SW Obklady stěn. Suchá omítka a předsazené stěny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SW41-44. Obklady stěn. Suchá omítka a předsazené stěny"

Transkript

1 SW41-44 Obklady stěn Suchá omítka a předsazené stěny

2 02 Obsah KDE CO NAJDETE 03 Siniat 04 Stabilita a použitelnost Zatížení Technické údaje 10 Detaily suchá omítka se sádrokartonovými deskami Siniat 11 Detaily suchá omítka s kombinovanými deskami Siniat Detaily předsazené stěny s dřevěnou spodní konstrukcí Detaily předsazené stěny s kovovou spodní konstrukcí Pokyny pro montáž a zpracování Důležité pokyny k tepelné ochraně 22 Důležité pokyny k ochraně proti hluku Spotřeba materiálu 26 Popisy položek soupisu prací

3 Siniat 03 INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRODUKTŮ A SYSTÉMŮ SINIAT SINIAT JE NEJMLADŠÍ DCEŘINOU SPOLEČNOSTÍ SKUPINY ETEX, PŘEDNÍ BELGICKÉ PRŮMYSLOVÉ SKUPINY S CELOSVĚTOVOU PŮSOBNOSTÍ A NEJMODERNĚJŠÍM TECHNICKÝM VÝVOJOVÝM CENTREM. MÁME ROZSÁHLÉ KNOW-HOW A MNOHALETÉ ZKUŠENOSTI V OBLASTI SUCHÉ VÝSTAVBY. Kvalita a životní prostředí Známe situaci na trhu a víme, co chtějí realizační firmy, architekti a projektanti, obchodníci se stavebninami a stavebníci. Dokonale známe každodenní problémy při provádění a jsme si vědomi našeho podílu odpovědnosti za realizaci bezpečných, kvalitních a udržitelných staveb! Chceme spolu s Vámi vytvářet novou dimenzi suché výstavby. Se sádrokartonovými deskami a dalšími výrobky suché výstavby Siniat lze realizovat obytné prostory orientované na budoucnost. Ať se jedná o požární bezpečnost, odolnost proti vlhkosti, zvukovou nebo tepelnou izolaci, naše výrobky jednoznačně a jasně ztělesňují požadované stavebně-fyzikální a technické vlastnosti. Jsou základními prvky našich kvalitních a ekonomických systémových řešení. Výrobky a systémy Siniat garantují splnění požadavků stavby. Obklady stěn SW41 až SW44 Suché omítky Siniat lze použít k obkladům nerovných povrchů stěn, a to hospodárně, rychle a čistě. Suchá omítka SW41 se sádrokartonovými deskami vytváří po vytvrzení lepící sádry a po zatmelení rovný a hladký povrch. Kombinovanými deskami lze dosáhnout zlepšení tepelně-izolačních vlastností obvodových stěn. Při nedostatečné únosnosti podkladu lze doporučit kotvené nebo volně stojící předsazené stěny SW43 s dřevěnou, nebo SW44 s kovovou spodní konstrukcí. Kromě zlepšení tepelné ochrany a ochrany proti hluku poskytují předsazené stěny výhodu dodatečné instalační roviny. Druhy desek podle ČSN EN 520 / ČSN EN a podle DIN Pro sádrokartonové desky platí od května 2005 výrobková norma ČSN EN 520. Tato evropská norma změnila dřívější označení podle DIN , které se běžně používalo i v ČR. Nyní je označení druhu desek tvořeno písmeny, označujícími jednotlivé vlastnosti. Druh A: Standardní sádrokartonová deska, Druh D: deska s kontrolovanou objemovou hmotností, Druh F: deska se zvýšenou pevností jádra při vysokých teplotách, Druh H: deska se sníženou absorpcí vody (H1, H2 a H3), Druh I: deska se zvýšenou tvrdostí povrchu, Druh P: podkladová deska pro omítku, Druh R: deska se zvýšenou pevností, Druh E: deska pro vnější opláštění. Označení podle DIN zůstalo v Německu zachováno ve zbytkové normě DIN 18180: Sádrokartonové desky Druhy a požadavky, která má národní platnost. Upravené výrobky ze sádrokartonových desek podle ČSN EN 14190: LaCombi LaCoustic LaPlura podlahový element LaWall SÁDROKARTONOVÉ DESKY SINIAT OZNAČENÍ ČSN EN 520 DIN LaGyp A GKB H2 GKBI LaFlamm DF GKF DFH2 GKFI LaFire DF GKF LaMassiv DF GKF DFH2 GKFI LaHydro DEFH1I GKFI LaLegra A GKB H2 GKBI LaSound D GKB DF GKF DFH2 GKFI LaCompact A GKB DF GKF DFH2 GKFI LaShop A GKB H2 GKBI DF GKF DFH2 GKFI LaDeko A GKB DF GKF LaCoustic D GKB LaCurve D AbZ Z LaPlura Classic DEFH1IR GKFI LaPluradeko DEFH1IR GKFI LaPlura deska pro vestavbu LaPlura podlahová deska DFH1IR DFH1IR GKFI GKFI

4 Stabilita a použitelnost STABILITA A POUŽITELNOST Nový způsob výpočtu přináší bezpečnost použití Sdružení výrobců sádrových desek (IGG) rozšířilo výšky stěn, stanovené v DIN 18183, prostřednictvím nového všeobecného stavebního zkušebního osvědčení (v německé zkratce AbP). Toto AbP je založeno na výpočetním algoritmu pro určení výšek stěn, který byl vyvinut v MPA Braunschweig, na základě řady zkušebních testů. Do výpočtu jsou zahrnuta rázová a přímková zatížení podle DIN , dovolená konzolová zatížení uvedená v DIN a požadované zatížení větrem podle DIN , příslušně redukované pro vnitřní prostor budov s propustnou fasádou. Deformace předsazených stěn SW44 od zatížení Pro výpočet dovolené výšky stěny se použije kombinace zatížení, která vyvozuje největší ohybový moment. Tuhost volně stojící předsazené stěny závisí na: průřezových rozměrech profilu, tloušťkách desek, počtu vrstev desek, typu a vzdálenosti šroubů. Stabilita a mezní ohybová únosnost podle DIN vychází z následujících podmínek: Posouzení únosnosti, při současném uvážení použitelnosti, oblast použití II (přímkové zatížení), konzolová zatížení v nejméně příznivé pozici, u jednovrstvého opláštění 0,4 kn, u dvojvrstvého opláštění 0,7 kn, Náhradní průměrné zatížení větrem 0,285 kn/m². V tabulkách, které vydalo IGG jsou jako kvalitativní kritérium, obecně uvedeny tři třídy průhybu h/200 pro výšky stěn 2,4 m, 4,0 m h/350 - pro výšky stěn > 4,0 m, 12,0 m h/500 výšky stěn při odůvodněných individuálních požadavcích a v případě povrchových úprav stěn, citlivých na deformace. Průhyby předsazených stěn při různých zatíženích ráz tvrdým břemenem 300 w ráz měkkým břemenem Konzolová zatížení Přímková zatížení Plošná zatížení větrem Ráz tvrdým / měkkým břemenem

5 Zatížení 05 KONZOLOVÁ ZATÍŽENÍ PŘEDSAZENÝCH STĚN SW44 Konzolová zatížení o maximální velikosti 0,4 kn/m při jednovrstvém opláštění a 0,7 kn/m při dvojvrstvém opláštění, mohou být upevněna na libovolném místě předsazených stěn Siniat. Jejich působiště však nesmí být vzdáleno více než 0,3 m od povrchu stěny. Zatížení > 0,7 kn/m a 1,5 kn/m musí být přenesena pomocí zvláštních konstrukčních prvků do spodní konstrukce, nebo přímo do přilehlé nosné konstrukce. Zvláštními konstrukčními prvky jsou např. profily UA, příčníky, nebo nosné rámy. Při zatížení přesahujícím 1,5 kn/m je třeba zvláštní konstrukční prvky posoudit statickým výpočtem (DIN , stanovení mezní ohybové únosnosti). Tato pravidla platí pro všechny předsazené stěny SW44 (průkaz stability podle DIN ). 40 kg > 40 kg 70 kg > 70 kg 150 kg > 150 kg Profil CW Profil UA Zvláštní konstrukce LEHKÁ KONZOLOVÁ ZATÍŽENÍ STŘEDNÍ KONZOLOVÁ ZATÍŽENÍ TĚŽKÁ KONZOLOVÁ ZATÍŽENÍ ZVLÁŠTNÍ ZATÍŽENÍ kn/m 1) 0,4 > 0,4 0,7 > 0,7 1,5 > 1,5 kg/m 1) 40 > > > 150 jednovrstvé opláštění Tloušťka desek Předměty Upevnění 2) 12,5 / 15 mm 18 / 20 / 25 mm dvojvrstvé opláštění Police na knihy Obrazy Obrazové háčky nebo hmoždinky na libovolném místě 2) Police na knihy Závěsné skříňky Nástěnné baterie Hmoždinky na libovolném místě 2) 12,5 až 25 mm Bojlery Závěsná WC Umyvadla Příčníky nebo nosné rámy mezi svislými profily Jsou požadována zvláštní opatření 1) kn nebo kg na metr délky stěny 2) Vzdálenost mezi body upevnění minimálně 75 mm

6 06 Zatížení Zatížení volně stojících předsazených stěn Zatížení 0,4 kn/m délky stěny mohou být upevněna pomocí vhodných upevňovacích prostředků na libovolném místě opláštění. K upevnění závěsných skříněk, polic na knihy a podobných předmětů se používají speciální rozpěrné a dutinové hmoždinky. Zatížení od 0,4 kn/m do 0,7 kn/m délky stěny mohou být upevněna na libovolném místě předsazených stěn, které jsou opláštěny deskami tloušťky minimálně 18 mm. Pro zatížení od 0,7 kn/m do 1,5 kn/m délky stěny (např. závěsná WC, umyvadla a bojlery) je třeba použít nosné rámy nebo příčníky, které jsou upevněny mezi profily UA. Zatížení musí být přenášeno prostřednictvím UA profilů do nosné podlahy a stropu. Zatížení větší než 1,5 kn/m délky stěny je nutno upevnit pomocí zvláštních staticky navržených konstrukcí. Více než 2 body upevnění 2 body upevnění Maximální dovolená hmotnost skříňky v kg Hloubka skříňky v cm Dovolená konzolová zatížení pro volně stojící předsazené stěny se sádrokartonovými deskami Siniat 12,5-15 mm Příklad: 1. Hloubka skříňky 60 cm 2. Šířka skříňky 100 cm 3. Dovolená hmotnost skříňky = 40 kg Šířka skříňky v cm Zatížení suché omítky Na suchou omítku lze upevnit následující konzolová zatížení: 15 kg; přímo na suchou omítku, > 15 kg; kotvení do nosného podkladu, suchá omítka je v oblasti upevnění přilepena celoplošně. Více než 2 body upevnění 2 body upevnění Maximální dovolená hmotnost skříňky v kg Šířka skříňky v cm Hloubka skříňky v cm Dovolená konzolová zatížení pro volně stojící předsazené stěny se sádrokartonovými deskami Siniat mm Příklad: 1. Hloubka skříňky 60 cm 2. Šířka skříňky 100 cm 3. Dovolená hmotnost skříňky = 70 kg

7 Technické údaje 07 POŽÁRNÍ ODOLNOST A VÝŠKY PŘEDSAZENÝCH STĚN Požární odolnost a výšky volně stojících předsazených stěn s kovovou spodní konstrukcí SW44 OZNAČENÍ KONSTRUKCE TLOUŠŤKA STĚNY TLOUŠŤKA DESEK PROFIL DRUH DESEK 3) HMOTNOST STĚNY POŽÁRNÍ ODOLNOST 2) MAXIMÁLNÍ VÝŠKA STĚNY v m 1) OBLAST POUŽITÍ 1 OBLAST POUŽITÍ 2 OSOVÁ ROZTEČ PROFILŮ [mm] mm mm mm kg/m , ,5 V-CW 50/62,5/1-12,5 62,5 1 x 12,5 50 LaGyp 11,0 EI 15 DP1 2,60 V-CW 75/87,5/1-12,5 87,5 1 x 12,5 75 LaGyp 11,5 EI 15 DP1 3,00 2,50 V-CW 100/112,5/1-12,5 112,5 1 x 12,5 100 LaGyp 12,0 EI 15 DP1 4,00 3,00 V-CW 50/65/ x LaFlamm 15,5 EI 30 DP1 2,60 V-CW 75/90/ x LaFlamm 16,0 EI 30 DP1 3,00 2,50 V-CW 100/115/ x LaFlamm 16,5 EI 30 DP1 4,00 3,00 V-CW 50/75/2-12, x 12,5 50 LaGyp 20,0 EI 30 DP1 3,00 3,50 4,50 1,90 2,60 V-CW 75/100/2-12, x 12,5 75 LaGyp 20,5 EI 30 DP1 3,50 4,50 5,00 2,75 3,50 4,50 V-CW 100/125/2-12, x 12,5 100 LaGyp 21,0 EI 30 DP1 4,25 5,00 5,00 3,50 4,50 5,00 V-CW 50/75/2-12, x 12,5 50 LaFlamm 23,0 EI 45 DP1 3,00 3,50 4,50 1,90 2,60 V-CW 75/100/2-12, x 12,5 75 LaFlamm 23,5 EI 45 DP1 3,50 4,50 5,00 2,75 3,50 4,50 V-CW 100/125/2-12, x 12,5 100 LaFlamm 24,0 EI 45 DP1 4,25 5,00 5,00 3,50 4,50 5,00 V-CW 50/80/ x LaFlamm 29,0 EI 60 DP1 3,00 3,50 4,50 1,90 2,60 V-CW 75/105/ x LaFlamm 29,5 EI 60 DP1 3,50 4,50 5,00 2,75 3,50 4,50 V-CW 100/130/ x LaFlamm 30,0 EI 60 DP1 5,50 5,90 6,50 4,50 4,90 6,00 Požární odolnost a výšky volně stojících předsazených stěn s dřevěnou spodní konstrukcí SW43 OZNAČENÍ KONSTRUKCE TLOUŠŤKA STĚNY TLOUŠŤKA DESEK SLOUPEK DRUH DESEK 3) HMOTNOST STĚNY POŽÁRNÍ ODOLNOST 2) MAXIMÁLNÍ VÝŠKA STĚNY v m 1) OBLAST POUŽITÍ 1 OBLAST POUŽITÍ 2 mm mm mm kg/m 2 OSOVÁ ROZTEČ SLOUPKŮ 625 mm V-HW 40/52,5/1-12,5 52,5 1 x 12,5 40/60 LaFlamm 14,5 EI 15 DP3 3,10 V-HW 60/72,5/1-12,5 72,5 1 x 12,5 60/60 LaFlamm 16,0 EI 15 DP3 4,10 4,10 V-HW 40/65/2-12, x 12,5 40/60 LaFlamm 25,0 EI 30 DP3 3,10 V-HW 60/85/2-12, x 12,5 60/60 LaFlamm 26,5 EI 30 DP3 4,10 4,10 Poznámky viz str. 8.

8 08 Technické údaje Požární odolnost a výšky kotvených předsazených stěn s kovovou spodní konstrukcí SW44 OZNAČENÍ KONSTRUKCE TLOUŠŤKA STĚNY TLOUŠŤKA DESEK PROFIL DRUH DESEK 3) HMOTNOST STĚNY POŽÁRNÍ ODOLNOST 2) MAXIMÁLNÍ VÝŠKA STĚNY v m 4) mm mm mm kg/m 2 OSOVÁ ROZTEČ PROFILŮ 625 mm V-CD 27/39,5/1-12,5 39,5 1 x 12,5 60/27 LaGyp 11,0 EI 15 DP1 Dle výšky stávající stěny V-CD 27/42/ ,0 1 x 15 60/27 LaFlamm 15,5 EI 30 DP1 Dle výšky stávající stěny V-CD 27/52/2-12,5 52,0 2 x 12,5 60/27 LaGyp 20,0 EI 30 DP1 Dle výšky stávající stěny V-CD 27/52/2-12,5 52,0 2 x 12,5 60/27 LaFlamm 23,0 EI 45 DP1 Dle výšky stávající stěny V-CD 27/57/ ,0 2 x 15 60/27 LaFlamm 29,0 EI 60 DP1 Dle výšky stávající stěny V-CW 50/62,5/1-12,5 62,5 1 x 12,5 50 LaGyp 11,0 EI 15 DP1 Dle výšky stávající stěny V-CW 50/65/ ,0 1 x LaFlamm 15,5 EI 30 DP1 Dle výšky stávající stěny V-CW 50/75/2-12,5 75,0 2 x 12,5 50 LaGyp 20,0 EI 30 DP1 Dle výšky stávající stěny V-CW 50/75/2-12,5 75,0 2 x 12,5 50 LaFlamm 23,0 EI 45 DP1 Dle výšky stávající stěny V-CW 50/80/ ,0 2 x LaFlamm 29,0 EI 60 DP1 Dle výšky stávající stěny Požární odolnost a výšky kotvených předsazených stěn s dřevěnou spodní konstrukcí SW43 OZNAČENÍ KONSTRUKCE TLOUŠŤKA STĚNY TLOUŠŤKA DESEK SLOUPEK DRUH DESEK 3) HMOTNOST STĚNY POŽÁRNÍ ODOLNOST 2) MAXIMÁLNÍ VÝŠKA STĚNY v m 4) mm mm mm kg/m 2 OSOVÁ ROZTEČ SLOUPKŮ 625 mm V-HD 40/60/52,5/1-12,5 52,5 1 x 12,5 40/60 LaFlamm 14,5 EI 15 DP3 Dle výšky stávající stěny V-HD 40/60/65/2-12, x 12,5 40/60 LaFlamm 25,0 EI 30 DP3 Dle výšky stávající stěny Poznámky k tabulkám na str. 7 8: Průkaz požární odolnosti: PKO /AO 204, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. U všech uvedených konstrukcí, není izolace nutná z požárního hlediska, ale je možno ji použít z důvodů akustických nebo tepelně-izolačních. Izolace musí být z minerálních vláken, třídy reakce na oheň min. A2. 1) Oblast použití 1: Prostory s malým shromažďováním osob, např. byty, hotely, kanceláře, nemocnice apod. Oblast použití 2: Prostory s velkým shromažďováním osob, např. velké shromažďovací prostory, školy, koncertní sály, výstavní a prodejní prostory apod. Patří sem vždy stěny mezi prostory s výškovým rozdílem podlah 1,00 m a dále únikové cesty a nouzové východy. 2) Požární odolnost předsazených stěn je asymetrická, deklarované hodnoty platí pouze pro směr požárního namáhání ze strany opláštění. 3) Požární odolnost pro systémy s deskami LaFlamm / GKF / DF platí ve stejných hodnotách pro opláštění deskami s označením GKFI / DFH2. Požární odolnost pro systémy s deskami LaGyp / GKB / A platí ve stejných hodnotách pro opláštění deskami s označením GKBI / H2 nebo GKB / D. 4) Stávající stěna musí po celé výšce staticky vyhovovat danému přitížení od předsazené stěny. Kromě případných svislých dilatačních spár musí být předsazená stěna rozdělena po výšce vodorovnými dilatačními spárami v maximální vzdálenosti 15,00 m u masivních stěn a 10,00 m u skeletových lehkých kosntrukcí. Maximální svislá vzdálenost závěsů nad a pod dilatační spárou je 250 mm. V případě požadované požární odolnosti musí být detail dilatační spáry proveden s podložením sádrokartonovou deskou, s maximální šířkou spáry 20 mm.

9 Technické údaje 09 OCHRANA PROTI HLUKU POMOCÍ OBKLADŮ STĚN Zvýšení neprůzvučnosti masivních stěn suchou omítkou SW42 s kombinovanými deskami LaCombi MF / volně stojící předsazenou stěnou SW43 nebo SW44 PLOŠNÁ HMOTNOST MASIVNÍ STĚNY NEPRŮZVUČNOST R w BEZ SUCHÉ OMÍTKY / PŘEDSAZENÉ STĚNY 2) NEPRŮZVUČNOST R w SE SUCHOU OMÍTKOU / S PŘEDSAZENOU STĚNOU 2) TLOUŠŤKA IZOLACE kg/m 2 db db mm db ZLEPŠENÍ NEPRŮZVUČNOSTI 1) Zvýšení neprůzvučnosti masivních stěn kotvenou předsazenou stěnou SW43 nebo SW44 PLOŠNÁ HMOTNOST MASIVNÍ STĚNY NEPRŮZVUČNOST R w BEZ PŘED- SAZENÉ STĚNY 2) NEPRŮZVUČNOST R w S PŘEDSA- ZENOU STĚNOU 2) TLOUŠŤKA IZOLACE kg/m 2 db db mm db ZLEPŠENÍ NEPRŮZVUČNOSTI 1) Neprůzvučnost volně stojících předsazených stěn s kovovou spodní konstrukcí SW44 OZNAČENÍ KONSTRUKCE TLOUŠŤKA STĚNY TLOUŠŤKA DESEK DRUH DESEK PROFIL PLOŠNÁ HMOT- NOST STĚNY TLOUŠŤKA IZOLACE mm mm mm kg/m 2 mm db NEPRŮZVUČ- NOST R w PRŮKAZ V-CW 50/75/2-12, x 12,5 LaGyp PB 2002/862/07-3-Re/br V-CW 50/90/ x 20 LaMassiv PB 2002/862/07-5-Re/br V-CW 50/100/ x 25 LaMassiv PB 2017/ DK/b V-CW 100/150/ x 25 LaMassiv PB 2002/862/07-2-Re/br Poznámky: 1) Hodnoty dle DIN 4109, Příloha 1. 2) Hodnoty stanoveny pro průměrnou plošnou hmotnost navazujících konstrukcí 300 kg/m 2.

10 10 Detaily suchá omítka se sádrokartonovými deskami Siniat SUCHÁ OMÍTKA SE SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI SINIAT SW41 Spáry ve styku desek, dilatační spáry, rohy a připojení stropu SW41 Planfix fresh / Pallas fill Pallas fix 60 SW41 PS01 Vzdálenost sádrových terčů pro sádrokartonové desky tloušťky 12,5 mm Separační páska Pallas fix 60 SW41 EA01 Provedení vnitřního rohu Ochranný rohový profil Pallas fix 60 Pallas fix 60 SW41 PS02 Vzdálenost sádrových terčů pro sádrokartonové desky tloušťky 9,5 mm Pásy ze sádrokartonových desek Siniat Pallas fix 60 SW41 EA02 Provedení vnějšího rohu SW41 TP P03 Masivní stěna se suchou omítkou a vyrovnávací vrstvou ze sádrokartonu polovina rozpětí nosných profilů Sádrokartonový pás jednostranně přilepený a přisvorkovaný Ocelové svorky Ochranný rohový profil Pallas fix 60 Rychlostavební šroub TN Planfix fresh / Pallas fill Separační páska Pallas fix 60 SW41 BF02 Dilatační spára s podložením sádrokartonovým pásem SW41 TP DA01 Připojení podhledu bez požární odolnosti

11 Detaily suchá omítka s kombinovanými deskami Siniat 11 SUCHÁ OMÍTKA S KOMBINOVANÝMI DESKAMI SINIAT SW42 Spáry ve styku desek, rohy, připojení ke stěně, podlaze a stropu SW42 Ochranný rohový profil Pallas fix 60 LaCombi PS Separační páska Planfix fresh / Pallas fill Pallas fix 60 LaCombi MF SW42 WA EA01 Provedení vnějšího rohu; kombinovaná deska PS nebo MF SW42 WA EA02 Provedení vnitřního rohu; kombinovaná deska MF nebo PS Pallas fix 60 LaCombi PS Separační páska Planfix fresh / Pallas fill Pallas fix 60 LaCombi MF SW42 WA VB01 Připojení k příčce Siniat; přerušení kombinované desky PS SW42 PS01 Suchá omítka s kombinovanými deskami MF tloušťky 12,5 mm Pásy ze sádrokartonových desek Siniat Pallas fix 60 LaCombi PS Separační páska Planfix fresh / Pallas fill Pallas fix 60 LaCombi MF SW42 BA MD02 Připojení ke hrubé podlaze; kombinovaná deska PS; potěr je přerušen SW42 DA MD01 Připojení k masivnímu stropu; kombinovaná deska MF

12 12 Detaily předsazené stěny s dřevěnou spodní konstrukcí PŘEDSAZENÉ STĚNY S DŘEVĚNOU SPODNÍ KONSTRUKCÍ SW43 Volně stojící předsazené stěny - spáry ve styku desek, připojení k podlaze a stropu SW43 Separační páska Planfix fresh / Pallas fill Připojovací hranol Dřevěný sloupek deska Siniat Rychlostavební šroub TN s hrubým závitem SW43 VS P01 Volně stojící předsazená stěna s dřevěnou spodní konstrukcí Připojovací hranol Natloukací hmoždinka Připojovací těsnění Připojovací hranol Dřevěný sloupek Rychlostavební šroub TN s hrubým závitem SW43 PS01 Spára ve styku mezi deskami; volně stojící předsazená stěna s dřevěnou spodní konstrukcí; vodorovný řez SW43 VS LS01 Volně stojící předsazená stěna s dřevěnou spodní konstrukcí; svislý řez

13 Detaily předsazené stěny s dřevěnou spodní konstrukcí 13 Kotvené předsazené stěny - spáry ve styku desek, připojení k podlaze a stropu SW43 Separační páska Planfix fresh / Pallas fill Připojovací těsnění Akustický závěs Dřevěné latě Rychlostavební šroub TN s hrubým závitem deska Siniat Natloukací hmoždinka SW43 VS P02 Předsazená stěna s dřevěnou spodní konstrukcí kotvená pomocí akustických závěsů Natloukací hmoždinka Připojovací těsnění Akustický závěs Dřevěné latě Rychlostavební šroub TN s hrubým závitem SW43 PS02 Předsazená stěna s dřevěnou spodní konstrukcí kotvená pomocí akustických závěsů; vodorovný řez SW43 VS LS02 Předsazená stěna s dřevěnou spodní konstrukcí kotvená pomocí akustických závěsů Dřevěný sloupek Hřebík Natloukací hmoždinka Dřevěné latě Rychlostavební šroub TN s hrubým závitem Připojovací hranol SW43 PS03 Předsazená stěna s dřevěnou spodní konstrukcí přímo upevněnou; vodorovný řez SW43 PS04 Upevnění dřevěného sloupku podle DIN

14 14 Detaily předsazené stěny s kovovou spodní konstrukcí PŘEDSAZENÉ STĚNY S KOVOVOU SPODNÍ KONSTRUKCÍ SW44 Volně stojící předsazené stěny - spáry ve styku desek a rohy SW44 CW profil Rychlostavební šroub TN SW44 VS P01 Volně stojící předsazená stěna s kovovou spodní konstrukcí SW44 PS01 Spára ve styku mezi deskami; volně stojící předsazená stěna s CW profily Ochranný rohový profil CW profil Rychlostavební šroub TN Výztužná páska Planfix fresh / Pallas fill Rychlostavební šroub TN CW profil SW44 EA01 Vnější roh; volně stojící předsazená stěna s CW profily SW44 EA02 Vnitřní roh; volně stojící předsazená stěna s CW profily

15 Detaily předsazené stěny s kovovou spodní konstrukcí 15 Volně stojící předsazené stěny - připojení k podlaze a stropu SW44 Separační páska Planfix fresh / Pallas fill Rychlostavební šroub TN CW profil Separační páska Planfix fresh / Pallas fill CW profil Rychlostavební šroub TN Připojovací těsnění Akustický závěs Natloukací hmoždinka UW profil Natloukací hmoždinka SW44 VS LS01 Volně stojící předsazená stěna s CW profily SW44 VS LS02 Volně stojící předsazená stěna s přídavným kotvením

16 16 Detaily předsazené stěny s kovovou spodní konstrukcí Kotvené předsazené stěny - spáry ve styku desek a rohy SW44 Rychlostavební šroub TN CW profil Šroub do plechu Akustický závěs Připojovací těsnění Natloukací hmoždinka SW44 VS P02 Předsazená stěna s kovovou spodní konstrukcí kotvená pomocí akustických závěsů SW44 PS02 Kotvená předsazená stěna s CW profily a akustickými závěsy; vodorovný řez Akustický závěs Ochranný rohový profil CW profil CD profil Rychlostavební šroub TN Šroub do plechu Připojovací těsnění Natloukací hmoždinka Rychlostavební šroub TN Šroub do plechu Připojovací těsnění Natloukací hmoždinka Planfix fresh / Pallas fill Výztužná páska Akustický závěs SW44 EA03 Vnější roh; kotvená předsazená stěna s CW profily a akustickými závěsy SW44 EA04 Vnitřní roh; kotvená předsazená stěna s CD profily a akustickými závěsy

17 Detaily předsazené stěny s kovovou spodní konstrukcí 17 Kotvené předsazené stěny - připojení k podlaze a stropu SW44 Separační páska Planfix fresh / Pallas fill UD profil Připojovací těsnění Separační páska Planfix fresh / Pallas fill CW profil Akustický závěs CD profil Natloukací hmoždinka Rychlostavební šroub TN Rychlostní šroub TN Připojovací těsnění Akustický závěs Natloukací hmoždinka SW44 VS LS03 Kotvená předsazená stěna; CD profily s akustickými závěsy SW44 VS LS04 Kotvená předsazená stěna; CW profily s akustickými závěsy

18 18 Pokyny pro montáž a zpracování SPRÁVNÉ PROVEDENÍ SUCHÁ OMÍTKA SINIAT SW41-42 Všeobecné pokyny Suchá omítka Siniat se osazuje přímo na únosný svislý podklad pomocí lepící sádry Pallas fix 60. Zpracování se řídí zásadami DIN Na stropech a dalších vodorovných a šikmých konstrukcích nesmí být suchá omítka použita, desky zde musí být upevněny na spodní konstrukci. Vzdálenosti upevnění Na sádrokartonové desky LaGyp tloušťky 12,5 mm a šířky 1250 mm se lepící sádra nanáší podélně ve třech řadách ve formě terčů, nebo v případě kladení do tenkého lože ve formě souvislých pásů. Osová vzdálenost terčů o průměru ca 100 mm je maximálně 400 mm. V případě následného obkladu ploch musí být tato vzdálenost zmenšena na maximálně 250 mm. Suchá omítka za umyvadly, v oblasti ostění dveří a oken, nebo kolem kamen se lepí celoplošně. Lepení Na rovné plochy stěn (např. betonových) se lepící sádra Pallas fix 60 nanáší pomocí zubové stěrky minimálně 12 x 12 mm metodou kladení do tenkého lože. Na nerovný podklad, s nerovnostmi maximálně do 20 mm, se sádrokartonové desky lepí prostřednictvím terčů. Na nerovný povrch, jehož nerovnosti jsou větší než 20 mm, musí být před lepením sádrokartonových desek Siniat nalepeny pomocí Pallas fix 60 vyrovnávací pásy ze sádrokartonu. Mechanické upevňování desek pomocí hmoždinek nedoporučujeme. Příprava podkladu Podklad pro suchou omítku musí být suchý, nenamrzavý, očištěný od separačních nečistot a únosný. Silně savé podklady je třeba předem opatřit vhodnou penetrací. Hladké nesavé povrchy je nutno ošetřit spojovacím nátěrem. Kombinované desky Kombinované desky LaCombi PS s kašírováním polystyrenem se lepí obdobně jako sádrokartonové desky bez kašírování. Kombinované desky LaCombi MF s kašírováním izolací z minerálních vláken musí být na rubu předem opatřeny celoplošnou vrstvou lepící sádry tloušťky 2 3 mm. Upevňování dodatečných zatížení Na suché omítky se sádrokartonovými deskami mohou být přímo upevněna lehká konzolová zatížení 0,15 kn/m 2. Pokud jsou použity kombinované desky LaCombi, nebo konzolová zatížení jsou větší než 0,15 kn/m 2, musí být zatížení kotveno až do masivní stěny. Křížové spáry jsou nepřípustné. Příčné spáry musí mít minimální vzdálenost 400 mm. Pokud se mění materiál podkladu, je třeba uvážit a případně provést dilatační spáry. PŘEDSAZENÉ STĚNY SINIAT SW43-44 Všeobecné pokyny Předsazené stěny Siniat jsou nenosné vnitřní dělící stěnové konstrukce dle DIN 18183, popřípadě dle AbP P-1403/355/12-MPA BS. Jedná se o jednostranně opláštěné konstrukce, které se provádí dle zásad DIN Připojovací profily / připojení Připojovací UW a CW profily se opatří připojovacím těsněním a upevní se k podlaze, ke stropu a bočním stěnám. Připojovací těsnění musí po celé délce profilu spolehlivě vyrovnávat nerovnosti podkladu tak, aby připojení bylo těsné. Při vyšších požadavcích na neprůzvučnost se navíc doporučuje utěsnit z obou stran spáru mezi připojovacími profily a navazující konstrukcí pomocí trvale pružného tmelu. Upevnění profilů na podlaze, stěnách a stropu se provádí natloukacími hmoždinkami, šrouby, nebo jinými upevňovacími prostředky vhodnými pro daný podkladní materiál. Vzdálenost upevňovacích prostředků je maximálně 1 m. Stěnové připojovací CW profily musí být upevněny alespoň ve třech bodech (nahoře, uprostřed a dole). Připojení dřevěné spodní konstrukce se provádí obdobně. Spodní konstrukce CW profily se osazují do UW profilů otevřenou stranou ve směru montáže volně (bez šroubů). V případě potřeby lze jejich polohu zajistit perforačním spojem provedeným speciálními kleštěmi. CW profily musí být do UW profilů zasunuty minimálně v délce 15 mm. Mezi koncem CW profilu a stěnou UW profilu je nutno ponechat mezeru alespoň 15 mm. Pro stropní připojení při výšce stěn > 6,50 m platí pro použití UW profilů následující: šířka přírub 60 mm, minimální volný deformační prostor CW profilů 30 mm. Stykování CW profilů se provádí pouze v odůvodněných případech. Styk lze řešit přesahem zasunutím proti sobě otočených CW profilů do sebe (tj. vytvořením krabicového profilu ve styku), nebo příložkami z UW profilů. Sloupky dřevěné spodní konstrukce se v každém styku s připojovacími hranoly upevní dvojicí šikmo zatlučených hřebíků, nebo pomocí kovového úhelníku a vrutů.

19 Pokyny pro montáž a zpracování 19 Opláštění Při jednovrstvém i vícevrstvém opláštění musí být vodorovné i svislé spáry mezi deskami přesazeny: příčné spáry ve stejné vrstvě opláštění musí mít minimální vzdálenost 400 mm, příčné spáry mezi více vrstvami opláštění musí být navzájem přesazeny, příčné spáry u stěn s jednovrstvým opláštěním je třeba podložit profilem, nebo tmelit s výztužnou páskou. Křížové spáry jsou nepřípustné. U vícevrstvých opláštění musí být všechny spáry a připojení vyplněny tmelem i ve spodních vrstvách. Aby bylo možno dokonale zatmelit podlahovou připojovací spáru, je doporučeno desky nepokládat přímo na nosnou konstrukci stropu. U stěn oddělujících vlhké prostory musí být, ze strany vlhkého prostoru, všechny vrstvy opláštění provedeny z impregnovaných desek. Impregnované sádrokartonové desky Siniat nevyžadují následnou impregnaci řezaných hran. V místě výřezů a prostupů je třeba hrany opatřit penetrací ke zlepšení přídržnosti těsnících hmot. Zatmelení se provádí tmely Planfix fresh / Pallas fill. Stejné tmely se použijí i v případě vlhkých prostorů, např. u bytových koupelen. Upevňování desek Vzdálenost šroubů od okrajů opláštěných kartonem je minimálně 10 mm, od řezaných hran minimálně 15 mm. Vzdálenost upevňovacích prostředků po délce CW profilů činí 250 mm. V případě vícevrstvých opláštění může být vzdálenost šroubů ve spodní vrstvě zvětšena na 750 mm. Sádrokartonové desky Siniat se upevňují pomocí rychlostavebních šroubů. Délka šroubů se řídí podle celkové tloušťky opláštění. U dvojvrstvého opláštění deskami LaPlura může být vrchní vrstva upevněna do spodní vrstvy sponkami. V tomto případě je spodní vrstva desek upevněna na profily šrouby ve vzdálenosti 250 mm a vrchní vrstva potom na spodní vrstvu desek sponkami ve vzdálenosti 80 mm. Maximální výška stěn v tomto případě odpovídá hodnotám pro předsazené stěny s jednovrstvým opláštěním. Kotvené předsazené stěny Tyto konstrukce jsou v základních rysech obdobné jako volně stojící předsazené stěny. Pro dosažení značných výšek je třeba kotvit svislé profily CW nebo CD 60/27 do nosné stěny. Kotevní prvky, jako např. akustické závěsy, přímé závěsy nebo kusy z CW profilů se přišroubují ke svislým profilům předsazené stěny. Maximální vzdálenost kotevních prvků ve svislém směru je 1,25 m. Prostupy v předsazených stěnách pro instalace Prostupy v předsazených stěnách pro instalační vedení lze provést v libovolném místě, pokud nedojde k poškození nebo přerušení CW profilů. Jestliže není možno vyhnout se přerušení CW profilu, musíme doplnit výměny z UW profilů. V případě velkých otvorů, které přerušují dva sousední CW profily, musí být otvor ohraničen po stranách, namísto CW profilů, profily UA s připojovacími kotevními úhelníky. Vestavby v předsazených stěnách Pokud není možné zabudované nosné prvky, např. příčníky pro umyvadla, nosné rámy pro WC apod., kotvit přímo k nosné stěně, musí být po stranách upevněny na UA profily. V případě zakotvení výše uvedených prvků do nosné stěny, postačí po jejich stranách CW profily. Instalační předsazená polostěna Instalační předsazené polostěny s výškou ca 1,20 m, do kterých můžeme zabudovat nosné prvky zařizovacích předmětů zdravotní techniky, jsou volně stojícími předsazenými stěnami, zakotvenými do masivních nebo montovaných stěn, stojícími za nimi. Opláštění se obvykle provádí dvěma vrstvami impregnovaných sádrokartonových desek LaGyp nebo jednou vrstvou impregnovaných desek LaMassiv nebo LaLegra. Vodorovná plocha v horní úrovni polostěny se oplášťuje stejně jako svislé plochy. Nosné prvky zařizovacích předmětů zdravotní techniky musí být dozadu kotveny.

20 20 Důležité pokyny k tepelné ochraně TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VNITŘNÍM ZATEPLENÍM SE SUCHOU OMÍTKOU SINIAT SW42 NEBO PŘEDSAZENÝMI STĚNAMI SINIAT SW43-44 Pokyny ke správnému provedení vnitřního zateplení Suchou omítku Siniat s kombinovanými deskami LaCombi (SW42) nebo volně stojící předsazené stěny (SW43-44) můžeme použít jako vnitřní zateplení obvodových stěn při rekonstrukcích zaměřených na zvýšení energetické úspornosti budov. Vnitřní zateplení je vhodné např. pro památkově chráněné budovy, kde musí být zachován stávající vzhled fasády, nebo umožňuje provést zateplení pouze jednotlivé bytové jednotky případně jednotlivé místnosti. Vnitřní zateplení vede zpravidla k podstatnému zvýšení povrchové teploty a ke zkrácení doby vyhřátí místnosti od začátku vytápění. Suchá omítka Siniat z kombinovaných desek LaCombi se skládá ze sádrokartonové desky s kašírovanou vrstvou izolace z minerálních vláken dle ČSN EN nebo izolace z expandovaného polystyrenu dle ČSN EN Pro zvýšení difuzního odporu pro vodní páry, může být deska ve výrobě opatřena např. aluminiovou fólií vloženou mezi sádrokarton a izolaci. Požadavky na tepelnou ochranu budov jsou podrobně definovány v ČSN :2011. Maximální hodnota součinitele prostupu tepla pro jednotlivé stavební konstrukce je uvedena v normě ve třech úrovních požadovaná, doporučená a doporučená pro pasivní domy. Norma ČSN platí stejně jako pro nové budovy i pro rekonstrukce stávajících budov. Doporučené hodnoty by měly být aplikovány vždy, když tomu nebrání technické, legislativní nebo ekonomické překážky. Zvláštní pozornost musí být v případě vnitřního zateplení věnována ochraně proti vlhkosti, protože může dojít k posunu místa kondenzace vodní páry, a tím k následnému poškození stavebních konstrukcí. Průkaz se provádí příslušnou metodou předepsanou v ČSN Vzduchové netěsnosti způsobují pronikání vodní páry do konstrukce konvekcí, které může být podstatně vyšší než u difuze. Z tohoto důvodu má vzduchotěsnost obálky budovy, zvláště v místech prostupů a vestaveb zásadní význam. Konstrukce hrázděných budov vyžadují, vzhledem ke svým konstrukčním a stavebně-fyzikálním zvláštnostem, zvýšenou pozornost pro zabránění škodám vznikajícím vlhkostí. Další pokyny a návody pro návrh a realizaci lze kromě českých zdrojů nalézt také ve směrnici IGG č. 4 Správné provedení detailů v tepelné ochraně budov dle EnEV, modernizace se systémy suché výstavby. PŘÍKLADY REKONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY Varianta rekonstrukce 1 Ve variantě 1 je kombinovaná deska připojena k příčce. Varianta splňuje posouzení ve smyslu přirážky na tepelný most podle EnEV pro tloušťku vrstvy izolace obvodové stěny do 5 cm. Varianta rekonstrukce 2 Varianta 2 znázorňuje tepelně optimalizované řešení, ve kterém jsou sádrokartonové desky příčky odděleny v oblasti připojení. Vzniklá mezera je vyplněna izolací. Tím dochází ke zvýšení povrchové teploty. Varianta splňuje posouzení ve smyslu přirážky na tepelný most podle EnEV pro tloušťku vrstvy izolace obvodové stěny do 5 cm. Varianta rekonstrukce 3 Varianta 3 představuje nejlepší řešení z hlediska energetické úspornosti. Pro splnění požadavků ochrany proti hluku je přerušena boční cesta zvuku suchou omítkou. Varianta splňuje posouzení ve smyslu přirážky na tepelný most podle EnEV pro tloušťku vrstvy izolace obvodové stěny větší než 5 cm. Povrchové teploty si v C MW a = 240 mm a =365 mm W/(m K) MW = 0,21 MW = 0,99 MW = 0,21 MW = 0,99 Varianta rekonstrukce 1 15,5 12,2 16,4 12,8 Varianta rekonstrukce 2 15,7 12,6 16,6 13,1 Varianta rekonstrukce 3 17,6 16,5 18,0 17,0 Pro hodnocení požadavků na vnitřní povrchovou teplotu používá norma ČSN teplotní faktor vnitřního povrchu. Nejběžnější konstrukce musí ve všech místech svého vnitřního povrchu splňovat podmínku: f Rsi f Rsi,N = f Rsi,cr

21 Důležité pokyny k tepelné ochraně 21 VARIANTY REKONSTRUKCE S KOMBINOVANÝMI DESKAMI 1 AŽ 3 Varianta rekonstrukce 1 Teplotní pole 1 vnější vnitřní si 12,5 12, ,5 12,5 si Varianta rekonstrukce 1 Kontakt sádrokartonových desek s obvodovou stěnou vede ke zvýšení tepelného toku v této oblasti. Pokles povrchové teploty lze omezit přerušením kontaktu mezi opláštěním příčky a obvodovou stěnou viz Varianta 2. Popis skladby detailu: Skladba obvodové stěny: MW = 0,21 a 0,99 W/(m.K) a = 240 mm a 365 mm Lepící sádra = 0,45 W/(m.K) Izolace = 0,04 W/(m.K) Sádrokarton. deska = 0,25 W/(m.K) Stávající příčka CW 100 x 06 Sádrokarton. deska = 0,25 W/(m.K) Izolace = 0,04 W/(m.K) Sádrokarton. deska = 0,25 W/(m.K) a ,5 Varianta rekonstrukce 2 si 12,5 12, ,5 12,5 Teplotní pole 2 si Varianta rekonstrukce 2 Vyplněním spár mezi opláštěním a obvodovou stěnou izolací dojde ke snížení tepelného toku a zvýšení povrchové teploty. Další zvýšení může přinést oddělení CW profilu. Izolace spár tloušťky 10 mm vede ke zvýšení povrchové teploty až o 1,3 C. Popis skladby detailu: Skladba obvodové stěny jako Varianta 1 Stávající příčka CW 100 x 0,6 Sádrokarton. deska = 0,25 W/(m.K) Izolace = 0,04 W/(m.K) Sádrokarton. deska = 0,25 W/(m.K) vnější vnitřní Varianta rekonstrukce 3 a ,5 Varianta rekonstrukce 3 Teplotní pole 3 Tato varianta představuje nejlepší řešení z hlediska energetické úspornosti. Odsazením příčky od stěny a průběžnou izolační vrstvou se tepelné mosty sníží na minimum. Tím je současně umožněno použití větší tloušťky izolace u obvodové stěny. si si 12,5 12, ,5 12,5 Popis skladby detailu: Skladba obvodové stěny jako Varianta 1 Stávající příčka CW 100 x 06 Sádrokarton. deska = 0,25 W/(m.K) Izolace = 0,04 W/(m.K) Sádrokarton. deska = 0,25 W/(m.K) vnější vnitřní a ,5 Zdroj obrázků a příkladů: Směrnice IGG č. 4, přílohy.

22 22 Důležité pokyny k ochraně proti hluku OCHRANA PROTI HLUKU SE SUCHOU OMÍTKOU SINIAT SW41-42 A PŘEDSAZENÝMI STĚNAMI SW43-44 Všeobecné pokyny Při použití suché omítky s nalepenými sádrokartonovými deskami Siniat bez izolace, nebo s kombinovanými deskami LaCombi s izolací z polystyrenu nelze očekávat žádné znatelné zlepšení neprůzvučnosti masivní stěny. V jistých nepříznivých případech může rezonance způsobit dokonce malé zhoršení. Suchá omítka s kombinovanými deskami LaCombi MF zvyšuje neprůzvučnost masivní stěny. Nezbytné je, aby vrstva izolace probíhala celoplošně a byla těsně připojena na navazující konstrukce. Spáry ponechané pro lepší vysychání lepící sádry, musí být následně dokonale utěsněny. Průkaz neprůzvučnosti Pro všechny běžné konstrukce jsou k dispozici výsledky testů provedených v akreditovaných a uznávaných zkušebních ústavech. Průkaz hodnot zvýšení neprůzvučnosti masivní stěny přidáním předsazené stěny je převzat z DIN 4109, Příloha 1. Vliv vestaveb a připojení Vestavby případně prostupy v předsazených stěnách, např. zařizovací předměty zdravotní techniky, elektroinstalační krabice, kabelové kanály, kabelové žlaby, potrubí vzduchotechniky apod., mohou významně snížit neprůzvučnost. Zhoršení neprůzvučnosti lze obecně minimalizovat těsným provedením např. pomocí spárovacího tmelu nebo ucpávek s izolací z minerálních vláken, avšak nelze je zcela eliminovat. Systémové prvky Jako prvky systému se používají UW a CW profily, které jsou vyrobeny v souladu s normou ČSN EN Izolace z minerálních vláken v dutině stěny podle ČSN EN musí mít měrný odpor při proudění vzduchu r 5 kpa s/m 2 podle ČSN EN Veličiny v ochraně proti hluku Vážená neprůzvučnost R w (laboratorní) označuje neprůzvučnost samotné předsazené stěny bez vlivu bočních cest navazujícími konstrukcemi. Lze ji zjistit laboratorním měřením podle ČSN EN ISO 140 a je pro konstrukce Siniat uvedena v systémových tabulkách. Při výpočtech využívajících metody německé DIN 4109 se používá výpočtová hodnota R w,r, která se určí odečtením 2 db od R w. Neprůzvučnost R w (stavební) označuje hodnotu, která se stanoví jako neprůzvučnost v zabudovaném stavu včetně bočních cest pro dané navazující konstrukce a včetně případných vestaveb, prostupů apod. Obecně se určuje měřením na stavbě a slouží jako kritérium splnění požadavků normy ČSN Výše uvedená norma umožňuje ve fázi návrhu a v projektové přípravě používat pro predikci stavební neprůzvučnosti přibližných nebo výpočtových metod. Důležité pokyny pro provádění UW profily a CW připojovací profily musí být na navazující konstrukce upevněny přes připojovací těsnění. Doporučuje se také utěsnění po stranách připojovacích profilů pomocí pružného tmelu, zvláště při vyšších požadavcích na stavební neprůzvučnost. Připojení sádrokartonových desek Siniat musí být ve všech vrstvách opláštění zatmeleno nebo utěsněno pružným tmelem. V případě příček s požární odolností je ve všech vrstvách opláštění dovoleno použít výhradně tmelení spárovacím tmelem. Šrouby musí být umístěny minimálně ve vzdálenosti 5 mm od stěny profilu. Je třeba dodržet maximální dovolené vzdálenosti šroubů. Izolace musí být osazena celoplošně, těsně a zajištěna proti sesunutí.

23 Spotřeba materiálu 23 STANOVENÍ SPOTŘEBY MATERIÁLU PRO OBKLADY STĚN SW41-44 Spotřeba materiálu Pro stanovení spotřeby materiálu byly za základ položeny následující rozměry: Suchá omítka / předsazená stěna: 4,00 m x 2,50 m = 10,00 m 2. Suchá omítka SW41-42 Při menší ploše konstrukce se spotřeba zvyšuje. Snížení spotřeby při větší ploše je nepodstatné. Údaje o množství jsou stanoveny pro 1 m 2 plochy suché omítky / předsazené stěny, avšak bez zahrnutí prořezů, prostupů a otvorů. Údaje o množství upevňovacích prostředků jsou zaokrouhleny. Pro předsazené stěny s požární odolností je nutno u izolace respektovat příslušné třídy reakce na oheň, podrobnosti viz tabulky systémů. MATERIÁL OZNAČENÍ MĚRNÁ JEDNOTKA SUCHÁ OMÍTKA SW41-42 / 9,5 SW41-42 / 12,5 SW42 / 12,5 MF SUCHÁ OMÍTKA SE SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI SINIAT SW41 deska LaGyp A 9,5 m 2 1,0 A / H2 12,5 m 2 1,0 Víceúčelová deska LaPlura Classic DEFH1IR 12,5 m 2 1,0 deska LaDeko Q3 A 12,5 m 2 (1,0) Lepící sádra Pallas fix 60 kg 4 7 1) 3 6 1) Spárovací tmel Planfix fresh / Pallas fill kg 0,25 0,25 Spárovací tmel Planfix B fresh / Pallas fill B kg (0,25) (0,25) Spárovací / finální tmel Pallas deko kg (0,25) Finální tmel Pallas finish kg (0,1) (0,1) Výztužná páska (papírová nebo skelná) m (0,7) (0,7) SUCHÁ OMÍTKA S KOMBINOVANÝMI DESKAMI SINIAT SW42 Kombinovaná deska LaCombi PS A 9,5 m 2 1,0 A / H2 12,5 m 2 1,0 Kombinovaná deska LaCombi MF A / H2 12,5 m 2 1,0 Lepící sádra Pallas fix 60 kg 4 7 1) 3 6 1) 4 7 1) Spárovací tmel Planfix fresh / Pallas fill kg 0,25 0,25 0,25 Spárovací tmel Planfix B fresh / Pallas fill B kg (0,25) (0,25) (0,25) Finální tmel Pallas finish kg (0,1) (0,1) (0,1) Výztužná páska (papírová nebo skelná) m (0,7) (0,7) (0,7) 1) Závisí na druhu a nerovnostech podkladu. V závorkách jsou hodnoty pro alternativní provedení

24 24 Spotřeba materiálu Předsazené stěny s dřevěnou spodní konstrukcí SW43 MATERIÁL OZNAČENÍ MĚRNÁ JEDNOTKA TŘÍDA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI EI 15 EI 30 PŘEDSAZENÉ STĚNY S DŘEVĚNOU SPODNÍ KONSTRUKCÍ VOLNĚ STOJÍCÍ - SW43 deska LaGyp A / H2 12,5 m 2 1,0 deska LaDeko Q3 A 12,5 m 2 (1,0) protipožární deska LaFlamm DF / DFH2 12,5 m 2 1,0 2,0 / (1,0) Víceúčelová deska LaPlura Classic DEFH1IR 12,5 m 2 (1,0) (1,0) Připojovací dřevěný hranol / m 0,8 0,8 0,8 Dřevěný sloupek / m 2,0 2,0 2,0 Připojovací těsnění mm m 1,3 1,3 1,3 Natloukací hmoždinka / vrut do dřeva ks 1,6 1,6 1,6 Rychlostavební šroub TN s hr. závitem 3,9 x 35 mm ks Rychlostavební šroub TN s hr. závitem 3,9 x 45 mm ks 15 Izolace mm / kg/m 3 m 2 (1,0) (1,0) (1,0) Separační páska (alternativně) m 1,8 1,8 1,8 Spárovací tmel Planfix fresh / Pallas fill kg 0,25 0,25 0,45 Spárovací tmel Planfix B fresh / Pallas fill B kg (0,25) (0,25) (0,45) Spárovací / finální tmel Pallas deko kg (0,25) Finální tmel Pallas finish kg (0,1) (0,1) (0,1) Výztužná páska (papírová nebo skelná) m (0,7) (0,7) (0,7) PŘEDSAZENÉ STĚNY S DŘEVĚNOU SPODNÍ KONSTRUKCÍ KOTVENÉ - SW43 deska LaGyp A / H2 12,5 m 2 1,0 deska LaDeko Q3 A 12,5 m 2 (1,0) protipožární deska LaFlamm DF / DFH2 12,5 m 2 1,0 2,0 / (1,0) Víceúčelová deska LaPlura Classic DEFH1IR 12,5 m 2 (1,0) (1,0) Dřevěná lať / m 2,0 2,0 2,0 Připojovací těsnění mm m 0,5 0,5 0,5 Natloukací hmoždinka / vrut do dřeva ks 2,4 2,4 2,4 Závěs akustický / přímý ks 1,8 1,8 1,8 Rychlostavební šroub TN s hr. závitem 3,9 x 35 mm ks Rychlostavební šroub TN s hr. závitem 3,9 x 45 mm ks 15 Izolace mm / kg/m 3 m 2 (1,0) (1,0) (1,0) Separační páska (alternativně) m 1,8 1,8 1,8 Spárovací tmel Planfix fresh / Pallas fill kg 0,25 0,25 0,45 Spárovací tmel Planfix B fresh / Pallas fill B kg (0,25) (0,25) (0,45) Spárovací / finální tmel Pallas deko kg (0,25) Finální tmel Pallas finish kg (0,1) (0,1) (0,1) Výztužná páska (papírová nebo skelná) m (0,7) (0,7) (0,7) V závorkách jsou hodnoty pro alternativní provedení

25 Spotřeba materiálu 25 Předsazené stěny s kovovou spodní konstrukcí SW44 MATERIÁL OZNAČENÍ MĚRNÁ JEDNOTKA TŘÍDA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI EI 15 EI 30 EI 30 EI 45 EI 60 PŘEDSAZENÉ STĚNY S KOVOVOU SPODNÍ KONSTRUKCÍ VOLNĚ STOJÍCÍ - SW44 deska LaGyp A / H2 12,5 m 2 1,0 2,0 / (1,0) deska LaDeko Q3 A 12,5 m 2 (1,0) (1,0) protipožární deska LaFlamm DF / DFH2 12,5 m 2 2,0 / (1,0) protipožární deska LaFlamm DF / DFH2 15 m 2 1,0 2,0 Víceúčelová deska LaPlura Classic DEFH1IR 12,5 m 2 (1,0) (1,0) Připojovací profil UW / m 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Stěnový profil CW / m 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Připojovací těsnění mm m 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Natloukací hmoždinka / vrut do dřeva ks 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Rychlostavební šroub TN 3,9 x 25 mm ks Rychlostavební šroub TN 3,9 x 35 mm ks Rychlostavební šroub TN 3,9 x 45 mm ks 15 Izolace mm / kg/m 3 m 2 (1,0) (1,0) (1,0) (1,0) (1,0) Separační páska (alternativně) m 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Spárovací tmel Planfix fresh / Pallas fill kg 0,25 0,45 0,25 0,45 0,45 Spárovací tmel Planfix B fresh / Pallas fill B kg (0,25) (0,45) (0,25) (0,45) (0,45) Spárovací / finální tmel Pallas deko kg (0,25) (0,45) Finální tmel Pallas finish kg (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) Výztužná páska (papírová nebo skelná) m (0,7) (0,7) (0,7) (0,7) (0,7) PŘEDSAZENÉ STĚNY S KOVOVOU SPODNÍ KONSTRUKCÍ KOTVENÉ - SW44 deska LaGyp A / H2 12,5 m 2 1,0 2,0 / (1,0) deska LaDeko Q3 A 12,5 m 2 (1,0) (1,0) protipožární deska LaFlamm DF / DFH2 12,5 m 2 2,0 / (1,0) protipožární deska LaFlamm DF / DFH2 15 m 2 1,0 2,0 Víceúčelová deska LaPlura Classic DEFH1IR 12,5 m 2 (1,0) (1,0) Připojovací profil UW / m 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Stěnový profil CW 50/50 m 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Profil CD 60/27 m (2,0) (2,0) (2,0) (2,0) (2,0) Připojovací těsnění mm m 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Natloukací hmoždinka / vrut do dřeva ks 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Závěs akustický / přímý ks 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Rychlostavební šroub TN 3,9 x 25 mm ks Rychlostavební šroub TN 3,9 x 35 mm ks Rychlostavební šroub TN 3,9 x 45 mm ks 15 Izolace mm / kg/m 3 m 2 (1,0) (1,0) (1,0) (1,0) (1,0) Separační páska (alternativně) m 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Spárovací tmel Planfix fresh / Pallas fill kg 0,25 0,45 0,25 0,45 0,45 Spárovací tmel Planfix B fresh / Pallas fill B kg (0,25) (0,45) (0,25) (0,45) (0,45) Spárovací / finální tmel Pallas deko kg (0,25) (0,45) Finální tmel Pallas finish kg (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) Výztužná páska (papírová nebo skelná) m (0,7) (0,7) (0,7) (0,7) (0,7) V závorkách jsou hodnoty pro alternativní provedení

26 26 Popisy položek soupisu prací POPISY POLOŽEK SOUPISU PRACÍ Popisy položek soupisu prací suchá omítka a předsazené stěny SW41-44 Pol. č. Popis položky Množství Jednot. cena Celk. cena Suchá omítka se sádrokartonovými deskami jako obklad stěn podle DIN 18181, Podklad: Výška obkladu: mm Upevnění obkladu lepící sádrou Obklad: jednovrstvý, sádrokartonovými deskami Siniat LaGyp A 9,5 / LaGyp A / H2 12,5 alternativně LaDeko A 12,5 / LaPlura Classic DEFH1IR 12,5 Kvalita povrchu: Q 1 / 2 / 3 / 4 Výrobce / výrobek: Suchá omítka Siniat SW41 m² Kč Kč Suchá omítka s kombinovanými deskami jako obklad stěn podle DIN 18181, Podklad: Výška obkladu: mm Upevnění obkladu lepící sádrou Obklad: jednovrstvý, kombinovanými deskami Siniat LaCombi PS A / H2 alternativně LaCombi MF A / H2 Kvalita povrchu: Q 1 / 2 / 3 / 4 Výrobce / výrobek: Suchá omítka Siniat SW42 m² Kč Kč Předsazená stěna bez / s jednostrannou požární odolností EI 15 / EI 30 volně stojící / kotvená Dřevěná spodní konstrukce Tloušťka stěny: mm, výška stěny: mm Oblast použití: 1 / 2 Vážená vzduchová neprůzvučnost laboratorní (ČSN EN ISO 140-3): R w : db Pevné připojení k bočním stěnám a stropu Izolace z minerálních vláken (ČSN EN 13162) Tloušťka: mm, Objemová hmotnost: kg/m 3 Opláštění: jednovrstvé / dvouvrstvé sádrokartonovými deskami Siniat LaGyp A 12,5 / LaFlamm DF 12,5 alternativně LaGyp H2 12,5 / LaFlamm DFH2 12,5 nebo LaDeko A 12,5 / LaPlura Classic DEFH1IR 12,5 Kvalita povrchu: Q 1 / 2 / 3 / 4 Výrobce / výrobek: Předsazená stěna Siniat SW43 m² Kč Kč Předsazená stěna s jednostrannou požární odolností EI 15 / EI 30 / EI 45 / EI 60 volně stojící / kotvená Kovová spodní konstrukce z CW / CD profilů Tloušťka stěny: mm, výška stěny: mm Oblast použití: 1 / 2 Vážená vzduchová neprůzvučnost laboratorní (ČSN EN ISO 140-3): R w : db Pevné připojení k bočním stěnám a stropu Izolace z minerálních vláken (ČSN EN 13162) Tloušťka: mm, Objemová hmotnost: kg/m 3 Opláštění: jednovrstvé / dvouvrstvé sádrokartonovými deskami Siniat LaGyp A 12,5 / LaFlamm DF 12,5 / LaFlamm DF 15 alternativně LaGyp H2 12,5 / LaFlamm DFH2 12,5 / LaFlamm DFH2 15 nebo LaDeko A 12,5 / LaPlura Classic DEFH1IR 12,5 Kvalita povrchu: Q 1 / 2 / 3 / 4 Výrobce / výrobek: Předsazená stěna Siniat SW44 m² Kč Kč Poznámka: Nehodící se škrtněte.

27 Zulagepositionen 27

28 DALŠÍ DOTAZY? TECHNICKÁ PODPORA Po až Čt hod Pá hod Telefon / Fax / SINIAT GMBH Frankfurter Landstraße 2-4 D Oberursel T / F / S-106/2.000/ TVAROVKY ZÁKAZNICKÝ SERVIS Po až Čt hod Pá hod Telefon / Fax / PODPORA ČESKÁ REPUBLIKA Siniat GMBH Kostelecká 879/59 CZ Praha 9 T T Obsah a údaje této brožury byly zpracovány dle nejlepšího vědomí a odpovídají aktuálnímu stavu techniky. Technické změny jsou vyhrazeny. Platí aktuální znění (stav: měsíc/rok). Uvedené vlastnosti systémů Siniat jsou podmíněny použitím výrobků a materiálů, doporučených v této brožuře. Údaje o spotřebě, množství a provedení jsou založeny na zkušenostech. Netypické a výjimečné případy nejsou brány v úvahu, proto nemůže být za uvedené informace přebírána ani jakákoliv záruka. - zertifiziert. PEFC/ Stav: duben 2015

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

L51- L52. Systémy stropních podhledů Lafarge. Samostatné zavěšené podhledy, samostatné obklady stropů

L51- L52. Systémy stropních podhledů Lafarge. Samostatné zavěšené podhledy, samostatné obklady stropů L51- L52 Systémy stropních podhledů Lafarge. Samostatné zavěšené podhledy, samostatné obklady stropů 1 Systémy stropních podhledů Lafarge Gips vysoce bezpečné a estetické. Obsah 3 4-7 8-9 10-16 17-18 19

Více

SUCHÁ STAVBA V PRAXI. Odborné provádění

SUCHÁ STAVBA V PRAXI. Odborné provádění SUCHÁ STAVBA V PRAXI Odborné provádění 02 Obsah KDE CO NAJDETE 04 05 06 09 10 11 12 13 15 23 28 37 45 50 Siniat Stavební fyzika Požární a tepelná ochrana, ochrana proti hluku Druhy desek a provedení hran

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Suchá stavba. v praxi. Příručka pro suchou vnitřní stavbu ze sádrokartonu

Suchá stavba. v praxi. Příručka pro suchou vnitřní stavbu ze sádrokartonu Suchá stavba v praxi Příručka pro suchou vnitřní stavbu ze sádrokartonu GIPS Normy pro sádrokartonové desky: DIN 18 180 ÖNORM B 3410 ČSN 73 0862 ČSN 73 0863 Certifikace sádrokartonových desek Lafarge v

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby

Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby Obsah požární strana Úvod 4 5 Základní pojmy 6 7 Příčky Rigips sádrokartonové EI 15 EI 120 8 14 Vysoké příčky Rigips EI 60 EI 90 15 16 Maximální výšky

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého F146 01/2014 F146 - suchá podlaha pro každého Co všechno potřebujete? 1. 2. 3. 4. Materiál 1. desky Knauf F146 2. tmel Fugenfüller Leicht 3. tmel Uniflott 4. minerální obvodový pásek 5. (podsyp) potřebné

Více

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků K 25 07/2007 K 25 Obkla Knauf Fireboar - ocelových sloupů a nosníků K 252 - Knauf Fireboar Obklay ocelových nosníků - se sponí konstrukcí - bez sponí konstrukce K 253 - Knauf Fireboar Obklay ocelových

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Knauf ochrana před požárem 3/2010 Předmluva Jako každý rok je nové vydání katalogu Knauf 2010 opět o něco kvalitnější a uživatelsky

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 101 Hmoždinky HM PE... 101 Hmoždinky HL... 101 Hmoždinky HS... 102 Hmoždinky HN... 102 Příchytky Distanční... 102 Řadové... 102 Oboustranné... 103 Jednostranné... 103

Více

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA IZOLACE puren PIR Prezentující : Luděk Kovář SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, mechanicky kotvená, [U=0,22

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému 1. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE Základní prvky fasádního systému

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL 2 UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Upevňovací materiál Hmoždinky HM... -3 Hmoždinky HM PE... -3 Hmoždinky HL... -3 Hmoždinky HS... - Hmoždinky HN... - Příchytky distanční... - Příchytky řadové...

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5 Obsah katalogu obsah 3 do SDK standard 4 do SDK pod obklad 5 do zdiva standard 6 do zdiva pod obklad 7 Protipožární revizní dvířka do SDK 8 Protipožární revizní dvířka do zdiva 9 do fasádních systémů 10

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o.

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Výroba a montáž Výroba jednotlivých částí domu probíhá ve výrobních halách v Rýmařově. Zde se za pomoci moderní automatické výrobní linky připravují obvodové

Více

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

Tepelné mosty v pasivních domech

Tepelné mosty v pasivních domech ing. Roman Šubrt Energy Consulting Tepelné mosty v pasivních domech e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 96 54 Sdružení Energy Consulting - KATALOG TEPELNÝCH MOSTŮ, Běžné detaily - Podklady pro

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů IZOLAČNÍ DSKY IZOLAČNÍ DSKY 3.. IZOLAČNÍ DSKA Izolační deska je pro systémy podlahového vytápění nesmírně důležitá. její funkcí je: omezit rozptyl tepla směrem dolů snížit tepelnou hmotnost (setrvačnost)

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 Zbraslav

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 Zbraslav Ceník fermacell 2015 / CZK / určeno pouze pro distributory Desky fermacell a příslušenství Ceny jsou platné od 20. 6. 2015 do odvolání. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl 1 systémová rodina se rozšiřuje systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. Posuvně-zdvihací systém

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

7 Hmoždinky pro deskové materiály

7 Hmoždinky pro deskové materiály Kovová hmoždinka... Sklopná hmoždinka K, KD, KDH, KM... Hmoždinka pro deskové materiály PD... Hmoždinka pro sádrokarton GK... Kovová hmoždinka pro sádrokarton GKM... 28 290 294 296 298 286 Kovová hmoždinka

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 -Zbraslav

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 -Zbraslav Ceník fermacell 2014 / EUR / určeno pouze pro distributory Desky fermacell a příslušenství Ceny jsou platné od 1. 3. 2014 do odvolání. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ Funkční řešení ZÁKLADOVÉ KALICHY A PATKY Použití a konstrukce: - Založení železobetonových sloupů skeletů, ale případně i ocelových sloupů - Založení a kotvení libovolných

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad.

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad. www.renol.cz 1. Základní údaje Instalace plastových palubek není složitá a zvládne ji každý zdatný kutil (nebo se můžete obrátit na autorizované partnery společnosti RENOL CZ). Jednotlivé plastové palubky

Více

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení www.reca.cz Zásuvný systém pro sklad, dílny, provozy jednostranně použitelné, nastavitelné díky příčnému vyztužení Závěsné konzole pro rohové řešení zástrčný

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více