VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole"

Transkript

1 Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/ Škola 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace Adresa školy Školní 301, Křinec Právní forma příspěvková organizace IČO IZO Identifikátor školy Vedení školy ředitel: Mgr. Tomáš Veverka zástupce ředitele: Mgr. Jana Kuncířová Výchovný poradce Mgr. Dana Lokšová Kontakt tel.: www: 1.2 Zřizovatel Název zřizovatele Městys Křinec Adresa zřizovatele Náměstí 25, Křinec Kontakt tel.: Údaje o školské radě Rok voleb současné školské rady 2014 Počet členů školské rady 3 Předseda školské rady Mgr. Jana Kuncířová Kontakt na předsedu Členové školské rady Petra Voborníková Mgr. Jana Kuncířová Milan Moc Zápisy z jednání školské rady jsou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách školy. Stránka 1

2 1.4 Údaje o občanském sdružení při škole Název SDRUŽENÍ RODIČŮ KŘINEC (SRK) Vznik 31. srpna 2004 IČO Kontakt Eliška Pěkná tel Náplň Podpora aktivit školy, podíl na financování soutěží 1.5 Subjekty se kterými škola spolupracovala ve školním roce 2012/2013 Městys Křinec ZAS PODCHOTUCÍ a. s. INPROMA spol. s r. o. SDH Křinec TJ Křinec o.s. ČRS MO Rožďalovice AVZO Křinec SDH Vestec Karel Vecko zřizovatel školy vystoupení vybraných žáků I. stupně na vítání občánků pomoc žáků II. stupně při organizaci akcí kulturní komise bezplatné zajištění dopravy na školu v přírodě, bezplatná doprava kůry ze Seletic, bezplatná oprava vchodových vrat a jiné činnosti, pomoc při organizaci rybářského zájezdu sponzorský dar ve výši ,-Kč na úhradu nákladů spojených s dopravou žáků na lyžařský kurz, školu v přírodě a na nákup vybavení MŠ spolupráce při zajištění akcí, které pořádá MŠ a ZŠ, pomoc při údržbě školní zahrady, vedení hasičského kroužku zajištění fotbalových turnajů pomoc při údržbě školního hřiště vedení rybářského kroužku a organizace rybářského zájezdu vedení střeleckého kroužku poskytnutí autobusu na školní akce pro ZŠ a MŠ bezplatné ozvučení školních akcí 1.6 Součásti školy Jednotlivé součásti školy Kapacita Základní škola 450 Mateřská škola 64 Školní družina 50 Školní jídelna ZŠ 450 Školní jídelna - výdejna (MŠ) 64 Stránka 2

3 Součást školy Počet tříd / oddělení Počet dětí / žáků 1. stupeň ZŠ stupeň ZŠ 4 63 Škola celkem Mateřská škola 3 64 Školní družina 2 50 Školní jídelna MŠ - 64 Školní jídelna ZŠ Charakteristika jednotlivých součástí školy Základní škola Základní škola je úplnou školou s postupovým prvním až devátým ročníkem. Výuka probíhá ve čtyřech propojených pavilonech, které jsou označeny jako A, B, C a D. V pavilonu A je 5 kmenových tříd pro 1. až 5. ročník a jedna odborná učebna vybavená výškově nastavitelnou interaktivní tabulí. V pavilonu B jsou kmenové učebny pro 6. až 9. ročník, učebna informatiky a učebna pro sportovní aktivity (malá tělocvična), vybavená pro výuku gymnastiky. Pingpongové stoly, které byly umístěny v této učebně, jsou v současnosti k dispozici žákům na chodbě školy. V pavilonu C je tělocvična, družina, kuchyně a školní jídelna. V pavilonu D je odborná učebna pro výuku fyziky, chemie, přírodopisu, cvičná kuchyňka a dílna. V učebně fyziky je od ledna 2010 instalována interaktivní tabule s kompletním příslušenstvím. Od roku 2011 máme interaktivní tabuli i na pavilonu A a od roku 2012 také v přízemí na pavilonu B. Koncem roku 2013 jsme pořídili ještě jednu interaktivní tabuli do 1. patra pavilonu B. Počátkem roku 2012 škola pořídila novou keramickou pec, která je umístěna ve školní dílně. Tato pec našla využití nejen při pracovních činnostech, ale i pro zájmovou činnost našich žáků i jejich rodičů. Škola disponuje poměrně rozsáhlými venkovními prostorami, na kterých se nachází sportovní areál, který vyžaduje revitalizaci. Zbylá část je využívána jako okrasná zahrada a v letních měsících i k výuce v přírodě. Již během hlavních prázdnin v roce 2010 došlo k výrazným vylepšením v prostředí školy. Ve všech budovách proběhla kompletní výměna oken a vnějších dveří, v lednu 2013 byly zatepleny stropy všech budov ZŠ, v květnu až červnu 2014 byl zateplen areál všech spojovacích chodeb ZŠ. Všechna tato opatření výrazně pomáhají šetřit provozní náklady za elektrickou energii. Současně se zateplením chodeb byla také položena nová zámková dlažba v prostoru atria. Žáci I. i II. stupně využívají kompletně zrekonstruované sociální zařízení. Každý žák naší školy má také v současnosti svou uzamykatelnou šatní skříňku. Od září 2011 probíhá výuku anglického jazyka u předškoláků v MŠ, na kterou navazuje od září 2012 výuka AJ v prvním až devátém ročníku ZŠ. Koncem roku 2013 došlo k výměně nábytku ve dvou učebnách pavilonu B a v ředitelně školy. I v tomto školním roce byli žáci 6. a 9. ročníku testováni z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Výsledky dotazníkového šetření Mapy školy z roku 2012 jsou k nahlédnutí v dokumentech na našich webových stránkách. Všechny tyto testy naše škola pořídila od firmy SCIO.cz. Stránka 3

4 Mateřská škola V MŠ byla i ve školním roce 2013/2014 plně využita kapacita 64 dětí, přičemž děti jsou rozděleny do třech tříd. Každé oddělení má k dispozici třídu, hernu, umývárnu, sociální zařízení a šatnu. Třídy jsou dobře prosvětlené a vymalované pastelovými barvami. Vybavení MŠ je funkční, u zastaralého nábytku dochází k postupné obměně. O děti pečují čtyři učitelky a jedna uklízečka, která zároveň vozí a připravuje svačiny a vydává obědy dětem. Během školního roku došlo ke dvěma personálním změnám, kdy na vlastní žádost odešla do důchodu paní Jitka Kurková a od 1.února.2014 ji nahradila Nikola Hejduková. 25.srpna.2014 nastoupila Barbora Hálová na místo Kláry Chalupníčkové, která taktéž odešla na vlastní žádost. Nadále od září pracoval v MŠ jeden topič na základě dohody o pracovní činnosti. Naším hlavním cílem je snaha o vytváření rodinného prostředí pro děti. V mateřské škole panují přátelské vztahy, a to má vliv na celkovou atmosféru klidu a pohody nejen dětí, ale i kolektivu zaměstnanců. Jedním z hlavních cílů výchovy je rozvoj osobnosti dítěte přiměřený jeho věku a schopnostem. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytují, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Velkou péči věnujeme také spolupráci s rodiči a jejich informovanosti. Jsme s nimi v denním osobním kontaktu a setkáváme se na společných akcích. I v tomto školním roce byla prováděna výchovně vzdělávací činnost dle školního vzdělávacího programu Hrajeme si celý rok. Pro rozvoj pohybových dovedností u dětí slouží nejen herna, ale i školní zahrada, která je díky Městysu Křinec zmodernizovaná a obohacená o zahradní herní prvky. Nadstandartně školka nabízí výuku anglického jazyka a logopedii. Školní družina Školní družina se nachází v přízemí v pavilonu C. Ráno byla družina otevřena od 6.30 do 7.30 hod., odpoledne potom od do hod. Odpolední družina měla dvě oddělení. První oddělení v pavilonu C pod vedením vedoucí vychovatelky paní Zdeny Kuncové a druhé oddělení v učebnách I. stupně v pavilonu A pod vedením Mgr. Dany Vajskébrové a Mgr. Světlany Vošické. Družinu využívalo 50 dětí, přičemž 5 dětí s nepravidelnou docházkou. Vedoucí vychovatelka si vyzvedává děti z 1. třídy po vyučování a odvádí je na oběd. Po obědě probíhá zájmová a rekreační činnost. V případě druhého oddělení děti docházejí postupně. Všechny děti docházející do školní družiny měly možnost navštěvovat keramický, pěvecký, rybářský, pohybový a sportovní kroužek. Během celého školního roku děti z družiny pravidelně navštěvovaly místní knihovnu, kde byly seznámeny s novými knihami, poznávaly spisovatele a ilustrátory, občas si i zasoutěžily. V družině jsme si potom vyprávěli o nově přečtených knihách a děti kreslily obrázky. Další aktivitou bylo vaření v kuchyňce. Děti si uvařily pudink, připravily jednohubky, chlebíčky s pomazánkami, langoše, upekly linecké cukroví, bábovku, roládu z listového těsta, beránka, palačinky a koblihy. Během roku chodíme na vycházky po obci nebo parku,také na dětské hřiště. Dvakrát za rok proběhla akce,, Udělej něco pro své okolí, kdy s dětmi sbíráme odpadky v okolí školy a na dětském hřišti. Konec školního roku byl již tradičně zakončen akcí,, Noc v družině. Letos přijeli hasiči a předvedli ukázku záchrany člověka, který zkolaboval ve výšce. Děti se také mohly povozit v hasičském autě nebo se nechat svézt koníkem s povozem. Akci zakončila také tradiční noční hra. Stránka 4

5 Školní jídelna, Školní jídelna výdejna (MŠ) Kapacita školní kuchyně je 450 obědů. Kapacita školní jídelny je 62 osob. Ke stravování bylo přihlášeno ve školním roce 2013/2014 celkem 128 osob. Z tohoto počtu bylo 58 žáků 1. stupně, 43 žáků 2. stupně, 21 zaměstnanců školy a 6 cizích strávníků. Součástí školní jídelny je také výdejna pro 64 dětí v MŠ, pro které se připravují kromě obědů ještě přesnídávky a svačiny. Školní jídelna vaří v tomto školním roce třikrát týdně jedno hlavní jídlo denně a dvakrát týdně dvě hlavní jídla denně. Strava je připravována v souladu s požadavky na zdravou a pestrou výživu. Vzhledem k tomu, že stravování ve školní jídelně musí dodržovat kritéria na plnění doporučených denních dávek, zařazujeme do jídelníčku pravidelně rybí a kuřecí maso, luštěniny a mléčné výrobky. K jídlům je podávána čerstvá zelenina a ovoce, vitaminové nápoje a mléko. Výdej obědů probíhá ve třech intervalech od do hodin. 1.8 Materiálně-technické podmínky školy Učebny 9 kmenových učeben Herny 1 herna Odborné pracovny, knihovna, multimediální 6 odborných učeben učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Vše ve společném venkovním areálu školy Sportovní zařízení - tělocvična Tělocvična velká (pavilon C) Tělocvična malá (pavilon B) Dílny a pozemky Dílny+keramická pec (pavilon D) Žákovský nábytek Škola je vybavena dostatečným množstvím odpovídajících žákovských stolků a židlí. Ostatní nábytek se postupně obměňuje. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Dochází k postupné obměně a vybavování dle finančních možností školy Škola má pro své žáky dostatečný počet učebnic a učebních textů. Žáci si kupují pracovní sešity na matematiku, český jazyk, prvouku, vlastivědu, fyziku, chemii, dějepis, zeměpis, přírodopis a cizí jazyky. Škola stále potřebuje finanční prostředky pro nákup nových interaktivních učebnic. Vybavení je na dostatečné úrovni. Pomůcky jsou zastaralé. Některé z nich bude nutné v dohledné době obměnit. Jsou potřeba finanční prostředky na nákup odborných knih pro učitele. Škola je vybavena výpočetní a audiovizuální technikou v dostatečném množství pro současný počet žáků a pedagogických pracovníků. Postupně je prováděna průběžná obměna starší techniky. Ve školním roce 2013/2014 jsme provedly update všech počítačů s Windows XP na Windows7. Ve sledovaném období škola využívala celkem 6 tříd Stránka 5

6 různě vybavených výpočetní a audiovizuální technikou. Rozšířili jsme počet počítačů v učebně výpočetní techniky na 25 tak, aby vyhovoval třídě s největším počtem počtu žáků. Učitelský počítač ve třídě dovoluje zobrazování dat dataprojektorem. Čtyři třídy interaktivní výuky jsou vybaveny interaktivní tabulí, počítačem pro pedagoga a dataprojektorem. Jedna třída je vybavena počítačem a dataprojektorem. V těchto třídách lze využít i hlasovací zařízení pro klasifikaci žáků. Většina ostatních tříd je vybavena DVD, případně VHS přehrávači s televizí. V pavilonu B jsme pro žáky připravili volně přístupné odpočinkové místo se dvěma počítači. Pedagogové mají k dispozici notebooky pro přípravy a práci s interaktivními tabulemi. Sborovny pedagogů byly vybaveny novými počítači a kancelářským softwarem. Všechny počítače ve škole jsou připojeny do lokální počítačové sítě. Je zabezpečeno sdílení dat, připojení k internetu s rychlostí do 16Mbit/s, komunikace mezi uživateli a bezpečnost dat. Propojení počítačů je provedeno kabelovým rozvodem po budově školy. Připojení k internetu a správu webových stránek školy zajišťuje firma COMTEX NETWORK SYSTEMS. Provoz schránek elektronické pošty pro pedagogické a administrativní pracovníky je realizován komerční společností LICANET. 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP ZV třída Stránka 6

7 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DUHA 2014 vydaný 29. srpna 2014 (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. MSMT-2647/ ) Zařazené třídy třída 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 27 Počet učitelů ZŠ 14 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet učitelek MŠ 4 Počet asistentů pedagoga ZŠ 1 Počet všech nepedagogických pracovníků ZŠ 4 Počet nepedagogických pracovníků MŠ 1 Počet pracovníků ŠJ Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 80 Učitelé 2. stupně 89 Učitelé ZŠ celkem 85 Učitelky MŠ 50 Vychovatelky ŠD Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důchod. věku nad 55 let v důchod. věku Celkem Muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Stránka 7

8 3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících Funkce Počet osob Úvazek (%) Stupeň vzdělání samostatná odb. kuchařka SOU pomocné kuchařky základní uklízečky základní školník SOU ved. školní jídelny ZŠ ÚSO hospodářka ÚSO 4. Zápis k povinné školní docházce a mateřské školy, přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2012/ Zápis k povinné školní docházce proběhl 29. ledna 2014 a 12. února Zápis do mateřské školy Do mateřské školy bylo nově zapsáno pro následující školní rok celkem 21 dětí. Zápis proběhl 11. března Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem - - soukromá gymnázia - - církevní gymnázia - - Komentář: Na víceletá gymnázia se hlásili dva žáci naší školy, nebyli přijati.. b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem Stránka 8

9 c) na soukromé školy přijato gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Komentář: Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy. v devátém ročníku v nižším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu I. stupeň 1.pololetí Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Nehodnoceno Z toho žáci s dostatečnou 1. třída třída třída třída třída Celkem I. stupeň 2.pololetí Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Nehodnoceno Z toho žáci s dostatečnou 1. třída třída třída třída třída Celkem Stránka 9

10 II. stupeň 1.pololetí Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Nehodnoceno Z toho žáci s dostatečnou 6. třída třída třída třída Celkem II. stupeň 2.pololetí Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Nehodnoceno Z toho žáci s dostatečnou 6. třída třída třída třída Celkem Přehled o chování I. stupeň 1.pololetí Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 1. třída třída třída třída třída Celkem I. stupeň 2.pololetí Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 1. třída třída třída třída třída Celkem Stránka 10

11 II. stupeň 1.pololetí Třída Počet žáků Pochvala Pochvala NTU Důtka TU Důtka 2. stupeň 3. stupeň TU ŘŠ ŘŠ 6. třída třída třída třída Celkem II. stupeň 2.pololetí Třída Počet žáků Pochvala Pochvala NTU Důtka TU Důtka 2. stupeň 3. stupeň TU ŘŠ ŘŠ 6. třída třída třída třída Celkem Údaje o zameškaných hodinách 1. pololetí Třída Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. třída , třída , třída , třída , třída , třída , třída , třída , třída , I. stupeň , II. stupeň , Celkem , Stránka 11

12 2. pololetí Třída Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. třída , třída , třída , třída , třída , třída , třída , třída , třída , I. stupeň , II. stupeň , Celkem , Údaje o integrovaných žácích Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení - - Zrakové postižení - - S vadami řeči - - Tělesné postižení - - S kombinací postižení - - S vývojovými poruchami učení 2., 6., 7., 8., Prevence sociálně patologických jevů Na naší škole je už několik let zpracováván minimální preventivní program- MPP, který se každým rokem upravuje a doplňuje o aktuální informace. Jeho úkolem je předcházet, bránit nebo snižovat výskyt sociálně patologických jevů- rizikového chování. Základní myšlenky tohoto programu byly prezentovány prostřednictvím výukových programů v jednotlivých ročnících. Během školního roku byly naplňovány dlouhodobé cíle MPP. Žáci byli vedeni ke zdravému životnímu stylu.ve škole dlouhodobě usilujeme o vytvoření pozitivního sociálního klimatu, což patří mezi jednu z našich priorit.v této oblasti dosahujeme v poslední době dobrých výsledků. S rodiči jsme spolupracovali nejen v rámci pravidelných třídních schůzek, ale i mimo ně. Rodinní příslušníci se účastnili různých akcí pořádaných školou. Žáci naší školy se během celého školního roku zapojovali do práce zájmových útvarů, účastnili se mnohých školních akcí, ale i akcí pořádaných různými organizacemi mimo školu. V několika posledních letech máme možnost získat zpětnou vazbu od žáků 5. a 9. ročníku v oblasti sociálně patologických jevů- rizikového chování. Svými odpověďmi žáci prokazovali dobrou znalost dané problematiky. Stránka 12

13 5.5 Výchovné poradenství Základem práce výchovné poradkyně jsou práce s dětmi s individuálními vzdělávacími potřebami a kariérové poradenství pro žáky školy. Jsou umožňovány konzultace žákům a rodičům, ostatním pedagogům je nabízena a poskytována metodická pomoc v oblasti práce s dětmi s individuálními vzdělávacími potřebami. K tomuto účelu byl výchovnou poradkyní připraven i zážitkový seminář pro pedagogy. Škola úzce spolupracuje s pracovištěm PPP Středočeského kraje v Nymburce. Klienti PPP mají v naší škole zajištěny podmínky pro vzdělávání podle svých potřeb. Na základě doporučení PPP a v úzké spolupráci mezi vyučujícími a výchovnou poradkyní se vytváří plán vzdělávání každého žáka se speciálními potřebami. V případě potřeby zajišťuje výchovná poradkyně kontakt i s dalšími pracovišti ( např. SPC, OSPOD). Ve spolupráci s Úřadem práce v Nymburce jsou pro žáky 5. a 9. třídy a pro žáky vycházející z jiného ročníku zajišťovány materiály a individuální poradenství pro optimální volbu dalšího studia. Žáci deváté třídy v tomto školním roce často využívali konzultační hodiny výchovné poradkyně. Všichni vycházející žáci byli přijati na vybrané obory. Důležitou součástí je i práce v oblasti prevence nežádoucích jevů, a to ve spolupráci s metodikem prevence rizikových jevů nebo ve spolupráci s třídními učiteli. Sledujeme informovanost žáků v této oblasti a snažíme se co nejvíce zdokonalovat jejich sociální dovednosti. Jednou z akcí v této oblasti je adaptační kurz pro žáky šestých a sedmých ročníků. Kurz je vždy detailně připraven tak, aby splňoval svůj základní účel napomáhat k osobnímu rozvoji každého zúčastněného, naučit děti vzájemné komunikaci, vytvořit z nich spolupracující tým. Tomu napomáhají různé aktivity, které naplňují výzvy fyzické, mentální i emoční. Jsou vzájemně propojeny tak, aby vytvářely zážitkové aktivity, které přispívají k osobnímu a skupinovému rozvoji. Náš již čtvrtý adaptační kurz se konal ve dnech září 2013 v Českém ráji se základnou na Malé Skále. Šestnáct žáků šesté a deset žáků sedmé třídy s pedagogickým dozorem Tomášem Veverkou, Vladimírem Hojsákem a Danou Lokšovou zde prožilo čtyři dny plné různých aktivit. Poznávali krásné prostředí Českého ráje, část ho projeli na koloběžkách, sjeli úsek Jizery z Malé Skály do Dolánek na raftech, absolvovali náročný program v lanovém centru a poslední odpoledne si vyzkoušeli lukostřelbu. Každý večer se všichni scházeli k sociálním hrám, děti přemýšlely o sobě i o druhých. V průběhu druhého pololetí byl připravován adaptační kurz na další školní rok. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy vzdělávání Pracovník (místo konání) 6.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a) Studium v oblasti pedagogických věd Kamila Kočová Stránka 13

14 b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace vzdělávání Pracovník (místo konání) 6.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná Mgr. Jana Kuncířová Infra Stařeč koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy Vzdělávání (místo konání) 6.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace, semináře Pedagogičtí pracovníci ZŠ AŘZŠ ČR,Rozvoj školy v kontextu reformy vzdělávání a řízené změny (Loučeň) AŘZŠ ČR,Rozvoj školy v kontextu reformy vzdělávání a řízené změny (Rokytnice nad Jizerou) Intenzívní jazykový kurz AJ (Praha) Teaching English: Primary Schools II. (Praha) Distanční e-learningový kurz AJ (Praha) Odborná zahraniční stáž ve Velké Británii Školení preventistů PO (Nymburk) Minimalizace rizika vzniku dopravního úrazuprvní pomoc při dopravní nehodě (Praha) Teaching English: Primary Schools II. (Praha) Školní systemické konstelace (Praha) Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky (Praha) Školní systemické konstelace (Praha) Pracovník Mgr. Tomáš Veverka Mgr. Tomáš Veverka Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Jana Kuncířová Vladimír Hojsák Vladimír Hojsák Mgr. Dana Lokšová Ing. Jaroslav Pulda Mgr. Světlana Vošická Mgr. Světlana Vošická Stránka 14

15 Pedagogičtí pracovníci MŠ Pedagogická diagnostika ( Nymburk) Merklová Ivana Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve školním prostředí ( Praha) Evaulace a inovace ŠVP( Nymburk) Merklová Ivana Merklová Ivana Nepedagogičtí pracovníci Vema, a.s.- mzdy (Praha) Hygienické minimum (Nymburk) Jana Horáková Hana Kmochová 7. Údaje o aktivitách školy 7.1 Údaje o aktivitách základní školy, mateřské školy a školní družiny Významné akce základní školy Další akce základní školy Adaptační kurz (září 2013) Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Křinci (listopad 2013) Vánoční besídka v tělocvičně školy (prosinec 2013) Vánoční trh s kavárnou (prosinec 2013) Lyžařský kurz pro žáky II. stupně (únor 2014) Rybářský výlet do Podlužan (květen 2014) Školní akademie (květen 2014) Škola v přírodě pro I. stupeň (červen 2014) Křinecký desetiboj (Duhová kola kolem dokola) netradiční sportovně-kulturní odpoledne pro žáky a jejich rodiče (červen 2014) Kurz plavání pro žáky 2. a 3. třídy v Nymburce deset lekcí s osvědčením o plavecké zdatnosti (březen červen 2014) Návštěva výstavy českého zahrádkářského svazu v Křinci (září 2013) Pěší výlet 4. třídy do Podlužan (říjen 2013) Exkurze žáků 3. a 5. třídy do Staré Boleslavi (říjen 2013) Divadelní představení Krejčíka Honzy pro I. stupeň (listopad 2013) Exkurze žáků 8. třídy do cukrovaru v Bobrovici (listopad 2013) Exkurze žáků 8. a 9. třídy do Náprstkova muzea v Praze (listopad 2013) Mikulášská nadílka pro žáky I. stupně (prosinec 2013) Divadlo Na Fidlovačce - představení pro vybrané žáky II. stupně (prosinec 2013) Divadelní pohádka Malá čarodějnice pro žáky I. stupně v Hálkově divadle v Nymburce (prosinec 2013) Návštěva žáků 5. a 6. třídy v Planetáriu v Praze (leden 2014) Hvězdy světové populární hudby 1. poloviny 20. století výchovný koncert pro všechny žáky školy (leden 2014) Exkurze žáků 9. třídy do Prahy (leden 2014) Pirátská pohádka divadelní představení pro žáky I. stupně (únor 2014) Maškarní diskotéka pořádaná žákovským parlamentem a pohybovým kroužkem (březen 2014) Stránka 15

16 Návštěva křineckého zámku žáky 4. a 6. třídy (březen 2014) Úřad práce v Nymburce řízený program pro žáky 8. třídy při ujasnění své představy o budoucí profesi (březen 2013) Exkurze žáků 7. třídy do Náprstkova muzea v Praze (březen 2014) Představení divadla Neklid V říši krále Ječmínka pro I. stupeň (duben 2014) Slavnost slabikáře pečení písmenek z chlebvého těsta pro žáky 1. třídy (duben 2014) Exkurze žáků 8. a 9. třídy do Prahy synagogy a židovská kultura (duben 2014) Návštěva Mirakula v Milovicích žáky I. stupně (květen 2014) Městské divadlo v Mladé Boleslavi Zkrocení zlé ženy divadelní představení pro žáky II. stupně (květen 2014) Návštěva Okresní knihovny v Nymburce žáci 3. a 5. třídy (květen 2014) Dětský den pro MŠ i ZŠ v areálu školy (červen 2014) Pasování na čtenáře žáků 1. a 2. třídy (červen 2014) Projektová činnost základní školy Projekt Podzimní les pro žáky I. stupně (říjen 2013) Projekt dopravní výchova pro žáky 1., 2., 3. a 5. třídy (listopad 2013) Projekt AJ My Fashion shov 8. třída (listopad 2013) (listopad 2013) Projekt AJ The National Parks of the USA 7. třída (listopad 2013) Vzdělávací projekt pro žáky II. stupně v nymburském kině Svět kolem nás Austrálie (listopad 2013) Projektový den Vánoční dílna (prosinec 2013) Projekt Peníze nebo život v Praze pro žáky 9. ročníku (leden 2014) Interaktivní workshopy O čokoládě pro žáky 1. až 6. třídy (březen 2014) Projekt AJ Ausralian Animals 8. třída (duben 2014) Projekt Zdravý životní styl pro žáky 1. a 2. třídy (květen 2014) Projekt AJ New Zealand 8. třída (červen 2014) Významné akce mateřské školy Další akce mateřské školy Jablíčkový týden ( září 2013) Drakiáda s rodiči ( říjen 2013) Uspávání broučků ( listopad 2013) Vánoční besídka pro rodiče ( prosinec 2013) Masopust ( únor 2014) Rozloučení s předškoláky ( červen 2014) Divadlo Z pohádky do pohádky (září 2013) Podzimní šlápota ( září 2013) Podzimní zdobení (říjen 2013) Bramboriáda (říjen 2013) Drakiáda s rodiči ( listopad 2013) Dýňový den ( listopad 2013) Pohádka Čert a Káča ( listopad 2013) Stránka 16

17 Adventní zdobení ( listopad 2013) WS - čokoláda ( prosinec 2013) Mikulášská nadílka ( prosinec 2013) Vánoční nadílka ( prosinec 2013) Ptačí koleda vánoční besídka ( prosinec 2013) Divadlo Kuba a Kuba Kubikula ( leden 2014) Za kamarády do školy ( leden 2014) Bílý den ( leden 2014) Masopustní týden ( únor 2014) Zábavné dopoledne s knihou ( březen 2014) Vítání jara Jarní brána ( březen 2014) Zelený den ( březen 2014)) Velikonoční tvoření ( duben 2014) Hledání velikonočního zajíčka ( duben 2014) Jarní šlápota (duben 2014) Slet čarodějnic (duben 2014) Klaun Pepíno ( květen 2014) Oslava Dne matek ( květen 2014) Školní výlet ZOO Chleby ( květen 2014) Školní akademie ( květen 2014) Oslava dne dětí ( červen 2014) Rozloučení s předškoláky ( červen 2014) Sportovní odpoledne s rodiči ( červen 2014) Významné akce školní družiny Další akce školní družiny Noc v družině (červen 2014) Pravidelné návštěvy křinecké knihovny Kniha je můj kamarád (1x za měsíc) Pečení a příprava studené kuchyně ve školní kuchyňce (1x za měsíc) Příprava výrobků na Vánoční trh s kavárnou (prosinec 2013) Udělej něco pro své okolí - sběr odpadků v okolí školy(podzim 2013, jaro 2014) Sběr víček pro (během školního roku) Stránka 17

18 7.2 Zájmové útvary Název zájmového útvaru Keramika I. stupeň Keramika II. stupeň Rybářský kroužek Kroužek vaření Recitační kroužek Pohybový kroužek pro I. stupeň Výtvarné odpoledne Pěvecký sbor Florbal a fotbal Keramika pro dospělé Hasičský kroužek Střelecký kroužek JOJO kroužek Náboženství Vedoucí zájmového útvaru Mgr. Světlana Vošická Mgr. Dana Vajskébrová Jindřich Kulich Jindřich Kulich Mgr. Ludmila Hájková Mgr. Ludmila Hájková Mgr. Dana Vajskébrová Mgr. Světlana Vošická Mgr. Šárka Bebutová Mgr. Tomáš Veverka Mgr. Světlana Vošická, Mgr. Dana Vajskébrová Lenka Rysová Miloslav Odvárko, Miroslav Hurych Hana Kmochová Ing. Bc. Německý, DiS. 7.3 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže Pythagoriáda (listopad 2013) Fotbalový turnaj o pohár městyse Křinec (září 2013) Školní kolo recitační soutěže (únor 2014) Okresní kolo olympiády v českém jazyce v Nymburce(únor 2013) Recitační soutěž Veselá básnička v Rožďalovicích (březen 2014) Okresní kolo recitační soutěže v Nymburce (únor 2014) Okrskové kolo Mc Donald s CUP v Křinci (duben 2014) Okresní kolo Mc Donald s CUP v Lysé nad Labem (květen 2014) Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou v Nymburce (květen 2014) Dopravní soutěž mladých cyklistů v Nymburce (květen 2014) Fotbalový turnaj o pohár městyse Křinec (květen 2014) Upřesňující informace (umístění) matematická soutěž - školní kolo fotbalový turnaj 3. místo Martina Havlová (1. třída), Jiří Havel(4. třída) Eliška Plchová (9. třída) - účast Libor Pošepný (8. třída) - účast Martina Havlová (1. třída) 2. místo Jiří Havel (4. třída) 2. místo Nikola Dytrychová (4. třída) 3. místo Jiří Havel(4. třída) fotbalový turnaj pro žáky I. stupně 1. místo(postup) fotbalový turnaj pro žáky I. stupně 3. místo atletická soutěž pro žáky II. stupně - účast výběr 4 žáků 6. a 7. třídy účast výběr 4 žáků 8. a 9. třídy 5. místo fotbalový turnaj 3. místo Stránka 18

19 Okresní kolo Pythagoriády v Poděbradech (květen 2014) Požární ochrana očima dětí slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže v Nymburce (červen 2014) Soutěž první předlékařské pomoci v Nymburce (červen 2014) Fotbalový turnaj mladších žáků o putovní pohár v Libici nad Cidlinou (červen 2014) matematická soutěž - Pavel Najmon (6. třída) 6. místo Denisa Diblíčková (6. třída) 2. místo Kateřina Jeníková (6. třída) 2. místo Žofie Ladmanová (6. třída) 2. místo Martina Zemanová (6. třída) 2. místo Jiří Voborník (7. třída) 5. místo výběr žáků 8. a 9. ročníku 5. a 6. místo výběr žáků I. stupně 2. místo 8. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích Zdrojů V červnu 2013 povodeň neopravitelně poničila venkovní zařízení MŠ. Z daru firmy Jablotron Security ve výši Kč ,- byly na zahradu MŠ pořízeny dva herní prvky. Další herní prvky zakoupil Městys Křinec a bezplatně nám je převedl do užívání. Dále, kromě jiného, byla pro ZŠ pořízena další, v pořadí již čtvrtá interaktivní tabule Smart včetně příslušenství. 9. Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 Výnosy Výnosy celkem ,15 - dotace celkem ,00 z toho: dotace KÚSK ,00 dotace ESF Projekt Pohodová škola ,00 provozní dotace Městys Křinec ,00 - školské služby ŠD + MŠ ,00 - stravné ,30 - použití fondů/dary ,00 - úroky ČS 4.147,85 - jiné ostatní výnosy (pojistná plnění apod.) ,00 - doplňková činnost ,00 Náklady Neinvestiční náklady celkem ,76 - spotřební materiál ,20 - DDHM ,70 Stránka 19

20 - učebnice, školní potřeby 1.tř.,učební pomůcky ,07 - potraviny ,65 - energie ,00 - opravy a udržování ,40 - cestovné ,00 - ostatní služby ,74 - mzdové náklady ,00 - zákonné sociální pojištění ,00 - zákonné sociální náklady ,00 - odpisy DHM ,00 - jiné ostatní náklady (pojištění, zák.pojištění apod.) ,00 - doplňková činnost ,00 Investiční náklady celkem 0,00 Hospodářský výsledek = zisk 7.822, 39 Kč V Křinci 2. října 2014 Mgr. Tomáš Veverka ředitel školy Výroční zpráva byla schválena školskou radou Stránka 20

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 1. 9. 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola Kostomlaty nad Labem

Základní škola Kostomlaty nad Labem Základní škola Kostomlaty nad Labem V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 2013-2014 2 Základní škola Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk V Ý R O Č N Í Z P R Á VA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VZ sestavena dle

Více