformální strukturou), vyznačujících se rozdílnými vlastnostmi (zdravotní stav, povaha, vzdělání,...), technické - jsou účelově zavedené systémy, v nichž například transformační roli hrají stroje, zařízení atp. a roli vazeb v systému hrají manipulační trasy, materiálové toky apod. ekonomické - jsou to účelové systémy, které kombinují sociální a technické systémy 36

37 Bouldingova hierarchická taxonomie systémů (Měkký charakter systému) TRANSCENDENTNÍ (nepostižitelné na SYSTÉMY (?) úrovni současného poznání) SOCIÁLNÍ ORGANIZACE (Řízení a management konfrontace a kooperace) ČLOVĚK (Vědomí, účelové chování) ŽIVÉ SYSTÉMY (vysoká mobilita ) GENETICKÉ SYSTÉMY (reprodukce, genetický kód) KYBERNETICKÉ SYSTÉMY (Informace, zpětná vazba) MECHANICKÉ SYSTÉMY (dynamika systému ) FYZIKÁLNÍ SYSTÉMY (síly a energie, stabilita) (Tvrdý charakter systému) 37

38 KYBERNETICKÝ SYSTÉM Jestliže z množiny prvků systému S vyčleníme jejich část a pojmenujeme ji jako řídící podsystém, druhou skupinu prvků pojmenujeme jako řízený podsystém a nahradíme-li stávající vazby novými významnými vazbami, v nichž bude dominantní tzv. zpětná vazba, pak mluvíme o kybernetickém systému. Otevřený systém se zpětnou vazbou, která reaguje na změny okolí tím, že se systém na tyto změny adaptuje Okolí Strategie Řídící podsystém Řízený podsystém Cílové chování Zpětná vazba 38

39 PODNIK JAKO KYBERNETICKÝ SYSTÉM hledisko funkce Podnik považujeme za tzv. kybernetický systém, který je charakteristický existencí zpětné vazby, jejíž pomocí se podnik adaptuje: na změny v okolí na odchylky od stanovených cílů Pro podnik je klíčové: stanovení cílů a jejich kontrola schopnost reagovat na změny okolního prostředí 39 BEDŘICH DUCHOŇ: INŽENÝRSKÁ EKONOMIKA, C.H. BECK, 2009.

40 PODNIK A JEHO OKOLÍ 40 DUCHOŇ, B.: INŽENÝRSKÁ EKONOMIKA, C.H. BECK,

41 VNITŘNÍ FAKTORY PODNIKU management a organizace marketing lidské zdroje finance výroba výzkum a vývoj Bezprostřední okolí bezprostředně působí na podnik, je tvořeno především dodavateli, zákazníky, konkurencí analýza trhu se neomezuje jen na zákazníky, ale musí mapovat i konkurenční podniky Všeobecné okolí ovlivňuje podnik nepřímo, podnik jen těžko může na toto okolí působit jedná se zejména o politické, kulturní, přírodní a technologické faktory 41

42 PODNIK JAKO SMÍŠENÝ SYSTÉM hledisko prvků Podnikové systémy označujeme jako smíšené (nikoli technické), které mají následující charakteristiky: cílové chování hodnocení chování dle kriteriální funkce (např. zisk) jeho subsystémy jsou spojeny složitými vazbami je otevřeným systémem (vůči svému okolí) disponuje materiálními a přírodními zdroji je řízen 42

KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací

KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací Přednášející: Ing. František Steiner, Ph.D. Ing. František Steiner, Ph.D. EK417 Katedra technologií a měření mail: steiner@ket.zcu.cz tel: 377 634 535 Konzultace:

Více

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY

SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. INVESTICE Institut DO biostatistiky ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ a analýz VII. SYSTÉMY ZÁKLADNÍ POJMY SYSTÉM - DEFINICE SYSTÉM (řec.) složené, seskupené (v

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura Dílčí architektury Informační systémy - dílčí architektury - EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu 1 Globální Funkční Procesní Datová SW Technologická HW Aplikační

Více

Historie. Děrné štítky

Historie. Děrné štítky Paměťová média Děrné štítky Historie Prvním paměťovým médiem byli děrné štítky. Jednalo se o většinou papírové štítky. Datová kapacita byla minimální, rychlost čtení malá a rychlost zápisu ještě menší.

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

2.17 Archivace a komprimace dat

2.17 Archivace a komprimace dat Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Teorie systémů TES 1. Úvod

Teorie systémů TES 1. Úvod Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Teorie systémů TES 1. Úvod ZS 2011/2012 prof. Ing. Petr Moos, CSc. Ústav informatiky a telekomunikací Fakulta dopravní ČVUT v Praze

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Ing. Igor Kopetschke TUL, NTI

Ing. Igor Kopetschke TUL, NTI ALGORITMY A DATOVÉ STRUKTURY 1. Organizace dat v paměti, datové typy Ing. Igor Kopetschke TUL, NTI http://www.nti.tul.cz Jednotlivé body Ukládání a a organizace dat Vnitřní paměť Vnější paměť Přístup k

Více

2.9 Vnitřní paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.9 Vnitřní paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009

Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009 Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009 Elektronizace veřejné správy - rok 2009 je z hlediska eletronizace přelomový - Informační systém datových schránek (ISDS) - zákon č. 300/2008 Sb. - povinnost

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů. Oskar Macek

Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů. Oskar Macek Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů Oskar Macek Co je to dokument? co se rozumí pod pojmem dokument, je definováno v zákoně 499/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů v 2, písmeno

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Dotyková zařízení ve výuce Aktivita B2. Ing. Libor Měsíček, Ph.D.

Dotyková zařízení ve výuce Aktivita B2. Ing. Libor Měsíček, Ph.D. Dotyková zařízení ve výuce Aktivita B2 Ing. Libor Měsíček, Ph.D. Obsah 1. Objasnění základních pojmů spojených s probíraným tématem 2. Možnosti služeb Google Docs a Office 365 3. Automatické zálohování

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Zabezpečení dat. Literatura: Pavel Roubal: Informatika a výpočetní technika pro střední školy str. 76-84

Zabezpečení dat. Literatura: Pavel Roubal: Informatika a výpočetní technika pro střední školy str. 76-84 Zabezpečení dat Literatura: Pavel Roubal: Informatika a výpočetní technika pro střední školy str. 76-84 Data mají cenu zlata. mnoho lidí a firem má většinu potřebných informací uloženu ve formě počítačových

Více

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat ZÁZNAMOVÁ MÉDIA PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat Děrná páska historické paměťové médium, nahradila

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ SPISOVNA

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ SPISOVNA DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ SPISOVNA Pavel Pačes Listopad 2009 Seminář E-spis Elektronická spisovna Agendové aplikace Vzhledem k tomu, že některé dokumenty mají skartační lhůty 30, 50 i více let, je nutno

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba 1. 1. Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management ECM) Strategie, metody a nástroje

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-09

Identifikátor materiálu: ICT-1-09 Identifikátor materiálu: ICT-1-09 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Magnetické disky Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí magnetické disky. Druh učebního

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti počítače lze rozdělit do tří základních skupin: registry paměťová místa na čipu procesoru jsou používány

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text, který je

Více

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hardware Ukládání dat, úložiště Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Způsob záznamu informace na PC data existují na PC zakódovaná do dvojkové soustavy = formou hodnot 0

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 03.220.01; 35.240.60 materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy Požadavky na ITS centrální datové

Více

OOT Objektově orientované technologie

OOT Objektově orientované technologie OOT Objektově orientované technologie Systém, model, modelování Daniela Szturcová Institut geoinformatiky, HGF Osnova přednášky Systém Popis systému Modelování systému Co je systém Co si představujete

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

OZD. 2. ledna 2013. Logický (Objekty, atributy,...) objekty stejného typu.

OZD. 2. ledna 2013. Logický (Objekty, atributy,...) objekty stejného typu. OZD 2. ledna 2013 1 Paměti Hierarchie: Registry Cache (nejsou viditelné) Primární pamět (RAM) Pamět druhé úrovně (Disky, trvalá úložiště), pomalá Pamět třetí úrovně (CD, pásky) 1.1 Paměti druhé úrovně

Více

Ukládání a archivace dat

Ukládání a archivace dat Ukládání a archivace dat vzniklých digitalizací v Digitálním archivu SOA v Třeboni Základní cíle projektu Vytvořit systém, který bude zaštiťovat postupy spojené s digitalizací archivních materiálů vytváření

Více

Slovník pro Acronis True Image 2017

Slovník pro Acronis True Image 2017 Slovník pro Acronis True Image 2017 A Acronis Secure Zone Spolehlivý diskový oddíl určený k zálohování (str. 172) na pevném disku. Výhody: Umožňuje obnovení disku na stejný disk, kde je umístěna záloha

Více

Model nákladů na digitální archiv. Verse 1.05 10.XI.07

Model nákladů na digitální archiv. Verse 1.05 10.XI.07 A B C D E F G H I J K L M 1 2 3 Model nákladů na digitální archiv Verse 1.05 10.XI.07 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Programátor 5 256 350 460 227 630 511 45 000 13 14 Sheet 1 - základní data. Pracovní Náklady na

Více

+ 1. doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí nebo dle dohody. Spojení:

+ 1. doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí nebo dle dohody. Spojení: Informatika I - 5 Sémiotický model informací Sémantická a pragmatická pravidla zpracování informací, znalosti, kompetence, hodnota informace, rozhodování. Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Konzultace:

Více

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN Datová úložiště Název výukového materiálu Datová úložiště Anotace Formou frontální prezentace se žáci dozví, jaké byly možnosti ukládání dat a současně si připomenou, jaká úložiště

Více

Informatika 1-4. doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. KIN. Spojení: Ing. Bc. Marian Lamr INN

Informatika 1-4. doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. KIN. Spojení:    Ing. Bc. Marian Lamr INN Informatika 1-4 Informační bariéry, kognitivní aspekty informací informační zahlcení. Vymezení definice informace pro různé disciplíny, Wienerovo a Shanonovo pojetí informace, entropie. Přednáší: Konzultace:

Více

Opatření děkana LF MU č. 5/2013 k zajištění ověřitelnosti výzkumných dat. Část I. Základní ustanovení

Opatření děkana LF MU č. 5/2013 k zajištění ověřitelnosti výzkumných dat. Část I. Základní ustanovení Opatření děkana LF MU č. 5/2013 k zajištění ověřitelnosti výzkumných dat. ze dne 22. července 2013 Část I. Základní ustanovení I. Předmět opatření (1) Předmětem tohoto opatření je stanovení pravidel pro

Více

Vývoj IS - strukturované paradigma II

Vývoj IS - strukturované paradigma II Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 05 1/18 Vývoj IS - strukturované paradigma II Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních

Více

Počítačová sestava paměti, operační paměť RAM

Počítačová sestava paměti, operační paměť RAM Pavel Dvořák Gymnázium Velké Meziříčí Počítačová sestava paměti, operační paměť RAM Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 Jazyk: čestina Datum vytvoření: 17. 10. 2012 Cílová skupina: studenti

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Nástroje business modelování. Business modelling, základní nástroje a metody business modelování.

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Nástroje business modelování. Business modelling, základní nástroje a metody business modelování. 3 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Business modelling, základní nástroje a metody business modelování.

Více

JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE

JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE OSNOVA Úvodní část Tři pohledy tři srovnání Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ

KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ ŘEŠENÍ UKLÁDÁNÍ V TC KRAJE KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ Roman Zemánek, Michal Opatřil 26.9.2012 www.i.cz 1 Východiska Technologická centra krajů ( Výzva 08 ) Hostovaná spisová služba KDS, KDR, KDÚ, KDJ,

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. UML - charakteristika

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. UML - charakteristika 2 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Jazyk UML, základní modely, diagramy aktivit, diagramy entit.

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-11

Identifikátor materiálu: ICT-1-11 Identifikátor materiálu: ICT-1-11 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Flash paměti Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí flash paměti. Druh učebního materiálu

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Číslo projektu

Více

Organizace a zpracování dat I (NDBI007) RNDr. Michal Žemlička, Ph.D.

Organizace a zpracování dat I (NDBI007) RNDr. Michal Žemlička, Ph.D. Úvodní přednáška z Organizace a zpracování dat I (NDBI007) RNDr. Michal Žemlička, Ph.D. Cíl předmětu Obeznámit studenty se základy a specifiky práce se sekundární pamětí. Představit některé specifické

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou!

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! Telemedicína, Brno, 3. března 2014 RNDr. Milan Pilný MARIE PACS Je to systém pro práci s obrazovými DICOM daty v medicíně. Je klasifikován jako

Více

Název materiálu: Paměťová média

Název materiálu: Paměťová média Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Rozhodovací procesy 11

Rozhodovací procesy 11 Rozhodovací procesy 11 Management rizik Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 XI rozhodování 1 Management rizik Cíl přednášky 11: a přístup k řízení rizik : Ohrožení,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu. Požadavky kreditového systému. Relační datový model, Architektury databází

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu. Požadavky kreditového systému. Relační datový model, Architektury databází 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Požadavky kreditového systému. Relační datový model, relace, atributy,

Více

Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS

Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS Ing. Petr Jelínek, STAPRO s.r.o. s využitím podkladů M. Novotného, P. Grodzického, J. Horáka a dalších Cíl řešení elektronické zdravotní

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Zkušenosti z nasazení a provozu systémů SIEM

Zkušenosti z nasazení a provozu systémů SIEM Zkušenosti z nasazení a provozu systémů SIEM ict Day Kybernetická bezpečnost Milan Šereda, 2014 Agenda Souhrn, co si má posluchač odnést, přínosy: Představení firmy Co je to SIEM a k čemu slouží Problematika

Více

Počítačová sestava pevný disk (HDD, SSD, USB flash disk)

Počítačová sestava pevný disk (HDD, SSD, USB flash disk) Pavel Dvořák Gymnázium Velké Meziříčí Počítačová sestava pevný disk (HDD, SSD, USB flash disk) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 Jazyk: čestina Datum vytvoření: 19. 10. 2012 Cílová skupina:

Více

Informační zdroje. SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

Informační zdroje. SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Informační zdroje SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Informační zdroje Informační zdroj / informační pramen prostředek společenské komunikace tvořený

Více

Téma: Ing. Miroslav ŠIRL nezávislý konzultant

Téma: Ing. Miroslav ŠIRL nezávislý konzultant Téma: Ing. Miroslav ŠIRL nezávislý konzultant Agenda: Proč elektronické dokumenty? Jak řešit otázku jejich archivace? Co je to důvěryhodné uložení? Jaký je současný stav ukládání el. dokumentů? Jak by

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Teorie informace 21.9.2014. Obsah. Kybernetika. Radim Farana Podklady pro výuku

Teorie informace 21.9.2014. Obsah. Kybernetika. Radim Farana Podklady pro výuku Teorie Radim Farana Podklady pro výuku Obsah Seznámení s problematikou a obsahem studovaného předmětu. Základní pojmy z Teorie, jednotka, informační obsah zprávy, střední délka zprávy, redundance. Kód.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Datová úložiště. Zdroj: IBM

Datová úložiště. Zdroj: IBM Datová úložiště Zdroj: IBM Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí (?) Ukládání dat domácí Uložení na pevný disk počítače Použití pro malé objemy Typicky domácí a kancelářské použití Když záloha,

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director 11/06/2010 Obsah Základní pojmy zákon na ochranu osobních údajů Základní pojmy zákon o některých službách

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ Ředitel školy vyhlašuje v souladu s 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE ROLE INFORMATIKA NA ÚŘADĚ 23. 5. 2013 Tipsport Arena VIP sál Liberec Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz Motto Informatik na úřadě

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

ANALÝZA NÁKUPNÍHO KOŠÍKU SEMINÁŘ

ANALÝZA NÁKUPNÍHO KOŠÍKU SEMINÁŘ ANALÝZA NÁKUPNÍHO KOŠÍKU SEMINÁŘ 18.11.2012 Radim Tvardek, Petr Bulava, Daniel Mašek U&SLUNO a.s. I Sadová 28 I 702 00 Ostrava I Czech Republic PŘEDPOKLADY PRO ANALÝZU NÁKUPNÍHO KOŠÍKU 18.11.2012 Daniel

Více

Ceník služeb 2015 ELVIA-PRO, spol. s r.o.

Ceník služeb 2015 ELVIA-PRO, spol. s r.o. Ceník služeb 2015, spol. s r.o. Popis služby 1. Základní doprava Doprava zboží na adresu dodání, předání zákazníkovi. Nezahrnuje instalaci. Dopravu provádí řidič, není přítomen technik. Při hodnotě účtenky

Více

Brání něco používání digitálních dokumentů ve zdravotnictví?

Brání něco používání digitálních dokumentů ve zdravotnictví? Brání něco používání digitálních dokumentů ve zdravotnictví? Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. člen Legislativní rady vlády ČR soudní znalec Právní východiska Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

Ukázka testu Informatiky pro přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia

Ukázka testu Informatiky pro přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia Ukázka testu Informatiky pro přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia 1. Databázový jazyk SQL obsahuje příkaz SELECT. Příkaz SELECT slouží pro: a. definici dat v tabulkách či pohledech b.

Více

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 Teorie měření a regulace Praxe názvy 1. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. OBECNÝ ÚVOD - praxe Elektrotechnická měření mohou probíhat pouze při

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více