IT development v České pojišťovně nová éra architektury a procesů. David Škarka Česká pojišťovna a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IT development v České pojišťovně nová éra architektury a procesů. David Škarka Česká pojišťovna a.s."

Transkript

1 IT development v České pojišťovně nová éra architektury a procesů David Škarka Česká pojišťovna a.s.

2 IT v ČP nová éra architektury a procesů Úvod Procesní řízení IT Business Architecture Board IT Enterprise Architecture IAA model pojišťovny Strategická platforma 2

3 IT v ČP nová éra architektury a procesů Úvod Procesní řízení IT Business Architecture Board IT Enterprise Architecture IAA model pojišťovny Strategická platforma 3

4 Úvod ČP je velká firma Největší univerzální pojišťovna v České republice Počet klientů 2,5 mil; 1,2 mil pojistných událostí za rok Počet zaměstnanců 5600; počet uživatelů systémů Počet hlavních obchodních míst 270 ČP prošla transformací Business transformace (změna základních procesů) Centralizace řízení a procesů 4

5 Úvod Změna podmínek IT Centralizace IS Pozice IT v ČP GŘČP Oddělení IT provozu a IT vývoje Jiné nároky na vývoj a provoz IT NGŘ Obchod NGŘ ŽP a IT NGŘ NŽP NGŘ IT Provoz IT Vývoj ŽP IT Vývoj NŽP IT Arch Jiný způsob řízení IT ČP má velké IT 535 lidí 40 projektů za rok 1500 liniových požadavků za rok 5

6 IT v ČP nová éra architektury a procesů Úvod Procesní řízení IT Business Architecture Board IT Enterprise Architecture IAA model pojišťovny Strategická platforma 6

7 Procesní řízení IT Proč ITIL? IT = množina poskytovaných služeb Tyto služby jsou zákazníky vnímány jako nákladné, pomalé, netransparentní celkově neefektivní IT musí umět dodávat požadované služby v požadované kvalitě, v požadovaném čase za co nejnižších nákladů IT musí umět reportovat o spotřebě zdrojů a o stavu služeb IT musí umět plánovat spotřebu zdrojů Jedno z řešení je ITIL best practice jak řídit IT služby 7

8 Procesní řízení IT Jak na ITIL? Studie - Road map - postup zavádění procesního řízení IT ČP dle doporučení ITIL pro období Procesy implementovat paralelně (izolované procesy nepřinášejí kýžený efekt není synergie) Podpora managementu (ne zcela jednoznačná záležitost pro odběratele IT služeb jako nutné účastníky řady procesů!) Nástroj pro automatizaci procesů -Mercury ITG Business vlastníci procesů 8

9 Procesní řízení IT Jak na ITIL? Úroveň procesů sledována dle PMF (Process Maturity Framework): Initial (Level 1) Repeatable (Level 2) Defined (Level 3) Managed (Level 4) Optimising (Level 5) Rok 2008: úroveň: 2-3 Výzva pro IT ČP: certifikace dle ISO je naším dlouhodobým cílem 9

10 Procesní řízení IT Zkušenosti Máme Shodu na cílech rozvoje systému řízení IT Realistický koncept rozvoje v konkrétní situaci IT ČP Plán rozvoje a implementace procesů dle standardů ITIL Change management 1 ½ roku nasazen omezen na IT vývoj a liniové požadavky Příliš složité workflow odrazuje od používání Aktuálně implementujeme Service desk, Incident a Problem mngmt. a rozšíření ChM na provozní útvary Pilotujeme Release mngmt 10

11 IT v ČP nová éra architektury a procesů Úvod Procesní řízení IT Business Architecture Board IT Enterprise Architecture IAA model pojišťovny Strategická platforma 11

12 Business Architecture Board 1) Porada vedení: Strategie a Vize firmy hlavní cíle a cestu, jak docílit cílů, jasně specifikuje měřitelné cílové ukazatele 2) Business útvary: Jednotlivé úseky v gesci NGŘ doporučují prioritizované požadavky na realizaci do Business Architecture Board 3) Business Architecture Board: Vede Roadmap, navrhuje technické a procesní řešení, zajišťuje ocenění požadavků 12

13 Business Architecture Board BA překlenutí sémantické mezery mezi core Business a core IT BUSINESS útvary Business vlastníci, metodici Business Architekti za jednotlivé NGŘ IT Architekti Core IT řešitelé BBB BBI BII III IT útvary Požadavek Dodaná funkčnost Tvoří ideový záměr požadavku Tvoří high level procesní mapu Hledají synergie v rámci firmy Provádí rozpad do procesních a funkčních celků Mapují požadavek na IT architektury Řeší vývoj konkrétní části dle funkčních celků 13

14 Business Architecture Board Role Business vlastník / Metodik Vlastník požadavku Připravuje ideový záměr Připravuje základní procesní mapu která požadavek jasně specifikuje Navrhuje priority požadavku (schvaluje příslušný VŘ, v případě konfliktu NGŘ) Zná detailní principy a procesy vlastněných aplikací / procesů Akceptuje dodávku ve formě změněného procesu, funkčnosti nebo nové aplikace 14

15 Business Architecture Board Role Business Architect Koordinuje scope požadavků NGŘ Koordinuje SCOPE NGŘ s ostatními aktivitami v rámci ČP Zajišťuje přehled o aktivitách v ostatních částech firmy Zajišťuje kontinuální komunikaci s IT útvary Doporučuje prioritu požadavků Rozhoduje o předložení požadavku do BA Boardu Spravuje aktuální priority list a Business Development Roadmap NGŘ Figuruje v roli konzultanta při přípravě ideových záměrů a základního popisu procesů 15

16 Business Architecture Board Zkušenosti Jsme na začátku! Společnost přesvědčena o nezbytnosti role business architecture Vydefinovány základní principy a procesy (vztah k Change Managementu, vztah k poradě vedení společnosti) Obsazeny základní role (1 BA, 4 business vlastníci, 1 IT architekt) 16

17 IT v ČP nová éra architektury a procesů Úvod Procesní řízení IT Business Architecture Board IT Enterprise Architecture IAA model pojišťovny Strategická platforma 17

18 IT Enterprise Architecture Mise IT architektů Zajistit návrh technického řešení v požadované a potřebné kvalitě s ohledem na vynaložené náklady, potřebu údržby a rozvíjitelnosti řešení Zajistit lepší komunikaci mezi IT a business útvary Konsolidovat pohled útvarů IT vývoj a IT provoz na efektivitu vynaložených investic Řídit IT architekturu 18

19 IT Enterprise Architecture Role IT architekt Snížení/zefektivnění nákladů na vývoj a provoz IS Úzká spolupráce s BA a programovou kanceláří Řízení standardizace aplikační, integrační, datové a infrastrukturní architektury Sledování trhu IT a identifikace potenciálu využití nových trendů Expertní podpora implementačních projektů Udržuje informační model pohledů na architekturu IT systémů aplikační portfolio Provádí kontroly dodržování pravidel a standardů 19

20 IT Enterprise Architecture Proces řízení architektury 1. Plánování architektury: Definice cílové architektury Definice preferovaných platforem Road-map rozvoje architektury (as-is/to-be) Plán útlumu/náhrady aplikací Finanční zhodnocení Ukazatele úspěšnosti Plánování Audit Implementace 2. Implementace plánu: Přímo zavádění nových platforem/komponent Business projekty návrh/oponentura řešení Změnové řízení Závazné koncepty/ standardy Reportování 3. Kontrola/Audit: Akceptace řešení certifikace Návrhy korekcí Vstup do plánů IT Formální externí audit 20

21 IT Enterprise Architecture Zkušenosti Společnost přesvědčena o nezbytnosti role IT enterprise architekt Útvar IT architektury v přímé gesci NGŘ pro IT (tj. stejný level jako VŘ IT Provoz a IT Vývoj) Vydefinovány základní principy a procesy (vztah k Change managementu, vztah k poradě vedení společnosti, BA Board) Obsazeny základní role (3x Solution architekt, správce aplikačního portfolia) 21

22 IT v ČP nová éra architektury a procesů Úvod Procesní řízení IT Business Architecture Board IT Enterprise Architecture IAA model pojišťovny Strategická platforma 22

23 IAA model pojišťovny Co je IAA model Informační, procesní a integrační modely - best practice vývoje systémů pro pojišťovnictví Informační architektura s detailním business obsahem využití pro celopodnikové iniciativy i pro specifické oddělené projekty Podklad pro detailní specifikace celopodnikové architektury IS 300 kumulativních let vývoje; vstupy mnoha vedoucích světových finančních institucí Nabízí předdefinované business šablony pro specifikaci a návrh informačních řešení 23

24 IAA model pojišťovny Co je IAA model? Jednotný jazyk (business Terms) - odstraňuje sémantické bariéry mezi jednotlivými útvary Pokrývá až 90% procesní a datové analýzy a požadavků na návrh systému Modely jsou snadno upravitelné a rozšiřitelné pro pokrytí specifických požadavků Modely mají jednotný základ: IAA Foundation Models - pomáhají při definici rozsahu projektu a při identifikaci závislostí mezi jednotlivými projekty 24

25 25 IAA model pojišťovny

26 IAA model pojišťovny Co je IAA model? Business plan Business development roadmap Application development roadmap Infrastructure development roadmap Cíle Cíle společnosti společnosti Plán Business Business architektura architektura Package Aplikační Aplikační architektura architektura Aplikace Infrastruktura Infrastruktura Platforma Cíle Proces Aplikační modul Prostředí Ukazatele Aktivita Funkcional ita Aplikační soubor Referenční model (IAA) 26

27 IAA model pojišťovny Zkušenosti Feasibility Study: JOK PRO Pozitivní dopad na Requirement Management 66 požadavků <=> 16 duplicit 4 implementační závislosti Požadavky namapovány na IAA funkční model Existující funkcionality namapovány na IAA funkční model Přímočarý design určující měněné či nově vyvíjené aplikace 27

28 IAA model pojišťovny Zkušenosti Sales support JOK PK / CCD Market research JOK KCL Task manager Communications Intermediary compensation MPU Customer relationship management Event scheduler Task manager Channel management JOK PRO New application processing / Quoting Policy acquisition 28

29 IT v ČP nová éra architektury a procesů Úvod Procesní řízení IT Business Architecture Board IT Enterprise Architecture IAA model pojišťovny Strategická platforma 29

30 Strategická platforma Rok 2003 projekt JOK Jednotná Obsluha Klienta Základ CRM cíl: unifikace pohledu na klienta, smlouvy, pojistné události Velká výzva Stav IT systémů obraz stavu procesů separátní systémy dle oblastí (mnohdy i dle produktů); různorodá architektura Řešení Vybudovat moderní, snadno rozšiřitelnou a udržovatelnou platformu Implementace strategické platformy Partneři: Accenture, Softec, Cleverlance, Raventia Od roku 2004 Softec (J2EE) a Raventia (DB) 30

31 Strategická platforma není to jen technologie Specializovaný tým pro rozvoj a podporu, portfolio dodavatelů Standardizované řízení procesu vývoje Organizace Procesy Model oriented (MDA), process modeling, metatools Nástroje Metody a standardy Kontrolované a vyžadované Architektura Infrastruktura J2EE, BEA, Service Oriented, Unifikované GUI Unifikovaná a sdílená 31

32 Strategická platforma Pravidla a standardy + - Unifikace architektury, vývoje a provozu aplikací Zastupitelnost vývojářů a provozních administrátorů Jednotné procesy Tvorba, správa a rozvoj pravidel a standardů Kontrola dodržování pravidel (checklisty, codereview ) Přizpůsobování pravidlům a standardům může být svazující Nástroje Organizace Architektura Procesy Infrastruktura Metody a standardy Definované standardy a pravidla vzhledu, chování a technologie budovaných aplikací umožnilo ČP vytvořit platformu, která svými nástroji výrazně podporuje rychlost a kvalitu vyvíjených aplikací v ČP 32

33 Strategická platforma Cyklus vývoje aplikací Konec projektu Začátek projektu Codereview Codereview Migrace do Systém-testu Migrace do Provozu Počet aplikací a dodavatelů v ČP nutně vedl ke stanovení standardů a závazných pravidel a následně i kontrolních mechanismů určujících jak jsou dané standardy a pravidla dodržována. 33

34 Strategická platforma Od programování k modelování JOK FW 2.0: důraz na modelování - efektivita práce funkčního analytika a vývojáře Vytvořena Vývojová linka (podpořená vývojovými nástroji) Funkční analytik pomocí nástroje Visual SMC Editor namodeluje obrazovky aplikace Vývojář v nástroji SMC Modeller provede import modelu obrazovek Vývojář obohatí model obrazovek o technologické informace Z modelu vygeneruje HTML demo, které konfrontuje se zadavatelem Po doladění připomínek od Z modelu zadavatele se vygeneruje základ dokumentaci technické dokumentace Z modelu se vygenerují artefakty potřebné pro běh aplikace 34

35 Strategická platforma Zkušenosti 5 týmů aplikačních podpor (dělení dle obchodních domén) 4 externí společnosti -coredodavateléřešení nad JOK FW Dedikovaný tým pro rozvoj a podporu JOK FW (ČP, Softec, Raventia) Dedikovaný tým administrátorů BEA Dedikovaný tým provozní podpory aplikací 15 aplikací pro koncové uživatele (35 komponent na integrační platformě) V roce auditů a udělení 13 certifikátů o shodě řešení se standardy JOK FW Není laciná záležitost => nutnáperiodickáobhajoba 35

36 IT v ČP nová éra architektury a procesů 36

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Životní cyklus vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Životní cyklus vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Životní cyklus vývoje SW Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Proč potřebujeme definovat proces vývoje Při vývoji SW nemáme tvrdá fakta, jako v jiných vědách (fyzika, chemie,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Integrace metodiky PRINCE2 do internetové

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Aplikace podnikové informatiky

Aplikace podnikové informatiky Aplikace podnikové informatiky Ing. Zuzana Šedivá, Ph.D. zuzana.sediva@vsem.cz 1 Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data,

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

KDYŽ POTŘEBUJETE WEBOVÉHO INTEGRÁTORA

KDYŽ POTŘEBUJETE WEBOVÉHO INTEGRÁTORA KDYŽ POTŘEBUJETE WEBOVÉHO INTEGRÁTORA PROFIL SPOLEČNOSTI Pomáháme našim klientům rozšířit a zefektivnit jejich podnikání prostřednictvím internetových a mobilních technologií. Jsme webový integrátor a

Více

Přehled rolí v jednotlivých metodikách

Přehled rolí v jednotlivých metodikách 4IT421 Zlepšování procesů budování informačních systémů Přehled rolí v jednotlivých metodikách RUP pro velké projekty, RUP pro malé projekty, OpenUP, MMSP, Scrum, XP Bc. Kamila Langrová (xlank10) ZS 2013/2014

Více

Řízení projektů v národních korporacích

Řízení projektů v národních korporacích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Řízení projektů v národních korporacích Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Drbal Informační technologie a management Vedoucí

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Metodiky vývoje software, MDA

Metodiky vývoje software, MDA Metodiky vývoje software, MDA Karel Richta Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze richta@fel.cvut.cz, 2011 Softwarové inženýrství I., BI-SI1

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.6. Koordinace a podpora změn organizačních dokumentů a interních směrnic NTK na základě provedených analýz

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

Obchodní procesy v GE Money o 50% rychleji a levněji

Obchodní procesy v GE Money o 50% rychleji a levněji 4 Shared Experience Informační systémy a integrace Obchodní procesy v GE Money o 50% rychleji a levněji BPM řešení v GE Money - nejen rychlejší a levnější zavádění automatizovaných procesů, ale i přehlednější

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Katedra informačních technologií

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Bc. František

Více

ŘÍZENÍ RIZIK MODERNÍ INTERNÍ AUDIT. Kraj Vysočina

ŘÍZENÍ RIZIK MODERNÍ INTERNÍ AUDIT. Kraj Vysočina Business Risk Services ŘÍZENÍ RIZIK a Josef Severa MODERNÍ INTERNÍ AUDIT Kraj Vysočina 28. května 2004 Program Definice rizika a vymezení pojmů Představení základního modelu řízení rizik Hlavní kroky při

Více

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Simona Dlugošová Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Více

Nabídka školení. leden - červen 2006. www.ait.cz

Nabídka školení. leden - červen 2006. www.ait.cz Nabídka školení leden - červen 2006 www.ait.cz Základy managementu projektů Metody a techniky managementu projektů I. Metody a techniky managementu projektů II. Management projektů pro top managery Business

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Tvorba informačních systémů

Tvorba informačních systémů MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Tvorba informačních systémů Principy, metodiky, architektury Tomáš Bruckner, Jiří Voříšek, Alena Buchalcevová, Iva Stanovská, Dušan Chlapek, Václav Řepa VIP partner

Více

Optimalizace vývojového procesu webových aplikací

Optimalizace vývojového procesu webových aplikací Optimalizace vývojového procesu webových aplikací Vratislav Čermák, Zdeněk Havlíček Katedra informačních technologií, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 6 - Suchdol

Více

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Předkládaná publikace je výstupem projektu "Přenos úspěšné metodiky koučování do regionálního prostředí

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

Jak na testování? 18.4.2013

Jak na testování? 18.4.2013 Jak na testování? 18.4.2013 Proč? Vnímáme konstatní zájem zákazníků o problematiku testování Máme dlouholeté zkušenosti s testováním na mnoha zajímavých projektech Naše zkušenosti Datamasking Procesní

Více