VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLOMOUC, ŘEZNÍČKOVA 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok Zpracoval: Mgr. Miloslav Palát ředitel školy Dne:

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PŘEHLED ÚDAJŮ O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘEHLED PROSPĚCHU, CHOVÁNÍ A DOCHÁZKY VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚDAJE O ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ HODNOCENÍ ŠVP DEJME ŠANCI VŠEM HODNOCENÍ PLÁNU EVVO HODNOCENÍ ICT PLÁNU ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI SOUTĚŽE ŠKOLNÍ AKCE PROJEKTOVÉ DNY Projektový den Den Země Projektový den Pravěk Soutěžní projektový den Projektový den Vzpomínky na Afriku KROUŽKY ŠKOLNÍ DRUŽINA MATEŘSKÉ ŠKOLY MŠ HODOLANSKÁ 4, MŠ ŘEZNÍČKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA PURKYŇOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBORITŮ VÝSLEDKY KONTROL PROVEDENÉ ŠÚ, ČŠI, NKÚ, KONTROLY PROVEDENÉ JINÝMI KONTROLNÍMI NEBO INSPEKČNÍMI ORGÁNY PŘÍLOHY PROTOKOL AUDITU MŠMT VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK FOTOGALERIE Základní škola Mateřská škola Hodolanská a Řezníčkova Mateřská škola Purkyňova Mateřská škola Táboritů... 1

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Adresa školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1, příspěvková organizace Řezníčkova 1, Olomouc IČ Bankovní spojení /0100 DIČ CZ Telefon E mail Webová adresa Právní forma Název zřizovatele Resortní identifikátor Vedení školy ID datové schránky reznickova.cz reznickova.cz Příspěvková organizace Magistrát města Olomouce Ředitel školy: Mgr. Miloslav Palát Zástupce ředitele školy: Mgr. Romana Jadrníčková wjtmf35 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol. Právním subjektem je škola od Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou, ekologickou a rodinnou výchovu žáků. Připravuje žáky pro další studium a praxi. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 zahrnuje základní školu, 3 mateřské školy a školní jídelnu. Základní škola je úplná, má 9 ročníků a dělí se na první a druhý stupeň. 1. stupeň tvoří 1. až 5. ročník počet tříd 5 2. stupeň tvoří 6. až 9. ročník počet tříd 4 Od v rámci organizačních změn byly k naší škole přiřazeny 3 mateřské školy MŠ Hodolanská 4, MŠ Purkyňova 3, MŠ Táboritů 36 celkem 6 tříd a od další školku zřízenou v budově naší základní školy MŠ Řezníčkova s kapacitou 25 dětí. Celkem měla škola ve školním roce 2013/ tříd ZŠ, 2 oddělení ŠD, 7 tříd MŠ. Vyučování probíhá dle ŠVP a programu Základní škola. Třídy i školní družina se naplňují do počtu 30 žáků. 2

4 Ředitel školy dělí třídy na skupiny v souladu s učebním plánem. Počet skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Členy pedagogické rady jsou všichni pedagogičtí zaměstnanci školy. Ředitel školy vydává po projednání se zaměstnanci školy a se souhlasem pedagogické rady řád školy, schvaluje řád odborných učeben. ZŠ spolupracuje s dětským lékařem, dětským zubním lékařem (ordinace je umístěna v budově školy), Krajskou hygienickou stanicí, PPP. Součástí školy je i školní družina, která má 2 oddělení. Součástí školy je i školní jídelna 13 zaměstnanců. Součástí školy jsou 4 mateřské školy 19 zaměstnanců. Ředitel školy a všichni zaměstnanci zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech souvisejících s výchovou a vzděláváním. Současně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví a kontroluje jejich dodržování. 2. UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dejme šanci všem: ročník. Od byla provedena ve ŠVP ZV Dejme šanci všem změna výuka anglického jazyka od 1. třídy (viz. str. 4,5 výroční zprávy 2011/2012). Od byla provedena ve ŠVP ZV Dejme šanci všem změna výuka druhého cizího jazyka (německý jazyk) od 7. třídy Učební plán ročníkový 1. stupeň Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika 1 1 Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Celkem základní dotace

5 Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku Nepovinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Individuální logopedická péče stupeň Povinné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku Nepovinné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4

6 3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH 3.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vedení školy: Ředitel školy: Mgr. Miloslav Palát 1. stupeň Zástupce ředitele školy: Mgr. Romana Jadrníčková 2. stupeň M VT Třídní učitelé: 1. A Mgr. Pavla Kulštrunková 1. stupeň, Aj 2. A Mgr. Eva Kristková 1. stupeň 3. A Mgr. Kateřina Kvapilová 1. stupeň 4. A Mgr. Radmila Klásková 1. stupeň, spec. pedagog 5. A Mgr. Radka Smolková 1. stupeň, spec. pedagog 6. A PhDr. Miroslava Jánová Př, Ov, RJ, AJ 7. A Mgr. Martin Slovák F, Tech. výchova 8. A Mgr. Zuzana Sobotková ČJ, Ov 9. A Mgr. Zuzana Šeredová AJ, D Netřídní učitelé: Hana Petříková Lenka Vychodilová Mgr. Veronika Ješátková Mgr. Tereza Macháčková Př, Tv ČJ, Hv M, Vz asistentka pedagoga 3.2. ŠKOLNÍ DRUŽINA Věra Handlířová vychovatelka Alena Zmrzlíková vychovatelka 5

7 3.3. MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Hodolanská 4: Vedoucí učitelka: Ličmanová Jana Učitelky: Habáňová Hana Velíšková Jiřina Selucká Daniela Školnice: Vaculková Iveta Mateřská škola Řezníčkova 1: Vedoucí učitelka: Ličmanová Jana Učitelky: Vodáková Hana Zatloukalová Pavla Školnice: Neplechová Jitka Mateřská škola Purkyňova 3: Vedoucí učitelka: Marečková Ludmila Učitelky: Bc. Bartoňová Kateřina Sklenovská Jarmila Kašpárková Pavlína Školnice: Ciprisová Renata Uklizečka: Moserová Zdenka Mateřská škola Táboritů 36: Vedoucí učitelka: Hirnerová Sylva Učitelky: Chovancová Jaroslava Chvostková Lenka Školnice: Procházková Petra 6

8 3.4. ŠKOLNÍ JÍDELNA Austová Anežka Buberníková Marta Doležalová Hana Kasalová Alena Kolářová Marie Melounová Marie Nádvorníková Lenka Steigrová Pavla Šebestová Dana Urbánková Ivana Valentová Martina Voráčová Jana Zlínská Lenka vedoucí školní jídelny kuchařka kuchařka samostatný referent pracovnice provozu pracovnice provozu pracovnice provozu kuchařka pracovnice provozu kuchařka pracovnice provozu pracovnice provozu vedoucí kuchařka PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI Zemková Pavla Řezníčková Tereza Zelinka Jaroslav Hrubá Margita Tóthová Dáša Česnová Ljuba účetní, hospodářka administrativní pracovník školník uklízečka uklízečka uklízečka Zaměstnanců celkem: 57 (ZŠ = 23, ŠJ 13, MŠ 18, MD 3) z toho mužů: 3 žen: 54 Pedagogičtí zaměstnanci celkem: 31 z toho učitelé ZŠ: 15 vychovatelé: 2 asistent pedagoga 1 učitelky MŠ 13 Dělnická povolání: 21 THP: 5 Celkem: 57 7

9 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis do l. tříd: Přijímací řízení na střední školy: Přehledné údaje o žácích k Třída učitel počet žáků počet chlapců počet dívek l.a Mgr. Kulštrunková Pavla A Mgr. Kristková Eva A Mgr. Kvapilová Kateřina A Mgr. Klásková Radmila A Mgr. Smolková Radka Celkem 1. stupeň A PhDr. Miroslava Jánová A Mgr. Msrtin Slovák A Mgr. Zuzana Sobotková A Mgr. Šeredová Zuzana Celkem 2. stupeň 80 Celkem ZŠ 202 Povinnou školní docházku ukončilo: 9.A 15 8.A 1 Celkem: 16 žáků Služby školní jídelny využívalo žáků: tř. 105 žáků tř. 65 žáků Celkem: 170 žáků Školní družinu navštěvovalo 60 žáků. 8

10 5. PŘEHLED ÚDAJŮ O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Počet žáků celkem 202 z toho prospělo 90 prospělo s vyznamenáním 109 neprospělo 3 vykonalo opravnou zkoušku 0 neklasifikován 0 Počet žáků 9.tř. celkem 15 z toho přijatých na gymnázia 2 přijatých na SOŠ 5 přijatých na SOU 8 Počet žáků 5.tř. celkem 25 z toho přijatých na víceletá gymnázia 0 Počet žáků 7.tř. celkem 27 z toho přijatých na víceletá gymnázia 0 Počet pochval TU 151 pochval ŘŠ 2 důtek TU 17 důtek ŘŠ 18 snížených známek z chování 2 12 snížených známek z chování 3 0 omluvených hodin neomluvených hodin 91 9

11 6. PŘEHLED PROSPĚCHU, CHOVÁNÍ A DOCHÁZKY TŘÍDA POČET PROS. VYZN. NEPR. DŮTKY CHOVÁNÍ ABSENCE průměr průměr na na TU ŘŠ 2.ST 3.ST OML. NEOML. ž. oml. ž. neoml. 1.A ,48 0,00 2.A ,48 0,00 3.A ,33 0,00 4.A ,19 0,00 5.A ,28 2,44 6.A ,38 0,00 7.A ,03 0,44 8.A ,90 0,90 9.A ,66 0,00 celk ,76 0,45 7. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Přijímací řízení proběhlo ve dnech Všichni žáci 9. třídy byli umístěni na středních školách. Tabulka úspěšnosti 9. A 15 žáků třídní učitelka Mgr. Zuzana Šeredová škola zájemci přijato úspěšnost Gymnázium 2 SOŠ 5 SOU 3 leté 7 SOU 4 leté 1 Žáci 7. třídy 27 žáků třídní učitel Mgr. Martin Slovák škola zájemci přijato úspěšnost Dvojjazyč. gymnáz % Žáci 5. třídy 25 žáků třídní učitelka Mgr. Radka Smolková škola zájemci přijato úspěšnost Vícel. gymnázium % Celkově žáci 9. a nižších ročníků Škola zájemci přijato úspěšnost Gymnázium 2 SOŠ 5 SOU 3 leté 9 SOU 4 leté 1 10

12 8. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Jméno Název školení Školící firma Věra Handlířová Pohybové kompendium pro vychovatele Univerzita Palackého v Olomouci Mgr. Romana Jadrníčková PhDr. Miroslava Jánová Profesní průprava zástupců ředitele Etická výchova 2 Základní témata etické výchovy Změny v zákoníku práce vyvolané novým občanským zákoníkem ve školské praxi Školní řád jako hlavní nástroj pravidel ve škole Kurz první pomoci zaměstnanců ve školství Google Apps ve škole I. Etická výchova 2 Základní témata etické výchovy Národní institut pro další vzdělávání Cyrilometodějské gymnázium a Mateřská škola v Prostějově PARIS vzdělávací agentura s. r. o. Národní institut pro další vzdělávání Služby požární ochrany a BOZP Akademie moderního vzdělávání, o.p.s. Cyrilometodějské gymnázium a Mateřská škola v Prostějově Mgr. Veronika Ješátková Mgr. Radmila Klásková Kurz první pomoci zaměstnanců ve Služby požární ochrany a školství BOZP Řešení výchovných a kázeňských Sluňákov Centrum problémů ekologických aktivit Finanční gramotnost I (základní kurz) Pod stromem, s. r. o. Cyrilometodějské Etická výchova 2 Základní témata gymnázium a Mateřská etické výchovy škola v Prostějově Odborná exkurze do Velké Británie za Sluňákov Centrum místní enviromentální výchovou a ekologických aktivit přírodou Nástroje pro tvorbu elektronických materiálů do výuky ČJ DESCARTES, v. o. s. Praktické využití internetu ve výuce českého jazyka a lit. DESCARTES, v. o. s. Cyrilometodějské Etická výchova 2 Základní témata gymnázium a Mateřská etické výchovy Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí škola v Prostějově Národní institut pro další vzdělávání 11

13 Mgr. Eva Kristková Kurz první pomoci zaměstnanců ve Služby požární ochrany a školství BOZP Akademie moderního Jak na genetickou metodu? vzdělávání, o.p.s. Integrované dítě v hodinách českého jazyka DESCARTES, v. o. s. Cyrilometodějské Etická výchova 2 Základní témata gymnázium a Mateřská etické výchovy škola v Prostějově Mgr. Pavla Kulštrunková Akademie moderního Jak na genetickou metodu? vzdělávání, o.p.s. Didaktické hry v matematice DESCARTES, v. o. s. Etická výchova 2 Základní témata etické výchovy Pohybové kompendium pro vychovatele Cyrilometodějské gymnázium a Mateřská škola v Prostějově Univerzita Palackého v Olomouci Mgr. Kateřina Kvapilová Mgr. Tereza Macháčková Etická výchova 2 Základní témata etické výchovy Kurz první pomoci zaměstnanců ve školství Žák s poruchami chování v běžné škole Specifika vzdělávání dětí se SVP v MŠ Etická výchova 2 Základní témata etické výchovy Cyrilometodějské gymnázium a Mateřská škola v Prostějově Služby požární ochrany a BOZP Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějské gymnázium a Mateřská škola v Prostějově Mgr. Miloslav Palát Nové trendy vedení lidí Mgr. Dagmar Samsonová Řešení výchovných a kázeňských problémů Sluňákov Centrum ekologických aktivit Jak si systematicky uspořádat svůj profesní život Schola Servis Klima třídy a školy, člověk a životní prostředí Schola Servis Etická výchova 2 Základní témata etické výchovy Profesionální komunikace v náročných situacích Cyrilometodějské gymnázium a Mateřská škola v Prostějově Schola Servis 12

14 Hana Petříková Mgr. Martin Slovák Od Noemovy archy k Titaniku a zase zpátky Etická výchova 2 Základní témata etické výchovy Moderní mikroskopie Vytváření www stránek ve výuce na ZŠ a SŠ Základní pojmy z mechaniky ve školních experimentech Etická výchova 2 Základní témata etické výchovy Sluňákov Centrum ekologických aktivit Cyrilometodějské gymnázium a Mateřská škola v Prostějově Slovanské gymnázium Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci Slovanské gymnázium Olomouc Cyrilometodějské gymnázium a Mateřská škola v Prostějově Mgr. Radka Smolková Mgr. Zuzana Sobotková Kurz první pomoci zaměstnanců ve Služby požární ochrany a školství BOZP Řešení výchovných a kázeňských Sluňákov Centrum problémů ekologických aktivit Jak si systematicky uspořádat svůj profesní život Schola Servis Propagace a publicita školy v oblasti EVVO Klub ekologické výchovy Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami DESCARTES, v. o. s. Cyrilometodějské Etická výchova 2 Základní témata gymnázium a Mateřská etické výchovy škola v Prostějově Jak uchopit zajímavě výuku občanské a etické výuky? Nakladatelství Fraus, s. r. o. Jak si systematicky uspořádat svůj profesní život Schola Servis Finanční gramotnost I (základní kurz) Pod stromem, s. r. o. Cyrilometodějské Etická výchova 2 Základní témata gymnázium a Mateřská etické výchovy škola v Prostějově Mgr. Zuzana Šeredová America today DESCARTES, v. o. s. Teaching English: Primary Schools II. Oxford University Press Etická výchova 2 Základní témata etické výchovy Cyrilometodějské gymnázium a Mateřská škola v Prostějově Lenka Vychodilová Cyrilometodějské Etická výchova 2 Základní témata gymnázium a Mateřská etické výchovy škola v Prostějově Nová učebnice Hudební výchovy Nakladatelství Fraus, s. r. o. 13

15 9. ÚDAJE O ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ Naše škola je od dubna 2014 partnerem v projektu OPVK s názvem "Vzdělávání mládeže k udržitelné dopravě". Projekt je zaměřen na popularizaci výzkumu a vývoje v oblasti udržitelné dopravy a je určen hlavně pro zájemce o vědecko výzkumnou práci, pedagogy základních a středních škol a pro výzkumné pracovníky žadatele. Pedagogové naší školy jsou jeho prostřednictvím zaškolováni na Centru dopravního výzkumu, v. v. i, které je zároveň žadatelem o projekt. Projekt podporuje i další spolupráci školy s CDV, a to zejména akce zvyšující zájem žáků o vědecko výzkumnou práci v udržitelné dopravě. Výše naší partnerské dotace činí , Kč. Žáci naší školy se již šest let zapojují do charitativní akce Adopce na dálku, kterou zajišťuje Arcidiecézní charita Praha. A pomáhají a podporují ve studiu dívku z Indie, která má 15 let a jmenuje se Kalaivani. Minimální částka, která je do Indie posílána vždy v březnu, činí Kč. Vybraná částka má zajišťovat roční školné pro Kalaivani, její školní uniformu a učebnice i sešity a taktéž další školní pomůcky. Naše škola se zapojila do celostátních projektů Ovoce do škol a Mléko do škol. Základním cílem projektu Ovoce do škol je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Projekt Mléko do škol podporuje spotřebu mléka a mléčných výrobků u žáků základních škol za pomoci státní dotace. I nadále naše škola využívá technického vybavení (počítače, interaktivní tabule, pilonová tabule, vizualizér, hlasovací zařízení, multifunkční zařízení, apod.) získané díky projektům Dejme šanci přírodě ( ) a EU peníze školám ( ). 10. HODNOCENÍ ŠVP DEJME ŠANCI VŠEM V tomto školním roce se poprvé vyučovalo podle upraveného RVP ZV. Nejvýznamnější změnou bylo zavedení povinného Dalšího cizího jazyka (na naší škole se jedná o jazyk německý) a zařazení finanční gramotnosti do vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Matematika a její aplikace a Informační a komunikační technologie. Toto zatím nové učivo se setkává s kladným ohlasem. Žáci 4. A se zapojili do projektu portálu Finanční gramotnost do škol a během 4 měsíců v rámci soutěže Rozpočti si to! a získali spoustu nových vědomostí i dovedností. (A sami mají zájem dále v projektu pokračovat!) Úpravy v ŠVP se jako každý rok provedly v anglickém jazyce, což souvisí s výukou tohoto jazyka od prvního ročníku. Mgr. Radmila Klásková 14

16 Vzdělávací program se nám daří plnit. Výuka dle ŠVP žáky přitahuje, je pestrá a záživná. Důraz je kladen na rozvíjení všech kompetencí a plnění průřezových témat. Školní vzdělávací program volně navazuje na školní vzdělávací program našich mateřských škol. Do problému jsou vtaženi všichni pedagogičtí zaměstnanci školy. ŠVP klade velký význam na samostatné uvažování, samostatnou práci a vyjadřování žáků. Dovedou najít, zpracovat a použít pro ně dostupné informace. Dovedou pracovat nejen samostatně, ale i ve skupině, v týmu. Učitelé vytvářejí pracovní prostředí a klima ve třídách tak, aby se žákům dobře učilo a pracovalo. Využívají ke své práci mediální prostředky a zpestřují výuku. K tomu jim slouží počítačová učebna, mediální učebna vybavená interaktivní tabulí a šest interaktivních tabulí v učebně přírodopisu, chemie, fyziky, intermediální učebně, PC učebně. Dále využívají učitelské knihovny, interaktivních učebnic, seminářů a školení DVPP. Učitelé: - podporují vnímání souvislostí - směřují činnost žáků ke zvolenému cíli - vedou žáky k plánování úkolů a postupů - zadávají úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů - vedou žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních - připouští chyby (pracují s nimi jako s příležitostmi, jak ukázat cestu k cíli) - zadávají úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých informačních zdrojů - umožňují, aby žáci v hodinách pracovali s encyklopediemi, internetem apod. - zadávají úkoly, při kterých žáci uplatňují znalosti z více předmětů současně (metody tvořivého charakteru, aktivační a motivační) V hodinách pedagogové používají jak metody klasické, tak i aktivizující a komplexní. - hodina obsahuje aktivity, pro které si žáci mohou vybrat práci ve skupinách, dvojicích nebo samostatně - jsou zadávány úkoly, při kterých žáci spolupracují - učitelé vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu - žáci se učí, jak při vyučování co nejlépe spolupracovat, zastávat se sami sebe ohradit se proti nespravedlnostem - učitelé ve výuce reflektují společenské či přírodní dění, mají zájem, aby každý žák zažil pocit úspěchu (hodnotí i dílčí výkon, respektují individuální možnosti) Učitelé volbou organizace, forem a metod zohledňují rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků, vnímají a aktivně zjišťují aktuální potřeby jednotlivých žáků. Důraz je také kladen na sebehodnocení žáků a na zjišťování, jak žákům vyhovuje způsob výuky učitele. (Formou dotazníků, samostatných prací a panelových diskusí.) Vytváření pozitivních vztahů ve škole považují pedagogové za stejně důležité jako výsledky vzdělávání. Mgr. Miloslav Palát ředitel školy 15

17 11. HODNOCENÍ PLÁNU EVVO Environmentální výchova se celý školní rok dotýkala většiny předmětů na 1. i 2. stupni. Učitelé podle podle potřeby využívali materiálů z projektu Les ve škole, škola v lese, dále jsme se opět účastnili soutěže ve sběru papíru, seminářů a projektových dnů. Nepodařila se účast na výukových programech ve Sluňákově vzhledem k velkému zájmu škol. Září byl zahájen program Zdravé zuby, žáci si v hodinách přírodovědy a prvouky zopakovali zásady správné péče o chrup - byly objednány výukové programy v centru ekologických aktivit ve Sluňákově - žáci 5. ročníku se zúčastnili projektu Oslava lesa, který proběhl v Rudolfově aleji, kde si žáci na různých stanovištích prověřili své znalosti i dovednosti z oblasti ochrany přírody Říjen byl zahájen sběr papíru v rámci soutěže Třiďte papír, volá tapír (zatím byl odvezen 1 kontejner papíru, soutěž končí na konci února) - byla zahájena činnost ekologického kroužku Ekáček 10 dětí ze 3. až 5. ročníku - vybraní žáci ročníku se zúčastnili Odpadové olympiády v Čechových sadech pod záštitou Sluňákova a pedagogické fakulty v Olomouci 5. a 24. místo - žáci 5. ročníku si plnili úkoly z projektu Zelený ostrov tématické vyučování Listopad žáci 1. a 2. ročníku se zúčastnili environmentálního programu v DDM v Olomouci s názvem Ptačí strom - žáci ročníku se zúčastnili v kině Metropol projektu Madagaskar a po zhlédnutí své postřehy a zážitky zpracovávali ve třídách Prosinec byly zahájeny přípravy na hodolanský jarmark, byla provedena výzdoba školy (p. uč. Petříková) - proběhla mikulášská nadílka pro žáky naší školy a zábavné Mikulášování pro děti z mateřských škol - byly nacvičovány programy na jarmark (4., 5., 7. ročník) - žáci i učitelé naší školy se účastnili jarmarku Leden p. uč. Petříková se zúčastnila semináře centra ekologických aktivit ve Sluňákově Rostliny, které ovlivnily svět - pokračuje sběr papíru ročník Bobří špalíček ročník Zlatá nit - Soutěž Hradby 16

18 Únor žáci 1. i 2. stupně sponzorovali opět dikobraza v ZOO na Sv. Kopečku - využívaly se DUMY zpracované na interaktivní tabuli - Seminář Rostliny, které ovlivnily svět (p. uč. Petříková) - Zvířata, která ovlivnila svět (p. uč. Smolková) - Adopce na dálku vybráno Kč - Ekáček zapojení do výtvarné soutěže Za tajemstvím divočiny Březen Den vody 1. stupeň - Projektový den Bobří špalíček pro ročník - Projektový den Počasí pro ročník Duben 1. a 2. ročník program ke Dni Země v DDM - ukončena soutěž ve sběru papíru - Ekáček Landart umění v přírodě Květen přednášky pro ročník Afrika a pro ročník Asie (Tomáš Kubeš) - školní výlety Červen školní výlety - školní slavnost vyhlášení vítězů ve sběru papíru (1. místo 3. A, 2. místo 4. A, 3. místo 5. A) Mgr. Radka Smolková koordinátor EVVO 12. HODNOCENÍ ICT PLÁNU V tomto školním roce využívali žáci naší školy opět počítačovou učebnu v hojné míře. Využívali IT vybavení téměř ve všech předmětech. Využívali velmi často veškeré aplikace a výukové programy. Dále vyhledávali, třídili a zpracovávali potřebné informace prostřednictvím internetu. Často zde také zpracovávali projekty do jednotlivých předmětů. V letošním školním roce byla v rámci výuky informatiky v 7. ročníku zařazena výuka psaní všemi deseti. Počítačovou učebnu tvoří dvacet žákovských PC a jeden učitelský PC. 10 PC bylo na naši školu dodáno v rámci projektu Dejme šanci přírodě Interaktivní výuka přírodovědných předmětů na ZŠ, do kterého jsme byli zapojeni. Z tohoto projektu dále využíváme interaktivní učebnu včetně hlasovacího zařízení. Také v letošním školním roce pedagogové poradci, zapojení do projektu Dejme šanci přírodě Interaktivní výuka přírodovědných předmětů na ZŠ, ověřovali vytvořené výukové 17

19 materiály v jednotlivých předmětech, a to jak s využitím PC, tak s využitím interaktivních tabulí. Výukové materiály vytvořené v rámci tohoto projektu jsou zveřejněny na webových stránkách školy. Také v tomto školním roce jsme využívali výukové materiály, které pedagogové poradci vytvořili v rámci projektu EU peníze školám, s názvem Nová šance. Materiály jsou používány v různých předmětech a ročnících a jsou zveřejněny na webových stránkách školy. V letošním školním roce byla dokončena kabeláž internetové sítě v 1. patře školy. Dále došlo k přesunům interaktivních tabulí do jiných tříd a současně k přesunu PC do druhé PC učebny a jejich efektivnějšímu využívání. Celkem mají žáci naší školy k dispozici dvě počítačové učebny se 30 PC a šest interaktivních učeben. I v letošním roce zajišťovala chod všech počítačů v naší škole společnost AutoCont CZ a.s. Ostrava, Regionální centrum JIH. Mgr. Romana Jadrníčková ICT koordinátor 13. ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE V měsíci dubnu proběhlo na naší škole šetření Českou asociací školních metodiků prevence. První šetření se týkalo Identifikace rizikových oblastí u dospívajících a druhé se týkalo Klima třídy. Výsledky jsou zpracovány souhrnně za celou školu a potom po jednotlivých třídách. Výsledky šetření za jednotlivé ročníky byly předány třídním učitelům. První šetření, které se týkalo IDENTIFIKACE RIZIKOVÝCH OBLASTÍ U DOSPÍVAJÍCÍCH, bylo rozděleno do 9 oblastí: Volný čas, Chování, Zdravotní stav, Duševní zdraví, Sociální zdatnost, Rodinný systém, Škola, Vztahy mezi vrstevníky, Návykové látky. 18

20 Šetření se zúčastnili žáci třídy. celkem 6 tříd počet respondentů: 121 počet dívek: 47 počet chlapců: 74 Výsledky dotazníkového šetření IDENTIFIKACE RIZIKOVÝCH OBLASTÍ U DOSPÍVAJÍCÍCH Nejvyšší problémový index se projevil v oblasti Duševního zdraví celkem 34, 6 dívky 37,1, chlapci 33,0 % duševní problémy souvisí s rodinnými problémy patří zde dlouhotrvající stres, velká zátěž na psychiku, neúspěch ve škole, rozpory s vrstevníky. Další problémovou oblastí je Volný čas celkem 34,6 dívky 33,3, chlapci 29,8. Cílem otázek bylo zjistit, jakým způsobem dospívající tráví svůj volný čas zda sportují, či více času tráví s vrstevníky, zda sportují sami, nebo v kolektivu. Jako nejméně problémovou oblastí se jevila oblast Návykových látek část A celkem 7,4 dívky 9,5 chlapci 6,0 Cílem této oblasti bylo zjistit u dospívajících jejich vztah k alkoholu, drogám a k hazardním hrám či také nebo jak se může změnit chování pod vlivem drog, alkoholu. Ve stejné oblasti Návykových látek část B se zjišťovala četnost užití návykových látek, hraní hazardních her v posledních 30 dnech. (ani 1x, 1 2x..více jak 20x) Alkohol včetně piva Ani 1x neužilo alkohol včetně piva 61,7% dívek a 55,4 % chlapců Více jak 20x užilo alkohol včetně piva 4,3 % dívek 2,7 % chlapců Tabák Ani 1x neužilo tabák 74,5 % dívek a 85,1 % chlapců Více jak 20x užilo tabák 6,4 % dívek a 5,4 % chlapců Marihuana nebo hašiš Ani 1x neužilo 91,5 % dívek a 93,2 % chlapců Více jak 20x užilo 4,3 % dívek a 0% chlapců Pervitin, efedrin, amfetamin Ani 1x neužilo 93, 6 % dívek a 100% chlapců Více jak 20x užilo 4,3 % dívek a 0,0 % chlapců LSD / trip / MDMA / extáze / a jiné halucinogeny Ani 1x neužilo 93,6 % dívek a 100% chlapců Více jak 20x užilo 4,3 %dívek a 0,0 % chlapců Tlumivé látky a léky na spaní Ani 1x neužilo 91,5 % dívek a 89,2 % chlapců Více jak 20x užilo 4,3 % dívek a 0,0 % chlapců Léky proti bolestem Ani 1x neužilo 59,6 % dívek a 60,8 % chlapců Více jak 20x užilo 8,5 % dívek a 5,4 % chlapců Opiáty (heroin, braun, kodein) Ani 1x neužilo 93,6 % dívek a 98,6 % chlapců Více jak 20x 4,3 % dívek a 0,0 % chlapců Těkavé látky (čichání ) Ani 1x neužilo 93,6 % dívek a 100% chlapců Více jak 20x 4,3 % dívek a 0,00% chlapců Kokain Ani 1x neužilo 93,6 % dívek a 100% chlapců Více jak 20x 4,3 % dívek a 0,0% chlapců Hazardní hra (sázky, automaty, karty o peníze apod.) Ani 1x neužilo 91,5 % dívek a 90,5% chlapců Více jak 20x 4,3% dívek a 0,0 % chlapců Co se týče alkoholu nejvíce asi bylo u dětí požito z alkoholický nápojů pivo. Už i na 1. stupni někteří žáci začínají kouřit a situace přetrvává i na 2. stupni. Z toxických látek to byla pouze marihuana, kterou žáci použili. I když se objevilo použití pravděpodobně extáze u žáků 9. třídy. 19

21 Druhé šetření KLIMA TŘÍDY Šetření se zúčastnili žáci třídy. celkem 6 tříd počet respondentů: 96 počet dívek: 41 počet chlapců: 55 Výsledky jsou zpracovány souhrnně za celou školu a potom po jednotlivých třídách. Výsledky šetření za jednotlivé ročníky byly předány třídním učitelům. Klima třídy představuje trvalejší sociální a emociální naladění žáků ve třídě, které tvoří a prožívají učitelé a žáci v interakci. V našem šetření byla použita nová metoda tzv. dotazník KLIT dotazník byl vytvořen specificky v českých podmínkách a je určen pro žáky 2. stupně a SŠ. Dotazník je rozdělen na tři oblasti a má celkem 27 otázek. 1. oblast 12 otázek žáci popisují vztahy ve třídě a mezi spolužáky, kooperaci a soudržnost 2. oblast 9 otázek motivace k negativnímu školnímu výkonu žák uvádí míru svého zájmu (nezájmu) o školu oblast 6 otázek tendence k individualizaci k výkonu, spoléhání na sebe, touha vyniknout.. Výsledky dotazníkového šetření za školu KLIMA TŘÍDY 1. OBLAST vztahy ve třídě a mezi spolužáky, míra kooperace a soudružnosti 1) V naší třídě mám několik důvěrných přátel silně souhlasím 46,3% dívek a 49,1% chlapců..... C 47,9% silně nesouhlasím 2,4% dívek a 7,3 % chlapců C. 5,2 % 2) Když jsem v nesnázích, vím, že mi třída pomůže silně souhlasím 34,1% dívek a 436,4% chlapců.... C 35,4 % silně nesouhlasím 14,6 % dívek a 9,1% chlapců C 11,5% 3) V naší třídě se dovede většina žáků radovat ze školního úspěchu jednoho z nás silně souhlasím 29,3 % dívek a 35,4 % chlapců.. C 32,3 % silně nesouhlasím 19,5 % dívek a 10,9 % chlapců.. C 14,6 % 4) Cítím, že do této třídy opravdu patřím silně souhlasím 48,8 % dívek a 54,5 % chlapců.. C 52,1% silně nesouhlasím 7,3% dívek a 7,3 % chlapců C.57,3 % 5) V naší třídě se cítím spokojen/a/, vím, že mě třída bere silně souhlasím 43,9 % dívek a 49,1% chlapců. C 46,9% silně nesouhlasím 4,9 % dívek a 9,1 % chlapců C.. 7,3% 6) Záleží mi na tom, aby ostatní ve třídě měli o mně co nejlepší mínění silně souhlasím 53,7 % dívek a 43,6 % chlapců... C 47,9 % silně nesouhlasím 4,9% dívek a 7,3 % chlapců C.. 6,3 % 7) S většinou třídy je příjemné se sejít i mimo školu na společné akci silně souhlasím 48,8 % dívek a 52,7 % chlapců C 51,0 % silně nesouhlasím 4,9 % dívek a 3,6 % chlapců C. 4,2 % 8) V naší třídě se dovedeme při písemce či zkoušení vzájemně povzbuzovat, fandit si silně souhlasím 34,1 % dívek a 30,9 % chlapců.. C 32,3 % silně nesouhlasím 17,1 % dívek a 7,3 % chlapců C. 11,5 % 9) V naší třídě je mnohem lepší parta, než v jiných třídách na naší kole silně souhlasím 29,3 % dívek a 27,3 % chlapců C 28,1 % silně nesouhlasím 17, 1% dívek a 10,9 % chlapců C 13,5 % 10) Úkoly zadané celé třídě umíme dohromady řešit, máme na to dobrý systém 20

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice, IČ: 75000849 Čj. ZS-109/2010-Koc Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/2016 EVVO představuje nezastupitelný předpoklad

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 106 b) Počet tříd: 7 I.st. 4 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Již J. A. Komenský řekl: Škola hrou. A tohoto motta se drží i naše zážitková exkurse pravěkem. Žáci si formou prožitků mohou projít pravěkem, a tím i

Již J. A. Komenský řekl: Škola hrou. A tohoto motta se drží i naše zážitková exkurse pravěkem. Žáci si formou prožitků mohou projít pravěkem, a tím i Již J. A. Komenský řekl: Škola hrou. A tohoto motta se drží i naše zážitková exkurse pravěkem. Žáci si formou prožitků mohou projít pravěkem, a tím i lépe si zapamatovat fakta. Praxe nás naučila, že čím

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více