Nepublikované práce za rok 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nepublikované práce za rok 2007"

Transkript

1 Nepublikované práce za rok 2007 BENDL, Stanislav. Problematika kázně ve škole. [Problems of discipline at school] Liberec, 90 min. nepublikovaný příspěvek, BENDL, Stanislav. Problematika kázně ve škole. [Problems of discipline at school] České Budějovice, 90 min. BENEŠ, Pavel; RAMBOUSEK, Vladimír. Rozvoj funkčních parametrů specializovaných učeben Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty pro podporu výuky. [Development of functional parameters of educational qualities of lecture-rooms and specialized classrooms of Faculty of Education of Charles University in Prague]. UK v Praze, PedF: 2007, 6 s. závěrečná grantová zpráva BENEŠ, Pavel; RAMBOUSEK, Vladimír. Rozvoj přístrojového vybavení odborných učeben Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty pro podporu výuky. [Instrumentation development of specialized classrooms of Faculty of Education of Charles University in Prague as e support of education]. UK v Praze, PedF: 2007, 5 s. vstupní grantová zpráva BRDIČKA, Bořivoj. Calibrate Pilot 1 Validation Report. Karlova universita v Praze: 2007, 13 s. výzkumná zpráva nepublikovaná BRDIČKA, Bořivoj. Český národní vzdělávací portál pro XXI. století: Proč je online podpora výukového procesu hodna veřejného zájmu a pomoci od státu? [Czech national educational portal for XXI. century: Why the public online support of ed. process is necessary]. Karlova universita v Praze: 2007, 19 s. výzkumná zpráva nepublikovaná BRDIČKA, Bořivoj. K čemu je dnes učiteli Spomocník? [What is the Teachers Helper for today?] Brno, 20 min. BRDIČKA, Bořivoj. Project TERECoP Evaluation Report. Karlova universita v Praze: 2007, 11 s. výzkumná zpráva nepublikovaná BRDIČKA, Bořivoj. Školní knihovna v prostředí internetu 2. generace. [School library in the second internet generation environment] Praha, 20 min. nepublikovaná přednáška, BRDIČKA, Bořivoj. Vyprávění digitálních příběhů: Podcasting. [Digital Story-telling: Podcasting] Jihlava, 90 min. BRDIČKA, Bořivoj. Vyprávění digitálních příběhů: Video. [Digital Story-telling: Video] Jihlava, 90 min. BRDIČKA, Bořivoj. Vyprávění digitálních příběhů. [Digital Story-telling] Praha, 90 min. BRDIČKA, Bořivoj. Vyprávění digitálních příběhů. [Digital Story-telling] Plzeň, 90 min. BROŽOVÁ, Věra. Divadelní a interpretační aktivity jako podpůrné metody ve výuce české literatury a v osobnostním rozvoji studentů učitelství. [Drama and interpretation activities as supporting methods in education of czech literature and personal debelopment of students]. PedF UK: 2007, závěrečná grantová zpráva BROŽOVÁ, Věra. Divadelní aktivity studentů učitelství při podpoře výuky literární historie aneb Mezi posvátným a profánním, zážitkem a racionální reflexí. [Theathre activities as supporting methods in education history of literature] Prešov (Slovensko), Prešovská univerzita v Prešově, Fakulta humanitných a prírodných vied, 30 min., nepublikovaný příspěvek, BROŽOVÁ, Věra. Persvasivní vzorce návodné tábornické literatury Jaroslava Foglara a Miloše Zapletala Praha, 40 min. nepublikovaný příspěvek, BROŽOVÁ, Věra. Petr Kovařík: Karel Sabina. [Petr Kovařík: Karel Sabina]. PedF UK: 2007, oponentský posudek BROŽOVÁ, Věra. Robinson v Čechách. K českým adaptacím Defoova Robinsona v 19. století. [Robinson Crusoe in Czech adaptations od 19th century] Plzeň, 30 min. nepublikovaný příspěvek, BROŽOVÁ, Věra. Výchovné adaptace Robinsona v Čechách 19. století Praha, 20 min. nepublikovaný příspěvek,

2 BROŽOVÁ, Věra. Zikmund Winter mezi historií a beletrií. [Zikmund Winter] Rakovník, 150 min. BROŽOVÁ, Věra; KOLDÍNSKÁ, Marie; KOSTLÁN, Antonín. Historický magazín - Zikmund Winter a krize intelektuála. [Historical Magazine - Zikmund Winter and crisis of intelectuals] , 40 min. přednáška, účastník televizního vystoupení BROŽOVÁ, Věra; SOUKUPOVÁ, Hana. Jan Karafiát. [Jan Karafiát] , 60 min. přednáška, účastník rozhlasového vystoupení BROŽOVÁ, Věra; ZVOLSKÝ, Jan. Josef Lada. [Josef Lada] , 60 min. přednáška, účastník rozhlasového vystoupení BUČKOVÁ, Tamara. Autorenbärenforschung. Interview mit László Vavrasovszky. [Interview with László Vavrasovszky]. <www.librikon.de> Titelseite. 2007, 40kB nekomerční datový soubor BUČKOVÁ, Tamara. Dramatizace literárního textu (pohádky) ve vyučování cizímu jazyku. [Dramatization of lit. Text (fairy story) in language teaching] , 20 min. přednáška, poskytovatel BUČKOVÁ, Tamara. Interview s K. Boie. [Interview with K. Boie]. <www.librikon.de> Titelseite. 2007, 6 normostran nekomerční datový soubor BUČKOVÁ, Tamara. Interview s L. Varvasovszkým. [Interview with L. Vavrasovszky]. <www.librikon.de> Titelseite nekomerční datový soubor BUČKOVÁ, Tamara. Kinderwelten in den Werken neuer moderner Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur. [Children's worlds and phenomena of reality in modern literature for children] Vídeň, Rakousko, 20 minut nepublikovaný příspěvek, BUČKOVÁ, Tamara. Kreativita autora a čtenáře jako postulát LPDM. K postavám medvědů v obrázkových knihách Lászla Varvasovszkého. [The creativity - one of the Postulates of literature for children. For Example the books by an Austrian writer L. Varvasovszky] Liberec, 20 minut nepublikovaný příspěvek, BUČKOVÁ, Tamara. Moderní klasici literatury pro mládež ve vyučování cizímu jazyku. [The modern Classics of german literature for yoth in teaching forein language] Frankfurt nad Mohanem, Německo, 90 min. BUČKOVÁ, Tamara. Moderní klasici něm. psané lit. pro mládež ve vyučování CJ - Výroční zpráva GAUK [The modern Classics of German Literature for youth in Teaching foreign language - Report from 1. year of Projekct GAUK ]. UK-PedF: 2007, 5 s. výzkumná zpráva nepublikovaná BUČKOVÁ, Tamara. Mrak. [Cloud] , 20 minut přednáška, poskytovatel BUČKOVÁ, Tamara. Pepitschko. [Pepitschko]. <www.librikon.de> Das Eine Buch. 2007, 33kB nekomerční datový soubor BUČKOVÁ, Tamara. Podoby Karla Maye. [Varied Fashion of Karl May] , 120 minut přednáška, poskytovatel BUČKOVÁ, Tamara. Ringparabel. Ein Gespräch mit Kirsten Boie. [Interview with Kirsten Boie]. <www.librikon.de> Titelseite. 2007, 60kB nekomerční datový soubor BUČKOVÁ, Tamara. Sborník Činnostní pojetí vyučování CJ, , 20min. přednáška, poskytovatel BUČKOVÁ, Tamara. Svět literatury, fantazie a reality - motivy času a prostoru v románech M. Endeho Nekonečný příběh a C. Funkeové Inkoustové srdce. [Worlds of Literature end Imagination - Motives from Time end Place in Novels 'Die unendliche Geschichte' ('Newer ending Story') by M. Ende end Tintenherz ('Ink-Heart') by C. Funke] Ostrava, 20 minut nepublikovaný příspěvek, BUČKOVÁ, Tamara. Životy těch druhých. [Lives of the others] , 20 minut. přednáška, poskytovatel CIKÁNOVÁ KARLA; SEDLÁK, Michal. Výtvarná výchova k projektu environmentálního vzdělávání. Metodika pro 2. st. ZŠ a osmiletá gymnasia. [Art education at project environmental education. Methodology at the Primary and Lower High School]. PedF UK, Praha: 2007, Progr. bez omezení nekomerční CD, odborný spolupracovník ČERNÝ, Karel. Future of Schooling: Perceptions of Trends among School Managers. [Future of Schooling: Perceptions of Trends among School Managers] Sarajevo, cca 3 hodiny (přednesení příspěvků + diskuse příspěvků v sekci) DVOŘÁK, Dominik. Dějepis a vlastivěda. Varianty vztahu v kurikulárních dokumentech.. [School

3 history and primary social studies. The relationships in the different curricular traditions.] Ústí nad Labem, 15 min. nepublikovaný příspěvek, EBERT-ZEMINOVÁ, Catherine. Mezi dobrem a zlem. A literatura? [Between Good and Evil. And the literature?] Praha: 2007, 20 min. EBERT-ZEMINOVÁ, Catherine; KRÁL, Petr. Funkce a moc psaní. [Functions and Power of Writing] , 50 min. přednáška, poskytovatel EBERT-ZEMINOVÁ, Catherine; MANDLER, Emanuel. Autorské čtení z románu Bludný kruh. [Author s presentation of her novel Vicious Circle] , 45 min. přednáška, poskytovatel FIALOVÁ, Irena; RAMBOUSEK, Vladimír. Inovace programového prostředí a modernizace technického vybavení počítačových učeben UK v Praze, Pedagogické fakulty. [Innovation of program environment and upgrade of technology equipment of computer laboratories of Faculty of Education of ChU in Prague]. UK v Praze, PedF: 2007, 5 s. závěrečná grantová zpráva FIALOVÁ, Irena; RAMBOUSEK, Vladimír. Modernizace technického a programového vybavení počítačových učeben UK v Praze, Pedagogické fakulty. [Innovation of program environment and upgrade of technology equipment of computer laboratories of Faculty of Education of ChU in Prague]. UK v Praze, PedF: 2007, 4 s. výzkumná zpráva nepublikovaná GREGER, David. Pupils' Perceptions of Educational Equity in Europe. XIII. World Congress of Comparative Education Societies: Living Together: Education and Intercultural Dialogue, 3rd- 7th September 2007, Sarajevo. [Pupils' Perceptions of Educational Equity in Europe. XIII. World Congress of Comparative Education Societies: Living Together: Education and Intercultural Dialogue, 3rd -7th September 2007, Sarajevo] Sarajevo (Bosna a Herzegovina), 20 min. nepublikovaný příspěvek, GREGOR, Vít. Franz Schubert: Zimní cesta. [Franz Schubert: Winter Journey] Brandýs nad Labem (ČR), 75 min. koncert, interpret GRMELA, Josef. 3rd Prague Conference on Linguistics and Literary Studies: Proceedings. UK Praha: 2007, 90 s. oponentský posudek GRMELA, Josef. Peaceful Multiculturalism or Culture Wars?. UK Praha: 2007, 70 s. oponentský posudek GRMELA, Josef. Súčasná literatúra anglicky hovoriacich krajín. [Contemporary Aglophone Literatures]. UK Praha: 2007, 10 s. oponentský posudek GRMELOVÁ, Anna. D.H. Lawrence's novel Sons and Lovers as a Kuenstlerroman Vídeň, Filozofická fakulta, Vídeňská univerzita, Rakousko, 45 min. nepublikovaná přednáška, GRMELOVÁ, Anna. Soňa Čajková: Grotesque Images and Motifs in the Novels of Angela Carter. UK Praha: 2007, 3 s. oponentský posudek HANUŠOVÁ, Jaroslava. Děti a jejich práva. [Children's rights] České Budějovice (ČR), 360 min. HANUŠOVÁ, Jaroslava. Děti a jejich práva. [Children's rights] České Budějovice (ČR), 360 min. HANUŠOVÁ, Jaroslava. Děti a jejich práva České Budějovice (ČR) nepublikovaná přednáška, HANUŠOVÁ, Jaroslava. Násilí na dětech. [Cruelty to children] Praha (ČR), 90 min. HANUŠOVÁ, Jaroslava. Sexuální zneužívání dětí. [Synrome Child Sexual Abuse] Nový Bor, 120 min. HANUŠOVÁ, Jaroslava. Vytvoření programu celoživotního interdisciplinárního učení v ochraně dětí. [Developing a system of lifetime interdisciplinary education in child protection] , 120 min. rozhovor pro denní tisk, moderátor tiskové konference HAUSER, Michael. Kopat do žuly motykou. [Dig into granite with a spade]. Literární noviny, , roč. 18, č. 8, s. 15. ISSN rozhovor pro odborný tisk, poskytovatel HAUSER, Michael. Protiváha zastupitelské demokracie? [Counterpart to representative democracy]. A2, kulturní týdeník, , roč. 3, č. 4, s. 19. ISSN rozhovor pro odborný tisk, poskytovatel HAUSER, Michael; POLÁK, Michal. Od kresťanstva k socializmu (a naspäť). [From christianity to socialism (and back)]. Slovo, , roč. 9, č. 23, s ISSN X. rozhovor pro odborný tisk, poskytovatel

4 HEJNÝ, Milan. Jak vést výuku matematiky na 1. stupni, aby žáci na 2. stupni neměli potíže s náročnějšími pojmy. [How to lead teaching mathematics at primary school in order students do not have difficulties with more demanding mathematical terms in secondary school] Mladá Boleslav, 90 min. HEJNÝ, Milan. Metódy analýzy kognitivných procesov v matematike. [Methods of analysis of cognitive processes in Mathematics] Bratislava (SK), 90 min nepublikovaná přednáška, HEJNÝ, Milan. New ideas in teaching primary mathematics and in the teachers' education at the Faculty of Education, Charles Uni. in Prague. [New ideas in teaching primary mathematics and in the teachers' education at the Faculty of Education, Charles Uni. in Prague] Derby (UK), 3x80 min. HEJNÝ, Milan. Nové přístupy k vyučování matematice v učebnicích FRAUS. [New approaches to teaching Mathematics in the textbook FRAUS] Praha, 120 min. nepublikovaná přednáška, HEJNÝ, Milan. Práce s chybou žáka nebo učitele na hodině matematiky. [Work with mistakes of student or teacher during mathematics lesson] Praha, 270 min. (6x45 min.) HEJNÝ, Milan. Rozvoj schémat GRAFY a SUBSTITUCE u ranního školního věku. [Development of schema GRAPH and SUBSTITUTION in early years] Drotovňa pri Brezne (SK), 3x60 min. nepublikovaný příspěvek, HEJNÝ, Milan; JIROTKOVÁ, Darina. Nové přístupy k vyučování matematice - Otevírání světa čísel. [New approaches to teaching Mathematics in the textbook FRAUS] Praha, 90 min. HEJNÝ, Milan; JIROTKOVÁ, Darina. Nové přístupy k vyučování matematice v učebnicích FRAUS. [New approaches to teaching Mathematics in the textbook FRAUS] Praha, 90 min. HEJNÝ, Milan; JIROTKOVÁ, Darina. Nové přístupy k vyučování matematice v učebnicích FRAUS. [New approaches to teaching Mathematics in the textbook FRAUS] Praha, 90 min. HEJNÝ, Milan; SLEZÁKOVÁ, Jana. Nové přístupy k vyučování matematice v učebnicích FRAUS. [New approaches to teaching Mathematics in the textbook FRAUS] Praha, 90 min. HEJNÝ, Milan; SLEZÁKOVÁ, Jana. Nové přístupy k vyučování matematice v učebnicích FRAUS. [New approaches to teaching Mathematics in the textbook FRAUS] Praha, 90 min. HEJNÝ, Milan; STEHLÍKOVÁ, Naďa. Didactic simulation of historical discoveries in mathematics. [Didaktická simulace historických objevů v matematice] Praha, 120 min. HERDEN, Jaroslav. S. Prokofjev, Péťa a vlk. [S. Prokofjev, Peter and wolf] Ústí nad Labem, 90 min. HOFMANNOVÁ, M. Bilingual Education and Mathematics. Přednáška (120 minut). [Bilingual Education and Mathematics. Přednáška (120 minut)] Pisa (Itálie), 45 min. HOFMANNOVÁ, M. Conducting Mathematics Lessons in English. MATh TE AMO project meeting, Prague [Conducting Mathematics Lessons in English. MATh TE AMO project meeting, Prague ] Praha (ČR), 45 min. nepublikovaná přednáška, HOFMANNOVÁ, M. Content subjects taught through a foreign language. [Content subjects taught through a foreign language] Paříž, 45 min. nepublikovaná přednáška, HOFMANNOVÁ, M. Multimodality in CLIL lessons. [Multimodality in CLIL lessons] Madrid (Španělsko), 45 min. HOFMANNOVÁ, M. Observing CLIL lessons in ČR. [Observing CLIL lessons in ČR] Praha (ČR), 45 min. HOGENOVÁ, Anna. K filosofickým kořenům olympijských her. [To the philosophical roots of olympic games] Praha, 30 minut

5 HOGENOVÁ, Anna. K problematice hodnot. [To the problem of values] Praha, 30 minut HOGENOVÁ, Anna. K problematice tělesnění. [To the problem of bodying] Uherské Hradiště, 30 minut HOGENOVÁ, Anna. Nevyhnutelnost a svoboda v Hegelově Logice. [Necesity and freedom in Hegel s Logik] Praha, 20 minut HOŠPESOVÁ, Alena; NOVOTNÁ, Jarmila. Our Theoretical frame - TDSM. [Our Theoretical frame - TDSM] Budapešť, 40 min. HRONZOVÁ, Marie. Sports and Physical Education in Outdoor Learning. [Sports and Physical Education in Outdoor Learning] Tallin (Litva): 2007, 30 min. nepublikovaný příspěvek, HURNÍKOVÁ, Kateřina. Koncert komorního souboru "Harmonia delectabilis". [Performance of chambre music ensemble "Harmonia delectabilis"] Brno: 2007, 70 min. koncert, interpret HURNÍKOVÁ, Kateřina. Koncert komorního souboru "Harmonia delectabilis". [Performance of chambre music ensemble "Harmonia delectabilis"] Želiv: 2007, 80 min. koncert, interpret HURNÍKOVÁ, Kateřina. Koncert komorního souboru "Harmonia delectabilis". [Performance of chambre music ensemble "Harmonia delectabilis"] Javorná: 2007, 80 min. koncert, interpret CHALUPSKÝ, Petr. Mgr. Radka Macháčková: "The Impact of the Religious Attitudes of Sir Thomas More on the Humanistic Vision in his Utopia". [Mgr. Radka Macháčková: "The Impact of the Religious Attitudes of Sir Thomas More on the Humanistic Vision in his Utopia"]. PedF UK Praha: 2007, 2 s. oponentský posudek CHALUPSKÝ, Petr. The City of the Possible - London in Hanif Kureishi's Earlier Works. [Město možností - Londýn v raných dílech Hanifa Kureishiho] Univerzita Pardubice, 25 min. CHALUPSKÝ, Petr. The city's lines of force - The Image of the City in Martin Amis's London Fields. [Siločáry města - obraz Londýna v Londýnských polích Martina Amise] PedF UK v Praze, KAJL Celetná 13, 25 min. JANČAŘÍKOVÁ, K.; JANČAŘÍK, A. Učíme své děti doma. K vědomostem přece nepotřebují spolužáky. [We are homeschoolers. Children needn't classmates for memorization and study] , <http://www.super.cz/inspirace/17990-ucime-sve-deti-doma-k-vedomostem-precenepotrebuji-spoluzaky.html>. ISSN rozhovor pro denní tisk, poskytovatel JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Deprivace dítěte rozvodem rodičů - představení knihy Blues o modrém pokoji. [Child deprivation by divorce - introduction of novel Blues about blue room] Praha, 45 min. nepublikovaný příspěvek, JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Environmentální senzitivita a její rozvoj. [Environmental senzitivity and it s development] Praha (ČR), 30 min. JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Možnosti narativní metody v domácím vzdělávání - teorie i praxe. [Narraive in homeschool education - theory and practice] ZŠ Vrané nad Vltavou, 90 min. JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Problematika evaluace průřezového tématu environmentální výchova - nástroje a formy hodnocení Praha (ČR), 360 min. nepublikovaný příspěvek, JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Short Introduction to My Article Environmental Education in the Elementary Schools. [Krátké představení mého příspěvku Environmentální výchova na prvním stupni ZŠ] Debrecín nepublikovaný příspěvek, JANOVEC, Ladislav. Dovolte mi, abych vám představil svoji milenku. [Let me Introduce My Mistress] Škutovky (Slovensko), 15 min. nepublikovaný příspěvek, JANOVEC, Ladislav. Sémantické zvláštnosti lexémů v masmédiích.. [Semantic specifications of lexems in mass medias] Minsk, 60 min. JANOVEC, Ladislav. Skloňování přejatých podstatných jmen v češtině. [Declination of borrowed nouns in Czech] Minsk (Bělorusko), 90 min. JIROTKOVÁ, Darina. 3D geometry for primary schools - cube solids. 2D geometry - Use of grid paper. [3D geometry for primary schools - cube solids. 2D geometry - Use of grid paper]

6 Derby (UK), 4x90 min. JIROTKOVÁ, Darina. Arithemtics in primary school - visualisation of arithmetical ideas. [Arithemtics in primary school - visualisation of arithmetical ideas. 2D geometry - Use of grid paper for the developing Pythagoras Theorem and Pick's Formula] Derby (UK), 3x90 min. JIROTKOVÁ, Darina. Arithemtics in primary school - visualisation of arithmetical ideas. [New approaches to teaching Mathematics - opening the wolrd of numbers] Hradec Králové, 90 min. JIROTKOVÁ, Darina. Functional thinking at lower secondary school. [Functional thinking at lower secondary school] Řím (Itálie), 60 min. JIROTKOVÁ, Darina. Misconception in Primary Arithmetic. [Misconception in Primary Arithmetic] a Derby, 4x90 min. JIROTKOVÁ, Darina. Neporozumění pojmům v matematice primární školy. [Misconception in primary mathematics]. 8.1., 12.2., 3.4., 22.5., Neratovice, 120 min. nepublikovaná přednáška, JIROTKOVÁ, Darina. New ways of teaching early years mathemaics. [New ways of teaching early years mathemaics] Derby (UK), 4x90 min. nepublikovaná přednáška, JIROTKOVÁ, Darina. Nové přístupy k vyučování matematice - Otevírání světa čísel. [New approaches to teachin Mathematics - opening the wolrd of numbers] Ústí n.l., 90 min. JIROTKOVÁ, Darina. The educational System in the Czech Republic. [The educational System in the Czech Republic] Řím, 60 min. KARGEROVÁ, Jana; TOMKOVÁ, Anna. Čtení v didaktice 1.stupně ZŠ na pedagogické fakultě UK. [Reading in didacticin primary school at the Faculty of Education] Praha, 30 minut KASLOVÁ, Michaela. Jak využít her s pravidly v hodinách matematiky pro rozvoj strategického myšlení. [How use the games with laws in mahs lessons to develop strategies in the thinking] Uherské Hradiště, 180 min. KASLOVÁ, Michaela. Jazyk v přípravě na školní mtematiku. [Role of Language in preparation for school mathematics] Praha 10, mateřská škola Strašnice, 60 min. nepublikovaná přednáška, KASLOVÁ, Michaela. Le rationnement ou le jugement chez les enfants. [Reasoning and judge at pre-school chidren] Bordeaux (Fr), 90 min. KASLOVÁ, Michaela. Matematické a přírodovědné myšlení. [Mathematical and natural scientific thinking] Praha 3, ZŠ Lupáčova: 2007, 60 min. KASLOVÁ, Michaela. Předmatematická výchova - rozvoj představ v aktivitách mateřské školy jako příprava na řešení slovní úlohy. [Pre-mathematics - development of imagination in the activities at kindergarten as a start to word problem solving] Praha, 150 min. KASLOVÁ, Michaela. Předmatematiká výchová - aktuální otázky, novinky z výzkumu. [Premathematics - actual questions, news in the research]. 12. a Praha, 360 min. KASLOVÁ, Michaela. Rozvoj myšlení u nadprůměrných žáků. [Development of the thinking of pupils abowe standard] Praha, 60 min. KASLOVÁ, Michaela. Rozvoj uvažování. [Development of reasoning] Praha, 120 min. KEPARTOVÁ, Jana. Antika ve filmu. [Antiquity in the cinema] přednáška, účastník rozhlasového vystoupení KEPARTOVÁ, Jana; TITZ, Pavel. Třetí dimenze. [The third dimension] , 30 min. přednáška, účastník rozhlasového vystoupení KOHNOVÁ, Jana. Koncepce vzdělávání k profesi učitele a další vzdělávání pedagogických pracovníků nabízené vysokými školami. [Concept of education leading to the teacher s profession and In-service training of pedagogical staff offered by the universities] Praha, 20 min. KOHNOVÁ, Jana. Stanovisko k žádost vzdělávacího zařízení o akreditaci programů v systému

7 dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. [The attitude to the demand of an educational institution for the accreditation of programs in the system of in-service teachers training]. Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta: 2007, 25 s. oponentský posudek KOHNOVÁ, Jana. Vstupní studie Profesní rozvoj učitelů - Modely profesního rozvoje učitelů. Dílčí úkol výzkumného záměru Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. [Introductory study Profession development of teachers - Models of profession development of teachers. Partial task of the research aim Teaching profession in changing educational demands]. Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. ÚPRPŠ: 2007, 8 s. výzkumná zpráva nepublikovaná KOHNOVÁ, Jana; DVOŘÁK, Leoš; KOVÁŘ, Karel. Podklady k monitorovací zprávě - Modulární systém dalšího vzdělávání učitelů na základních a středních školách Pro monitorovací zprávy č. 5-8 (4. čtvrtletí 2006 a 1. až 3. čtvrtletí 2007). [The Modular System of In-service Education of Primary and Secondary Schools Teachers]. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, ÚPRPŠ: 2007, 20 s. + cca 400 s. příl. průběžná grantová zpráva KOHNOVÁ, Jana; MACHÁČKOVÁ, Iva. Program dalšího vzdělávání učitelů na Univerzitě Karlově v Praze. Rozvojový projekt MŠMT. [The programme of the in-service teacher's education at the Charles University in Prague. The Development project of the Ministry of Education]. UK Praha, PedF, ÚPRPŠ, 6 s. závěrečná grantová zpráva KOHNOVÁ, Jana; MACHÁČKOVÁ, Iva; MARŠÁLKOVÁ, Lucie. Katalog programů dalšího vzdělávání učitelů a jiných aktivit celoživotního vzdělávání [The Catalogue of the Programs of in-service teacher education and other activities of the lifelong education ]. <http://userweb.pedf.cuni.cz/uprps/katalog_new/katalog.htm>. Praha: 2007, nekomerční www stránka KOHNOVÁ, Jana; WILDOVÁ, Radka. Další profesní vzdělávání učitelů zaměřené na realizaci kurikulární reformy ve výuce dějepisu. Dílčí část závěrečné výzkumné zprávy - Rozvojový projekt UK Profesionalizace přípravy učitelů na UK. [Farther profession education of teachers focused on the realisation of the curriculum reform in the history education. Part of the final research report - Development project of Charles University]. Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta: 2007, 4 s. + příl. výzkumná zpráva nepublikovaná KOPECKÁ, Věra. Koncertní vystoupení z díla J.B. Foerstra. [Concert - J. B. Foerster - Piano works] Libáň - Jičín, 90 min interpret KOPECKÁ, Věra. Rozhlasová nahrávka J. B. Foerster - Klavírní cyklus - Impresse. [J. B. Foerster - Impresse for piano]. 4 hod. přednáška, účastník rozhlasového vystoupení KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Dítě v širším výchovném kontextu - fakta, úvahy, otázky. [The child in the wider context of upbringing - facts, reflections, questions] Praha, 30 min. KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Hra jako stěžejní forma učení. [Play as a key for of learning] Karlovy Vary, 180 min. KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Klima v mateřské škole. Možnosti vzdělávání pro učitelky mateřských škol. [Climate in nursery school. Possibility of further teacher training] Mělník : 120 min. KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Rogersovské přístupy ve vzdělávání pedagogů a v jejich praxi. [The Rogers approaches to teacher training and pedagogic practice] Brno : 30 min. KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Specifika práce s předškolními dětmi. [Specifics of work with pre-school children] Praha, 120 min. KROPÁČKOVÁ, Jana. Faktory ovlivňující připravenost dětí pro zahájení povinné školní docházky. [Factors impacting pre-school childern'preparation for primary attendence] PedF Jihočeské univerzity České Budějovice, 15 min. nepublikovaný příspěvek, KROPÁČKOVÁ, Jana. Grafomotorická cvičení a rozvoj kresby díl. PedF UK Praha: 2007, 6 s. nepublikovaná recenze KROPÁČKOVÁ, Jana. Lidové tradice v jejich hlubší podstatě jako inovace praktické přípravy učitelů. PedF UK Praha: 2007, 1 s. oponentský posudek KROPÁČKOVÁ, Jana. Počítání soba Boba díl. PedF UK Praha: 2007, 6 s. nepublikovaná recenze

8 KROPÁČKOVÁ, Jana. Předškolní dítě a jeho příprava na další vzdělávání. [Introduction preschool child in the education system] Praha, 2 x 90 min. nepublikovaná přednáška, KROPÁČKOVÁ, Jana. Rámcový program pro předškolní vzdělávání v koncepci pedagogické praxe. PedF UK Praha: 2007, 5 s. závěrečná grantová zpráva KROPÁČKOVÁ, Jana. Význam představivosti v procesu učení ve vybraných předmětech primární školy. PedF UK Praha: 2007, 1 s. oponentský posudek KUBÍNOVÁ, Marie; STEHLÍKOVÁ, Naďa. Projecs in school mathematics. [Projekty ve školní matematice] Praha, 360 min. LISTÍKOVÁ RENÁTA. Kontrastivní analýza textových analyzátorů v současné češtině a francouzštině. UK PedF v Praze: 2007, 12 s. oponentský posudek LISTÍKOVÁ RENÁTA. Parole de la Mémoire, parole du Roman - ŕ propos de Margueritte Duras et de ses "Amants". [Language of the memory, language of the novel - Margueritte Duras and three forms of her novel "L Amant"] Univerzita Palackého Olomouc - mezinárodní konference, 30 minut nepublikovaný příspěvek, LISTÍKOVÁ, Renáta. L'image des Slaves sous la plume de Louis Leger, fondateur de la slavistique. [The perception of Slavonians in the works of Louis Leger, founder of the French slavistics] Poznaň (Polsko), 35 minut MACHÁČKOVÁ, Iva. Iniciativy učitelek mateřských škol v oblasti dalšího vzdělávání. [Kindergarten teachers' initiatives in the field of further education] Prešov (Slovenská republika), 25 min. MARÁDOVÁ, Eva. Integrující přístup k podpoře zdraví v teorii a praxi kurikulární reformy. [Integrating Approach to Health Promotion in Theory and Practice of Curricular Reform] Olomouc, 30 min. nepublikovaný příspěvek, MARÁDOVÁ, Eva. Ochrana člověka za mimořádných událostí. [Protection during extraordinary events] Praha (ČR), 120 min. MARÁDOVÁ, Eva. Ochrana dětí v každodenní práci školy. [Child protection in everyday school establishment work] Praha (ČR), 120 min. MARÁDOVÁ, Eva. Ochrana dětí v každodenní práci školy. [Child protection in everyday school establishment work] Nový Bor, 120 min. MARÁDOVÁ, Eva. Poruchy příjmu potravy. [Eating disordres] Praha (ČR), 120 min. MARÁDOVÁ, Eva. Poruchy příjmu potravy. [Eating disordres] Praha (ČR), 120 min. MARÁDOVÁ, Eva. Prevence dětské obezity jako součást výchovy ke zdraví na základních školách. [Prevention of Child Obesity as a Part of Education towards Health at Basic Schools] Pardubice, 60 min. MARÁDOVÁ, Eva. Problematika závislostí v dětském věku. [Children's addiction issue] Praha (ČR), 90 min. MARÁDOVÁ, Eva. Proměna české školy a výchova ke správné výživě. [Transformation of Czech School and Education towards Healthy Nutrition] Pardubice, 40 min. MARÁDOVÁ, Eva. Sexuální výchova v proměnách současné školy v České republice. [Sexual Education in Transformation of Current School in the Czech Republic] Nitra, Slovenská republika, 30 min. nepublikovaný příspěvek, MARÁDOVÁ, Eva. Sexuální výchova. [Sexual Education] Třebíč, 240 min. MARÁDOVÁ, Eva. Sociální rozdíly v dětském kolektivu. [Social diversity of children's groups] Praha (ČR), 120 min. MARÁDOVÁ, Eva. Student na pedagogické praxi v zajetí procesů evaluace. [Student Captured in Assessment Processes during Pedagogical Practice] Hradec Králové, 30 min. nepublikovaný příspěvek, MARÁDOVÁ, Eva. Výchova k rodičovství. [Parenthood Education] Karlovy Vary, 240 min. MARADOVÁ, Eva. Výchova ke zdraví na cestě od rámcového vzdělávacího programu k realizaci ve školní praxi. [Education towards Health on the Way from the General Educational Program

9 towards its Realization in School Practice] Brno, 30 min. nepublikovaný příspěvek, MARÁDOVÁ, Eva. Výchova ke zdraví ve studijních programech na UK v Praze - Pedagogické fakultě. [EDUCATION TOWARDS HEALTH in Study Programs at Charles University] Brno, 30 min. MARÁDOVÁ, Eva. Výchova ke zdraví ve studijních programech učitelství a v pedagogické praxi studentů. [Education towards Health in Educational Teaching Programs and in Pedagogical Practice of Students] Bratislava, Slovenská republika, 30 min. nepublikovaný příspěvek, MARÁDOVÁ, Eva; ŽIŽKA, Martin. Problém stigmatizace piercingové subkultury jako subkultury drogové a jeho odraz ve výchově adolescentů. [Problem of Piercing Subculture Stigmatization as a Drug Subculture and its Reflection in Educating Adolescents] Brno, 30 min. nepublikovaný příspěvek, MARUŠÁK, Radek; TOMKOVÁ, Anna. Inovace praxe dramatické výchovy ve specializačním studiu učitelství prvního stupně na Pedagogické fakultě UK v Praze. [Inovation of practice teaching concerning drama education tuch a specialition at primary school teacher education at the Faculty of Education of the Charles University in Prague] Praha, 30 min. MATUCHOVÁ, Klára. Meet the Lodger: Acts of Introducing Three Fictional Identities Praha (ČR) 2007, 1 den nepublikovaný příspěvek, MOŠNA, Framtišek; RAMBOUSEK, Vladimír. Inovace programového prostředí a vzdělávání pracovníků v oblasti ICT na UK v Praze, Pedagogické fakultě. [Innovation of program environment and teacher's training in the field of ICT on Faculty of Education]. UK v Praze. PedF: 2007, 4 s. vstupní grantová zpráva MOŠNA, František; RAMBOUSEK, Vladimír. Inovace programového prostředí a vzdělávání pracovníků pro podporu tvůrčích aktivit v oblasti ICT na UK v Praze, Pedagogické fakultě. [Innovation of program environment and teacher's training for supporting creative activities in the field of ICT on Faculty of Education of Charles University in Prague]. UK v Praze. PedF: 2007, 5 s. závěrečná grantová zpráva NEČASOVÁ, Pavla. Reflexe kurikulární reformy do přípravy studentů učitelského studia germanistiky. [The curricular reform as reflected in the process of training future] Praha, 45 min. NEDĚLKA, Michal. Emil Hába v kontextu regionální kultury. [Emil Haba in the connection with the regional culture]. UK Praha: 2007, 2 s. nepublikovaná recenze NEDĚLKA, Michal. Klavírní improvizace v práci hudebního pedagoga. [The Piano Improvisaiton in the Music Teacher's Work]. UK Praha: 2007, 13 s. závěrečná grantová zpráva NEDĚLKA, Michal. Rozbor skladeb jako učební předmět na pedagogických fakultách ve studijních oborech učitelství hudební výchovy. [The Composition Analysis as the Subject in the Branch Music Pedagogy]. UK Praha: 2007, 1 s. oponentský posudek NEDĚLKA, Michal. Výzkum post-indeterministických kompozičních metod: komponování v hudebních animačních programech a v hudební. [Resarch on post-indeterminacy composing methods: classroom composing]. UK Praha: 2007, 5 s. oponentský posudek NEDĚLKA, Michal; VACHUDOVÁ, Eva. The Way of the Pianist to the Improvisation. [The Way of the Pianist to the Improvisation] Moskva, 45 min. nepublikovaná přednáška, NOVOTNÁ Jiřina. Les approches interculturelles dans l école multiculturelle - voices des étudiants. [Intercultural approach in the multicultural school - students voices] Sarajevo (Bosna a Hercegovina), 5 dní, nepublikovaný příspěvek, NOVOTNÁ Jiřina. Přechod žáka ze základní na střední školu z pohledu učitelů. [Pupiltransition to upper secondary level - teachers'voices] České Budějovice, 20 min. nepublikovaný příspěvek, OPRAVILOVÁ, Eva. Cíle a obsahy předškolního vzdělávání. [Early childhood education goals and curricula]. PedF UK Praha: 2007, 12 s. výzkumná zpráva nepublikovaná OPRAVILOVÁ, Eva. Dětský koutek na Univerzitě Karlově v Praze. [Play center for childern at Charles University Prag]. PedF UK Praha: 2007, 15 s. výzkumná zpráva nepublikovaná OPRAVILOVÁ, Eva. Dítě jako východisko konstrukce cílů výchovy a vzdělávání. [Goal

10 orientation on the child in pre-shool education system]. PedF UK Praha: 2007, 10 s. výzkumná zpráva nepublikovaná OPRAVILOVÁ, Eva. Předškolní vzdělávací instituce v ČR. [Institutions of childhood education in the Czech republic]. PedF UK Praha: 2007, 10 s. výzkumná zpráva nepublikovaná OPRAVILOVÁ, Eva. Současné dítě v mateřské škole. [Pre-school child and nursery school today] Praha, 30 minut OPRAVILOVÁ, Eva; KROPÁČKOVÁ, Jana. Dítě v měnících se požadavcích předškolního vzdělávání. [Contemporary changes of early childhood education] Praha, 30 min. nepublikovaný příspěvek, PALKOVSKÁ, Jana. Klavírní interpretační umění jako součást životního stylu - mentoring a četba partitury. [The Art of Piano Interpretation as a Part of Life Style - Mentoring and Reading the Score] Brandýs nad Labem (ČR), PedF UK, 12 min. nepublikovaná přednáška, PALKOVSKÁ, Jana. Klavírní interpretační umění jako součást životního stylu - umění mentoringu. [Piano Interpretation as a Part of Life Style - the Art of Mentoring] Olomouc (ČR), 12 min. PALKOVSKÁ, Jana. Problematika doktorandského studia hudební výchovy na PedF UK. [Problems of Doctor Studies at the Faculty of Education, Charles University, Prague] Telč (ČR), Univerzitní centrum, 12 min. nepublikovaný příspěvek, PALKOVSKÁ, Jana. Vzdělávání učitelů hudby ve Visegrádských zemích. [The Education of the Music Teachers in the Visegrád Countries] Praha (ČR), 30 min. nepublikovaná přednáška, PALKOVSKÁ, Jana; VOPLAKALOVÁ, Olga. Hudební nterpretační umění ve výchově a ve vzdělání. [ZThe Art of Music Interpretation in the Education]. UK, PedF, KHv, 11 s. vstupní grantová zpráva PECHÁČEK, Stanislav. Adventní koncert. [Advent koncert] Praha, 60 min. koncert, sbormistr PECHÁČEK, Stanislav. Jarní koncert DPS Carillon. [The Spring Concert of the Children Choir Carillon] Praha: 2007, 60 min. koncert, sbormistr PECHÁČEK, Stanislav. Josef Říha: Koledníci. [Josef Říha: Koledníci]. PdF Ústí nad Labem: 2007 nepublikovaná recenze PECHÁČEK, Stanislav. Koncert ženského pěveckého sboru Luccicante. [The Concert of The Women Choir Luccicante] Praha: 2007, 90 min. koncert, interpret PECHÁČEK, Stanislav. Sborový koncert. [Choral Concert] Praha, 90 min. koncert, sbormistr PECHÁČEK, Stanislav. Třpytné vánoce. Koncert ŽPS Luccicante. [Bright Christmas. Concert of women choir Luccicante] Praha, 60 min. koncert, interpret PECHÁČEK, Stanislav. Závěrečný koncert DPS Carillon. [The Final Concert of The Children Choir Carillon] Praha: 2007, 90 min. koncert, sbormistr PERGLEROVÁ, Marka. Koncert k poctě skladatele Jana Hanuše. [Concert for honour of composer Jan Hanus] Jílové u Prahy, 50 minut koncert, interpret RAMBOUSEK, Vladimír. Proměny edukační reality v kontextu rozvoje informační společnosti. [Changes in the Education Reality in the Context of the Development of Information Society]. UK v Praze, PedF, 16 s. vstupní grantová zpráva SALÁKOVÁ, Leona. Koncert na Konferenci alergologů a imunologů. [Congress of alergology and clinical imunology] Telč, 60 min. koncert, sbormistr SALÁKOVÁ, Leona. Liturgická tvorba Jana Hanuše pro dětské a ženské sbory. [Jan Hanuš and his liturgical compositions for children and women choirs] Ústí nad Labem, 2 dny nepublikovaný příspěvek, SALÁKOVÁ, Leona. Varhanní koncert. [Organ concert] Litomyšl, 60 min. koncert, interpret SALÁKOVÁ, Leona. W. A. Mozart: Requiem. [W. A. Mozart: Requiem] Praha, chrám Matky Boží před Týnem, 60 min. koncert, sbormistr SLAVÍKOVÁ, Lenka. Projekt Úspěšný ředitel - ESF. [Project - Successful headteacher - ESF] , 60.min., MŠMT, NIDV rozhovor pro odborný tisk, poskytovatel SLAVÍKOVÁ, Lenka. Vzdělávání učitelů a jejich ohodnocení v praxi. [Education of Teachers and

11 their evaluation in practice] , 60 min. přednáška, účastník rozhlasového vystoupení SLAVÍKOVÁ, Lenka; BÁČA, Milan. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - charakteristika oblasti. [School management, the quality of personal work and life long learing education for teachers]. Praha: 2007, 26,5 kb nekomerční www stránka SLEZÁKOVÁ, Jana. Nové přístupy k vyučování matematice v učebnicích FRAUS. [New approaches to teaching Mathematics in the textbook FRAUS] Jihlava, 90 min. SLEZÁKOVÁ, Jana. Nové přístupy k vyučování matematice v učebnicích FRAUS. [New approaches to teaching Mathematics in the textbook FRAUS] Ústí n. L., 90 min. SLEZÁKOVÁ, Jana. Nové přístupy k vyučování matematice v učebnicích FRAUS. [New approaches to teaching Mathematics in the textbook FRAUS] Brno, 90 min. SLEZÁKOVÁ, Jana. Nové přístupy k vyučování matematice v učebnicích FRAUS. [New approaches to teaching Mathematics in the textbook FRAUS] Pardubice, 90 min. SLEZÁKOVÁ, Jana. Nové přístupy k vyučování matematice v učebnicích FRAUS. [New approaches to teaching Mathematics in the textbook FRAUS] Plzeň, 90 min. SLEZÁKOVÁ, Jana. Práce s chybou jako strategie rozvoje klíčových kompetencí žáka. [Work with mistakes as a strategy of development of key pupil's competences] Ostrava, 270 min. (6x45 min.) SLEZÁKOVÁ, Jana. Práce s chybou jako strategie rozvoje klíčových kompetencí žáka. [Work with mistakes as a strategy of development of key pupil's competences] Ostrava, 270 minut (6x45 min.) SLEZÁKOVÁ, Jana. Učebnice matematiky pro 1. ročník ZŠ. [Textbook Mathematics for 1st grade of primary school] Praha, 30 min. STARÁ, Jana. How to prepare teachers to teach for democracy Atény (Řecko), 30 min. STARÁ, Jana. Jak vést děti k demokratickým hodnotám. [How to develop democratic values] Brno, 15 min. STARÁ, Jana. Učení službou - jedna z možností výchovy k občanské angažovanosti. [Service learning - one possibility for education for active citizenship] Olomouc, 30 min. STARÁ, Jana. Učení službou jako možnost vychovávat k občanské angažovanosti Kutná hora: 2007, 30 min. STARÁ, Jana. Výchova k demokratickým hodnotám. [Education for democratic values] Liberec, 90 min. STARÁ, Jana. Výchova k demokratickým hodnotám. [Education for democratic values] Plzeň, 90 min. STARÝ, Karel. Budování sítě inovujících škol. [Innovative schools network buliding] Praha, 25 min. STARÝ, Karel. How Teachers Develop Student s Competence to Learn. [How Teachers Develop Student s Competence to Learn] Gent (BE), 30 min. nepublikovaný příspěvek, STARÝ, Karel. Jak čeští učitelé rozvíjejí klíčovou kompetenci k učení. [How Czech Teachers Develop Key Comtence to Learn] Sarajevo (BH), 30 min. nepublikovaný příspěvek, STARÝ, Karel. Jak rozvíjet schopnosti učit se. [How to develop competence to learn] Liberec, 90 min. STARÝ, Karel. Potential of Internal Change in School. [Potential of Internal Change in School] Atény (Ř), 45 min. nepublikovaný příspěvek, STARÝ, Karel. Výuka jako interakce vyučování a učení. [Instruction as a Interaction between Teaching and Learning] České Budějovice, 90 min. nepublikovaná přednáška,

12 STEHLÍKOVÁ, Naďa. Education of mathematics teachers at Charles University in Prague, Faculty of Education, the use of videoanalysis. [Příprava učitelů matematiky na Pedagogické fakultě UK v Praze, použití videoanalýz] Santarém (Portugalsko): 2007, 45 min. STEHLÍKOVÁ, Naďa. Functional thinking at higher secondary school. [Funkční myšlení na střední škole] Řím (Itálie), 60 min. STEHLÍKOVÁ, Naďa. Geometrie a kompetence. [Geometry and competences] , Třebíč, Karlovy Vary, 270 min. STEHLÍKOVÁ, Naďa. The preparation of mathematics teachers in the Czech Republic and PhD studies. [Příprava učitelů matematiky v České Republice a doktorská studia] Řím (Itálie), 60 min. STEHLÍKOVÁ, Naďa. What constitutes good practice in teaching mathematics, A personal perspective. [What constitutes good practice in teaching mathematics, A personal perspective] Larnaca (Kypr), 90 min. SVOBODOVÁ, Radmila. Structured Drama As a Learning Medium. [Structured Drama As a Learning Medium] Umea, Švédsko, 24 vyuč. hod. nepublikovaná přednáška, SVOBODOVÁ, Radmila. Structured drama as tool for deeper understanding. [Structured drama as tool for deeper understanding] Praha, 3x5 vyučovacích hodin nepublikovaná přednáška, SVOBODOVÁ, Radmila. The history and developement of the Czech theatre movement. [The history and developement of the Czech theatre movement] Praha, 150 min SVOBODOVÁ, Radmila. Use of drama in English language lessons. [Use of drama in English language lessons] Brno, 4x3 vyučovací hodiny ŠOTOLOVÁ, Eva. Práva dítěte v multikulturní společnosti. [Rights of the Child in Multicultural Society] prosinec Ostrava, Písek, Česká Třebová, Chomutov atd.: , ŠTECH, Stanislav. The School Psychologist and Teachers - Mutual Trust at the Interface of Different Professional Cultures Praha (ČR), 75 min. nepublikovaný příspěvek, ŠTÍPEK, Jiří; RAMBOUSEK, Vladimír; MUDRÁK, David; NOVÁK, Jaroslav. EQUAL - Koncepce ICT kurzů. [EQUAL - ICT Courses Conception]. UK v Praze, PedF: 2007, 63 s. výzkumná zpráva nepublikovaná TICHÁ, Alena. Hlasová výchova ve sboru. [Voice culture in a choir] Praha, 4 hodiny TICHÁ, Alena. Hlasová výchova ve sboru. [Voice culture in a choir] Praha, 4 hodiny TICHÁ, Alena. Hlasová výchova ve sboru. [Voice culture in a choir] Praha, 4 hodiny TICHÁ, Alena. Hlasová výchova ve sboru. [Voice culture in choir] Leská, 4 hodiny TICHÁ, Alena. Hlasová výchova ve sboru. [Voice culture in choir] Kraslice, 8 hodin TICHÁ, Alena. Hlasová výchova. [Voice culture] Liberec, 12 hodin nepublikovaná přednáška, TICHÁ, Alena. Hlasová výchova. [Voice culture] Brno, 8 hodin nepublikovaná přednáška, TICHÁ, Alena. Hlasová výchova. [Voice culture] Praha, 4 hodiny nepublikovaná přednáška, TICHÁ, Alena. Hlasová výchova. [Voice culture] Praha, 4,5 hodiny nepublikovaná přednáška, TICHÁ, Alena. Hudba a tradice. [Music and Traditions] Plzeň, 6 hodin TICHÁ, Alena. Kolektivní hlasová výchova v přípravě učitelů HV na pedagogické fakultě. [Collective voice education within the music teachers preparation at pedagogical faculty].

13 Ústí nad Labem, 2 hodiny TICHÁ, Alena. Motivace hlasových cvičení jako prvek integrace v pěvecké výchově dětí. [Voice exercises motivation as an integration element at children singing education] Brandýs nad Labem, 20 min. TICHÁ, Alena. Profesní únava hlasu a možnosti nápravy. [Professional voice-strain and possibilities of retrieval] Praha, 3 hodiny TICHÁ, Alena. Profesní únava hlasu a možnosti nápravy. [Professional voice-strain and possibilities of retrieval] Pardubice, 6 hodin TICHÁ, Alena. Profesní únava hlasu a možnosti nápravy. [Professional voice-strain and possibilities of retrieval] Praha, 3 hodiny TICHÁ, Alena. Profesní únava hlasu a možnosti nápravy. [Professional voice-strain and possibilities of retrieval] Krnov, 6 hodin TICHÁ, Alena. Profesní únava hlasu a možnosti nápravy. [Professional voice-strain and possibilities of retrieval] Praha, 3 hodiny TICHÁ, Alena. Profesní únava hlasu a možnosti nápravy. [Professional voice-strain and possibilities of retrieval] Praha, 3 hodiny TICHÁ, Alena. Rozezpívání nezpěváků a hlasová výchova. [Voice preparation for immediate singing of the so called non-singers and voice culture] Hradec Králové, 6 hodin TICHÁ, Alena. Rozezpívání tzv. nezpěváků. [Voice preparation for immediate singing of the so called non-singers] Plzeň, 6 hodin TICHÁ, Alena. Rozezpívání tzv. nezpěváků. [Voice preparation for immediate singing of the so called non-singers] Krnov, 6 hodin TICHÁ, Alena. Rozvoj hudebnosti a zpěvnosti hudebně a pěvecky zaostávajících dětí (workshop). [Building up of musicality and singing abilities of musically and singing lagged children (workshop)] Banská Bystrica, 60 min. TICHÁ, Alena. Rozvoj hudebnosti a zpěvnosti hudebně a pěvecky zaostávajících dětí. [Building up of musicality and singing abilities of musically and singing lagged children] Praha, 90 min. TICHÁ, Alena. Rozvoj hudebnosti a zpěvnosti hudebně a pěvecky zaostávajících dětí. [Building up of musicality and singing abilities of musically and singing lagged children] Praha, 90 min. TICHÁ, Alena. Rozvoj hudebnosti a zpěvnosti hudebně a pěvecky zaostávajících dětí. [Building up of musicality and singing abilities of musically and singing lagged children] Žilina, 4 hodiny TICHÁ, Alena. Rozvoj hudebnosti a zpěvnosti hudebně a pěvecky zaostávajícich dětí. [Building up of musicality and singing abilities of musically and singing lagged children] Prešov, 4 hodiny TICHÁ, Libuše. K práci na klavírní technice. [About the Study of a Piano Play Technique] Ústí nad Labem, 20 min. TICHÁ, Libuše. Otázky historicky poučené interpretace v kontextu počáteční fáze výuky klavírní hry. [Questions about the Historicaly Knowledgeable Interpretation in Context of the Startup Phase of Teaching the Piano Play] Olomouc, 20 min. nepublikovaná přednáška, TICHÁ, Milena. Hodnoty a hodnocení v ekonomii. [Values and Evaluation in the Economy] Praha, ČR, 45 min. TOMKOVÁ, Anna; KARGEROVÁ, Jana. Čtení v Didaktice 1.stupně ZŠ na Pedagogické fakultě UK. [Reading in Didactic in primary school at the Faculty of Education] Praha, 30 min. UHLÍŘOVÁ JANA. Komeniologie - heslo v encyklopedii. [Comeniology - encyclopedical entry]. Praha: 2007, 10 s. nepublikovaná recenze UHLÍŘOVÁ JANA. The reception of Comenius thoughts among teachers of pre-primary, primary and higher schools in Czech lands Praha: 2007, 20 min. nepublikovaná přednáška, UHLÍŘOVÁ JANA. Výstava Jednota bratrská [Exposition Moravian Church ] ; , and Přerov (ČR), Praha

14 (ČR), Uherský Brod (ČR), 8 panelů výstava samostatná, odborný spolupracovník UHLÍŘOVÁ JANA. Vzděláná - charakteristický fenomén Jednoty bratrské. [Educationcharacteristic phenomen of Moravian Church] Praha: 2007, 45 min. VALÁŠEK, Marek. Abonentní koncert. [Subscription Concert] Hradec Králové (ČR), 80 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. Adventní a vánoční koncert. [Advent and Christmas Concert] Praha, 90 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. Benefiční koncert. [Benefit Concert] Praha, 70 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. F. Mendelssohn-Bartholdy: Eliáš. [F. Mendelssohn-Bartholdy: Eliah] Praha, 70 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. F. Poulenc: Stabat Mater. [F. Poulenc: Stabat Mater] Praha, 70 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. Festivalový koncert. [Festival Concert] Brandýs nad Labem (ČR), 30 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. J. Haydn: Nelsonmesse. [J. Haynd: Nelson Mass] Praha, 60 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. Koncert k výročí Hudby hradní stráže a policie ČR. [The Anniversary of The Band of the Castle Guards and Police of the Czech Republic Concert] Praha, 20 min. koncert, sbormistr VALÁŠEK, Marek. Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena. [International Festival of Advent and Christmas Music with Petr Eben s Prize] Praha, 20 min. koncert, sbormistr VALÁŠEK, Marek. Pocta G. F. Händelovi. [Homage G. F. Händel] Praha, 70 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. Silvestrovský koncert. [New Yer s Eve s Concert] Hradec Králové, 90 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. Slavnostní koncert. [Festive Concert] Rijéka (Chorvatsko), 70 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. Vánoční koncert. [Christmas Concert] Praha, 70 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. Vánoční koncert. [Christmas Concert] Praha, 40 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. Vánoční koncert. [Christmas Concert] Praha, 60 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. Vánoční koncert. [Christmas Concert] Praha, 60 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. W. A. Mozart: Requiem. [W. A. Mozart: Requiem] Praha, 55 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. W. A. Mozart: Requiem. [W. A. Mozart: Requiem] Kraslice, ČR, 55 min. koncert, dirigent VÁŇOVÁ, Hana aj. Kistyová, Lubica: Podiel klavírnej hry na profilácii budúceho učitela hudby. Disertační práce. [Kistyová, Lubica: Participation of piano playing in the future music teacher profiling. Thesis]. PedF UK Praha: 2007, 162 s. oponentský posudek VÁŇOVÁ, Hana. Diagnostika hudebnosti. [Musical diagnostic] Praha, 4 hodiny nepublikovaný příspěvek, VÁŇOVÁ, Hana. Evaluace v hudební výchově na základní škole. [Evaluation in basic school music education] Brandýs nad Labem, 20 min. nepublikovaný příspěvek, VÁŇOVÁ, Hana. Franěk, Marek: Projevy osobnosti v každodenním životě: hudební preference. [Franěk, Marek: Everyday manifestations of personality: music preference]. Praha: 2007, 30 s. oponentský posudek VÁŇOVÁ, Hana. Hurníková, Kateřina: Stručný průvodce dějinami evropské hudby. [Hurníková, Kateřina: Concise European music history handbook]. Praha: 2007, 92 s. nepublikovaná recenze VÁŇOVÁ, Hana. Tichá, Alena: Vokální činnosti jako prostředek rozvoje hudebnosti a zpěvnosti

15 dětí. [Tichá, Alena: Vocal activities as the means to the development of children musicality and singing]. Praha: 2007, 60 s. nepublikovaná recenze VÁŇOVÁ, Hana. Tichá, Alena: Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími. [Tichá, Alena: We are singing and playing with the infants]. Praha: 2007, 165 s. nepublikovaná recenze VAŠUTOVÁ, Jaroslava; NOVOTNÁ, Jiřina. Reflexe aktuálních témat vzdělávací reformy v přípravě učitelů. [Reflection of contemporary topics of educational reform in teacher training] České Budějovice, 20 min. nepublikovaný příspěvek, VEVERKOVÁ, Jana. Dál tou vodou - koncert spirituálů. [Wade in the Water - Concert of Spirituals] Praha, 70 min. koncert, sbormistr VEVERKOVÁ, Jana. J. J. Ryba - Česká mše vánoční. [J.J. Ryba - Czech Christmas Mass] Praha - Zbraslav, 60 min. koncert, sbormistr VEVERKOVÁ, Jana. J.J. Ryba - Česká mše vánoční. [J.J. Ryba - Czech Christmas Mass] živé vysílání, 60 min. přednáška, účastník televizního vystoupení VEVERKOVÁ, Jana. J.J. Ryba - Česká mše vánoční. [J.J. Ryba - Czech Christmas mass] Brno - Boby centrum, 60 min. koncert, sbormistr VEVERKOVÁ, Jana. J.J. Ryba - Česká mše vánoční. [J.J. Ryba - Czech christmas mass] Bratislava, Spevácký zbor Canens Bratislava koncert, sbormistr VEVERKOVÁ, Jana. Koncert sborů. [Concert of Choir] Praha - Zbraslav, 30 min. koncert, sbormistr VEVERKOVÁ, Jana. Sborový koncert. [Concert of Choir] Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 60 min. koncert, sbormistr VEVERKOVÁ, Jana. Vánoční koncert. [Christmas concert] Praha, 70 min. koncert, dirigent VODÁKOVÁ, Jitka; ČERNOCHOVÁ, Mirka; RAMBOUSEK, Vladimír. Metodické pokyny pro zpracování diplomových prací. [Methodical manual for elaboration of theses]. <http://it.pedf.cuni.cz/metodika/index.php>. Praha: 2007, 30 s. nekomerční www stránka WALTEROVÁ, Eliška. Comparing educational change: Methodological dialogue of Visegrad Group Countries. [Komparace vzdělávací změny: Metodologický dialog zemí visegrádské skupiny] Sarajevo (Bosna a Hercegovina), 90 min. nepublikovaná přednáška, WALTEROVÁ, Eliška. Jakým jazykem hovoří současná pedagogika? [What is the present language of education?] České Budějovice, 30 min. nepublikovaná přednáška,

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES Velká Británie International Study Programmes organizuje kurzy pro učitele anglického jazyka ve 12 destinacích ve Velké Británii. Některé kurzy vede Dr. Diana Hicks, spoluautorka

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES Velká Británie International Study Programmes organizuje kurzy pro učitele anglického jazyka ve 12 destinacích ve Velké Británii. Některé kurzy vede Dr. Diana Hicks, spoluautorka

Více

CLIL inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků

CLIL inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků CLIL inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků Barbora Benešová Katedra anglického jazyka, Pedagogická fakulta, ZČU v Plzni Petra Vallin Katedra primární pedagogiky, Pedagogická fakulta, UK v Praze

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice. 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice

Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice. 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice I Inspirace i z konference k f LILAC 2013 aneb Jak nás Alan Carbery namotivoval IVIG 2013: Retrospektivy a perspektivy 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice

Více

Daniel Tocháček, Miroslava Černochová Katedra IT a technické výchovy PedF UK v Praze KAM SMĚŘOVAT VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V ICT?

Daniel Tocháček, Miroslava Černochová Katedra IT a technické výchovy PedF UK v Praze KAM SMĚŘOVAT VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V ICT? Daniel Tocháček, Miroslava Černochová Katedra IT a technické výchovy PedF UK v Praze KAM SMĚŘOVAT VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V ICT? Malostranský palác, Praha, 23.3. 2011 1. ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ NA PEDF UK

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Studijní plán a státní závěrečná zkouška

Studijní plán a státní závěrečná zkouška Studijní plán a státní závěrečná zkouška Vysoká škola Univerzita Karlova Součást vysoké školy Pedagogická fakulta Druh studijního programu Bakalářský Název studijního programu Specializace v pedagogice

Více

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES Velká Británie International Study Programmes organizuje kurzy pro učitele anglického jazyka ve 12 destinacích ve Velké Británii. Některé kurzy vede Dr. Diana Hicks, spoluautorka

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Course description. Second Romance language 2 Printed: :05. Course name: Academic Year 2015/2016

Course description. Second Romance language 2 Printed: :05. Course name: Academic Year 2015/2016 Course description Course abbreviation: KRP/DRJ2 Page: 1 / 5 Course name: Second Romance language 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 15.01.2017 11:05 Department/Unit / KRP / DRJ2 Title Second Romance

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2011

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2011 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2011 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Following information was provided by the Office for studies of individual universities and faculties for the year 2015/

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2.

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. Mgr. Pavla Dobešová Výuka předmětů: Česká literatura 19. století Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Školitel: Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D. Školitel-konzultant:

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE Olga Komínková Základní škola Velká Bíteš kominkova.olga@zsbites.cz Abstrakt: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské *1993 Vyučování na naší škole trvá od 8:05 do 15:50. Lessons at our school last from 8:05 a.m. to 3:50 p.m. Vyučovací hodina trvá 45 minut. One lesson lasts 45 minutes. Přestávky trvají od 5-20 minut.

Více

Seznamte se: Mezinárodní komise pro studium a zdokonalování vyučování matematice (CIEAEM)

Seznamte se: Mezinárodní komise pro studium a zdokonalování vyučování matematice (CIEAEM) Scientia in educatione 3(2), 2012 p. 107 112 ISSN 1804-7106 Seznamte se: Mezinárodní komise pro studium a zdokonalování vyučování matematice (CIEAEM) Marie Tichá Abstrakt Článek seznamuje čtenáře s Mezinárodní

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

Matematická komponenta v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ na Ostravské univerzitě z pohledu absolventů

Matematická komponenta v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ na Ostravské univerzitě z pohledu absolventů Matematická komponenta v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ na Ostravské univerzitě z pohledu absolventů Mathematical Component in the Training of Future Teachers of 1st grade Elementary School at

Více

Časopis Sociální pedagogika Social Education

Časopis Sociální pedagogika Social Education Časopis Sociální pedagogika Social Education ročník 4, číslo 1, rok 2016 / volume 4, number 1, year 2016 ISSN 1805-8825 Časopis pro sociální pedagogiku The journal for socio-educational theory and research

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 5/2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ

Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

specifickými poruchami učení. Shrnuje principy vyučování a učení, analyzuje alternativní metody. Vymezuje zásady výuky cizího jazyka u žáků se

specifickými poruchami učení. Shrnuje principy vyučování a učení, analyzuje alternativní metody. Vymezuje zásady výuky cizího jazyka u žáků se 82 ZÁVĚR Impulsem pro napsání mé diplomové práce na téma edukace a reedukace jazyka anglického na základní škole, bylo to, že se v mé praxi stále více setkávám s žáky, u kterých byla diagnostikována specifická

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Sociální pedagogika - Český časopis pro sociální pedagogiku. Social Education - The Czech journal for socio-educational theory and research.

Sociální pedagogika - Český časopis pro sociální pedagogiku. Social Education - The Czech journal for socio-educational theory and research. Sociální pedagogika - Český časopis pro sociální pedagogiku Social Education - The Czech journal for socio-educational theory and research Vydává Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií

Více

UŽITEČNÉ ODKAZY. http://old.tutor.cz/testy/?waclnkid=684 ROZŘAZOVACÍ TESTY. http://www.languageguide.org/ -Slovní zásoba-nižší úroveň

UŽITEČNÉ ODKAZY. http://old.tutor.cz/testy/?waclnkid=684 ROZŘAZOVACÍ TESTY. http://www.languageguide.org/ -Slovní zásoba-nižší úroveň UŽITEČNÉ ODKAZY http://old.tutor.cz/testy/?waclnkid=684 ROZŘAZOVACÍ TESTY http://www.languageguide.org/ -Slovní zásoba-nižší úroveň http://www.isabelperez.com/ různé http://www.ego4u.com/- různé Your Guide

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Témata závěrečných písemných prací

Témata závěrečných písemných prací Závěrečné práce vede: PhDr. Mgr. Marie Hanušová 1. Možnosti zvyšování motivace k učení u žáků středních škol a učilišť 2. Hodnotová orientace středoškolské mládeže a úloha učitele při jejím ovlivňování

Více

Určeno pro Obsah Počet vyučovacích hodin (1VH = 45 min) ZŠ, SŠ, SOU, G

Určeno pro Obsah Počet vyučovacích hodin (1VH = 45 min) ZŠ, SŠ, SOU, G Název akce, Číslo akreditace MŠMT Spice Your English Lessons I Jak na jazykové dovednosti v angličtině I (mluvení a poslech) Jak na angličtinu pro nejmenší Big C or small c culture? Cizí jazyk Určeno pro

Více

Závěrečná zpráva o řešení výzkumného záměru

Závěrečná zpráva o řešení výzkumného záměru Závěrečná zpráva o řešení výzkumného záměru Identifikační kód MSM 114100003 Název výzkumného záměru Vzdělávání pro život v informační společnosti Příjemce Univerzita Karlova v Praze Vykonavatel Univerzita

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU Název VŠ: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Beethovenova 2, 662 15 Brno Součást VŠ: Divadelní fakulta, Mozartova 1, 662 15 Brno Název studijního programu:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Bc. Eva DOHNÁLKOVÁ Česká zemědělská univerzita v Praze, Studijní a informační centrum dohnalko@sic.czu.cz PhDr. Hana LANDOVÁ, Ph.D. Česká zemědělská

Více

PROCES INTERNACIONALIZACE V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ MATEMATIKY NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH

PROCES INTERNACIONALIZACE V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ MATEMATIKY NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH HISTÓRIA, SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY VZDELÁVANIA NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE PREŠOV 2014 PROCES INTERNACIONALIZACE V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ MATEMATIKY NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH THE

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Funkce: prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek, koordinátor v oblasti vědy a výzkumu Vzdělání: 2011 absolutorium postgraduální doktorandské studium, PdF UP Olomouc

Více

Vyjádření školitelky

Vyjádření školitelky Vyjádření školitelky Titul jméno příjmení doktorandky: Mgr. Klára Ptáčková Obor doktorského studia: Speciální pedagogika Jméno školitele: doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D Téma disertační práce: Rozvoj čtenářství

Více

Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky

Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky Bakalářská práce Autor: Radim Nycz Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

The project of system of developing competences for working with i-board

The project of system of developing competences for working with i-board Návrh systému rozvoje kompetencí pro práci s i-tabulí The project of system of developing competences for working with i-board Anna MARTINKOVÁ, ČR Abstrakt S rozvojem ICT se do výuky dostávají nové materiální

Více

Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovali: Celková gesce

Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovali: Celková gesce Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovali: Celková gesce přípravy dokumentu Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková

Více

Integrace anglického jazyka do výuky matematických předmětů na Pedagogické fakultě UP v Olomouci

Integrace anglického jazyka do výuky matematických předmětů na Pedagogické fakultě UP v Olomouci Integrace anglického jazyka do výuky matematických předmětů na Pedagogické fakultě UP v Olomouci Integration of English language in teaching mathematics the Faculty of Education UP in Olomouc Jan Wossala

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2006 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou

Více

Matematika na 1. stupni ZŠ se zaměřením na využití geometrie v praxi

Matematika na 1. stupni ZŠ se zaměřením na využití geometrie v praxi Matematika na 1. stupni ZŠ se zaměřením na využití geometrie v praxi Mathematics in Elementary School with Focus on Geometry Utilization in Practice Jitka Hodaňová MESC: D40 Abstract The article describes

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

AJ 3_09_Education.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_09_Education.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 EDUCATION AJ 3 Konverzační témata DUM č. 9 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce Dům zahraniční spolupráce Evropské projekty a jejich možnosti Vladimíra Pavlicová Konference projektu Matematika s radostí, 15. 5. 2015 Programy v gesci DZS European Schoolnet Scientix EUN Academy e-skills

Více

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analysis of Educational Needs and Competencies of Primary School Teachers

Více

Soutěžní kategorie C: Nejlepší informační kampaň zaměřená na hospodaření s energií. Plán kampaně

Soutěžní kategorie C: Nejlepší informační kampaň zaměřená na hospodaření s energií. Plán kampaně Soutěžní kategorie C: Nejlepší informační kampaň zaměřená na hospodaření s energií Plán kampaně Název kampaně: Ekologové Podrobné údaje o soutěžících a škole: Mgr. Lenka Kučerová, 7.B Základní škola Kladno,

Více

Program konference. 7. a 8. října 2016 Magdalény Rettigové 4, Praha 1

Program konference. 7. a 8. října 2016 Magdalény Rettigové 4, Praha 1 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Česká pedagogická společnost a Asociace předškolní výchovy Program konference SOUČASNÉ VÝZVY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ dvouleté děti inkluze povinné předškolní vzdělávání

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 2015/2016

TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 2015/2016 TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 2015/2016 Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Diplomové, bakalářské práce a závěrečné práce: Příprava dětí k zahájení školní docházky Sociální dovednosti dítěte předškolního věku

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

Summer semester

Summer semester Summer semester 2015-2016 PC Skills 1 KAJ/4126 (1. roč. solo) pondělí 12:00-16:00 80 % docházka projekty: 1. osobní webové stránky (obsahují: osobní profil, fotogalerii vlastních snímků rodného města s

Více

A. Datová příloha k potřebám regionálního školství

A. Datová příloha k potřebám regionálního školství A. Datová příloha k potřebám regionálního školství 1 Významný počet žáků nedosahuje ani základní úrovně v klíčových kompetencích Graf ukazuje podíl žáků, kteří dosáhli nižší úrovně než 2 (tmavě modré)

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV. Interaktivní tabule ve vzdělávání

Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV. Interaktivní tabule ve vzdělávání Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV Interaktivní tabule ve vzdělávání 1 Úvod Didaktická technika a učební pomůcky se pro dnešní generaci vzdělávání staly téměř nepostradatelnými.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Martin Vrbka 0/14. Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology

Martin Vrbka 0/14. Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology Martin Vrbka Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology 0/14 Outline Aim Courses Employees Budget, cost and profit Classrooms and laboratories

Více

15.8. - 22.12. 2003 Studium anglického jazyka v Dánsku Univerzita Roskilde (studijní stáž)

15.8. - 22.12. 2003 Studium anglického jazyka v Dánsku Univerzita Roskilde (studijní stáž) Mgr. Barbora Benešová Email: bbenesov@ujp.zcu.cz Vzdělání od září 2011 PhD. studium K.U. Leuven, Belgie, anglická lingvistika a metodologie 2001-2006 Mgr. - Západočeská Univerzita v Plzni, Pedagogická

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU)

Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU) Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU) Seminář Inspiration Connection Action. Vzdělávání a výzkum v oblasti kariérového poradenství na vysokých školách 19. listopadu

Více

... World Heart Day Czech republic ... Quent s.r.o., Benešovská 24, Praha 10, Tel./Fax: ,

... World Heart Day Czech republic ... Quent s.r.o., Benešovská 24, Praha 10, Tel./Fax: , World Heart Day 2009 Czech republic STEP FOR HEALTHY HEART PROJECT The Czech Society of Cardiology playing the umbrella role in order to emphasize credibility and independence of the event both for participants

Více

Publicita projektů CZ09 Info na webu

Publicita projektů CZ09 Info na webu Publicita projektů CZ09 Info na webu Jan Aschermann, MŠMT 27.8. 2015 Komunikace - co kde najdete na webu Změna struktury Norských fondů na webu MŠMT Změna kontaktních telefonů na MŠMT Základní informace

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Příprava studentů učitelství na vnitřní přeměny naší školy. Nataša Mazáčová

Příprava studentů učitelství na vnitřní přeměny naší školy. Nataša Mazáčová 72 Pedagogická orientace 2, 2005 K přípravě učitelů Příprava studentů učitelství na vnitřní přeměny naší školy Nataša Mazáčová Abstrakt: Stať se zabývá problematikou přípravy studentů učitelství na aktuální

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Personalistika (Pers) Číslo předmětu: 545 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více