Manuál k aplikaci WANAS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál k aplikaci WANAS"

Transkript

1 Manuál k aplikaci WANAS OBSAH 1 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PRÁCI V NOVÉ VERZI APLIKACE WANAS PROSTOROVÁ DATA POPIS HLAVNÍCH FUNKCÍ PRÁCE S DEFINIČNÍM BODEM SEGMENTU PRÁCE S LINIEMI NEVYZNAČENÉ A NEJEDNOZNAČNÉ BODY NASTAVENÍ - SETTINGS Přichytávání - Snapping Nastavení výběru Select Features HLEDÁNÍ A MĚŘENÍ Hledání Měření TABELÁRNÍ DATA PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ KONTROLA NÁVAZNOSTI DATOVÉ POLE Kopírování segmentu ZÁPIS BIOTOPŮ A TAXONŮ HODNOCENÍ TYPICKÝCH DRUHŮ STAV DO VRSTVY TAX/BIO ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA... 12

2 1 Důležité informace pro práci v nové verzi aplikace Wanas Aplikace Wanas je rozdělena na dvě části, prostorovou a tabelární. Práce probíhají separátně a pomocí tlačítka kontroly je možné si ověřit, zda-li se shodují data v tabelární a prostorové části. Odkaz na editační stránku tabelárních dat: Odkaz na editační stránku prostorových dat: Přihlašovací údaje jsou totožné pro obě části aplikace, tabelární i prostorové. Prostorová data je možné též editovat v prostředí programu ArcView (práce tedy probíhají offline). Editaci dat v tomto prostředí doporučujeme především pro ty okrsky, kde mapovatel musel změnit většinu hranic a editace online by tedy byla výrazně delší. V okrscích, kde došlo k méně změnám, je vhodná práce v online režimu. Pokud si tedy zvolíte cestu přes ArcView, požádejte Agenturu o poskytnutí dat. Pracujte v prohlížeči Mozilla Firefox, lze stáhnout zdarma na nebo Doporučená minimální rychlost připojení je 128 kbit/sec pro prostorovou část aplikace, (optimálnější rychlost připojení je více jak 1Mb/sec.) Otestovat rychlost připojení lze na stránkách Tabelární část aplikace pracuje tak, že data jsou stahována do formuláře na vašem PC, poté editujete data pouze ve vašem stroji a následně jsou po uložení odeslány jako jedna dávka na server. Tímto postupem se aplikace snaží minimalizovat požadavky na síťový přenos dat mezi PC a serverem. Klávesové zkratky v tabelární části aplikace: Změna nastavení přepínání jazyků konflikt s klávesovými zkratkami. START Ovládací panely Místní a jazykové nastavení Jazyky (Menu) Podrobnosti Nastavení kláves (možno změnit na kombinaci Ctrl + Shift, nebo vypnout). 2

3 2 Prostorová data Obr. 1 - Schéma rozložení prvků prostorové editace dat Tato sekce doznala od minulé verze značných úprav. Hlavní změny jsou tyto pokladové vrstvy se znovu nenačítají při každém posunutí výřezu a upravené zákresy se ukládají automaticky ihned po provedení zákresu. Aplikace pracuje v prohlížeči Mozilla Firefox i Internet Explorer. 2.1 Popis hlavních funkcí Základní přehled je uveden na obrázku 1. Na úvodní stránce po přihlášení si vyberete okrsek, který chcete editovat. Pomocí tlačítek v horní části obrazovky můžete výřez zmenšit, zvětšit, měnit měřítko, atd. Důležitá je funkce výběr vrstev. Zde je možné si zvolit vrstvy do podkladu. Zlepšením oproti minulé verzi aplikace je stálé načtení těchto vrstev, respektive vrstvy se znovu nenačítají při jakémkoliv posunu výřezem. Vrstvy se také zobrazí ihned po označení. Jsou zde tři základní úrovně: 1, Okrsek zde jsou vrstvy, které vytváří samotný okrsek, tedy linie, body, popisky, segmenty, atd. Je zde možnost zobrazit také nevyznačené body (růžový puntík) a nejednoznačné (zelený puntík). 2, ZM základní mapa, možné zobrazit v měřítku 1:50000 a 1: , Ortofoto letecké snímky. Pokud označíte fajfkou danou úroveň, zobrazí se všechny označené vrstvy v dané úrovni. Znaménkem + rozbalíte nabídku jednotlivé vrstvy, znaménkem ji schováte. 3

4 2.2 Práce s definičním bodem segmentu Funguje pomocí tlačítka editor. To je možné dle potřeby přemisťovat různě po obrazovce. Nabídku otevřete pomocí kliknutí na šipku dolů v pravé části. Zavřít ji můžete opět touto šipkou, tentokrát je to již šipka nahoru. Všechny operace s body se automaticky ihned ukládají. Obr. 2 Editace bodů Funkce tlačítek Výběr (označení) bodů Zrušení výběru (označení) bodů Vytváření nových bodů. Vždy je nutné do zobrazené tabulky napsat číslo nově vzniklého segmentu Posunutí označeného bodu. Kopírování označeného bodu Mazání označeného bodu Posunutí vyznačených bodů po označení ( ) daného bodu zvolte tlačítko posunutí. Poté klikněte na označený bod a myší táhněte do místa, kam chcete bod přesunout (zobrazuje se vám spojovací černá čára). Kliknutím do mapy bod přemístíte. Kopírování bodu stejný princip jako při posunutí bodu. Je třeba si zvolený bod označit ( ), poté zvolit tlačítko kopírování a kliknout kurzorem myší do označeného bodu. Myší táhněte do místa, kde má být umístěn kopírovaný bod a klikněte do mapy. Bod se automaticky uloží. 4

5 2.3 Práce s liniemi Všechny operace s liniemi se automaticky ihned ukládají. Obr. 3 Editace linií Funkce tlačítek Výběr (označení) linie Zrušení výběru (označení) linie Vyznačení lomových bodů v označené linii Vytvoření nové linie. Linie se uloží po dvojkliku na posledním bodě linie Posunutí označené linie Kopírování označené linie Rozdělení (řezem) označené linie v lomovém bodu Sloučení označených linií v jednu. Pozor. Spojí se i linie, které nemají společné body! Mazání označených linií Přidávání lomových bodů do označené linie Mazání lomových bodů v označené linii Posun lomových bodů v označené linii 5

6 Posunutí a kopírování vyznačených linií funguje na stejném principu jako u bodů. Rozdělení označené linie - je třeba kurzorem myši najet přesně na místo v linii, kde ji chcete přerušit. Pokud budete mimo, linie se rozdělí v nejbližším lomovém bodu. Sloučení označených linií dojde ke sloučení všech linií, které jsou označeny. Tyto linie nemusí mít žádný společný bod a přesto budou spojené v jednu (ne prostorově, ale tabelárně). Proto si dávejte pozor, abyste měli přehled o všech označených liniích. Toto tlačítko neslouží ke spojení dvou linií zdánlivě spojených. Posun lomových bodů lze pouze v označené linii při zobrazení lomových bodů ( ). Upravuje se ihned celá linie, viz. příklad. Posunutí daného bodu probíhá na stejném principu jako posunutí bodu, tedy pomocí spojovací černé čáry. Obr. 4 Posun lomových bodů 2.4 Nevyznačené a nejednoznačné body Bude doděláno. 6

7 2.5 Nastavení - Settings Ve spodní části tlačítka Editor. Obr. 5 Nastavení - Settings Přichytávání - Snapping Pomocí této funkce můžete nastavit kurzor myši tak, aby se přichytával k daným bodům nebo liniím a tím tedy zajistí, že se například přichytí jedna linie k druhé, atd. V tabulce jsou ve sloupci Layer vypsané vrstvy, ke kterým se může kurzor přichytávat. V dalších třech sloupcích si můžete označit, k čemu se má kurzor přichytávat. Vertex znamená k liniím, Edge znamená k lomovým bodům a End znamená ke koncovým bodům. V Snapping Setting si je možné nastavit toleranci přichytávání v pixelech. Nenastavujte si ji ale moc vysokou nebo se Vám budou linie přichytávat kamkoli. Pokud si označíte Show snap cicrle, zobrazí se vám kolem kurzoru kruhová výseč, která značí rozsah přichytávání. Ta se nemění s měřítkem. Na příkladě je uvedeno přichytávání jedné linie k druhé. Je tedy třeba mít u vrstvy linie označený čtverec ve sloupci Vertex. Stačí tedy, aby se výseč kruhu dotkla žádané linie a tyto dvě se po dvojkliku myší spojí. 2

8 Obr. 6 Přichytávání Nastavení výběru Select Features Tolerance nastavení velikosti výseče kurzoru při označování prvků (linií a bodů), tedy do jaké vzdálenosti od kurzoru myši se vyberou okolní prvky. Limit selection to maximální počet prvků při jednom výběru. Pokud tedy nastavíte např. 3 a myší vyberete 4 prvky, označí se pouze 3. Selection mode způsob výběru: 1, Create new selection klasický výběr 2, Add to current selection k vybraným prvkům je možné přidat ještě jiné prvky, např. na opačné straně okrsku 3, Remove from current selection zrušit výběr jednoho či více prvků ze skupiny vybraných prvků 4, Toggle feature selection state obrácený výběr. Ve zvolené výseči funkcí výběru ( ) se vybrané (vysvícené) prvky odoznačí a označí se dosud nevyznačené prvky. Selection color barva vybraných prvků 2.6 Hledání a měření Tlačítka se nalézají pod oknem výřezu Hledání 3

9 Do příslušného okénka napište číslo segmentu, který chcete najít. Stačí napsat pouze číslo segmentu bez čísla okrsku (pokud by tedy byl okrsek 89 a segment 222, není třeba psát , ale stačí jen 222). Kurzor myši je třeba mít vždy v rámečku hledat segment. Nalezený bod se vám vysvítí. Pokud po zapsání čísla segmentu zvolíte první tlačítko, výřez mapy se vycentruje na hledaný segment, měřítko se nezmění. Pokud zvolíte druhé tlačítko, výřez mapy se vycentruje na daný prvek, ale měřítko se zmenší tak, aby byl ještě vidět celý segment. Pokud zvolíte třetí tlačítko nevycentruje. Pokud označíte čtvrté tlačítko, prvek se pouze vyznačí na mapě, ale výřez se Vám na něj, zrušíte výběr označeného bodu Měření Měřit je možné souřadnice bodů. Po kliknutí do mapy se vám zobrazí souřadnice příslušného bodu. Dále je možné měřit délku linie. Zobrazuje se jak délka poslední části linie mezi 2 lomovými body, tak i celá délka linie. Je také možné měřit plochu polygonu. Měří se obvod i obsah. 4

10 3 Tabelární data Obr. 2 - Schéma rozložení prvků prostorové editace dat 3.1 Přihlašovací formulář 1. Aplikace pracuje pouze v prohlížeči Mozilla Firefox. 2. Přihlašovací údaje pro zápis tabelárních dat jsou totožná jako pro prostorová data. 3. Na stránce se Vám zobrazí formulář, kde je možné se přihlásit, zvolit si editovaný okrsek (kámen) (nutné psát ve tvaru CZ0xyz, přičemž xyz je číslo okrsku, např. 325, pro okrsek 60 to tedy bude CZ0060, pro okrsek 1234 to bude CZ1234), popřípadě čísla segmentů nebo biotopů, které chcete editovat. 4. Pokud budete chtít zobrazit jen určité segmenty, můžete postupovat podle následujícího klíče: 123 zobrazí se segment číslo zobrazí se všechny segmenty, jejichž číslo je menší než 123 včetně 123- zobrazí se segmenty, jejichž číslo je větší než 123 včetně -59, 80-90, 100- zobrazí se všechny segmenty, jejichž číslo je menší než 59 včetně, dále jsou mezi čísly 80 až 90 včetně a všechny segmenty, jejichž číslo je větší než 100 včetně 5. Pro zobrazení jen určité třídy biotopů využijte pole biotop. 5

11 6. Stav B: Do tohoto pole je možné zadat hodnoty 0 nebo 1. Hodnotou 1 jsou označeny všechny biotopy, které již byly vámi aktualizovány. Pokud přidáváte nový biotop, je tento automaticky zaškrtnut, tedy označen číslicí 1. Tato funkce bude využita hlavně při dalším mapování. Neboť pro další mapování budou všechny biotopy označeny jako 0 a vy si tedy pomocí této funkce zjistíte, které biotopy jsou opětovně aktualizovány a které ještě čekají na editaci. 7. Obdobná je i funkce Stav T, která kontroluje aktualizované taxony. 3.2 Kontrola návaznosti Pomocí této funkce je možné zkontrolovat, zda-li jsou všechny segmenty editované v tabelární části, editované také v části prostorové a opačně. Tato funkce se nalézá pouze v tabelární části. Po spuštění této funkce se Vám zobrazí následující rámeček, kde budou vyznačeny všechny chyby. Odevzdané dílo nesmí v kontrole návaznosti obsahovat žádnou položku. Obr. 2 - Schéma kontroly návaznosti 6

12 3.3 Datové pole Datové pole slouží k práci se segmenty příslušného okrsku. Obsahuje základní informace o parametrech segmentů okrsku. Tab. 1 Ikony funkcí datového pole Založení nového segmentu, lze též použít klávesovou zkratku Alt+Shift+P (na levé straně klávesnice). Zobrazí se terénní formulář, kam se zapíšou biotopy a jejich parametry, které jsou v daném segmentu obsaženy. Zobrazení taxonů daného segmentu. Daný segment musí být zaškrtnut (fajfkou) v bílém rámečku, jinak se taxony nezobrazí. Editace (úprava) segmentu. Kopírování segmentu. Segment se zkopíruje včetně všech dat, tedy i taxonů. V terénním formuláři bude třeba vyplnit číslo nového segmentu. Znovunačtení segmentu bez načtení taxonů. Zrušení segmentu a zrušení všech jeho biotopů a taxonů na něj navázaných Kopírování segmentu Pomocí tlačítka je možné kopírovat segmenty. Pokud tedy zvolíte tuto funkci u daného segmentu, automaticky se vám zobrazí terénní formulář s vyplněnými všemi parametry a všemi taxony kopírovaného segmentu. Stačí pouze vyplnit číslo nového segmentu a poté segment uložit. To, že jste v módu kopírování, poznáte podle červeného rámečku okolo čísla segmentu. Údaje, které máte okopírované z původního segmentu v terénním formuláři, můžete pozměňovat a vždy tento formulář až do opuštění módu kopírování ukládat jako nový segment. V případě, že budete chtít založit nový segment, který již nemá s kopírovaným co do činění, je třeba formulář opustit pomocí funkce zavřít a tím se zpět dostanete na přihlašovací stránku (viz obr. 2). Zde zadáte založit nový segment, který již nebude obsahovat data kopírovaného segmentu. Pokud byste funkci uzavřít nezvolili, všechny nově založené segmenty by automaticky měly vyplněny všechny parametry původního kopírovaného segmentu. 7

13 3.4 Zápis biotopů a taxonů Obr. 3 - Schéma rozložení prvků zápisu biotopů (editační formulář) Pokud zvolíte funkci přidat segment, zobrazí se vám tento editační formulář. Tab. 2 Základní ikony funkcí editačního formuláře Založení nového biotopu, lze též použít klávesovou zkratku Alt+Shift+B (na levé straně klávesnice). Zobrazí se terénní formulář, kam se zapíše biotop a jeho parametry. Založení taxonu,, lze též použít klávesovou zkratku Alt+Shift+T (na levé straně klávesnice). Taxon se zakládá k tomu biotopu, který je aktivní (= je označen fajfkou v levém poli od ikon funkcí biotopu) Tab. 3 Ikony funkcí dílčího biotopu Editace (úprava) biotopu. Přidání taxonu k danému biotopu. Spuštění hodnocení typických druhů. Mazání biotopu. Tab. 4 - Ikony funkcí dílčího taxonu Editace (úprava) taxonu. Mazání taxonu. 8

14 Tento formulář je rozdělen na tři části: 1. Hlavička zde je nutné zapsat číslo segmentu a datum.zápisu. V pravé části hlavičky se zobrazí jméno uživatele a mapové dílo. 2. Terénní formulář Pokud použijete k založení nového biotopu ikonu, zobrazí se vám kromě vrchního terénního formuláře také spodní editační formulář pro zápis nového biotopu. V obou formulářích je možné k novému biotopu přiřadit parametry. Liší se tím, že zatímco vrchní formulář je téměř celý ovládán myší, spodní formulář je ovládán klávesnicí. Mezi jednotlivými poli ve spodním formuláři se přemisťujete pomocí klávesy Tab. Záleží na vás, která forma vyplňování bude pro Vás přijatelnější. Do formuláře zapíšete biotop, který chcete editovat. Lze používat i malá písmena. Jakmile napíšete biotop a kliknete kamkoliv do pole, šedě se Vám podbarví ty parametry, které nelze u biotopu zapsat.u každého biotopu je automaticky při první editaci nastaveno zastoupení jako 100%. Pokud kliknete do pole poznámka u degradací, zobrazí se Vám formulář, kde si vyberete z nabízených možností degradací. Pokud budete chtít tyto poznámky vymazat, musíte zadané parametry odznačit. Jestliže zvolíte práci myší (tedy horní formulář), pro přidání biotopu k segmentu musíte kliknout na tlačítko (poté se daný biotop zobrazí v seznamu biotopů daného segmentu a až poté můžete začít přidávat taxony k danému biotopu). Jestliže pro zápis využíváte práci s klávesnicí a tedy spodní formulář, po uložení daného biotopu (též pomocí ENTER) musíte zvolit tlačítko mohli zapsat další biotop. nebo klávesovou zkratku (Alt+Shift+B), abyste Každý segment, respektive biotop musí být definován, což vychází z koncepce, že celý okrsek bude po aktualizaci plošně vymapovaný a nebudou v něm tudíž díry = prázdné polygony. Polygony, které nesou jako název biotopu hodnotu 1, se nemusí aktualizovat (může tam zůstat staré datum). Mapovatel má tedy s těmito polygony práci jen tehdy, pokud zakládá nové polygony s hodnotou 1. V případě, že odevzdané dílo bude obsahovat polygony bez definičních bodů, bude tento okrsek vrácen mapovateli k jejich doplnění. Taxony lze vybírat již od uvedení tří začátečních znaků z rodového a nebo druhového jména (př. Urtica dioica - urt nebo u d). Při výběru taxonu z interaktivního rolovacího seznamu lze použít klávesu Tabulátor, pokud zůstane na výběr jen jedno jméno z nabízených taxonů (nemusí se do seznamu a z něj ten jeden vybrat pomocí klávesy ENTER). Data se definitivně uloží až po zvolení šedého tlačítka ULOŽIT SEGMENT. Do té doby jsou pouze na vašem počítači a nejsou odeslány k nám na server (z důvodu dávkového odesílání, které urychlí vaši práci). Doporučení: Pokud máte mozaikovitý typ segmentu, zadejte nejdříve parametry ke všem biotopům, uložte segment a až následně zadávejte taxony k dílčím biotopům. V průběhu zápisu taxonů tak můžete celý segment ukládat na server. 9

15 Obr. 4 - Schéma rozložení prvků zápisu taxonů 3. Datové pole se nalézá ve spodní části formuláře a jsou zde vypsány všechny biotopy daného segmentu spolu s taxony. Pokud budete chtít k danému biotopu začít zapisovat taxony, označte si daný biotop (viz obrázek níže) a zvolte tlačítko. Automaticky se vám změní terénní formulář na formulář pro zápis taxonu a jeho vlastností. Tento formulář se také objeví po označení ikony biotop/taxon. Horní formulář obdobně jako u zápisu vlastností biotopu funguje pomocí ovládání myší, spodní klávesnicí. V případě, že formulář ovládáte myší, nový taxon přidáte pomocí tlačítka. U klávesnice musíte taxon uložit (též pomocí ENTER) a pak opět zvolit funkci přidání taxonu pomocí ikony nebo pomocí klávesové zkratky(alt+shift+t). Pro usnadnění práce při zápisu taxonů po patrech slouží přehled pater v horní části formuláře. V případě, že označíte políčko (fajfkou) před fialovým polem patra (E3, E2, ) (viz obrázek níže) bude zapisovaný taxon a všechny následné taxony až do změny náležet také do tohoto patra. Taxony se píší po patrech. Když se tedy taxon vyskytuje ve více patrech, musíte ho i víckrát zapsat, pro každé patro jednou. 10

16 3.5 Hodnocení typických druhů Obr. 5 - Schéma rozložení prvků formuláře pro hodnocení typických druhů Typické druhy daného biotopu lze hodnotit pomocí ikony s třemi modrými hvězdičkami. V případě, že již máte zapsány všechny taxony a zvolíte tuto funkci, objeví se formulář hodnocení typických druhů, který obsahuje tři sloupce. 1. Seznam vámi zapsaných taxonů 2. Seznam bazálních taxonů biotopu. Vyznačeny jsou ty, které se nachází i ve vašem seznamu. 3. Seznam specifických taxonů biotopu. Opět jsou vyznačeny ty, které se nachází i na vašem seznamu. V pravé části formuláře je uvedeno vyhodnocení s doporučeným hodnocením. Vámi zvolená varianta se označí ve formuláři s vlastnostmi daného biotopu. Poté, co veškerou práci uložíte pomocí funkce ULOŽIT SEGMENT vás aplikace upozorní na chyby v zápise. 3.6 Stav do vrstvy Tato funkce Vám v prostorové části aplikace ukáže, které segmenty jste již zaktualizovali a které ještě chybí. Funguje na základě stavu biotopu 0 a 1. Všechny segmenty, u nichž máte v tabelární části jako stav aktualizace uvedeno hodnotu 1, se po zvolení této funkce změní v prostorové části z červené na modrou. Respektive, změní se definiční bod daného polygonu (červená nebo modrá tečka). Pokud bude stav biotopu 0, tedy neaktualizovaný, zůstane bod červený. 11

17 3.7 Tax/bio Touto funkcí si zobrazíte všechny taxony, respektive biotopy, které jste již k danému okrsku zapsali. 3.8 Závěrečná zpráva Obr. 7 - Závěrečná zpráva Na závěr, po kompletním zapsání dat z celého okrsku, je třeba vyplnit závěrečnou zprávu. Důležitý je seznam vlivů. Zde se vám zobrazí přehled všech biotopů, které jste pro daný okrsek uvedli. Je možné vybrat několik biotopů a uvést pro ně vliv, který na ně působí. Tlačítkem + přidáte další vlivy. Do seznamu nektaulizovaných segmentů je třeba uvést všechny segmenty, které jste nemohli zaktualizovat a uvést důvod (např. nepřístupnost pozemku, kosení, ) Tabelární část aplikace sama od sebe data neukládá!!! Ukládejte si tedy svoji práci postupně pomocí tlačítka ULOŽIT SEGMENT, zabráníte tím ztrátě vašich dat. 12

MAPOVÁNÍ BIOTOPŮ BIOTOP ARCGIS SERVER

MAPOVÁNÍ BIOTOPŮ BIOTOP ARCGIS SERVER MAPOVÁNÍ BIOTOPŮ Aplikace Mapování biotopů je určená pro on-line aktualizaci vrstvy mapování biotopů 1) (dále jen VMB) pořízené v létech 2001 až 2004 pro celé území ČR. Aktualizace byla zahájena v roce

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Aktualizační systém Progres

Aktualizační systém Progres Aktualizační systém Progres Obecně o systému Celý obsah webu se skládá z článků, fotogalerii, novinek, systémových bloků atd., které jsou vždy vloženy do nějaké rubriky položky v menu, podmenu, přip. mimo

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

INTERNET SERVIS MANUÁL

INTERNET SERVIS MANUÁL INTERNET SERVIS MANUÁL VÍTÁME VÁS! Právě jste otevřeli manuál Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen RSTS ) pro práci s první aplikací internetového servisu s aktivními operacemi pro stavební spoření

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Word 2007 Word 2007 egon Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Jan Málek 30.4.2010 Word 2007 V roce 2007 přichází firma Microsoft s novou verzí kancelářského balíku MS Office 2007 a tedy i textového editoru

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Uživatelská dokumentace Datum: 3. 5. 2016 Verze: 1.2 WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Zpracoval VARS BRNO a.s. A:: Kroftova 3167/80c 616 00 Brno T:: +420 515 514 111 E:: info@vars.cz IČ:: 634 819 01 DIČ::

Více

MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE. 1. Pohyb v aplikaci 2. Aukce obálkového výběru 3. Aukce otevřená v ceně

MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE. 1. Pohyb v aplikaci 2. Aukce obálkového výběru 3. Aukce otevřená v ceně MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE 1. Pohyb v aplikaci 2. Aukce obálkového výběru 3. Aukce otevřená v ceně Přihlášení do aplikace aplikaci naleznete na webové adrese https://www.softrade.cz/lesycr v levé části

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

Editor formulářů Money S3

Editor formulářů Money S3 Editor formulářů Money S3 Obsah I Obsah Část I 2 1 Co je Editor formulářů... 2 Co je to formulář... 3 Struktura formuláře... 3 Nastavení tisku... v Money S3 3 Základní ovládání... 4 Svislá lišta ikon...

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Obsah 1 Úvod...3

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

ROZHRANÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁKLADNÍ SKUPINY ENTIT - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ROZHRANÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁKLADNÍ SKUPINY ENTIT - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ROZHRANÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁKLADNÍ SKUPINY ENTIT - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI) (DF11P01OVV023)

Více

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Základní informace o aplikaci Aplikace slouží pro zjednodušené vytváření dokumentů Souhrnů doporučených opatření pro Evropsky významné lokality. Vznikala přírustkovým

Více

MARUSHKA. Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka. Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně.

MARUSHKA. Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka. Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. MARUSHKA Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka MARUSHKA Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka Strana

Více

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz Návod na E-Shop Obsah 1. Založení nového e-shopu 2. Definice kategorií e-shopu 3. Definice atributů e-shopu 4. Vložení nové položky do e-shopu 5. Editace a smazání položky v e-shopu 6. Hromadná aktualizace

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

POSTUP PŘI PRVNÍM PŘIHLÁŠENÍ DO CATIEXU A REGISTRACE

POSTUP PŘI PRVNÍM PŘIHLÁŠENÍ DO CATIEXU A REGISTRACE POSTUP PŘI PRVNÍM PŘIHLÁŠENÍ DO CATIEXU A REGISTRACE 1. Pomocí adresy catiex.tambor.cz se dostanete ke vstupu do systému. Adresu musíte zadávat pouze ve zmíněném formátu (tedy bez www ) 2. Pravděpodobně

Více

Průvodce Sciotestováním pro učitele školní rok 2015/16

Průvodce Sciotestováním pro učitele školní rok 2015/16 Průvodce Sciotestováním pro učitele školní rok 2015/16 testovani.scio.cz 1 Obsah 1. Úvod ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci Město Počátky Oprava komunikací v Počátkách a okolí

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci Město Počátky Oprava komunikací v Počátkách a okolí Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://pocatky.proe.biz dne 17. 03. 2014 v 13:00. V případě Vašeho

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více

Obsah. Úvod... 2. Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3

Obsah. Úvod... 2. Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3 Obsah Úvod... 2 Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3 Instalace pro uživatele Windows... 3 Instalace pro uživatele Mac OS X... 3 Quick start... 4 Spuštění KORG KONTROL

Více

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 3 1.1 Přístup

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Základní informace pro každého Následující popis je určen pro stručné a rychlé seznámení s programem a jeho ovládáním. Detailnější vysvětlení funkcí programu naleznete v českém i

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více

Spinelterminal. Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18

Spinelterminal. Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18 Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18 Spinelterminal Katalogový list Vytvořen: 15.4.2004 Poslední aktualizace: 20.9.2005 10:34

Více

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016 Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web Únor 2016 Právní vyrozumění Informace o právních upozorněních, ochranných známkách, prohlášeních o omezení odpovědnosti, zárukách, omezeních exportu a

Více

MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení

MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení Číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/37012 Název projektu: Na svobodu připraven! Období realizace: 1.1.2015 31.10.2015 Řešení bylo vyvinuto v rámci realizace

Více

Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE

Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE 1. Vstupní obrazovka aplikace 1.1. Tabulka Historie Vašich objednaných dopravních informací : V tabulce budete vidět Vámi objednané požadavky na zasílání

Více

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit Stravenky Exit 1. Spuštění modulu Stravenky Exit 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Stravenky Exit 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Hlavní záložky 2.2.1 Záložka "Seznam" 2.2.1.1 Záložka "Exit" 2.2.1.2

Více

Tvorba geometrického modelu a modelové sítě.

Tvorba geometrického modelu a modelové sítě. Tvorba geometrického modelu a modelové sítě. Návod krok za krokem, jak postupovat při vytváření modelové geometrie ze zadaných geografických a geologických dat Pro řešitele bakalářských projektů!!! Nejprve

Více

SCIA.ESA PT. Galerie výkresů

SCIA.ESA PT. Galerie výkresů SCIA.ESA PT Galerie výkresů 2 VÍTEJTE 5 GALERIE VÝKRESŮ 6 Otevření Galerie výkresů... 6 Správce Galerie výkresů... 6 STRÁNKA VÝKRESU 8 Vložit obrázek... 10 Vlastnosti obrázku... 14 Hlavička a razítko...

Více

Nápověda pro práci s mapovými aplikacemi Flex (popsáno na aplikaci pro práci s katastrální mapou)

Nápověda pro práci s mapovými aplikacemi Flex (popsáno na aplikaci pro práci s katastrální mapou) Nápověda pro práci s mapovými aplikacemi Flex (popsáno na aplikaci pro práci s katastrální mapou) Při spuštění Aplikace pro práci s katastrální mapou je spuštěno okno nástroje REN nástroj pro práci s parcelami

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI 22, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 431/2001 Sb., přílohy 1-4 Odběr podzemní vody ( 10 vyhl. č. 431/2001

Více

e Utility Report Vyjadřování k existenci sítí

e Utility Report Vyjadřování k existenci sítí e Utility Report Vyjadřování k existenci sítí Uživatelská dokumentace Verze 20 10 2009 1 Obsah 1 O službě e-utilityreport................................... 3 2 Potřebná nastavení.......................................

Více

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro zadavatele, verze 1.2 2008 QCM, s.r.o. Obsah Úvod......5 Požadavky na provoz......6 Přihlášení......6 Odhlášení......7

Více

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele M I S Y S - W E B Intranet řešení systému MISYS Verze 9.00 Příručka uživatele GEPRO s.r.o. Září 2008 Copyright GEPRO s.r.o. 2008 Ochranné známky GEPRO spol. s r.o. KOKEŠ, MISYS Ochranné známky Microsoft

Více

Návod k administraci e-learningové platformy

Návod k administraci e-learningové platformy LIFELONG LEARNING PROGRAMME Leonardo da Vinci Přenos inovací Návod k administraci e-learningové platformy Pracovní balíček č. 3, aktiva č. 3.3.2 Odpovědný partner: NVF Datum: 30/05/2015 Verze: Konečná

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.2 Datum: 5. dubna 2011 Autor: Martin Tyllich, Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Připojení pomocí proxy serveru

Více

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Objednávky OBX Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Obsah Úvod Instalace aplikace, spuštění Konfigurace aplikace První načtení ceníku Principy ovládání

Více

Můj účet Uživatelský manuál

Můj účet Uživatelský manuál Můj účet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum............................................................................. 4 2 Zprávy systému..................................................................................................

Více

MANUÁL PRO VKLÁDÁNÍ A EDITACI DAT V SYSTÉMU INVENIO

MANUÁL PRO VKLÁDÁNÍ A EDITACI DAT V SYSTÉMU INVENIO MANUÁL PRO VKLÁDÁNÍ A EDITACI DAT V SYSTÉMU INVENIO Kolektiv autorů: Bc. Bohdana Frantíková PhDr. Petra Pejšová Praha 2012 Národní technická knihovna 1 MANUÁL PRO VKLÁDÁNÍ A EDITACI DAT V SYSTÉMU INVENIO

Více

Route 66 podrobný manuál

Route 66 podrobný manuál Route 66 podrobný manuál Co je ROUTE 66? ROUTE 66 je špičkový program pro vyhledávání a plánování cest, který najde své uplatnění jak mezi profesionálními, tak domácími uživateli. ROUTE 66 je první plánovač

Více

Kerio Operator. Kerio Technologies

Kerio Operator. Kerio Technologies Kerio Operator Příručka uživatele Kerio Technologies 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Operator ve verzi 1.1. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Karta majetku a nářadí Byla provedena úprava týkající se uživatelského definování sloupců a výběrových seznamů dalších polí k zobrazení. Karta majetku nově

Více

Chybová hlášení při pokusu o vstup do aplikace

Chybová hlášení při pokusu o vstup do aplikace Chybová hlášení při pokusu o vstup do aplikace Při přístupu do aplikace ztizeni.cz někdy může dojít k tomu, že není zobrazena přihlašovací stránka aplikace, případně aplikace hlásí chybu při zadávání přihlašovacích

Více

Konec roku, tvorba hlášení o odpadech. Uzavření průběžné evidence konec roku

Konec roku, tvorba hlášení o odpadech. Uzavření průběžné evidence konec roku Konec roku, tvorba hlášení o odpadech Téma: Pokyny pro uživatele programu EVI 8 s koncem evidenčního roku Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení technické podpory) Revize: 29.12.2014 Cílem

Více

S poděkováním za Váš čas. Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. proděkanka RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. správce SIS

S poděkováním za Váš čas. Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. proděkanka RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. správce SIS Vážení předsedové oborových rad, omlouváme se za odklad začátku ročního hodnocení, ale od minulého akademického roku došlo v aplikaci SIS Individuální studijní plán PhD. studentů k některým závažným změnám,

Více

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv V prostředí společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. PROSTŘEDÍ WORKSPACE... 5 2.1 TECHNOLOGIE

Více

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty Patenty Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o patentech do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část III: Komunikace s Bankou, oznámení o vybraných událostech Verze: 201401118 Strana 1 (celkem 34) Obsah: I. Úvod... 3 II. Komunikace s Bankou...

Více

GIS1-7. cvičení. listopad 2008. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie. Obsah. Založení nového souboru s vektorovými daty

GIS1-7. cvičení. listopad 2008. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie. Obsah. Založení nového souboru s vektorovými daty ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie listopad 2008 Obsah prezentace 1 2 3 4 5 6 Měli bychom umět pracovat s rastrovými daty rozumět problematice vektorových dat u obou typů dat

Více

GPS lokátor s výdrží až 180 dní

GPS lokátor s výdrží až 180 dní GPS lokátor s výdrží až 180 dní Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dlouhá výdrž až 180 dní při provozu z baterie (SMS mód) Možnost připojení jak prostřednictvím magnetu, tak přímo na autobaterii Velmi

Více

Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger

Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger Tento program při normálním používání docházky nepotřebujete. V docházce se v menu Firma / Terminály BM-Finger nastavuje automatické stahování dat v položce

Více

Základní ovládání aplikace

Základní ovládání aplikace Základní ovládání aplikace Základem ovládání aplikace je jednoduchý toolbar (panel nástrojů) ve spodní části obrazovky, který umožňuje přepínání mezi jednotlivými obrazovkami aplikace. Jsou zde zobrazeny

Více

Na základě Business Targets autora Simona Greenalla, vydaných nakladatelstvím Macmillan Heinemann English Language Teaching (Oxford).

Na základě Business Targets autora Simona Greenalla, vydaných nakladatelstvím Macmillan Heinemann English Language Teaching (Oxford). LANGMaster International, s.r.o. Branická 107, 147 00 Praha 4 Česká republika Tel.: +420 244 460 807, +420 736 623 459 Fax: +420 244 463 411 e-mail: info@langmaster.cz http://www.langmaster.cz Na základě

Více

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav.

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav. Formuláře Formuláře se v aplikaci Access používají zejména na úpravu dat. Upravovat data přímo v tabulce není příliš komfortní a proto si ukážeme jak vytvořit zadávací formulář, pomocí kterého budeme zadávat,

Více

CS WAVE Virtuální pracovní stůl svařování Malá verze Manuál uživatele

CS WAVE Virtuální pracovní stůl svařování Malá verze Manuál uživatele CS WAVE Virtuální pracovní stůl svařování Malá verze Manuál uživatele Version 4.0 14/04/2010 1 Tato příručka slouží všem uživatelům bez ohledu na jejich pracovní pozici a popisuje funkce, které poskytuje

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

Uživatelská příručka pro dodavatele

Uživatelská příručka pro dodavatele Uživatelská příručka pro dodavatele Release 1.x.x B2B CENTRUM a.s. 3.2009 Obsah Úvod... 3 Obecná pravidla formátování... 3 Pravidla pro formátování písma... 3 Poznámky, Důležité, Varování... 4 Začínáme...

Více

1. vydání příručky 2009, Národní památkový ústav, Ing. Martin Lazák

1. vydání příručky 2009, Národní památkový ústav, Ing. Martin Lazák Manažer akcí (pro kastelány) květen 2009 1. vydání příručky 2009, Národní památkový ústav, Ing. Martin Lazák Obsah: 1. ÚVODNÍ INFORMACE...2 1.1. ÚČEL APLIKACE...2 1.1.1. Editor údajů o akcích...2 1.1.2.

Více

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031. WORD 2013 práce s textovými soubory. Autoři: Jan Heller a David Peterka

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031. WORD 2013 práce s textovými soubory. Autoři: Jan Heller a David Peterka Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 WORD 2013 práce s textovými soubory Autoři: Jan Heller a David Peterka 1 Obsah Úvodní slovo realizačního týmu... 4 Úvod... 6 1. Prostředí MS Word 2013...

Více

MANUÁL. k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje. Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací

MANUÁL. k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje. Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací MANUÁL k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací Úvodní slovo Vážení uživatelé, mám tu čest vám představit

Více

ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č.

ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20 ohlašovaný rok 2015 verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek...4 Přehled

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

Uživatelská příručka - Outlook Web App (OWA)

Uživatelská příručka - Outlook Web App (OWA) Uživatelská příručka - Outlook Web App (OWA) Obsah Úvod... 3 Webový přístup OWA... 3 Přihlášení... 3 Odhlášení... 4 Příjem a odesílání pošty... 4 Vytvoření nové zprávy... 5 Adresář... 5 Úkoly... 7 Kalendář,

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

Top Exklusiv. Obsah. Základy práce v systému POS

Top Exklusiv. Obsah. Základy práce v systému POS Základy práce v systému POS zpracoval: libor.jiranek@uniqa.cz Top Exklusiv Obsah Popis základní obrazovky systému POS... 2 Top Exklusiv... 4 Základní údaje... 4 Asistenční služby... 5 Adresa místa pojištění...

Více

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Přehled honiteb České republiky

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Přehled honiteb České republiky Ovládání mapového prohlížeče a aplikace Přehled honiteb České republiky 1. Úvod Aplikace má pouze informativní charakter a data z ní zobrazená nejsou právně závazná. Aplikace je zpracována tak, aby zobrazovala

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

1. Přihlášení do elektronické žákovské knížky: Na webových stránkách školy www.zsprim.cz klikněte na odkaz v levém panelu Elektronická ŽK

1. Přihlášení do elektronické žákovské knížky: Na webových stránkách školy www.zsprim.cz klikněte na odkaz v levém panelu Elektronická ŽK Vážení rodiče, stáváte se uživateli elektronické žákovské knížky, která Vám umožní sledovat studium svého dítěte doslova v přímém přenosu. Kromě přehledného přehledu průběžné klasifikace ve všech předmětech,

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Prosinec 2015

Více

Manuál k aplikaci FieldGIS v.2.27

Manuál k aplikaci FieldGIS v.2.27 Manuál k aplikaci FieldGIS v.2.27 Petr Pala Copyright 2008 CENIA, laboratoř GIS 1. Úvod 1. Systémové požadavky 2. Části základního okna aplikace 1. Menu 1.1. File 1.2. Tools 1.3. Hlavní lišta 2. Editor

Více

Téma: MAPUJEME S GIS. Název aktivity: ML-ZE-5: Seznámení s ArcGIS Explorer Online

Téma: MAPUJEME S GIS. Název aktivity: ML-ZE-5: Seznámení s ArcGIS Explorer Online Číslo metodického listu: ML-ZE-5 Časová náročnost: 30 45minut Prostředí výuky: počítačová učebna Téma: MAPUJEME S GIS Název aktivity: ML-ZE-5: Seznámení s ArcGIS Explorer Online Cílová skupina: žáci 2.

Více

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Příkazy v nabídce Předmět Volba rastru rychlá klávesa F4 Příkaz otevře vybraný rastr; tj. zobrazí ho v předmětu zájmu. Po vyvolání příkazu se objeví

Více

Trade FIDES, a.s. LOW 2.2.0.X. Latis Operator Workstation Pracoviště výkonného operátora. Manuál uživatele systému

Trade FIDES, a.s. LOW 2.2.0.X. Latis Operator Workstation Pracoviště výkonného operátora. Manuál uživatele systému Trade FIDES, a.s. LOW 2.2.0.X Latis Operator Workstation Pracoviště výkonného operátora Manuál uživatele systému 2 LOW pracoviště výkonného operátora Obsah 1 Úvod... 6 1.1 První spuštění a připojení k

Více

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57 elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 4 1.1 Přístup a spuštění Benefit7... 4 1.2 Požadavky na softwarové vybavení... 4 1.3 Další požadavky pro bezproblémové

Více

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Popis prostředí programu Hlavní okno Po spuštění programu Wdls se na obrazovce objeví výše uvedené hlavní okno. Toto okno lze rozdělit na

Více

ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0

ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0 ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0 únor 2016 Obsah Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Obecné informace k systému

Více

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE CMS Aladin CMS Aladin je modulární a otevřený publikační systém pro jednoduchou a uživatelsky přívětivou správu webových stránek. PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE VERZE 3.0 ZÁŘÍ 2012 Obsah CMS

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

Uživatelská příručka pro Příkazce / Správce zdrojů financování. Projekt DMS modul Faktury

Uživatelská příručka pro Příkazce / Správce zdrojů financování. Projekt DMS modul Faktury S Y C O N I X, a. s. Freyova 12 Telefon: +420 2 83 10 90 10 190 00 Praha 9 Fax: +420 2 83 10 90 11 Česká republika w w w. s y c o n i x. c z pro Příkazce / Správce zdrojů financování Projekt DMS modul

Více

Program MediaLib. Program MediaLib slouží pro automatické skládání reklamních spotů do delších smyček.

Program MediaLib. Program MediaLib slouží pro automatické skládání reklamních spotů do delších smyček. LED Panely SW 2.3.2013, revize 1.0 Platné pro verzi programu 1.04 a vyšší. Program MediaLib Program MediaLib slouží pro automatické skládání reklamních spotů do delších smyček. Určí se celková délka smyčky

Více