Město Brtnice IČO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Brtnice IČO:"

Transkript

1 Město Brtnice IČO: SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč) Schváleno ZMB, Usnesení č. 95/19 ZM dne Stránka 1 z 13

2 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,86 122,15 100,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,14 126,27 100,00 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,97 169,91 100,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,06 546,15 100,00 CELKEM PŘÍJMY , , ,03 162,61 100, Daňové příjmy - vybrané položky 2018 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Sdílené daně , , ,79 124,77 100,00 Místní poplatky , , ,40 102,89 99,93 Správní poplatky , , ,00 79,49 100,00 Daň z nemovitosti , , ,23 105,91 100,00 Ostatní daňové příjmy , , ,44 97, Sdílené daně po měsících za rok 2018 Měsíc Leden , , ,96 Únor , , ,82 Březen , , ,48 Duben , , ,37 Květen , , ,75 Červen , , ,75 Červenec , , ,07 Srpen , , ,37 Září , , ,61 Říjen , , ,50 Listopad , , ,41 Prosinec , , ,70 CELKEM , , , Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Daň z příjmů FO placená plátci , , ,45 131,00 100, Daň z příjmů FO placená poplat , , ,32 29,75 100, Daň z příjmů FO vybír. srážkou , , ,38 121,18 100, Daň z příjmů právnických osob , , ,83 119,93 100, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 145,79 100, Daně z příjmů,zisku a kap.výn , , ,98 123,21 100, Daň z přidané hodnoty , , ,81 126,48 100, Daně ze zboží a sl. v tuzemsku , , ,81 126,48 100,00

3 Odvody za odnětí půdy-z.p.f , , ,40 82,45 100, Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 1246, ,00 100, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,00 101,85 100, Poplatek ze psů , , ,00 99,39 99, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 112,92 99, Poplatek ze vstupného 2776, , ,00 138,80 100, Správní poplatky , , ,00 79,49 100, Daň z hazardních her , , ,71 97,17 100, Zruš.odvod z loterií kromě VHP 198,73 198,73 100, Daně a poplat.z vybr.čin.,služ , , ,84 100,45 99, Daň z nemovitých věcí , , ,23 105,91 100, Majetkové daně , , ,23 105,91 100, Daňové příjmy , , ,86 122,15 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,78 90,97 100, Příj.z prodeje zboží , , ,00 84,84 100, Ostatní příjmy z vlastní čin , , ,00 253,83 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 106,73 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 101,79 100, Příjmy z pronájmu mov.věcí , , ,00 149,01 100, Ostatní příjmy z pronáj.majet , , ,00 91,34 100, Příjmy z úroků (část) 3042, , ,00 101,43 101, Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org , , ,78 101,84 100, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,00 190,53 99, Ost.příj.z FV před.let od JVR 95696, ,00 100, Přij.sankční platby,vratky tr , , ,00 669,01 99, Přijaté neinvestiční dary 91727, , ,56 611,52 100, Přijaté pojistné náhrady , ,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 100, Ostatní nedaňové příjmy j.n , ,80 100, Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př , , , ,69 100, Nedaňové příjmy , , ,14 126,27 100, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 66,31 100, Příjmy z prod.ost.nemovitostí , ,16 100, Přij.příspěvky na pořízení DM , ,81 100, Příj.z prodeje DM,ost.kap.př , , ,97 169,91 100, Kapitálové příjmy , , ,97 169,91 100, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,08 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 100,00 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , , ,87 837,52 100, Neinv.přijaté transf.od obcí , ,00 100, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,70 100, Přev.z vl.fondů hosp.činnosti , , ,42 60,26 100, Převody z rozpočtových účtů , , , ,33 100, Převody z vlastní pokladny , ,00 100, Ost.převody z vlastních fondů , , ,00 136,24 100, Neinvestiční přijaté transfery , , ,07 506,04 100, Ost.invest.přij.transf.ze SR , , ,99 940,80 100, Invest.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Investiční přijaté transfery , , , ,67 100, Přijaté transfery , , ,06 546,15 100,00 Příjmy celkem , , ,03 162,61 100,00

4 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,97 159,57 99,99 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,28 99,45 100,00 CELKEM VÝDAJE , , ,25 132,19 99, Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Platy zaměst. v pp vyjma sl.m , , ,00 109,50 100, Ostatní platy 27102, , ,00 271,02 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 179,37 100, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 108,92 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 105,54 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,17 108,31 100, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 131,07 100, Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 2313, , ,00 128,50 100, Odměny za užití dušev.vlastn , , ,00 377,00 100, Odměny za užití počítač.progr , , ,00 117,64 100, Běžné výdaje , , ,17 110,89 100, Potraviny 6862, , ,00 137,24 100, Ochranné pomůcky 61887, , ,00 229,21 100, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 105,87 99, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 103,77 100, DHDM , , ,69 194,14 100, Nákup zboží , , ,00 128,22 100, Nákup materiálu j.n , , ,18 69,52 99, Studená voda , , ,00 96,81 99, Plyn , , ,40 83,94 99, Elektrická energie , , ,00 121,68 99, Pevná paliva 7560, ,00 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 100,22 99, Poštovní služby 97904, , ,00 119,54 98, Služby telekom. a radiokom , , ,00 103,43 99, Služby peněžních ústavů , , ,00 95,38 99, Nájemné 71075, , ,00 107,69 98, Nájemné za půdu 44853, , , ,96 100, Konzult.,porad.a práv.služby 92531, , ,00 140,20 100, Služby školení a vzdělávání , , ,00 140,96 100, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , , ,00 166,77 100, Nákup ostatních služeb , , ,51 119,44 100, Opravy a udržování , , ,12 150,02 100, Programové vybavení 25962, , ,00 259,62 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 8862, , ,00 553,88 95, Pohoštění , , ,00 96,92 99, Ostatní nákupy j.n , , ,00 165,86 99, Výd.na dopravní úz.obslužnost , , ,00 115,31 100, Věcné dary 54080, , ,00 100,15 99, Neinvest.nákupy a souv.výdaje , , ,90 128,00 99,97

5 Neinv.transf.fyz.osobám 3000, ,00 100, Neinv.transf.právnickým osobám 84929, , ,00 86,66 100, Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 1000, ,00 100, Neinv.transfery spolkům 86618, , ,00 72,55 100, Neinv.transf.církvím,náb.spol , , ,00 91,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 92,92 100, Nein.transf.soukromopráv.subj , , ,00 89,50 100, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 100,12 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 113,51 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,90 100, Převody vlast.fondům hosp.čin , ,00 100, Převody FKSP a SF obcí, krajů , , ,00 143,96 100, Převody vlastním rozpočt.účtům , , , ,47 100, Převody do vlastní pokladny , ,00 100, Platby daní a poplatků SR , , ,00 127,38 100, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3000, ,00 100, Platby daní a popl.kraj.,obc , , ,00 142,60 100, Neinv.transf.veřejnopráv.subj , , ,90 363,47 100, Náhrady mezd v době nemoci 33131, ,00 100, Dary obyvatelstvu , , ,00 676,18 100, Účel. neinv. transfery fyz.os , , ,00 194,51 100, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 80062, , ,00 97,94 100, Neinves.transfery obyvatelstvu , , ,00 245,38 100, Ostatní neivest. výdaje j.n , ,00 100, Ostatní neinvestiční výdaje , ,00 100, Běžné výdaje , , ,97 159,57 99, Programové vybavení , ,00 100, Ostatní nákup DNM , ,96 100, Budovy,haly,stavby , , ,32 108,48 100, Stroje,přístroje,zařízení , , ,00 424,96 100, Dopravní prostředky , , ,00 26,77 100, Pozemky , , ,00 43,58 100, Invest.nákupy a souvisej.výd , , ,28 99,45 100, Kapitálové výdaje , , ,28 99,45 100,00 Výdaje celkem , , ,25 132,19 99, Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2018 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Pěstební činnost , , ,96 116,44 100, Zemědělství,lesní hosp.a ryb , , ,96 116,44 100, Zemědělství,lesní hosp.a ryb , , ,96 116,44 100, Vnitřní obchod , , ,00 115,08 99, Průmysl, stav., obchod a služ , , ,00 115,08 99, Silnice , , ,00 139,82 100, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,00 109,48 100, Provoz veřej.silniční dopravy 14000, , ,00 46,67 100, Dopravní obslužnost , , ,00 115,31 100, Doprava , , ,00 135,84 100, Pitná voda , , ,00 54,19 100, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,38 112,69 100, Úpravy drobných vodních toků 1361, , ,00 0,91 100,00

6 Vodní díla v zeměděl.krajině , , ,59 429,39 100, Vodní hospodářství , , ,97 100,49 100, Průmysl.a ost.odvětví hospod , , ,97 118,89 100, Mateřské školy 78568, , ,00 6,06 100, Základní školy , , ,90 122,97 100, Vzdělávání a školské služby , , ,90 95,93 100, Základní umělecké školy , , ,00 100,97 99, Vzdělávání a školské služby , , ,00 100,97 99, Film.tvorba,distr.,kina,audiov , , ,00 104,41 99, Činnosti knihovnické , , ,00 107,37 99, Činnosti muzeí a galerií , , ,00 123,05 100, Ost. záležitosti kultury , , ,00 96,67 99, Zachování a obnova kult.památ , , ,00 239,81 100, Rozhlas a televize , , ,75 895,42 100, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 8,20 100, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 91,45 100, Kultura, církve a sděl.prostř , , ,75 119,60 100, Sport.zařízení v majetku obce , , ,00 74,53 99, Využ. vol.času dětí a mládeže , , ,00 136,09 100, Tělovýchova a zájmová činnost , , ,00 127,53 99, Bytové hospodářství , , ,00 177,19 99, Nebytové hospodářství , , ,00 108,77 100, Veřejné osvětlení , , ,69 156,01 100, Pohřebnictví 34104, , ,00 23,09 96, Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí , , ,00 95,56 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,00 70,70 99, Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj , , ,69 86,42 99, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 80,40 99, Využív.a zneškod.ostat.odpadů , , ,00 508,20 100, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,21 145,50 99, Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny , ,12 100, Ochrana životního prostředí , , ,33 138,26 99, Služby pro obyvatelstvo , , ,67 105,80 99, Ost.výd.související se soc.por , , ,57 106,46 100, Denní stac.a centra den.služeb , , ,00 98,58 99, Soc.služby a spol.čin.v soc.za , , ,57 104,41 100, Soc.věci a polit.zaměstnanosti , , ,57 104,41 100, PO - dobrovolná část , , ,00 142,90 100, PO a integrov. záchran. systém , , ,00 142,90 100, Bezpečnost státu a práv. ochr , , ,00 142,90 100, Zastupitelstva obcí , , ,00 106,21 100, Volby do zast.územ.samospr.cel , ,90 100, Volba prezidenta republiky , ,18 100, Činnost místní správy , , ,00 103,52 99, Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str , , ,08 109,10 99, Obec.příj.a výd.z fin.operací 170,60 250,00 250,00 68,24 68, Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , , , ,59 100, Ostatní finanční operace , , ,00 135,99 100, Finanční operace , , ,00 577,53 100, Ostatní činnosti j.n Ostatní činnosti 6 - Všeobecná veř.správa a služby , , ,08 259,14 100,00 Výdaje celkem , , ,25 132,19 99,99

7 3. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE Rok Skutečnost 2017 Skutečnost 2018 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden , , , ,08 Únor , , , ,01 Březen , , , ,29 Duben , , , ,97 Květen , , , ,69 Červen , , , ,00 Červenec , , , ,38 Srpen , , , ,33 Září , , , ,97 Říjen , , , ,54 Listopad , , , ,17 Prosinec , , , ,96 CELKEM , , , ,39 4. Financování 2018 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , , ,22 42,24 99,84 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj , , ,00 160,88 411,32 Oper.z peněž.účtů organizace 90886,20 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,22 42,29 99,93 5. Monitoring obcí Popis Počet obyvatel obce 3757, , ,00 2. Příjem celkem (po konsolidaci) , , ,70 3. Úroky 3688,00 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených , , ,12 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř , , ,12 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 0,70 0,08 0,13 7. Aktiva celkem , , ,03 8. Cizí zdroje , , ,23 9. Stav na bankovních účtech celkem , , , Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 1,85 2,30 1, Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř leté saldo , , , Oběžná aktiva , , , Krátkodobé závazky , , , Celková likvidita ř.16/ř.17 3,28 2,63 2,46

8 6. Majetek Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software , , , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , ,88 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , , Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,16 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , , Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji , , ,92 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,18 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek ,20 514, ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k software , , , Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , , , Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , , Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotn , , , Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , , Majetek k Účet - popis 2018 Brutto Korekce Netto Software , , , Drobný dlouhodobý nehm.m , , Ostat. dlouhodobý nehm.m , , , Stavby , , , Sam.hm.mov.věci,soub.hm , , , Drobný dlouhodobý hmotný , , Pozemky , , Dl.hm.maj.určený k prode , , Nedokončený dl. hmotný m , , Ostatní dlouhodobý fin.m , ,00 CELKEM , , ,13 z toho: oprávky k majetku celkem ,41

9 7. Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé pohledávky Odběratelé , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti 79193, , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , ,26 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti , , , Opravné položky k odběratelům , , ,53 Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy 555,00-555,00 8. Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé závazky Dodavatelé , , , Krátkodobé přijaté zálohy , , , Zaměstnanci , , , Jiné závazky vůči zaměstnancům 21863, , , Sociální zabezpečení , , , Zdravotní pojištění , , , Daň z příjmů , , , Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , , , Daň z přidané hodnoty , , , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , , Ostatní krátkodobé závazky , , ,60 Dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy , , ,00 9. Stav úvěrů a půjček k Účet - název CELKEM 0 0 0

10 10. Jmění, upravující položky a fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Jmění účetní jednotky , , Transfery na poříz. dl.majetku , , Oceň.rozdíly při prv.použ.met , , Jiné oceňovací rozdíly , , Ostatní fondy , ,50 CELKEM , , Peněžní a ostatní fondy Název fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Ostatní fondy; Běžný účet - sociální fond , , ,50 CELKEM , , , Stavy na běžných účtech a v pokladně Účet - název Počáteční stav Obrat Konečný stav Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet č , , , Základní běžný účet ÚSC; BÚ č.2-investiční účet Č , , , Základní běžný účet ÚSC; BÚ - ČNB , , , Běžné účty fondů ÚSC; Běžný účet - sociální fond , , ,50 CELKEM , , , Hospodářská činnost města Brtnice Výnosy Náklady Výsledek hospodaření po zdanění Hospodářská činnost , , , ,67 Hospodářská činnost města zahrnuje vodovody a kanalizace a hospodaření v lesích

11 12. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu , , ,51 Od státních fondů Celkem , , , Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Operační program Zaměstnanost - ÚP 75000, , Akt.politika zaměstnanosti - ÚP , , , MPSV-neinv.dot.dle108/2006 Sb - PS, CDS , , Transfery krajům požární ochrana 38567, , Dotace pro jednotky SDH , ,00 OPŽP pr pr.EU revitalizace zeleně , , ,36 OPŽP přogr EU protipovodňová ochrana - rybník U křížku , , ,45 Zelená učebna IROP-progr.č SR-NIV 1178, , IROP-progr.č EU-NIV 20034, , IROP-progr.č SR-INV 18931, , IROP-progr.č EU-INV , , Přísp.-obnova,výchova porostů - lesy 59440, ,00 Oprava a odbahnění rybníků v Jestřebí - návesní a pod kravínem Podpora opatření na rybnících , , IV-Podpora opatření na rybnících , , Inv.přísp.-les.hospod.plány 92088, , MŠMT-OP VVV PO3 neinvestice , ,51 Podpora obn.kult.pam.prostř.obcí - kostel sv. Ant.Paduánského , , ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihovně 40000, , ÚD-regen.měst.památ.rezervací , , ÚD na kulturní akce - knihovna 21.století 13000, , dotace na volby prezidenta ČR , , Volby do senátu a zastup , ,90 Celkem ze státního rozpočtu , , , Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí , , Neinv.přijaté transf.od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , , , Ost.převody z vlastních fondů , , , Invest.přijaté transf.od krajů , ,00

12 13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) ,52 Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy ,37 Podíl pohledávek na rozpočtu (v%) 2, Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018 Označení Kč Krátkodobé závazky ,98 Dlouhodobé závazky ,00 Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy ,37 Podíl závazků na rozpočtu (v%) 5, Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2018 Označení Kč Zastavený majetek ,23 Majetek celkem ,54 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v%) 0, Hospodaření příspěvkové organizace (PO) "Základní škola a Mateřská škola Brtnice, příspěvková organizace Brtnice, Školní 725, Brtnice v roce 2018 Město Brtnice jako zřizovatel příspěvkové organizace "Základní škola a Mateřská škola Brtnice, příspěvková organizace Brtnice" poskytlo na provoz ze svého rozpočtu částku ,- Kč. Dále ,- Kč příspěvek na na akci "Modernizace sociálního zařízení ZŠ Brtnice". Příjmy a výdaje Základní školy a Mateřské školy Brtnice Výnosy Náklady Výsledek hospodaření Hlavní činnost , , ,90 Hospodářská činnost , , , ,71 Roční účetní závěrka příspěvkové organizace "Základní škola a Mateřská škola Brtnice, příspěvková organizace Brtnice" za rok 2018 včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena a je k nahlédnutí v kanceláři ekonomického odboru MěÚ Brtnice. Výkazy v elektronické podobě jsou umístěny po dobu vyvěšení návrhu Závěrečného účtu Města Brtnice za rok 2018 na stránkách města

13 15. Plnění rozpočtu a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členěnění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru MěÚ Brtnice (výkaz FIN 2-12, rozbor plnění příjmů a čerpání výdajů). Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti města a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech října 2018 (dílčí přezkoumání) a dubna 2019 (konečné přezkoumání). Závěr: I. při přezkoumání hospodaření města Brtnice za rok 2018 byla zjištěna chyba uvedena v ustasnovení 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumání hospodaření, a to: Nedostatek, spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvlášními právními předpisy - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele rámcovou dohodu do 15 dnů od jejího uzavření. (porušení povinnosti) II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyla zjištěna rizika vyplývající z chyb uvedených v části C.I. této zprávy, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Brtnice za rok 2018 je přílohou závěrečného účtu a je k nahlédnutí na ekonomickém odboru Města Brtnice. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do termínu konání zasedání zastupitelstva města nebo ústně na zasedání zastupitelstva města Brtnice. Přílohy: - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Brtnice za rok Město Brtnice - sestava FIN 2-12 M, Rozvaha k , Výkaz zisku a ztráty k Město Brtnice - vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům - Základní škola a Mateřská škola Brtnice, příspěvková organizace Brtnice - výkaz zisku a ztráty a Rozvaha k V Brtnici dne Zpracovala: Jana Růžičková vedoucí Ekonomického odboru

Obec Smrček IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)

Obec Smrček IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.31.006, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 7.5.2018 8:00:42 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd

Více

Vyvěšeno na úřední desce: Sejmuto z úřední desky: Vyvěšeno na elektronické desce: Sejmuto z elektronické desky:

Vyvěšeno na úřední desce: Sejmuto z úřední desky: Vyvěšeno na elektronické desce: Sejmuto z elektronické desky: Záblatí IČO: 00599948 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.21.007, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 27.03.2018 8:27:09 Vyvěšeno na úřední desce: 06.04.2018

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 Obec Kuroslepy IČO: 00378003 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 Přílohy: Výkaz FIN 2-12M Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 Do příloh

Více

Obec Nová Ves u Chotěboře. Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s.

Obec Nová Ves u Chotěboře. Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. IČ: 00579980 Obec Nová Ves u Chotěboře ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída

Více

Obec Orlické Záhoří IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)

Obec Orlické Záhoří IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Obec Orlické Záhoří IČO: 00275204 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.31.011, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 16.04.2018 10:31:23 1. Rozpočtové hospodaření

Více

Obec Přestavlky IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2017 dne

Obec Přestavlky IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2017 dne Obec Přestavlky IČO: 00232564 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2017 dne 22.12.2016 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Saldo příjmů a výdajů

Více

Obec Staňkovice IČO: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Staňkovice IČO: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Staňkovice IČO: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.019, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 29.5.2015 16:44:38 1. Rozpočtové hospodaření dle

Více

Rosička IČO: 00374458. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Rosička IČO: 00374458. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Rosička IČO: 00374458 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.017, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 11.3.2015 9:05:34 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd -

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Předenice IČ: 00574180 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2523554,41 2253330,00 2350890,00

Více

Závěrečný účet zpracován programem Fenix, doplněn o komentář k jednotlivým účtům.

Závěrečný účet zpracován programem Fenix, doplněn o komentář k jednotlivým účtům. Město Hrádek IČO: 00258725 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.31.010, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 26.3.2018 12:34:39 Závěrečný účet zpracován programem

Více

15 - Majetkové 1 - Daňové pří

15 - Majetkové 1 - Daňové pří 1111 - Daň z př 1112 - Daň z př 1113 - Daň z př 1121 - Daň z př 11 - Daně z pří 1211 - Daň z př 12 - Daně ze zb 1340 - Popl.za p 1341 - Poplatek 1351 - Odvod z 13 - Daně a po 1511 - Daň z ne 15 - Majetkové

Více

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 12/2017 Obec Mochtín - IČO:

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 12/2017 Obec Mochtín - IČO: Příjmy 0000 1111 0000 Daň z příjmů FO placená plátci 1 970,00 2 353,00 2 930 472,32 124,54 0000 1112 0000 Daň z příjmů FO placená poplat 160,00 160,00 77 960,21 48,73 0000 1113 0000 Daň z příjmů FO vybír.

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTUU OBCE SYTNO ZA ROK 2016

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTUU OBCE SYTNO ZA ROK 2016 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTUU OBCE SYTNO ZA ROK 2016 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů Údaje o organizaci identifikační číslo 70886814 název Obec

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTUU OBCE SYTNO ZA ROK 2018

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTUU OBCE SYTNO ZA ROK 2018 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTUU OBCE SYTNO ZA ROK 2018 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů Údaje o organizaci identifikační číslo 70886814 název Obec

Více

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2016 Obec Bezděkov - IČO:

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2016 Obec Bezděkov - IČO: Příjmy 0000 1111 0000 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 1 990,00 2 361,35 2 361 346,56 100,00 0000 1112 0000 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 300,00 260,00 260 096,14 100,04 0000 1113 0000 Daň z příj.fyz.os.z

Více

Obec Kamenný Újezd. Závěrečný účet za rok 2017

Obec Kamenný Újezd. Závěrečný účet za rok 2017 Obec Kamenný Újezd Závěrečný účet za rok 2017 Závěrečný účet obce Kamenný Újezd za rok 2017 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Návrh 1.

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTUU OBCE SYTNO ZA ROK 2017

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTUU OBCE SYTNO ZA ROK 2017 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTUU OBCE SYTNO ZA ROK 2017 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů Údaje o organizaci identifikační číslo 70886814 název Obec

Více

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % UR 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 242 930 311,61 239 020 000,00 240 253 500,00 101,11 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 17 051 398,40 73 965 300,00

Více

Plnění rozpočtu dle položek za období 1 až 12/2017 Obec Strakov - IČO:

Plnění rozpočtu dle položek za období 1 až 12/2017 Obec Strakov - IČO: Příjmy 1111 0000 620,00 635,00 663 267,01 104,45 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 620,00 635,00 663 267,01 104,45 1112 0000 70,00 70,00 17 674,03 25,25 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 70,00 70,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK DSO Křivina IČO: 75055384 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3 245 755,53

Více

Rozpočet dle paragrafů podrobně za období 1 až 3/2017 Obec Rozsochatec - IČO:

Rozpočet dle paragrafů podrobně za období 1 až 3/2017 Obec Rozsochatec - IČO: Příjmy 0000 1111 0000 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 1 35 1 35 0000 1112 0000 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 125,00 125,00 0000 1113 0000 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 65,00 65,00 0000 1121 0000 Daň z

Více

DSO Křivina IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)

DSO Křivina IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) DSO Křivina IČO: 75055384 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.31.007, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 1.5.2018 16:29:21 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd

Více

Plnění rozpočtu dle položek za období 1 až 12/2016 Obec Strakov - IČO:

Plnění rozpočtu dle položek za období 1 až 12/2016 Obec Strakov - IČO: Příjmy 1111 0000 500,00 580,00 577 661,07 99,60 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 500,00 580,00 577 661,07 99,60 1112 0000 100,00 90,00 85 719,73 95,24 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 100,00 90,00

Více

Rozpočet dle paragrafů podrobně za období 1 až 4/2014 Obec Čerčany - IČ :

Rozpočet dle paragrafů podrobně za období 1 až 4/2014 Obec Čerčany - IČ : Příjmy 0000 1111 0000 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 6 418,63 6 418,63 0000 1112 0000 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 175,51 175,51 0000 1113 0000 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 604,53 604,53 0000 1121

Více

Město Hrádek IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Město Hrádek IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Název obce: Hrádek Náměstí 8.května 270,338 42 Hrádek Město Hrádek IČO: 00258725 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.013, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno:

Více

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810 Příjmy 0000 1111 0000 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 510,00 560,00 600 392,61 107,21 0000 1112 0000 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 30,00 80,00 37 064,56 46,33 0000 1113 0000 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ČERNAVA ZA ROK 2018

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ČERNAVA ZA ROK 2018 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ČERNAVA ZA ROK 2018 Obsah 1.Úvod... 2 2.Údaje o plnění rozpočtu ÚSC... 2 2.1. Běžný rozpočet 2018... 2 3.Inventura majetku... 3 3.1. Majetek... 3 3.2. Pohledávky... 3 3.3. Závazky...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2017 10 00243574 sestavený k 31.10.2017 (v Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Obec Letiny, IČO: 00256820 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % UR 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 10 833 244,92

Více

Účetní závěrka. Města Kutná Hora. za rok 2012. Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / účetní závěrka)

Účetní závěrka. Města Kutná Hora. za rok 2012. Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / účetní závěrka) Účetní závěrka Města Kutná Hora za rok 2012 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / účetní závěrka) 1/83 O B S A H strana 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu...

Více

Rozpočet dle položek za období 1 až 1/2019 obec Radkov - IČO:

Rozpočet dle položek za období 1 až 1/2019 obec Radkov - IČO: Příjmy 1111 0000 400,00 400,00 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 400,00 400,00 1112 0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 1113 0000 35,00 35,00 1113 Daň z příjmů FO vybír. srážkou 35,00 35,00 111

Více

Závěrečný účet zpracován programem Fenix, doplněn o komentář k jednotlivým účtům.

Závěrečný účet zpracován programem Fenix, doplněn o komentář k jednotlivým účtům. Město Hrádek IČO: 00258725 Název obce: Hrádek Adresa:náměstí 8.května 270, 338 42 Hrádek ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2014 Fenix 7.50.012, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno:

Více

Návrh závěrečného účtu obce Sytno za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Sytno za rok 2013 Návrh závěrečného účtu obce Sytno za rok 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2013 (bude projednáno na zasedání zastupitelstva dne 24.4.2014) Poučení pro občany: Připomínky k návrhu závěrečného

Více

Město Trmice IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Trmice IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Město Trmice IČO: 00674010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 28.4.2015 7:17:17 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Vojtěchov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)

Obec Vojtěchov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Obec Vojtěchov IČO: 00271161 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.21.004, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 15.2.2018 1:13:00 1. Plnění rozpočtu za období

Více

1. Plnění rozpočtu za období

1. Plnění rozpočtu za období Obec Ponědrážka IČO: 00666513 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. vyvěšeno: 6.5.2015 vyvěšeno též na www.ponedrazka.cz sejmuto

Více

Obec Pšánky IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Obec Pšánky IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Obec Pšánky IČO: 48146994 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.60.020, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 3.5.2016 16:04:14 1. Běžný rozpočet 2015 schválený

Více

Obec Bystré IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč)

Obec Bystré IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč) Obec Bystré IČO: 00274763 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2018 Fenix 8.41.005, 2004-2019 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 08.02.2019 14:05:50 1. Plnění rozpočtu za období 2016-2018

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet 2017

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet 2017 Obec Budětice IČO: 00255289 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.31.008, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 7.3.2018 16:39:09 1. Plnění rozpočtu za období 2015-2017

Více

Obec Zvěstov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

Obec Zvěstov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Obec Zvěstov IČO: 00233099 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.01.019, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 11.5.2017 14:52:48 1. Plnění rozpočtu za období 2014-2016

Více

Obec Dolany IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

Obec Dolany IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Obec Dolany IČO: 00255424 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.11.011, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 2.6.2017 10:16:00 1. Plnění rozpočtu za období 2014-2016

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet 2017

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet 2017 Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 e-mail: ou.ricky@obecricky.cz NÁVRH - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Říčky v Orlických horách č.p. 2, 517 61 1. Plnění rozpočtu za období 2015-2017 2015 2016

Více

Městys Slavětín IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2018 Fenix , Asseco Solutions, a.s.

Městys Slavětín IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2018 Fenix , Asseco Solutions, a.s. Městys Slavětín IČO: 00265497 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2018 Fenix 8.41.008, 2004-2019 Asseco Solutions, a.s. Doplnňující údaje organizace: Starosta: Místostarosta: Zastupitelstvo

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet 2017 PŘÍJMY VÝDAJE SALDO

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet 2017 PŘÍJMY VÝDAJE SALDO 1. Plnění rozpočtu za období 2015-2017 PŘÍJMY VÝDAJE SALDO 2015 2016 2017 2 418 2 264 2 260 777,13 675,89 503,67 2 910 1 189 1 094 903,92 298,68 449,54-492 1 075 1 166 126,79 377,21 054,13 1.1. Běžný rozpočet

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Část I. Příjmy 231 10 00000 0000 00 0000 1111 000 1 086,00 ZBÚ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 231 10 00000 0000 00 0000 1112 000 30,00 ZBÚ, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 231 10 00000 0000 00 0000 1113

Více

Javorek IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

Javorek IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Javorek IČO: 00599441 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.01.019, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 22.2.2017 9:41:58 1. Plnění rozpočtu za období 2014-2016

Více

Javorek IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Javorek IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Javorek IČO: 00599441 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.018, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2016 11:14:19 1. Plnění rozpočtu za období 2013-2015

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

schválený po změnách PŘÍJMY , ,00 782,00 VÝDAJE , , ,00 97,07 97,07 SALDO , , ,00

schválený po změnách PŘÍJMY , ,00 782,00 VÝDAJE , , ,00 97,07 97,07 SALDO , , ,00 Obec Všechlapy IČO: 00473383 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v ) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.21.008, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 27.2.2018 13:10:43 1. Plnění rozpočtu za období 2015-2017

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Byzhradec IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.21.009, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 3.5.2018 20:04:50 1. Plnění rozpočtu za období 2015-2017

Více

Hlavní účetní a správce rozpočtu: Dagmar Honsnejmanová osoba odpovědná za zaúčtování

Hlavní účetní a správce rozpočtu: Dagmar Honsnejmanová osoba odpovědná za zaúčtování Obec Mokré IČO: 00579131 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.31.011, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Hlavní účetní a správce rozpočtu: Dagmar Honsnejmanová osoba odpovědná

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Smrček IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

Obec Smrček IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.11.007, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.3.2017 21:14:56 1. Plnění rozpočtu za období 2014-2016

Více

1. Plnění rozpočtu za období

1. Plnění rozpočtu za období 1. Plnění rozpočtu za období 2013-2015 2013 2014 2015 PŘÍJMY 10 719 171,03 7 764 667,63 11 011 384,26 VÝDAJE 10 717 947,14 8 207 601,49 11 279 063,90 SALDO 1 223,89-442 933,86-267 679,64 1.1. Běžný rozpočet

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Čilá IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)

Obec Čilá IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Obec Čilá IČO: 00574007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.21.009, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 27.04.2018 18:17:23 1. Plnění rozpočtu za období 2015-2017

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

ROZPOČET. na rok 2014

ROZPOČET. na rok 2014 Obec Vysoká u P íbram P sobišt Antonína Dvo áka Okres: P íbram Obecní ú ad: Vysoká u P íbram ROZPOČET na rok 2014 Rozpočet byl schválen dne 4. 3. 2014 na zasedání zastupitelstva obce pod usnesením č. 20140304/03/05

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 Obec Drunče IČ: 00666912 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

OBEC BUDĚTICE IČO:

OBEC BUDĚTICE IČO: OBEC BUDĚTICE IČO: 00255289 ZÁVĚREČNý ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.11.007, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2014-2016 2014 2015 2016 PŘÍJMY 5

Více

Obec Chlístov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)

Obec Chlístov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Obec Chlístov IČO: 00579122 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2017 Fenix 8.21.007, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 25.01.2018 13:18:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Chlístov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

Obec Chlístov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Obec Chlístov IČO: 00579122 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2016 Fenix 8.01.016, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 18.01.2017 12:59:21 1. Plnění rozpočtu za období

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

OÚ MOKROUŠE IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

OÚ MOKROUŠE IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) OÚ MOKROUŠE IČ: 00574309 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.5.2014 18:57:24 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Obec Bylany IČO: SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

Obec Bylany IČO: SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Obec Bylany IČO: 00269905 SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.11.007, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.4.2017 8:31:04 1) Údaje o plnění rozpočtu

Více

Obecní úřad Veliš IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

Obecní úřad Veliš IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Obecní úřad Veliš IČO: 00232921 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.11.008, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 29.5.2017 9:30:37 Obec Veliš hospodařila v roce

Více

Obec Hošťalovice IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Hošťalovice IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Hošťalovice IČ: 00270148 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2013 Fenix 7.20.025, 2004-2014 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 18.1.2014 8:13:26 1. Plnění rozpočtu za období

Více

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 093 595,94 2 048 205,55 2 401 927,56 VÝDAJE 1 532 110,46 1 955 490,15 1 583 762,82 SALDO 561 485,48 92 715,40 818 164,74 1.1. Běžný rozpočet

Více

Obec Mnichovice IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Obec Mnichovice IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Obec Mnichovice IČO: 00232262 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2015 Fenix 7.70.009, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 25.2.2016 19:17:33 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Budětice IČ: 00255289. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Budětice IČ: 00255289. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Budětice IČ: 00255289 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2013 Fenix 7.30.007, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 24.2.2014 9:48:03 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Mikroregion Vysokomýtsko IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

Mikroregion Vysokomýtsko IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Mikroregion Vysokomýtsko IČO: 70903875 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2016 Fenix 8.01.013, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 15.2.2017 17:34:09 1. Plnění rozpočtu

Více

Svazek obcí Antonín Dvořák IČO: Návrh Závěrečného účtu Svazku za rok 2016 (v Kč)

Svazek obcí Antonín Dvořák IČO: Návrh Závěrečného účtu Svazku za rok 2016 (v Kč) Svazek obcí Antonín Dvořák IČO: 75104369 Návrh Závěrečného účtu Svazku za rok 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.01.019, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 24.4.2017 19:32:55 Návrh

Více

Obec Janov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Obec Janov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Obec Janov IČO: 00274925 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.018, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 17.5.2016 18:26:09 1. Plnění rozpočtu za období 2013-2015

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Poříčí nad Sázavou IČ: 00232513 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Stránka 1 V níže uvedených tabulkách jsou

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2017 11 00579980 sestavený k 30.11.2017 (v Kč

Více

ROZPOČET OBCE SAZOMÍN NA ROK 2019

ROZPOČET OBCE SAZOMÍN NA ROK 2019 Paragraf Položka ROZPOČET OBCE SAZOMÍN NA ROK 2019 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Druh příjmu Rok 2019 x DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin. a funk. pož. 600 000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samost.

Více

~A VEKLC/VY UCET OBCE la

~A VEKLC/VY UCET OBCE la Ministerstvo financí výkaz PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK 2010 MĚSÍC 12 IČ 00666874 Název nadřízeného orgánu:, (v Kč na dvě

Více

Obec Mokré IČO:

Obec Mokré IČO: Obec Mokré IČO: 00579131 OBEC MOKRÉ - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění Fenix 7.70.018, 2004-2016 Asseco Solutions,

Více

Obec Doubravička IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

Obec Doubravička IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Obec Doubravička IČO: 00509388 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vvtvnřl'>nn v nhrlnhí 11/?()1 R 1. Plnění rozpočtu za období 2014-2016 PŘíJMY VÝDAJE SALDO 2014 2015 2016 1 960051,50 2 037 340,70 2 372

Více

OBDOBÍ Synte Číslo. účet

OBDOBÍ Synte Číslo. účet Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.2.2017 16:08:23 Název účetní jednotky:

Více

Mikroregion Milada IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Mikroregion Milada IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Mikroregion Milada IČO: 70875294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.014, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.4.2016 13:53:23 1. Plnění rozpočtu za období

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Obec Poříčí nad Sázavou IČ: 00232513 Stránka 1 z 13 V níže uvedených tabulkách

Více

Obec Říčky v Orlických horách Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet 2015

Obec Říčky v Orlických horách Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet 2015 Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 e-mail: ou.ricky@obecricky.cz NÁVRH - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Říčky v Orlických horách č.p. 2, 517 61 1. Plnění rozpočtu za období 2013-2015 2013 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 20.5.2015 10:52:25 Doložka ke zveřejnění dokumentu Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

DSO BioTOP IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

DSO BioTOP IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) DSO BioTOP IČ: 75127156 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2013 Fenix 7.20.026, 2004-2014 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 13.3.2014 10:46:06 1. Plnění rozpočtu za období

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 sestavený k 31.12.2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Rozstání IČO 288721 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Rozstání 77 Rozstání 79862

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 sestavený k 31.12.2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Obědkovice IČO 488569 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fa email Obědkovice 79 Obědkovice 79823

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné 2017 IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné

Více

OBEC ROUDNÉ IČO: SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

OBEC ROUDNÉ IČO: SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 OBEC ROUDNÉ IČO: 00245372 SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.31.011, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.4.2018 11:17:16 DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ

Více

Milešín IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK (v Kč) Vytvořeno v období 13/2018. Fenix , 2004' Asseco So/utions, a.s.

Milešín IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK (v Kč) Vytvořeno v období 13/2018. Fenix , 2004' Asseco So/utions, a.s. Milešín IČO: 00842249 'I NA\IRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2018 Fenix 8.41.006, 2004' - 2019 Asseco So/utions, a.s. Vygenerováno: 21.02.2019 9:39:06, 1. Plnění rozpočtu za

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 sestavený k 31.12.2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné 2018 IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017 Obec Předslav IČ: 00256021 za období 1-12/2017 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017 Bude předložen ke schválení za zasedání Zastupitelstva obce Předslav dne 21.6.2018 Vyvěšeno: 4.6.2018 Sejmuto: 21.6.2018

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jestřebí 2016 IČO 260878 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jestřebí čp. 142 Jestřebí

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 7.2.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Obec CEJLE, Cejle,588 51 Batelov IČ: 00488615 Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtových

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jamné u Jihlavy 2016 IČO 285960 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jamné 2 Jamné 58827

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.018, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 16.5.2014 9:27:18 DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více