Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova 6 602 00 Brno"

Transkript

1 1. Základní údaje 1.1. Objednatel: Objednatel: Město Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí Havlíčkův Brod 1.2. Zhotovitel: Zhotovitel: zastoupený: IČO: DIČ: CZ Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova Brno Ing. Zdenkem Sendlerem Tel.fax: Spolupráce: Ing. Dana Fialová Irena Dundychová Inventarizace zeleně Ing. Michal Obrtel rozpočet, výkaz výměr Název akce: Část: REVITALIZACE STŘEDU MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD Havlíčkovo náměstí, ulice Dolní F2 SO 12 ZELEŇ HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ F2 SO 12 ZELEŇ DOLNÍ ULICE Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení Datum: Leden

2 2. Řešení zeleně 2.1. Popis stávajícího stavu Zeleň je na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě zastoupena nepříliš vhodnou formou několika vzájemně se doplňujících vegetačních prků. Část kolem Mariánského sloupu připomíná spíše výseč parku nežli historické náměstí. Zvláště travnaté nevyužitelné plochy v kombinaci s keři a stromy narušuje celistvost náměstí a oslabuje jeho výraz. Vzhledem k celkové rehabilitaci prostoru náměstí nepočítáme se zachováním stávající zeleně Inventarizace a klasifikace stromů a keřů Inventarizace a klasifikace stromů a keřů v řešeném území, byla provedená v říjnu Hlavním cílem inventarizace bylo vyhodnotit zdravotní stav stromů. Posuzované stromy a keře jsou zakreslené do mapy, která je součástí tohoto posouzení. Na tuto mapu navazuje inventarizační tabulka, která obsahuje 7 kolonek a to: 1. Pořadové číslo 2. Název druhu a kultivaru 3. Průměr kmene 4. Průměr koruny 5. Výšku dřeviny 6. Sadovnickou hodnotu 7. Popis a navrhovaná opatření ad1). Každá inventarizovaná dřevina má své inventární číslo, které je identické s číslem na výkrese. ad2). Uváděná taxonomická nomenklatura je podle knihy V. Hurycha - Dřeviny pro zahrady a parky. ad3). Průměr kmene inventarizované dřeviny je uváděn v cm a byl měřen ve výšce 1,30 m nad zemí - (prsní výška). ad4). Průměr koruny je uváděn v m. Byl měřen jako její kruhový průmět z aritmetického průměru nejdelší vzájemné vzdálenosti koncových větví a vzdálenosti na ní kolmé. Kategorizace do 5 m šířky je po m, dále pak 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, m atd. ad5). Výška dřeviny je uváděna v m a kategorizována do výšky 5 m po m, dále pak 5-10, 10-15, 15-20, m a dále. ad 6). Sadovnické hodnota - je hodnocena podle mírně zjednodušené metodiky J. Machovce: Sadovnická dendrologie - učební texty SPN, Praha Při inventarizaci bylo použito pětibodové hodnocení dřevin (sadovnická hodnota). Sadovnická hodnota je souhrn všech biologických a estetických vlastností dané dřeviny, nejlepší dřeviny se hodnotí 5 body, nejhorší 1 bodem. 1 bod - Stromy odumírající nebo odumřelé, suché, stromy bezprostředně ohrožující návštěvníky nebo okolní kvalitní porosty, např. vrůstáním do jejich koruny. Tyto dřeviny vyžadují okamžitou likvidaci. 2 body - Stromy velmi silně poškozené resp. nemocné (nehrozí však nebezpečí šíření chorob), vzhledově jsou značně poškozené. Jsou to dřeviny, které jsou jednoznačně určeny k likvidaci, která může být pozdržena až do doby zajištění jejich náhrady novou výsadbou. 3 body - Stromy mladších kategorií, resp. i stromy větší, tvarově nebo vzhledově poškozené, avšak esteticky přijatelné s předpokladem dlouhodobého udržení těchto hodnot. Jsou to stromy, které při podrobnějším vyhodnocení a na základě analýzy zamýšlených úprav jsou výhledově buď ponechány nebo likvidovány (při vysokém počtu na ploše, vzájemném stínění atd.). 4 body - Stromy vyspělé (více než 1/2 výšky na daném stanovišti běžně dosahované), naprosto zdravé, tvarově odpovídající danému druhu, resp. kultivaru, pouze s menšími vzhledovými nedostatky (např. vyvětvení do podchodové výšky, menší deformace tvaru koruny, chybějící větve apod.). Tyto stromy je nutné zachovat, k jejich odstranění může dojít v případě, kdy to regenerace celého řešení nezbytně vyžaduje a nelze je řešit jinak. 2

3 5 bodů - Stromy stejných vlastností jako 4 body, avšak bez vzhledového poškození. Měly by být vždy zachovány, i za cenu rozsáhlých změn regenerace parku. Ad 6). Popis - jsou popsány vlastnosti hodnocených dřevin. Inventarizační tabulka Poř. číslo Druh 1 Acer platanoides 2 Acer platanoides 3 Acer platanoides 4 Acer platanoides 5 Acer platanoides 6 Acer platanoides 7 Acer platanoides 8 Acer platanoides Obvod kmenecm Šířka koruny m 3 Výška m SH Popis Stabilita koruny stromu je v současnosti vlivem dřívějšího ořezu a následné houbové infekce dřeva silně narušená. Druhotné větve vyrůstají z hnilobou silně narušených zbytků primární koruny. V koruně se nachází velké množství suchých větví a pahýlů. Strom není dlouhodobě ,5 2 Sekundární koruna, strom Sekundární koruna, do výšky 1 m je kmen poškozený. Strom není dlouhodobě Sekundární koruna s větším množstvím suchých větví a pahýlů Sekundární koruna, strom stavu. V koruně se nachází suché větve, pahýly. Strom není dlouhodobě Sekundární koruna, strom stavu. V koruně se nachází velké množství suchých větví a pahýlů. Strom není dlouhodobě Sekundární koruna s velkým množstvím suchých větví a pahýlů. Kmen poškozený na několika místech odřená borka. Strom není dlouhodobě Sekundární koruna, strom

4 9 Acer platanoides 10 Acer platanoides 11 Acer platanoides 12 Acer platanoides 13 Acer platanoides 14 Acer platanoides 15 Acer platanoides 16 Acer platanoides 17 Acer platanoides 18 Acer platanoides 19 Acer platanoides 20 Acer platanoides 21 Acer platanoides 22 Ligustrum vulgare ptačí zob 23 Acer platanoides Kmen poškozený, strom ve zhoršeném zdravotním stavu, není dlouhodobě Sekundární koruna, kmen poškozený. Strom není dlouhodobě Sekundární koruna s velkým množstvím suchých větví a pahýlů. Strom ve špatném zdravotním stavu, není dlouhodobě Koruna tvarově deformovaná, pahýly. Strom není dlouhodobě ,5 2 V koruně velké množství suchých větví a pahýlů, sekundární koruna. Není dlouhodobě V koruně velké množství suchých větví a pahýlů, sekundární koruna. Není dlouhodobě Sekundární koruna, strom Sekundární koruna, strom ,5 2 Sekundární koruna, strom 30 1,5 2,5 2 Sekundární koruna, strom Suchý strom ,5 2 Sekundární koruna s velkým množstvím suchých větví a pahýlů. Strom není dlouhodobě ,5 3-2 V koruně se nachází malé množství suchých větví. keře 1 1,1 3 Tvarovaný živý plot v dobrém zdravotním stavu Kmen poškozený z důvodu vylamování kosterních větví. Pahýly kosterních větví jsou vyhnilé. Strom ve zhoršeném zdravotním stavu, 4

5 24 Acer platanoides 25 Acer platanoides 26 Acer platanoides 27 Acer platanoides 28 Acer platanoides 29 Acer platanoides 30 Acer platanoides 31 Juniperus chinensis Pfitzeriana - jalovec čínský 32 Malus sp. okrasná jabloň není dlouhodobě Sekundární koruna, pahýly kosterních větví jsou vyhnilé. Strom není dlouhodobě Sekundární koruna, pahýly kosterních větví jsou vyhnilé. Strom není dlouhodobě V koruně se nachází velké množství suchých větví a pahýlů. Strom není dlouhodobě perspektivní, je ve zhoršeném zdravotním stavu Strom je ve zhoršeném zdravotním stavu s větším množstvím suchých větví a pahýlů Široké úžlabí, v koruně se nachází velké množství suchých větví a pahýlů. Strom není dlouhodobě Vyhnilé pahýly kosterních větví, strom ve zhoršeném zdravotním stavu, není dlouhodobě Vyhnilé pahýly kosterních větví, strom ve zhoršeném zdravotním stavu, není dlouhodobě Keře 2 2 Keřová skupina, kompozičně nevhodná V koruně se nachází drobné suché větve. Strom je 33 Rosa sp. - růže keře 2 Záhon růží. 34 Malus sp. okrasná jabloň 35 Tilia cordata lípa srdčitá 36 Picea pungens smrk pichlavý Závěr Úžlabí rozlomené, kmenové dutiny, strom ve zhoršeném zdravotním stavu Průběžný kmen, strom v dobrém zdravotním stavu, dlouhodobě Strom v dobrém zdravotním stavu, kompozičně nevhodný. Na základě terénního šetření lze konstatovat, většina posuzovaných stromů a keřů rostoucích v místě uvažované úpravy: REVITALIZACE HAVLÍČKOVA NÁMĚSTÍ v Havlíčkově Brodě je stavu. Stromy č a Acer 5

6 platanoides jsou ve velmi špatném zdravotním stavu. Koruny stromů jsou tvořené sekundárními větvemi. Stabilita korun stromů je v současnosti vlivem dřívějšího ořezu a následné houbové infekce dřeva silně narušená. Druhotné větve vyrůstají z hnilobou narušených zbytků primární koruny, přičemž v místě původního řezu je nasazeno větší množství druhotných větví (vzniklých z hustého obrostu vlků). Dalším růstem větví narůstá jejich váha, tloušťkový přírůst pak způsobuje samovolné roztrhávání úžlabí. Takto vzniklé koruny jsou vždy velmi nestabilní a v určité fázi po regeneraci (ořezu) dochází téměř vždy k postupnému vylamování větví. Vylamováním dochází navíc k vytvoření dalších nových vstupních bran pro infekci. S ohledem na stupeň poškození zbytků primární koruny hnilobou je možné konstatovat, že provozní bezpečnost stromů je v současné době silně narušená a strom se stává vážným nebezpečím pro své okolí. Stromy č. 32 a 34 Malus sp. okrasná jabloň, jsou ve zhoršeném zdravotní stavu a nejsou dlouhodobě Strom č. 36 Picea pungens smrk pichlavý je v dobrém zdravotním stavu, ale jedná se o kompozičně nevhodnou dřevinu do historického centra města.pouze strom č. 36 Tilia cordata lípa srdčitá je v dobrém zdravotním stavu, nezapadá ovšem do celkové koncepce návrhu Návrh Návrh zeleně je nedílnou součástí celkové koncepce nové úpravy náměstí. Stávající zeleň odstraňujeme a navrhujeme cílové listnaté stromy v souladu s novou koncepcí prostoru. Kolem Mariánského sloupu navrhujeme středněkorunné listnaté stromy v počtu 8 kusů s výraznějším kmenem ( výška kmene min 3m) Uvažujeme o použití tvarového kultivaru lípy např. Tilia tomentosa Brabant. Po obvodu náměstí navrhujeme výsadbu listnatých kvetoucích stromů s menší, volnější korunou. Navrhujeme kultivary ze skupiny okrasných třešní. Ve spodní části náměstí navrhujeme Prunus padus Colorata, která snáší i přistínění a horší podmínky oslunění. V ostatních částech po obvodu navrhujeme Prunus sargentii Accolade, variantně dle nabídky trhu cv. Rancho, nebo Prunus subhirtella Autumnalis rosea. Kultivary se světle růžovou barvou květu, které nemají problémové plody. A - Výsadba stromů v horní části náměstí kolem Mar. sloupu Obvod kmene cm, kmen min 300 cm, bal min. 80 cm Počet: 8 ks pěstební tvar: kmenný tvar stromu, pravidelná koruna, terminál zapěstovaný kmen, zacelený způsob kotvení: kotvení podzemní, nadzemní kotvení frézovanými kůly, 8 cm, délka 300 cm, 4 kusy, spojovací materiál dřevěné vzpěry ve dvou výškových úrovních, kotvení ke kmenu popruhem. ochrana kmene: rákosová bandáž, 250 cm způsob založení: do připravené jámy ochrana půdy před zhutněním: dlažba, štěrk, kovový rošt závlaha: hadice Flexibil, současně i odvodnění balu, výplň štěrk 16/32mm velikost výsadbové jámy: min 2 m3, dle situace i větší ve směru upravované dlažby i v závislosti na sítích zajištění povrchu výsadbové jámy: dlažba, štěrk 16/32mm, kovový rošt substrát: 1,7m3, celkem 13,6m3 6

7 Druhové složení: Tilia tomentosa Brabant, B - Výsadba stromů po obvodu náměstí Obvod kmene cm, kmen 250, ve volné půdě, bal min. 70 cm Počet: 30 ks ve volné půdě pěstební tvar: kmenný tvar stromu, terminál, kmen zacelený způsob kotvení: kotvení podzemní, nadzemní kotvení frézovanými kůly, 8 cm, délka 300 cm, 4 kusy, spojovací materiál dřevěné vzpěry ve dvou výškových úrovních, kotvení ke kmenu popruhem. ochrana kmene: rákosová bandáž, 250cm způsob založení: do připravené jámy ochrana půdy před zhutněním: dlažba, štěrk, kovový rošt závlaha: hadice Flexibil, současně i odvodnění balu, výplň štěrk 16/32mm velikost výsadbové jámy: min 2m3, dle situace i větší ve směru upravované dlažby i v závislosti na sítích zajištění povrchu výsadbové jámy: dlažba, štěrk 16/32mm, kovový rošt substrát: 1,7m3, celkem 51m3 Druhové složení: - Prunus padus Colorata 8 ks - Prunus sargentii Accolade 22 ks C - Výsadba 2 kusů stromů v Dolní ulici Obvod kmene cm, kmen 250, ve volné půdě, bal min. 70 cm Počet: 2 ks ve volné půdě pěstební tvar: kmenný tvar stromu, terminál, kmen zacelený způsob kotvení: kotvení podzemní, nadzemní kotvení frézovanými kůly, 8 cm, délka 300 cm, 4 kusy, spojovací materiál dřevěné vzpěry ve dvou výškových úrovních, kotvení ke kmenu popruhem. ochrana kmene: rákosová bandáž 250 cm způsob založení: do připravené jámy ochrana půdy před zhutněním: dlažba, štěrk, kovový rošt závlaha: hadice Flexibil, současně i odvodnění balu, výplň štěrk 16/32mm velikost výsadbové jámy: min 2m3, dle situace i větší ve směru upravované dlažby i v závislosti na sítích zajištění povrchu výsadbové jámy: dlažba, štěrk 16/32mm, kovový rošt substrát: 1,7m3, celkem 3,4m3 7

8 Druhové složení: PYR - Pyrus communis Beech Hill Zemina pro stromy obecně: Zdroj a kvalita použité katrované zeminy bude před realizací ověřena agrochemickým rozborem a bude následně odsouhlasena. Zemina bude před použitím případně vhodně upravena dle výsledků rozboru.parametry pěstebního substrátu (materiál pro konstrukci vegetační nosné vrstvy )ČSN DIN v prostoru výsadbové jámy):vrchní vrstva substrátu (do hloubky 40 cm) musí obsahovat 5 % organických látek zrnitostní složení: jílovitá frakce (0,002mm)...3% prachovitá frakce (0,002-0,063mm)...18% písčitá frakce (0,063-2,0mm)...36% štěrkovitá frakce (2,0-63,0mm)...43% obsah živin: doplnění zásoby živin dávkou 3 kg/m 3 hnojivem Osmocote Plus s dobou působení 14 měsíců.výpěstek: odpovídající 1. jakosti dle ON Výpěstky okrasných dřevin - listnaté stromy : skupina: kmenné tvary stromů ve stanovené velikosti. Stromy budou sázeny do připravených jam ručně kopaných. Před započetím prací budou vytýčeny veškeré inž. sítě správcem sítí. Po odstranění stávajícího povrchu budou vykopány jámy pro stromy, jejich velikost bude individuální pro jednotlivé stromy ve vztahu k sítím. Všechny jámy budou před výsadbou zkontrolovány zástupcem investora a projektanta.v případě kontaktu s podzemními sítěmi bude použita ochrana folií, např Rootcontrol dle doporučení správce sítí. Kotvení stromů Stromy jsou kotveny pomocí kovové konstrukce, která slouží současně jako ochrana kmene před poškozením, kmen kotven popruhem. Podpovrchově je pod dlažbou kovová kostra ke které je nadzemní část šroubována. V části se sklonem bude princip zachován a detail přizpůsoben sklonu povrchu. Kmeny stromů jsou obaleny rákosovou rohoží. Baly jsou kotveny systémem podzemních kotev. V části kolem Mar. sloupu bude povrch zakončen kamennou kostkou kladenou do kruhu na kovový rošt. Kovové kotvící prvky budou uchyceny pod povrchem. Technologii kotvení a uchycení dodá dodavatel roštů. Stromy po obvodu Havlíčkova náměstí budou opatřeny kovovým krycím roštem Santacole typ Henri Matisse 2002, čtvercového rozměru 150/150cm. V Dolní ulici je stejný typ a princip, pouze rozměr je 100/100cm. Technologii kotvení a uchycení dodá dodavatel roštů. Závlaha a odvětrání stromů Řešena hadicemi flexibil 80mm zapuštěnými kolem balu. Hadice jsou před uložením vyplněny štěrkem 16/32mm. Celkem 4,5m k jednomu stromu. Vývod je kryt poklopem který je součástí dlažby, nebo roštů. 8

9

10

11 c.p.179 c.p.165 c.p c.p.174 c.p.175 c.p.176 c.p.177 c.p.178 HY NB1 SE NB1 PR PA 1 SL c.p.168 HY LV1 L4 LV1 L4 LV1 NB2 MS c.p.166 PA LV1 NB3 NB2 L4 LK LV3 KK L4 L5 AZ AZ LV3 AUTOBUSOV ZAST`VKY c.p.164 c.p.163 c.p.161 c.p c.p TB 1 SL IT PS SO 12 SO 13 NB1 IT c.p UL. DOLN SO PYR PYR L3 LEGENDA : STROMY N`VRH SO 12 - ZELE HAVL KOVO N`M ST - PRUNUS PADUS COLORATA - PRUNUS ACCOLADE - TILIA TOMENTOSA BRABANT SO 13 - ZELE DOLN ULICE PYR - PYRUS COMMUNIS BEECH HILL HRANICE STAVEBN CH OBJEKT ( SO ) 98 8 ks 22 ks 8 ks 2 ks PR 11 LS HRANICE EEN HO ZEM VS NB2 NB3 HY c.p.181 c.p.180 HAVL K V D M IT UL. HAVL KOVA PS c.p.48 PA 1 c.p.49 HY c.p.50 c.p.51 c.p.52 c.p.53 5 c.p.54 SL 6 c.p.55 IT 15 9 RM NOV` RADNICE 17 PA NB1 PR c.p.87 STAR` RADNICE INVESTOR: M STO HAVL K V BROD, HAVL KOVO N`M ST 57, HAVL K V BROD REVITALIZACE ST EDU M STA HAVL K V BROD HAVL KOVO N`M ST, ULICE DOLN STUPE : ZAD`VAC DUMENTACE STAVBY ARCHITEKTONICK` KANCEL` AUTO I N`VRHU: ING. ARCH. ALE BURIAN BURIAN - K IVINKA ING. ARCH. GUSTAV K IVINKA KALVODOVA 13, BRNO F2 - SO 12 - ZELE HAVL KOVO N`M ST SO 13 - ZELE DOLN ULICE VEDOUC PROJEKTANT: ING. ARCH. ALE BURIAN FORM`T: 3xA4 ZODPOV DN PROJEKTANT: ING. ZDENEK SENDLER DATUM: LEDEN/2009 c.p.56 c.p.57 UL. SVATOVOJT ` VYCOVAL: ING. DANA FIALOV` M TKO: 1 : 400 PAR : SLO V KRESU: OSAZOVAC SCHEMA 03

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

Obnova "Aleje filosofů"

Obnova Aleje filosofů Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli Obnova "Aleje filosofů" TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Inventarizace stromů a kvalitativní hodnocení... 3 1.1 Charakteristika území a rostoucích dřevin... 3 1.2 Metodika

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY A PĚŠÍ KOMUNIKACE D.3.1 Situace D.3.2 Vypracoval : Jan Slabihoudek Datum : 5/2015 str.1/10 OBSAH : I. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3.

Více

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích Obsah A Průvodní zpráva...1 Identifikační údaje...1 Cíl dokumentace...2 Údaje o parcelách a majetkoprávních vztazích... 2 Průzkumy a podklady... 2 Lokalizace a popis řešeného území... 2 Stručná historie

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

F.2 SO 09 - SLAVNOSTNÍ OSVĚTLENÍ

F.2 SO 09 - SLAVNOSTNÍ OSVĚTLENÍ Projekt : Revitalizace středu města Havlíčkův Brod Investor : Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 5806 Havlíčkův Brod Autoři návrhu : Ing.arch.A.Burian, Ing.arch.G.Křivinka Stupeň : Zadávací dokumentace

Více

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 E D O K U M E N T A C E P R O P R O V E D E N Í S T A V B Y Investor : OBEC ŽANDOV, NÁMĚSTÍ ČP. 82 471 07 Akce : REVITALIZACE ALEJÍ NA POZEMCÍCH

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013 1) Vesna kalkulace odstranění stromů (1, 16), odstranění keřových skupin a keřů (K2, K11, SK1, SK2), ošetření stromů 1 ks, vazba 0 ks výsadba: 1 ks stromy OK 8-10 cm, 411 ks keře /popínavé rostliny ODSTRANĚNÍ

Více

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky Stavební rozpočet Název stavby: Příroda na dosah - přírodní zahrada MŠ Úvoz 57 Doba výstavby: Objednatel: Stavební objekt Dětské hřiště Začátek výstavby: Projektant: Statutární město Brno, Městská část

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ROZPOČET Stavba: Obnova historické aleje Stará Ježnická po tornádu 2013 Objednatel: Zhotovitel: město Krnov ZAHRADA Olomouc s.r.o. P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

Více

projektant SO 05 : Eva Wagnerová, Tomešova 1, Brno SO 05 REKONSTRUKCE DVORA STARÉ RADNICE DPS, 11/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA

projektant SO 05 : Eva Wagnerová, Tomešova 1, Brno SO 05 REKONSTRUKCE DVORA STARÉ RADNICE DPS, 11/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA Základní údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: ZELEŇ PRO BROD Dokončení pasportu zeleně města a obnova vybraných ploch sídelní zeleně města Havlíčkův Brod Investor: Město Havlíčkův Brod Místo stavby: Havlíčkův

Více

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova VESELÝ SVĚT PRO ZVÍDAVÉ DĚTI Objednatel: Vypracovala: Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova 50, 798 14 IČ: 00288560 Ing. Hana Prášilíková Stiborova 37, Olomouc, 77900 IČ: 74222820 Místo: ZŠ a MŠ

Více

F.2 SO 07 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOLNÍ ULICE

F.2 SO 07 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOLNÍ ULICE Projekt : Revitalizace středu města Havlíčkův Brod Investor : Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 5806 Havlíčkův Brod Autoři návrhu : Ing.arch.A.Burian, Ing.arch.G.Křivinka Stupeň : Zadávací dokumentace

Více

REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI PŘÍKAZY

REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI PŘÍKAZY REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI PŘÍKAZY Stávající stav zeleně návsi v obci Příkazy Vizualizace revitalizace zeleně návsi v obci Příkazy / autor: Ing. Erik Hinďoš Textová část Zpracovatel: Ing. arch. Iveta Trtílková

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav

Areál Rezidence Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Barbora Eismanová Ing.Ivan Marek Ing. Barbora Kubecová Ing. Ivan Marek Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

F.2 SO 08 SILNOPROUDÉ ROZVODY

F.2 SO 08 SILNOPROUDÉ ROZVODY Projekt : Revitalizace středu města Havlíčkův Brod Investor : Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 5806 Havlíčkův Brod Autoři projektu : Ing.arch.A.Burian, Ing.arch.G.Křivinka Stupeň : Zadávací

Více

BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY AKTUALIZACE VEGETAČNÍCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA - ČÁST A,B,C,D,E - 01

BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY AKTUALIZACE VEGETAČNÍCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA - ČÁST A,B,C,D,E - 01 Vedoucí projektant Zodpovědný projektant Vypracoval Autor projektu Ing. T. Horský Ing. T. Horský Ing. T. Horský Ing. E. Wagnerová BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY Formát Datum Stupeň 1A4 06/2011

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ OBSAH: PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 2.1 FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

1. Obsah zpracovávaného projektu. 2. Řešené území. 3. Dendrologický průzkum. Grafická část. Textová část. 3.1 Inventarizace dřevin a použité metodiky

1. Obsah zpracovávaného projektu. 2. Řešené území. 3. Dendrologický průzkum. Grafická část. Textová část. 3.1 Inventarizace dřevin a použité metodiky 1. Obsah zpracovávaného projektu Grafická část 1. Situace řešeného území m 1:1000 2. Inventarizace, plán kácení m 1:500 3. Situace návrh m 1:250 4. Chodníky vytyčovací plán m 1:250 Textová část 5. Tabulky

Více

D.4 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV. Úpravy areálu Nekvasilova 625/2 Praha 8 - Karlín. index D_1. Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A

D.4 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV. Úpravy areálu Nekvasilova 625/2 Praha 8 - Karlín. index D_1. Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A D.4 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA Úpravy areálu Nekvasilova 625/2 Praha 8 - Karlín index D_1 Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A Červen 201 D.4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Návrh výsadeb Není

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název veřejné zakázky Revitalizace zeleně a stromořadí v obci Těchobuz Zhotovitel Část veřejné zakázky Část 1 - Revitalizace zeleně v obci Těchobuz

Více

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy ČÁST D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 01 - krajinářské úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DZS (DOKUMENTACE

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov SEZNAM LOKALIT SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ SOUBOR OSTATNÍCH PLOCH 1 OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA...3 A.1 Identifikace stavby...3 Objednatel:...3 Projektant:...3 Název stavby:...3 Místo stavby:...3

Více

Úpravy sportoviště, dětského hřiště a veřejné zeleně - Lokalita ulice Solidarity Stará Boleslav TECHNICKÁ ZPRÁVA

Úpravy sportoviště, dětského hřiště a veřejné zeleně - Lokalita ulice Solidarity Stará Boleslav TECHNICKÁ ZPRÁVA Hlavní projektant objekt: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Ivan Marek Ing.Barbora Eismanová Bc. Nina Jakušová, DiS. Ing. Ivan Marek Úpravy sportoviště, dětského hřiště a veřejné zeleně - Lokalita

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n/l IČ: 45124957, DIČ: CZ530719270, účet/kód: 433720329/0800 Reg. ŽÚ Brandýs n/l č.j.

Více

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 106318/2012 Sp. zn.: S-JMK 114131/2010 OINV Vyřizuje: Mgr. Rumlová Telefon: 541 651 245 Počet listů: 7 Počet

Více

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

Obsah. Identifikace stavby a) Účelů stavby b) Architektonické řešení c) Obecné požadavky na výstavbu d) Technické a konstrukční řešení

Obsah. Identifikace stavby a) Účelů stavby b) Architektonické řešení c) Obecné požadavky na výstavbu d) Technické a konstrukční řešení Obsah Identifikace stavby a) Účelů stavby b) Architektonické řešení c) Obecné požadavky na výstavbu d) Technické a konstrukční řešení 01. Demolice a kácení dřevin Inventarizace dřevin 02. HTÚ 03. Komunikace

Více

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH SO 10 Vegetační úpravy PROSINEC 2008. ZAK.Č. VA/08/07. OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE ZHOTOVITEL: ING. ALENA VAVŘÍKOVÁ Obsah: 1. Identifikační údaje stavby

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú.

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú. Název stavby: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno Příloha č.7 PS 715 Trubky HDPE v úseku žst.křížanov - Březské Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace KOZLOV U KŘIŽANOVA KO-1 Salix

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 2.1 FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

ÚPRAVY PLOCH U KD A K NÁDRAŽÍ V HAMRECH NAD SÁZAVOU VENKOVNÍ ZAŘIZOVACÍ PRVKY DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OZELENĚNÍ

ÚPRAVY PLOCH U KD A K NÁDRAŽÍ V HAMRECH NAD SÁZAVOU VENKOVNÍ ZAŘIZOVACÍ PRVKY DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OZELENĚNÍ ÚPRAVY PLOCH U KD A K NÁDRAŽÍ V HAMRECH NAD SÁZAVOU VENKOVNÍ ZAŘIZOVACÍ PRVKY DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OZELENĚNÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 1. Identifikační údaje a) označení stavby: ÚPRAVA PLOCH U KD A K NÁDRAŽÍ V HAMRECH

Více

KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B. LBK 2B novostavba

KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B. LBK 2B novostavba A. Průvodní zpráva A.a) Identifikační údaje stavby 1.1 Základní údaje Název stavby : KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B Místo stavby: k.ú. Krásno nad Teplou. 673811 Okres: Sokolov

Více

Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip' v ul. Thákurova v Praze 6

Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip' v ul. Thákurova v Praze 6 Ing. Luboš Fendrych znalec se specializací na oceňování zeleně a škod Baarova 27 140 00 Praha 4 Technická správa komunikací hl.m. Prahy Štefánkova 23 Praha 5 Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip'

Více

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 4. GRAFICKÁ ČÁST 4.1. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH

Více

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Investor: město Vřesina u Hlučína, 21.dubna 247/1, 747 20 Vřesina Projektoval: Ing. Ivan Tachezy, Plzeńská 17, Ostrava 3 Datum: 9.4. 2014

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV prosinec 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.:

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY Úholičky Malešice Modletice Velkoobchodní ceny a pravidla velkoobchodního odběru na vyžádání www.jena.cz jena@jena.cz KOMPOST 1. Zahradnický kompost vylepšení nekvalitních

Více

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne Dotaz ze dne 2. 9. 2012 - č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady V tiskové zprávě Magistrátu města Pardubic ze dne 28. 3. 2012 o kácení v Tyršových sadech v březnu 2012 se uvádí, že: "Celkem

Více

STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ

STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ SADOVNICKÁ HODNOTA DEVIN JIHOVÝCHODNÍ ÁST MASARYKOVA NÁMSTÍ DENDROLOGICKÝ PRZKUM, NÁVRH PSTEBNÍCH OPATENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁST MASARYKOVA NÁMSTÍ STUDIE EŠENÍ

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Charakteristika pozemku Projekt Revitalizaci sídelní zeleně v obci Lhotka bude probíhat v intravilánu obce, na katastrálním

Více

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 pro maloodběratele JAN SMEJKAL Javornická 846, 768 72 Chvalčov Tel.: 607 631 234; info@okrasnestromy.cz www.okrasnestromy.cz Umístění školky: Po levé straně u silnice

Více

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013 Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina - část Stupice - náves 18311221 Jamky pro výsadbu s 5% vyměnou půdy horniny tř 1 až 4 v objemu od,4m3 do 1, m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 5,, 13715 substrát zahradnický

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková.

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková. 10. ROZPOČET Pracovní operace Poř. Ceníková Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka CENA (Kč) 823-1 Plochy a úprava území 1 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,4 m 3 24 ks 2 184102115

Více

Valdštejnská 183 472 01 Doksy. Martinov 279 Kostelec nad Labem 277 13 Ing.Ivan Marek, Ing.Barbora Eismanová, autorizovaný architekt

Valdštejnská 183 472 01 Doksy. Martinov 279 Kostelec nad Labem 277 13 Ing.Ivan Marek, Ing.Barbora Eismanová, autorizovaný architekt Identifikační údaje Název akce: Regenerace lesoparku Masarykovy sady, Doksy SO 02 Posílení rekreačních funkcí Investor: Městské lesy Doksy Valdštejnská 183 472 01 Doksy Projektant sadových úprav: Zahradní

Více

Tel.: + 420 604 73 75 00 e-mail: info@jedigardens.cz www.jedigardens.cz - IČO: 45704091 - č.ú.: 1929110369/0800

Tel.: + 420 604 73 75 00 e-mail: info@jedigardens.cz www.jedigardens.cz - IČO: 45704091 - č.ú.: 1929110369/0800 Ostrovní 1448/24 AKCE: NOVÉ ZALOŽENÍ A ČÁSTEČNÁ OBNOVA PAMÁTNÉHO PARKU U ROZHLEDNY A PAMÁTNÍKU NA KŘÍŽKÁCH PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. ÚVOD: ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ ZPRACOVÁVANÉ PROJEKTEM SE NACHÁZÍ V INTRAVILÁNU V NÁVRHU

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Průvodní a technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant : Stupeň PD: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ v ul. Sokolské v Komárově k.ú. Komárov, okr. Beroun Městys Komárov,

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 9. PARK PŘÍČNÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 9. PARK PŘÍČNÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 9. PARK PŘÍČNÍ OBSAH : 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 2. 1 Fotodokumentace současného

Více

REVITALIZACE VÝZNAMNÝCH KRAJINNÝCH PRVKŮ V OSTRAVĚ PORUBĚ

REVITALIZACE VÝZNAMNÝCH KRAJINNÝCH PRVKŮ V OSTRAVĚ PORUBĚ REVITALIZACE VÝZNAMNÝCH KRAJINNÝCH PRVKŮ V OSTRAVĚ PORUBĚ Projekt skutečného provedení stavby SADOVÝCH ÚPRAV PRŮVODNÍ ZPRÁVA Ing. Pavla Miklová, sadovnické úpravy návrh a realizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situace stavby D. Dokladová část

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE Ing. Lenka Vyhnálková říjen 2013 Identifikační data DRUH DOKUMENTACE: NÁZEV PROJEKTU: OBJEDNAVATEL

Více

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ 7 NÁVRH ÚPRAV ULICE TŘEBÍZSKÉHO, KYNSKÉHO, VELVARSKÉ A FRIČOVY (ARCHITEKTONICKÁ STUDIE) Sýkora a kolektiv únor 2008 REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ

Více

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ OBEC ŽLUNICE PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ (2/205 2/2020) (INVENTARIZACE, ANALÝZA A PLÁN PÉČE) Zadavatel: Adresa: Obec Žlunice Obecní úřad Žlunice, Žlunice 38, 507 34 Žlunice IČO: 0027245 Emailová schránka:

Více

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun 1 Betula pendula bříza 23 71 13,5 0,5 5,5 3 S V 1 2 666/210 mírný náklon, pěkná 2 Salix caprea vrba 38 119 9 1,5 5,5 4 OP V 2 2 666/210 prosychání cca 10-15% 3 Salix caprea vrba 28/30 88/94 8 1,5 7,5 4

Více

SO.02 REKONSTRUKCE ALEJE V ULICI PRAŽSKÁ

SO.02 REKONSTRUKCE ALEJE V ULICI PRAŽSKÁ Irena Dundychová Npor. J. Lašky 3095, 580 01 Havlíčkův Brod, soudní znalec v oboru ochrana přírody-dendrologie e-mail: dundychova@green-art.cz, www.green-art.cz, Tel.: +420 603857955 Akce : ZELEŇ DO BRODU

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Investor stavby: Statutární město Teplice odbor dopravy a životního prostředí D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Obsah: D.1. Základní údaje o stavbě... 2 D.2. Návrh technického řešení...

Více

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/ koruny Vitalita SH Poznámky 1 Tilia cordata ( lípa srdčitá) 40-60 90 10 2,3 15-20 3 3 Hrozí vylomení větví v koruně 2 Tilia cordata 5 6 3 1,6 4 4 3 Dosadba 3 Tilia cordata 40-60 82 8 2,6 15 1 2 Houbové

Více

m ,00 m ,00 m ,00

m ,00 m ,00 m ,00 PŘÍLOHA Č. 10A: Položkový rozpočet - pro regeneraci vegetačních prvků v úseku Krucemburk Vojnův Městec: KÁCENÍ Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmenu a odvětvením, průměru na pařezu: 1 113 15-1113

Více

POSTUPNÁ OBNOVA ZELENE v KRIVOKLÁTSKÉM SÍDLIŠTI v NOVÉM STRAŠECÍ STUDIE

POSTUPNÁ OBNOVA ZELENE v KRIVOKLÁTSKÉM SÍDLIŠTI v NOVÉM STRAŠECÍ STUDIE POSTUPNÁ OBNOVA ZELENE v KRIVOKLÁTSKÉM SÍDLIŠTI v NOVÉM STRAŠECÍ STUDIE X XI / 0 Ing. Alena Burešová Pecínovská 9, Nové Strašecí IČO: 9 DIČ: CZ0 Současný stav zeleně na sídlišti Křivoklátské sídliště se

Více

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem From: Tušl Ondřej Sent: Friday, June 08, 2012 10:49 AM To: Subject: FW: č.j.: 35831/2012/KP - ŽÁDOST O INFORMACE DLE 106/1999 - TYRŠOVY SADY Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš

Více

REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH

REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH Příloha k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

Dendrologie. Vybrané rody

Dendrologie. Vybrané rody Dendrologie Vybrané rody Listnaté stromy Acer javor Domácí: A.platanoides j.mléč Nížiny Suchovzdorný Nevhodný pravidelný řez Mrazové desky na kmeni Acer platanoides j.mléč Acer javor Domácí: A.pseudoplatanus

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ODDYCHOVÉ PLOCHY ZA BYTOVÝM DOMEM ŠVERMOVA 10 V MČ BRNO - BOHUNICE Brno Bohunice, k.ú. Bohunice parc. č. 2801 D.

STAVEBNÍ ÚPRAVY ODDYCHOVÉ PLOCHY ZA BYTOVÝM DOMEM ŠVERMOVA 10 V MČ BRNO - BOHUNICE Brno Bohunice, k.ú. Bohunice parc. č. 2801 D. Zak.č.: 3913/Boh/RDS DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, Česká republika, Tel: 543 217 360, Fax: 543 217 361, E-mail: info@dimense.cz STAVEBNÍ ÚPRAVY ODDYCHOVÉ PLOCHY ZA BYTOVÝM DOMEM ŠVERMOVA 10

Více

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 05/14/2171/18 č. zhotovitele 21/18/S uzavřené dne 24.05.2018 na základě dohody smluvních stran podle ustanovení 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY REVALIZACE STŘEDU MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD ZADÁVACÍ DUMENTACE STAVBY REVALIZACE STŘEDU MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY REVALIZACE STŘEDU MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2 ZADÁVACÍ DUMENTACE STAVBY

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

Ing. Miroslav Pyciak, Lomnická 436, 509 01 Nová Paka (IČ: 67455395) tel.: 776 077 187, e-mail: pyciak@volny.cz

Ing. Miroslav Pyciak, Lomnická 436, 509 01 Nová Paka (IČ: 67455395) tel.: 776 077 187, e-mail: pyciak@volny.cz Identifikační údaje Název akce: Jičín Sídliště Nové město sever / Úprava vnitrobloku 11 12 Stavební objekty: F3a/SO 900 Vegetační úpravy část b / povrchy Kraj: Královéhradecký Okres: Jičín Město / Obec:

Více

ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU

ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU MODERNIZACE TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY VE ŠLUKNOVĚ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PROJEKT VEGETAČNÍCH ÚPRAV Vypracovala: Ing. Iva Jaburková, červen 2016 str. 1 OBSAH 1. Úvod 2. Popis

Více

8. Klasifikace druhu veřejné zakázky: 9. Předpokládaná hodnota zakázky: 10. Specifikace předmětu veřejné zakázky

8. Klasifikace druhu veřejné zakázky: 9. Předpokládaná hodnota zakázky: 10. Specifikace předmětu veřejné zakázky Zadávací dokumentace V rámci výběrového řízení pod názvem Vytvoření obecního parku v Dubu nad Moravou 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel: Sídlo: IČ: Právní forma: Statutární zástupce zadavatele:

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

OBSAH: 1. Identifikační údaje: 2. Širší vztahy: 2.a Lokalizace plochy. 2.b Dotčené pozemky. 3. Navrhovaný stav: 3.a Princip obnovy

OBSAH: 1. Identifikační údaje: 2. Širší vztahy: 2.a Lokalizace plochy. 2.b Dotčené pozemky. 3. Navrhovaný stav: 3.a Princip obnovy OBSAH: 1. Identifikační údaje: 2. Širší vztahy: 2.a Lokalizace plochy 2.b Dotčené pozemky 3. Navrhovaný stav: 3.a Princip obnovy 4. Vlastní provádění prací: 4.a Normy 4.b Harmonogram prací 5. Technologie

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

Číslo: 112 Popis: Znalecký posudek

Číslo: 112 Popis: Znalecký posudek Číslo: 112 Popis: Znalecký posudek Zadavatel: Znalec: Asistent: Datum zadání: MČ Praha 18 Petr Kubal Olga Kubalová, DiS 11/07/2012 Přílohy: 1 CD Počet stran: 18 Počet výtisků: 2 Datum zpracování: 26/07/2012

Více