VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

2 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město Odloučená pracoviště: náměstí Hrdinů 7, Staré Město, náměstí Hrdinů 000, Staré Město, IČO: Právní forma: Ředitel školy: Zástupci školy: od příspěvková organizace Mgr. Josef Jurnykl pověřen dne , jmenován dne Jaroslava Kučová, jmenována dne (statutární zástupce) Mgr. Iva Klimešová, změna pracovní smlouvy od Kontakt: telefon , e mail: Pracovník pro informace: Jana Trubačíková, hospodářka školy e mail: Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v síti: Identif. číslo ředitelství: IZO identifikátor zařízení: Součásti školy: základní škola kapacita 0 školní družina kapacita 7 školní klub kapacita 600 školní jídelny kapacita 0 Zřizovatel: Městský úřad Staré Město, nám. Hrdinů 00, 686 0, IČO: Starosta: Josef Bazala e mail: telefon:

3 Školská rada:. jednání dne předseda Radoslav Malina, Občanské sdružení Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Staré Město předseda ing. Stanislav Trňák, Základní údaje za školní rok 2008/2009 (stav k začátku šk. roku) Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. Počet žáků na ped.úvazek. stupeň 282 2,77,7 9,9 2. stupeň ,8 26,8, Školní družina 0 28,97,26 Školní klub* 298 8, 2 9 Stavy na začátku školního roku. počet strávníků počet zaměstnanců Školní jídelny 2 8,9 *Počet žáků na skupinu je nízký vzhledem k tomu, že každý žák je započítán pouze jednou, i když spousta žáků navštěvuje kroužků více. Vzdělávací program školy Vzdělávací program: Nové metody: Volitelné předměty:.,. a 9. ročník: Základní škola, č.j. 687/96 2, 200 žáků.., ročník: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život, 72 žáků v 6. až 8. ročníku třída s rozšířenou výukou matematiky a informatiky (77 žáků) v 9. ročníku jedna třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů (27 žáků) v. ročníku se všichni žáci učili číst genetickou metodou vyučující začleňují do výuky prvky osobnostní a sociální výchovy, kritického myšlení, uplatňují projektovou výuku 7. ročník: Cvičení z matematiky Cvičení z jazyka českého Programování Kondiční hry (2 skupiny) 8. a 9. ročník Jazyk německý (druhý cizí jazyk skupiny) Jazyk anglický (druhý cizí jazyk skupina)

4 Cvičení z matematiky ( skupina) Tvorba www ( skupina) Sportovní hry (zaměření na florbal, volejbal, softbal, aerobic celkem 8 skupin) Kondiční hry (2 skupiny) Psaní na klávesnici ( skupiny) Cvičení z jazyka českého (2 skupiny) Chemicko biologická praktika ( skupina) Chemické hry a pokusy ( skupina) Mediální výchova (2 skupiny) Počítačová grafika (2 skupiny) Výtvarné činnosti (2 skupiny) Konverzace v jazyce anglickém (2 skupiny) Volba povolání (2 skupiny) Regionální historie ( skupina) Domácnost ( skupina) Zeměpisný seminář ( skupina) Technické kreslení ( skupina) Seminář z matematiky ( skupina) Literární seminář ( skupina) Velkou výhodou naší školy je široká nabídka volitelných předmětů. Již počátkem června si žáci vybírali z téměř třiceti různých předmětů. Na základě zájmu pak vznikají různé počty skupin, často i meziročníkové. V 7. ročníku mají žáci jednu hodinu volitelného předmětu týdně, v 8. ročníku čtyři hodiny (z toho tři hodiny někteří druhý cizí jazyk), v 9. ročníku čtyři hodiny. Nepovinné předměty: I. stupeň: Dyslexie Náboženství ( skupin) II. stupeň: Cvičení z matematiky ( skupina) Náboženství (2 skupiny) Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2008/2009 (včetně ŠD a ŠK) počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 2 7,7 Externí pracovníci 0 0,7 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2008/2009 Ped. pracovníci poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace I. stupeň. učitel VŠ učitelství.. r. + Hv

5 2. učitelka VŠ učitelství. st. + Tv. učitelka VŠ učitelství. st. + Aj. učitelka VŠ učitelství. st.. učitelka VŠ učitelství. st. + Vv 6. učitelka VŠ učitelství. st. + Aj 7. zástupce ředitele VŠ učitelství. st. + uč. MŠ 8. učitelka VŠ učitelství. st 9. učitelka 0, VŠ učitelství. st 0. učitelka VŠ učitelství. st. + Hv. učitelka VŠ učitelství. st. + Hv 2. učitelka 0, VŠ učitelství. st. + spec. pedagogika. učitelka VŠ učitelství. st. + Pč. učitelka 0,8 VŠ učitelství. st.. učitelka VŠ učitelství. st. 6. učitelka VŠ učitelství. st. + Vv 7. asistentka pedagoga VŠ vychovatelství + resocializace II. stupeň. učitelka VŠ učitelství Hv 2. učitelka 0, VŠ učitelství M Tv. učitelka VŠ učitelství Jč Ov. učitelka VŠ učitelství D Nj. učitelka VŠ učitelství Jč Vv 6. učitel VŠ učitelství Př Z 7. učitelka 0, VŠ učitelství Jč Hv 8. ředitel VŠ učitelství Jč D 9. učitelka VŠ učitelství M Ch 0. učitelka VŠ učitelství Z Tv. učitelka VŠ učitelství Z Tv 2. učitelka VŠ učitelství M F. zástupce ředitele VŠ učitelství M F. učitel 0, VŠ učitelství Hv. učitelka 0, SŠ, Vv 6. učitelka VŠ učitelství Geo F 7. učitel VŠ učitelství Bi Tv 8. učitel VŠ učitelství Tp Př Inf 9. učitel VŠ učitelství Tp Vv 20. učitel VŠ učitelství M Ov 2. učitelka VS učitelství Nj 22. učitelka VŠ učitelství Jč Hv 2. učitelka VŠ učitelství M F 2. učitelka 0,682 VŠ, Pč 2. učitelka VŠ učitelství Č Ov 26. učitelka VŠ učitelství M Ch Inf 27. učitelka VŠ, Aj 28. učitelka VŠ učitelství Bi Ch 29. učitelka VŠ učitelství Jč D 0. učitel VŠ učitelství Př Tv Školní družina

6 . vedoucí vychovatelka SŠ vychovatelství 2. vychovatelka 0,96 SŠ vychovatelství. vychovatelka 0,9 SŠ vychovatelství. vychovatelka 0,70 SŠ vychovatelství. vychovatelka 0,6 SŠ vychovatelství Průměrný věk pedagogických pracovníků na. stupni je i v tomto školním roce let a ve školní družině 8 let. Na I. stupni pracoval ve sboru jeden muž, jedna důchodkyně na částečný úvazek a asistentka pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním. Výuku jazyků zajišťovay na I. stupni dvě plně aprobované vyučující a dvě s jazykověmetodickým kurzem. Na mateřské dovolené máme tři učitelky. Od začátku školního roku pracovala na naší škole nová vychovatelka školní družiny na úvazek 0,70. V pátém oddělení pracovala na částečný úvazek důchodkyně. Na II. stupni je průměrný věk necelých let, pracovalo zde 7 mužů. Jedna vyučující odchází do důchodu, na rodičovské dovolené je jedna vyučující. Stále je velkým problémem zajištění výuky jazyka anglického na škole není žádná z vyučujících aprobovaná, některé studují jazykově metodické kurzy, případně vysokou školu. Věkové složení pedagogů věk počet Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů I. stupeň Třída Celkem Pedagogická a odborná způsobilost hodin Ú % O % P % N %

7 Celkem první stupeň II. stupeň Předmět Celkem Pedagogická a odborná způsobilost hodin Ú % O % P % N % Český jazyk Anglický jazyk ,9 9 7, Německý jazyk Matematika 7, 7, 00 Občanská výchova 00 Výchova k občanství 00 Tělesná výchova Zeměpis Dějepis 00 Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova 26,8 2 6,2 Fyzika Chemie Rodinná výchova 00 Výchova ke zdraví Praktické činnosti Informatika Domácnost 00 Volba povolání Psaní na klávesnici 00 Technické kreslení 00 Mediální výchova Chemicko biologická 00 Chemické hry 00 Celkem druhý stupeň 6, 69, 8, 2 2, 82,6 Vysvětlivky k odborné a pedagogické způsobilosti: Ú úplná, O pouze odborná, P pouze pedagogická, N nevyhovující Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2008/2009 počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 2 22,96 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2008/2009 Pracovní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání, obor 7

8 funkce k uklizečka 0,78 vyučena 2. hlavní kuchařka vyučena kuchařka. uklizečka SEŠ. kuchařka vyučena. uklizečka 0,7 vyučena 6. školník vyučen provozní elektrikář topič 0,8 vyučen 7. údržbář vyučen zámečník 8. uklizečka 0,78 základní vzdělání 9. kuchařka vyučena, kuchařka servírka 0. uklizečka 0,78 základní vzdělání. uklizečka 0,78 vyučena 2. kuchařka základní vzdělání. uklizečka 0,8 vyučena. vedoucí jídelny SEŠ. uklizečka 0,82 základní vzdělání 6. uklizečka vyučena 7. kuchařka vyučena kuchařka 8. kuchařka 0,7 vyučena kuchařka 9. kuchařka SEŠ 20. vedoucí jídelny SEŠ 2. hospodářka SEŠ 22. kuchařka 0,9 základní vzdělání 2. kuchařka 0,9 základní vzdělání 2. uklizečka 0,87 vyučena 2. kuchařka 0, vyučena Údaje o dalším vzdělávání Název akce. MEJA rozvojový program metodické a jazykové přípravy učitele. stupně 2 2. Aktivační učení v matematice slovní úlohy, prostorová představivost. Batoh plný nápadů. Bezpečná škola 2. Tematický zájezd pro logopedické preventisty 6. Škola hrou 7. Školní zralost 8. Pověsti našeho kraje 2 9. Aktivační učení v matematice poznejme Pinboard, řešme s dětmi problémy 0. Angličtina hravě. Konference Aj 2. Tvořivá škola činnostní učení v matematice pro. a 2. ročník. Třída jako tým. Tvořivá škola matematika na II. stupni 2 počet 8

9 . Konference vyučujících německého jazyka 6. Alternativní metody v literární výchově 7. Diagnostika a motivace třídního kolektivu 8. Evaluace 9. Finanční matematika 20. Motivační náměty a metody ve výuce zeměpisu 2. Seminář debrujárů 22. Práce s interaktivní tabulí ve fyzice 2 2. Fyzika lidského těla 2. Seminář pro žadatele ESF 2. Škola a právo 26. Datové schránky Koordinátor ŠVP kvalifikační studium 28. Geologické procesy ve výuce neživé přírody 29. Schůzky metodiků prevence 2 0. Brána jazyků otevřená jazyk anglický 2. Kurz jazyka anglického příprava na státní zkoušku 2. Matematická mozaika 2. Konference Seminář Microsoftu. Chování žáků 6. Motivační setkání vyučujících jazyka anglického 7. Angličtina pro II. stupeň 8. Rozumět dějinám Vzniklá potřeba DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků V letošním školním roce tři vyučující I. stupně pokračovaly ve studiu angličtiny v jazykověmetodickém kurzu (MEJA), dvě vyučující II. stupně navštěvovaly jazykově metodické kurzy. Jedna vyučující dálkově angličtinu studuje, další se připravuje na státní zkoušky. Tímto způsobem se snažíme vyřešit aprobovanost výuky cizího jazyka. V současné době máme dvě aprobované vyučující anglického jazyka I. stupně na mateřské dovolené. V tomto školním roce jsme pokračovali ve vzdělávání souvisejícím s tvorbou školního vzdělávacího programu a se zaváděním informačních technologií do výuky, využívali jsme nabídek vzdělávacích agentur. V budoucnosti se chceme zaměřit ve vzdělávání pedagogického sboru tzv. na míru, pro I. stupeň např. genetická metoda čtení. Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2008/2009 9

10 Zapsaní do. tříd Počet žádostí o odklad Nastoupí do. třídy Pět dětí bude nastupovat do první třídy na jiných základních školách (z toho tři z důvodu stěhování). Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2008/2009 Ročník celkem vyznamenání prospělo neprospělo Celkem.stupeň Celkem 2.stupeň Škola celkem Údaje odpovídají počtu žáků na závěr školního roku. Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2008/2009 Název školy Přijato SOŠ a SOU Bzenec hotelnictví Gymnázium Uherské Hradiště 6 Gymnázium Zlín Gymnázium Staré Město 7 Zemědělská škola ekonomie Zemědělská škola agropodnikání Zemědělská škola ekologie 0 Gymnázium Velehrad Obchodní akademie Uherské Hradiště Zdravotnická škola Uherské Hradiště Tauferova veterinární škola Kroměříž 2 SŠ průmyslová a hotelová Uherské Hradiště technické lyceum SŠ průmyslová a hotelová Uherské Hradiště strojírenství 6 SŠ průmyslová a hotelová Uherské Hradiště elektrotechnika 7 SPŠ polytechnická Zlín design SŠ Mesit Uherské Hradiště mechanik NC strojů SŠ Mesit Uherské Hradiště obráběč kovů 2 0

11 SŠ uměleckoprůmyslová Uherské hradiště 2 SPŠ Otrokovice přírodovědné lyceum SOŠ Otrokovice hotelnictví a turismus SOŠ technická Mojmír mechanik seřizovač SOŠ technická Mojmír truhlář 2 SOŠ technická Mojmír automechanik 2 SOŠ technická Mojmír zámečník, klempíř SOŠ technická Mojmír operátor dřevařské výroby SOU Uherský Brod autotronik, opravář motorových vozidel, malíř SPŠ Uherský Brod lyceum SŠ hotelová a služeb Kroměříž SPŠ Zlín pozemní stavitelství 2 SŠ průmyslová a hotelová Uherské Hradiště hotelnictví a turismus 6 SŠ průmyslová a hotelová Uherské Hradiště kuchař 0 SŠ průmyslová a hotelová Uherské Hradiště obchodník 2 SŠ průmyslová a hotelová Uherské Hradiště prodavač SŠ průmyslová a hotelová Uherské Hradiště cukrářka SPŠ Uherský Brod SOŠ, SOU služeb Uherské Hradiště kadeřnice 2 Střední pedagogická škola Kroměříž Soukromá SOŠ Kunovice Soukromé SOU služeb a obchodu ekonomika podnikání 2 SŠ podnikatelská a VOŠ Zlín Celkem 0 Shrnutí Gymnázia SOŠ SOU s maturitou SOU Celkem Odchod žáků z I. stupně Gymnázium Sportovní škola Jazyková škola 0 Výsledky přijímacího řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky Žáci ZŠ Staré Město Žáci ostatních škol přihlášení přijatí přihlášení přijatí 7 2 Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného poradenství na škole

12 I. stupeň V průběhu celého školního roku pracovaly na I. stupni čtyři skupiny nápravné péče. Celkem s devíti integrovanými dětmi pracovalo šest vyučujících dyslektických asistentek. Pro všechny tyto děti byl třídními učiteli vypracován individuální plán, který byl vždy schválen rodiči, ředitelem školy a poradnami. V pololetí i na konci školního roku bylo každému integrovanému dítěti vypracováno dyslektickou asistentkou hodnocení jeho práce. Od února 2009 začala se žáky z méně podnětného prostředí pracovat asistentka pedagoga. Věnovala se jim nejen ve vyučování, ale také po vyučování při přípravě na další školní den. Velmi se osvědčila při docvičení probraného učiva během nemoci žáků. Spolupráce třídních učitelů, učitelů i dyslektických asistentů s výchovnou poradkyní byla velmi dobrá. Ve školním roce 2008/2009 nebyly řešeny závažnější výchovné přestupky. II. stupeň Od září do února byli žáci výchovnou poradkyní pravidelně informováni o možnostech studia. Nabídky studijních oborů měli i na nástěnkách a mohli si vyhledat také informace na internetu. V říjnu navštívili žáci 9. ročníku Úřad práce v Uherském Hradišti a Burzu středních škol ve Zlíně. Rodiče byli na prvních třídních schůzkách informováni o akcích souvisejících s volbou polání na naší škole. V říjnu žáci obdrželi příručky k volbě povolání a Atlas školství s přehledem škol. Při listopadových třídních schůzkách se uskutečnila beseda se zástupci středních škol, kteří informovali rodiče o studijních oborech a podmínkách přijetí žáků na jejich školy vzhledem k možnosti podávání tří přihlášek. Do konce listopadu výchovná poradkyně odeslala 2 přihlášky na umělecké školy. V lednu byla provedena instruktáž žáků k vyplňování přihlášek, které jim byly rozdány v den vydávání vysvědčení spolu s výstupním hodnocením a zápisovým lístkem. Rodiče i žáci během školního roku využívali konzultační hodiny. Přijímací zkoušky proběhly od 20. do 2. dubna, 2. kolo přijímacích zkoušek na některých školách od 2. května V tomto školním roce odchází z naší školy 0 žáci, z 9. ročníku 0 žák, 2 žáci z 8. ročníku a jedna žákyně z 6. ročníku (ve vzdělávání nebude pokračovat). Výchovná poradkyně se zúčastňovala pohovorů s rodiči při řešení výchovných problémů žáků naší školy. Také se pravidelně účastnila akcí pořádaných PPP Uherské Hradiště. Spolupracujeme s SPC Zlín a jejich pracovnice jezdí krát ročně na konzultace s výchovnou poradkyní a sleduje žáky při práci v hodinách. Na tyto konzultace jsou pozváni i rodiče žáků. S vycházejícími žáky byla konzultována možnost dalšího studia a projednána s rodiči na SPC Zlín. Od loňského roku spolupracujeme ještě s paní Balůnovou z SPC Zlín pro slabozraké. Výsledky prevence sociálně patologických jevů Ve všech třídách probíhala prevence průběžně v hodinách s třídními učiteli. V září proběhl olympijský den čtvrtých a pátých tříd. Se žáky jsme se vydali do nedalekého Kunovského lesa. Zde probíhalo velké soutěžení. Kromě tradičního běhu čtvrtých a pátých tříd si vyzkoušeli hod granátem, přenos raněného, Kimovu hru, pavučinu, hledání pokladu, žáci získali nové kamarády a obohatili se novými zkušenostmi. V listopadu jsme s dětmi. a.tříd vyplňovali anonymní dotazníky, kterými jsme zjišťovali, v jaké míře se objeví šikana mezi dětmi. V menší míře se objevuje. Projevuje se ubližováním, zastrašováním a zesměšňováním spolužáků ve třídě. Rodiče byli seznámeni s výsledky na třídních 2

13 schůzkách. Vzhledem k ojedinělým případům projevů šikany není nutné navštěvovat středisko výchovné péče, ale je nutné s dětmi často hovořit a přistupovat k problémovým dětem individuálně ve spolupráci s rodiči. V květnu vyrazili všichni druháci za poznáním na ozdravný pobyt do Beskyd. V krásné přírodě a v netradičních poznávacích hrách našli nová kamarádství a nové zkušenosti. V červnu je následovali žáci. ročníků. V Beskydech strávili krásný týden plný her a výletů. Obohatili se o zážitky na celý život. V měsíci květnu probíhal v. ročníku v hodinách výchov peer program, který si pro naše žáky nachystali peer aktivistky z II. stupně naší školy, téma: zlost, hněv, agresivita a šikana. Žáci naší školy mají možnost svěřovat se se svými problémy prostřednictvím schránky důvěry. Koncem školního roku tuto možnost využila jedna žákyně a napsala dopis, ve kterém si stěžovala na chování spolužáků k její osobě. Vedení školy situaci s žáky okamžitě řešilo a informovalo rodiče. I na II. stupni patří k základním kamenům prevence sociálně patologických jevů peer program, který probíhal za aktivní účasti jedenácti peer aktivistů, kteří byli předem proškoleni jak školním metodikem prevence, tak prostřednictvím výcvikových aktivit na PPP v Uherském Hradišti. Peer program probíhal v hodinách výchovy ke zdraví v 6. a 7. ročníku, výtvarné výchovy v 8. ročníku a rodinné výchovy v 9. ročníku, a to v měsících květnu a červnu v souladu s tematickými plány těchto předmětů. V průběhu letošního školního roku proběhlo několikrát proškolení peer aktivistek v PPP Uherské Hradiště. Nově vybrané peer aktivistky, žákyně 8.B třídy, které se peer programu aktivně věnují, se účastnily preventivního programu, který se uskutečnil v květnu na Smraďavce v pořadatelství PPP Uherské Hradiště. Jako každým rokem proběhl na naší škole průběžný dotazníkový průzkum, který má za úkol odhalit výskyt šikany na naší škole. Na jeho realizaci spolupracovali metodik prevence, výchovný poradce a vedení školy. Byly použity již vyzkoušené druhy dotazníků. Usoudili jsme, že nejvhodnější a nejefektivnější bude, pokud tyto dotazníky rozdají třídní učitelé na třídnických hodinách, ve kterých budou žáci anonymně a při dodržení soukromí odpovídat na otázky související se šikanou na naší škole. Tyto dotazníky byly komplexně vyhodnoceny a zjištěné případy většinou mírnějších forem šikany byly v konkrétních případech řešeny ve spolupráci vedení školy, školního metodika prevence a třídních učitelů. Nejvýraznější případy šikany byly kázeňsky potrestány a řešeny ve spolupráci s SVP Help. Další z depistážních dotazníků, který byl na naší škole realizován, byl průzkum mezi žáky a rodiči žáků. až 9. ročníků, který měl za úkol determinovat míru spokojenosti rodičů, žáků a učitelů s výukou na naší škole, se školním klimatem, popř. s materiálním vybavením školy. Problémem tohoto školního roku je velké množství neomluvených hodin. Zjištěné případy byly neprodleně řešeny s rodiči, pokud se jednalo o větší počet neomluvených hodin, kontaktovali jsme přestupkovou komisi Městského úřadu v Uherském Hradišti. Důslednou kontrolou docházky jsme zabránili dalšímu zvyšování neomluvených hodin. Výchovná opatření udělená v průběhu školního roku Pochvaly Napomenutí Důtka tř. učitele Důtka ředitele I. stupeň II. stupeň Celkem

14 Snížené stupně z chování na konci školního roku I. stupeň II. stupeň 2 uspokojivé 9 neuspokojivé 0 Neomluvené hodiny za školní rok 2008/2009 I. stupeň II. stupeň. pololetí pololetí 2 za školní rok 9 Údaje o integrovaných žácích (začátek šk. roku): Druh postižení Počet žáků Zrakové postižení Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení Nadaný žák V tomto školním roce bylo na I. stupni integrováno 0 žáků. Ve čtyřech případech šlo o žáky s vývojovými poruchami učení a jeden byl integrován jako nadané dítě. Tento žák pracoval individuálně v rámci hodin matematiky. Ostatní navštěvovali mimo vyučování kroužek dyslexie a ve výuce pracovali podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve školním roce 2008/2009 bylo do PPP v Uherském Hradišti odesláno na vyšetření dětí. Ne všechny děti však byly pedagogicko psychologickou poradnou do konce školního roku vyšetřeny. V září výchovná poradkyně vypracovala na základě vyšetření PPP Uherské Hradiště a SPC Zlín seznam integrovaných žáků. Na II. stupni jsme integrovali 6 žáků, z toho 2 žáci byli integrováni SPC Zlín. Vzhledem k malému počtu žáků byla vytvořena jedna pracovní skupina, která se scházela každý týden vyučovací hodinu. V lednu byla 2 žákům ukončena integrace, další žákyni integrovalo SPC Zlín. Ostatní žáci, kteří byli vyřazeni z integrace, byli při vyučování zohledňováni dle pokynů MŠMT. Během školního roku byli žáci posláni na vyšetření do PPP Uherské Hradiště a žáci na HELP. Třída 7.A se 2 krát zúčastnila programu na Helpu a pracovnice tohoto zařízení se účastnily výuky v 8.C. Všichni integrovaní žáci pracovali podle individuálních plánů, které vypracovali v září třídní učitelé ve spolupráci s ostatními učiteli. Soutěže a přehlídky V uplynulém školním roce se žáci zapojili do těchto soutěží: Vybíjená Švihadlový král Zazpívej, slavíčku Recitační soutěž Mc Donald s Cup Dopravní soutěž Kinderiáda Atletika Atletický čtyřboj

15 Matematický klokan Přírodovědná soutěž MěÚ Olympijský den Drakiáda Plavecké závody Atletické olympiády Recyklace odpadů Kovosteel Moje oblíbená kniha Děti, pozor červená Šplhoun roku Malá kopaná Matematická olympiáda. 9. ročník Archimediáda Fyzikální olympiáda ročník Chemická olympiáda Biologická olympiáda ročník Olympiáda z jazyka českého Zeměpisná olympiáda ročník Olympiáda v jazyce anglickém ročník Dějepisná olympiáda Pythagoriáda ročník Soutěž v textovém editoru Word Grafický editor Florbalová liga O pohár starosty Uherského Hradiště Školní kolo ve stolním tenisu Běh Uherským Ostrohem Coca cola cup kopaná Atletický čtyřboj Přebor škol v šachu Turnaj v malé kopané Slovácká softbalová liga Sportovní dny Uherskohradišťska Přírodovědný klokan Zelená stezka Mladí tvůrci pro Dunaj Sudoku Významná umístění a výsledky v soutěžích Za největší úspěchy žáků považujeme: Ondřej Hrabal, VIII.D,. místo v celostátním kole Bobříka informatiky Jiří Juřena, IX.D,. místo v krajském kole Fyzikální olympiády Petra Křenová, IX.D,. 7. místo v krajském kole Olympiády z jazyka českého,. místo v okresním kole Petra Malovaná, VII.D, reprezentace v krajském kole recitační soutěže Jakub Balga, IV. B,. místo v okresním kole Matematické olympiády Petra Křenová, IX.D, 2.. místo v okresním kole v informatice Marek Šimoník, VII.D,. místo v okresním kole v Zeměpisné olympiádě Jakub Balga, IV. B,. místo v okresním kole Matematický klokan, kategorie Klokánek. místo v celorepublikové filmařské soutěži Multikina Palace cinemas třída 6.D Kateřina Oharková, VII. B, čestné uznání v okresním kole recitační soutěže Ivana Burdová, VI.C,. místo v okresním kole literární soutěže Hradišťské sluníčko Petra Křenová, IX.D, čestné uznání v literární soutěži Hradišťské sluníčko Karolína Gebrtová, VI.D,. místo v okresním kole v Sudoku Lenka Borowská, VII.D,. 6. místo v okresním kole Malování na PC Petra Křenová, IX.D, Člověk a doprava vyhodnocení výtvarné práce Petra Křenová, IX. D,. místo v kraji v testech Scio z matematiky Petra Křenová, IX.D, úspěšný řešitel krajského kola Fyzikální olympiády Petra Křenová, IX.D vyhodnocení práce v soutěži Fax for Peace, Fax for Tolerance Ondřej Katrňák, VIII.C, nejlepší výkres v rámci soutěže Mé toulky za zvěří 2. místo družstva angličtinářů na přehlídce Jazykové mosty přátelství. místo v okresním kole Přeboru škol v šachu družstvo.. ročníku 2. místo v okresním kole v Žaliflu kategorie mladší žáci. místo v přeboru žáků v softbalu. místo družstva v malé kopané na Sportovních hrách města Uherské Hradiště

16 . místo družstva mladších žáků v okresním kole dopravní soutěže Ondřej Bělošek, III. C,. místo v Halové olympiádě. stupně, hod míčkem Tomáš Panáček, III. B, 2. místo v Halové olympiádě. stupně, sprint O. Bělošek, R. Doležel, T. Panáček, T. Slováček, III. ročník, 2. místo v Halové olympiádě. stupně, štafeta chlapci ml. K. Malinová, S. Phamová, M. Staufčíková, K. Vaňková, IV. V. ročník, 2. místo v Halové olympiádě. stupně, štafeta dívky st. Kristýna Stalčíková, III. C,. místo v Halové olympiádě. stupně, vytrvalý běh Tomáš Slováček, III. A,. místo v Halové olympiádě. stupně, vytrvalý běh Kateřina Malinová, V. A,. místo v Halové olympiádě. stupně, sprint Sabina Phamová, V. B,. místo v Halové olympiádě. stupně, skok z místa David Pantlík, IV. B,. místo v Halové olympiádě. stupně, sprint. místo celkově za výpravu školy v Halové olympiádě. stupně Barbora Tylová, IV. A,. místo v Plaveckém přeboru regionu Uherské Hradiště, štafeta žáků. tříd Vendula Tylová, IV. A, 2. místo v Plaveckém přeboru, 0 m volný způsob Žaneta Chrástková, II. B,. místo v Plaveckém přeboru, 0 m prsa Jan Stindl, II. C,. místo v Plaveckém přeboru, 0 m prsa Lukáš Balajka,. místo v kategorii do 9 let v přehlídce dětských verbířů Uherskohradišťska a Uherskobrodska Robin Feldvabel, 2. místo v kategorii do 9 let v přehlídce dětských verbířů Uherskohradišťska a Uherskobrodska Tomáš Horníček,. místo v kategorii 0 2 let v přehlídce dětských verbířů Uherskohradišťska a Uherskobrodska Lukáš Balajka,. místo v národní soutěžní přehlídce O nejlepšího dětského verbíře Slovácka Robin Feldvabel,. místo v národní soutěžní přehlídce O nejlepšího dětského verbíře Slovácka reprezentace Dolinečky II. v krajském kole přehlídky dětských folklorních souborů (postup z okresního kola) ocenění za vynikající ztvárnění tématu Na jarmarku a příkladnou práci s dětmi na XVI. mezinárodním dětském folklorním festivalu Kunovské léto Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy - školní akademie u příležitosti 0 let otevření budovy Komenského Den otevřených dveří - vydání informační brožury pro rodiče - poznávací pobyty 6. tříd - Olympijský den - předplatné do Městského divadla Zlín - sběry papíru - návštěva divadelních a filmových představení, burzy středních škol, návštěva úřadu práce, Městského úřadu ve Starém Městě - exkurze žáků 9. ročníku do Dukovan a Dalešic, do Osvětimi - exkurze 8. ročníku do ZOO Lešná - Humanitas vystoupení - vystoupení Slováckého komorního orchestru - exkurze na školní statek, do redakce Slováckého deníku, do cestovní kanceláře - návštěvy Slováckého muzea a archívu, galerie, knihoven - exkurze do Brna, Strání Květná - zájezd do Anglie, lyžování v Alpách, zájezd do Vídně 6

17 - vánoční jarmark - vystupování folklorní skupiny při akcích školy - spolupráce s NDKS - přijímací zkoušky nanečisto z jazyka českého a matematiky - organizace okresních kol soutěží (6 kategorií Matematického klokana, 2 kategorie Přírodovědného klokana, 2 kategorie Pythagoriády, kategorie Matematické olympiády, soutěž v textovém editoru, v malování na počítači), na škole proběhlo okresní kolo Biologické olympiády - škola uspořádala semináře Matematika převážně vážně, Chemie trošku jinak - lyžařské výcvikové kurzy - pořady Dolinečky, festivalu Žebřiňák - Matematický klokan (2. 9. ročník) - testy Scio (., 8., 9. ročník, pilotáž u žáků 9. ročníku) - adopce dítěte v Africe - výstava ovoce a zeleniny - matematické soustředění 6.D a 8.D na Kopánkách - rozloučení se žáky 9. ročníku - exkurze. ročníku do Prahy - přírodovědné a vlastivědné vycházky - zdravotnické přednášky pro žáky 6. tříd - návštěva. ročníku na dopravním hřišti v Uherském Hradišti - pasování na čtenáře žáků. ročníku - exkurze Moravský kras, Macocha. ročník - pohádkový zápis dětí do. tříd - návštěvy dětí z mateřských škol - karnevaly - šesťáci průvodci - exkurze. ročníku Brno Anthropos, hvězdárna - třídní a ročníkové projekty např. Alternativní zdroje energie, Poznáváme země EU, Oborové dny - realizace projektu Tvořivé psaní a čtení - přírodovědná soutěž MěÚ - realizace projektu Slovensko - realizace projektu Zahrada v proměnách času - šachový turnaj v Hluku a v Ostrožské Lhotě - recitační soutěž SVČ Klubko ročníkové, školní, okrskové a okresní kolo - Zazpívej, Slavíčku ročníkové, školní, oblastní kolo - Mc Donald s Cup školní, okrskové kolo - ozdravné pobyty žáků 2. a. ročníku - besídky ke Dni matek - halová olympiáda. stupeň ZŠ v Uherském Hradišti - Kinderiáda v Uherském Hradišti - dopravní soutěž SVČ Klubko - plavecké závody region UH - sportovní hry pro. ročník ZŠ Uherské Hradiště - výtvarná soutěž pořádaná Českým svazem zahrádkářů - turnaj v Sudoku školní kolo + okresní kolo v Uherském Hradišti - exkurze v Kovosteellu. a 6. ročník - spaní ve škole.a 7

18 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Mimořádné pedagogické aktivity Důležitá je aktivita vyučujících v oblasti dalšího vzdělávání. Nejenom že se vzdělávacích akcí zúčastňují, ale také je sami organizují. Do konce roku 2009 máme akreditované semináře Přírodopis trošku jinak, Chemie trošku jinak, Digitální fotografie, Matematika převážně vážně, Náměty do hodin informatiky. V uplynulém školním roce proběhly dva semináře Matematika převážně vážně a Chemie trošku jinak. Zúčastnili se jich vyučující Zlínského kraje. Všechny se setkaly s pozitivním ohlasem. Díky aktivitě vyučujících matematiky proběhlo na naší škole okresní kolo dvou kategorií Pythagoriády soutěžilo celkem 0 žáků 6. a 7. ročníků uherskohradišťských a uherskobrodských škol a odpovídajících ročníků gymnázií. Na škole proběhla i okresní kola všech kategorií Matematických olympiád, organizačně jsme zaštiťovali kategorii Z, Z6 a Z9. Významná byla i naše pomoc při organizaci krajského kola Matematické olympiády, kategorie Z9. Neméně důležité je zpracování okresních výsledků všech kategorií nejrozšířenější mezinárodní soutěže Matematický klokan, ve které letos v okrese soutěžilo 6 6 soutěžících, což je o 06 více než v předcházejícím roce. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci a Jednotou českých matematiků a fyziků vyhlásila soutěž Přírodovědný klokan, jejímž cílem je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. I tuto soutěž naše škola organizačně v rámci okresu zaštítila v kategoriích Kadet a Junior soutěžilo 0 žáků, což je o 8 více než v předcházejícím roce. Přímo na škole jsme zorganizovali okresní kolo soutěže v textovém editoru Word, ve spolupráci s Gymnáziem Uherské Hradiště jsme zajistili i okresní kolo soutěže v grafickém editoru. Vyučující přírodopisu pomáhali při organizaci okresního kola Biologické olympiády, které opět pro kategorii ročníků probíhalo na naší škole. Na začátku školního roku jsme vydali informační brožuru pro rodiče. V tomto školním roce jsme realizovali několik projektů: Z projektů vyhlášených MŠMT jsme realizovali projekty Ekologie v našem srdci, Tvořivé psaní a čtení a Slovensko náš blízký soused. Z vyhodnocení projektu Ekologie v našem srdci (financován z rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách v roce 2008): Realizací projektu jsme funkčně rozvíjeli průřezové téma Environmentální výchova. V rámci projektu začátkem května 2008 do školy přijela agentura Seiferos, žáci celé školy se seznámili s různými dravci i se způsobem jejich ochrany. Náměty zpracovali výtvarně, práce žáků byly vystaveny v prostorách školy. Místo exkurze do Sluňákova, kterou se pro nedostatek volných termínů nepovedlo zajistit, vycestovali žáci 6. a 7. ročníku do zoologické zahrady v Olomouci a do Zbrašovských aragonitových jeskyní. Navštívili i Hranickou propast, jednu z nejhlubších propastí republiky. Výsledkem byly žákovské projekty. Na Městském úřadě ve Starém Městě proběhla soutěž pro žáky, jejímž cílem bylo zjistit všeobecné znalosti žáků z přírodovědy. Děti byly rozděleny do pětičlenných družstev, řešily testy, v nichž poznávaly rostliny a živočichy naší přírody. 8

19 II. stupeň vyslal své zástupce i do ekologické soutěže Zelená stezka, zlatý list. Skupina žáků v květnu poznávala s odbornou průvodkyní jednu z nejvýznamnějších lokalit vstavačovitých rostlin (orchidejí) na našem území a ve střední Evropě vůbec (lokalita Drahy kousek od Horního Němčí). Na úvod žáci zvládli trochu teorie, pak na vlastní oči viděli několik druhů kvetoucích orchidejí i jiných vzácných a chráněných rostlin. Pro žáky 9. tříd jsme připravili přednášku na téma využití slunečních kolektorů v domácnostech. Žáci 6. ročníku se zapojili do aktivit Sdružení pro environmentální výchovu a vzdělávání Rosnička a Klubko Staré Město, absolvovali programy na třídění odpadu. Využili jsme i Střední odborné školy a gymnázia ve Starém Městě a její nabídky na přednášku o kompostování bioodpadu a o roli žížal při tomto procesu. Žáci. ročníku v rámci přírodovědy absolvovali v terénu projektový den na téma Lesy v ohrožení řešili i stromový test, poznávali zvířata podle rohů a parohů, zkoumali potravní řetězec živočichů. Žáci. ročníku měli projektový den Obojživelníci a plazi, žáci. ročníku zpracovali téma Bylinky. Zapojili jsme se i do ekologické výtvarné soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj a do soutěže Člověk a doprava. V rámci výuky se žáci učí zjišťovat a zaznamenávat znečištění vodních toků v okolí školy, provádí rozbory půdy, využívají meteorologickou stanici. V hodinách přírodopisu využívají zakoupené mikroskopické preparáty. V říjnu se žáci 8. ročníků zúčastnili přírodovědné exkurze ve zlínské zoologické zahradě zaměřené na ekosystémy planety. Dvě třídy absolvovaly ve vzdělávacím centru ZOO program pod názvem "Amazonský deštný prales, další dvě "Africké stepi a savany". Žáci 8. ročníků pracovali v přírodovědných předmětech na projektech s tématem Voda. Výsledky své práce pak prezentovali před spolužáky, některé jsou vystaveny v prostorách školy. Žáci volitelných předmětů Chemické hry a pokusy a Chemicko biologická praktika se zúčastnili promítání ekologických filmů v rámci projektu Týká se to také tebe. Promítané filmy se týkaly ekologického způsobu života dvou rodin. V průběhu projektu vytvořili cyklus fotografií s ekologickou tématikou, které jsou vystaveny v prostorách školy. Na tomto festivalu jsme prezentovali projekt Ekologie v našem srdci na výstavních panelech. Další publicitu jsme zajišťovali prostřednictvím místního tisku a pomocí stránek školy Na těchto stránkách jsou zveřejněny práce žáků i fotodokumentace. Z vyhodnocení projektu Tvořivé psaní a čtení (financován z rozvojového programu Podpora čtenářské gramotnosti ve školách v roce 2008): V rámci realizace projektu Tvořivé psaní a čtení si všichni žáci I. stupně založili své čtenářské deníky. Tomu předcházela společná četba páťáků s prváky. Čtenářští mistři zastoupili paní učitelky, přečetli nový článek z čítanky, tak jak jej jindy předčítá paní učitelka. Po rozdělení do skupin se žáci vzájemně představili a pod vedením páťáků pracovali na plnění úkolů souvisejících s článkem. Prvňáčci si založili nový sešit ČTENÍ pro zapisování všeho, co přečtou. V. třídě si jen napsali název knihy a jejího autora a nakreslili obrázek k dané knize, ve 2. třídě přibylo vypsání hlavních postav a od. třídy i krátký obsah knihy. Zpočátku jen pár vět, ve vyšších ročnících již text složitější, dle úrovně vyjadřovacích schopností žáků. Jedenkrát měsíčně přinesli žáci své čtenářské deníky a při vlastní prezentaci knihy seznámili spolužáky s jejím obsahem, knihu také ukázali a tím podněcovali ostatní k aktivnímu čtení. Protože mnozí žáci jsou ze sociálně slabších rodin a nemají doma knihy, rozšířili jsme nabídku školní knihovny o tituly pro společné čtení, slovníky a encyklopedie. I nadále jsme spolupracovali s Městskou knihovnou ve Starém Městě. Zde si paní knihovnice chystaly pro naše žáky besedy o spisovatelích a různých žánrech dětské literatury. Společně jsme uskutečnili besedu se spisovatelkou M. Drijverovou. Knihovna navíc připravila na měsíc březen další besedu s paní spisovatelkou I. Březinovou. Od obou autorek máme v naší školní knihovně podepsané jejich knihy. Knihovna B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti pro žáky pátého ročníku připravila besedu na téma "Pověsti našeho kraje". V úvodu se děti dozvěděly, že budova současné 9

20 knihovny byla původně židovskou synagogou. Seznámily se tak s její historií i současností. Potom následovalo krátké představení spisovatele B. B. Buchlovana. Děti nejvíce zaujal fakt, že původně se tento pán jmenoval jen Bedřich Beneš, ale aby se odlišil od ostatních Benešů, přidal pro svou lásku k našemu kraji ke svému jménu přízvisko Buchlovan. Další zajímavostí bylo, že v období 2. světové války zachránil spoustu českých knih pro děti. Zabalil je do velkých balíků a převezl do budovy muzea, kde tyto knihy bez úhony přečkaly celou válku. Po tomto úvodu se již žáci zaposlouchali do nejrůznějších pověstí vážících se k našemu kraji. Některé byly v podání paní knihovnice a některé také v televizní podobě, čímž se stala beseda pestřejší. Paní Drijverová besedovala o literatuře i se žáky druhého stupně. Ti ji zaslali své literární práce, které vyhodnotila. Mnohým dala návod, co všechno musí zvládnout budoucí spisovatel. Některé třídy II. stupně navštívily i místní knihovnu a zaslaly práce do soutěže knihovny B. B. Buchlovana Hradišťské sluníčko, dvě práce byly vyhodnoceny. Na rytíře řádu čtenářského byli pasováni králem Knihoslavem a královnou Knihoslavou letošní prvňáčci. Celou slavnost připravili ve spolupráci s třídními učitelkami zaměstnanci knihovny a místostarosta města. Zajímavou novinkou letošního pasování bylo vystoupení pana ředitele, který předčítal prvňáčkům ze svých nejoblíbenějších dětských knih. Společné čtení se uskutečnilo i ve 2. ročníku, kam přišli žáci z osmých tříd. Toto čtení bylo rozděleno do dvou částí. V první si žáci přinesli své oblíbené knihy a navzájem se s nimi seznámili. Ve druhé části si představili své slohové práce. Navzájem si také ukázali knihy o mně, které vytvořili, když navštěvovali 2. třídu. Velmi nás potěšilo, že tyto knihy měli doma uloženy. Na toto tvůrčí psaní navázali žáci. tříd se svými sborníky pohádek a veršů a druháci vytvořili své první kuchařské knihy s recepty pomazánek. Žáci třetího ročníku absolvovali čtenářskou štafetu. Její náplní byly návštěvy městské knihovny, městského úřadu, besedy s pozvanými hosty (pamětnice paní L. Stuchlíková, rodiče a příbuzní žáků) ve vyučování. V rámci těchto aktivit byla dětem přiblížena nejen pohádková témata, ale i historie našeho města a regionu. Předčítání pozvaných hostů vedlo žáky ke zvýšenému zájmu o danou problematiku a následnému vyhledávání dalších informací v literatuře a na internetu. Během plnění projektu žáci čtvrtého ročníku navštívili v měsíci dubnu Moravský kras, žáci. ročníku navštívili Prahu. Získané poznatky doplněné informacemi z internetu a encyklopedií zpracovali ve skupinách a v průběhu měsíce května prezentovali svým rodičům i spolužákům v jiných ročnících. Tato zkušenost dětem přinesla nejen nové vědomosti, ale rozvinula jejich komunikační dovednosti a dovednosti získané při práci s literaturou a internetem. Žáci v 8. ročníku zpracovali projekt Vesmír, který prezentovali v hodinách fyziky. Při něm využili zakoupené literatury. Realizace projektu Tvořivé psaní a čtení vedla k hlubšímu vnímání a postupnému osvojování českého jazyka jako bohatého prostředku k získávání a předávání informací, ke kultivovanému vyjadřování potřeb, prožitků a sdělování názorů, k podněcování radosti ze čtení. Z vyhodnocení projektu Slovensko náš blízký soused (financován z rozvojového programu Podpora výuky cizích jazyků v roce 2008): Cílem projektu bylo přiblížit žákům slovenský jazyk a Slovensko v užších souvislostech. Díky projektu žáci poznali, že slovenština je češtině nejbližším jazykem. V listopadu a v prosinci jsme vybavili školu materiály a učebními pomůckami zakoupili knihy, slovníky, encyklopedie, mapy, CD a DVD, spotřební materiál. 9. prosince vycestovali vybraní žáci ročníku do Bratislavy, kde je zkušený průvodce seznámil s místními pamětihodnostmi. Přímo v centru města museli s pomocí obyvatel vyplnit pracovní list, sbírali náměty na práci do hodin mediální výchovy i na budoucí výstavu. V prosinci proběhlo v hodinách jazyka českého celkem 8 besed žáků 6. a 7. ročníků s rodilou mluvčí paní Kišovou. V červnu následovaly i besedy v 8. a 9. ročníku a na I. stupni. Všichni žáci se seznamovali s texty s ohledem na věk (na I. stupni říkadla, pohádky, pověsti, na II. stupni se sou 20

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč.

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč. Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a v B o j k o v i c í c h VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2004/2005 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Základní škola, Komenského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok za školní rok Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-2008 za školní rok 1997 98 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. dle 17 e) odst. 2 zákona č. 564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Základní

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více