UZ modul VVISION poslední změna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013"

Transkript

1 UZ modul VVISION poslední změna

2 Obsah 1 Základní popis Popis aplikace Zdroje obrazových dat Uložení dat Funkcionalita Základní soubor funkcí Specializované funkce Licence pro skenování Licence pro snímání obrazu Licence pro videosekvence Práce s obrazovým výsledkem Spuštění aplikace Definice typu výsledku s obrazovou informací Vytvoření obrazového výsledku Uložení obrazového výsledku Stornování změn Prohlížení obrazového výsledku Funkce modulu při náhledu Zobrazení snímku Editace obrazového výsledku Tisk Nastavení konfigurace Konfigurace v programu AMICUS Nastavení obrazového modulu Nastavení nástrojové lišty Konfigurace UZ modulu VVISION Nastavení vzhledu Nastavení tisku Nastavení formuláře nálezu Nastavení adresářů Nastavení snímání obrazu Nastavení dálkového ovládání Nastavení pro videosekvence Obvyklý postup práce s UZ modulem VVISION Vytvoření nového obrazového výsledku Prohlížení obrazového výsledku Porovnání snímků z různých obrazových výsledků Stránka - 1 -

3 1 Základní popis 1.1 Popis aplikace Modul obrazové informace VVISION rozšiřuje pacientskou dokumentaci vedenou v programu AMICUS o možnost připojení obrazové dokumentace. Řešení je realizováno propojením stávajícího systému s externím programovým modulem pro zpracování obrazové informace. Toto řešení umožňuje: - zakládat obrazový typ výsledku v kartě pacienta a odtud spouštět modul obrazové informace VVISION - k obrazovému výsledku zapsat text ve formě nálezu a ten přenést do výsledků pacienta, příp. následně do dekurzu apod. - k jednotlivým snímkům připojit popis nebo poznámku - pořízené snímky dodatečně upravovat vytvořit výřez snímku, měnit velikost, kontrast, jas snímku apod. - zobrazit současně několik obrazových výsledků pacienta pomocí funkce Náhled Propojením obrazového modulu s programem AMICUS se obrazová informace stává součástí pacientské dokumentace. Vztahují se na ní pravidla pro přístup a zacházení s lékařskými informacemi jako na jiné složky lékařské dokumentace. 1.2 Zdroje obrazových dat UZ modul VVISION řeší zpracování již existujících snímků ve standardních obrazových formátech (JPG, BMP), videosekvencí ve formátech AVI, WMV, snímků z obrazových příloh jiných zpráv, snímků získaných přes standardní rozhraní TWAIN (skenery, digitální fotoaparáty) a snímků přímo grabovaných z videosignálu (sonografické přístroje, endoskopy, videokolposkopy apod.). 1.3 Uložení dat Veškerá obrazová data zpracovaná UZ modulem VVISION jsou uložena na místě, které si definuje uživatel podle nastavení v konfiguraci modulu. Jednotlivé snímky se ukládají do podadresářů podle datumu pořízení, což výrazně zjednodušuje další nakládání s těmito snímky např. při zálohování dat apod. 1.4 Funkcionalita Funkcionalita modulu je rozdělena na dvě části, první část pokrývá základní funkce pro práci s obrazovou dokumentací v AMICUSu a tvoří Základní soubor funkcí. Základní soubor funkcí je k dispozici na každé stanici systému, na které je modul instalován a umožňuje především prohlížení snímků. Druhou část tvoří specializované funkce pro snímání a zpracování obrazových dat. Specializované funkce jsou licencovány zvlášť na jednotlivé stanice systému podle typu zdroje dat: - licence pro skenování příjem a zpracování dat přes rozhraní TWAIN (skenery, některé digitální fotoaparáty) - licence pro snímání obrazu snímání a zpracování statických snímků z videosignálu - licence pro videosekvence snímání a zpracování statických snímků a videosekvencí - licence pro prohlížení záznamů obsahuje základní soubor funkcí modulu, jako jsou zakládání obrazového výsledku, prohlížení a úpravy výsledků, jejich tisk apod. Podmínkou pro činnost všech funkcí modulu VVISION je nainstalovaný a nakonfigurovaný UZ modul VVISION, komunikační modul AMICUS VVISION, vybavení počítače digitalizační kartou a propojení přístroje s počítačem odpovídajícím kabelem. Stránka - 2 -

4 1.4.1 Základní soubor funkcí Základní soubor funkcí umožňuje: Založení obrazového výsledku Vkládání (resp. kopírování odkazů) snímků z jiné přílohy do obrazového výsledku Odebírání obrazové dokumentace Zobrazení obrazového výsledku v modulu - přehledné zobrazení všech snímků série pomocí náhledů Uložení dat na předdefinovaném místě Zobrazení jednotlivých snímků v původní velikosti a změnu velikosti zobrazeného okna Export snímku do BMP, GIF nebo JPG formátu Přehrání videosekvencí a základní nástroje pro práci s nimi Připojení textu ve formě nálezu a popis jednotlivých obrázků Zobrazení popisu a poznámky k vyšetření Přenos odkazu na vytvořený obrazový výsledek do karty pacienta včetně přenosu textu nálezu Tisk snímků v tiskové sestavě včetně možnosti definice podoby tiskové sestavy Specializované funkce Funkce modulu pro připojení přístrojů jsou určeny pro pracovní stanice pracující jako zdroj obrazové informace a umožňují vstup primárních obrazových dat do UZ modulu. U těchto pracovních stanic se předpokládá vybavení odpovídající digitalizační kartou a propojení přístroje a pracovní stanice odpovídajícím kabelem. Primární data vložená do UZ modulu jsou uložena na předdefinované místo, kde jsou prostřednictvím funkcí modulu k dispozici pro další přístup a zpracování Licence pro skenování Licence pro skenování (Scan) umožňuje zakládat nové obrazové výsledky a vkládat do nich data z připojeného přístroje. Tímto přístrojem může být libovolný přístroj komunikující přes standardní rozhraní TWAIN. Typicky se jedná o skenery, případně digitální fotoaparáty. Navíc funkce umožňuje vkládat do výsledku jednotlivé již existující snímky uložené ve standardních obrazových formátech na discích počítače. Licence umožňuje: Ovládání skeneru a vkládání naskenovaných dat přímo do obrazového výsledku Vkládání již existujících snímků do UZ modulu, snímky mohou být ve formátu BMP, GIF, JPG Nastavení výchozího adresáře pro import a export snímků v konfiguraci modulu Licence pro snímání obrazu Licence pro snímání obrazu (Grabber) je určena pro snímání statických snímků ze zobrazovacího přístroje připojeného přes standardní videosignál. Zdrojem obrazových souborů je digitalizační videokarta, schopná digitalizovat jednotlivé snímky z přivedeného videosignálu. Funkce zajišťuje řízení karty a průběžné zpracování vznikajících souborů a jejich vkládání do obrazového modulu. Pro svoji činnost modul vyžaduje nainstalovanou digitalizační videokartu propojenou se zdrojem videosignálu. Licence umožňuje: Vkládání nových snímků do obrazového výsledku přímo z videosignálu Vkládání již existujících snímků do UZ modulu, snímky mohou být ve formátu BMP, GIF, JPG Ovládání digitalizační videokarty Nastavení parametrů digitalizační karty Stránka - 3 -

5 Licence pro videosekvence Licence pro videosekvence (Capture) je určena pro snímání a zpracování videosekvencí. Funkce předpokládá nainstalovanou digitalizační kartu schopnou digitalizovat přivedený videosignál v reálném čase. Snímanou videosekvenci je možné přímo konvertovat do standardu MPEG 4 a připojit do obrazového výsledku v kartě pacienta. Licence zajišťuje řízení karty a kodéru. Pro svoji činnost modul vyžaduje nainstalovanou digitalizační videokartu propojenou se zdrojem videosignálu. Licence umožňuje: Vkládání nových videosekvencí do obrazového výsledku přímo z videosignálu Vkládání již existujících videosekvencí do UZ modulu Ovládání digitalizační videokarty Nastavení parametrů digitalizační karty a softwarového kodéru 2 Práce s obrazovým výsledkem 2.1 Spuštění aplikace UZ modul VVISION je externí modul, který je možné připojit k programu AMICUS pomocí tzv. komunikačního modulu. Spuštění modulu se provádí z obrazového výsledku v kartě pacienta, odkud je modul volán jako externí aplikace přímo tlačítkem Obraz. inf., příp. prohlížet již vytvořené výsledky pomocí tlačítka Prohlížej nebo Náhled při použití Nástrojové lišty. 2.2 Definice typu výsledku s obrazovou informací Dříve než bude možno vytvořit první obrazový výsledek, je nutné vytvořit nový typ výsledku Výsledek s obrazovou informací. Pomocí tlačítka Typy výsledků v okně Výsledky v kartě pacienta nebo z hl. menu Výsledky, Typy výsledků vytvoříme nový druh výsledku s obrazovou informací. Nový typ výsledku se definuje tlačítkem Přidej, přičemž v okně Formát výsledku je třeba zvolit S obrazovou informací. Po potvrzení tlačítkem OK se otevře nové okno Založení typu výsledku s obrazovou informací, kde je nutné zadat libovolný název nového výsledku. Je zde možné dále předdefinovat text formuláře výsledku. Vytvořený nový typ výsledku uložíte tlačítkem OK a ten se přenese do seznamu typů výsledku. Zkratka formátu tohoto typu výsledku je B. S takto vytvořeným typem výsledku se pracuje obvyklým způsobem. 2.3 Vytvoření obrazového výsledku Před započetím práce s obrazovými výsledky je nutné správné nastavení konfigurace programu AMICUS a komunikace s UZ modulem VVISION (viz kap. 3.1 Konfigurace v programu AMICUS). Při tvorbě obrazového výsledku se postupuje obdobným způsobem jako u jiných výsledků v programu AMICUS. Pomocí tlačítka Přidej založíte nový výsledek a vyberete typ výsledku S obrazovou informací. V okně Založení záznamu s obrazovou informací potom přímo tlačítkem Obraz. inf. otevřete externí modul VVISION. V rámci jednoho dne je možné k pacientovi založit pouze jeden obrazový výsledek. Počet obrazových záznamů (snímků) uvnitř výsledku není omezen. Stránka - 4 -

6 2.4 Uložení obrazového výsledku Po vložení všech požadovaných snímků uložíme obrazový výsledek klávesou F2, pomocí ikony Uložit změny nebo zavřením okna v pravém horním rohu. V případě naposledy jmenovaného způsobu ukládání je třeba potvrdit kontrolní hlášení pro uložení provedených změn v UZ modulu a přenesení do výsledků programu AMICUS. Uzavřením UZ modulu budou obrazová data uložená na uživatelsky definované místo na disku. V programu AMICUS bude uložen odkaz na vytvořený výsledek a příp. přenesen v modulu vytvořený text. Takto vytvořený obrazový výsledek je v programu AMICUS nutné uložit tlačítkem OK. Výsledek se zařadí podle datumu do seznamu výsledků v okně Výsledky v programu AMICUS a s jeho textem je možné dále pracovat (Kopie dekurs, využití předdefinovaných textů atd.). 2.5 Stornování změn Nechceme-li provedené změny v obrazovém výsledku uchovat, ukončíme práci s UZ modulem VVISION myší pomocí ikony Stornovat změny nebo klávesou ESC a potvrzením kontrolního dialogu Ne. V tomto případě nebudou data uložena. 2.6 Prohlížení obrazového výsledku K prohlížení vytvořeného obrazového výsledku slouží buď tlačítko Obraz. inf. uvnitř daného výsledku v okně Prohlížení záznamu s obrazovou informací nebo je možné prohlížet vytvořené výsledky pomocí funkcí v nástrojové liště (viz kap Nastavení nástrojové lišty). Při prohlížení již vytvořených obrazových výsledků pomocí nástrojové lišty je možné využít nadefinovanou spouštěcí ikonu nástrojové lišty zastupující UZ modul VVISION. Nástrojová lišta se zobrazuje v kartě pacienta na uživatelem určeném místě, a to ve svislém nebo vodorovném uspořádání jednotlivých zástupců. V okně Seznam vyšetření tlačítkem Náhled otevřete příslušný obrazový výsledek. Můžete zobrazit více výsledků současně a sejmuté obrázky porovnat. Tlačítkem Prohlížej je možné zobrazit příslušný obrazový výsledek a provádět úpravy v modulu VVISION Funkce modulu při náhledu V okně jsou při Náhledu zobrazeny jednotlivé snímky obrazového výsledku a jsou přístupné tyto funkce: - Změna velikosti okna způsobí změnu velikosti náhledů. Změnou tvaru okna tažením myši za jeho rámec je možné přeskupit náhledy do sloupce. Uspořádání okna je zachováno při opětovném přístupu. - Veškeré funkce lze ovládat z klávesnice pomocí klávesových zkratek nebo myší pomocí ikon. Další možností je ovládání pomocí menu (z klávesnice nebo myší). - Aktivní snímek je červeně orámován. K výběru aktivního snímku slouží navigační ikony předchozí, resp. následující snímek, nebo je možné použít klávesy PgUp a PgDown nebo myš. - Zobrazení aktivního snímku dosáhneme dvojím kliknutím na snímku nebo kliknutím na ikoně zobrazit snímek, případně stiskem F3. - Zobrazení popisu vyšetření lze vyvolat ikonou Popis resp. klávesou F5. - Ikonou konfigurace voláme konfigurační okno. Položky v tomto okně se pro jednotlivé moduly liší. - Všechny snímky je možné vytisknout na tiskárně. Při otevření obrazového výsledku pomocí funkce Prohlížej není funkcionalita modulu nijak omezena a je možné s ním pracovat v plné šíři. Stránka - 5 -

7 2.7 Zobrazení snímku Dvojím kliknutím na snímku nebo klávesou F3 v hlavním okně UZ modulu VVISION otevřeme aktuální snímek v novém okně. V tomto okně je snímek zobrazen v původní velikosti. Při změně velikosti okna je možné snímek v okně posouvat pomocí posuvníku. Pomocí kláves PgUp a PgDown nebo pomocí navigačních ikon lze otevírat další snímky obrazového výsledku a přecházet mezi nimi. Klávesou F5, resp. ikonou Popis je vyvolán popis jednotlivého snímku, který lze u editovaných příloh měnit. Tento popis je připojen ke snímku a není přenášen do textu zprávy resp. nálezu. 2.8 Editace obrazového výsledku Tlačítkem Odebrat snímek je možné odebírat snímky z horní lišty z hlavního okna modulu. Tlačítky Obrázek ze souboru, Statistický snímek z videa apod. nebo pomocí klávesových zkratek přiřazených těmto funkcím je možné vložit nové snímky. Primární data lze do obrazového výsledku vkládat pouze na stanicích s funkcemi pro připojení přístrojů. Po ukončení editace se obrazový výsledek (UZ modul) uzavírá tlačítkem Uložit změny nebo klávesou F Tisk Ikonou tiskárny je volán tiskový modul, který vytiskne všechny snímky v obrazovém výsledku. Před vlastním tiskem je možné v okně Nastavení tisku nastavit jeho parametry. Tlačítko Upravit v položce Tiskový formulář slouží ke změně předlohy tiskové sestavy. Tlačítko Náhled zobrazí okno Prohlížení sestavy před tiskem, které zobrazuje tiskovou sestavu tak, jak bude vytištěna na papír. 3 Nastavení konfigurace Konfigurace UZ modulu VVISION umožňuje nastavit volitelné funkce modulu, jejich parametry a prostředí. Některé nastavitelné parametry jsou přímo vázány na konkrétní funkce a jsou tedy nastavitelné pouze na některých stanicích. 3.1 Konfigurace v programu AMICUS Před započetím práce s UZ modulem VVISION je nutné nastavit konfiguraci programu AMICUS v oblastech týkajících se komunikace s UZ modulem Nastavení obrazového modulu Konfiguraci UZ modulu je možné nastavit buď v programu AMICUS nebo přímo v modulu VVISION. Některé možnosti jsou však přístupné pouze z programu AMICUS. Nastavení obrazového modulu se provádí z hl. menu Služby, Konfigurace, v záložce Karta pacienta. V oddíle Výsledky pomocí tlačítka Konfigurace modulu otevřete okno Nastavení parametrů obrazového modulu. Zde je třeba v záložce Data zkontrolovat, zda souhlasí cesta k datovým souborům. Pokud používáte UZ modul s licencí pro skenování je nutné v záložce scanner zvolit příslušné zařízení stiskem tlačítka Vybrat TWAIN zařízení. V okně Select source vyberte příslušné zařízení pro skenování tlačítkem Select. V záložce Licence je nutné zadat licenční číslo, které bylo přiděleno vaší instalaci UZ modulu VVISION a zapsat aktivační klíč. Bez těchto údajů nebudou v UZ modulu správně fungovat všechny funkce. Stránka - 6 -

8 Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko Použít a OK. V programu AMICUS je poté třeba klávesou Enter nebo potvrzením OK ukončit komunikaci s modulem. Další údaje je možné zkontrolovat a nastavit v konfiguraci až při vlastní práci s UZ modulem (viz kap. 3.2 Konfigurace UZ modulu VVISION) Nastavení nástrojové lišty Pro práci s UZ modulem je nutné nastavení nástrojové lišty. Pomocí nástrojové lišty programu AMICUS je možné otevřít již vytvořený obrazový výsledek (tlačítko Prohlížej) nebo otevřít a zobrazit více výsledků současně a sejmuté obrázky porovnat (tlačítko Náhled). Definice práce s nástrojovou lištou se provádí v programu AMICUS v hl. menu Služby, Konfigurace. V záložce Karta pacienta, v oddílu Spol. nastavení nadefinujete nástrojovou lištu. Po stisku Tlačítka Prohlížej je možné v okně Uživatelské nastavení nástrojové lišty přidat další položku program přes modul AMICUSu. V okně Přidání programu přes modul AMICUSu zvolte Obrázkový modul UZ-VV a pomocí tlačítka Změnit ikonu zvolte dvojklikem myší spouštěcí ikonu. Po uložení nastavení a opětovném otevření přes Prohlížej je možné tlačítkem Konfigurace nastavit cestu k obrazovému modulu UZ-VV. Předdefinována je cesta C:\UZ_VV, kterou není třeba měnit, pokud jste nainstalovali modul VVISION do předvoleného adresáře. Po nastavení nástrojové lišty doporučujeme volbou Zobrazit v kartě tuto lištu zobrazovat v kartě pacienta (není podmínkou pro práci s modulem). S její pomocí je možné otevírat seznam obrazových výsledků, odkud lze prohlížet obrázky uložené v modulu VVISION. 3.2 Konfigurace UZ modulu VVISION Nastavení konfigurace UZ modulu se provádí pomocí tlačítka Nastavit konfiguraci v horní nástrojové liště. V okně Nastavení parametrů obrazového modulu je několik záložek, které reprezentují jednotlivé funkcionální oblasti modulu Nastavení vzhledu V záložce Vzhled lze nastavit tyto parametry zobrazení okna: - poloha souřadnice X a Y levého horního rohu v pixelech, - šířka W a výška H okna v pixelech. V záložce Vzhled je možné definovat rovněž pozici snímacího okna, která se určuje obdobně zadáním souřadnic X a Y levého horního rohu v pixelech. Volbou Automaticky ukládat zajistíme uložení posledního nastavení okna. Okno tak při příštím zobrazení bude zobrazeno se stejnými parametry tj. na stejném místě se stejnou velikostí jako při posledním uzavření. V části Zobrazované součásti vybereme které položky mají být v okně přílohy zobrazeny (menu, panel tlačítek, popis). Je zde možné určit, zda se má při práci s modulem zobrazovat jednořádkový popis nebo víceřádkový nález. V části Prohlížecí okno lze určit, zda se mají zobrazovat popis, poznámky a panel dalších efektů Nastavení tisku V záložce Tisk je možné nastavit cestu k souboru s předlohou tiskové sestavy (vnalez.pts) a povolit možnost její opravy při práci s modulem. Toto nastavení není třeba měnit, pokud jste nainstalovali UZ modul VVISION do předvoleného adresáře. Změnu předlohy pro tisk je možné provést v okně Nastavení tisku těsně před vlast-ním tiskem. Předloha určuje velikost snímku, jeho proporce a tím i počet snímků, které se vejdou na jeden řádek. Stránka - 7 -

9 V části Způsob tisku definujeme, zda tisk bude prováděn přímo po stisku ikony tisku v okně modulu, nebo bude nabídnuto okno Nastavení tisku pro možné úpravy nastavení možností Přímý tisk na předvolenou tiskárnu nebo Nabídnout různé možností tisku. Doporučujeme nastavení druhé volby, která umožňuje před tiskem změnit tiskárnu, na kterou bude sestava vytištěna, určit blíže rozsah tisku, zobrazit náhled před tiskem a opravit předlohu tiskové sestavy. V části Další možnosti je možné nastavit používání ditheringu při tisku. Použití ditheringu pro tisk je účelné v případě, že tiskárna nemá vlastní ovladač umožňující uspokojivou kvalitu tisku grafiky. Dithering před zpracováním obrázku před tiskem simuluje stupně šedi, které je pak schopna vytisknout v uspokojivé kvalitě i tiskárna s jednoduchým ovladačem (zpravidla laserové tiskárny). Inkoustové tiskárny většinou disponují ovladačem umožňujícím tisk šedi a použití ditheringu by kvalitu výsledného tisku mohlo snížit Nastavení formuláře nálezu V záložce Nález je možné nastavit cestu k souboru s formulářem nálezu (nalez.rtf). Toto nastavení není třeba měnit, pokud jste nainstalovali UZ modul VVISION do předvoleného adresáře. Tlačítkem Upravit formulář nálezu je možné otevřít tento formulář a upravit text a celkovou podobu nálezu. Ve formuláři nálezu je k dispozici textový editor, který umožňuje použití různých druhů a velikostí písma, odrážek, zarovnání apod Nastavení adresářů V záložce Soubory je možné nastavit tyto cesty: - Cesta k pracovním souborům je přístup k adresáři, kde jsou ukládány dočasné a pomocné soubory během zpracování obrazových dat. Doporučujeme volit adresář na lokálním disku, typicky C:\Amicus\Tmp - Výchozí adresář pro import obrazu je cesta do adresáře, ve kterém jsou připraveny obrazová data určená pro vložení do systému pomocí tlačítka Obrázek ze souboru. - Výchozí adresář pro export souborů je adresář, do kterého jsou exportovány snímky pomocí funkce Uložit obrázek jako v okně zobrazení snímku. Dále je možno zvolit, zda budou obrazová data načítaná formou souborů z disku před uložením komprimována a v jaké míře. Standardní nastavení je 100% (bezeztrátová) komprimace dat do JPG formátu. Nižší než 100 % komprimace je doprovázena ztrátou informace Nastavení snímání obrazu V záložce Snímání obrazu je možné v konfiguračním menu nastavit kompresi snímaných dat. Obrazová data jsou pak uložena již v komprimovaném JPG formátu. Tento formát je mnohem úspornější než např. formát bmp. V této záložce je možné také měnit parametry digitalizační videokarty. Po stisku tlačítka Test zařízení se zaktivují tlačítka Video source, Video format atd., pomocí kterých se nastavuje způsob připojení daného přístroje k počítači, velikost snímacího okna a další parametry. Nastavení karty doporučujeme svěřit odborníkovi, který bude instalovat digitalizační kartu a připojovat přístroj, příp. je možné ho konzultovat s naší firmou Nastavení dálkového ovládání V záložce Ovládání je možné nastavit správnou funkci dálkového ovladače, např. nožního spínače. Nožní spínač je připojen přes Gameport do snímacího počítače. Pomocí testu pak nastavíme jednu ze čtyř možností zapojení vlastního spínače. Pomocí dálkového ovládání je potom možné jednoduše sejmout a uložit snímek do UZ modulu. Stránka - 8 -

10 3.2.7 Nastavení pro videosekvence V záložce Video je možné nastavit způsob vstupu videa, provést nastavení kodéru a dalších parametrů pro případ, že budete modul používat pro zpracování videosekvencí. Nastavení této záložky a tohoto typu připojení doporučujeme svěřit odborníkovi nebo je možné ho konzultovat s naší firmou. 4 Obvyklý postup práce s UZ modulem VVISION 4.1 Vytvoření nového obrazového výsledku Otevřeme kartu vybraného pacienta a v menu zvolíme Výsledky. Tím se zobrazí okno se všemi výsledky pacienta. Tlačítkem Přidej založíme nový výsledek a z typů výsledků zvolíme obrazový výsledek. Pomocí tlačítka Obraz. inf. otevřeme UZ modul VVISION, otevře se základní okno modulu. Z programu AMICUS se do modulu přenese rodné číslo, jméno a příjmení pacienta a datum. Současně je spuštěn na pozadí DDE server (ikona dole na liště), který zajišťuje komunikaci UZ modulu s programem AMICUS. V horním menu modulu vkládáme stiskem příslušného tlačítka snímky. V případě vkládání snímků ze souboru na disku tlačítkem Obrázek ze souboru. V případě živého snímání obrazu např. z ultrazvukového přístroje pomocí tlačítka Statický snímek z videa (ikona se symbolem fotoaparátu) otevřeme okno, ve kterém běží snímaný videosignál. V případě skenování dokumentace pomocí tlačítka Obrázek ze scanneru (ikona se symbolem scanneru) otevřete okno ovládacího programu skeneru. Zmrazením obrázku a stiskem tlačítka Sejmout snímek příp. jen sešlápnutím nožního spínače nebo jiného zařízení pro dálkové ovládání je aktuální snímek přenesen do UZ modulu. Po ukončení vkládání uzavřeme snímací okno. V případě používání modulu pro skenování provedete uložení snímku pomocí příslušného tlačítka v ovládacím programu scanneru a obrázek se přenese do UZ modulu. Až do uzavření UZ modulu VVISION je možné obrazový výsledek editovat, tj. snímky z modulu odebírat nebo k jednotlivým snímkům doplnit popis a název. UZ modul rovněž disponuje dalšími funkcemi pro dodatečné zpracování snímku, které je možné využít při otevření daného snímku do původní velikosti (dvojitým kliknutím na snímek v horní liště) a otevřením funkcí v horním menu Další zpracování obrázku. Pomocí dalších zpracovatelských funkcí je možné měnit jas a kontrast snímku, snímek otočit nebo převrátit, vložit do snímku popis nebo poznámku, příp. doplnit do snímku šipku, křivku, čáru apod. V okně nálezu editujeme text vlastního nálezu. Obrazový výsledek můžete vytisknout v tiskové sestavě nebo práci s UZ modulem ukončit. Do programu AMICUS se přenese odkaz na obrazový výsledek s textovým popisem z nálezu. V programu AMICUS výsledek uložte tlačítkem OK. Výsledek se zařadí do seznamu všech výsledků daného pacienta podle datumu jeho založení. 4.2 Prohlížení obrazového výsledku Otevřením výsledků v kartě vybraného pacienta zobrazíme seznam všech výsledků Pomocí tlačítka Prohlížej otevřeme příslušný výsledek a stiskneme tlačítko Obraz. inf. Otevře se UZ modul VVISION spolu se všemi snímky, které byly pořízeny Dvojím kliknutím na snímek, příp. stiskem tlačítka Ukázat snímek nebo klávesou F3 bude aktuální snímek (červeně orámován) zobrazen v původní velikosti včetně všech dodatečných úprav vzniklých pomocí dalších zpracovatelských funkcí. Stránka - 9 -

11 Pomocí navigačních šipek v okně zobrazení snímku je možný přechod k následujícímu nebo předcházejícímu snímku. Pro prohlížení obrazového výsledku programu AMICUS je možné využít rovněž nástrojovou lištu. 4.3 Porovnání snímků z různých obrazových výsledků Porovnání snímků různých výsledků je možné pouze pomocí nástrojové lišty programu AMICUS. Kliknutím na ikonu, která zastupuje UZ modul VVISION se otevře okno Seznam vyšetření, kde budou zobrazeny všechny obrazové výsledky daného pacienta. Pomocí tlačítka Náhled se otevře obrazový výsledek, který je právě aktivní (aktivní řádek je podsvícený). Dvojím kliknutím na snímek, příp. stiskem tlačítka Ukázat snímek nebo klávesou F3 bude zobrazen aktuální snímek v původní velikosti. Obdobným způsobem je možné po přepnutí pomocí kláves Alt+ Tab zpět do programu AMICUS do okna Seznam vyšetření otevřít přes Náhled další obrazový výsledek a zobrazit další snímek. Jednotlivé snímky obrazových výsledků je možné tažením myší posunout, zmenšit apod. a tím co nejlépe zobrazit na obrazovce k porovnání. Stránka

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Objednávky OBX Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Obsah Úvod Instalace aplikace, spuštění Konfigurace aplikace První načtení ceníku Principy ovládání

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

Příručka k programu Wkasa Restaurační verze

Příručka k programu Wkasa Restaurační verze Příručka k programu Wkasa Restaurační verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní prodej...9

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

Editor formulářů Money S3

Editor formulářů Money S3 Editor formulářů Money S3 Obsah I Obsah Část I 2 1 Co je Editor formulářů... 2 Co je to formulář... 3 Struktura formuláře... 3 Nastavení tisku... v Money S3 3 Základní ovládání... 4 Svislá lišta ikon...

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu.

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu. Školení programu TopoL xt Přechod na TopoL xt z programu TopoL pro Windows Cíl: Obsah: Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Karta majetku a nářadí Byla provedena úprava týkající se uživatelského definování sloupců a výběrových seznamů dalších polí k zobrazení. Karta majetku nově

Více

CADKON/TZB verze 2007.1

CADKON/TZB verze 2007.1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze 2007.1 Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Žádost Benefit. Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005 soc.integrace_esf

Žádost Benefit. Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005 soc.integrace_esf Žádost Benefit Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005 soc.integrace_esf esf@mpsv.cz Instalace 4 kroky: 1) Stáhněte žádost (instalační soubor) z určeného místa na internetu na disk C:/. 2) Klikněte

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků v4.8

Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků v4.8 Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků v4.8 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 14. ledna 2016 Obsah 3 Obsah Fiery

Více

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Verze: 2.0 Březen 2015 1 Obsah 1. Portál IS KP14+... 4 1.1. Stručné představení... 4 1.2. Obecné funkcionality formuláře žádosti

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

PowerSwitch ver. 1.6

PowerSwitch ver. 1.6 uživatelská příručka PowerSwitch ver. 1.6 Program PowerSwitch je určen pro ovládání elektrických stykačů. Ovládání programu je rozděleno do dvou módů uživatelského [kap.2.] a administrátorského [kap.3.].

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

Popis změn verze 2008.51

Popis změn verze 2008.51 2008 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2008.51 FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Marek Klimša Úprava: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 11. května 2012 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to ADVOKÁTNÍ SPIS 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Centrální evidence závětí NK ČR

Centrální evidence závětí NK ČR CIS NK ČR Centrální evidence závětí NK ČR Uživatelská příručka Dodavatel: Corpus Solutions a.s. V Praze dne 15. 4. 2005 Pod Pekařkou 1 Praha 4 Podolí Verze: 1.0 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Přístup do aplikace...3

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

MAPOVÉ OKNO GSWEB. Nápověda. Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně. Panel Ovládání Panel Vrstvy. Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako

MAPOVÉ OKNO GSWEB. Nápověda. Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně. Panel Ovládání Panel Vrstvy. Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako GSWEB Nápověda 1. Mapové okno Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně 2. Ovládací panel a panel vrstev Panel Ovládání Panel Vrstvy 3. GSWeb - roletové menu Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako

Více

Jak začít s ed MARKETEM

Jak začít s ed MARKETEM Jak začít s ed MARKETEM Ostrava, 26. ledna 2016 E LINKX a.s. Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava tel.: +420 597 444 777 e-mail: obchod@elinkx.cz www.elinkx.cz Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak nastavit e-shop...

Více

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 30 června 2014 Obsah 3 Obsah Fiery JobMaster-Fiery

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka OM-Link Uživatelská příručka Verze: 2.1 Prosinec 2006 Copyright 2005, 2006 ORBIT MERRET, s r.o. I Nápověda k programu OM-Link Obsah Část I Úvod 3 Část II Základní pojmy a informace 3 1 Připojení... 3 2

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Verze: 1.0 Listopad 2015 1 Obsah 1 Přehled provedených změn... 3 2 Žádost o integrovanou strategii... 4 2.1. Registrace

Více

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Příkazy v nabídce Předmět Volba rastru rychlá klávesa F4 Příkaz otevře vybraný rastr; tj. zobrazí ho v předmětu zájmu. Po vyvolání příkazu se objeví

Více

Newsletter Knihy jízd. Červen / 2013. Upozornění na překročení rychlosti v oblasti

Newsletter Knihy jízd. Červen / 2013. Upozornění na překročení rychlosti v oblasti Newsletter Knihy jízd Červen / 2013 Upozornění na překročení rychlosti v oblasti Ve firemních areálech bývá často omezena rychlost vozidel, především z důvodu bezpečnosti chodců. Aplikace Kniha jízd umožňuje

Více

Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze

Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze Abychom mohli na webu provádět úpravy, je nutné se přihlásit. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do internetového počítače, resp. domény SKOLAMV.

Více

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ Mgr. Hana Rohrová Mgr. Linda Huzlíková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Absolventi

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

MS PowerPoint 2010. Každá prezentace by se měla skládat ze tří klíčových částí: 1. Obsah

MS PowerPoint 2010. Každá prezentace by se měla skládat ze tří klíčových částí: 1. Obsah MS PowerPoint 2010 PowerPoint je vcelku jednoduchá aplikace na tvorbu prezentací, v které lze použít mnoho postupů z Wordu - formátování textu je téměř identické, PowerPoint ale nabízí uživatelsky příjemnější

Více

Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel.

Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel. Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov tel. 777170683 mapos@pel.cz 1 Základní informace: Program FAKTURACE slouží k vystavování a

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Prosinec 2015

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 Návod na instalaci Fuksa Ladislav Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 223 010 785, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Technologie počítačových sítí 5. cvičení

Technologie počítačových sítí 5. cvičení Technologie počítačových sítí 5. cvičení Obsah jedenáctého cvičení Active Directory Active Directory Rekonfigurace síťového rozhraní pro použití v nadřazené doméně - Vyvolání panelu Síťové připojení -

Více

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net Dokumentace k IS KARAT.net Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net programový modul: Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 PŘIHLAŠOVACÍ DIALOG... 4 3 NAVIGACE... 5 3.1

Více

Josef Pecinovský PowerPoint 2007

Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Jak na PowerPoint 2007 v rekordním čase Josef Pecinovský Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3054. publikaci Odpovědný redaktor Karel Samohýl

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 2 Access 2010

3 Formuláře a sestavy Příklad 2 Access 2010 TÉMA: Výpočty ve formulářích, rozhraní pro uživatele Formuláře neslouží pouze pro přístup běžného uživatele k datům uloženým v databázi. Ve formulářích se rovněž setkáme s dalšími prvky, jako jsou např.

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Univerzitní informační systém Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Elektronická spisová služba Svazek 19 Verze: 0.49 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5

Více

Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger

Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger Tento program při normálním používání docházky nepotřebujete. V docházce se v menu Firma / Terminály BM-Finger nastavuje automatické stahování dat v položce

Více

Manuál k aplikaci WANAS

Manuál k aplikaci WANAS Manuál k aplikaci WANAS OBSAH 1 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PRÁCI V NOVÉ VERZI APLIKACE WANAS.. 2 2 PROSTOROVÁ DATA... 3 2.1 POPIS HLAVNÍCH FUNKCÍ... 3 2.2 PRÁCE S DEFINIČNÍM BODEM SEGMENTU... 4 2.3 PRÁCE S

Více

Parametrizace, harmonogram

Parametrizace, harmonogram Parametrizace, harmonogram Modul slouží pro parametrizování informačního systému a pro vytváření časového plánu akademického roku na fakultě. Fakulty si v něm zadávají a specifikují potřebné "časové značky"

Více

1. vydání příručky 2009, Národní památkový ústav, Ing. Martin Lazák

1. vydání příručky 2009, Národní památkový ústav, Ing. Martin Lazák Manažer akcí (pro kastelány) květen 2009 1. vydání příručky 2009, Národní památkový ústav, Ing. Martin Lazák Obsah: 1. ÚVODNÍ INFORMACE...2 1.1. ÚČEL APLIKACE...2 1.1.1. Editor údajů o akcích...2 1.1.2.

Více

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL Platný od 1. července 2015 17. ČERVNA 2015 ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Manuál pro elektronické vyřízení hostování či přestupu hráče. 1. Zájemce

Více

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44)

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) - ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah: 1.

Více

Obsah. Začínáme Viditelné součásti programu Simulace. WOP Menu CNC řízení. CNC Programy. Exec. Grafické okno. Strojní panel. 3D Model.

Obsah. Začínáme Viditelné součásti programu Simulace. WOP Menu CNC řízení. CNC Programy. Exec. Grafické okno. Strojní panel. 3D Model. F2000 WOP - Page 1 of 51 Začínáme Viditelné součásti programu Simulace Strojní panel 3D Model WOP CNC řízení CNC Programy Přípravné funkce Pomocné funkce Pevný formát CNC programu Volný formát Parametrické

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE Dokumentace pro externí uživatele Evidence záruk původu Doplnění údajů o výrobně pomocí formuláře POZE 1 Evidence záruk původu Formulář obsahuje položky, které jsou nutné, aby výrobce ke zdroji

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1

Více

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit Stravenky Exit 1. Spuštění modulu Stravenky Exit 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Stravenky Exit 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Hlavní záložky 2.2.1 Záložka "Seznam" 2.2.1.1 Záložka "Exit" 2.2.1.2

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.2 Datum: 5. dubna 2011 Autor: Martin Tyllich, Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Připojení pomocí proxy serveru

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

WinShop Std Dotyková pokladna

WinShop Std Dotyková pokladna Obsah Než začneme popis ovládacích prvků... - 2-1. Prodej... - 4-1.1. Pokladna... - 4-1.1.1. Možnosti vyhledávání:... - 4-1.1.2. Sleva... - 5-1.1.3. Prodej zboží typu 3 + 1 zdarma Vázané zboží... - 5-1.1.4.

Více

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele M I S Y S - W E B Intranet řešení systému MISYS Verze 9.00 Příručka uživatele GEPRO s.r.o. Září 2008 Copyright GEPRO s.r.o. 2008 Ochranné známky GEPRO spol. s r.o. KOKEŠ, MISYS Ochranné známky Microsoft

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály.

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Úvod popis funkcí softwaru Repsale. Nový doklad tvorba nových dokladů v PDA (Faktura / Návštěva

Více

EvMO2010 návod k použití programu (2015)

EvMO2010 návod k použití programu (2015) EvMO2010 návod k použití programu (2015) Program EvMO2010 slouží k jednoduché evidenci členů, plateb, povolenek a odvodů. Dále je možno evidovat přestupky a další informace členů MO. Cílem bylo vytvoří

Více

Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v

Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v Obsah Používání pokročilých funkcí skeneru pomocí zkušební konzoly VRS... 3 Zkušební konzola VRS... 3 Rozšířené vlastnosti... 5 Obrazovka Barvy... 6 Obrazovka

Více

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Word 2007 Word 2007 egon Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Jan Málek 30.4.2010 Word 2007 V roce 2007 přichází firma Microsoft s novou verzí kancelářského balíku MS Office 2007 a tedy i textového editoru

Více

číslo aktuální verze programu instalační soubor programu M3

číslo aktuální verze programu instalační soubor programu M3 Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus 3 Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

Obsah. 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4

Obsah. 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 Obsah 1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 2 Založení kurzu 7 2.1 Jak začít 8 2.2 Vyplnění vstupních informací o kurzu 10 2.3 Založení vlastního

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Příklady pracovních postupů

Příklady pracovních postupů 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 11 června 2014 Obsah 3 Obsah Příklady pracovních postupů tisku na serveru Fiery Server...5

Více

Zpracovnání digitální fotografie

Zpracovnání digitální fotografie Souvětí pro výběr Tato lekce se zabývá znalostmi a dovednostmi pro prohlížení digitálních fotografií a základy jejich zpracování. Úvodní obrazovka Vznik digitálních fotoaparátů na počátku 90. let přinesl

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Helpdesk pro UIS

Více

Příjem pacienta k ambulantnímu vyšetření

Příjem pacienta k ambulantnímu vyšetření Příjem pacienta k ambulantnímu vyšetření Cíle hodiny Výsledkem ze cvičení je zadání karty pacienta, práce a úpravy v číselníku pacientů s tím spojené. Výsledky vzdělání z hlediska IKT: žák se prakticky

Více

Microsoft Office Project 2003 Základní informace 1. Úvod Projektem časem zdrojů rozsahem kvalita úkoly souhrnné úkoly podprojektem

Microsoft Office Project 2003 Základní informace 1. Úvod Projektem časem zdrojů rozsahem kvalita úkoly souhrnné úkoly podprojektem 1. Úvod Plánování a řízení projektů není jednoduchou činností. Je třeba sledovat množství souběžně probíhajících či navazujících úloh, sledovat a plánovat finanční zdroje a správně přidělovat lidské či

Více

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!!

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky programu POSKA!!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky verze POS 1.00.44 k 2.2.2014 Pro prodejnu 530 ve Velkém Meziříčí je možné zakládat pohyby, které

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

e Utility Report Vyjadřování k existenci sítí

e Utility Report Vyjadřování k existenci sítí e Utility Report Vyjadřování k existenci sítí Uživatelská dokumentace Verze 20 10 2009 1 Obsah 1 O službě e-utilityreport................................... 3 2 Potřebná nastavení.......................................

Více

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele Metodika pro učitele Tvorba prezentace v aplikaci PowerPoint 2010 PowerPoint je program, který umožňuje navrhnout, kvalitně graficky a esteticky ztvárnit a následně spustit a předvést prezentaci. Celý

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE - HLÁŠENÍ POHYBŮ A OBJEDNÁVKY UZ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE - HLÁŠENÍ POHYBŮ A OBJEDNÁVKY UZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE - HLÁŠENÍ POHYBŮ A OBJEDNÁVKY UZ Autor: Aquasoft, spol. s r. o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 5.12.2014 Jméno souboru: IZR-PFHLAS_142205

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více