VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLOMOUC, ŘEZNÍČKOVA 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok Zpracoval: Mgr. Miloslav Palát ředitel školy Dne:

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PŘEHLED ÚDAJŮ O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘEHLED PROSPĚCHU, CHOVÁNÍ A DOCHÁZKY VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚDAJE O ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ HODNOCENÍ ŠVP DEJME ŠANCI VŠEM HODNOCENÍ PLÁNU EVVO HODNOCENÍ ICT PLÁNU ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI SOUTĚŽE ŠKOLNÍ AKCE PROJEKTOVÉ DNY Projektový den Den Země Projektový den Pravěk Soutěžní projektový den Projektový den Vzpomínky na Afriku KROUŽKY ŠKOLNÍ DRUŽINA MATEŘSKÉ ŠKOLY MŠ HODOLANSKÁ 4, MŠ ŘEZNÍČKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA PURKYŇOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBORITŮ VÝSLEDKY KONTROL PROVEDENÉ ŠÚ, ČŠI, NKÚ, KONTROLY PROVEDENÉ JINÝMI KONTROLNÍMI NEBO INSPEKČNÍMI ORGÁNY PŘÍLOHY PROTOKOL AUDITU MŠMT VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK FOTOGALERIE Základní škola Mateřská škola Hodolanská a Řezníčkova Mateřská škola Purkyňova Mateřská škola Táboritů... 1

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Adresa školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1, příspěvková organizace Řezníčkova 1, Olomouc IČ Bankovní spojení /0100 DIČ CZ Telefon E mail Webová adresa Právní forma Název zřizovatele Resortní identifikátor Vedení školy ID datové schránky reznickova.cz reznickova.cz Příspěvková organizace Magistrát města Olomouce Ředitel školy: Mgr. Miloslav Palát Zástupce ředitele školy: Mgr. Romana Jadrníčková wjtmf35 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol. Právním subjektem je škola od Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou, ekologickou a rodinnou výchovu žáků. Připravuje žáky pro další studium a praxi. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 zahrnuje základní školu, 3 mateřské školy a školní jídelnu. Základní škola je úplná, má 9 ročníků a dělí se na první a druhý stupeň. 1. stupeň tvoří 1. až 5. ročník počet tříd 5 2. stupeň tvoří 6. až 9. ročník počet tříd 4 Od v rámci organizačních změn byly k naší škole přiřazeny 3 mateřské školy MŠ Hodolanská 4, MŠ Purkyňova 3, MŠ Táboritů 36 celkem 6 tříd a od další školku zřízenou v budově naší základní školy MŠ Řezníčkova s kapacitou 25 dětí. Celkem měla škola ve školním roce 2013/ tříd ZŠ, 2 oddělení ŠD, 7 tříd MŠ. Vyučování probíhá dle ŠVP a programu Základní škola. Třídy i školní družina se naplňují do počtu 30 žáků. 2

4 Ředitel školy dělí třídy na skupiny v souladu s učebním plánem. Počet skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Členy pedagogické rady jsou všichni pedagogičtí zaměstnanci školy. Ředitel školy vydává po projednání se zaměstnanci školy a se souhlasem pedagogické rady řád školy, schvaluje řád odborných učeben. ZŠ spolupracuje s dětským lékařem, dětským zubním lékařem (ordinace je umístěna v budově školy), Krajskou hygienickou stanicí, PPP. Součástí školy je i školní družina, která má 2 oddělení. Součástí školy je i školní jídelna 13 zaměstnanců. Součástí školy jsou 4 mateřské školy 19 zaměstnanců. Ředitel školy a všichni zaměstnanci zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech souvisejících s výchovou a vzděláváním. Současně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví a kontroluje jejich dodržování. 2. UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dejme šanci všem: ročník. Od byla provedena ve ŠVP ZV Dejme šanci všem změna výuka anglického jazyka od 1. třídy (viz. str. 4,5 výroční zprávy 2011/2012). Od byla provedena ve ŠVP ZV Dejme šanci všem změna výuka druhého cizího jazyka (německý jazyk) od 7. třídy Učební plán ročníkový 1. stupeň Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika 1 1 Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Celkem základní dotace

5 Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku Nepovinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Individuální logopedická péče stupeň Povinné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku Nepovinné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4

6 3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH 3.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vedení školy: Ředitel školy: Mgr. Miloslav Palát 1. stupeň Zástupce ředitele školy: Mgr. Romana Jadrníčková 2. stupeň M VT Třídní učitelé: 1. A Mgr. Pavla Kulštrunková 1. stupeň, Aj 2. A Mgr. Eva Kristková 1. stupeň 3. A Mgr. Kateřina Kvapilová 1. stupeň 4. A Mgr. Radmila Klásková 1. stupeň, spec. pedagog 5. A Mgr. Radka Smolková 1. stupeň, spec. pedagog 6. A PhDr. Miroslava Jánová Př, Ov, RJ, AJ 7. A Mgr. Martin Slovák F, Tech. výchova 8. A Mgr. Zuzana Sobotková ČJ, Ov 9. A Mgr. Zuzana Šeredová AJ, D Netřídní učitelé: Hana Petříková Lenka Vychodilová Mgr. Veronika Ješátková Mgr. Tereza Macháčková Př, Tv ČJ, Hv M, Vz asistentka pedagoga 3.2. ŠKOLNÍ DRUŽINA Věra Handlířová vychovatelka Alena Zmrzlíková vychovatelka 5

7 3.3. MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Hodolanská 4: Vedoucí učitelka: Ličmanová Jana Učitelky: Habáňová Hana Velíšková Jiřina Selucká Daniela Školnice: Vaculková Iveta Mateřská škola Řezníčkova 1: Vedoucí učitelka: Ličmanová Jana Učitelky: Vodáková Hana Zatloukalová Pavla Školnice: Neplechová Jitka Mateřská škola Purkyňova 3: Vedoucí učitelka: Marečková Ludmila Učitelky: Bc. Bartoňová Kateřina Sklenovská Jarmila Kašpárková Pavlína Školnice: Ciprisová Renata Uklizečka: Moserová Zdenka Mateřská škola Táboritů 36: Vedoucí učitelka: Hirnerová Sylva Učitelky: Chovancová Jaroslava Chvostková Lenka Školnice: Procházková Petra 6

8 3.4. ŠKOLNÍ JÍDELNA Austová Anežka Buberníková Marta Doležalová Hana Kasalová Alena Kolářová Marie Melounová Marie Nádvorníková Lenka Steigrová Pavla Šebestová Dana Urbánková Ivana Valentová Martina Voráčová Jana Zlínská Lenka vedoucí školní jídelny kuchařka kuchařka samostatný referent pracovnice provozu pracovnice provozu pracovnice provozu kuchařka pracovnice provozu kuchařka pracovnice provozu pracovnice provozu vedoucí kuchařka PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI Zemková Pavla Řezníčková Tereza Zelinka Jaroslav Hrubá Margita Tóthová Dáša Česnová Ljuba účetní, hospodářka administrativní pracovník školník uklízečka uklízečka uklízečka Zaměstnanců celkem: 57 (ZŠ = 23, ŠJ 13, MŠ 18, MD 3) z toho mužů: 3 žen: 54 Pedagogičtí zaměstnanci celkem: 31 z toho učitelé ZŠ: 15 vychovatelé: 2 asistent pedagoga 1 učitelky MŠ 13 Dělnická povolání: 21 THP: 5 Celkem: 57 7

9 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis do l. tříd: Přijímací řízení na střední školy: Přehledné údaje o žácích k Třída učitel počet žáků počet chlapců počet dívek l.a Mgr. Kulštrunková Pavla A Mgr. Kristková Eva A Mgr. Kvapilová Kateřina A Mgr. Klásková Radmila A Mgr. Smolková Radka Celkem 1. stupeň A PhDr. Miroslava Jánová A Mgr. Msrtin Slovák A Mgr. Zuzana Sobotková A Mgr. Šeredová Zuzana Celkem 2. stupeň 80 Celkem ZŠ 202 Povinnou školní docházku ukončilo: 9.A 15 8.A 1 Celkem: 16 žáků Služby školní jídelny využívalo žáků: tř. 105 žáků tř. 65 žáků Celkem: 170 žáků Školní družinu navštěvovalo 60 žáků. 8

10 5. PŘEHLED ÚDAJŮ O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Počet žáků celkem 202 z toho prospělo 90 prospělo s vyznamenáním 109 neprospělo 3 vykonalo opravnou zkoušku 0 neklasifikován 0 Počet žáků 9.tř. celkem 15 z toho přijatých na gymnázia 2 přijatých na SOŠ 5 přijatých na SOU 8 Počet žáků 5.tř. celkem 25 z toho přijatých na víceletá gymnázia 0 Počet žáků 7.tř. celkem 27 z toho přijatých na víceletá gymnázia 0 Počet pochval TU 151 pochval ŘŠ 2 důtek TU 17 důtek ŘŠ 18 snížených známek z chování 2 12 snížených známek z chování 3 0 omluvených hodin neomluvených hodin 91 9

11 6. PŘEHLED PROSPĚCHU, CHOVÁNÍ A DOCHÁZKY TŘÍDA POČET PROS. VYZN. NEPR. DŮTKY CHOVÁNÍ ABSENCE průměr průměr na na TU ŘŠ 2.ST 3.ST OML. NEOML. ž. oml. ž. neoml. 1.A ,48 0,00 2.A ,48 0,00 3.A ,33 0,00 4.A ,19 0,00 5.A ,28 2,44 6.A ,38 0,00 7.A ,03 0,44 8.A ,90 0,90 9.A ,66 0,00 celk ,76 0,45 7. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Přijímací řízení proběhlo ve dnech Všichni žáci 9. třídy byli umístěni na středních školách. Tabulka úspěšnosti 9. A 15 žáků třídní učitelka Mgr. Zuzana Šeredová škola zájemci přijato úspěšnost Gymnázium 2 SOŠ 5 SOU 3 leté 7 SOU 4 leté 1 Žáci 7. třídy 27 žáků třídní učitel Mgr. Martin Slovák škola zájemci přijato úspěšnost Dvojjazyč. gymnáz % Žáci 5. třídy 25 žáků třídní učitelka Mgr. Radka Smolková škola zájemci přijato úspěšnost Vícel. gymnázium % Celkově žáci 9. a nižších ročníků Škola zájemci přijato úspěšnost Gymnázium 2 SOŠ 5 SOU 3 leté 9 SOU 4 leté 1 10

12 8. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Jméno Název školení Školící firma Věra Handlířová Pohybové kompendium pro vychovatele Univerzita Palackého v Olomouci Mgr. Romana Jadrníčková PhDr. Miroslava Jánová Profesní průprava zástupců ředitele Etická výchova 2 Základní témata etické výchovy Změny v zákoníku práce vyvolané novým občanským zákoníkem ve školské praxi Školní řád jako hlavní nástroj pravidel ve škole Kurz první pomoci zaměstnanců ve školství Google Apps ve škole I. Etická výchova 2 Základní témata etické výchovy Národní institut pro další vzdělávání Cyrilometodějské gymnázium a Mateřská škola v Prostějově PARIS vzdělávací agentura s. r. o. Národní institut pro další vzdělávání Služby požární ochrany a BOZP Akademie moderního vzdělávání, o.p.s. Cyrilometodějské gymnázium a Mateřská škola v Prostějově Mgr. Veronika Ješátková Mgr. Radmila Klásková Kurz první pomoci zaměstnanců ve Služby požární ochrany a školství BOZP Řešení výchovných a kázeňských Sluňákov Centrum problémů ekologických aktivit Finanční gramotnost I (základní kurz) Pod stromem, s. r. o. Cyrilometodějské Etická výchova 2 Základní témata gymnázium a Mateřská etické výchovy škola v Prostějově Odborná exkurze do Velké Británie za Sluňákov Centrum místní enviromentální výchovou a ekologických aktivit přírodou Nástroje pro tvorbu elektronických materiálů do výuky ČJ DESCARTES, v. o. s. Praktické využití internetu ve výuce českého jazyka a lit. DESCARTES, v. o. s. Cyrilometodějské Etická výchova 2 Základní témata gymnázium a Mateřská etické výchovy Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí škola v Prostějově Národní institut pro další vzdělávání 11

13 Mgr. Eva Kristková Kurz první pomoci zaměstnanců ve Služby požární ochrany a školství BOZP Akademie moderního Jak na genetickou metodu? vzdělávání, o.p.s. Integrované dítě v hodinách českého jazyka DESCARTES, v. o. s. Cyrilometodějské Etická výchova 2 Základní témata gymnázium a Mateřská etické výchovy škola v Prostějově Mgr. Pavla Kulštrunková Akademie moderního Jak na genetickou metodu? vzdělávání, o.p.s. Didaktické hry v matematice DESCARTES, v. o. s. Etická výchova 2 Základní témata etické výchovy Pohybové kompendium pro vychovatele Cyrilometodějské gymnázium a Mateřská škola v Prostějově Univerzita Palackého v Olomouci Mgr. Kateřina Kvapilová Mgr. Tereza Macháčková Etická výchova 2 Základní témata etické výchovy Kurz první pomoci zaměstnanců ve školství Žák s poruchami chování v běžné škole Specifika vzdělávání dětí se SVP v MŠ Etická výchova 2 Základní témata etické výchovy Cyrilometodějské gymnázium a Mateřská škola v Prostějově Služby požární ochrany a BOZP Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějské gymnázium a Mateřská škola v Prostějově Mgr. Miloslav Palát Nové trendy vedení lidí Mgr. Dagmar Samsonová Řešení výchovných a kázeňských problémů Sluňákov Centrum ekologických aktivit Jak si systematicky uspořádat svůj profesní život Schola Servis Klima třídy a školy, člověk a životní prostředí Schola Servis Etická výchova 2 Základní témata etické výchovy Profesionální komunikace v náročných situacích Cyrilometodějské gymnázium a Mateřská škola v Prostějově Schola Servis 12

14 Hana Petříková Mgr. Martin Slovák Od Noemovy archy k Titaniku a zase zpátky Etická výchova 2 Základní témata etické výchovy Moderní mikroskopie Vytváření www stránek ve výuce na ZŠ a SŠ Základní pojmy z mechaniky ve školních experimentech Etická výchova 2 Základní témata etické výchovy Sluňákov Centrum ekologických aktivit Cyrilometodějské gymnázium a Mateřská škola v Prostějově Slovanské gymnázium Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci Slovanské gymnázium Olomouc Cyrilometodějské gymnázium a Mateřská škola v Prostějově Mgr. Radka Smolková Mgr. Zuzana Sobotková Kurz první pomoci zaměstnanců ve Služby požární ochrany a školství BOZP Řešení výchovných a kázeňských Sluňákov Centrum problémů ekologických aktivit Jak si systematicky uspořádat svůj profesní život Schola Servis Propagace a publicita školy v oblasti EVVO Klub ekologické výchovy Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami DESCARTES, v. o. s. Cyrilometodějské Etická výchova 2 Základní témata gymnázium a Mateřská etické výchovy škola v Prostějově Jak uchopit zajímavě výuku občanské a etické výuky? Nakladatelství Fraus, s. r. o. Jak si systematicky uspořádat svůj profesní život Schola Servis Finanční gramotnost I (základní kurz) Pod stromem, s. r. o. Cyrilometodějské Etická výchova 2 Základní témata gymnázium a Mateřská etické výchovy škola v Prostějově Mgr. Zuzana Šeredová America today DESCARTES, v. o. s. Teaching English: Primary Schools II. Oxford University Press Etická výchova 2 Základní témata etické výchovy Cyrilometodějské gymnázium a Mateřská škola v Prostějově Lenka Vychodilová Cyrilometodějské Etická výchova 2 Základní témata gymnázium a Mateřská etické výchovy škola v Prostějově Nová učebnice Hudební výchovy Nakladatelství Fraus, s. r. o. 13

15 9. ÚDAJE O ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ Naše škola je od dubna 2014 partnerem v projektu OPVK s názvem "Vzdělávání mládeže k udržitelné dopravě". Projekt je zaměřen na popularizaci výzkumu a vývoje v oblasti udržitelné dopravy a je určen hlavně pro zájemce o vědecko výzkumnou práci, pedagogy základních a středních škol a pro výzkumné pracovníky žadatele. Pedagogové naší školy jsou jeho prostřednictvím zaškolováni na Centru dopravního výzkumu, v. v. i, které je zároveň žadatelem o projekt. Projekt podporuje i další spolupráci školy s CDV, a to zejména akce zvyšující zájem žáků o vědecko výzkumnou práci v udržitelné dopravě. Výše naší partnerské dotace činí , Kč. Žáci naší školy se již šest let zapojují do charitativní akce Adopce na dálku, kterou zajišťuje Arcidiecézní charita Praha. A pomáhají a podporují ve studiu dívku z Indie, která má 15 let a jmenuje se Kalaivani. Minimální částka, která je do Indie posílána vždy v březnu, činí Kč. Vybraná částka má zajišťovat roční školné pro Kalaivani, její školní uniformu a učebnice i sešity a taktéž další školní pomůcky. Naše škola se zapojila do celostátních projektů Ovoce do škol a Mléko do škol. Základním cílem projektu Ovoce do škol je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Projekt Mléko do škol podporuje spotřebu mléka a mléčných výrobků u žáků základních škol za pomoci státní dotace. I nadále naše škola využívá technického vybavení (počítače, interaktivní tabule, pilonová tabule, vizualizér, hlasovací zařízení, multifunkční zařízení, apod.) získané díky projektům Dejme šanci přírodě ( ) a EU peníze školám ( ). 10. HODNOCENÍ ŠVP DEJME ŠANCI VŠEM V tomto školním roce se poprvé vyučovalo podle upraveného RVP ZV. Nejvýznamnější změnou bylo zavedení povinného Dalšího cizího jazyka (na naší škole se jedná o jazyk německý) a zařazení finanční gramotnosti do vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Matematika a její aplikace a Informační a komunikační technologie. Toto zatím nové učivo se setkává s kladným ohlasem. Žáci 4. A se zapojili do projektu portálu Finanční gramotnost do škol a během 4 měsíců v rámci soutěže Rozpočti si to! a získali spoustu nových vědomostí i dovedností. (A sami mají zájem dále v projektu pokračovat!) Úpravy v ŠVP se jako každý rok provedly v anglickém jazyce, což souvisí s výukou tohoto jazyka od prvního ročníku. Mgr. Radmila Klásková 14

16 Vzdělávací program se nám daří plnit. Výuka dle ŠVP žáky přitahuje, je pestrá a záživná. Důraz je kladen na rozvíjení všech kompetencí a plnění průřezových témat. Školní vzdělávací program volně navazuje na školní vzdělávací program našich mateřských škol. Do problému jsou vtaženi všichni pedagogičtí zaměstnanci školy. ŠVP klade velký význam na samostatné uvažování, samostatnou práci a vyjadřování žáků. Dovedou najít, zpracovat a použít pro ně dostupné informace. Dovedou pracovat nejen samostatně, ale i ve skupině, v týmu. Učitelé vytvářejí pracovní prostředí a klima ve třídách tak, aby se žákům dobře učilo a pracovalo. Využívají ke své práci mediální prostředky a zpestřují výuku. K tomu jim slouží počítačová učebna, mediální učebna vybavená interaktivní tabulí a šest interaktivních tabulí v učebně přírodopisu, chemie, fyziky, intermediální učebně, PC učebně. Dále využívají učitelské knihovny, interaktivních učebnic, seminářů a školení DVPP. Učitelé: - podporují vnímání souvislostí - směřují činnost žáků ke zvolenému cíli - vedou žáky k plánování úkolů a postupů - zadávají úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů - vedou žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních - připouští chyby (pracují s nimi jako s příležitostmi, jak ukázat cestu k cíli) - zadávají úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých informačních zdrojů - umožňují, aby žáci v hodinách pracovali s encyklopediemi, internetem apod. - zadávají úkoly, při kterých žáci uplatňují znalosti z více předmětů současně (metody tvořivého charakteru, aktivační a motivační) V hodinách pedagogové používají jak metody klasické, tak i aktivizující a komplexní. - hodina obsahuje aktivity, pro které si žáci mohou vybrat práci ve skupinách, dvojicích nebo samostatně - jsou zadávány úkoly, při kterých žáci spolupracují - učitelé vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu - žáci se učí, jak při vyučování co nejlépe spolupracovat, zastávat se sami sebe ohradit se proti nespravedlnostem - učitelé ve výuce reflektují společenské či přírodní dění, mají zájem, aby každý žák zažil pocit úspěchu (hodnotí i dílčí výkon, respektují individuální možnosti) Učitelé volbou organizace, forem a metod zohledňují rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků, vnímají a aktivně zjišťují aktuální potřeby jednotlivých žáků. Důraz je také kladen na sebehodnocení žáků a na zjišťování, jak žákům vyhovuje způsob výuky učitele. (Formou dotazníků, samostatných prací a panelových diskusí.) Vytváření pozitivních vztahů ve škole považují pedagogové za stejně důležité jako výsledky vzdělávání. Mgr. Miloslav Palát ředitel školy 15

17 11. HODNOCENÍ PLÁNU EVVO Environmentální výchova se celý školní rok dotýkala většiny předmětů na 1. i 2. stupni. Učitelé podle podle potřeby využívali materiálů z projektu Les ve škole, škola v lese, dále jsme se opět účastnili soutěže ve sběru papíru, seminářů a projektových dnů. Nepodařila se účast na výukových programech ve Sluňákově vzhledem k velkému zájmu škol. Září byl zahájen program Zdravé zuby, žáci si v hodinách přírodovědy a prvouky zopakovali zásady správné péče o chrup - byly objednány výukové programy v centru ekologických aktivit ve Sluňákově - žáci 5. ročníku se zúčastnili projektu Oslava lesa, který proběhl v Rudolfově aleji, kde si žáci na různých stanovištích prověřili své znalosti i dovednosti z oblasti ochrany přírody Říjen byl zahájen sběr papíru v rámci soutěže Třiďte papír, volá tapír (zatím byl odvezen 1 kontejner papíru, soutěž končí na konci února) - byla zahájena činnost ekologického kroužku Ekáček 10 dětí ze 3. až 5. ročníku - vybraní žáci ročníku se zúčastnili Odpadové olympiády v Čechových sadech pod záštitou Sluňákova a pedagogické fakulty v Olomouci 5. a 24. místo - žáci 5. ročníku si plnili úkoly z projektu Zelený ostrov tématické vyučování Listopad žáci 1. a 2. ročníku se zúčastnili environmentálního programu v DDM v Olomouci s názvem Ptačí strom - žáci ročníku se zúčastnili v kině Metropol projektu Madagaskar a po zhlédnutí své postřehy a zážitky zpracovávali ve třídách Prosinec byly zahájeny přípravy na hodolanský jarmark, byla provedena výzdoba školy (p. uč. Petříková) - proběhla mikulášská nadílka pro žáky naší školy a zábavné Mikulášování pro děti z mateřských škol - byly nacvičovány programy na jarmark (4., 5., 7. ročník) - žáci i učitelé naší školy se účastnili jarmarku Leden p. uč. Petříková se zúčastnila semináře centra ekologických aktivit ve Sluňákově Rostliny, které ovlivnily svět - pokračuje sběr papíru ročník Bobří špalíček ročník Zlatá nit - Soutěž Hradby 16

18 Únor žáci 1. i 2. stupně sponzorovali opět dikobraza v ZOO na Sv. Kopečku - využívaly se DUMY zpracované na interaktivní tabuli - Seminář Rostliny, které ovlivnily svět (p. uč. Petříková) - Zvířata, která ovlivnila svět (p. uč. Smolková) - Adopce na dálku vybráno Kč - Ekáček zapojení do výtvarné soutěže Za tajemstvím divočiny Březen Den vody 1. stupeň - Projektový den Bobří špalíček pro ročník - Projektový den Počasí pro ročník Duben 1. a 2. ročník program ke Dni Země v DDM - ukončena soutěž ve sběru papíru - Ekáček Landart umění v přírodě Květen přednášky pro ročník Afrika a pro ročník Asie (Tomáš Kubeš) - školní výlety Červen školní výlety - školní slavnost vyhlášení vítězů ve sběru papíru (1. místo 3. A, 2. místo 4. A, 3. místo 5. A) Mgr. Radka Smolková koordinátor EVVO 12. HODNOCENÍ ICT PLÁNU V tomto školním roce využívali žáci naší školy opět počítačovou učebnu v hojné míře. Využívali IT vybavení téměř ve všech předmětech. Využívali velmi často veškeré aplikace a výukové programy. Dále vyhledávali, třídili a zpracovávali potřebné informace prostřednictvím internetu. Často zde také zpracovávali projekty do jednotlivých předmětů. V letošním školním roce byla v rámci výuky informatiky v 7. ročníku zařazena výuka psaní všemi deseti. Počítačovou učebnu tvoří dvacet žákovských PC a jeden učitelský PC. 10 PC bylo na naši školu dodáno v rámci projektu Dejme šanci přírodě Interaktivní výuka přírodovědných předmětů na ZŠ, do kterého jsme byli zapojeni. Z tohoto projektu dále využíváme interaktivní učebnu včetně hlasovacího zařízení. Také v letošním školním roce pedagogové poradci, zapojení do projektu Dejme šanci přírodě Interaktivní výuka přírodovědných předmětů na ZŠ, ověřovali vytvořené výukové 17

19 materiály v jednotlivých předmětech, a to jak s využitím PC, tak s využitím interaktivních tabulí. Výukové materiály vytvořené v rámci tohoto projektu jsou zveřejněny na webových stránkách školy. Také v tomto školním roce jsme využívali výukové materiály, které pedagogové poradci vytvořili v rámci projektu EU peníze školám, s názvem Nová šance. Materiály jsou používány v různých předmětech a ročnících a jsou zveřejněny na webových stránkách školy. V letošním školním roce byla dokončena kabeláž internetové sítě v 1. patře školy. Dále došlo k přesunům interaktivních tabulí do jiných tříd a současně k přesunu PC do druhé PC učebny a jejich efektivnějšímu využívání. Celkem mají žáci naší školy k dispozici dvě počítačové učebny se 30 PC a šest interaktivních učeben. I v letošním roce zajišťovala chod všech počítačů v naší škole společnost AutoCont CZ a.s. Ostrava, Regionální centrum JIH. Mgr. Romana Jadrníčková ICT koordinátor 13. ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE V měsíci dubnu proběhlo na naší škole šetření Českou asociací školních metodiků prevence. První šetření se týkalo Identifikace rizikových oblastí u dospívajících a druhé se týkalo Klima třídy. Výsledky jsou zpracovány souhrnně za celou školu a potom po jednotlivých třídách. Výsledky šetření za jednotlivé ročníky byly předány třídním učitelům. První šetření, které se týkalo IDENTIFIKACE RIZIKOVÝCH OBLASTÍ U DOSPÍVAJÍCÍCH, bylo rozděleno do 9 oblastí: Volný čas, Chování, Zdravotní stav, Duševní zdraví, Sociální zdatnost, Rodinný systém, Škola, Vztahy mezi vrstevníky, Návykové látky. 18

20 Šetření se zúčastnili žáci třídy. celkem 6 tříd počet respondentů: 121 počet dívek: 47 počet chlapců: 74 Výsledky dotazníkového šetření IDENTIFIKACE RIZIKOVÝCH OBLASTÍ U DOSPÍVAJÍCÍCH Nejvyšší problémový index se projevil v oblasti Duševního zdraví celkem 34, 6 dívky 37,1, chlapci 33,0 % duševní problémy souvisí s rodinnými problémy patří zde dlouhotrvající stres, velká zátěž na psychiku, neúspěch ve škole, rozpory s vrstevníky. Další problémovou oblastí je Volný čas celkem 34,6 dívky 33,3, chlapci 29,8. Cílem otázek bylo zjistit, jakým způsobem dospívající tráví svůj volný čas zda sportují, či více času tráví s vrstevníky, zda sportují sami, nebo v kolektivu. Jako nejméně problémovou oblastí se jevila oblast Návykových látek část A celkem 7,4 dívky 9,5 chlapci 6,0 Cílem této oblasti bylo zjistit u dospívajících jejich vztah k alkoholu, drogám a k hazardním hrám či také nebo jak se může změnit chování pod vlivem drog, alkoholu. Ve stejné oblasti Návykových látek část B se zjišťovala četnost užití návykových látek, hraní hazardních her v posledních 30 dnech. (ani 1x, 1 2x..více jak 20x) Alkohol včetně piva Ani 1x neužilo alkohol včetně piva 61,7% dívek a 55,4 % chlapců Více jak 20x užilo alkohol včetně piva 4,3 % dívek 2,7 % chlapců Tabák Ani 1x neužilo tabák 74,5 % dívek a 85,1 % chlapců Více jak 20x užilo tabák 6,4 % dívek a 5,4 % chlapců Marihuana nebo hašiš Ani 1x neužilo 91,5 % dívek a 93,2 % chlapců Více jak 20x užilo 4,3 % dívek a 0% chlapců Pervitin, efedrin, amfetamin Ani 1x neužilo 93, 6 % dívek a 100% chlapců Více jak 20x užilo 4,3 % dívek a 0,0 % chlapců LSD / trip / MDMA / extáze / a jiné halucinogeny Ani 1x neužilo 93,6 % dívek a 100% chlapců Více jak 20x užilo 4,3 %dívek a 0,0 % chlapců Tlumivé látky a léky na spaní Ani 1x neužilo 91,5 % dívek a 89,2 % chlapců Více jak 20x užilo 4,3 % dívek a 0,0 % chlapců Léky proti bolestem Ani 1x neužilo 59,6 % dívek a 60,8 % chlapců Více jak 20x užilo 8,5 % dívek a 5,4 % chlapců Opiáty (heroin, braun, kodein) Ani 1x neužilo 93,6 % dívek a 98,6 % chlapců Více jak 20x 4,3 % dívek a 0,0 % chlapců Těkavé látky (čichání ) Ani 1x neužilo 93,6 % dívek a 100% chlapců Více jak 20x 4,3 % dívek a 0,00% chlapců Kokain Ani 1x neužilo 93,6 % dívek a 100% chlapců Více jak 20x 4,3 % dívek a 0,0% chlapců Hazardní hra (sázky, automaty, karty o peníze apod.) Ani 1x neužilo 91,5 % dívek a 90,5% chlapců Více jak 20x 4,3% dívek a 0,0 % chlapců Co se týče alkoholu nejvíce asi bylo u dětí požito z alkoholický nápojů pivo. Už i na 1. stupni někteří žáci začínají kouřit a situace přetrvává i na 2. stupni. Z toxických látek to byla pouze marihuana, kterou žáci použili. I když se objevilo použití pravděpodobně extáze u žáků 9. třídy. 19

21 Druhé šetření KLIMA TŘÍDY Šetření se zúčastnili žáci třídy. celkem 6 tříd počet respondentů: 96 počet dívek: 41 počet chlapců: 55 Výsledky jsou zpracovány souhrnně za celou školu a potom po jednotlivých třídách. Výsledky šetření za jednotlivé ročníky byly předány třídním učitelům. Klima třídy představuje trvalejší sociální a emociální naladění žáků ve třídě, které tvoří a prožívají učitelé a žáci v interakci. V našem šetření byla použita nová metoda tzv. dotazník KLIT dotazník byl vytvořen specificky v českých podmínkách a je určen pro žáky 2. stupně a SŠ. Dotazník je rozdělen na tři oblasti a má celkem 27 otázek. 1. oblast 12 otázek žáci popisují vztahy ve třídě a mezi spolužáky, kooperaci a soudržnost 2. oblast 9 otázek motivace k negativnímu školnímu výkonu žák uvádí míru svého zájmu (nezájmu) o školu oblast 6 otázek tendence k individualizaci k výkonu, spoléhání na sebe, touha vyniknout.. Výsledky dotazníkového šetření za školu KLIMA TŘÍDY 1. OBLAST vztahy ve třídě a mezi spolužáky, míra kooperace a soudružnosti 1) V naší třídě mám několik důvěrných přátel silně souhlasím 46,3% dívek a 49,1% chlapců..... C 47,9% silně nesouhlasím 2,4% dívek a 7,3 % chlapců C. 5,2 % 2) Když jsem v nesnázích, vím, že mi třída pomůže silně souhlasím 34,1% dívek a 436,4% chlapců.... C 35,4 % silně nesouhlasím 14,6 % dívek a 9,1% chlapců C 11,5% 3) V naší třídě se dovede většina žáků radovat ze školního úspěchu jednoho z nás silně souhlasím 29,3 % dívek a 35,4 % chlapců.. C 32,3 % silně nesouhlasím 19,5 % dívek a 10,9 % chlapců.. C 14,6 % 4) Cítím, že do této třídy opravdu patřím silně souhlasím 48,8 % dívek a 54,5 % chlapců.. C 52,1% silně nesouhlasím 7,3% dívek a 7,3 % chlapců C.57,3 % 5) V naší třídě se cítím spokojen/a/, vím, že mě třída bere silně souhlasím 43,9 % dívek a 49,1% chlapců. C 46,9% silně nesouhlasím 4,9 % dívek a 9,1 % chlapců C.. 7,3% 6) Záleží mi na tom, aby ostatní ve třídě měli o mně co nejlepší mínění silně souhlasím 53,7 % dívek a 43,6 % chlapců... C 47,9 % silně nesouhlasím 4,9% dívek a 7,3 % chlapců C.. 6,3 % 7) S většinou třídy je příjemné se sejít i mimo školu na společné akci silně souhlasím 48,8 % dívek a 52,7 % chlapců C 51,0 % silně nesouhlasím 4,9 % dívek a 3,6 % chlapců C. 4,2 % 8) V naší třídě se dovedeme při písemce či zkoušení vzájemně povzbuzovat, fandit si silně souhlasím 34,1 % dívek a 30,9 % chlapců.. C 32,3 % silně nesouhlasím 17,1 % dívek a 7,3 % chlapců C. 11,5 % 9) V naší třídě je mnohem lepší parta, než v jiných třídách na naší kole silně souhlasím 29,3 % dívek a 27,3 % chlapců C 28,1 % silně nesouhlasím 17, 1% dívek a 10,9 % chlapců C 13,5 % 10) Úkoly zadané celé třídě umíme dohromady řešit, máme na to dobrý systém 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLOMOUC, ŘEZNÍČKOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014 2015 Zpracoval: Mgr. Miloslav Palát ředitel školy Dne: 21. 9. 2015 OBSAH OBSAH...

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E pro rok 2013/2014 O B S A H: 1. Výchovně vzdělávací činnost 2. Metodická a hospitační činnost 3. Vzdělávací, odborná

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu Zpráva k MZU za období 1. 5. 2013 30. 4. 2014 Dětský domov v Žatci navázal na aktivity realizované v rámci projektu Nový začátek. Pedagogičtí pracovníci se s dětmi pravidelně scházeli jednou měsíčně, vždy

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více