EvMO2010 návod k použití programu (2015)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EvMO2010 návod k použití programu (2015)"

Transkript

1 EvMO2010 návod k použití programu (2015) Program EvMO2010 slouží k jednoduché evidenci členů, plateb, povolenek a odvodů. Dále je možno evidovat přestupky a další informace členů MO. Cílem bylo vytvoří t jednoduchý program na obsluhu, program který by ulehčil a zjednodušil odbavení rybáře a nahradil svojí funkcionalitou stále velký podíl ruční práce. Ten se bohužel po mnoho let stále nesnižuje. Veškerá uložená data jsou nepřístupná z externí aplikace. Uživatelská hesla jsou šifrována. Nikdo (ani autor) nemá možnost je zjistit. Program je svoji funkčností naprosto unikátní a nemá v rámci ČRS srovnání. Program je pro všechny MO distribuován zdarma včetně bezplatné licence na jeho používání. Prvotně se do programu lze přihlásit zadáním uživatelského hesla pro uživatele EvMO. Heslo je: evmo2010. Toto heslo je neměnné a tohoto výchozího uživatele nelze odstranit. Pokud by další uživatelé nebyli schopni se přihlásit, je možně pomocí dodávaného programu znovu aktivovat uživatele EvMO a zadat heslo, které je trvalé. Tím je zabráněno nemožnosti program používat z výše uvedených důvodů. Po úspěšném přihlášení se objeví hlavní okno programu. Součástí je ovládací panel. Ten zobrazuje funkční tlačítka. Některá tlačítka jsou k dispozici jen pro určitou skupinu uživatelů, která je definovaná v menu Uživatelé. Dále jsou jednotlivá tlačítka zobrazována v závislosti na nastavení programu Cílem je zabránit méně kvalifikovaným uživatelům neodbornými zásahy nebo neodborným nastavením měnit hodnoty a nastavení programu či používat funkce které nejsou k dispozici (například internet). Pro začátek je povolen jen jeden výběr z menu. To znamená, že aktivní může být jen jedno spuštěné okno s jednotlivými funkcemi. Volba jiného formuláře je možná a po zavření předchozího. Tlačítka jsou doplněná jednoduchými symboly, charakterizující jednotlivé funkce programu. Skupinu tlačítek je možné ukotvit v libovolném okraji okna. Toto nastavení je možné i uložit jako výchozí. Funkce jednotlivých tlačítek Menu je patrná ze zobrazených piktogramů které jsou doplněné ještě vysvětlujícími popisky.

2 Členové - hlavní karta programu. Obsahuje seznam členů ve třech sloupcích (Příjmení, Jméno, Narozen). Dle těchto 3 identifikačních znaků se člen MO rozlišuje. Pokud jsou shodné všechny tři údaje, je možné příjmení rozlišit například římským číslem. Některá pole jsou jasná, některá důležitá pro evidenci budou stručně popsána. ID člena - je hlavním identifikátorem. Toto číslo obdrží rybář po zapsání do seznamu. Číslo je unikátní a je neměnné. Po zrušení karty člena již další člen MO toto číslo neobdrží. Karta - zavedena pro některé MO, která má prapůvod v dnes již archaické papírové kartotéce členů. Ta se přesto v mnoha místních organizacích používá dodnes. Při importu dat byla zachována pro snadné porovnání a vyhledávání shody mezi Kartou v kartotéce a ID člena. Stav - Slouží u velkých organizací k odfiltrování jiných členů než aktivních a zlepšuje přehled aktivních členů. Jednotlivé členy lze zařadit do několika stavů. Má volby (Aktivní, Převod, Zemřel, Vyloučen, Cizí MO, Neznámý). Toto zařazení lze libovolně měnit. Skupina - Univerzální zařazení.tyto skupiny si uživatel vytváří sám a sám si členy do skupin zařazuje. Počet skupin není omezen. Pokud ve skupině není žádný člen, skupina automaticky zanikne. Podle těchto skupin lze taktéž členy filtrovat. Dále je možné rybáře vyhledávat pomocí vlastních filtrů. Klikem myší se na pole ID člena aktivuje další okno pro vstup údajů a hledá se dle ID. Toto hledání je nejvýhodnější a nejrychlejší. ID člena se tiskne i na průkazku člena a vydanou povolenku. Dvojklikem na pole Legitimace se filtruje legitimace, Dvojklikem na pole Příjmení se filtruje dle příjmení. Filtr je také možno vybrat tlačítkem Filtr. Zadání filtru se zobrazuje v okně před tlačítkem. Filtr členů je aktivní pokud v okně filtru je uvedena libovolná hodnota. Filtrování členů lze jednoduše zrušit klikem na tlačítko filtr a dále použít klávesu ECS. Tím se filtr deaktivuje filtrování a hodnota filtru zmizí.

3 V MO od - každý člen je v MO organizován od - do. Při převodu člene do jiné MO se ukončí datum dnem převodu a člen se zařadí do stavu Převod. Narozen - důležité pole. Od datum narození se automaticky aktuálně přepočítávají věkové skupiny k aktuálnímu roku. To znamená, že dítě s věkem 15 let přejde automaticky příští rok do skupiny mládež, atd. Legitimace - Státního lístku vydaného obecním úřadem s datem vydání a platnosti průkazu. V poli Legitimace je vyžadována unikátní hodnota. Čárový kód - nové legitimace jsou opatřeny čárovým kódem. Kód bude v rámci ČRS unikátní. Slouží k jednoznačné identifikaci a snadnému vyhledávání dle tohoto kódu. Kód na nové legitimaci je maximálně osmimístná globálně rostoucí číselná řada. Pokud by měl uživatel eminentní zájem použít číselný kód i na starých legitimacích (je možné si na členskou legitimaci nalepit kupon s vlastní identifikací nezasahující do definičního oboru vydávaných členských legitimací. Pak při vydání nové s číselným kódem původní hodnotu přepíše a přejde na kódování dle ČRS. Aktivace vyhledávání se provede také stisknutím patřičné klávesy u modře označených popisků. Taktéž je možno vstupní pole vyvolat použitím tlačítka Filtr nebo jednoklikem myši na modře označenou popisku. Například "č" aktivuje vyhledávání podle dle čárového kódu. Vodítkem je počáteční písmeno podře zbarvených popisek.

4 Sleva - tohoto pole je možné zadat slevu pro člena MO. Například ZTP, ZTP-P, RS, atd. Pokud je v poli sleva nějaká hodnota, je třeba ji také předdefinovat do číselníku plateb v menu Platby. Koš definitivně odstraní člena z databáze. Odstranění je možné z důvodu bezpečnosti pouze pro člena, který má zapsán status Smazán Poznámka - tlačítko poznámka aktivuje nové okno s osobní mi informacemi o rybáři. Okno má povahu dokumentu, lze do něj zapisovat libovolné informace (například o přestupcích) a ty lze vytisknout. Průkazka - tato volba vytiskne členskou legitimaci člena MO. Objeví se volba dle věkové kategorie se provede tisk průkazky dle věkové kategorie. Osobní informace se automaticky doplní z karty člena. Pro jsou jiné osobní informace pro mládež a jiné pro dospělé je velikou záhadou a nevědí ti ani na místních organizacích. Kdo průkazky vymýšlel? Nová průkazka je pro tisk legitimace s čárovým kódem. Čárový kód - zápisy povolenek a plateb budou prováděny čtečkou čárového kódu Schránka Schránka ukládá veškeré zapsané platby po dobu vydávání plateb a povolenek. K aktivaci schránky dojde klikem myší. O té chvíle se sumarizují veškeré platby včetně povolenek. Schránka ukládá informace i po vypnutí počítače. Deaktivací schránky se suma plateb vynuluje. Schránky dlouží ke kontrole plateb například pokud člen kupuje nebo platí povolenky pro více členů než je jeden. Vydat - touto volnou se aktivují okno pro výdej plateb a povolenek Ulož změnu - touto volnou se uloží podrobné osobní informace člena v modrém a hnědém okně Štětec klikem se vyčistí osobní hodnoty pro možnost zápisu nových údajů nového člena a aktivuje se tlačítko pro zápis hodnot do databáze. Klikem na tlačítko se nový člen odfiltruje jako nový a zůstane pro přehlednost zobrazen jako jediný. Všechny členy lze zobrazit zrušením filtru Nový člen Nový člen - touto volbou se uloží informace nového člena v modrém a hnědém okně jako nový záznam (to znamená zavede se do kartotéky nový člen). EvMO2010 výdej plateb a povolenek (viz dále) V záhlaví jsou zobrazeny 3 volby. Prvotně je nabízena množina plateb pro zápis plateb. Zápis plateb - slouží k zápisu plateb pro člena MO dle zvoleného roku vpravo. Pokud se používá čtečka čárového kódu, stačí přečíst příslušný čárový kód a záznam se automaticky uloží. Při ručním zápisu se zvolí druh platby s předdefinovanou cenou a částkou na odvody. Pokud uživatel chce uložit platbu s jiným názvem než je v předdefinovaném názvu pro druh platby, může do popisu platby zadat svůj vlastní a vpravo od popisu platby zvolit optionbox popis platby. Záznam se uloží s novým unikátní popisem pro konkrétního člena. Současně je nabízen automaticky k použití i pro další členy MO a není jej třeba znovu vypisovat. Pokud se záznam uloží do databáze, není možné měnit hodnoty plateb. Uživatel může platbu pouze smazat a to pouze tu platbu, kterou sám zapsal. Pokud je uživatel v roli administrátor, může pouze opravit popis platby nebo záznam smazat. Toto je bezpečnostní opatření, které má zabránit změně hodnot plateb a tím i celkového sumáře, který mohl být proveden dříve. Ještě před zápisem plateb (pokud je zaškrtnuta volba Kontrolovat... a Ženy...) se provede kontrola, zda je platba pro správnou kategorii a zda pole sleva pro tuto platbu souhlasí s informací v poli kategorie. Pokud ne, zápis se neprovede. Tato funkce zabraňuje zapsat například členství pro děti kategorii dospělí nebo platbu za brigády dětem, atd. Princip je velice jednoduchý. Pole Kategorie (člena nahoře) nebo pole Sleva (člena nahoře) musí mít hodnotu v poli kategorie. Pokud je nutné bezpodmínečně platbu zapsat, stačí volbu deaktivovat a platu uskutečnit.

5 Pokud má rybář slevu z plateb nebo odpracované brigády, je možné tuto informaci zapsat do pole doklad slevy. Další volby jsou jasné a pole jsou dostatečně srozumitelná. 400 Kč ukazuje stav schránky (příjem peněz od člena v případě více plateb viz schránka) Převodka - vytiskne převodku pro změnu MO včetně povolenek a plateb Prázdná vytiskne povolenku s osobními údaji bez kuponu Tisk povol - vytiskne povolenku Tisk den - vytiskne veškerý sumář plateb uskutečněných tento den Tisk rok - vytiskne veškerý sumář plateb pro celý rok Druh nadefinovaných plateb může být libovolné množství, platby mohou být i záporné (v případě,že jsou sociálně slabší rybáři nebo zdravotně postižení, dotování z rozpočtu MO) Kontrolovat věk a slevu probíhá kontrola vydané povolenky dle věkové kategorie Ženy neplatí brigády možnost platby brigád jen pro muže Kontrola státního lístku kontroluje se platnost státního lístku v kartě člena. Pokud je státní lístek neplatný, nelze povolenku při zapnuté kontrole vydat. Tisk razítka na povolenku na povolenku se tiskne v pravé dolní části razítko vydávající MO

6 Výdej povolenek - řídí se v principu jako u plateb. V případě použití čárového kódů není nutno přepínat volby, program sám zjistí, zda se jedná o povolenku nebo platbu. Program kontroluje duplicitu povolenek a nedovolí zapsat jednu povolenku 2x. I zde je možné volbou oprava změnit popis platby. Pokud dojde ke smazání povolenky, ta zůstává stále zařazena v systému. Povolenku je možno definitivně odstranit v menu Smazané. Zde uživatel s právy admin posoudí, zda povolenku definitivně odstraní nebo ji eventuálně zpětně obnoví. Pokud povolenku odstraní a nebyla vydána, je možno ji opět vydat. Povolenku může člen i vrátit dříve. Po zapsání data vrácení může být povolenka znovu vydána. Vrácení povolenek - povolenku je možno vrátit v kartě člena ručně nebo automaticky čtečkou. Aby bylo možno vrátit povolenku čtečkou, je nutné míst nastaven aktuální rok na rok o jeden vyšší než je rok na kuponu povolenky. Tímto nastavením se povolenka vyhodnotí jako určená k vrácení a povolenka bude vrácena. Proběhne automatická kontrola, zda byla tomuto členu byla skutečně vydána i když v seznamu není zobrazena z důvodu stejného aktuálního roku a roku předešlého. Ruční vrácení povolenky je umožněno přepnutím do třetí karty. Pro úspěšné vrácení je třeba mít v seznamu plateb a povolenek označenou povolenku, která je určena pro vrácení. Pokud je třeba změnit datum vrácení, stačí povolenku vrátí znovu a původní datum se přepíše

7 Členové (tisk) - slouží k výběru a vyhledávání členů dle předdefinovaných voleb. Hledat lze dle stavu, data narození, roku narození, atd. Volba výběr definuje výběr, v poli popis je stručně uvedeno, jakou má výběr členů funkci. Veškeré výběry je možné vytisknout. Vstupní pole nejsou vyhodnocována pro každou volbu všechna, pro zjednodušení jsou neaktuální vstupy nepřístupné. Některé výběry lze exportovat do tabulky XLS. Platby (tisk) - slouží ke kontrole všech zadaných plateb. Princip je stejný jako v případě výběru členů pro tisk. Platby jsou předdefinované a výběr je dostatečně upřesněn v popisu výběru. I zde nejsou vstupní pole vyhodnocována pro každou volbu všechna, pro zjednodušení jsou neaktuální vstupy nepřístupné. Některé platby je možné vyexportovat do tabulky XLS.

8 Povolenky (tisk) - slouží ke kontrole všech zadaných povolenek. Princip je stejný jako v případě výběru plateb pro tisk. Volby jsou předdefinované a výběr je opět dostatečně upřesněn v popisu výběru. Lze vyhledat podle čísla povolenky komu, kdy a kým byla vydána. I zde nejsou vstupní pole vyhodnocována pro každou volbu všechna, pro zjednodušení jsou neaktuální vstupy nepřístupné Vracečka povolenek - slouží k hromadnému vracení většího množství povolenek pomocí čtečky čárového kódu. Obsahuje jen jedno vstupní pole pro čárový kód a volbu s názvem potvrzovat. Při zaškrtnutí této volby je každé uložení třeba potvrdit. V horní části se zobrazuje průběžně dočasný seznam vrácených povolenek. Po zavření formuláře seznam zmizí. U každé povolenky se provádí kontrola, zda byla povolenka skutečně vydána. Pokud byla povolenka vydána v jiné MO, není v seznamu vydaných a tudíž není možné povolenku vrátit. To je vhodné použít při návalu při odevzdání a koupi nových povolenek a vracečkou vrátit povolenky dodatečně.

9 EvMO2010 nastavení plateb pro zvolený rok Platby - nastavení slouží k definování plateb pro zvolený rok. Seznam plateb je pro každý rok unikátní včetně přiděleného čárového kódu. Tím je zabráněno omylem zapsat platbu, která není pro aktuální rok nadefinována. Aby se zjednodušilo vkládání dat, používá se tak zvaná základní předdefinovaná data (číselníky). Jejich účelem je přesně specifikovat druhy plateb, což umožňuje zrychlenou volbu bez nutnosti opětovného vypisování pro každého člena individuálně. Druhy plateb jsou převedeny do čárového kódu a je možno je vkládat i pomocí čtečky čárového kódu. Platby se dělí do několika základních skupin. Zápisné, Členství, Brigády, Dotované, Mimořádné, Další, Poštovné, Trest. Tyto platby se taktéž v těchto skupinách sumarizují. Některé platby je možno nastavit na zápornou hodnotu. V tom případě MO dotuje některé sociálně slabé členy. Postup vytváření je dobře patrný z obrázku. Pokud uživatel používá čtečku čárového kódu, může si platby vytisknout a snímat čtečkou. Platbu lze dočasně deaktivovat. Pokud je platba (použita) vydána, není možné ji již smazat! Každá platba má svoji věkovou nebo slevovou kategorii. Ta se zapisuje do pole (Věk, sleva). Přehled základních kategorií je vpravo nahoře. Platba potom může být vydána jen tomu rybáři, který spadá do zadané věkové kategorie nebo má v poli Sleva (v kartě člena) zapsaný druh slevy. Tím je zabráněno chybnému zápisu plateb. Určení vlastního pořadí zobrazení je možno provést hodnotou v poli pořadí. Platby je možné importovat ze starých plateb z libovolného roku. Pokud zamýšlený druh platby není v seznamu starých plateb, je možné Záznam uložit jako novou platbu a hodnoty si vyeditovat s libovolnými parametry. Postup tvorby plateb je názorný na dalších obrázcích.

10 EvMO2010 seznam a nastavení nových plateb EvMO2010 seznam starých plateb za zvolený rok

11 EvMO2010 seznam a nastavení povolenek Definování číselníků povolenek je obdobné. Formulář má dvě okna se seznamy povolenek. V horní části uživatel s právy admin označí k importu takovou povolenku, kterou bude jeho domovská MO v nastaveném roce vydávat. Tlačítkem "Import" si povolenku přiřadí ke zvolenému roku. Výchozím výběrem pro výběr povolenek je rok Zde jsou soustředěny veškeré povolenky dle kódu územních svazů. Celosvazové povolenky jsou pod kódem Rady (480). P odkud byly povolenky definovány již v roce 2011, může změnou roku v horní části importovat tyto povolenky. Ve spodní části jsou povolenky pro použití pro zvolený rok. Jejich popis a cenu je možné upravovat eventuálně smazat (pokud již nebyla některému členu vydána). Pozor! Pro správnou funkci je bezpodmínečně nutné v poli věk (sleva) mít uvedenu věkovou kategorii nebo druh slevy. Seznam kategorií je uveden dole v rolovacím seznamu. Jinak nelze při zapnuté kontrole kategorií povolenku vydat!

12 Smazané záznamy slouží uživateli ke kontrole neplatných záznamů. Zabraňuje neúmyslnému nebo úmyslnému odstranění některé z plateb uživatele bez práva admin. Může záznam definitivně odstranit nebo po informaci o příčině smazání jej znovu aktivovat. Záznamy lze z bezpečnostních důvodů mazat pouze jednotlivě. Editace uživatelů umožňuje zapisovat platby a povolenky více uživatelům. Každý záznam je označen uživatelem, který jej zapsal. Uživatel s právem uživatel může odstranit jen záznam, který sám vytvořil. Doporučuje se používat jeden účet s právem admin. Uživatel EvMO je po vytvoření dalšího uživatele s právem admin vhodné deaktivovat. Důvodem je heslo, které je pro tento účet trvalé a slouží jako záchrana v případě, že uživatel s právem admin heslo zapomněl. V tom případě se použije utilita k aktivaci uživatele EvMO a heslo je známo. Program EvMO2010 je uzpůsoben pro víceuživatelský vstup. Počet uživatelů není ničím omezen. V rámci programu je možné nastavit uživateli jeden ze 3 stupňů uživatelských práv. Admin - má neomezení práva v rámci celého programu. Může obsluhovat veškeré funkce. Doporučujeme používat vždy jen pro jednoho uživatele. Uživatel - smí upravovat osobní údaje členů, vydat platbu a povolenku. Ke správě číselníků a nastavení programu nemá přístup. To je standardní uživatelská funkce. Doporučujeme pro všechny uživatele mimo jednoho. Host - má ke všem funkcí m jen právo čtení, ke správě číselníků a nastavení programu nemá přístup.

13 Aktualizace programu - slouží k odstranění chyb nebo k rozšíření funkcionality programu. Program lze aktualizovat prostřednictvím internetu nebo aktualizačním souborem. Po použití volny Update a souhlasu program zkontroluje verzi a aktualizační soubory. Při prvním spuštění aktualizace je třeba při zapnutém firewallu povolit výjimku pro zvolený program. Viz obrázek, který je z Windows 10 Profesional 64b. Výstraha se může měnit s ohledem na verzi operačního sytému. Pokud by ani potom aktualizace nefungovaly, je nutno v interním nastavení firewallu povolit port č. 21 (TCP/IP) a program evmo.exe. Pokud by ani tato volba nepomohla, je nutno si z internetu stáhnout aktualizační soubor. Aktualizace je podobná uživatelské instalaci a je všemi jednoduchá. A to je v nastavení programu vše. V případě dalších nejasností lze najít další informace na Program EvMO je proti dekompilaci šifrován. Některé antivirové programy mohou zobrazovat varovná hlášení o škodlivosti programu. Doporučuje se před rutinním provozem vyzkoušet zápis do databáze například editací číselníků plateb a následně provést kontrolu zápisu.

Postup při instalaci a nastavení programu

Postup při instalaci a nastavení programu Postup při instalaci a nastavení programu Program Sumář je pro každý zpracovávaný rok individuální. Programy pro roky předešlé si uživatel může v PC ponechat a kdykoliv nahlédnout do zpracovaných dat.

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e 1 / 24 1 Úvod Program OpusBenefit byl vytvořen proto, aby naši obchodní partneři mohli sledovat aktivity svých zákazníků (nákupy v jejich obchodech, využívání jejich služeb, návštěvy jejich zařízení),

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

EvMO postup při instalaci

EvMO postup při instalaci EvMO2017 - postup při instalaci 1 Program EvMO2017 je distribuován v přenosné verzi. Obsahuje datové a systémové soubory. Pro jeho komfortní zprovoznění byl vytvořen jednoduchý instalační program. Ten

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!!

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky programu POSKA!!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky verze POS 1.00.44 k 2.2.2014 Pro prodejnu 530 ve Velkém Meziříčí je možné zakládat pohyby, které

Více

Novinky v programu MSklad 1.36

Novinky v programu MSklad 1.36 Novinky v programu MSklad 1.36 Směrnice pro sledování finanční bilance a tisk grafické FB (K13601/15S) V modulu Finanční bilance je umístěn tisk grafického znázornění finanční bilance, a současně je zde

Více

EvMO postup při instalaci a nastavení programu

EvMO postup při instalaci a nastavení programu EvMO2010 - postup při instalaci a nastavení programu 1 Program EvMO2010 je distribuován v přenosné verzi. Obsahuje datové a systémové soubory. Pro jeho komfortní zprovoznění byl vytvořen jednoduchý instalační

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí 1 O systému dne 1. března 2016 nabyl účinnosti zákon č. 51/2016, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

Postup při zápisu údajů do AIS EO. ohlašovnami. změny ve formulářích CzechPOINT. verze 1.00. Zpracoval: odbor správních činností

Postup při zápisu údajů do AIS EO. ohlašovnami. změny ve formulářích CzechPOINT. verze 1.00. Zpracoval: odbor správních činností Postup při zápisu údajů do AIS EO ohlašovnami změny ve formulářích CzechPOINT verze 1.00 Zpracoval: odbor správních činností Zápis údajů do AIS evidence obyvatel ohlašovnami prostřednictvím rozhraní CzechPOINT@office

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

PROGRAM ACS Control návod k použití

PROGRAM ACS Control návod k použití PROGRAM ACS Control návod k použití ACS Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci událostí (průchodů) a konfiguraci přístupových a docházkových systémů. Umožňuje přímou

Více

ADMINISTRAČNÍ PŘIRUČKA verze 1.1.19. Strana 2 (celkem 20) Strana 3 (celkem 20) 1. Obsah 1. Obsah...3 2. Úvod...5 2.1. Požadavky na hardware...5 2.2. Požadavky na software...5 2.3. Instalace...5 2.4. Výchozí

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí IZR. Vedení evidence léčení a evidence léků. Podklady pro školení

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí IZR. Vedení evidence léčení a evidence léků. Podklady pro školení Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí IZR Vedení evidence léčení a evidence léků Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz

Více

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 Návod na instalaci Fuksa Ladislav Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 223 010 785, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

035 036 síťová verze - zaúčtování příjemek / výdejek POZOR! <ENTER> párování příjemek s fakturou 033 034 umazávání plachty při nízkém kreditu

035 036 síťová verze - zaúčtování příjemek / výdejek POZOR! <ENTER> párování příjemek s fakturou 033 034 umazávání plachty při nízkém kreditu novinky 13 (23).035 a 13 (23).036 síťová verze - zaúčtování příjemek / výdejek Při práci více uživatelů v síti se za určitých situací špatně zaúčtovaly příjemky resp. výdejky. Pokusili jsme se tyto problémy

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) 2010-2015 MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ

popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) 2010-2015 MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ 2010-2015 popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ FIRMADAT S.R.O. Havlíčkova 1280,765 02 Otrokovice, tel.: 571 112 089 Obsah 1. Nastavení... 2 1.1. První přihlášení...

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1

REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1 REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1 TABULKA VERZÍ Verze Datum Popis 1.0 15.3.2012 Založení dokumentu 2.0 15.5.2014 Nové funkčnosti

Více

Popis změn verze 2008.51

Popis změn verze 2008.51 2008 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2008.51 FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

33 Uživatelé asistence

33 Uživatelé asistence 33 Uživatelé asistence Uživatelský modul Uživatelé asistence náleží k modulům řešícím agendu služby osobní asistentce. Modul realizuje evidenci uživatelů služby osobní asistence (včetně zájemců o službu).

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

Dodatek k manuálu programu CastIS v. 2008

Dodatek k manuálu programu CastIS v. 2008 Dodatek k manuálu programu CastIS v. 2008 update 2011 ZE Dispozice objektu - umísťováni předmětů ZE hromadně až do úrovně skříně a regálu V dosavadních možnostech programu CastIS bylo možné v modulu Dispozice

Více

software MAJETEK verze 4.xx verze 4.03 3.1.2013

software MAJETEK verze 4.xx verze 4.03 3.1.2013 software MAJETEK verze 4.xx verze 4.03 3.1.2013 doba daňového odpisu Ve volbě Tabulky - Tabulky - Daňové - Lineární sazby lze přes opravit údaje o daňových opisech (doba odepisování a % ročního odpisu).

Více

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály.

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Úvod popis funkcí softwaru Repsale. Nový doklad tvorba nových dokladů v PDA (Faktura / Návštěva

Více

WinShop Std - Prodej

WinShop Std - Prodej Obsah 1. Prodej... - 3-1.1. Pokladna... - 3-1.1.1. Možnosti vyhledávání:... - 3-1.1.2. Sleva... - 4-1.1.3. Prodej zboží typu 3 + 1 zdarma Vázané zboží... - 4-1.1.4. Platba účtenky... - 4-1.1.5. Další funkce

Více

Přenos daňové povinnosti (PDP) v Deníku a Skladu Profi

Přenos daňové povinnosti (PDP) v Deníku a Skladu Profi Přenos daňové povinnosti (PDP) v Deníku a Skladu Profi Dne 1. dubna 2011 vstoupila v účinnost novela zákona o DPH, která mimo jiné zavedla režim přenesení daňové povinnosti (PDP). Ten je nutné uplatňovat

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz Návod na E-Shop Obsah 1. Založení nového e-shopu 2. Definice kategorií e-shopu 3. Definice atributů e-shopu 4. Vložení nové položky do e-shopu 5. Editace a smazání položky v e-shopu 6. Hromadná aktualizace

Více

Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz

Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz Základní uživatelský manuál OBSAH 1. Úvod 2. Základní nastavení 3. Administrátorské nastavení 4. Rezervace 4.1 Registrace do rezervačního systému 4.2 Přihlášení

Více

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Aplikace pro Národní onkologický registr na KSRZIS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Národní onkologický registr elektronický formulář s použitím Uživatelská příručka Stav

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Marek Klimša Úprava: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 11. května 2012 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to ADVOKÁTNÍ SPIS 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

Systémový integrátor báze systému

Systémový integrátor báze systému Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Systémový integrátor báze systému Svazek 10 Verze: 2.99 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 eagenda

Více

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Základní informace o aplikaci Aplikace slouží pro zjednodušené vytváření dokumentů Souhrnů doporučených opatření pro Evropsky významné lokality. Vznikala přírustkovým

Více

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky V dokumentu se můžeme orientovat a) pomocí záložky (lišta vlevo), kde jsou odkazy přímo na názvy jednotlivých kapitol příručky b) nebo lze dokument číst stránkováním

Více

FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys

FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys Foxtron spol. s r.o. Jeseniova 1522/53 130 00 Praha 3 tel/fax: +420 274 772 527 E-mail: info@foxtron.cz www: http://www.foxtron.cz Verze dokumentu

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Online Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této

Více

Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel.

Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel. Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov tel. 777170683 mapos@pel.cz 1 Základní informace: Program FAKTURACE slouží k vystavování a

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

Doplněk Parametry Plus pro Altus Vario

Doplněk Parametry Plus pro Altus Vario a) Funkcionalita doplňku Doplněk Parametry Plus pro Altus Vario Doplněk Parametry Plus slouží k rozšíření základních parametrů produktů, které obsahuje IS Vario. Hlavní zaměření doplňku je kompletní možnost

Více

Spinelterminal. Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18

Spinelterminal. Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18 Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18 Spinelterminal Katalogový list Vytvořen: 15.4.2004 Poslední aktualizace: 20.9.2005 10:34

Více

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44)

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) - ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah: 1.

Více

MARUSHKA. Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka. Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně.

MARUSHKA. Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka. Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. MARUSHKA Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka MARUSHKA Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka Strana

Více

Evidence žádostí o finanční příspěvek

Evidence žádostí o finanční příspěvek Evidence žádostí Obsah Evidence žádostí o finanční příspěvek... 3 Evidence žádostí... 4 Seznam žádostí... 4 Nová žádost... 6 Změny žádosti:... 7 Evidence žadatelů... 8 Seznam žadatelů... 8 Detail žadatele...

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

Příručka k programu Wkasa Restaurační verze

Příručka k programu Wkasa Restaurační verze Příručka k programu Wkasa Restaurační verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní

Více

Manuál k aplikaci WANAS

Manuál k aplikaci WANAS Manuál k aplikaci WANAS OBSAH 1 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PRÁCI V NOVÉ VERZI APLIKACE WANAS.. 2 2 PROSTOROVÁ DATA... 3 2.1 POPIS HLAVNÍCH FUNKCÍ... 3 2.2 PRÁCE S DEFINIČNÍM BODEM SEGMENTU... 4 2.3 PRÁCE S

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

INTERNET SERVIS MANUÁL

INTERNET SERVIS MANUÁL INTERNET SERVIS MANUÁL VÍTÁME VÁS! Právě jste otevřeli manuál Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen RSTS ) pro práci s první aplikací internetového servisu s aktivními operacemi pro stavební spoření

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ STÁJOVÉHO REGISTRU KONÍ V HOSPODÁŘSTVÍ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ STÁJOVÉHO REGISTRU KONÍ V HOSPODÁŘSTVÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ STÁJOVÉHO REGISTRU KONÍ V HOSPODÁŘSTVÍ Autor: Aquasoft, spol. s r. o., Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 22.4.2015 Jméno souboru: IZR-SRKON-200415

Více

Moduly. Obsah. Základy práce v systému POS

Moduly. Obsah. Základy práce v systému POS Základy práce v systému POS zpracovala: vera.dzurekova@uniqa.cz Obsah... 2 Evidence osob... 2 Nová osoba... 3 Přisvojování cizí osoby... 4 Osoba cizinec... 4 Vyhledat osobu... 5 Evidence nabídek a smluv...

Více

Roční zúčtování daně

Roční zúčtování daně Verze 5.6 Zpracoval: Geršlová Jitka U Mlýna 2305/22, 141 00 Praha 4 Záběhlice Dne: 23.1.2018 tel.: +420 228 809 000 e-mail: info@eso9.cz Revize: www.eso9.cz Dne: Obsah 1. ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ ČINNOST 1.

Více

Manuál administrátora FMS...2

Manuál administrátora FMS...2 Manuál administrátora Manuál administrátora FMS...2 Úvod... 2 Schéma aplikace Form Management System... 2 Úvod do správy FMS... 3 Správa uživatelů... 3 Práva uživatelů a skupin... 3 Zástupci... 4 Avíza

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5 Úvod...5 Přehled funkcí modulu účetnictví...6 Účtový rozvrh...11 Výsledovka...12 Rozvaha...12 Saldokonto...12 Druh dokladu...12 Zpracování daňového dokladu...12 Nastavení zpracování DPH (období, sazeb,

Více

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák MapleCloud a jeho použ ití Vladimír Žák Brno, 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Novinky v MapleCloud pro Maple 2015... 5 3 MapleCloud a registrace... 6 4 Použití MapleCloud přímo z Maple 2015... 7 4.1 Popis jednotlivých

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81. číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT. sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81. číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT. sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81 číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV Evidenční systém statistického výkaznictví Řešitelé (jméno, organizace)

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Modul EPNO Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení Podpora) Revize: 07.03.2014 Tento dokument popisuje funkcionalitu

Více

Stručný návod k obsluze programu

Stručný návod k obsluze programu Stručný návod k obsluze programu LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM PROGRAMU RORSTUDIO Tato licenční smlouva je smlouvou mezi Vámi, fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen UŽIVATEL) a PhDr. Martinem

Více

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více

Systémový integrátor báze systému

Systémový integrátor báze systému Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Systémový integrátor báze systému Svazek 10 Verze: 2.99 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 eagenda

Více

návod Bidvest dealer 4

návod Bidvest dealer 4 návod Bidvest dealer 4 Nové menu Synchronizace pro data a odesílání objednávek Synchronizace dat Nyní je několik způsobů synchronizace: pro data, pro kalendáře a zprávy, pro soubory a kontrolu stavu objednávek.

Více

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL Platný od 1. července 2015 17. ČERVNA 2015 ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Manuál pro elektronické vyřízení hostování či přestupu hráče. 1. Zájemce

Více

SMS Manager & HAIRSOFT MANUÁL

SMS Manager & HAIRSOFT MANUÁL SMS Manager & HAIRSOFT MANUÁL Poznámka: a) Pro chod SMS je nutný internet. b) Podporovaný systém je Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10 c) SMS jsou dostupné pouze pro území České Republiky Postup: 1.

Více

Uživatelský manuál Správce úloh. Verze dokumentu 1.0

Uživatelský manuál Správce úloh. Verze dokumentu 1.0 Uživatelský manuál Správce úloh Verze dokumentu 1.0 DŮVĚRNÉ INFORMACE Informace, které jsou obsahem tohoto dokumentu, jsou vlastnictvím společnosti Ex Libris Ltd. nebo jejich afilací. Jakékoliv jejich

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz

Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz Verze aplikace 2.0, říjen 2015 Copyright 2014, Insolvence 2008, a.s. Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace

Více

1. vydání příručky 2009, Národní památkový ústav, Ing. Martin Lazák

1. vydání příručky 2009, Národní památkový ústav, Ing. Martin Lazák Manažer akcí (pro kastelány) květen 2009 1. vydání příručky 2009, Národní památkový ústav, Ing. Martin Lazák Obsah: 1. ÚVODNÍ INFORMACE...2 1.1. ÚČEL APLIKACE...2 1.1.1. Editor údajů o akcích...2 1.1.2.

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.6.823 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 27.12.2009 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 O B S A H

Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 O B S A H O B S A H I. OBECNÁ ČÁST...5 Úvodní informace...5 Základní princip...5 Použití v síti...6 Technické požadavky...6 Tisk na tiskárnu v textovém režimu...6 Ochrana systému...7 Speciální verze...7 Rady na

Více

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit Stravenky Exit 1. Spuštění modulu Stravenky Exit 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Stravenky Exit 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Hlavní záložky 2.2.1 Záložka "Seznam" 2.2.1.1 Záložka "Exit" 2.2.1.2

Více

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní prodej...9

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

Portál farmáře. Integrovaný zemědělský registr: Vedení stájového registru pro skupinově evidovaná zvířata. Podklady pro školení.

Portál farmáře. Integrovaný zemědělský registr: Vedení stájového registru pro skupinově evidovaná zvířata. Podklady pro školení. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Integrovaný zemědělský registr: Vedení stájového registru pro skupinově evidovaná zvířata Podklady pro

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

Nová funkčnost aplikace Inkaso pohledávek verze 6.0

Nová funkčnost aplikace Inkaso pohledávek verze 6.0 rosinec 2015 Nová funkčnost aplikace Inkaso pohledávek verze 6.0 Obsah Nová funkčnost aplikace Inkaso pohledávek verze 6.0... 1 Obsah... 1 Splátkové kalendáře... 1 Kompletní popis funkčnosti pro Splátkové

Více

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy Mobilní terminály slouží pro sběr dat v terénu a následnou automatickou tvorbu dokladů typu zakázka, vydaná objednávka nebo skladový doklad v systému WAK INTRA. Komunikace mezi přenosnými terminály a systémem

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část I: Všeobecné informace, přihlášení do Internetbankingu, nastavení a Autorizace příkazů a žádostí pro Banku Obsah: I. Všeobecné informace...

Více

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016 Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web Únor 2016 Právní vyrozumění Informace o právních upozorněních, ochranných známkách, prohlášeních o omezení odpovědnosti, zárukách, omezeních exportu a

Více

057 4.5.2015 nastavení pokladny Zakázky - Pokladna - Nastav parametry - 2.jak vypadá příjmový a výdajový doklad 1 - malý 2 - velký

057 4.5.2015 nastavení pokladny Zakázky - Pokladna - Nastav parametry - 2.jak vypadá příjmový a výdajový doklad 1 - malý 2 - velký program SKLADNÍK od firmy DATAX novinky 4.057 4.5.2015 nastavení pokladny Ve volbě Zakázky - Pokladna - Nastav parametry - 2.jak vypadá příjmový a výdajový doklad si nyní můžete zvolit, jaký pokladní doklad

Více

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Uživatelská dokumentace Datum: 3. 5. 2016 Verze: 1.2 WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Zpracoval VARS BRNO a.s. A:: Kroftova 3167/80c 616 00 Brno T:: +420 515 514 111 E:: info@vars.cz IČ:: 634 819 01 DIČ::

Více

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor.

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor. Gilda Program spustíme na webové stránce Intranetové a internetové aplikace městského úřadu, nebo odkazem z plochy vašeho PC. Konkrétní adresa: GILDA Pokud Vám odkaz nebude fungovat, pravděpodobně nemáte

Více

Manuál aplikace Inkaso pohledávek

Manuál aplikace Inkaso pohledávek Manuál aplikace Inkaso pohledávek Obsah Manuál aplikace Inkaso pohledávek... 1 Obsah... 1 Úvod... 4 Podpora... 4 Moduly aplikace... 5 Nastavení Internet Exploreru IE 8 a IE 9... 5 Volby na přihlašovací

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více