Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka"

Transkript

1 Tel.: Fax: Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová

2 Obsah 1 Přílohy Vložení přílohy Smazání přílohy Řazení příloh Texty Nový text Úprava a smazání textu Vkládání, úprava a smazání příloh Kategorie Vyhlášky Nová vyhláška Úprava a smazání vyhlášky Vkládání, úprava a smazání příloh Tiskopisy, pokyny Nové tiskopisy, pokyny Úprava a smazání tiskopisu, pokynu Vkládání, úprava a smazání příloh Životní situace Nová životní situace Úprava a smazání životní situace Vkládání, úprava a smazání příloh Úřední deska Nová zpráva na úřední desku Úprava a smazání zprávy na úřední desce Vkládání, úprava a smazání příloh Zprávy Nová zpráva Úprava a smazání zprávy Vkládání, úprava a smazání příloh Odbory... 23

3 8.1 Nový odbor Úprava odboru Oddělení Nové oddělení Úprava a smazání oddělení Vkládání, úprava a smazání příloh Osoby Nová osoba Úprava a smazání osob Detail osoby Přílohy Kontakty Funkce Sekce... 29

4 1 Přílohy Přílohu lze vložit pouze k existující položce (např. k existujícímu textu, programu, usnesení, osobě apod.). Při vkládání přílohy vybereme položku, ke které chceme vložit přílohu a klikneme na ikonu pro úpravy. 1.1 Vložení přílohy V záložce přílohy (v pravé části obrazovky) můžeme vložit přílohu následujícím postupem: 1. Pro vložení přílohy klikneme na tlačítko Procházet. Obrázek 1 Vkládání přílohy 2. V dialogovém okně vybereme přílohu, kterou chceme vložit a klikneme na Otevřít. Obrázek 2 Vkládání přílohy dialogové okno 1/34

5 3. Položka Další příloha slouží k vybrání dalších příloh, které chceme vložit. Je možné vložit více příloh najednou. Vkládání příloh dokončíme kliknutím na Vložit přílohy. Obrázek 3 Dokončení vložení přílohy 4. Přílohy jsou vloženy. Obrázek 4 Vložené přílohy 1.2 Smazání přílohy Smazání přílohy se provádí kliknutím na tlačítko Smazat přílohu v záložce Přílohy. Obrázek 5 Smazání přílohy 2/34

6 1.3 Řazení příloh Přílohy jsou řazeny podle data vložení v pořadí od nejnovější po nejstarší (nejnovější je nahoře). Řazení lze ovlivnit zadáním hodnoty do pole Priorita. Vyšší číslo značí vyšší prioritu, proto příloha s vyšším číslem bude zobrazena jako první. Pokud budou mít přílohy stejnou prioritu, platí řazení podle data. Na obrázku 14 vidíme, že každá příloha má hodnotu priority 0, proto jsou přílohy seřazeny podle data. Obrázek 6 Řazení příloh Do pole vedle tlačítka Priorita, se vepíše číselný údaj a potvrdí se stisknutím Priorita. Ta příloha, která bude mít nejvyšší číslo, bude jako první. V obrázku 15 jsou přílohy seřazeny podle priority. Obrázek 7 Změna řazení podle priority 3/34

7 2 Texty Modul Texty slouží ke vkládání a editaci textů a je možné jej zobrazit kliknutím v horním menu na Texty. Uživatelé mohou upravovat texty, ke kterým bylo uživateli zřízeno oprávnění administrátorem. Např. administrátor odboru dopravy může vkládat a upravovat texty pod odborem dopravy. Obrázek 8 Horní menu - Texty Stránka je rozdělena na pravou a levou část. V levé části se nachází seznam textů, v pravé části je formulář pro vytvoření nového textu. Obrázek 9 Texty Přílohy lze k textům vkládat až po vytvoření nového textu. 2.1 Nový text Pro vložení nového textu je nutné kliknout v horním menu na Texty. Vkládat nové texty může pouze administrátor, jednotlivé odbory nemají oprávnění texty vytvářet, pouze upravovat. 2.2 Úprava a smazání textu Pro úpravu textů klikneme v horním menu na Texty. K úpravě slouží ikona části seznamu textů. v pravé 4/34

8 Obrázek 10 Seznam textů 1. V pravé části stránky se nachází záložka Detail textu, kde lze v textovém editoru upravit vybraný text. 2. Textu se dále přiřazuje odbor, do kterého spadá. 3. Úprava se dokončí kliknutím na tlačítko Upravit text 4. Kliknutím na tlačítko Smazat text se text smaže. Obrázek 11 Úprava textu 5. Záložka Jazykové mutace textu slouží ke vkládání přeložených textů do cizích jazyků. 5/34

9 Obrázek 12 Záložka Jazykové mutace 6. Záložka Přílohy slouží ke vkládání, úpravě a mazání příloh k textům. Popis vkládání, úpravy a smazání příloh je v kapitole 1.3. Obrázek 13 Záložka Přílohy 7. Záložka Kategorie slouží k přiřazování textu do více kategorií nebo jeho smazání z kategorie. Popis přiřazování a odřazování textu kategorii je v kapitole 1.4. Obrázek 14 Záložka Kategorie 2.3 Vkládání, úprava a smazání příloh Vkládání, úprava a smazání příloh je popsáno v samostatné kapitole č. 1 Přílohy. 6/34

10 2.4 Kategorie Záložka Kategorie slouží k přiřazení další kategorie upravovanému textu, nebo vymazání z textu z kategorie. Obrázek 15 Zařazení v kategoriích Z rolovacího seznamu se vybere požadovaná kategorie a tlačítkem Uložit text do kategorie potvrdíme přiřazení textu další kategorii. Obrázek 16 Přiřazení kategorie I. Obrázek 17 Přiřazení kategorie II. Smazání textu z kategorie se provádí pomocí tlačítka Smazat text z kategorie. Poté se text v této kategorii text objevovat nebude. Obrázek 18 Smazání přiřazení do kategorie 7/34

11 3 Vyhlášky Vyhlášky slouží ke vkládání a editaci vyhlášek. V horním menu kliknutím vybereme Vyhlášky. Obrázek 19 Horní menu Vyhlášky V levé části obrazovky je seznam vyhlášek. Na další stranu lze přejít pomocí modrého nápisu Následující pod seznamem vyhlášek (je možné také zvolit konkrétní číslo stránky, kliknutím na něj). Obrázek 20 Vyhlášky stránkování V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vložení nové vyhlášky. 8/34

12 Obrázek 21 Vyhlášky 3.1 Nová vyhláška Pro vytvoření nové vyhlášky vybereme v horním menu Vyhlášky. V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vytvoření nové vyhlášky. Text vyhlášky se vkládá po jejím vytvoření jako příloha. Postup je následující: 1. Vybereme, zda se jedná o vyhlášku nebo nařízení. 2. Do pole Číslo a Rok se napíše číslo vyhlášky nebo nařízení a rok vydání. 3. Pole Název slouží k vepsání názvu vyhlášky nebo nařízení. 4. Dokončení vytvoření vyhlášky se provádí tlačítkem Uložit vyhlášku. Obrázek 22 Nová vyhláška 9/34

13 3.2 Úprava a smazání vyhlášky Pro úpravu vyhlášky vybereme z horního menu Vyhlášky. V seznamu vyhlášek, v levé části obrazovky, se vybere ta, která bude upravována a kliknutím na ikonu pro úpravy se v pravé části obrazovky zobrazí formulář pro úpravu vyhlášky. V záložce Detail vyhlášky je možné změnit, zda se jedná o vyhlášku nebo nařízení, upravit číslo a rok vydání i název vyhlášky, nebo odbor pod kterým je vyhláška vložena (volbu odboru provádí pouze administrátor, jednotlivé odbory tuto volbu nemají). 1. Úpravy se dokončují pomocí tlačítka Upravit vyhlášku. 2. Vyhlášku nebo nařízení lze smazat kliknutím na Smazat vyhlášku. Obrázek 23 Úprava, smazání vyhlášky 3.3 Vkládání, úprava a smazání příloh Vkládání, úprava a smazání příloh je popsáno v samostatné kapitole č. 1 Přílohy. 10/34

14 4 Tiskopisy, pokyny Tiskopisy, pokyny slouží ke vkládání a editaci tiskopisů a pokynů. V horním menu vybereme Tiskopisy, pokyny. Obrázek 24 Horní menu Tiskopisy, pokyny V levé části obrazovky je seznam tiskopisů a pokynů. V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vložení nového tiskopisu, pokynu. Obrázek 25 Tiskopisy 4.1 Nové tiskopisy, pokyny Pro vytvoření nového tiskopisu kliknutím vybereme z horního menu Tiskopisy, pokyny. V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vytvoření nového tiskopisu, pokynu. 1. Do pole Název se napíše název tiskopisu, pokynu. 2. Pole Text slouží ke vložení samotného textu tiskopisu, pokynu. 3. Dokončení vkládaní tiskopisu nebo pokynu se provádí tlačítkem Uložit tiskopis 11/34

15 Obrázek 26 Vytvoření nového tiskopisu, pokynu 4.2 Úprava a smazání tiskopisu, pokynu Pro úpravu tiskopisu, pokynu vybereme z horního menu Tiskopisy, pokyny. Poté v levé části obrazovky vyhledáme tiskopis nebo pokyn, který chceme upravit a klikneme na ikonu pro úpravu. V záložce Detail tiskopisu je možné změnit název nebo text tiskopisu. 1. Úpravy se dokončují pomocí tlačítka Upravit tiskopis. 2. Tiskopis lze smazat kliknutím na Smazat tiskopis. Obrázek 27 Úprava, smazání tiskopisu 12/34

16 4.3 Vkládání, úprava a smazání příloh Vkládání, úprava a smazání příloh je popsáno v samostatné kapitole č. 1 Přílohy. 13/34

17 5 Životní situace Životní situace slouží ke vkládání a editaci životních situací. V horním menu vybereme Životní situace. Obrázek 28 Horní menu Životní situace V levé části obrazovky je seznam životních situací. Na další stranu lze přejít pomocí modrého nápisu Následující pod seznamem životních situací (je možné také zvolit konkrétní číslo stránky, kliknutím na něj). Obrázek 29 Životní situace stránkování V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vložení nové životní situace. 14/34

18 Obrázek 30 Životní situace 5.1 Nová životní situace Pro vytvoření nové životní situace kliknutím vybereme z horního menu Životní situace. V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vytvoření nové životní situace. 1. Do pole Název se napíše název životní situace. 2. Pole Text slouží ke vložení samotného textu životní situace. 3. Dokončení vložení životní situace se provádí tlačítkem Uložit situaci Obrázek 31 Vytvoření nové životní situace 15/34

19 5.2 Úprava a smazání životní situace Pro úpravu životní situace z horního menu vybereme Životní situace. Poté v levé části obrazovky vyhledáme životní situaci, kterou chceme upravit a klikneme na ikonu pro úpravu. V záložce Detail životní situace v pravé části obrazovky je možné změnit název nebo text životní situace. Administrátor může zvolit i odbor, pod kterým bude životní situace vložena. 1. Úpravy se dokončují pomocí tlačítka Upravit situaci. 2. Životní situaci lze smazat kliknutím na Smazat situaci. Obrázek 32 Úprava, smazání životní situace 5.3 Vkládání, úprava a smazání příloh Vkládání, úprava a smazání příloh je popsáno v samostatné kapitole č. 1 Přílohy. 16/34

20 6 Úřední deska Úřední deska slouží ke vkládání a editaci zpráv na úřední desce. V horním menu vybereme Úřední deska. Obrázek 33 Horní menu Úřední deska V levé části obrazovky je seznam zpráv na úřední desce. Na další stranu seznamu lze přejít pomocí modrého nápisu Následující pod seznamem zpráv (je možné také zvolit konkrétní číslo stránky, kliknutím na něj). Obrázek 34 Úřední deska stránkování V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vložení nové zprávy na úřední desku. 17/34

21 Obrázek 35 Úřední deska 6.1 Nová zpráva na úřední desku Pro vložení nové zprávy na úřední desku klikneme v horním menu na Úřední deska. V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vložení nové zprávy na úřední desku. 1. Do pole Název zprávy se napíše název nové zprávy. 2. Pole Číslo jednací slouží k vyplnění jednacího čísla. 3. Pole Kategorie slouží k rozlišení jednotlivých zpráv na úřední desce. Zde se vybere ze seznamu příslušná kategorie zprávy (např. pokud se zpráva týká občanských průkazů, vybereme kategorii OP občanské průkazy). Modré pole správa kategorií, vedle pole Kategorie, slouží k přidávání nových kategorií. Kliknutím na něj se zobrazí formulář pro vložení nové kategorie pro rozlišování zpráv na úřední desce. Do pole Zkratka kategorie píšeme zkratku nově vytvářené kategorie a do pole Popis kategorie píšeme výstižný popis. Vytvoření dokončíme tlačítkem Uložit kategorii. Obrázek 36 Ukládání kategorie 4. Pole Text slouží ke vložení samotného textu zprávy. 5. Dokončení vložení nové zprávy na úřední desku se provádí tlačítkem Uložit zprávu. 18/34

22 Obrázek 37 Vložení nové zprávy na úřední desku 6.2 Úprava a smazání zprávy na úřední desce Upravovat a mazat zprávy na úřední desce může pouze administrátor. 6.3 Vkládání, úprava a smazání příloh Vkládání, úprava a smazání příloh je popsáno v samostatné kapitole č. 1 Přílohy. 19/34

23 7 Zprávy Zprávy slouží ke vkládání a editaci zpráv. V horním menu vybereme Zprávy. Obrázek 38 Horní menu Zprávy V levé části obrazovky je seznam zpráv. Na další stranu lze přejít pomocí modrého nápisu Následující pod seznamem zpráv (je možné také zvolit konkrétní číslo stránky, kliknutím na něj). Obrázek 39 Zprávy stránkování V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vložení nové zprávy. Obrázek 40 Zprávy 20/34

24 7.1 Nová zpráva Pro vytvoření nové zprávy vybereme z horního menu Zprávy. V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vytvoření nové zprávy. 1. Vybereme, o jaký typ zprávy se jedná (např. zpráva o dopravě zaznačí se políčko s dopravou) 2. Do pole Název se napíše název zprávy. 3. Pole Datum vyvěšení a Datum svěšení slouží k vložení dat vyvěšení zprávy a jejího svěšení. Data se vkládají pomocí kalendáře, který se objeví po kliknutí do pole, kliknutím na příslušné datum. Nebo je možné vepsat datum ručně ve tvaru DD.MM.RRR. Zaškrtávací políčko použijeme pouze tehdy, když chceme zadat datum svěšení, jinak se zprávy svěšovat nebudou. 4. Pole Perex slouží ke vložení krátkého úvodu článku (na webových stránkách bude zvýrazněn tučně). 5. Pole Text slouží ke vložení samotného textu zprávy. 6. Dokončení vytvoření nové zprávy se provádí tlačítkem Uložit zprávu Obrázek 41 Vytvoření nové zprávy 21/34

25 7.2 Úprava a smazání zprávy Pro úpravu zprávy vybereme z horního menu Zprávy. Poté v levé části obrazovky vyhledáme zprávu, kterou chceme upravit a klikneme na ikonu pro úpravu. V záložce Detail zprávy v pravé části obrazovky je možné změnit každé pole zprávy. 1. Úpravy se dokončují pomocí tlačítka Upravit zprávu. 2. Zprávu lze smazat kliknutím na Smazat zprávu. 7.3 Vkládání, úprava a smazání příloh Vkládání, úprava a smazání příloh je popsáno v samostatné kapitole č. 1 Přílohy. 22/34

26 8 Odbory Odbory slouží k editaci odborů. V horním menu vybereme Odbory. Obrázek 42 Horní menu Odbory V levé části obrazovky je vypsán odbor, do kterého jste zařazen. V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vložení nového odboru (pozn. vkládat nový odbor je oprávněn pouze administrátor). Obrázek 43 Odbory 8.1 Nový odbor Nový odbor může vložit pouze administrátor. 8.2 Úprava odboru Pro úpravu odboru vybereme z horního menu Odbory. U odboru, v levé části obrazovky se kliknutím na ikonu pro úpravy obrazovky zobrazí formulář pro úpravu odboru. se v pravé části V záložce Detail odboru je možné změnit, název odboru, jeho zkratku a organizační náplň. Úpravy se dokončují pomocí tlačítka Upravit odbor. Záložka Kontakty slouží k přidávání, úpravě a mazání kontaktů. 1. V poli Nový kontakt vybereme, o jaký typ kontaktu se jedná, a do vedlejšího pole vepíšeme samotný kontakt. Kliknutím na Další kontakt se objeví další pole pro kontakt, tímto způsobem je možné vložit více kontaktů najednou. 2. Vkládání nových kontaktů dokončíme pomocí tlačítka Uložit kontakty 3. Vložené kontakty můžeme upravit a úpravu potvrdit tlačítkem Upravit kontakty. 4. Smazat kontakt můžeme provést kliknutím na tlačítko Smazat kontakt u příslušného kontaktu. 23/34

27 Obrázek 44 Kontakty odboru V záložce Oddělení jsou vypsána oddělení příslušného odboru. Kliknutím na ikonu oddělení se dostaneme do úpravy jednotlivých oddělení. u 24/34

28 9 Oddělení Oddělení slouží ke vkládání, editaci a mazání oddělení. V horním menu Oddělení. Obrázek 45 Horní menu Oddělení V levé části obrazovky je seznam oddělení. V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vložení nového oddělení. Obrázek 46 Oddělení 9.1 Nové oddělení Pro vytvoření nového oddělení klikneme v horním menu na Oddělení. V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vytvoření nového oddělení. Postup je následující: 1. Do pole Název oddělení se napíše název nového oddělení. 2. V poli Text může být popis nového oddělení. 3. V poli Kontakt se vybírá typ kontaktu na oddělení. Kliknutím na Další kontakt lze přidat více kontaktů najednou. 4. Vytvoření nového oddělení potvrdíme tlačítkem Uložit oddělení. Obrázek 47 Vložení nového oddělení 25/34

29 9.2 Úprava a smazání oddělení Pro úpravu oddělení vybereme v horním menu Oddělení. V seznamu oddělení, v levé části obrazovky, se vybere ten, který bude upravován a kliknutím na ikonu pro úpravy se v pravé části obrazovky zobrazí formulář pro úpravu oddělení. V záložce Detail oddělení je možné změnit název oddělení a text k oddělení. Úpravy se dokončují pomocí tlačítka Upravit oddělení. Oddělení lze smazat kliknutím na Smazat oddělení. Záložka Kontakty slouží k přidávání, úpravě a mazání kontaktů. 1. V poli Nový kontakt vybereme, o jaký typ kontaktu se jedná, a do vedlejšího pole vepíšeme samotný kontakt. Kliknutím na Další kontakt se objeví další pole pro kontakt, tímto způsobem je možné vložit více kontaktů najednou. 2. Vkládání nových kontaktů dokončíme pomocí tlačítka Uložit kontakty 3. Vložené kontakty můžeme upravit a úpravu potvrdit tlačítkem Upravit kontakty. 4. Smazat kontakt můžeme provést kliknutím na tlačítko Smazat kontakt u příslušného kontaktu. Obrázek 48 Kontakty odboru 9.3 Vkládání, úprava a smazání příloh Vkládání, úprava a smazání příloh je popsáno v samostatné kapitole č. 1 Přílohy. 26/34

30 10 Osoby Modul Osoby slouží ke vkládání, editaci a mazání osob. K zobrazení modulu slouží v horním menu záložka Osoby. Odbory mohou vytvářet, upravovat a mazat osoby ve svém odboru. Obrázek 49 Horní menu - Osoby Stránka je rozdělena na pravou a levou část. V levé části se nachází seznam osob, v pravé části je formulář pro vytvoření nové osoby. Obrázek 50 Osoby 10.1 Nová osoba Pro vložení nové osoby klikneme v horním menu na Osoby. V pravé části obrazovky se nachází formulář pro vložení nové osoby. Postup je následující: 1. Pole Titul před jménem, Jméno, Příjmení, Titul za jménem slouží k vyplnění jména nově vytvořené osoby. 2. Dále vybereme, do kterého oddělení osoba patří. 3. Do pole Pracovní náplň náleží popis pracovní náplně dané osoby. 4. Funkce z rozbalovacího seznamu vybereme funkci, kterou daná osoba zastává. 5. Pole Kontakty slouží ke vkládání kontaktů na osobu. Pomocí Další kontakt je možné vložit více kontaktů najednou. 6. Z rozbalovacího seznamu Politická strana vybereme politickou stranu, ve které vytvářená osoba je. 7. Do pole Popis může být vepsán například životopis nové osoby. 8. Dokončení vkládání nové osoby se provádí tlačítkem Uložit osobu 27/34

31 Obrázek 51 Vložení nové osoby 10.2 Úprava a smazání osob Pro úpravu osoby se zvolí v horním menu Osoby. Poté v levé části obrazovky vybereme ze seznamu osob tu osobu, kterou chceme upravit a klikneme na ikonu pro úpravu Detail osoby V záložce Detail osoby v pravé části obrazovky je možné změnit nacionále osoby, upravit její pracovní náplň, zařadit do jiného oddělení či politické strany, nebo upravit popis (životopis). Úpravu dokončíme kliknutím na Upravit osobu na spodní straně formuláře. Osobu zde můžeme smazat, kliknutím na Smazat osobu Přílohy Vkládání, úprava a smazání příloh je popsáno v samostatné kapitole č. 1 Přílohy. 28/34

32 Kontakty Záložka Kontakty slouží k přidávání, úpravě a mazání kontaktů. 1. V poli Nový kontakt vybereme, o jaký typ kontaktu se jedná, a do vedlejšího pole vepíšeme samotný kontakt. Kliknutím na Další kontakt se objeví další pole pro kontakt, tímto způsobem je možné vložit více kontaktů najednou. 2. Vkládání nových kontaktů dokončíme pomocí tlačítka Uložit kontakty 3. Vložené kontakty můžeme upravit a úpravu potvrdit tlačítkem Upravit kontakty. 4. Smazat kontakt můžeme provést kliknutím na tlačítko Smazat kontakt u příslušného kontaktu. Obrázek 52 Kontakty Funkce Záložka Funkce slouží k přiřazování a odebírání funkcí dané osobě. V poli Nová funkce se ze seznamu vybere příslušná funkce a přiřazení se dokončí kliknutím na Přiřadit funkci. Pod textem Přiřazené funkce se nachází seznam funkcí osoby. U každé z funkcí je tlačítko Odřadit funkci, které slouží k odebrání této funkce upravované osobě Sekce V záložce Sekce je seznam sekcí, které jsou dané osobě přiřazeny. 29/34

33 Seznam obrázků Obrázek 1 Vkládání přílohy... 1 Obrázek 2 Vkládání přílohy dialogové okno... 1 Obrázek 3 Dokončení vložení přílohy... 2 Obrázek 4 Vložené přílohy... 2 Obrázek 5 Smazání přílohy... 2 Obrázek 6 Řazení příloh... 3 Obrázek 7 Změna řazení podle priority... 3 Obrázek 8 Horní menu - Texty... 4 Obrázek 9 Texty... 4 Obrázek 10 Seznam textů... 5 Obrázek 11 Úprava textu... 5 Obrázek 12 Záložka Jazykové mutace... 6 Obrázek 13 Záložka Přílohy... 6 Obrázek 14 Záložka Kategorie... 6 Obrázek 15 Zařazení v kategoriích... 7 Obrázek 16 Přiřazení kategorie I Obrázek 17 Přiřazení kategorie II Obrázek 18 Smazání přiřazení do kategorie... 7 Obrázek 19 Horní menu Vyhlášky... 8 Obrázek 20 Vyhlášky stránkování... 8 Obrázek 21 Vyhlášky... 9 Obrázek 22 Nová vyhláška... 9 Obrázek 23 Úprava, smazání vyhlášky Obrázek 24 Horní menu Tiskopisy, pokyny Obrázek 25 Tiskopisy Obrázek 26 Vytvoření nového tiskopisu, pokynu Obrázek 27 Úprava, smazání tiskopisu Obrázek 28 Horní menu Životní situace Obrázek 29 Životní situace stránkování Obrázek 30 Životní situace Obrázek 31 Vytvoření nové životní situace Obrázek 32 Úprava, smazání životní situace Obrázek 33 Horní menu Úřední deska Obrázek 34 Úřední deska stránkování Obrázek 35 Úřední deska Obrázek 36 Ukládání kategorie Obrázek 37 Vložení nové zprávy na úřední desku Obrázek 38 Horní menu Zprávy Obrázek 39 Zprávy stránkování Obrázek 40 Zprávy /34

34 Obrázek 41 Vytvoření nové zprávy Obrázek 42 Horní menu Odbory Obrázek 43 Odbory Obrázek 44 Kontakty odboru Obrázek 45 Horní menu Oddělení Obrázek 46 Oddělení Obrázek 47 Vložení nového oddělení Obrázek 48 Kontakty odboru Obrázek 49 Horní menu - Osoby Obrázek 50 Osoby Obrázek 51 Vložení nové osoby Obrázek 52 Kontakty /34

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny Studijní skupiny 1. Spuštění modulu Studijní skupiny 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Studijní skupiny 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Správa studijních skupin 2.3.1. Seznam

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/9 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Návod na modul Úřední deska pro obce a města

Návod na modul Úřední deska pro obce a města Návod na modul Úřední deska pro obce a města Základní informace Co je "Obecní úřad úřední deska"? Elektronická úřední deska slouží k zvěřejnění všech důležitých rozhodnutí, oznámení a vyrozumění jednotlivých

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Držitel certifikátu jakosti ISO 9001:2001 Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Stránka 1/44 Obsah 1.Redakční systém...4 1.1. Povolené jazykové mutace...4 5.2.1 Překlad

Více

ROK V OBCI. Uživatelská příručka

ROK V OBCI. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Hlavní obrazovka Menu pro správu uživatele Hlavní nabídka Kalendář akcí Přihlášený uživatel Odkazy na hlavní moduly aplikace Aktuální zprávy Seznam aktualit Přihlášení, uživatelský

Více

Externí spolupracovníci

Externí spolupracovníci Externí spolupracovníci Modul obsahuje přehled všech osob, které mají nebo v minulosti měly nějaký vztah k VUT, umožňuje jim přiřadit nový aktuální vztah k VUT nebo k útvaru VUT - "externí spolupracovník".

Více

Manuál pro NetDOGs práce s administrací

Manuál pro NetDOGs práce s administrací Manuál pro NetDOGs práce s administrací Po přihlášení se nacházíme v administraci V horní části jsou hlavní ikony značící moduly prezentace - REDAKCE - NOVINKY - OSTATNÍ - ADMINISTRACE (a možná i další

Více

NÁVOD PRO ÚPRAVU OSOBNÍHO PROFILU NA PORTÁLU UP

NÁVOD PRO ÚPRAVU OSOBNÍHO PROFILU NA PORTÁLU UP NÁVOD PRO ÚPRAVU OSOBNÍHO PROFILU NA PORTÁLU UP Obsah Kde najdu nastavení svého profilu... Úprava detailu zaměstnance... 3 3 Vložení a úprava osobní fotografie... 4 4 Nastavení konzultačních nebo úředních

Více

Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice

Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice - 1 - Obsah Outlook 2003... - 3 - Outlook 2007... - 5 - Outlook 2010... - 10 - Outlook Express... - 12 - Windows Live Mail... - 16 - Mozilla

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

WEBOVÝ PORTÁL. SOCIÁLNÍ SLUŽBY v Plzeňském kraji UŽIVATELSKÝ MANUÁL

WEBOVÝ PORTÁL. SOCIÁLNÍ SLUŽBY v Plzeňském kraji UŽIVATELSKÝ MANUÁL WEBOVÝ PORTÁL SOCIÁLNÍ SLUŽBY v Plzeňském kraji UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro vkládání článků 1. Přihlášení Otevřete si portál Sociální služby v Plzeňském kraji, viz následující odkaz: https://socialnisluzby.plzensky-kraj.cz/

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Základní školení pro administrátory

Základní školení pro administrátory Základní školení pro administrátory Pozn.: Níže popsaný návod je určen pro uživatele s rolí Administrátor, není-li uvedeno jinak. Obsah : Založení nového žáka 2 Nový stav zápisu do organizace 2 Osobní

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini. Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd

Nápověda k systému CCS Carnet Mini. Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Podporované prohlížeče Mozilla Firefox 3.2, Internet explore 7.0 a Opera 8.0 Pro využívání aplikace je doporučené minimální rozlišení 1280 x 720 pixelu. Obrázky v dokumentaci odpovídají

Více

Spoluvlastnici.cz Uz ivatelska př í řuc ka

Spoluvlastnici.cz Uz ivatelska př í řuc ka Spoluvlastnici.cz Uz ivatelska př í řuc ka Tato příručka slouží pro uživatele registrované na portálu Spoluvlastnici.cz. Umožní Vám rychle se zorientovat v množství užitečných funkcí, které portál nabízí.

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

Konzervace, restaurování 2

Konzervace, restaurování 2 Příručka uživatele systému Museion Konzervace, restaurování 2 úvod, evidence požadavků na zásahy Autorská práva Copyright 2012-2014 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise

Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise Program spustíte pomocí souboru CatsParadise.jar ze složky kam jste jej nainstalovali. V úvodním okně naleznete 7 tlačítek. Klepnutím na jakékoliv

Více

Návod na použití univerzitní aplikace

Návod na použití univerzitní aplikace Page 1 of 19 Návod na použití univerzitní aplikace WHOIS viz jednotlivé kapitoly Stránky: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta Kurz: Návod pro použití aplikace Whois Kniha: Návod na použití univerzitní

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

USPOKOJENÍ ZAJIŠTĚNÉHO VĚŘITELE Z VÝTĚŽKU ZPENĚŽENÍ ZAJIŠTĚNÍ... 2 DATOVÁ SCHRÁNKA: ŘAZENÍ PŘÍLOH DO SLOŽEK... 7

USPOKOJENÍ ZAJIŠTĚNÉHO VĚŘITELE Z VÝTĚŽKU ZPENĚŽENÍ ZAJIŠTĚNÍ... 2 DATOVÁ SCHRÁNKA: ŘAZENÍ PŘÍLOH DO SLOŽEK... 7 NOVINKY VERZE 14.0.0 ze dne 16. 5. 2018 Vážení uživatelé, v uplynulém týdnu jsme pro usnadnění práce v informačním systému Insolvenční správce opět připravili několik vylepšení. Největší novinkou je, že

Více

Systém eprojekty Příručka uživatele

Systém eprojekty Příručka uživatele YOUR SYSTEM http://www.ys.cz Systém eprojekty Příručka uživatele YOUR SYSTEM, spol. s r.o., se sídlem Praha Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ: 00174939, DIČ: CZ00174939, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/7 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2)

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) K práci s termíny zkoušek slouží modul Termíny zkoušek vypisování, přístupný na hlavní stránce SIS po přihlášení. I. VYPSÁNÍ NOVÉHO TERMÍNU Termín zápočtu nebo zkoušky

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Návod k ovládání aplikace

Návod k ovládání aplikace Návod k ovládání aplikace Tento návod se zabývá ovládáním aplikace PDF Annotation 1, která je založena na aplikaci AVP PDF Viewer a umožňuje nejen PDF dokumenty prohlížet, ale také do těchto dokumentů

Více

Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ

Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Aplikace STUDENT Úvod Tento manuál je určen jako návod pro zpřístupňování

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Uživatelská příručka k programu Evidence Kontrola Revize Verze: 2.2.0

Uživatelská příručka k programu Evidence Kontrola Revize Verze: 2.2.0 Uživatelská příručka k programu Evidence Kontrola Revize Verze: 2.2.0 Spuštění programu Po spuštění programu se objeví přihlašovací obrazovka. Kliknutím do políčka pro výběr certifkátu se Vám objeví nabídka

Více

Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL Datum: 16. 1. 2014 Verze: 01 OBSAH Obsah... 2 1 Přístup k tréninkové skupině v systému CzechTriSeries... 3 1.1 Přihlášení

Více

Constructo. Uživatelská příručka

Constructo. Uživatelská příručka Constructo Uživatelská příručka Constructo 1 Úvod 3 Filosofie systému 4 Registrace do systému 5 Přihlášení do systému 8 Popis rozhraní 9 O projektech 10 Nastavení rolí v projektu 11 Moduly 13 Stavební

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Návod jak žádat o dotace pro neorganizovanou mládež

Návod jak žádat o dotace pro neorganizovanou mládež Návod jak žádat o dotace pro neorganizovanou mládež Založit a podat žádost pro neorganizovanou mládež je v současné době umožněno pouze v roli vedoucí/admin dané organizační jednotky. Pokud tuto roli nemáte,

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

Školní události. v Pozn.: Níže popsaný návod je určen pro uživatele s rolí Administrátor, není-li uvedeno jinak.

Školní události. v Pozn.: Níže popsaný návod je určen pro uživatele s rolí Administrátor, není-li uvedeno jinak. Školní události v. 2.0 Pozn.: Níže popsaný návod je určen pro uživatele s rolí Administrátor, není-li uvedeno jinak. Obsah : Školní událost 2 Záložky události 4 Hodiny třídy / kurzu - nastavení hodin 5

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PORTÁL uživatelská příručka

ZAMĚSTNANECKÝ PORTÁL uživatelská příručka ZAMĚSTNANECKÝ PORTÁL uživatelská příručka Zpracoval: Zavadilová Marcela U Mlýna 2305/22, 141 00Praha 4 Záběhlice Dne: 5.9.2017 tel.: +420 228 809 000 e-mail: info@eso9.cz Revize: Jitka Geršlová www.eso9.cz

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

ČNHP. Příručka pro pacienty. Institut biostatistiky a analýz. Vytvořil:

ČNHP. Příručka pro pacienty. Institut biostatistiky a analýz. Vytvořil: ČNHP Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz OBSAH. VSTUP DO REGISTRU... 3. ZAPOMENUTÉ HESLO... 3 2. ZÁKLADNÍ OKNO REGISTRU... 4 3. VYHLEDÁVÁNÍ PACIENTA... 5 3. NAPOSLEDY OTEVŘENÍ PACIENTI... 5 4. PRÁCE

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

Založení nové karty - základy

Založení nové karty - základy Příručka uživatele systému Museion Založení nové karty - základy Autorská práva Copyright 2012-2013 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována

Více

1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového

1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového 1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového serveru, na kterém Webová aplikace běží. Odkaz na elektronickou

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ

NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ 1. ÚVOD...2 2. VLOŽENÍ NOVÉ AKCE PROJEKTU...3 3. EDITACE UVEŘEJNĚNÉ AKCE PROJEKTU...7 4. WORKFLOW...9 4.1 Notifikace... 11 4.2 Komunikace k akci projektu... 12

Více

Uživatelská příručka epusa. Březen Brojova 16, Plzeň IČO: , DIČ: CZ ,

Uživatelská příručka epusa. Březen Brojova 16, Plzeň IČO: , DIČ: CZ , Uživatelská příručka epusa Březen 2009 1 NAVIGACE 1.1 NAVIGACE V RÁMCI ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ Základním způsobem pro zobrazení údajů konkrétního subjektu veřejné správy na portálu epusa je navigace podle územního

Více

Výtisk č.: Počet listů 19. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Role žadatel - postup

Výtisk č.: Počet listů 19. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Role žadatel - postup ÚZIS ČR Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 - Nové Město Výtisk č.: Počet listů 19 Přílohy: 0 ÚZIS ČR Role žadatel - postup Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul SITUACE

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul SITUACE Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

Jak vytvořit Osobní a profesní profil v Google Sites

Jak vytvořit Osobní a profesní profil v Google Sites Jak vytvořit Osobní a profesní profil v Google Sites Co je Osobní a profesní profil? Při ucházení se o zaměstnání ti Osobní a profesní profil pomůže prezentovat tvé zájmy, dovednosti, vzdělání a pracovní

Více

ZŘ 1 PŘÍMÉ ZADÁNÍ (VZ MALÉHO ROZSAHU)

ZŘ 1 PŘÍMÉ ZADÁNÍ (VZ MALÉHO ROZSAHU) ZŘ 1 PŘÍMÉ ZADÁNÍ (VZ MALÉHO ROZSAHU) Specifikace základních údajů o VZ Základní specifikace se skládá ze čtyř kroků Krok číslo 1/4 Název veřejné zakázky Pozn. Pod volbou více podrobností je možno přiřadit

Více

Příručka pro Registr smluv JMK v systému E-ZAK krok za krokem

Příručka pro Registr smluv JMK v systému E-ZAK krok za krokem Příručka pro Registr smluv JMK v systému E-ZAK krok za krokem ver. 2.0 Přemysl Březovič, Jihomoravský kraj email: brezovic.premysl@kr-jihomoravsky.cz prosinec 2015 Registr smluv Jihomoravského kraje je

Více

Stručný manuál práce s e-shopem fiktivnifirmy.cz: vložení zboží do e-shopu

Stručný manuál práce s e-shopem fiktivnifirmy.cz: vložení zboží do e-shopu Stručný manuál práce s e-shopem fiktivnifirmy.cz: vložení zboží do e-shopu Obsah Přihlášení k administraci... 1 Nová kategorie... 2 Nové zboží... 3 Záložka Zboží... 3 Záložka Kategorie... 4 Záložka Parametry

Více

Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze

Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze Abychom mohli na webu provádět úpravy, je nutné se přihlásit. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do internetového počítače, resp. domény SKOLAMV.

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

Extranetové portály. Obsah. Důležité upozornění:

Extranetové portály. Obsah. Důležité upozornění: Extranetové portály Důležité upozornění: U veškerých změn si důkladně zkontrolujte, zda změny, které provádíte, jsou prováděny u správné pobočky či extranetu! Váš uživatelský účet byl nastaven pro provádění

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Připojení repsondérů bez ISO

Připojení repsondérů bez ISO Připojení repsondérů bez ISO 1 Pomocí přihlašovacího jména a hesla se přihlásíme do VeeManageru. 2 V levé liště menu otevřeme roletku Ovalert. 3 Z rozvinuté nabídky zvolíme políčko Připojené respondéry.

Více

Historie. Mapový podklad. Aktuální stav jednotek

Historie. Mapový podklad. Aktuální stav jednotek - 1 - Návod k obsluze mapového serveru vidimte.cz Po zadání internetové adresy http://www.vidimte.cz v prohlížeči Mozila Firefox nebo Internet Explorer se Vám zobrazí úvodní obrazovka. Pro zadání Vašeho

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Uživatelské postupy v ISÚI

Uživatelské postupy v ISÚI Uživatelské postupy v ISÚI Změna typu stavebního objektu Tabulka úprav: Verze dokumentu Popis změn Datum vydání 1.0 Nový dokument 6. 6. 2016 2.0 Doplnění funkčnosti automatického zakládání adresních míst

Více

Dokumentace pro ovládání LMS

Dokumentace pro ovládání LMS Dokumentace pro ovládání LMS K projektu Škola na dotek v Královéhradeckém kraji Obsah Úvod... 4 Popis hlavních funkcí... 4 Nastavení oprávnění... 4 Uživatelé - správa uživatelských účtů... 4 Role... 5

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy Zprávy: Pošta Modul slouží k přijímání a odesílání krátkých zpráv (max. 4000 znaků) prostřednictvím informačního systému VUT. Adresáty lze vybírat ze seznamu všech studentů a zaměstnanců VUT. Nápovědu

Více

1. Obecná konfigurace autentizace osob. 2. Konfigurace klienta Windows Vista

1. Obecná konfigurace autentizace osob. 2. Konfigurace klienta Windows Vista 1. Obecná konfigurace autentizace osob K autentizaci jakéhokoliv bezdrátového klienta k bezdrátové síti ISS-COP v Brně je nutné nastavit následující parametry. SSID pro učitele: ISSCOP_V1 SSID pro studenty:

Více

Dotazníky v Teamiu. Nastavení dotazníků. Vytvoření dotazníku

Dotazníky v Teamiu. Nastavení dotazníků. Vytvoření dotazníku Dotazníky v Teamiu Pomocí dotazníků si můžete vytvářet své vlastní odpovědní formuláře, které následně můžete přiložit k vybraným pozicím. Pokud uchazeč bude na danou pozici chtít reagovat, musí dotazník

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více