Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008"

Transkript

1 Obec TROUBELICE Troubelice 352 tel./fax: e mail: Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice č. 352, pošta Troubelice IČ: Místní části: Troubelice, Pískov, Lazce, Dědinka Počet obyvatel k 1. lednu 2008: Počet obyvatel k 31. prosinci 2008: ová pošta: Internetová adresa: Starosta obce: Místostarosta obce: Zastupitelstvo obce: Ondřej PLAČKO Alena HRUBÁ 11 ti členné Jmenný seznam členů zastupitelstva obce Troubelice: Ondřej Plačko starosta obce Alena Hrubá místostarosta obce Pavel Bartuněk Blanka Kunderová, Mgr. Marek Dostál, DiS Irena Králová Bohuslav Nevěřil, Ing. Alois Obšil Zdeněk Pavlík, Ing. Marcela Smrčková Hana Šenková Počet veřejných zasedání zastupitelstva obce v roce 2008: 7 Výbory: finanční a kontrolní Finanční výbor: Marcela Smrčková předsedkyně výboru Zdeněk Pavlík, Ing. Ilona Picková Jana Sehnalíková Drahoslava Vohralíková Kontrolní výbor: Hana Šenková předsedkyně výboru Blanka Kunderová, Mgr. Helena Suchá Jana Smolková Bohuslav Nevěřil, Ing. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 1 -

2 Komise: kulturní, životního prostředí, pro občanské záležitosti a sociální věci, programu obnovy obce Komise kulturní: Viktor Hula předseda komise Iveta Vlčková Petra Šenková, Mgr. Iveta Janáčková, Mgr. Pavel Bartuněk, ml. Komise životního prostředí: Sylva Nevěřilová, Ing. předsedkyně komise Alois Obšil Miroslav Vítek Jan Šléška Petra Králová Pavel Vodseďálek, Bc. Komise pro občanské záležitosti a sociální věci: Irena Králová předsedkyně komise Dana Lollková Jaroslava Marešová Jana Kobylková, Mgr. Libuše Ravaszová Komise programu obnovy obce: Jana Šmídová předsedkyně komise Jiří Zeman, Ing. Zdeněk Brachař, Ing. Václav Hrubý Miroslav Kubáč Pracovníci obce v roce 2008: 5 x THP pracovní smlouva 1 x pracovní smlouva úklid 3 x pracovní smlouvy údržba l x pracovní smlouva provoz ČOV 7 x dohoda o pracovní činnosti knihovny, kronika, předsedové komisí Obec Troubelice se řídí těmito platnými obecně závaznými vyhláškami /bez zrušovacích obecně závazných vyhlášek/: 1/1995 o dani z nemovitosti 2/1995 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 4/1995 o odvozu domov.odpadů a jejich likvidaci 1/2000 o zimní údržbě místních komunikací 2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k.ú. obce, vč. systému nakládání se stavebním odpadem 3/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1/2002 změna a doplnění obecně závazné vyhlášky č. 2/2001 1/2003 požární řád obce Troubelice 2/2003 podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob 3/2003 o místních poplatcích 1/2005 změna a doplnění vyhlášky č. 2/2001 1/2007 zásady o vytvoření a použití účelových prostředků FRB na území obce Troubelice Obec Troubelice je členem: - Svazku obcí mikroregionu Uničovsko, Masarykovo nám. č. 1, UNIČOV - MAS Uničovsko, o.p.s., Troubelice 352, TROUBELICE, IČ: Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 2 -

3 Majetek obce Troubelice je pojištěn u České pojišťovny a.s., Olomouc. Audit obce byl proveden od do pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje. Výsledek auditu: Při přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2008 podle 2 a 6 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků, ve znění pozdějších předpisů, nebyly zjištěny chyby a nedostatky / 10 odst. 3 písm. a) zákona / ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2008 Příjmy rozpočtu Název Rozpočet Skutečnost Daňové příjmy: , ,94 Nedaňové příjmy , ,57 Kapitálové příjmy , ,00 Přijaté dotace , ,00 C e l k e m , ,51 Převod zůstatku roku , ,22 Výdaje rozpočtu Název Rozpočet Skutečnost Běžné výdaje , ,04 Kapitálové výdaje , ,00 C e l k e m , ,04 Splátka úvěru , ,00 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 3 -

4 Obec Troubelice, Troubelice 352, IČ: ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2008 Příjmová část rozpočtu PŘÍJEM / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost ,76 100,00 Daň z příjmů fyzických osob samostatná výdělečná činnost ,77 99,84 Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy ,01 100,09 Daň z příjmů právnických osob ,36 99,99 Daň z příjmů právnických osob - za obce ,00 100,00 Daň z přidané hodnoty ,96 100,01 Správní poplatky ,00 99,61 Poplatky za odpady ,00 99,91 Poplatky ze psů ,00 98,42 Poplatek za užívání veřejného prostranství ,00 39,00 Odvody za odnětí zemědělské půdy ,00 98,61 Daň z nemovitostí ,08 97,61 Splátka půjček od obyvatel ,60 61,50 Odvod z výtěžku provozování loterií ,00 99,44 Neinvestiční dotace volby rok ,00 100,00 Neinvestiční dotace řádné ,00 100,00 Dotace ze státního rozpočtu - VPP ,00 100,00 Dotace od obcí ,00 100,00 Dotace z všeobecné správy st.rozpočtu-ministerstvo vnitra ,00 100,00 Investiční přijaté transfery ze státních fondů dopl.roku ,00 100,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 100,00 Silnice ,00 99,41 Vodné od obyvatel ,50 99,45 Stočné ,30 99,97 SOUČET za stranu ,34 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 4 -

5 Obec Troubelice, Troubelice 352, IČ: ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2008 Příjmová část rozpočtu PŘÍJEM / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Převod z předchozí strany ,34 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,20 81,10 Kultura ostatní záležitosti ,50 99,34 Záležitosti sdělovacích prostředků ,00 76,50 Kultura ARS BELLA ,00 84,56 Podpora indiv.bytové výstavby úroky FRB ,60 63,21 Nebytové prostory - pronájem ,00 91,80 Nájem bytů ,00 98,76 Hřbitovní poplatky ,00 98,29 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí ,00 100,00 Ostatní služby ,00 99,57 Sběr a svoz komunál.odpadu - prodej popelnic ,00 89,92 Požární ochrana - příspěvek ,20 98,55 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů ,97 61,78 Místní samospráva ,50 96,95 Příjmy z úroků - účty ,20 98,46 Zůstatek roku ,22 99,98 PŘÍJMY CELKEM V KČ ,73 99,46 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 5 -

6 Obec Troubelice, Troubelice 352, IČ: ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2008 Výdajová část rozpočtu VÝDAJ / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Chodníky Komunikace ,83 99,78 Dopravní obslužnost území ,00 100,22 Pitná voda ,20 98,31 Odvod a čištění odpadních vod ,91 92,11 Mateřská škola ,00 99,97 Základní škola ,00 95,34 Knihovny ,00 88,56 Rozhlas a televize ,00 26,73 Sdělovací prostředky - zpravodaj ,60 96,92 Kultura kronika ,00 81,00 ARS BELLA ,10 94,20 Ostatní záležitosti kultury - SPOZ ,10 99,08 Tělovýchovná činnost ,00 99,00 Sportovní zařízení v majetku obce ,50 60,65 Zachování a obnova kulturních památek ,00 99,89 Dotace zdravotnickým zařízením ,00 100,00 Podpora individuální bytové výstavby ,00 50,00 Bytové hospodářství ,39 98,87 Veřejné osvětlení ,64 99,23 Hřbitovy ,30 98,14 Komunální služby a územní rozvoj j.n ,91 99,07 Sběr a svoz nebezpečného odpadu ,00 101,50 Sběr a svoz odpadu ,50 100,07 SOUČET za stranu ,98 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 6 -

7 Obec Troubelice, Troubelice 352, IČ: ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2008 Výdajová část rozpočtu VÝDAJ / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Převod z předchozí strany ,98 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň ,63 96,48 Nebytové hospodářství ,73 98,91 Splátka úvěru ,00 100,00 Požární ochrana ,76 97,89 Obecní zastupitelstvo ,78 89,74 Správa ,76 95,67 Výdaje finančních operací úroky, poplatky ,90 96,56 Pojištění ,00 99,44 Daň z příjmů právnických osob za obec ,00 100,00 Volby do zastupitelstev krajů ,50 66,98 Vratka půjčky FRB ,00 100,00 Ostatní - rezerva CELKEM VÝDAJ V KČ ,04 95,76 ZŮSTATKY ÚČTŮ U PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ k 31. PROSINCI 2008 ÚČET ČÍSLO Kladný zůstatek Záporný zůstatek / běžný /ČS,a.s/ ,36 0, / běžný /ČSOB - pošt.spořitelna/ ,10 0, / FRB, běžný /ČSOB - pošt. spořitelna/ ,23 0, / úvěrový /ČS,a.s/ 0, ,90 STAV CELKEM V KČ , ,90 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 7 -

8 Komentář k výdajové části rozpočtu Silnice Rozpočet tis. Kč, upravený rozpočet: ,- Kč. Čerpáno bylo ,83 Kč. Čerpáno bylo ,83 Kč na zimní údržbu místních komunikací, opravu autobusových čekáren, nejvíce za opravu místní komunikace v Dědince tis. Kč, za opravu odvodňovacího žlabu Pískov chaloupka, za nákup radaru panelu k měření rychlosti, na dopravní značení čtyři zpomalovací retardéry. Záležitosti pozemních komunikací chodníky Rozpočet ,00 Kč čerpán nebyl. Provoz veřejné silniční dopravy Rozpočet ,00 Kč, čerpání ,00 Kč pro autobusovou dopravu Olomouc a Šumperk na dopravní obslužnost. Pitná voda Rozpočet 171 tis. Kč, upraven na 214 tis. Kč, čerpáno bylo ,20 Kč za rozbory pitné vody, za vodu z vodního zdroje Vystříbro, za nákup vodoměrů do Lazců, za nákup vodoměru včetně sondy k 21 RD, za odměnu pracovníkovi, který provádí odečty vodoměrů v Lazcích. Odvádění a čištění odpadních vod Rozpočet tis.kč byl upraven na 604 tis. Kč, čerpání ,91 Kč za odměny a odvody pracovníkům obsluhy, za el. energii, rozbory odpadní vody, za věcné břemeno na kanalizaci Pískov, za revize elektro, za metodické řízení provozu ČOV, za deratizaci kanalizační sítě, za projekty na kanalizaci Pískov, za revizi HP, za kalibraci ultrazvukového průtokoměru, za opravy motoru a vývoz kalů z čistírny. Mateřská škola Rozpočet 980 tis. Kč byl upraven na tis. Kč, čerpáno bylo ,- Kč. Na příspěvky vlastní příspěvkové organizaci bylo poskytnuto 395 tis. Kč, částka ,- Kč byla za demontáž stávajících oken a dveří za nová plastová okna a dveře na celé budově mateřské školy. Základní škola Rozpočet tis. Kč byl upraven na částku ,- Kč, čerpáno bylo Kč. Na příspěvek organizaci na činnost byla použila částka tis. Kč, zbytek byl na stavební úpravy školní jídelny včetně jejího vybavení, na zpracování projektu na zateplení budovy ZŠ vč. energetického auditu, na vybavení kanceláře vedoucí ŠJ. Knihovny Rozpočet ,00 Kč čerpáno bylo ,00 Kč na odměny knihovníkům včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Okresní knihovně v Olomouci byl zaslán příspěvek na nákup nových knih, bylo uhrazeno předplatné novin a časopisů, byly nakoupeny tonery do tiskáren v knihovnách. Kultura - kronika Rozpočet byl 8 000,00 Kč, čerpání ve výši 6 480,00 Kč za odměnu kronikáře včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Zachování a obnova kulturních památek místního významu Rozpočet 150 tis. Kč byl upraven na částku Kč. Čerpáno bylo ,00 Kč na opravu sochy Panny Marie v Lazcích a za opravu střechy kaple v Pískově. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 8 -

9 ARS BELLA Rozpočet ,00 Kč byl čerpán částkou ,10 Kč. Výdaje souvisely především se zajištěním kulturní činnosti pořádání koncertů v obci, občerstvení, květiny, doprava na koncerty. Ostatní záležitosti v kultuře (SPOZ) Rozpočet 296 tis. Kč, upraven na 284 tis. Kč. Čerpáno bylo ,10 Kč za výdaje související s pořádáním obecního plesu, vítáním občánků, dnem seniorů, tříkrálovou sbírkou, zlatou svatbou, cenami do tombol na plesy. Dále za blahopřání jubilantům, dary pro jubilanty, příspěvky církvím, za nákup digitálního fotoaparátu, brašny a karty, za propagační předměty, vánoční výzdobu, novoročenky a kytice k pomníku padlých. Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet ,00 Kč byl čerpán částkou ,00 Kč na příspěvky pro sportovní organizace a sdružení v obci /TJ Sokol, Orel, Sidecarcross Rozehnal, stáj Kerberos/. Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet ,00 Kč byl čerpán částkou 8 490,50 Kč za spotřebu vody, el. energie, revize HP, za nákup židlí domek sídliště, za pojištění domku. Rozhlas a televize Rozpočet 30 tis. Kč, čerpán částkou 8 020,00 Kč za opravu hlásičů, za nákup mikrofonu. Sdělovací prostředky zpravodaj Rozpočet ,00 Kč upraven na 19 tis. Kč. Čerpán částkou ,60 Kč za nákup papíru s potiskem, poplatky za roznášku zpravodaje. Pomoc zdravotně postiženým Rozpočet ,00 Kč, čerpáno bylo ,00 Kč jako příspěvek pro Charitu Uničov, stacionář Jasněnka, Rosku Přerov. Individuální bytová výstavba Rozpočet 400 tis. Kč, čerpáno 200 tis. Kč na půjčky z Fondu rozvoje bydlení Bytové hospodářství Rozpočet ,00 Kč, upraven na 835 tis. Kč, čerpáno bylo ,39 Kč na spotřebu vody, plynu, el. energie, za telefony, pojištění majetku, revize HP, tlakových nádob, el. zařízení, za právní služby, za servis výtahu, servisní prohlídky kotlů a komínů, měření emisí, za výměnu oken na bytovce č. 302, vyúčtování služeb spojených s nájmem. Nebytové hospodářství Rozpočet 962 tis.kč čerpáno bylo ,73 Kč. Jedná se o Sokolovnu a o zdravotní středisko. Výdaje byly za zálohy na plyn a el. energii, vodu, za kontrolu hasicích přístrojů, za projektovou dokumentaci k opravě sokolovny, za zpracování žádosti o dotace, za nákup kotle na zdr. středisko, pojištění budov, za III. splátku Sokolovny pro TJ Sokol Troubelice. Veřejné osvětlení Rozpočet 540 tis. Kč, čerpání ,64 Kč za spotřebu el. energie, opravy a udržování veřejného osvětlení ve všech obcích, za vybudování nového VO směrem k nádraží. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 9 -

10 Hřbitovy Rozpočet ,00 Kč, upraveno na 15 tis. Kč, čerpání bylo ,30 Kč za spotřebu el. energie v Lazcích, za vývoz odpadu ze hřbitovů a za spotřebu vody na hřbitově v Troubelicích. Komunální služby a územní rozvoj Rozpočet ,00 Kč, upraveno na ,- Kč, čerpání bylo ve výši ,91 Kč za platy pracovníků údržby včetně odvodů, oprava a provoz multikáry, právní služby spojené s prodejem a nákupem pozemků, nájem garáže, nákup tekutin na pitný režim, pojištění multikáry, na pohonné hmoty, za školení. Nebezpečný odpad Rozpočet ,00 Kč, upraveno 56 tis. Kč, čerpáno bylo ,00 Kč za sběr a likvidaci nebezpečného odpadu. Sběr a svoz odpadů Rozpočet ,00 Kč, upraveno na 669 tis.kč, čerpán částkou ,50 Kč za vývoz a uložení odpadů, za nákup kontejnerů na separovaný odpad, za nákup popelnic. Péče o vzhled obce Rozpočet tis. Kč, upraveno na ,- Kč, čerpáno bylo ,63 Kč za nákup PHM na traktorek, sekačky, pilu, na splátku leasingu, za ořez lip, řezivo na opravu plotu, nože na mulčovač, nákup křovinořezu, zametače za traktorek, nákup plastových košů na veřejná prostranství, za vysavač na listí, za obnovu veřejné zeleně v obcích,za kůly ke stromům, za údržbu traktorku. Požární ochrana Rozpočet 215 tis. Kč, upraveno na Kč, čerpáno ,76 Kč za el. energii, naftu, benzín, telefonní poplatky, náhradní díly na PS 12, za opravu PS 12, školení, revize komínů, pojištění úraz, revize záchranářské dýchací techniky, refundace platů, revize HP, oprava požárních aut, vybavení jednotky SDH, pojištění auta Pískov, nákup zdravotní tašky, STK vozidel. Obecní zastupitelstvo Rozpočet tis. Kč, čerpáno bylo ,78 Kč za odměny členů obecního zastupitelstva včetně odvodů, odměny předsedům a členům komisí a výborů, občerstvení. Volby do zastupitelstva ÚSC Rozpočet 90 tis. Kč, čerpáno ,50 Kč zbytek je odvod při vypořádání roku 2008 se státním rozpočtem. Místní samospráva Rozpočet tis.kč byl upraven na ,- Kč. Čerpán byl částkou ,76 Kč na platy pracovníků obce Troubelice včetně odvodů, za spotřebu PHM osobního vozu, pojištění odpovědnosti, spotřeby plynu, vody, el. energie, poplatky za telefon, příspěvek Uničovsko o.p.s., stravné zaměstnanců, školení, za přestupkové delikty, předplatné sbírky zákonů, za využívání sítě internetu, softwarové služby, prohlídky výtahu, ostrahu objektu, za odborné publikace, služby PO a BOZP, příspěvek Mikroregionu Uničovsko, revize HP, elektro, nákup počítače, skeneru, monitoru, příspěvek na Hry bez hranic, tonery do kopírky, tiskopisy, razítka, nákup panelů na fotografie, kancelářského papíru, školení řidičů, servis na zabezpečovací technice, zákonné pojištění odpovědnosti,, vyúčtování služeb, pojištění majetku, servis plynových kotlů, oprava kopírky, nákup vozíku na tiskopisy, nákup vysavače, předplatné, nákup cenin, dálniční známky, cestovné, výdaje související s matrikou, kancelářské potřeby, revize tlakových nádob. Úroky, poplatky Rozpočet 360 tis.kč, čerpáno bylo ,90 Kč na úroky z úvěru a poplatky za vedení účtu a transakce. Závěrečný účet obce Troubelice; strana

11 Pojištění Rozpočet ,00 Kč čerpáno ,00 Kč za pojištění budov MŠ, ZŠ a ŠJ. Daň z příjmu za obce Rozpočet byl ,00 Kč. Stejná částka byla vyčerpána byl proveden účetní přesun daň právnických osob za obec. Ostatní činnost rezerva Rozpočet 2 400,00 Kč, upraveno ,00 Kč. Nebylo čerpáno. Přehled dotací obce v roce 2008 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem, rozpočty krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a k hospodaření dalších osob. Název Přijato Čerpáno Vráceno KÚOK - dotace pro ZŠ /envi vzdělávání/ ,00 Kč ,00 Kč 0 KÚOK - volby do l/3 Senátu a do zastup.krajů ,00 Kč ,50 Kč ,50 Kč KÚOK - dotace JSDH-zajištění akceschopnosti ,00 Kč ,00 Kč 0 KÚOK-POV-veřejná zeleň ,00 Kč ,00 Kč 0 SFŽP ČR - obnova zeleně z roku ,00 Kč ,00 Kč 0 KÚOK-obnova staveb drobné architektury ,00 Kč ,00 Kč 0 ÚP Olomouc -dotace na VPP ,00 Kč ,00 Kč 0 Ministerstvo financí ČR-rekonstrukce ŠJ ,00 Kč ,00 Kč 0 KÚOK -JSDH-odborná příprava,vybavení ,00 Kč ,00 Kč 0 Dotace od obcí ,00 Kč ,00 Kč 0 Fond rozvoje bydlení: Závazky obce Troubelice V roce 1998 byla obci poskytnuta návratná půjčka z MMR ČR /Fond rozvoje bydlení/ ve výši ,00 Kč, která byla splatná v roce Částka ,00 Kč byla vrácena dne na běžný účet obce a dne byla uhrazena na účet Ministerstva pro místní rozvoj. K úhradě bylo ministerstvu zasláno avízo. Úvěr na Dům podporovaného bydlení v Troubelicích: Celkový úvěr činil: ,90 Kč. K byl zůstatek nesplaceného úvěru ve výši ,90 Kč. Došlé faktury: Celkový závazek k : ,50 Kč. Pohledávky obce Troubelice Popis pohledávky Pohledávka z r Pohledávka z r Pohledávky celkem Nájem bytu 287,50 Kč ,00 Kč ,50Kč Poplatky za odpady 1 310,00 Kč 6 200,00 Kč 7 510,00 Kč Nájem nebytových prostor ,00Kč 2 196,00 Kč Vydané faktury 0 745,00 Kč 745,00 Kč Vodné od obyvatel 5 810, ,00 Kč 8 226,00 Kč Hřbitovní poplatky 0 840,00Kč 840,00 Kč Stočné od obyvatel 0 310,00 Kč 310,00 Kč Pronájem pozemku ,00 Kč 6 000,00 Kč Celkem 7 407,50 Kč ,00 Kč ,50 Kč Závěrečný účet obce Troubelice; strana

12 Fond rozvoje bydlení: Půjčky v roce 2008 byly poskytnuty dle Zásad č. 1/2007/Z obce Troubelice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Troubelice. V prvním kole výběrového řízení byl stanoven termín podání žádosti o půjčku od 26.května 2008 do 11.července 2008 včetně. Komise pro výběr uchazečů o půjčku zasedala dne ve 14,00 hod. Podala návrh rozdělit finanční prostředky ve výši 400,000,- Kč mezi 8 uchazečů. Schválení půjček proběhlo na 12. zasedání OZ dne pod číslem usnesení: 352/12 dle návrhu komise. Investiční akce v roce 2008 Oprava místní komunikace Dědinka Oprava sochy Panny Marie v Lazcích Míst.komunikace Pískov - odvodňovací žlaby Sokolovna Troubelice - III. splátka ZŠ Troubelice-zateplení budovy školy Sokolovna Troubelice - oprava - projekt,studie Kanalizace Pískov - projekt dešťová kanalizace Veřejné osvětlení k nádraží Bytovka č platová okna a vchodové dveře MŠ Troubelice - plastová okna a dveře ŠJ Troubelice - rekonstrukce včetně vybavení Zametač KM-M 1250 Radar - panel měření rychlosti Celkem ,33 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00Kč ,00Kč ,00 Kč ,50Kč ,50Kč ,00Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,33Kč Rozvaha obce k 31. prosinci 2008 AKTIVA Nehmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory Drobný dlouhodobý drobný majetek Rozestavěný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Cenné papíry Oběžná aktiva Aktiva celkem ,10 Kč ,99 Kč ,18 Kč ,80 Kč ,78 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,99 Kč ,84 Kč PASIVA Vlastní zdroje krytí aktiv Cizí zdroje krytí aktiv Pasiva celkem ,35Kč ,49 Kč ,84 Kč Majetek obce je veden v počítačovém zpracování inventurních soupisů. Závěrečný účet obce Troubelice; strana

13 Sociální fond obce Troubelice Příjmy / v Kč / Rozpočet Skutečnost k Zůstatek roku , ,00 Jednotný příděl - 1 % z mezd , ,00 C e l k e m , ,00 Výdaje / v Kč / Rozpočet Skutečnost k Příspěvek na stravování , ,00 Příspěvek na rekreaci a zájezdy ,00 0 Odměny a dary jubilantům 2 000, ,00 Návratné bezúročné půjčky ,00 0,00 Ošatné , ,00 Příspěvek na vitamíny 4 000, ,00 C e l k e m , ,00 Příspěvky a dotace poskytnuté obcí Troubelice v roce 2008 Mikroregion Uničovsko Uničovsko o.p.s. Město Uničov - přestupky TJ Sokol Troubelice Římskokatolická farnost Nová Hradečná Orel jednota Troubelice Stáj Kerberos Troubelice Sidecarcross Team Rozehnal Lazce Dům dětí a mládeže Uničov Rodičovské sdružení při ZŠ Troubelice Roska Přerov Jasněnka Uničov Charita Uničov Náboženská obec Církve československé husitské C e l k e m : 6 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 7 000,00 Kč ,00 Kč 2 000,00 Kč ,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00Kč Závěrečný účet obce Troubelice; strana

14 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Příspěvkové organizace: 1) Název : Mateřská škola Troubelice, příspěvková organizace Sídlo: Troubelice 336 Identifikační číslo : Statutární zástupce: Věra POŠTULKOVÁ ředitelka Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Troubelice VÝNOSY Výnosy Dotace - státní prostředky Dotace - zřizovatel obec Troubelice Ostatní - úroky z běžného účtu Zúčtování rezervního fondu Výnosy celkem Hlavní činnost ,00 Kč ,00 Kč 6 503,57 Kč ,00 Kč ,57 Kč NÁKLADY Náklady Materiálové náklady Mzdové náklady Ostatní osobní náklady Odvody sociálního a zdravotního pojištění Pojištění Provozní náklady Jiné Náklady celkem Hlavní činnost ,73 Kč ,00 Kč 5 000,00 Kč ,00 Kč 6 122,00 Kč ,96 Kč ,50 Kč ,19 Kč Mateřská škola Troubelice: výsledek hospodaření: plus ,38Kč. Částka bude převedena do rezervního fondu příspěvkové organizace na rok AKTIVA Aktiva Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DDHM Oprávky k samostatným movitým věcem Oprávky DDHM Oběžná aktiva celkem Z toho pohledávky Z toho finanční majetek Aktiva celkem Rozvaha Částka ,30 Kč ,14 Kč minus ,30 Kč minus ,14 Kč ,25 Kč ,42 Kč ,83 Kč ,25 Kč PASIVA Pasiva Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje stálých a oběžných aktiv Pasiva celkem Částka ,48 Kč ,77 Kč ,25 Kč Závěrečný účet obce Troubelice; strana

15 2) Název : Základní škola Troubelice, příspěvková organizace Sídlo: Troubelice 313 Identifikační číslo : Statutární zástupce: Miroslav ŠEVČÍK ředitel Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Troubelice VÝNOSY Výnosy Hlavní činnost Hospodářská činnost Dotace - státní prostředky ,00 Kč Dotace - zřizovatel Obec Troubelice ,49 Kč Tržby stravné ,00 Kč Zúčtování fondů ,00 Kč Ztráta rok ,51 Kč Úroky z bank 1 156,01 Kč Tržby z hospodářské činnosti ,00Kč Výnosy celkem ,01 Kč NÁKLADY Náklady Materiálové náklady Mzdové náklady Odvody sociálního a zdravotního pojištění Odpisy hmotného majetku Provozní náklady Jiné Fond kulturních a sociálních potřeb Služby Náklady celkem Hlavní činnost ,67 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,72 Kč ,80Kč ,00 Kč ,36 Kč ,55Kč Základní škola Troubelice: výsledek hospodaření v částce ,46 Kč po odečtení záporného hospodářského výsledku ve výši ,51 Kč, z roku 2007 činí: plus 467,95 Kč. Částka bude převedena do rezervního fondu na rok AKTIVA Aktiva Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DDHM DDNM Oprávky k samostatným movitým věcem Oprávky DDHM Oprávky DDNM Oběžná aktiva celkem Aktiva celkem Rozvaha Částka ,60 Kč ,47 Kč ,20 Kč minus ,60 Kč minus ,47 Kč minus ,20 Kč ,99 Kč ,99 Kč PASIVA Pasiva Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje stálých a oběžných aktiv Pasiva celkem Částka ,84 Kč ,15 Kč ,99 Kč Hospodaření příspěvkových organizací schváleno na 15. zasedání zastupitelstva obce Troubelice usnesením č. 457/15 a 458/15 ze dne 16. února Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny u ředitelů příspěvkových organizací. Zákonem předepsané kontroly a zprávy z těchto kontrol jsou uloženy u zřizovatele příspěvkových organizací. Závěrečný účet obce Troubelice; strana

16 Organizační složky obce Troubelice Jednotka sboru dobrovolných hasičů Troubelice; Kulturní centrum ARS BELLA; Místní knihovna v Troubelicích, Lazcích a Pískově. Zákonem předepsané kontroly a zprávy z těchto kontrol jsou uloženy u zřizovatele těchto organizací. V Troubelicích 11. května 2009 Ondřej PLAČKO, v.r. starosta Vypracoval: Jarmila BARTUŇKOVÁ Zveřejněno na úřední desce dne: 13. května 2009 Sejmuto z úřední desky: 29. května 2009 Schvalovací doložka: ZO Troubelice schvaluje dne 10. června 2009 na svém 17. zasedání v bodě 513/17 usnesení v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008 se souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok Závěrečný účet obce Troubelice; strana

Závěrečný účet obce za rok 2005

Závěrečný účet obce za rok 2005 O B E C T R O U B E L I C E Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE; IČ: 00299570 tel/ fax: 585 032 108, e-mail: troubelice@troubelice.cz, www. troubelice.cz Závěrečný účet obce za rok 2005 Údaje o obci: Obec

Více

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Obec PASEKA 783 87 Paseka č. 17 tel./fax:+420 585 037 270/272 e-mail: paseka@unicovsko.cz www.obecpaseka.cz r v v" v ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Údaje o obci: Obec Paseka Adresa: Paseka čp.

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK Obsah strana číslo usnesení 1 důvodová zpráva 2,3 tabulky příjmů tabulky výdajů I.,II. III.,IV. PŘÍLOHY č.1 - č.20 činnost místní správy, zpravodaj 1,2 místní zastupitelské

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2011 % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 8 113 250,00

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Podrobný komentář k závěrečnému účtu města Petřvaldu za rok 2012

Podrobný komentář k závěrečnému účtu města Petřvaldu za rok 2012 Podrobný komentář k závěrečnému účtu města Petřvaldu za rok 2012 Rozpočet města Petřvaldu na rok 2012 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2010 % plnění k upraven ému k rozpočt u Třída 1 - Daňové příjmy 7 561 000,00

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Závěrečný účet obce Račice - Pístovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Račice - Pístovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Račice - Pístovice za rok 2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 12M Komentář: Příjmy Daňové příjmy /tř.1/ - schválený rozpočet roku 2013 činil 10,429.900,- Kč a během roku

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014.

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Obec Bohuňovice Závěrečný účet obce ZA ROK 2013 Zpracovali: Pavla Nečasová, účetní Ing. Jiří Petřek, starosta Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Zveřejněno na úřední desce dne:

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2011

Více

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Daňové příjmy Rozpočet Čerpání Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 570 000,00 626 969,51 Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti 10 000,00 204 234,23 Daň z příjmu FO zvláštní

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 1 M ě s t o J i ř í k o v ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 zákon č. 250/2000 Sb., 17, odst. 1-7 Obsah: 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů 02. Tvorba a čerpání peněţních fondů 03. Finanční majetek 04.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D204 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Hukvaldy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00297194 název Obec Hukvaldy ulice, č.p. Hukvaldy 3 obec Hukvaldy

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2012 O b s a h materiálu: Bude projednán dne 4. 6. 2013 na jednání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem- Neštěmice.

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více