VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLOMOUC, ŘEZNÍČKOVA 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok Zpracoval: Mgr. Miloslav Palát ředitel školy Dne:

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PŘEHLED ÚDAJŮ O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘEHLED PROSPĚCHU, CHOVÁNÍ A DOCHÁZKY VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚDAJE O ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ HODNOCENÍ ŠVP DEJME ŠANCI VŠEM HODNOCENÍ PLÁNU EVVO HODNOCENÍ ICT PLÁNU ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI SOUTĚŽE ŠKOLNÍ AKCE PROJEKTOVÉ DNY Projektový den Den Země Projektový den Pravěk Soutěžní projektový den Projektový den Vzpomínky na Afriku KROUŽKY ŠKOLNÍ DRUŽINA MATEŘSKÉ ŠKOLY MŠ HODOLANSKÁ 4, MŠ ŘEZNÍČKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA PURKYŇOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBORITŮ VÝSLEDKY KONTROL PROVEDENÉ ŠÚ, ČŠI, NKÚ, KONTROLY PROVEDENÉ JINÝMI KONTROLNÍMI NEBO INSPEKČNÍMI ORGÁNY PŘÍLOHY PROTOKOL AUDITU MŠMT VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK FOTOGALERIE Základní škola Mateřská škola Hodolanská a Řezníčkova Mateřská škola Purkyňova Mateřská škola Táboritů... 1

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Adresa školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1, příspěvková organizace Řezníčkova 1, Olomouc IČ Bankovní spojení /0100 DIČ CZ Telefon E mail Webová adresa Právní forma Název zřizovatele Resortní identifikátor Vedení školy ID datové schránky reznickova.cz reznickova.cz Příspěvková organizace Magistrát města Olomouce Ředitel školy: Mgr. Miloslav Palát Zástupce ředitele školy: Mgr. Romana Jadrníčková wjtmf35 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol. Právním subjektem je škola od Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou, ekologickou a rodinnou výchovu žáků. Připravuje žáky pro další studium a praxi. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 zahrnuje základní školu, 3 mateřské školy a školní jídelnu. Základní škola je úplná, má 9 ročníků a dělí se na první a druhý stupeň. 1. stupeň tvoří 1. až 5. ročník počet tříd 5 2. stupeň tvoří 6. až 9. ročník počet tříd 4 Od v rámci organizačních změn byly k naší škole přiřazeny 3 mateřské školy MŠ Hodolanská 4, MŠ Purkyňova 3, MŠ Táboritů 36 celkem 6 tříd a od další školku zřízenou v budově naší základní školy MŠ Řezníčkova s kapacitou 25 dětí. Celkem měla škola ve školním roce 2013/ tříd ZŠ, 2 oddělení ŠD, 7 tříd MŠ. Vyučování probíhá dle ŠVP a programu Základní škola. Třídy i školní družina se naplňují do počtu 30 žáků. 2

4 Ředitel školy dělí třídy na skupiny v souladu s učebním plánem. Počet skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Členy pedagogické rady jsou všichni pedagogičtí zaměstnanci školy. Ředitel školy vydává po projednání se zaměstnanci školy a se souhlasem pedagogické rady řád školy, schvaluje řád odborných učeben. ZŠ spolupracuje s dětským lékařem, dětským zubním lékařem (ordinace je umístěna v budově školy), Krajskou hygienickou stanicí, PPP. Součástí školy je i školní družina, která má 2 oddělení. Součástí školy je i školní jídelna 13 zaměstnanců. Součástí školy jsou 4 mateřské školy 19 zaměstnanců. Ředitel školy a všichni zaměstnanci zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech souvisejících s výchovou a vzděláváním. Současně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví a kontroluje jejich dodržování. 2. UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dejme šanci všem: ročník. Od byla provedena ve ŠVP ZV Dejme šanci všem změna výuka anglického jazyka od 1. třídy (viz. str. 4,5 výroční zprávy 2011/2012). Od byla provedena ve ŠVP ZV Dejme šanci všem změna výuka druhého cizího jazyka (německý jazyk) od 7. třídy Učební plán ročníkový 1. stupeň Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika 1 1 Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Celkem základní dotace

5 Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku Nepovinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Individuální logopedická péče stupeň Povinné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku Nepovinné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4

6 3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH 3.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vedení školy: Ředitel školy: Mgr. Miloslav Palát 1. stupeň Zástupce ředitele školy: Mgr. Romana Jadrníčková 2. stupeň M VT Třídní učitelé: 1. A Mgr. Pavla Kulštrunková 1. stupeň, Aj 2. A Mgr. Eva Kristková 1. stupeň 3. A Mgr. Kateřina Kvapilová 1. stupeň 4. A Mgr. Radmila Klásková 1. stupeň, spec. pedagog 5. A Mgr. Radka Smolková 1. stupeň, spec. pedagog 6. A PhDr. Miroslava Jánová Př, Ov, RJ, AJ 7. A Mgr. Martin Slovák F, Tech. výchova 8. A Mgr. Zuzana Sobotková ČJ, Ov 9. A Mgr. Zuzana Šeredová AJ, D Netřídní učitelé: Hana Petříková Lenka Vychodilová Mgr. Veronika Ješátková Mgr. Tereza Macháčková Př, Tv ČJ, Hv M, Vz asistentka pedagoga 3.2. ŠKOLNÍ DRUŽINA Věra Handlířová vychovatelka Alena Zmrzlíková vychovatelka 5

7 3.3. MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Hodolanská 4: Vedoucí učitelka: Ličmanová Jana Učitelky: Habáňová Hana Velíšková Jiřina Selucká Daniela Školnice: Vaculková Iveta Mateřská škola Řezníčkova 1: Vedoucí učitelka: Ličmanová Jana Učitelky: Vodáková Hana Zatloukalová Pavla Školnice: Neplechová Jitka Mateřská škola Purkyňova 3: Vedoucí učitelka: Marečková Ludmila Učitelky: Bc. Bartoňová Kateřina Sklenovská Jarmila Kašpárková Pavlína Školnice: Ciprisová Renata Uklizečka: Moserová Zdenka Mateřská škola Táboritů 36: Vedoucí učitelka: Hirnerová Sylva Učitelky: Chovancová Jaroslava Chvostková Lenka Školnice: Procházková Petra 6

8 3.4. ŠKOLNÍ JÍDELNA Austová Anežka Buberníková Marta Doležalová Hana Kasalová Alena Kolářová Marie Melounová Marie Nádvorníková Lenka Steigrová Pavla Šebestová Dana Urbánková Ivana Valentová Martina Voráčová Jana Zlínská Lenka vedoucí školní jídelny kuchařka kuchařka samostatný referent pracovnice provozu pracovnice provozu pracovnice provozu kuchařka pracovnice provozu kuchařka pracovnice provozu pracovnice provozu vedoucí kuchařka PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI Zemková Pavla Řezníčková Tereza Zelinka Jaroslav Hrubá Margita Tóthová Dáša Česnová Ljuba účetní, hospodářka administrativní pracovník školník uklízečka uklízečka uklízečka Zaměstnanců celkem: 57 (ZŠ = 23, ŠJ 13, MŠ 18, MD 3) z toho mužů: 3 žen: 54 Pedagogičtí zaměstnanci celkem: 31 z toho učitelé ZŠ: 15 vychovatelé: 2 asistent pedagoga 1 učitelky MŠ 13 Dělnická povolání: 21 THP: 5 Celkem: 57 7

9 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis do l. tříd: Přijímací řízení na střední školy: Přehledné údaje o žácích k Třída učitel počet žáků počet chlapců počet dívek l.a Mgr. Kulštrunková Pavla A Mgr. Kristková Eva A Mgr. Kvapilová Kateřina A Mgr. Klásková Radmila A Mgr. Smolková Radka Celkem 1. stupeň A PhDr. Miroslava Jánová A Mgr. Msrtin Slovák A Mgr. Zuzana Sobotková A Mgr. Šeredová Zuzana Celkem 2. stupeň 80 Celkem ZŠ 202 Povinnou školní docházku ukončilo: 9.A 15 8.A 1 Celkem: 16 žáků Služby školní jídelny využívalo žáků: tř. 105 žáků tř. 65 žáků Celkem: 170 žáků Školní družinu navštěvovalo 60 žáků. 8

10 5. PŘEHLED ÚDAJŮ O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Počet žáků celkem 202 z toho prospělo 90 prospělo s vyznamenáním 109 neprospělo 3 vykonalo opravnou zkoušku 0 neklasifikován 0 Počet žáků 9.tř. celkem 15 z toho přijatých na gymnázia 2 přijatých na SOŠ 5 přijatých na SOU 8 Počet žáků 5.tř. celkem 25 z toho přijatých na víceletá gymnázia 0 Počet žáků 7.tř. celkem 27 z toho přijatých na víceletá gymnázia 0 Počet pochval TU 151 pochval ŘŠ 2 důtek TU 17 důtek ŘŠ 18 snížených známek z chování 2 12 snížených známek z chování 3 0 omluvených hodin neomluvených hodin 91 9

11 6. PŘEHLED PROSPĚCHU, CHOVÁNÍ A DOCHÁZKY TŘÍDA POČET PROS. VYZN. NEPR. DŮTKY CHOVÁNÍ ABSENCE průměr průměr na na TU ŘŠ 2.ST 3.ST OML. NEOML. ž. oml. ž. neoml. 1.A ,48 0,00 2.A ,48 0,00 3.A ,33 0,00 4.A ,19 0,00 5.A ,28 2,44 6.A ,38 0,00 7.A ,03 0,44 8.A ,90 0,90 9.A ,66 0,00 celk ,76 0,45 7. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Přijímací řízení proběhlo ve dnech Všichni žáci 9. třídy byli umístěni na středních školách. Tabulka úspěšnosti 9. A 15 žáků třídní učitelka Mgr. Zuzana Šeredová škola zájemci přijato úspěšnost Gymnázium 2 SOŠ 5 SOU 3 leté 7 SOU 4 leté 1 Žáci 7. třídy 27 žáků třídní učitel Mgr. Martin Slovák škola zájemci přijato úspěšnost Dvojjazyč. gymnáz % Žáci 5. třídy 25 žáků třídní učitelka Mgr. Radka Smolková škola zájemci přijato úspěšnost Vícel. gymnázium % Celkově žáci 9. a nižších ročníků Škola zájemci přijato úspěšnost Gymnázium 2 SOŠ 5 SOU 3 leté 9 SOU 4 leté 1 10

12 8. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Jméno Název školení Školící firma Věra Handlířová Pohybové kompendium pro vychovatele Univerzita Palackého v Olomouci Mgr. Romana Jadrníčková PhDr. Miroslava Jánová Profesní průprava zástupců ředitele Etická výchova 2 Základní témata etické výchovy Změny v zákoníku práce vyvolané novým občanským zákoníkem ve školské praxi Školní řád jako hlavní nástroj pravidel ve škole Kurz první pomoci zaměstnanců ve školství Google Apps ve škole I. Etická výchova 2 Základní témata etické výchovy Národní institut pro další vzdělávání Cyrilometodějské gymnázium a Mateřská škola v Prostějově PARIS vzdělávací agentura s. r. o. Národní institut pro další vzdělávání Služby požární ochrany a BOZP Akademie moderního vzdělávání, o.p.s. Cyrilometodějské gymnázium a Mateřská škola v Prostějově Mgr. Veronika Ješátková Mgr. Radmila Klásková Kurz první pomoci zaměstnanců ve Služby požární ochrany a školství BOZP Řešení výchovných a kázeňských Sluňákov Centrum problémů ekologických aktivit Finanční gramotnost I (základní kurz) Pod stromem, s. r. o. Cyrilometodějské Etická výchova 2 Základní témata gymnázium a Mateřská etické výchovy škola v Prostějově Odborná exkurze do Velké Británie za Sluňákov Centrum místní enviromentální výchovou a ekologických aktivit přírodou Nástroje pro tvorbu elektronických materiálů do výuky ČJ DESCARTES, v. o. s. Praktické využití internetu ve výuce českého jazyka a lit. DESCARTES, v. o. s. Cyrilometodějské Etická výchova 2 Základní témata gymnázium a Mateřská etické výchovy Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí škola v Prostějově Národní institut pro další vzdělávání 11

13 Mgr. Eva Kristková Kurz první pomoci zaměstnanců ve Služby požární ochrany a školství BOZP Akademie moderního Jak na genetickou metodu? vzdělávání, o.p.s. Integrované dítě v hodinách českého jazyka DESCARTES, v. o. s. Cyrilometodějské Etická výchova 2 Základní témata gymnázium a Mateřská etické výchovy škola v Prostějově Mgr. Pavla Kulštrunková Akademie moderního Jak na genetickou metodu? vzdělávání, o.p.s. Didaktické hry v matematice DESCARTES, v. o. s. Etická výchova 2 Základní témata etické výchovy Pohybové kompendium pro vychovatele Cyrilometodějské gymnázium a Mateřská škola v Prostějově Univerzita Palackého v Olomouci Mgr. Kateřina Kvapilová Mgr. Tereza Macháčková Etická výchova 2 Základní témata etické výchovy Kurz první pomoci zaměstnanců ve školství Žák s poruchami chování v běžné škole Specifika vzdělávání dětí se SVP v MŠ Etická výchova 2 Základní témata etické výchovy Cyrilometodějské gymnázium a Mateřská škola v Prostějově Služby požární ochrany a BOZP Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějské gymnázium a Mateřská škola v Prostějově Mgr. Miloslav Palát Nové trendy vedení lidí Mgr. Dagmar Samsonová Řešení výchovných a kázeňských problémů Sluňákov Centrum ekologických aktivit Jak si systematicky uspořádat svůj profesní život Schola Servis Klima třídy a školy, člověk a životní prostředí Schola Servis Etická výchova 2 Základní témata etické výchovy Profesionální komunikace v náročných situacích Cyrilometodějské gymnázium a Mateřská škola v Prostějově Schola Servis 12

14 Hana Petříková Mgr. Martin Slovák Od Noemovy archy k Titaniku a zase zpátky Etická výchova 2 Základní témata etické výchovy Moderní mikroskopie Vytváření www stránek ve výuce na ZŠ a SŠ Základní pojmy z mechaniky ve školních experimentech Etická výchova 2 Základní témata etické výchovy Sluňákov Centrum ekologických aktivit Cyrilometodějské gymnázium a Mateřská škola v Prostějově Slovanské gymnázium Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci Slovanské gymnázium Olomouc Cyrilometodějské gymnázium a Mateřská škola v Prostějově Mgr. Radka Smolková Mgr. Zuzana Sobotková Kurz první pomoci zaměstnanců ve Služby požární ochrany a školství BOZP Řešení výchovných a kázeňských Sluňákov Centrum problémů ekologických aktivit Jak si systematicky uspořádat svůj profesní život Schola Servis Propagace a publicita školy v oblasti EVVO Klub ekologické výchovy Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami DESCARTES, v. o. s. Cyrilometodějské Etická výchova 2 Základní témata gymnázium a Mateřská etické výchovy škola v Prostějově Jak uchopit zajímavě výuku občanské a etické výuky? Nakladatelství Fraus, s. r. o. Jak si systematicky uspořádat svůj profesní život Schola Servis Finanční gramotnost I (základní kurz) Pod stromem, s. r. o. Cyrilometodějské Etická výchova 2 Základní témata gymnázium a Mateřská etické výchovy škola v Prostějově Mgr. Zuzana Šeredová America today DESCARTES, v. o. s. Teaching English: Primary Schools II. Oxford University Press Etická výchova 2 Základní témata etické výchovy Cyrilometodějské gymnázium a Mateřská škola v Prostějově Lenka Vychodilová Cyrilometodějské Etická výchova 2 Základní témata gymnázium a Mateřská etické výchovy škola v Prostějově Nová učebnice Hudební výchovy Nakladatelství Fraus, s. r. o. 13

15 9. ÚDAJE O ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ Naše škola je od dubna 2014 partnerem v projektu OPVK s názvem "Vzdělávání mládeže k udržitelné dopravě". Projekt je zaměřen na popularizaci výzkumu a vývoje v oblasti udržitelné dopravy a je určen hlavně pro zájemce o vědecko výzkumnou práci, pedagogy základních a středních škol a pro výzkumné pracovníky žadatele. Pedagogové naší školy jsou jeho prostřednictvím zaškolováni na Centru dopravního výzkumu, v. v. i, které je zároveň žadatelem o projekt. Projekt podporuje i další spolupráci školy s CDV, a to zejména akce zvyšující zájem žáků o vědecko výzkumnou práci v udržitelné dopravě. Výše naší partnerské dotace činí , Kč. Žáci naší školy se již šest let zapojují do charitativní akce Adopce na dálku, kterou zajišťuje Arcidiecézní charita Praha. A pomáhají a podporují ve studiu dívku z Indie, která má 15 let a jmenuje se Kalaivani. Minimální částka, která je do Indie posílána vždy v březnu, činí Kč. Vybraná částka má zajišťovat roční školné pro Kalaivani, její školní uniformu a učebnice i sešity a taktéž další školní pomůcky. Naše škola se zapojila do celostátních projektů Ovoce do škol a Mléko do škol. Základním cílem projektu Ovoce do škol je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Projekt Mléko do škol podporuje spotřebu mléka a mléčných výrobků u žáků základních škol za pomoci státní dotace. I nadále naše škola využívá technického vybavení (počítače, interaktivní tabule, pilonová tabule, vizualizér, hlasovací zařízení, multifunkční zařízení, apod.) získané díky projektům Dejme šanci přírodě ( ) a EU peníze školám ( ). 10. HODNOCENÍ ŠVP DEJME ŠANCI VŠEM V tomto školním roce se poprvé vyučovalo podle upraveného RVP ZV. Nejvýznamnější změnou bylo zavedení povinného Dalšího cizího jazyka (na naší škole se jedná o jazyk německý) a zařazení finanční gramotnosti do vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Matematika a její aplikace a Informační a komunikační technologie. Toto zatím nové učivo se setkává s kladným ohlasem. Žáci 4. A se zapojili do projektu portálu Finanční gramotnost do škol a během 4 měsíců v rámci soutěže Rozpočti si to! a získali spoustu nových vědomostí i dovedností. (A sami mají zájem dále v projektu pokračovat!) Úpravy v ŠVP se jako každý rok provedly v anglickém jazyce, což souvisí s výukou tohoto jazyka od prvního ročníku. Mgr. Radmila Klásková 14

16 Vzdělávací program se nám daří plnit. Výuka dle ŠVP žáky přitahuje, je pestrá a záživná. Důraz je kladen na rozvíjení všech kompetencí a plnění průřezových témat. Školní vzdělávací program volně navazuje na školní vzdělávací program našich mateřských škol. Do problému jsou vtaženi všichni pedagogičtí zaměstnanci školy. ŠVP klade velký význam na samostatné uvažování, samostatnou práci a vyjadřování žáků. Dovedou najít, zpracovat a použít pro ně dostupné informace. Dovedou pracovat nejen samostatně, ale i ve skupině, v týmu. Učitelé vytvářejí pracovní prostředí a klima ve třídách tak, aby se žákům dobře učilo a pracovalo. Využívají ke své práci mediální prostředky a zpestřují výuku. K tomu jim slouží počítačová učebna, mediální učebna vybavená interaktivní tabulí a šest interaktivních tabulí v učebně přírodopisu, chemie, fyziky, intermediální učebně, PC učebně. Dále využívají učitelské knihovny, interaktivních učebnic, seminářů a školení DVPP. Učitelé: - podporují vnímání souvislostí - směřují činnost žáků ke zvolenému cíli - vedou žáky k plánování úkolů a postupů - zadávají úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů - vedou žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních - připouští chyby (pracují s nimi jako s příležitostmi, jak ukázat cestu k cíli) - zadávají úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých informačních zdrojů - umožňují, aby žáci v hodinách pracovali s encyklopediemi, internetem apod. - zadávají úkoly, při kterých žáci uplatňují znalosti z více předmětů současně (metody tvořivého charakteru, aktivační a motivační) V hodinách pedagogové používají jak metody klasické, tak i aktivizující a komplexní. - hodina obsahuje aktivity, pro které si žáci mohou vybrat práci ve skupinách, dvojicích nebo samostatně - jsou zadávány úkoly, při kterých žáci spolupracují - učitelé vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu - žáci se učí, jak při vyučování co nejlépe spolupracovat, zastávat se sami sebe ohradit se proti nespravedlnostem - učitelé ve výuce reflektují společenské či přírodní dění, mají zájem, aby každý žák zažil pocit úspěchu (hodnotí i dílčí výkon, respektují individuální možnosti) Učitelé volbou organizace, forem a metod zohledňují rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků, vnímají a aktivně zjišťují aktuální potřeby jednotlivých žáků. Důraz je také kladen na sebehodnocení žáků a na zjišťování, jak žákům vyhovuje způsob výuky učitele. (Formou dotazníků, samostatných prací a panelových diskusí.) Vytváření pozitivních vztahů ve škole považují pedagogové za stejně důležité jako výsledky vzdělávání. Mgr. Miloslav Palát ředitel školy 15

17 11. HODNOCENÍ PLÁNU EVVO Environmentální výchova se celý školní rok dotýkala většiny předmětů na 1. i 2. stupni. Učitelé podle podle potřeby využívali materiálů z projektu Les ve škole, škola v lese, dále jsme se opět účastnili soutěže ve sběru papíru, seminářů a projektových dnů. Nepodařila se účast na výukových programech ve Sluňákově vzhledem k velkému zájmu škol. Září byl zahájen program Zdravé zuby, žáci si v hodinách přírodovědy a prvouky zopakovali zásady správné péče o chrup - byly objednány výukové programy v centru ekologických aktivit ve Sluňákově - žáci 5. ročníku se zúčastnili projektu Oslava lesa, který proběhl v Rudolfově aleji, kde si žáci na různých stanovištích prověřili své znalosti i dovednosti z oblasti ochrany přírody Říjen byl zahájen sběr papíru v rámci soutěže Třiďte papír, volá tapír (zatím byl odvezen 1 kontejner papíru, soutěž končí na konci února) - byla zahájena činnost ekologického kroužku Ekáček 10 dětí ze 3. až 5. ročníku - vybraní žáci ročníku se zúčastnili Odpadové olympiády v Čechových sadech pod záštitou Sluňákova a pedagogické fakulty v Olomouci 5. a 24. místo - žáci 5. ročníku si plnili úkoly z projektu Zelený ostrov tématické vyučování Listopad žáci 1. a 2. ročníku se zúčastnili environmentálního programu v DDM v Olomouci s názvem Ptačí strom - žáci ročníku se zúčastnili v kině Metropol projektu Madagaskar a po zhlédnutí své postřehy a zážitky zpracovávali ve třídách Prosinec byly zahájeny přípravy na hodolanský jarmark, byla provedena výzdoba školy (p. uč. Petříková) - proběhla mikulášská nadílka pro žáky naší školy a zábavné Mikulášování pro děti z mateřských škol - byly nacvičovány programy na jarmark (4., 5., 7. ročník) - žáci i učitelé naší školy se účastnili jarmarku Leden p. uč. Petříková se zúčastnila semináře centra ekologických aktivit ve Sluňákově Rostliny, které ovlivnily svět - pokračuje sběr papíru ročník Bobří špalíček ročník Zlatá nit - Soutěž Hradby 16

18 Únor žáci 1. i 2. stupně sponzorovali opět dikobraza v ZOO na Sv. Kopečku - využívaly se DUMY zpracované na interaktivní tabuli - Seminář Rostliny, které ovlivnily svět (p. uč. Petříková) - Zvířata, která ovlivnila svět (p. uč. Smolková) - Adopce na dálku vybráno Kč - Ekáček zapojení do výtvarné soutěže Za tajemstvím divočiny Březen Den vody 1. stupeň - Projektový den Bobří špalíček pro ročník - Projektový den Počasí pro ročník Duben 1. a 2. ročník program ke Dni Země v DDM - ukončena soutěž ve sběru papíru - Ekáček Landart umění v přírodě Květen přednášky pro ročník Afrika a pro ročník Asie (Tomáš Kubeš) - školní výlety Červen školní výlety - školní slavnost vyhlášení vítězů ve sběru papíru (1. místo 3. A, 2. místo 4. A, 3. místo 5. A) Mgr. Radka Smolková koordinátor EVVO 12. HODNOCENÍ ICT PLÁNU V tomto školním roce využívali žáci naší školy opět počítačovou učebnu v hojné míře. Využívali IT vybavení téměř ve všech předmětech. Využívali velmi často veškeré aplikace a výukové programy. Dále vyhledávali, třídili a zpracovávali potřebné informace prostřednictvím internetu. Často zde také zpracovávali projekty do jednotlivých předmětů. V letošním školním roce byla v rámci výuky informatiky v 7. ročníku zařazena výuka psaní všemi deseti. Počítačovou učebnu tvoří dvacet žákovských PC a jeden učitelský PC. 10 PC bylo na naši školu dodáno v rámci projektu Dejme šanci přírodě Interaktivní výuka přírodovědných předmětů na ZŠ, do kterého jsme byli zapojeni. Z tohoto projektu dále využíváme interaktivní učebnu včetně hlasovacího zařízení. Také v letošním školním roce pedagogové poradci, zapojení do projektu Dejme šanci přírodě Interaktivní výuka přírodovědných předmětů na ZŠ, ověřovali vytvořené výukové 17

19 materiály v jednotlivých předmětech, a to jak s využitím PC, tak s využitím interaktivních tabulí. Výukové materiály vytvořené v rámci tohoto projektu jsou zveřejněny na webových stránkách školy. Také v tomto školním roce jsme využívali výukové materiály, které pedagogové poradci vytvořili v rámci projektu EU peníze školám, s názvem Nová šance. Materiály jsou používány v různých předmětech a ročnících a jsou zveřejněny na webových stránkách školy. V letošním školním roce byla dokončena kabeláž internetové sítě v 1. patře školy. Dále došlo k přesunům interaktivních tabulí do jiných tříd a současně k přesunu PC do druhé PC učebny a jejich efektivnějšímu využívání. Celkem mají žáci naší školy k dispozici dvě počítačové učebny se 30 PC a šest interaktivních učeben. I v letošním roce zajišťovala chod všech počítačů v naší škole společnost AutoCont CZ a.s. Ostrava, Regionální centrum JIH. Mgr. Romana Jadrníčková ICT koordinátor 13. ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE V měsíci dubnu proběhlo na naší škole šetření Českou asociací školních metodiků prevence. První šetření se týkalo Identifikace rizikových oblastí u dospívajících a druhé se týkalo Klima třídy. Výsledky jsou zpracovány souhrnně za celou školu a potom po jednotlivých třídách. Výsledky šetření za jednotlivé ročníky byly předány třídním učitelům. První šetření, které se týkalo IDENTIFIKACE RIZIKOVÝCH OBLASTÍ U DOSPÍVAJÍCÍCH, bylo rozděleno do 9 oblastí: Volný čas, Chování, Zdravotní stav, Duševní zdraví, Sociální zdatnost, Rodinný systém, Škola, Vztahy mezi vrstevníky, Návykové látky. 18

20 Šetření se zúčastnili žáci třídy. celkem 6 tříd počet respondentů: 121 počet dívek: 47 počet chlapců: 74 Výsledky dotazníkového šetření IDENTIFIKACE RIZIKOVÝCH OBLASTÍ U DOSPÍVAJÍCÍCH Nejvyšší problémový index se projevil v oblasti Duševního zdraví celkem 34, 6 dívky 37,1, chlapci 33,0 % duševní problémy souvisí s rodinnými problémy patří zde dlouhotrvající stres, velká zátěž na psychiku, neúspěch ve škole, rozpory s vrstevníky. Další problémovou oblastí je Volný čas celkem 34,6 dívky 33,3, chlapci 29,8. Cílem otázek bylo zjistit, jakým způsobem dospívající tráví svůj volný čas zda sportují, či více času tráví s vrstevníky, zda sportují sami, nebo v kolektivu. Jako nejméně problémovou oblastí se jevila oblast Návykových látek část A celkem 7,4 dívky 9,5 chlapci 6,0 Cílem této oblasti bylo zjistit u dospívajících jejich vztah k alkoholu, drogám a k hazardním hrám či také nebo jak se může změnit chování pod vlivem drog, alkoholu. Ve stejné oblasti Návykových látek část B se zjišťovala četnost užití návykových látek, hraní hazardních her v posledních 30 dnech. (ani 1x, 1 2x..více jak 20x) Alkohol včetně piva Ani 1x neužilo alkohol včetně piva 61,7% dívek a 55,4 % chlapců Více jak 20x užilo alkohol včetně piva 4,3 % dívek 2,7 % chlapců Tabák Ani 1x neužilo tabák 74,5 % dívek a 85,1 % chlapců Více jak 20x užilo tabák 6,4 % dívek a 5,4 % chlapců Marihuana nebo hašiš Ani 1x neužilo 91,5 % dívek a 93,2 % chlapců Více jak 20x užilo 4,3 % dívek a 0% chlapců Pervitin, efedrin, amfetamin Ani 1x neužilo 93, 6 % dívek a 100% chlapců Více jak 20x užilo 4,3 % dívek a 0,0 % chlapců LSD / trip / MDMA / extáze / a jiné halucinogeny Ani 1x neužilo 93,6 % dívek a 100% chlapců Více jak 20x užilo 4,3 %dívek a 0,0 % chlapců Tlumivé látky a léky na spaní Ani 1x neužilo 91,5 % dívek a 89,2 % chlapců Více jak 20x užilo 4,3 % dívek a 0,0 % chlapců Léky proti bolestem Ani 1x neužilo 59,6 % dívek a 60,8 % chlapců Více jak 20x užilo 8,5 % dívek a 5,4 % chlapců Opiáty (heroin, braun, kodein) Ani 1x neužilo 93,6 % dívek a 98,6 % chlapců Více jak 20x 4,3 % dívek a 0,0 % chlapců Těkavé látky (čichání ) Ani 1x neužilo 93,6 % dívek a 100% chlapců Více jak 20x 4,3 % dívek a 0,00% chlapců Kokain Ani 1x neužilo 93,6 % dívek a 100% chlapců Více jak 20x 4,3 % dívek a 0,0% chlapců Hazardní hra (sázky, automaty, karty o peníze apod.) Ani 1x neužilo 91,5 % dívek a 90,5% chlapců Více jak 20x 4,3% dívek a 0,0 % chlapců Co se týče alkoholu nejvíce asi bylo u dětí požito z alkoholický nápojů pivo. Už i na 1. stupni někteří žáci začínají kouřit a situace přetrvává i na 2. stupni. Z toxických látek to byla pouze marihuana, kterou žáci použili. I když se objevilo použití pravděpodobně extáze u žáků 9. třídy. 19

21 Druhé šetření KLIMA TŘÍDY Šetření se zúčastnili žáci třídy. celkem 6 tříd počet respondentů: 96 počet dívek: 41 počet chlapců: 55 Výsledky jsou zpracovány souhrnně za celou školu a potom po jednotlivých třídách. Výsledky šetření za jednotlivé ročníky byly předány třídním učitelům. Klima třídy představuje trvalejší sociální a emociální naladění žáků ve třídě, které tvoří a prožívají učitelé a žáci v interakci. V našem šetření byla použita nová metoda tzv. dotazník KLIT dotazník byl vytvořen specificky v českých podmínkách a je určen pro žáky 2. stupně a SŠ. Dotazník je rozdělen na tři oblasti a má celkem 27 otázek. 1. oblast 12 otázek žáci popisují vztahy ve třídě a mezi spolužáky, kooperaci a soudržnost 2. oblast 9 otázek motivace k negativnímu školnímu výkonu žák uvádí míru svého zájmu (nezájmu) o školu oblast 6 otázek tendence k individualizaci k výkonu, spoléhání na sebe, touha vyniknout.. Výsledky dotazníkového šetření za školu KLIMA TŘÍDY 1. OBLAST vztahy ve třídě a mezi spolužáky, míra kooperace a soudružnosti 1) V naší třídě mám několik důvěrných přátel silně souhlasím 46,3% dívek a 49,1% chlapců..... C 47,9% silně nesouhlasím 2,4% dívek a 7,3 % chlapců C. 5,2 % 2) Když jsem v nesnázích, vím, že mi třída pomůže silně souhlasím 34,1% dívek a 436,4% chlapců.... C 35,4 % silně nesouhlasím 14,6 % dívek a 9,1% chlapců C 11,5% 3) V naší třídě se dovede většina žáků radovat ze školního úspěchu jednoho z nás silně souhlasím 29,3 % dívek a 35,4 % chlapců.. C 32,3 % silně nesouhlasím 19,5 % dívek a 10,9 % chlapců.. C 14,6 % 4) Cítím, že do této třídy opravdu patřím silně souhlasím 48,8 % dívek a 54,5 % chlapců.. C 52,1% silně nesouhlasím 7,3% dívek a 7,3 % chlapců C.57,3 % 5) V naší třídě se cítím spokojen/a/, vím, že mě třída bere silně souhlasím 43,9 % dívek a 49,1% chlapců. C 46,9% silně nesouhlasím 4,9 % dívek a 9,1 % chlapců C.. 7,3% 6) Záleží mi na tom, aby ostatní ve třídě měli o mně co nejlepší mínění silně souhlasím 53,7 % dívek a 43,6 % chlapců... C 47,9 % silně nesouhlasím 4,9% dívek a 7,3 % chlapců C.. 6,3 % 7) S většinou třídy je příjemné se sejít i mimo školu na společné akci silně souhlasím 48,8 % dívek a 52,7 % chlapců C 51,0 % silně nesouhlasím 4,9 % dívek a 3,6 % chlapců C. 4,2 % 8) V naší třídě se dovedeme při písemce či zkoušení vzájemně povzbuzovat, fandit si silně souhlasím 34,1 % dívek a 30,9 % chlapců.. C 32,3 % silně nesouhlasím 17,1 % dívek a 7,3 % chlapců C. 11,5 % 9) V naší třídě je mnohem lepší parta, než v jiných třídách na naší kole silně souhlasím 29,3 % dívek a 27,3 % chlapců C 28,1 % silně nesouhlasím 17, 1% dívek a 10,9 % chlapců C 13,5 % 10) Úkoly zadané celé třídě umíme dohromady řešit, máme na to dobrý systém 20

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 O B S A H I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 9

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 V Jirkově dne 31. srpna 2014 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ************************************************* V ý r o č n í z p r á v a š k o l y Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ul. J.Seiferta 179 276 01 Mělník

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Brno září 2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2013 Číslo jednací: ZŠD-227/2013 I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Mgr. Zuzana Škapová Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915. 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Břečťanová 6/2919 šk. rok 2013/2014 ředitelka školy Mgr.Marie Mejsnarová

Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Břečťanová 6/2919 šk. rok 2013/2014 ředitelka školy Mgr.Marie Mejsnarová Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Břečťanová 6/2919 šk. rok 2013/2014 ředitelka školy Mgr.Marie Mejsnarová 1 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole k 30.9.2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více