Zachovám kontinuitu s úspěšným obdobím

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zachovám kontinuitu s úspěšným obdobím"

Transkript

1 č.2/2015 magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2015 Nový předseda představenstva ČLFA Libor Bosák: Zachovám kontinuitu s úspěšným obdobím ČLFA má nového předsedu představenstva. Libor Bosák, předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČSOB Leasing, nahradil v čele asociace dosavadní jednatelku společnosti Škofin Jiřinu Tapšíkovou, která byla jmenována členkou představenstva Volkswagen Bank Polska a od září začala působit ve Varšavě. Představenstvo ČLFA řídila od roku Nového předsedu představenstva jsme požádali o rozhovor pro emag. Jakou úlohu podle vašeho názoru plní ČLFA na našem finančním trhu a při podpoře produktů svých členských firem? Za téměř čtvrtstoletí existence si asociace vybudovala renomé stabilní a respektované instituce. Tomu odpovídá její reputace u klíčových státních orgánů i relevantních zájmových sdružení, které ji vnímají jako seriózního partnera pro důležité odborné diskuse například o legislativních návrzích ovlivňujících náš obor, o dozoru nad finančním trhem a podobně. K tomuto postavení významně přispěli i všichni mí předchůdci ve funkci předsedy představenstva včetně Jiřiny Tapšíkové, po níž jsem tuto pozici převzal. Chtěl bych jí i touto cestou upřímně poděkovat. Celé čtyři roky, kdy byla předsedkyní, jsem mohl zblízka sledovat, co vše a s jakým nasazením pro náš obor dělá. A bylo toho opravdu hodně. Mým cílem je zachovat kontinuitu s úspěšným obdobím asociace, které právě Jiřina Tapšíková reprezentuje. Mohl byste konkrétněji popsat úspěchy, kterých asociace v poslední době dosáhla? Nesporným úspěchem je už sám fakt, že asociace dokáže hájit často různorodé zájmy všech svých členů. Což není vůbec jednoduché, když si uvědomíte, jak široké spektrum produktů členské společnosti nabízejí: od účelových úvěrů pro právnické i privátní osoby, přes finanční a operativní leasing, factoring až ke spotřebitelským půjčkám. V poslední době se nám povedlo prosadit hned několik důležitých legislativních změn, respektive jsme zabránili přijetí některých návrhů, které by mohly náš byznys poškodit. Loni jsme například úspěšně prosazovali zredukování možností České kanceláře pojistitelů vymáhat po vlastníkovi vozidla v podstatě bez omezení příspěvky za nepojištěná vozidla do Garančního fondu. Prosadili jsme odstranění dvojího daňového zatížení převodu vlastnictví v leasingu nemovitostí, zohlednění specifik postupování pohledávek a jejich správy ve factoringových transakcích do metodiky Generálního finančního ředitelství k ručení za nezaplacenou DPH. S ministerstvem financí jsme dohodli kompromisní pozměňovací návrh k vládnímu Ing. Libor Bosák, předseda představenstva ČLFA návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, který umožní další sjednávání neživotního pojištění skrze skupinové či hromadné pojistné smlouvy prostřednictvím dealerů. Ministerstvo financí akceptovalo několik našich připomínek k návrhu nového zákona o úvěrech pro spotřebitele, ministerstvo dopravy je zase připraveno zapracovat několik našich připomínek k návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, konkrétně k registraci vozidel.

2 Zmínil jste široké produktové spektrum, které ČLFA zastupuje. Jak se tato rozmanitost odráží v aktivitách asociace? V oblasti úvěrových, leasingových a factoringových produktů určených firemní klientele, ale i v kategorii účelových spotřebitelských úvěrů, zejména pak úvěrů určených na financování automobilů, úspěšně reprezentujeme v podstatě celý tzv. nebankovní trh. Mimochodem osobně považuji termín nebankovní společnosti v souvislosti s řadou našich členů za velmi zavádějící, protože mnoho z nich je součástí velkých bankovních skupin, a podléhá tak velice přísným regulatorním pravidlům. Ale to by bylo na samostatnou diskusi. Specifickou skupinu v našem produktovém portfoliu tvoří spotřebitelské půjčky. Jde o oblast, která je v centru pozornosti české i evropské legislativy, ale také médií. Logický je tedy náš důraz na dodržování principů odpovědného financování v souladu s našimi přísnými etickými pravidly i snaha o kultivaci celého finančního trhu. Díky tomu už i laická veřejnost vnímá rozdíl mezi seriózními nabídkami značkových spotřebitelských půjček a lichvářskými praktikami tzv. šedé zóny. Co považujete v rámci priorit schválených letošní členskou schůzí ČLFA za hlavní úkoly asociace pro nejbližší měsíce? Důležitým úkolem bude pokračovat v našich aktivitách na legislativním poli. V této souvislosti považuji za účelné zintenzívnit spolupráci s partnerskými asociacemi a institucemi, jako jsou Česká asociace pojišťoven, Bankovní asociace, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a podobně. Zároveň budu usilovat o to, abychom si přesněji vymezili mandát a zájmovou sféru při zastupování našich členů v kontextu nové legislativy. Považuji za nutné, aby došlo k vyjasnění postavení členských firem, které jsou součástí regulovaných finančních skupin, a zamezilo se tak dvojímu dozoru nad nimi jednomu ze strany ČNB, druhému ze strany ČOI. Regulatorika obecně bude téma, kterému budeme věnovat velkou pozornost, a to v oblasti financování podnikatelských i spotřebitelských investic. Samozřejmá bude naše snaha o udržení vyrovnaného rozpočtu asociace. A v neposlední řadě budeme usilovat o to, aby naše témata byla i nadále dostatečně prezentována v médiích, a abychom tak i touto cestou posilovali dobré jméno a reputaci asociace. Přejděme na závěr k samotnému byznysu. Pololetní statistiky vykázaly velice pozitivní čísla, zejména v oblasti financování podnikatelských investic. Bude tento trend pokračovat? Prožíváme období nebývalého růstu trhu. Skokově se navyšují investice zejména do movitých investic. Jde o očekávaný průvodní jev rostoucí ekonomiky. HDP vykazuje silný nárůst, totéž můžeme říci o průmyslové výrobě i dalších klíčových parametrech. Náš byznys je s tímto růstem bytostně svázán. V tom je samozřejmě i jisté nebezpečí. Stačí si vzpomenout na rok 2009 a více než 40 % propad trhu způsobený finanční krizí. Pět let pak trh prakticky nerostl. Nyní jsme součástí úplně opačného příběhu, který navíc podporuje fakt, že se vezeme na vlně zadržených investic. Tedy investic, které firmy v období recese z logických důvodů odkládaly. Osobně jsem optimista a myslím, že nejméně v příštích dvou až třech letech bude dynamický růst pokračovat. Podmínkou je dobrý výkon ekonomiky, ale nejen to. Zvláště ve světě je rizikových faktorů opravdu hodně. Asi nikdo nedokáže odhadnout, jakým problémům bude naše civilizace čelit. Stačí se ve vzpomínkách vrátit před zmiňovaný rok Kdo z nás tehdy předpovídal finanční krizi? A koho by napadlo, do jakých potíží zabředne eurozóna zejména ve vztahu k předluženému Řecku a že budeme čelit tak masovému přílivu uprchlíků? Na druhé straně se podívejme, jak dynamický vývoj zaznamenaly technologie, komunikační prostředky i chování a potřeby našich zákazníků, které ženou byznys stále dopředu. Chci tím říci, že křišťálovou kouli nikdo nemáme. Ale zatím můžeme být optimisty. Ing. Libor Bosák (50) patří mezi klíčové osobnosti českého leasingového trhu od jeho samotného počátku. Zastával řadu vysokých manažerských pozic v rámci bankovní skupiny ČSOB. Byl místopředsedou představenstva společnosti ČSOB Leasing v České republice, a to od jeho založení v roce V letech 2004 až 2009 působil ve skupině ČSOB na Slovensku, nejprve jako člen vedení finanční skupiny a od roku 2008 jako předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČSOB Leasing na Slovensku. Od roku 2009 je předsedou představenstva a generálním ředitelem firmy ČSOB Leasing v České republice. V současné době je zároveň i prezidentem prestižní mezinárodní leasingové asociace IFLA. Libor Bosák je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Ve volném čase se věnuje cestování a přírodě. Je ženatý a má tři děti. 2 02/15

3 Na programu jednání představenstva... Plnění asociačních priorit Představenstvo ČLFA se v první polovině letošního roku sešlo na šesti řádných schůzích. Řadu otázek neodkladné či operativní povahy projednalo korespondenčně. 8. ledna diskutovalo na novoroční pracovní snídani s předsedkyněmi a předsedy expertních výborů asociace k jejich podnětům k zaměření asociace a k reakcím na aktuální legislativní vývoj. Východiskem práce představenstva byl nadále materiál k hlavním úkolům asociace schválený členskou schůzí ČLFA, další závěry z loňské členské schůze a podněty expertních výborů a členských společností. Při prosazování jednotného zdanění finančních produktů (bankovních i nebankovních), zejm. možnosti finančních institucí tvořit daňové opravné položky k pohledávkám z poskytnutých úvěrů, představenstvo pokračovalo v jednání s ČNB na úrovni viceguvernéra a s MF na úrovni pracovníků odboru pro přímé daně a odboru pro daňovou strategii. Využívá přitom závěry z analýzy k současnému stavu regulace členských společností ČLFA a jejich finančních produktů, kterou vypracovala v říjnu 2014 společnost PwC. Představenstvo se zabývalo i dalšími legislativní návrhy. Projednávalo stanoviska asociace k těmto návrhům, včetně stanoviska k návrhu nového zákona o úvěrech pro spotřebitele, k návrhu novely občanského soudního řádu a exekučního řádu, k návrhu novely zákona proti praní špinavých peněz a financování terorismu aknávrhu na zavedení teritoriality při stanovení soudních exekutorů. Sledovalo prosazování stanovisek ČLFA při jednání Poslanecké sněmovny o vládním návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích aovládním návrhu novely zákona o ochraně spotřebitele. Projednalo náměty ČLFA k další novele zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Představenstvo koordinovalo využívání podnětů a informací z expertních orgánů Leaseurope a Eurofinas při prosazování zájmů členských společností v jednání s orgány státu, zejm. při ovlivňování spotřebitelské legislativy. Schválilo mediální strategii ČLFA pro letošní rok a sledovalo její plnění. Připravilo tiskovou konferenci k obchodním výsledkům členských společností v roce 2014 a k trendům nebankovního financování. Rozhodlo podpořit informační kampaň EU zaměřenou na práva spotřebitelů v úvěrových vztazích, kterou zastřešuje komisařka V. Jourová. Představenstvo projednávalo na každé schůzi doporučení expertních výborů a náměty členských společností. Připravilo podklady pro letošní členskou schůzi ČLFA, která proběhla 30. března 2015, která schválila priority pro působení asociace v období do dubna 2016 (jsou připojeny) a rozpočet ČLFA na letošní rok a na které byly zvoleny orgány asociace na příští dvouleté období. Od 1. dubna 2015 pracovalo představenstvo ČLFA v tomto složení: n Ing. Jiřina Tapšíková, MBA ŠkoFIN s.r.o. předsedkyně představenstva n Mária Kováčiková Essox, s.r.o. místopředsedkyně představenstva n Ing. Tomáš Morávek ČSOB Factoring, a.s. místopředseda představenstva n Ing. Libor Bosák ČSOB Leasing, a.s. n Ing. Pavel Fořt ALD Automotive s.r.o. n Radmila Jakubová Erste Leasing, a.s. n Ing. Jiří Matula UniCredit Leasing CZ, a.s. V souvislosti s nástupem Ing. Tapšíkové do vedení Volkswagen Bank Polska zvolilo představenstvo ČLFA na srpnové schůzi do svého čela Ing. Libora Bosáka, Ing. Tapšíkovou nahradil v představenstvu jako zástupce ŠkoFIN Ing. Radek Milštain. 02/15 3

4 Z práce expertních výborů ExPERTNí VýBORy ASOCIACE SE V PRVNí POLOVINě LETOŠNíHO ROKU ZABýVALy PŘEDEVŠíM AKTUáLNíMI ZMěNAMI V LEGISLATIVNíM RáMCI LEASINGU, SPOTŘEBITELSKýCH úvěrů A FACTORINGU. SLEDOVALy VLIV EKONOMICKé SITUACE NA ROZVOJ TRHU S NEBANKOVNíMI FINANČNíMI PRODUKTy A AKTUáLNí VýKLADOVé, APLIKAČNí I PROVOZNí PROBLéMy. JEDNALy I O ŠíŘENí INFORMACí K VyUžITELNOSTI NEBANKOVNíHO FINANCOVáNí VE SDěLOVACíCH PROSTŘEDCíCH. VýBOR PRO DANě A účetnictví - připravil stanoviska ČLFA k návrhu novely zákona o účetnictví. Diskutoval k přípravě kontrolního hlášení (výkazu) pro účely DPH, které má být zavedeno od počátku r akdopadům nálezu NSS k opravám DPH za dlužníky v insolvenci. Zabýval se relevantními závěry Koordinačního výboru MF. Byl průběžně informován o postupu prací IASB na návrhu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing a o stanoviscích Leaseurope k tomuto návrhu. LEGISLATIVNě PRáVNí VýBOR - sledoval legislativní návrhy s dopady pro členy ČLFA a na jejich finanční produkty, zabýval se prosazováním připomínek ČLFA k návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, k návrhu novely zákona o ochraně spotřebitele, k návrhu novely zákona proti praní špinavých peněz a k návrhu novely o.s.ř. a exekučního řádu. Zabýval se i stanoviskem k návrhu nového zákona o úvěrech pro spotřebitele. Diskutoval k účelnosti záměru přenést povinnost uzavřít povinné ručení z vlastníka na provozovatele motorového vozidla. Podílel se na přípravě semináře MD k aplikaci vyhlášky MD o registraci vozidel a na využití závěrů z tohoto semináře, jednal o podnětech k připravované dílčí novelizaci zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Sledoval judikaturu relevantní pro produkty ČLFA. Projednal náměty ČLFA pro anketu Zákon roku 2014, ve které ČLFA působí jako partner. Jednal o informacích a podnětech z Právního výboru Leaseurope. VýBOR PRO STATISTIKU - analyzoval a odsouhlasil ke zveřejnění statistiky ČLFA za 1. čtvrtletí a za 1. pololetí 2015 a odpovídající zprávy o trendech nebankovního financování. Sledoval účinnost doplněné metodiky statistických šetření ČLFA v praxi, kontroly vstupů a zkušenosti ze sestavování finančních údajů pro sdílení a využití v rámci asociace. Zabýval se i zpracováním finančních údajů členských společností zapojených do jejich sběru a sdílení, schválil výstup z těchto údajů k rizikovosti finančních produktů ČLFA pro ČNB (jeden z podkladů pro Zprávu o finanční stabilitě 2014/2015). VýBOR PRO FINANCOVáNí PODNIKATELů - sledoval trendy financování investičních záměrů podnikatelských subjektů s využitím produktů ČLFA. Zabýval se možnostmi využití dotačních titulů při financování podnikatelských investic s využitím leasingu a úvěrů se zajišťovacím převodem vlastnického práva k financované věci, včetně čerpání z PGRLF a SZIF. Jednal o využití podnětů z lednového semináře MD k novým postupům při registraci vozidel a o podnětech k připravované dílčí novelizaci zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Posoudil možné dopady nové úpravy úvěrů pro spotřebitele na financování živnostníků. Diskutoval k účelnosti dalšího úsilí o přenesení odpovědnosti za uzavření povinného ručení na provozovatele vozidla. Jednal o možnosti zřízení databáze financovaných strojů a technologií využitelné k prevenci vícečetného financování. Sestavil indikativní seznam vozidel a strojů, na který je vystavován TP. Projednal dopady změn režimů způsobilosti a registrace plavidel. Diskutoval s představiteli společnosti Symphony Capital k režimu akvyužitelnosti finančního produktu Peer to Peer Lending. Jednal o podnětech ze schůzí Automotive Steering Group Leaseurope relevantních pro financování nákladních vozidel.

5 VýBOR PRO FINANCOVáNí SPOTŘEBITELů - projednával legislativní návrhy týkající se dalšího rozšíření ochrany klienta při poskytování spotřebitelských úvěrů, včetně podnětů ke stanovení stropů pro RPSN, návrhů na posílení postavení dlužníka v o.s.ř. a v exekučním řádu a návrhu zavedení teritoriality při ustavování soudních exekutorů. Projednal stanovisko ČLFA k vládnímu návrhu novely zákona o ochraně spotřebitele. Hlavní náplní výboru však bylo vypracování stanoviska ČLFA k návrhu nového zákona o úvěrech pro spotřebitele a projednání tohoto stanoviska s MF. Výbor projednával i podněty z Platformy pro odpovědné finance. Sledoval praxi dozorových orgánů při kontrole povinností věřitelů ze zákona o spotřebitelském úvěru. Od dubna působí jako předsedkyně výboru Mgr. L. Červáková (Essox, s.r.o.) VýBOR PRO OPERATIVNí LEASING VOZIDEL - sledoval trendy ve financování a v prodejích osobních a užitkových vozů. Zabýval se závěry z lednového semináře MD k novým postupům při registraci vozidel. Jednal o podnětech k připravované dílčí novelizaci zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Sledoval prosazování připomínek ČLFA do návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Diskutoval k účelnosti dalšího úsilí o přenesení odpovědnosti za uzavření povinného ručení na provozovatele vozidla. Jednal i o dopadech redefinice pojmu distributor PHM v novele zákona o PHM na leasingové společnosti. Diskutoval s ředitelem Opel Southeast Europa LLC pro ČR k novým modelům a ke spolupráci tohoto dovozce s finančními společnostmi. Diskutoval k využitelnosti programu Webdispečink společnosti Princip, a.s. Zabýval se podněty z jednání Automotive Steering Group Leaseurope. Od dubna působí jako předseda výboru A. Polák (Arval CZ s.r.o.). Měli byste vědět... EVROPSKá STUDIE K VyUžITELNOSTI LEASINGU MALýMI A STŘEDNíMI PODNIKy Federace evropských leasingových asociací (Leaseurope) zveřejnila analýzu k využitelnosti a k faktickému využívání leasingu k financování investic malých a středních podniků (SMEs) v Evropě. Analýzu provedla prestižní britská agentura Oxford Economics. Vychází z ankety, kterou tato agentura provedla v závěru loňského roku mezi představiteli 2950 malých a středních podniků z devíti sektorů ekonomiky v osmi zemích EU (ve Velké Británii, v Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Nizozemí, Švédsku a Polsku) v zemích, jejichž leasing představuje podle statistik Leaseurope tři čtvrtiny evropského leasingového trhu. Analýza navazuje na obdobnou studii z roku 2010 a aktualizuje její závěry. Jejím cílem bylo vystihnout celoevropské trendy v přístupu SMEs k leasingovému financování investic a úlohu leasingu v jejich rozvoji. Hlavní zjištění studie: n SMEs využívají leasing pro financování investic ve větší míře a častěji, než jiné vnější finanční zdroje; n leasing je jimi využíván ve větším rozsahu než dlouhodobé úvěry (úvěry delší než 3 roky); n v roce 2013 financovaly leasingem SMEs v osmi sledovaných zemí investice za 73,6 mld. euro; n 42,5 % dotazovaných SMEs využilo v r leasing (o 2,5 % více, než v r. 2010); n míra využívání leasingu roste s velikostí SMEs: u mikropodniků (do 9 zaměstnanců) dosahuje 31,4 %, u malých podniků (od 10 do 49 zaměstnanců) 45,7 %, u středních podniků 52,5 %; n u nových SMEs je leasing nejdostupnějším zdrojem vnějšího financování; n podíl leasingu na financování investic dosáhl v r ,9 %, o 2,2 % více, než v r. 2010; n SMEs využívající leasing investovaly více (o 123 %) než ostatní SMEs; n míra využití leasingu je vyšší u SMEs s exportním zaměřením a u SMEs v růstu; n mezi hlavní výhody leasingu resp. mezi důvody volby leasingu pro financování jejich investic uváděly dotázané SMEs jeho cenovou výhodnost, lepší řízení cash flow, možnost přizpůsobení délky leasingu potřebám nájemce a transparentnost splátek, Podíl SMEs na pracovních místech v EU tvoří 67 %, v současné době je jejich podíl na ekonomickém růstu vyšší, než u velkých podniků. SMEs představují 99,8 % všech ekonomických subjektů v EU. Obchody se SMEs tvoří polovinu v objemech evropských leasingových společností. 02/15 5

6 Asociace pod lupou Hlavní směry činnosti ČLFA v období březen 2015 duben 2016 (dokument schválený členskou schůzí ČLFA 30. března 2015) Legislativní priority ČLFA bude nadále usilovat o zlepšování podmínek pro poskytování leasingu, úvěrů pro spotřebitele i podnikatele a factoringu vymezených právními předpisy. Aktivně se zapojí do projednávání návrhů v rámci legislativního procesu. Bude prosazovat následující návrhy na zlepšení právního rámce nebankovních finančních produktů: 1. Při jednání o novelách zákona o dani z příjmů n možnost tvorby daňově uznatelných opravných položek z poskytnutých úvěrů a zmírnění dopadů daňového postihu tzv. nízké kapitalizace pro všechny finanční instituce; n zohlednění ekonomické úlohy leasingu a nediskriminace leasingu proti ostatním formám financování; n uplatnění paušálních výdajů za vozidlo jako daňově uznatelného nákladu u klientů, kteří nejsou zapsáni v TP jako vlastníci, užívají však vozidlo na základě smlouvy o výpůjčce. 2. V dalších právních předpisech n respektování zájmů věřitelů a potřeb trhu, vyváženosti práv a povinností stran smluv o finančních produktech pro spotřebitele a zajištění vymahatelnosti pohledávek při jednání o posílení regulace poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a při rozpracování úpravy finančních produktů pro spotřebitele; n působení na změnu úpravy důsledků neuvedení některých z předepsaných náležitostí ve smlouvě o spotřebitelském úvěru (úročení úvěru ve výši diskontní sazby); n působení proti návrhům na stropy pro RPSN; n respektování potřeb trhu při úpravě postavení pojišťovacích zprostředkovatelů a při obecné úpravě zprostředkování na finančním trhu; n prosazení zájmů subjektů financujících vozidla a potřeb trhu při další novele zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zejm. pokud jde o registraci vozidel; n prosazení možnosti využití leasingu a úvěrů se zajišťovacím převodem vlastnického práva při čerpání dotačních titulů; n legislativní vymezení factoringu v systému finančních produktů. ČLFA bude sledovat legislativní projekty EU, které mohou mít významný dopad na náš trh nebankovních produktů. Bude se nadále podílet na ovlivnění obsahu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing, bude informovat o jeho obsahu a dopadech. Další priority ČLFA V jednání s orgány exekutivy i legislativy bude zdůrazňován význam produktů nabízených členy ČLFA pro stabilitu finančního systému a pro ekonomický růst. Bude pokračovat v úsilí o vymezování členských společností ČLFA ve vztahu k šedé zóně poskytovatelů finančních služeb a o vytváření podmínek pro odpovědné úvěrování v rozhodování státních orgánů. ČLFA se bude aktivně účastnit jednání o posilování regulace finančních institucí resp. finančních produktů členských společností asociace se zdůrazňováním působení trhu a úlohy seberegulace. Bude koordinovat prosazování asociačních priorit s ČBA a s dalšími zájmovými sdruženími. Budou pořádána tematická setkávání představitelů ČLFA, vedení a pracovníků členských společností k aktuálním otázkám financování investic, provozu podniků i potřeb domácností (např. regulace, státní podpora podnikání a ekonomického růstu, daně, účetnictví). ČLFA podpoří další výměnu informací a zkušeností z aplikace rekodifikovaného soukromého práva, zejm. NOZ. V expertních výborech budou posuzovány aktuální metodické či provozní problémy financování s využitím produktů ČLFA. Bude podporována širší účast členských společností na shromažďování, analýze a sdílení vybraných finančních údajů, včetně údajů k rizikovosti finančních produktů ČLFA. Bude sledováno plnění Kodexu jednání členů ČLFA v praxi členských společností. Bude plněna mediální strategie ČLFA zaměřená na šíření informací o finančních produktech členů asociace, na jejich pozitivní vnímání a prosazování. 6 02/15

7 Zaostřeno na statistiku Vývojové trendy nebankovního finančního trhu v 1. pololetí 2015 Členské společnosti ČLFA poskytly v první polovině letošního roku (v podmínkách obnoveného ekonomického růstu, rozšiřování investic a zvyšování výdajů domácností) leasingem, factoringem, prostřednictvím úvěrů pro spotřebitele i pro podnikatele celkem 76,53 mld. Kč (o 5,65 mld. Kč více než v 1. pololetí 2014) z toho 60,96 mld. Kč na financování investic a provozu podnikatelských subjektů a 15,57 mld. Kč na financování zboží a služeb pro domácnosti. Uzavřely nových leasingových a úvěrových obchodů. Zvýšil se objem nebankovního financování podnikatelských subjektů. Pokračoval meziroční růst leasingového financování investic do strojů, zařízení a dopravních prostředků (o 17,55 % u největších patnácti společností), úvěry pro podnikatele meziročně vzrostly o 27 % a factoring meziročně poklesl o 6,7 %. Objem úvěrů již převýšil objem leasingu movitých věcí. V leasingu movitých investic vykázaly členské společnosti ČLFA: n souhrn pořizovacích cen (bez DPH) 23 mld. Kč; n celkovou financovanou částku (vstupní dluh) 21,82 mld. Kč; n růst podílu operativního leasingu na celkovém leasingu movitých investic 48,6 %; n mírné přesuny v komoditním zaměření: n podíl leasingu osobních aut 31,5 % (31,2 % v r. 1. pololetí 2014); n podíl leasingu nákladních aut 30,7 % (34,6 % v r. 1. pololetí 2014); n podíl leasingu strojů a zařízení 25,3 % (21,5 % v 1. pololetí 2014); n nových leasingových smluv s podnikateli (o více, než v 1. pololetí 2014, z toho smluv o finančním leasingu, smluv o operativním leasingu, smluv o full service leasingu a smluv o krátkodobém pronájmu; n leasingových smluv spravovaných na konci 1. pololetí 2015 a vozů ve správě vozových parků; n 91,27 mld. Kč v pohledávkách z uzavřených smluv o leasingu movitých věcí pro podnikatele na konci 1. pololetí 2015 Zaměření leasingu movitých věcí členů ČLFA v 1. pololetí 2015 podle komodit 1,4 % 3,1 % 0,1 % 2,5 % 29,3 % 0 1 % % % 1. osobní automobily - 34,7 % 2. motocykly - 0,1 % 3. užitkové automobily - 4,6 % 4. nákladní automobily - 29,3 % 5. autobusy, trolejbusy - 2,5 % 6. ostatní těžší silniční vozidla - 0,1 % 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy - 3,1 % 8. IT, kancelářská a komunikační technika - 1,4 % 9. stroje a zařízení - 24,1 % 10. ostatní komodity - 0,1 % Zaměření podnikatelských úvěrů členů ČLFA v 1. pololetí 2015 podle komodit 38, 0,1 % 0 1 % 11,5 % 5,3 % 1. osobní automobily - 35,3% 2. motocykly - 0,3 % 3. užitkové automobily - 7 % 4. nákladní automobily - 11,5 % 5. autobusy, trolejbusy - 3 % 6. ostatní těžší silniční vozidla - 0,1 % 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy - 0,5 % 8. IT, kancelářská a komunikační technika - 0,5 % 9. stroje a zařízení - 38,5 % 10. ostatní komodity - 0,8 % % 11. služby a neidentifikované komodity - 0,1 % 12. nemovitosti - 2,4 % 01/11 7

8 Spotřebitelské úvěry členů ČLFA v 1. pololetí ,7 % V úvěrech pro podnikatelské subjekty vykázaly členské společnosti ČLFA v 1. pololetí 2015: n celkovou výši 23,54 mld. Kč; osobní půjčky - 33,5 % revolvingové úvěry - 32,7 % financování v místě prodeje - 33,8 % Factoringový produkt v 1. pololetí 2015 n komoditní zaměření: n úvěry na osobní vozy 35,3 %; n úvěry na nákladní automobily 11,5%; n úvěry na stroje a zařízení 38,6 %; n poskytly celkem úvěrů, z toho 109 úvěrů na pořízení nemovitostí (meziroční zvýšení počtu poskytnutých úvěrů o 6,4 %); n průměrnou výši poskytnutého úvěru Kč; n počet aktivních úvěrů na konci 1. pololetí ; n pohledávky z úvěrů na konci 1. pololetí ,33 mld. Kč. regresní factoring - 62,7 % bezregresní factoring - 37,3 % Směrování factoringu v 1. pololetí 2015 Na factoringové společnosti, které jsou členy ČLFA, byly v 1. pololetí 2015 postoupeny pohledávky za 68,15 mld. Kč. Převládal regresní factoring (62,7 %), šlo vesměs o postupování pohledávek za tuzemskými subjekty (67,8 %). Objem prostředků poskytnutých členy ČLFA klientům dosáhl na konci 1. pololetí ,03 mld. Kč. Také v nebankovním financování spotřebitelů pokračoval v 1. pololetí meziroční růst. Objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých členskými společnostmi ČLFA se meziročně zvýšil o 4,5 %, objem spotřebitelského leasingu se meziročně zvýšil o 23,1 %. Členské společnosti poskytly v 1. pololetí 2015 spotřebitelské úvěry v celkové výši 14,46 mld. Kč, z toho: n osobní půjčky ve výši 4,48 mld. Kč (33,5 %); n revolvingové úvěry ve výši 4,73 mld. Kč (32,7 %); n financování v místě prodeje ve výši 4,88 mld. Kč (33,8 %); Uzavřely smluv o spotřebitelských úvěrech (meziroční pokles o 8,2 %), z toho: n osobních půjček (včetně 3 osobních půjček na koupi nemovitostí); n revolvingových úvěrů; n úvěrových a splátkových smluv v rámci financování v místě prodeje. Na konci 1. pololetí 2015 spravovaly aktivních úvěrových smluv, objem pohledávek z aktivních úvěrových smluv dosáhl 55,99 mld. Kč. Souhrn pořizovacích cen movitých věcí (bez DPH) předaných v 1. pololetí 2015 do 67,8 % tuzemský - 67,8 % exportní - 29,0 % importní - 3,2 % spotřebitelského leasingu dosáhl 1,12 mld. Bylo uzavřeno nových smluv o spotřebitelském leasingu, z toho 77 smluv o finančním leasingu, smluv o operativním leasingu, 511 smluv o full service leasingu a 885 smluv o krátkodobém pronájmu. Na konci 1. pololetí 2015 probíhaly spotřebitelské leasingy na základě aktivních smluv. Pohledávky z uzavřených smluv o spotřebitelském leasingu dosáhly na konci 1. pololetí ,28 mld. Kč. Zcela dominovaly spotřebitelské leasingy osobních vozů. Podrobné statistiky ČLFA za 1. pololetí 2015 jsou k dispozici na: v části dostupné pouze členům asociace (heslo sdělí sekretariát). emag č.2, ročník 2015 elektronický informační magazín / vydává pro své členy Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), Těšnov 5, Praha 1, tel.: , / vychází dvakrát ročně a je šířen elektronicky / datum uzávěrky textů: Veškeré dokumenty, zápisy z jednání expertních výborů i statistiky jsou v plném znění na v členské sekci. 8 02/15 z

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek Jak si náš factoring stojí v porovnání s Evropou, pokud jde o kvalitu a šíři nabídky? tady naopak žádné podstatné rozdíly nejsou. jako v řadě jiných oborů je pro úroveň produktu rozhodující kvalita lidí,

Více

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu č.1/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červenec 12 Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu Jedním ze základních úkolů České leasingové a finanční asociace je shromažďování údajů o výsledcích

Více

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně.

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně. č.1/14 magazín České leasingové a finanční asociace vydání březen 14 K makroekonomické úloze produktů ČLFA Nedávno zveřejněné statistiky ČLFA za rok 13 doplnily podklady pro úvahy o úloze finančních produktů

Více

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace Smysl a význam zahraničních aktivit asociace č.2/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2013 Jednou z oblastí permanentího působení asociace jsou její zahraniční aktivity. Asociace

Více

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách č.1/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červen 2010 5 otázek pro... Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách Předkládané číslo periodika emag chce informovat o činnosti asociace

Více

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování č.2/11 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2012 Seberegulace cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování V tržních ekonomikách je jednání subjektů vstupujících

Více

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: červen 09 5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu tato myšlenka jistě není pouhým reklamním sloganem, ostatně potvrzují

Více

Specifika factoringu vpodmínkách recese

Specifika factoringu vpodmínkách recese č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2010 5 otázek pro... Specifika factoringu vpodmínkách recese Na vývojové trendy factoringu v našich podmínkách, ale i na úlohu České leasingové

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Další finanční instituce a jimi poskytované služby.

Další finanční instituce a jimi poskytované služby. 9. Další finanční instituce a jimi poskytované služby. Další finanční instituce spořitelní a úvěrová sdružení (družstevní záložny) leasingové společnosti pojišťovací společnosti nebankovní poskytovatelé

Více

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější č.1/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: leden 09 5 otázek pro Nebankovní úvěry jsou stále populárnější potvrzuje v rozhovoru pro emag členka představenstva ČLFA Mgr. Blažena Valkošáková.

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 Asociace působí již 20 let při podpoře nebankovních finančních produktů Podpisem společenské smlouvy o založení Asociace leasingových

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA se představuje 38 členů, představujících 99% sektoru Jádro práce ve 13 odborných komisích a pracovních skupinách: opíráme se o expertní potenciál čítající dohromady

Více

Výroční zpráva. Česká leasingová a finanční asociace

Výroční zpráva. Česká leasingová a finanční asociace Výroční zpráva Česká leasingová a finanční asociace Česká leasingová a finanční asociace Výroční zpráva 2014 Česká leasingová a finanční asociace Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva ČLFA 5 Činnost

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Barometr CVO 2009 Česká Republika

Barometr CVO 2009 Česká Republika Barometr CVO 2009 Česká Republika 29. dubna 2009 FLEET MANAGEMENT 2009 Jan Tejnor, Sales Manager ARVAL CZ s.r.o. Obsah Představení CVO Trendy ve správě vozových parků Metody financování Dopad hospodářské

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více

Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011

Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011 Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011 Classification: GE Internal Distribution: Internal distribution only Access: GE partners OBSAH GE MONEY BANK ZEMĚDĚLSTVÍ & GE Money Bank

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD)

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Na otázky odpověděl: [...] Otázka č. 1): Považujete za vhodné, aby byly informační povinnosti věřitele vůči dlužníkovi

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU 2 9. 7. 2 0 0 8 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S K Á 1 5, 1 1 8 1 0 P R A H A 1

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Studentské finance a dluhová gramotnost

Studentské finance a dluhová gramotnost Studentské finance a dluhová gramotnost Webinář, 24. listopadu 2014, 19:00 hod. Přednášející: Markéta Javorská, JA Czech Michala Baslová, Člověk v tísni www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz JA Studentské

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Pojišťovnictv ovnictví v době krize očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Světov tová hospodářsk ská krize:

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S70/2009/KS-4572/2009/840 V Brně dne 20. dubna 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S70/2009/KS-4572/2009/840 V Brně dne 20. dubna 2009 *uohsx0017qzt* UOHSX0017QZT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ ÚOHS-S70/2009/KS-4572/2009/840 V Brně dne 20. dubna 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S70/2009,

Více

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková Mobility Management Congress Program Firemní vozidla a daně Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Silniční

Více

Ztrácíte přehled o svých dluzích?

Ztrácíte přehled o svých dluzích? Ztrácíte přehled o svých dluzích? Záznam o každém úvěru Pořízení kreditní karty Přečerpání běžného účtu Leasing Pojišťovny Telekomunikační Energetické spol. SMS Osobně Poštou 1 Záznamy se liší podle společnosti,

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

S 211/03-4318/03 V Brně dne 28. listopadu 2003

S 211/03-4318/03 V Brně dne 28. listopadu 2003 S 211/03-4318/03 V Brně dne 28. listopadu 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 211/03, zahájeném dne 29. října 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

Praha 26.5. 2011. Občanské poradny a dluhové poradenství

Praha 26.5. 2011. Občanské poradny a dluhové poradenství Praha 26.5. 2011 Občanské poradny a dluhové poradenství Hlavní důvody zadlužení Představení organizace Asociace občanských poraden Prvotní předlužení Projekt Dluhové poradenství Následné Příčiny zadlužování

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Odvětví přímého prodeje v roce 2007 Přímý prodej prodej spotřebního zboží, případně služeb prostřednictvím jejich osobního představení prodejcem

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DISTRIBUCE ÚVĚRŮ PRO SPOTŘEBITELE

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DISTRIBUCE ÚVĚRŮ PRO SPOTŘEBITELE K O N Z U L T A Č N Í M A T E R I Á L NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DISTRIBUCE ÚVĚRŮ PRO SPOTŘEBITELE L I S T O P A D 2 0 1 4 M I N I S T E R S T V O F I N A N C Í O D B O R F I N A N Č N Í T R H Y II 1 Důvod předložení

Více

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 HORKÉ LEGISLATIVNÍ LÉTO 2015 návrh zákon o úvěru pro spotřebitele novela zákona o podnikání na kapitálovém

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více