Závěrečný účet obce za rok 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet obce za rok 2005"

Transkript

1 O B E C T R O U B E L I C E Troubelice 352, TROUBELICE; IČ: tel/ fax: , www. troubelice.cz Závěrečný účet obce za rok 2005 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice č. 352, pošta Troubelice IČ: Místní části: Troubelice, Pískov, Lazce, Dědinka Počet obyvatel k 1. lednu 2005: Počet obyvatel k 31. prosinci 2005: ová pošta: Starosta obce: Místostarosta obce: Zastupitelstvo obce: Ondřej PLAČKO Alois OBŠIL 11 ti členné Jmenný seznam členů zastupitelstva obce Troubelice: Plačko Ondřej starosta obce Obšil Alois místostarosta obce Bucherová Hana, MUDr. Bartuněk Josef, Mgr. Karlíčková Blanka Králová Irena Pavlík Zdeněk, Ing. Poštulka Antonín Šenková Hana Trunda Bohumil Vítek Břetislav Počet veřejných zasedání zastupitelstva obce Troubelice v roce 2005: 6 Výbory: finanční; kontrolní Složení výborů v roce 2005: Finanční výbor: Bucherová Hana, MUDr. předsedkyně výboru Pavlík Zdeněk, Ing. Picková Ilona Smrčková Marcela Sehnalíková Jana Kontrolní výbor: Šenková Hana předsedkyně výboru Kunderová Blanka, Mgr. Bartuněk Josef, Mgr. Hrubá Alena Suchá Helena - 1 -

2 Komise: stavební; životního prostředí; sociální; kulturní, vzdělávání a tělovýchovy Složení komisí v roce 2005: Komise stavební: Šmídová Jana předsedkyně komise Lolek Jan, Ing. Brachař Zdeněk, Ing. Zeman Jiří, Ing. Kubáč Miroslav Komise životního prostředí: Nevěřilová Sylva, Ing. předsedkyně komise Dušková Petra Šléška Jan Mánek Petr Vítek Břetislav Komise sociální: Karlíčková Blanka předsedkyně komise Lollková Dana Kořístková Emílie Budařová Ladislava Pospíšilová Jiřina Komise kulturní, vzdělávání a tělovýchovy: Hula Viktor předseda komise Šmídová Petra, Mgr. Hacurová Lenka Melicheríková Renata, Mgr. Kappelová Jitka, Mgr. Pracovníci obce v roce 2005: 3 THP pracovní smlouva 1 THP pracovní smlouva ÚP 1 pracovní smlouva - úklid 1 pracovní smlouva ŠJ vaření pro cizí strávníky na MD 3 pracovní smlouvy údržba l pracovní smlouva provoz ČOV Obec Troubelice se řídí těmito obecně závaznými vyhláškami: 1/95 o dani z nemovitosti 2/95 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 3/98 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení 1/00 o zimní údržbě místních komunikací 2/01 o stanovení systému shromažďování, sběru, přeprav a třídění komunálního odpadu 3/01 o místním poplatku za provoz systému komunálního odpadu 1/03 požární řád obce Troubelice 2/03 podmínky k zabezpečení PO při akcích, kterých se účastní větší počet osob 3/03 o místních poplatcích 4/03 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj zrušení OZV č. 1/98 1/04 o příspěvku na část nákladů na žáky v MŠ zrušení OZV č. 1/97 1/05 změna a doplnění vyhlášky č. 2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přeprav a třídění komunálního odpadu Obec Troubelice je členem: - Svazku obcí mikroregionu Uničovsko, Masarykovo nám. č. 1, UNIČOV Majetek obce Troubelice je pojištěn u České pojišťovny a.s. Olomouc. Audit obce byl proveden dne 8. března 2006 pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje. Výsledek auditu: NEBYLY ZJIŠTĚNY CHYBY A NEDOSTATKY

3 ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2005 Příjmy rozpočtu Název Rozpočet Skutečnost Daňové příjmy: , ,00 Nedaňové příjmy , ,64 Kapitálové příjmy , ,00 Přijaté dotace , ,00 C e l k e m , ,64 Úvěr DPB Troubelice od ČS , ,40 Převod zůstatku roku , ,48 Výdaje rozpočtu Název Rozpočet Skutečnost Běžné výdaje , ,20 Kapitálové výdaje , ,80 C e l k e m , ,00 Splátka úvěru 0,00 0,00-3 -

4 Obec Troubelice, Troubelice 352, IČ: ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2005 Příjmová část rozpočtu PŘÍJEM / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost ,00 99,97 Daň z příjmů fyzických osob samostatná výdělečná činnost ,00 99,34 Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy ,00 88,33 Daň z příjmů právnických osob ,00 99,98 Daň z příjmů právnických osob - za obce ,00 100,00 Daň z přidané hodnoty ,00 99,95 Správní poplatky ,00 98,21 Poplatky za odpady ,00 99,45 Poplatky ze psů ,00 98,44 Poplatek za užívání veřejného prostranství ,00 94,25 Odvody za odnětí půdy ,00 57,60 Investiční dotace od státu ,00 100,00 Daň z nemovitostí ,00 99,99 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí ,00 99,34 Splátka půjček od obyvatel ,20 94,86 Odvod z výtěžku provozování loterií ,00 99,14 Neinvestiční dotace řádné ,00 100,00 Dotace ze státního rozpočtu - VPP ,00 96,97 Dotace od obcí ,00 93,57 Dotace od regionálních orgánů ,00 100,00 Vodné od obyvatel ,00 100,03 Stočné ,30 99,94 MŠ - příspěvky, odprodej majetku ,00 50,00 SOUČET za stranu ,50-4 -

5 Obec Troubelice, Troubelice 352, IČ: ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2005 Příjmová část rozpočtu PŘÍJEM / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Převod z předchozí strany ,50 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 92,84 Kultura ostatní záležitosti ,00 100,00 Záležitosti sdělovacích prostředků ,00 55,50 Kultura ARS BELLA ,00 100,57 Nebytové prostory - pronájem ,00 99,10 Nájem bytů ,00 94,29 Hřbitovní poplatky ,00 99,94 Ostatní služby ,00 89,98 Sběr a svoz komunál.odpadu - prodej popelnic ,00 64,39 Požární ochrana - příspěvek ,00 99,75 Místní samospráva ,00 78,88 Příjmy z úroků - účty ,94 99,68 Příjmy z úroků půjčky z FRB ,20 101,16 Úvěr DPB Troubelice ,40 99,27 Zůstatek roku ,48 99,99 PŘÍJMY CELKEM V KČ , , ,52 99,33-5 -

6 Obec Troubelice, Troubelice 352, IČ: ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2005 Výdajová část rozpočtu VÝDAJ / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Chodníky ,00 91,50 Komunikace ,10 88,12 Dopravní obslužnost území ,00 96,92 Pitná voda ,29 79,03 Odvod a čištění odpadních vod ,45 80,25 Mateřská škola ,00 100,00 Základní škola ,80 99,96 Knihovny ,00 90,83 Rozhlas a televize ,00 89,87 Sdělovací prostředky - zpravodaj ,40 51,79 Kultura kronika ,00 81,00 ARS BELLA ,40 85,24 Ostatní záležitosti kultury - SPOZ ,10 40,37 Tělovýchovná činnost ,00 96,15 Sportovní zařízení v majetku obce ,69 68,18 Zachování a obnova kulturních památek ,00 100,00 Dotace zdravotnickým zařízením ,00 96,00 Půjčky obyvatelstvu ,30 23,78 Bytové hospodářství ,27 97,71 Veřejné osvětlení ,75 94,51 Hřbitovy ,63 52,96 Ostatní služby ,30 99,89 Sběr a svoz nebezpečného odpadu ,80 98,83 Sběr a svoz odpadu ,00 97,82 Péče o vzhled obce ,60 60,59 SOUČET za stranu ,88-6 -

7 Obec Troubelice, Troubelice 352, IČ: ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2005 Výdajová část rozpočtu VÝDAJ / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Převod z předchozí strany ,88 Nebytové prostory ,62 73,58 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí ,00 80,88 Územní plánování ,00 100,00 Sociální dávky ,00 100,00 Požární ochrana ,96 88,03 Obecní zastupitelstvo ,40 91,17 Správa ,14 99,94 Poplatky za vedení účtů peněžních ústavů ,30 15,34 Pojištění ,00 89,50 Daň z příjmů právnických osob za obec ,00 100,00 Vratky do státního rozpočtu ,70 98,23 Ostatní - rezerva CELKEM VÝDAJ V KČ ,00 88,08 ZŮSTATKY ÚČTŮ U PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ k 31. PROSINCI 2004 ÚČET ČÍSLO Kladný zůstatek Záporný zůstatek / běžný /ČS,a.s/ ,19 0, / běžný /ČSOB-pošt.spořitelna/ ,82 0, / FRB, běžný /ČSOB-pošt. sp/ ,51 0, / úvěrový /ČS,a.s/ 0, ,40 STAV CELKEM V KČ , ,40-7 -

8 Komentář k výdajové části rozpočtu Silnice Rozpočet ,00 Kč byl posílen na 296 tis. Kč. Největší částku tvořil výdaj na nákup souboru dopravního značení v obci ,-- Kč. Dále údržba místních komunikací a zimní údržba místních komunikací. Záležitosti pozemních komunikací chodníky Rozpočet ,00 Kč byl upraven na 588 tis. Kč. Největší částka byla vyčerpána na chodník směr Dům podporovaného bydlení v Troubelicích / ,00 Kč/. Obslužnost území Rozpočet ,00 Kč, čerpání ,00 Kč pro autobusovou dopravu Olomouc a Šumperk. Pitná voda Rozpočet ,00 Kč byl čerpán částkou ,29 Kč za vodu ze zdroje Vystříbro, za odměnu vyplacenou za odečty vodoměrů, za rozbory pitné vody. Odvádění a čištění odpadních vod Rozpočet ,00 Kč, čerpání ,45 Kč - za plat pracovníka na ČOV, odvody z mezd, za metodické řízení a kontrolu provozu ČOV, za el. energii na ČOV a přečerpávací stanici, za rozbor odpadních vod, za drobné opravy a deratizaci kanalizační sítě, za poplatky za znečištění, nákup kalového čerpadla, čištění kanalizace, správní poplatky inž. sítě RD za Štoksovým. Mateřská škola Rozpočet ,00 Kč, posílen o výtěžek z obecního plesu na ,-- Kč,čerpáno ,00 Kč jako příspěvek vlastní příspěvkové organizaci. Základní škola Rozpočet ,00 Kč byl posílen o výtěžek z obecního plesu na ,00 Kč, čerpáno bylo ,80 Kč jako příspěvek vlastní příspěvkové organizaci. Knihovny Rozpočet ,00 Kč, čerpáno bylo ,00 Kč na odměny knihovníkům včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Okresní knihovně v Olomouci byl zaslán příspěvek na nákup nových knih, bylo uhrazeno předplatné novin a časopisů. Kultura-kronika Rozpočet byl 8 000,00 Kč, čerpání ve výši 6 480,00 Kč za odměnu kronikáře včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Zachování a obnova kulturních památek Rozpočet ,00 vyčerpán na restaurátorské práce na kapli v Pískově. ARS BELLA Rozpočet ,00 Kč byl čerpán částkou ,40 Kč. Výdaje souvisely především se zajištěním kulturní činnosti pořádání koncertů v obci, občerstvení, květiny, ladění pianina, doprava na koncerty, vstupné na vánoční koncert

9 Ostatní záležitosti v kultuře (SPOZ) Rozpočet ,00 Kč byl upraven na ,00 Kč. Čerpáno bylo ,10 Kč za dárkové balíčky jubilantům, náklady obecního plesu, dary do tombol na dětský den, na Den učitelů, výlohy spojené se Dnem seniorů, květiny na Den osvobození, za propagační předměty, výdaje včetně peněžních darů spojené s vítáním občánků, koncem školního roku, s adventem. Tělovýchova Rozpočet ,00 Kč byl čerpán částkou ,00 Kč na příspěvky pro sportovní organizace a sdružení v obci. Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet ,00 Kč byl čerpán částkou ,69 Kč za spotřebu vody, el. energie, nákup fotbalových branek, materiál na upevnění volejbalových souprav. Rozhlas a televize Rozpočet ,00 Kč, upraven na ,00 Kč. Čerpáno bylo ,00 Kč na částečnou úhradu faktury za bezdrátový rozhlas /zbývá doplatit ,00 Kč/. Sdělovací prostředky zpravodaj Rozpočet ,00 Kč čerpán částkou ,40 Kč za nákup papíru na zpravodaj obce a za výplatu odměny při roznášení zpravodaje. Dotace zdravotnickým zařízením Rozpočet ,00 Kč, čerpáno bylo ,00 Kč jako příspěvek pro Charitu Uničov, stacionář Jasněnka, Rosku Přerov. Individuální bytová výstavba Rozpočet ,00 Kč.Čerpáno ,30 Kč dočerpání půjček z FRB schválených v roce V roce 2005 se půjčky z FRB neposkytovaly. Bytové hospodářství Rozpočet ,00 Kč, posílen na ,00 Kč. Čerpáno bylo ,27 Kč za projekty na byty na DS v Troubelicích, za energie v bytech nebo společných prostorách. Největší částka byla na dokončení DPB v Troubelicích. Nebytové hospodářství Rozpočet ,00 Kč byl čerpán částkou ,62 Kč za spotřebu vody, plynu, el. energie, revize hasicích přístrojů, vyúčtování služeb lékařům, pojištění budovy, oprava WC. Veřejné osvětlení Rozpočet ,00 Kč, čerpání ,75 Kč za spotřebu el. energie, opravy a udržování veřejného osvětlení ve všech obcích. Za rekonstrukci veřejného osvětlení v Troubelicích byla proinvestována částka ,00 Kč. Hřbitovy Rozpočet ,00 Kč čerpání bylo ,63 Kč za spotřebu el. energie v Lazcích, za vývoz odpadu ze hřbitovů, za vodu a drobné opravy. Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Rozpočet ,00 Kč, čerpáno ,00 Kč za projekty k 21 RD za Štoksovým

10 Územní plánování Rozpočet ,00 Kč čerpán částkou ,00 Kč - analytické podklady pro Město Uničov. Ostatní služby Rozpočet ,00 Kč byl upraven na ,00 Kč. Čerpání bylo ve výši ,30 Kč za platy pracovníků údržby a VPP včetně odvodů, oprava a provoz multikáry, znalecké posudky na pozemky, právní služby spojené s prodejem a nákupem pozemků, stodoly, nákup nářadí na vybavení dílny, nájem garáže. Nebezpečný odpad Rozpočet ,00 Kč čerpán částkou ,80 Kč za sběr a svoz nebezpečného odpadu. Sběr a svoz odpadů Rozpočet ,00 Kč upraven na ,00 Kč, čerpán částkou ,00 Kč za nákup popelnic, za vývoz a uložení odpadů. Péče o vzhled obce Rozpočet ,60 Kč byl upraven na ,00 Kč a čerpán částkou ,60 Kč za opravy sekaček, nákup pohonných hmot do sekaček, výplata odměn, ošetření stromů, náhradní díly na traktorek, výsadba veřejné zeleně, vybudování vývěsní tabule v Pískově. Sociální dávky Rozpočet 6 000,00 Kč, čerpáno 6 000,00 Kč na příspěvek na individuální dopravu dle předpisů o sociálních dávkách. Požární ochrana Rozpočet ,00 Kč upraven na ,00 Kč, čerpáno ,96 Kč na refundace mezd, nákup oděvů, vysílaček, materiálu, el. energie, pohonných hmot, popl. za telefon, pojištění majetku, tech.prohlídky vozidel, školení, programové vybaení, cestovné a generální oprava vodu T 148 CAS 32 cisterna. Obecní zastupitelstvo Rozpočet ,00 Kč, čerpáno bylo ,40 Kč za odměny členů obecního zastupitelstva včetně odvodů, odměny předsedům komisí, za školení, občerstvení. Místní samospráva Rozpočet ,00 Kč byl upraven na ,00 Kč. Čerpán byl částkou ,14 Kč na platy pracovníků obce Troubelice včetně odvodů, za povinné pojistné, pojištění majetku a odpovědnost, za předplatné novin, náklady na topení, el. energii, vodu, revize výtahu, softwarové služby, tiskopisy, telefonní poplatky, výdaje sociálního fondu, revize hasicích přístrojů, občerstvení, nákup programového vybavení, oprava vozu Fabia, pojištění vozu Fabia, poplatek za ostrahu objektu,nákup drobného majetku regály do archívu, monitor, nábytek do kanceláře, Úroky, poplatky Rozpočet ,00 Kč, čerpáno ,30 Kč za poplatky za vedení účtu a za úroky z úvěru. Pojištění Rozpočet ,00 Kč čerpáno ,00 Kč za pojištění budov MŠ, ZŠ a ŠJ. Daň z příjmu za obce Rozpočet byl ,00 Kč, upraven na ,00 Kč. Stejná částka byla vyčerpána byl proveden účetní přesun daň právnických osob za obec

11 Finanční vypořádání minulých let Rozpočet 70 00,00 Kč odvedeno ,70 volby rok Ostatní činnost rezerva Rozpočet ,00 byl upraven na ,00 Kč. Nebylo čerpáno. Přehled dotací obce v roce 2005 KÚOK dotace kaple Pískov Úřad práce na VPP Hasičský záchranný sbor okr. Olomouc KÚOK dotace PO auto, radiostanice Dotace od obcí Dotace z MMR ČR dům podporovaného bydlení ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Závazky obce Troubelice Fond rozvoje bydlení: V roce 1998 byla obci poskytnuta návratná půjčka z MMR ČR /Fond rozvoje bydlení/ ve výši ,00 Kč, která je splatná v roce Úvěr na dokončení Domu podporovaného bydlení v Troubelicích: V roce 2005 obec Troubelice vyřídila úvěr ve výši ,00 Kč, k bylo vyčerpáno ,40 Kč. Došlé faktury: celkový závazek k : ,26 Kč. Pohledávky obce Troubelice Pronájem zdravotního střediska Nájem bytu Poplatky za odpady Nájem nebytových prostor Vydané faktury Vodné od obyvatel Hřbitovní poplatky Stočné od obyvatel Celkem 150,00 Kč ,00Kč 2 700,00 Kč ,00 Kč 3 478,00 Kč 8 899,00 Kč 1 337,00 Kč 2 857,00 Kč ,00 Kč Fond rozvoje bydlení: Půjčky byly poskytnuty dle OZV č. 3/98. V roce 2005 nebyla poskytnuta žádná půjčka z Fondu rozvoje bydlení. Pohledávka nesplacených půjček činí ,80 Kč

12 Investiční akce v roce 2005 Příprava výst.rd v lokalitě za Štoksovým Soubor dopravního značení v obci Oprava kaple v Pískově Dům podporovaného bydlení Troubelice Chodník k DPB Troubelice Bezdrátový rozhlas a varovný systém Rekonstrukce VO Pískov, Troubelice Oprava vozu T 148 CAS 32 Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč Rozvaha obce k 31. prosinci 2005 AKTIVA Nehmotný majetek ,60 Kč Pozemky ,60 Kč Stavby ,78 Kč Samostatné movité věci a soubory ,10 Kč Drobný dlouhodobý drobný majetek ,34 Kč Rozestavěný majetek ,50 Kč Cenné papíry ,00 Kč Oběžná aktiva ,32 Kč Aktiva celkem ,24 Kč PASIVA Vlastní zdroje krytí aktiv Cizí zdroje krytí aktiv Pasiva celkem ,58 Kč ,66 Kč ,24 Kč Majetek obce je veden v počítačovém zpracování inventurních soupisů. Sociální fond obce Troubelice Příjmy / v Kč / Rozpočet Skutečnost k Zůstatek roku , ,00 Jednotný příděl 1 % z mezd , ,00 Splátky půjček 3 300, ,00 C e l k e m , ,00 Výdaje / v Kč / Rozpočet Skutečnost k Příspěvek na stravování , ,00 Přísp.na rekreaci a zájezdy , ,00 Odměny a dary jubilantům , ,00 Návratné bezúročné půjčky ,00 0,00 Ošatné , ,00 Přísp.na vitamíny 4 000, ,00 C e l k e m , ,

13 Příspěvky a dotace poskytnuté obcí Troubelice v roce 2005 Mikroregion Uničovsko TJ Sokol Troubelice Milan Běhůnek Orelská jednota Troubelice Stáj Kerberos Troubelice Side Racing Team Rozehnal Dům dětí a mládeže Uničov SRPŠ při ZŠ Troubelice Roska Přerov Jasněnka Uničov Charita Uničov C e l k e m : ,00 Kč ,00 Kč 5 000,00 Kč ,00 Kč 5 000,00 Kč ,00 Kč 2 000,00 Kč ,00 Kč 3 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Finanční vypořádání PO schváleno na 26. zasedání zastupitelstva obce Troubelice usnesením č. 766/25 a 767/25 dne 22. února Základní škola Troubelice: výsledek hospodaření: -215,89 Kč Částka bude dokryta z rozpočtu příspěvkové organizace roku Mateřská škola Troubelice: výsledek hospodaření: ,-- Kč. Částka bude převedena do rezervního fondu na rok Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny u ředitelů příspěvkových organizací. Zákonem předepsané kontroly a zprávy z těchto kontrol jsou uloženy u zřizovatele příspěvkových organizací. V Troubelicích 26. dubna 2006 Ondřej PLAČKO starosta Vypracoval: Jarmila BARTUŇKOVÁ Zveřejněno na úřední desce dne: 5. května 2006 Sejmuto z úřední desky:

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2006

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2006 O B E C T R O U B E L I C E Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE; IČ: 00299570 tel/ fax: 585 032 108, e-mail: troubelice@troubelice.cz, www. troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2006 Údaje

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2009

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2009 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2009 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2007

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2007 O B E C T R O U B E L I C E Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE; IČ: 00299570 tel/ fax: 585 032 108, e-mail: troubelice@troubelice.cz, www. troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2007 Údaje

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2012

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2012 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel. +420 585 032 108 fax: +420 585 032 001 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2012 ČÁST A: Závěrečný účet obce

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2013

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2013 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel. +420 585 032 108 fax: +420 585 032 001 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2013 ČÁST A: Závěrečný účet obce

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2014

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2014 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel. +420 585 032 108 fax: +420 585 032 001 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2014 ČÁST A: Závěrečný účet obce

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Rozpočet obce Ledce pro rok 2013

Rozpočet obce Ledce pro rok 2013 Rozpočet obce Ledce pro rok 2013 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Třída 5 - Provozní výdaje celkem Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2014

Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Základní běžný účet Příjmy : rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 750 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti 77 000,00 1113 Daň z příjmů FO z

Více

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000 Schválený rozpočet na rok Org. Odd. Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a fčních pož 7 500,000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 200,000 1113 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK 2010 - návrh Údaje o obci: Adresa: Obec Vrchoslavice Vrchoslavice 100 798 27 Němčice nad Hanou Telefonické spojení: Obecní úřad 582 386 081 FAX 582 386 836 e-mailová

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2010

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2010 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2010 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2010 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2010 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Projednáno a schváleno na obecním zastupitelstvu dne: Datum vyvěšení: Sejmuto: Rozpočet 2015

Projednáno a schváleno na obecním zastupitelstvu dne: Datum vyvěšení: Sejmuto: Rozpočet 2015 Obec: BOREČ Věc: ROZPOČET Na rok: 2015 Projednáno a schváleno na obecním zastupitelstvu dne: 18.12.2014 Rozpočet vypracoval: účetní: starosta obce: místostarosta: Ludmila Řezáčová Ladislav Pakosta Lukáš

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol.

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol. ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf 1012 - Pozemky 3315 - Muzejní a vlast. spol. 1019 - Včelaři 3319 Kultura 1032 - Lesní hospodářství 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 1037 - Myslivci 3341 - Rozhlas a televize

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Datum vyvěšení: Sejmuto: Rozpočet 2016

Datum vyvěšení: Sejmuto: Rozpočet 2016 Obec: BOREČ Věc: Návrh ROZPOČTU Na rok: 2017 Projednáno a schváleno na obecním zastupitelstvu dne: 2.11.201 Rozpočet vypracoval: účetní: starosta obce: místostarosta: Renata Pulcová Ladislav Pakosta Lukáš

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015 (v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle 17, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Organizace: Obec Heřmanice

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2012 Květen 2013 Vypracoval: Jan Kadlec vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010

OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC KELNÍKY, Kelníky 1, 763 07

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2016

Návrh rozpočtu obce pro rok 2016 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2016 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 23 594 770,00 Kč B Rozpočtové výdaje 23 594 770,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 PŘÍJMY

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS ČÁSTKA 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 400 000,00 Kč 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 40 000,00 Kč 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 600.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY VÝDAJE 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1012 Podnikání v zemědělství a potravinářství 2131 příjmy z pronájmu pozemků 57 1014 Ozdravování hosp.zvířat... 5169 nákup

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Rozpočet příjmů Paragraf Položka Název Částka 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 400000,- 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.v.č. 20000,-

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

OBEC JESENÍK NAD ODROU. Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013

OBEC JESENÍK NAD ODROU. Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013 Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013 Položka Název Částka v Kč 5222 TJ Slavoj Jeseník nad Odrou 60 000,00 5223 Římskokatolická farnost Jeseník nad Odrou 50 000,00

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh Rozpočet obce Tchořovice na rok 2017 - příjmy () - návrh Par POL druh příjmů příjmy 2017 Daňové a nedaňové příjmy 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. požitků 510 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 360 000 0 1112 Daň z

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Návrh rozpočtu na fiskální rok 2017 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Rozpočet obce Krásná Hora 2013

Rozpočet obce Krásná Hora 2013 Rozpočet obce Krásná Hora 2013 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu : Vyvěšeno dne: 28.2.2013 Sejmuto dne: 25.3.2013 Schváleno v ZO: 25.3.2013 1 Příjmy Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 Příjmy: OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ Rozpočet schválen zastupitelstvem dne: Starosta obce (podpis,razítko): OdPa ÚZ NZD ORG Položka Text Rozpočet 2017

Více

Závěrečný účet obce Onomyšl za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet obce Onomyšl za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet obce Onomyšl za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Přílohy : 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK ZÁVěRKč fi ~ UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK 21011 1 2011 Hospodaření Obce Malotice Závěrečný účet obce Obsah: 1) Zpráva o hospodaření obce Malotice za rok 2011 2) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Více

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč v tis. Kč 1. Druhové členění - podíl na rozpočtovém určení daní, nárokové transfery Příjmy výdaje paragraf položka Příjmy 2014

Více

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY 1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více