Nepublikované práce za rok 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nepublikované práce za rok 2007"

Transkript

1 Nepublikované práce za rok 2007 BENDL, Stanislav. Problematika kázně ve škole. [Problems of discipline at school] Liberec, 90 min. nepublikovaný příspěvek, BENDL, Stanislav. Problematika kázně ve škole. [Problems of discipline at school] České Budějovice, 90 min. BENEŠ, Pavel; RAMBOUSEK, Vladimír. Rozvoj funkčních parametrů specializovaných učeben Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty pro podporu výuky. [Development of functional parameters of educational qualities of lecture-rooms and specialized classrooms of Faculty of Education of Charles University in Prague]. UK v Praze, PedF: 2007, 6 s. závěrečná grantová zpráva BENEŠ, Pavel; RAMBOUSEK, Vladimír. Rozvoj přístrojového vybavení odborných učeben Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty pro podporu výuky. [Instrumentation development of specialized classrooms of Faculty of Education of Charles University in Prague as e support of education]. UK v Praze, PedF: 2007, 5 s. vstupní grantová zpráva BRDIČKA, Bořivoj. Calibrate Pilot 1 Validation Report. Karlova universita v Praze: 2007, 13 s. výzkumná zpráva nepublikovaná BRDIČKA, Bořivoj. Český národní vzdělávací portál pro XXI. století: Proč je online podpora výukového procesu hodna veřejného zájmu a pomoci od státu? [Czech national educational portal for XXI. century: Why the public online support of ed. process is necessary]. Karlova universita v Praze: 2007, 19 s. výzkumná zpráva nepublikovaná BRDIČKA, Bořivoj. K čemu je dnes učiteli Spomocník? [What is the Teachers Helper for today?] Brno, 20 min. BRDIČKA, Bořivoj. Project TERECoP Evaluation Report. Karlova universita v Praze: 2007, 11 s. výzkumná zpráva nepublikovaná BRDIČKA, Bořivoj. Školní knihovna v prostředí internetu 2. generace. [School library in the second internet generation environment] Praha, 20 min. nepublikovaná přednáška, BRDIČKA, Bořivoj. Vyprávění digitálních příběhů: Podcasting. [Digital Story-telling: Podcasting] Jihlava, 90 min. BRDIČKA, Bořivoj. Vyprávění digitálních příběhů: Video. [Digital Story-telling: Video] Jihlava, 90 min. BRDIČKA, Bořivoj. Vyprávění digitálních příběhů. [Digital Story-telling] Praha, 90 min. BRDIČKA, Bořivoj. Vyprávění digitálních příběhů. [Digital Story-telling] Plzeň, 90 min. BROŽOVÁ, Věra. Divadelní a interpretační aktivity jako podpůrné metody ve výuce české literatury a v osobnostním rozvoji studentů učitelství. [Drama and interpretation activities as supporting methods in education of czech literature and personal debelopment of students]. PedF UK: 2007, závěrečná grantová zpráva BROŽOVÁ, Věra. Divadelní aktivity studentů učitelství při podpoře výuky literární historie aneb Mezi posvátným a profánním, zážitkem a racionální reflexí. [Theathre activities as supporting methods in education history of literature] Prešov (Slovensko), Prešovská univerzita v Prešově, Fakulta humanitných a prírodných vied, 30 min., nepublikovaný příspěvek, BROŽOVÁ, Věra. Persvasivní vzorce návodné tábornické literatury Jaroslava Foglara a Miloše Zapletala Praha, 40 min. nepublikovaný příspěvek, BROŽOVÁ, Věra. Petr Kovařík: Karel Sabina. [Petr Kovařík: Karel Sabina]. PedF UK: 2007, oponentský posudek BROŽOVÁ, Věra. Robinson v Čechách. K českým adaptacím Defoova Robinsona v 19. století. [Robinson Crusoe in Czech adaptations od 19th century] Plzeň, 30 min. nepublikovaný příspěvek, BROŽOVÁ, Věra. Výchovné adaptace Robinsona v Čechách 19. století Praha, 20 min. nepublikovaný příspěvek,

2 BROŽOVÁ, Věra. Zikmund Winter mezi historií a beletrií. [Zikmund Winter] Rakovník, 150 min. BROŽOVÁ, Věra; KOLDÍNSKÁ, Marie; KOSTLÁN, Antonín. Historický magazín - Zikmund Winter a krize intelektuála. [Historical Magazine - Zikmund Winter and crisis of intelectuals] , 40 min. přednáška, účastník televizního vystoupení BROŽOVÁ, Věra; SOUKUPOVÁ, Hana. Jan Karafiát. [Jan Karafiát] , 60 min. přednáška, účastník rozhlasového vystoupení BROŽOVÁ, Věra; ZVOLSKÝ, Jan. Josef Lada. [Josef Lada] , 60 min. přednáška, účastník rozhlasového vystoupení BUČKOVÁ, Tamara. Autorenbärenforschung. Interview mit László Vavrasovszky. [Interview with László Vavrasovszky]. <www.librikon.de> Titelseite. 2007, 40kB nekomerční datový soubor BUČKOVÁ, Tamara. Dramatizace literárního textu (pohádky) ve vyučování cizímu jazyku. [Dramatization of lit. Text (fairy story) in language teaching] , 20 min. přednáška, poskytovatel BUČKOVÁ, Tamara. Interview s K. Boie. [Interview with K. Boie]. <www.librikon.de> Titelseite. 2007, 6 normostran nekomerční datový soubor BUČKOVÁ, Tamara. Interview s L. Varvasovszkým. [Interview with L. Vavrasovszky]. <www.librikon.de> Titelseite nekomerční datový soubor BUČKOVÁ, Tamara. Kinderwelten in den Werken neuer moderner Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur. [Children's worlds and phenomena of reality in modern literature for children] Vídeň, Rakousko, 20 minut nepublikovaný příspěvek, BUČKOVÁ, Tamara. Kreativita autora a čtenáře jako postulát LPDM. K postavám medvědů v obrázkových knihách Lászla Varvasovszkého. [The creativity - one of the Postulates of literature for children. For Example the books by an Austrian writer L. Varvasovszky] Liberec, 20 minut nepublikovaný příspěvek, BUČKOVÁ, Tamara. Moderní klasici literatury pro mládež ve vyučování cizímu jazyku. [The modern Classics of german literature for yoth in teaching forein language] Frankfurt nad Mohanem, Německo, 90 min. BUČKOVÁ, Tamara. Moderní klasici něm. psané lit. pro mládež ve vyučování CJ - Výroční zpráva GAUK [The modern Classics of German Literature for youth in Teaching foreign language - Report from 1. year of Projekct GAUK ]. UK-PedF: 2007, 5 s. výzkumná zpráva nepublikovaná BUČKOVÁ, Tamara. Mrak. [Cloud] , 20 minut přednáška, poskytovatel BUČKOVÁ, Tamara. Pepitschko. [Pepitschko]. <www.librikon.de> Das Eine Buch. 2007, 33kB nekomerční datový soubor BUČKOVÁ, Tamara. Podoby Karla Maye. [Varied Fashion of Karl May] , 120 minut přednáška, poskytovatel BUČKOVÁ, Tamara. Ringparabel. Ein Gespräch mit Kirsten Boie. [Interview with Kirsten Boie]. <www.librikon.de> Titelseite. 2007, 60kB nekomerční datový soubor BUČKOVÁ, Tamara. Sborník Činnostní pojetí vyučování CJ, , 20min. přednáška, poskytovatel BUČKOVÁ, Tamara. Svět literatury, fantazie a reality - motivy času a prostoru v románech M. Endeho Nekonečný příběh a C. Funkeové Inkoustové srdce. [Worlds of Literature end Imagination - Motives from Time end Place in Novels 'Die unendliche Geschichte' ('Newer ending Story') by M. Ende end Tintenherz ('Ink-Heart') by C. Funke] Ostrava, 20 minut nepublikovaný příspěvek, BUČKOVÁ, Tamara. Životy těch druhých. [Lives of the others] , 20 minut. přednáška, poskytovatel CIKÁNOVÁ KARLA; SEDLÁK, Michal. Výtvarná výchova k projektu environmentálního vzdělávání. Metodika pro 2. st. ZŠ a osmiletá gymnasia. [Art education at project environmental education. Methodology at the Primary and Lower High School]. PedF UK, Praha: 2007, Progr. bez omezení nekomerční CD, odborný spolupracovník ČERNÝ, Karel. Future of Schooling: Perceptions of Trends among School Managers. [Future of Schooling: Perceptions of Trends among School Managers] Sarajevo, cca 3 hodiny (přednesení příspěvků + diskuse příspěvků v sekci) DVOŘÁK, Dominik. Dějepis a vlastivěda. Varianty vztahu v kurikulárních dokumentech.. [School

3 history and primary social studies. The relationships in the different curricular traditions.] Ústí nad Labem, 15 min. nepublikovaný příspěvek, EBERT-ZEMINOVÁ, Catherine. Mezi dobrem a zlem. A literatura? [Between Good and Evil. And the literature?] Praha: 2007, 20 min. EBERT-ZEMINOVÁ, Catherine; KRÁL, Petr. Funkce a moc psaní. [Functions and Power of Writing] , 50 min. přednáška, poskytovatel EBERT-ZEMINOVÁ, Catherine; MANDLER, Emanuel. Autorské čtení z románu Bludný kruh. [Author s presentation of her novel Vicious Circle] , 45 min. přednáška, poskytovatel FIALOVÁ, Irena; RAMBOUSEK, Vladimír. Inovace programového prostředí a modernizace technického vybavení počítačových učeben UK v Praze, Pedagogické fakulty. [Innovation of program environment and upgrade of technology equipment of computer laboratories of Faculty of Education of ChU in Prague]. UK v Praze, PedF: 2007, 5 s. závěrečná grantová zpráva FIALOVÁ, Irena; RAMBOUSEK, Vladimír. Modernizace technického a programového vybavení počítačových učeben UK v Praze, Pedagogické fakulty. [Innovation of program environment and upgrade of technology equipment of computer laboratories of Faculty of Education of ChU in Prague]. UK v Praze, PedF: 2007, 4 s. výzkumná zpráva nepublikovaná GREGER, David. Pupils' Perceptions of Educational Equity in Europe. XIII. World Congress of Comparative Education Societies: Living Together: Education and Intercultural Dialogue, 3rd- 7th September 2007, Sarajevo. [Pupils' Perceptions of Educational Equity in Europe. XIII. World Congress of Comparative Education Societies: Living Together: Education and Intercultural Dialogue, 3rd -7th September 2007, Sarajevo] Sarajevo (Bosna a Herzegovina), 20 min. nepublikovaný příspěvek, GREGOR, Vít. Franz Schubert: Zimní cesta. [Franz Schubert: Winter Journey] Brandýs nad Labem (ČR), 75 min. koncert, interpret GRMELA, Josef. 3rd Prague Conference on Linguistics and Literary Studies: Proceedings. UK Praha: 2007, 90 s. oponentský posudek GRMELA, Josef. Peaceful Multiculturalism or Culture Wars?. UK Praha: 2007, 70 s. oponentský posudek GRMELA, Josef. Súčasná literatúra anglicky hovoriacich krajín. [Contemporary Aglophone Literatures]. UK Praha: 2007, 10 s. oponentský posudek GRMELOVÁ, Anna. D.H. Lawrence's novel Sons and Lovers as a Kuenstlerroman Vídeň, Filozofická fakulta, Vídeňská univerzita, Rakousko, 45 min. nepublikovaná přednáška, GRMELOVÁ, Anna. Soňa Čajková: Grotesque Images and Motifs in the Novels of Angela Carter. UK Praha: 2007, 3 s. oponentský posudek HANUŠOVÁ, Jaroslava. Děti a jejich práva. [Children's rights] České Budějovice (ČR), 360 min. HANUŠOVÁ, Jaroslava. Děti a jejich práva. [Children's rights] České Budějovice (ČR), 360 min. HANUŠOVÁ, Jaroslava. Děti a jejich práva České Budějovice (ČR) nepublikovaná přednáška, HANUŠOVÁ, Jaroslava. Násilí na dětech. [Cruelty to children] Praha (ČR), 90 min. HANUŠOVÁ, Jaroslava. Sexuální zneužívání dětí. [Synrome Child Sexual Abuse] Nový Bor, 120 min. HANUŠOVÁ, Jaroslava. Vytvoření programu celoživotního interdisciplinárního učení v ochraně dětí. [Developing a system of lifetime interdisciplinary education in child protection] , 120 min. rozhovor pro denní tisk, moderátor tiskové konference HAUSER, Michael. Kopat do žuly motykou. [Dig into granite with a spade]. Literární noviny, , roč. 18, č. 8, s. 15. ISSN rozhovor pro odborný tisk, poskytovatel HAUSER, Michael. Protiváha zastupitelské demokracie? [Counterpart to representative democracy]. A2, kulturní týdeník, , roč. 3, č. 4, s. 19. ISSN rozhovor pro odborný tisk, poskytovatel HAUSER, Michael; POLÁK, Michal. Od kresťanstva k socializmu (a naspäť). [From christianity to socialism (and back)]. Slovo, , roč. 9, č. 23, s ISSN X. rozhovor pro odborný tisk, poskytovatel

4 HEJNÝ, Milan. Jak vést výuku matematiky na 1. stupni, aby žáci na 2. stupni neměli potíže s náročnějšími pojmy. [How to lead teaching mathematics at primary school in order students do not have difficulties with more demanding mathematical terms in secondary school] Mladá Boleslav, 90 min. HEJNÝ, Milan. Metódy analýzy kognitivných procesov v matematike. [Methods of analysis of cognitive processes in Mathematics] Bratislava (SK), 90 min nepublikovaná přednáška, HEJNÝ, Milan. New ideas in teaching primary mathematics and in the teachers' education at the Faculty of Education, Charles Uni. in Prague. [New ideas in teaching primary mathematics and in the teachers' education at the Faculty of Education, Charles Uni. in Prague] Derby (UK), 3x80 min. HEJNÝ, Milan. Nové přístupy k vyučování matematice v učebnicích FRAUS. [New approaches to teaching Mathematics in the textbook FRAUS] Praha, 120 min. nepublikovaná přednáška, HEJNÝ, Milan. Práce s chybou žáka nebo učitele na hodině matematiky. [Work with mistakes of student or teacher during mathematics lesson] Praha, 270 min. (6x45 min.) HEJNÝ, Milan. Rozvoj schémat GRAFY a SUBSTITUCE u ranního školního věku. [Development of schema GRAPH and SUBSTITUTION in early years] Drotovňa pri Brezne (SK), 3x60 min. nepublikovaný příspěvek, HEJNÝ, Milan; JIROTKOVÁ, Darina. Nové přístupy k vyučování matematice - Otevírání světa čísel. [New approaches to teaching Mathematics in the textbook FRAUS] Praha, 90 min. HEJNÝ, Milan; JIROTKOVÁ, Darina. Nové přístupy k vyučování matematice v učebnicích FRAUS. [New approaches to teaching Mathematics in the textbook FRAUS] Praha, 90 min. HEJNÝ, Milan; JIROTKOVÁ, Darina. Nové přístupy k vyučování matematice v učebnicích FRAUS. [New approaches to teaching Mathematics in the textbook FRAUS] Praha, 90 min. HEJNÝ, Milan; SLEZÁKOVÁ, Jana. Nové přístupy k vyučování matematice v učebnicích FRAUS. [New approaches to teaching Mathematics in the textbook FRAUS] Praha, 90 min. HEJNÝ, Milan; SLEZÁKOVÁ, Jana. Nové přístupy k vyučování matematice v učebnicích FRAUS. [New approaches to teaching Mathematics in the textbook FRAUS] Praha, 90 min. HEJNÝ, Milan; STEHLÍKOVÁ, Naďa. Didactic simulation of historical discoveries in mathematics. [Didaktická simulace historických objevů v matematice] Praha, 120 min. HERDEN, Jaroslav. S. Prokofjev, Péťa a vlk. [S. Prokofjev, Peter and wolf] Ústí nad Labem, 90 min. HOFMANNOVÁ, M. Bilingual Education and Mathematics. Přednáška (120 minut). [Bilingual Education and Mathematics. Přednáška (120 minut)] Pisa (Itálie), 45 min. HOFMANNOVÁ, M. Conducting Mathematics Lessons in English. MATh TE AMO project meeting, Prague [Conducting Mathematics Lessons in English. MATh TE AMO project meeting, Prague ] Praha (ČR), 45 min. nepublikovaná přednáška, HOFMANNOVÁ, M. Content subjects taught through a foreign language. [Content subjects taught through a foreign language] Paříž, 45 min. nepublikovaná přednáška, HOFMANNOVÁ, M. Multimodality in CLIL lessons. [Multimodality in CLIL lessons] Madrid (Španělsko), 45 min. HOFMANNOVÁ, M. Observing CLIL lessons in ČR. [Observing CLIL lessons in ČR] Praha (ČR), 45 min. HOGENOVÁ, Anna. K filosofickým kořenům olympijských her. [To the philosophical roots of olympic games] Praha, 30 minut

5 HOGENOVÁ, Anna. K problematice hodnot. [To the problem of values] Praha, 30 minut HOGENOVÁ, Anna. K problematice tělesnění. [To the problem of bodying] Uherské Hradiště, 30 minut HOGENOVÁ, Anna. Nevyhnutelnost a svoboda v Hegelově Logice. [Necesity and freedom in Hegel s Logik] Praha, 20 minut HOŠPESOVÁ, Alena; NOVOTNÁ, Jarmila. Our Theoretical frame - TDSM. [Our Theoretical frame - TDSM] Budapešť, 40 min. HRONZOVÁ, Marie. Sports and Physical Education in Outdoor Learning. [Sports and Physical Education in Outdoor Learning] Tallin (Litva): 2007, 30 min. nepublikovaný příspěvek, HURNÍKOVÁ, Kateřina. Koncert komorního souboru "Harmonia delectabilis". [Performance of chambre music ensemble "Harmonia delectabilis"] Brno: 2007, 70 min. koncert, interpret HURNÍKOVÁ, Kateřina. Koncert komorního souboru "Harmonia delectabilis". [Performance of chambre music ensemble "Harmonia delectabilis"] Želiv: 2007, 80 min. koncert, interpret HURNÍKOVÁ, Kateřina. Koncert komorního souboru "Harmonia delectabilis". [Performance of chambre music ensemble "Harmonia delectabilis"] Javorná: 2007, 80 min. koncert, interpret CHALUPSKÝ, Petr. Mgr. Radka Macháčková: "The Impact of the Religious Attitudes of Sir Thomas More on the Humanistic Vision in his Utopia". [Mgr. Radka Macháčková: "The Impact of the Religious Attitudes of Sir Thomas More on the Humanistic Vision in his Utopia"]. PedF UK Praha: 2007, 2 s. oponentský posudek CHALUPSKÝ, Petr. The City of the Possible - London in Hanif Kureishi's Earlier Works. [Město možností - Londýn v raných dílech Hanifa Kureishiho] Univerzita Pardubice, 25 min. CHALUPSKÝ, Petr. The city's lines of force - The Image of the City in Martin Amis's London Fields. [Siločáry města - obraz Londýna v Londýnských polích Martina Amise] PedF UK v Praze, KAJL Celetná 13, 25 min. JANČAŘÍKOVÁ, K.; JANČAŘÍK, A. Učíme své děti doma. K vědomostem přece nepotřebují spolužáky. [We are homeschoolers. Children needn't classmates for memorization and study] , <http://www.super.cz/inspirace/17990-ucime-sve-deti-doma-k-vedomostem-precenepotrebuji-spoluzaky.html>. ISSN rozhovor pro denní tisk, poskytovatel JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Deprivace dítěte rozvodem rodičů - představení knihy Blues o modrém pokoji. [Child deprivation by divorce - introduction of novel Blues about blue room] Praha, 45 min. nepublikovaný příspěvek, JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Environmentální senzitivita a její rozvoj. [Environmental senzitivity and it s development] Praha (ČR), 30 min. JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Možnosti narativní metody v domácím vzdělávání - teorie i praxe. [Narraive in homeschool education - theory and practice] ZŠ Vrané nad Vltavou, 90 min. JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Problematika evaluace průřezového tématu environmentální výchova - nástroje a formy hodnocení Praha (ČR), 360 min. nepublikovaný příspěvek, JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Short Introduction to My Article Environmental Education in the Elementary Schools. [Krátké představení mého příspěvku Environmentální výchova na prvním stupni ZŠ] Debrecín nepublikovaný příspěvek, JANOVEC, Ladislav. Dovolte mi, abych vám představil svoji milenku. [Let me Introduce My Mistress] Škutovky (Slovensko), 15 min. nepublikovaný příspěvek, JANOVEC, Ladislav. Sémantické zvláštnosti lexémů v masmédiích.. [Semantic specifications of lexems in mass medias] Minsk, 60 min. JANOVEC, Ladislav. Skloňování přejatých podstatných jmen v češtině. [Declination of borrowed nouns in Czech] Minsk (Bělorusko), 90 min. JIROTKOVÁ, Darina. 3D geometry for primary schools - cube solids. 2D geometry - Use of grid paper. [3D geometry for primary schools - cube solids. 2D geometry - Use of grid paper]

6 Derby (UK), 4x90 min. JIROTKOVÁ, Darina. Arithemtics in primary school - visualisation of arithmetical ideas. [Arithemtics in primary school - visualisation of arithmetical ideas. 2D geometry - Use of grid paper for the developing Pythagoras Theorem and Pick's Formula] Derby (UK), 3x90 min. JIROTKOVÁ, Darina. Arithemtics in primary school - visualisation of arithmetical ideas. [New approaches to teaching Mathematics - opening the wolrd of numbers] Hradec Králové, 90 min. JIROTKOVÁ, Darina. Functional thinking at lower secondary school. [Functional thinking at lower secondary school] Řím (Itálie), 60 min. JIROTKOVÁ, Darina. Misconception in Primary Arithmetic. [Misconception in Primary Arithmetic] a Derby, 4x90 min. JIROTKOVÁ, Darina. Neporozumění pojmům v matematice primární školy. [Misconception in primary mathematics]. 8.1., 12.2., 3.4., 22.5., Neratovice, 120 min. nepublikovaná přednáška, JIROTKOVÁ, Darina. New ways of teaching early years mathemaics. [New ways of teaching early years mathemaics] Derby (UK), 4x90 min. nepublikovaná přednáška, JIROTKOVÁ, Darina. Nové přístupy k vyučování matematice - Otevírání světa čísel. [New approaches to teachin Mathematics - opening the wolrd of numbers] Ústí n.l., 90 min. JIROTKOVÁ, Darina. The educational System in the Czech Republic. [The educational System in the Czech Republic] Řím, 60 min. KARGEROVÁ, Jana; TOMKOVÁ, Anna. Čtení v didaktice 1.stupně ZŠ na pedagogické fakultě UK. [Reading in didacticin primary school at the Faculty of Education] Praha, 30 minut KASLOVÁ, Michaela. Jak využít her s pravidly v hodinách matematiky pro rozvoj strategického myšlení. [How use the games with laws in mahs lessons to develop strategies in the thinking] Uherské Hradiště, 180 min. KASLOVÁ, Michaela. Jazyk v přípravě na školní mtematiku. [Role of Language in preparation for school mathematics] Praha 10, mateřská škola Strašnice, 60 min. nepublikovaná přednáška, KASLOVÁ, Michaela. Le rationnement ou le jugement chez les enfants. [Reasoning and judge at pre-school chidren] Bordeaux (Fr), 90 min. KASLOVÁ, Michaela. Matematické a přírodovědné myšlení. [Mathematical and natural scientific thinking] Praha 3, ZŠ Lupáčova: 2007, 60 min. KASLOVÁ, Michaela. Předmatematická výchova - rozvoj představ v aktivitách mateřské školy jako příprava na řešení slovní úlohy. [Pre-mathematics - development of imagination in the activities at kindergarten as a start to word problem solving] Praha, 150 min. KASLOVÁ, Michaela. Předmatematiká výchová - aktuální otázky, novinky z výzkumu. [Premathematics - actual questions, news in the research]. 12. a Praha, 360 min. KASLOVÁ, Michaela. Rozvoj myšlení u nadprůměrných žáků. [Development of the thinking of pupils abowe standard] Praha, 60 min. KASLOVÁ, Michaela. Rozvoj uvažování. [Development of reasoning] Praha, 120 min. KEPARTOVÁ, Jana. Antika ve filmu. [Antiquity in the cinema] přednáška, účastník rozhlasového vystoupení KEPARTOVÁ, Jana; TITZ, Pavel. Třetí dimenze. [The third dimension] , 30 min. přednáška, účastník rozhlasového vystoupení KOHNOVÁ, Jana. Koncepce vzdělávání k profesi učitele a další vzdělávání pedagogických pracovníků nabízené vysokými školami. [Concept of education leading to the teacher s profession and In-service training of pedagogical staff offered by the universities] Praha, 20 min. KOHNOVÁ, Jana. Stanovisko k žádost vzdělávacího zařízení o akreditaci programů v systému

7 dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. [The attitude to the demand of an educational institution for the accreditation of programs in the system of in-service teachers training]. Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta: 2007, 25 s. oponentský posudek KOHNOVÁ, Jana. Vstupní studie Profesní rozvoj učitelů - Modely profesního rozvoje učitelů. Dílčí úkol výzkumného záměru Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. [Introductory study Profession development of teachers - Models of profession development of teachers. Partial task of the research aim Teaching profession in changing educational demands]. Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. ÚPRPŠ: 2007, 8 s. výzkumná zpráva nepublikovaná KOHNOVÁ, Jana; DVOŘÁK, Leoš; KOVÁŘ, Karel. Podklady k monitorovací zprávě - Modulární systém dalšího vzdělávání učitelů na základních a středních školách Pro monitorovací zprávy č. 5-8 (4. čtvrtletí 2006 a 1. až 3. čtvrtletí 2007). [The Modular System of In-service Education of Primary and Secondary Schools Teachers]. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, ÚPRPŠ: 2007, 20 s. + cca 400 s. příl. průběžná grantová zpráva KOHNOVÁ, Jana; MACHÁČKOVÁ, Iva. Program dalšího vzdělávání učitelů na Univerzitě Karlově v Praze. Rozvojový projekt MŠMT. [The programme of the in-service teacher's education at the Charles University in Prague. The Development project of the Ministry of Education]. UK Praha, PedF, ÚPRPŠ, 6 s. závěrečná grantová zpráva KOHNOVÁ, Jana; MACHÁČKOVÁ, Iva; MARŠÁLKOVÁ, Lucie. Katalog programů dalšího vzdělávání učitelů a jiných aktivit celoživotního vzdělávání [The Catalogue of the Programs of in-service teacher education and other activities of the lifelong education ]. <http://userweb.pedf.cuni.cz/uprps/katalog_new/katalog.htm>. Praha: 2007, nekomerční www stránka KOHNOVÁ, Jana; WILDOVÁ, Radka. Další profesní vzdělávání učitelů zaměřené na realizaci kurikulární reformy ve výuce dějepisu. Dílčí část závěrečné výzkumné zprávy - Rozvojový projekt UK Profesionalizace přípravy učitelů na UK. [Farther profession education of teachers focused on the realisation of the curriculum reform in the history education. Part of the final research report - Development project of Charles University]. Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta: 2007, 4 s. + příl. výzkumná zpráva nepublikovaná KOPECKÁ, Věra. Koncertní vystoupení z díla J.B. Foerstra. [Concert - J. B. Foerster - Piano works] Libáň - Jičín, 90 min interpret KOPECKÁ, Věra. Rozhlasová nahrávka J. B. Foerster - Klavírní cyklus - Impresse. [J. B. Foerster - Impresse for piano]. 4 hod. přednáška, účastník rozhlasového vystoupení KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Dítě v širším výchovném kontextu - fakta, úvahy, otázky. [The child in the wider context of upbringing - facts, reflections, questions] Praha, 30 min. KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Hra jako stěžejní forma učení. [Play as a key for of learning] Karlovy Vary, 180 min. KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Klima v mateřské škole. Možnosti vzdělávání pro učitelky mateřských škol. [Climate in nursery school. Possibility of further teacher training] Mělník : 120 min. KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Rogersovské přístupy ve vzdělávání pedagogů a v jejich praxi. [The Rogers approaches to teacher training and pedagogic practice] Brno : 30 min. KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Specifika práce s předškolními dětmi. [Specifics of work with pre-school children] Praha, 120 min. KROPÁČKOVÁ, Jana. Faktory ovlivňující připravenost dětí pro zahájení povinné školní docházky. [Factors impacting pre-school childern'preparation for primary attendence] PedF Jihočeské univerzity České Budějovice, 15 min. nepublikovaný příspěvek, KROPÁČKOVÁ, Jana. Grafomotorická cvičení a rozvoj kresby díl. PedF UK Praha: 2007, 6 s. nepublikovaná recenze KROPÁČKOVÁ, Jana. Lidové tradice v jejich hlubší podstatě jako inovace praktické přípravy učitelů. PedF UK Praha: 2007, 1 s. oponentský posudek KROPÁČKOVÁ, Jana. Počítání soba Boba díl. PedF UK Praha: 2007, 6 s. nepublikovaná recenze

8 KROPÁČKOVÁ, Jana. Předškolní dítě a jeho příprava na další vzdělávání. [Introduction preschool child in the education system] Praha, 2 x 90 min. nepublikovaná přednáška, KROPÁČKOVÁ, Jana. Rámcový program pro předškolní vzdělávání v koncepci pedagogické praxe. PedF UK Praha: 2007, 5 s. závěrečná grantová zpráva KROPÁČKOVÁ, Jana. Význam představivosti v procesu učení ve vybraných předmětech primární školy. PedF UK Praha: 2007, 1 s. oponentský posudek KUBÍNOVÁ, Marie; STEHLÍKOVÁ, Naďa. Projecs in school mathematics. [Projekty ve školní matematice] Praha, 360 min. LISTÍKOVÁ RENÁTA. Kontrastivní analýza textových analyzátorů v současné češtině a francouzštině. UK PedF v Praze: 2007, 12 s. oponentský posudek LISTÍKOVÁ RENÁTA. Parole de la Mémoire, parole du Roman - ŕ propos de Margueritte Duras et de ses "Amants". [Language of the memory, language of the novel - Margueritte Duras and three forms of her novel "L Amant"] Univerzita Palackého Olomouc - mezinárodní konference, 30 minut nepublikovaný příspěvek, LISTÍKOVÁ, Renáta. L'image des Slaves sous la plume de Louis Leger, fondateur de la slavistique. [The perception of Slavonians in the works of Louis Leger, founder of the French slavistics] Poznaň (Polsko), 35 minut MACHÁČKOVÁ, Iva. Iniciativy učitelek mateřských škol v oblasti dalšího vzdělávání. [Kindergarten teachers' initiatives in the field of further education] Prešov (Slovenská republika), 25 min. MARÁDOVÁ, Eva. Integrující přístup k podpoře zdraví v teorii a praxi kurikulární reformy. [Integrating Approach to Health Promotion in Theory and Practice of Curricular Reform] Olomouc, 30 min. nepublikovaný příspěvek, MARÁDOVÁ, Eva. Ochrana člověka za mimořádných událostí. [Protection during extraordinary events] Praha (ČR), 120 min. MARÁDOVÁ, Eva. Ochrana dětí v každodenní práci školy. [Child protection in everyday school establishment work] Praha (ČR), 120 min. MARÁDOVÁ, Eva. Ochrana dětí v každodenní práci školy. [Child protection in everyday school establishment work] Nový Bor, 120 min. MARÁDOVÁ, Eva. Poruchy příjmu potravy. [Eating disordres] Praha (ČR), 120 min. MARÁDOVÁ, Eva. Poruchy příjmu potravy. [Eating disordres] Praha (ČR), 120 min. MARÁDOVÁ, Eva. Prevence dětské obezity jako součást výchovy ke zdraví na základních školách. [Prevention of Child Obesity as a Part of Education towards Health at Basic Schools] Pardubice, 60 min. MARÁDOVÁ, Eva. Problematika závislostí v dětském věku. [Children's addiction issue] Praha (ČR), 90 min. MARÁDOVÁ, Eva. Proměna české školy a výchova ke správné výživě. [Transformation of Czech School and Education towards Healthy Nutrition] Pardubice, 40 min. MARÁDOVÁ, Eva. Sexuální výchova v proměnách současné školy v České republice. [Sexual Education in Transformation of Current School in the Czech Republic] Nitra, Slovenská republika, 30 min. nepublikovaný příspěvek, MARÁDOVÁ, Eva. Sexuální výchova. [Sexual Education] Třebíč, 240 min. MARÁDOVÁ, Eva. Sociální rozdíly v dětském kolektivu. [Social diversity of children's groups] Praha (ČR), 120 min. MARÁDOVÁ, Eva. Student na pedagogické praxi v zajetí procesů evaluace. [Student Captured in Assessment Processes during Pedagogical Practice] Hradec Králové, 30 min. nepublikovaný příspěvek, MARÁDOVÁ, Eva. Výchova k rodičovství. [Parenthood Education] Karlovy Vary, 240 min. MARADOVÁ, Eva. Výchova ke zdraví na cestě od rámcového vzdělávacího programu k realizaci ve školní praxi. [Education towards Health on the Way from the General Educational Program

9 towards its Realization in School Practice] Brno, 30 min. nepublikovaný příspěvek, MARÁDOVÁ, Eva. Výchova ke zdraví ve studijních programech na UK v Praze - Pedagogické fakultě. [EDUCATION TOWARDS HEALTH in Study Programs at Charles University] Brno, 30 min. MARÁDOVÁ, Eva. Výchova ke zdraví ve studijních programech učitelství a v pedagogické praxi studentů. [Education towards Health in Educational Teaching Programs and in Pedagogical Practice of Students] Bratislava, Slovenská republika, 30 min. nepublikovaný příspěvek, MARÁDOVÁ, Eva; ŽIŽKA, Martin. Problém stigmatizace piercingové subkultury jako subkultury drogové a jeho odraz ve výchově adolescentů. [Problem of Piercing Subculture Stigmatization as a Drug Subculture and its Reflection in Educating Adolescents] Brno, 30 min. nepublikovaný příspěvek, MARUŠÁK, Radek; TOMKOVÁ, Anna. Inovace praxe dramatické výchovy ve specializačním studiu učitelství prvního stupně na Pedagogické fakultě UK v Praze. [Inovation of practice teaching concerning drama education tuch a specialition at primary school teacher education at the Faculty of Education of the Charles University in Prague] Praha, 30 min. MATUCHOVÁ, Klára. Meet the Lodger: Acts of Introducing Three Fictional Identities Praha (ČR) 2007, 1 den nepublikovaný příspěvek, MOŠNA, Framtišek; RAMBOUSEK, Vladimír. Inovace programového prostředí a vzdělávání pracovníků v oblasti ICT na UK v Praze, Pedagogické fakultě. [Innovation of program environment and teacher's training in the field of ICT on Faculty of Education]. UK v Praze. PedF: 2007, 4 s. vstupní grantová zpráva MOŠNA, František; RAMBOUSEK, Vladimír. Inovace programového prostředí a vzdělávání pracovníků pro podporu tvůrčích aktivit v oblasti ICT na UK v Praze, Pedagogické fakultě. [Innovation of program environment and teacher's training for supporting creative activities in the field of ICT on Faculty of Education of Charles University in Prague]. UK v Praze. PedF: 2007, 5 s. závěrečná grantová zpráva NEČASOVÁ, Pavla. Reflexe kurikulární reformy do přípravy studentů učitelského studia germanistiky. [The curricular reform as reflected in the process of training future] Praha, 45 min. NEDĚLKA, Michal. Emil Hába v kontextu regionální kultury. [Emil Haba in the connection with the regional culture]. UK Praha: 2007, 2 s. nepublikovaná recenze NEDĚLKA, Michal. Klavírní improvizace v práci hudebního pedagoga. [The Piano Improvisaiton in the Music Teacher's Work]. UK Praha: 2007, 13 s. závěrečná grantová zpráva NEDĚLKA, Michal. Rozbor skladeb jako učební předmět na pedagogických fakultách ve studijních oborech učitelství hudební výchovy. [The Composition Analysis as the Subject in the Branch Music Pedagogy]. UK Praha: 2007, 1 s. oponentský posudek NEDĚLKA, Michal. Výzkum post-indeterministických kompozičních metod: komponování v hudebních animačních programech a v hudební. [Resarch on post-indeterminacy composing methods: classroom composing]. UK Praha: 2007, 5 s. oponentský posudek NEDĚLKA, Michal; VACHUDOVÁ, Eva. The Way of the Pianist to the Improvisation. [The Way of the Pianist to the Improvisation] Moskva, 45 min. nepublikovaná přednáška, NOVOTNÁ Jiřina. Les approches interculturelles dans l école multiculturelle - voices des étudiants. [Intercultural approach in the multicultural school - students voices] Sarajevo (Bosna a Hercegovina), 5 dní, nepublikovaný příspěvek, NOVOTNÁ Jiřina. Přechod žáka ze základní na střední školu z pohledu učitelů. [Pupiltransition to upper secondary level - teachers'voices] České Budějovice, 20 min. nepublikovaný příspěvek, OPRAVILOVÁ, Eva. Cíle a obsahy předškolního vzdělávání. [Early childhood education goals and curricula]. PedF UK Praha: 2007, 12 s. výzkumná zpráva nepublikovaná OPRAVILOVÁ, Eva. Dětský koutek na Univerzitě Karlově v Praze. [Play center for childern at Charles University Prag]. PedF UK Praha: 2007, 15 s. výzkumná zpráva nepublikovaná OPRAVILOVÁ, Eva. Dítě jako východisko konstrukce cílů výchovy a vzdělávání. [Goal

10 orientation on the child in pre-shool education system]. PedF UK Praha: 2007, 10 s. výzkumná zpráva nepublikovaná OPRAVILOVÁ, Eva. Předškolní vzdělávací instituce v ČR. [Institutions of childhood education in the Czech republic]. PedF UK Praha: 2007, 10 s. výzkumná zpráva nepublikovaná OPRAVILOVÁ, Eva. Současné dítě v mateřské škole. [Pre-school child and nursery school today] Praha, 30 minut OPRAVILOVÁ, Eva; KROPÁČKOVÁ, Jana. Dítě v měnících se požadavcích předškolního vzdělávání. [Contemporary changes of early childhood education] Praha, 30 min. nepublikovaný příspěvek, PALKOVSKÁ, Jana. Klavírní interpretační umění jako součást životního stylu - mentoring a četba partitury. [The Art of Piano Interpretation as a Part of Life Style - Mentoring and Reading the Score] Brandýs nad Labem (ČR), PedF UK, 12 min. nepublikovaná přednáška, PALKOVSKÁ, Jana. Klavírní interpretační umění jako součást životního stylu - umění mentoringu. [Piano Interpretation as a Part of Life Style - the Art of Mentoring] Olomouc (ČR), 12 min. PALKOVSKÁ, Jana. Problematika doktorandského studia hudební výchovy na PedF UK. [Problems of Doctor Studies at the Faculty of Education, Charles University, Prague] Telč (ČR), Univerzitní centrum, 12 min. nepublikovaný příspěvek, PALKOVSKÁ, Jana. Vzdělávání učitelů hudby ve Visegrádských zemích. [The Education of the Music Teachers in the Visegrád Countries] Praha (ČR), 30 min. nepublikovaná přednáška, PALKOVSKÁ, Jana; VOPLAKALOVÁ, Olga. Hudební nterpretační umění ve výchově a ve vzdělání. [ZThe Art of Music Interpretation in the Education]. UK, PedF, KHv, 11 s. vstupní grantová zpráva PECHÁČEK, Stanislav. Adventní koncert. [Advent koncert] Praha, 60 min. koncert, sbormistr PECHÁČEK, Stanislav. Jarní koncert DPS Carillon. [The Spring Concert of the Children Choir Carillon] Praha: 2007, 60 min. koncert, sbormistr PECHÁČEK, Stanislav. Josef Říha: Koledníci. [Josef Říha: Koledníci]. PdF Ústí nad Labem: 2007 nepublikovaná recenze PECHÁČEK, Stanislav. Koncert ženského pěveckého sboru Luccicante. [The Concert of The Women Choir Luccicante] Praha: 2007, 90 min. koncert, interpret PECHÁČEK, Stanislav. Sborový koncert. [Choral Concert] Praha, 90 min. koncert, sbormistr PECHÁČEK, Stanislav. Třpytné vánoce. Koncert ŽPS Luccicante. [Bright Christmas. Concert of women choir Luccicante] Praha, 60 min. koncert, interpret PECHÁČEK, Stanislav. Závěrečný koncert DPS Carillon. [The Final Concert of The Children Choir Carillon] Praha: 2007, 90 min. koncert, sbormistr PERGLEROVÁ, Marka. Koncert k poctě skladatele Jana Hanuše. [Concert for honour of composer Jan Hanus] Jílové u Prahy, 50 minut koncert, interpret RAMBOUSEK, Vladimír. Proměny edukační reality v kontextu rozvoje informační společnosti. [Changes in the Education Reality in the Context of the Development of Information Society]. UK v Praze, PedF, 16 s. vstupní grantová zpráva SALÁKOVÁ, Leona. Koncert na Konferenci alergologů a imunologů. [Congress of alergology and clinical imunology] Telč, 60 min. koncert, sbormistr SALÁKOVÁ, Leona. Liturgická tvorba Jana Hanuše pro dětské a ženské sbory. [Jan Hanuš and his liturgical compositions for children and women choirs] Ústí nad Labem, 2 dny nepublikovaný příspěvek, SALÁKOVÁ, Leona. Varhanní koncert. [Organ concert] Litomyšl, 60 min. koncert, interpret SALÁKOVÁ, Leona. W. A. Mozart: Requiem. [W. A. Mozart: Requiem] Praha, chrám Matky Boží před Týnem, 60 min. koncert, sbormistr SLAVÍKOVÁ, Lenka. Projekt Úspěšný ředitel - ESF. [Project - Successful headteacher - ESF] , 60.min., MŠMT, NIDV rozhovor pro odborný tisk, poskytovatel SLAVÍKOVÁ, Lenka. Vzdělávání učitelů a jejich ohodnocení v praxi. [Education of Teachers and

11 their evaluation in practice] , 60 min. přednáška, účastník rozhlasového vystoupení SLAVÍKOVÁ, Lenka; BÁČA, Milan. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - charakteristika oblasti. [School management, the quality of personal work and life long learing education for teachers]. Praha: 2007, 26,5 kb nekomerční www stránka SLEZÁKOVÁ, Jana. Nové přístupy k vyučování matematice v učebnicích FRAUS. [New approaches to teaching Mathematics in the textbook FRAUS] Jihlava, 90 min. SLEZÁKOVÁ, Jana. Nové přístupy k vyučování matematice v učebnicích FRAUS. [New approaches to teaching Mathematics in the textbook FRAUS] Ústí n. L., 90 min. SLEZÁKOVÁ, Jana. Nové přístupy k vyučování matematice v učebnicích FRAUS. [New approaches to teaching Mathematics in the textbook FRAUS] Brno, 90 min. SLEZÁKOVÁ, Jana. Nové přístupy k vyučování matematice v učebnicích FRAUS. [New approaches to teaching Mathematics in the textbook FRAUS] Pardubice, 90 min. SLEZÁKOVÁ, Jana. Nové přístupy k vyučování matematice v učebnicích FRAUS. [New approaches to teaching Mathematics in the textbook FRAUS] Plzeň, 90 min. SLEZÁKOVÁ, Jana. Práce s chybou jako strategie rozvoje klíčových kompetencí žáka. [Work with mistakes as a strategy of development of key pupil's competences] Ostrava, 270 min. (6x45 min.) SLEZÁKOVÁ, Jana. Práce s chybou jako strategie rozvoje klíčových kompetencí žáka. [Work with mistakes as a strategy of development of key pupil's competences] Ostrava, 270 minut (6x45 min.) SLEZÁKOVÁ, Jana. Učebnice matematiky pro 1. ročník ZŠ. [Textbook Mathematics for 1st grade of primary school] Praha, 30 min. STARÁ, Jana. How to prepare teachers to teach for democracy Atény (Řecko), 30 min. STARÁ, Jana. Jak vést děti k demokratickým hodnotám. [How to develop democratic values] Brno, 15 min. STARÁ, Jana. Učení službou - jedna z možností výchovy k občanské angažovanosti. [Service learning - one possibility for education for active citizenship] Olomouc, 30 min. STARÁ, Jana. Učení službou jako možnost vychovávat k občanské angažovanosti Kutná hora: 2007, 30 min. STARÁ, Jana. Výchova k demokratickým hodnotám. [Education for democratic values] Liberec, 90 min. STARÁ, Jana. Výchova k demokratickým hodnotám. [Education for democratic values] Plzeň, 90 min. STARÝ, Karel. Budování sítě inovujících škol. [Innovative schools network buliding] Praha, 25 min. STARÝ, Karel. How Teachers Develop Student s Competence to Learn. [How Teachers Develop Student s Competence to Learn] Gent (BE), 30 min. nepublikovaný příspěvek, STARÝ, Karel. Jak čeští učitelé rozvíjejí klíčovou kompetenci k učení. [How Czech Teachers Develop Key Comtence to Learn] Sarajevo (BH), 30 min. nepublikovaný příspěvek, STARÝ, Karel. Jak rozvíjet schopnosti učit se. [How to develop competence to learn] Liberec, 90 min. STARÝ, Karel. Potential of Internal Change in School. [Potential of Internal Change in School] Atény (Ř), 45 min. nepublikovaný příspěvek, STARÝ, Karel. Výuka jako interakce vyučování a učení. [Instruction as a Interaction between Teaching and Learning] České Budějovice, 90 min. nepublikovaná přednáška,

12 STEHLÍKOVÁ, Naďa. Education of mathematics teachers at Charles University in Prague, Faculty of Education, the use of videoanalysis. [Příprava učitelů matematiky na Pedagogické fakultě UK v Praze, použití videoanalýz] Santarém (Portugalsko): 2007, 45 min. STEHLÍKOVÁ, Naďa. Functional thinking at higher secondary school. [Funkční myšlení na střední škole] Řím (Itálie), 60 min. STEHLÍKOVÁ, Naďa. Geometrie a kompetence. [Geometry and competences] , Třebíč, Karlovy Vary, 270 min. STEHLÍKOVÁ, Naďa. The preparation of mathematics teachers in the Czech Republic and PhD studies. [Příprava učitelů matematiky v České Republice a doktorská studia] Řím (Itálie), 60 min. STEHLÍKOVÁ, Naďa. What constitutes good practice in teaching mathematics, A personal perspective. [What constitutes good practice in teaching mathematics, A personal perspective] Larnaca (Kypr), 90 min. SVOBODOVÁ, Radmila. Structured Drama As a Learning Medium. [Structured Drama As a Learning Medium] Umea, Švédsko, 24 vyuč. hod. nepublikovaná přednáška, SVOBODOVÁ, Radmila. Structured drama as tool for deeper understanding. [Structured drama as tool for deeper understanding] Praha, 3x5 vyučovacích hodin nepublikovaná přednáška, SVOBODOVÁ, Radmila. The history and developement of the Czech theatre movement. [The history and developement of the Czech theatre movement] Praha, 150 min SVOBODOVÁ, Radmila. Use of drama in English language lessons. [Use of drama in English language lessons] Brno, 4x3 vyučovací hodiny ŠOTOLOVÁ, Eva. Práva dítěte v multikulturní společnosti. [Rights of the Child in Multicultural Society] prosinec Ostrava, Písek, Česká Třebová, Chomutov atd.: , ŠTECH, Stanislav. The School Psychologist and Teachers - Mutual Trust at the Interface of Different Professional Cultures Praha (ČR), 75 min. nepublikovaný příspěvek, ŠTÍPEK, Jiří; RAMBOUSEK, Vladimír; MUDRÁK, David; NOVÁK, Jaroslav. EQUAL - Koncepce ICT kurzů. [EQUAL - ICT Courses Conception]. UK v Praze, PedF: 2007, 63 s. výzkumná zpráva nepublikovaná TICHÁ, Alena. Hlasová výchova ve sboru. [Voice culture in a choir] Praha, 4 hodiny TICHÁ, Alena. Hlasová výchova ve sboru. [Voice culture in a choir] Praha, 4 hodiny TICHÁ, Alena. Hlasová výchova ve sboru. [Voice culture in a choir] Praha, 4 hodiny TICHÁ, Alena. Hlasová výchova ve sboru. [Voice culture in choir] Leská, 4 hodiny TICHÁ, Alena. Hlasová výchova ve sboru. [Voice culture in choir] Kraslice, 8 hodin TICHÁ, Alena. Hlasová výchova. [Voice culture] Liberec, 12 hodin nepublikovaná přednáška, TICHÁ, Alena. Hlasová výchova. [Voice culture] Brno, 8 hodin nepublikovaná přednáška, TICHÁ, Alena. Hlasová výchova. [Voice culture] Praha, 4 hodiny nepublikovaná přednáška, TICHÁ, Alena. Hlasová výchova. [Voice culture] Praha, 4,5 hodiny nepublikovaná přednáška, TICHÁ, Alena. Hudba a tradice. [Music and Traditions] Plzeň, 6 hodin TICHÁ, Alena. Kolektivní hlasová výchova v přípravě učitelů HV na pedagogické fakultě. [Collective voice education within the music teachers preparation at pedagogical faculty].

13 Ústí nad Labem, 2 hodiny TICHÁ, Alena. Motivace hlasových cvičení jako prvek integrace v pěvecké výchově dětí. [Voice exercises motivation as an integration element at children singing education] Brandýs nad Labem, 20 min. TICHÁ, Alena. Profesní únava hlasu a možnosti nápravy. [Professional voice-strain and possibilities of retrieval] Praha, 3 hodiny TICHÁ, Alena. Profesní únava hlasu a možnosti nápravy. [Professional voice-strain and possibilities of retrieval] Pardubice, 6 hodin TICHÁ, Alena. Profesní únava hlasu a možnosti nápravy. [Professional voice-strain and possibilities of retrieval] Praha, 3 hodiny TICHÁ, Alena. Profesní únava hlasu a možnosti nápravy. [Professional voice-strain and possibilities of retrieval] Krnov, 6 hodin TICHÁ, Alena. Profesní únava hlasu a možnosti nápravy. [Professional voice-strain and possibilities of retrieval] Praha, 3 hodiny TICHÁ, Alena. Profesní únava hlasu a možnosti nápravy. [Professional voice-strain and possibilities of retrieval] Praha, 3 hodiny TICHÁ, Alena. Rozezpívání nezpěváků a hlasová výchova. [Voice preparation for immediate singing of the so called non-singers and voice culture] Hradec Králové, 6 hodin TICHÁ, Alena. Rozezpívání tzv. nezpěváků. [Voice preparation for immediate singing of the so called non-singers] Plzeň, 6 hodin TICHÁ, Alena. Rozezpívání tzv. nezpěváků. [Voice preparation for immediate singing of the so called non-singers] Krnov, 6 hodin TICHÁ, Alena. Rozvoj hudebnosti a zpěvnosti hudebně a pěvecky zaostávajících dětí (workshop). [Building up of musicality and singing abilities of musically and singing lagged children (workshop)] Banská Bystrica, 60 min. TICHÁ, Alena. Rozvoj hudebnosti a zpěvnosti hudebně a pěvecky zaostávajících dětí. [Building up of musicality and singing abilities of musically and singing lagged children] Praha, 90 min. TICHÁ, Alena. Rozvoj hudebnosti a zpěvnosti hudebně a pěvecky zaostávajících dětí. [Building up of musicality and singing abilities of musically and singing lagged children] Praha, 90 min. TICHÁ, Alena. Rozvoj hudebnosti a zpěvnosti hudebně a pěvecky zaostávajících dětí. [Building up of musicality and singing abilities of musically and singing lagged children] Žilina, 4 hodiny TICHÁ, Alena. Rozvoj hudebnosti a zpěvnosti hudebně a pěvecky zaostávajícich dětí. [Building up of musicality and singing abilities of musically and singing lagged children] Prešov, 4 hodiny TICHÁ, Libuše. K práci na klavírní technice. [About the Study of a Piano Play Technique] Ústí nad Labem, 20 min. TICHÁ, Libuše. Otázky historicky poučené interpretace v kontextu počáteční fáze výuky klavírní hry. [Questions about the Historicaly Knowledgeable Interpretation in Context of the Startup Phase of Teaching the Piano Play] Olomouc, 20 min. nepublikovaná přednáška, TICHÁ, Milena. Hodnoty a hodnocení v ekonomii. [Values and Evaluation in the Economy] Praha, ČR, 45 min. TOMKOVÁ, Anna; KARGEROVÁ, Jana. Čtení v Didaktice 1.stupně ZŠ na Pedagogické fakultě UK. [Reading in Didactic in primary school at the Faculty of Education] Praha, 30 min. UHLÍŘOVÁ JANA. Komeniologie - heslo v encyklopedii. [Comeniology - encyclopedical entry]. Praha: 2007, 10 s. nepublikovaná recenze UHLÍŘOVÁ JANA. The reception of Comenius thoughts among teachers of pre-primary, primary and higher schools in Czech lands Praha: 2007, 20 min. nepublikovaná přednáška, UHLÍŘOVÁ JANA. Výstava Jednota bratrská [Exposition Moravian Church ] ; , and Přerov (ČR), Praha

14 (ČR), Uherský Brod (ČR), 8 panelů výstava samostatná, odborný spolupracovník UHLÍŘOVÁ JANA. Vzděláná - charakteristický fenomén Jednoty bratrské. [Educationcharacteristic phenomen of Moravian Church] Praha: 2007, 45 min. VALÁŠEK, Marek. Abonentní koncert. [Subscription Concert] Hradec Králové (ČR), 80 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. Adventní a vánoční koncert. [Advent and Christmas Concert] Praha, 90 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. Benefiční koncert. [Benefit Concert] Praha, 70 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. F. Mendelssohn-Bartholdy: Eliáš. [F. Mendelssohn-Bartholdy: Eliah] Praha, 70 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. F. Poulenc: Stabat Mater. [F. Poulenc: Stabat Mater] Praha, 70 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. Festivalový koncert. [Festival Concert] Brandýs nad Labem (ČR), 30 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. J. Haydn: Nelsonmesse. [J. Haynd: Nelson Mass] Praha, 60 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. Koncert k výročí Hudby hradní stráže a policie ČR. [The Anniversary of The Band of the Castle Guards and Police of the Czech Republic Concert] Praha, 20 min. koncert, sbormistr VALÁŠEK, Marek. Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena. [International Festival of Advent and Christmas Music with Petr Eben s Prize] Praha, 20 min. koncert, sbormistr VALÁŠEK, Marek. Pocta G. F. Händelovi. [Homage G. F. Händel] Praha, 70 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. Silvestrovský koncert. [New Yer s Eve s Concert] Hradec Králové, 90 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. Slavnostní koncert. [Festive Concert] Rijéka (Chorvatsko), 70 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. Vánoční koncert. [Christmas Concert] Praha, 70 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. Vánoční koncert. [Christmas Concert] Praha, 40 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. Vánoční koncert. [Christmas Concert] Praha, 60 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. Vánoční koncert. [Christmas Concert] Praha, 60 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. W. A. Mozart: Requiem. [W. A. Mozart: Requiem] Praha, 55 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. W. A. Mozart: Requiem. [W. A. Mozart: Requiem] Kraslice, ČR, 55 min. koncert, dirigent VÁŇOVÁ, Hana aj. Kistyová, Lubica: Podiel klavírnej hry na profilácii budúceho učitela hudby. Disertační práce. [Kistyová, Lubica: Participation of piano playing in the future music teacher profiling. Thesis]. PedF UK Praha: 2007, 162 s. oponentský posudek VÁŇOVÁ, Hana. Diagnostika hudebnosti. [Musical diagnostic] Praha, 4 hodiny nepublikovaný příspěvek, VÁŇOVÁ, Hana. Evaluace v hudební výchově na základní škole. [Evaluation in basic school music education] Brandýs nad Labem, 20 min. nepublikovaný příspěvek, VÁŇOVÁ, Hana. Franěk, Marek: Projevy osobnosti v každodenním životě: hudební preference. [Franěk, Marek: Everyday manifestations of personality: music preference]. Praha: 2007, 30 s. oponentský posudek VÁŇOVÁ, Hana. Hurníková, Kateřina: Stručný průvodce dějinami evropské hudby. [Hurníková, Kateřina: Concise European music history handbook]. Praha: 2007, 92 s. nepublikovaná recenze VÁŇOVÁ, Hana. Tichá, Alena: Vokální činnosti jako prostředek rozvoje hudebnosti a zpěvnosti

15 dětí. [Tichá, Alena: Vocal activities as the means to the development of children musicality and singing]. Praha: 2007, 60 s. nepublikovaná recenze VÁŇOVÁ, Hana. Tichá, Alena: Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími. [Tichá, Alena: We are singing and playing with the infants]. Praha: 2007, 165 s. nepublikovaná recenze VAŠUTOVÁ, Jaroslava; NOVOTNÁ, Jiřina. Reflexe aktuálních témat vzdělávací reformy v přípravě učitelů. [Reflection of contemporary topics of educational reform in teacher training] České Budějovice, 20 min. nepublikovaný příspěvek, VEVERKOVÁ, Jana. Dál tou vodou - koncert spirituálů. [Wade in the Water - Concert of Spirituals] Praha, 70 min. koncert, sbormistr VEVERKOVÁ, Jana. J. J. Ryba - Česká mše vánoční. [J.J. Ryba - Czech Christmas Mass] Praha - Zbraslav, 60 min. koncert, sbormistr VEVERKOVÁ, Jana. J.J. Ryba - Česká mše vánoční. [J.J. Ryba - Czech Christmas Mass] živé vysílání, 60 min. přednáška, účastník televizního vystoupení VEVERKOVÁ, Jana. J.J. Ryba - Česká mše vánoční. [J.J. Ryba - Czech Christmas mass] Brno - Boby centrum, 60 min. koncert, sbormistr VEVERKOVÁ, Jana. J.J. Ryba - Česká mše vánoční. [J.J. Ryba - Czech christmas mass] Bratislava, Spevácký zbor Canens Bratislava koncert, sbormistr VEVERKOVÁ, Jana. Koncert sborů. [Concert of Choir] Praha - Zbraslav, 30 min. koncert, sbormistr VEVERKOVÁ, Jana. Sborový koncert. [Concert of Choir] Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 60 min. koncert, sbormistr VEVERKOVÁ, Jana. Vánoční koncert. [Christmas concert] Praha, 70 min. koncert, dirigent VODÁKOVÁ, Jitka; ČERNOCHOVÁ, Mirka; RAMBOUSEK, Vladimír. Metodické pokyny pro zpracování diplomových prací. [Methodical manual for elaboration of theses]. <http://it.pedf.cuni.cz/metodika/index.php>. Praha: 2007, 30 s. nekomerční www stránka WALTEROVÁ, Eliška. Comparing educational change: Methodological dialogue of Visegrad Group Countries. [Komparace vzdělávací změny: Metodologický dialog zemí visegrádské skupiny] Sarajevo (Bosna a Hercegovina), 90 min. nepublikovaná přednáška, WALTEROVÁ, Eliška. Jakým jazykem hovoří současná pedagogika? [What is the present language of education?] České Budějovice, 30 min. nepublikovaná přednáška,

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

15.8. - 22.12. 2003 Studium anglického jazyka v Dánsku Univerzita Roskilde (studijní stáž)

15.8. - 22.12. 2003 Studium anglického jazyka v Dánsku Univerzita Roskilde (studijní stáž) Mgr. Barbora Benešová Email: bbenesov@ujp.zcu.cz Vzdělání od září 2011 PhD. studium K.U. Leuven, Belgie, anglická lingvistika a metodologie 2001-2006 Mgr. - Západočeská Univerzita v Plzni, Pedagogická

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2006 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Nepublikované práce za rok 2006

Nepublikované práce za rok 2006 Nepublikované práce za rok 2006 BRDIČKA, Bořivoj. E-learning a internet 2. generace. [elearning and second internet generation]. 12.4.2006. Olomouc : 2006, 90 min. BRDIČKA, Bořivoj. Internet pomocník tutora.

Více

Česká pedagogická společnost

Česká pedagogická společnost SOUČASNÁ ŠKOLA - "DÍLNA LIDSKOSTI"? Uherský Brod, 27. - 28. 3. 2014 PROGRAM KONFERENCE Čtvrtek 27. 3. 2014 8:30 9:30 Prezence 9:30 9:45 Zahájení konference 9:45 10:45 Hlavní referáty I 10:45 11:15 Cesta

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže

Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže Účast na konferencích: 1996 Termina 96 (TU Liberec, Liberec) Čeština pro zahraniční mediky II. Jornadas Andaluzas de Eslavistica (Baeza, Španělsko)

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Sociální pedagogika - Český časopis pro sociální pedagogiku. Social Education - The Czech journal for socio-educational theory and research

Sociální pedagogika - Český časopis pro sociální pedagogiku. Social Education - The Czech journal for socio-educational theory and research Sociální pedagogika - Český časopis pro sociální pedagogiku Social Education - The Czech journal for socio-educational theory and research Sociální pedagogika, ročník 3, číslo 1, 2015 Vydává Univerzita

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA Adam v nesnázích : scéná školního dramatu o šikan Tvo ivá dramatika Cid : dramatickovýchovný projekt pro 5. t ídu základní školy

DRAMATICKÁ VÝCHOVA Adam v nesnázích : scéná školního dramatu o šikan Tvo ivá dramatika Cid : dramatickovýchovný projekt pro 5. t ídu základní školy DRAMATICKÁ VÝCHOVA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/

Více

Soutěžní kategorie C: Nejlepší informační kampaň zaměřená na hospodaření s energií. Plán kampaně

Soutěžní kategorie C: Nejlepší informační kampaň zaměřená na hospodaření s energií. Plán kampaně Soutěžní kategorie C: Nejlepší informační kampaň zaměřená na hospodaření s energií Plán kampaně Název kampaně: Ekologové Podrobné údaje o soutěžících a škole: Mgr. Lenka Kučerová, 7.B Základní škola Kladno,

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 10 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ School and Health 21, 3/2008, Současný diskurs zkoumání školy a zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ Dana FIALOVÁ, Dana FELTLOVÁ Souhrn: V Národním programu rozvoje vzdělávání byly zformulovány principy

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2010

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2010 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2010 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

1. místo/prize Česká republika, Pardubice KOMORNÍ SBOR CZECH SOLOIST CONSORT 26,2 b

1. místo/prize Česká republika, Pardubice KOMORNÍ SBOR CZECH SOLOIST CONSORT 26,2 b MEZINÁRODNÍ FESTIVAL AKADEMICKÝCH SBORŮ " IFAS " INTERNATIONAL FESTIVAL OF ACADEMIC CHOIRS INTERNATIONALES FESTIVAL DER.AKADEMISCHEN. CHÖRE МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АКАДЕМИЧЕСКИХ ХОРОВ IFAS PARDUBICE Nám.

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech

Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech Evidence based přístup v komunální politice a možnosti spolupráce s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Zdeněk Hamřík Vedoucí Katedry

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše.

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše. Rešerše: č.j. 120103 / 2010 Téma rešerše: Národní technická knihovna, nové služby a uspořádání fondu. Ukázka bibliografické rešerše. Zadavatel: Mgr. Alena Brůžková Zpracovatel: Datum zadaní: 12. 01. 2010

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. 2014 - Ph.D. 2008 - Mgr. 2002 - DiS. 2010-2012 2008-2012

Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. 2014 - Ph.D. 2008 - Mgr. 2002 - DiS. 2010-2012 2008-2012 Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. VZDĚLÁNÍ 2014 - Ph.D. Absolvent studijního oboru: Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů, Zdravotně sociální fakulta,

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

HUMAN RIGHTS IN CHILDBIRTH IN EASTERN EUROPE CONFERENCE

HUMAN RIGHTS IN CHILDBIRTH IN EASTERN EUROPE CONFERENCE HUMAN RIGHTS IN CHILDBIRTH IN EASTERN EUROPE CONFERENCE Z A G R E B, 1 6-17 A P R I L 2 0 1 5 P R E S E N T A T I O N OF T H E P R O J E C T J A K J I N A K ( C Z E C H R E P U B L I C ) M G R. N A T A

Více

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) Address(es) Iveta Cheel Durychova 1391, 500 12 Hradec Králové, Czech Republic. Mobile 732 419 385 E-mail iveta.cheel@email.cz Nationality

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže aktivní občanství AICM active citizenship Association for Support for the Development of Youth Information Centres in the Czech Republic bezdomovectví

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia CZ.1.07/2.2.00/28.0104 Hradec Králové 29. 1. 2015 Program konference Představení

Více

Nové pojetí výchovy ke zdraví v přípravě učitelů primární školy

Nové pojetí výchovy ke zdraví v přípravě učitelů primární školy Jandová R. (Ed.): Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 15. a 16. 9. 2005, 198 s. ISBN 80-7040-789-1 Nové pojetí výchovy ke zdraví v přípravě

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Kompetence učitele odborných předmětů

Kompetence učitele odborných předmětů Antonín ROJÁK, Miroslava MIKLOŠÍKOVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Česka Republika Kompetence učitele odborných předmětů Úvod Problematika učitelského vzdělávání je předmětem mimořádného

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví

Více

Od rozvoje znalostí k inovacím

Od rozvoje znalostí k inovacím Od rozvoje znalostí k inovacím Tomáš Říčka Radovan Kačín VŠE v Praze, katedra managementu a Wisdoma s.r.o. Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0009

Více

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Osobní informace Jméno / Příjmení Adresa trvalého bydliště Krušnohorská 1662, 431 11 Jirkov Mobilní telefon +420 774 200 504 E-mail koprivaj@seznam.cz Národnost Česká Datum narození

Více

Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR

Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR Konference k výsledkům výzkumu kompetencí dospělých OECD (PIAAC), 27.11.2013 Pavel Rozsypal, velvyslanec

Více

POSTOJE STUDENTEK OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY KE STUDIU A SVÉMU BUDOUCÍMU POVOLÁNÍ

POSTOJE STUDENTEK OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY KE STUDIU A SVÉMU BUDOUCÍMU POVOLÁNÍ Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, 2011, roč. 1, č. 2, s. 39 45 POSTOJE STUDENTEK OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY KE STUDIU A SVÉMU BUDOUCÍMU POVOLÁNÍ Lucie Zormanová Abstrakt: Článek pojednává

Více

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk)

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

CJŽ identifikace projektu

CJŽ identifikace projektu CJŽ identifikace projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva 55 Projekt realizuje: Národní institut pro další vzdělávání Název projektu: Rozvoj cizojazyčných a interkulturních kompetencí

Více

Divadlo jazyků 12.6. 19.6.2009

Divadlo jazyků 12.6. 19.6.2009 Divadlo jazyků 12.6. 19.6.2009 Hlavními organizátory projektu jsou: Základní škola Marjánka Cambridge University Press Pedagogická fakulta UK Projekt se koná pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy,

Více

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU Possibilities of Multiple-Source Financing of Lifelong Learning in the Czech Republic Using a Voucher System

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Public Relations (PR-HGF) Číslo předmětu: 545-0098 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Simona Matušková Kredity:

Více

Hudební výchova. Název kurzu. Autor kurzu. Ověřovatel kurzu. Vyučovací předmět. Ročník. Popis kurzu. Vzdělávací cíle CZ. 1.07/1.1.11/02.

Hudební výchova. Název kurzu. Autor kurzu. Ověřovatel kurzu. Vyučovací předmět. Ročník. Popis kurzu. Vzdělávací cíle CZ. 1.07/1.1.11/02. Název kurzu Hudební výchova Autor kurzu Mgr. Petra Maříková Ověřovatel kurzu Mgr. Petra Sojková Vyučovací předmět Hudební výchova Ročník 1. - 2. ročník gymnázia Popis kurzu Kurz se zaměřuje na podporu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Studijní návštěva 2013-2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Studijní návštěva 2013-2014 Jméno účastníka: Název školy/instituce: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Studijní návštěva 2013-2014 Dana Kapitulčinová Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze Výzkumný pracovník Funkce: Adresa

Více

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Úvod Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Ve vazbě na základní předmět výzkumu v oblasti manažerského účetnictví manažersky orientované informační systémy, které by měly společně

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice Univerzity Karlovy pořádá ve dnech 20. 22. března 2009 mezinárodní mezioborovou konferenci HOMOSEXUALITA V ČESKÝCH ZEMÍCH A HUMANITNÍ VĚDY pátek 20. března 2009: Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábřeží

Více

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE PhDr. Irena

Více

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk Resumé Příspěvek přináší informace o transformaci studijního oboru Učitelství technické výchovy

Více

English speaking countries

English speaking countries školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

OP URBACT II a možnosti zapojení do programu. Hradec Králové, 25. 9. 2012

OP URBACT II a možnosti zapojení do programu. Hradec Králové, 25. 9. 2012 OP URBACT II a možnosti zapojení do programu Hradec Králové, 25. 9. 2012 Co je to URBACT? Cíl: zefektivnit politiky a strategie pro dosažení udržitelného a integrovaného rozvoje měst s ohledem na uplatnění

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika 1. 111 nápadů pro celý školní rok : nápadník aktivit, her a rad od prvního školního dne až po předání vysvědčení / Sabine Herzig, Anke Lange- Wandling ; [překlad Jana

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více