Do našich vinic zavítal svatý Martin. Podívat se, jaká bude úroda a kvalita letošních vín. č í s l o 5 z á ř í - ř í j e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Do našich vinic zavítal svatý Martin. Podívat se, jaká bude úroda a kvalita letošních vín. č í s l o 5 z á ř í - ř í j e n 2 0 1 2"

Transkript

1 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Do našich vinic zavítal svatý Martin. Podívat se, jaká bude úroda a kvalita letošních vín. JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO č í s l o 5 z á ř í - ř í j e n ODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZRAVODAJ

2 SLOVO STAROSTKYSLOVOSTAROSTKYSLOV Vážení spoluobčané, Skončily prázdniny i léto a taky hody, které kromě toho, že jsou předzvěstí vinobraní, jsou u nás také jakýmsi pomyslným termínem pro dokončení sezonních prací. Pro zastupitele města však hodovým termínem práce nekončí, naše úkoly jsou pevně dány sestaveným plánem a schváleným rozpočtem a my je musíme plnit průběžně až do konce roku. A protože do konce roku zbývají ještě téměř tři měsíce, je před námi těchto úkolů stále dost. Ráda bych připomněla alespoň některé z nich. Je nutné dokončit jak rozpracované investice, tak i práce spojené s údržbou a podzimním úklidem města. V minulém týdnu byla dokončena elektroinstalace pro informační tabuli, která bude umístěna na autobusovém nádraží a byly doasfaltovány plochy u nově vzniklých nástupních ostrůvků. Práce přímo souvisí s dokončením rekonstrukce tohoto nádraží naplánovanou na příští rok. Bude zrušena stávající čekárna, místo ní budou nad nástupními ostrůvky zřízeny přístřešky. Na místě čekárny bude zřízeno odpočinkové místo pro cestující a umístěna informační tabule, která bude obsahovat nejen informace o odjezdech autobusů ale i o konání kulturních a společenských akcí v našem městě. V polovině září byla dokončena rekonstrukce tanečního sálu a všech místností na ZUŠ, ve kterých bylo provedeno zesílení stropní konstrukce. Všechny učebny jsou již plně funkční. Díky odpovědnému přístupu vybraného zhotovitele, kterým byla stavební firma Osička Velké Bílovice se vše podařilo splnit v předem dohodnutých termínech a školní rok mohl být bez průtahů zahájen. Průběžně pokračují i práce na III. etapě rekonstrukce kulturního domu, kde vznikají nové výrobní prostory pro kuchyň a její zázemí. I tato etapa je náročnou investiční akcí, protože se zde výrazně mění stavební dispozice oproti původnímu uspořádání prostor jak v nadzemním, tak i v pozemním podlaží. V návaznosti na realizaci nového vybavení pro kuchyň je potřeba přebudovat mimo jiné vnitřní rozvody kanalizace a upravit otvory pro výtah. I proto jsou tyto práce složitější a časově náročnější. Věřím však, že se vše zvládne dokončit v plánovaném termínu, kterým je 1. polovina roku Poslední čtvrtletí roku je také obdobím, ve kterém je potřeba začít s přípravou rozpočtu a rozvrhem prací na příští rok. Při sestavování tohoto plánu budou vzaty na zřetel i podnětné připomínky, které vkládáte do krabiček umístěných v obchodech. Patří mezi ně častý požadavek na pořízení a úpravu dětských hřišť a herních prvků pro malé i větší děti. Realizace těchto hřišť je již naplánována. V příštím roce by mělo být obnoveno dětské hřiště na Fabianě, oploceno a dovybaveno dětské hřiště na ul. Revoluční a nově by mělo vzniknout zákoutí pro děti u odpočinkového místa v zadní části městského parku na Náměstí Osvoboditelů. Vaše další dotazy jsou směrovány k realizaci koupaliště. O této investiční akci zastupitelstvo zatím neuvažuje. Provoz takového zařízení je velmi náročný i pro velká města a rozpočet našeho města zatím neumožňuje rozvíjet úvahy na toto téma. Stejná situace je i s pořízením a provozem kina. Ani tato investice není a nebude ze strany zastupitelů podpořena. Je to především z důvodu vysokých nákladů na realizaci a provoz a s ohledem na malou návštěvnost kin i ve velkých městech a zábavních centrech. Vedle těchto dotazů jsou podávány i podněty, které se netýkají hospodaření obce a nejsou v její kompetenci. Není v pravomoci vedení města změnit ceny v místních obchodech, nebo postavit nový, konkurenceschopný obchod, opravovat chodníky, které nejsou v majetku města nebo určovat vlastníkovi nemovitosti, komu poskytne pronájem. Závažné připomínky (umístění zrcadla pro lepší přehled dopravní situace, neoprávněné parkování, čištění kanalizačních roštů apod.) budou řešeny a postupně realizovány. Není vždy jednoduché vyjít vstříc všem občanům podle vlastních představ a požadavků. Vedení města se vždy snaží o takové řešení, které je vzájemně výhodné, vede ke spokojenosti všech a jeho realizace je možná podle pravidel veřejné správy. Stejně tak jako vy občané podáváte podněty městu, nedá mně, abych zde nezmínila nezodpovědný přístup některých našich občanů, kteří si pletou skládku Hantály s lokalitou vinic Haňby a odkládají odpadky, stavební suť a nepotřebný materiál na svahy v našem katastru. A věřte, že objevení takové skládky vedle dozrávajících vinic není pěkným pohledem ani pro místního občana, ani pro návštěvníky, kterých je u nás zejména v tomto období hodně. V srpnu byla na náklady města odstraněna černá skládka na Úlehlách, během září vznikly na katastru dvě další černé skládky - jedna ve vinicích v Haňbách, druhá za vinicemi na Špičáku. Obě dvě byly zlikvidovány na náklady obce, které budou započítány jako součást ceny za komunální odpad. Opět s dopadem na každého občana. Tentokrát je to pro každého z nás necelých 10,- Kč Ne vždy se podaří původce takového odpadu najít nebo úspěšně proti těmto nezodpovědným lidem zasáhnout. Vedení města se proto zabývalo otázkou, jak se těmto nešvarům bránit. Na pomoc si vybralo několik pomocníků z řad našich občanů, kteří katastr dobře znají a často se po něm pohybují a kteří již několikrát na tyto neřesti vedení města upozornili. Snad toto řešení povede k udržení čistoty katastru a zamezení černých skládek. Popsaný stručný přehled nejdůležitějších úseků práce vedení města a zastupitelů odráží pouze část jejich pracovních povinností. Prvořadou a samozřejmou je vedle nich každodenní práce ve městě vedena snahou po zvyšování kvality života každého znás. Marie Vlková - starostka Poděkování Vedení města Velké Bílovice upřímně děkuje všem členům JSDH, krojované chase, zaměstnancům města Velké Bílovice i všem těm, kteří se podíleli po všechny hodové dny na zajištění čistoty a pořádku hodového sóla, celého náměstí a jeho přilehlých prostor, kde se tato slavnost tradičně koná. Zvláštní poděkování patří těm členům JSDH, kteří plnili obětavě službu ve spolupráci s městskou policií města Velké Bílovice při zajištění bezpečnosti silničního provozu a u průvodů krojované chasy. Tato práce byla velmi dobře vnímána zejména návštěvníky našeho města, kteří obdivovali ochotu, pracovní disciplínu a profesionalitu při jejich výpomoci. 2

3 forinformace radniceinfo informaceradniceinform PLNĚNÍ ROZPOČTU ROKU 2012PLNĚNÍROZPOČTUROKU2 PŘÍJMY /2012 Pol. Název Schv. roz. v tis. Kč Plnění v Kč % 1111 Daň z příjmů FO ze závislé čin. a fčních. pož , ,00 62, Daň z příjmů FO ze samostatné výděl. čin , ,00 112, Daň z příjmů FO z kapitál. výnosů 500, ,00 86, Daň z příjmů právnických osob 5 750, ,00 81, Daň z příjmů právnických osob za obce 2 783, ,00 100, DPH , ,00 60, Odvody za odnětí půdy ze ZPF 15, ,00 116, Poplatky z likvidaci komunálního odpadu 1 790, ,00 97, Poplatek ze psů 61, ,00 96, Poplatek za užívání veřejného prostranství 180, ,00 53, Poplatek z ubytovací kapacity 102, ,00 99, Odvod výtěžku z provozování loterií 50, ,65 151, Odvod z výherních hracích přístrojů 260, ,13 156, Správní poplatky 200, ,00 41, Daň z nemovitostí 3 900, ,00 94, Neinv.přijaté transfery z VPS SR 0, , Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot. vztahu 2 475, ,00 66, Ost. neinv. přijaté transfery ze SR 18, ,00 259, Nein.přij.transfery od krajů 1 161, ,57 99, Převody z rozpočtových účtů 255, ,00 666, Investiční přijaté transfery od krajů 1 012, ,00 88,93 DAŇOVÉ PŘÍJMY A DOTACE CELKEM , ,35 80, Zemědělské pozemky - pronájmy 200, ,00 89, Průzkum a úhrady za vydobývaný prostor 500, ,00 86, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 18, ,00 84, Ostatní služby - reklamní plochy 75, ,00 98, Silnice 67, ,00 114, Chodníky, parkoviště, ostatní plochy 14, ,00 75, Pitná voda 0, , Odvádění a čištění odpad. vod - ČOV 24, ,00 99, Základní škola 210, ,00 55, Školní jídelna 1,00 300,00 30, Činnosti knihovnické 35, ,00 65, ZUŠ 0, , Činnosti muzeí a galerií 10, ,00 98, Místní rohlas - hlášení 25, ,00 74, Zpravodaj 25, ,20 62, Zájmová činnost v kultuře - KD 682, ,35 64, Ostatní záležitosti kultury - ples, kult.akce 123, ,00 104, Sportovní zařízení - sportovní areál 53, ,64 114, Využití volného času dětí - dětské kult. akce 46, ,00 98, Zdravotní středisko 199, ,93 65, Bytové hospodářství 1 129, ,01 64, Nebytové hospodářství 524, ,94 62, Ostatní rozvoj bydlení 28, ,00 98, Pohřebnictví 10, ,00 93, Výstavba a údržba místních inžen.sítí 20, ,00 197, Územní plánování 25, ,00 100, Komunální služby - místní hospodářství 2 820, ,15 80, Sběr a svoz ostatních odpadů 559, ,30 61, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 78, ,00 77, Domov pro seniory 2 700, ,30 78, Bezpečnost a veřejný pořádek 15,00 0,00 0, Činnost místní správy - MÚ 45, ,00 72, Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 150, ,15 78, Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00-60,00 0,00 PŘÍJMY CELKEM /dle ODPA/ , ,10 76,07 PŘÍJMY CELKEM /včetně transferů/ , ,45 79,82 VÝDAJE /2012 Pol. Název Schv. roz. v tis. Kč Plnění v Kč % 1012 Zemědělské pozemky 39, ,00 89, Platba útulku pro zvířata 39, ,00 13, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 305, ,00 25, Ostatní služby - reklamní plochy 5,00 0,00 0, Silnice 656, ,00 18, Chodníky, parkoviště, ostatní plochy 2 111, ,59 27, Provoz veřejné silniční dopravy - IDS 194, ,00 99, Pitná voda 30, ,56 89, Odvádění a čištění odpad. vod - ČOV 2 263, ,06 10, Mateřská škola 1 000, ,00 80, Základní škola 4 227, ,53 79, Školní jídelna 2 265, ,00 47, Základní umělecká škola 2 101, ,44 41, Činnosti knihovnické 625, ,68 59, Činnosti muzeí a galerií 438, ,30 21, Ostatní záležitosti kultury - kronika 6, ,00 100, Pořízení, zachování a obnova kult. památek 100, ,00 9, Místní rohlas 94, ,96 39, Zpravodaj 120, ,00 65, Zájmová činnost v kultuře - KD 6 465, ,74 44, Ostatní záležitosti kultury - ples, kult. akce 345, ,00 79, Sportovní zařízení - sportovní areál 429, ,64 83, Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvky 448, ,00 100, Využití volného času dětí - dětské kult. akce 331, ,27 57, Ostatní zájmová činnost - SK Hrozen 25, ,00 107, Zdravotní středisko 271, ,46 41, Bytové hospodářství 428, ,50 55, Nebytové hospodářství 304, ,25 129, Ostatní rozvoj bydlení 15, ,00 96, Veřejné osvětlení 1 320, ,09 58, Pohřebnictví 124, ,35 30, Územní plánování 1 356, ,00 6, Komunální služby - místní hospodářství 2 434, ,19 59, Sběr a svoz komunálních odpadů 2 039, ,24 61, Sběr a svoz ost. odpadů 560, ,36 70, Využívání a zneškodňování komunál. odpadů 70, ,00 78, Ostatní nakládání s odpady 70, ,48 62, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 533, ,39 50, Ostatní sociální příspěvky žadatelům 37, ,00 100, Domov pro seniory 5 094, ,71 64, Ochrana obyvatelstva - krizové řízení 1,00 0,00 0, Městská policie 638, ,02 65, Požární ochrana - jednotka SDH 2 071, ,10 11, Zastupitelstvo obce 1 555, ,10 60, Činnost místní správy - MÚ 6 173, ,70 65, Obecné výdaje z finančních operací 45, ,81 69, Převody vl. fondům - sociální fond 255, ,00 666, Ost.finanční operace 3 283, ,00 90, Finanční vypořádání min. let 20, ,00 99,68 VÝDAJE CELKEM V TIS , ,52 57,84 FINANCOVÁNÍ Pol. Název Upr. roz. v tis. Kč Plnění v Kč % 8115 Přebytek hospodaření minulých let 7 608, ,87-87, Uhraz. spl. dlouhodob. přij. půj. prostředků , ,00 58,12 FINANCOVÁNÍ CELKEM V TIS , ,93-137,83 Zpracoval: ing. Radim Spěvák Dne:

4 forinformace radniceinfo informaceradniceinform Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky Starostka města Velké Bílovice dle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: STALO SESTALOSESTALOSESTALOSES VE VELKÝCH BÍLOVICÍCHVEVELKÝCH vinaři v trati Pod Předníma v uličce Horenského práva zarazili horu za krásného slunečného počasí se slavily hody sokol Velké Bílovice zahájil na Křástelce cvičební rok v kulturním domě proběhlo finále MISS VÍNO MORAVA pro vinařský ročník 2012/13, první miss se stala Barbora Pleskačová z Velkých Pavlovic město rozšířilo parkoviště v ulici Fabian u základní školy a opravilo výtluky na místních komunikacích na náklady města byly zlikvidovány další dvě černé skládky mezi vinicemi začalo vinobraní 1. Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek dne 12. října 2012 od hodin do hodin a v sobotu dne 13. října 2012 od 8.00 hodin do hodin. 2. Místem konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky je pro okrsek č. 1 Hasičská zbrojnice Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů pro voliče bydlící v ulicích: Fabian, Hřbitovní, Krátká, Morávky, Podivínská, Polní, Svárov, Široká, U Hřiště, okrsek č. 2 přízemí Městského úřadu Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů 570 pro voliče bydlící v ulicích: ul. 1. máje, Mírová, nám. Osvoboditelů, Na Aleji, Na Ostrůvku, Pionýrská, Revoluční, Slíny, Tabačov, U Školky, Žerotínovo nám., Žižkovská, okrsek č. 3 zasedací místnost Městského úřadu Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů 570 pro voliče bydlící v ulicích: Čejkovská, Jízdárna, Lipová, Lůčky, Růžová, Ve Dvoře, Zahradní, Záhumní, Zárybnická. 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení pobytu). 4. Každému voliči budou hlasovací lístky dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Velké Bílovice 26. září 2012 Marie Vlková, starostka Vážení občané, v letošním roce dochází ke změně termínu provádění odpisů vodoměrů a ročního vyúčtování. Odpisy budeme provádět od 20. do Odepisovány budou vodoměry v bytech, domech, sklepech a chatách. Jako vždy i letos žádáme občany, aby při opisování stavu vodoměru pečlivě zapsali stav vodoměru a číslo vodoměru, které je vyraženo na mosazném nebo plastovém kroužku těsně pod víčkem. Číslo v bílém poli vodoměru je označením typu, nikoliv evidenčním číslem, a je tudíž u všech vodoměrů stejné. Stavy můžete nahlásit do telefonicky na č.: , písemně na adresu firmy V-AQUARIUS-B, spol. s r. o., nám. Osvoboditelů 570, Velké Bílovice nebo na Prosíme o dodržení tohoto termínu. Do téhož data žádáme také ty občany, kteří mají rodinné příslušníky trvale v zahraničí (po celý rok), nebo žijí mimo svůj trvalý pobyt, aby odevzdali potvrzení o současném bydlišti nebo čestné prohlášení o pobytu (tiskopis je možné vyzvednout v kanceláři firmy). Toto prohlášení se nevztahuje na studenty středních a vysokých škol, kteří jsou ubytovaní na internátech, kolejích a privátech. Po nebude možné provádět změny. Faktury za vodné a stočné budou doručovány postupně do všech domácností během měsíce prosince V případě nesrovnalostí ve faktuře, přijďte okamžitě a neodkládejte řešení problému. Ti občané, kteří platí měsíční zálohy formou SIPO, budou mít úhrady nedoplatků faktur do 600,- Kč na předpisu plateb. Přeplatky faktur do 300,- budou převedeny na zálohy roku 2013, přeplatky nad 1000,- Kč, po nahlášení čísla účtu, budou odesílány během měsíce ledna 2013, platby v hotovosti a přeplatky faktur od 4. února Prosíme občany, aby tento termín dodrželi, z technických důvodů nebude možné hotovostní platbu přijmout nebo vydat před uvedeným termínem. Fakturu můžete zaplatit přiloženou složenkou, nebo převodem na účet. Při všech platbách používejte variabilní symbol - číslo faktury. Zároveň upozorňujeme všechny občany na povinnost hlásit veškeré změny v počtu osob v domácnosti přímo u firmy. V případě, že nemáte možnost osobního nahlášení, je možné využít veškeré přístupné prostředky, které jsou uvedeny v úvodu tohoto článku. Změny ve výši záloh nebo zřízení měsíčních plateb - SIPO je možné udělat v průběhu celého roku. Upozorňujeme, že změna, kterou nahlásíte do 13. dne v měsíci, bude promítnuta na Vašem předpisu plateb v měsíci následujícím. V-AQUARIUS-B, spol. s r.o. 4

5 forinformace radniceinfo informaceradniceinform ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTAZPRÁVAOČINNOSTIRAD ZA OBDOBÍ SRPEN 2012ZAOBDOBÍSRPEN2012ZAOBDOBÍSRPEN2012ZA Rada města schválila: uzavření smlouvy na úpravu chladicího boxu a místnosti pro přípravu masa ve školní jídelně s dodavatelem Climat AIR s.r.o, Břeclav povolení výjimky z počtu dětí ve dvou třídách Mateřské školy Velké Bílovice pro školní rok 2012/13 na 26 dětí povolení výjimky z počtu žáků ve 3. ročníku Základní školy Velké Bílovice pro školní rok 2012/13, kde počet žáků je 33 Rada města uložila: prověřit a případně odklidit černé skládky za sklepní uličkou Ke Špičáku a v lokalitě Hamby provést soupis osazených reklam a směrovek včetně fotodokumentace. Marie Vlková, Karel Rybecký, Svatava Balgová, Karel Osička, Michal Tetur, členové rady města Město Velké Bílovice ve spolupráci s místním Slováckým krůžkem HROZEN vás srdečně zve na FOLKLORNÍ VEČER, který se koná v sobotu 27. října v hod. ve velkém sále kulturního domu ve Velkých Bílovicích. Jako host se představí folklorní soubor MLADOSŤ ze Slovenské družební obce Šenkvice. Po vystoupení obou souborů bude program pokračovat besedou u cimbálu v restauraci kulturního domu. Těšíme se na vaši návštěvu i společně prožitý příjemný večer. inzerce 5

6 ozhovorrozhovorrozhovo rozhovorrozhovorrozhov MATEŘSKÁ ŠKOLA MÁ NOVOU ŘEDITELKUMATEŘSKÁŠKO Maminky bude tato problematika jistě zajímat. Můžete ji ještě trochu specifikovat? Mám pocit, že právě maminky by měly nahlížet na mateřkou školu jako na celek, kde všechny paní učitelky jsou kompetentní a stejně vzdělané. Dalším důvodem, proč to zatím nejde, je obsazenost tříd. Rozdělování dětí do heterogenních tříd se musí řídit i tím, kolik dětí z té které třídy odešlo do základní školy, jaký je poměr chlapců a děvčat ve třídě, nebo také věkem dětí, aby se nestalo, že v jedné třídě jsou jen tříleté děti, ale aby byly věkové kategorie smíšené. Co je pro Vás prioritou? Jedním z mých cílů je také větší propojenost mateřské školy se základní školou. Plánujeme návštěvu prvňáčků na základní škole, aby děti předškolního věku poznaly prostředí a viděly jak se s rolí školáka vyrovnali jejich kamarádi. Také bych byla ráda, aby paní učitelky ze školky byly u zápisu do první třídy, aby děti měly podporu, byly si více jisté a do školy se těšily. Rodičům předškolních dětí nabídneme schůzku s paní učitelkou ze základní školy, která je bude informovat o požadavcích na posuzování školní zralosti. Od 1. srpna 2012 nastoupila do funkce ředitelky Mateřské školy ve Velkých Bílovicích paní Anna Kropáčová. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Turčianských Tepliciach na Slovensku a od roku 1979 působí ve svém oboru. V roce 1988 se provdala a přestěhovala do Vranovic, kde pracovala jako učitelka v tamní mateřské škole. Proč jste se rozhodla ucházet o místo ředitelky ve Velkých Bílovicích? V minulém roce jsme se s rodinou přestěhovali do Velkých Pavlovic a chtěla jsem najít uplatnění v oboru blíž ke svému bydlišti. Dozvěděla jsem se o konkurzu na místo ředitelky místní mateřské školy, podala do konkurzu přihlášku a v něm jsem uspěla. Čím jste si získala výběrovou komisi? To je spíše otázka pro členy komise, ale domnívám se, že je oslovila moje vize nového konceptu mateřské školy. Mám pocit, že ve školce to bez vzájemné komunikace mezi učitelkami, dětmi a rodiči nefunguje. Dosáhnout této propojenosti je hodně náročné nejen proto, že školka je rozdělena na dvě patra. Chci působit na děti a učitelky tak, aby toto rozdělení nebylo zřejmé. Jak toho chcete dosáhnout? Větším zapojením a motivací rodičů. Máme tady dny otevřených dveří, budeme pořádat různé akce, kde budou tvořit děti spolu s rodiči. Mám zkušenost, kdy rodič otevřel dveře a věděl, co jeho dítě potřebuje, konzultoval to s paní učitelkou, mohl si kdykoli během dne přijít pohrát s dítětem. Tady mi to přijde zatím hrozně izolované. Jen chci, aby rodiče věděli, že jsou pro ně dveře školky otevřeny dokořán a kdykoli můžou přijít.ahlavně, mateřská škola plní výchovně-vzdělávací program. Tady mám pocit, že je práce učitelek směřovaná do pozice dohledu nad dětmi. Maminky si musí uvědomit, že paní učitelka nemá na starost jen jedno dítě, ale celou třídu. Dítě zapsané do školky by mělo být zralé po psycho-hygienické stránce, aby mohlo navštěvovat kolektiv. Paní učitelka pomáhá, ale maminka je ta, co vede své dítě a ví, co toto dítě potřebuje. Proto je tak důležitá komunikace mezi učitelkami a maminkami. Vím, že nejde všechno hned, ale zároveň doufám, že se vše časem poddá. A kromě těchto změn, plánujete i jiné změny či novinky? S paními učitelkami jsme vytvořily rámcový plán, ve kterém vycházíme ze školního vzdělávacího programu, který máme zpracovaný do roku Při zápisu budeme rodiče informovat o tom, co by dítě před nástupem do MŠ mělo zvládnout, na co je připravit, a tím mu usnadnit první dny ve školce. Na internetu jsou k vidění i nové stránky školky... V přípravném týdnu byly na adrese zpřístupněny nové webové stránky naší mateřské školy, a to za vydatné pomoci paní Holíkové z Vranovic, která web oživila a administruje. Předchozí internetové stránky byly hodně nepřehledné. Nové stránky vytváří větší prostor pro kreativitu a informovanost. Příznivé ohlasy nás samozřejmě těší. Jak přijímají učitelky tyto novoty? Ve funkci pracuji od srpna a kolegyně nastoupily až v posledním srpnovém týdnu. Zatím se vzájemně poznáváme. Na pedagogické radě jsme si určily kritéria vzájemné spolupráce a komunikace. Komunikace je hrozně důležitá. Snažím se navázat na něco, co se mi opravdu osvědčilo. Chápu, že paní učitelky na mnoho věcí nebyly zvyklé, ale myslím si, že nám jde o společnou věc, a to o spokojené dítě v mateřské škole. A jak přijímají maminky nová opatření? To se přeci budete muset zeptat maminek. No, například srpnová schůzka s rodiči... Nebylo zvykem dělat první schůzku se všemi rodiči, jejichž děti budou navštěvovat naši školku a všichni mi vykládali, že na ni nikdo nepřijde. Přesto jsem se nedala odradit a uskutečnila jsem ji, a nakonec jsem byla ráda, že jsem se mohla přesvědčit, že rodiče přišli a mají zájem o dění v MŠ. A jak toho chcete dosáhnout? Jedině tím, že paní učitelky budou otevřené k diskuzi. Je přece jedno, jestli jsou ve třídě Koťátek, Káčátek... V podstatě v každé třídě jsou stejné děti a v každé třídě by se měly paní učitelky mít stejně dobře jako naše děti. Nechci, aby si maminky vybíraly třídu podle jména paní učitelky. S takovým postupem jsem se ještě nesetkala. Rozdělení dětí do tříd je na rozhodnutí ředitelky a děti by měly být spolu jen v případě, že jsou sourozenci. Velké Bílovice jsou jedna velká rodina, každý se zná s každým a každý by chtěl mít dítě s dítětem kamaráda, ale nejde vyhovět všem. Děti si musí zvykat na celý kolektiv, na socializaci. Zaslechla jsem, že by měl v rámci školky vycházet i nový časopis... Na pedagogické radě jsme se dohodli, že první školní časopis pro děti připravíme před vánočními svátky jako malý dárek a bude se jmenovat Kamarád. Máme představu, že každá třída vypracuje jeden list, v časopise budou mít děti možnost tvořit, pracovat a kreslit. Rodiče zde najdou pohádky, básničky a říkadla, které budou moci dětem číst. Dětem slavícím svátky a narozeniny je zpříjemníme a připomeneme drobnou upomínkou. Co vás na této práce nejvíce baví? Víte, co mě baví nejvíc? To nejkrásnější, děti, protože dítě vám nikdy neublíží, dítě za to, jak se chová nemůže, protože jeho chování vychází jen z toho, v čem je vychováno. Děti jsou moje priorita. Děti jsou nejkrásnější a nejčistší duše a občas i ta maminka by si měla uvědomit, že i paní učitelka je maminka a taky to s tím jejím dítětem myslí dobře. Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů. ID 6

7 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor KDO VŠECHNO NÁM KRADE SPÁNEK?KDONÁMKRADESPÁNEK?K Je po hodech. Lidé bydlící u hodového sóla už skoro měsíc lépe spí. Zamysleli jste se někdy nad jejich nočním životem během největšího svátku Velkých Bílovic? Ti mladší z nich se se zvuky bubnu, trubky a klarinetu vyrovnají lehce. Jednoduše noc protancují či prozpívají na sóle nebo ji protrsají v baru. Ale co ti starší? Zvyšuje se pravidelně před hody prodej špuntů do uší nebo prášků na spaní? Kdo ví. Silná tradice hodů nejspíš dosud vždy popřela jakékoli protesty. Ale hody nejsou jediné, co ruší náš noční odpočinek. Se zráním prvních raných odrůd révy se z vinic začíná ozývat sluchu nepříjemné kvílení raněného ptáka, bojovný pokřik dravců a hlavně bouchání děl na plašení špačků. A jako každý rok místní rozhlas hlásí: Městský úřad Velké Bílovice upozorňuje majitele vinic, kteří používají plynová děla v době od do hod., že se za tuto činnost vystavují postihu dle přestupkového zákona. A jako každý rok se mnoho lidí táže: Proč je tak těžké ta děla vypnout? Jsou snad tito vinaři líní? Ale vždyť děla mají časovač, který lze lehce naprogramovat... Nebo si snad myslí, že špačci dosáhli ve svém vývoji nočního vidění a nálety za potravou provádějí hlavně v noci? Ne. Nejspíš je na vině jen pár výtečníků, kteří se považují za jakési VIP vinaře a myslí si, že taková vyhláška či jakékoli nařízení se jich netýká. Nad takovýmto myšlením opravdu zůstává rozum stát. A ještě něco se nám v poslední době vkrádá do snů. Je to nejistota. Nejistota, že se ráno probudíme a něco nebude na svém místě. Postřikovač pod kúňú, hodinky v regálech, kachny na dvoře, peněženka v šuplíku... Myšlenky na to, zda jsme všude zamknuli a zavřeli okna v přízemí, ztěžují naše usínání. Bohužel proti těmto myšlenkám nepomůžou ani špunty do uší, ani vyhláška. Na ně platí jen chytit zloděje. ID HODYHODYHODYHODYHODYHODYHODYHODYHODYHO Vážení a milí spoluobčané, hody už jsou za námi, proto mi prosím dovolte se s Vámi podělit o pár poznatků. Letos, jak jistě víte, neproběhla volba stárků úspěšně a my, členové Slováckého krúžku Hrozen, jsme byli požádáni o jejich pořádání. Z mnoha důvodů jsme se rozhodli to zkusit. Měli jsme mezi sebou již zkušené hodaře a bývalé stárky, tudíž jsme již věděli, do jakých vod vstupujeme. Věc to nebyla snadná, avšak ani natolik složitá, aby se zvládnout nedala. Starostí je poměrně dost, ale především nás sužoval nedostatek času, který před námi již v minulosti zakusili jiní. Ano, zvládnout se to opravdu dá, ale je opravdu zapotřebí se zbytečně stresovat, když volba stárků se může uspíšit a proběhnout o pár měsíců dříve, aby stárek/stárka a jeho/její rodina měli na vše klid a dostatek času? Vzhledem k podpoře i u jiných spoluobčanů jsme se proto rozhodli pořádat volení stárků poprvé na Štěpána. Nemyslíme si, že to klapne hned napoprvé, ale je jasné, že když je něco prvně, nikdy to není dokonalé. Chtěla bych se ale vrátit k letošním hodům a jejich průběhu. Myslím si, i podle ohlasů, že se vše vydařilo, chasa i hosté se náležitě bavili a to nejenom díky velké přízni počasí. Co nás ale zarazilo, zklamalo, ba i pobouřilo je to, jak se někteří spoluobčané začali do příprav na hody montovat, pomlouvali, nesouhlasili, řečnili a ztěžovali celou vzniklou situaci po zvolení krúžku letošním organizátorem hodů. Aniž bychom stihli udělat něco špatně, už jsme za to byli napadáni. Naštěstí se nám podařilo zachovat chladnou hlavu, nenechali jsme se rozhodit a za velké podpory jiných spoluobčanů jsme pokračovali dál v předhodovém maratonu. Proč to zde zmiňuji? Je to jedna z věcí, která odrazuje mladé kluky a jejich rodiny od stárkování. Zbytečně se zde ve Velkých Bílovicích ta pomyslná laťka stále zvedá výš a výš, zapomíná se na to, že být stárkem je hlavně čest a lidé by měli hodovat, tj. bavit se! Pro nás krúžkaře bylo velkou ctí takovou událost pořádat a odměnou nám byly spokojené úsměvy kolemjdoucích a hlavně se podařilo stmelit opět chasu dohromady, což se posledních pár let moc nedařilo. Musíme pochválit letošní krojované, a zejména mladé kluky, kteří doslova dřeli jak šrúbci nejen na máji a zeleném. Např. kdokoliv byl letos v hody o něco požádán, bez reptání to udělal, což usnadnilo i práci oběma sklepníkům, jimž rovněž patří obrovský dík! Zjistili jsme, že je třeba mladou generaci motivovat, ne se po ní jen vozit a křičet. Posledními větami bych proto chtěla upoutat budoucí stárky a členy jejich rodin. Nebojte se mít doma stárka/stárku! Rozhodně není zapotřebí statisíců, ba ani mnoha desítek tisíc peněz! Je to jen o dobré organizaci času a o pomoci druhých, pokoře a skvělém pocitu z dobře odvedené práce. Ne o diktátu pravidel, která jsou stejně víceméně daná a zaběhnutá. Není třeba se dusit hodovním řádem. Všechno funguje, tak jak má, jen je třeba mít lidský přístup. Protože když se chce, tak to jde. Opravdu! Děkuji za sebe, krúžkovské stárky a celý Slovácký krúžek Hrozen za báječnou přípravu a průběh hodů všem, co nám jakkoli pomohli. Také děkujeme všem zúčastněným hostům za shovívavost a podporu. Jen tak bude možné udržet tu krásnou a dechberoucí tradici krojovaných hodů ve Velkých Bílovicích. S úctou Veronika Mádlová vedoucí Sl. kr. Hrozen 7

8 ozhovorrozhovorrozhovo rozhovorrozhovorrozhov ROZHOVOR S ROZHOVORS ROZHOVORS ROZHOVO ROBERTEM OSIČKOUROBERTEMOSIČKOUROBERTEMOSIČK S Robertem jsem se sešla ve vinném sklepě při sklence dobrého červeného vína. Robert má ve svých 34 letech za sebou již 21. hodovou sezónu, kdy na sebe oblékl vyšívanou košili a žlutice. V bílovském kroji zároveň projezdil v době hodů nesčetné množství okolních obcí a samozřejmě nechyběl ani na krojových plesech. Bílovický kroj pro něj není jen kusem oblečení, má k němu zvláštní vztah vyjadřující úctu k tradici, kterou je podle něj důležité chránit a zachovat. Jak bys hodnotil letošní hody? Já si myslím, že hody jsou téměř každý rok stejný a záleží na tom, jak vyjde počasí, jaká se sejde partie a jak se kdo pobaví. Když vyjde počasí a lidi se baví, tak si myslím, že ty hody vyjdou vždycky dobře. V letošním roce se stárci nezvolili, a je dobře, že tuto mezeru vyplnil slovácký krúžek a postaral se, aby vůbec hody byly tři dny. Nakousnul jsi volení stárků. Proč myslíš, že je v poslední době problém někoho zvolit? To nevím. Nejde mi to do hlavy. Já stárkem nikdy nebyl, takže to moc nemůžu komentovat. Ale určitě jsi byl u volení mnohokrát... To jsem byl, ale těžko říct. Ona se ta situace mění každým rokem. Možná je to i tím, že odešly starší ročníky a teď jsou tam moc mladí. Probíhá generační výměna, která trvá trochu déle. Ta křivka se pohybuje tak, že je jednou silný ročník, kde byl třeba Fanoš Bílek, Aleš Tetur nebo ti, co hráli v cimbále nebo v dechovce. A taky každý to bere jinak, třeba si řekne: bydlím na bytovce, tam by to byl problém. Taky se mění nároky. Teď to vzal krúžek a uvidíme příští rok. Možná v příštím roce nastane stejná situace a bude zachránce hodů zase slovácky krúžek. Pomohlo by, kdyby se stárci volili dřív, třeba na Štěpána nebo na krojovém plese? Třeba na ten krojový ples by mně to přišlo takové vzácnější. Kdyby se stárci domluvili už na Štěpána a na krojový ples by se udělala nějaká malá scénka třeba u cimbálu a oficiálně by se tam zvolili, nabylo by celé volení větší vážnosti. A určitě by měli více času na přípravu hodů. Já osobně si myslím, že by se měla udělat nějaká společnost těch kluků a nenechávat to jen tak. Prostě něco nastavit, udělat nějakou grupu, např. velkobílovická chasa. Ti by měli určitý finanční základ, někdo by to měl na starost a vždycky by se to točilo. Teď to sice má nějaký řád, ale víme, jak to dopadne v příštím roce? Ale to by úplně odpadli rodiče stárků, kdyby hody financovalo jakési sdružení. To by odpadli. Myslím, že kdyby byl nějaký společný účet chasy, tak ten zvolený stárek by už věděl, že má z čeho vycházet. Ne každá rodina si může dovolit takovou počáteční investici. A to, že by se změnila nějaká tradice? Všechno se mění a všechno má svůj vývoj. A tohle by byla vyloženě aktuální změna, protože na volení v létě nikdo nechodil. A nevzniklo by tím riziko, že během doby od krojového plesu do hodů by si to ten zvolený stárek mohl rozmyslet? Když se domluví na Štěpána a na krojovém plese to vezme, to máš dva měsíce, to už musí mít srovnané i v hlavě. Takže když se nastaví určitý pravidla, tak už od toho neodstoupí. Během více než dvaceti let se na sóle i kolem něj jistě mnoho věcí změnilo. Napadá tě něco zásadního? Tak já si kolotoče pamatuju na parkovišti, pak u Universalu, pak až za školou (smích). Určitě bylo také levnější vstupné, ale to proto, že byly jiné výplaty, to bylo jinak. A jen pro zajímavost, v jakých částkách se vstupné pohybovalo? No, když jsem dvacet roků neplatil, ani nevím. To je pravda... No, spíš si pamatuju, že když se třeba přišlo s průvodem na sólo, tak nejdříve bylo sólo chasa a pak teprve sólo stárci. Většina lidí jde od stárka ke stárce, a ta stárka se tak dlouho nepotí, když jsou taková vedra. A bylo by to takové ocenění chasy, že došla podpořit stárky do průvodu, kdyby měla sólo první právě chasa. Bohužel se to změnilo. Teď se vyhlásí sólo stárci, chasa tam jen postává a nedivte se, že se začnou kluci pomalu vytrácet. To je určitě zajímavý postřeh. A jiné tradice, co se změnily během dvaceti let? No, podle doby, teď se třeba už i vymýšlejí různé blbosti, když se v úterý večer převlékají staří stárci do sukní, dřív se převlékali čistě jen do sukní bez jakýchkoli doplňků, jako jsou papuče místo bot, paruky atd. Dál se začalo vyhlašovat sólo kaštánci a taky už nebývají odpolední maškarádi. I návštěvnost se změnila, začalo chodit více cizích lidí. Ne, že by Bilovčáci nechodili, ale spíš si to přehodili více na pondělí. A atmosféra? No, hodně se řeší materiální stránka, to je pravda. Nevím, jak je to v poslední době domluvené, ale přijde mi zbytečné, aby měly stárky nové šaty na každý den. Hody jsou o zábavě a shánět sukno někde na Slovensku nebo v Rakousku, to si myslím, že je zbytečné. Taky každý říká, že pořádat hody je finančně náročné. Tomu teda moc nerozumím, protože teď stárci vše dostanou - víno, spodek máje a nezanedbatelná je také pomoc města atd. Dřív musel vzít stárek víno ze svého sklepa nebo ho koupit. Bylo to náročnější. Já si myslím, že tady chybí ten rozptyl. Třeba v Bojanovicích se na hody střídala cimbálka s dechovkou. U nás byla teď v neděli v kádečku taky cimbálka a bylo to úplně super. A kdyby to tam bývalo pravidelně, zvláště teď, když je kádečko pěkně opravené, tak je to bonus navíc. Ocení to i cizí lidé, kteří sem začali v poslední době jezdit přímo na hodové veselí. A také kluci i holky by si mohli zaverbovat a zatancovat na sóle i u cimbálky, bylo by to zpestření hodů. Určitě nesmím vynechat otázku, na co z těch dvaceti let v kroji nejvíce vzpomínáš? Nejpříjemnější zážitek? No, já jsem si ty hody užil krásně, že jsem netancoval pořád s jednou holkou, ale že jsem si tanečnice střídal, abych zjistil, která nejlíp tancuje. A potom je zážitek každý večer, když zapadne slunko a je konečně stín. Jinak je to těžké říct, člověk když byl mladší, tak do toho šel po hlavě, a když pomalu stárnul, tak si to užíval zas trochu jinak. A na co bys nejraději zapomněl? No, to ještě bývali odpolední maškarádi, a to jsem tenkrát právě za maškaráda šel. Děcka jsou čím dál drzejší a dělají bordel a tenkrát házely petardy a práskací kuličky a mně to bouchlo, jak bych to řekl, na dost nevhodném místě. Tak to jsem se i lekl. Jinak je vždycky smutné, když nevyjde počasí a musí se stěhovat do kulturáku, to nejenom stárci, ale i celá chasa jsou otrávení. A poslední, nicméně zásadní otázka. Uvidíme tě příští rok v kroji? Na 99% určitě ne. Mně bylo letos dobře. Já už jsem zlenivěl. Kdyby potřebovali pomoct, tak to jo, ale v kroji už asi ne. Určitě to nedopadne tak, jak kluci předpovídali, že mě v tom kroji aj pohřbí. ID 8

9 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor VYHODNOCENÍ ANKETYVYHODNOCENÍANKETYVYHODN Pro toto číslo jsme si vybrali problematiku, která občany Velkých Bílovic trápí sice jen jednou za rok, o to však více, neboť se týká každoročního svátku Velkých Bílovic, tradičních hodů. Proč je v poslední době tak těžké zvolit stárky? A vyřeší se něco, posune-li se termín volení např. na Štěpána nebo na krojový ples? Odpovědi padesátky z Vás lze rozdělit do čtyř kategorií: časová náročnost, finanční náročnost, demotivace a velká odpovědnost. Je to zvláštní... Žijeme v době neuvěřitelných možností, které člověku mohou ulehčit práci, využíváme je, a přesto stále nemáme čas. Bohužel je to tak. A podle Vašich odpovědí se s časem ztrácí i pocta a hrdost mít v rodině stárka: Už to nemá s hodama nic společného. Je to jen víchera a přeplácení, vytahování se, ukazování se, kdo má víc. Tady se jenom každý chce ukazovat, že je lepší, než ten druhý, hlavně jsem slyšel, že hody u nás nejsou pro lidi, ale je to jenom byznys. Finanční náročnost je dalším důvodem, proč nepořádat hody (nutno ovšem dodat, že podle názoru velkého množství dotazovaných finanční krize v Bílovicích nikdy nebude). Tok peněz však během doby změnil svůj směr. V dnešní době se před hody více investuje do nových fasád, zahrádek od architekta nebo umělých trávníků... Koluje špatný názor, že na zajištění hodů je třeba mít připraven velký obnos peněz ve stovkách tisíc, což je hloupost. Vina je na straně rodičů - ti, hlavně v případě kluků, jim doma do hlavy vštěpují: Ty nemůžeš být stárkem, protože na to bys musel mít doma alespoň ,-. Já osobně jsem se letos jako člen krúžku podílel na přípravách hodů a žádných ,- jsem před hody nikde pohromadě neviděl. Je totiž pravdou, že většina věcí se platí až po hodech. Mnoho z Vás si také myslí, že celková atmosféra kolem volení stárků a hodů vůbec je pro kluky velice demotivující. Nikomu se nechce organizovat něco, co lidé zpětně pomluví. To člověka dokáže odradit. Řekla bych, že je velký tlak ze strany starší generace, aby prostě všechno bylo perfektní atd., a možná to je důvod, proč se do toho nikdo moc nehrne. Třeba kdyby nebyla tak striktně daná pravidla a požadavky, tak by se kluci o stárkovství i prali. PODNĚT SPOLUOBČANKYPOD Dobrý den. Byla bych ráda, kdybyste upozornili majitele psů, že Morávky nejsou venčící zóna pro jejich čtyřnohé miláčky, ale obytná zóna, kde si především hrají děti. Denně potkávám tytéž občany, kteří ani na Morávkách nebydlí, a neustále zde chodí venčit své miláčky, a to do míst, kde si hrají děti. Nemusíme zde šlapat po odpadcích a exkrementech z celých Bílovic, nemluvě o zápachu! Stačí, že je toho plno v lesoparku. S pozdravem Osičková OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNYOZNÁM Školní jídelna Velké Bílovice, příspěvková organizace, oznamuje všem obyvatelům města, že nabízí obědy s rozvozem do domu. Také nabízíme zajištění občerstvení na různé příležitosti. V jídelně je možné využít prostory ke konání rozmanitých společenských událostí, zejména o víkendech. Podrobnosti podáme v kanceláři osobně, či na telefonním čísle nebo přímo na internetových stránkách Všem strávníkům děkujeme za stálou přízeň Radmila Stachovičová, vedoucí Radši děcku zakážu stárkovat, než aby si na mě ukazovali, že ani barák opravit nemůžeme, tak co se tam cpeme. A velká odpovědnost? Vaše odpovědi mluví za vše. Vina je na straně mladých - nechtějí na sebe brát žádnou odpovědnost. To je vidět i na počtu kluků, kteří přijdou, když se jede do lesa pro máju a pro zelené. Letos jich bylo něco kolem dvaceti, ale v nedělním, pondělním i úterním průvodě jich teda bylo sakra víc! Chasa je přece od toho, aby přišli všichni, kteří se do ní hlásí, a pomohli se všemi přípravami a s hladkým průběhem hodů. Chasa není, jak si asi někteří myslí, že přijde šohaj nebo děvčica v neděli nastrojená v kroji a... dime na hody. Podle mě to není jen tak, je s tím spousta starostí a lidi jsou radši, když se tomu vyhnou a jdou se jen pobavit. Ale samozřejmě se jim nedivím, musí to být náročné pro celou rodinu. I tak opět skončíme optimisticky. Většina z Vás zastává názor, že volení stárků by se mělo přesunout. První víkend v červenci je spousta chlapců natěšená z prázdnin a spíš než na sólo mizí někam na diskotéky nebo na dovolené. Pokud by volení probíhalo v zimě, zbylo by i více času na přemýšlení, domluvu a plánování. A i na ty případné fasády... Za zkoušku to (dle většiny dotazovaných) stojí. Na závěr musíme zmínit ještě jeden postřeh, který jsme z Vašich odpovědí získali. Oproti pochybovačné atmosféře, která před hody u mnohých panovala, zvítězila na celé čáře chvála na Slovácký krúžek Hrozen, který se letos pořádání hodů ujal. A dokonce zazněly i nesmělé návrhy, aby tomu tak bylo i příští rok. Redakční rada SEZONU ZAKONČÍSEZONUZAKONČ CESTA KOLEM SVĚTACESTAKOLEMSV Od začátku roku najezdili muzikanti z dechové hudby Legrúti nespočet kilometrů, přesto se na konci roku chystají ještě na Cestu kolem světa. Tak nazvali silvestrovskou zábavu, kterou uspořádají ve Velkých Bílovicích Pojeďte s nimi! Jen přes letošní léto Legrúti vyhrávali na několika vyhlášených hodových zábavách, zavítali na festivaly a koncerty do Čech i do zahraničí. Vycestovali na Slovensko, do Rakouska, podnikli stovky kilometrů dlouhý výjezd do Německa. Tu nejnáročnější cestu si ale schovali až na samotný závěr roku. Vydají se na Cestu kolem světa. Zatímco v roce 2009 objevovali návštěvníci Silvestra ve Velkých Bílovicích pohádkový svět a o rok později se sálem místního kulturního domu rozezněl Rock & Roll, nyní je téma přímo světové. Legrúti doufají, že při své výpravě uvidí pravé španělské toreadory, že potkají karavany afrických beduínů, že je okouzlí nádherné Indky a japonské gejši. Putování to bude nebezpečné a plné překvapení. Střetnutí se zarostlými ruskými kozáky, mexickými hombres nebo s nebezpečnými americkými indiány se ale bát nemusíte. Cestovatelé totiž s sebou budou mít zkušené a vzdělané průvodce. Celým Silvestrem je bude provázet vynikající kapela THE TEACHERS & BAND. Součástí večera bude tradiční soutěž o nejlepší individuální a skupinový kostým a bohatá tombola. Tak neváhejte a připravte se na svou Cestu kolem světa! Bližší informace o akci naleznete již brzy na a v dalším čísle velkobílovického Zpravodaje. (sp) 9

10 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor ZAJÍMAVÉ PŘEDMĚTY ZE SBÍREK NAŠEHO MUZEAZAJÍMAVÉPŘED ŠKOLNÍ KRONIKA VYPOVÍDÁŠKOLNÍKRONIKAVYPOVÍDÁŠKOLN Na chodbě Městského vlastivědného muzea máme napsáno: Když navštívíš mě milá dcero, synu, vzpomeneš si na dětství, vzpomeneš si na dědinu. A zavzpomínat můžeme například pomocí školní kroniky. Originál bílovické školní kroniky je uložen v Okresním archivu v Mikulově, v našem muzeu můžete vidět kopie 31 vybraných listů této kroniky. Popisují zejména období mezi léty 1890 až Bílovickou školní kroniku začal psát v roce 1890 tehdejší správce školy pan Václav Štancl. Dle výpovědí pamětníků a dostupných písemných pramenů popisuje život v obci od roku V psaní kroniky pak pokračovali řídící učitelé. Zaznamenávali nejen školní život, ale všímali si i dění v obci, počasí atd. Jako malou ochutnávku, předkládám dvě následující ukázky. Nejlepší představu o bílovické školní kronice si však utvoříte, přijdete-li si její část prohlédnout do našeho muzea. O tom, jak vypadalo ukončení školního roku 1891/1892 kronika vypovídá: Dne 14. července r ukončen školní rok slavnými službami Božími. Po mši svaté zapěno Te deum a národní hymna. Pak byli žáci vedeni do školní budovy, kdež se jim rozdaly školní zprávy a dáno jim napomenutí, by se v čas prázdnin slušně chovali a na sebe opatrní byli. Po celý školní rok byl zdravotní stav žáků velmi příznivý. Žádná epidemická nemoc nezastihla naši obec. K 14. srpnu 1890 se naopak váže následující událost v obci: Okolo 7. hodiny večer ukázalo se od hor Pálavských hrozné mračno již z daleka slyšeti bylo temný hukot. Napřed se strhla vichřice a prach vzedmutý zastřel vše, že nebylo viděti na krok Vichřice polámala velice mnoho stromů, střechy poškodila a části střech strhla. Kroupy poškodily hrozny na vinné révě, naděje na dostatek dobrého vína je ta tam. V tom roce byla velice špatná úroda, o čemž svědčí následující zápis: list o sv. Václavě na revě uschl a hrozny neuzrály; hnily - víno se nepodařilo. RK KONĚ POD HRADIŠŤKEMKONĚPODHRADIŠŤKEMKONĚPODHRAD Milí čtenáři, v minulém vydání bílovického zpravodaje jsem Vám slíbila, že naše příspěvky o koních budou rozděleny do dvou částí, kdy se v první části budu věnovat aktuálnímu dění na Ranči Sen a v jezdeckém klubu JK Mustang - Velké Bílovice. Druhou část rubriky bych pak ráda zaměřila na seznámení se s různými kategoriemi a plemeny koní, pro začátek budu věnovat pozornost plemenům, se kterými se můžete setkávat na našem ranči. Novinky z našeho Ranče: Zajímavostí na Ranči SEN je hned několik, nejdříve vzpomenu koňský vandr, který proběhl v srpnu, a poté popíšu novinky z nabídky JK Mustang. Koňský vandr: V průběhu prázdnin podnikli nejstarší členové našeho JK koňský vandr, kdy čtyři koně s jezdci v sedlech doprovázeli bryčku taženou skvělou a všestrannou kobylkou Marykou. Měla jsem to štěstí se výpravy osobně zúčastnit a zakusit tak jedinečnou atmosféru koňského průvodu. Cestovali jsme z Ranče SEN do přibližně 35 km vzdálených Vacenovic, ubytovali jsme se u místních "koňáků", kteří poskytli našim koním i nám zázemí a pohostinnost na jejich menším ranči s výběhem. Samotná cesta byla zážitkem, ale protože jsme se zdrželi čtyři dny, stihli jsme podniknout i několik zajímavých výletů. Mezi nejsilnější zážitky patřil výlet kočárem taženým dvojspřežím chladnokrevníků, se kterým jsme cestovali k památnému stromu v lesích, známému jako "Žilkův dub", kde podle legendy přebýval známý zbojník. Dále jsme zavítali k Osypaným břehům Moravy, které se na pískovcovém podloží bortí a posouvají, jedná se o čarovné místo, známé jako Čertova stěna, které bylo zařazeno mezi národní přírodní rezervace. Morava zde má podobu kaňonovitého údolí s naprosto atypickým vzezřením pro Českou republiku, které rozhodně stojí zato navštívit. Další dny jsme se vydali v sedlech našich koní prozkoumat okolní lesy, které mají písčité podloží, charakteristické pro tamní krajinu, proto se také celá oblast nazývá "Moravská Sahara". Silným, ale naprosto zkázonosným zážitkem, bylo zhlédnutí ohořelého lesa. V květnu tohoto roku propukl ničivý požár, známý jako Požár u Bzeneckého města, který měl na svědomí shoření celkem 160 hektarů lesa a ničil i porost starší 120-ti let. Hašení tohoto požáru se účastnili i hasičské sbory Velkých Bílovic. Koňský vandr jsme prožili ve zdraví a byl pro nás ohromnou, obohacující zkušeností. Novinky z nabídky JK Mustang: Další dvě novinky se pak věnují klasickému provozu jezdeckého klubu. Pokud máte rádi přírodu, koně, ale na jízdu v sedlech si nepotrpíte, máme pro Vás dobrou zprávu. Po zakoupení nových postrojů nabízíme také možnost svezení se v kočáře, a to až pro 4 osoby na jednu jízdu. Druhou novinkou je možnost předání dárkových poukazů. Pokud tedy znáte někoho, kdo holduje jezdectví či se rád sveze v kočáře, a chcete jej překvapit a potěšit, není nic jednoduššího než mu darovat náš poukaz, buď na jízdu v sedle, či na romantické svezení se v kočáře. Poukazy jsou prozatím k dispozici a k zakoupení v areálu Ranče SEN. Posílám Vám koňský pozdrav za celý ranč team. Mgr. Věra Muthová, jednatelka JK Mustang - Velké Bílovice 10

11 MLADÍ HASIČI NOCOVALI VE ZBROJNICIMLADÍHASIČINO Prázdniny jsme letos s mladými hasiči zakončili grilováním a nocováním ve zbrojnici. Bohužel nám nepřálo počasí a kvůli dešti jsme museli být i během dne místo plánované Křástelky v hasičské zbrojnici. Využili jsme tedy alespoň prostory okolo hasičky a většinu dne strávili tam. Děti byly rozděleny do tří skupin a celé odpoledne soutěžily v různých hrách. Například hned v první se vydaly po stopách Yettiho, pak malovaly týmové vlajky, bojovaly o ně, hrály živé pexeso a podobně. Z toho jim vyhládlo, tak jsme je nakrmili grilovanými dobrotami. Kolem desáté hodiny ulehly do spacáků a šly spát, avšak netušily, co je čeká za noční překvapení. Asi v jedenáct hodin se zbrojnicí rozezněla siréna a dětem byl vyhlášen poplach. Ve Velkých Bílovicích se ztratila osoba a jejich úkolem bylo ji najít. Musely se jako správní hasiči obléct do úborů, nasadit přilby a hasičskou Avií byly přepraveny k nahlášenému místu. Tam je už čekal velitel zásahu, který popsal situaci a rozdal rozkazy. Mladí hasiči vytvořili rojnici a začali hledat. Ztracenou osobu se na druhý pokus podařilo najít. Poskytli jí první pomoc a na nosítkách dopravili k hasičskému autu. Výjezd byl tedy úspěšný. Děti byly nadšené, ale zároveň i unavené, tudíž po návratu do hasičky šly hned znovu spát, tentokrát až do rána. V neděli ještě společně posnídaly a rozešly se domů. SDH Velké Bílovice PRÁZDNINY V TENISPRÁZDNIN KLUBU VELKÉ BÍLOVICEKLUBUV Prázdniny v tenisovém klubu probíhaly ve znamení několika turnajů. V sobotu se konal již pátý ročník nočního turnaje ve smíšených čtyřhrách. Nepřízeň počasí hráči mezi jednotlivými hrami spokojeně přečkali při grilování a se skleničkou dobrého vína. Třetí přátelské utkání s tenisty Slavia Wien si členové klubu zajeli zahrát až do Vídně, kde má vídeňský tenisový klub svou základnu. V neposlední řadě se také uskutečnil tradiční turnaj o pohár města Velké Bílovice. A zatím poslední turnaj, který nesmí chybět, byl ten hodový. Zúčastnilo se jej celkem 13 hráčů, kteří využili krásného počasí a přišli si hrou tenisu trochu odlehčit od řízků, kachních stehýnek a koláčů. A to je jen zlomek z aktivit bílovických tenistů. I přesto, že má klub v současné době bohatou mládežnickou základnu, zhruba 40 dospělých členů doplňuje 40 dětí, noví členové a zejména chlapci ročníků jsou vítáni. Více informací naleznete na internetových stránkách nebo se můžete informovat ve všední dny přímo na kurtech. ID 11

12 CHOVATELŮM NEPŘÁLO POČASÍCHOVATELŮMNEPŘÁLOPO Okresní výstavu chovatelů, která se konala srpna za starou školou, provázel letos více déšť než sluníčko. Nepřející počasí spolu s výstavou mladých chovatelů v Kyjově, která probíhala ve stejném termínu, byly nejspíš hlavní důvody pro menší účast návštěvníků, než jaká byla minulý rok. Vystavovaná zvířata alespoň na druhou stranu netrpěla horkem, a i tak se na ně přišlo podívat kolem tisíce lidí. Mezi 210 kusy králíků, 118 kusy drůbeže, 120 kusy holubů a 50 papoušky se opět hledali ti nejlepší. Cenu za nejlepší kolekci králíků získal pan Stehlík Antonín z Nového Šaldorfa, nejlepší samici vystavovala Žampová Julie a nejlepšího samce Judas Milan. Václav Gróf byl tradičně ohodnocen prvním místem v kategorii holubů a mladičký Patrik Rohrer v kategorii drůbeže. Rodina Rohrerů získala celkově nejvíce ocenění. Co naplat, asi jinej gang, jak vtipně podotknul vedoucí bílovských chovatelů Roman Šťavík. Prvenství v kategorii nejlepšího exota, pro kterého mohli poprvé hlasovat návštěvníci, si obhájil papoušek královský Karla Šebesty. Letos proběhlo také oceňování za záslužnou činnost. Z rukou předsedy Okresního výboru chovatelů Václava Rohrera si bronzovou medaili převzali Milan Judas, Roman Šťavík a pan Mládek z Břeclavi. Stříbro si zasloužil pan Olin Smutný. Podobné ocenění ovšem v menším měřítku, tedy čestnou plaketu, získali za svoji píli a angažovanost Václav Zapletal, Petr Batelka a Iveta Kachyňová. Celou výstavu hudebně doprovázeli bojanovští heligonkáři, o přísun dobrého vína se staral Petr Zapletal a kdo chtěl, mohl za pětikačku v tombole vyhrát kromě věcných cen třeba králíka nebo dokonce vietnamské prase. ID REPORT Z MMČR V KRAMOLINĚ REPORTZMMČRVKRAMOL Do Kramolína u Nepomuku se vydal Osička MX Team nakonec kompletní. V každé kubatuře nás reprezentovali dva jezdci. MX2 - Sukup a Smitka a ve třídě MX3 - Richier a Čepelák. V kvalifikačním tréninku se klukům podařilo zajet skvělé časy. Marek Sukup byl třetím nejrychlejším, Smitka o tři pozice za ním. Florent Richier měl druhé nejrychlejší kolo za Michkem, a to o půl sekudny, a Jirka Čepelák se v kvaldě umístil jako čtvrtý. V první jízdě MX2 se klukům start nevyvedl. Smitka projížděl prvním kolem pátý, Sukup 14. Postupně bojovali a drali se dopředu na nejlepší pozice. Vedl maďar Szvoboda, který si vytvořil na čele velký náskok. Smitkovi se ve 14. kole podařilo předjet druhého Špičáka. O tři kola později to zvládl i Sukup. Oba si to udrželi a v cíli dojeli za sebou - druhý Smitka, třetí Sukup. První start třídy MX3 dopadl skvěle. Čepelákovi se podařilo vystartovat v první pětce a Richier byl během chvilky druhý. Jirkovi pátá pozice za Kadlečkem zůstala až do cíle. Do čela se dostal Michek a Florent Richier celý závod jezdil druhý právě za ním. Start druhé jízdy MX2 už byl o něco lepší. Oběma našim závodníkům se podařilo vystartovat v první pětce. Vedení se opět ujal Szvoboda. V šestém kole jsme však na čele mohli vidět našeho Petra Smitku. Sukup zdolal pár jezdců před sebou a jezdil na příčce třetí. V cíli byl Smitka odmávnut jako vítěz a Markovi vydržela bronzová pozice. Marek Sukup se umístil dvakrát před největším soupeřem Špičákem, což znamená, že si svůj náskok vedoucího jezdce MX2 zvětšil o dalších 6bodů. Poslední závod je v Dlouhé Loučce, kde už se o všem rozhodne. Richierovi i Čepelákovi se podařilo odstartovat v 2. rozjížďce celkem slušně. Richier po urvaném holeshotu chvíli vedl, ale po pár kolech odstoupil kvůli prošlápnuté brzdě. Čepelák se tak posunul dopředu a opět jezdil celý závod za Kadlečkem, tentokrát však jako čtvrtý. Celkově: Petr Smitka zvítězil ve třídě MX2 díky svému vítězství ve 2. rozjížďce. Marek Sukup si za dvě 3. místa odvezl i celkově pohár za 3. místo. Jirka Čepelák za 5. a 4. místo skončil celkově čtvrtý. Florent Richier dojel pouze jednu jízdu jako druhý - celkově 10. Těšíme se na Vás na dalších závodech, Váš Osička MX Team. Kristýna Smýkalová 12

13 INFORMACE Z MĚSTSKÉ KNIHOVNYINFORMACEZMĚSTSKÉKNIHO Co nového v knihovně? Týden knihoven října ročník ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ! Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlašuje již 16. ročník celostátní akce Týden knihoven. Letošní motto zní ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ! Knihy léčí a pomáhají - biblioterapie na webu: Knihovna je pro všechny! Navštivte nás: na internetu: Přijďte si vypůjčit: Bezděk, C.: Jak rád jsem žil... Paměti MUDr. Ctibora Bezděka - bohatý život lékaře a vlastence původem z Kobylí i jeho mimořádné a rozvětvené rodiny Linhartová, V.: Když hodiny padaly z věže... několik skutečných příběhů žen - Ukrajinek, které k nám přijely najít nový domov Molcarová, V.: Bratři, sestry a jiná neštěstí - přátelé, sourozenci, milenci. Je těžší na minulost zapomenout, nebo jí odpustit? Urbaníková, E., Ogino, D.: Suši v duši - příběh Slovenky, která se nejdřív zamilovala do Japonska a potom do Japonce... Hosseini, K.: Lovec draků - strhující příběh ze současného Afghánistánu Fisher, M.: Muž, který chtěl být bohatý - zajímavá kniha nejen o tom, jak přijít k bohatství, ale i o tom, jak se nebát začít plnit si své sny... Gounelle, L.: Muž, který chtěl být šťastný - jak se osvobodit od věcí, které mám brání v tom, abychom byli skutečně šťastní... Volný, S.: Kvadratura času, aneb, Jak jsem doklopýtal do srpna paměti rozhlasového reportéra jsou jedinečnou a nesmírně čtivou výpovědí o životě v Československu padesátých a šedesátých let. Součástí knihy je CD s reportážemi autora z pražských ulic Mellor, Z.: Pleteme veselé hračky - 25 nápadů pro šikovné pletařky Zadina, J.: Chov králíků - praktická příručka pro drobnochovatele Mráz, I.: Medvědi, vlci a já - myslivecké zážitky pro milovníky přírody Král, R.: Z Kroměříže do Paříže - veselý veršovaný zeměpis pro malé čtenáře Brezina,T.: Hafani napínavé čtení pro větší školáky... a spousta dalších poučných i zábavných knih pro všechny Půjčovní doba: Pondělí: zavřeno Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: Tel Hledáte netradiční dárek pro své blízké, kteří rádi čtou? Přihlaste je do knihovny! Čtenářský průkaz na celý rok Vám vystavíme kdykoliv v půjčovní době (pro děti, studenty a důchodce za 50,- Kč, pro ostatní za 100,- Kč na rok) 13

14 BILOVŠTÍ PIONÝŘI BILOVŠTÍ PIONÝŘI BILOVŠTÍ PIONÝ Kouzlo starých motocyklů našich tatínků a dědečků, oslnilo bratry z Velkých Bílovic - Víťu a Lubu a jejich kamaráda Přemu. Pár takových pěkných kousků jako je například Jawa pérák nebo ČZ 150 jim už prošlo pod rukama, aniž by o tom někdo z našich spoluobčanů věděl. Mladí kolikrát ani netuší, co za skvosty se ukrývá pod hordou prachu a sena u našich prarodičů. A když už něco takého vyjede na naše silnice, jen se ušklíbají, že to vůbec jezdí. Ale najdou se i tací, co tyto stroje obdivují a chtějí vyzkoušet zejména jejich spolehlivost i přesto, že některým z nich už táhne pomalu na 55 let. Kamarádi Luba, Víťa a Přema tak dlouho básnili o cestě na Jawách, až si jednu takou naplánovali. Termín padl na letošní srpen, cíl cesty - maďarský Balaton. Úvodní foto celého výletu nesmělo chybět u cedule Velkých Bílovic, kde byl také start. Již po hodince cesty ovšem nastaly menší komplikace, to když Víťovi začal zlobit jeho zelený ďábel. Avšak s batohy plnými náhradních dílů nemohlo naše cestovatele nic zaskočit. První den se mělo nocovat na Slovensku, v Senci. Výletníci přijeli kolem 22. hodiny, takže v kempu byl už jen vrátný, který neměl povolení přijímat nové návštěvníky. Ale když viděl, na čem výletníci přijeli, byl překvapením celý bez sebe a pustil kluky i přes pozdní hodinu do kempu, a ještě k tomu zdarma. Při prvním polocílovém pivku se probírala zbývající cesta. Ještě že duchapřítomný Luba měl z domu vypsanou a nastudovanou podrobnou mapku, protože ta původní, Víťova, ukazovala jen větší města, takže skoro nic. Ráno vyjeli směr Maďarsko. Museli však párkrát zastavit, to kvůli Přemovi, aby si mohl poštelovat předstih a spojku a Víťa také spojku. Luba si v těchto přestávkách s úsměvem a s pocitem spokojenosti, jak svou motorku na cestu dobře připravil, pokuřoval vanilkové doutníčky. Kolem polední hodiny přejeli hraniční přechod Medveděv, jímž vjeli do Maďarska. Při zastávce na benzince plánovali, že se poptají, jak daleko jim chybí do cíle. Ale jak se říká, Maďarům nerozumí nikdo. Takže bylo nutné zapojit své mozkové závity a maďarský jazyk rozluštit. Když Luba zjistil, že jim do cíle chybí ještě 100 km, nekompromisně chtěl pekelný stroj otočit zpátky na Senec. Koneckonců říkaly si o to zadnice všech. Nakonec ale Víťa zavelel a jelo se dál. Po chvíli se dostali na hlavní tah a cesta docela ubíhala. Ovšem jen do doby, než vjeli do serpentin, táhnoucích se do kopce skoro 30 km. Nakonec se jim to ale podařilo. Dorazili k vodám balatonského jezera. A hned byli středem pozornosti. Řidiči aut českých nebo slovenských značek na ně troubili a mávali, maďarští motorkáři je vítali a ukazovali, že jsou jedničky, spousta lidí se s nimi chtěla vyfotit, mnozí se vyptávali, odkud jedou a jen žasli a chválili je. Přece jen zvládnout tak dlouhou cestu za dva dny při rychlosti km/h, je skutečně obdivuhodné. Ten večer si všichni tři spokojeně vychutnávali odměnu za svou cestu v podobě koupání v Balatonu a maďarského piva. A žízeň byla opravdu veliká, i proto na druhý den mohli na zpáteční cestu vyrazit až v poledne. Zpáteční cesta probíhala v poklidu, dokud se konečně i Lubovi neporouchala Pepína, a to pořádně. Pak také Víťovi odešla světla, takže místo předního použil svítilnu ze stanu a zadní světlo mu dělal Přema. Na Senec opět přijeli až v pozdních hodinách, ale pan vrátný se jen smál a mávnutím je vítal v kempu. Stejně jako v Maďarsku si opět užívali svých pět minut slávy. Kamkoli zašli, zastavovali je lidé, povídali si s nimi a fotili se s motorkami. Ráno je čekala už jen cesta do Bílovic. Ta proběhla zcela bez komplikací a kluci se ve 14 hodin hlásili doma u svých manželek. Po společném hodnocení celého výletu se všichni nakonec shodli, že i když každoročně jezdí na dovolené na moderních motorkách, tahle byla zatím ze všech nejlepší. A kolik vlastně celkově ujeli kilometrů? Cesta do Maďarska a zpět byla dlouhá 630 km. A spotřeba benzinu? Celková spotřeba benzínu na jednu motorku dělala směšných 18 l. A jaké začky je spolehlivě dovezli do Maďarska a zpět? Jawa 555 a Jawa 20. VS inzerce Jednatelství České Pojišťony ve Velkých Bílovicích, administrativní budova ZD, vás zve na akci levného povinného ručení - nacenění a kalkulace zdarma. Přijďte si zkontrolovat, že u vaší pojišťovny máte to nejlepší, co můžete. Blíží se penzijní reforma - nechte si poradit jak a kde se dá ušetřit. Otevírací doba každé pondělí od 16:00 do 19:00 a dále dle domluvy na tel

15 15

16 16

17 VB-zpravodaj qxp :38 Stránka 17 inzerce ANGLICKÝ JAZYK VELKÉ BÍLOVICE Kurzy angličtiny již od roku 2002 Kurzy všeobecné angličtiny - poslední volná místa! Od listopadu nově kurzy obchodní angličtiny Podrobnější informace: tel: (Jana Leblochová) Štěpán Žďárský - grafik, fotograf Nabízím koplexní portfolio služeb reklamní agentury včetně tiskového servisu a prosionálního fotoateliéru. tel.: , Ukončená angličtiny bavila nás velice, volejbal v Žižkově líbil se nám nejvíce. Léta dřiny v angličtině a odříkání, zachránilo pivko a naše skvělé hraní. Ing. Ivana Sládková, Věnceslava Osičková Velké Bílovice, Jízdárna 424 Tel.: , Nabízí: - Vedení podvojného účetnictví a daňové evidence včetně mezd - Účetní a daňové poradenství, zpracování daňového přiznání 17

18 kaspolečenská kronikasp olečenskákronikakronik ŘÍJEN JUBILEA Plešáková Jana Široká Kubíková Marie Slíny Slámová Jarmila Na Aleji Brúčková Marie Slíny Hrabalová Marie Revoluční Suchá Eliška 1. máje Brůčková Hedvika Mírová Osičková Hedvika Lipová Foukalová Marie Lipová Florianová Marie Mírová LISTOPAD Spěvák Zdeněk Svárov Novák Kliment Lůčky Osičková Anežka Revoluční Konečná Jana Svárov 1 65 Opluštil Stanislav Mírová Maděřičová Růžena Revoluční Mahel Stanislav Slíny Macinková Marie Ve Dvoře Maděřič Jan Revoluční Vaněk František Čejkovská Jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost v osobním životě. KALENDÁŘ AKCÍ KAL NARODILI SE Cetl David Šiprová Natálie Hakl Nicolas Zapletalová Sára Vítkovičová Meda Osička Jakub Vlahová Sofie Lang Patrik Ferbar Kryštof Herůfková Bianka Rodičům upřímně blahopřejeme a miminkům přejeme do života hodně zdraví, štěstí a lásky. ZEMŘELI Vaňková Miluška Šašvata Miroslav Slámová Žofie VÝROČÍ SVATBY Ludmila a Ladislav Dolejšovi Jaruška a Jan Osičkovi Věra a Stanislav Opluštilovi Manželským párům přejeme hodně zdraví, štěstí a životního elánu do dalších společných let Folklorní večer spojený s besedou u cimbálu Benefiční koncert pro Krtka Svatomartinská slavnost na Púrynkách Přehlídka dětských a mládežnických DH Soutěž ve vaření zelňačky s adventním jarmarkem Zpívání u vánočního stromu s mikulášskou nadílkou Adventní koncert v kostele Narození Panny Marie se uskuteční vítání občánků - rodiče, kteří se budou chtít se svým dítětem zúčastnit tohoto obřadu, se mohou nahlásit do na matrice. ŘÁDKOVÁ INZERCEŘÁDKOVÁ Hodiny kickboxu a fitboxu pro ženy otevřen ve Velkých Bílovicích pro přihlášky více na tel nebo na VánočníkoncertZUŠVelkéBílovice Vánoční koncert DH Kumpanovi muzikanti Silvestr Paní Elišce Suché a Marii Macinkové k jejich krásnému životnímu jubileu přejeme hodně zdraví, elánu a radosti do života. celá rodina 18

19 sportsportsportsportsport sbortsbortsbortsbortsbort VÝZVA TJ. SOKOLVÝ VELKÉ BÍLOVICEVELK inzerce Tělocvičná jednota Sokol Velké Bílovice vlastní vzácný historický prapor, který je stářím značně poškozen a pomalu se začíná rozpadat. Rádi bychom jej obnovili, avšak zhotovení repliky praporu je pro Sokol značně finančně náročné. Dle sdělení firmy "Velebný" bude činit zhotovení repliky praporu ,- Kč. Obracíme se proto s prosbou na příznivce Sokola, podnikatele, na všechny, kteří mají vztah k tradicím a historii, aby nám formou sponzorských, či osobních finančních darů přispěli na zhotovení repliky praporu. Starý prapor bychom nechali zarámovat pod sklo, nový by se používal do pochodu. Peníze mohou být zasílány na č.ú /0300, variabilní symbol , název účtu Sokol Velké Bílovice. Při vkladu na účet uvádějte jméno, číslo domu. Dárcům bude vystavena Darovací smlouva. Předem děkuje Sokol Velké Bílovice, tel SOKOLI POCHODOVALI NAŠIMI ULICEMISOKOLIPOCJODOVALIN Trochu netradičně, v neděli 16. září, uspořádala tělocvičná jednota Sokol Velké Bílovice pod záštitou Sokolské župy Slovácké k zahájení cvičebního roku a ke 180. výročí narození Miroslava Tyrše kulturně sportovní odpoledne včetně průvodu s historickými prapory a cvičenci ve sletových úborech. Po dopoledních nácvičných se sokoli ze župy Slovácké, ale také z Brna Řečkovic, Ostravy, Telnice, Bratislavy, Skalice a Vídně sešli za slunného počasí na parkovišti před kulturním domem, odkud průvod pokračoval za doprovodu velkopavlovické dechové hudby přes ulici Čejkovská až do sokolského sportovního areálu. Tam byl program zahájen starostkou místní jednoty Sylvou Novotnou, která také vzpomněla na nedávno zesnulého nejvýznamnějšího člena jednoty bratra Miroslava Šašvatu a přítomní jeho památku uctili minutou ticha. Župní vzdělavatelka vzpomněla 180. výročí od narození Dr. Miroslava Tyrše a také 190. výročí od narození Jindřicha Fügnera. Dvě významné osobnosti, které se podílely na vzniku organizace Sokol. V hlavním programu mohli přítomní zhlédnout pět sletových vystoupení a celkem 150 cvičenců a cvičenek. V České suitě, úvodní skladbě, vystoupily ženy, které vystřídaly děti se skladbou Člověče, nezlob se, dále věrná garda se skladbou Jen pro ten dnešní den, po ní následovala skladba pro muže Chlapáci III, v níž je nutné vyzdvihnout zejména účast dvaadevadesátiletého cvičence z Hodonína, který se v tomto úctyhodném věku zúčastnil i letošního všesokolského sletu v Praze. Program ukončila skladba Kontrasty a Hanácká beseda, která se uskutečnila i bez slováckého krúžku Hrozen. Závěrečný duel mezi muži a ženami ve fotbale se z důvodu nedostatečného zájmu neuskutečnil a následovala volná zábava. Celá akce probíhala ve spolupráci s Městským úřadem Velké Bílovice a za sponzorského přispění firem: Vinařství Radomil Baloun, Vinařství Petr Skoupil, Stanislav Mádl - Váš vinař, Rodinné vinařství Spěvák, Sing wine a Vinařství František a Hana Mádlovi. T. J. Sokol Velké Bílovice Příští uzávěrka bude Své příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na: Městský úřad Velké Bílovice nám. Osvoboditelů 570, Velké Bílovice Příspěvky neprošly jazykovou úpravou. Redakční rada si vyhrazuje právo uveřejnit, zkrátit nebo jinak upravit příspěvky po konzultaci s autorem. Prodejní místa zpravodaje: potraviny Jednota, ul. Svárov potraviny Jednota, ul. Čejkovská potraviny LIMA, nám. Osvoboditelů potraviny Havlíčková, ul. U školky stánek Osičková, ul. Růžová jídelna Poláchová, nám. Osvoboditelů stánek Polláková, ul. Svárov ZPRAVODAJ MĚSTA VELKÉ BÍLOVICE - dvouměsíčník, místo vydání - Velké Bílovice, číslo 5/2012, registrační číslo MK ČR E 11607, vydavatel - Městský úřad Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů 570, PSČ , IČO: , náklad 820 ks, redaktorky: Irena Dojáčková, Veronika Slámová a Lenka Brůčková, grafická úprava: Štěpán Žďárský, tisk Adámek, Břeclav, cena 3,- Kč 19

20 20

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 Obec Hradčovice N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 KEO 7.73a / Uc19s zpracováno: 04.01.2011 Strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování)

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování) Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Celkem z toho Pol Daňové příjmy - Daně 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 2 559 254 Kč ze závislé činnosti 2 420 334 Kč dle zaměstnanců 138

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 PŘÍJMY (v Kč) Daně a poplatky 24 880 587,01 Splátky půjček od obyv., org. 461 700,00 Dotace na volby prezidenta 61 042,00 Dotace na volby do Parlamentu ČR 96 400,00

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi 15.12.2011 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2010!l Údaie o nlnění nřílmů a výdaiů

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015

OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015 0B 1B NÁVRH ROZPOČTU OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015 Příjmy Rozpočet je navržen jako schodkový v paragrafovém znění, schodek bude pokryt z přebytků předešlých let. Příjmy celkem : Výdaje celkem : Rozdíl

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Návrh rozpočtových příjmů 2008

Návrh rozpočtových příjmů 2008 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00 roku 2015 strana: 1 / 16 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky 23036,40 Splátky půjček od obyv., org. 816,80 Dotace ze SR souhrnný dotační vztah 1228,30 Dotace z MPSV na

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4800,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 120,00 4. daň z příjmu

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Rozpočet příjmů Paragraf Položka Název Částka 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 400000,- 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.v.č. 20000,-

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny)

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Sirá konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin Přítomno: 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Omluveni: 0 Ověřovatelé zápisu: Petr Novák

Více