Depozitář 2 manipulace s předměty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Depozitář 2 manipulace s předměty"

Transkript

1 Příručka uživatele systému Museion Depozitář 2 manipulace s předměty Autorská práva Copyright MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována na základě licencí, které omezují její používání, kopírování a šíření. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti MUSOFT.CZ je zakázáno jakýmkoli způsobem reprodukovat jakoukoli část této příručky. Loga společnosti MUSOFT.CZ uvedená v této příručce jsou ochranné známky společnosti MUSOFT.CZ. Všechny ostatní názvy produktů, ochranné známky nebo loga zmínění v této příručce jsou použita pouze k identifikačním účelům a může se jednat o ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Aktualizace strana 1/26

2 Obsah Depozitář 2 manipulace s předměty... 1 Obsah... 2 Úvod... 3 Základní terminologie... 3 Druhy dokladů manipulace s předměty v depozitáři... 3 Úlohy pro vydávání dokladů manipulace a jejich evidenci... 3 Příklady vydávání nových dokladů manipulace předměty v depozitáři... 4 Příjemka do depozitáře stálého uložení... 4 Příjemka předmětu bez stálého uložení (průvodce)... 4 Příjemka (převod) předmětu z jiného depozitáře stálého uložení (průvodce) Výdejka předmětu z depozitáře trvalého uložení (průvodce) Vratka do depozitáře stálého uložení (průvodce) Evidence dokladů o manipulaci v depozitáři Vystavení Vratky přímo v evidenci dokladů Uložení v depozitáři u předmětu v systematické evidenci Uložení v depozitáři u přírůstku v chronologické evidenci Aktualizace strana 2/26

3 Úvod Aplikace Museion podporuje kompletní proces evidence uložení sbírkových předmětů i přírůstků v depozitářích a poskytuje uživatelům jak informace o jejich místě uložení (trvalém či přechodném) tak informace o manipulaci s nimi. V této příručce Depozitář 2 manipulace s předměty je popsána evidence dokumentů vydávaných při manipulaci s předměty v depozitářích, pohybu mezi nimi a způsob jejich vydávání. Předpokladem pro pochopení problematiky je znalost příručky Depozitář 1 struktura a nastavení popisující organizaci depozitáře. Základní terminologie Druhy dokladů manipulace s předměty v depozitáři V Museionu je možné evidovat tři základní typy uložení předmětu + stav, kdy uložení ještě není evidováno: uložení stálé uložení dočasné dlouhodobé uložení dočasné krátkodobé uložení neevidováno Tři základní typy uložení jsou prezentovány různými depozitáři. Při pohybu předmětů (manipulaci) mezi těmito jsou vydávány a evidovány příslušné doklady: Příjemka o příjem předmětu s dosud neevidovaným uložením do depozitáře stálého uložení o příjem předmětu s již definovaným stálým uložením do jiného depozitáře stálého uložení (přesun mezi depozitáři stálého uložení) Výdejka o výdej předmětu z depozitáře stálého uložení do depozitáře pro dočasné uložení. Tento depozitář je obvykle virtuální a může prezentovat interní či externí výstavu, zápůjčku třetí straně, konzervátorskou dílnu apod. Vratka o Vrácení předmětu z depozitáře pro dočasné uložení do depozitáře stálého uložení. Úlohy pro vydávání dokladů manipulace a jejich evidenci Pro vydávávání dokladů manipulace předmětem v depozitáři slouží tři průvodci, které je možné spustit volbou z hlavního menu Depozitář / Manipulace. Průvodce Nová výdejka Průvodce Nová vratka Průvodce Nová příjemka Pro následnou evidenci dokladů manipulace slouží dvě úlohy rovněž spouštěné volbou z hlavního menu Depozitář / Manipulace. Doklady (evidence dokladů manipulace - hlaviček) Položky (evidence položek výše uvedených dokladů manipulace) Aktualizace strana 3/26

4 Příklady vydávání nových dokladů manipulace předměty v depozitáři Příjemka do depozitáře stálého uložení Zopakujme si, že nová příjemka dokumentuje příjem nového (v depozitáři zatím neevidovaného) předmětu do depozitáře stálého uložení, nebo převod předmětu mezi dvěma depozitáři stálého uložení. Příjemka předmětu bez stálého uložení (průvodce) 1. Spustíme průvodce volbou z hlavního menu: Depozitář / Manipulace / Nová příjemka (průvodce). Zobrazí se úvodní formulář 1. kroku průvodce (obr. 1) Obr. 1 Ve spodní části levého panelu pracovního kontextu je zobrazen průvodce se seznamem jednotlivých kroků [1]. Aktuální krok je zvýrazněn tučným písmem. V pravém panelu [2] nastavíme přepínačem variantu příjmu [3] na příjem nových předmětů a z číselníku vybereme depozitář [4] trvalého uložení předmětu (přírůstku). Klikem na tlačítko OK [5] se přesuneme do druhého kroku průvodce. 2. Ve druhém kroku průvodce se nám nabídne přehled sbírkových předmětů z chronologické a systematické evidence (dále pouze předměty), které ještě nemají evidováno trvalé uložení (obr. 2). Myší označíme položky, které chceme do depozitáře trvalého uložení přijmout [11]. Na jednu příjemku vybíráme ty předměty, které budou trvale uloženy na společném místě. Tlačítkem [12] se přesuneme do následujícího kroku průvodce. Aktualizace strana 4/26

5 Obr Ve třetím kroku průvodce se zobrazí formulář, kam se doplní potřebné parametry (obr. 3). Aplikace vygeneruje číslo příjemky [21], uživatel doplní povinné datum [22] a místo stálého uložení ze slovníku [23]. Volitelně může ze slovníku doplnit osobu, která předmět předává [24] a přebírá [25], poznámky [26] popřípadě popsat stav předmětu [27]. Stiskem tlačítka OK se příjemka založí do evidence (stav - založena) a průvodce přejde do dalšího kroku. Obr. 3 Aktualizace strana 5/26

6 4. Ve čtvrtém kroku (obr. 4) můžeme příjemku tlačítkem pro tisk vytisknout. Výstupní formát vybereme v rozbalovacím seznamu [31] a stiskem tlačítka [32] spustíme tisk (stačí v elektronické podobě do souboru ve zvoleném formátu). Tento krok je důležitý pro další nastavení příjemky a stálého uložení. Příjemka změní svůj stav na vytištěna (nelze ji dále upravovat) a nové stálé uložení se uloží do evidence předmětu. Stiskem tlačítka [33] se přesuneme do následujícího kroku průvodce. Obr V pátém (závěrečném) kroku průvodce (obr. 5) se zobrazí karta s detaily dokumentu [41]. Karta má dvě záložky: Záložka Doklad o manipulaci [42] zobrazuje údaje příjemky (hlavička) včetně nového stálého uložení přijatých předmětů Záložka Položky dokladu [43] zobrazuje seznam položek přijatých předmětů. Tlačítkem Položky [44] v záhlaví karty se můžeme přepnout na seznam položek právě založené nové příjemky (obr. 6), kde ke každé položce v přehledu [51] je zobrazena karta detailu [52]. V záhlaví karty jsou dvě tlačítka. Stiskem prvního [53] se vrátíme zpět do dokladu, stiskem druhého [54] dojde k zobrazení karty uložení předmětu (obr. 7). Aktualizace strana 6/26

7 Obr. 5 Obr. 6 Aktualizace strana 7/26

8 6. Na kartě uložení (obr. 7) je zobrazen typ evidence přijímaného předmětu (přírůstková / katalogizační karta) a jeho evidenční číslo. Pokud se jedná o přírůstkovou kartu, přírůstek musí být rozepsán na jednotlivé předměty (na záložce Seznam předmětů). Jelikož se v našem příkladu jedná o přírůstek, k jeho přírůstkovému číslu je navíc přiřazeno pořadové číslo předmětu ze seznamu předmětů dle vzoru: Přírůstkové číslo/pořadové číslo předmětu Např.: H/2012/012/3 Ve Stálém uložení je zobrazeno nové uložení, které bylo zadáno do příjemky a stejná hodnota je i v poli Aktuální uložení. Kliknutím na druhou záložku karty Historie uložení se zobrazí informace o časovém průběhu uložení předmětu na různých místech (obr. 8). Tlačítkem v záhlaví karty [61] si můžeme zobrazit evidenční kartu předmětu, v našem případě přírůstku H/2012/012 (obr. 9). Obr. 7 Obr. 8 Aktualizace strana 8/26

9 7. Uložení předmětů přijatých do depozitáře uvidíme na evidenční kartě přírůstku na záložce Seznam předmětů (obr. 9), konkrétně na detailu (obr. 10) jednotlivých předmětů (tlačítko [71]). Obr. 9 Obr. 10 Aktualizace strana 9/26

10 Příjemka (převod) předmětu z jiného depozitáře stálého uložení (průvodce) 1. Spustíme průvodce volbou z hlavního menu: Depozitář / Manipulace / Nová příjemka (průvodce). Zobrazí se úvodní formulář 1. kroku průvodce (obr. 11) Obr. 11 Ve spodní části levého panelu pracovního kontextu je zobrazen průvodce se seznamem jednotlivých kroků [1]. Aktuální krok je zvýrazněn tučným písmem. V pravém panelu [2] nastavíme přepínačem variantu příjmu [3] na příjem předmětů z jiného depozitáře a z číselníku vybereme depozitář [4] trvalého uložení předmětu, kam budeme předmět přijímat. Klikem na tlačítko OK [5] se otevře dialogové okno pro výběr depozitáře stálého uložení, ve kterém je předmět doposud uložen (obr. 12). Po výběru depozitáře (v našem příkladu D02) následuje přesun do druhého kroku průvodce. Obr Ve druhém kroku průvodce (obr. 13) se v přehledu zobrazí všechny předměty z depozitáře D02 ve vydaném stavu, tj. předměty, ke kterým existuje doklad o výdeji [12] a [13], ale neexistuje doklad o příjmu [14]. Myší označíme položky, které chceme převést na nové stálé uložení do depozitáře D01 [11] a stiskem tlačítka [15] přejdeme do třetího kroku průvodce. Aktualizace strana 10/26

11 Obr Následují kroky 3-5, které mají již stejný průběh jako u příjmu předmětu bez stálého uložení a jsou popsány v předešlém příkladu. Výdejka předmětu z depozitáře trvalého uložení (průvodce) Výdejka je dokument o manipulaci mezi depozitářem stálého uložení a depozitářem dočasného uložení. 1. Spustíme průvodce volbou z hlavního menu: Depozitář / Manipulace / Nová výdejka (průvodce). Nejprve se zobrazí okno pro výběr depozitáře trvalého uložení (obr. 14), ze kterého budeme předmět vydávat. Depozitář (např. D01) vybereme kliknutím myši. Zobrazí se úvodní formulář prvního kroku průvodce (obr. 15). Obr. 14 Aktualizace strana 11/26

12 V přehledu se zobrazí všechny předměty, které jsou uloženy ve zvoleném depozitáři. Výběr zobrazených položek můžeme dále omezit např. využitím quick filtru. Položky, které chceme dočasně vydat do jiného depozitáře dočasného uložení myší označíme [21]. Stiskem tlačítka [22] se přesuneme do 2. kroku průvodce. Obr Ve druhém kroku průvodce se zobrazí formulář pro zadání údajů do výdejky (obr. 16). Aplikace automaticky generuje číslo výdejky [31]. Uživatel vyplní povinné údaje jako datum [32] a nové uložení z číselníku uložení [34]. Dále volitelně vyplní účel manipulace [33], předávající a přebírající osobu, poznámky a stav předmětu. Stav předmětu zapsaný na výdejce se nastaví na všechny položky dokladu (pro všechny předměty). Na položkách dokladu pak lze tento stav dodatečně změnit. Stiskem tlačítka OK [35] výdejku zaeviduje a průvodce přejde do třetího kroku. 3. Ve třetím kroku (obr. 17) můžeme výdejku vytisknout. Výstupní formát vybereme v rozbalovacím seznamu [41] a stiskem tlačítka [42] spustíme tisk v elektronické podobě do souboru ve zvoleném formátu a soubor uložíme. Podobně jako u příjemky, ani zde krok tisku nevynechejte. Výdejka změní svůj stav na vytištěna (dále ji nelze upravovat) a nové dočasné uložení se uloží do evidence předmětu. Stiskem tlačítka [43] se přesuneme do následujícího kroku průvodce. Aktualizace strana 12/26

13 Obr. 16 Obr. 17 Aktualizace strana 13/26

14 4. Ve čtvrtém (závěrečném) kroku průvodce (obr. 18) se zobrazí karta s detaily dokladu [51]. Karta má dvě záložky: Záložka Doklad o manipulaci [52] zobrazující údaje výdejky (hlavička) včetně nového dočasného uložení vydaných předmětů Záložka Položky dokladu [53] zobrazuje seznam položek vydaných předmětů. Tlačítkem Položky dokladu [54] v záhlaví karty se můžeme přepnout na seznam položek právě založené nové výdejky (obr. 19). Obr Pod seznamem položek právě založené nové výdejky (obr. 19) si může uživatel zobrazit informace na kartě detailu [61], která má dvě záložky: Položka dokladu depozitáře [62] Doklad o výdeji [63] Poznámka: třetí záložka Doklad o příjmu je prozatím prázdná. Příslušnými daty se naplní až v případě zaevidování párové Vratky nebo Příjemky. Po stisku tlačítka Předmět [64], stejným postupem popsaným u Příjemky, můžeme přes kartu Uložení nahlédnout až do katalogové/přírůstkové karty předmětu vydávaného z depozitáře. Aktualizace strana 14/26

15 Obr. 19 Vratka do depozitáře stálého uložení (průvodce) Vratka je dokument o manipulaci mezi depozitářem dočasného uložení a depozitářem stálého uložení. Je to párový dokument k předchozí Výdejce. 1. Spustíme průvodce volbou z hlavního menu: Depozitář / Manipulace / Nová vratka (průvodce). Nejprve se zobrazí okno pro výběr depozitáře trvalého uložení (obr. 20), do něhož budeme předmět vracet. Depozitář (např. D01) vybereme kliknutím myši. Zobrazí se úvodní formulář prvního kroku průvodce (obr. 21). Obr. 20 Aktualizace strana 15/26

16 Obr. 21 V přehledu se zobrazí všechny předměty, které mají trvalé uložení ve zvoleném depozitáři, ale momentálně se nacházejí mimo tento depozitář. Tedy je na ně vydána výdejka bez spárované vratky nebo příjemky. Výběr zobrazených položek můžeme dále omezit využitím quick filtru. Položky, které chceme přijmout zpět do depozitáře stálého uložení myší označíme [21]. Stiskem tlačítka [22] se přesuneme do 2. kroku průvodce (obr. 22). Obr Ve druhém kroku průvodce se zobrazí formulář pro zadání údajů do vratky (obr. 22). Aplikace automaticky generuje číslo výdejky [31]. Uživatel vyplní povinné datum dokladu [32]. Dále volitelně vyplní předávající a přebírající osobu, poznámku a stav předmětu. Stav předmětu zapsaný na vratce se podobně jako na výdejce nastaví na všechny položky dokladu (pro všechny Aktualizace strana 16/26

17 předměty). Na položkách dokladu pak lze tento stav dodatečně změnit. Stiskem tlačítka OK [33] vratku zaeviduje a průvodce přejde do třetího kroku (obr.23). 3. Ve třetím kroku (obr. 23) můžeme vratku vytisknout. Výstupní formát vybereme v rozbalovacím seznamu [41] a stiskem tlačítka [42] spustíme tisk v elektronické podobě do souboru ve zvoleném formátu a soubor uložíme. Vratka změní svůj stav na vytištěna (dále ji nelze měnit) a dočasné uložení se v evidenci předmětu (přírůstku) vymaže, aktuálním uložením se stane stálé uložení. Stiskem tlačítka [43] se přesuneme do následujícího čtvrtého kroku průvodce. Obr Ve čtvrtém (závěrečném) kroku průvodce (obr. 24) se zobrazí karta s detaily dokumentu. Karta má dvě záložky: Záložka Doklad o manipulaci [52] zobrazující údaje vratky (hlavička). Záložka Položky dokladu [53] zobrazuje seznam položek vrácených předmětů. Tlačítkem Položky dokladu [54] v záhlaví karty se můžeme přepnout na seznam položek právě založené nové vratky (obr. 25). Aktualizace strana 17/26

18 Obr. 24 Obr Pod seznamem položek právě založené nové vratky (obr. 25) si může uživatel zobrazit informace na kartě detailu [61], která má tři záložky: Položka dokladu depozitáře [62]: základní informace o právě založené položce vratky. Doklad o příjmu [63]: informace o dokladu. Aktualizace strana 18/26

19 Doklad o výdeji [64]: tato třetí záložka obsahuje informace o párové výdejce, kterou byl předmět vydán do depozitáře přechodného uložení (obr. 26). Po stisku tlačítka Předmět [65] si nejdříve můžeme zobrazit kartu Uložení (obr. 27). Zde si můžeme ověřit, že aktuálním uložením je trvalé uložení. Poté stiskem tlačítka Evidenční karta [75] lze nahlédnout do katalogové/přírůstkové karty předmětu vráceného do depozitáře stálého uložení. Obr. 26 Obr. 27 Aktualizace strana 19/26

20 Evidence dokladů o manipulaci v depozitáři Pro evidenci dokladů manipulace slouží dvě úlohy rovněž spouštěné volbou z hlavního menu Depozitář / Manipulace. Doklady (evidence dokladů manipulace - hlaviček) Položky (evidence položek výše uvedených dokladů manipulace) Přímo v těchto evidencích je možné si doklady prohlížet, upravovat stávající a zakládat nové doklady o manipulaci, přidávat nebo upravovat jejich položky (pokud to jejich aktuální stav zpracování umožňuje). Na následující přikladu si ukážeme, jak založit novou vratku. U ostatních typů dokladů jsou prováděné operace obdobné (ekvivalentní postupům ve výše popsaných průvodcích). Vystavení Vratky přímo v evidenci dokladů 1. Spustíme úlohu volbou z hlavního menu Depozitář / Manipulace / Doklady. Nejprve se otevře úvodní dialogové okno pro volbu depozitáře stálého uložení (pokud je depozitářů více), do kterého se předměty mají vrátit. Zvolíme depozitář D01. V pravém panelu (obr. 30) se zobrazí přehled dokladů [11] o manipulaci všech typů (viz sloupec TYP) právě vybraného depozitáře stálého uložení. Pro zúžení výběru můžeme samozřejmě využít filtrování. Ve spodní části panelu se zobrazuje karta detailu [12] právě vybrané položky v přehledu. V záhlaví karty je tlačítko [15] pro vstup do úlohy Položky dokladu, která zobrazí přehled položek právě vybraného dokladu a jejich karty detailu. Ale vraťme se zpět do úlohy Doklady. Karta dokladu má dvě záložky: Doklad o manipulaci [13] zobrazuje detaily o dokladu Položky dokladu [14] zobrazuje seznam položek dokladu Pro založení nového dokladu vratky musí být na kartě zobrazena první záložka Doklad o manipulaci. To je aktivní tlačítko pro založení nového záznamu [16]. Kliknutím na ně myší nebo stiskem alt+insert na klávesnici zahájíme proces zakládání nového dokumentu manipulace. Zobrazí se dialogové okno pro výběr typu nového dokladu manipulace. Kliknutím myši vybereme typ vratka. Aplikace zobrazí kartu pro vyplnění potřebný údajů (obr. 32). Aktualizace strana 20/26

21 Obr. 30 Obr Aplikace na kartě pro novou vratku (obr. 32) automaticky generuje číslo dokladu a inicializuje editovatelné datum dokladu. Uživatel volitelně doplní předávající a přebírající osobu, případně poznámku. Stiskem tlačítka [21] novou vratku uloží do evidence. Aktualizace strana 21/26

22 3. Nově evidovaná vratka se zobrazí v přehledu (obr. 34). Pro další postup kliknutím myši zobrazíme druhou záložku na kartě Položky dokladu. Seznam položek je prozatím prázdný. Kliknutím na nyní aktivní tlačítko pro hromadné vkládání položek [32] zahájíme proces vkládání položek dokladu manipulace. Obr Nejprve se zobrazí dialogové okno pro vložení stavu vrácených předmětů (obr. 35). Po vyplnění a potvrzení informace tlačítkem OK nabídne aplikace seznam předmětů pro vratku (obr. 36). Obr V samostatném okně (stejně jako v příslušném kroku průvodců) se otevře seznam vhodných kandidátů na položky dokladu (obr. 36). V případě vratky to jsou všechny předměty, které mají trvalé uložení ve zvoleném depozitáři, ale momentálně se nacházejí mimo tento depozitář. Tedy je na ně vydána výdejka bez spárované vratky nebo příjemky. Položky, které chceme přijmout zpět do depozitáře stálého uložení myší označíme. Stiskem tlačítka [41] přidáme označené položky k dokladu manipulace. Aplikace zobrazí znovu úlohu Doklady a na kartě detailu, záložce Položky dokladu vidíme seznam právě přidaných položek dokladu (obr. 37). Aktualizace strana 22/26

23 Obr. 36 Obr Doklad je nyní zaevidován, ale pouze ve stavu založen, takže změny v uložení ještě nebyly zapsány do evidence. Toto nastane až po tisku elektronického dokladu. Tisk zahájíme stiskem tlačítka 41. Otevře se tiskový dialog (obr. 38) s nastavenou volbou na aktuální karta. Uživatel může pozměnit typ dokladu, případně směrování (obrazovka - soubor). Po stisku tlačítka Vytiskni se soubor zobrazí na obrazovce nebo ho uložíme do souboru. Poté dialog uzavřeme. 7. Po obnovení dat z databáze (refresh) přehledu dokumentů vidíme, že se stav dokumentu změnil na Vytištěno (obr. 39). Aplikace při tisku přenesla změny v uložení do příslušných evidencí. Aktualizace strana 23/26

24 Obr. 38 Obr. 39 Uložení v depozitáři u předmětu v systematické evidenci Uložení předmětu v depozitáři lze nalézt ve všech úlohách systematické evidence s výjimkou úlohy Katalog základní údaje. V ostatních úlohách se na kartě detailu sbírkového předmětu nachází záložka Uložení v depozitáři (obr. 40). Na ní se nachází dvě subzáložky. První, základní subzáložka << zobrazuje všechny tři druhy uložení stálé - dočasné dlouhodobé dočasné krátkodobé. Jedná se o slovníkem kontrolované uživatelem editovatelné atributy. Klikem myší na tlačítko příslušného slovníku [51] lze hodnotu zadat nebo změnit. Změny je nutné poté uložit do Aktualizace strana 24/26

25 databáze stiskem tlačítka [52] nebo z klávesnice stiskem alt + enter. Tyto změny uložení nejsou dokumentovány dokladem o manipulaci. Obr. 40 Druhá subzáložka Historie uložení předmětu (obr. 41) zobrazuje časový průběh uložení. Jednotlivé záznamy aplikace generuje automaticky při změnách uložení. Uživatel s příslušným oprávněním může záznamy editovat po stisku tlačítka [62]. Změny uložení editované ručně mohou být v rozporu s doklady o manipulaci. Obr. 41 Aktualizace strana 25/26

26 Uložení v depozitáři u přírůstku v chronologické evidenci Místo uložení v depozitáři u přírůstku lze dohledat v chronologické evidenci. Na záložce Seznam předmětů (obr. 42) je přehled všech předmětů, které jsou evidovány pod přírůstkovým číslem. Stiskem tlačítka [72] se zobrazí detailní informace k předmětu (obr. 43). Mimo jiné jsou zde zobrazeny všechny tři druhy uložení stálé - dočasné dlouhodobé dočasné krátkodobé. Jedná se o slovníkem kontrolované uživatelem editovatelné atributy. Klikem myší na tlačítko příslušného slovníku [81] lze hodnotu zadat nebo změnit. Změny je nutné poté uložit do databáze stiskem tlačítka [82] nebo z klávesnice stiskem alt + enter. Tyto změny uložení nejsou dokumentovány dokladem o manipulaci. Historie uložení se zde neudržuje. Obr. 42 Obr. 43 Aktualizace strana 26/26

Konzervace, restaurování 1

Konzervace, restaurování 1 Příručka uživatele systému Museion Konzervace, restaurování 1 úvod, evidence požadavků na zásahy Autorská práva Copyright 2012-2014 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna

Více

Konzervace, restaurování 2

Konzervace, restaurování 2 Příručka uživatele systému Museion Konzervace, restaurování 2 úvod, evidence požadavků na zásahy Autorská práva Copyright 2012-2014 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna

Více

Založení nové karty - základy

Založení nové karty - základy Příručka uživatele systému Museion Založení nové karty - základy Autorská práva Copyright 2012-2013 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována

Více

Založení nové karty se subčíslem

Založení nové karty se subčíslem Příručka uživatele systému Museion Založení nové karty se subčíslem Autorská práva Copyright 2012-2013 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována

Více

Kopírování katalogizační karty

Kopírování katalogizační karty Příručka uživatele systému Museion Kopírování katalogizační karty Autorská práva Copyright 2012-2013 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována

Více

Hromadné vkládání multimédii k předmětu (přírůstku)

Hromadné vkládání multimédii k předmětu (přírůstku) Příručka uživatele systému Museion Hromadné vkládání multimédii k předmětu (přírůstku) Autorská práva Copyright 2012-2018 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými

Více

Příručka uživatele systému Museion. Fulltext

Příručka uživatele systému Museion. Fulltext Příručka uživatele systému Museion Fulltext Autorská práva Copyright 2012-2014 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována na základě licencí,

Více

Příručka uživatele systému Museion. Inventarizace

Příručka uživatele systému Museion. Inventarizace Příručka uživatele systému Museion Inventarizace Autorská práva Copyright 2012-2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována na základě licencí,

Více

Depozitář 1 struktura a nastavení

Depozitář 1 struktura a nastavení Příručka uživatele systému Museion Depozitář 1 struktura a nastavení Autorská práva Copyright 2012-2014 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována

Více

Použití filtrů v Museionu

Použití filtrů v Museionu Příručka uživatele systému Museion Použití filtrů v Museionu uživatele systému Museion Autorská práva Copyright 2012-2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými

Více

Kontextové dokumenty

Kontextové dokumenty Příručka uživatele systému Museion Kontextové dokumenty Autorská práva Copyright 2012-2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována na základě

Více

Datace, popis a příklady použití

Datace, popis a příklady použití Příručka uživatele systému Museion Datace, popis a příklady použití Autorská práva Copyright 2012-2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována

Více

Základní popis a ovládání aplikace

Základní popis a ovládání aplikace Příručka uživatele systému Museion Základní popis a ovládání aplikace Autorská práva Copyright 2012-2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována

Více

Příručka uživatele systému Museion. Uživatelské záložky

Příručka uživatele systému Museion. Uživatelské záložky Příručka uživatele systému Museion Uživatelské záložky Autorská práva Copyright 2012-2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována na základě

Více

Úvod do filtrace, Quick filtr

Úvod do filtrace, Quick filtr Příručka uživatele systému Památkový katalog Úvod do filtrace, Quick filtr verze 1.x.x Autorská práva Copyright 2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy

Více

Příručka uživatele systému Museion. Quick filtr

Příručka uživatele systému Museion. Quick filtr Příručka uživatele systému Museion Quick filtr Autorská práva Copyright 2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována na základě licencí, které

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Příručka uživatele systému Museion. Aplikace Helpdesk

Příručka uživatele systému Museion. Aplikace Helpdesk Příručka uživatele systému Museion Aplikace Helpdesk Autorská práva Copyright 2012-2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována na základě

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny Studijní skupiny 1. Spuštění modulu Studijní skupiny 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Studijní skupiny 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Správa studijních skupin 2.3.1. Seznam

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

MANUÁL administrátora elektronické spisové služby

MANUÁL administrátora elektronické spisové služby MANUÁL administrátora elektronické spisové služby Administrace obálek a sestav (NÁVRHÁŘ) 1 PilsCom, s.r.o. OBSAH 1. NÁVRHÁŘ OBECNĚ... 3 2. NASTAVENÍ MS INTERNET EXPLORERU... 4 3. SPUŠTĚNÍ NÁVRHÁŘE OBÁLKY...

Více

Nový modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště:

Nový modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště: VÝSLEDKY ZKOUŠEK NOVÁ VERZE MODULU Nový modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště: I. II. III. IV. I. Zápis výsledků po PŘEDMĚTECH Zápis výsledků po TERMÍNECH

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Používání IS Carsystem

Používání IS Carsystem Používání IS Carsystem Zadávání nové servisní zakázky 1. Krok: Přidání zakázky... 1 2. Krok: Karta příjem vozidla... 4 3. Krok: Karta Zadání oprav... 5 4. Krok: Tisk servisní zakázky a pracovního listu...

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál

MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál Vytvoření databáze Při otevření management studia a připojením se ke konkrétnímu sql serveru mám v levé části panel s názvem Object Explorer. V tomto panelu

Více

Zápůjčky/Předměty NÁVOD

Zápůjčky/Předměty NÁVOD NÁVOD www.aktion.cz POPIS Modul umožňuje elektronické vydávání a přehlednou evidenci zapůjčených předmětů, jako jsou klíče, různé pracovní nástroje, pracovní pomůcky a jiné položky. Agenda najde uplatnění

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise

Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise Program spustíte pomocí souboru CatsParadise.jar ze složky kam jste jej nainstalovali. V úvodním okně naleznete 7 tlačítek. Klepnutím na jakékoliv

Více

DIPL 2. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce.

DIPL 2. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. DIPL 2 Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. Obsah STUDENTI VYTVOŘENÍ VOLNÉHO TÉMATU VŠKP VÝBĚR TÉMATU VŠKP Z VOLNÝCH TÉMAT KONTROLA ZADÁNÍ TÉMATU FORMÁLNÍ ÚPRAVA VYPLNĚNÍ ÚDAJŮ ELEKTRONICKÉ

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu SKLAD verze 9.xx.xx, licence BASIC Stručný popis programu Ovládání programu Ovládání je kromě myši přizpůsobeno i klávesnici. Je rozděleno do třech vrstev. 1, hlavní nabídka zde najdete výběr hlavních

Více

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 1. Hlavní okno aplikace: - pod tlačítkem Manuál k OBD 2.5 je ke stažení podrobný manuál pro práci v aplikaci - tabulka vpravo obsahuje seznam

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

! Inside software nicety! Verze 2.x Příklad 002 - Zásobování

! Inside software nicety! Verze 2.x Příklad 002 - Zásobování ! Inside software nicety! Verze 2.x Příklad 002 - Zásobování V tomto příkladu si ukážeme, jak objednávat a přijímat na sklad. Cílem je názorně předvést různé varianty, jak lze sestavit objednávku a jak

Více

Manuál aplikace SERBR. Servisní systém s čtečkou čárových kódů. Manuál aplikace SERBR Stránka 1

Manuál aplikace SERBR. Servisní systém s čtečkou čárových kódů. Manuál aplikace SERBR Stránka 1 Manuál aplikace SERBR Servisní systém s čtečkou čárových kódů Manuál aplikace SERBR Stránka 1 Dobrý den, Vítáme Vás v aplikaci SERBR - Servisní systém s čtečkou čárových kódů. Aplikace slouží k evidování

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Evidence žádostí o finanční příspěvek

Evidence žádostí o finanční příspěvek Evidence žádostí Obsah Evidence žádostí o finanční příspěvek... 3 Evidence žádostí... 4 Seznam žádostí... 4 Nová žádost... 6 Změny žádosti:... 7 Evidence žadatelů... 8 Seznam žadatelů... 8 Detail žadatele...

Více

Evidence objednávek pečiva

Evidence objednávek pečiva Evidence objednávek pečiva cvičná databáze, MS Access 2007 Formuláře a sestavy Jana Krutišová, Michal Nykl Materiály pro cvičení KIV/ZIS Obsah Tvorba formulářů. Tvorba sestav. Vytvoření formuláře Hlavní

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Tematická příručka. k informačnímu systému Cygnus

Tematická příručka. k informačnímu systému Cygnus KONTAKT Hot-linka: 543 213 606 E-mail: servis@iscygnus.cz Tematická příručka k informačnímu systému Cygnus Přehled přítomnosti verze 7.17 2 Obsah 1 Přehled přítomnosti... 4 1.1 Jak zadat klientovi nepřítomnost?...

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Skladové karty. Podklady pro školení.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Skladové karty. Podklady pro školení. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH Skladové karty Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1. Úvod

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

Modul Půjčovna Materiál pro samostudium +1873

Modul Půjčovna Materiál pro samostudium +1873 Modul Půjčovna Materiál pro samostudium +1873 18.4.2016 Scheib Pavel Datum tisku 18.4.2016 2 Modul Půjčovna Modul Pu jč ovna Obsah Úvod... 3 Položky označení položek v podmnožině... 3 Číselník stromů položek

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

ver. E.134 Manuál Skladové hospodářství - inventura

ver. E.134 Manuál Skladové hospodářství - inventura ver. E.134 Manuál Skladové hospodářství - inventura Skladové hospodářství - inventura Manuál popisuje postup inventury v modulu Skladové hospodářství, které je součástí modulu Autoservis. 1.1 Kontrola

Více

Inventura skladových zásob

Inventura skladových zásob Inventura skladových zásob E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a Strana 1 (celkem 6) Kroky inventury... 3 Průběh inventury... 3 Inventurní soupis skladu k datu (2.3.3.1)...

Více

Jednoduchá evidenční pokladna s EET

Jednoduchá evidenční pokladna s EET Jednoduchá evidenční pokladna s EET Evidence skladových zásob Základy evidence skladových zásob prostřednictvím JEP verze 1.2.6, zpracováno v květnu 2018 www.eetprozivnostniky.cz Obsah Obecné zásady evidence

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového

1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového 1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového serveru, na kterém Webová aplikace běží. Odkaz na elektronickou

Více

Novinky Mediox 3000 verze 285

Novinky Mediox 3000 verze 285 Obsah 1 Novinky Mediox 3000 verze 285 21. prosinec 2016 Obsah: 1 Úpravy v programu 2 1 Elektronická... evidence tržeb 2 2 Úprava výše... dispenzačního poplatku 2 3 Nová struktura... číselníků SÚKL SCAU

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Hromadnou korespondenci lze použít k vytvoření sady dokumentů, které jsou v zásadě stejné, každý dokument ovšem obsahuje jedinečné prvky. Například u dopisu oznamujícího nový produkt

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Personalizovaná objednávka... 3 3 Jednoduchá... 3 4 Standardní... 4 5 Komplexní... 5 5.1 Párování

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "Konsignační skaldy" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů ma př. zboží od různých dodavatelů,

Více

W e l d Ma n a g e r

W e l d Ma n a g e r WeldManager Manuál 1. Úvod Vážený zákazníku, program Win-STH je určen ke komunikaci se zařízením s hydraulickým pohonem řady STH vyráběné firmou DYTRON. program umožňuje: - evidovat a tisknout protokoly

Více

Portál Značení tabáku Uživatelská příručka pro registrované uživatele

Portál Značení tabáku Uživatelská příručka pro registrované uživatele Portál Značení tabáku Uživatelská příručka pro registrované uživatele 2019 1 / 21 Uživatelská příručka pro registrované uživatele Historie dokumentu Datum Verze Komentář 8. 4. 2019 1.0 Základní verze Obsah

Více

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Evidence náhradního plnění - neveřejný přístup pro odběratele Uživatelská příručka verze 3.0 Historie dokumentu Verze Datum Autor Změny 1.0 31. 5. 2019

Více

Zápis Předměty nabízí zápis výsledků obdobným způsobem, na který jsme byli doposud zvyklí.

Zápis Předměty nabízí zápis výsledků obdobným způsobem, na který jsme byli doposud zvyklí. VÝSLEDKY ZKOUŠEK NOVÁ VERZE MODULU Nový modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště. Zároveň také nabízí možnost evidence propadlých termínů. I. II. III.

Více

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8 Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8 Co je to Základní popis odpadu Úvodem stručná rekapitulace, co je to Základní popis odpadu (ZPO). Je to dokument popisující vlastnosti a kvalitu

Více

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro 1 Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Popis...3 Slovník pojmů...3 Ovládání aplikace...3 Volby v aplikaci...3 4.1. Menu...3 4.2. Zpět na seznam karet...4 Úvodní obrazovka...4

Více

Nastavení komunikace mezi KEO-X a KEO-W verze 5 ( )

Nastavení komunikace mezi KEO-X a KEO-W verze 5 ( ) Nastavení komunikace mezi KEO-X a KEO-W verze 5 (1.12.2015) Obsah 1. / Základní nastavení vazby mezi KEO-X a KEO-W... 2 A/ Nastavení parametrů v programu KEO-X... 2 B /Nastavení parametrů v programu KEO-W...

Více

Externí spolupracovníci

Externí spolupracovníci Externí spolupracovníci Modul obsahuje přehled všech osob, které mají nebo v minulosti měly nějaký vztah k VUT, umožňuje jim přiřadit nový aktuální vztah k VUT nebo k útvaru VUT - "externí spolupracovník".

Více

Příručka uživatele systému Museion. Přírůstková kniha. uživatele systému Museion

Příručka uživatele systému Museion. Přírůstková kniha. uživatele systému Museion Příručka uživatele systému Museion Přírůstková kniha uživatele systému Museion Autorská práva Copyright 2012-2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

Do evidenčního systému ČAS se atletický oddíl/klub (dále jen oddíl ) přihlásí na adrese:

Do evidenčního systému ČAS se atletický oddíl/klub (dále jen oddíl ) přihlásí na adrese: Do evidenčního systému ČAS se atletický oddíl/klub (dále jen oddíl ) přihlásí na adrese: http://online.atletika.cz/registrace. Přístupové údaje do systému byly zástupcům všech oddílů zaslány emailem. Pokud

Více

Postup práce v KDS 1

Postup práce v KDS 1 Postup práce v KDS 1 PDU příjem a správa SIP balíčků... 3 1. Karanténa... 3 2. Zpracované... 4 3. Odmítnuté... 5 4. Import spisového plánu... 5 GDU Garantované digitální úložiště... 6 1. Zobrazení uložených

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Zveřejnění smlouvy do Registru smluv (ISRS) včetně anonymizace

Zveřejnění smlouvy do Registru smluv (ISRS) včetně anonymizace Zveřejnění smlouvy do Registru smluv (ISRS) včetně anonymizace Obsah 1. Založení dokumentu typu smlouva... 1 2. Příprava zveřejnění do ISRS... 5 3. Odeslání do ISRS a zpracování odpovědi... 6 1. Založení

Více

Přihlášení k maturitním zkouškám

Přihlášení k maturitním zkouškám Přihlášení k maturitním zkouškám (v 3.0) Pozn.: Níže popsaný návod je určen pro uživatele s rolí Administrátor, není-li uvedeno jinak. Obsah : Slovníček pojmů 2 1. Nutná nastavení 2 Obory a vzdělávací

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Personalizovaná objednávka... 3 3 Jednoduchá... 3 4 Standardní... 4 5 Komplexní... 5 5.1 Párování

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty

Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty Zahraniční cesty 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Hlavní záložky 2.3.1 Záložka "Seznam

Více

Administrátorská příručka uživatele systému Museion. Nastavení systému

Administrátorská příručka uživatele systému Museion. Nastavení systému Administrátorská příručka uživatele systému Museion Nastavení systému Autorská práva Copyright 2012-2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více