Zachovám kontinuitu s úspěšným obdobím

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zachovám kontinuitu s úspěšným obdobím"

Transkript

1 č.2/2015 magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2015 Nový předseda představenstva ČLFA Libor Bosák: Zachovám kontinuitu s úspěšným obdobím ČLFA má nového předsedu představenstva. Libor Bosák, předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČSOB Leasing, nahradil v čele asociace dosavadní jednatelku společnosti Škofin Jiřinu Tapšíkovou, která byla jmenována členkou představenstva Volkswagen Bank Polska a od září začala působit ve Varšavě. Představenstvo ČLFA řídila od roku Nového předsedu představenstva jsme požádali o rozhovor pro emag. Jakou úlohu podle vašeho názoru plní ČLFA na našem finančním trhu a při podpoře produktů svých členských firem? Za téměř čtvrtstoletí existence si asociace vybudovala renomé stabilní a respektované instituce. Tomu odpovídá její reputace u klíčových státních orgánů i relevantních zájmových sdružení, které ji vnímají jako seriózního partnera pro důležité odborné diskuse například o legislativních návrzích ovlivňujících náš obor, o dozoru nad finančním trhem a podobně. K tomuto postavení významně přispěli i všichni mí předchůdci ve funkci předsedy představenstva včetně Jiřiny Tapšíkové, po níž jsem tuto pozici převzal. Chtěl bych jí i touto cestou upřímně poděkovat. Celé čtyři roky, kdy byla předsedkyní, jsem mohl zblízka sledovat, co vše a s jakým nasazením pro náš obor dělá. A bylo toho opravdu hodně. Mým cílem je zachovat kontinuitu s úspěšným obdobím asociace, které právě Jiřina Tapšíková reprezentuje. Mohl byste konkrétněji popsat úspěchy, kterých asociace v poslední době dosáhla? Nesporným úspěchem je už sám fakt, že asociace dokáže hájit často různorodé zájmy všech svých členů. Což není vůbec jednoduché, když si uvědomíte, jak široké spektrum produktů členské společnosti nabízejí: od účelových úvěrů pro právnické i privátní osoby, přes finanční a operativní leasing, factoring až ke spotřebitelským půjčkám. V poslední době se nám povedlo prosadit hned několik důležitých legislativních změn, respektive jsme zabránili přijetí některých návrhů, které by mohly náš byznys poškodit. Loni jsme například úspěšně prosazovali zredukování možností České kanceláře pojistitelů vymáhat po vlastníkovi vozidla v podstatě bez omezení příspěvky za nepojištěná vozidla do Garančního fondu. Prosadili jsme odstranění dvojího daňového zatížení převodu vlastnictví v leasingu nemovitostí, zohlednění specifik postupování pohledávek a jejich správy ve factoringových transakcích do metodiky Generálního finančního ředitelství k ručení za nezaplacenou DPH. S ministerstvem financí jsme dohodli kompromisní pozměňovací návrh k vládnímu Ing. Libor Bosák, předseda představenstva ČLFA návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, který umožní další sjednávání neživotního pojištění skrze skupinové či hromadné pojistné smlouvy prostřednictvím dealerů. Ministerstvo financí akceptovalo několik našich připomínek k návrhu nového zákona o úvěrech pro spotřebitele, ministerstvo dopravy je zase připraveno zapracovat několik našich připomínek k návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, konkrétně k registraci vozidel.

2 Zmínil jste široké produktové spektrum, které ČLFA zastupuje. Jak se tato rozmanitost odráží v aktivitách asociace? V oblasti úvěrových, leasingových a factoringových produktů určených firemní klientele, ale i v kategorii účelových spotřebitelských úvěrů, zejména pak úvěrů určených na financování automobilů, úspěšně reprezentujeme v podstatě celý tzv. nebankovní trh. Mimochodem osobně považuji termín nebankovní společnosti v souvislosti s řadou našich členů za velmi zavádějící, protože mnoho z nich je součástí velkých bankovních skupin, a podléhá tak velice přísným regulatorním pravidlům. Ale to by bylo na samostatnou diskusi. Specifickou skupinu v našem produktovém portfoliu tvoří spotřebitelské půjčky. Jde o oblast, která je v centru pozornosti české i evropské legislativy, ale také médií. Logický je tedy náš důraz na dodržování principů odpovědného financování v souladu s našimi přísnými etickými pravidly i snaha o kultivaci celého finančního trhu. Díky tomu už i laická veřejnost vnímá rozdíl mezi seriózními nabídkami značkových spotřebitelských půjček a lichvářskými praktikami tzv. šedé zóny. Co považujete v rámci priorit schválených letošní členskou schůzí ČLFA za hlavní úkoly asociace pro nejbližší měsíce? Důležitým úkolem bude pokračovat v našich aktivitách na legislativním poli. V této souvislosti považuji za účelné zintenzívnit spolupráci s partnerskými asociacemi a institucemi, jako jsou Česká asociace pojišťoven, Bankovní asociace, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a podobně. Zároveň budu usilovat o to, abychom si přesněji vymezili mandát a zájmovou sféru při zastupování našich členů v kontextu nové legislativy. Považuji za nutné, aby došlo k vyjasnění postavení členských firem, které jsou součástí regulovaných finančních skupin, a zamezilo se tak dvojímu dozoru nad nimi jednomu ze strany ČNB, druhému ze strany ČOI. Regulatorika obecně bude téma, kterému budeme věnovat velkou pozornost, a to v oblasti financování podnikatelských i spotřebitelských investic. Samozřejmá bude naše snaha o udržení vyrovnaného rozpočtu asociace. A v neposlední řadě budeme usilovat o to, aby naše témata byla i nadále dostatečně prezentována v médiích, a abychom tak i touto cestou posilovali dobré jméno a reputaci asociace. Přejděme na závěr k samotnému byznysu. Pololetní statistiky vykázaly velice pozitivní čísla, zejména v oblasti financování podnikatelských investic. Bude tento trend pokračovat? Prožíváme období nebývalého růstu trhu. Skokově se navyšují investice zejména do movitých investic. Jde o očekávaný průvodní jev rostoucí ekonomiky. HDP vykazuje silný nárůst, totéž můžeme říci o průmyslové výrobě i dalších klíčových parametrech. Náš byznys je s tímto růstem bytostně svázán. V tom je samozřejmě i jisté nebezpečí. Stačí si vzpomenout na rok 2009 a více než 40 % propad trhu způsobený finanční krizí. Pět let pak trh prakticky nerostl. Nyní jsme součástí úplně opačného příběhu, který navíc podporuje fakt, že se vezeme na vlně zadržených investic. Tedy investic, které firmy v období recese z logických důvodů odkládaly. Osobně jsem optimista a myslím, že nejméně v příštích dvou až třech letech bude dynamický růst pokračovat. Podmínkou je dobrý výkon ekonomiky, ale nejen to. Zvláště ve světě je rizikových faktorů opravdu hodně. Asi nikdo nedokáže odhadnout, jakým problémům bude naše civilizace čelit. Stačí se ve vzpomínkách vrátit před zmiňovaný rok Kdo z nás tehdy předpovídal finanční krizi? A koho by napadlo, do jakých potíží zabředne eurozóna zejména ve vztahu k předluženému Řecku a že budeme čelit tak masovému přílivu uprchlíků? Na druhé straně se podívejme, jak dynamický vývoj zaznamenaly technologie, komunikační prostředky i chování a potřeby našich zákazníků, které ženou byznys stále dopředu. Chci tím říci, že křišťálovou kouli nikdo nemáme. Ale zatím můžeme být optimisty. Ing. Libor Bosák (50) patří mezi klíčové osobnosti českého leasingového trhu od jeho samotného počátku. Zastával řadu vysokých manažerských pozic v rámci bankovní skupiny ČSOB. Byl místopředsedou představenstva společnosti ČSOB Leasing v České republice, a to od jeho založení v roce V letech 2004 až 2009 působil ve skupině ČSOB na Slovensku, nejprve jako člen vedení finanční skupiny a od roku 2008 jako předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČSOB Leasing na Slovensku. Od roku 2009 je předsedou představenstva a generálním ředitelem firmy ČSOB Leasing v České republice. V současné době je zároveň i prezidentem prestižní mezinárodní leasingové asociace IFLA. Libor Bosák je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Ve volném čase se věnuje cestování a přírodě. Je ženatý a má tři děti. 2 02/15

3 Na programu jednání představenstva... Plnění asociačních priorit Představenstvo ČLFA se v první polovině letošního roku sešlo na šesti řádných schůzích. Řadu otázek neodkladné či operativní povahy projednalo korespondenčně. 8. ledna diskutovalo na novoroční pracovní snídani s předsedkyněmi a předsedy expertních výborů asociace k jejich podnětům k zaměření asociace a k reakcím na aktuální legislativní vývoj. Východiskem práce představenstva byl nadále materiál k hlavním úkolům asociace schválený členskou schůzí ČLFA, další závěry z loňské členské schůze a podněty expertních výborů a členských společností. Při prosazování jednotného zdanění finančních produktů (bankovních i nebankovních), zejm. možnosti finančních institucí tvořit daňové opravné položky k pohledávkám z poskytnutých úvěrů, představenstvo pokračovalo v jednání s ČNB na úrovni viceguvernéra a s MF na úrovni pracovníků odboru pro přímé daně a odboru pro daňovou strategii. Využívá přitom závěry z analýzy k současnému stavu regulace členských společností ČLFA a jejich finančních produktů, kterou vypracovala v říjnu 2014 společnost PwC. Představenstvo se zabývalo i dalšími legislativní návrhy. Projednávalo stanoviska asociace k těmto návrhům, včetně stanoviska k návrhu nového zákona o úvěrech pro spotřebitele, k návrhu novely občanského soudního řádu a exekučního řádu, k návrhu novely zákona proti praní špinavých peněz a financování terorismu aknávrhu na zavedení teritoriality při stanovení soudních exekutorů. Sledovalo prosazování stanovisek ČLFA při jednání Poslanecké sněmovny o vládním návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích aovládním návrhu novely zákona o ochraně spotřebitele. Projednalo náměty ČLFA k další novele zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Představenstvo koordinovalo využívání podnětů a informací z expertních orgánů Leaseurope a Eurofinas při prosazování zájmů členských společností v jednání s orgány státu, zejm. při ovlivňování spotřebitelské legislativy. Schválilo mediální strategii ČLFA pro letošní rok a sledovalo její plnění. Připravilo tiskovou konferenci k obchodním výsledkům členských společností v roce 2014 a k trendům nebankovního financování. Rozhodlo podpořit informační kampaň EU zaměřenou na práva spotřebitelů v úvěrových vztazích, kterou zastřešuje komisařka V. Jourová. Představenstvo projednávalo na každé schůzi doporučení expertních výborů a náměty členských společností. Připravilo podklady pro letošní členskou schůzi ČLFA, která proběhla 30. března 2015, která schválila priority pro působení asociace v období do dubna 2016 (jsou připojeny) a rozpočet ČLFA na letošní rok a na které byly zvoleny orgány asociace na příští dvouleté období. Od 1. dubna 2015 pracovalo představenstvo ČLFA v tomto složení: n Ing. Jiřina Tapšíková, MBA ŠkoFIN s.r.o. předsedkyně představenstva n Mária Kováčiková Essox, s.r.o. místopředsedkyně představenstva n Ing. Tomáš Morávek ČSOB Factoring, a.s. místopředseda představenstva n Ing. Libor Bosák ČSOB Leasing, a.s. n Ing. Pavel Fořt ALD Automotive s.r.o. n Radmila Jakubová Erste Leasing, a.s. n Ing. Jiří Matula UniCredit Leasing CZ, a.s. V souvislosti s nástupem Ing. Tapšíkové do vedení Volkswagen Bank Polska zvolilo představenstvo ČLFA na srpnové schůzi do svého čela Ing. Libora Bosáka, Ing. Tapšíkovou nahradil v představenstvu jako zástupce ŠkoFIN Ing. Radek Milštain. 02/15 3

4 Z práce expertních výborů ExPERTNí VýBORy ASOCIACE SE V PRVNí POLOVINě LETOŠNíHO ROKU ZABýVALy PŘEDEVŠíM AKTUáLNíMI ZMěNAMI V LEGISLATIVNíM RáMCI LEASINGU, SPOTŘEBITELSKýCH úvěrů A FACTORINGU. SLEDOVALy VLIV EKONOMICKé SITUACE NA ROZVOJ TRHU S NEBANKOVNíMI FINANČNíMI PRODUKTy A AKTUáLNí VýKLADOVé, APLIKAČNí I PROVOZNí PROBLéMy. JEDNALy I O ŠíŘENí INFORMACí K VyUžITELNOSTI NEBANKOVNíHO FINANCOVáNí VE SDěLOVACíCH PROSTŘEDCíCH. VýBOR PRO DANě A účetnictví - připravil stanoviska ČLFA k návrhu novely zákona o účetnictví. Diskutoval k přípravě kontrolního hlášení (výkazu) pro účely DPH, které má být zavedeno od počátku r akdopadům nálezu NSS k opravám DPH za dlužníky v insolvenci. Zabýval se relevantními závěry Koordinačního výboru MF. Byl průběžně informován o postupu prací IASB na návrhu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing a o stanoviscích Leaseurope k tomuto návrhu. LEGISLATIVNě PRáVNí VýBOR - sledoval legislativní návrhy s dopady pro členy ČLFA a na jejich finanční produkty, zabýval se prosazováním připomínek ČLFA k návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, k návrhu novely zákona o ochraně spotřebitele, k návrhu novely zákona proti praní špinavých peněz a k návrhu novely o.s.ř. a exekučního řádu. Zabýval se i stanoviskem k návrhu nového zákona o úvěrech pro spotřebitele. Diskutoval k účelnosti záměru přenést povinnost uzavřít povinné ručení z vlastníka na provozovatele motorového vozidla. Podílel se na přípravě semináře MD k aplikaci vyhlášky MD o registraci vozidel a na využití závěrů z tohoto semináře, jednal o podnětech k připravované dílčí novelizaci zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Sledoval judikaturu relevantní pro produkty ČLFA. Projednal náměty ČLFA pro anketu Zákon roku 2014, ve které ČLFA působí jako partner. Jednal o informacích a podnětech z Právního výboru Leaseurope. VýBOR PRO STATISTIKU - analyzoval a odsouhlasil ke zveřejnění statistiky ČLFA za 1. čtvrtletí a za 1. pololetí 2015 a odpovídající zprávy o trendech nebankovního financování. Sledoval účinnost doplněné metodiky statistických šetření ČLFA v praxi, kontroly vstupů a zkušenosti ze sestavování finančních údajů pro sdílení a využití v rámci asociace. Zabýval se i zpracováním finančních údajů členských společností zapojených do jejich sběru a sdílení, schválil výstup z těchto údajů k rizikovosti finančních produktů ČLFA pro ČNB (jeden z podkladů pro Zprávu o finanční stabilitě 2014/2015). VýBOR PRO FINANCOVáNí PODNIKATELů - sledoval trendy financování investičních záměrů podnikatelských subjektů s využitím produktů ČLFA. Zabýval se možnostmi využití dotačních titulů při financování podnikatelských investic s využitím leasingu a úvěrů se zajišťovacím převodem vlastnického práva k financované věci, včetně čerpání z PGRLF a SZIF. Jednal o využití podnětů z lednového semináře MD k novým postupům při registraci vozidel a o podnětech k připravované dílčí novelizaci zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Posoudil možné dopady nové úpravy úvěrů pro spotřebitele na financování živnostníků. Diskutoval k účelnosti dalšího úsilí o přenesení odpovědnosti za uzavření povinného ručení na provozovatele vozidla. Jednal o možnosti zřízení databáze financovaných strojů a technologií využitelné k prevenci vícečetného financování. Sestavil indikativní seznam vozidel a strojů, na který je vystavován TP. Projednal dopady změn režimů způsobilosti a registrace plavidel. Diskutoval s představiteli společnosti Symphony Capital k režimu akvyužitelnosti finančního produktu Peer to Peer Lending. Jednal o podnětech ze schůzí Automotive Steering Group Leaseurope relevantních pro financování nákladních vozidel.

5 VýBOR PRO FINANCOVáNí SPOTŘEBITELů - projednával legislativní návrhy týkající se dalšího rozšíření ochrany klienta při poskytování spotřebitelských úvěrů, včetně podnětů ke stanovení stropů pro RPSN, návrhů na posílení postavení dlužníka v o.s.ř. a v exekučním řádu a návrhu zavedení teritoriality při ustavování soudních exekutorů. Projednal stanovisko ČLFA k vládnímu návrhu novely zákona o ochraně spotřebitele. Hlavní náplní výboru však bylo vypracování stanoviska ČLFA k návrhu nového zákona o úvěrech pro spotřebitele a projednání tohoto stanoviska s MF. Výbor projednával i podněty z Platformy pro odpovědné finance. Sledoval praxi dozorových orgánů při kontrole povinností věřitelů ze zákona o spotřebitelském úvěru. Od dubna působí jako předsedkyně výboru Mgr. L. Červáková (Essox, s.r.o.) VýBOR PRO OPERATIVNí LEASING VOZIDEL - sledoval trendy ve financování a v prodejích osobních a užitkových vozů. Zabýval se závěry z lednového semináře MD k novým postupům při registraci vozidel. Jednal o podnětech k připravované dílčí novelizaci zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Sledoval prosazování připomínek ČLFA do návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Diskutoval k účelnosti dalšího úsilí o přenesení odpovědnosti za uzavření povinného ručení na provozovatele vozidla. Jednal i o dopadech redefinice pojmu distributor PHM v novele zákona o PHM na leasingové společnosti. Diskutoval s ředitelem Opel Southeast Europa LLC pro ČR k novým modelům a ke spolupráci tohoto dovozce s finančními společnostmi. Diskutoval k využitelnosti programu Webdispečink společnosti Princip, a.s. Zabýval se podněty z jednání Automotive Steering Group Leaseurope. Od dubna působí jako předseda výboru A. Polák (Arval CZ s.r.o.). Měli byste vědět... EVROPSKá STUDIE K VyUžITELNOSTI LEASINGU MALýMI A STŘEDNíMI PODNIKy Federace evropských leasingových asociací (Leaseurope) zveřejnila analýzu k využitelnosti a k faktickému využívání leasingu k financování investic malých a středních podniků (SMEs) v Evropě. Analýzu provedla prestižní britská agentura Oxford Economics. Vychází z ankety, kterou tato agentura provedla v závěru loňského roku mezi představiteli 2950 malých a středních podniků z devíti sektorů ekonomiky v osmi zemích EU (ve Velké Británii, v Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Nizozemí, Švédsku a Polsku) v zemích, jejichž leasing představuje podle statistik Leaseurope tři čtvrtiny evropského leasingového trhu. Analýza navazuje na obdobnou studii z roku 2010 a aktualizuje její závěry. Jejím cílem bylo vystihnout celoevropské trendy v přístupu SMEs k leasingovému financování investic a úlohu leasingu v jejich rozvoji. Hlavní zjištění studie: n SMEs využívají leasing pro financování investic ve větší míře a častěji, než jiné vnější finanční zdroje; n leasing je jimi využíván ve větším rozsahu než dlouhodobé úvěry (úvěry delší než 3 roky); n v roce 2013 financovaly leasingem SMEs v osmi sledovaných zemí investice za 73,6 mld. euro; n 42,5 % dotazovaných SMEs využilo v r leasing (o 2,5 % více, než v r. 2010); n míra využívání leasingu roste s velikostí SMEs: u mikropodniků (do 9 zaměstnanců) dosahuje 31,4 %, u malých podniků (od 10 do 49 zaměstnanců) 45,7 %, u středních podniků 52,5 %; n u nových SMEs je leasing nejdostupnějším zdrojem vnějšího financování; n podíl leasingu na financování investic dosáhl v r ,9 %, o 2,2 % více, než v r. 2010; n SMEs využívající leasing investovaly více (o 123 %) než ostatní SMEs; n míra využití leasingu je vyšší u SMEs s exportním zaměřením a u SMEs v růstu; n mezi hlavní výhody leasingu resp. mezi důvody volby leasingu pro financování jejich investic uváděly dotázané SMEs jeho cenovou výhodnost, lepší řízení cash flow, možnost přizpůsobení délky leasingu potřebám nájemce a transparentnost splátek, Podíl SMEs na pracovních místech v EU tvoří 67 %, v současné době je jejich podíl na ekonomickém růstu vyšší, než u velkých podniků. SMEs představují 99,8 % všech ekonomických subjektů v EU. Obchody se SMEs tvoří polovinu v objemech evropských leasingových společností. 02/15 5

6 Asociace pod lupou Hlavní směry činnosti ČLFA v období březen 2015 duben 2016 (dokument schválený členskou schůzí ČLFA 30. března 2015) Legislativní priority ČLFA bude nadále usilovat o zlepšování podmínek pro poskytování leasingu, úvěrů pro spotřebitele i podnikatele a factoringu vymezených právními předpisy. Aktivně se zapojí do projednávání návrhů v rámci legislativního procesu. Bude prosazovat následující návrhy na zlepšení právního rámce nebankovních finančních produktů: 1. Při jednání o novelách zákona o dani z příjmů n možnost tvorby daňově uznatelných opravných položek z poskytnutých úvěrů a zmírnění dopadů daňového postihu tzv. nízké kapitalizace pro všechny finanční instituce; n zohlednění ekonomické úlohy leasingu a nediskriminace leasingu proti ostatním formám financování; n uplatnění paušálních výdajů za vozidlo jako daňově uznatelného nákladu u klientů, kteří nejsou zapsáni v TP jako vlastníci, užívají však vozidlo na základě smlouvy o výpůjčce. 2. V dalších právních předpisech n respektování zájmů věřitelů a potřeb trhu, vyváženosti práv a povinností stran smluv o finančních produktech pro spotřebitele a zajištění vymahatelnosti pohledávek při jednání o posílení regulace poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a při rozpracování úpravy finančních produktů pro spotřebitele; n působení na změnu úpravy důsledků neuvedení některých z předepsaných náležitostí ve smlouvě o spotřebitelském úvěru (úročení úvěru ve výši diskontní sazby); n působení proti návrhům na stropy pro RPSN; n respektování potřeb trhu při úpravě postavení pojišťovacích zprostředkovatelů a při obecné úpravě zprostředkování na finančním trhu; n prosazení zájmů subjektů financujících vozidla a potřeb trhu při další novele zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zejm. pokud jde o registraci vozidel; n prosazení možnosti využití leasingu a úvěrů se zajišťovacím převodem vlastnického práva při čerpání dotačních titulů; n legislativní vymezení factoringu v systému finančních produktů. ČLFA bude sledovat legislativní projekty EU, které mohou mít významný dopad na náš trh nebankovních produktů. Bude se nadále podílet na ovlivnění obsahu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing, bude informovat o jeho obsahu a dopadech. Další priority ČLFA V jednání s orgány exekutivy i legislativy bude zdůrazňován význam produktů nabízených členy ČLFA pro stabilitu finančního systému a pro ekonomický růst. Bude pokračovat v úsilí o vymezování členských společností ČLFA ve vztahu k šedé zóně poskytovatelů finančních služeb a o vytváření podmínek pro odpovědné úvěrování v rozhodování státních orgánů. ČLFA se bude aktivně účastnit jednání o posilování regulace finančních institucí resp. finančních produktů členských společností asociace se zdůrazňováním působení trhu a úlohy seberegulace. Bude koordinovat prosazování asociačních priorit s ČBA a s dalšími zájmovými sdruženími. Budou pořádána tematická setkávání představitelů ČLFA, vedení a pracovníků členských společností k aktuálním otázkám financování investic, provozu podniků i potřeb domácností (např. regulace, státní podpora podnikání a ekonomického růstu, daně, účetnictví). ČLFA podpoří další výměnu informací a zkušeností z aplikace rekodifikovaného soukromého práva, zejm. NOZ. V expertních výborech budou posuzovány aktuální metodické či provozní problémy financování s využitím produktů ČLFA. Bude podporována širší účast členských společností na shromažďování, analýze a sdílení vybraných finančních údajů, včetně údajů k rizikovosti finančních produktů ČLFA. Bude sledováno plnění Kodexu jednání členů ČLFA v praxi členských společností. Bude plněna mediální strategie ČLFA zaměřená na šíření informací o finančních produktech členů asociace, na jejich pozitivní vnímání a prosazování. 6 02/15

7 Zaostřeno na statistiku Vývojové trendy nebankovního finančního trhu v 1. pololetí 2015 Členské společnosti ČLFA poskytly v první polovině letošního roku (v podmínkách obnoveného ekonomického růstu, rozšiřování investic a zvyšování výdajů domácností) leasingem, factoringem, prostřednictvím úvěrů pro spotřebitele i pro podnikatele celkem 76,53 mld. Kč (o 5,65 mld. Kč více než v 1. pololetí 2014) z toho 60,96 mld. Kč na financování investic a provozu podnikatelských subjektů a 15,57 mld. Kč na financování zboží a služeb pro domácnosti. Uzavřely nových leasingových a úvěrových obchodů. Zvýšil se objem nebankovního financování podnikatelských subjektů. Pokračoval meziroční růst leasingového financování investic do strojů, zařízení a dopravních prostředků (o 17,55 % u největších patnácti společností), úvěry pro podnikatele meziročně vzrostly o 27 % a factoring meziročně poklesl o 6,7 %. Objem úvěrů již převýšil objem leasingu movitých věcí. V leasingu movitých investic vykázaly členské společnosti ČLFA: n souhrn pořizovacích cen (bez DPH) 23 mld. Kč; n celkovou financovanou částku (vstupní dluh) 21,82 mld. Kč; n růst podílu operativního leasingu na celkovém leasingu movitých investic 48,6 %; n mírné přesuny v komoditním zaměření: n podíl leasingu osobních aut 31,5 % (31,2 % v r. 1. pololetí 2014); n podíl leasingu nákladních aut 30,7 % (34,6 % v r. 1. pololetí 2014); n podíl leasingu strojů a zařízení 25,3 % (21,5 % v 1. pololetí 2014); n nových leasingových smluv s podnikateli (o více, než v 1. pololetí 2014, z toho smluv o finančním leasingu, smluv o operativním leasingu, smluv o full service leasingu a smluv o krátkodobém pronájmu; n leasingových smluv spravovaných na konci 1. pololetí 2015 a vozů ve správě vozových parků; n 91,27 mld. Kč v pohledávkách z uzavřených smluv o leasingu movitých věcí pro podnikatele na konci 1. pololetí 2015 Zaměření leasingu movitých věcí členů ČLFA v 1. pololetí 2015 podle komodit 1,4 % 3,1 % 0,1 % 2,5 % 29,3 % 0 1 % % % 1. osobní automobily - 34,7 % 2. motocykly - 0,1 % 3. užitkové automobily - 4,6 % 4. nákladní automobily - 29,3 % 5. autobusy, trolejbusy - 2,5 % 6. ostatní těžší silniční vozidla - 0,1 % 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy - 3,1 % 8. IT, kancelářská a komunikační technika - 1,4 % 9. stroje a zařízení - 24,1 % 10. ostatní komodity - 0,1 % Zaměření podnikatelských úvěrů členů ČLFA v 1. pololetí 2015 podle komodit 38, 0,1 % 0 1 % 11,5 % 5,3 % 1. osobní automobily - 35,3% 2. motocykly - 0,3 % 3. užitkové automobily - 7 % 4. nákladní automobily - 11,5 % 5. autobusy, trolejbusy - 3 % 6. ostatní těžší silniční vozidla - 0,1 % 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy - 0,5 % 8. IT, kancelářská a komunikační technika - 0,5 % 9. stroje a zařízení - 38,5 % 10. ostatní komodity - 0,8 % % 11. služby a neidentifikované komodity - 0,1 % 12. nemovitosti - 2,4 % 01/11 7

8 Spotřebitelské úvěry členů ČLFA v 1. pololetí ,7 % V úvěrech pro podnikatelské subjekty vykázaly členské společnosti ČLFA v 1. pololetí 2015: n celkovou výši 23,54 mld. Kč; osobní půjčky - 33,5 % revolvingové úvěry - 32,7 % financování v místě prodeje - 33,8 % Factoringový produkt v 1. pololetí 2015 n komoditní zaměření: n úvěry na osobní vozy 35,3 %; n úvěry na nákladní automobily 11,5%; n úvěry na stroje a zařízení 38,6 %; n poskytly celkem úvěrů, z toho 109 úvěrů na pořízení nemovitostí (meziroční zvýšení počtu poskytnutých úvěrů o 6,4 %); n průměrnou výši poskytnutého úvěru Kč; n počet aktivních úvěrů na konci 1. pololetí ; n pohledávky z úvěrů na konci 1. pololetí ,33 mld. Kč. regresní factoring - 62,7 % bezregresní factoring - 37,3 % Směrování factoringu v 1. pololetí 2015 Na factoringové společnosti, které jsou členy ČLFA, byly v 1. pololetí 2015 postoupeny pohledávky za 68,15 mld. Kč. Převládal regresní factoring (62,7 %), šlo vesměs o postupování pohledávek za tuzemskými subjekty (67,8 %). Objem prostředků poskytnutých členy ČLFA klientům dosáhl na konci 1. pololetí ,03 mld. Kč. Také v nebankovním financování spotřebitelů pokračoval v 1. pololetí meziroční růst. Objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých členskými společnostmi ČLFA se meziročně zvýšil o 4,5 %, objem spotřebitelského leasingu se meziročně zvýšil o 23,1 %. Členské společnosti poskytly v 1. pololetí 2015 spotřebitelské úvěry v celkové výši 14,46 mld. Kč, z toho: n osobní půjčky ve výši 4,48 mld. Kč (33,5 %); n revolvingové úvěry ve výši 4,73 mld. Kč (32,7 %); n financování v místě prodeje ve výši 4,88 mld. Kč (33,8 %); Uzavřely smluv o spotřebitelských úvěrech (meziroční pokles o 8,2 %), z toho: n osobních půjček (včetně 3 osobních půjček na koupi nemovitostí); n revolvingových úvěrů; n úvěrových a splátkových smluv v rámci financování v místě prodeje. Na konci 1. pololetí 2015 spravovaly aktivních úvěrových smluv, objem pohledávek z aktivních úvěrových smluv dosáhl 55,99 mld. Kč. Souhrn pořizovacích cen movitých věcí (bez DPH) předaných v 1. pololetí 2015 do 67,8 % tuzemský - 67,8 % exportní - 29,0 % importní - 3,2 % spotřebitelského leasingu dosáhl 1,12 mld. Bylo uzavřeno nových smluv o spotřebitelském leasingu, z toho 77 smluv o finančním leasingu, smluv o operativním leasingu, 511 smluv o full service leasingu a 885 smluv o krátkodobém pronájmu. Na konci 1. pololetí 2015 probíhaly spotřebitelské leasingy na základě aktivních smluv. Pohledávky z uzavřených smluv o spotřebitelském leasingu dosáhly na konci 1. pololetí ,28 mld. Kč. Zcela dominovaly spotřebitelské leasingy osobních vozů. Podrobné statistiky ČLFA za 1. pololetí 2015 jsou k dispozici na: v části dostupné pouze členům asociace (heslo sdělí sekretariát). emag č.2, ročník 2015 elektronický informační magazín / vydává pro své členy Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), Těšnov 5, Praha 1, tel.: , / vychází dvakrát ročně a je šířen elektronicky / datum uzávěrky textů: Veškeré dokumenty, zápisy z jednání expertních výborů i statistiky jsou v plném znění na v členské sekci. 8 02/15 z

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek Jak si náš factoring stojí v porovnání s Evropou, pokud jde o kvalitu a šíři nabídky? tady naopak žádné podstatné rozdíly nejsou. jako v řadě jiných oborů je pro úroveň produktu rozhodující kvalita lidí,

Více

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu č.1/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červenec 12 Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu Jedním ze základních úkolů České leasingové a finanční asociace je shromažďování údajů o výsledcích

Více

V roce 2014 se našim členům dařilo

V roce 2014 se našim členům dařilo č.1/215 magazín České leasingové a finanční asociace vydání březen 215 V roce 214 se našim členům dařilo Členské společnosti ČLFA loni poskytly klientům prostřednictvím leasingu, úvěrů a factoringu 135,3

Více

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně.

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně. č.1/14 magazín České leasingové a finanční asociace vydání březen 14 K makroekonomické úloze produktů ČLFA Nedávno zveřejněné statistiky ČLFA za rok 13 doplnily podklady pro úvahy o úloze finančních produktů

Více

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace Smysl a význam zahraničních aktivit asociace č.2/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2013 Jednou z oblastí permanentího působení asociace jsou její zahraniční aktivity. Asociace

Více

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách č.1/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červen 2010 5 otázek pro... Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách Předkládané číslo periodika emag chce informovat o činnosti asociace

Více

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování č.2/11 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2012 Seberegulace cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování V tržních ekonomikách je jednání subjektů vstupujících

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: červen 09 5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu tato myšlenka jistě není pouhým reklamním sloganem, ostatně potvrzují

Více

Specifika factoringu vpodmínkách recese

Specifika factoringu vpodmínkách recese č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2010 5 otázek pro... Specifika factoringu vpodmínkách recese Na vývojové trendy factoringu v našich podmínkách, ale i na úlohu České leasingové

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější č.1/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: leden 09 5 otázek pro Nebankovní úvěry jsou stále populárnější potvrzuje v rozhovoru pro emag členka představenstva ČLFA Mgr. Blažena Valkošáková.

Více

Další finanční instituce a jimi poskytované služby.

Další finanční instituce a jimi poskytované služby. 9. Další finanční instituce a jimi poskytované služby. Další finanční instituce spořitelní a úvěrová sdružení (družstevní záložny) leasingové společnosti pojišťovací společnosti nebankovní poskytovatelé

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011

Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011 Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011 Classification: GE Internal Distribution: Internal distribution only Access: GE partners OBSAH GE MONEY BANK ZEMĚDĚLSTVÍ & GE Money Bank

Více

Trendy a příležitosti v oblasti financování nemovitostí v roce 2014 ČSOB: Lenka Kostrounová, Antonín Pospíšil

Trendy a příležitosti v oblasti financování nemovitostí v roce 2014 ČSOB: Lenka Kostrounová, Antonín Pospíšil Trendy a příležitosti v oblasti financování nemovitostí v roce 2014 ČSOB: Lenka Kostrounová, Antonín Pospíšil NOZ z pohledu financující banky: nové možnosti a výzvy Baker & McKenzie: Libor Basl, Lukáš

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

Finanční stabilita obcí - přístupy a produkty Komerční banky. Dny malých obcí Vyškov, Praha

Finanční stabilita obcí - přístupy a produkty Komerční banky. Dny malých obcí Vyškov, Praha Finanční stabilita obcí - přístupy a produkty Komerční banky Dny malých obcí Vyškov, Praha 1. a 3. listopadu 2011 Malé obce plní základní funkce ÚSC Zajišťování výkonu přenesené působnosti - rostoucí mandatorní

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA se představuje 38 členů, představujících 99% sektoru Jádro práce ve 13 odborných komisích a pracovních skupinách: opíráme se o expertní potenciál čítající dohromady

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Pojišťovnictv ovnictví v době krize očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Světov tová hospodářsk ská krize:

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 Asociace působí již 20 let při podpoře nebankovních finančních produktů Podpisem společenské smlouvy o založení Asociace leasingových

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Výroční zpráva. Česká leasingová a finanční asociace

Výroční zpráva. Česká leasingová a finanční asociace Výroční zpráva Česká leasingová a finanční asociace Česká leasingová a finanční asociace Výroční zpráva 2014 Česká leasingová a finanční asociace Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva ČLFA 5 Činnost

Více

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, je jednou z největších advokátních kanceláří v České republice. Poskytuje komplexní právní a

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY Tisková konference, Praha, 4. listopadu 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 31. srpna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 326 16 468 Ostatní provozní výnosy 1 803 1 721 Náklady -14 327-14 191

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 Petr Ullmann 22. října 2015 Obsah Brownfield x Greenfield Operační Program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program Nemovitosti (zpracováno podle materiálů Agentury pro

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Barometr CVO 2009 Česká Republika

Barometr CVO 2009 Česká Republika Barometr CVO 2009 Česká Republika 29. dubna 2009 FLEET MANAGEMENT 2009 Jan Tejnor, Sales Manager ARVAL CZ s.r.o. Obsah Představení CVO Trendy ve správě vozových parků Metody financování Dopad hospodářské

Více

Analýza leasingového trhu v ČR a trendy jeho budoucího vývoje

Analýza leasingového trhu v ČR a trendy jeho budoucího vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Analýza leasingového trhu v ČR a trendy jeho budoucího vývoje Bakalářská práce Autor: Štěpán Litera bankovní management, investiční

Více

Pohledy finančního a nefinančního sektoru na zavedení eura v České republice

Pohledy finančního a nefinančního sektoru na zavedení eura v České republice Pohledy finančního a nefinančního sektoru na zavedení eura v České republice Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Společná evropská měna,

Více

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Odvětví přímého prodeje v roce 2007 Přímý prodej prodej spotřebního zboží, případně služeb prostřednictvím jejich osobního představení prodejcem

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Fleet Management 2010 KDY OPTIMALIZOVAT FM? KDY, KDYŽ NE TEĎ!

Fleet Management 2010 KDY OPTIMALIZOVAT FM? KDY, KDYŽ NE TEĎ! Fleet Management 2010 KDY OPTIMALIZOVAT FM? KDY, KDYŽ NE TEĎ! Jak se vyhnout finančním rizikům při řízení fleetů? Marek Romancov Jana Vlčková 28. dubna 2010 Správa vozového parku Jednotná image společnosti

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II.

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II. návrh věcného záměru zákona MF poř. č. 9 I. Název legislativního úkolu Zákon o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci

Více

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 STAVEBNICTVÍ V ČR Ing. Václav Matyáš prezident SPS v ČR 1 2 Bytová výstavba 1989 2014 3 Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 22. února 2012 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 1 Asset Management v roce 2011 CZK = 793 328 351 971

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Náš leasingový. Neděláme si iluze, že od počátku bude vše optimální.

Náš leasingový. Neděláme si iluze, že od počátku bude vše optimální. Náš leasingový č.1/08 magazín České leasingové a finanční asociace vydaní: červenec 08 trh dospěl Nelze vyzdvihnout jen jednu prioritu. Představenstvo má stanoveny úkoly týkající se jednak působení asociace

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

Mil. Kč. Úvěry na bydlení Spotřební úvěry Ostatní úvěry

Mil. Kč. Úvěry na bydlení Spotřební úvěry Ostatní úvěry Rostoucí zadlužení českých domácností bude z čeho spořit na důchody? Prof. Michal Mejstřík EEIP, a.s. Mgr. Petr Kučera CCB Czech Credit Bureau, a.s. Mezinárodního fóra Zlaté koruny Hlavní zjištění V srpnu

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů pojistného trhu

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.9.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Nadobúdanie nehnuteľností na ukrajinskom trhu a jeho úskalia, seminář, 11.9.2008, Bratislava accace k. s., Hurbanovo nám. 3, 811 06 Bratislava, Slovak Republic

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 2.4.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Finanční leasing Změna

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

ÚPADEK PODNIKU. příležitost pro restrukturalizace. a výzva pro investory. Ing. Ivo Lazecký

ÚPADEK PODNIKU. příležitost pro restrukturalizace. a výzva pro investory. Ing. Ivo Lazecký ÚPADEK PODNIKU příležitost pro restrukturalizace a výzva pro investory Ing. Ivo Lazecký předseda představenstva a generální ředitel MSV Metal Studénka, a.s. Příčiny vzniku insolvence kovárny: insolvence

Více

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Názory MSP na potřebu zjednodušení administrativní zátěže při využití fondů EU 2014-2020

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Názory MSP na potřebu zjednodušení administrativní zátěže při využití fondů EU 2014-2020 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Názory MSP na potřebu zjednodušení administrativní zátěže při využití fondů EU 2014-2020 Struktura prezentace: 1. Segment MSP 2. Přetrvávající problémy

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více