PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM"

Transkript

1 PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroj 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 77

2 TU ET TU JP/A JP JP4 Ident. štítek motoru HFX KFV KFU NFU C3 X X X X Viz strany : 81 až až až 90 (*) = Řemen pohonu příslušenství STOP AND START 78

3 DV 4 6 TD TED4 ATED4 Ident. štítek motoru 8HX 8HZ 8HY 9HX 9HZ C3 X X X X X Viz strany : 97 až až až

4 DOPORUČENÍ : ROZVODOVÝ ŘEMEN Motory všech typů Doporučení DŮLEŽITÉ : Po každé demontáži rozvodového řemene vždy vyměnit : rozvodový řemen, upevňovací matici napínací kladky. 80

5 Motory : HFX KFV NFU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku : 4507-T.A [2] Tyčka na zajištění řemenice vačkového hřídele : 4507-T.B [3a] Tyčka na zajištění vačkového hřídele : 4533-TA.C1 [3b] Tyčka na zajištění vačkového hřídele : 4533-TA.C2 [4] Závlačka pro dynamickou napínací kladku : 4200-T.H [5] Spona pro přidržení řemene : 4533-T.AD [6] Kleště na demontáž plastových příchytek : 7504-T. Kontrola nastavení rozvodu Motory HFX KFV NFU Zvednout a zajistit přední pravou část vozidla. Odpojit kladnou svorku akumulátoru. Zařadit 5. převodový stupeň. Demontovat olejový filtr (1). Motory HFX KFV Demontovat : Horní kryt pohonu rozvodu (2). Otáčením kola otáčet motorem (v normálním směru otáčení). Zajistit řemenici vačkového hřídele tyčkou [2]. B1BP2M7C B1BP2M8C B1BP2M9C 81

6 Motor : NFU Kontrola rozvodu Motor : NFU Umístit pojízdný zvedák pod motor a podepřít jej. Demontovat : - kompletní závěs motoru (4), - kryt pohonu rozvodu (3), - zapalovací svíčky (pro usnadnění otáčení motorem). Otáčením kola otáčet motorem (v normálním směru otáčení). Nasadit tyčky [3a] a [3b]. Zajistit setrvačník tyčkou [1]. Pokud není nastavení správné, provést operaci nastavení rozvodu. Vyjmout tyčky [1], [2], [3a] a [3b]. Dokončit zpětnou montáž. B1BP2MAC B1EP18MC B1BP2MBC 82

7 Motory : HFX KFV Nastavení rozvodu Předběžné operace Zvednout a zajistit vozidlo, kola jsou vyvěšená. Odpojit akumulátor. Demontovat : - přední pravé kolo, - kryt proti nečistotám s pomocí kleští [6], - řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace), - řemenice klikového hřídele, - olejový filtr. Umístit pojízdný zvedák pod motor a podepřít jej. Demontáž Motory HFX KFV Otáčet motorem za šroub (1) (v normálním směru otáčení). Demontovat kryty pohonu rozvodu. Zajistit ozubené kolo vačkového hřídele tyčkou [2]. Zajistit setrvačník tyčkou [1]. Demontovat : - upevňovací šrouby (2), - horní závěs motoru (3). B1BP2MCC B1BP2M9C B1BP2MBC B1BP2MDC 83

8 Motory : HFX KFV Nastavení rozvodu Motory HFX KFV Povolit šrouby (4) bez jejich demontáže. Demontovat celek spodního závěsu motoru (5) a upevňovací šrouby (4). Povolit matici (6). Úplně uvolnit řemen působením na napínací kladku (7). Sejmout rozvodový řemen. DŮLEŽITÉ : Ověřit, že se napínací kladka volně otáčí (bez zadrhávání). B1BP2MEC B1EP18NC 84

9 Motor : NFU Motor NFU Nastavení rozvodu Demontovat : Spodní plastový kryt. Závěs motoru (9). Prostřední závěs. Kryt pohonu rozvodu (8). Zajistit setrvačník tyčkou [1]. Nasadit tyčky [3a] a [3b]. B1BP2MFC B1BP2MBC B1EP18MC 85

10 Nastavení rozvodu Motor NFU KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Povolit napínací kladku. Motor : NFU S pomocí imbusového klíče, nasazeného v místě «a», otočit napínací kladku tak, aby bylo možno zasunout závlačku [4]. Otočením napínací kladky směrem doprava nastavit ukazatel «c» do polohy «b». Zajistit napínací kladku v této poloze pro maximální uvolnění rozvodového řemene. DŮLEŽITÉ : Nikdy neudělat s dynamickou napínací kladkou jednu celou otáčku. Sejmout rozvodový řemen (8). Ověřit, že se kladky (9) a (10) volně otáčejí (bez zadrhávání). B1EP18PC B1EP18QC 86

11 Motory : HFX KFV Nastavení rozvodu Motory HFX-KFV Montáž POZOR : Respektovat správný směr montáže řemene, šipky «d» indikují směr otáčení klikového hřídele. Nasadit rozvodový řemen. Nasadit rozvodový řemen s dobře napnutým úsekem «e» na jednotlivé prvky tomto pořadí : - ozubené kolo klikového hřídele, přidržet řemen sponou [5], - řemenice vačkového hřídele, - řemenice čerpadla chladicí kapaliny, - napínací kladka. Vyjmout tyčky [1] a [2]. B1EP18QC 87

12 B1EP18RC KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Motory : KFX KFV NFU Nastavení rozvodu Motory HFX-KFV Montáž POZN. : Ověřit, že jsou nasazené tyčky [1] a [2]. POZOR : Respektovat správný směr montáže rozvodového řemene, šipky «d» indikují směr otáčení klikového hřídele. Nasadit rozvodový řemen s dobře napnutým úsekem «e» na jednotlivé prvky v tomto pořadí : - ozubené kolo klikového hřídele, přidržet řemen sponou [5], - řemenice vačkového hřídele, - řemenice čerpadla chladicí kapaliny, - napínací kladka. Vyjmout tyčky [1] a [2]. Motor NFU Nasadit rozvodový řemen na jednotlivé prvky v tomto pořadí : - řemenice vačkového hřídele sacích ventilů, - řemenice vačkového hřídele výfukových ventilů, - vodicí kladka, - řemenice klikového hřídele ; nasadit sponu [5], - řemenice čerpadla chladicí kapaliny, - dynamická napínací kladka. Sejmout přípravky [1], [3] a [5]. 88

13 Přepětí rozvodového řemene A : Motory HFX KFV B : Motor NFU Motory : KFX KFV NFU Otočit napínací kladkou (7) s pomocí imbusového klíče nasazeného v místě «a». Nastavit ukazatel «c» do polohy «f», napnout řemen v maximálním uvedeném rozsahu. Zajistit napínací kladku (7) závlačkou [4]. Utáhnout upevňovací matici napínací kladky momentem : 1 ± 0,1 dan.m. Otočit čtyřikrát klikovým hřídelem (v normálním směru otáčení). DŮLEŽITÉ : Nikdy neotáčet klikový hřídel v protisměru (nevracet se zpět). Ověřit správné nastavení rozvodu zasunutím tyček [1], [2] a [3]. Vyjmout tyčky [1], [2] a [3]. B1EP18SD 89

14 Motory : HFX KFV NFU Seřízení montážního napnutí rozvodového řemene A : Motory HFX KFV B : Motor NFU Povolit matici, přitom přidržovat napínací kladku v dané poloze s pomocí imbusového klíče nasazeného v místě «a». Nastavit poté ukazatel «c» do polohy seřízení «g». Ukazatel «c» nesmí přesahovat za výřez «g». POZOR : Ukazatel «c» nesmí přesahovat za výřez «g». Jinak je nutno zopakovat operaci napínání rozvodového řemene. B1EP18TD Přidržet napínací kladku (7) v dané poloze s pomocí imbusového klíče. Utáhnout upevňovací matici napínací kladky momentem : motory HFX KFV : 2 ± 0,2 dan.m motor NFU : 2,2 ± 0,2 dan.m DŮLEŽITÉ : Během utahování upevnění se nesmí napínací kladka otáčet. Jinak je nutno zopakovat operaci napínání rozvodového řemene od začátku. Dokončit zpětnou montáž. 90

15 Motor : KFU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku : 4507-T [2] Tyčka na zajištění vačkového hřídele : 4533-TA.C1 [3] Tyčka na zajištění klikového hřídele : (-).0194.A Kontrola Zvednout a zajistit vozidlo, přední kola vyvěšená. Odpojit akumulátor. Demontovat : - olejový filtr, - ozdobný kryt, - horní kryt pohonu rozvodu (1), - zapalovací svíčky, pro usnadnění otáčení motorem. Otáčet motorem za šroub klikového hřídele (nikdy neotáčet v protisměru nevracet se zpět). B1BP2ZJD 91

16 Motor : KFU Nasadit tyčky [3] a [2]. Zajistit setrvačník tyčkou [1]. POZNÁMKA : Pokud není zajištění správné, provést operaci nastavení. Vyjmout tyčky [2], [3] a [1]. Namontovat : - olejový filtr, - kryt pohonu rozvodu (1), - ozdobný kryt. Znovu připojit akumulátor. Postavit vozidlo na kola. Provést operace nařízené po opětovném připojení akumulátoru. B1BP2ZTC B1BP2MBC 92

17 Nářadí Motor : KFU [1] Tyčka na zajištění setrvačníku : 4507-T [2] Příčka pro přidržení motoru : [3] Tyčka na zajištění klikového hřídele : (-).0194.A [4] Tyčka na zajištění vačkového hřídele : 4533-TA.C1 [5] Spona na přidržení řemene : 4533-T.AD Demontáž Zvednout a zajistit vozidlo, přední kola vyvěšená. Odpojit akumulátor. Demontovat : - přední pravé kolo, - přední pravý kryt proti nečistotám, - ozdobný kryt, - řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace), - řemenice klikového hřídele, - olejový filtr, - horní kryt pohonu rozvodu (1). B1BP2ZJD 93

18 Motor : KFU Otáčet motorem za šroub ozubeného kola klikového hřídele (2) (ve směru hodinových ručiček) až do dosažení polohy pro zajištění. Zajistit setrvačník tyčkou [1]. Nasadit tyčky [3] a [4]. Umístit příčku [2]. Zavěsit motor. Demontovat šrouby (3). Demontovat pravý horní závěs motoru. B1BP2MCC B1BP2MBC B1BP2ZTC B1BP2ZUC 94

19 Motor : KFU Demontovat : - celek spodního závěsu motoru (5) a upevňovací šroub (4). Demontovat spodní kryt pohonu rozvodu (6). Povolit matici (7). Demontovat rozvodový řemen. DŮLEŽITÉ : Ověřit, že se napínací kladka volně otáčí (bez zadrhávání). Montáž Nasadit rozvodový řemen (nový) na jednotlivé prvky v následujícím pořadí : - řemenice vačkového hřídele sacích ventilů, - řemenice vačkového hřídele výfukových ventilů, - vodicí kladka, - řemenice klikového hřídele a nasadit sponu [5], - řemenice čerpadla chladicí kapaliny, - dynamická napínací kladka. Sejmout přípravky [3], [4] a [5]. B1CP0F1D B1CP0F2D 95

20 B1EP1DTC B1EP1DUC KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Motor : KFU Přepětí řemene Poloha «a» - napínací kladka v uvolněné poloze. Poloha «b» - napínací kladka v normální poloze. Poloha «c» - napínací kladka v poloze přepětí. S pomocí imbusového klíče, nasazeného v místě «e», otočit napínací kladkou (8). Nastavit ukazatel «d» do polohy «c», napnout řemen v maximálním uvedeném rozsahu. Utáhnout upevňovací matici napínací kladky momentem : 2,1 ± 0,2 dan.m. Otočit čtyřikrát klikovým hřídelem (v normálním směru otáčení). DŮLEŽITÉ : Nikdy neotáčet klikovým hřídelem v protisměru (nevracet se zpět). Ověřit správné nastavení rozvodu zasunutím tyček [1], [3] a [4]. Vyjmout tyčky [1], [3] a [4]. Seřízení montážního napnutí řemene Povolit matici, přitom přidržovat napínací kladku v dané poloze s pomocí imbusového klíče v místě «e». Přivést poté ukazatel «d» do polohy seřízení «b». POZOR : Ukazatel «d» nesmí přesahovat za výřez «b». Jinak je nutno zopakovat operaci napínání rozvodového řemene. Přidržet napínací kladku (8) v dané poloze s pomocí imbusového klíče. Utáhnout upevňovací matici napínací kladky momentem : 2,1 ± 0,2 dan.m. DŮLEŽITÉ : Během utahování upevnění se nesmí napínací kladka otáčet. Jinak je nutno zopakovat operaci napínání rozvodového řemene od začátku. Dokončit zpětnou montáž v obráceném pořadí úkonů než při demontáži. 96

21 Motory : 8HX 8HZ Nářadí [1] Kleště na demontáž plastových příchytek : 7504-T. [2] Páka pro uvolnění dynamické napínací kladky : (-).0194.E [3] Přípravek na zajištění setrvačníku :.(-).0194.C [4] Tyčka na zajištění vačkového hřídele : (-).0194.B. [5] Tyčka na zajištění klikového hřídele a vysokotlakého čerpadla : (-).0194.A. Předběžné operace Demontovat : - přední pravé kolo, - přední pravý kryt proti nečistotám s pomocí kleští [1], - příchytné spony elektrického svazku na horním krytu pohonu rozvodu, - řemen pohonu příslušenství s pomocí páky [2] (viz příslušná operace). Kontrola nastavení Odpojit kabel záporného pólu akumulátoru. Demontovat horní kryt pohonu rozvodu (1). Otočit motorem za šroub (2) řemenice klikového hřídele. B1BP2LXC POZN. : Blokovací otvor se nachází pod skříní vík ložisek klikového hřídele. Vyšroubovat šroub (2). Uvolnit dynamickou napínací kladku řemene pohonu příslušenství s pomocí páky [2]. 97

22 Motory : 8HX 8HZ Kontrola nastavení Demontovat : - řemen pohonu příslušenství, - řemenice pohonu příslušenství, - spodní kryt pohonu rozvodu (3). POZOR : magnetická dráha nesmí vykazovat žádné známky poškození a nesmí se k ní přiblížit žádný magnet. Vrátit zpět šroub (2). Vyjmout tyčku [3]. Otočit motorem za šroub ozubeného kola klikového hřídele (2) (ve směru hodinových ručiček) až do dosažení zajišťovací polohy. Nasadit tyčku [4]. Zajistit ozubené kolo klikového hřídele (1) tyčkou [5]. Zajistit ozubené kolo vysokotlakého čerpadla tyčkou [5]. POZN. : Ukazatel «a» napínací kladky musí být ve středu mezery «b». Ověřit správnou polohu ukazatele «a». Vyjmout tyčky [4] a [5]. Otočit desetkrát motorem. Nasadit tyčky [4] a [5]. Pokud zajištění tyčkami není možné, provést operaci demontáže/montáže rozvodového řemene (viz příslušná operace). B1JP03SC B1EP18DC B1EP18EC B1EP18FC 98

23 Nastavení rozvodu KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Motory : 8HX 8HZ Demontovat horní kryt pohonu rozvodu (1). Otočit motorem za šroub (2) klikového hřídele. POZN. : Blokovací otvor se nachází pod skříní vík ložisek klikového hřídele. Zablokovat setrvačník přípravkem [3]. Demontovat spodní kryt pohonu rozvodu (3). Odpojit výfukové potrubí od kolektoru. DŮLEŽITÉ : Odpojit výfukové potrubí, aby nedošlo k poškození jeho předního pružného členu. Namáhání v krutu, tahu a ohybu snižují životnost předního pružného členu výfuku. Demontovat : - snímač otáček motoru (6), - doraz proti posunutí polohy řemene (5), - šroub (2), - ozubené kolo klikového hřídele (4) (s jeho magnetickou dráhou «a»). DŮLEŽITÉ : Magnetická dráha nesmí vykazovat žádné známky poškození a nesmí se k ní přiblížit žádný magnet. Jinak je nutno vyměnit ozubené kolo klikového hřídele. B1BP2LXC B1EP18GC Namontovat šroub (2). 99

24 Nastavení rozvodu KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Demontovat přípravek [3]. Motory : 8HX 8HZ Otočit klikovým hřídelem za šroub ozub. kola klikového hřídele (2) (ve směru hodinových ručiček) až do dosažení polohy pro zajištění. Zajistit řemenici vačkového hřídele tyčkou [4]. Zajistit : - ozubené kolo klikového hřídele (6) tyčkou [5], - ozubené kolo vysokotlakého čerpadla tyčkou [5]. Podepřít motor pojízdným zvedákem, opatřeným podložkou. Demontovat : - pravý závěs motoru (7), - pravý prostřední závěs motoru (8). B1JP03SC B1EP18DC B1EP195C B1BP2LYC 100

25 Motory : 8HX 8HZ Nastavení rozvodu (pokračování) Přidržet napínací kladku s pomocí imbusového klíče nasazeného v místě «b». Povolit šroub (9). Sejmout rozvodový řemen (10). Montáž DŮLEŽITÉ : Ověřit, že se napínací kladka i vodicí kladka volně otáčejí (bez zadrhávání). Není-li tomu tak, vyměnit kladky. Montáž řemenic Řemenice vačkového hřídele, utáhnout momentem : 4,3 ± 0,4 dan.m. Řemenice vysokotlakého palivového čerpadla, utáhnout momentem : 5 ± 0,5 dan.m. Ozubené kolo klikového hřídele (nasazení bez šroubu na konci klikového hřídele). Montáž kladek DŮLEŽITÉ : Ověřit, že se napínací kladka volně otáčí (bez zadrhávání). Ověřit, že se vodicí kladka volně otáčí (bez zadrhávání). Není-li tomu tak, vyměnit kladky. Vodicí kladka, utáhnout momentem : 4,5 ± 0,4 dan.m Napínací kladka, předběžně utáhnout momentem : 0,1 dan.m B1EP18HC Ověřit těsnost těsnění v místě vačkového hřídele a ozubeného kola klikového hřídele. 101

26 Nastavení rozvodu. POZN. : Šroub (9) povolený. Motory : 8HX 8HZ Nasadit rozvodový řemen (10) na jednotlivé prvky v dále uvedeném pořadí : - ozubené kolo klikového hřídele (4), - vodicí kladka (12), - řemenice vačkového hřídele (11) (ověřit, že je řemen dobře přitisknutý ke kladce), - ozubené kolo čerpadla chladicí kapaliny (13), - řemenice vysokotlakého palivového čerpadla (15), - napínací kladka (14). B1EP18JD 102

27 Nastavení rozvodu Motory : 8HX 8HZ S pomocí imbusového klíče otočit napínací kladku doprava až do přivedení ukazatele «c» do polohy «d». Utáhnout šroub (9) napínací kladky momentem : 3 ± 0,3 dan.m. Vyjmout tyčky [4] a [5]. Otočit desetkrát motorem (ověřit, že je rozvodové kolo dobře přitisknuté na klikovém hřídeli). Zkontrolovat možnost zajištění : - vačkového hřídele, - ozubeného kola klikového hřídele, - ozubeného kola vysokotlakého palivového čerpadla (15), - správnou polohu ukazatele dynamického napínáku. Jestliže výsledek kontroly není vyhovující, zopakovat operaci montáže rozvodového řemene. B1EP18KC Namontovat : - snímač otáček motoru (6), - doraz proti posunutí řemene (5), utažení momentem : 0,7 dan.m. 103

28 Nastavení rozvodu Namontovat : Motory : 8HX 8HZ - pravý střední závěs motoru, utažení šroubů (16) momentem 5,5 ± 0,5 dan.m - pravý závěs motoru, utažení šroubů (17) momentem 4,5 ± 0,4 dan.m - spodní kryt pohonu rozvodu (3). B1EP18LC B1BP2LZC Zablokovat setrvačník přípravkem [3]. Demontovat šroub (2). Namontovat řemenici pohonu příslušenství, utáhnout momentem : Předběžné utažení : 3 ± 0,3 dan.m Dotažení o úhel : 180 ± 5 Demontovat přípravek [3]. Namontovat : - horní kryt (1), - řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace), - výfukové potrubí (viz příslušná operace), - přední pravý kryt proti nečistotám, - přední pravé kolo. 104

29 Nářadí Motor : 8HY [1] Tyčka na zajištění setrvačníku Ø 12 mm : (-).0194-C. [2] Tyčka na zajištění řemenice vačkového hřídele Ø 8 mm : (-).0194-B. [3] Tyčka na zajištění řemenice klikového hřídele Ø 5 mm : (-).0194-A. Předběžné operace Demontovat : - přední pravé kolo, - přední pravý kryt proti nečistotám, - řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). B1BP2N0C Odpojit : - přívodní přípojky (1), - vstupní a výstupní potrubí výměníku tepla vzduch/vzduch (3), - výfukové potrubí (v místě pružného členu). Odpojit konektor (2). Podepřít motor pojízdným zvedákem opatřeným podložkou. Demontovat závěsy motoru (4) a (5). 105

30 Kontrola Otáčet motorem (v normálním směru otáčení). Znehybnit setrvačník v místě «a» tyčkou [1]. Odsunout svazek (6). Demontovat : - závěs motoru (7), - šroub (8), - řemenici (9), - spodní kryt pohonu rozvodu (10), - horní kryt pohonu rozvodu (11), - tyčku [1]. Motor : 8HY B1BP2N1C B1BP2N2C 106

31 Kontrola Motor : 8HY Namontovat šroub (8). Otočit šestkrát klikovým hřídelem (ve směru hodinových ručiček). DŮLEŽITÉ : Nikdy neotáčet v protisměru (nevracet se zpět). Zajistit : - vačkový hřídel tyčkou [2] (tyčku naolejovat), - řemenici vysokotlakého palivového čerpadla (14) tyčkou [3] v místě «c». POZOR : Na magnetické dráze nesmí být stopy po poškození a nesmí se k ní přiblížit žádný magnet. Zajistit klikový hřídel v místě «b» tyčkou [3]. DŮLEŽITÉ : Nelze-li zajistit vačkový hřídel, zkontrolovat, zda není posunutí mezi otvorem v ozubeném kole vačkového hřídele a zajišťovacím otvorem větší než 1 mm. Je-li větší, provést operaci montáže rozvodového řemene (viz příslušná operace). B1EP18YD 107

32 Motor : 8HY Kontrola POZN. : Ukazatel «e» dynamické napínací kladky musí být ve středu mezery «d». Ověřit polohu ukazatele «e». Není-li správná, provést operaci napnutí rozvodového řemene (viz příslušná operace). Montáž B1EP18ZC Nasadit tyčku [1] do místa «a». Demontovat šroub (8). Namontovat : - horní kryt pohonu rozvodu (11), - spodní kryt pohonu rozvodu (10), - řemenici pohonu příslušenství (9), - šroub (8). Utahovací moment : Šroub (8) : Předběžné utažení momentem : 3 ± 0,3 dan.m Dotažení o úhel : 180 ± 5 Vyjmout tyčku [1]. 108

33 Kontrola Motor : 8HY Namontovat : - závěs motoru (7), utáhnout momentem : 1,5 ± 0,4 dan.m - závěs motoru (4), utáhnout momentem : 6,1 ± 0,6 dan.m - závěs motoru (5), utáhnout momentem : 6 ± 0,6 dan.m - elektrický svazek (6). Připojit : Výfukové potrubí, utáhnout objímku momentem : 2,5 ± 0,3 dan.m Přívodní palivové přípojky (1). Vstupní a výstupní potrubí výměníku tepla vzduch/vzduch (3). Připojit konektor (2). Namontovat : - řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace), - přední pravý kryt proti nečistotám (viz příslušná operace), - přední pravé kolo, utáhnout momentem : 9 ± 1 dan.m B1BP2N0C Znovu připojit akumulátor. 109

34 Nastavení rozvodu Motor : 8HY Provést předběžné operace kontroly rozvodu až po demontáž znehybňovací tyčky setrvačníku [1] z místa «a». Namontovat šroub (8). Otočit klikovým hřídelem pro přivedení vačkového hřídele k jeho zajišťovacímu bodu. Zajistit vačkový hřídel tyčkou [2] (tyčku naolejovat). POZOR : Nepoškodit a netlačit na dráhu terčíku snímače otáček motoru (14). B1EP18VD Zajistit klikový hřídel v místě «b» tyčkou [3]. Demontovat : - kryt rozvodu (13), - snímač otáček motoru (14). Povolit šroub (12) napínací kladky, přitom zadržet její uvolnění s pomocí imbusového klíče nasazeného v místě «c». Uvolnit řemen otočením napínací kladky (ve směru hodinových ručiček). Sejmout rozvodový řemen, přitom začít na ozubeném kole čerpadla chladicí kapaliny. Zajistit řemenici (15) s pomocí tyčky průměru 5 mm v místě «d». 110

35 Nastavení rozvodu Kontrola nastavení Motor : 8HY DŮLEŽITÉ : Těsně před montáží provést následující kontroly : Ověřit : - že se kladky a čerpadlo chladicí kapaliny volně otáčejí (bez vůle a zadrhávání), - absenci známek úniku oleje (těsnicí kroužky klikového a vačkového hřídele), - absenci známek úniku chladicí kapaliny (čerpadlo chladicí kapaliny), - že dráha terčíku snímače otáček motoru (14) není poškozená nebo poškrábaná (v případě potřeby vyměnit vadné díly). Montáž Nasadit rozvodový řemen na ozubené kolo klikového hřídele. Nasadit řemen na vodicí kladku, řemen musí být dobře napnutý. B1EP18WD Namontovat : - ochranný kryt rozvodu (13), - snímač (14). 111

36 Motor : 8HY Nastavení rozvodu Kontrola (pokračování) B1EP18XC Nasadit rozvodový řemen s dobře napnutým úsekem «e» na jednotlivé prvky v následujícím pořadí : - vodicí kladka (17), - řemenice vačkového hřídele (16), - řemenice vysokotlakého palivového čerpadla (15), - ozubené kolo čerpadla chladicí kapaliny (18), - napínací kladka (19). Vyjmout tyčku průměru 5 mm z místa «d». Seřízení montážního napnutí řemene Působit na napínací kladku (19) pro vyrovnání značek «f» a «g», aniž by došlo k uvolnění řemene. Použít imbusový klíč, nasazený v místě «c». Nelze-li značky vyrovnat, provést znovu operaci napnutí řemene. Přidržet napínací kladku (19). Utáhnout matici napínací kladky momentem : 3,7 ± 0,3 dan.m Zkontrolovat polohu napínací kladky (správné vyrovnání značek «f» a «g»). Vyjmout tyčky [2] a [3]. Otočit šestkrát klikovým hřídelem (ve směru hodinových ručiček). 112

37 Seřízení napnutí rozvodového řemene DŮLEŽITÉ : Nikdy neotáčet zpět. Motor : 8HY POZOR : Nepoškodit a netlačit na dráhu terčíku snímače otáček motoru (14). Zajistit klikový hřídel tyčkou [3]. Zkontrolovat polohu napínací kladky (správné vyrovnání značek «f» a «g»). Nejsou-li značky vyrovnané, zopakovat operaci napínání řemene. Zajistit řemenici vačkového hřídele tyčkou [2]. DŮLEŽITÉ : Nelze-li zajistit vačkový hřídel, zkontrolovat, zda není posunutí mezi otvorem v ozubeném kole vačkového hřídele a zajišťovacím otvorem větší než 1 mm. Je-li větší, zopakovat operaci (viz příslušná operace). Vyjmout tyčky [2] a [3]. Znovu zasunout tyčku [1] do místa «a». Demontovat šroub (8). B1EP18XC Provést zpětnou montáž. 113

38 KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Motory : 9HX 9HZ Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku : (-).0194.C [2] Tyčka na zajištění vačkového hřídele : (-).0194.B [3] Tyčka na zajištění klikového hřídele : (-).0194.A DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu, specifické pro motory s přímým vysokotlakým vstřikováním nafty (HDi). B1BP3AMC B1BP2N1C Kontrola rozvodu Zvednout a zajistit vozidlo, kola jsou vyvěšená. Odpojit akumulátor. Demontovat : - přední pravé kolo, - přední pravý kryt proti nečistotám (viz příslušná operace), - řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). Demontovat závěsy motoru (4) a (5). Odpojit : - přívodní palivové přípojky (1), - vstupní (2) a výstupní (3) potrubí výměníku tepla vzduch/vzduch, - výfukové potrubí v místě pružného členu. Podepřít motor pojízdným zvedákem opatřeným podložkou. Otáčet motorem v normálním směru otáčení. Zajistit setrvačník tyčkou [1] v místě "a" 114

39 KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Odsunout elektrický svazek (6). Motory : 9HX 9HZ Demontovat : - závěs motoru (7), - šroub (8), - řemenici pohonu příslušenství (9) - spodní kryt pohonu rozvodu (10), - horní kryt pohonu rozvodu (11), - tyčku [1]. Namontovat zpět šroub (8). Otočit šestkrát klikovým hřídelem ve směru hodinových ručiček. DŮLEŽITÉ : Nikdy neotáčet v protisměru (nevracet se zpět). Zajistit vačkový hřídel tyčkou [2] (tyčku naolejovat). POZOR : Magnetická dráha nesmí vykazovat žádné známky poškození a nesmí se k ní přiblížit žádný magnet. Zajistit klikový hřídel tyčkou [3] v místě "b". B1BP2N2C B1EP1HSD DŮLEŽITÉ : Nelze-li zajistit vačkový hřídel, zkontrolovat, zda není posunutí mezi otvorem v řemenici vačkového hřídele a zajišťovacím otvorem větší než 1 mm. Je-li větší, provést operaci montáže rozvodového řemene (viz příslušná operace). 115

40 KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Motory : 9HX 9HZ POZN. : Ukazatel "c" dynamické napínací kladky musí být ve středu mezery "d". Ověřit správnou polohu ukazatele "c". Není-li poloha správná, zopakovat operaci napínání rozvodového řemene (viz příslušná operace). Vyjmout tyčky [2] a [3]. Montáž Postupovat v obráceném pořadí úkonů než při demontáži. B1EP1HTC Utahovací moment Postup utažení šroubu (8) : předběžné utažení : 3 ± 0,3 dan.m dotažení o úhel : 180 ± 5 Závěs motoru (7), utažení momentem : 1,5 ± 0,4 dan.m Závěs motoru (4), utažení momentem : 6,1 ± 0,6 dan.m Závěs motoru (5), utažení momentem : 6 ± 0,6 dan.m Objímka výfukového potrubí, utažení momentem : 2,5 ± 0,3 dan.m Přední pravé kolo, utažení momentem : 9 ± 1 dan.m DŮLEŽITÉ : Provést operace nařízené po opětovném připojení akumulátoru (viz příslušná operace). 116

41 Motory : 9HX 9HZ Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku : (-).0194.C [2] Tyčka na zajištění vačkového hřídele : (-).0194.B [3] Tyčka na zajištění klikového hřídele : (-).0194.A DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu, specifické pro motory s přímým vysokotlakým vstřikováním nafty (HDi). B1BP3AMC B1BP2N1C Kontrola a nastavení rozvodu Zvednout a zajistit vozidlo, kola jsou vyvěšená. Odpojit akumulátor. Demontovat : - přední pravé kolo, - přední pravý kryt proti nečistotám, - řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). Demontovat závěsy motoru (4) a (5). Odpojit : - přívodní palivové přípojky (1), - vstupní (2) a výstupní (3) potrubí výměníku tepla vzduch/vzduch, - výfukové potrubí v místě pružného členu. Podepřít motor pojízdným zvedákem opatřeným podložkou. Otáčet motorem v normálním směru otáčení. Zajistit setrvačník tyčkou [1] v místě "a". 117

42 B1BP2N2C B1EP18VD KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Motory : 9HX 9HZ Odsunout elektrický svazek (6). Demontovat : - závěs motoru (7), - šroub (8), - řemenici pohonu příslušenství (9), - spodní kryt pohonu rozvodu (10), - horní kryt pohonu rozvodu (11), - tyčku [1]. Namontovat šroub (8). Otočit klikovým hřídelem pro přivedení vačkového hřídele k jeho zajišťovacímu bodu. Zajistit vačkový hřídel tyčkou [2] (tyčku naolejovat). POZOR : Nepoškodit a netlačit na dráhu terčíku snímače otáček motoru (14). Zajistit klikový hřídel tyčkou [3] (v místě "b"). Demontovat : - chránič rozvodového řemene (13), - snímač otáček motoru (14). Povolit šroub (12) napínací kladky, přitom ji zadržet proti uvolnění s pomocí imbusového klíče nasazeného v místě "c". Uvolnit rozvodový řemen otočením napínací kladky ve směru hodinových ručiček. Sejmout rozvodový řemen, začít na ozubeném kole čerpadla chladicí kapaliny. 118

43 Kontrola Motory : 9HX 9HZ DŮLEŽITÉ : Těsně před montáží provést následující kontroly : Ověřit : - že se kladky a řemenice čerpadla chladicí kapaliny volně otáčejí (bez vůle a zadrhávání), - absenci známek úniku oleje (těsnicí kroužky klikového a vačkového hřídele), - absenci známek úniku chladicí kapaliny (čerpadlo chladicí kapaliny), - že dráha terčíku snímače otáček motoru (14) není poškozená nebo poškrábaná (v případě potřeby vyměnit vadné díly). B1EP18WD Montáž Nasadit rozvodový řemen na řemenici klikového hřídele. Nasadit řemen na vodicí kladku, řemen musí být dobře napnutý. Namontovat : - chránič rozvodového řemene (13), - snímač otáček motoru (14). Nasadit rozvodový řemen s dobře napnutým úsekem "e" na jednotlivé prvky v následujícím pořadí : - vodicí kladka (17), řemenice vačkového hřídele (16), řemenice vysokotlakého palivového čerpla (15), řemenice čerpadla chladicí kapaliny (18) a napínací kladka (19). 119

44 Motory : 9HX 9HZ Seřízení montážního napnutí řemene Působit na napínací kladku (19) pro vyrovnání značek «f» a «g», aniž by došlo k uvolnění řemene. Použít imbusový klíč, nasazený v místě «c». Nelze-li značky vyrovnat, provést znovu operaci napnutí rozvodového řemene. Přidržet napínací kladku (19). Utáhnout upevňovací matici napínací kladky momentem : 3,7 ± 0,3 dan.m. Zkontrolovat polohu napínací kladky (správné vyrovnání značek "f" a "g"). Vyjmout přípravky [2] a [3]. Otočit šestkrát klikovým hřídelem ve směru hodinových ručiček. DŮLEŽITÉ : Nikdy neotáčet v protisměru (nevracet se zpět). POZOR : Nepoškodit a netlačit na dráhu terčíku snímače otáček motoru (14). B1EP18XC Zajistit klikový hřídel tyčkou [3]. Zkontrolovat polohu napínací kladky (správné vyrovnání značek "f" a "g"). Není-li poloha správná, zopakovat operaci napínání rozvodového řemene. Zajistit řemenici vačkového hřídele tyčkou [2]. 120

45 Motory : 9HX 9HZ DŮLEŽITÉ : Nelze-li zajistit vačkový hřídel, zkontrolovat, zda není posunutí mezi otvorem v ozubeném kole vačkového hřídele a zajišťovacím otvorem větší než 1 mm. Je-li větší, provést operaci montáže rozvodového řemene (viz příslušná operace). Vyjmout tyčky [2] a [3]. Nasadit tyčku [1] do místa «a». Demontovat šroub (8). Namontovat : - horní kryt pohonu rozvodu (11), - spodní kryt pohonu rozvodu (10), - řemenici (9), - šroub (8). Postup utahování šroubu (8) : Předběžné utažení momentem : 3 ± 0,3 dan.m Dotažení o úhel : 180 ± 5 Vyjmout tyčku [1]. Namontovat : - závěs motoru (7), utažení momentem : 5,7 ± 0,9 dan.m - závěs motoru (4), utažení momentem : 6,1 ± 0,8 dan.m - závěs motoru (5), utažení momentem : 6 ± 0,6 dan.m - elektrické svazky (6). Odklidit zvedák, který byl pod motorem. Dokončit zpětnou montáž. DŮLEŽITÉ : Provést operace nařízené po opětném připojení akumulátoru (viz příslušná operace). 121

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů Identifikační štítek motoru KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Benzin Diesel TU ET TU DV 1 3 3 5 4 6 JP A JP A J4 JP4 JP4S TD TED4 1.1i 1.4i KFU 1.6i 16V 1.4 HDi 1.6 16V HDi HFX KFV KFU NFU NFS

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 110 Identifikační štítek motoru KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU 384F TU ET TU 1 3 5

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU BENZINOVÉ MOTORY

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU BENZINOVÉ MOTORY BENZINOVÉ MOTORY TU XU EW Skupina motorů 1 3 5 10 JP JP4 J2U J4 1.1i 1.4i 1 6i 16V 2.0i 20.i 16V Ident. štítek motoru HFX KFW NFU RFL RFN Berlingo X X X Jumpy X Jumper X 114 Skupina motorů KONTROLA A NASTAVENÍ

Více

[3] Napínací páka (-).188 J2.

[3] Napínací páka (-).188 J2. DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : ROZVODOVÝ ŘEMEN : URGENTNÍ : Dodržovat pokyny platné pro bezpečnost a čistotu (viz brožura: DOPORUČENÍ - NEZBYTNÉ ZÁSADY). 1. Doporučené nářadí Schéma : E5AP181C [1] přístroj na měření

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 144 KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Benzin Diesel EW DV DW 7 10 6 10 A TED4 BTED4 1.8i

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroj 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 63 ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ Benzin Diesel EW DV DW 7 10 6 10 A TED4 BTED4 1.8i 16V

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Benzinové motory EW A J4 A ES 9 1.8i 16V 2.0i 16V 3.0i 24S Ident. štítek motoru 6FY 6FZ RFJ XFU C5 X X X X 99 Skupiny motorů KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Dieselové

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 58 Motory : všechny typy benzinových a dieselových motorů PŘÍSTROJ Přístroj pro měření

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 61 Ident. štítek motoru ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ TU ET TU 1 3 3 5 JP/A JP JP4 HFX

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů Ident. štítek motoru A Benzinové motory KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Dieselové motory EW ES DW 10 12 9 10 12 2.0i 16V J4 2.2i 16V HPi 3.0i 24S UTED 4 BTED 4 ATED4 BTED4 2.0 16V HDi 2.2 16V

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC.105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 83 Skupiny motorů Ident. štítek motoru A Benzinové motory ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Benzinové motory EW ES 7 10 12 9 A J4 A J4 A J4 1.8i 16V 2.0i 16V 2.2i 16V HPi 3.0i 24S Ident. štítek motoru 6FY 6FZ RFJ RFN 3FZ XFU XFV XFW C5 X X X X X C8

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Benzinové motory EW ES 7 10 12 9 A J4 A J4 A J4 1.8i 16V 2.0i 16V 2.2i 16V HPi 3.0i 24S Ident. štítek motoru 6FY 6FZ RFJ RFN 3FZ XFU XFV XFW X X X X C6 X C8

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 110 Identifikační štítek motoru C1 X KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU 384F TU ET TU 1

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupina motorů Identifikační štítek motoru KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU ET TU EW 3 5 7 10 J4 1.4i 16V JP+ JP 90 (k) JP4 1.6i 1.6i 6V JP4 TR J4 A J4 J4S 1.8i 16V 2 0i 16V KFU NFV NFZ NFU N6A 6FZ RFJ RFN

Více

Návod na opravu. De-/montáž ozubeného řemene. Standard PEUGEOT; 607 (9D, 9U); 2.2 HDI. Tiskni

Návod na opravu. De-/montáž ozubeného řemene. Standard PEUGEOT; 607 (9D, 9U); 2.2 HDI. Tiskni Page 1 of 5 Tiskni Návod na opravu De-/montáž ozubeného řemene Standard PEUGEOT; 607 (9D, 9U); 2.2 HDI Bezpečnostní pokyny Otočit motorem pouze za rozvodové kolo klikového ve směru otáčení. Rozvodové kolo

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 52 Diesel 2,2 HDi Štítek motoru 4HV 4HU JUMPER X60 X Viz strany : 55-62 63-70 53

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR Hlava válců (dan.m) 1 Šroub sacího potrubí (*) 1,3 ± 0,2 2 Šroub odlučovače oleje (*) 1,3 ± 0,2 3 4 Šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) Závrtný šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) 0,5 ± 0,1

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU Motory : HFX KFV NFU NFS (dan.m) A = HFX KFV B = NFU Pravý závěs motoru (1) : 6 ± 0,4 (2) : 6 ± 0,6 (3) : 4,5 ± 0,4 Táhlo záchytu reakce (4) : 6 ± 0,6 (5) : 6 ± 0,6 (6)

Více

308 - B1HG013RP0 - Demontáž - montáž : Palivový filtr DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : PALIVOVÝ FILTR

308 - B1HG013RP0 - Demontáž - montáž : Palivový filtr DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : PALIVOVÝ FILTR Page 1 z 8 DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : PALIVOVÝ FILTR URGENTNÍ : Dodržovat pokyny bezpečnosti a čistoty. 1. Doporučené nářadí Schéma : E5AP2VFD [1] sada krytek (-).0188-T. Page 2 z 8 Schéma : E5AP2X8D [2] Odmašťovač

Více

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU Nářadí Motory : HFX KFV NFU NFS KFU [1] Plnicí válec : 4520-T [2] Adaptér pro plnicí válec : 4222-T [3] Kleště na demontáž-montáž pružných upev. pásků : 9029-T Vypuštění POZN. : Operaci provádět u studeného

Více

Doporučené výměnné intervaly

Doporučené výměnné intervaly 1 8.11.2010 12:34:50 Vozidlo AUDI / A4 2.5 TDI / 08/1997-06/2000 / Limuzína se stupňovitou zádí Země výroby D Zdvih. objem/výkon 2.5 / 110 kw Označení motoru AFB Klíč RB AUD 606 Doporučené výměnné intervaly

Více

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU Motory : 6FY RFJ Nářadí [1] Plnicí válec : 4520-T [2] Adaptér pro plnicí válec : 4222-T [3] Tyčka pro uzavření plnicího válce : 4370-T DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu. POZN. : Operace

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU Motory : 9HY 9HZ (dan.m) Táhlo záchytu reakce 1 2 10 6 ± 0,6 Levý horní závěs motoru 3 5,5 ± 0,5 Levý spodní závěs motoru 4 6 ± 0,6 Pravý spodní závěs motoru 5 5,5± 0,5

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY - DIESELOVÉ MOTORY

UTAHOVACÍ MOMENTY - DIESELOVÉ MOTORY UTAHOVACÍ MOMENTY - DIESELOVÉ MOTORY Motory : 8HX 8HZ (dan.m) Klikové strojí Upevňovací šroub víka ložiska 1 ± 0,2 Povolení 180 3 ± 0,3 140 Šrouby ojničních ložisek 1 ± 0,1 100 ± 5 Řemenice pohonu příslušenství

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroj 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 155 Skupina motorů Identifikační štítek motoru ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ ET TU EW

Více

ZVLÁŠTNOSTI : UTAHOVACÍ MOMENTY (dan.m)

ZVLÁŠTNOSTI : UTAHOVACÍ MOMENTY (dan.m) Převodovka pravá strana Zavěšení celku motor/převodovka Motor : KFU 1 2 3 6 ± 0,6 6 ± 0,1 4,5 ± 0,4 Převodovka levá strana 4 5 6 1 ± 0,2 1,8 ± 0,2 2 ± 0,2 7 3 ± 0,3 8 1,9 ± 0,1 9 2,5 ± 0,2 10 6,5 ± 0,6

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro sadu ozubených řemenů CT881K2 / CT881WP1 ve voze Ford Fiesta V rok výroby 2004 (JH_JD_) 1,4 l 16 V s kódem motoru FXJA ContiTech

Více

zadního krytu ozubeného řemene.

zadního krytu ozubeného řemene. Olejové čerpadlo vymontovat a namontovat Vymontovat, odmontovat Zadní kryt ozubeného řemenu viz pracovní postup "Zadní kryt ozubeného řemenu odmontovat a namontovat". Přidržovací kozlík přídavných agregátů

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Fiat Doblò, karoserie/kombi (263) 1.6 D Multijet ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Dieselový

Více

KD Doporučení pro montáž/demontáž

KD Doporučení pro montáž/demontáž KD459.42/CZ/01-06/2014 KD459.42 Doporučení pro montáž/demontáž CITROËN: FORD: MAZDA: MINI: PEUGEOT: SUZUKI: VOLVO: Berlingo (B9, M59), C2, C3 (I, II a A51), C4, C5 (X7 a Fl), Dispatch II, Jumpy II, Xsara

Více

KD Doporučení pro montáž/demontáž

KD Doporučení pro montáž/demontáž KD481.05/CK/01-06/2014 KD481.05 Doporučení pro montáž/demontáž SUBARU: Forester (I, II, II FL, III), Legacy (IV, V), Impreza (G11, FL G11, GR/GV), MOTORY 1.5 i, 2.0 (i, R, X, XS, STi, XT), 2.5 (STi, Ti,

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Audi A3 1,8 l T s kódem motoru ARZ ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Při výměně ozubeného

Více

Demontáž a montáž rozvodového řemene motoru. 1,9 SDI Škoda Octavia I.

Demontáž a montáž rozvodového řemene motoru. 1,9 SDI Škoda Octavia I. Demontáž a montáž rozvodového řemene motoru 1,9 SDI Škoda Octavia I. Pracovní postup výměny rozvodového řemene u motoru 1,9 SDI vozu Škoda Pozn. Postup je vypracován pro model motoru uložený na stojanu,

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu Podrobný návod pro Ford Galaxy (WRG) 2000-2006, 1,9 l 85 kw s kódem motoru AUY, od modelu 2003 Soupravy pro ozubený řemen CT1028K3, CT1028WP2 u

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus 2,0 l. 16 V s kódem motoru EDDB, EDDC, EDDD ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ROZVODOVÉHO ŘEMENE PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 3.2 Motory vznětové MOTORU 1,9 SDI ŠKODA OCTAVIA I.

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ROZVODOVÉHO ŘEMENE PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 3.2 Motory vznětové MOTORU 1,9 SDI ŠKODA OCTAVIA I. PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Rozpad dílů. rotační kypřič K-60

Rozpad dílů. rotační kypřič K-60 Rozpad dílů rotační kypřič K-60 Hlava válce 1 380020070-0001 šroub s límcem 4 2 120230083-0001 víčko ventilové 1 3 120250032-0001 těsnění ventilového víčka 1 4 270960014-0001 svíčka zapalovací F7TC 1 5

Více

3. Montáž rozvodového mechanismu motoru Škoda 1.3i

3. Montáž rozvodového mechanismu motoru Škoda 1.3i 3. Montáž rozvodového mechanismu motoru Škoda 1.3i Lukáš Buřval, Pavel Klaus, Petr Tomčík Tuto akci podpořil Regionální koordinátor pro popularizaci technických a přírodovědných oborů v Moravskoslezském

Více

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,9/74 TDI - mechanika Vydání 08.00. Servisní služby. Technické informace ATD

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,9/74 TDI - mechanika Vydání 08.00. Servisní služby. Technické informace ATD Servis 5 Dílenská příručka FABIA 2000 Motor 1,9/74 TDI - mechanika Vydání 08.00 Kód motoru ATD Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5313.00.15 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně

Více

Servisní informace 2007/0047/1

Servisní informace 2007/0047/1 Servisní informace 2007/0047/1 01 VÝROBNÍ ZLEPŠENÍ EUROCARGO 50.50.20 SOUSTAVA TÁHEL ŘAZENÍ Věc Seřízení spojkových/výběrových táhel (bowden) mechanické převodovky. Popis Zasíláme informaci o tom, jak

Více

KD Doporučení pro montáž/demontáž

KD Doporučení pro montáž/demontáž KD455.62/CK/01-06/2014 KD455.50 Doporučení pro montáž/demontáž NISSAN: Primastar, Primastar FL, Interstar (I, II, II FL) OPEL: Movano(A, FL, FL2), Vivaro (A, A FL) RENAULT: Avantime,Espace(IV,IV.2) Laguna

Více

KD Doporučení pro montáž/demontáž

KD Doporučení pro montáž/demontáž KD457.37/CK/01-06/2014 KD457.37 Doporučení pro montáž/demontáž AUDI: A3 řada 1 (AU34) SEAT: Cordoba III, Ibiza II, Inca, Leon, Toledo Series 2 SKODA: Octavia II, Octavia III VOLKSWAGEN: Bora, Caddy II,

Více

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE Nářadí [1] Souprava Exxoclim (viz návod od výrobce) : Flash vybavení 2.4.2-1 [2] Zařízení pro vypouštění, recyklaci, vysávání, plnění [3] Sada zátek (pro klimatizaci) :

Více

GT Doporučení pro montáž/demontáž

GT Doporučení pro montáž/demontáž /CK/01-06/2014 Doporučení pro montáž/demontáž SUBARU: Forester (I, II, II FL, III), Impreza (G10, G11, FL G11, GR/GV), Legacy (I, II, III, IV, V), L series Leone II, XT Coupe MOTORY XT 1800, 1.5 i, 1.6

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro CT1015 WP1 a CT1018K1 ve voze Audi A4 (B6) 2,5 l V6 TDI s kódem motoru AKE rok výroby 2001 ContiTech ukazuje, jak lze zabránit

Více

ZVLÁŠTNOSTI : UTAHOVACÍ MOMENTY (dan.m)

ZVLÁŠTNOSTI : UTAHOVACÍ MOMENTY (dan.m) Motory : NFV NFZ Zavěšení poháněcí soustavy 1 2 5,5 ± 0,5 3 4 6,5 ± 0,6 5 2,2 ± 0,2 6 3,3 ± 0,3 7 2,7 ± 0,2 8 4,6 ± 0,4 9 10 4,5 ± 0,4 Použít tuk G7 : 3 gramy v místě «a». B1BP21HP 94 Motory : NFU N6A

Více

OBSAH PŘÍRUČKY. TATO KAPESNÍ PŘÍRUČKA je dokument, který rekapituluje charakteristiky, kontrolní a seřizovací údaje a zvláštnosti vozů CITROËN.

OBSAH PŘÍRUČKY. TATO KAPESNÍ PŘÍRUČKA je dokument, který rekapituluje charakteristiky, kontrolní a seřizovací údaje a zvláštnosti vozů CITROËN. OBSAH PŘÍRUČKY TATO KAPESNÍ PŘÍRUČKA je dokument, který rekapituluje charakteristiky, kontrolní a seřizovací údaje a zvláštnosti vozů CITROËN. Příručka je rozdělená do devíti skupin, reprezentujících následující

Více

C4 PICASSO OSOBNÍ VOZIDLA CAR 000 000

C4 PICASSO OSOBNÍ VOZIDLA CAR 000 000 OSOBNÍ VOZIDLA C4 PICASSO «Technické informace, které jsou obsažené v této příručce, jsou určené výhradně odborným automobilovým opravářům. V některých případech se tyto informace týkají bezpečnosti vozidel.

Více

10. Obsah. strana. strana. - Demontáž řemene ventilového rozvodu 37 - Nasazení a napnutí řemene ventilového rozvodu 39

10. Obsah. strana. strana. - Demontáž řemene ventilového rozvodu 37 - Nasazení a napnutí řemene ventilového rozvodu 39 Obsah strana strana DEMONTÁŽ-MONTÁŽ - Demontáž-montáž pohonného agregátu 1 VÝMĚNA ŘEMENE POHONU POMOCNÝCH ORGÁNŮ - Demontáž-montáž řemene pohonu pomocných orgánů 10 VÝMĚNA OZUBENÉHO ŘEMENE - Demontáž ozubeného

Více

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Motor 1,9/96 kw TDI Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace AWX AVF

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Motor 1,9/96 kw TDI Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace AWX AVF Servis 5 Dílenská příručka SUPERB 2002 Motor 1,9/96 kw TDI Vydání 10.01 Kód motoru AWX AVF Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5408.00.15 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně

Více

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400-24 - SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 OBSAH Sestava 1. Kliková hřídel... 26 2. Uložení klikové hřídele... 27 3. Polovina bloku - přední... 28 4. Rozvod

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Fiat 500 1,2 l kód motoru 169 A4.000 ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Při výměně ozubeného

Více

KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU

KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU Podtlak naměřený tlakoměrem [2] B1CP0GFD KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU Motory : 9HY 9HZ Demontovat spojovací potrubí vzduchového filtru. Připojit přípojku [1] jako odbočku za vstřikovače

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU

KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU Motory : 9HY 9HZ B1CP0GFD Podtlak naměřený tlakoměrem [2] [2] Tlakoměr pro kontrolu tlaku přeplňování : 4073-T.A 10 ± 0,5 cmhg Motor poháněný startérem. DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu,

Více

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ Servis 5 Dílenská příručka FABIA 2000 Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99 Kód motoru AUA AUB BBY BBZ Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5306.00.15 5 Servis Toto

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,6/75 kw Kód motoru BGU Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

Souprava vylepšeného snímače excentru Směrový vrtací stroj 4045 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Souprava vylepšeného snímače excentru Směrový vrtací stroj 4045 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Form No. Souprava vylepšeného snímače excentru Směrový vrtací stroj 4045 Číslo modelu 132-4165 3395-935 Rev A Návod k instalaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité upozornění, poučka 65 Tento výrobek

Více

Pracovní postup výměny rozvodového řemene u motoru 1,8l/110 kw vozu Škoda

Pracovní postup výměny rozvodového řemene u motoru 1,8l/110 kw vozu Škoda Pracovní postup výměny rozvodového řemene u motoru 1,8l/110 kw vozu Škoda Pozn. Postup je vypracován pro model motoru uložený na stojanu, takže odpadají některé vícepráce Demontáž: 1. Otočíme klikový hřídel

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,9/77 kw TDI PD Kód motoru BJB Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití

Více

KD Doporučení pro montáž/demontáž

KD Doporučení pro montáž/demontáž KD469.22/CK/01-06/2014 KD469.22 Doporučení pro montáž/demontáž TOYOTA: Avensis, Avensis verso, Corolla, Corolla verso, Picnic, Previa, RAV4 MOTORY 2.0 D4-D Obj. č. OE Viz níže UMÍSTĚNÍ ŘEMENU PRO SADU

Více

HONDA Accord 2.2i 16V (F22B5) 1994 do 1999

HONDA Accord 2.2i 16V (F22B5) 1994 do 1999 Strana 1/18 Varování a doporučení Doporučujeme následující postupy, pokud výrobce nepředepisuje něco jiného: Po demontáži vždy namontujte nový rozvodový řemen Zkontrolujte napínač a napínací kladky, v

Více

Bravo - Brava 10. strana. - Demontáž-montáž hnací jednotky 1. - Demontáž-montáž hnacího řemene alternátoru-čerpadla chladící kapaliny 8

Bravo - Brava 10. strana. - Demontáž-montáž hnací jednotky 1. - Demontáž-montáž hnacího řemene alternátoru-čerpadla chladící kapaliny 8 Obsah strana EMONTÁŽ-MONTÁŽ - emontáž-montáž hnací jednotky 1 VÝMĚNA HNACÍCH ŘEMENŮ PŘÍSLUŠENSTVÍ - emontáž-montáž hnacích řemenů příslušenství 9 - emontáž-montáž hnacího řemene alternátoru-čerpadla chladící

Více

KONTROLA A SEŘÍZENÍ VÝŠKOVÉ POLOHY VOZIDLA

KONTROLA A SEŘÍZENÍ VÝŠKOVÉ POLOHY VOZIDLA KONTROLA A SEŘÍZENÍ VÝŠKOVÉ POLOHY VOZIDLA DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu. Nářadí [1] Kalibr pro měření poloměru kola s 5 upev. otvory : 9801-T [2] Měřítko výšky pod karoserií : 2305-T

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Motor,6/85 kw FSI Kód motoru BLF Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

11. Sundejte všechny zajišťovací přípravky a 6x otočte motorem ve směru hodinových ručiček.

11. Sundejte všechny zajišťovací přípravky a 6x otočte motorem ve směru hodinových ručiček. 10. S pomocí přípravku na přidržení řemenice vačkového hřídele utáhněte tuto řemenici na 50 Nm. Torque to 50 Nm. 11. Sundejte všechny zajišťovací přípravky a 6x otočte motorem ve směru hodinových ručiček.

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,4/55 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BCA

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,4/55 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BCA Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Kód motoru BCA Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400 KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400-63 - OBSAH 1. Díly řadyvm... 65 1. Díly řadyvk... 72 1. Díly řadyvs... 78-64 - VM VM-01-01 polovina bloku přední VM-01-02 polovina bloku zadní VM-01-03 kryt bloku přední

Více

GEOMETRIE NÁPRAV C5 B3BP166D B3BP168D

GEOMETRIE NÁPRAV C5 B3BP166D B3BP168D GEOMETRIE NÁPRAV C5 Kontrolní a seřizovací podmínky : Správný tlak vzduchu v pneumatikách. Uvedení vozidla do referenční výškové polohy. Ozubená tyč řízení nastavená ve střední (nulové) poloze (viz příslušná

Více

Montážní návod. TS 5000 ISM/BG s kluznou lištou

Montážní návod. TS 5000 ISM/BG s kluznou lištou TS 5000 ISM/BG s kluznou lištou Montážní návod 1. Popis GF aktivní křídlo SF pasivní křídlo 1- ISM vodící lišta aktivního křídla 2- ISM vodící lišta pasivního křídla 3- Lanko spouštěcího mechanizmu 4-

Více

1. Doporučené nářadí. C5 - B3BE0AP0 - Kontrola a seřízení : Výška vozidla : KONTROLA A SEŘÍZENÍ : VÝŠKA VOZIDLA :

1. Doporučené nářadí. C5 - B3BE0AP0 - Kontrola a seřízení : Výška vozidla : KONTROLA A SEŘÍZENÍ : VÝŠKA VOZIDLA : Page 1 of 6 KONTROLA A SEŘÍZENÍ : VÝŠKA VOZIDLA : URGENTNÍ : Dodržovat pokyny platné pro bezpečnost a čistotu (viz brožura: DOPORUČENÍ - NEZBYTNÉ ZÁSADY). 1. Doporučené nářadí Schéma : E5AP1T4C [1] kalibr

Více

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ROZVODOVÉHO ŘEMENE PROJEKT. II.ROČNÍK Téma 3.1.1 Motory zážehové MOTORU 1,8 L/110 KW ŠKODA OCTAVIA.

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ROZVODOVÉHO ŘEMENE PROJEKT. II.ROČNÍK Téma 3.1.1 Motory zážehové MOTORU 1,8 L/110 KW ŠKODA OCTAVIA. PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

2. Montáž hlavy válců motoru Škoda 1.3i

2. Montáž hlavy válců motoru Škoda 1.3i 2. Montáž hlavy válců motoru Škoda 1.3i Lukáš Buřval, Pavel Klaus, Petr Tomčík Tuto akci podpořil Regionální koordinátor pro popularizaci technických a přírodovědných oborů v Moravskoslezském kraji. IPN

Více

Varování a doporučení. Všeobecně. Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Umístěte přední stranu do servisní pozice

Varování a doporučení. Všeobecně. Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Umístěte přední stranu do servisní pozice Stránka č. 1 z 10 Příručky pro opravu AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T Rok výroby: 01/95-11/00, KW/HP: 110/150, Obsah: 1781, Kódy motorů: AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Typ karoserie: limuzína AUDI A4 1.8 20V Turbo AEB

Více

FORCE 934G1 Návod pro sadu na rozvody Fiat, Alfa Romeo, Lancia

FORCE 934G1 Návod pro sadu na rozvody Fiat, Alfa Romeo, Lancia FORCE 934G1 Návod pro sadu na rozvody Fiat, Alfa Romeo, Lancia 4 7 7 8 10 5 5 10 10 6 3 4 11 9 1 4 1 1. Obsah 1. Přípravek pro napínák rozvodového řemenu. Sada aretačních desek vačkové hřídele 3. Přípravek

Více

Demontáž a montáž hlavních částí převodovky

Demontáž a montáž hlavních částí převodovky Demontáž a montáž hlavních částí převodovky Demontáž a montáž hlavních částí převodovky pětistupňová převodovka se synchronizací Pozn. Tento postup je pouze jako doplněk při výuce demontáže a montáže hlavních

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

PROJEKT. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

PROJEKT. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu

Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu Česká on-line verze technických údajů pro servis osobních a lehkých užitkových automobilů - zážehové i vznětové motory od roku výroby 1970. SERVIS Servisní plány

Více

Motor Obsah. Tipo C 10. strana. - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž hnacího řemene

Motor Obsah. Tipo C 10. strana. - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž hnacího řemene Tipo C Obsah strana DEMONTÁŽ A MONTÁŽ - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž hnacího řemene příslušenství 10 - Demontáž a montáž rozvodového řemene 11 - Napínání rozvodového řemene 16 - Demontáž a montáž

Více

Technická servisní konference 10/2016 VAT - TSC Motor - Diesel Zdeněk Dráb. Přehled témat:

Technická servisní konference 10/2016 VAT - TSC Motor - Diesel Zdeněk Dráb. Přehled témat: Technická servisní konference 10/2016 VAT - TSC Motor - Diesel Zdeněk Dráb Přehled témat: Ztráta chladící kapaliny - Octavia III 1.6 a 2.0 TDI CR Vadná funkce přestavovače vačkového hřídele motorů TDI

Více

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Platí pro převodovky GR/S/O 875/895/9105/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania:

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Platí pro převodovky GR/S/O 875/895/9105/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Všeobecně Všeobecně Platí pro převodovky GR/S/O 875/895/9105/R. Přípravky Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Číslo dílu Označení 99 309 Přípravek pro otáčení 99 318 Podpěra motoru 99 502

Více

Škoda Fabia 1,2 44 kw

Škoda Fabia 1,2 44 kw Škoda Fabia 1,2 44 kw Subkritérium A1: Práce Práce (bez materiálu) Poznámka kontrola vozu: zjištění závady/ servisní prohlídka prohlédnutí vozu, ať už za účelem zjištění závady před opravou či servisní

Více

OSOBNÍ VOZIDLA CAR 000 000

OSOBNÍ VOZIDLA CAR 000 000 OSOBNÍ VOZIDLA C5 «Technické informace, které jsou obsažené v této příručce, jsou určené výhradně odborným automobilovým opravářům. V některých případech se tyto informace týkají bezpečnosti vozidel. Musí

Více

Obsah. Systém AV, trubka rukojeti Systém AV, Přední trubková rukojeť Záchranářská pila Nástroje, zvláštní příslušenství Číslo stroje Utahovací momenty

Obsah. Systém AV, trubka rukojeti Systém AV, Přední trubková rukojeť Záchranářská pila Nástroje, zvláštní příslušenství Číslo stroje Utahovací momenty 0-08-CZ-PL-RUS Obsah MS 6, MS 6 C Kliková skříň Válec, tlumič výfuku Olejové čerpado, spojka Řetězová brzda, Zařízení pro napínání řetězu Víko řetězky Zapalování Zapalování M-Tronic Startovací zařízení

Více

Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Vymontujte kryt motoru Umístěte přední stranu do servisní pozice. SKODA Superb 1.

Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Vymontujte kryt motoru Umístěte přední stranu do servisní pozice. SKODA Superb 1. Stránka č. 1 z 8 Příručky pro opravu SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI Rok výroby: 02/02-03/08, KW/HP: 96/130, Obsah: 1896, Kódy motorů: AWX, AVF, Ty SKODA Superb 1.9 TDi AWX 6 Zpět Varování a doporučení Doporučujeme

Více

Malé elektrické kyvné pohony 2SG5

Malé elektrické kyvné pohony 2SG5 Malé elektrické kyvné pohony 2SG5 Dodatek k návodu k použití SIPOS 5 Vydání 05.13 Změny vyhrazeny! Obsah Dodatek k návodu k použití SIPOS 5 Obsah Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Pokyny týkající se provozního návodu...

Více

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE Nářadí [1] Souprava Exxoclim (viz návod od výrobce) : Flash vybavení 2.4.2-1 [2] Zařízení pro vypouštění, recyklaci, vysávání, plnění [3] Sada zátek (pro klimatizaci) : (-).1701-HZ Kontrola kompresoru

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ VERTIKÁLNÍ ČERPADLA S PATNÍM LOŽISKEM. Typ T101 - T141 - T201

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ VERTIKÁLNÍ ČERPADLA S PATNÍM LOŽISKEM. Typ T101 - T141 - T201 Ledeč nad Sázavou IČO: 60109777 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ VERTIKÁLNÍ ČERPADLA S PATNÍM LOŽISKEM Typ T101 - T141 - T201 1 11/2005 1 T101 T141 T201 ČERPADLA POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU Děkujeme vám, že jste si

Více

Konzola řazení s pákou, táhlem a kloubem

Konzola řazení s pákou, táhlem a kloubem Konzola řazení s pákou, táhlem a kloubem 1 Konzola řazení s pákou, táhlem a kloubem 1. 10-143-7296 Úplná konzola páky do 13. série 1 110-512420 1. 10-207-7296 Úplná konzola páky s pouzdry od 14. série

Více

www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!!

www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!! www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!! ceny platí do vyprodání skladových zásob kulový čep 8993339 85.301 260 102 rejdový čep 7372170 85.624

Více

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87)

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87) J87 10357 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 442176812405 7681240 5 290 2 J87 14408 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 44217681234 7681234 6 844 7 J87 10010 ČELO BLOKU MOTORU 442110140035 1014003 2

Více

VYPUŠTĚNÍ NAPLNĚNÍ BRZDOVÉHO OKRUHU

VYPUŠTĚNÍ NAPLNĚNÍ BRZDOVÉHO OKRUHU Nářadí [1] Odvzdušňovací přístroj typu : «LURO» nebo podobný. [2] Přístroj LEXIA : 4171-T [3] Přístroj PROXIA : 4165-T POZNÁMKA : Odvzdušnění sekundárního brzdového okruhu se provádí s pomocí diagnostického

Více

Postup při výměněboční a horní patky motorových rozvodůpřed vydáním nového návodu k dílenským opravám.

Postup při výměněboční a horní patky motorových rozvodůpřed vydáním nového návodu k dílenským opravám. Service 2013/0003/1 Information Postup MY2012 54.12.62 SMYKADLA RETEZU Věc Pokyny pro výměnu boční a horní patky motorových rozvodůu motorůf1c CNG Popis Postup při výměněboční a horní patky motorových

Více

Sada Převody Kat. číslo

Sada Převody Kat. číslo Sada Převody Kat. číslo 101.5050 Strana 1 z 24 dynamo převod čelními koly mixér s pohonem převod čelními koly a řemenový převod ruční mixér převod čelními koly soustruh převod čelními koly otočná plošina

Více

00. Tento Plán řádné údržby od této chvíle ruší a nahrazuje původní Plán vydaný v 1. dílu. str.

00. Tento Plán řádné údržby od této chvíle ruší a nahrazuje původní Plán vydaný v 1. dílu. str. str. PLÁN ŘÁDNÉ ÚDRŽBY - Plán plánované údržby 1 - Úvod 3 - Kontrola stavu a opotřebení pneumatik 3 - Brzdy 4 - Potrubí, pryžové části, hadice,brzdová a palivová soustava 5 - Napnutí a seřízení řemenů

Více

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Popis prací. Platí pro převodovky GA866 a GA867/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania:

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Popis prací. Platí pro převodovky GA866 a GA867/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Všeobecně Všeobecně Platí pro převodovky GA866 a GA867/R Přípravky Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Číslo dílu Označení 82 320 Plošinový zvedák 98 405 Upevňovací příčka a držák 98 655-9

Více