Zuzana Gabrhelíková Sečanská

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zuzana Gabrhelíková Sečanská"

Transkript

1 Zuzana Gabrhelíková Sečanská

2 Nancy Devlin David Parkin 2002

3 Základní otázky které si studie pokládá Jak se důkazy nákladové efektivnosti používají při vytváření úsudků o peněžní hodnotě zdravotnických technologii. A jak se berou v úvahu (pokud se vůbec berou) i jiné faktory než nákladová efektivnost.

4 Úvod Studie rozebírá práh peněz za QALY stanovený NICE pro hodnocení nových technologii v NHS Cíl studie: analyzovat v materiálech NICE - práh nákladové efektivity - kompromisy mezi efektivnosti nákladů a dalšími faktory NICE stanovila práh /QALY Využití regresní analýzy Data vybrána z 51 rozhodnutí NICE Sběr dat: 2002

5 Práh hraniční cost/qaly V nejjednodušším případě je práh přesný a hraniční cost/qaly je přesně dáno. Když je hodnota CQG překročena je zamítnuta, když zůstane pod prahem je akceptována.

6 Ostatní faktory Existence jiných faktorů, než nákladové efektivity může znamenat, že ve skutečnosti žádný práh neexistuje každá nová technologie má konečnou pravděpodobnost, že bude přijata nebo zamítnuta bez ohledu na její CQG, pokud jsou její ostatní faktory natolik důležité, aby převýšily jeho efektivitu nákladů. V rozmezí mezi dvěma případy rozhodovaní při stejné cost effectivness může jeden případ profitovat z toho ze jsou u něj i jiné cíle, které jsou v ten daný moment pokládány za relevantní.

7 Rozostřený práh QUALY s ohledem na ostatní faktory

8 Tři důvody ovlivnění prahu v praxi Rozhodování o přijetí nebo odmítnutí nové technologie je závislá na širším souboru cílů než samotná maximalizace zdravotního profitu z NHS rozpočtu. Práh efektivnosti nákladů může být rozdílný podle toho kdo má motiv provést investici či jí zamítnout. Práh může být ovlivněn rozhodovetelovou reakcí na nejistoty ohledně důkazů nákladové efektivnosti

9 Posun může být značný v závislosti na tom kdo má motiv provést investici či jí zamítnout

10 Hranici může posouvat rozhodovatelova nejistota Osvědčená léčba Prospěch pochybnosti

11 Data 39 technologií 51 kladných i záporných rozhodování Jednotná metoda přípravy dat na počátku data značně nekonzistentní Nevýhoda pouhé přiblížení se k informacím, které byly skutečně brány NICE v úvahu. Po kompletaci zdrojových dat zpětná vazba s NICE Na konci KONZISTENTNI data připravená k analýze

12 Regresní křivka proložená rozhodnutími Závislá proměnná ROZHODNUTÍ binární výběr mezi 0 (ANO) a 1 (NE) Nezávislé proměnné ICER (incremental cost-effectivness ratio) tj. QCG (cost/qaly) je-li uvedena CLYG (cost per life year gained) není-li QCG uvedena. NEJISTOTA přibližně poměr šíře intervalu spolehlivosti a střední hodnoty čísla ICER

13 Další nezávislé proměnné JINÁ LÉČBA 1 není jiná léčba; 0 existuje jiná léčba OSTATNÍ FAKTORY 1 - zpráva z rozhodování obsahuje konkrétní zmínku o dalších proměnných, které ovlivňují rozhodovatelovo doporučení (např. závažnost stavu, krátká délka života, atd.), 0 - neobsahuje BŘEMENO (ZATÍŽENÍ) nemocnost, vyjádřená počtem lidí postižených stavem, kterého se volba týká, na 1000 případů. DOPAD - vyjadřuje dopad na rozpočet NHS v mil. liber. Je-li čistý dopad k dispozici, je použit; pokud není, je použit alespoň dopad samotné technologie. Pokud je znám rozsah, bere se průměr

14 NEJISTOTA - příklady Orlistat (rozhodnutí 22) NICE se zdála přípustná prahová hodnota až proto předpokládá akceptaci intervence Jiná zpráva stanovuje směrné číslo pro tento ICER hodnotu Výrobci odhadují dokonce méně než NICE Interferon beta (Rozhodnutí 32) Pro jednu klinickou skupinu až Pro druhou až škála CQG indikována NICE jako spolehlivý důkaz je JAK TEDY ROZHODNOUT???

15 Další příklad Temozolomide (rozhodnutí 23) odmítla NICE jako léčbu první volby rakoviny mozku kvůli neexistenci důkazu o účinnosti, ale přijala ho jako léčbu druhé volby

16 Problémy při analýze analýza předpokládá, že zdroje nejistoty v datové základně jsou stejné pro všechna rozhodnutí, nebo že NICE nerozlišuje mezi různými druhy nejistoty. (Nejistota ohledně efektivity údajů vyplývá například z omezeného počtu zkoušek, testování malého rozsahu, nebo zkoušek s nereprezentativními vlastnostmi pacienta) Jedno rozhodnutí pro více klinických skupin, pro které je tato technologie doporučena, ale třeba také pro ty, pro které není. Pokyny v těchto případech vlastně vyjadřují více než jedno rozhodnutí

17 Problémy při analýze NICE při propočítávání nákladů není důsledná: někdy zahrnuje pouze náklady na pacienta (např. technické zhodnocení interferonu beta u roztroušené sklerózy), někdy používá i jiné náklady veřejného sektoru než na NHS (například sociální péče). CQG nelze přímo srovnávat mezi případy v každém případě může byt jiný práh V analýze to může zkreslit ICER Z hodnotících zpráv není vždy jasné, které faktory byly NICE brány skutečně do úvahy

18 Modelování Rozdělení rozhodnutí NICE: cost effectiveness k dispozici: ANO x NE cost effectiveness k dispozici dále dělíme: PŘIJATO x ZAMÍTNUTO Byly zkoumány zjevné důvody odmítnutí nebo přijetí Nyní aplikována logistická regresní analýza Některé vstupy modelů byly odhadnuty

19 Modelování Strategie: sestavit model zahrnující všechny proměnné Proměnná OTHER FACTORS nemohla byt použita (údaje byly jen částečně přijaty a jen pro některé CE tím OTHER FACTORS ztratilo sílu) Proměnná IMPACT byla k dispozici pouze pro omezenou sadu rozhodnutí, která bohužel navíc patří mezi čtyři ze sedmi odmítnutí Kde chyběly důkazy o CLYG nebo CQG technologie rozděleny na přijaté a zamítnuté. léčba, která je považována za nejvhodnější (např. endoprotézy) x přijatelná hodnota za peníze. efektivnost nákladů dokázána jiným způsobem například náklady za rok remise.

20 Seznam rozhodnutí NICE (ICER k dispozici)

21 Případy rozhodování pro které neexistoval ICER

22 Modelování

23 Pravděpodobnostní práh nákl. ef. pro rozhodnuti NICE dle typu modelu

24 Výstupy z analýzy Efektivita nákladů, společně s nejistotou a zatížením nemocí, vysvětluje rozhodnutí NICE lépe než nákladová efektivnost samostatně Výsledky studie naznačují poněkud vyšší hranici cost/qaly než hranice uvedená NICE jako liber Nejasný v tomto kontextu zůstává i přesný význam rozsahu ceny za QALY! Údaje citované v pokynech nemohou být lokalizovány jen z některého z technických posudků, které NICE měla na podporu svého rozhodnutí Nejvíce NICE při rozhodování ovlivnila hodnota QCG

25 Výstupy z analýzy Potvrdilo se, že zamítavá rozhodnutí jsou v případech, kde existuje jasný důkaz, že jejich technologie není efektivní, nebo velmi nejasné důkazy o tom, že je efektivní. (1, 23) Také není žádný důkaz o údajném rozsahu! Dvě rozhodnutí jsou odmítnuta pod tímto prahem, pět přijatých rozhodnutí nad ním, a všechna rozhodnutí v něm jsou přijímána - a to v horní části rozsahu. Analýza naznačuje práh poněkud vyšší než , který NICE veřejně identifikovala

26 Vraťme se ke grafům z pohledu Typ prahu na obrázku 2 může být identifikován, Ale rozsah by byl mezi dolní hranici a horní hranici této analýzy Typ prahu na obrázku 1 nelze identifikovat, protože v analýze jsou odmítnutí, která mají nižší ICER než některé akceptované.

27 K zamyšlení Studie se domnívá, že když jsou technologie placeny z daní prostřednictvím NHS, neměla by NICE dávat doporučení, co má tedy NHS platit kdo tedy? Studie ukazuje, že není jasné, jak bude NICE rozhodovat v případě technologie sice levnější, ale také méně účinné, než je technologie v praxi Studie podporuje myšlenku prahu jako pravděpodobnosti - spíše než jednoho čísla

28 Děkuji za pozornost!

29 Pravděpodobnostní práh nákl. ef. pro rozhodnuti NICE dle typu modelu měl osvětlit použití rozsahu prahových hodnot

30 References Zejména lokální doporučení pro hodnocení technologii Články vztahující se k práci NICE Články vztahující se k ekonomickým a etickým aspektům stanovení prahu Auto citace

Zdraví ve všech politikách

Zdraví ve všech politikách Zdraví ve všech politikách Zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZDRAVÍ 1 Titul: Zdraví ve všech politikách - zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu doprava, územní

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

Doprava a využití území 1

Doprava a využití území 1 Doprava a využití území 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových kurzů a učebních

Více

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice Analýza celoživotního dopadu veřejného důchodového pojištění v České republice Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu č. 402/07/0823 financovaného GA ČR Stanislav Klazar Barbora Slintáková Katedra

Více

Popis metody a výsledky výzkumu. etnického složení žáků. bývalých zvláštních škol v ČR

Popis metody a výsledky výzkumu. etnického složení žáků. bývalých zvláštních škol v ČR Popis metody a výsledky výzkumu etnického složení žáků bývalých zvláštních škol v ČR v roce 2011/2012 Obsah A. Teoretická východiska sběru etnických dat...3 1. Význam shromažďování etnických dat...3 2.

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Bezdomovství v ČR: Zdravotní stav bezdomovců a jeho determinanty 4/4 - loga barevně - přesázet Miroslav Barták Tento projekt je součástí Tento IPRM projekt Ústí

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2013 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova@fd.cvut.cz Došlo 27. 3. 2013, upraveno 7. 6. 2013, přijato

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových

Více

Očekávané dopady změn sazeb DPH na rozpočty krajů 1

Očekávané dopady změn sazeb DPH na rozpočty krajů 1 Shrnutí Studie pro potřeby ERAK Očekávané dopady změn sazeb na rozpočty krajů 1 20.4. 2012 LIBOR DUŠEK, PETR JANSKÝ Předložená studie byla vypracována pro potřeby Ekonomické rady Asociace krajů, na základě

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti zpráva z empirického výzkumu Lucie Vidovićová, Ladislav Rabušic Spoluautorka přílohy: Martina Prinzová VÚPSV Praha výzkumné centrum

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol.

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. Praha 2003 OBSAH : SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU A JEHO VÝZNAM... 6 1.1. ZADÁNÍ PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ CÍLE... 6 1.2.

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízeních a jiných neinstitucionálních forem péče

Více

Národní program snižování emisí České republiky

Národní program snižování emisí České republiky Národní program snižování emisí České republiky Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Dne: 11. června 2007 1 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU. Změna klimatu 2007: Fyzikální základy

MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU. Změna klimatu 2007: Fyzikální základy MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU Změna klimatu 2007: Fyzikální základy Příspěvek Pracovní skupiny I ke Čtvrté hodnotící zprávě Mezivládního Panelu změny klimatu (IPCC) Shrnutí pro politické představitele

Více

Komunikační kampaně o bezpečnosti provozu

Komunikační kampaně o bezpečnosti provozu Komunikační kampaně o bezpečnosti provozu Návod na vytváření, realizaci a hodnocení (zkrácená verze) Campaigns and Awareness-Raising Strategies in Traffic Safety ON THE MOVE Za bezpečnější provoz na evropských

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více