Psychologická diagnostika kognitivních a behaviorálních deficitů pro bezpečné řízení neuropsychologický pohled

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychologická diagnostika kognitivních a behaviorálních deficitů pro bezpečné řízení neuropsychologický pohled"

Transkript

1 Psychologická diagnostika kognitivních a behaviorálních deficitů pro bezpečné řízení neuropsychologický pohled Obereignerů R., Šucha M. Katedra psychologie FF UP Olomouc 2012 Podpořeno grantem FF_2011_014

2 Heinrichův triangl (Heinrich et al., 1980) 1 2, Havárie se zraněním Havárie bez zranění Havárie s blízkou možností zranění Chyby v řízení, hazardní jízda

3 Neurologické příčiny a kognitivně-behaviorální postižení zvyšující rizika při řízení 1/2 Typ postižení Amnézie Afázie Exekutivní dysfunkce/dysexekutivní sy. Poškození vizuálního pole (např. hemianopsie) Sy. Opomíjení, konstrikce účelného vizuálního pole (UFOV), tunelové vidění Poruchy spánku a bdělosti, únavový sy. Dezorientace v prostoru Kognitivní a behaviorální potíže spojené s řízením Selhávání paměti pro pravidla silničního provozu, obsluhy vozidla, potíže se zapamatováním polohy blízkých vozidel. Potíže s dešifrováním (čtením) značení cesty a map. Strategické a taktické chyby (např. cestování ve špatném počasí v neodpovídajícím vozidle; selhávání formulace a realizace plánů pro bezpečné vyhýbací manévry v případě nepředvídatelné situace). Potíže s detekcí objektů v jednom z vizuálních polí. Potíže s orientací ve vztahu k objektům na jedné straně, často ve spojení s dalšími vizuoprostorovými deficity. Mikrospánek za volantem. Ztracení, zabloudění. UFOV (Useful Field Of View) účelné vizuální pole;

4 Neurologické příčiny a kognitivně-behaviorální postižení zvyšující rizika při řízení 2/2 Typ postižení Epilepsie Tranzientní ischemická ataka Kognitivní a behaviorální potíže spojené s řízením Ztráta kontaktu, poruchy vědomí Ztráta kontroly, kontaktu, vědomí během ataky Vizuoprostorové poruchy Poruchy ve vnímání umístění, rychlosti, směru vlastního vozidla, struktury vozovky, změny polohy vůči jiným objektům v dopravní situaci, por. vnímání času kolize Motorické dysfunkce, slabost, poruchy koordinace, bradykineze, ataxie Ztráta citlivosti v končetinách, např. při neuropatii, spinálních či cerebrálních lézích aj. Poruchy obsluhy a řízení vozidla (obsluhy pedálů brzdy, plynu a dalších ovládacích prvků) Poruchy obsluhy a řízení vozidla UFOV (Useful Field Of View) účelné vizuální pole;

5 Rizikové medicínské faktory v dopravě Příčina Srdeční choroby Artróza krční páteře Poruchy sluchu/hluchota Farmaka, alkoholismus, drogy, metabolické poruchy Kolaps, por. vědomí Onemocnění vestibulárního aparátu Poruchy zraku Následek Kolapsové stavy, rozptýlení pozornosti v souvislosti s kardiálními pocity Potíže s pravidelnou kontrolou zpětných zrcátek, nedostatečná kontrola neobvyklých úhlů, ztráta pozornosti v souvislosti s bolestí Nedostatečné zaznamenání a odpověď na auditivní stimuly Útlum z léků, psychotické příznaky Ztráta kontroly nad vozidlem Vertigo Potíže rozpoznat objekty na silnici a dopravní značení, potíže s řízením při oslnění nebo za špatných světelných podmínek

6 Model zpracování informací pro porozumění chybám v řízení (Rizzo M., 2004) Vnímání, pozornost a interpretace stimulů Plán akce (výběr odpovědi) Vykonání akce (uskutečnění odpovědi) Zachycení stimulu Předchozí zkušenost (paměť) Výsledné chování

7 Demografické a zdravotní faktory s dopadem na schopnost řízení MV věk vzdělání pohlaví celkový zdravotní stav stav zraku mobilita frekvence řízení MV

8 Posouzení frekvence řízení MV DHQ (Driving Habits Questionnaire) Dotazník návyků při řízení Autoři a citace: Owsley, C., Stalvey, B., Wells, J., Sloane, M.E. (1999) Older drivers and cataract: Driving habits and crash risk. Journal of Gerontology: Medical Sciences 54A: M203-M211.

9 DHQ Dotazník návyků při řízení Řízení v současné době (Current driving) Řídíte v současné době? Používáte na řízení brýle nebo kontaktní čočky? Zkušenosti s řízením (Exposure) V kolika dnech ve vašem běžném týdnu řídíte? Praktická závislost na MV (Dependence) Uveďte přátele a rodinné příslušníky, kteří s Vámi cestují ve vozidle. Uveďte, kdo obvykle řídí. Vyhýbání se dopravním situacím (Avoidance) Kolikrát jste v uplynulých 3 měsících řídil za deště? Nehody (Crashes) Kolika nehod jste byl účastníkem za poslední rok? Oblast řízení (Driving space) Cestoval jste v posledním roce do některého vzdáleného města?

10 CDR (Clinical Dementia Rating scale) Vytvořeno v roce 1979 na Washington University School of Medicine (první popisná publikace Hughes et al., Brit J Psychiatr. 1982) Určeno pro odstupňování Alzheimerovy nemoci Vyžaduje oddělené (v soukromí) rozhovory s pečovatelem a pacientem

11 Obsah CDR Domény: Pacient je hodnocen podle úrovně postižení v 6 různých doménách: Paměť Orientace Úsudek a řešení problémů Společenský život Domov a koníčky Péče o sebe

12 Hodnocení CDR Skóre hodnocení: Výběr čtyř kategorických skóre: 0: Porucha nepřítomna 0,5: Porucha sporná 1: Mírná porucha 2: Střední porucha 3: Závažná porucha

13 Pravidla hodnocení Protože pacienti s AN obvykle popírají nebo minimalizují poruchy, je třeba považovat za nejspolehlivější zdroj informaci pečovatele Strukturované rozhovory se používají jako východisko pro hodnocení - pokud je materiál z rozhovoru nedostatečný pro dosažení hodnocení, klademe doplňující otázky

14 Paměť 0 (Nepřítomná): Žádná ztráta paměti nebo mírná občasná zapomnětlivost Tato kategorie je pro pacienty bez jasně prokázaných soustavných problémů s krátkodobou" pamětí

15 Paměť 0,5 (Sporná): Soustavná mírná zapomnětlivost, částečné vybavování událostí, benigní" zapomnětlivost" Mírná zapomnětlivost. Tendence zapomínat podrobnosti konverzace a událostí, někdy opakuje otázky. Minimální nebo žádný vliv na běžné činnosti nebo každodenní život.

16 Využití metod zlatého standardu pro posuzování demencí (CDR, ACE-R), doporučení Švédské asociace silniční dopravy (Vägverket) CDR= 2 nebo 3 MMSE 10 CDR není k dispozici 11 MMSE 17 CDR = 1 (mírná demence) Nebo 18 MMSE 23 Funkční deteriorace Stabilní obraz kogn. výkonnosti Zákaz řízení Specializovaní dopravně psychol. vyšetření Periodická kontrola

17 Paměť 1 (Mírná): Střední porucha paměti, výraznější pro nedávné události, porucha negativně ovlivňuje každodenní činnosti Soustavná porucha paměti na podrobnosti nedávných událostí a konverzace. Vzdálenější vzpomínky jsou většinou lépe zachovány. Postižení překáží při běžných činnostech každodenního života

18 Addenbrookský kognitivní test orientace pozornost paměť verbální fluence jazyk zrakově prostorové schopnosti

19 ACE-R obsahuje hodnocení mentálního statutu (MMSE), Test hodin (Clock Test) skóre max. 100 bodů, je-li nižší než 88 bodů, je senzitivita pro demenci 94% a specifita 89%. orientační index rozlišující mezi Alzheimerovou a Frontotemporální demencí (praktická omezení) Je-li skór menší než 2,2, je pravděpodobná frontotemporální demence Je-li skór vyšší než 3,2, je větší pravděpodobnost Alzheimerovy demence.

20 ACE-R Orientace a pozornost Epizodická a sémantická paměť Verbální fluence Jazyk Vizuoprostorové schopnosti

21

22 NPS testy pro řidiče s kognitivním deficitem Test Orientace v čase WAIS-III: subtesty Informace a Kostky BVRT Bentonův vizuálně retenční test FRT - Test rozpoznávání tváří (Facial Recognition Test) Rey-Osterriethova komplexní figura ROCF), kopie TMT - Test cesty COWA Testy verbální fluence (Controlled Oral Word Association) Opakování čísel, dopředu, pozpátku Zjišťuje Základní časová orientace Informace jako ukazatel premorbidní úrovně, stavu dlouhodobé paměti, kognitivního odhadu Kostky jako ukazatel neverbálních analytickosyntetických schopností Citlivý na difúzní org.poškození, vizuální paměť Vizuopercepční kapacita Vizuokonstrukční sch., nezávislost paměťových fcí. Prostá a distribuovaná pozornost Senzitivní k exekutivním poruchám v oblasti jazyka Měří bezprostřední auditivní paměť

23 Doporučení American Medical Association (AMA; guidelines AMA NHTSA, 2003) Na základě analýzy 27 studií u pacientů s kognitivními deficity nebo demencí Odebrání ŘP při: MMSE 17 CDR 2 (Reger et al., 2003)

24 Řízení ve stáří Studie Johansson a kol., 1997 Autopsie mozku 98 starších řidičů zemřelých při nehodě, kterou způsobili 53 % s průkazem neuritických plaků dle CERAD (Consortium to Establish a Registry for Alzheimer s Diesase) neuropatologických kritérií Žádný z řidičů neměl dg. AD

25 Wechslerův inteligenční test pro dospělé, IV. revize

26 Wechslerův pojem inteligence Inteligence, jako hypotetický konstrukt, je úhrnná (globální) kapacita jedince účelně jednat, racionálně myslet a efektivně zacházet se svým prostředím Inteligence je složena z komponent, dílčích schopností, které lze kvalitativně navzájem odlišit. Tyto schopnosti lze kvantitativně vyjádřit testovými skóry, např. skóry subtestů WAIS-R. Wechsler, David (1939). The measurement of adult intelligence. Baltimore: Williams & Wilkins, p. 229.

27 Historický přehled Wechslerových inteligenčních souborů pro dospělé Wechsler-Bellevue 1939 Wechsler-Bellevue II1946 WAIS 1955 WAIS-R 1981 WAIS-III 1997 WAIS-IV 2008

28 Vydavatel WAIS-IV V nabídce Pearson Assessment od r.2008

29 Publikace o WAIS-IV Publikace: nakladatelství John Wiley and Sons Lichtenberger O., Kaufmann A.S. (2009) Essentials of WAIS-IV Assessment, Wiley, NY. ISBN:

30 Cíle IV. revize Eliminace duálního IQ/ struktury indexových skórů sjednocení výsledných ukazatelů s WISC-IV Rozšířit schopnost testu zjišťovat fluidní inteligenci přidán subtest Váhy/Váhy figur (Figure Weights) Rozšířit schopnost testu zjišťovat pracovní paměť revize subtestu Počty a Opakování čísel (nyní v souladu s WMS-IV) Rozšířit schopnost testu zjišťovat rychlost zpracování informací přidán subtest zachycující rychlost zpracování Cancellation (schopnost odolávat rušení, zaměření pozornosti)

31 Lepší využití v klinické psychologii Nové normy připravované společně s WMS- IV Provedeny studie na specifických klinických skupinách mírný kognitivní deficit a hraniční intelektové pásmo (Mild Cognitive Impairment, Borderline Intellectual Functioning) Test doplněn specializovanou sadou pro gerontopsychology a neuropsychology

32 Změny v psychometrii Nové normy Rozšíření celkového IQ Lepší citlivost základních (lehkých) i těžkých položek Zachovalá, případně vylepšená subtestová i celková reliabilita Test poskytuje ukazatele validity

33 Struktura WAIS-III Celkové IQ (IQc/FSIQ) Verbální IQ (IQv/VIQ) Názorové IQ (IQn/PIQ) Index Verbálního porozumění Index Pracovní paměti Index Percepční organizace Index Rychlosti zpracování informací (VCI) (WMI) (POI) (PSI) Slovník Podobnosti Informace Počty Opakování čísel Řazení písmen a číslic Doplňování obrázků Kostky Matrice Číselné symboly Hledání symbolů

34 Struktura WAIS-IV Škála Verbálního porozumění Podobnosti slovník Informace Porozumění Škála Pracovní paměti Opakování čísel Počty Řazení písmen a čísel; let Celkové IQ FSIQ; věk let Index všeobecných schopností GAI (General Ability Index) Škála Percepčního uvažování Kostky Matrice Puzzle Doplňování obrázků Váhy (Figure Weights); let Rychlost zpracování informací Hledání symbolů Kódování Rušení (Cancellation); let

35 Index všeobecných schopností GAI (General Ability Index) Poskytuje informaci o méně narušených kognitivních schopnostech jedince (Obdobné dřívějšímu porovnání Verbálních a neverbálních subtestů) Složen je ze subtestů Verbálního porozumění (VCI) Podobnosti, Slovník, Informace a subtestů Percepčního uvažování (PRI) Kostky, Matrice, Puzzle

36 Nové subtesty: Puzzle (Visual Puzzle) Ze kterých tří dílků poskládáte obrázek?

37 Nové subtesty: Váhy (Figure Weights) Která kombinace prvků vyváží váhu?

38 Nové subtesty: Přerušování (Cancellation) Jakmile řeknu start přeškrtněte každý červený čtverec a žlutý trojúhelník. Zácvik úkolu A: Úkol A:

39 Složené skóry Celkové IQ (FSIQ): složeno z 10 subtestů Indexové skóry: VCI, PRI: 3 subtesty každý WMI, PSI: 2 subtesty každý Index všeobecných schopností GAI VCI + PRI

40 Normativní vzorek v USA (+ Kanada) Věk let Normativní vzorek probandů pro každé věkové pásmo let 100 probandů v každém věkovém pásmu let Stratifikace pohlaví úroveň vzdělání etnické složení region

41 Klinické studie na skupinách: Mírný kognitivní deficit Autismus Aspergerův sy. Poruchy čtení Poruchy počítání ADHD Traumatická poranění mozku (TBI) Demence Alzheimerova typu Deprese

42 Krátký test všeobecné inteligence Kurz Test für Allgemeine Intelligenz KAI

43 Krátký test všeobecné inteligence (KAI) Autor: Lehrl a kol. (Vašina) Rok: 1992, čes.1995 Výkonností test pro dospělé Použití: diagnostika a průběžné zjištění obecné psychické výkonnosti Rychlost zpracování informací Kapacita KDP Aktuální úroveň obecné inteligence ( g ) Lehrl S, Gallwitz A, Blaha L, et al.(1992) Kurztest für Allgemeine Intelligenz. Vless-Verlag, Ebersberg.

44 Krátký test všeobecné inteligence (KAI) Nutnost umět plynule číst Čas: 5-8 minut 2 části Čtení písmen (4 pokusy) Opakování znaků Výsledek: Rychlost zpracování (bit/s) CK Moment přítomnosti (s) Tr Kapacita KDP (bit) Kk Inteligenční kvocient (IQ)

45 Principy testu Podněty vnitřního a vnějšího prostředí Krátkodobá paměť Vnímání Myšlení Plánování Rychlost zpracování informací

46 Kapacita krátkodobé paměti Moment přítomnosti (Tr) doba udržení informace pro operační myšlení; odpovídá časovému úseku 1/16 s Rychlost zpracování informací (Ck) rychlost vnímání a rozlišování vzorů, rychlost operací s nimi

47 Výhody Pro rychlé reakce požadujeme vysoké Ck Pro lepší obezřetnost požadujeme delší Tr Krátkodobá paměť určuje přibližně 70% výkonů podávaných v inteligenčních testech. Výkony pacientů s cerebrální dysfunkcí jsou výrazně nižší, než výkony pacientů s endogenní depresí Zachycuje počínající ND procesy spolu s por.pozornosti, paměti, exekutivních fcí, kdy ještě není přítomen globální intelektový deficit

48

49 Exekutivní funkce plánovaní a řešení problémů podíl na paměťových procesech, regulaci chování, zpracovávání informací, sebeuvědomování jedince. Exekutivní funkce (EF) - multioperační systém, zajišťovaný prefrontálními oblastmi mozku, recipročními podkorovými a korovými drahami. Prokázána distribuce zejména v bazálních gangliích, tj. frontostriatální systém (Laplane, 1989)

50 GP= globus pallidus; SN= substantia nigra; VL= ventrolaterální jádra thalamu; VA= ventrální anteriorní jádra thalamu; CM= centromediánní jádro thalamu; MD= mediální dorsální jádro thalamu; DM= dorsomediální jádro thalamu; NC= nucleus caudatus Motorický Okulomotorický Dorsolaterální prefrontální Laterální orbitofrontální KLEPNUTÍM VLOŽTE NADPIS Motorická, SMA, Frontální oční Laterální Inferolaterální premotorická pole (B8) prefrontální (B9, prefrontální (B10) 10) tělo textu Putamen Centrální část NC Dorsolaterální NC Ventromediální NC Přední cingulátový (mediofrontální) Přední cingulátový gyrus (B24) Ventrální striatum (nucleus accumbens) VL globus pallidus VL, VA, CM, thalamus hypothalamus Motorická, SMA, premotorická Dorsomediální GP, SN VA, MD, thalamus Frontální oční pole Dorsomediální GP, SN VA, MD, thalamus Laterální prefrontální Dorsomediální GP, SN VA, MD, thalamus Orbito-frontální Rostrolaterální GP, SN MD thalamus, ventrální, tegmentální Amygdala Přední cingulátový Pohyby Oční pohyby Exekutivní funkce Osobnostní změny Akinetický mutismus

51 Tvorba konceptu Exekutivní funkce Wisconsinský test třídění karet WCST Změna mentálního nastavení (set-shifting) Test cesty TMT, Stroopův test CWT Udržení ment.nastavení (set-maintenance) Test verbální fluence VFT, WCST, CWT Plánovité řešení problému Hanojská věž ToH, ToL

52 Test Hanojské věže - verze 4D

53 ToH znovuobjevení metody Édouard Lucas: Tower of Brahma Puzzle Verze 7-9 disků Řešení prostým algoritmem Zachování směru (sudý počet doprava, lichý doleva) Psychologické využití Ewert, Lambert, 1932 Počet disků Minimální počet pohybů ,446,744,073,709,551,615

54 KLEPNUTÍM VLOŽTE NADPIS 3D, 4D, 5D verze Sledujeme: čas počet pohybů perseverace porušení pravidla Limit 3x5 minut = praktická využitelnost

55 ToH v rámci výzkumu ToH považována za vhodný test schopnosti plánovat, spojitost s exekutivním systémem (Denckla, 1996, Lezak, 1995) Zachycuje sch. kontroly a propojování informací v rámci kognitivních subsystémů (Baddeley, 1992, Norman, Shallice, 1986) Vždy zhoršený výkon pacientů s frontálními lézemi Deficity u: schizofrenie, traumatická poškození mozku, genet.poruch, ADD, fenylketonurie atd.

56 ToH v rámci výzkumu Frontální/exekutivní poruchy při normálním stárnutí Sledován věk v souvislosti s kognitivními (analytickosyntetické fce., verbální fluence, mnestické fce.) a demografickými (vzdělání, pohlaví) proměnnými (Rönlund, 2001; N=2798)

57 Pilotní studie - výsledky N=26, PN bez demence, AN (CDR max.2,1,1,1,1,1) BDI-II (max. 15 bodů, minimální známky), MMSE=25,7 (SD=3,3) NS: m.huntington, SCA, MSA, vaskulární postižení Verze 4D, p<0.01 Dg. Věk Čas/s SD Celkový počet pohybů (M) Opakování pohybu PN (9) 64, ,6 27 3,5 1,7 Porušení pravidla AN (7) 67, ,6 44 3,9 5,6 NS (10) 58, ,1 30 2,6 2,1 Kontrola (N=15) 22, ,4 18 0,7 0,0

58 Test Hanojské věže Vhodnost ToH k diagnostice exekutivních funkcí Citlivý test pro počínající poruchy Snadná kvantifikovatelnost Krátká administrace Výhody klinického přístupu

Kognitivní deficit: Od screeningu k podrobnějšímu neuropsychologickému vyšetření. Sabina Goldemundová

Kognitivní deficit: Od screeningu k podrobnějšímu neuropsychologickému vyšetření. Sabina Goldemundová Kognitivní deficit: Od screeningu k podrobnějšímu neuropsychologickému vyšetření Sabina Goldemundová Kdy nestačí screening? Pohled indikujícího lékaře X psychologa X pacienta Poměr cena : výkon Co všechno

Více

PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D. Katedra psychologie FF UP Olomouc. www.psychologieolomouc.cz psychologieolomouc@seznam.cz

PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D. Katedra psychologie FF UP Olomouc. www.psychologieolomouc.cz psychologieolomouc@seznam.cz PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D. Katedra psychologie FF UP Olomouc www.psychologieolomouc.cz psychologieolomouc@seznam.cz Pozornost Paměť Řeč Exekutivní funkce Inteligence Kognitivní funkce Intelekt Paměť

Více

Neuropsychologické vyšetření kognitivního deficitu. Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně

Neuropsychologické vyšetření kognitivního deficitu. Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Neuropsychologické vyšetření kognitivního deficitu Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Demence Ztráta kognitivních schopností dopad na běžné denní aktivity + změny behaviorální

Více

Neuropsychologické vyšetření kognitivního deficitu u lůžka. Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně

Neuropsychologické vyšetření kognitivního deficitu u lůžka. Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Neuropsychologické vyšetření kognitivního deficitu u lůžka Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Demence Ztráta kognitivních schopností s dopadem na kvalitu fungování člověka v sociálních,

Více

Exekutivní dysfunkce Jak se odráží v běžně dostupných psychologických testech a v životě pacienta

Exekutivní dysfunkce Jak se odráží v běžně dostupných psychologických testech a v životě pacienta Exekutivní dysfunkce Jak se odráží v běžně dostupných psychologických testech a v životě pacienta Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Exekutivní funkce To, co dělá člověka člověkem

Více

Aleš BARTOŠ. AD Centrum Psychiatrické centrum Praha & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha

Aleš BARTOŠ. AD Centrum Psychiatrické centrum Praha & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha Aleš BARTOŠ AD Centrum Psychiatrické centrum Praha & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha Psychiatrické centrum Praha, Bohnice Poradna pro poruchy paměti, Neurologická klinika UK 3. LF, FN Královské

Více

VYŠETŘENÍ PAMĚTI. Mgr. Zuzana Hummelová Kurz Kognitivní poruchy a demence VIII 22.-23.9.2011 Brno

VYŠETŘENÍ PAMĚTI. Mgr. Zuzana Hummelová Kurz Kognitivní poruchy a demence VIII 22.-23.9.2011 Brno VYŠETŘENÍ PAMĚTI Mgr. Zuzana Hummelová Kurz Kognitivní poruchy a demence VIII 22.-23.9.2011 Brno Praktické rady/úvahy pro začátek paměť, jako kognitivní schopnost, nefunguje nikdy samostatně a izolovaně,

Více

Doc. MUDr. A. Bartoš, PhD. AD Centrum Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), Klecany & Neurologická klinika, UK 3.

Doc. MUDr. A. Bartoš, PhD. AD Centrum Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), Klecany & Neurologická klinika, UK 3. Doc. MUDr. A. Bartoš, PhD AD Centrum Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), Klecany & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha Jak najít hranice mezi stárnutím a Alzheimerovou nemocí? Bartoš, Raisová:

Více

Takto ne! Standardní neurologické vyšetření postihne jen malou část kortexu. Takto ano, ale jak se v tom vyznat? 11/6/2015

Takto ne! Standardní neurologické vyšetření postihne jen malou část kortexu. Takto ano, ale jak se v tom vyznat? 11/6/2015 Jak hodnotit závěr neuropsychologického vyšetření Takto ne! Kognitivní výkon v pásmu podprůměru. IQ 90. neodpovídá premorbidním možnostem pacienta.. pravděpodobný organicky podmíněný kognitivní deficit.

Více

Neuropsychologické vyšetření při podezření na kognitivní deficit. PhDr. Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv.

Neuropsychologické vyšetření při podezření na kognitivní deficit. PhDr. Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv. Neuropsychologické vyšetření při podezření na kognitivní deficit PhDr. Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Demence Globální ztráta kognitivních schopností Dopad na kvalitu fungováníčlověka

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Phineas Gage. Exekutivní funkce. Frontální behaviorální syndrom. Stereotypie - punding

Phineas Gage. Exekutivní funkce. Frontální behaviorální syndrom. Stereotypie - punding Bed-side vyšetření frontálních funkcí aneb od axiálních reflexů po Baterii frontálních funkcí Phineas Gage Martin Vyhnálek Centrum pro kognitivní poruchy, Neurologická klinika dospělých UK, 2. lékařské

Více

ADOLESCENCE A DOSPĚLOST

ADOLESCENCE A DOSPĚLOST ADOLESCENCE A DOSPĚLOST TESTY INTELIGENCE WISC-III (WECHSLER, česká úprava KREJČÍŘOVÁ, BOSCHEK, DAN, Testcentrum, 2002) Věkové určení: 6 17 let Čas potřebný k administraci: 50 70 minut, při použití doplňkových

Více

Neuropsychologické testy u demencí. Mgr. Zuzana Fanfrdlová I.neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně

Neuropsychologické testy u demencí. Mgr. Zuzana Fanfrdlová I.neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Neuropsychologické testy u demencí Mgr. Zuzana Fanfrdlová I.neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Demence získaná ztráta kognitivních schopností s dopadem na kvalitu fungování člověka v oblasti sociálních,

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE

VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE Kornélia Cséfalvaiová Abstrakt Věk patří mezi jeden z rizikových faktorů, který ovlivňuje zdravotní stav starých osob. Se stoupajícím věkem se podíl

Více

Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností

Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností Sabina Goldemundová Centrum pro kognitivní poruchy I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Psychogenní poruchy Bez organického podkladu

Více

Registrovaný klinický psycholog, člen AKP ČR Akreditovaný dopravní psycholog, člen presidia ADP ČR

Registrovaný klinický psycholog, člen AKP ČR Akreditovaný dopravní psycholog, člen presidia ADP ČR PhDr. Jan Šplíchal Klinika RHB lékařství VFN a 1. LF UK Praha Registrovaný klinický psycholog, člen AKP ČR Akreditovaný dopravní psycholog, člen presidia ADP ČR jan.splichal@lf1.cuni.cz, 224 968 477 Zdravotnická

Více

Vyšetření fatických funkcí u pacienta s afázií a s kognitivně komunikačním deficitem: kazuistiky Milena Košťálová Neurologická klinika LF MU a FN Brno Úvod: Vyšetření fatických funkcí (Cséfalvay, Košťálová,

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Aleš BARTOŠ. AD Centrum Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha & Psychiatrické centrum Praha

Aleš BARTOŠ. AD Centrum Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha & Psychiatrické centrum Praha Aleš BARTOŠ AD Centrum Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha & Psychiatrické centrum Praha Psychiatrické centrum Praha, Bohnice Národní ústav duševního zdraví, NÚDZ, Klecany Poradna pro poruchy

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43 OBSAH 1. ÚVOD il 1.1 VYMEZENÍ OBECNÉ PSYCHOLOGIE 11 1.2 METODY POUŽÍVANÉ K HODNOCENÍ PSYCHICKÝCH PROCESŮ A FUNKCÍ 12 1.3 DÍLČÍ OBLASTI, NA NĚŽ JE ZAMĚŘENA OBECNÁ PSYCHOLOGIE 14 1.3.1 Psychologie poznávacích

Více

Rehabilitace kognitivních funkcí pomocí počítačových programů v RÚ Kladruby. PhDr. Simona Fialová RÚ Kladruby

Rehabilitace kognitivních funkcí pomocí počítačových programů v RÚ Kladruby. PhDr. Simona Fialová RÚ Kladruby Rehabilitace kognitivních funkcí pomocí počítačových programů v RÚ Kladruby PhDr. Simona Fialová RÚ Kladruby Následky mozkového poškození Následky mozkového poškození v podobě poruch kognitivních funkcí,

Více

Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí. Mgr. Olga Košťálková

Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí. Mgr. Olga Košťálková Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí Mgr. Olga Košťálková Ergoterapie Specializovaný zdravotnický obor, který využívá smysluplné činnosti k dosažení komplexního zdraví. Pomáhá řešit

Více

Základy klinické neuropsychologie

Základy klinické neuropsychologie Základy klinické neuropsychologie Tomáš Nikolai 1. Centrum klinických neurověd, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze. 2. Kognitivní centrum, Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol Neuropsychologie

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa )

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa ) TECHNICKÉ ŠKOLKY ( pohledem psychologa ) Základní otázky, které je nutné si položit v průběhu přípravy na realizaci projektu Technické školky byly : - Do jaké míry rozvíjí znalosti žáků o základech techniky

Více

Neuropsychologie v konceptu preklinického stadia AN

Neuropsychologie v konceptu preklinického stadia AN Neuropsychologie v konceptu preklinického stadia AN Tomáš Nikolai Kognitivní centrum, Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol v Praze Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní

Více

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc Neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. V patofyziologickém obraze

Více

Vídeňský testový systém katalog testů

Vídeňský testový systém katalog testů Vídeňský testový systém katalog testů Oblasti využití VTS Klinická psychologie a neuropsychologie Psychologie práce, Řízení lidských zdrojů Sportovní psychologie Dopravní psychologie Silniční doprava Letecká

Více

Sledování efektu kognitivní remediace - porovnání cílené (počítačové) vs. komplexní rehabilitace (stacionář) u pacientů se schizofrenií

Sledování efektu kognitivní remediace - porovnání cílené (počítačové) vs. komplexní rehabilitace (stacionář) u pacientů se schizofrenií Sledování efektu kognitivní remediace - porovnání cílené (počítačové) vs. komplexní rehabilitace (stacionář) u pacientů se schizofrenií Mabel Rodriguez, Lucie Bankovská-Motlová, Radka Čermáková, Pavel

Více

ALZHEIMEROVA CHOROBA. Markéta Vojtová

ALZHEIMEROVA CHOROBA. Markéta Vojtová ALZHEIMEROVA CHOROBA Markéta Vojtová Co je to Alzheimerova choroba 1 Chronické progresivní onemocnění mozku degenerativní zánět neuronů naprostá závislost jedince na okolí 1907 Alois Alzheimer německý

Více

Řízení pod vlivem alkoholu a jiných drog

Řízení pod vlivem alkoholu a jiných drog Řízení pod vlivem alkoholu a jiných drog PhDr. Matúš Šucha, PhD. Katedra psychologie FF UP Olomouc Obsah 1. Definice a rozsah problému 2. Prevalence 3. Rizikové skupiny, situace (expozice) 4. Opatření

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Definice: - neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za alespoň průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti - nevznikají v důsledku

Více

Modely interpersonálních vztahů Majory Gordon Model funkčních vzorců zdraví. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Modely interpersonálních vztahů Majory Gordon Model funkčních vzorců zdraví. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Modely interpersonálních vztahů Majory Gordon Model funkčních vzorců zdraví Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie 1 Základní ošetřovatelské vzdělání na Mount Sinai Hospital School of Nursing

Více

11/6/2015. Subjektivní kognitivní stížnosti. Stádia preklinické AN. Demence MCI SMC/SCD. 0 bez neuropatologických změn. 1 přítomnost betaamyloidu

11/6/2015. Subjektivní kognitivní stížnosti. Stádia preklinické AN. Demence MCI SMC/SCD. 0 bez neuropatologických změn. 1 přítomnost betaamyloidu Subjektivní stížnosti na paměť Demence Práh demence Martin Vyhnálek Časná stádia MCI mírná kognitivní porucha Klinicky asymptomatické stádium Centrum pro kognitivní poruchy, Neurologická klinika dospělých

Více

Kognitivní rehabilitace, efekt u akutních onem.(cmp) a chronicky-progredientních onem.(ad).

Kognitivní rehabilitace, efekt u akutních onem.(cmp) a chronicky-progredientních onem.(ad). Kognitivní rehabilitace, efekt u akutních onem.(cmp) a chronicky-progredientních onem.(ad). Pavel Ressner, Petr Nilius, Petra Szajtarová, Petra Bártová, Dagmar Beránková, Hana Srovnalová Kognitivní centrum,

Více

Vliv konopných drog na kognitivní funkce

Vliv konopných drog na kognitivní funkce Vliv konopných drog na kognitivní funkce Lenka Miovská Michal Miovský Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze Obsah prezentace Aktuální situace Mechanismus působení Výsledky výzkumů

Více

Apraxie. Dělení apraxií. Ideomotorická (motorická) apraxie. Ideativní apraxie

Apraxie. Dělení apraxií. Ideomotorická (motorická) apraxie. Ideativní apraxie Poruchy gnose, praxe a dalších kortikálních funkcí. Poruchy chování, prefrontální syndromy Jan Laczó, Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol Kortikální (symbolické) funkce = kognitivní funkce: Paměť

Více

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007).

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Získané neurogenní poruchy komunikace u dospělých osob Terminologie poruchy, které mají svou lingvistickou,

Více

VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE. MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň

VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE. MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň Spoluautoři I. Holečková 2, P. Brenkus 3, P. Honzíková 1, S. Žídek 2, J. Beneš 1 a I. Chytra

Více

Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně NEUROPSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PARKINSONOVY NEMOCI KOGNITIVNÍ PORUCHY A DEMENCE XIII 13.-14.10.201614.10.2016 Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně Parkinsonova nemoc základní

Více

Pedagogicko psychologická diagnostika. PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D.

Pedagogicko psychologická diagnostika. PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D. Pedagogicko psychologická diagnostika PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D. Základní studijní literatura Svoboda (2010). Psychologická diagnostika dospělých. Portál Úvodní kapitoly cca po stranu 50 plus adekvátní

Více

Úvod do neuropsychologie

Úvod do neuropsychologie Úvod do neuropsychologie Martin Vyhnálek Centrum pro kognitivní poruchy, Neurologická klinika dospělých UK, 2. lékařské fakulty a FN Motol Neuropsychologické vyšetření Screeningové vyšetření lékař MMSE,

Více

Psychologické aspekty školní úspěšnosti

Psychologické aspekty školní úspěšnosti Psychologické aspekty školní úspěšnosti Co ovlivňuje školní úspěšnost vnější faktory učivo učitel a vyuč. metoda celkový kontext vzdělávání vnitřní faktory motivace vědomosti vlastnosti metoda učení biolog.

Více

Přehled výzkumných metod

Přehled výzkumných metod Přehled výzkumných metod Kateřina Vlčková Přednášky k Základům pedagogické metodologie PdF MU Brno 1 Definice výzkumné metody Výzkumná metoda Obecný metodologický nástroj k získávání a zpracování dat Systematický

Více

Zahájení činnosti neurokognitivní laboratoře vfn vostravě. Michal Bar MUDr.Ph.D. přednosta neurologické kliniky FN Ostrava

Zahájení činnosti neurokognitivní laboratoře vfn vostravě. Michal Bar MUDr.Ph.D. přednosta neurologické kliniky FN Ostrava Zahájení činnosti neurokognitivní laboratoře vfn vostravě Michal Bar MUDr.Ph.D. přednosta neurologické kliniky FN Ostrava Definice demence Demence je podle diagnostických kritérií demence DSM-IV (Diagnostic

Více

Předm luva KAPITOLA 1 Specifika diagnostiky narušené komunikační schopnosti u dospělých.. 13

Předm luva KAPITOLA 1 Specifika diagnostiky narušené komunikační schopnosti u dospělých.. 13 Obsah Předm luva... 11 KAPITOLA 1 Specifika diagnostiky narušené komunikační schopnosti u dospělých.. 13 Vtom Lechtá 1.1 Úrovně diagnostikováni N KS... 15 1.2 Specifika diagnostikování NKS... 16 1.3 Specifické

Více

Základní informace o výkonových a osobnostních metodách použitých v metodice

Základní informace o výkonových a osobnostních metodách použitých v metodice Základní informace o výkonových a osobnostních metodách použitých v metodice Vlasta Rehnová Matúš Šucha, Dana Černochová, Lenka Šrámková, Petr Zámečník Kritéria výběru metod zařazených do výzkumu 1. Aktuální

Více

Kognitivní trénink Happy neuron Mgr. Dana Chmelařová LF Plzeň UK Praha PK a NK FN Plzeň

Kognitivní trénink Happy neuron Mgr. Dana Chmelařová LF Plzeň UK Praha PK a NK FN Plzeň Kognitivní trénink Happy neuron Mgr. Dana Chmelařová LF Plzeň UK Praha PK a NK FN Plzeň Terminologie Chování obsahuje z pohledu neuropsychologie 3 hlavní systémy: Kognitivní funkce Emoce (city a motivace)

Více

FN u svaté Anny v Brně ICRC. Subjektivní potíže s pamětí riziko rozvoje demence?

FN u svaté Anny v Brně ICRC. Subjektivní potíže s pamětí riziko rozvoje demence? FN u svaté Anny v Brně MEZINÁRODNÍ CENTRUM KLINICKÉHO VÝZKUMU ICRC TVOŘÍME BUDOUCNOST MEDICÍNY Subjektivní potíže s pamětí riziko rozvoje demence? Kateřina Sheardová Centrum pro poruchy paměti ICRC FN

Více

Stavba mozku. Pracovní list. VY_32_INOVACE_Bi3r0112. Olga Gardašová

Stavba mozku. Pracovní list. VY_32_INOVACE_Bi3r0112. Olga Gardašová Stavba mozku Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0112 Hlavní oddíly mozku Prodloužená mícha Její funkcí je přepojování signálů do vyšších center mozku. Řídí základní reflexy - dýchání, činnost

Více

Specifika posuzování způsobilosti řidičů - seniorů

Specifika posuzování způsobilosti řidičů - seniorů Specifika posuzování způsobilosti řidičů - seniorů Mgr. Dominika Motyková Pracoviště dopravní psychologie, Brno dopravnipsycholozka@seznam.cz www.dopravnipsycholozka.cz Tel.: 731 598 506 Olomouc, 13. 11.

Více

6. Za 18b se vkládá nový 18c, který včetně nadpisu zní:

6. Za 18b se vkládá nový 18c, který včetně nadpisu zní: Strana 1626 Sbírka zákonů č. 75 / 2016 75 VYHLÁŠKA ze dne 9. března 2016, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších

Více

Obsah. Předmluva... 11. Specifi ka diagnostiky narušené komunikační schopnosti u dospělých.. 13. Diagnostika poruch fl uence... 23

Obsah. Předmluva... 11. Specifi ka diagnostiky narušené komunikační schopnosti u dospělých.. 13. Diagnostika poruch fl uence... 23 Obsah Předmluva....................................... 11 KAPITOLA 1 Specifi ka diagnostiky narušené komunikační schopnosti u dospělých.. 13 Viktor Lechta 1.1 Úrovně diagnostikování NKS.........................

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

Posuzování psychické způsobilosti k řízení silničního motorového vozidla: Metody pro dopravněpsychologické vyšetření

Posuzování psychické způsobilosti k řízení silničního motorového vozidla: Metody pro dopravněpsychologické vyšetření Posuzování psychické způsobilosti k řízení silničního motorového vozidla: Metody pro dopravněpsychologické vyšetření Matúš Šucha, Dana Černochová, Lenka Šrámková, Vlasta Rehnová, Petr Zámečník Informace

Více

Speciálně pedagogická diagnostika psychopedická žáků s LMP

Speciálně pedagogická diagnostika psychopedická žáků s LMP Speciálně pedagogická diagnostika psychopedická žáků s LMP V případě osob s mentálním postiţením hovoříme o speciálně pedagogické (psychopedické) diagnostice, jeţ se zabývá rozpoznáním podmínek, prostředků,

Více

Přehled statistického zpracování dat. Matúš Šucha, Dana Černochová, Lenka Šrámková, Vlasta Rehnová, Petr Zámečník

Přehled statistického zpracování dat. Matúš Šucha, Dana Černochová, Lenka Šrámková, Vlasta Rehnová, Petr Zámečník Přehled statistického zpracování dat Matúš Šucha, Dana Černochová, Lenka Šrámková, Vlasta Rehnová, Petr Zámečník Stanovení kritéria validity Reference zaměstnavatelů / nadřízených Dopravní nehody, přestupky,

Více

OBECNÁ PSYCHOLOGIE (paměťové psychické procesy)

OBECNÁ PSYCHOLOGIE (paměťové psychické procesy) Název materiálu: Obecná psychologie paměťové psychické procesy Autor materiálu: Mgr. Kateřina Kaderková Zařazení materiálu: výuková prezentace Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)

Více

Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce

Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce Bc. Hana Orlíková Trenérka paměti 1. stupně, Poradna pro poruchy paměti, FNKV 739 578 933 hana.orlikova@gmail.com

Více

PAMĚŤ. Definice: Schopnost vštípit, uchovat, vybavit, rozpoznat, event. zapomenout informace Nejednotný proces několik druhů dělení:

PAMĚŤ. Definice: Schopnost vštípit, uchovat, vybavit, rozpoznat, event. zapomenout informace Nejednotný proces několik druhů dělení: Paměť Emoce Mnestické funkce PAMĚŤ Definice: Schopnost vštípit, uchovat, vybavit, rozpoznat, event. zapomenout informace Nejednotný proces několik druhů dělení: Dle smyslových analyzátorů (zraková, sluchová,

Více

PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ

PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE SON - R (P. J. Tellegen, J. A. Laros, D. Heider, Testcentrum) Věkové určení: 2;5 7 let Čas potřebný k administraci: 50 60 minut Aktuálnost nástroje: Popis testu: Je to

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc.

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus Základní příznak: neschopnost vstřícných mimických projevů, vyhýbání se očnímu kontaktu, poruchy sociální komunikace, bizardní chování

Více

Diferenciální diagnostika parkinsonských syndromů. Jiří Klempíř

Diferenciální diagnostika parkinsonských syndromů. Jiří Klempíř Diferenciální diagnostika parkinsonských syndromů Jiří Klempíř Parkinsonský syndrom Primární Sekundární Parkinsonova nemoc Parkinsonský syndrom Sporadická? Hereditární sporadický hereditární MSA Wilsonova

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Porucha poznávacích funkcí ztráta jedné nebo více kognitivních funkcí (KF)- neméně hodnotný korelát anatomického poškození

Více

Obsah. 1. FUNKČNí SYSTÉMY LIDSKÉHO MOZKU... 13. 2. ZRAKOVÉ POZNÁVÁNí... 29 PŘEDMLUVA... 11

Obsah. 1. FUNKČNí SYSTÉMY LIDSKÉHO MOZKU... 13. 2. ZRAKOVÉ POZNÁVÁNí... 29 PŘEDMLUVA... 11 Obsah PŘEDMLUVA... 11 1. FUNKČNí SYSTÉMY LIDSKÉHO MOZKU... 13 1.1. Makroskopická architektura mozku... 13»Konektom«- příklad současného studia neuronálních sítí lidského mozku....14 1.2. Mikroskopická

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Demence. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Demence. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Demence Alzheimerova choroba PaedDr. Mgr. Hana Čechová Alzheimerovy choroby a stařecké demence se obáváme víc, než srdečního infarktu. Není divu, neboť ztráta rozum znamená ztrátu vlastního JÁ. Jak se

Více

3. Neuropsychologické vyšetření MCI

3. Neuropsychologické vyšetření MCI 3. Neuropsychologické vyšetření MCI Neuropsychologické vyšetření je nezbytnou součástí diagnostiky mírné kognitivní poruchy (MCI). Pomocí dobře strukturovaného vyšetření může neuropsycholog nebo klinický

Více

Dotazník funkcionální komunikace (DFK): u pacientů s demencí

Dotazník funkcionální komunikace (DFK): u pacientů s demencí Dotazník funkcionální komunikace (DFK): u pacientů s demencí Milena Košťálová Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Brno Výzkumná skupina aplikované neurovědy CEITEC MU, Brno Úvod DFK mapuje pragmatickou

Více

Příprava metodiky pro dopravněpsychologické vyšetření. Matúš Šucha, Dana Černochová, Lenka Šrámková, Vlasta Rehnová, Petr Zámečník

Příprava metodiky pro dopravněpsychologické vyšetření. Matúš Šucha, Dana Černochová, Lenka Šrámková, Vlasta Rehnová, Petr Zámečník Příprava metodiky pro dopravněpsychologické vyšetření Matúš Šucha, Dana Černochová, Lenka Šrámková, Vlasta Rehnová, Petr Zámečník Obsah 1. Východiska nové metodiky a představení projektu 2. Výběr metod

Více

Vliv věku a kognitivní zátěže na vizuální vnímání řidiče

Vliv věku a kognitivní zátěže na vizuální vnímání řidiče Vliv věku a kognitivní zátěže na vizuální vnímání řidiče Hogrefe-Testcentrum, Praha Asociace dopravních psychologů ČR PhDr. Dana Černochová, PhD. PhDr. Vlasta Rehnová Dopravněpsychologický seminář, Olomouc,

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Přesnost a rychlost ve vnímání množství a jejich využití při diagnostice dyskalkulie. Kateřina Pražáková Klára Špačková

Přesnost a rychlost ve vnímání množství a jejich využití při diagnostice dyskalkulie. Kateřina Pražáková Klára Špačková Přesnost a rychlost ve vnímání množství a jejich využití při diagnostice dyskalkulie Kateřina Pražáková Klára Špačková Dyskalkulie SPU Obtíže v matematice Intelektové schopnosti v normě Standardní podmínky

Více

Modul č. XIII. Poruchy CNS

Modul č. XIII. Poruchy CNS Modul č. XIII Poruchy CNS Rozdělení poruch CNS Poruchy spánku (somnické poruchy) Poruchy paměti (amnezie) Poruchy řeči (fatické poruchy) Poruchy čtení a psaní (alexie, agrafie) Poruchy motorických činností

Více

Psychologická diagnostika

Psychologická diagnostika Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologická diagnostika NMgr. obor Psychologie 1 a Cíle, metody a činnosti psychologické diagnostiky.

Více

TIM - Test pro Identifikaci nadaných žáků v Matematice Kreativita při řešení matematických úloh

TIM - Test pro Identifikaci nadaných žáků v Matematice Kreativita při řešení matematických úloh TIM - Test pro Identifikaci nadaných žáků v Matematice Kreativita při řešení matematických úloh Hynek Cígler, Michal Jabůrek, Dana Juhová, Šárka Portešová, Ondřej Straka Katedra psychologie, Fakulta sociálních

Více

DIAGNOSTICKÉ DOMÉNY pro žáky s mentálním postižením

DIAGNOSTICKÉ DOMÉNY pro žáky s mentálním postižením DIAGNOSTICKÉ DOMÉNY pro žáky s mentálním postižením Autor: Milan Valenta a kolektiv Univerzita Palackého Katalog SPC pro MP Cíl: utvořit čtyřstupňovou diagnostickou klasifikaci, využitelnou i ve školství,

Více

Dotazníky. pacientů s Alzheimerovou nemocí. AD Centrum PCP & Neurologická klinika FNKV, 3. LF UK Praha

Dotazníky. pacientů s Alzheimerovou nemocí. AD Centrum PCP & Neurologická klinika FNKV, 3. LF UK Praha Dotazníky k hodnocení soběsta stačnosti pacientů s Alzheimerovou nemocí MUDr. Aleš BARTOŠ,, PhD. AD Centrum PCP & Neurologická klinika FNKV, 3. LF UK Praha Osnova 1) aktivity denního života (zkratka ADL)

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti u osob s neurologickým onemocněním

Posuzování zdravotní způsobilosti u osob s neurologickým onemocněním Posuzování zdravotní způsobilosti u osob s neurologickým onemocněním Bartizalová Š. 14.9.2013 Hotel Primavera Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře

Více

UhrováT. 1,2, Růžička E. 2, Jech R. 2, Urgošík D. 3

UhrováT. 1,2, Růžička E. 2, Jech R. 2, Urgošík D. 3 UhrováT. 1,2, Růžička E. 2, Jech R. 2, Urgošík D. 3 1 Psychiatrickáklinika I.LF UK a VFN 2 Neurologickáklinika I.LF UK a VFN 3 Odd. stereotaktickéa radiačníneurochirurgie Na Homolce Praha Psychiatrickákomorbidita

Více

Výtvrarné umění a demence. As. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. Centrum pro kognitivní poruchy 1.neurologická klinika LF MU FN u sv.

Výtvrarné umění a demence. As. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. Centrum pro kognitivní poruchy 1.neurologická klinika LF MU FN u sv. Výtvrarné umění a demence As. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. Centrum pro kognitivní poruchy 1.neurologická klinika LF MU FN u sv. Anny, Brno Vizuální kreativita u demence Nedominantní hemisféra dominantní

Více

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří.

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v gerontologii I. GERONTOLOGIE

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

MĚŘENÍ KOGNITIVNÍHO DEFICITU

MĚŘENÍ KOGNITIVNÍHO DEFICITU MĚŘENÍ KOGNITIVNÍHO DEFICITU MEASURING OF COGNITIVE DEFICITS Marek Preiss Psychiatrické centrum Praha, Centrum neuropsychiatrických studií SOUHRN V měření kognitivních deficitů jsou rozpory na úrovni kliniky

Více

KLINICKÉ HODNOCENÍ DEMENCE - ZÁZNAMOVÝ LIST 1/10

KLINICKÉ HODNOCENÍ DEMENCE - ZÁZNAMOVÝ LIST 1/10 KLINICKÉ HODNOCENÍ DEMENCE - ZÁZNAMOVÝ LIST 1/10 N.CDR_WSHEET_1 Datum provedení: I I I I I I I I I I I I I I I I I I den měsíc rok Iniciály hodnotitele: I I I I I I Toto je částečně strukturovaný rozhovor.

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

Interview jako klíčová část dopravněpsychologického vyšetření. Michal Walter, Matúš Šucha, Lenka Šrámková, Libor Eliášek, Kateřina Böhmová

Interview jako klíčová část dopravněpsychologického vyšetření. Michal Walter, Matúš Šucha, Lenka Šrámková, Libor Eliášek, Kateřina Böhmová Interview jako klíčová část dopravněpsychologického vyšetření Michal Walter, Matúš Šucha, Lenka Šrámková, Libor Eliášek, Kateřina Böhmová OBSAH 1. Východiska - klinický přístup v rámci psychologické diagnostiky

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

Diferenciální diagnostika: afázie - kognitivně komunikační porucha? (kazuistika) Košťálová Milena Neurologická klinika LF MU a FN Brno CEITEC MU Brno

Diferenciální diagnostika: afázie - kognitivně komunikační porucha? (kazuistika) Košťálová Milena Neurologická klinika LF MU a FN Brno CEITEC MU Brno Diferenciální diagnostika: afázie - kognitivně komunikační porucha? (kazuistika) Košťálová Milena Neurologická klinika LF MU a FN Brno CEITEC MU Brno Diferenciální diagnostika: Kognitivně komunikační porucha

Více

Funkcionální komunikace

Funkcionální komunikace Funkcionální komunikace Milena Košťálová Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Brno Výzkumná skupina aplikované neurovědy CEITEC MU, Brno Obsah přednášky Úvod - komunikace, funkcionální komunikace Dotazník

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

Poruchy psychického vývoje

Poruchy psychického vývoje Poruchy psychického vývoje Vymezení Psychický vývoj - proces vzniku zákonitých změn psychických procesů v rámci diferenciace a integrace celé osobnosti Poruchy psychického vývoje = poruchy vývoje psychických

Více