Závěrečný účet obce za rok 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet obce za rok 2005"

Transkript

1 O B E C T R O U B E L I C E Troubelice 352, TROUBELICE; IČ: tel/ fax: , www. troubelice.cz Závěrečný účet obce za rok 2005 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice č. 352, pošta Troubelice IČ: Místní části: Troubelice, Pískov, Lazce, Dědinka Počet obyvatel k 1. lednu 2005: Počet obyvatel k 31. prosinci 2005: ová pošta: Starosta obce: Místostarosta obce: Zastupitelstvo obce: Ondřej PLAČKO Alois OBŠIL 11 ti členné Jmenný seznam členů zastupitelstva obce Troubelice: Plačko Ondřej starosta obce Obšil Alois místostarosta obce Bucherová Hana, MUDr. Bartuněk Josef, Mgr. Karlíčková Blanka Králová Irena Pavlík Zdeněk, Ing. Poštulka Antonín Šenková Hana Trunda Bohumil Vítek Břetislav Počet veřejných zasedání zastupitelstva obce Troubelice v roce 2005: 6 Výbory: finanční; kontrolní Složení výborů v roce 2005: Finanční výbor: Bucherová Hana, MUDr. předsedkyně výboru Pavlík Zdeněk, Ing. Picková Ilona Smrčková Marcela Sehnalíková Jana Kontrolní výbor: Šenková Hana předsedkyně výboru Kunderová Blanka, Mgr. Bartuněk Josef, Mgr. Hrubá Alena Suchá Helena - 1 -

2 Komise: stavební; životního prostředí; sociální; kulturní, vzdělávání a tělovýchovy Složení komisí v roce 2005: Komise stavební: Šmídová Jana předsedkyně komise Lolek Jan, Ing. Brachař Zdeněk, Ing. Zeman Jiří, Ing. Kubáč Miroslav Komise životního prostředí: Nevěřilová Sylva, Ing. předsedkyně komise Dušková Petra Šléška Jan Mánek Petr Vítek Břetislav Komise sociální: Karlíčková Blanka předsedkyně komise Lollková Dana Kořístková Emílie Budařová Ladislava Pospíšilová Jiřina Komise kulturní, vzdělávání a tělovýchovy: Hula Viktor předseda komise Šmídová Petra, Mgr. Hacurová Lenka Melicheríková Renata, Mgr. Kappelová Jitka, Mgr. Pracovníci obce v roce 2005: 3 THP pracovní smlouva 1 THP pracovní smlouva ÚP 1 pracovní smlouva - úklid 1 pracovní smlouva ŠJ vaření pro cizí strávníky na MD 3 pracovní smlouvy údržba l pracovní smlouva provoz ČOV Obec Troubelice se řídí těmito obecně závaznými vyhláškami: 1/95 o dani z nemovitosti 2/95 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 3/98 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení 1/00 o zimní údržbě místních komunikací 2/01 o stanovení systému shromažďování, sběru, přeprav a třídění komunálního odpadu 3/01 o místním poplatku za provoz systému komunálního odpadu 1/03 požární řád obce Troubelice 2/03 podmínky k zabezpečení PO při akcích, kterých se účastní větší počet osob 3/03 o místních poplatcích 4/03 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj zrušení OZV č. 1/98 1/04 o příspěvku na část nákladů na žáky v MŠ zrušení OZV č. 1/97 1/05 změna a doplnění vyhlášky č. 2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přeprav a třídění komunálního odpadu Obec Troubelice je členem: - Svazku obcí mikroregionu Uničovsko, Masarykovo nám. č. 1, UNIČOV Majetek obce Troubelice je pojištěn u České pojišťovny a.s. Olomouc. Audit obce byl proveden dne 8. března 2006 pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje. Výsledek auditu: NEBYLY ZJIŠTĚNY CHYBY A NEDOSTATKY

3 ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2005 Příjmy rozpočtu Název Rozpočet Skutečnost Daňové příjmy: , ,00 Nedaňové příjmy , ,64 Kapitálové příjmy , ,00 Přijaté dotace , ,00 C e l k e m , ,64 Úvěr DPB Troubelice od ČS , ,40 Převod zůstatku roku , ,48 Výdaje rozpočtu Název Rozpočet Skutečnost Běžné výdaje , ,20 Kapitálové výdaje , ,80 C e l k e m , ,00 Splátka úvěru 0,00 0,00-3 -

4 Obec Troubelice, Troubelice 352, IČ: ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2005 Příjmová část rozpočtu PŘÍJEM / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost ,00 99,97 Daň z příjmů fyzických osob samostatná výdělečná činnost ,00 99,34 Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy ,00 88,33 Daň z příjmů právnických osob ,00 99,98 Daň z příjmů právnických osob - za obce ,00 100,00 Daň z přidané hodnoty ,00 99,95 Správní poplatky ,00 98,21 Poplatky za odpady ,00 99,45 Poplatky ze psů ,00 98,44 Poplatek za užívání veřejného prostranství ,00 94,25 Odvody za odnětí půdy ,00 57,60 Investiční dotace od státu ,00 100,00 Daň z nemovitostí ,00 99,99 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí ,00 99,34 Splátka půjček od obyvatel ,20 94,86 Odvod z výtěžku provozování loterií ,00 99,14 Neinvestiční dotace řádné ,00 100,00 Dotace ze státního rozpočtu - VPP ,00 96,97 Dotace od obcí ,00 93,57 Dotace od regionálních orgánů ,00 100,00 Vodné od obyvatel ,00 100,03 Stočné ,30 99,94 MŠ - příspěvky, odprodej majetku ,00 50,00 SOUČET za stranu ,50-4 -

5 Obec Troubelice, Troubelice 352, IČ: ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2005 Příjmová část rozpočtu PŘÍJEM / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Převod z předchozí strany ,50 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 92,84 Kultura ostatní záležitosti ,00 100,00 Záležitosti sdělovacích prostředků ,00 55,50 Kultura ARS BELLA ,00 100,57 Nebytové prostory - pronájem ,00 99,10 Nájem bytů ,00 94,29 Hřbitovní poplatky ,00 99,94 Ostatní služby ,00 89,98 Sběr a svoz komunál.odpadu - prodej popelnic ,00 64,39 Požární ochrana - příspěvek ,00 99,75 Místní samospráva ,00 78,88 Příjmy z úroků - účty ,94 99,68 Příjmy z úroků půjčky z FRB ,20 101,16 Úvěr DPB Troubelice ,40 99,27 Zůstatek roku ,48 99,99 PŘÍJMY CELKEM V KČ , , ,52 99,33-5 -

6 Obec Troubelice, Troubelice 352, IČ: ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2005 Výdajová část rozpočtu VÝDAJ / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Chodníky ,00 91,50 Komunikace ,10 88,12 Dopravní obslužnost území ,00 96,92 Pitná voda ,29 79,03 Odvod a čištění odpadních vod ,45 80,25 Mateřská škola ,00 100,00 Základní škola ,80 99,96 Knihovny ,00 90,83 Rozhlas a televize ,00 89,87 Sdělovací prostředky - zpravodaj ,40 51,79 Kultura kronika ,00 81,00 ARS BELLA ,40 85,24 Ostatní záležitosti kultury - SPOZ ,10 40,37 Tělovýchovná činnost ,00 96,15 Sportovní zařízení v majetku obce ,69 68,18 Zachování a obnova kulturních památek ,00 100,00 Dotace zdravotnickým zařízením ,00 96,00 Půjčky obyvatelstvu ,30 23,78 Bytové hospodářství ,27 97,71 Veřejné osvětlení ,75 94,51 Hřbitovy ,63 52,96 Ostatní služby ,30 99,89 Sběr a svoz nebezpečného odpadu ,80 98,83 Sběr a svoz odpadu ,00 97,82 Péče o vzhled obce ,60 60,59 SOUČET za stranu ,88-6 -

7 Obec Troubelice, Troubelice 352, IČ: ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2005 Výdajová část rozpočtu VÝDAJ / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Převod z předchozí strany ,88 Nebytové prostory ,62 73,58 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí ,00 80,88 Územní plánování ,00 100,00 Sociální dávky ,00 100,00 Požární ochrana ,96 88,03 Obecní zastupitelstvo ,40 91,17 Správa ,14 99,94 Poplatky za vedení účtů peněžních ústavů ,30 15,34 Pojištění ,00 89,50 Daň z příjmů právnických osob za obec ,00 100,00 Vratky do státního rozpočtu ,70 98,23 Ostatní - rezerva CELKEM VÝDAJ V KČ ,00 88,08 ZŮSTATKY ÚČTŮ U PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ k 31. PROSINCI 2004 ÚČET ČÍSLO Kladný zůstatek Záporný zůstatek / běžný /ČS,a.s/ ,19 0, / běžný /ČSOB-pošt.spořitelna/ ,82 0, / FRB, běžný /ČSOB-pošt. sp/ ,51 0, / úvěrový /ČS,a.s/ 0, ,40 STAV CELKEM V KČ , ,40-7 -

8 Komentář k výdajové části rozpočtu Silnice Rozpočet ,00 Kč byl posílen na 296 tis. Kč. Největší částku tvořil výdaj na nákup souboru dopravního značení v obci ,-- Kč. Dále údržba místních komunikací a zimní údržba místních komunikací. Záležitosti pozemních komunikací chodníky Rozpočet ,00 Kč byl upraven na 588 tis. Kč. Největší částka byla vyčerpána na chodník směr Dům podporovaného bydlení v Troubelicích / ,00 Kč/. Obslužnost území Rozpočet ,00 Kč, čerpání ,00 Kč pro autobusovou dopravu Olomouc a Šumperk. Pitná voda Rozpočet ,00 Kč byl čerpán částkou ,29 Kč za vodu ze zdroje Vystříbro, za odměnu vyplacenou za odečty vodoměrů, za rozbory pitné vody. Odvádění a čištění odpadních vod Rozpočet ,00 Kč, čerpání ,45 Kč - za plat pracovníka na ČOV, odvody z mezd, za metodické řízení a kontrolu provozu ČOV, za el. energii na ČOV a přečerpávací stanici, za rozbor odpadních vod, za drobné opravy a deratizaci kanalizační sítě, za poplatky za znečištění, nákup kalového čerpadla, čištění kanalizace, správní poplatky inž. sítě RD za Štoksovým. Mateřská škola Rozpočet ,00 Kč, posílen o výtěžek z obecního plesu na ,-- Kč,čerpáno ,00 Kč jako příspěvek vlastní příspěvkové organizaci. Základní škola Rozpočet ,00 Kč byl posílen o výtěžek z obecního plesu na ,00 Kč, čerpáno bylo ,80 Kč jako příspěvek vlastní příspěvkové organizaci. Knihovny Rozpočet ,00 Kč, čerpáno bylo ,00 Kč na odměny knihovníkům včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Okresní knihovně v Olomouci byl zaslán příspěvek na nákup nových knih, bylo uhrazeno předplatné novin a časopisů. Kultura-kronika Rozpočet byl 8 000,00 Kč, čerpání ve výši 6 480,00 Kč za odměnu kronikáře včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Zachování a obnova kulturních památek Rozpočet ,00 vyčerpán na restaurátorské práce na kapli v Pískově. ARS BELLA Rozpočet ,00 Kč byl čerpán částkou ,40 Kč. Výdaje souvisely především se zajištěním kulturní činnosti pořádání koncertů v obci, občerstvení, květiny, ladění pianina, doprava na koncerty, vstupné na vánoční koncert

9 Ostatní záležitosti v kultuře (SPOZ) Rozpočet ,00 Kč byl upraven na ,00 Kč. Čerpáno bylo ,10 Kč za dárkové balíčky jubilantům, náklady obecního plesu, dary do tombol na dětský den, na Den učitelů, výlohy spojené se Dnem seniorů, květiny na Den osvobození, za propagační předměty, výdaje včetně peněžních darů spojené s vítáním občánků, koncem školního roku, s adventem. Tělovýchova Rozpočet ,00 Kč byl čerpán částkou ,00 Kč na příspěvky pro sportovní organizace a sdružení v obci. Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet ,00 Kč byl čerpán částkou ,69 Kč za spotřebu vody, el. energie, nákup fotbalových branek, materiál na upevnění volejbalových souprav. Rozhlas a televize Rozpočet ,00 Kč, upraven na ,00 Kč. Čerpáno bylo ,00 Kč na částečnou úhradu faktury za bezdrátový rozhlas /zbývá doplatit ,00 Kč/. Sdělovací prostředky zpravodaj Rozpočet ,00 Kč čerpán částkou ,40 Kč za nákup papíru na zpravodaj obce a za výplatu odměny při roznášení zpravodaje. Dotace zdravotnickým zařízením Rozpočet ,00 Kč, čerpáno bylo ,00 Kč jako příspěvek pro Charitu Uničov, stacionář Jasněnka, Rosku Přerov. Individuální bytová výstavba Rozpočet ,00 Kč.Čerpáno ,30 Kč dočerpání půjček z FRB schválených v roce V roce 2005 se půjčky z FRB neposkytovaly. Bytové hospodářství Rozpočet ,00 Kč, posílen na ,00 Kč. Čerpáno bylo ,27 Kč za projekty na byty na DS v Troubelicích, za energie v bytech nebo společných prostorách. Největší částka byla na dokončení DPB v Troubelicích. Nebytové hospodářství Rozpočet ,00 Kč byl čerpán částkou ,62 Kč za spotřebu vody, plynu, el. energie, revize hasicích přístrojů, vyúčtování služeb lékařům, pojištění budovy, oprava WC. Veřejné osvětlení Rozpočet ,00 Kč, čerpání ,75 Kč za spotřebu el. energie, opravy a udržování veřejného osvětlení ve všech obcích. Za rekonstrukci veřejného osvětlení v Troubelicích byla proinvestována částka ,00 Kč. Hřbitovy Rozpočet ,00 Kč čerpání bylo ,63 Kč za spotřebu el. energie v Lazcích, za vývoz odpadu ze hřbitovů, za vodu a drobné opravy. Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Rozpočet ,00 Kč, čerpáno ,00 Kč za projekty k 21 RD za Štoksovým

10 Územní plánování Rozpočet ,00 Kč čerpán částkou ,00 Kč - analytické podklady pro Město Uničov. Ostatní služby Rozpočet ,00 Kč byl upraven na ,00 Kč. Čerpání bylo ve výši ,30 Kč za platy pracovníků údržby a VPP včetně odvodů, oprava a provoz multikáry, znalecké posudky na pozemky, právní služby spojené s prodejem a nákupem pozemků, stodoly, nákup nářadí na vybavení dílny, nájem garáže. Nebezpečný odpad Rozpočet ,00 Kč čerpán částkou ,80 Kč za sběr a svoz nebezpečného odpadu. Sběr a svoz odpadů Rozpočet ,00 Kč upraven na ,00 Kč, čerpán částkou ,00 Kč za nákup popelnic, za vývoz a uložení odpadů. Péče o vzhled obce Rozpočet ,60 Kč byl upraven na ,00 Kč a čerpán částkou ,60 Kč za opravy sekaček, nákup pohonných hmot do sekaček, výplata odměn, ošetření stromů, náhradní díly na traktorek, výsadba veřejné zeleně, vybudování vývěsní tabule v Pískově. Sociální dávky Rozpočet 6 000,00 Kč, čerpáno 6 000,00 Kč na příspěvek na individuální dopravu dle předpisů o sociálních dávkách. Požární ochrana Rozpočet ,00 Kč upraven na ,00 Kč, čerpáno ,96 Kč na refundace mezd, nákup oděvů, vysílaček, materiálu, el. energie, pohonných hmot, popl. za telefon, pojištění majetku, tech.prohlídky vozidel, školení, programové vybaení, cestovné a generální oprava vodu T 148 CAS 32 cisterna. Obecní zastupitelstvo Rozpočet ,00 Kč, čerpáno bylo ,40 Kč za odměny členů obecního zastupitelstva včetně odvodů, odměny předsedům komisí, za školení, občerstvení. Místní samospráva Rozpočet ,00 Kč byl upraven na ,00 Kč. Čerpán byl částkou ,14 Kč na platy pracovníků obce Troubelice včetně odvodů, za povinné pojistné, pojištění majetku a odpovědnost, za předplatné novin, náklady na topení, el. energii, vodu, revize výtahu, softwarové služby, tiskopisy, telefonní poplatky, výdaje sociálního fondu, revize hasicích přístrojů, občerstvení, nákup programového vybavení, oprava vozu Fabia, pojištění vozu Fabia, poplatek za ostrahu objektu,nákup drobného majetku regály do archívu, monitor, nábytek do kanceláře, Úroky, poplatky Rozpočet ,00 Kč, čerpáno ,30 Kč za poplatky za vedení účtu a za úroky z úvěru. Pojištění Rozpočet ,00 Kč čerpáno ,00 Kč za pojištění budov MŠ, ZŠ a ŠJ. Daň z příjmu za obce Rozpočet byl ,00 Kč, upraven na ,00 Kč. Stejná částka byla vyčerpána byl proveden účetní přesun daň právnických osob za obec

11 Finanční vypořádání minulých let Rozpočet 70 00,00 Kč odvedeno ,70 volby rok Ostatní činnost rezerva Rozpočet ,00 byl upraven na ,00 Kč. Nebylo čerpáno. Přehled dotací obce v roce 2005 KÚOK dotace kaple Pískov Úřad práce na VPP Hasičský záchranný sbor okr. Olomouc KÚOK dotace PO auto, radiostanice Dotace od obcí Dotace z MMR ČR dům podporovaného bydlení ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Závazky obce Troubelice Fond rozvoje bydlení: V roce 1998 byla obci poskytnuta návratná půjčka z MMR ČR /Fond rozvoje bydlení/ ve výši ,00 Kč, která je splatná v roce Úvěr na dokončení Domu podporovaného bydlení v Troubelicích: V roce 2005 obec Troubelice vyřídila úvěr ve výši ,00 Kč, k bylo vyčerpáno ,40 Kč. Došlé faktury: celkový závazek k : ,26 Kč. Pohledávky obce Troubelice Pronájem zdravotního střediska Nájem bytu Poplatky za odpady Nájem nebytových prostor Vydané faktury Vodné od obyvatel Hřbitovní poplatky Stočné od obyvatel Celkem 150,00 Kč ,00Kč 2 700,00 Kč ,00 Kč 3 478,00 Kč 8 899,00 Kč 1 337,00 Kč 2 857,00 Kč ,00 Kč Fond rozvoje bydlení: Půjčky byly poskytnuty dle OZV č. 3/98. V roce 2005 nebyla poskytnuta žádná půjčka z Fondu rozvoje bydlení. Pohledávka nesplacených půjček činí ,80 Kč

12 Investiční akce v roce 2005 Příprava výst.rd v lokalitě za Štoksovým Soubor dopravního značení v obci Oprava kaple v Pískově Dům podporovaného bydlení Troubelice Chodník k DPB Troubelice Bezdrátový rozhlas a varovný systém Rekonstrukce VO Pískov, Troubelice Oprava vozu T 148 CAS 32 Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč Rozvaha obce k 31. prosinci 2005 AKTIVA Nehmotný majetek ,60 Kč Pozemky ,60 Kč Stavby ,78 Kč Samostatné movité věci a soubory ,10 Kč Drobný dlouhodobý drobný majetek ,34 Kč Rozestavěný majetek ,50 Kč Cenné papíry ,00 Kč Oběžná aktiva ,32 Kč Aktiva celkem ,24 Kč PASIVA Vlastní zdroje krytí aktiv Cizí zdroje krytí aktiv Pasiva celkem ,58 Kč ,66 Kč ,24 Kč Majetek obce je veden v počítačovém zpracování inventurních soupisů. Sociální fond obce Troubelice Příjmy / v Kč / Rozpočet Skutečnost k Zůstatek roku , ,00 Jednotný příděl 1 % z mezd , ,00 Splátky půjček 3 300, ,00 C e l k e m , ,00 Výdaje / v Kč / Rozpočet Skutečnost k Příspěvek na stravování , ,00 Přísp.na rekreaci a zájezdy , ,00 Odměny a dary jubilantům , ,00 Návratné bezúročné půjčky ,00 0,00 Ošatné , ,00 Přísp.na vitamíny 4 000, ,00 C e l k e m , ,

13 Příspěvky a dotace poskytnuté obcí Troubelice v roce 2005 Mikroregion Uničovsko TJ Sokol Troubelice Milan Běhůnek Orelská jednota Troubelice Stáj Kerberos Troubelice Side Racing Team Rozehnal Dům dětí a mládeže Uničov SRPŠ při ZŠ Troubelice Roska Přerov Jasněnka Uničov Charita Uničov C e l k e m : ,00 Kč ,00 Kč 5 000,00 Kč ,00 Kč 5 000,00 Kč ,00 Kč 2 000,00 Kč ,00 Kč 3 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Finanční vypořádání PO schváleno na 26. zasedání zastupitelstva obce Troubelice usnesením č. 766/25 a 767/25 dne 22. února Základní škola Troubelice: výsledek hospodaření: -215,89 Kč Částka bude dokryta z rozpočtu příspěvkové organizace roku Mateřská škola Troubelice: výsledek hospodaření: ,-- Kč. Částka bude převedena do rezervního fondu na rok Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny u ředitelů příspěvkových organizací. Zákonem předepsané kontroly a zprávy z těchto kontrol jsou uloženy u zřizovatele příspěvkových organizací. V Troubelicích 26. dubna 2006 Ondřej PLAČKO starosta Vypracoval: Jarmila BARTUŇKOVÁ Zveřejněno na úřední desce dne: 5. května 2006 Sejmuto z úřední desky: