Nepublikované práce za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nepublikované práce za rok 2007"

Transkript

1 Nepublikované práce za rok 2007 BENDL, Stanislav. Problematika kázně ve škole. [Problems of discipline at school] Liberec, 90 min. nepublikovaný příspěvek, BENDL, Stanislav. Problematika kázně ve škole. [Problems of discipline at school] České Budějovice, 90 min. BENEŠ, Pavel; RAMBOUSEK, Vladimír. Rozvoj funkčních parametrů specializovaných učeben Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty pro podporu výuky. [Development of functional parameters of educational qualities of lecture-rooms and specialized classrooms of Faculty of Education of Charles University in Prague]. UK v Praze, PedF: 2007, 6 s. závěrečná grantová zpráva BENEŠ, Pavel; RAMBOUSEK, Vladimír. Rozvoj přístrojového vybavení odborných učeben Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty pro podporu výuky. [Instrumentation development of specialized classrooms of Faculty of Education of Charles University in Prague as e support of education]. UK v Praze, PedF: 2007, 5 s. vstupní grantová zpráva BRDIČKA, Bořivoj. Calibrate Pilot 1 Validation Report. Karlova universita v Praze: 2007, 13 s. výzkumná zpráva nepublikovaná BRDIČKA, Bořivoj. Český národní vzdělávací portál pro XXI. století: Proč je online podpora výukového procesu hodna veřejného zájmu a pomoci od státu? [Czech national educational portal for XXI. century: Why the public online support of ed. process is necessary]. Karlova universita v Praze: 2007, 19 s. výzkumná zpráva nepublikovaná BRDIČKA, Bořivoj. K čemu je dnes učiteli Spomocník? [What is the Teachers Helper for today?] Brno, 20 min. BRDIČKA, Bořivoj. Project TERECoP Evaluation Report. Karlova universita v Praze: 2007, 11 s. výzkumná zpráva nepublikovaná BRDIČKA, Bořivoj. Školní knihovna v prostředí internetu 2. generace. [School library in the second internet generation environment] Praha, 20 min. nepublikovaná přednáška, BRDIČKA, Bořivoj. Vyprávění digitálních příběhů: Podcasting. [Digital Story-telling: Podcasting] Jihlava, 90 min. BRDIČKA, Bořivoj. Vyprávění digitálních příběhů: Video. [Digital Story-telling: Video] Jihlava, 90 min. BRDIČKA, Bořivoj. Vyprávění digitálních příběhů. [Digital Story-telling] Praha, 90 min. BRDIČKA, Bořivoj. Vyprávění digitálních příběhů. [Digital Story-telling] Plzeň, 90 min. BROŽOVÁ, Věra. Divadelní a interpretační aktivity jako podpůrné metody ve výuce české literatury a v osobnostním rozvoji studentů učitelství. [Drama and interpretation activities as supporting methods in education of czech literature and personal debelopment of students]. PedF UK: 2007, závěrečná grantová zpráva BROŽOVÁ, Věra. Divadelní aktivity studentů učitelství při podpoře výuky literární historie aneb Mezi posvátným a profánním, zážitkem a racionální reflexí. [Theathre activities as supporting methods in education history of literature] Prešov (Slovensko), Prešovská univerzita v Prešově, Fakulta humanitných a prírodných vied, 30 min., nepublikovaný příspěvek, BROŽOVÁ, Věra. Persvasivní vzorce návodné tábornické literatury Jaroslava Foglara a Miloše Zapletala Praha, 40 min. nepublikovaný příspěvek, BROŽOVÁ, Věra. Petr Kovařík: Karel Sabina. [Petr Kovařík: Karel Sabina]. PedF UK: 2007, oponentský posudek BROŽOVÁ, Věra. Robinson v Čechách. K českým adaptacím Defoova Robinsona v 19. století. [Robinson Crusoe in Czech adaptations od 19th century] Plzeň, 30 min. nepublikovaný příspěvek, BROŽOVÁ, Věra. Výchovné adaptace Robinsona v Čechách 19. století Praha, 20 min. nepublikovaný příspěvek,

2 BROŽOVÁ, Věra. Zikmund Winter mezi historií a beletrií. [Zikmund Winter] Rakovník, 150 min. BROŽOVÁ, Věra; KOLDÍNSKÁ, Marie; KOSTLÁN, Antonín. Historický magazín - Zikmund Winter a krize intelektuála. [Historical Magazine - Zikmund Winter and crisis of intelectuals] , 40 min. přednáška, účastník televizního vystoupení BROŽOVÁ, Věra; SOUKUPOVÁ, Hana. Jan Karafiát. [Jan Karafiát] , 60 min. přednáška, účastník rozhlasového vystoupení BROŽOVÁ, Věra; ZVOLSKÝ, Jan. Josef Lada. [Josef Lada] , 60 min. přednáška, účastník rozhlasového vystoupení BUČKOVÁ, Tamara. Autorenbärenforschung. Interview mit László Vavrasovszky. [Interview with László Vavrasovszky]. <www.librikon.de> Titelseite. 2007, 40kB nekomerční datový soubor BUČKOVÁ, Tamara. Dramatizace literárního textu (pohádky) ve vyučování cizímu jazyku. [Dramatization of lit. Text (fairy story) in language teaching] , 20 min. přednáška, poskytovatel BUČKOVÁ, Tamara. Interview s K. Boie. [Interview with K. Boie]. <www.librikon.de> Titelseite. 2007, 6 normostran nekomerční datový soubor BUČKOVÁ, Tamara. Interview s L. Varvasovszkým. [Interview with L. Vavrasovszky]. <www.librikon.de> Titelseite nekomerční datový soubor BUČKOVÁ, Tamara. Kinderwelten in den Werken neuer moderner Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur. [Children's worlds and phenomena of reality in modern literature for children] Vídeň, Rakousko, 20 minut nepublikovaný příspěvek, BUČKOVÁ, Tamara. Kreativita autora a čtenáře jako postulát LPDM. K postavám medvědů v obrázkových knihách Lászla Varvasovszkého. [The creativity - one of the Postulates of literature for children. For Example the books by an Austrian writer L. Varvasovszky] Liberec, 20 minut nepublikovaný příspěvek, BUČKOVÁ, Tamara. Moderní klasici literatury pro mládež ve vyučování cizímu jazyku. [The modern Classics of german literature for yoth in teaching forein language] Frankfurt nad Mohanem, Německo, 90 min. BUČKOVÁ, Tamara. Moderní klasici něm. psané lit. pro mládež ve vyučování CJ - Výroční zpráva GAUK [The modern Classics of German Literature for youth in Teaching foreign language - Report from 1. year of Projekct GAUK ]. UK-PedF: 2007, 5 s. výzkumná zpráva nepublikovaná BUČKOVÁ, Tamara. Mrak. [Cloud] , 20 minut přednáška, poskytovatel BUČKOVÁ, Tamara. Pepitschko. [Pepitschko]. <www.librikon.de> Das Eine Buch. 2007, 33kB nekomerční datový soubor BUČKOVÁ, Tamara. Podoby Karla Maye. [Varied Fashion of Karl May] , 120 minut přednáška, poskytovatel BUČKOVÁ, Tamara. Ringparabel. Ein Gespräch mit Kirsten Boie. [Interview with Kirsten Boie]. <www.librikon.de> Titelseite. 2007, 60kB nekomerční datový soubor BUČKOVÁ, Tamara. Sborník Činnostní pojetí vyučování CJ, , 20min. přednáška, poskytovatel BUČKOVÁ, Tamara. Svět literatury, fantazie a reality - motivy času a prostoru v románech M. Endeho Nekonečný příběh a C. Funkeové Inkoustové srdce. [Worlds of Literature end Imagination - Motives from Time end Place in Novels 'Die unendliche Geschichte' ('Newer ending Story') by M. Ende end Tintenherz ('Ink-Heart') by C. Funke] Ostrava, 20 minut nepublikovaný příspěvek, BUČKOVÁ, Tamara. Životy těch druhých. [Lives of the others] , 20 minut. přednáška, poskytovatel CIKÁNOVÁ KARLA; SEDLÁK, Michal. Výtvarná výchova k projektu environmentálního vzdělávání. Metodika pro 2. st. ZŠ a osmiletá gymnasia. [Art education at project environmental education. Methodology at the Primary and Lower High School]. PedF UK, Praha: 2007, Progr. bez omezení nekomerční CD, odborný spolupracovník ČERNÝ, Karel. Future of Schooling: Perceptions of Trends among School Managers. [Future of Schooling: Perceptions of Trends among School Managers] Sarajevo, cca 3 hodiny (přednesení příspěvků + diskuse příspěvků v sekci) DVOŘÁK, Dominik. Dějepis a vlastivěda. Varianty vztahu v kurikulárních dokumentech.. [School

3 history and primary social studies. The relationships in the different curricular traditions.] Ústí nad Labem, 15 min. nepublikovaný příspěvek, EBERT-ZEMINOVÁ, Catherine. Mezi dobrem a zlem. A literatura? [Between Good and Evil. And the literature?] Praha: 2007, 20 min. EBERT-ZEMINOVÁ, Catherine; KRÁL, Petr. Funkce a moc psaní. [Functions and Power of Writing] , 50 min. přednáška, poskytovatel EBERT-ZEMINOVÁ, Catherine; MANDLER, Emanuel. Autorské čtení z románu Bludný kruh. [Author s presentation of her novel Vicious Circle] , 45 min. přednáška, poskytovatel FIALOVÁ, Irena; RAMBOUSEK, Vladimír. Inovace programového prostředí a modernizace technického vybavení počítačových učeben UK v Praze, Pedagogické fakulty. [Innovation of program environment and upgrade of technology equipment of computer laboratories of Faculty of Education of ChU in Prague]. UK v Praze, PedF: 2007, 5 s. závěrečná grantová zpráva FIALOVÁ, Irena; RAMBOUSEK, Vladimír. Modernizace technického a programového vybavení počítačových učeben UK v Praze, Pedagogické fakulty. [Innovation of program environment and upgrade of technology equipment of computer laboratories of Faculty of Education of ChU in Prague]. UK v Praze, PedF: 2007, 4 s. výzkumná zpráva nepublikovaná GREGER, David. Pupils' Perceptions of Educational Equity in Europe. XIII. World Congress of Comparative Education Societies: Living Together: Education and Intercultural Dialogue, 3rd- 7th September 2007, Sarajevo. [Pupils' Perceptions of Educational Equity in Europe. XIII. World Congress of Comparative Education Societies: Living Together: Education and Intercultural Dialogue, 3rd -7th September 2007, Sarajevo] Sarajevo (Bosna a Herzegovina), 20 min. nepublikovaný příspěvek, GREGOR, Vít. Franz Schubert: Zimní cesta. [Franz Schubert: Winter Journey] Brandýs nad Labem (ČR), 75 min. koncert, interpret GRMELA, Josef. 3rd Prague Conference on Linguistics and Literary Studies: Proceedings. UK Praha: 2007, 90 s. oponentský posudek GRMELA, Josef. Peaceful Multiculturalism or Culture Wars?. UK Praha: 2007, 70 s. oponentský posudek GRMELA, Josef. Súčasná literatúra anglicky hovoriacich krajín. [Contemporary Aglophone Literatures]. UK Praha: 2007, 10 s. oponentský posudek GRMELOVÁ, Anna. D.H. Lawrence's novel Sons and Lovers as a Kuenstlerroman Vídeň, Filozofická fakulta, Vídeňská univerzita, Rakousko, 45 min. nepublikovaná přednáška, GRMELOVÁ, Anna. Soňa Čajková: Grotesque Images and Motifs in the Novels of Angela Carter. UK Praha: 2007, 3 s. oponentský posudek HANUŠOVÁ, Jaroslava. Děti a jejich práva. [Children's rights] České Budějovice (ČR), 360 min. HANUŠOVÁ, Jaroslava. Děti a jejich práva. [Children's rights] České Budějovice (ČR), 360 min. HANUŠOVÁ, Jaroslava. Děti a jejich práva České Budějovice (ČR) nepublikovaná přednáška, HANUŠOVÁ, Jaroslava. Násilí na dětech. [Cruelty to children] Praha (ČR), 90 min. HANUŠOVÁ, Jaroslava. Sexuální zneužívání dětí. [Synrome Child Sexual Abuse] Nový Bor, 120 min. HANUŠOVÁ, Jaroslava. Vytvoření programu celoživotního interdisciplinárního učení v ochraně dětí. [Developing a system of lifetime interdisciplinary education in child protection] , 120 min. rozhovor pro denní tisk, moderátor tiskové konference HAUSER, Michael. Kopat do žuly motykou. [Dig into granite with a spade]. Literární noviny, , roč. 18, č. 8, s. 15. ISSN rozhovor pro odborný tisk, poskytovatel HAUSER, Michael. Protiváha zastupitelské demokracie? [Counterpart to representative democracy]. A2, kulturní týdeník, , roč. 3, č. 4, s. 19. ISSN rozhovor pro odborný tisk, poskytovatel HAUSER, Michael; POLÁK, Michal. Od kresťanstva k socializmu (a naspäť). [From christianity to socialism (and back)]. Slovo, , roč. 9, č. 23, s ISSN X. rozhovor pro odborný tisk, poskytovatel

4 HEJNÝ, Milan. Jak vést výuku matematiky na 1. stupni, aby žáci na 2. stupni neměli potíže s náročnějšími pojmy. [How to lead teaching mathematics at primary school in order students do not have difficulties with more demanding mathematical terms in secondary school] Mladá Boleslav, 90 min. HEJNÝ, Milan. Metódy analýzy kognitivných procesov v matematike. [Methods of analysis of cognitive processes in Mathematics] Bratislava (SK), 90 min nepublikovaná přednáška, HEJNÝ, Milan. New ideas in teaching primary mathematics and in the teachers' education at the Faculty of Education, Charles Uni. in Prague. [New ideas in teaching primary mathematics and in the teachers' education at the Faculty of Education, Charles Uni. in Prague] Derby (UK), 3x80 min. HEJNÝ, Milan. Nové přístupy k vyučování matematice v učebnicích FRAUS. [New approaches to teaching Mathematics in the textbook FRAUS] Praha, 120 min. nepublikovaná přednáška, HEJNÝ, Milan. Práce s chybou žáka nebo učitele na hodině matematiky. [Work with mistakes of student or teacher during mathematics lesson] Praha, 270 min. (6x45 min.) HEJNÝ, Milan. Rozvoj schémat GRAFY a SUBSTITUCE u ranního školního věku. [Development of schema GRAPH and SUBSTITUTION in early years] Drotovňa pri Brezne (SK), 3x60 min. nepublikovaný příspěvek, HEJNÝ, Milan; JIROTKOVÁ, Darina. Nové přístupy k vyučování matematice - Otevírání světa čísel. [New approaches to teaching Mathematics in the textbook FRAUS] Praha, 90 min. HEJNÝ, Milan; JIROTKOVÁ, Darina. Nové přístupy k vyučování matematice v učebnicích FRAUS. [New approaches to teaching Mathematics in the textbook FRAUS] Praha, 90 min. HEJNÝ, Milan; JIROTKOVÁ, Darina. Nové přístupy k vyučování matematice v učebnicích FRAUS. [New approaches to teaching Mathematics in the textbook FRAUS] Praha, 90 min. HEJNÝ, Milan; SLEZÁKOVÁ, Jana. Nové přístupy k vyučování matematice v učebnicích FRAUS. [New approaches to teaching Mathematics in the textbook FRAUS] Praha, 90 min. HEJNÝ, Milan; SLEZÁKOVÁ, Jana. Nové přístupy k vyučování matematice v učebnicích FRAUS. [New approaches to teaching Mathematics in the textbook FRAUS] Praha, 90 min. HEJNÝ, Milan; STEHLÍKOVÁ, Naďa. Didactic simulation of historical discoveries in mathematics. [Didaktická simulace historických objevů v matematice] Praha, 120 min. HERDEN, Jaroslav. S. Prokofjev, Péťa a vlk. [S. Prokofjev, Peter and wolf] Ústí nad Labem, 90 min. HOFMANNOVÁ, M. Bilingual Education and Mathematics. Přednáška (120 minut). [Bilingual Education and Mathematics. Přednáška (120 minut)] Pisa (Itálie), 45 min. HOFMANNOVÁ, M. Conducting Mathematics Lessons in English. MATh TE AMO project meeting, Prague [Conducting Mathematics Lessons in English. MATh TE AMO project meeting, Prague ] Praha (ČR), 45 min. nepublikovaná přednáška, HOFMANNOVÁ, M. Content subjects taught through a foreign language. [Content subjects taught through a foreign language] Paříž, 45 min. nepublikovaná přednáška, HOFMANNOVÁ, M. Multimodality in CLIL lessons. [Multimodality in CLIL lessons] Madrid (Španělsko), 45 min. HOFMANNOVÁ, M. Observing CLIL lessons in ČR. [Observing CLIL lessons in ČR] Praha (ČR), 45 min. HOGENOVÁ, Anna. K filosofickým kořenům olympijských her. [To the philosophical roots of olympic games] Praha, 30 minut

5 HOGENOVÁ, Anna. K problematice hodnot. [To the problem of values] Praha, 30 minut HOGENOVÁ, Anna. K problematice tělesnění. [To the problem of bodying] Uherské Hradiště, 30 minut HOGENOVÁ, Anna. Nevyhnutelnost a svoboda v Hegelově Logice. [Necesity and freedom in Hegel s Logik] Praha, 20 minut HOŠPESOVÁ, Alena; NOVOTNÁ, Jarmila. Our Theoretical frame - TDSM. [Our Theoretical frame - TDSM] Budapešť, 40 min. HRONZOVÁ, Marie. Sports and Physical Education in Outdoor Learning. [Sports and Physical Education in Outdoor Learning] Tallin (Litva): 2007, 30 min. nepublikovaný příspěvek, HURNÍKOVÁ, Kateřina. Koncert komorního souboru "Harmonia delectabilis". [Performance of chambre music ensemble "Harmonia delectabilis"] Brno: 2007, 70 min. koncert, interpret HURNÍKOVÁ, Kateřina. Koncert komorního souboru "Harmonia delectabilis". [Performance of chambre music ensemble "Harmonia delectabilis"] Želiv: 2007, 80 min. koncert, interpret HURNÍKOVÁ, Kateřina. Koncert komorního souboru "Harmonia delectabilis". [Performance of chambre music ensemble "Harmonia delectabilis"] Javorná: 2007, 80 min. koncert, interpret CHALUPSKÝ, Petr. Mgr. Radka Macháčková: "The Impact of the Religious Attitudes of Sir Thomas More on the Humanistic Vision in his Utopia". [Mgr. Radka Macháčková: "The Impact of the Religious Attitudes of Sir Thomas More on the Humanistic Vision in his Utopia"]. PedF UK Praha: 2007, 2 s. oponentský posudek CHALUPSKÝ, Petr. The City of the Possible - London in Hanif Kureishi's Earlier Works. [Město možností - Londýn v raných dílech Hanifa Kureishiho] Univerzita Pardubice, 25 min. CHALUPSKÝ, Petr. The city's lines of force - The Image of the City in Martin Amis's London Fields. [Siločáry města - obraz Londýna v Londýnských polích Martina Amise] PedF UK v Praze, KAJL Celetná 13, 25 min. JANČAŘÍKOVÁ, K.; JANČAŘÍK, A. Učíme své děti doma. K vědomostem přece nepotřebují spolužáky. [We are homeschoolers. Children needn't classmates for memorization and study] , <http://www.super.cz/inspirace/17990-ucime-sve-deti-doma-k-vedomostem-precenepotrebuji-spoluzaky.html>. ISSN rozhovor pro denní tisk, poskytovatel JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Deprivace dítěte rozvodem rodičů - představení knihy Blues o modrém pokoji. [Child deprivation by divorce - introduction of novel Blues about blue room] Praha, 45 min. nepublikovaný příspěvek, JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Environmentální senzitivita a její rozvoj. [Environmental senzitivity and it s development] Praha (ČR), 30 min. JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Možnosti narativní metody v domácím vzdělávání - teorie i praxe. [Narraive in homeschool education - theory and practice] ZŠ Vrané nad Vltavou, 90 min. JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Problematika evaluace průřezového tématu environmentální výchova - nástroje a formy hodnocení Praha (ČR), 360 min. nepublikovaný příspěvek, JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Short Introduction to My Article Environmental Education in the Elementary Schools. [Krátké představení mého příspěvku Environmentální výchova na prvním stupni ZŠ] Debrecín nepublikovaný příspěvek, JANOVEC, Ladislav. Dovolte mi, abych vám představil svoji milenku. [Let me Introduce My Mistress] Škutovky (Slovensko), 15 min. nepublikovaný příspěvek, JANOVEC, Ladislav. Sémantické zvláštnosti lexémů v masmédiích.. [Semantic specifications of lexems in mass medias] Minsk, 60 min. JANOVEC, Ladislav. Skloňování přejatých podstatných jmen v češtině. [Declination of borrowed nouns in Czech] Minsk (Bělorusko), 90 min. JIROTKOVÁ, Darina. 3D geometry for primary schools - cube solids. 2D geometry - Use of grid paper. [3D geometry for primary schools - cube solids. 2D geometry - Use of grid paper]

6 Derby (UK), 4x90 min. JIROTKOVÁ, Darina. Arithemtics in primary school - visualisation of arithmetical ideas. [Arithemtics in primary school - visualisation of arithmetical ideas. 2D geometry - Use of grid paper for the developing Pythagoras Theorem and Pick's Formula] Derby (UK), 3x90 min. JIROTKOVÁ, Darina. Arithemtics in primary school - visualisation of arithmetical ideas. [New approaches to teaching Mathematics - opening the wolrd of numbers] Hradec Králové, 90 min. JIROTKOVÁ, Darina. Functional thinking at lower secondary school. [Functional thinking at lower secondary school] Řím (Itálie), 60 min. JIROTKOVÁ, Darina. Misconception in Primary Arithmetic. [Misconception in Primary Arithmetic] a Derby, 4x90 min. JIROTKOVÁ, Darina. Neporozumění pojmům v matematice primární školy. [Misconception in primary mathematics]. 8.1., 12.2., 3.4., 22.5., Neratovice, 120 min. nepublikovaná přednáška, JIROTKOVÁ, Darina. New ways of teaching early years mathemaics. [New ways of teaching early years mathemaics] Derby (UK), 4x90 min. nepublikovaná přednáška, JIROTKOVÁ, Darina. Nové přístupy k vyučování matematice - Otevírání světa čísel. [New approaches to teachin Mathematics - opening the wolrd of numbers] Ústí n.l., 90 min. JIROTKOVÁ, Darina. The educational System in the Czech Republic. [The educational System in the Czech Republic] Řím, 60 min. KARGEROVÁ, Jana; TOMKOVÁ, Anna. Čtení v didaktice 1.stupně ZŠ na pedagogické fakultě UK. [Reading in didacticin primary school at the Faculty of Education] Praha, 30 minut KASLOVÁ, Michaela. Jak využít her s pravidly v hodinách matematiky pro rozvoj strategického myšlení. [How use the games with laws in mahs lessons to develop strategies in the thinking] Uherské Hradiště, 180 min. KASLOVÁ, Michaela. Jazyk v přípravě na školní mtematiku. [Role of Language in preparation for school mathematics] Praha 10, mateřská škola Strašnice, 60 min. nepublikovaná přednáška, KASLOVÁ, Michaela. Le rationnement ou le jugement chez les enfants. [Reasoning and judge at pre-school chidren] Bordeaux (Fr), 90 min. KASLOVÁ, Michaela. Matematické a přírodovědné myšlení. [Mathematical and natural scientific thinking] Praha 3, ZŠ Lupáčova: 2007, 60 min. KASLOVÁ, Michaela. Předmatematická výchova - rozvoj představ v aktivitách mateřské školy jako příprava na řešení slovní úlohy. [Pre-mathematics - development of imagination in the activities at kindergarten as a start to word problem solving] Praha, 150 min. KASLOVÁ, Michaela. Předmatematiká výchová - aktuální otázky, novinky z výzkumu. [Premathematics - actual questions, news in the research]. 12. a Praha, 360 min. KASLOVÁ, Michaela. Rozvoj myšlení u nadprůměrných žáků. [Development of the thinking of pupils abowe standard] Praha, 60 min. KASLOVÁ, Michaela. Rozvoj uvažování. [Development of reasoning] Praha, 120 min. KEPARTOVÁ, Jana. Antika ve filmu. [Antiquity in the cinema] přednáška, účastník rozhlasového vystoupení KEPARTOVÁ, Jana; TITZ, Pavel. Třetí dimenze. [The third dimension] , 30 min. přednáška, účastník rozhlasového vystoupení KOHNOVÁ, Jana. Koncepce vzdělávání k profesi učitele a další vzdělávání pedagogických pracovníků nabízené vysokými školami. [Concept of education leading to the teacher s profession and In-service training of pedagogical staff offered by the universities] Praha, 20 min. KOHNOVÁ, Jana. Stanovisko k žádost vzdělávacího zařízení o akreditaci programů v systému

7 dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. [The attitude to the demand of an educational institution for the accreditation of programs in the system of in-service teachers training]. Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta: 2007, 25 s. oponentský posudek KOHNOVÁ, Jana. Vstupní studie Profesní rozvoj učitelů - Modely profesního rozvoje učitelů. Dílčí úkol výzkumného záměru Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. [Introductory study Profession development of teachers - Models of profession development of teachers. Partial task of the research aim Teaching profession in changing educational demands]. Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. ÚPRPŠ: 2007, 8 s. výzkumná zpráva nepublikovaná KOHNOVÁ, Jana; DVOŘÁK, Leoš; KOVÁŘ, Karel. Podklady k monitorovací zprávě - Modulární systém dalšího vzdělávání učitelů na základních a středních školách Pro monitorovací zprávy č. 5-8 (4. čtvrtletí 2006 a 1. až 3. čtvrtletí 2007). [The Modular System of In-service Education of Primary and Secondary Schools Teachers]. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, ÚPRPŠ: 2007, 20 s. + cca 400 s. příl. průběžná grantová zpráva KOHNOVÁ, Jana; MACHÁČKOVÁ, Iva. Program dalšího vzdělávání učitelů na Univerzitě Karlově v Praze. Rozvojový projekt MŠMT. [The programme of the in-service teacher's education at the Charles University in Prague. The Development project of the Ministry of Education]. UK Praha, PedF, ÚPRPŠ, 6 s. závěrečná grantová zpráva KOHNOVÁ, Jana; MACHÁČKOVÁ, Iva; MARŠÁLKOVÁ, Lucie. Katalog programů dalšího vzdělávání učitelů a jiných aktivit celoživotního vzdělávání [The Catalogue of the Programs of in-service teacher education and other activities of the lifelong education ]. <http://userweb.pedf.cuni.cz/uprps/katalog_new/katalog.htm>. Praha: 2007, nekomerční www stránka KOHNOVÁ, Jana; WILDOVÁ, Radka. Další profesní vzdělávání učitelů zaměřené na realizaci kurikulární reformy ve výuce dějepisu. Dílčí část závěrečné výzkumné zprávy - Rozvojový projekt UK Profesionalizace přípravy učitelů na UK. [Farther profession education of teachers focused on the realisation of the curriculum reform in the history education. Part of the final research report - Development project of Charles University]. Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta: 2007, 4 s. + příl. výzkumná zpráva nepublikovaná KOPECKÁ, Věra. Koncertní vystoupení z díla J.B. Foerstra. [Concert - J. B. Foerster - Piano works] Libáň - Jičín, 90 min interpret KOPECKÁ, Věra. Rozhlasová nahrávka J. B. Foerster - Klavírní cyklus - Impresse. [J. B. Foerster - Impresse for piano]. 4 hod. přednáška, účastník rozhlasového vystoupení KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Dítě v širším výchovném kontextu - fakta, úvahy, otázky. [The child in the wider context of upbringing - facts, reflections, questions] Praha, 30 min. KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Hra jako stěžejní forma učení. [Play as a key for of learning] Karlovy Vary, 180 min. KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Klima v mateřské škole. Možnosti vzdělávání pro učitelky mateřských škol. [Climate in nursery school. Possibility of further teacher training] Mělník : 120 min. KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Rogersovské přístupy ve vzdělávání pedagogů a v jejich praxi. [The Rogers approaches to teacher training and pedagogic practice] Brno : 30 min. KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Specifika práce s předškolními dětmi. [Specifics of work with pre-school children] Praha, 120 min. KROPÁČKOVÁ, Jana. Faktory ovlivňující připravenost dětí pro zahájení povinné školní docházky. [Factors impacting pre-school childern'preparation for primary attendence] PedF Jihočeské univerzity České Budějovice, 15 min. nepublikovaný příspěvek, KROPÁČKOVÁ, Jana. Grafomotorická cvičení a rozvoj kresby díl. PedF UK Praha: 2007, 6 s. nepublikovaná recenze KROPÁČKOVÁ, Jana. Lidové tradice v jejich hlubší podstatě jako inovace praktické přípravy učitelů. PedF UK Praha: 2007, 1 s. oponentský posudek KROPÁČKOVÁ, Jana. Počítání soba Boba díl. PedF UK Praha: 2007, 6 s. nepublikovaná recenze

8 KROPÁČKOVÁ, Jana. Předškolní dítě a jeho příprava na další vzdělávání. [Introduction preschool child in the education system] Praha, 2 x 90 min. nepublikovaná přednáška, KROPÁČKOVÁ, Jana. Rámcový program pro předškolní vzdělávání v koncepci pedagogické praxe. PedF UK Praha: 2007, 5 s. závěrečná grantová zpráva KROPÁČKOVÁ, Jana. Význam představivosti v procesu učení ve vybraných předmětech primární školy. PedF UK Praha: 2007, 1 s. oponentský posudek KUBÍNOVÁ, Marie; STEHLÍKOVÁ, Naďa. Projecs in school mathematics. [Projekty ve školní matematice] Praha, 360 min. LISTÍKOVÁ RENÁTA. Kontrastivní analýza textových analyzátorů v současné češtině a francouzštině. UK PedF v Praze: 2007, 12 s. oponentský posudek LISTÍKOVÁ RENÁTA. Parole de la Mémoire, parole du Roman - ŕ propos de Margueritte Duras et de ses "Amants". [Language of the memory, language of the novel - Margueritte Duras and three forms of her novel "L Amant"] Univerzita Palackého Olomouc - mezinárodní konference, 30 minut nepublikovaný příspěvek, LISTÍKOVÁ, Renáta. L'image des Slaves sous la plume de Louis Leger, fondateur de la slavistique. [The perception of Slavonians in the works of Louis Leger, founder of the French slavistics] Poznaň (Polsko), 35 minut MACHÁČKOVÁ, Iva. Iniciativy učitelek mateřských škol v oblasti dalšího vzdělávání. [Kindergarten teachers' initiatives in the field of further education] Prešov (Slovenská republika), 25 min. MARÁDOVÁ, Eva. Integrující přístup k podpoře zdraví v teorii a praxi kurikulární reformy. [Integrating Approach to Health Promotion in Theory and Practice of Curricular Reform] Olomouc, 30 min. nepublikovaný příspěvek, MARÁDOVÁ, Eva. Ochrana člověka za mimořádných událostí. [Protection during extraordinary events] Praha (ČR), 120 min. MARÁDOVÁ, Eva. Ochrana dětí v každodenní práci školy. [Child protection in everyday school establishment work] Praha (ČR), 120 min. MARÁDOVÁ, Eva. Ochrana dětí v každodenní práci školy. [Child protection in everyday school establishment work] Nový Bor, 120 min. MARÁDOVÁ, Eva. Poruchy příjmu potravy. [Eating disordres] Praha (ČR), 120 min. MARÁDOVÁ, Eva. Poruchy příjmu potravy. [Eating disordres] Praha (ČR), 120 min. MARÁDOVÁ, Eva. Prevence dětské obezity jako součást výchovy ke zdraví na základních školách. [Prevention of Child Obesity as a Part of Education towards Health at Basic Schools] Pardubice, 60 min. MARÁDOVÁ, Eva. Problematika závislostí v dětském věku. [Children's addiction issue] Praha (ČR), 90 min. MARÁDOVÁ, Eva. Proměna české školy a výchova ke správné výživě. [Transformation of Czech School and Education towards Healthy Nutrition] Pardubice, 40 min. MARÁDOVÁ, Eva. Sexuální výchova v proměnách současné školy v České republice. [Sexual Education in Transformation of Current School in the Czech Republic] Nitra, Slovenská republika, 30 min. nepublikovaný příspěvek, MARÁDOVÁ, Eva. Sexuální výchova. [Sexual Education] Třebíč, 240 min. MARÁDOVÁ, Eva. Sociální rozdíly v dětském kolektivu. [Social diversity of children's groups] Praha (ČR), 120 min. MARÁDOVÁ, Eva. Student na pedagogické praxi v zajetí procesů evaluace. [Student Captured in Assessment Processes during Pedagogical Practice] Hradec Králové, 30 min. nepublikovaný příspěvek, MARÁDOVÁ, Eva. Výchova k rodičovství. [Parenthood Education] Karlovy Vary, 240 min. MARADOVÁ, Eva. Výchova ke zdraví na cestě od rámcového vzdělávacího programu k realizaci ve školní praxi. [Education towards Health on the Way from the General Educational Program

9 towards its Realization in School Practice] Brno, 30 min. nepublikovaný příspěvek, MARÁDOVÁ, Eva. Výchova ke zdraví ve studijních programech na UK v Praze - Pedagogické fakultě. [EDUCATION TOWARDS HEALTH in Study Programs at Charles University] Brno, 30 min. MARÁDOVÁ, Eva. Výchova ke zdraví ve studijních programech učitelství a v pedagogické praxi studentů. [Education towards Health in Educational Teaching Programs and in Pedagogical Practice of Students] Bratislava, Slovenská republika, 30 min. nepublikovaný příspěvek, MARÁDOVÁ, Eva; ŽIŽKA, Martin. Problém stigmatizace piercingové subkultury jako subkultury drogové a jeho odraz ve výchově adolescentů. [Problem of Piercing Subculture Stigmatization as a Drug Subculture and its Reflection in Educating Adolescents] Brno, 30 min. nepublikovaný příspěvek, MARUŠÁK, Radek; TOMKOVÁ, Anna. Inovace praxe dramatické výchovy ve specializačním studiu učitelství prvního stupně na Pedagogické fakultě UK v Praze. [Inovation of practice teaching concerning drama education tuch a specialition at primary school teacher education at the Faculty of Education of the Charles University in Prague] Praha, 30 min. MATUCHOVÁ, Klára. Meet the Lodger: Acts of Introducing Three Fictional Identities Praha (ČR) 2007, 1 den nepublikovaný příspěvek, MOŠNA, Framtišek; RAMBOUSEK, Vladimír. Inovace programového prostředí a vzdělávání pracovníků v oblasti ICT na UK v Praze, Pedagogické fakultě. [Innovation of program environment and teacher's training in the field of ICT on Faculty of Education]. UK v Praze. PedF: 2007, 4 s. vstupní grantová zpráva MOŠNA, František; RAMBOUSEK, Vladimír. Inovace programového prostředí a vzdělávání pracovníků pro podporu tvůrčích aktivit v oblasti ICT na UK v Praze, Pedagogické fakultě. [Innovation of program environment and teacher's training for supporting creative activities in the field of ICT on Faculty of Education of Charles University in Prague]. UK v Praze. PedF: 2007, 5 s. závěrečná grantová zpráva NEČASOVÁ, Pavla. Reflexe kurikulární reformy do přípravy studentů učitelského studia germanistiky. [The curricular reform as reflected in the process of training future] Praha, 45 min. NEDĚLKA, Michal. Emil Hába v kontextu regionální kultury. [Emil Haba in the connection with the regional culture]. UK Praha: 2007, 2 s. nepublikovaná recenze NEDĚLKA, Michal. Klavírní improvizace v práci hudebního pedagoga. [The Piano Improvisaiton in the Music Teacher's Work]. UK Praha: 2007, 13 s. závěrečná grantová zpráva NEDĚLKA, Michal. Rozbor skladeb jako učební předmět na pedagogických fakultách ve studijních oborech učitelství hudební výchovy. [The Composition Analysis as the Subject in the Branch Music Pedagogy]. UK Praha: 2007, 1 s. oponentský posudek NEDĚLKA, Michal. Výzkum post-indeterministických kompozičních metod: komponování v hudebních animačních programech a v hudební. [Resarch on post-indeterminacy composing methods: classroom composing]. UK Praha: 2007, 5 s. oponentský posudek NEDĚLKA, Michal; VACHUDOVÁ, Eva. The Way of the Pianist to the Improvisation. [The Way of the Pianist to the Improvisation] Moskva, 45 min. nepublikovaná přednáška, NOVOTNÁ Jiřina. Les approches interculturelles dans l école multiculturelle - voices des étudiants. [Intercultural approach in the multicultural school - students voices] Sarajevo (Bosna a Hercegovina), 5 dní, nepublikovaný příspěvek, NOVOTNÁ Jiřina. Přechod žáka ze základní na střední školu z pohledu učitelů. [Pupiltransition to upper secondary level - teachers'voices] České Budějovice, 20 min. nepublikovaný příspěvek, OPRAVILOVÁ, Eva. Cíle a obsahy předškolního vzdělávání. [Early childhood education goals and curricula]. PedF UK Praha: 2007, 12 s. výzkumná zpráva nepublikovaná OPRAVILOVÁ, Eva. Dětský koutek na Univerzitě Karlově v Praze. [Play center for childern at Charles University Prag]. PedF UK Praha: 2007, 15 s. výzkumná zpráva nepublikovaná OPRAVILOVÁ, Eva. Dítě jako východisko konstrukce cílů výchovy a vzdělávání. [Goal

10 orientation on the child in pre-shool education system]. PedF UK Praha: 2007, 10 s. výzkumná zpráva nepublikovaná OPRAVILOVÁ, Eva. Předškolní vzdělávací instituce v ČR. [Institutions of childhood education in the Czech republic]. PedF UK Praha: 2007, 10 s. výzkumná zpráva nepublikovaná OPRAVILOVÁ, Eva. Současné dítě v mateřské škole. [Pre-school child and nursery school today] Praha, 30 minut OPRAVILOVÁ, Eva; KROPÁČKOVÁ, Jana. Dítě v měnících se požadavcích předškolního vzdělávání. [Contemporary changes of early childhood education] Praha, 30 min. nepublikovaný příspěvek, PALKOVSKÁ, Jana. Klavírní interpretační umění jako součást životního stylu - mentoring a četba partitury. [The Art of Piano Interpretation as a Part of Life Style - Mentoring and Reading the Score] Brandýs nad Labem (ČR), PedF UK, 12 min. nepublikovaná přednáška, PALKOVSKÁ, Jana. Klavírní interpretační umění jako součást životního stylu - umění mentoringu. [Piano Interpretation as a Part of Life Style - the Art of Mentoring] Olomouc (ČR), 12 min. PALKOVSKÁ, Jana. Problematika doktorandského studia hudební výchovy na PedF UK. [Problems of Doctor Studies at the Faculty of Education, Charles University, Prague] Telč (ČR), Univerzitní centrum, 12 min. nepublikovaný příspěvek, PALKOVSKÁ, Jana. Vzdělávání učitelů hudby ve Visegrádských zemích. [The Education of the Music Teachers in the Visegrád Countries] Praha (ČR), 30 min. nepublikovaná přednáška, PALKOVSKÁ, Jana; VOPLAKALOVÁ, Olga. Hudební nterpretační umění ve výchově a ve vzdělání. [ZThe Art of Music Interpretation in the Education]. UK, PedF, KHv, 11 s. vstupní grantová zpráva PECHÁČEK, Stanislav. Adventní koncert. [Advent koncert] Praha, 60 min. koncert, sbormistr PECHÁČEK, Stanislav. Jarní koncert DPS Carillon. [The Spring Concert of the Children Choir Carillon] Praha: 2007, 60 min. koncert, sbormistr PECHÁČEK, Stanislav. Josef Říha: Koledníci. [Josef Říha: Koledníci]. PdF Ústí nad Labem: 2007 nepublikovaná recenze PECHÁČEK, Stanislav. Koncert ženského pěveckého sboru Luccicante. [The Concert of The Women Choir Luccicante] Praha: 2007, 90 min. koncert, interpret PECHÁČEK, Stanislav. Sborový koncert. [Choral Concert] Praha, 90 min. koncert, sbormistr PECHÁČEK, Stanislav. Třpytné vánoce. Koncert ŽPS Luccicante. [Bright Christmas. Concert of women choir Luccicante] Praha, 60 min. koncert, interpret PECHÁČEK, Stanislav. Závěrečný koncert DPS Carillon. [The Final Concert of The Children Choir Carillon] Praha: 2007, 90 min. koncert, sbormistr PERGLEROVÁ, Marka. Koncert k poctě skladatele Jana Hanuše. [Concert for honour of composer Jan Hanus] Jílové u Prahy, 50 minut koncert, interpret RAMBOUSEK, Vladimír. Proměny edukační reality v kontextu rozvoje informační společnosti. [Changes in the Education Reality in the Context of the Development of Information Society]. UK v Praze, PedF, 16 s. vstupní grantová zpráva SALÁKOVÁ, Leona. Koncert na Konferenci alergologů a imunologů. [Congress of alergology and clinical imunology] Telč, 60 min. koncert, sbormistr SALÁKOVÁ, Leona. Liturgická tvorba Jana Hanuše pro dětské a ženské sbory. [Jan Hanuš and his liturgical compositions for children and women choirs] Ústí nad Labem, 2 dny nepublikovaný příspěvek, SALÁKOVÁ, Leona. Varhanní koncert. [Organ concert] Litomyšl, 60 min. koncert, interpret SALÁKOVÁ, Leona. W. A. Mozart: Requiem. [W. A. Mozart: Requiem] Praha, chrám Matky Boží před Týnem, 60 min. koncert, sbormistr SLAVÍKOVÁ, Lenka. Projekt Úspěšný ředitel - ESF. [Project - Successful headteacher - ESF] , 60.min., MŠMT, NIDV rozhovor pro odborný tisk, poskytovatel SLAVÍKOVÁ, Lenka. Vzdělávání učitelů a jejich ohodnocení v praxi. [Education of Teachers and

11 their evaluation in practice] , 60 min. přednáška, účastník rozhlasového vystoupení SLAVÍKOVÁ, Lenka; BÁČA, Milan. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - charakteristika oblasti. [School management, the quality of personal work and life long learing education for teachers]. Praha: 2007, 26,5 kb nekomerční www stránka SLEZÁKOVÁ, Jana. Nové přístupy k vyučování matematice v učebnicích FRAUS. [New approaches to teaching Mathematics in the textbook FRAUS] Jihlava, 90 min. SLEZÁKOVÁ, Jana. Nové přístupy k vyučování matematice v učebnicích FRAUS. [New approaches to teaching Mathematics in the textbook FRAUS] Ústí n. L., 90 min. SLEZÁKOVÁ, Jana. Nové přístupy k vyučování matematice v učebnicích FRAUS. [New approaches to teaching Mathematics in the textbook FRAUS] Brno, 90 min. SLEZÁKOVÁ, Jana. Nové přístupy k vyučování matematice v učebnicích FRAUS. [New approaches to teaching Mathematics in the textbook FRAUS] Pardubice, 90 min. SLEZÁKOVÁ, Jana. Nové přístupy k vyučování matematice v učebnicích FRAUS. [New approaches to teaching Mathematics in the textbook FRAUS] Plzeň, 90 min. SLEZÁKOVÁ, Jana. Práce s chybou jako strategie rozvoje klíčových kompetencí žáka. [Work with mistakes as a strategy of development of key pupil's competences] Ostrava, 270 min. (6x45 min.) SLEZÁKOVÁ, Jana. Práce s chybou jako strategie rozvoje klíčových kompetencí žáka. [Work with mistakes as a strategy of development of key pupil's competences] Ostrava, 270 minut (6x45 min.) SLEZÁKOVÁ, Jana. Učebnice matematiky pro 1. ročník ZŠ. [Textbook Mathematics for 1st grade of primary school] Praha, 30 min. STARÁ, Jana. How to prepare teachers to teach for democracy Atény (Řecko), 30 min. STARÁ, Jana. Jak vést děti k demokratickým hodnotám. [How to develop democratic values] Brno, 15 min. STARÁ, Jana. Učení službou - jedna z možností výchovy k občanské angažovanosti. [Service learning - one possibility for education for active citizenship] Olomouc, 30 min. STARÁ, Jana. Učení službou jako možnost vychovávat k občanské angažovanosti Kutná hora: 2007, 30 min. STARÁ, Jana. Výchova k demokratickým hodnotám. [Education for democratic values] Liberec, 90 min. STARÁ, Jana. Výchova k demokratickým hodnotám. [Education for democratic values] Plzeň, 90 min. STARÝ, Karel. Budování sítě inovujících škol. [Innovative schools network buliding] Praha, 25 min. STARÝ, Karel. How Teachers Develop Student s Competence to Learn. [How Teachers Develop Student s Competence to Learn] Gent (BE), 30 min. nepublikovaný příspěvek, STARÝ, Karel. Jak čeští učitelé rozvíjejí klíčovou kompetenci k učení. [How Czech Teachers Develop Key Comtence to Learn] Sarajevo (BH), 30 min. nepublikovaný příspěvek, STARÝ, Karel. Jak rozvíjet schopnosti učit se. [How to develop competence to learn] Liberec, 90 min. STARÝ, Karel. Potential of Internal Change in School. [Potential of Internal Change in School] Atény (Ř), 45 min. nepublikovaný příspěvek, STARÝ, Karel. Výuka jako interakce vyučování a učení. [Instruction as a Interaction between Teaching and Learning] České Budějovice, 90 min. nepublikovaná přednáška,

12 STEHLÍKOVÁ, Naďa. Education of mathematics teachers at Charles University in Prague, Faculty of Education, the use of videoanalysis. [Příprava učitelů matematiky na Pedagogické fakultě UK v Praze, použití videoanalýz] Santarém (Portugalsko): 2007, 45 min. STEHLÍKOVÁ, Naďa. Functional thinking at higher secondary school. [Funkční myšlení na střední škole] Řím (Itálie), 60 min. STEHLÍKOVÁ, Naďa. Geometrie a kompetence. [Geometry and competences] , Třebíč, Karlovy Vary, 270 min. STEHLÍKOVÁ, Naďa. The preparation of mathematics teachers in the Czech Republic and PhD studies. [Příprava učitelů matematiky v České Republice a doktorská studia] Řím (Itálie), 60 min. STEHLÍKOVÁ, Naďa. What constitutes good practice in teaching mathematics, A personal perspective. [What constitutes good practice in teaching mathematics, A personal perspective] Larnaca (Kypr), 90 min. SVOBODOVÁ, Radmila. Structured Drama As a Learning Medium. [Structured Drama As a Learning Medium] Umea, Švédsko, 24 vyuč. hod. nepublikovaná přednáška, SVOBODOVÁ, Radmila. Structured drama as tool for deeper understanding. [Structured drama as tool for deeper understanding] Praha, 3x5 vyučovacích hodin nepublikovaná přednáška, SVOBODOVÁ, Radmila. The history and developement of the Czech theatre movement. [The history and developement of the Czech theatre movement] Praha, 150 min SVOBODOVÁ, Radmila. Use of drama in English language lessons. [Use of drama in English language lessons] Brno, 4x3 vyučovací hodiny ŠOTOLOVÁ, Eva. Práva dítěte v multikulturní společnosti. [Rights of the Child in Multicultural Society] prosinec Ostrava, Písek, Česká Třebová, Chomutov atd.: , ŠTECH, Stanislav. The School Psychologist and Teachers - Mutual Trust at the Interface of Different Professional Cultures Praha (ČR), 75 min. nepublikovaný příspěvek, ŠTÍPEK, Jiří; RAMBOUSEK, Vladimír; MUDRÁK, David; NOVÁK, Jaroslav. EQUAL - Koncepce ICT kurzů. [EQUAL - ICT Courses Conception]. UK v Praze, PedF: 2007, 63 s. výzkumná zpráva nepublikovaná TICHÁ, Alena. Hlasová výchova ve sboru. [Voice culture in a choir] Praha, 4 hodiny TICHÁ, Alena. Hlasová výchova ve sboru. [Voice culture in a choir] Praha, 4 hodiny TICHÁ, Alena. Hlasová výchova ve sboru. [Voice culture in a choir] Praha, 4 hodiny TICHÁ, Alena. Hlasová výchova ve sboru. [Voice culture in choir] Leská, 4 hodiny TICHÁ, Alena. Hlasová výchova ve sboru. [Voice culture in choir] Kraslice, 8 hodin TICHÁ, Alena. Hlasová výchova. [Voice culture] Liberec, 12 hodin nepublikovaná přednáška, TICHÁ, Alena. Hlasová výchova. [Voice culture] Brno, 8 hodin nepublikovaná přednáška, TICHÁ, Alena. Hlasová výchova. [Voice culture] Praha, 4 hodiny nepublikovaná přednáška, TICHÁ, Alena. Hlasová výchova. [Voice culture] Praha, 4,5 hodiny nepublikovaná přednáška, TICHÁ, Alena. Hudba a tradice. [Music and Traditions] Plzeň, 6 hodin TICHÁ, Alena. Kolektivní hlasová výchova v přípravě učitelů HV na pedagogické fakultě. [Collective voice education within the music teachers preparation at pedagogical faculty].

13 Ústí nad Labem, 2 hodiny TICHÁ, Alena. Motivace hlasových cvičení jako prvek integrace v pěvecké výchově dětí. [Voice exercises motivation as an integration element at children singing education] Brandýs nad Labem, 20 min. TICHÁ, Alena. Profesní únava hlasu a možnosti nápravy. [Professional voice-strain and possibilities of retrieval] Praha, 3 hodiny TICHÁ, Alena. Profesní únava hlasu a možnosti nápravy. [Professional voice-strain and possibilities of retrieval] Pardubice, 6 hodin TICHÁ, Alena. Profesní únava hlasu a možnosti nápravy. [Professional voice-strain and possibilities of retrieval] Praha, 3 hodiny TICHÁ, Alena. Profesní únava hlasu a možnosti nápravy. [Professional voice-strain and possibilities of retrieval] Krnov, 6 hodin TICHÁ, Alena. Profesní únava hlasu a možnosti nápravy. [Professional voice-strain and possibilities of retrieval] Praha, 3 hodiny TICHÁ, Alena. Profesní únava hlasu a možnosti nápravy. [Professional voice-strain and possibilities of retrieval] Praha, 3 hodiny TICHÁ, Alena. Rozezpívání nezpěváků a hlasová výchova. [Voice preparation for immediate singing of the so called non-singers and voice culture] Hradec Králové, 6 hodin TICHÁ, Alena. Rozezpívání tzv. nezpěváků. [Voice preparation for immediate singing of the so called non-singers] Plzeň, 6 hodin TICHÁ, Alena. Rozezpívání tzv. nezpěváků. [Voice preparation for immediate singing of the so called non-singers] Krnov, 6 hodin TICHÁ, Alena. Rozvoj hudebnosti a zpěvnosti hudebně a pěvecky zaostávajících dětí (workshop). [Building up of musicality and singing abilities of musically and singing lagged children (workshop)] Banská Bystrica, 60 min. TICHÁ, Alena. Rozvoj hudebnosti a zpěvnosti hudebně a pěvecky zaostávajících dětí. [Building up of musicality and singing abilities of musically and singing lagged children] Praha, 90 min. TICHÁ, Alena. Rozvoj hudebnosti a zpěvnosti hudebně a pěvecky zaostávajících dětí. [Building up of musicality and singing abilities of musically and singing lagged children] Praha, 90 min. TICHÁ, Alena. Rozvoj hudebnosti a zpěvnosti hudebně a pěvecky zaostávajících dětí. [Building up of musicality and singing abilities of musically and singing lagged children] Žilina, 4 hodiny TICHÁ, Alena. Rozvoj hudebnosti a zpěvnosti hudebně a pěvecky zaostávajícich dětí. [Building up of musicality and singing abilities of musically and singing lagged children] Prešov, 4 hodiny TICHÁ, Libuše. K práci na klavírní technice. [About the Study of a Piano Play Technique] Ústí nad Labem, 20 min. TICHÁ, Libuše. Otázky historicky poučené interpretace v kontextu počáteční fáze výuky klavírní hry. [Questions about the Historicaly Knowledgeable Interpretation in Context of the Startup Phase of Teaching the Piano Play] Olomouc, 20 min. nepublikovaná přednáška, TICHÁ, Milena. Hodnoty a hodnocení v ekonomii. [Values and Evaluation in the Economy] Praha, ČR, 45 min. TOMKOVÁ, Anna; KARGEROVÁ, Jana. Čtení v Didaktice 1.stupně ZŠ na Pedagogické fakultě UK. [Reading in Didactic in primary school at the Faculty of Education] Praha, 30 min. UHLÍŘOVÁ JANA. Komeniologie - heslo v encyklopedii. [Comeniology - encyclopedical entry]. Praha: 2007, 10 s. nepublikovaná recenze UHLÍŘOVÁ JANA. The reception of Comenius thoughts among teachers of pre-primary, primary and higher schools in Czech lands Praha: 2007, 20 min. nepublikovaná přednáška, UHLÍŘOVÁ JANA. Výstava Jednota bratrská [Exposition Moravian Church ] ; , and Přerov (ČR), Praha

14 (ČR), Uherský Brod (ČR), 8 panelů výstava samostatná, odborný spolupracovník UHLÍŘOVÁ JANA. Vzděláná - charakteristický fenomén Jednoty bratrské. [Educationcharacteristic phenomen of Moravian Church] Praha: 2007, 45 min. VALÁŠEK, Marek. Abonentní koncert. [Subscription Concert] Hradec Králové (ČR), 80 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. Adventní a vánoční koncert. [Advent and Christmas Concert] Praha, 90 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. Benefiční koncert. [Benefit Concert] Praha, 70 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. F. Mendelssohn-Bartholdy: Eliáš. [F. Mendelssohn-Bartholdy: Eliah] Praha, 70 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. F. Poulenc: Stabat Mater. [F. Poulenc: Stabat Mater] Praha, 70 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. Festivalový koncert. [Festival Concert] Brandýs nad Labem (ČR), 30 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. J. Haydn: Nelsonmesse. [J. Haynd: Nelson Mass] Praha, 60 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. Koncert k výročí Hudby hradní stráže a policie ČR. [The Anniversary of The Band of the Castle Guards and Police of the Czech Republic Concert] Praha, 20 min. koncert, sbormistr VALÁŠEK, Marek. Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena. [International Festival of Advent and Christmas Music with Petr Eben s Prize] Praha, 20 min. koncert, sbormistr VALÁŠEK, Marek. Pocta G. F. Händelovi. [Homage G. F. Händel] Praha, 70 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. Silvestrovský koncert. [New Yer s Eve s Concert] Hradec Králové, 90 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. Slavnostní koncert. [Festive Concert] Rijéka (Chorvatsko), 70 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. Vánoční koncert. [Christmas Concert] Praha, 70 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. Vánoční koncert. [Christmas Concert] Praha, 40 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. Vánoční koncert. [Christmas Concert] Praha, 60 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. Vánoční koncert. [Christmas Concert] Praha, 60 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. W. A. Mozart: Requiem. [W. A. Mozart: Requiem] Praha, 55 min. koncert, dirigent VALÁŠEK, Marek. W. A. Mozart: Requiem. [W. A. Mozart: Requiem] Kraslice, ČR, 55 min. koncert, dirigent VÁŇOVÁ, Hana aj. Kistyová, Lubica: Podiel klavírnej hry na profilácii budúceho učitela hudby. Disertační práce. [Kistyová, Lubica: Participation of piano playing in the future music teacher profiling. Thesis]. PedF UK Praha: 2007, 162 s. oponentský posudek VÁŇOVÁ, Hana. Diagnostika hudebnosti. [Musical diagnostic] Praha, 4 hodiny nepublikovaný příspěvek, VÁŇOVÁ, Hana. Evaluace v hudební výchově na základní škole. [Evaluation in basic school music education] Brandýs nad Labem, 20 min. nepublikovaný příspěvek, VÁŇOVÁ, Hana. Franěk, Marek: Projevy osobnosti v každodenním životě: hudební preference. [Franěk, Marek: Everyday manifestations of personality: music preference]. Praha: 2007, 30 s. oponentský posudek VÁŇOVÁ, Hana. Hurníková, Kateřina: Stručný průvodce dějinami evropské hudby. [Hurníková, Kateřina: Concise European music history handbook]. Praha: 2007, 92 s. nepublikovaná recenze VÁŇOVÁ, Hana. Tichá, Alena: Vokální činnosti jako prostředek rozvoje hudebnosti a zpěvnosti

15 dětí. [Tichá, Alena: Vocal activities as the means to the development of children musicality and singing]. Praha: 2007, 60 s. nepublikovaná recenze VÁŇOVÁ, Hana. Tichá, Alena: Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími. [Tichá, Alena: We are singing and playing with the infants]. Praha: 2007, 165 s. nepublikovaná recenze VAŠUTOVÁ, Jaroslava; NOVOTNÁ, Jiřina. Reflexe aktuálních témat vzdělávací reformy v přípravě učitelů. [Reflection of contemporary topics of educational reform in teacher training] České Budějovice, 20 min. nepublikovaný příspěvek, VEVERKOVÁ, Jana. Dál tou vodou - koncert spirituálů. [Wade in the Water - Concert of Spirituals] Praha, 70 min. koncert, sbormistr VEVERKOVÁ, Jana. J. J. Ryba - Česká mše vánoční. [J.J. Ryba - Czech Christmas Mass] Praha - Zbraslav, 60 min. koncert, sbormistr VEVERKOVÁ, Jana. J.J. Ryba - Česká mše vánoční. [J.J. Ryba - Czech Christmas Mass] živé vysílání, 60 min. přednáška, účastník televizního vystoupení VEVERKOVÁ, Jana. J.J. Ryba - Česká mše vánoční. [J.J. Ryba - Czech Christmas mass] Brno - Boby centrum, 60 min. koncert, sbormistr VEVERKOVÁ, Jana. J.J. Ryba - Česká mše vánoční. [J.J. Ryba - Czech christmas mass] Bratislava, Spevácký zbor Canens Bratislava koncert, sbormistr VEVERKOVÁ, Jana. Koncert sborů. [Concert of Choir] Praha - Zbraslav, 30 min. koncert, sbormistr VEVERKOVÁ, Jana. Sborový koncert. [Concert of Choir] Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 60 min. koncert, sbormistr VEVERKOVÁ, Jana. Vánoční koncert. [Christmas concert] Praha, 70 min. koncert, dirigent VODÁKOVÁ, Jitka; ČERNOCHOVÁ, Mirka; RAMBOUSEK, Vladimír. Metodické pokyny pro zpracování diplomových prací. [Methodical manual for elaboration of theses]. <http://it.pedf.cuni.cz/metodika/index.php>. Praha: 2007, 30 s. nekomerční www stránka WALTEROVÁ, Eliška. Comparing educational change: Methodological dialogue of Visegrad Group Countries. [Komparace vzdělávací změny: Metodologický dialog zemí visegrádské skupiny] Sarajevo (Bosna a Hercegovina), 90 min. nepublikovaná přednáška, WALTEROVÁ, Eliška. Jakým jazykem hovoří současná pedagogika? [What is the present language of education?] České Budějovice, 30 min. nepublikovaná přednáška,

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

Česko-anglický slovník odborného vzdělávání

Česko-anglický slovník odborného vzdělávání Česko-anglický slovník odborného vzdělávání Slovník je převzat z přílohy Zpravodaje V/2007, v níž jsou vysvětlující poznámky k účelu slovníku, k jeho uspořádání, důvody, proč některá slova či slovní spojení

Více

Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ X.

Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ X. Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ X. P R O G R A M. 27. 28. listopadu 2013 Pedagogická fakulta

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla

Více

AMU = DAMU + FAMU + HAMU

AMU = DAMU + FAMU + HAMU AMU = DAMU + FAMU + HAMU Tato publikace vychází při příležitosti 65. výročí založení AMU This book was published on the occasion of the 65 th anniversary of AMU s founding Praha 2010 Akademie múzických

Více

ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

ÚVOD INTRODUCTORY NOTE 6. ročník 3/2009 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Journal for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní knihovnou

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I

ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I Dialogické jednání s vnitřním partnerem (Acting with the inner partner) Josef Nota, Magdalena

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Balcar, Jiří 33% - Havlena, Jan 33% - Hlaďo, Petr 34%: Zvolil jsem si techniku. Proč?

Více

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market Veletrh Neziskových Organizací Praha, 4. kv tna 2005 NGO Market Prague, May 4, 2005 Informace o vystavovatelích Information about exhibitors Poho elec 6, Praha 1 Tel./Fax +420 224 310 989 Tel. +420 224

Více

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako Recenzenti: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vedoucí autorského kolektivu:

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

Chýlová, H., Natovová, L., Michálek, P.: Existují specifika volby copingových strategií u vysokoškolských studentů?...30 Natovová, L., Chýlová, H.

Chýlová, H., Natovová, L., Michálek, P.: Existují specifika volby copingových strategií u vysokoškolských studentů?...30 Natovová, L., Chýlová, H. Obsah Plenární přednášky...3 Slezáčková, A.: Pozitivní psychologie inspirace pro výzkum, teorii i praxi...3 Slezáčková, A., Havigerová, J.M.: Vybrané souvislosti prožívaného štěstí u vzorku české populace...3

Více

FOREWORD SLOVO ÚVODEM

FOREWORD SLOVO ÚVODEM SLOVO ÚVODEM Navzdory neutěšeným prognózám, navzdory ekonomickým propadům, navzdory růstu sociálního napětí, navzdory škrtům v rozpočtech, navzdory zdražování nejzákladnějších služeb, navzdory rostoucí

Více

Mezinárodní konference Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy

Mezinárodní konference Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy Mezinárodní konference Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy Projekt ESF OPVK na PedF UK v Praze PROGRAM Čtvrtek 3/11/2011 8:30 9:30 Registrace 9:30 10:00 Slavnostní zahájení konference

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

Více

prázdninové školy lipnice občanského sdružení zaměřeného na rozvoj osobnosti, pedagogiku zážitku a pobyt v přírodě

prázdninové školy lipnice občanského sdružení zaměřeného na rozvoj osobnosti, pedagogiku zážitku a pobyt v přírodě prázdninové školy lipnice občanského sdružení zaměřeného na rozvoj osobnosti, pedagogiku zážitku a pobyt v přírodě 1996 získáváme Doubravku, naše nové středisko u Chotěboře na Vysočině; v následujících

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups Pro zlato příště s nůší bronz. Vynikajících výsledků jsme dosáhli i v cambridgeských testech. Dosažená jazyková úroveň žáků našich pátých tříd vyjádřená evropským rámcovým měřítkem B2 je totiž srovnatelná

Více

KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs

KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET 2008 KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs Následující texty prošly jazykovou korekturou, za jejich obsah ale zopovídají výhradně neziskové organizace,

Více

Leoše Janáčka. Leoš Janáček

Leoše Janáčka. Leoš Janáček Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Faculty of Music of Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno in partnership with Leoš Janáček Foundation

Více

Výroční zpráva Slezské diakonie 2009

Výroční zpráva Slezské diakonie 2009 s. r. o. Výroční zpráva Slezské diakonie 2009 Peníze, které ušetříte s levnějším dodavatelem elektrické energie, mohou pomoci potřebným. Infolinka: 844 44 55 66 www.levnaelektrina.eu sponzor publikace

Více