TouchGuard Online pochůzkový systém

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TouchGuard Online pochůzkový systém"

Transkript

1 TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/ Praha 10 tel.: fax.: Datum vydání: 24. dubna 2013 Číslo dokumentu: 466C N01 Číslo verze SW: Číslo verze SW (aplikace pro mobil): 2.1.4

2 Obsah 1 Úvod Stručný popis systému Serverová aplikace Popis grafického rozhraní Záložka Uživatelé Vytvoření uživatele Zobrazení a editace uživatele Nastavení nebo změna PINu Nastavení nebo změna hesla Odstranění uživatele Záložka Pochůzkové body Vytvoření pochůzkového bodu Zobrazení a editace pochůzkového bodu Záložka Pochůzky Vytvoření nové pochůzky Výběr typu pochůzky Vložení, seřazení a odstranění pochůzkových bodů Vložení, editace a odstranění úkolů Uložení pochůzky Zobrazení a editace stávající pochůzky Odstranění pochůzky Záložka Historie Souhrnný seznam pochůzek Detailní výpis pochůzky Mobilní aplikace Spuštění aplikace a přihlášení do systému Spuštění aplikace Přihlášení do systému Výchozí obrazovka Nastavení aplikace Nastavení telefonního čísla na velín Vložení tagu Plán pochůzky Průběh pochůzky Spuštění pochůzky Tlačítko Úkoly Tlačítko Plán pochůzky Tlačítko Volat velín Ukončení pochůzky Tlačítko Odhlásit Odkazy C N01 2 Uživatelský manuál

3 1 Úvod Tento dokument popisuje ovládání pochůzkového systému na platformě SIMPHONY. Je určen pro koncového uživatele, nastavení a administrace systému není předmětem tohoto dokumentu. 2 Stručný popis systému Popisovaný pochůzkový systém se skládá ze dvou hlavních částí: serverové a mobilní aplikace. Serverová aplikace je určena pro vytvoření, řízení a sledování pochůzky a pro řešení nestandardních situací. Umožňuje i jednoduchou statistiku pochůzek, jejich plánování a stanovení pravidel. Pro řešení krizových situací lze nastavit určité procesy, vedoucí k řešení těchto situací. Mobilní aplikace běží na mobilních telefonech s operačním systémem Android a implementovanou technologií pro RFID čipy. Pomocí těchto čipů, umístěných v jednotlivých kontrolních bodech pochůzky, je pochůzka sledována a online přenášena na serverovou část. Tak lze efektivně sledovat průběh pochůzky a plnění úkolů v kontrolních bodech. Pro umístění čipů existují jistá omezení. Nesmí se umisťovat přímo na kovový podklad (minimální vzdálenost je 5 mm) a musí umožnit přiblížení telefonu na vzdálenost cca 2 cm. Naopak mohou být umístěny např. za sklem, dřevem a jiným nevodivým materiálem. Další kapitoly jsou věnovány podrobnému popisu obou částí online pochůzkového systému z hlediska koncového uživatele. 466C N01 3 Uživatelský manuál

4 3 Serverová aplikace 3.1 Popis grafického rozhraní Pro spuštění aplikace je nutný internetový prohlížeč Firefox. Po zadání určené adresy (např. se zobrazí úvodní obrazovka, viz obr Po zadání uživatelského jména a hesla stiskneme tlačítko Přihlásit. Tlačítko Přihlásit obr. 3-1 Úvodní přihlašovací obrazovka Následující obrázek (obr. 3-2) ukazuje příklad grafického rozhraní se základním popisem důležitých prvků. Podrobnému popisu jednotlivých záložek jsou věnovány další kapitoly a dokument [1]. Nastavení filtru pro zobrazení levého menu Horní menu Horní lišta Vytváření a editace pochůzek Nastavení uživatelů Zobrazení historie pochůzek Nastavení pochůzkových bodů obr. 3-2 Grafické rozhraní pochůzkového systému SIMPHONY Pro zvýšení přehlednosti lze v levé části nastavit filtr pro zobrazované události, t.j zleva tlačítka pro zobrazení spuštěných procesů, tlačítko pro zobrazení spuštěných pochůzek, tlačítko pro zobrazení mapových podkladů a tlačítko pro zobrazení kamerových pohledů. V současné verzi nejsou dvě poslední zmíněná tlačítka v systému implementována. Zobrazení levého a horního menu Přihlášený uživatel Volba jazyka Tlačítko pro odhlášení obr. 3-3 Horní lišta 466C N01 4 Uživatelský manuál

5 Na obr. 3-3 je detail horní lišty. Zde je možno samostatně nastavit zobrazení levého a horního menu. Využití zejména v případě rozsáhlých pochůzek, kdy vhodným nastavením lze získat větší plochu pro zobrazení. Dále je zde údaj o přihlášeném uživateli. Po kliknutí na jméno přihlášeného uživatele se otevře menu, kde mohu editovat jeho osobní údaje. Více v kapitole o editaci uživatelů. Volbu jazykové mutace provádíme po kliknutí na vlaječku a následným výběrem jazyka z výběrového menu. V současné době lze vybírat z české, anglické a polské lokalizace. 3.2 Záložka Uživatelé Po kliknutí na záložku Uživatelé v horním menu se zobrazí seznam dosud zavedených uživatelů s jejich základními údaji (jméno, příjmení, přihlašovací jméno, pochůzkář?), viz obr V pravé polovině řádku každého uživatele je vždy několik tlačítek, umožňující editaci osobních údajů, hesel, PINu či přímo odstranění uživatele. Zcela nahoře vlevo je tlačítko Vytvořit pro zadání nového uživatele. Každý zavedený uživatel může mít různá oprávnění. Může mít přístup do webového rozhraní (serverová aplikace), může být typu Pochůzkář, používající mobilní aplikaci nebo má obojí oprávnění. obr. 3-4 Seznam zavedených uživatelů Vytvoření uživatele Po kliknutí na tlačítko Vytvořit (obr. 3-4) se zobrazí prázdný editační formulář, viz obr V zobrazeném formuláři vyplníme potřebné údaje (jméno, příjmení, přihlašovací jméno, , telefon a mobilní telefon), povinné položky jsou jméno a příjmení. Pokud nevyplníme přihlašovací jméno, nebude mít uživatel přístup do systému přes webové rozhraní. Údaje uložíme tlačítkem Uložit, zpět do seznamu zavedených uživatelů bez vytvoření nového záznamu se vrátíme tlačítkem Zrušit. 466C N01 5 Uživatelský manuál

6 obr. 3-5 Editační formulář Po stisku tlačítka Uložit se zobrazí informační okno s rekapitulací údajů, viz obr Pro změnu zadaných údajů se lze vrátit do editační obrazovky tlačítkem Upravit, do seznamu uživatelů se dostaneme tlačítkem Zpět. obr. 3-6 Informační okno V informačním okně se objevila další položka Pochůzkář a tlačítko Nastavit PIN. Nastavením PINu umožníme uživateli vstup a jeho přihlášení do mobilní aplikace, tím ho zařadíme do kategorie pochůzkáře. Přenos přihlašovacího jména do seznamu v mobilní aplikaci je automatický. Dále se zde u položky Přihlašovací jméno objevilo tlačítko pro nastavení hesla Zobrazení a editace uživatele Po stisku tlačítka Zobrazit v řádku příslušného uživatele v seznamu uživatelů na obr. 3-4 se zobrazí informační okno se všemi údaji, vztahující se k danému uživateli, viz obr Stiskem tlačítka Upravit se zobrazí editační formulář (obr. 3-5) s předvyplněnými údaji a je možné údaje upravit. Do stejného formuláře se lze dostat ze seznamu uživatelů stiskem tlačítka Upravit. Uložení změněných údajů se provede tlačítkem Uložit. Stiskem tlačítka Změnit heslo nebo Nastavit PIN (buď z informačního okna konkrétního uživatele nebo přímo ze seznamu uživatelů) lze uvedené údaje změnit (viz dále). 466C N01 6 Uživatelský manuál

7 obr. 3-7 Informační okno pro editaci osobních údajů Nastavení nebo změna PINu Po stisku tlačítka Nastavit PIN (příp. Změnit PIN) je zobrazen editační formulář pro nastavení či změnu PINu, viz obr Zobrazení tlačítka Nastavit PIN nebo Změnit PIN je závislé na tom, zda uživatel již byl zařazen v roli pochůzkáře (pak je zobrazeno tlačítko Změnit PIN). Vyplněním a potvrzením PINu je uživatel zařazen do kategorie Pochůzkář. Změna se uloží tlačítkem Uložit nebo je možné se vrátit zpět tlačítkem Zrušit. Povolené znaky pro PIN jsou pouze číslice. obr. 3-8 Editační okno pro změnu PINu Nastavení nebo změna hesla Po stisku tlačítka Nastavit heslo (obr. 3-6) nebo Změnit heslo (obr. 3-4 nebo obr. 3-7) je zobrazen editační formulář pro změnu hesla, viz obr Pokud tlačítko u uživatele není zobrazeno, nemá uživatel přístupové právo do serverové aplikace (není vyplněno přihlašovací jméno, viz ). Před změnou je nutno napsat heslo původní, poté doplnit heslo nové. Změna se uloží tlačítkem Uložit nebo je možné se vrátit zpět tlačítkem zrušit. 466C N01 7 Uživatelský manuál

8 obr. 3-9 Editační okno pro hesla Odstranění uživatele V případě potřeby je možné uživatele odstranit a to jak ze serverové tak mobilní aplikace. Provádí se tlačítkem Odstranit, které je zobrazeno v seznamu uživatelů (obr. 3-4). Akci odstranění uživatele je nutno potvrdit, viz následující obrázek. obr Odstranění uživatele 3.3 Záložka Pochůzkové body Jedním z hlavních úkolů online pochůzkového systému je sledovat, zda Pochůzkář prošel všemi kontrolními body. V těchto kontrolních bodech se pochůzkář identifikuje pomocí mobilní aplikace (viz dále). Uvedené kontrolní body musí být proto v systému zavedeny. Na obrázku obr je uveden příklad seznamu pochůzkových bodů. 466C N01 8 Uživatelský manuál

9 obr Seznam pochůzkových bodů Vytvoření pochůzkového bodu Nový pochůzkový bod lze do systému zavést stiskem tlačítka Vytvořit, které je umístěno nad seznamem pochůzkových bodů, a vyplněním položek Jméno a ID tagu v okně, které se otevře, viz obr Do položky Jméno lze uvést jakýkoliv údaj, který identifikuje daný pochůzkový bod z hlediska uživatele (např. umístění bodu). ID tag pak zcela jednoznačně identifikuje daný čip, umístěný na příslušném místě. Údaje se uloží tlačítkem Uložit, do seznamu pochůzkových bodů se lze vrátit tlačítkem Zrušit. obr Vložení nového pochůzkového bodu Jiným, mnohem komfortnějším způsobem, je načtení pochůzkových bodů pomocí mobilní aplikace. Tento způsob je popsán v kapitole o mobilní aplikaci Zobrazení a editace pochůzkového bodu V seznamu pochůzkových bodů (obr. 3-11) jsou u každého bodu uvedena tlačítka: Zobrazit a Upravit. Stiskem tlačítka Zobrazit jsou zobrazeny všechny informace o pochůzkovém bodě bez možnosti jejich editace, viz obr Do editačního formuláře (obr. 3-14) se lze dostat stiskem tlačítka Upravit. 466C N01 9 Uživatelský manuál

10 obr Zobrazení pochůzkového bodu Do stejného editačního formuláře se dostaneme ze seznamu pochůzkových bodů (obr. 3-11) stiskem tlačítka Upravit. Údaje se uloží tlačítkem Uložit, do seznamu pochůzkových bodů se lze vrátit tlačítkem Zrušit a Zpět. obr Editace pochůzkového bodu 3.4 Záložka Pochůzky Po stisku záložky Pochůzky se otevře seznam dosavadních pochůzek, který obsahuje základní informace o existujících pochůzkách, viz obr Vpravo jsou zobrazeny tlačítka, umožňující spustit pochůzku, zobrazit detailní informace, editovat pochůzku nebo ji odstranit. Výběrové menu je určeno pro výběr pochůzkáře při spuštění pochůzky z webu, při ostatních funkcích se neuplatní. obr Záložka Pochůzky Vytvoření nové pochůzky Nová pochůzka se vytváří stiskem tlačítka Vytvořit nad seznamem pochůzek. Zobrazí se editační formulář pro vyplnění nové pochůzky, viz obr Povinné je pole Jméno (název) pochůzky, v Popisu lze uvést stručnou nebo doplňující charakteristiku pochůzky. Pole Pořadí 466C N01 10 Uživatelský manuál

11 vyjadřuje typ pochůzky (viz. dále). Pole Příjemce ového reportu o chybě je určeno pro informování vybraného uživatele v případě chyb při pochůzce (např. nedodržení časového limitu). obr Vytvoření nové pochůzky Výběr typu pochůzky Výběrové menu Pořadí umožňuje zvolit typ pochůzky. Striktní je pevně dáno pořadí pochůzkových bodů a pro jednotlivé body jsou samostatně určeny časové limity. Pochůzkář musí tedy projít určenými body v daném pořadí a v daném časovém limitu. Libovolné jsou dány pouze pochůzkové body (jeden je určen jako počáteční a jeden jako koncový) a časový limit je dán pouze na celou pochůzku. Pořadí, v jakém může jednotlivé body projí, si volí pochůzkář sám. Pochůzka je ukončena v koncovém pochůzkovém bodě. Otevřená jsou dány pouze pochůzkové body (jeden je určen jako počáteční a jeden jako koncový). Není zde žádný časový limit. Pořadí, v jakém může jednotlivé body projít, si volí pochůzkář sám. Pochůzkář prochází určenými body opakovaně, např. celou směnu, každý bod lze načíst během jedné pochůzky i několikrát. Četnost načtení jednotlivých bodů se zobrazuje jak na mobilním telefonu v Plánu pochůzek, tak v Historii pochůzky na serveru. Pochůzka je ukončena v koncovém pochůzkovém bodě Vložení, seřazení a odstranění pochůzkových bodů Po výběru typu pochůzky je nutno určit, kterými pochůzkovými body je nutno při pochůzce projít. V systému jsou již zavedeny všechny dostupné pochůzkové bodu (viz. kap. 3.3) a z těchto možných bodů lze pomocí výběrového menu vybrat. Vybraný bod pak do pochůzky přidáme tlačítkem Přidat, viz 466C N01 11 Uživatelský manuál

12 obr Stejným způsobem vybereme všechny body, které se vytvářené pochůzky týkají. Již přidané pochůzkové body lze kliknutím vybrat (vybraný bod označen zeleně) a tlačítky Nahoru nebo Dolů lze měnit pořadí pochůzkových bodů. V případě potřeby lze označený pochůzkový bod z vytvářené pochůzky zcela odstranit tlačítkem Odstranit. 466C N01 12 Uživatelský manuál

13 obr Pochůzkové body zařazené do pochůzky U každého bodu lze určit minimální a maximální časový limit (týká se pochůzky typu Striktní). Pochůzkář musí tyto limity při pochůzce dodržet, v případě nedodržení je zasílán (pokud je nastaven) a chyba je zvýrazněna v pochůzce červenou barvou. To se přenáší i do historie pochůzek, lze tedy chyby a nedostatky i zpětně dohledat. Stejným způsobem je zvýrazněno i neprojití bodu nebo chybné pořadí U typu pochůzky Libovolné se hlídá pouze časový limit na celou pochůzku a projití všech určených bodů. Případná chyba je opět em zasílána a zvýrazněna. Všechny časové údaje se zadávají v minutách Vložení, editace a odstranění úkolů U každého pochůzkového bodu lze zadat jeden nebo více úkolů, které musí pochůzkář v daném místě splnit. Splnění úkolu potvrdí pochůzkář prostřednictvím mobilní aplikace. Vložit úkol lze pomocí tlačítka Přidat (obr. 3-18) a doplněním textu konkrétního úkolu do textového pole. Tento text se pak při pochůzce zobrazí na displeji mobilního telefonu. Proto by měl být stručný a výstižný. 466C N01 13 Uživatelský manuál

14 obr Úkoly v pochůzkovém bodě Stejným způsobem můžeme vložit úkolů více. Pokud je potřeba daný úkol odstranit, lze to provést kliknutím na červený křížek u příslušného úkolu, viz obr Odstranění úkolu se nepotvrzuje. Změnu textu provedeme kliknutím na daný text a následnou editací. Text možné psát včetně diakritiky. obr Editace a odstranění úkolu Uložení pochůzky Uložení celé pochůzky provedeme stiskem tlačítka Uložit pod detailním zobrazením pochůzky, viz obr Tlačítkem Zrušit provedené změny neuložíme. Po úspěšném uložení se zobrazí informační zpráva o uložení společně s rekapitulací celé pochůzky, viz obr Do editačního formuláře se lze vrátit tlačítkem Upravit, do seznamu pochůzek pak tlačítkem Zpět. 466C N01 14 Uživatelský manuál

15 obr Uložení pochůzky Seznam pochůzek po uložení nově vytvořené pochůzky je znázorněn na obr obr Seznam pochůzek s nově vytvořenou pochůzkou 466C N01 15 Uživatelský manuál

16 3.4.1 Zobrazení a editace stávající pochůzky Tlačítkem Zobrazit v řádku vybrané pochůzky v seznamu pochůzek, vizobr. 3-21, lze zobrazit detailní informace o příslušné pochůzce. Pod tímto detailem pochůzky je umístěno tlačítko Upravit pro vstup do editačního formuláře a tlačítko Zpět pro návrat do seznamu pochůzek. Přímo do editačního formuláře se lze dostat ze seznamu pochůzek pomocí tlačítka Upravit, umístěného vpravo u pochůzky. Vlastní editace pochůzky je téměř shodná s vytvářením nové. V editačním formuláři jsou však již zobrazena dosavadní data Odstranění pochůzky Posledním tlačítkem vpravo v seznamu pochůzek je u každé pochůzky tlačítko Odstranit. Stiskem tohoto tlačítka a následným potvrzením lze celou pochůzku nevratně odstranit. obr Odstranění pochůzky 3.5 Záložka Historie Pod záložkou Historie jsou dvě další podzáložky, Procesy a Pochůzky. Předmětem tohoto manuálu je popis pochůzek, proto je v dalším textu popsána pouze podzáložka Pochůzky Souhrnný seznam pochůzek Po stisku podzáložky Pochůzky se otevře okno Historie pochůzek (obr. 3-23), kde se v úvodu zobrazí stručná statistika pochůzek, resp. jejich závad (pochůzkový bod přeskočen ). Tato statistika se týká všech pochůzek. V historii pochůzek je uveden název pochůzky, jméno pochůzkáře, čas spuštění a čas ukončení pochůzky. Seznam lze filtrovat podle jména pochůzkáře pomocí výběrového menu. Dále lze historii pochůzek seřadit podle jednotlivých sloupců (Jméno, Pochůzkář, Ukončen, Spuštěn) a to vzestupně nebo sestupně. Použití filtru umožňuje efektivní hledání v seznamu a celý seznam je přehlednější. 466C N01 16 Uživatelský manuál

17 obr Historie pochůzek Detailní výpis pochůzky V historii pochůzek lze vybranou pochůzku rozkliknout a získat detailní výpis vybrané pochůzky, viz obr Lze tak získat veškeré informace o provedené pochůzce, včetně časových údajů a splnění úkolů v jednotlivých pochůzkových bodech. Nestandardní nebo chybové událostí jsou zobrazeny červeně, splnění úkolů a časového harmonogramu je zobrazeno zeleně. Zpět do seznamu se lze dostat pomocí tlačítka Zpět v horní části. 466C N01 17 Uživatelský manuál

18 obr Detailní výpis pochůzky 466C N01 18 Uživatelský manuál

19 4 Mobilní aplikace 4.1 Spuštění aplikace a přihlášení do systému Spuštění aplikace Po zapnutí telefonu se spustí mobilní aplikace Pochůzka. Tato aplikace naváže spojení se serverovou aplikací, odkud získává aktuální data. Naopak údaje získané v mobilní aplikaci se předávají na server a je tak možno sledovat činnost a chování pochůzkáře. Data jsou předávána online, proto se občas objevuje na krátkou chvíli hlášení Komunikace se serverem. obr. 4-1 Nabídka uživatelů Přihlášení do systému Po spuštění aplikace systém nabídne seznam uživatelů v kategorii Pochůzkář, viz obr Ostatní uživatelé se do mobilní aplikace přihlásit nemohou. Po výběru uživatele je nutno vložit PIN a stisknout tlačítko Přihlásit, viz obr Při úspěšném přihlášení se na displeji objeví výchozí nabídka (viz kap.4.2), v opačném případě (např. nesprávný PIN) nabídne systém znovu seznam uživatelů. 466C N01 19 Uživatelský manuál

20 obr. 4-2 Přihlášení uživatele (pochůzkáře) 4.2 Výchozí obrazovka Na výchozí obrazovce (obr. 4-3) je v horní části kromě textu Pochůzkový systém informační část, kde se při spuštěné pochůzce zobrazují aktuální údaje o pochůzce název dalšího pochůzkového bodu a zbývající čas. Tlačítko Volat velín slouží pro rychlou volbu velína, v případě, že pochůzkář potřebuje pomoci v průběhu pochůzky. 466C N01 20 Uživatelský manuál

21 Rychlá volba volání na velín Informační část Zobrazení úkolů v daném pochůzkovém bodě Zobrazení seznamu pochůzek (pokud není žádná spuštěna) nebo seznamu kontrolních bodů (pokud běží pochůzka) Odhlášení z aplikace obr. 4-3 Výchozí obrazovka 4.3 Nastavení aplikace Nastavení aplikace spočívá v nastavení rychlé volby na velín a v načtení identifikačních čísel jednotlivých čipů (tagů). Nabídku nastavení aplikace vyvoláme stiskem tlačítka Menu telefonu, kdy se ve spodní části obrazovky objeví černý pruh s nabídkou Velín a Vložit tag, viz obr Nastavení telefonního čísla na velín Po stisku nabídky Velín je možno vložit telefonní číslo na velín pro rychlou volbu. Tato rychlá volba slouží pro řešení problémů při pochůzce. 466C N01 21 Uživatelský manuál

22 obr. 4-4 Nastavení telefonního čísla na velín Vložení tagu Každý pochůzkový bod je jednoznačně identifikován číslem (ID tag). Toto číslo je možné společně se jménem pochůzkového bodu zavést do systému způsobem, popsaným v kap. 3.3, mnohem jednodušeji pomocí mobilní aplikace. Po stisku Vložit tag se objeví výzva Načti tag. Přiložením telefonu k pochůzkovému bodu se ID tag načte a zobrazí se pole pro vložení názvu tagu, viz obr Po vložení názvu a stisku tlačítka Odeslat se oba údaje odešlou na server. Pokud načtený tag dosud v systému neexistuje, přidá se do seznamu pochůzkových bodů (viz kap.3.3). Tímto způsobem lze velmi jednoduše načíst všechny potřebné pochůzkové body. Pokud chci tuto funkci ukončit, lze to provést tlačítkem Ukončit. 466C N01 22 Uživatelský manuál

23 obr. 4-5 Načtení tagu Při prvním načtení tagu se objeví obrazovka s výběrem aplikací, které mají tuto akci dokončit. Poté zvolte TouchGuard jako výchozí aplikaci. Nejprve ze všeho zaškrtněte volbu Nastavit jako výchozí. obr. 4-6 Načtení tagu 466C N01 23 Uživatelský manuál

24 4.3.3 Plán pochůzky Pokud není spuštěna žádná pochůzka, stisknutím tlačítka bude vyvolána nabídka Stažení seznamu. Stisknutím volby Ano se zobrazí seznam pochůzek, které má pochůzkář k dispozici. Pokud je pochůzka spuštěná, chová se tlačítko jinak viz kap obr. 4-7 Načtení tagu 4.4 Průběh pochůzky Spuštění pochůzky Spustit pochůzku lze trojím způsobem. a) Přiložením telefonu k prvnímu pochůzkovému bodu. Načtení bodu způsobí spuštění příslušné pochůzky na serveru. b) Ručním spuštěním výběrem pochůzky v mobilní aplikaci viz kap c) Spuštěním pochůzky ručně na serveru viz kap Na webové aplikaci se spuštěná pochůzka objeví v seznamu spuštěných pochůzek v levém sloupci. Výběrem a kliknutím na vybranou pochůzku lze zobrazit detailní a hlavně neustále aktualizované údaje o pochůzce. Na mobilu se v informační části objeví zbývající čas do dalšího pochůzkového bodu a jeho název (obr. 4-8). Pochůzkář je tak průběžně informován o nezbytných údajích. Více údajů může pochůzkář získat v Plánu pochůzky (viz. dále). Pochůzkář tak vždy ví, za jak dlouho má být u dalšího označeného pochůzkového bodu. 466C N01 24 Uživatelský manuál

25 Striktní pochůzka - Následující pochůzkový bod Libovolná a Otevřená pochůzka aktuálně načtený kontrolní bod Upozornění, pokud nebyly splněny úkoly na předchozím kontrolním bodu Výstraha se zobrazuje při chybě v pochůzce (např. přeskočení kontrolního bodu) obr. 4-8 Spuštěná pochůzka Počet úkolů Tlačítko Úkoly Po načtení pochůzkového bodu jsou ze serveru předány úkoly, které má pochůzkář splnit v daném bodě (pokud jsou úkoly v daném bodě nadefinovány). Na displeji se to projeví červeným zatržítkem a číslicí o počtu úkolů. Kliknutím na zmíněné tlačítko se rozbalí seznam úkolů, viz obr.4-8. Pochůzkář po splnění příslušného úkolu kliknutím na řádek v seznamu potvrdí jeho splnění a stiskne tlačítko Uložit. Data se odešlou na server a jsou použity pro aktualizaci údajů na webu. Lze samozřejmě zaškrtnout více splněných úkolů a teprve poté data uložit. Současně s aktualizací ve webové aplikaci se aktualizuje počet nesplněných úkolů na tlačítku Úkoly na displeji telefonu. Pokud jsou splněny úkoly všechny, zatržítko změní barvu na zelenou. Splnění všech úkolů není nezbytně nutné pro pokračování k dalšímu pochůzkovému bodu, nesplnění úkolu však bude zaznamenáno a uloženo.v Historii pochůzek. 466C N01 25 Uživatelský manuál

26 obr. 4-9 Plnění úkolů Tlačítko Plán pochůzky Kdykoliv v průběhu pochůzky si může pochůzkář kliknutím na tlačítko Plán pochůzky zobrazit seznam všech pochůzkových bodů v dané pochůzce. Aktuální bod je označen zeleně, následující červeně, nenavštívené bíle a dosud navštívené šedě, viz obr Pochůzkář je tak informován o průběhu pochůzky. 466C N01 26 Uživatelský manuál

27 obr Plán pochůzky Tlačítko Volat velín Tato rychlá volba slouží pro řešení problémů při pochůzce. Umožňuje pochůzkáři spojit se s velínem a konzultovat případné problémy při pochůzce. Volbu je nutno předem nastavit, viz kap Ukončení pochůzky Ukončení pochůzky se děje automaticky načtením posledního kontrolního pochůzkového bodu. V tomto bodě není možno zadat žádné úkoly. Koncový bod tak u obou typů pochůzek (striktní, libovolná) pochůzku ukončuje, na obrazovce se objeví hlášení, že jde o poslední bod pochůzky. Případně neprojité body budou označeny jako chyba v pochůzce Tlačítko Odhlásit Po stisku tlačítka Odhlásit a následném potvrzení, dojde k odhlášení uživatele (pochůzkáře) od mobilní aplikace (obr. 4-11). Mobilní telefon tak může využívat více pochůzkářů. Pokud se pochůzkář odhlásí v průběhu pochůzky, běžící pochůzka se ukončí. 466C N01 27 Uživatelský manuál

28 obr Odhlášení 5 Odkazy [1] Online pochůzkový system - 466C Administrátorský manuál. 466C N01 28 Uživatelský manuál

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL Platný od 1. července 2015 17. ČERVNA 2015 ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Manuál pro elektronické vyřízení hostování či přestupu hráče. 1. Zájemce

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Karta majetku a nářadí Byla provedena úprava týkající se uživatelského definování sloupců a výběrových seznamů dalších polí k zobrazení. Karta majetku nově

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

Centrální evidence závětí NK ČR

Centrální evidence závětí NK ČR CIS NK ČR Centrální evidence závětí NK ČR Uživatelská příručka Dodavatel: Corpus Solutions a.s. V Praze dne 15. 4. 2005 Pod Pekařkou 1 Praha 4 Podolí Verze: 1.0 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Přístup do aplikace...3

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Můj účet Uživatelský manuál

Můj účet Uživatelský manuál Můj účet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum............................................................................. 4 2 Zprávy systému..................................................................................................

Více

Návod pro zadávání zápisů o utkání do BLMFis

Návod pro zadávání zápisů o utkání do BLMFis Návod pro zadávání zápisů o utkání do BLMFis Přihlášení do BLMFisu Každý registrovaný uživatel (zástupce družstva) již získal (nebo bude zasláno) uživatelské jméno a heslo. Tímto jménem a heslem provede

Více

1. Návod pro pedagogy FSV UK na modul Vypisování témat prací

1. Návod pro pedagogy FSV UK na modul Vypisování témat prací 1. Návod pro pedagogy FSV UK na modul Vypisování témat prací Tento manuál se uplatní pro vypisování témat bakalářských, magisterských, rigorózních a disertačních prací v systému SIS UK. Manuál navazuje

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Helpdesk pro UIS

Více

popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) 2010-2015 MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ

popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) 2010-2015 MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ 2010-2015 popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ FIRMADAT S.R.O. Havlíčkova 1280,765 02 Otrokovice, tel.: 571 112 089 Obsah 1. Nastavení... 2 1.1. První přihlášení...

Více

PowerSwitch ver. 1.6

PowerSwitch ver. 1.6 uživatelská příručka PowerSwitch ver. 1.6 Program PowerSwitch je určen pro ovládání elektrických stykačů. Ovládání programu je rozděleno do dvou módů uživatelského [kap.2.] a administrátorského [kap.3.].

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ

NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ TYP DOKUMENTU: NÁVOD VYHOTOVIL: MIRKA PERUTHOVÁ, MAREK NĚMEC DATUM VYHOTOVENÍ: 25. 3. 2010 PLATNOST OD: 25. 3. 2010 CÍLOVÁ SKUPINA: DODAVATELÉ VERZE DOKUMENTU: 01 DATUM POSLEDNÍ

Více

Parametrizace, harmonogram

Parametrizace, harmonogram Parametrizace, harmonogram Modul slouží pro parametrizování informačního systému a pro vytváření časového plánu akademického roku na fakultě. Fakulty si v něm zadávají a specifikují potřebné "časové značky"

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6 Metodika Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech Verze 1.6 AIS RPP Působnostní určeno pro oznamovatele Oznámení o vykonávání působností č. 111/2009

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Databáze pacientů. Petr Novák (Ing, Ph.D.) novakpe@labe.felk.cvut.cz 02.07.2014

Databáze pacientů. Petr Novák (Ing, Ph.D.) novakpe@labe.felk.cvut.cz 02.07.2014 Databáze pacientů Petr Novák (Ing, Ph.D.) novakpe@labe.felk.cvut.cz 02.07.2014 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Přidání pacienta... 3 4 Vymazání pacienta... 5 5 Výběr pacienta... 5 6 Výběr záznamu dat...

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Absolventi

Více

Nutné kroky a nastavení prohlížeče pro přístup do systému REGIS. Autor: Ing. Marek Pučelík

Nutné kroky a nastavení prohlížeče pro přístup do systému REGIS. Autor: Ing. Marek Pučelík Nutné kroky a nastavení prohlížeče pro přístup do systému REGIS Autor: Ing. Marek Pučelík Vytvořeno dne: 2. dubna 2013 1 Obsah 1. Návod na instalaci certifikátu ČNB... 3 Úvod... 3 Úvodní stránka aplikace...

Více

e-mail: edera@edera.cz web: www.edera.cz

e-mail: edera@edera.cz web: www.edera.cz NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE K SET-TOP BOXU MOTOROLA 1. Vypnutí/Zapnutí set-top boxu 2. Menu, zobrazení hlavního menu STB, seznam televizních kanálů 3. Info, zobrazení informací o právě sledovaném

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Systém WAK INTRA umožňuje automatické sestavení výkazu Kontrolní hlášení DPH (dále jen KH). Tento dokument popisuje jednotlivé kroky při generování KH ve formátu XML a jeho podání pomocí daňového portálu

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Příprava telefonu a instalace aplikace Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

Příručka k programu Wkasa Restaurační verze

Příručka k programu Wkasa Restaurační verze Příručka k programu Wkasa Restaurační verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní

Více

Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz

Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz Verze aplikace 2.0, říjen 2015 Copyright 2014, Insolvence 2008, a.s. Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace

Více

Uživatelská příručka aplikace Č eská pošta 1.0

Uživatelská příručka aplikace Č eská pošta 1.0 Uživatelská příručka aplikace Č eská pošta 1.0 iphone 13.2.2012 Uživatelská příručka aplikace Česka pošta 1.0 iphone eman s.r.o. Korunní 810/104 101 00 Praha 10 IČ: 272 03 824 DIČ: CZ272 03 824 Tel.: 800

Více

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Objednávky OBX Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Obsah Úvod Instalace aplikace, spuštění Konfigurace aplikace První načtení ceníku Principy ovládání

Více

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Verze: 2.0 Březen 2015 1 Obsah 1. Portál IS KP14+... 4 1.1. Stručné představení... 4 1.2. Obecné funkcionality formuláře žádosti

Více

REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1

REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1 REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1 TABULKA VERZÍ Verze Datum Popis 1.0 15.3.2012 Založení dokumentu 2.0 15.5.2014 Nové funkčnosti

Více

Základní ovládání aplikace

Základní ovládání aplikace Základní ovládání aplikace Základem ovládání aplikace je jednoduchý toolbar (panel nástrojů) ve spodní části obrazovky, který umožňuje přepínání mezi jednotlivými obrazovkami aplikace. Jsou zde zobrazeny

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

Manuál aplikace Inkaso pohledávek

Manuál aplikace Inkaso pohledávek Manuál aplikace Inkaso pohledávek Obsah Manuál aplikace Inkaso pohledávek... 1 Obsah... 1 Úvod... 4 Podpora... 4 Moduly aplikace... 5 Nastavení Internet Exploreru IE 8 a IE 9... 5 Volby na přihlašovací

Více

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv V prostředí společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. PROSTŘEDÍ WORKSPACE... 5 2.1 TECHNOLOGIE

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB - PVI ZÁKLADNÍ POPIS

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB - PVI ZÁKLADNÍ POPIS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB - PVI ZÁKLADNÍ POPIS 22.01.2013 Brno Variex . Verze 1.00 Datum vydání: 22. ledna 2013 Copyright 2013, Variex

Více

Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze

Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze Abychom mohli na webu provádět úpravy, je nutné se přihlásit. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do internetového počítače, resp. domény SKOLAMV.

Více

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí 1 O systému dne 1. března 2016 nabyl účinnosti zákon č. 51/2016, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování

Více

Uživatelská příručka - Outlook Web App (OWA)

Uživatelská příručka - Outlook Web App (OWA) Uživatelská příručka - Outlook Web App (OWA) Obsah Úvod... 3 Webový přístup OWA... 3 Přihlášení... 3 Odhlášení... 4 Příjem a odesílání pošty... 4 Vytvoření nové zprávy... 5 Adresář... 5 Úkoly... 7 Kalendář,

Více

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro zadavatele, verze 1.2 2008 QCM, s.r.o. Obsah Úvod......5 Požadavky na provoz......6 Přihlášení......6 Odhlášení......7

Více

Spinelterminal. Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18

Spinelterminal. Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18 Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18 Spinelterminal Katalogový list Vytvořen: 15.4.2004 Poslední aktualizace: 20.9.2005 10:34

Více

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI 22, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 431/2001 Sb., přílohy 1-4 Odběr podzemní vody ( 10 vyhl. č. 431/2001

Více

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Verze: 1.0 Listopad 2015 1 Obsah 1 Přehled provedených změn... 3 2 Žádost o integrovanou strategii... 4 2.1. Registrace

Více

INTERNET SERVIS MANUÁL

INTERNET SERVIS MANUÁL INTERNET SERVIS MANUÁL VÍTÁME VÁS! Právě jste otevřeli manuál Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen RSTS ) pro práci s první aplikací internetového servisu s aktivními operacemi pro stavební spoření

Více

Obr. 1 - Seznam smluv

Obr. 1 - Seznam smluv Modul Evidence smluv je určen pro správu smluvních dokumentů na VUT v Brně. S tímto modulem úzce souvisí modul Smluvní partneři, ve kterém se spravují smluvní strany smluvních dokumentů. Pro nastavení

Více

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit Stravenky Exit 1. Spuštění modulu Stravenky Exit 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Stravenky Exit 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Hlavní záložky 2.2.1 Záložka "Seznam" 2.2.1.1 Záložka "Exit" 2.2.1.2

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. http://shop.sonepar.cz

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. http://shop.sonepar.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nakupování v internetovém obchodì http://shop.sonepar.cz V pøípadì jakýchkoliv nejasností ohlednì nak upování v našem internetovém obchodì, k ontaktujte svého obchodního zástupce.

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Marek Klimša Úprava: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 11. května 2012 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to ADVOKÁTNÍ SPIS 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3

Více

Trade FIDES, a.s. LOW 2.2.0.X. Latis Operator Workstation Pracoviště výkonného operátora. Manuál uživatele systému

Trade FIDES, a.s. LOW 2.2.0.X. Latis Operator Workstation Pracoviště výkonného operátora. Manuál uživatele systému Trade FIDES, a.s. LOW 2.2.0.X Latis Operator Workstation Pracoviště výkonného operátora Manuál uživatele systému 2 LOW pracoviště výkonného operátora Obsah 1 Úvod... 6 1.1 První spuštění a připojení k

Více

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

návod Bidvest dealer 4

návod Bidvest dealer 4 návod Bidvest dealer 4 Nové menu Synchronizace pro data a odesílání objednávek Synchronizace dat Nyní je několik způsobů synchronizace: pro data, pro kalendáře a zprávy, pro soubory a kontrolu stavu objednávek.

Více

www.biovendor.cz Stručná uživatelská příručka

www.biovendor.cz Stručná uživatelská příručka www.biovendor.cz OBSAH REGISTRACE 3 PŘIHLÁŠENÍ 5 VYHLEDÁVÁNÍ PRODUKTŮ 5 VYHLEDÁNÍ POMOCÍ KATEGORICKÉHO STROMU 6 VYHLEDÁNÍ POMOCÍ VYHLEDÁVACÍHO POLE 7 USNADNĚNÍ VYHLEDÁVÁNÍ POMOCÍ FILTRU 8 VLASTNOSTÍ PRODUKTŮ

Více

1 of 14 14.12.2004 14:27

1 of 14 14.12.2004 14:27 1 of 14 14.12.2004 14:27 Popis systému EDOX je systém vyvinutý ve společnosti Evektor spol. s r.o. určený pro bezpečné sdílení technické dokumentace a dalších dokumentů. Systém je umístěn na webovém serveru

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE CMS Aladin CMS Aladin je modulární a otevřený publikační systém pro jednoduchou a uživatelsky přívětivou správu webových stránek. PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE VERZE 3.0 ZÁŘÍ 2012 Obsah CMS

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Prosinec 2015

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb. UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb http://lesycr.bestdrive.cz/ Tento manuál je určen pracovníkům, kteří jsou pověřeni nákupem pneumatik a pneuservisních služeb pro svou OJ.

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Databázový systém ACCESS

Databázový systém ACCESS Databázový systém ACCESS Cíle: Databáze je souhrn dat vztahujících se k určitému tématu nebo účelu. Databázi lze chápat jako množinu dat popisujících určitou část objektivní reality, udržovanou a využívanou

Více

Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE

Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE 1. Vstupní obrazovka aplikace 1.1. Tabulka Historie Vašich objednaných dopravních informací : V tabulce budete vidět Vámi objednané požadavky na zasílání

Více

Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů

Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů Aplikace nezpracovává ani nepřijímá údaje předávané ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří a VOŠ. Po zpracování dat jen vystavuje jejich

Více

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní prodej...9

Více

1. vydání příručky 2009, Národní památkový ústav, Ing. Martin Lazák

1. vydání příručky 2009, Národní památkový ústav, Ing. Martin Lazák Manažer akcí (pro kastelány) květen 2009 1. vydání příručky 2009, Národní památkový ústav, Ing. Martin Lazák Obsah: 1. ÚVODNÍ INFORMACE...2 1.1. ÚČEL APLIKACE...2 1.1.1. Editor údajů o akcích...2 1.1.2.

Více

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály.

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Úvod popis funkcí softwaru Repsale. Nový doklad tvorba nových dokladů v PDA (Faktura / Návštěva

Více

Manuál pro administrátory. Manuál. Verze 1.0.11. pro administrátory

Manuál pro administrátory. Manuál. Verze 1.0.11. pro administrátory Manuál Verze 1.0.11 pro administrátory Obsah 1 Přihlášení do administračního rozhraní... 3 2 Administrační rozhraní... 5 2.1. Hlavní stránka... 5 2.2. Společnost... 6 2.2.1 Stav online... 6 2.2.2 Uživatelé...

Více

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele M I S Y S - W E B Intranet řešení systému MISYS Verze 9.00 Příručka uživatele GEPRO s.r.o. Září 2008 Copyright GEPRO s.r.o. 2008 Ochranné známky GEPRO spol. s r.o. KOKEŠ, MISYS Ochranné známky Microsoft

Více

Systémový integrátor báze systému

Systémový integrátor báze systému Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Systémový integrátor báze systému Svazek 10 Verze: 2.99 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 eagenda

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu Kapitola 7: Nástroje 47 7. Nástroje Kontrola pravopisu 7.1 Pravopis V prezentaci Encian přichystejme dvě záměrné pravopisné chyby na prvním snímku. Slovo Váš nahradíme slovem Vaš a slovo přehledným nahradíme

Více

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Počátky Oprava fasády věže kostela Sv. Jana Křtitele v Počátkác

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Počátky Oprava fasády věže kostela Sv. Jana Křtitele v Počátkác Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 14. 06. 2016 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz Návod na E-Shop Obsah 1. Založení nového e-shopu 2. Definice kategorií e-shopu 3. Definice atributů e-shopu 4. Vložení nové položky do e-shopu 5. Editace a smazání položky v e-shopu 6. Hromadná aktualizace

Více

Pace Maker ZJ18. Návod k použití. 1) Popis výrobku:

Pace Maker ZJ18. Návod k použití. 1) Popis výrobku: Pace Maker ZJ18 Návod k použití 1) Popis výrobku: 1 2 5 4 Legenda: 1. časová osa 2. konektor pro startovací čidlo 3. napájecí konektor 4. výrobní štítek se sériovým číslem 5. konektor pro anténu 3 Obsah

Více

STATISTICA Téma 8. Regresní a korelační analýza, regrese prostá

STATISTICA Téma 8. Regresní a korelační analýza, regrese prostá STATISTICA Téma 8. Regresní a korelační analýza, regrese prostá 1) Lineární i nelineární regrese prostá, korelace Naeditujeme data viz obr. 1. Obr. 1 V menu Statistika zvolíme submenu Pokročilé lineární/nelineární

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 12. dubna 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to DAŇOVÝ SPIS 3 1.2 Rozcestník 3 2. Správa spisů 4 2.1 Založení nového

Více

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor.

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor. Gilda Program spustíme na webové stránce Intranetové a internetové aplikace městského úřadu, nebo odkazem z plochy vašeho PC. Konkrétní adresa: GILDA Pokud Vám odkaz nebude fungovat, pravděpodobně nemáte

Více

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e 1 / 24 1 Úvod Program OpusBenefit byl vytvořen proto, aby naši obchodní partneři mohli sledovat aktivity svých zákazníků (nákupy v jejich obchodech, využívání jejich služeb, návštěvy jejich zařízení),

Více

CEMEX Go. Faktury. Verze 2.1

CEMEX Go. Faktury. Verze 2.1 Faktury Verze 2. Faktury Ve snaze inovovat a zlepšovat zkušenosti našich zákazníků společnost CEMEX vytvořila integrované digitální řešení, které vám umožní správu vaší obchodní činnosti v reálném čase.

Více

Systémový integrátor báze systému

Systémový integrátor báze systému Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Systémový integrátor báze systému Svazek 10 Verze: 2.99 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 eagenda

Více

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci Město Počátky Oprava komunikací v Počátkách a okolí

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci Město Počátky Oprava komunikací v Počátkách a okolí Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://pocatky.proe.biz dne 17. 03. 2014 v 13:00. V případě Vašeho

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Vybrané části Excelu Ing. Petr Adamec Brno 2010 Cílem předmětu je seznámení se s programem Excel

Více

Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB

Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB 1 Obsah 1. Popis aplikace... 3 2. Instalace aplikace na zařízení... 3 3. První spuštění aplikace... 3 4. Úvodní obrazovka aplikace... 3 5. Sekce kamer...

Více

ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č.

ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20 ohlašovaný rok 2015 verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek...4 Přehled

Více

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Věda a výzkum Svazek 4 Verze: 3.18 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Základní pojmy

Více

Systém integrované péče. Návod online aplikace SIP ČPZP

Systém integrované péče. Návod online aplikace SIP ČPZP Systém integrované péče Návod online aplikace SIP ČPZP aktualizace: 31. leden 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Registrace do projektu SIP... 4 3. Práce s online aplikací SIP ČPZP... 6 3.1 Přihlášení do aplikace...6

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

e Utility Report Vyjadřování k existenci sítí

e Utility Report Vyjadřování k existenci sítí e Utility Report Vyjadřování k existenci sítí Uživatelská dokumentace Verze 20 10 2009 1 Obsah 1 O službě e-utilityreport................................... 3 2 Potřebná nastavení.......................................

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více