Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "petr.novak@seznam.cz"

Transkript

1 Elektronická pošta a schránka aneb internetová V předchozích částech kurzu byl internet představen jako významná informační superdálnice. Internet ale velmi výrazně slouží pro komunikaci, přičemž jednoznačně nejpoužívanějším komunikačním prvkem je . Význam slova lze přeložit jako elektronická pošta. Na rozdíl od běžných komunikačních prostředků (telefon, fax, pošta) je komunikace prostřednictvím u levná, rychlá a pružná. Vždyť doručit dopis do několika sekund na vzdálenost tisíce kilometrů asi žádná papírová pošta nezvládne. ová schránka a adresa Každý, kdo potřebuje komunikovat em, musí mít zřízenu svoji ovou schránku. ová schránka je malý prostor na disku serveru, kam se uživateli dočasně ukládá příchozí pošta a odkud uživatel posílá odchozí poštu. K této schránce pak může přistupovat z počítače přes software, který umožňuje číst a odesílat elektronickou poštu (např. Microsoft Outlook). Každá ová schránka musí mít ovou adresu. To proto, aby bylo možné do schránky posílat y. ová adresa je vlastně podobná adrese skutečné, ale namísto města, ulice, PSČ a jiných standardních údajů slouží jako identifikátor odesílatele a příjemce jeden jediný údaj, a to právě ová adresa. ová adresa je složena ze dvou částí, které rozděluje tzv. Část vpravo od zavináče určuje server, na kterém je schránka zřízena. Máte-li například schránku na serveru post.cz, pak za zavináčem vpravo bude post.cz. Naopak část od zavináče vlevo může být jakýkoliv zatím neobsazený text, resp. vlastní název schránky. Je úplně jedno, jaký text to bude. Musí se však skládat pouze z písmen anglické abecedy, tzn. nesmí obsahovat háčky, čárky, mezery apod. Snahou každého uživatele je, aby jeho ová schránka byla pokud možno co nejkratší a snadno zapamatovatelná. Většinou se názvy ů (tj. text od zavináče vlevo) skládají ze jména a příjmení, případně zkratky jména, přezdívky, funkce apod. Volba adresy je pro další komunikaci velmi důležitá. Nechcete-li strhat vaše přátele psaním příliš dlouhé adresy, zvažte její podobu při vytváření. A jak to, že najde v celém obrovském internetu spolehlivě svého adresáta mezi miliony ostatních ů? Princip vychází z předchozího popisu ové adresy. Pokud někomu pošlete , ten putuje internetem a hledá nejprve server, který je v ové adrese uveden za zavináčem vpravo. Jakmile najde server, pak uvnitř něj hledá podle části od zavináče vlevo konkrétní poštovní přihrádku.

2 Elektronická schránka a adresa Způsoby práce s em Přijímání a odesílání pošty je třeba provádět v nějakém prostředí. Existují dvě metody Jak s poštou pracovat: Prostřednictvím internetového rozhraní. Jedná se o metodu používanou zejména u veřejných serverů typu seznam.cz, atlas.cz, centrum.cz, .cz apod. Veškeré operace s poštou se odehrávají on-line na internetových stránkách. Výhodou tohoto způsobu používáni pošty je fakt, že poštu můžete číst kdekoliv, kde je k dispozici počítač s internetovým prohlížečem a připojením k internetu. Nevýhodou je skutečnost, že poštu nemáte pod kontrolou. Veškeré zprávy zůstávají na serveru poskytovatele a operovat s nimi můžete, pouze pokud jste připojeni k internetu. Prostřednictvím poštovního klienta. Tradiční a častý případ čtení pošty. Poštu si ze serveru stáhnete a veškeré její zpracování probíhá u vás na počítači. Zde navíc můžete mít k dispozici neomezenou historii poštovních zpráv a nejste omezeni místem na poštovním serveru. Bohužel nemůžete s poštou pracovat kdekoliv, kde je přístup k internetu, ale pouze na počítači, kde je klient nainstalován. Fre ové servery ovou schránku můžeme mít zařízenu na stránkách svého zaměstnavatele, své firmy (vlastní domény) a jinde. Pokud nemůžeme (nebo nechceme) využít takovou adresu existují servery, které umožňují založení vlastní schránky a adresy zdarma. Pokud tedy z nějakého důvodu nemáte možnost mít zřízenu ovou schránku na řádném serveru, můžete si vytvořit ovou schránku na volně přístupných serverech. Jedná se o servery, které umožňují zřídit ovou schránku, kdykoliv k ní přistupovat, posílat a přijímat y a posílat a přijímat připojené soubory. Těmto serverům se říká fre ové servery (free volná, mail pošta). Přístup k takovým typům serverů je obvykle přes webové rozhraní internetový prohlížeč. Přihlášení do vlastní schránky, příjem a odesílání pošty stejně jako nastaveni poštovní schránky, to vše se odehrává přes internetový prohlížeč. Mnoho fre ových serverů umožňuje napojit se ke své ové schránce přes Poštovního klienta, prostřednictvím tzv. POP3 serveru. Stačí v něm správně nakonfigurovat server s příchozí poštou a server pro odchozí poštu (ukážeme si později). V České republice je mnoho serverů, které nabízí zřízení poštovní přihrádky zdarma. Jedná se například o atd. V mnoha případech jsou to servery, které tuto službu nabízí spolu s další službou. Například a mnoho dalších serverů slouží zároveň jako vyhledávače a katalogy. Samozřejmě si můžeme zřídit adresu i na některém serveru světovém (nebo případně serveru konkrétního státu) jako je (Google), apod. Při výběru konkrétního serveru pro zřízení adresy budeme brát v úvahu tyto věci: - osobní sympatie k serveru - obsazenost či neobsazenost jména pod který si chceme zřídit schránku na serveru - využívání dalších služeb na serveru - velikost schránky a přívětivost rozhraní webového přístupu

3 Příklad registrace u na serveru Centrum.cz V následujícím textu si ukážeme bezplatnou registraci (resp. bezplatné zřízení) ové schránky na serveru Jak již bylo uvedeno, ke všem operacím s poštovní přihrádkou postačí pouze internetový prohlížeč a aktivní připojení k internetu. Registrací se vytvoří ová schránka (tzn. i související ová adresa), uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje, které si samozřejmě musíte zapamatovat, postačí pro jakékoliv pozdější používání u prostřednictvím fre ových serverů. Poznámka: Přesný postup registrace u a práce s ním se pochopitelně na každém fre ovém serveru trochu liší; a to zejména v grafickém uživatelském rozhraní. Principy a možnosti práce se schránkou jsou ale u většiny serverů velmi podobné, ne-li přímo shodné a jednoduše se v ní zorientujeme. Po kliknutí na založit nový se zobrazí postupně několik dialogů a formulářů. 1. Centrum.cz zobrazí stránku s formulářem, kam se mohou přihlásit stávající uživatelé, nebo kde mohou zahájit registraci uživatelé noví. V tomto okamžiku nás zajímá druhá varianta, proto klepněte ve spodní části na odkaz Založit nový Centrum.cz zobrazí okno s formulářem, který je nutné vyplnit. Jedná se o údaje potřebné pro vytvořeni ové schránky, tj. uživatelské jméno, heslo (opakovaně pro kontrolu překlepnutí), jméno a příjmení (tj. název schránky). Dobře si zapamatujte hlavně uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje budete potřebovat vždy při vstupu do vaší schránky. 3. Po vyplnění všech údajů klepněte na tlačítko Pokračovat. Ovšem pozor, může se vám stát, že uživatelské jméno, které jste zadali, již existuje. V tom případě vás o tom bude server informovat a bude nutné zadat nové jméno. Poznámka: Čím používanější jméno zadáte, tím je pravděpodobnější že již bude existovat. Například jména pepa.novak, franta, martin apod. již nepochybně budou zaregistrována. Zvažte ovšem i varianty jmen, například p.novak, penovak pepanovak apod. 1. Zobrazí se další okno, kde se opět objevuje formulář. Tentokrát se jeho vyplnění týká výhradně ové schránky, a to zejména bezpečnostních údajů. Jednak můžete vyplnit oslovení, tj. jak vám bude server říkat např. v případě, že budete mít novou poštu apod. Důležité jsou ale především další údaje, a to zejména kontrolní otázka. Ta je zde pro případ, že byste zapomněli heslo. V takovém případě budete dotázáni kontrolní otázkou, a pokud odpovíte přesně podle odpovědi, kterou jste si sami nastavili, bude vám heslo sděleno a můžete se do své schránky opět dostat. Nyní tedy ještě z obrázku opište bezpečnostní kód a poté znovu klepněte na tlačítko Pokračovat. 2. Po vyplnění údajů opět klepněte na tlačítko Pokračovat. 3. Zobrazí se další stránka, jejíž vyplnění není povinné. Zde jste pouze dotazováni, o jaké zpravodajství máte zájem a jaký typ informací mají autoři serveru zasílat automaticky do vaší schránky. Zatržení každé z položek si dobře promyslete, protože časem možná nebudete nadšeni z toho, že vám do schránky denně přichází x ů se zprávami. Opět klepněte na tlačítko Dokončit. Tím bude schránka vytvořena. 4. Centrum.cz v následujícím okně zobrazí souhrn všech údajů, které jste zadali. Nyní stačí klepnout na tlačítko Vstoupit do u a dostanete se přímo do vaší ové schránky.

4 Příjem pošty ( u) na Centrum.cz 1. Do systému se lze pohodlně přihlásit z hlavní stránky Stačí pouze v sekci napsat správné přihlašovací jméno a heslo a klepnout na tlačítko Přihlásit. 2. Po zadání údajů a jejich potvrzení vstoupíte do své ové schránky. 3. Pro přechod do složky s doručenou poštou klepněte na horní liště na záložku Doručená pošta. 4. Veškerá došlá pošta je zobrazena formou řádků pod sebou. Na první pohled je tak podobně jako v klasickém poštovním programu (např. Outlook) vidět odesílatel, předmět zprávy a datum doručení pošty. Navíc vpravo je u každého řádku několik ikon, které umožňují provést se zprávou okamžitou operaci odpovědět na ni, smazat ji a přidat ji na spamlist. Klepnutím na jméno odesílatele u každé zprávy otevřete samotný obsah zprávy a můžete jej číst. 5. Obsah zprávy je možné číst stejně snadno jako v jakémkoliv jiném programu pro správu elektronické pošty. Stejně tak je možné s poštou velmi snadno dál manipulovat, tj. přepískat ji dalšímu adresátovi, odpovědět na ni původnímu odesílateli, uložit soubory z pošty (přílohy) atd. K veškerým úkonům slouží tlačítka v horní nebo dolní liště. Odeslání u z Odeslání u ze serveru je velmi jednoduché. V horním panelu (liště) stačí klepnout na záložku Napsat zprávu. 1. Centrum.cz zobrazí okno s formulářem pro psaní zpráv. 2. Do dialogu Komu napište kompletní ovou adresu příjemce. 3. Je-li nutné zprávu poslat více uživatelům najednou, stačí jejich adresy dopsat do dialogu Kopie a oddělit je čárkou. 4. Do dialogu Předmět napište stručný obsah zprávy. 5. Do bílého pole můžete začít psát text zprávy. Všimněte si, že můžete použít různé typy písem a několik možností zarovnání. Tyto nastavené varianty písem ale uvidí pouze ti příjemci, kteří daný formát zprávy podporují. Ostatním se formátování písma neprojeví uvidí zprávu bez jakýchkoliv úprav. 6. Je-li zpráva kompletní, stačí klepnout na tlačítko Odeslat zprávu a bude odeslán. Připojení přílohy k odesílanému u I prostřednictvím ů zřízených na serverech typu Centrum.cz, Seznam.cz apod. je možné posílat spolu s em přílohy. Pamatujte: Obvykle je tu ale jeden zásadní háček. Schránka na uvedených serverech je velmi často omezena svou kapacitou (a ta se může velmi lišit 10 MB 2 GB). To znamená, že v součtu veškerá data ve schránce (přijatá a odeslaná pošta a pošta čekající na odeslání) nesmí tuto kapacitu přesáhnout. Proto nikdy nemůžete odeslat , který je velikostně větší než aktuální volná kapacita schránky. Většina serverů velikost odesílaných souborů limituje i bez ohledu na to, kolik místa ve schránce máte. A to je správně protože není služba na posílání velkých balíků dat, nikdy k tomu nebyla navržena a celou síť to zatěžuje. Neposílejte tedy zbytečně velké přílohy (10MB a více). Ve spodní části formuláře pro posílání u jsou tři řádky s možností zadání cesty k souborům. 1. Po klepnutí na tlačítko Procházet se zobrazí stromová struktura disku vašeho počítače, kde máte možnost vybrat soubor, který bude připojen k u.

5 2. Najednou můžete standardně poslat až tři soubory. Pokud vám toto množství nestačí, stačí klepnout na tlačítko Připojit více příloh, které počet možných připojených souborů zvýší. 3. Po zadání cest a vyplnění adres příjemce, odesílatele a předmětu zprávy (viz postup výše) můžete klepnout na tlačítko Odeslat zprávu a se odešle. Ovšem pozor, v případě velikostně větších souborů a menší propustnosti linky (např. jste-li připojeni modemem) potrvá určitý čas, než se soubory na server načtou! Poznámka: Většina fre ových serverů dnes nabízí velkou škálu služeb a možností, které je možné s poštovní zprávou provádět. Můžete například vytvořit vlastní seznam příjemců. Při psaní zprávy pouze vyhledat konkrétní osobu (odpadá stálé psaní ové adresy). Můžete vytvářet různé složky do kterých lze zprávy třídit, nastavit automatické odpovědi, načasovat odeslání zprávy a mnoho dalších. Po prvních krocích s poštovní přihrádkou se tyto funkce jistě naučíte používat velmi rychle. Souhrnně o fre ových serverech Obrovskou výhodou je skutečnost, že přijímat a odesílat ovou poštu mohou i uživatelé, kteří nemají běžně přístup k internetu nebo nemají možnost využívat ové schránky řádného serveru. Výhoda volných ových serverů spočívá i v tom, že přístup k poštovní přihrádce je možný doslova z jakéhokoliv počítače na světě připojeného k internetu. Stačí znát jen uživatelské jméno a heslo a poštu můžete číst z dovolené v Egyptě či Španělsku. To je za určitých okolností samozřejmě možné i u klasického u, ale tato volba obvykle nebývá administrátorem serveru nastavena a povolena. Možná nevýhoda takových typů serverů spočívá v určitém riziku nediskrétnosti vaší pošty. Nikdy nemáte jistotu, že administrátor nebo jiný technicky oprávněný uživatel poštu nečte. Lidé (a není jich málo), kteří se starají o chod serveru, mají dostatečná přístupová práva k tomu, aby mohli číst vaši poštu tak snadno jako v otevřené knize. Fre ové servery jsou téměř vždy vlastnictvím komerční organizace. Ta má určité obchodní záměry, marketingové plány apod. Nikdy tak nemůžete vědět, zda schránka nebude zrušena, nebo zda se majitelé serveru nerozhodnou celou službu například z ekonomických důvodů zrušit či zpoplatnit. Je ale fakt, že k takovým situacím dochází jen velmi zřídka. Před zřízením poštovní schránky je proto nutné vybírat takové servery, u kterých lze předpokládat dlouhodobou perspektivu. V určitých dnech a hodinách se na jeden poštovní server připojuje (v porovnání s jinými časy) extrémně mnoho uživatelů. Občas se proto u některých serverů (slovo některých je nutné zdůraznit) stává, že bezplatné poštovní servery jsou v důsledku přetížení pomalé a práce s poštovní přihrádkou nepružná. Velké společnosti provozující velké servery ale mají kapacitu linek a serverů dostatečně naddimenzovanou, takže takové riziko nehrozí. Další konfigurace schránky na fre ových serverech Většina serverů nabízí kromě standardního přijímání a posílání ů i více či méně konfiguračních nástrojů. Můžete si například nastavit, aby vám chodilo upozornění na každou došlou zprávu na mobilní telefon, můžete si nechat zprávy automaticky přeposílat na jinou schránku, lze nastavit automatickou odpověď anebo automatické mazání zpráv od nechtěných uživatelů apod. Možností je skutečně mnoho a nemá smysl zde popisovat nastavení u jednoho serveru, protože míra možností a jejich vizuální podoba je u každého serveru výrazně odlišnější než klasické přijímáni a odesílání ů. Takovéto nastavení hledejte obvykle v sekci (resp. klepnutím na tlačítko či záložku) Nastavení.

6 Struktura u: Každý má pevnou strukturu, která je neměnná. Díky tomu si může posílat kdokoliv s kýmkoliv bez ohledu na systém, prostředí a typ poštovního klienta. Odesílatel (Od): Odesílatelem se rozumí ová adresa, ze které je posílán Příjemce (Komu): Příjemcem je myšlena e-mallová adresa uživatele, kterému dojde. Může jich být i několik. Kopie: Kopií se rozumí další ová adresa uživatele, kterému dojde. Adres v kopii může být i několik. Slepá kopie: Slepou kopií se rozumí adresa uživatele, kterému rovněž dojde, ale ostatním uživatelům se nikde nezobrazí, že tomuto uživateli byl také poslán. Předmět: Výroční zpráva Předmět stručně charakterizuje obsah zprávy. Text u: Nazdar, posílám výroční zprávu ve Wordu. Ve čtvrtek bude schůzka a tam se k tomu budete moci vyjádřit. Pavel Text u může být jakkoliv dlouhý. Podle toho, komu píšete, je dobré rozmyslet,zda použít diakritiku, či nikoliv (záleží, zda je příjemce schopen tyto znaky přečíst). Důležitost: vysoká Důležitost u může být nízká, střední nebo vysoká. Jedná se pouze o označení zprávy, které nemá vliv na dobu doručeni, spolehlivost nebo cokoliv jiného. Přílohy: vyrocni_zprava.doc (1,2 MB) K u mohou být připojeny i soubory. Jejich počet není omezen, velikost omezují některé servery (např. na 2 MB), ale obecně se doporučuje posílat menši balíky dat (cca kolem 500 kb / zprávu). Poštovní aplikace Microsoft Outlook Microsoft Outlook je program, který umožňuje přijímat, odesílat a uspořádávat poštu v internetu nebo v lokální počítačové síti. Poštovní služby jsou pouze jednou z oblastí, které Outlook obhospodařuje. Slouží (dle verze) i jako kalendář a plánovač času s možností upozornění. Zároveň umí uspořádat databázi adres, vést deník o provedených operacích a psát poznámky. Outlook je dvěma slovy elektronická sekretářka. Po spuštění aplikace Outlook jsou v levé (svislé) části zobrazeny funkční skupiny, které Outlook spravuje Outlook dnes, Doručená pošta, Kalendář, Kontakty, Úkoly atd. Pokud klepnete na tlačítko Doručená pošta, v pravé části bude zobrazen výpis doručených zpráv. Tomu, s jakou částí Outlooku pracujete, se rovněž přizpůsobí tlačítka na panelu nástrojů. Pokud jste například v přehledu ů, je jasné, že na panelu nástrojů budou zobrazeny ikony pro ovládání pošty apod. Kromě MS Outlooku existují i další podobné programy jako poštovní klienty (např. Mozilla Thunderbird). Pozn.: Popis akcí se u různých programů a jejich verzí bude mírně lišit.

7 Seznam přijatých zpráv Ve složce Doručená pošta se nachází seznam všech příchozích zpráv. Každý řádek představuje jednu zprávu. Už podle tohoto jednoho řádku je možné o u získat celou řadu informací například datum přijetí zprávy, odesílatele, předmět zprávy, stupeň důležitosti, anebo zda zpráva obsahuje přílohu ve formě souboru. Každá zpráva řádek obsahuje (resp. může obsahovat) několik značek, které nám o zprávě leccos napoví: 1. Důležitost červený vykřičník značí vysokou důležitost, modrá šipka dolů malou důležitost, pokud není zobrazen žádný symbol, jedná se o normální (střední) důležitost. 2. Zavřená obálka značí dosud nepřečtený (nepřečtená zpráva je rovněž zvýrazněna tučně). Naopak otevřená obálka značí již přečtený (takto se označí jakákoli nepřečtená zpráva, která je na obrazovce monitoru zobrazena určitou dobu ve standardním nastavení 5 sekund). 3. Pokud je na řádku u sponka, znamená to, že obsahuje alespoň jeden přiložený soubor. 4. ová adresa nebo pojmenování u, ze kterého byla zpráva odeslána (odesílatel e- mailu). 5. Předmět, který vám napoví, o co ve zprávě jde ještě předtím, než ji vůbec otevřete stručné vyjádření obsahu zprávy. 6. Datum a čas doručení zprávy na server. Pozor, nejedná se o datum a čas stažení zprávy ze serveru! Klepnutím na hlavičku (záhlaví) kteréhokoliv sloupce způsobíte seřazení všech ů podle tohoto sloupce. Prohlédnutí přijaté zprávy Novou zprávu prohlédnete pouhým poklepáním levým tlačítkem myší na vybranou zprávu v seznamu doručené pošty. Outlook otevře samostatné okno se zprávou. Další možností je zobrazení okna náhledu zprávy pak stačí zprávu pouze označit a její obsah se objeví v části okna s náhledem zprávy. Odpověď na zprávu Pokud prohlížíte přijatou zprávu v otevřeném okně, naleznete zde také tlačítko Odpovědět, kterým lze odesílateli snadno odpovědět bez psaní adresy příjemce. Po klepnutí na tlačítko povědět se provede několik činností: Zpráva se přepne do editačního režimu. Do políčka příjemce (Komu) se automaticky doplní adresa původního odesilatele. Před text předmětu zprávy se automaticky doplní písmena RE: (zkr. reply), což znamená, že se jedná o odpověď. Je to uznávaný standard, pomocí kterého příjemce na první pohled pozná, že doručená zpráva je odpovědí na jeho původní zprávu. Do textu zprávy se vloží původní zpráva, oddělená hlavičkou s informacemi o původním u (tj. komu byl původně určen, kdy apod.). Tyto informace jsou zde proto, aby příjemce měl představu, na co vlastně dostal odpověď. Zprávu resp. odpověď můžete napsat do textové části. Vaše odpověď může být jakkoliv dlouhá a může obsahovat i přílohy. Kromě funkce Odpovědět je možné zvolit ještě funkci Odpovědět všem. Tato volba se používá v případě, že byl poslán více příjemcům a vy nyní chcete, aby odpověď přišla nejen odesílateli, ale i všem ostatním uživatelům, kterým byl rozeslán.

8 Poznámka: Pokud mezi sebou budete delší dobu komunikovat tak, že si vždy odpovíte na příchozí poštu, pak bude již v páté odpovědi poměrně dlouhý neboť v něm bude zaznamenaná veškerá historie všech odpovědí. Tomu snadno zabráníte tak že u některé odpovědi řádky s historií před posláním mailu smažete. Další možností je nastavit Outlook tak, že nebude do vaší odpovědi zahrnovat původní text. Přeposlání zprávy Funkce přeposlání zprávy umožní přeposlat v původním tvaru i s přílohami dalším uživatelům. Přitom do u můžete provést vlastní zásah například dopsat vlastní poznámku, připojit další soubor apod. podobně jako při odpovědi. Přeposlání u využijete například v případě, že vám ředitel pošle důležitou zprávu a vy ji chcete (pře)poslat kolegům. K přeposlání zprávy slouží tlačítko Předat dál. Po klepnutí na něj se s em stane následující: Do textu zprávy se vloží původní zpráva oddělená hlavičku s informacemi o původním e- mailu (tj. komu byl původně určen, kdy apod.). Tyto informace jsou zde proto, aby měl příjemce představu, jaký byl v původní podobě. Zpráva se přepne do editačního režimu. Do políčka příjemce (Komu) NEBUDE doplněna adresa. Sem musíte doplnit, komu si přejete přeposlat. Před text předmětu zprávy se automaticky doplní písmena FW (zkr. forward), což znamená, že zpráva bude přeposlána. Jedná se o uznávaný standard, pomocí kterého příjemce na první pohled pozná, že dostal přeposlanou zprávu. Je dobré vědět: Při odpovědi na se do odpovědi znovu nevkládají přílohy, které původně s em přišly. Naopak při přeposlání u se automaticky přeposílají i veškeré přílohy (tj. soubory v e- mailu). Napsání nové zprávy Pro napsání a odeslání nové poštovní zprávy stačí klepnout na tlačítko Nová poštovní zpráva. Po jeho stisknutí se zobrazí prázdný formulář, ve kterém je třeba doplnit ovou adresu příjemce (event. několika příjemců), předmět zprávy a samotný text zprávy. 1. Klepněte na tlačítko Nová poštovná zpráva (Nový). 2. Do dialogu Komu napište adresu příjemce. Pozor, pro napsání je třeba přepnout na anglickou klávesnici, nebo použít klávesovou kombinaci Alt Do dialogu Předmět napište krátkou charakteristiku zprávy. Právě Předmět je spolu s adresou odesílatele zobrazen v přijaté poště jako první. 4. Do velké bílé oblasti napište vlastní text zprávy. 5. Pokud si přejete ke zprávě připojit jeden nebo více souborů, můžete tak učinit klepnutím na tlačítko sponky. Outlook zobrazí okno podobné oknu při otevírání souboru. Vyberte požadovaný soubor a klepněte na OK. Tuto operaci lze opakovat a do zprávy vložit libovolné množství souborů. Pozor, častým jevem je omezení poštovní přihrádky na určitou velikost. 6. Po vyplnění všech potřebných údajů klepněte na tlačítko Odeslat a pošta bude odeslána. Při psaní u je možné použít i různé typy a velikosti písem, barevná pozadí, obrázky apod. Zobrazení u příjemce je podmíněno stejným poštovním serverem a prohlížečem (např. Outlookem). Proto doporučuji písma a styly raději nepoužívat.

9 Odstranění zprávy V seznamu došlých ů můžete každou zprávu odstranit stisknutím klávesy DEL na zprávě, kterou potřebujete smazat. Smazané zprávy budou automaticky umístěny do koše aplikace Outlook a budou tam tak dlouho, dokud koš nevysypete. Pozor, uvedený koš není stejný jako centrální koš Windows pro vymazání musíte přepnout v levém panelu Outlooku. Struktura složek a jejich uspořádání Jak již bylo v úvodu kapitoly uvedeno, každý typ u má svoji složku. Například odeslaná pošta se řadí do složky Odeslaná pošta, příchozí pošta do složky Doručená pošta apod. Časem, zejména pokud budete komunikovat pomocí u velmi často, bude počet ů v poště tak vysoký, že se v nich budete jen stěží orientovat. Proto v Outlooku existuje možnost vytvořit vlastní složky, do kterých si můžete jednotlivé y uspořádávat, případně nastavit, aby se y uspořádaly automaticky ihned po doručení. Tip: Nevíte-li, jakého poštovního klienta používá příjemce pošty, a chcete-li mít jistotu, že stoprocentně přečte váš , zásadně doporučujeme psát bez jakýchkoliv grafických prvků, zvýrazněných písem apod. Pokud posíláte někomu, kdo s největší pravděpodobností nebude mít na svém počítači nainstalovanou českou diakritiku (např. y do zahraničí), pište text bez háčků a čárek. Vytvoření vlastní složky V Outlooku si můžete vytvořit i libovolnou vlastní složku a do ní zkopírovat nebo přesunout libovolné množství vlastních souborů. 1. Nastavte se v Outlooku do takové skupiny, ve které si přejete vytvořit vlastní složku. Do konkrétní skupiny se přepnete klepnutím na její název (v podobě tlačítka) v levé části lišty Outlooku. Po instalaci jsou k dispozici skupiny Hlavní zástupci, Vlastní zástupci a Další zástupci. 2. V hlavní nabídce Outlooku zvolte položku Soubor. 3. V podnabídce zvolte Nový a následně klepněte na položku Složka. 4. Outlook zobrazí okno Vytvořit novou složku. Do dialogu Název napište název nové složky. 5. V rozevírací nabídce Složka obsahuje zvolte typ položek, který bude složka obsahovat. Toto nastavení je velmi důležité, protože složka bude moci obsahovat pouze takové typy objektů, které nyní zvolíte. Vyberte Položku typu Pošta. 6. Nyní ve spodní polovině okna složek vyberte umístění složky ve struktuře složek. Doporučujeme klepnout na Osobní složky. 7. Klepněte na tlačítko OK. Složka bude vytvořena. Přesunutí u do jiné složky Každý z jakékoliv složky můžete přemístit do libovolné jiné složky. 1. Přepněte se do složky, ze které chcete kopírovat nebo přesunout. Složkami můžete procházet i pomocí nabídky v levém horním rohu okna se zprávami. 2. Na , který si přejete přemístit nebo zkopírovat, klepněte jednou pravým tlačítkem myši. 3. V zobrazené nabídce zvolte položku Přesunout do složky. 4. Zobrazí se další okno, kde je možné procházet složkami a vybrat tu, do které si přejete e- mail zkopírovat. Vyberte složku a klepněte na OK.

10 Smazání složky Každou složku je možné smazat. Ovšem pozor, smazáním složky se samozřejmě smaže i veškerý její obsah. 1. Nastavte se do složky, kterou si přejete smazat. 2. V hlavní nabídce Outlooku zvolte položku Soubor. 3. Následně zvolte Složka a poté v otevřené nabídce klepněte na položku odstranit složku. 4. Budete vyzváni k potvrzení operace. 5. Složka bude odstraněna.

11 ování v praxi I při tak jednoduché operaci, jako je ování, je dobré dodržovat určitá pravidla a nepsané zásady. Mnohdy tak sami sobě nebo někomu dalšímu usnadníte život. Dobré mravy při ování 1. Na konci u bývá dobrým zvykem uvést svůj podpis a připojit minimálně zpáteční (zejména je-li odlišný od u, ze kterého zprávu posíláte). Rovněž u objednávek nebo jiných závazných aktů je vhodné připojit svou skutečnou poštovní adresu. 2. Pokud si nejste jisti, že příjemce dokáže spolehlivě přečíst napsaný s diakritikou, pošlete mu první raději bez háčků a čárek. Poté se v další korespondenci dohodněte, zda češtinu budete, nebo nebudete používat. 3. Neposílejte em přespříliš velké přílohy (cca nad 10 MB). Mějte na paměti, že mnoho uživatelů má své ové schránky na fre ových serverech a velikost jejich schránek je obvykle omezena. Také stahování příliš velké pošty může způsobit uživatelům, kteří jsou připojeni modemem, potíže. 4. Posíláte-li jeden více lidem najednou a uvedete-li všechny ové adresy do dialogu Komu, nebo Kopie, uvidí každý příjemce všechny ostatní ové adresy. V některých případech to nemusí být žádoucí. Proč by ostatní uživatelé měli znát ové adresy vašich obchodních partnerů nebo kamarádů? V takovém případě se používá dialog Slepá kopie, který není standardně ve formuláři zobrazen. V Outlooku jej zobrazíte klepnutím na Zobrazit a poté volbou položky Pole Slepá. 5. Nerozesílejte zbytečně hromadné a nevyžádané y (spamy). To, co se vám může zdát zajímavé nebo co chcete nabídnout ostatním, nemusí ostatní nutně zajímat. Navíc rozesílání takových hromadných mailů (tj. rozeslání jednoho mailu většímu počtu účastníků) je regulováno zákonem (špatně). Možné chyby při ování Při ování může vzniknout spousta chyb. Jejich vinou nemusí být doručen, nebo je doručen ve špatném stavu. Nejčastější chyby jsou následující: nedojde Pošlete-li , může se stát, že adresátovi vůbec nedojde. To může mít několik příčin: Špatná adresa Jde o banální, ale bohužel poměrně častou chybu. ovou adresu je nutné napsat naprosto přesně a správně. se vám vrátí s tím, že nemohl být doručen. Příliš velký Pokud spolu se zprávou posíláte i přiložený soubor, může se stát, že celková velikost u je větší než kapacita schránky příjemce. Tuto skutečnost je nutné brát v úvahu zejména tehdy, má-li příjemce zřízenu schránku na některém z volných serverů. Schránka je obyčejně velikostně omezena na cca 10 MB. se vám vrátí s tím, že nemohl být doručen. Pokud i přesto potřebujete větší množství dat poslat, rozdělte soubory na několik menších (např. komprimačními programy ZIP nebo RAR) a pošlete je v několika ech za sebou. Špatná čeština v přijatém u Problém je aktuální v zemích, kde se používají jiné znaky než běžné znaky anglické klávesnice (např. diakritika ěščřžý). Napíšete-li s diakritikou, může se snadno stát, že příjemce obdrží e- mail, v němž místo písmen s háčky a čárkami budou čtverečky nebo text bude jinak nečitelný. Je to dáno tím, že poštovní server na straně odesílatele zpracovává y v jiném kódováni jazyka než

12 poštovní server na straně příjemce. Snadno je tak možné, že vaše korespondence bude s některými uživateli probíhat bez problémů s háčky a čárkami, zatímco s jinými uživateli to nebude možné. V praxi ovšem dnes jednoznačně většina poštovních serverů v České republice podporuje českou diakritiku (česká písmena ěščřžý). Pokud ovšem komunikujete em se zahraničím v češtině (trošku netradiční, ale např. český kamarád na brigádě), pak raději komunikujte bez hacku a carek. se vrátí zpět z různých důvodů Jestliže se vrátí zpět do vaší přijaté pošty, znamená to, že při přenosu došlo k chybě. Možných příčin existuje celá řada neexistující adresa, momentálně odpojený server, velký objem posílaných dat apod. Ve vráceném u ale většinou naleznete textový popis, proč se tak stalo. Určitou formou štěstí v neštěstí je u ování skutečnost, že u většiny neobdržených ů dostanete chybovou zprávu, že nebyl z nějakého důvodu doručen. Nemusíte tak žít v domnění, že adresát již prohlíží, zatímco on zprávu vůbec neobdržel.

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky. 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace

1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky. 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace 1 2 Obsah 1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace 3. LEKCE: Nakupujeme bezpečně na Internetu 4. LEKCE:

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka uživatele Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál je uživatelskou příručkou k produktu Kerio Connect 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Realizováno v rámci OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Projekt Cesta za poznáním OS Dítě s diabetem Zpracoval: Marek Folwarczny Projekt Cesta za poznáním je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Autor: Karel Klatovský

Autor: Karel Klatovský Autor: Karel Klatovský Tato příručka byla vytvořena v rámci programu Partneři ve vzdělávání společnosti Microsoft. 2 Obsah Úvod... 4 Datová úložiště... 4 Diskety... 4 CD/DVD/BluRay... 4 USB flash disky...

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

Microsoft Outlook 2013 organizátor osobních informací

Microsoft Outlook 2013 organizátor osobních informací VŠE v Praze Microsoft Outlook 2013 organizátor osobních informací Tomáš Kubálek 2013 Obsah 3 Obsah Obsah... 3 1 K čemu slouží Microsoft Outlook... 5 1.1 Organizace osobních informací... 5 1.2 Firma Encián...

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

3. Exchange. 3.1 K čemu slouží Exchange a Outlook. Kapitola 3: Exchange 139

3. Exchange. 3.1 K čemu slouží Exchange a Outlook. Kapitola 3: Exchange 139 Kapitola 3: Exchange 139 3. Exchange Exchange Online Outlook 3.1 K čemu slouží Exchange a Outlook Office 365 obsahuje správu elektronické pošty prostřednictvím cloudového řešení systému Exchange, tj. tzv.

Více

Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta

Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta Jak na Facebook 0 Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta Ke zhlédnutí je možné využít elektronickou verzi na adrese: http://jak-na-fb.g6.cz/ 1 Obsah 1. Úvod do sociálních

Více

9. Editor databází úvod a základní funkce

9. Editor databází úvod a základní funkce 9. Editor databází úvod a základní funkce Co jsou to databáze Možná jste se někdy setkali s případem, kdy bylo nutné zpracovat větší množství dat. Například při turnaji ve fotbale je zapotřebí dát dohromady

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

1 Co jsou sociální sítě... 3. 2 Facebook... 4. 2.1 Registrace... 6. 2.2 Základní funkce... 9. 2.3 Jak najít přátele na FB... 9

1 Co jsou sociální sítě... 3. 2 Facebook... 4. 2.1 Registrace... 6. 2.2 Základní funkce... 9. 2.3 Jak najít přátele na FB... 9 [Zadejte text.] Obsah 1 Co jsou sociální sítě... 3 2 Facebook... 4 2.1 Registrace... 6 2.2 Základní funkce... 9 2.3 Jak najít přátele na FB... 9 2.4 Jak poslat soukromou zprávu... 10 2.5 Nastavení soukromí...

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 Centrum klientské podpory: Mobilní telefony: +420 733 530 680,

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Správa obsahu. Správa obsahu

Správa obsahu. Správa obsahu Stránka 1 Obsah Co s tím?... 2 Kudy dovnitř... 3 Spravujeme obsah... 3 Co objevil Průzkumník... 4 Moje první stránka... 4 Co je to URL... 5 Obsah www stránky... 6 Vlastnosti mé stránky... 7 Vzhůru dolů

Více