Manuál administrátora FMS...2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál administrátora FMS...2"

Transkript

1 Manuál administrátora Manuál administrátora FMS...2 Úvod... 2 Schéma aplikace Form Management System... 2 Úvod do správy FMS... 3 Správa uživatelů... 3 Práva uživatelů a skupin... 3 Zástupci... 4 Avíza em... 4 Základní nastavení FMS... 4 Práce s adresářem (seznam příjemců)... 5 Certifikáty pro přístup k datovým schránkám... 6 Obsluhované datové schránky... 7 Evidenční čísla... 8 Kategorie zpráv... 8 Pravidla třídění datových zpráv... 8 Plán komunikace s datovou schránkou... 8 Servis čtení zpráv... 8 Servis odesílání zpráv... 9 Přidání nové datové schránky do FMS... 9 Konverze certifikátu do formátu PEM pro použití ve FMS Obecný popis systému FMS verze dokumentu z

2 Manuál administrátora FMS Úvod Aplikace Form Management System (dále jen FMS) je určena pro správu datových zpráv systému datových schránek a pro správu listovních zásilek, jejichž originály se posílají listovní, tedy klasickou papírovou poštou. Aplikace FMS je založena na technologii 602XML Form Serveru. Datové zprávy načtené z DS i listovní zásilky se do FMS převádějí do tvaru formulářů. FMS umožňuje uživateli prostřednictvím webového prohlížeče pracovat s formuláři, které se po stažení na stanici uživatele otevřou v aplikaci 602XML Filler, uživatel podle potřeby obsah přečte nebo vyplní a odešle zpět do FMS. Základem FMS je 602XML Form Server doplněný o komunikaci s datovou schránkou. Celý systém je připraven na komunikaci s jednou nebo více datovými schránkami současně. Každá komunikace má samostatné nastavení a zároveň je možné propojení komunikace navzájem (typické řešení holdingu). Každému uživateli FMS je pomocí přístupových práv umožněn přístup pouze k těm zprávám a funkcím, které pro něho mají význam. FMS obsahuje tuto základní funkčnost: - komunikační rozhraní mezi informačním systémem datových schránek (ISDS) a organizací uživatele - příjem datových zpráv - distribuce datových zpráv konkrétnímu uživateli, zajištění koloběhu datové zprávy uvnitř organizace - odeslání datových zpráv s určením rolí a odpovědností tzn. role odpovědnosti za obsah datové zprávy a role odpovědnosti za její faktické odeslání (např. osoba oprávněná) - stvrzení odpovědnosti za obsah a zpracování zprávy pomocí elektronického podpisu uživatele - archivace datových zásilek nejen jako výsledky vnitřního koloběhu, ale i úplného originálu datových zpráv (přijatých i odeslaných) tak, jak prošly přes centrum datových zpráv - evidence zpráv (deník příchozí pošty, deník odchozí pošty) - systém dále podporuje zpracování listovních zásilek, tedy klasické papírové pošty, ať již na straně přijmu, či odeslání Podrobnější popis všech vlastností naleznete dále v textu. Schéma aplikace Form Management System 2

3 Obr.1: Schéma aplikace Form Management System Úvod do správy FMS Správu aplikace FMS provádí administrátor internetovým prohlížečem a aplikací 602XML Filler v kartě Nastavení aplikace a Formuláře/Servis. Správa uživatelů Administrátor aplikace FMS zakládá uživatele, přiděluje jim práva a zařazuje je do skupin. Pro tyto akce jsou v kartě Nastavení aplikace určeny větve stromu Uživatelé a Skupiny. Standardně se uživatelé hlásí do aplikace FMS prostřednictvím svého přihlašovacího jména a hesla. Při instalaci je možné nastavit, že se autentizace přebírá z Active Directory (Single Sign On) nebo se ověření jména a hesla může provádět jiným způsobem, např. pomocí externí aplikace nebo skriptu. Blíže ke správě uživatelů a skupin viz manuál k 602XML Form Serveru. Poznamenejme, že role v konfiguraci uživatele neodpovídají termínu Role použitém ve formulářích FMS, kde se rolí míní skupina obsahující obvykle jen jednoho člena - např. skupina/role Personální ředitel bude vždy obsahovat pouze toho uživatele, který v daném období zastává tuto funkci v organizaci. Použitím těchto rolí se předejde plošné změně pravidel při změně osoby v dané funkci. Práva uživatelů a skupin FMS disponuje obsáhlým systémem přístupových práv. Administrátor může nastavovat přístupová práva k jednotlivým šablonám formulářů, k formulářům v archivu a ke složkám. Tím lze snadno zajistit, že každý uživatel vidí pouze ty složky a formuláře, na které má alespoň právo pro čtení. Práva ke složkám se nastavují ve Správě formulářů/práva uživatele resp. Práva skupin. Práva ke konkrétnímu formuláři se nastavují ve správě konkrétní šablony formuláře. 3

4 Obr.2: Administrace uživatelů a skupin Zástupci Pro dobu delší nepřítomnosti uživatele u FMS (dovolená, nemoc, služební cesta) je možné stanovit jeho zástupce, který v zastoupení zpracovává došlé formuláře se zprávami. Po návratu dosud nepřítomného uživatele se nevyřízené zprávy a formuláře automaticky vrátí k původnímu uživateli. Blíže viz manuál k 602XML Form Serveru. Avíza em Uživatel může dostávat avíza na svoji ovou adresu. V textu avíza je uvedena také URL odkazující na avízovanou zprávu nebo formulář, takže pouhým kliknutím a po případném přihlášení se otevře Filler s formulářem pro další zpracování. Funkce avíz předpokládá nakonfigurovaný provoz u v Nastavení aplikace/parametry systému, blíže viz manuál k 602XML Form Serveru. FMS zjišťuje kdy vyprší heslo nebo certifikát pro přihlášení do DS. O ukončení platnosti hesla posílá informační každý den počínaje sedmým dnem před jeho vypršením supervisorovi úlohy pro stažení nebo odeslání zpráv do DS. FMS dále FMS zjišťuje platnost certifikátu uloženého v databázové tabulce (nikoli v úložišti Windows nebo v tokenu) a posílá informační mail každý den počínaje čtrnáctým dnem před vypršením platnosti supervisorovi úlohy pro stažení nebo odeslání zpráv do DS. Datum ukončení platnosti hesla nebo certifikátu je zobrazeno ve formuláři SERV_DBOX ve složce Servis/Obsluhované datové schránky. Základní nastavení FMS V Základním nastavení se nastavuje URL externího úložiště velkých příloh, volba implicitních formulářů pro zprávy z DS a stav komunikace s DS, implicitní příjemce DS (příjemce zprávy, pro kterou nebylo nalezeno pravidlo), obsah informačního u avízujícího novou datovou zprávu a kontrola lokálního adresáře oproti systému datových schránek. URL externího úložiště velkých příloh musí být zadáno shodně jako URL 4

5 zapsaná ve formulářích pro příchozí a odchozí zprávy všech obsluhovaných datových schránek. Práce s adresářem (seznam příjemců) Adresy lze hledat buď přímo z formuláře pro novou zprávu nebo z adresáře, který umožňuje nalezení i správu adres. S adresářem se pracuje prostřednictvím formuláře, který je umístěn ve větvi Adresář. Tento formulář ve své horní části nabízí vstupní řádky pro specifikaci některých vlastností osoby nebo organizace, podle nichž se bude vyhledávat v lokálním adresáři uloženým ve FMS nebo se bude vyhledávat přímo v adresáři systému datových schránek. Po vložení údajů se vyhledané osoby nebo organizace zobrazí ve spodní části formuláře, kde je případně možné tyto záznamy i editovat. Do lokálního adresáře lze i adresu vložit pomocí tlačítka Vytvoření nového záznamu v lokálním adresáři. Adresy do lokálního adresáře také vkládá FMS při komunikaci s novými schránkami, případnou aktualizaci adres může administrátor spustit z formuláře Nastavení. Postup práce při vyhledání adresy v adresáři: Pro hledání adresy použijeme sekci pro hledání v horní části formuláře. Nejdříve je třeba zvolit, zda chceme hledat v lokálním adresáři (rychlé hledání) nebo adresáři datových schránek (vždy obsahuje adresy všech existujících datových schránek a to v aktualizovaném stavu). V závislosti na této volbě se zobrazí sada vstupních řádků, kam můžeme zapsat nám známou část adresy (např. jméno adresáta). Upozorněme, že při hledání v adresáři DS jsou některé položky povinné, ve formuláři jsou označeny hvězdičkami. Lze upravit i počet záznamů, které se po vyhledání zobrazí najedenou. Po provedení hledání se zobrazí počet nalezených položek. Pokud žádná odpovídající adresa nebyla nalezena, je třeba upravit zadané hodnoty a spustit hledání znovu. V opačném případě (tj. pokud je počet nalezených adres alespoň 1) je třeba vybrat rozsah zobrazení záznamů o adresách (např. pokud se adres našlo 12 a najednou se má zobrazit 5 záznamů, budou k výběru rozsahy 1-5,6-10,10-12). Po provedení této volby se zobrazí tlačítko Zobrazit nalezené záznamy, které vyvolá zobrazení vybraného rozsahu adres. Při hledání v adresáři DS se nalezené adresy zobrazí hned po dokončení hledání a zobrazí se všechny, ISDS ale vrátí maximálně 100 záznamů. U každé zobrazené adresy je umístěno tlačítko pro přenesení dané adresy do editačního okna, kde je možné adresu upravit a uložit (vždy!) do lokálního adresáře. 5

6 Obr.3: Správa adresáře Certifikáty pro přístup k datovým schránkám Tento formulář slouží pro správu certifikátů, které budou použity pro přístup k datovým schránkám. Certifikát může být uložen buď v tabulce databázového serveru nebo v externím úložišti certifikátů. Do tabulky databázového serveru se certifikát vkládá ve formátu PEM, který musí obsahovat nejen vlastní certifikát, ale i odpovídající soukromý klíč zabezpečený heslem. V externím úložišti certifikátů se certifikát identifikuje buď identifikačním řetězcem, který je zde třeba zadat, nebo se může certifikát identifikovat přímo veřejným klíčem certifikátu. Pro provedení vlastního přístupu k danému certifikátu je nutné zadat odpovídající PIN. V této souvislosti zmíníme varianty přihlášení k ISDS a z toho vyplývající potřeby certifikátů a jejich registrací: 1) jménem a heslem uživatele - FMS dále vystupuje jako tento uživatel 6

7 2) systémovým certifikátem (pro jednu schránku) K přihlášení je nutný pouze tento certifikát. Naopak tento certifikát pak tedy nelze použít pro přihlášení k jiné schránce. Certifikát je nutné napřed zaregistrovat v ISDS, až po této úspěšně provedené registraci má smysl provádět jeho konfiguraci ve FMS. Certifikát musí být tzv. komerční, získaný od některé z certifikačních autorit, viz níže v této kapitole. Upozorňujeme, že i po registraci systémového certifikátu je možné se ke schránce přihlásit jménem a heslem. 3) certifikátem hostované spisové služby a ID schránky Pro přihlášení je tedy třeba certifikát a ID schránky. Certifikát je nutné napřed zaregistrovat v ISDS a přiřadit k němu i tuto schránku (přiřazených schránek může být více) - až po této úspěšně provedené registraci má smysl provádět jeho konfiguraci ve FMS. Certifikát musí být tzv. komerční, získaný od některé z certifikačních autorit, viz níže v této kapitole. Upozorňujeme, že i po registraci certifikátu hostované spisové služby a přiřazení schránky je možné se k této schránce přihlásit jménem a heslem. Pro získání komerčního certifikátu pro přihlašování k ISDS lze použít tyto odkazy (platné v říjnu 2009) PostSignum: Certifikáty pro technologické komponenty organizace I.CA: Komerční serverový certifikát eidentity: Komerční serverový certifikát Obsluhované datové schránky FMS může pracovat s jednou nebo více datovými schránkami ISDS. Identifikační údaje těchto schránek musí být zaregistrované v tomto formuláři. Kromě ID schránky a odpovídajícího názvu a adresy je třeba zadat přístupové údaje pro přístup do schránky. Nejjednodušší je zadání přístupového jména a hesla. Obvykle se bude pro přístup k datové schránce používat certifikát, buď systémový nebo pro hostovanou spisovou službu, který je třeba doplnit jménem a heslem. Certifikáty, přístupové údaje k nim a způsob uložení se konfigurují ve větvi Certifikáty, zde se pouze vybere, který z vložených certifikátů se má použit pro přístup do dané datové schránky. Dále je třeba založit v prostředí Form Serveru skupinu, do které vložíme ty uživatele, kteří mají mít možnost ze zvolené datové schránky odesílat zprávy. Tuto skupinu je nutné založit i v případě, že v ní bude pouze jeden uživatel. V tomto formuláři pak vybereme tuto skupinu jako Skupinu, jejíž členové náleží k dané datové schránce. 7

8 Evidenční čísla Přijatá a odeslaná pošta se opatřuje evidenčními čísly. Tato evidenční čísla mohou mít vydefinovaná číslovací schémata, buď jedno společné pro všechny datové schránky zavedené ve FMS nebo pro každou datovou schránku zvlášť. Způsob nastavení formátu a vlastností evidenčních čísel je popsán přímo ve formuláři. Kategorie zpráv Zprávy lze zařazovat do kategorií, které slouží pro zvýšení přehlednosti zpráv pro uživatele. V tomto formuláři je možné nadefinovat kategorie a jejich pořadí, v kterém se budou zobrazovat v nabídkách pro ruční zařazení zprávy. Pravidla třídění datových zpráv Datové zprávy z DS je třeba po jejich načtení do FMS doručit jejich příjemcům = uživatelům FMS. Ve formuláři RULE je třeba nadefinovat pravidla, podle nichž FMS příjemce nalezne. Pokud FMS podle těchto pravidel příjemce nenalezne, doručí zprávu implicitnímu příjemci zvolenému vzákladním nastavení. V pravidlech se hodnoty některých položek volí výběrem z nabídky - obsah těchto nabídek je výsledkem hledání umístěných v horní části tohoto formuláře. Poznámky: - Pravidla se vyhodnocují postupně od shora dolů. Pokud se podmínky v pravidlech překrývají, má pak zásadní význam pořadí pravidel v tomto formuláři. - Pokud není zaškrtávací pole Do vlastních rukou zaškrtnuté, znamená to všechny zprávy; zaškrtnutí je zpřísnění pravidla, tzn. projdou jen zprávy do vlastních rukou. Pokud se mají zvlášť zpracovávat zprávy, které nejsou do vlastních rukou, musí se vytvořit dvě pravidla takto: V prvním pravidlu bude zaškrtnuto pole Do vlastních rukou - příjemci budou doručeny jen zprávy určené do vlastních rukou; v druhém pravidlu pro jiného příjemce toto pole zaškrtnuté nebude - tomu budou doručeny jen ty zprávy, které nejsou do vlastních rukou (ty projdou výběrem, zprávy do vlastních rukou jsou už odfiltrované v předchozím pravidlu). Plán komunikace s datovou schránkou Nastavení (plán) automatické komunikace s datovou schránkou se provádí v kartě Formuláře, ve větvi Servis/Plán komunikace s DS. Ve formuláři SCHEDULE se konfigurují jednotlivé úlohy. Každá úloha má svého supervisora, tedy vybraného uživatele, který v dalším formuláři uvidí stav dané schránky a výsledky komunikace. Při nastavování úlohy vybírá administrátor supervisora z nabídky, jejíž obsah se definuje a načte v Hledání supervisora naplánované úlohy vhorní části formuláře. Dále je třeba vybrat formulář, do kterého se bude zapisovat stav a výsledky komunikace, pro hledání a naplnění nabídek v jednotlivých úlohách slouží Hledání formuláře vhorní části tohoto formuláře. Dále jsou ve formuláři SCHEDULE sekce, kde se definují jednotlivé úlohy. Servis čtení zpráv Po každém načtení zpráv z DS se provede záznam o stavu schránky a o průběhu komunikace. Tyto výsledky FMS zapíše do formuláře pro servis čtení zpráv. Ve složce Ruční načtení je umístěn formulář umožňující načtení stavu datové schránky. Po otevření tohoto formuláře v aplikaci 602XML Filler nejdříve vybereme jednu z nabízených datových schránek. Po ověření spojení s datovou schránkou dojde k zobrazení stavu zvolené schránky. Ve spodní části tohoto formuláře je možné před načtením záznamů o zprávách zvolit časový interval, ze kterého mají být načítané zprávy. Tlačítko ve spodní části pak spustí proces, který provede vlastní načtení stavu. 8

9 Ve složce Nedokončené úlohy jsou formuláře s dosud nevyřízenými požadavky na načtení stavu datových schránek. Po dokončení načítání se formulář s načítací úlohou přesune do složky Dokončené úlohy, kde je možné si jej otevřít a zjistit potřebné informace. Servis odesílání zpráv Po každém odeslání zpráv do DS provede FMS záznam o stavu schránky a o průběhu komunikace. Tyto výsledky FMS zapíše do formuláře pro servis odesílání zpráv. Ve složce Ruční odesílání je umístěn formulář umožňující odeslání zpráv do ISDS. Po otevření tohoto formuláře v aplikaci 602XML Filler nejdříve vybereme jednu z nabízených datových schránek. Po ověření spojení s datovou schránkou dojde k zobrazení informace a ve spodní části pak tlačítka, které vytvoří odesílací úlohu. Ve složce Nedokončené úlohy jsou formuláře s dosud nevyřízenými požadavky na odesílání zpráv. Po dokončení odesílání se formulář s odesílací úlohou přesune do složky Dokončené úlohy, kde je možné si jej otevřít a zjistit potřebné informace. Přidání nové datové schránky do FMS Přidáním datové schránky do FMS rozumíme řadu akcí administrátora, která umožní výběry zpráv z další datové schránky a jejich doručení příjemcům stejně jako umožnění z této datové schránky odesílat nové zprávy do systému DS. Postup: - vložíme certifikát pomocí formuláře ve větvi Certifikáty - vložíme identifikační a přístupové údaje k datové schránce ve větvi Obsluhované datové schránky, viz příslušný popis - přidáme datovou schránku do Plánu komunikace s DS, viz příslušný popis - nastavíme Pravidla pro třídění DZ, tedy pravidla určující, kterému uživateli FMS bude datová zpráva načtená ze systému DS doručena. - pokud přidáváme další schránku, pak formuláře pro novou zprávu vkládat ani upravovat nemusíme. Pokud přidáváme první schránku nebo z jiných důvodů vkládáme nové formuláře pro novou zprávu, pak pomocí aplikace 602XML Designer tyto formuláře upravíme - do vlastností formuláře zapíšeme URL úložiště, kam FMS ukládá velké přílohy datových zpráv (Nástroje/Nastavení formuláře/ostatní/oddělené binární přílohy-parametr pluginu). Formuláře publikujeme. Připravené formuláře zavedeme a nastavíme pravidla pro koloběh - koloběhem odchozí zprávy se obvykle míní definice uživatelů, kteří mají zprávu podepsat před odesláním do DS, kdo odpovídá za vypravení zásilek listovní poštou. Při návrhu pravidel je třeba mít na vědomí, že komunikační služba FMS odesílá datové zprávy v okamžiku, kdy je datová zpráva (formulář) schválena. Archivaci provede komunikační služba, není tedy třeba nastavovat konečného příjemce formuláře. U příchozí zprávy se koloběhem zpravidla míní podpis příjemce ve FS stvrzující jeho převzetí zodpovědnosti za řešení obsahu datové zprávy. U obou typů formulářů (příchozí, odchozí) závisí na konkrétním návrhu formuláře, zda je navržen jako jednokrokový nebo více krokový. Připomeňme, že uživatelé si mohou zprávu navzájem (bez podpisu) postupovat - postoupení není podepisovací krok, v pravidlech pro koloběh postoupení nefiguruje. Formuláři nastavíme přístupová práva, aby k formuláři měl přístup pouze uživatel oprávněný pracovat s touto datovou schránkou. 9

10 Konverze certifikátu do formátu PEM pro použití ve FMS Ve FMS je registrován certifikát typu.pem včetně privátního klíče. V ISDS je registrován pouze certifikát (tedy bez privátního klíče). Postup vytvoření pem certifikátu pro FMS: Certifikát od příslušného certifikačního úřadu je nutné importovat do systému (do Windows), kde byla žádost o tento certifikát vytvořena (pokud je v průvodci taková možnost, označte privátní klíč jako exportovatelný). Tento certifikát je nutné ze systémového úložiště vyexportovat včetně privátního klíče (vznikne soubor typu.pfx nebo.p12) Pomocí openssl (ke stažení na webu např: a následným zadání příkazu do příkazové řádky z cesty c:\program Files\OpenSSL\bin\ openssl pkcs12 in certifikat.pfx out certifikat.pem se z vyexportovaného certifikátu vytvoří certifikát typu.pem včetně jeho privátního klíče. o Tento certifikát se uloží do FMS do databázové tabulky včetně zašifrovaného hesla k privátnímu (=soukromému) klíči. Obr. 5 vložení certifikátu do FMS!!! POZOR!!! Platnost tohoto certifikátu je omezená, nezapoměňte jej včas updatovat. 10

11 Postup při při update certifikátu: o Registrovat nový certifikát ve formátu.pem (pouze certifikát, tedy bez privátního klíče) do systému ISDS přes portál o Vytvořit.pem včetně privátního klíče o Nahradit certifikát typu.pem ve FMS Obecný popis systému FMS a) Popis způsobu řešení Celý systém je uzpůsoben pro přímou komunikaci s centrem datových zpráv, tzn. z hlediska organizace existuje jedna vstupní brána pro příjem veškerých datových zásilek (případně i jedna brána pro vstup listovních zásilek). Přístup do centrály datových zpráv je povinně zabezpečen pomocí serverového certifikátu organizace a dá se zamezit jinému přístupu (jménem a heslem jiného uživatele). Po výběru datových zpráv následuje jejich automatická distribuce podle zadaných pravidel s případným ručním upřesněním příjemce a se zprávou je již nakládáno jako s vnitřním dokumentem organizace podle nastavených oprávnění. b) Způsob výběru zpráv z datových schránek Výběr zpráv z datových schránek je řízen na základě uživatelských pravidel (organizace si může samostatně nastavovat a libovolně měnit pravidla pro doručení) a probíhá buď v plně automatickém režimu, tzn. bez zásahu uživatele (např. výběr každý den v 8.00 hod.), a nebo je možné kdykoli provést ruční načtení datových zpráv. Systém je schopen si poradit i v okamžiku, pokud došlo k doručení zpráv jiným uživatelem (došlo k přihlášení oprávněné osoby a tím okamžikem k doručení všech nepřečtených datových zásilek), kde aplikace tyto stavy přebírá z centra datových zpráv a synchronizuje obsah (stáhne pouze zprávy, které ještě nemá). Stávající systém datových schránek zprávy po 90ti dnech po přečtení automaticky maže, tyto zprávy jsou ovšem ve své originální podobě již archivovány ve FMS. Příjem datových zpráv je postaven na prvotním zjištění nových zpráv (dosud nenačtených zpráv) a zahájení jejich postupného stahování. I když může být příjem zásilek časově náročný a v průběhu tohoto příjmu by došlo k doručení dalších datových zpráv, tak tyto zprávy nebudou v danou chvíli doručeny, ale počkají na další automatické stažení (popř. ruční). Je tak zabezpečeno, aby příjem zpráv s autorizovaným doručením nebyl nekonečným procesem, ale naopak přesně uzavřenou transakcí mající svůj začátek i konec. c) Avíza doručených zpráv Doručené zprávy může FMS avizovat pomocí ové zásilky uživateli, který zprávu obdržel (stejně tak je avizováno postoupení zprávy kvyřízení, postoupení zprávy k vypravení přes ISDS apod.). může obsahovat přímo odkaz do FMS, kterým uživatel po kliknutí otevírá přímo formulář s doručenou datovou zprávou. d) Možnost automatického třídění zpráv podle zadaných parametrů či přiřazených odesílatelů 11

12 Automatické třídění zpráv je možné uživatelsky definovat (a kdykoliv měnit) pomocí nastavení třídění přijatých zpráv. Zprávy je možné třídit podle hlavičky, kterou obsahuje každá datová zpráva. Je možné vytvářet libovolné soubory pravidel pro třídění doručených zpráv, kdy po vyhodnocení pravidla zpráva končí na stole správnému uživateli. Systém si poradí i v okamžiku, kdy nastavené pravidlo doručí zprávu nesprávnému uživateli, ten může zprávu postoupit jinému k vyřízení (stroj neumí zhodnotit obsah datové zásilky). e) Práce administrátora zpráv, možnost doručení prostřednictvím firemního e- mailového klienta, případně prostřednictvím implementovaného koloběhu Administrátor zpráv může alternativně doručit obsah datové zprávy libovolnému uživateli např. formou ové zásilky tak, že obsah datové zprávy přiloží jako běžnou přílohu k u. Administrátor zpráv dále může zajistit postoupení zprávy vnitřnímu uživateli systému prostřednictvím implementovaného koloběhu sdetailním záznamem cesty zprávy. f) Popis možného koloběhu ve FMS Zpráva vrámci vnitřního koloběhu může putovat přes libovolné množství stolů se záznamem těchto operací v evidenčním deníku, dokud se nedostane ke správnému příjemci. Příjemce, který zprávu vyřídí, stvrzuje tuto operaci svým elektronickým podpisem a zásilku přesouvá do archivu. Je možná automatická návaznost na další vnitropodnikové procesy v organizaci formou přímého spouštění těchto procesů a přebírání informací z datových zpráv (hlavička zprávy plus její obsah). g) Automatické hlídání lhůty (termínu) expirace zprávy a způsob řešení Systém pracuje s lhůtami pro zpracování zpráv, kdy je možné tuto lhůtu pokud je uvedena přebírat z hlavičky datové zprávy popř. operátor může nastavit obecnou dobu k vyřízení každé datové zprávy, popř. administrátor zprávy první příjemce může tuto lhůtu nastavit samostatně pro každou zprávu. Systém nadále hlídá tuto lhůtu a v případě, že zpráva není vyřizována, avizuje tuto skutečnost ve zvolených intervalech vybraným uživatelům formou ového avíza. h) Zpracování odpovědi na zprávu Odpověď na zprávu je možné realizovat přímo z prostředí zprávy doručené se záznamem o odeslání (zatím není implementováno). i) Způsob třídění a filtrování zpráv Třídění a filtrování zpráv je možné provádět podle kódu, názvu zprávy či jejího obsahu a samostatnou kapitolou je dále vyhledávání obsahu datových zpráv. Vyhledávání je zajištěno fulltextovým indexem podle všech polí i podle obsahu datových zásilek (pokud bude obsahem běžný dokument). Každému uživateli je dovoleno zobrazení pouze těch zpráv, na které má právo (uživatel nemůže najít zprávu, která mu nepatří, pokud mu na to nedáme právo). Evidence doručené/odesílané listovní pošty a) Způsob vkládání doručených/odesílaných dokumentů Systém umožňuje přijímat i odesílat zásilky listovní (papírové, písemné) pošty. Příjem listovní pošty zajistí operátor zadáním hlavičky zprávy do stejného formuláře jako pro vyřízení datové zprávy, připojí naskenovaný dokument jako přílohu a odešle zprávu již plně elektronizovanou do evidence a vnitřního koloběhu podle požadavků na zpracování zpráv. U odeslaných zpráv je možné vypravit zásilku listovní poštou, kdy výpravna ručí svým podpisem za vypravení zásilky písemnou formou (vytiskne a dá do obálky). b) Evidence doručených dokumentů 12

13 Evidence doručených dokumentů je shodná pouze s jiným příznakem jako evidence datových zpráv, existuje tak jedna evidence pro jakýkoli typ příjmu či odeslání listovních i datových zpráv. c) Evidence interního předání/převzetí doručené pošty Evidence interního předání/převzetí doručené pošty je zcela shodná s evidencí datových zpráv, tzn. vše je zaznamenáno a na konci stvrzeno elektronickým podpisem. d) Eskalace nevyřízených požadavků a správa zastupitelnosti v případě nepřítomnosti Avíza na veškeré nevyřízené požadavky chodí stejně jako v případě datových zpráv, tzn. pověřeným osobám ovými avízy v daných intervalech. Systém umožňuje nastavení automatického zástupu v době nepřítomnosti, případně převzetí zprávy jiným uživatelem pro zajištění plynulého toku vyřízení zprávy. Práce se zprávami odesílání zpráv a) Popis řešení Každý uživatel, který dostane právo, může vytvořit datovou (i listovní) zásilku. Tato zásilka může putovat přes libovolné množství přispěvatelů k obsahu zprávy a následně dojde při stvrzení elektronickým podpisem k finálnímu postoupení uživateli, který zprávu odesílá do centra datových zpráv (role výpravce), případně zajistí alternativní doručení zprávy (uživateli, který nemá datovou schránku zprávu vytiskne a pošle listovní poštou). Obě role (autor obsahu i role výpravce zásilky) jsou jednoznačné a každá z těchto osob musí finálně podepsat svoji část zprávy. Tato se tak stává neměnnou s vizualizací elektronického podpisu a možným ověřením jeho platnosti. b) Sledování doručení a přečtení zprávy Jakmile je zpráva vypravena do centra datových zpráv, dojde k jejímu dodání do datové schránky příjemce a FMS začne sledovat její stav. Změny stavu jsou automaticky synchronizovány zpět do systému a v archivu odeslaných datových zásilek jsou párovány s časovými údaji o dodání a doručení datové zprávy z centra datových zpráv. Archivace zpráv a) Popis způsobu archivace doručených zpráv v rámci 90 dnů a poté Zprávy jsou vždy archivovány v rámci vnitřního úložiště systému a vždy jsou k dispozici i po 90 dnech po automatickém smazání na centru datových zpráv. Systém disponuje těmito archivy zpráv: - archiv zpráv včetně jejich obsahu a následného koloběhu po organizaci. Archivovaný formulář obsahuje všechna data (hlavičku, přílohy, záznamy o proběhlém koloběhu), elektronický podpis uživatele odpovědného za jeho vyřízení a data jsou dále k dispozici pro další použití a zpracování přímo v tabulkách databázového serveru - archiv datové zprávy v její originální podobě. Jedná se o originál ať již přijaté, či odeslané datové zprávy tak, jak prošel přes centrum datových schránek. Tyto originály odpovídají 1:1 datové zásilce jako kdyby byla stažena přímo z centra datových zpráv v podobě ZFO souboru. Veškerý tento archiv je k dispozici i po 90ti dnech, neboť se jedná o zásilky již uložené ve FMS. b) Místo uložení zpráv Místo uložených zpráv je standardně určeno vnitřním úložištěm FMS s garantovaným přístupem. V případě rozsáhlejších implementací je možné volit i jiné úložiště, např. DMS systémy. c) Formáty archivovaných dokumentů a příloh 13

14 Veškeré přílohy, tzn. přílohy obsažené v datové zprávě a samotné datové zprávy jsou archivovány ve své originální podobě. Práce s kontaktními údaji odesílatelů/příjemců Přístup do adresáře subjektů s datovými schránkami je možný pomocí formuláře pro vytvoření datové zprávy nebo formuláře pro správu adres. Nastavením práv k těmto formulářům je uživateli určena možnost nalezení příjemců datové zprávy. Systém pracuje s uvolněným vyhledávacím rozhraním centra datových schránek a s lokálním adresářem. Další informace hledejte v dokumentaci 602XML Form Serveru na 14

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Marek Klimša Úprava: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 11. května 2012 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to ADVOKÁTNÍ SPIS 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv V prostředí společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. PROSTŘEDÍ WORKSPACE... 5 2.1 TECHNOLOGIE

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Univerzitní informační systém Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Elektronická spisová služba Svazek 19 Verze: 0.49 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE. Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE. Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Definice a zkratky... 4 1.2 Podmínky provozu... 4 1.3 Pokyny k užívání dokumentu... 4 1.4 Obecné informace o

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Přihlašování do ISCRŘ přes JIP

Přihlašování do ISCRŘ přes JIP Aktualizováno: 10.11.2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu... 3 1.2 Zkratky... 3 1.3 Historie... 3 2 Přístup k aplikaci ISCRŘ... 3 2.1 Lokální administrátor OVM... 4 2.1.1 Lokální administrátor OVM

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část I: Všeobecné informace, přihlášení do Internetbankingu, nastavení a Autorizace příkazů a žádostí pro Banku Obsah: I. Všeobecné informace...

Více

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Aplikace pro Národní onkologický registr na KSRZIS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Národní onkologický registr elektronický formulář s použitím Uživatelská příručka Stav

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

Nutné kroky a nastavení prohlížeče pro přístup do systému REGIS. Autor: Ing. Marek Pučelík

Nutné kroky a nastavení prohlížeče pro přístup do systému REGIS. Autor: Ing. Marek Pučelík Nutné kroky a nastavení prohlížeče pro přístup do systému REGIS Autor: Ing. Marek Pučelík Vytvořeno dne: 2. dubna 2013 1 Obsah 1. Návod na instalaci certifikátu ČNB... 3 Úvod... 3 Úvodní stránka aplikace...

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1

Více

DPH v Exact Globe Next 2013

DPH v Exact Globe Next 2013 DPH v Exact Globe Next 2013 Tento dokument obsahuje komplexní informace týkající se nastavení číselníků v software Exact Globe Next, potřebných pro správné fungování DPH a souhrnného hlášení, včetně změn,

Více

Setkání zástupců obcí v území ORP Jihlava. 26. Ledna 2011

Setkání zástupců obcí v území ORP Jihlava. 26. Ledna 2011 Setkání zástupců obcí v území ORP Jihlava 26. Ledna 2011 Program setkání Úvod epusa - elektronický portál územních samospráv Czech Point ISDS informační systém datových schránek Autorizovaná konverze dokumentů

Více

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu.

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu. Školení programu TopoL xt Přechod na TopoL xt z programu TopoL pro Windows Cíl: Obsah: Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 Úvod Program Evidence a opravy dlouhodobého drobného hmotného majetku Pracuje dle následujícího grafu : Nákup Pořízený nový majetek Převod První výdej Vyřazení

Více

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Karta majetku a nářadí Byla provedena úprava týkající se uživatelského definování sloupců a výběrových seznamů dalších polí k zobrazení. Karta majetku nově

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část I: Všeobecné informace, přihlášení do Internetbankingu, nastavení a autorizace Verze: 22122014 Strana 1 (celkem 19) Obsah: I. Všeobecné informace...

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

Elektronická distribuce a správa dokumentů v rámci Policie České Republiky

Elektronická distribuce a správa dokumentů v rámci Policie České Republiky PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Elektronická distribuce a správa dokumentů v rámci Policie České Republiky 2010 Jan Tonner Anotace V této bakalářské práci

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky Vytvořeno dne: 20.1.2010 Aktualizováno: 8.2.2011 Verze: 1.2 2009 MVČR Obsah

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky obor informatika 2007 Srovnání portálů zdravotních pojišťoven z pohledu malého a středního podniku jako zaměstnavatele (bakalářská práce)

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) 2010-2015 MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ

popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) 2010-2015 MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ 2010-2015 popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ FIRMADAT S.R.O. Havlíčkova 1280,765 02 Otrokovice, tel.: 571 112 089 Obsah 1. Nastavení... 2 1.1. První přihlášení...

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Absolventi

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Příručka k programu Wkasa Restaurační verze

Příručka k programu Wkasa Restaurační verze Příručka k programu Wkasa Restaurační verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6 Metodika Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech Verze 1.6 AIS RPP Působnostní určeno pro oznamovatele Oznámení o vykonávání působností č. 111/2009

Více

EvMO2010 návod k použití programu (2015)

EvMO2010 návod k použití programu (2015) EvMO2010 návod k použití programu (2015) Program EvMO2010 slouží k jednoduché evidenci členů, plateb, povolenek a odvodů. Dále je možno evidovat přestupky a další informace členů MO. Cílem bylo vytvoří

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky V dokumentu se můžeme orientovat a) pomocí záložky (lišta vlevo), kde jsou odkazy přímo na názvy jednotlivých kapitol příručky b) nebo lze dokument číst stránkováním

Více

Aplikace Repaint Magic pro úpravu obrázků v MS Word

Aplikace Repaint Magic pro úpravu obrázků v MS Word Aplikace Repaint Magic pro úpravu obrázků v MS Word Tato aplikace poskytuje nástrojový panel Repaint Magic s příkazy pro hromadný výběr grafických elementů obrázku se shodnou barvou výplně či čáry a umožňuje

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5 Úvod...5 Přehled funkcí modulu účetnictví...6 Účtový rozvrh...11 Výsledovka...12 Rozvaha...12 Saldokonto...12 Druh dokladu...12 Zpracování daňového dokladu...12 Nastavení zpracování DPH (období, sazeb,

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ Mgr. Hana Rohrová Mgr. Linda Huzlíková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE. TS-ELDAx SMART TRUST electronic ARCHIVE Cloudové rozhraní

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE. TS-ELDAx SMART TRUST electronic ARCHIVE Cloudové rozhraní UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE TS-ELDAx SMART TRUST electronic ARCHIVE Cloudové rozhraní SMLOUVA (PROJEKT) ČÍSLO: STÁDIUM: Schváleno ZAKÁZKA ČÍSLO: DŮVĚRNOST: Veřejné ZE DNE: DATUM AKTUALIZACE: ZPRACOVAL / AUTOR:

Více

Manuál aplikace Inkaso pohledávek

Manuál aplikace Inkaso pohledávek Manuál aplikace Inkaso pohledávek Obsah Manuál aplikace Inkaso pohledávek... 1 Obsah... 1 Úvod... 4 Podpora... 4 Moduly aplikace... 5 Nastavení Internet Exploreru IE 8 a IE 9... 5 Volby na přihlašovací

Více

Přímý kanál pro obchodníky - Informace pro příjemce platebních karet

Přímý kanál pro obchodníky - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů akceptace z platebních karet. V případě, že Vám budou výpisy z platebních karet předávány elektronickou

Více

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e 1 / 24 1 Úvod Program OpusBenefit byl vytvořen proto, aby naši obchodní partneři mohli sledovat aktivity svých zákazníků (nákupy v jejich obchodech, využívání jejich služeb, návštěvy jejich zařízení),

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Helpdesk pro UIS

Více

Stručný průvodce uživatele pro externí organizaci

Stručný průvodce uživatele pro externí organizaci Stručný průvodce uživatele pro externí organizaci únor 2010 Radek Maca Obsah Obsah... 2 1. Filosofie práce... 3 Účel aplikace... 3 Možnosti využití... 3 Základní funkcionality... 4 Výstupy... 4 Výstupy

Více

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519430765, Mobil: 608447546, e-mail: bmsoft@seznam.cz, web: http://www.dochazka.eu

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

INTERNET SERVIS MANUÁL

INTERNET SERVIS MANUÁL INTERNET SERVIS MANUÁL VÍTÁME VÁS! Právě jste otevřeli manuál Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen RSTS ) pro práci s první aplikací internetového servisu s aktivními operacemi pro stavební spoření

Více

Elektronická podání z Money S3 (finanční správa ČR, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, Intrastat)

Elektronická podání z Money S3 (finanční správa ČR, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, Intrastat) Elektronická podání z Money S3 (finanční správa ČR, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, Intrastat) účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O E M S3 (, ČSSZ,, I )... 1 Seznam podporovaných elektronických písemností

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Prosinec 2015

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více

Top Exklusiv. Obsah. Základy práce v systému POS

Top Exklusiv. Obsah. Základy práce v systému POS Základy práce v systému POS zpracoval: libor.jiranek@uniqa.cz Top Exklusiv Obsah Popis základní obrazovky systému POS... 2 Top Exklusiv... 4 Základní údaje... 4 Asistenční služby... 5 Adresa místa pojištění...

Více

Nápověda pro systém itesting.cz

Nápověda pro systém itesting.cz Nápověda pro systém itesting.cz Obsah 1. Základní informace... 2 2. Příručka pro uživatele admin.itesting.cz... 2 2.1 Registrace do aplikace... 2 2.2 Základní menu aplikace... 2 2.3 Moje testy a Naše testy...

Více

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Vážení uživatelé, vítejte v Informačním systému o informačních systémech veřejné správy (dále jen IS o ISVS ) Obsah uživatelské příručky: 1. Obecně

Více

Představení portálu MS2014+ a IS KP14+ Mgr. Lukáš Frolík

Představení portálu MS2014+ a IS KP14+ Mgr. Lukáš Frolík Představení portálu MS2014+ a IS KP14+ Mgr. Lukáš Frolík 19. listopadu 2015 Portál MS2014+ Webová aplikace pro žadatele o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v období 2014-2020.

Více

Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000

Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000 " Uživatelský manuál Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000 Aplikace :! Přenos a archivace dat naměřených systémem A3600 z COMPACT FLASH karty! Formátování nebo mazání dat z COMPACT FLASH karty! Tvorba

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ELEKTRONICKÝ STYK S BANKOU SBERBANK ONLINE BANKING

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ELEKTRONICKÝ STYK S BANKOU SBERBANK ONLINE BANKING Účinné od 1. 10. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Obchodní podmínky pro elektronický styk s bankou Sberbank Online Banking (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro elektronický styk s bankou

Více

Parametrizace, harmonogram

Parametrizace, harmonogram Parametrizace, harmonogram Modul slouží pro parametrizování informačního systému a pro vytváření časového plánu akademického roku na fakultě. Fakulty si v něm zadávají a specifikují potřebné "časové značky"

Více

1. vydání příručky 2009, Národní památkový ústav, Ing. Martin Lazák

1. vydání příručky 2009, Národní památkový ústav, Ing. Martin Lazák Manažer akcí (pro kastelány) květen 2009 1. vydání příručky 2009, Národní památkový ústav, Ing. Martin Lazák Obsah: 1. ÚVODNÍ INFORMACE...2 1.1. ÚČEL APLIKACE...2 1.1.1. Editor údajů o akcích...2 1.1.2.

Více

Zpracování evidence odpadů za rok 2015

Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Program: EVI 8 Obec, ESPI 8 Datum: 22.12.2015 Vypracoval: Tomáš Čejchan Obsah 1. Úvod... 2 2. Legislativní změny... 3 2.1. Ohlašování zařízení... 3 2.2. Zpracování

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky 1.1.1. Obecné požadavky na systém Požadovaný informační systém musí být schopen realizovat plánované i ad hoc

Více

ČSOB Business Connector

ČSOB Business Connector ČSOB Business Connector Instalační příručka Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace aplikace ČSOB Business Connector... 3 3 Získání komunikačního certifikátu... 3 3.1 Vytvoření žádosti o certifikát

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Modul EPNO Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení Podpora) Revize: 07.03.2014 Tento dokument popisuje funkcionalitu

Více

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát pro uložení na eop Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát pro uložení na eop Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát pro uložení na eop Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer 1 První certifikační autorita, a.s. 5. 1. 2011 Obsah 1. Kvalifikované a komerční certifikáty...

Více

Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel.

Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel. Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov tel. 777170683 mapos@pel.cz 1 Základní informace: Program FAKTURACE slouží k vystavování a

Více

K vyplnění žádosti je nutné mít nainstalován v počítači program 602XML Filler

K vyplnění žádosti je nutné mít nainstalován v počítači program 602XML Filler Podrobný postup pro stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti v dotačním programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji K vyplnění žádosti je nutné

Více

FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys

FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys Foxtron spol. s r.o. Jeseniova 1522/53 130 00 Praha 3 tel/fax: +420 274 772 527 E-mail: info@foxtron.cz www: http://www.foxtron.cz Verze dokumentu

Více

Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz

Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz Verze aplikace 2.0, říjen 2015 Copyright 2014, Insolvence 2008, a.s. Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace

Více

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák MapleCloud a jeho použ ití Vladimír Žák Brno, 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Novinky v MapleCloud pro Maple 2015... 5 3 MapleCloud a registrace... 6 4 Použití MapleCloud přímo z Maple 2015... 7 4.1 Popis jednotlivých

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Popis změn verze 2008.51

Popis změn verze 2008.51 2008 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2008.51 FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRONICKÁ PODATELNA - WEBOVÁ ČÁST APLIKACE Verze distribuce: 1.1.29.

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRONICKÁ PODATELNA - WEBOVÁ ČÁST APLIKACE Verze distribuce: 1.1.29. řízený dokument sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VERZE: 4 ELEKTRONICKÁ PODATELNA - WEBOVÁ ČÁST APLIKACE Verze distribuce: 1.1.29.1 Počet stran: 41 Správa dokumentu

Více

Microsoft Office Project 2003 Základní informace 1. Úvod Projektem časem zdrojů rozsahem kvalita úkoly souhrnné úkoly podprojektem

Microsoft Office Project 2003 Základní informace 1. Úvod Projektem časem zdrojů rozsahem kvalita úkoly souhrnné úkoly podprojektem 1. Úvod Plánování a řízení projektů není jednoduchou činností. Je třeba sledovat množství souběžně probíhajících či navazujících úloh, sledovat a plánovat finanční zdroje a správně přidělovat lidské či

Více

Postup zprovoznění aplikace Crypta 2

Postup zprovoznění aplikace Crypta 2 Identifikace Číslo jednací Nahrazuje Klasifikace Veřejný Platnost 8. 11. 2015 Účinnost 8. 11. 2015 Postup zprovoznění aplikace Crypta 2 verze 3.1 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225

Více

1. DATOVÉ SCHRÁNKY OBECNÝ PŘÍSTUP K DATOVÉ SCHRÁNCE DATOVÉ ZPRÁVY... 3

1. DATOVÉ SCHRÁNKY OBECNÝ PŘÍSTUP K DATOVÉ SCHRÁNCE DATOVÉ ZPRÁVY... 3 ESO9 international a.s. Zpracoval: Skyva Petr U Mlýna 2305/22, 141 Praha 4 Záběhlice Dne: 15.1.20187 tel.: +420 585 203 370-2 e-mail: info@eso9.cz Revize: Skyva Petr www.eso9.cz Dne: 15.1.20187 Obsah 1.

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 24.3.2009, verze 1.00 Konfigurace

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul EDITOR STYLU

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul EDITOR STYLU Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81. číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT. sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81. číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT. sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81 číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV Evidenční systém statistického výkaznictví Řešitelé (jméno, organizace)

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb. Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 18.9.2009 Verze: 4.1 2009 MVČR

Více

Uživatelská příručka Registr vinic na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů)

Uživatelská příručka Registr vinic na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů) Uživatelská příručka Registr vinic na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů) CCV Informační systémy 20144 1 Evidence vydaných verzí dokumentu: Verze Datum vydání Popis změn 1.0 1.6 23. 12. 2009

Více

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní prodej...9

Více

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL Platný od 1. července 2015 17. ČERVNA 2015 ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Manuál pro elektronické vyřízení hostování či přestupu hráče. 1. Zájemce

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

Elektronický výpis v Internet Bance

Elektronický výpis v Internet Bance Elektronický výpis v Internet Bance Obsah Elektronický výpis...3 Jak si nastavíte elektronický výpis...3 Jak si prohlédnete elektronický výpis...5 Jak si nastavíte upozornění na nový elektronický výpis...7

Více