SW Obklady stěn. Suchá omítka a předsazené stěny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SW41-44. Obklady stěn. Suchá omítka a předsazené stěny"

Transkript

1 SW41-44 Obklady stěn Suchá omítka a předsazené stěny

2 02 Obsah KDE CO NAJDETE 03 Siniat 04 Stabilita a použitelnost Zatížení Technické údaje 10 Detaily suchá omítka se sádrokartonovými deskami Siniat 11 Detaily suchá omítka s kombinovanými deskami Siniat Detaily předsazené stěny s dřevěnou spodní konstrukcí Detaily předsazené stěny s kovovou spodní konstrukcí Pokyny pro montáž a zpracování Důležité pokyny k tepelné ochraně 22 Důležité pokyny k ochraně proti hluku Spotřeba materiálu 26 Popisy položek soupisu prací

3 Siniat 03 INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRODUKTŮ A SYSTÉMŮ SINIAT SINIAT JE NEJMLADŠÍ DCEŘINOU SPOLEČNOSTÍ SKUPINY ETEX, PŘEDNÍ BELGICKÉ PRŮMYSLOVÉ SKUPINY S CELOSVĚTOVOU PŮSOBNOSTÍ A NEJMODERNĚJŠÍM TECHNICKÝM VÝVOJOVÝM CENTREM. MÁME ROZSÁHLÉ KNOW-HOW A MNOHALETÉ ZKUŠENOSTI V OBLASTI SUCHÉ VÝSTAVBY. Kvalita a životní prostředí Známe situaci na trhu a víme, co chtějí realizační firmy, architekti a projektanti, obchodníci se stavebninami a stavebníci. Dokonale známe každodenní problémy při provádění a jsme si vědomi našeho podílu odpovědnosti za realizaci bezpečných, kvalitních a udržitelných staveb! Chceme spolu s Vámi vytvářet novou dimenzi suché výstavby. Se sádrokartonovými deskami a dalšími výrobky suché výstavby Siniat lze realizovat obytné prostory orientované na budoucnost. Ať se jedná o požární bezpečnost, odolnost proti vlhkosti, zvukovou nebo tepelnou izolaci, naše výrobky jednoznačně a jasně ztělesňují požadované stavebně-fyzikální a technické vlastnosti. Jsou základními prvky našich kvalitních a ekonomických systémových řešení. Výrobky a systémy Siniat garantují splnění požadavků stavby. Obklady stěn SW41 až SW44 Suché omítky Siniat lze použít k obkladům nerovných povrchů stěn, a to hospodárně, rychle a čistě. Suchá omítka SW41 se sádrokartonovými deskami vytváří po vytvrzení lepící sádry a po zatmelení rovný a hladký povrch. Kombinovanými deskami lze dosáhnout zlepšení tepelně-izolačních vlastností obvodových stěn. Při nedostatečné únosnosti podkladu lze doporučit kotvené nebo volně stojící předsazené stěny SW43 s dřevěnou, nebo SW44 s kovovou spodní konstrukcí. Kromě zlepšení tepelné ochrany a ochrany proti hluku poskytují předsazené stěny výhodu dodatečné instalační roviny. Druhy desek podle ČSN EN 520 / ČSN EN a podle DIN Pro sádrokartonové desky platí od května 2005 výrobková norma ČSN EN 520. Tato evropská norma změnila dřívější označení podle DIN , které se běžně používalo i v ČR. Nyní je označení druhu desek tvořeno písmeny, označujícími jednotlivé vlastnosti. Druh A: Standardní sádrokartonová deska, Druh D: deska s kontrolovanou objemovou hmotností, Druh F: deska se zvýšenou pevností jádra při vysokých teplotách, Druh H: deska se sníženou absorpcí vody (H1, H2 a H3), Druh I: deska se zvýšenou tvrdostí povrchu, Druh P: podkladová deska pro omítku, Druh R: deska se zvýšenou pevností, Druh E: deska pro vnější opláštění. Označení podle DIN zůstalo v Německu zachováno ve zbytkové normě DIN 18180: Sádrokartonové desky Druhy a požadavky, která má národní platnost. Upravené výrobky ze sádrokartonových desek podle ČSN EN 14190: LaCombi LaCoustic LaPlura podlahový element LaWall SÁDROKARTONOVÉ DESKY SINIAT OZNAČENÍ ČSN EN 520 DIN LaGyp A GKB H2 GKBI LaFlamm DF GKF DFH2 GKFI LaFire DF GKF LaMassiv DF GKF DFH2 GKFI LaHydro DEFH1I GKFI LaLegra A GKB H2 GKBI LaSound D GKB DF GKF DFH2 GKFI LaCompact A GKB DF GKF DFH2 GKFI LaShop A GKB H2 GKBI DF GKF DFH2 GKFI LaDeko A GKB DF GKF LaCoustic D GKB LaCurve D AbZ Z LaPlura Classic DEFH1IR GKFI LaPluradeko DEFH1IR GKFI LaPlura deska pro vestavbu LaPlura podlahová deska DFH1IR DFH1IR GKFI GKFI

4 Stabilita a použitelnost STABILITA A POUŽITELNOST Nový způsob výpočtu přináší bezpečnost použití Sdružení výrobců sádrových desek (IGG) rozšířilo výšky stěn, stanovené v DIN 18183, prostřednictvím nového všeobecného stavebního zkušebního osvědčení (v německé zkratce AbP). Toto AbP je založeno na výpočetním algoritmu pro určení výšek stěn, který byl vyvinut v MPA Braunschweig, na základě řady zkušebních testů. Do výpočtu jsou zahrnuta rázová a přímková zatížení podle DIN , dovolená konzolová zatížení uvedená v DIN a požadované zatížení větrem podle DIN , příslušně redukované pro vnitřní prostor budov s propustnou fasádou. Deformace předsazených stěn SW44 od zatížení Pro výpočet dovolené výšky stěny se použije kombinace zatížení, která vyvozuje největší ohybový moment. Tuhost volně stojící předsazené stěny závisí na: průřezových rozměrech profilu, tloušťkách desek, počtu vrstev desek, typu a vzdálenosti šroubů. Stabilita a mezní ohybová únosnost podle DIN vychází z následujících podmínek: Posouzení únosnosti, při současném uvážení použitelnosti, oblast použití II (přímkové zatížení), konzolová zatížení v nejméně příznivé pozici, u jednovrstvého opláštění 0,4 kn, u dvojvrstvého opláštění 0,7 kn, Náhradní průměrné zatížení větrem 0,285 kn/m². V tabulkách, které vydalo IGG jsou jako kvalitativní kritérium, obecně uvedeny tři třídy průhybu h/200 pro výšky stěn 2,4 m, 4,0 m h/350 - pro výšky stěn > 4,0 m, 12,0 m h/500 výšky stěn při odůvodněných individuálních požadavcích a v případě povrchových úprav stěn, citlivých na deformace. Průhyby předsazených stěn při různých zatíženích ráz tvrdým břemenem 300 w ráz měkkým břemenem Konzolová zatížení Přímková zatížení Plošná zatížení větrem Ráz tvrdým / měkkým břemenem

5 Zatížení 05 KONZOLOVÁ ZATÍŽENÍ PŘEDSAZENÝCH STĚN SW44 Konzolová zatížení o maximální velikosti 0,4 kn/m při jednovrstvém opláštění a 0,7 kn/m při dvojvrstvém opláštění, mohou být upevněna na libovolném místě předsazených stěn Siniat. Jejich působiště však nesmí být vzdáleno více než 0,3 m od povrchu stěny. Zatížení > 0,7 kn/m a 1,5 kn/m musí být přenesena pomocí zvláštních konstrukčních prvků do spodní konstrukce, nebo přímo do přilehlé nosné konstrukce. Zvláštními konstrukčními prvky jsou např. profily UA, příčníky, nebo nosné rámy. Při zatížení přesahujícím 1,5 kn/m je třeba zvláštní konstrukční prvky posoudit statickým výpočtem (DIN , stanovení mezní ohybové únosnosti). Tato pravidla platí pro všechny předsazené stěny SW44 (průkaz stability podle DIN ). 40 kg > 40 kg 70 kg > 70 kg 150 kg > 150 kg Profil CW Profil UA Zvláštní konstrukce LEHKÁ KONZOLOVÁ ZATÍŽENÍ STŘEDNÍ KONZOLOVÁ ZATÍŽENÍ TĚŽKÁ KONZOLOVÁ ZATÍŽENÍ ZVLÁŠTNÍ ZATÍŽENÍ kn/m 1) 0,4 > 0,4 0,7 > 0,7 1,5 > 1,5 kg/m 1) 40 > > > 150 jednovrstvé opláštění Tloušťka desek Předměty Upevnění 2) 12,5 / 15 mm 18 / 20 / 25 mm dvojvrstvé opláštění Police na knihy Obrazy Obrazové háčky nebo hmoždinky na libovolném místě 2) Police na knihy Závěsné skříňky Nástěnné baterie Hmoždinky na libovolném místě 2) 12,5 až 25 mm Bojlery Závěsná WC Umyvadla Příčníky nebo nosné rámy mezi svislými profily Jsou požadována zvláštní opatření 1) kn nebo kg na metr délky stěny 2) Vzdálenost mezi body upevnění minimálně 75 mm

6 06 Zatížení Zatížení volně stojících předsazených stěn Zatížení 0,4 kn/m délky stěny mohou být upevněna pomocí vhodných upevňovacích prostředků na libovolném místě opláštění. K upevnění závěsných skříněk, polic na knihy a podobných předmětů se používají speciální rozpěrné a dutinové hmoždinky. Zatížení od 0,4 kn/m do 0,7 kn/m délky stěny mohou být upevněna na libovolném místě předsazených stěn, které jsou opláštěny deskami tloušťky minimálně 18 mm. Pro zatížení od 0,7 kn/m do 1,5 kn/m délky stěny (např. závěsná WC, umyvadla a bojlery) je třeba použít nosné rámy nebo příčníky, které jsou upevněny mezi profily UA. Zatížení musí být přenášeno prostřednictvím UA profilů do nosné podlahy a stropu. Zatížení větší než 1,5 kn/m délky stěny je nutno upevnit pomocí zvláštních staticky navržených konstrukcí. Více než 2 body upevnění 2 body upevnění Maximální dovolená hmotnost skříňky v kg Hloubka skříňky v cm Dovolená konzolová zatížení pro volně stojící předsazené stěny se sádrokartonovými deskami Siniat 12,5-15 mm Příklad: 1. Hloubka skříňky 60 cm 2. Šířka skříňky 100 cm 3. Dovolená hmotnost skříňky = 40 kg Šířka skříňky v cm Zatížení suché omítky Na suchou omítku lze upevnit následující konzolová zatížení: 15 kg; přímo na suchou omítku, > 15 kg; kotvení do nosného podkladu, suchá omítka je v oblasti upevnění přilepena celoplošně. Více než 2 body upevnění 2 body upevnění Maximální dovolená hmotnost skříňky v kg Šířka skříňky v cm Hloubka skříňky v cm Dovolená konzolová zatížení pro volně stojící předsazené stěny se sádrokartonovými deskami Siniat mm Příklad: 1. Hloubka skříňky 60 cm 2. Šířka skříňky 100 cm 3. Dovolená hmotnost skříňky = 70 kg

7 Technické údaje 07 POŽÁRNÍ ODOLNOST A VÝŠKY PŘEDSAZENÝCH STĚN Požární odolnost a výšky volně stojících předsazených stěn s kovovou spodní konstrukcí SW44 OZNAČENÍ KONSTRUKCE TLOUŠŤKA STĚNY TLOUŠŤKA DESEK PROFIL DRUH DESEK 3) HMOTNOST STĚNY POŽÁRNÍ ODOLNOST 2) MAXIMÁLNÍ VÝŠKA STĚNY v m 1) OBLAST POUŽITÍ 1 OBLAST POUŽITÍ 2 OSOVÁ ROZTEČ PROFILŮ [mm] mm mm mm kg/m , ,5 V-CW 50/62,5/1-12,5 62,5 1 x 12,5 50 LaGyp 11,0 EI 15 DP1 2,60 V-CW 75/87,5/1-12,5 87,5 1 x 12,5 75 LaGyp 11,5 EI 15 DP1 3,00 2,50 V-CW 100/112,5/1-12,5 112,5 1 x 12,5 100 LaGyp 12,0 EI 15 DP1 4,00 3,00 V-CW 50/65/ x LaFlamm 15,5 EI 30 DP1 2,60 V-CW 75/90/ x LaFlamm 16,0 EI 30 DP1 3,00 2,50 V-CW 100/115/ x LaFlamm 16,5 EI 30 DP1 4,00 3,00 V-CW 50/75/2-12, x 12,5 50 LaGyp 20,0 EI 30 DP1 3,00 3,50 4,50 1,90 2,60 V-CW 75/100/2-12, x 12,5 75 LaGyp 20,5 EI 30 DP1 3,50 4,50 5,00 2,75 3,50 4,50 V-CW 100/125/2-12, x 12,5 100 LaGyp 21,0 EI 30 DP1 4,25 5,00 5,00 3,50 4,50 5,00 V-CW 50/75/2-12, x 12,5 50 LaFlamm 23,0 EI 45 DP1 3,00 3,50 4,50 1,90 2,60 V-CW 75/100/2-12, x 12,5 75 LaFlamm 23,5 EI 45 DP1 3,50 4,50 5,00 2,75 3,50 4,50 V-CW 100/125/2-12, x 12,5 100 LaFlamm 24,0 EI 45 DP1 4,25 5,00 5,00 3,50 4,50 5,00 V-CW 50/80/ x LaFlamm 29,0 EI 60 DP1 3,00 3,50 4,50 1,90 2,60 V-CW 75/105/ x LaFlamm 29,5 EI 60 DP1 3,50 4,50 5,00 2,75 3,50 4,50 V-CW 100/130/ x LaFlamm 30,0 EI 60 DP1 5,50 5,90 6,50 4,50 4,90 6,00 Požární odolnost a výšky volně stojících předsazených stěn s dřevěnou spodní konstrukcí SW43 OZNAČENÍ KONSTRUKCE TLOUŠŤKA STĚNY TLOUŠŤKA DESEK SLOUPEK DRUH DESEK 3) HMOTNOST STĚNY POŽÁRNÍ ODOLNOST 2) MAXIMÁLNÍ VÝŠKA STĚNY v m 1) OBLAST POUŽITÍ 1 OBLAST POUŽITÍ 2 mm mm mm kg/m 2 OSOVÁ ROZTEČ SLOUPKŮ 625 mm V-HW 40/52,5/1-12,5 52,5 1 x 12,5 40/60 LaFlamm 14,5 EI 15 DP3 3,10 V-HW 60/72,5/1-12,5 72,5 1 x 12,5 60/60 LaFlamm 16,0 EI 15 DP3 4,10 4,10 V-HW 40/65/2-12, x 12,5 40/60 LaFlamm 25,0 EI 30 DP3 3,10 V-HW 60/85/2-12, x 12,5 60/60 LaFlamm 26,5 EI 30 DP3 4,10 4,10 Poznámky viz str. 8.

8 08 Technické údaje Požární odolnost a výšky kotvených předsazených stěn s kovovou spodní konstrukcí SW44 OZNAČENÍ KONSTRUKCE TLOUŠŤKA STĚNY TLOUŠŤKA DESEK PROFIL DRUH DESEK 3) HMOTNOST STĚNY POŽÁRNÍ ODOLNOST 2) MAXIMÁLNÍ VÝŠKA STĚNY v m 4) mm mm mm kg/m 2 OSOVÁ ROZTEČ PROFILŮ 625 mm V-CD 27/39,5/1-12,5 39,5 1 x 12,5 60/27 LaGyp 11,0 EI 15 DP1 Dle výšky stávající stěny V-CD 27/42/ ,0 1 x 15 60/27 LaFlamm 15,5 EI 30 DP1 Dle výšky stávající stěny V-CD 27/52/2-12,5 52,0 2 x 12,5 60/27 LaGyp 20,0 EI 30 DP1 Dle výšky stávající stěny V-CD 27/52/2-12,5 52,0 2 x 12,5 60/27 LaFlamm 23,0 EI 45 DP1 Dle výšky stávající stěny V-CD 27/57/ ,0 2 x 15 60/27 LaFlamm 29,0 EI 60 DP1 Dle výšky stávající stěny V-CW 50/62,5/1-12,5 62,5 1 x 12,5 50 LaGyp 11,0 EI 15 DP1 Dle výšky stávající stěny V-CW 50/65/ ,0 1 x LaFlamm 15,5 EI 30 DP1 Dle výšky stávající stěny V-CW 50/75/2-12,5 75,0 2 x 12,5 50 LaGyp 20,0 EI 30 DP1 Dle výšky stávající stěny V-CW 50/75/2-12,5 75,0 2 x 12,5 50 LaFlamm 23,0 EI 45 DP1 Dle výšky stávající stěny V-CW 50/80/ ,0 2 x LaFlamm 29,0 EI 60 DP1 Dle výšky stávající stěny Požární odolnost a výšky kotvených předsazených stěn s dřevěnou spodní konstrukcí SW43 OZNAČENÍ KONSTRUKCE TLOUŠŤKA STĚNY TLOUŠŤKA DESEK SLOUPEK DRUH DESEK 3) HMOTNOST STĚNY POŽÁRNÍ ODOLNOST 2) MAXIMÁLNÍ VÝŠKA STĚNY v m 4) mm mm mm kg/m 2 OSOVÁ ROZTEČ SLOUPKŮ 625 mm V-HD 40/60/52,5/1-12,5 52,5 1 x 12,5 40/60 LaFlamm 14,5 EI 15 DP3 Dle výšky stávající stěny V-HD 40/60/65/2-12, x 12,5 40/60 LaFlamm 25,0 EI 30 DP3 Dle výšky stávající stěny Poznámky k tabulkám na str. 7 8: Průkaz požární odolnosti: PKO /AO 204, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. U všech uvedených konstrukcí, není izolace nutná z požárního hlediska, ale je možno ji použít z důvodů akustických nebo tepelně-izolačních. Izolace musí být z minerálních vláken, třídy reakce na oheň min. A2. 1) Oblast použití 1: Prostory s malým shromažďováním osob, např. byty, hotely, kanceláře, nemocnice apod. Oblast použití 2: Prostory s velkým shromažďováním osob, např. velké shromažďovací prostory, školy, koncertní sály, výstavní a prodejní prostory apod. Patří sem vždy stěny mezi prostory s výškovým rozdílem podlah 1,00 m a dále únikové cesty a nouzové východy. 2) Požární odolnost předsazených stěn je asymetrická, deklarované hodnoty platí pouze pro směr požárního namáhání ze strany opláštění. 3) Požární odolnost pro systémy s deskami LaFlamm / GKF / DF platí ve stejných hodnotách pro opláštění deskami s označením GKFI / DFH2. Požární odolnost pro systémy s deskami LaGyp / GKB / A platí ve stejných hodnotách pro opláštění deskami s označením GKBI / H2 nebo GKB / D. 4) Stávající stěna musí po celé výšce staticky vyhovovat danému přitížení od předsazené stěny. Kromě případných svislých dilatačních spár musí být předsazená stěna rozdělena po výšce vodorovnými dilatačními spárami v maximální vzdálenosti 15,00 m u masivních stěn a 10,00 m u skeletových lehkých kosntrukcí. Maximální svislá vzdálenost závěsů nad a pod dilatační spárou je 250 mm. V případě požadované požární odolnosti musí být detail dilatační spáry proveden s podložením sádrokartonovou deskou, s maximální šířkou spáry 20 mm.

9 Technické údaje 09 OCHRANA PROTI HLUKU POMOCÍ OBKLADŮ STĚN Zvýšení neprůzvučnosti masivních stěn suchou omítkou SW42 s kombinovanými deskami LaCombi MF / volně stojící předsazenou stěnou SW43 nebo SW44 PLOŠNÁ HMOTNOST MASIVNÍ STĚNY NEPRŮZVUČNOST R w BEZ SUCHÉ OMÍTKY / PŘEDSAZENÉ STĚNY 2) NEPRŮZVUČNOST R w SE SUCHOU OMÍTKOU / S PŘEDSAZENOU STĚNOU 2) TLOUŠŤKA IZOLACE kg/m 2 db db mm db ZLEPŠENÍ NEPRŮZVUČNOSTI 1) Zvýšení neprůzvučnosti masivních stěn kotvenou předsazenou stěnou SW43 nebo SW44 PLOŠNÁ HMOTNOST MASIVNÍ STĚNY NEPRŮZVUČNOST R w BEZ PŘED- SAZENÉ STĚNY 2) NEPRŮZVUČNOST R w S PŘEDSA- ZENOU STĚNOU 2) TLOUŠŤKA IZOLACE kg/m 2 db db mm db ZLEPŠENÍ NEPRŮZVUČNOSTI 1) Neprůzvučnost volně stojících předsazených stěn s kovovou spodní konstrukcí SW44 OZNAČENÍ KONSTRUKCE TLOUŠŤKA STĚNY TLOUŠŤKA DESEK DRUH DESEK PROFIL PLOŠNÁ HMOT- NOST STĚNY TLOUŠŤKA IZOLACE mm mm mm kg/m 2 mm db NEPRŮZVUČ- NOST R w PRŮKAZ V-CW 50/75/2-12, x 12,5 LaGyp PB 2002/862/07-3-Re/br V-CW 50/90/ x 20 LaMassiv PB 2002/862/07-5-Re/br V-CW 50/100/ x 25 LaMassiv PB 2017/ DK/b V-CW 100/150/ x 25 LaMassiv PB 2002/862/07-2-Re/br Poznámky: 1) Hodnoty dle DIN 4109, Příloha 1. 2) Hodnoty stanoveny pro průměrnou plošnou hmotnost navazujících konstrukcí 300 kg/m 2.

10 10 Detaily suchá omítka se sádrokartonovými deskami Siniat SUCHÁ OMÍTKA SE SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI SINIAT SW41 Spáry ve styku desek, dilatační spáry, rohy a připojení stropu SW41 Planfix fresh / Pallas fill Pallas fix 60 SW41 PS01 Vzdálenost sádrových terčů pro sádrokartonové desky tloušťky 12,5 mm Separační páska Pallas fix 60 SW41 EA01 Provedení vnitřního rohu Ochranný rohový profil Pallas fix 60 Pallas fix 60 SW41 PS02 Vzdálenost sádrových terčů pro sádrokartonové desky tloušťky 9,5 mm Pásy ze sádrokartonových desek Siniat Pallas fix 60 SW41 EA02 Provedení vnějšího rohu SW41 TP P03 Masivní stěna se suchou omítkou a vyrovnávací vrstvou ze sádrokartonu polovina rozpětí nosných profilů Sádrokartonový pás jednostranně přilepený a přisvorkovaný Ocelové svorky Ochranný rohový profil Pallas fix 60 Rychlostavební šroub TN Planfix fresh / Pallas fill Separační páska Pallas fix 60 SW41 BF02 Dilatační spára s podložením sádrokartonovým pásem SW41 TP DA01 Připojení podhledu bez požární odolnosti

11 Detaily suchá omítka s kombinovanými deskami Siniat 11 SUCHÁ OMÍTKA S KOMBINOVANÝMI DESKAMI SINIAT SW42 Spáry ve styku desek, rohy, připojení ke stěně, podlaze a stropu SW42 Ochranný rohový profil Pallas fix 60 LaCombi PS Separační páska Planfix fresh / Pallas fill Pallas fix 60 LaCombi MF SW42 WA EA01 Provedení vnějšího rohu; kombinovaná deska PS nebo MF SW42 WA EA02 Provedení vnitřního rohu; kombinovaná deska MF nebo PS Pallas fix 60 LaCombi PS Separační páska Planfix fresh / Pallas fill Pallas fix 60 LaCombi MF SW42 WA VB01 Připojení k příčce Siniat; přerušení kombinované desky PS SW42 PS01 Suchá omítka s kombinovanými deskami MF tloušťky 12,5 mm Pásy ze sádrokartonových desek Siniat Pallas fix 60 LaCombi PS Separační páska Planfix fresh / Pallas fill Pallas fix 60 LaCombi MF SW42 BA MD02 Připojení ke hrubé podlaze; kombinovaná deska PS; potěr je přerušen SW42 DA MD01 Připojení k masivnímu stropu; kombinovaná deska MF

12 12 Detaily předsazené stěny s dřevěnou spodní konstrukcí PŘEDSAZENÉ STĚNY S DŘEVĚNOU SPODNÍ KONSTRUKCÍ SW43 Volně stojící předsazené stěny - spáry ve styku desek, připojení k podlaze a stropu SW43 Separační páska Planfix fresh / Pallas fill Připojovací hranol Dřevěný sloupek deska Siniat Rychlostavební šroub TN s hrubým závitem SW43 VS P01 Volně stojící předsazená stěna s dřevěnou spodní konstrukcí Připojovací hranol Natloukací hmoždinka Připojovací těsnění Připojovací hranol Dřevěný sloupek Rychlostavební šroub TN s hrubým závitem SW43 PS01 Spára ve styku mezi deskami; volně stojící předsazená stěna s dřevěnou spodní konstrukcí; vodorovný řez SW43 VS LS01 Volně stojící předsazená stěna s dřevěnou spodní konstrukcí; svislý řez

13 Detaily předsazené stěny s dřevěnou spodní konstrukcí 13 Kotvené předsazené stěny - spáry ve styku desek, připojení k podlaze a stropu SW43 Separační páska Planfix fresh / Pallas fill Připojovací těsnění Akustický závěs Dřevěné latě Rychlostavební šroub TN s hrubým závitem deska Siniat Natloukací hmoždinka SW43 VS P02 Předsazená stěna s dřevěnou spodní konstrukcí kotvená pomocí akustických závěsů Natloukací hmoždinka Připojovací těsnění Akustický závěs Dřevěné latě Rychlostavební šroub TN s hrubým závitem SW43 PS02 Předsazená stěna s dřevěnou spodní konstrukcí kotvená pomocí akustických závěsů; vodorovný řez SW43 VS LS02 Předsazená stěna s dřevěnou spodní konstrukcí kotvená pomocí akustických závěsů Dřevěný sloupek Hřebík Natloukací hmoždinka Dřevěné latě Rychlostavební šroub TN s hrubým závitem Připojovací hranol SW43 PS03 Předsazená stěna s dřevěnou spodní konstrukcí přímo upevněnou; vodorovný řez SW43 PS04 Upevnění dřevěného sloupku podle DIN

14 14 Detaily předsazené stěny s kovovou spodní konstrukcí PŘEDSAZENÉ STĚNY S KOVOVOU SPODNÍ KONSTRUKCÍ SW44 Volně stojící předsazené stěny - spáry ve styku desek a rohy SW44 CW profil Rychlostavební šroub TN SW44 VS P01 Volně stojící předsazená stěna s kovovou spodní konstrukcí SW44 PS01 Spára ve styku mezi deskami; volně stojící předsazená stěna s CW profily Ochranný rohový profil CW profil Rychlostavební šroub TN Výztužná páska Planfix fresh / Pallas fill Rychlostavební šroub TN CW profil SW44 EA01 Vnější roh; volně stojící předsazená stěna s CW profily SW44 EA02 Vnitřní roh; volně stojící předsazená stěna s CW profily

15 Detaily předsazené stěny s kovovou spodní konstrukcí 15 Volně stojící předsazené stěny - připojení k podlaze a stropu SW44 Separační páska Planfix fresh / Pallas fill Rychlostavební šroub TN CW profil Separační páska Planfix fresh / Pallas fill CW profil Rychlostavební šroub TN Připojovací těsnění Akustický závěs Natloukací hmoždinka UW profil Natloukací hmoždinka SW44 VS LS01 Volně stojící předsazená stěna s CW profily SW44 VS LS02 Volně stojící předsazená stěna s přídavným kotvením

16 16 Detaily předsazené stěny s kovovou spodní konstrukcí Kotvené předsazené stěny - spáry ve styku desek a rohy SW44 Rychlostavební šroub TN CW profil Šroub do plechu Akustický závěs Připojovací těsnění Natloukací hmoždinka SW44 VS P02 Předsazená stěna s kovovou spodní konstrukcí kotvená pomocí akustických závěsů SW44 PS02 Kotvená předsazená stěna s CW profily a akustickými závěsy; vodorovný řez Akustický závěs Ochranný rohový profil CW profil CD profil Rychlostavební šroub TN Šroub do plechu Připojovací těsnění Natloukací hmoždinka Rychlostavební šroub TN Šroub do plechu Připojovací těsnění Natloukací hmoždinka Planfix fresh / Pallas fill Výztužná páska Akustický závěs SW44 EA03 Vnější roh; kotvená předsazená stěna s CW profily a akustickými závěsy SW44 EA04 Vnitřní roh; kotvená předsazená stěna s CD profily a akustickými závěsy

17 Detaily předsazené stěny s kovovou spodní konstrukcí 17 Kotvené předsazené stěny - připojení k podlaze a stropu SW44 Separační páska Planfix fresh / Pallas fill UD profil Připojovací těsnění Separační páska Planfix fresh / Pallas fill CW profil Akustický závěs CD profil Natloukací hmoždinka Rychlostavební šroub TN Rychlostní šroub TN Připojovací těsnění Akustický závěs Natloukací hmoždinka SW44 VS LS03 Kotvená předsazená stěna; CD profily s akustickými závěsy SW44 VS LS04 Kotvená předsazená stěna; CW profily s akustickými závěsy

18 18 Pokyny pro montáž a zpracování SPRÁVNÉ PROVEDENÍ SUCHÁ OMÍTKA SINIAT SW41-42 Všeobecné pokyny Suchá omítka Siniat se osazuje přímo na únosný svislý podklad pomocí lepící sádry Pallas fix 60. Zpracování se řídí zásadami DIN Na stropech a dalších vodorovných a šikmých konstrukcích nesmí být suchá omítka použita, desky zde musí být upevněny na spodní konstrukci. Vzdálenosti upevnění Na sádrokartonové desky LaGyp tloušťky 12,5 mm a šířky 1250 mm se lepící sádra nanáší podélně ve třech řadách ve formě terčů, nebo v případě kladení do tenkého lože ve formě souvislých pásů. Osová vzdálenost terčů o průměru ca 100 mm je maximálně 400 mm. V případě následného obkladu ploch musí být tato vzdálenost zmenšena na maximálně 250 mm. Suchá omítka za umyvadly, v oblasti ostění dveří a oken, nebo kolem kamen se lepí celoplošně. Lepení Na rovné plochy stěn (např. betonových) se lepící sádra Pallas fix 60 nanáší pomocí zubové stěrky minimálně 12 x 12 mm metodou kladení do tenkého lože. Na nerovný podklad, s nerovnostmi maximálně do 20 mm, se sádrokartonové desky lepí prostřednictvím terčů. Na nerovný povrch, jehož nerovnosti jsou větší než 20 mm, musí být před lepením sádrokartonových desek Siniat nalepeny pomocí Pallas fix 60 vyrovnávací pásy ze sádrokartonu. Mechanické upevňování desek pomocí hmoždinek nedoporučujeme. Příprava podkladu Podklad pro suchou omítku musí být suchý, nenamrzavý, očištěný od separačních nečistot a únosný. Silně savé podklady je třeba předem opatřit vhodnou penetrací. Hladké nesavé povrchy je nutno ošetřit spojovacím nátěrem. Kombinované desky Kombinované desky LaCombi PS s kašírováním polystyrenem se lepí obdobně jako sádrokartonové desky bez kašírování. Kombinované desky LaCombi MF s kašírováním izolací z minerálních vláken musí být na rubu předem opatřeny celoplošnou vrstvou lepící sádry tloušťky 2 3 mm. Upevňování dodatečných zatížení Na suché omítky se sádrokartonovými deskami mohou být přímo upevněna lehká konzolová zatížení 0,15 kn/m 2. Pokud jsou použity kombinované desky LaCombi, nebo konzolová zatížení jsou větší než 0,15 kn/m 2, musí být zatížení kotveno až do masivní stěny. Křížové spáry jsou nepřípustné. Příčné spáry musí mít minimální vzdálenost 400 mm. Pokud se mění materiál podkladu, je třeba uvážit a případně provést dilatační spáry. PŘEDSAZENÉ STĚNY SINIAT SW43-44 Všeobecné pokyny Předsazené stěny Siniat jsou nenosné vnitřní dělící stěnové konstrukce dle DIN 18183, popřípadě dle AbP P-1403/355/12-MPA BS. Jedná se o jednostranně opláštěné konstrukce, které se provádí dle zásad DIN Připojovací profily / připojení Připojovací UW a CW profily se opatří připojovacím těsněním a upevní se k podlaze, ke stropu a bočním stěnám. Připojovací těsnění musí po celé délce profilu spolehlivě vyrovnávat nerovnosti podkladu tak, aby připojení bylo těsné. Při vyšších požadavcích na neprůzvučnost se navíc doporučuje utěsnit z obou stran spáru mezi připojovacími profily a navazující konstrukcí pomocí trvale pružného tmelu. Upevnění profilů na podlaze, stěnách a stropu se provádí natloukacími hmoždinkami, šrouby, nebo jinými upevňovacími prostředky vhodnými pro daný podkladní materiál. Vzdálenost upevňovacích prostředků je maximálně 1 m. Stěnové připojovací CW profily musí být upevněny alespoň ve třech bodech (nahoře, uprostřed a dole). Připojení dřevěné spodní konstrukce se provádí obdobně. Spodní konstrukce CW profily se osazují do UW profilů otevřenou stranou ve směru montáže volně (bez šroubů). V případě potřeby lze jejich polohu zajistit perforačním spojem provedeným speciálními kleštěmi. CW profily musí být do UW profilů zasunuty minimálně v délce 15 mm. Mezi koncem CW profilu a stěnou UW profilu je nutno ponechat mezeru alespoň 15 mm. Pro stropní připojení při výšce stěn > 6,50 m platí pro použití UW profilů následující: šířka přírub 60 mm, minimální volný deformační prostor CW profilů 30 mm. Stykování CW profilů se provádí pouze v odůvodněných případech. Styk lze řešit přesahem zasunutím proti sobě otočených CW profilů do sebe (tj. vytvořením krabicového profilu ve styku), nebo příložkami z UW profilů. Sloupky dřevěné spodní konstrukce se v každém styku s připojovacími hranoly upevní dvojicí šikmo zatlučených hřebíků, nebo pomocí kovového úhelníku a vrutů.

19 Pokyny pro montáž a zpracování 19 Opláštění Při jednovrstvém i vícevrstvém opláštění musí být vodorovné i svislé spáry mezi deskami přesazeny: příčné spáry ve stejné vrstvě opláštění musí mít minimální vzdálenost 400 mm, příčné spáry mezi více vrstvami opláštění musí být navzájem přesazeny, příčné spáry u stěn s jednovrstvým opláštěním je třeba podložit profilem, nebo tmelit s výztužnou páskou. Křížové spáry jsou nepřípustné. U vícevrstvých opláštění musí být všechny spáry a připojení vyplněny tmelem i ve spodních vrstvách. Aby bylo možno dokonale zatmelit podlahovou připojovací spáru, je doporučeno desky nepokládat přímo na nosnou konstrukci stropu. U stěn oddělujících vlhké prostory musí být, ze strany vlhkého prostoru, všechny vrstvy opláštění provedeny z impregnovaných desek. Impregnované sádrokartonové desky Siniat nevyžadují následnou impregnaci řezaných hran. V místě výřezů a prostupů je třeba hrany opatřit penetrací ke zlepšení přídržnosti těsnících hmot. Zatmelení se provádí tmely Planfix fresh / Pallas fill. Stejné tmely se použijí i v případě vlhkých prostorů, např. u bytových koupelen. Upevňování desek Vzdálenost šroubů od okrajů opláštěných kartonem je minimálně 10 mm, od řezaných hran minimálně 15 mm. Vzdálenost upevňovacích prostředků po délce CW profilů činí 250 mm. V případě vícevrstvých opláštění může být vzdálenost šroubů ve spodní vrstvě zvětšena na 750 mm. Sádrokartonové desky Siniat se upevňují pomocí rychlostavebních šroubů. Délka šroubů se řídí podle celkové tloušťky opláštění. U dvojvrstvého opláštění deskami LaPlura může být vrchní vrstva upevněna do spodní vrstvy sponkami. V tomto případě je spodní vrstva desek upevněna na profily šrouby ve vzdálenosti 250 mm a vrchní vrstva potom na spodní vrstvu desek sponkami ve vzdálenosti 80 mm. Maximální výška stěn v tomto případě odpovídá hodnotám pro předsazené stěny s jednovrstvým opláštěním. Kotvené předsazené stěny Tyto konstrukce jsou v základních rysech obdobné jako volně stojící předsazené stěny. Pro dosažení značných výšek je třeba kotvit svislé profily CW nebo CD 60/27 do nosné stěny. Kotevní prvky, jako např. akustické závěsy, přímé závěsy nebo kusy z CW profilů se přišroubují ke svislým profilům předsazené stěny. Maximální vzdálenost kotevních prvků ve svislém směru je 1,25 m. Prostupy v předsazených stěnách pro instalace Prostupy v předsazených stěnách pro instalační vedení lze provést v libovolném místě, pokud nedojde k poškození nebo přerušení CW profilů. Jestliže není možno vyhnout se přerušení CW profilu, musíme doplnit výměny z UW profilů. V případě velkých otvorů, které přerušují dva sousední CW profily, musí být otvor ohraničen po stranách, namísto CW profilů, profily UA s připojovacími kotevními úhelníky. Vestavby v předsazených stěnách Pokud není možné zabudované nosné prvky, např. příčníky pro umyvadla, nosné rámy pro WC apod., kotvit přímo k nosné stěně, musí být po stranách upevněny na UA profily. V případě zakotvení výše uvedených prvků do nosné stěny, postačí po jejich stranách CW profily. Instalační předsazená polostěna Instalační předsazené polostěny s výškou ca 1,20 m, do kterých můžeme zabudovat nosné prvky zařizovacích předmětů zdravotní techniky, jsou volně stojícími předsazenými stěnami, zakotvenými do masivních nebo montovaných stěn, stojícími za nimi. Opláštění se obvykle provádí dvěma vrstvami impregnovaných sádrokartonových desek LaGyp nebo jednou vrstvou impregnovaných desek LaMassiv nebo LaLegra. Vodorovná plocha v horní úrovni polostěny se oplášťuje stejně jako svislé plochy. Nosné prvky zařizovacích předmětů zdravotní techniky musí být dozadu kotveny.

20 20 Důležité pokyny k tepelné ochraně TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VNITŘNÍM ZATEPLENÍM SE SUCHOU OMÍTKOU SINIAT SW42 NEBO PŘEDSAZENÝMI STĚNAMI SINIAT SW43-44 Pokyny ke správnému provedení vnitřního zateplení Suchou omítku Siniat s kombinovanými deskami LaCombi (SW42) nebo volně stojící předsazené stěny (SW43-44) můžeme použít jako vnitřní zateplení obvodových stěn při rekonstrukcích zaměřených na zvýšení energetické úspornosti budov. Vnitřní zateplení je vhodné např. pro památkově chráněné budovy, kde musí být zachován stávající vzhled fasády, nebo umožňuje provést zateplení pouze jednotlivé bytové jednotky případně jednotlivé místnosti. Vnitřní zateplení vede zpravidla k podstatnému zvýšení povrchové teploty a ke zkrácení doby vyhřátí místnosti od začátku vytápění. Suchá omítka Siniat z kombinovaných desek LaCombi se skládá ze sádrokartonové desky s kašírovanou vrstvou izolace z minerálních vláken dle ČSN EN nebo izolace z expandovaného polystyrenu dle ČSN EN Pro zvýšení difuzního odporu pro vodní páry, může být deska ve výrobě opatřena např. aluminiovou fólií vloženou mezi sádrokarton a izolaci. Požadavky na tepelnou ochranu budov jsou podrobně definovány v ČSN :2011. Maximální hodnota součinitele prostupu tepla pro jednotlivé stavební konstrukce je uvedena v normě ve třech úrovních požadovaná, doporučená a doporučená pro pasivní domy. Norma ČSN platí stejně jako pro nové budovy i pro rekonstrukce stávajících budov. Doporučené hodnoty by měly být aplikovány vždy, když tomu nebrání technické, legislativní nebo ekonomické překážky. Zvláštní pozornost musí být v případě vnitřního zateplení věnována ochraně proti vlhkosti, protože může dojít k posunu místa kondenzace vodní páry, a tím k následnému poškození stavebních konstrukcí. Průkaz se provádí příslušnou metodou předepsanou v ČSN Vzduchové netěsnosti způsobují pronikání vodní páry do konstrukce konvekcí, které může být podstatně vyšší než u difuze. Z tohoto důvodu má vzduchotěsnost obálky budovy, zvláště v místech prostupů a vestaveb zásadní význam. Konstrukce hrázděných budov vyžadují, vzhledem ke svým konstrukčním a stavebně-fyzikálním zvláštnostem, zvýšenou pozornost pro zabránění škodám vznikajícím vlhkostí. Další pokyny a návody pro návrh a realizaci lze kromě českých zdrojů nalézt také ve směrnici IGG č. 4 Správné provedení detailů v tepelné ochraně budov dle EnEV, modernizace se systémy suché výstavby. PŘÍKLADY REKONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY Varianta rekonstrukce 1 Ve variantě 1 je kombinovaná deska připojena k příčce. Varianta splňuje posouzení ve smyslu přirážky na tepelný most podle EnEV pro tloušťku vrstvy izolace obvodové stěny do 5 cm. Varianta rekonstrukce 2 Varianta 2 znázorňuje tepelně optimalizované řešení, ve kterém jsou sádrokartonové desky příčky odděleny v oblasti připojení. Vzniklá mezera je vyplněna izolací. Tím dochází ke zvýšení povrchové teploty. Varianta splňuje posouzení ve smyslu přirážky na tepelný most podle EnEV pro tloušťku vrstvy izolace obvodové stěny do 5 cm. Varianta rekonstrukce 3 Varianta 3 představuje nejlepší řešení z hlediska energetické úspornosti. Pro splnění požadavků ochrany proti hluku je přerušena boční cesta zvuku suchou omítkou. Varianta splňuje posouzení ve smyslu přirážky na tepelný most podle EnEV pro tloušťku vrstvy izolace obvodové stěny větší než 5 cm. Povrchové teploty si v C MW a = 240 mm a =365 mm W/(m K) MW = 0,21 MW = 0,99 MW = 0,21 MW = 0,99 Varianta rekonstrukce 1 15,5 12,2 16,4 12,8 Varianta rekonstrukce 2 15,7 12,6 16,6 13,1 Varianta rekonstrukce 3 17,6 16,5 18,0 17,0 Pro hodnocení požadavků na vnitřní povrchovou teplotu používá norma ČSN teplotní faktor vnitřního povrchu. Nejběžnější konstrukce musí ve všech místech svého vnitřního povrchu splňovat podmínku: f Rsi f Rsi,N = f Rsi,cr

21 Důležité pokyny k tepelné ochraně 21 VARIANTY REKONSTRUKCE S KOMBINOVANÝMI DESKAMI 1 AŽ 3 Varianta rekonstrukce 1 Teplotní pole 1 vnější vnitřní si 12,5 12, ,5 12,5 si Varianta rekonstrukce 1 Kontakt sádrokartonových desek s obvodovou stěnou vede ke zvýšení tepelného toku v této oblasti. Pokles povrchové teploty lze omezit přerušením kontaktu mezi opláštěním příčky a obvodovou stěnou viz Varianta 2. Popis skladby detailu: Skladba obvodové stěny: MW = 0,21 a 0,99 W/(m.K) a = 240 mm a 365 mm Lepící sádra = 0,45 W/(m.K) Izolace = 0,04 W/(m.K) Sádrokarton. deska = 0,25 W/(m.K) Stávající příčka CW 100 x 06 Sádrokarton. deska = 0,25 W/(m.K) Izolace = 0,04 W/(m.K) Sádrokarton. deska = 0,25 W/(m.K) a ,5 Varianta rekonstrukce 2 si 12,5 12, ,5 12,5 Teplotní pole 2 si Varianta rekonstrukce 2 Vyplněním spár mezi opláštěním a obvodovou stěnou izolací dojde ke snížení tepelného toku a zvýšení povrchové teploty. Další zvýšení může přinést oddělení CW profilu. Izolace spár tloušťky 10 mm vede ke zvýšení povrchové teploty až o 1,3 C. Popis skladby detailu: Skladba obvodové stěny jako Varianta 1 Stávající příčka CW 100 x 0,6 Sádrokarton. deska = 0,25 W/(m.K) Izolace = 0,04 W/(m.K) Sádrokarton. deska = 0,25 W/(m.K) vnější vnitřní Varianta rekonstrukce 3 a ,5 Varianta rekonstrukce 3 Teplotní pole 3 Tato varianta představuje nejlepší řešení z hlediska energetické úspornosti. Odsazením příčky od stěny a průběžnou izolační vrstvou se tepelné mosty sníží na minimum. Tím je současně umožněno použití větší tloušťky izolace u obvodové stěny. si si 12,5 12, ,5 12,5 Popis skladby detailu: Skladba obvodové stěny jako Varianta 1 Stávající příčka CW 100 x 06 Sádrokarton. deska = 0,25 W/(m.K) Izolace = 0,04 W/(m.K) Sádrokarton. deska = 0,25 W/(m.K) vnější vnitřní a ,5 Zdroj obrázků a příkladů: Směrnice IGG č. 4, přílohy.

22 22 Důležité pokyny k ochraně proti hluku OCHRANA PROTI HLUKU SE SUCHOU OMÍTKOU SINIAT SW41-42 A PŘEDSAZENÝMI STĚNAMI SW43-44 Všeobecné pokyny Při použití suché omítky s nalepenými sádrokartonovými deskami Siniat bez izolace, nebo s kombinovanými deskami LaCombi s izolací z polystyrenu nelze očekávat žádné znatelné zlepšení neprůzvučnosti masivní stěny. V jistých nepříznivých případech může rezonance způsobit dokonce malé zhoršení. Suchá omítka s kombinovanými deskami LaCombi MF zvyšuje neprůzvučnost masivní stěny. Nezbytné je, aby vrstva izolace probíhala celoplošně a byla těsně připojena na navazující konstrukce. Spáry ponechané pro lepší vysychání lepící sádry, musí být následně dokonale utěsněny. Průkaz neprůzvučnosti Pro všechny běžné konstrukce jsou k dispozici výsledky testů provedených v akreditovaných a uznávaných zkušebních ústavech. Průkaz hodnot zvýšení neprůzvučnosti masivní stěny přidáním předsazené stěny je převzat z DIN 4109, Příloha 1. Vliv vestaveb a připojení Vestavby případně prostupy v předsazených stěnách, např. zařizovací předměty zdravotní techniky, elektroinstalační krabice, kabelové kanály, kabelové žlaby, potrubí vzduchotechniky apod., mohou významně snížit neprůzvučnost. Zhoršení neprůzvučnosti lze obecně minimalizovat těsným provedením např. pomocí spárovacího tmelu nebo ucpávek s izolací z minerálních vláken, avšak nelze je zcela eliminovat. Systémové prvky Jako prvky systému se používají UW a CW profily, které jsou vyrobeny v souladu s normou ČSN EN Izolace z minerálních vláken v dutině stěny podle ČSN EN musí mít měrný odpor při proudění vzduchu r 5 kpa s/m 2 podle ČSN EN Veličiny v ochraně proti hluku Vážená neprůzvučnost R w (laboratorní) označuje neprůzvučnost samotné předsazené stěny bez vlivu bočních cest navazujícími konstrukcemi. Lze ji zjistit laboratorním měřením podle ČSN EN ISO 140 a je pro konstrukce Siniat uvedena v systémových tabulkách. Při výpočtech využívajících metody německé DIN 4109 se používá výpočtová hodnota R w,r, která se určí odečtením 2 db od R w. Neprůzvučnost R w (stavební) označuje hodnotu, která se stanoví jako neprůzvučnost v zabudovaném stavu včetně bočních cest pro dané navazující konstrukce a včetně případných vestaveb, prostupů apod. Obecně se určuje měřením na stavbě a slouží jako kritérium splnění požadavků normy ČSN Výše uvedená norma umožňuje ve fázi návrhu a v projektové přípravě používat pro predikci stavební neprůzvučnosti přibližných nebo výpočtových metod. Důležité pokyny pro provádění UW profily a CW připojovací profily musí být na navazující konstrukce upevněny přes připojovací těsnění. Doporučuje se také utěsnění po stranách připojovacích profilů pomocí pružného tmelu, zvláště při vyšších požadavcích na stavební neprůzvučnost. Připojení sádrokartonových desek Siniat musí být ve všech vrstvách opláštění zatmeleno nebo utěsněno pružným tmelem. V případě příček s požární odolností je ve všech vrstvách opláštění dovoleno použít výhradně tmelení spárovacím tmelem. Šrouby musí být umístěny minimálně ve vzdálenosti 5 mm od stěny profilu. Je třeba dodržet maximální dovolené vzdálenosti šroubů. Izolace musí být osazena celoplošně, těsně a zajištěna proti sesunutí.

23 Spotřeba materiálu 23 STANOVENÍ SPOTŘEBY MATERIÁLU PRO OBKLADY STĚN SW41-44 Spotřeba materiálu Pro stanovení spotřeby materiálu byly za základ položeny následující rozměry: Suchá omítka / předsazená stěna: 4,00 m x 2,50 m = 10,00 m 2. Suchá omítka SW41-42 Při menší ploše konstrukce se spotřeba zvyšuje. Snížení spotřeby při větší ploše je nepodstatné. Údaje o množství jsou stanoveny pro 1 m 2 plochy suché omítky / předsazené stěny, avšak bez zahrnutí prořezů, prostupů a otvorů. Údaje o množství upevňovacích prostředků jsou zaokrouhleny. Pro předsazené stěny s požární odolností je nutno u izolace respektovat příslušné třídy reakce na oheň, podrobnosti viz tabulky systémů. MATERIÁL OZNAČENÍ MĚRNÁ JEDNOTKA SUCHÁ OMÍTKA SW41-42 / 9,5 SW41-42 / 12,5 SW42 / 12,5 MF SUCHÁ OMÍTKA SE SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI SINIAT SW41 deska LaGyp A 9,5 m 2 1,0 A / H2 12,5 m 2 1,0 Víceúčelová deska LaPlura Classic DEFH1IR 12,5 m 2 1,0 deska LaDeko Q3 A 12,5 m 2 (1,0) Lepící sádra Pallas fix 60 kg 4 7 1) 3 6 1) Spárovací tmel Planfix fresh / Pallas fill kg 0,25 0,25 Spárovací tmel Planfix B fresh / Pallas fill B kg (0,25) (0,25) Spárovací / finální tmel Pallas deko kg (0,25) Finální tmel Pallas finish kg (0,1) (0,1) Výztužná páska (papírová nebo skelná) m (0,7) (0,7) SUCHÁ OMÍTKA S KOMBINOVANÝMI DESKAMI SINIAT SW42 Kombinovaná deska LaCombi PS A 9,5 m 2 1,0 A / H2 12,5 m 2 1,0 Kombinovaná deska LaCombi MF A / H2 12,5 m 2 1,0 Lepící sádra Pallas fix 60 kg 4 7 1) 3 6 1) 4 7 1) Spárovací tmel Planfix fresh / Pallas fill kg 0,25 0,25 0,25 Spárovací tmel Planfix B fresh / Pallas fill B kg (0,25) (0,25) (0,25) Finální tmel Pallas finish kg (0,1) (0,1) (0,1) Výztužná páska (papírová nebo skelná) m (0,7) (0,7) (0,7) 1) Závisí na druhu a nerovnostech podkladu. V závorkách jsou hodnoty pro alternativní provedení

24 24 Spotřeba materiálu Předsazené stěny s dřevěnou spodní konstrukcí SW43 MATERIÁL OZNAČENÍ MĚRNÁ JEDNOTKA TŘÍDA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI EI 15 EI 30 PŘEDSAZENÉ STĚNY S DŘEVĚNOU SPODNÍ KONSTRUKCÍ VOLNĚ STOJÍCÍ - SW43 deska LaGyp A / H2 12,5 m 2 1,0 deska LaDeko Q3 A 12,5 m 2 (1,0) protipožární deska LaFlamm DF / DFH2 12,5 m 2 1,0 2,0 / (1,0) Víceúčelová deska LaPlura Classic DEFH1IR 12,5 m 2 (1,0) (1,0) Připojovací dřevěný hranol / m 0,8 0,8 0,8 Dřevěný sloupek / m 2,0 2,0 2,0 Připojovací těsnění mm m 1,3 1,3 1,3 Natloukací hmoždinka / vrut do dřeva ks 1,6 1,6 1,6 Rychlostavební šroub TN s hr. závitem 3,9 x 35 mm ks Rychlostavební šroub TN s hr. závitem 3,9 x 45 mm ks 15 Izolace mm / kg/m 3 m 2 (1,0) (1,0) (1,0) Separační páska (alternativně) m 1,8 1,8 1,8 Spárovací tmel Planfix fresh / Pallas fill kg 0,25 0,25 0,45 Spárovací tmel Planfix B fresh / Pallas fill B kg (0,25) (0,25) (0,45) Spárovací / finální tmel Pallas deko kg (0,25) Finální tmel Pallas finish kg (0,1) (0,1) (0,1) Výztužná páska (papírová nebo skelná) m (0,7) (0,7) (0,7) PŘEDSAZENÉ STĚNY S DŘEVĚNOU SPODNÍ KONSTRUKCÍ KOTVENÉ - SW43 deska LaGyp A / H2 12,5 m 2 1,0 deska LaDeko Q3 A 12,5 m 2 (1,0) protipožární deska LaFlamm DF / DFH2 12,5 m 2 1,0 2,0 / (1,0) Víceúčelová deska LaPlura Classic DEFH1IR 12,5 m 2 (1,0) (1,0) Dřevěná lať / m 2,0 2,0 2,0 Připojovací těsnění mm m 0,5 0,5 0,5 Natloukací hmoždinka / vrut do dřeva ks 2,4 2,4 2,4 Závěs akustický / přímý ks 1,8 1,8 1,8 Rychlostavební šroub TN s hr. závitem 3,9 x 35 mm ks Rychlostavební šroub TN s hr. závitem 3,9 x 45 mm ks 15 Izolace mm / kg/m 3 m 2 (1,0) (1,0) (1,0) Separační páska (alternativně) m 1,8 1,8 1,8 Spárovací tmel Planfix fresh / Pallas fill kg 0,25 0,25 0,45 Spárovací tmel Planfix B fresh / Pallas fill B kg (0,25) (0,25) (0,45) Spárovací / finální tmel Pallas deko kg (0,25) Finální tmel Pallas finish kg (0,1) (0,1) (0,1) Výztužná páska (papírová nebo skelná) m (0,7) (0,7) (0,7) V závorkách jsou hodnoty pro alternativní provedení

25 Spotřeba materiálu 25 Předsazené stěny s kovovou spodní konstrukcí SW44 MATERIÁL OZNAČENÍ MĚRNÁ JEDNOTKA TŘÍDA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI EI 15 EI 30 EI 30 EI 45 EI 60 PŘEDSAZENÉ STĚNY S KOVOVOU SPODNÍ KONSTRUKCÍ VOLNĚ STOJÍCÍ - SW44 deska LaGyp A / H2 12,5 m 2 1,0 2,0 / (1,0) deska LaDeko Q3 A 12,5 m 2 (1,0) (1,0) protipožární deska LaFlamm DF / DFH2 12,5 m 2 2,0 / (1,0) protipožární deska LaFlamm DF / DFH2 15 m 2 1,0 2,0 Víceúčelová deska LaPlura Classic DEFH1IR 12,5 m 2 (1,0) (1,0) Připojovací profil UW / m 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Stěnový profil CW / m 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Připojovací těsnění mm m 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Natloukací hmoždinka / vrut do dřeva ks 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Rychlostavební šroub TN 3,9 x 25 mm ks Rychlostavební šroub TN 3,9 x 35 mm ks Rychlostavební šroub TN 3,9 x 45 mm ks 15 Izolace mm / kg/m 3 m 2 (1,0) (1,0) (1,0) (1,0) (1,0) Separační páska (alternativně) m 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Spárovací tmel Planfix fresh / Pallas fill kg 0,25 0,45 0,25 0,45 0,45 Spárovací tmel Planfix B fresh / Pallas fill B kg (0,25) (0,45) (0,25) (0,45) (0,45) Spárovací / finální tmel Pallas deko kg (0,25) (0,45) Finální tmel Pallas finish kg (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) Výztužná páska (papírová nebo skelná) m (0,7) (0,7) (0,7) (0,7) (0,7) PŘEDSAZENÉ STĚNY S KOVOVOU SPODNÍ KONSTRUKCÍ KOTVENÉ - SW44 deska LaGyp A / H2 12,5 m 2 1,0 2,0 / (1,0) deska LaDeko Q3 A 12,5 m 2 (1,0) (1,0) protipožární deska LaFlamm DF / DFH2 12,5 m 2 2,0 / (1,0) protipožární deska LaFlamm DF / DFH2 15 m 2 1,0 2,0 Víceúčelová deska LaPlura Classic DEFH1IR 12,5 m 2 (1,0) (1,0) Připojovací profil UW / m 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Stěnový profil CW 50/50 m 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Profil CD 60/27 m (2,0) (2,0) (2,0) (2,0) (2,0) Připojovací těsnění mm m 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Natloukací hmoždinka / vrut do dřeva ks 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Závěs akustický / přímý ks 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Rychlostavební šroub TN 3,9 x 25 mm ks Rychlostavební šroub TN 3,9 x 35 mm ks Rychlostavební šroub TN 3,9 x 45 mm ks 15 Izolace mm / kg/m 3 m 2 (1,0) (1,0) (1,0) (1,0) (1,0) Separační páska (alternativně) m 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Spárovací tmel Planfix fresh / Pallas fill kg 0,25 0,45 0,25 0,45 0,45 Spárovací tmel Planfix B fresh / Pallas fill B kg (0,25) (0,45) (0,25) (0,45) (0,45) Spárovací / finální tmel Pallas deko kg (0,25) (0,45) Finální tmel Pallas finish kg (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) Výztužná páska (papírová nebo skelná) m (0,7) (0,7) (0,7) (0,7) (0,7) V závorkách jsou hodnoty pro alternativní provedení

26 26 Popisy položek soupisu prací POPISY POLOŽEK SOUPISU PRACÍ Popisy položek soupisu prací suchá omítka a předsazené stěny SW41-44 Pol. č. Popis položky Množství Jednot. cena Celk. cena Suchá omítka se sádrokartonovými deskami jako obklad stěn podle DIN 18181, Podklad: Výška obkladu: mm Upevnění obkladu lepící sádrou Obklad: jednovrstvý, sádrokartonovými deskami Siniat LaGyp A 9,5 / LaGyp A / H2 12,5 alternativně LaDeko A 12,5 / LaPlura Classic DEFH1IR 12,5 Kvalita povrchu: Q 1 / 2 / 3 / 4 Výrobce / výrobek: Suchá omítka Siniat SW41 m² Kč Kč Suchá omítka s kombinovanými deskami jako obklad stěn podle DIN 18181, Podklad: Výška obkladu: mm Upevnění obkladu lepící sádrou Obklad: jednovrstvý, kombinovanými deskami Siniat LaCombi PS A / H2 alternativně LaCombi MF A / H2 Kvalita povrchu: Q 1 / 2 / 3 / 4 Výrobce / výrobek: Suchá omítka Siniat SW42 m² Kč Kč Předsazená stěna bez / s jednostrannou požární odolností EI 15 / EI 30 volně stojící / kotvená Dřevěná spodní konstrukce Tloušťka stěny: mm, výška stěny: mm Oblast použití: 1 / 2 Vážená vzduchová neprůzvučnost laboratorní (ČSN EN ISO 140-3): R w : db Pevné připojení k bočním stěnám a stropu Izolace z minerálních vláken (ČSN EN 13162) Tloušťka: mm, Objemová hmotnost: kg/m 3 Opláštění: jednovrstvé / dvouvrstvé sádrokartonovými deskami Siniat LaGyp A 12,5 / LaFlamm DF 12,5 alternativně LaGyp H2 12,5 / LaFlamm DFH2 12,5 nebo LaDeko A 12,5 / LaPlura Classic DEFH1IR 12,5 Kvalita povrchu: Q 1 / 2 / 3 / 4 Výrobce / výrobek: Předsazená stěna Siniat SW43 m² Kč Kč Předsazená stěna s jednostrannou požární odolností EI 15 / EI 30 / EI 45 / EI 60 volně stojící / kotvená Kovová spodní konstrukce z CW / CD profilů Tloušťka stěny: mm, výška stěny: mm Oblast použití: 1 / 2 Vážená vzduchová neprůzvučnost laboratorní (ČSN EN ISO 140-3): R w : db Pevné připojení k bočním stěnám a stropu Izolace z minerálních vláken (ČSN EN 13162) Tloušťka: mm, Objemová hmotnost: kg/m 3 Opláštění: jednovrstvé / dvouvrstvé sádrokartonovými deskami Siniat LaGyp A 12,5 / LaFlamm DF 12,5 / LaFlamm DF 15 alternativně LaGyp H2 12,5 / LaFlamm DFH2 12,5 / LaFlamm DFH2 15 nebo LaDeko A 12,5 / LaPlura Classic DEFH1IR 12,5 Kvalita povrchu: Q 1 / 2 / 3 / 4 Výrobce / výrobek: Předsazená stěna Siniat SW44 m² Kč Kč Poznámka: Nehodící se škrtněte.

27 Zulagepositionen 27

28 DALŠÍ DOTAZY? TECHNICKÁ PODPORA Po až Čt hod Pá hod Telefon / Fax / SINIAT GMBH Frankfurter Landstraße 2-4 D Oberursel T / F / S-106/2.000/ TVAROVKY ZÁKAZNICKÝ SERVIS Po až Čt hod Pá hod Telefon / Fax / PODPORA ČESKÁ REPUBLIKA Siniat GMBH Kostelecká 879/59 CZ Praha 9 T T Obsah a údaje této brožury byly zpracovány dle nejlepšího vědomí a odpovídají aktuálnímu stavu techniky. Technické změny jsou vyhrazeny. Platí aktuální znění (stav: měsíc/rok). Uvedené vlastnosti systémů Siniat jsou podmíněny použitím výrobků a materiálů, doporučených v této brožuře. Údaje o spotřebě, množství a provedení jsou založeny na zkušenostech. Netypické a výjimečné případy nejsou brány v úvahu, proto nemůže být za uvedené informace přebírána ani jakákoliv záruka. - zertifiziert. PEFC/ Stav: duben 2015

SD50-52. Systémy stropních podhledů. Podhledy a obklady stropu bez požární odolnosti Samostatné stropní podhledy s požární odolností

SD50-52. Systémy stropních podhledů. Podhledy a obklady stropu bez požární odolnosti Samostatné stropní podhledy s požární odolností SD50-52 Systémy stropních podhledů Podhledy a obklady stropu bez požární odolnosti Samostatné stropní podhledy s požární odolností 02 Obsah KDE CO NAJDETE 03 Siniat 04-10 Technické údaje 11-12 Vzdálenosti

Více

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami L13-L15 Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami 1 Jednoduchá montáž příček Lafarge Gips s kovovou spodní konstrukcí.

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips. Rozšířené a aktualizované

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips. Rozšířené a aktualizované Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Rozšířené a aktualizované vydání 2009 Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II.

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

SD60-62. Střešní systémy. Obklady střech v podkroví Střechy s příhradovými vazníky Střechy s trapézovými plechy

SD60-62. Střešní systémy. Obklady střech v podkroví Střechy s příhradovými vazníky Střechy s trapézovými plechy SD60-62 Střešní systémy Obklady střech v podkroví Střechy s příhradovými vazníky Střechy s trapézovými plechy 02 Obsah KDE CO NAJDETE 03 Siniat 04-09 Technické údaje 10-11 Vzdálenosti upevnění a další

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

L11- L12. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s jednoduchou spodní konstrukcí s jednovrstvým a vícevrstvým opláštěním

L11- L12. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s jednoduchou spodní konstrukcí s jednovrstvým a vícevrstvým opláštěním L11- L12 Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí Příčky s jednoduchou spodní konstrukcí s jednovrstvým a vícevrstvým opláštěním 1 Příčky Lafarge Gips s kovovou spodní konstrukcí nabízejí řadu možností.

Více

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany FERMACELL Firepanel A1 Nová dimenze protipožární ochrany Firepanel A1 nová protipožární deska od FERMACELL Protipožární deska FERMACELL Firepanel A1 představuje novou dimenzi protipožární ochrany montovaných

Více

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min.

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min. Bezpečnostní / neprůstřelné příčky s dvojitou konstrukcí 3.41.01 R3/FB4 3.41.02 R3/FB4 3.41.03 R3/FB4 Bezpečnostní třída RC 3 Balistická odolnost FB 4 Konstrukce Kód Popis systému Požární Vzduchová Výška

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Soupis prací Popisy položek soupisu prací a příplatků

Soupis prací Popisy položek soupisu prací a příplatků L 4 1 - L 4 4 O b k l a d y s t ě n L a f a r g e S u c h á o m í t k a, p ř e d s a z e n é s t ě n y J e d n o d u c h é a s n a d n é o b k l a d y s t ě n L a f a r g e G i p s. O b s a h 3 4-5 6-7

Více

W35 Masivní příčky Knauf

W35 Masivní příčky Knauf W35 04/2011 W35 Masivní příčky Knauf W352 - Masivní příčka s příčníky - Masivní sádrokartonová deska Knauf 20/25 mm W353 - Masivní příčka s CW profily - Masivní sádrokartonová deska Knauf 20/25 mm W355

Více

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3 á stěna W623 Detail Detail W118.cz Bezpečnostní RC2/RC3.cz 10/2014 W118.cz bezpečnostní RC2/RC3 Třídy odolnosti RC2/RC3 Novinka Bezpečnostní příčka W118 v provedení W353 RC3 Bezpečnostní příčka W118 v

Více

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe

Více

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Popis: Nenosné, jednostranné opláštění železobetonového panelu (tl. 140 mm i s omítkou) deskou fermacell 12,5 mm na akustických profilech fermacell. Systém je tvořen

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II. Obecné podmínky platnosti...............................................................

Více

L61-L63. Střešní systémy Lafarge L61 L63. Obklady střech, podhledy, střešní šikminy

L61-L63. Střešní systémy Lafarge L61 L63. Obklady střech, podhledy, střešní šikminy L61-L63 Střešní systémy Lafarge L61 L63. Obklady střech, podhledy, střešní šikminy 1 Střešní systémy Lafarge Gips komfortní a bezpečné. Obsah 3 4-5 6-7 8-9 10-11 12 Lafarge Gips Technická data Střešní

Více

FERMACELL. Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí

FERMACELL. Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí FERMACELL Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí Další osvědčené výrobky FERMACELL Powerpanel H O pro všechny vlhké prostory Powerpanel TE pro všechny vlhké podlahy Podkrovní prvek

Více

K 26 Fireboard - kabelové kanály

K 26 Fireboard - kabelové kanály K 26 07/2007 K 26 Fireboard kabelové kanály kabelové kanály jako protipožární ochrana kabelů K 261 Kabelový kanál I K 262 Kabelový kanál E K 261/262 Fireboard kabelové kanály I a E Podélný řez M 1:10 K

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

Výňatek z publikace Velká kniha sádrokartonu, 3. vydání, vydal Rigips, s.r.o., 2010, tel.: 296 411 800. Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba

Výňatek z publikace Velká kniha sádrokartonu, 3. vydání, vydal Rigips, s.r.o., 2010, tel.: 296 411 800. Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba Příčky, předstěny a stěny šachet Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba Sádrokartonová deska Rigips / desky Rigitherm m 2 1,0 Lepicí tmel kg 4,0 Spárovací tmel kg 0,3 Tmel pro konečnou povrchovou úpravu

Více

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách konstrukční deska RigiStabil konstrukční sádrokartonová deska, která k tradičním výhodám klasického sádrokartonu

Více

09/2012 NRQVWUXNFH 5& F]

09/2012 NRQVWUXNFH 5& F] 09/2012 Novinka 12,5 mm 27 pro CD 60 27 60 mm Chráněný prostor b 625 b 625 Stávající stěna Hmoždinka Minerální izolace Akustický závěs/přímý závěs TB 35 rychlošroub Obvodový Knauf UD profil Sádrokartonová

Více

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u rodinných domů Schöck typ 6-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva na stropu suterénu

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

GIPS. Suchá stavba v praxi. Odborné provádění

GIPS. Suchá stavba v praxi. Odborné provádění GIPS Suchá stavba v praxi Odborné provádění Obsah 5 Lafarge Gips 7 Všeobecně 8 Stavební fyzika Požární a tepelná ochrana, ochrana proti hluku 9 Výroba 10 11 Druhy desek a druhy hran 12 Doprava a skladování

Více

Konstrukční desky RigiStabil

Konstrukční desky RigiStabil Konstrukce z desek zpracování a montáž Zpracování i montáž desek RigiStabil vychází z pravidel pro montáž sádrovláknitých a sádrokartonových desek. Konstrukce příček, předstěn, podhledů i podkroví lze

Více

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL)

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL) IZOLACE Běžné izolační materiály doporučené pro odvětrávané fasády s požadovanou tepelnou vodivostí a tloušťkou. (doplnit) Provětravané zateplovací systémy Provětrávané zateplovací systémy patří k jedné

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více

Promat. Protipožární příčky

Promat. Protipožární příčky Promat Protipožární příčky N o s n é a n e n o s n é p r o t i p o ž á r n í s t ě n y, p o ž á r n í b e z p e č n o s t p r o a d ř e v ě n é n o s n í k y, r e v i z n í s l o u p y d v í ř k a Protipožární

Více

Stavební fyzika a konstrukce

Stavební fyzika a konstrukce Stavební fyzika a konstrukce GmbH & Co. KG IZOLACE KONOPÍ CZ, s.r.o. Výhradní zastoupení pro ČR a SR. Soběslavská 3135, 390 05 Tábor tel/fax: +420 381 523 599 mobil: +420 774 616 2 info@izolace konopi.cz

Více

Podhled s akustickou pohltivostí > Interiér/Exteriér > Vzhled s přiznanou spárou a hlavičkami vrutů

Podhled s akustickou pohltivostí > Interiér/Exteriér > Vzhled s přiznanou spárou a hlavičkami vrutů Technický průvodce Podhled s akustickou pohltivostí > Cementořísková deska CETRIS AKUSTIC je vyráběna opracováním (vyvrtáním pravidelných otvorů) základního typu desky CETRIS BASIC. Touto úpravou je mimo

Více

L51- L52. Systémy stropních podhledů Lafarge. Samostatné zavěšené podhledy, samostatné obklady stropů

L51- L52. Systémy stropních podhledů Lafarge. Samostatné zavěšené podhledy, samostatné obklady stropů L51- L52 Systémy stropních podhledů Lafarge. Samostatné zavěšené podhledy, samostatné obklady stropů 1 Systémy stropních podhledů Lafarge Gips vysoce bezpečné a estetické. Obsah 3 4-7 8-9 10-16 17-18 19

Více

SUCHÁ STAVBA V PRAXI. Odborné provádění

SUCHÁ STAVBA V PRAXI. Odborné provádění SUCHÁ STAVBA V PRAXI Odborné provádění 02 Obsah KDE CO NAJDETE 04 05 06 09 10 11 12 13 15 23 28 37 45 50 Siniat Stavební fyzika Požární a tepelná ochrana, ochrana proti hluku Druhy desek a provedení hran

Více

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systém pro předsazenou montáž oken První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systémové řešení s budoucností Nulové energetické ztráty Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém. Kvůli změnám

Více

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u vícepodlažních bytových staveb Schöck typ 20-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

Systém pro předsazenou montáž oken

Systém pro předsazenou montáž oken Systém pro předsazenou montáž oken První certifikovaný systém pro předsazenou montáž Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém Kvůli změnám v ČSN 73 05 40 2 a se zpřísněnými předpisy se předsazená

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. www.rockwool.cz PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. www.rockwool.cz PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E www.rockwool.cz Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Více

fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 EI 120 90 60 30

fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 EI 120 90 60 30 fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 ++db47++db52++db64 EI 120 90 60 30 2 Obsah 1 Rozměry desek a prvků 3 8 Protipožární opláštění fermacell 11.3 Rozteče

Více

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům F H F H F Zug F Druck Desky Diamant 07/2010 Knauf Diamant Diamant deska, která unese dům Základní předpoklady pro zatěžování Pro namáhání stěn jsou uvažovány třídy trvání zatížení dle ČSN EN 1995-1-1 +

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 Obsah 1 OBVODOVÁ STĚNA 1.1 Izolace minerální vlnou 1.2 Izolace měkkým dřevěným vláknem 1.3 Izolace celulózou 1.4 Izolace EPS 2 VNITŘNÍ STĚNA 2.1 CLT v pohledové jakosti

Více

Ochrana proti hluku. Část 1 Stavební akustika. Pro zvýšené nároky je tu modrá zvukově izolační deska LaSound

Ochrana proti hluku. Část 1 Stavební akustika. Pro zvýšené nároky je tu modrá zvukově izolační deska LaSound Ochrana proti hluku Pro zvýšené nároky je tu modrá zvukově izolační deska LaSound Část 1 Stavební akustika Řešení pomocí sádrokartonového systému Lafarge 1 Správná cesta ke snížení hluku - Lafarge Gips.

Více

SUCHÁ STAVBA V PRAXI. Odborné provádění

SUCHÁ STAVBA V PRAXI. Odborné provádění SUCHÁ STAVBA V PRAXI Odborné provádění 02 Obsah KDE CO NAJDETE 04 05 06 09 10 11 12 13 15 23 28 37 45 50 Siniat Stavební fyzika Požární a tepelná ochrana, ochrana proti hluku Druhy desek a provedení hran

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE TECHNICKÝ LIST PRVKY PLOTŮ OPĚRNÝCH ZDÍ EST NTUR I - VII EST NTUR I EST NTUR II EST NTUR III EST NTUR IV EST NTUR V EST NTUR VI EST NTUR VII moderní univerzální zdicí tvarovky z prostého vibrolisovaného

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

Suchá stavba. v praxi. Příručka pro suchou vnitřní stavbu ze sádrokartonu

Suchá stavba. v praxi. Příručka pro suchou vnitřní stavbu ze sádrokartonu Suchá stavba v praxi Příručka pro suchou vnitřní stavbu ze sádrokartonu GIPS Normy pro sádrokartonové desky: DIN 18 180 ÖNORM B 3410 ČSN 73 0862 ČSN 73 0863 Certifikace sádrokartonových desek Lafarge v

Více

DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky :

DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky : Vertikální instalace obkladu na stěny (lamely svisle) : DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky : 1. Ke stěně přišroubujte vodorovně dřevěné latě (rozměru cca. 30 x 25 mm) nebo latě z PVC (P9050, o rozměru 32 x

Více

D 11 Sádrokartonové stropy Knauf

D 11 Sádrokartonové stropy Knauf D 11 07/2009 D 11 Sádrokartonové stropy Knauf NOVINKA! Strop pod stropem = design + požární ochrana Stupeň vzduchové neprůzvučnosti v podélném směru D 111 - Sádrokartonový strop Knauf dřevěná spodní konstrukce

Více

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr ejotherm talířové hmoždinky ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr Při upevňování ETICS jsou izolační desky na fasádu nalepeny a následně mechanicky upevněny. Vlastní hmotnost je přenášena příčnými silami

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1) Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v

Více

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy EJOT upevnění pro zvláštní použití Energetická sanace budov vyžaduje stále více pro zpracování tepelně izolačních systémů nestandartní řešení. Zvláště u starých fasád nebo podkladů se zásadními vadami

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Vnitřní stěny CZ leden 2013 Vnitřní stěny

Vnitřní stěny CZ leden 2013 Vnitřní stěny Vnitřní stěny Vnitřní stěny CZ leden 2013 Úvod Obsah Vnitřní stěny Úvod 2 Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation 3 Lehká montovaná vnitřní stěna 4 Vlastnosti celého systému 5 Předsazené lehké montované

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy Stropy z ocelových nosníků Masívní stropy a lehké zavěšené podhledy z požárně ochranných desek PROMATECT. níků Zavěšené podhledy Stropy

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com

Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa jan.kurc@knaufinsula;on.com Zateplená dřevostavba Prvky které zásadně ovlivňují tepelně technické vlastnos; stěn - Elementy nosných rámových konstrukcí

Více

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny CZ srpen 2010 Zvukově-izolační vlastnosti Mluvíme-li o zvuko-izolačních vlastnostech hovoříme vlastně o ochraně proti hluku. U vnitřních stěn

Více

Je nová. Je inovovaná. Jmenuje se Brio.

Je nová. Je inovovaná. Jmenuje se Brio. 12/2007 Suché podlahy KNAUF Je nová. Je inovovaná. Jmenuje se Brio. Suché podlahy KNAUF Typické pro Brio: Nízká konstrukce, nízká hmotnost a rychlá pokládka A kdy se postavíte na vlastní nohy vy? Bez ohledu

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011. Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma

Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011. Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011 Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA

Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012 Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

Sádrokartonové příčky W111 s nosnou jednoduchou ocelovou konstrukcí jedenkrát opláštěnou deskami do tl. 125 mm.

Sádrokartonové příčky W111 s nosnou jednoduchou ocelovou konstrukcí jedenkrát opláštěnou deskami do tl. 125 mm. Sádrokartonové příčky W111 s nosnou jednoduchou ocelovou konstrukcí jedenkrát opláštěnou deskami do tl. 125 mm. GKB GKF W111 tl. 75 mm bez izolace 630,-Kč 696,-Kč W111 tl. 75 mm s izolací 706,-Kč 772,-Kč

Více

Montážní pokyny pro práci s materiály Wolf STROPY

Montážní pokyny pro práci s materiály Wolf STROPY Montážní pokyny pro práci s materiály Wolf STROPY Pracovní postupy a doporučené skladby pro montáž zvukově izolačních desek Wolf na konstrukce stropů. CIUR a.s. Michal Řehulka CIUR a.s. 1.9.2013 Stropy

Více

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18 Je bezpodmínečně nutné brát do úvahy zásady a dodržovat příslušné normové předpisy a pravidla. POZOR! Důležitá je i kooperace prací topenářské, betonářské firmy a firmy pokládající krytinu. Plovoucí podlaha

Více

Maloobchodní ceník platný od 1.7.2013

Maloobchodní ceník platný od 1.7.2013 Flex * elastická tepelná izolace z dřevovlákna * meziprostorová izolace střech, stropů a stěn * vyšší akumulace tepla * objemová hmotnost cca 50 kg/m3 Tloušťka Formát Balík Paleta Cena Rozměr palety: 1150

Více

Konstrukční deska RigiStabil

Konstrukční deska RigiStabil Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách konstrukční deska RigiStabil konstrukční sádrokartonová deska, která k tradičním výhodám klasického sádrokartonu

Více

Sádrokarton. Návody a tipy pro výstavbu

Sádrokarton. Návody a tipy pro výstavbu Sádrokarton Návody a tipy pro výstavbu SÁDROKARTON ZVLÁDNEME SAMI Publikace SÁDROKARTON ZVLÁDNEME SAMI vás provede výstavbou pěkně krok za krokem, od výběru a nákupu materiálu, přes montáž až po finální

Více

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.)

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.) PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.11 podlaha přízemí - dřevěná: 1 - podlahové palubky / řemeny P+D kotvené do pera nebo lepené 2 - desky OSB 4PD TOP, (přelepené spáry) - polštáře 2x křížem + izolace CANABEST

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Tl. [mm] Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída reakce na 40 Tepelná izolace z ovčí vlny/ latě 40x50 0,041 0,50 B2 18 OSB 3 Eurostrand 4PD 0,130 200,00 B2 160 Dřevovláknitá

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení dilatačních spár BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z výroby BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z montáže 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Schöck Tronsole typ T SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole typ T SCHÖCK TRONSOLE Schöck ronsole SCHÖCK RONSOLE Prvek pro přerušení kročejového hluku mezi podestou a schodišťovým ramenem Schöck ronsole 6 schodišťová podesta monolitický beton nebo poloprefabrikát schodišťové rameno monolitický

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

Systém suché výstavby 06/2012

Systém suché výstavby 06/2012 Systém suché výstavby 06/2012 Montážní předpis a doporučení pro aplikaci sádrokartonových desek Knauf ve stavebním systému Europanel KNAUF EUROPANEl 2 Montážní předpis a doporučení pro aplikaci sádrokartonových

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

Montážní pokyny pro práci s materiály Wolf STĚNY A PŘÍČKY

Montážní pokyny pro práci s materiály Wolf STĚNY A PŘÍČKY Montážní pokyny pro práci s materiály Wolf STĚNY A PŘÍČKY Pracovní postupy a doporučené skladby pro montáž zvukově izolačních desek Wolf na konstrukce stěn a příček. CIUR a.s. Michal Řehulka CIUR a.s.

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

Schöck Tronsole typ R SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole typ R SCHÖCK TRONSOLE SCHÖCK TONSOLE Prvek pro přerušení kročejového hluku od schodišťových stupnic (pro sanaci a dodatečnou vestavbu) Schöck Tronsole typ schodišťové rameno monolitický beton nebo prefabrikovaná schodišťová

Více

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm Vnitřní zateplení Rigitherm Rigips Rigitherm Systém vnitřního zateplení stěn 2 O firmě Rigips, s.r.o. je dceřinnou společností nadnárodního koncernu BPB - největšího světového výrobce sádrokartonu a sádrových

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od 1. 10. 2010. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA

Přehled základních produktů a ceny Platný od 1. 10. 2010. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA Přehled základních produktů a ceny Platný od 1. 10. 2010 Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více

fasády a stropy Fasády a stropy Řešení pro izolaci obvodových stěn a stropních konstrukcí kamennou vlnou PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

fasády a stropy Fasády a stropy Řešení pro izolaci obvodových stěn a stropních konstrukcí kamennou vlnou PROVĚŘENO NA PROJEKTECH fasády a stropy Fasády a stropy Řešení pro izolaci obvodových stěn a stropních konstrukcí kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO

Více

Schöck Tronsole typ AZ SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole typ AZ SCHÖCK TRONSOLE Schöck Tronsole typ SCHÖCK TRONSOLE Prvek pro přerušení kročejového hluku mezi monoliticlou podestou a vnitřní schodišťovou zdí Schöck Tronsole typ schodišťová podesta: monolitický beton schodišťová stěna:

Více

Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka

Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka Pevnostní třída Dle normy Výrobce P5 EN 312 SPANO Použití Do vlhkého prostředí Konstrukce / podlahy Oblasti použití Vodovzdorná obkladová deska vhodná k pokládání

Více

W 61 Suchá omítka a opláštění stěny Knauf

W 61 Suchá omítka a opláštění stěny Knauf W 07/2007 W Suchá omítka a opláštění stěny Knauf NOVINKA! S hodnotami tepelné a zvukové izolace istota v systému JS Knauf Produkty - W 1 - Suchá omítka Knauf ze sádrokartonových desek W 4 - Suchá omítka

Více

Technický list výrobku NOVABRIK REGULAR

Technický list výrobku NOVABRIK REGULAR NOVABRIK CZECH, s.r.o. Lezník 133, 572 01 Polička Technický list výrobku NOVABRIK REGULAR Definice a skladba sestavy Předmětem Evropského technického posouzení (ETA) je odvětrávaná obkladová sestava pro

Více