Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: StaJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ"

Transkript

1 Zakázka číslo: StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Breitcetlova Praha 14 Černý Most Zpracováno v období: září /29

2 Základní údaje Předmět posouzení Adresa objektu (ulice č.p.) Breitcetlova Adresa objektu (PSČ obec) Praha 14 Černý Most Katastrální území Černý Most GPS souřadnice 50 6'18.013"N, 14 34'23.58"E Vlastník objektu Společenství domu Breitcetlova č.p Adresa vlastníka objektu Breitcetlova 880/9 Zadavatel Jméno a přímení / Firma Společenství domu Breitcetlova č.p Adresa Breitcetlova 880/9 IČO Kontaktní osoba Jan Roztomilý Telefon Zpracovatel výpočtu Firma Dekprojekt s.r.o. Adresa Tiskařská 10/257, Praha 10 IČO Jméno a přímení Ing. Jan Stašek Telefon Datum zpracování Číslo zakázky StaJ Zodpovědný projektant Číslo v deníku autorizované osoby Typ dokumentu Energetická studie 2/29

3 Podklady použité při zpracování, použité zákony, vyhlášky a normy [1] Objednávka ze dne [2] Směrnice MŽP č. 9/2009 ze dne včetně přílohy I a II. [3] TNI Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění Rodinné domy [3] TNI Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění Bytové domy [4] ČSN EN ISO ( ) Energetická náročnost budov Výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení [5] ČSN Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky [6] ČSN Tepelná ochrana budov Část 3: Návrhové hodnoty veličin [7] ČSN Tepelná ochrana budov Část 4: Výpočtové metody [8] ČSN EN ISO 6946 ( ) Stavební prvky a stavební konstrukce Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla výpočtová metoda [9] ČSN EN ISO ( ) Tepelné chování budov Přenos tepla zeminou Výpočtové metody [10] Zákon č. 406/2006 Sb. (o hospodaření energií) [11] Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby [12] Aplikace Heat Energy Calculator verze 31, která počítá dle TNI /30 [13] Průzkum objektu: Ano datum: provedl: Jan Stašek [14] Část původní projektové dokumentace: Černý Most II stavba; Bytový dům č. 7 (vedoucí projektu: Ing. Vrhel) Pozn. Rozumí se předpisy a normy v platném znění. Popis objektu Objekt byl uveden do užívání v roce 1994 a je tvořen celkem pěti sekcemi. Předmětem energetického auditu je celý objekt. Technologie provedení objektu s hlavním modulem 6,0 m a skladba obvodových panelů odpovídá konstrukční soustavě VVÚ-ETA. Objekt má 8 nadzemních podlaží a jedno podzemní (suterénní) podlaží. V suterénu se nacházejí společné prostory, sklepy a předávací stanice. Dále jsou v něm vedeny veškeré horizontální rozvody TV a UT. V 1. NP se nachází vstup do objektu, komunikační prostor, byty a v č.p. 879 kadeřnictví. V dalších podlažích jsou již pouze byty s komunikačním prostorem. Celkem se v objektu nachází 114 bytových jednotek. Komunikační prostor je situován u východní fasády. Nosný systém je koncipován jako příčný stěnový s hlavními moduly 6,0 m. Průčelí tvoří sendvičové železobetonové nosné panely o tloušťce 250 mm s 80 mm pěnového polystyrenu. Štíty tvoří sendvičové železobetonové nosné panely o tloušťce 300 mm s 80 mm pěnového polystyrenu. Schodiště je železobetonové, prefabrikované, jednoramenné. Vodorovné konstrukce tvoří dutinové železobetonové panely tl. 190 mm. Strop nad suterénem má ve své skladbě tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu tl. 25 mm. Výplně otvorů tvoří dřevěná zdvojená okna. Individuálně byla v části bytů vyměněna za plastová okna s izolačním dvojsklem. Meziokenní vložky byly u nových oken vyzděny pomocí plynosilikátových tvárnic tl. 200 mm, případně nahrazeny novými, nebo zasklením. U původních oken jsou tvořeny lehkou konstrukcí s tepelnou izolací z minerální plsti tl. 90 mm v dřevěném rámu. Okna v suterénních prostorech jsou původní kovová s jednoduchým zasklením, v prostoru předávací stanice dřevěná, zdvojená. Vstupní dveře jsou původní ocelové s jednoduchým zasklením. Střecha je dvouplášťová s vnitřním odvodem dešťové vody. Horní plášť je tvořen žebírkovými panely. Tepelně-izolační funkci plní rohože z minerálních vláken tl. 120 mm. Přibližně v roce 2004 proběhla obnova hydroizolačního souvrství. Popis opatření Stěny: V obou variantách je navrženo provedení kontaktního zateplovacího systému tl. 100 mm (v prostoru lodžií se sníženou tl. 40 mm při použití šedého EPS). Z8roveň je uvažováno se zateplením stěn suterénu VKZS tl. 60 mm a zateplením stěn strojoven výtahů VKZS tl. 60 mm. Střecha: V obou variantách je uvažováno se zateplením střešního pláště pomocí tepelné tl. 200 mm. Zároveň je uvažováno se zateplením střechy strojoven výtahů tepelnou izolací tl. 100 mm. Podlaha: Ve variantě 2 je uvažováno se zateplením stropu mezi nyvtápěným suterénem a prostory bytů v 1.NP teplenou izolací z minerálních vláken tl. 80 mm. Výplně otvorů: Přesné zaměření rozměrů všech výplní otvorů provede realizační firma dodávající výplně otvorů. V obou variantách je uvažováno s výměnou veškěrých původních výplní otvorů za nová okna a dveře. 3/29

4 Stav: Informace o objektu Původní DEKPROJEKT Typ objektu Bytový dům - Nadmořská výška objektu h = 260,9 m n. m. Klimatická oblast 1 - Návrhová teplota pro určení tepelného výkonu θ e = -13,0 C Objem vytápěné zóny objektu V = ,00 m 3 Celková plocha ochlazovaných konstrukcí A = 7 481,50 m 2 Poměr A/V A/V = 0,2700 m -1 Požadovaná vnitřní teplota θ i = 20,0 C Časová konstanta zóny Τ = 250 h Počet osob v objektu n os = 376 os Počet bytových jednotek v objektu n bj = 114 bj Cena za teplo - Kč/kWh Podlahová plocha pro energetiku (pro výpočet měrné potřeby tepla dle TNI /30 [3]) Podlaží 1.PP Původní [m 2 ] 0,00 Nová [m 2 ] 0,00 1.NP 1171, ,57 2.NP 1171, ,57 3.NP 1171, ,57 4.NP 1171, ,57 5.NP 1171, ,57 6.NP 1171, ,57 7.NP 1171, ,57 8.NP 1171, ,57 CELKEM 9372, ,56 Podlahová plocha pro ekonomii (pro výpočet výše dotace) Podlaží 1.PP Původní [m 2 ] 0,00 Nová [m 2 ] 0,00 1.NP 1171, ,57 2.NP 1171, ,57 3.NP 1171, ,57 4.NP 1171, ,57 5.NP 1171, ,57 6.NP 1171, ,57 7.NP 1171, ,57 8.NP 1171, ,57 CELKEM 9372, ,56 4/29

5 Ztráta větráním (měrný tepelný tok z vytápěné zóny větráním) Objem vzduchu ve vytápěné zóně objektu V air = 22324,000 m 3 Intenzita výměny vzduchu při 50 Pa n 50 = 3,933 h -1 Celková účinnost zpětného získávání tepla η hru = 0,0 % Objemový tok přiváděného vzduchu V sup = 6583,500 m 3 /h Objemový tok odváděného vzduchu Součinitel větrné expozice e Součinitel větrné expozice f V ex = e = f = 6583,500 m 3 /h 0,070-15,000 - Přídavný objemový tok vzduchu V x = 6146,020 m 3 /h Celkový objemový tok vzduchu V = 12729,520 m 3 /h Násobnost výměny vzduchu n = 0,570 h -1 Celkový měrný tepelný tok větráním H v = 4328,037 W/K Označení typu Typ výplně otvorů dle ČSN [6] nebo vlastnosti výplně U w [W/(m 2 K)] g [-] výplně otvoru otvoru (typ rámu a U f, typ zasklení a U g, typ distančního rámečku a ψ g ) OK_dřevo dřevěná zdvojená okna s dvojitým zaklením 2,400 0,75 OK_plast plastová okna s izolačním dvojsklem 1,300 0,67 OK_kov kovová okna s jednoduchým zasklením 5,650 0,85 DV_kov kovové dveře z jednoduchým zasklením 5,650 0,85 VP_kov kovové vstupní portály s jednoduchým zasklením 5,650 0,85 Ztráta tepla prostupem (měrný tepelný tok z vytápěné zóny prostupem výplně otvorů) Činitel teplotní redukce je dle TNI /30 [3] u všech konstrukcí uvažovaný hodnotou b = 1,0 Korekční činitel clonění je dle TNI /30 [3] u všech konstrukcí uvažovaný hodnotou F c =1,0 Označení Typ A [m 2 ] U [W.m -2.K -1 ] orientace F F [-] F s [-] H t1 [W/K] OK1_Z_1.NP OK_dřevo 42,500 2,400 Z 0,700 0, ,000 OK1_Z OK_dřevo 533,300 2,400 Z 0,700 0, ,920 OK1_V_1.NP OK_dřevo 20,200 2,400 V 0,700 0,600 48,480 OK1_V OK_dřevo 248,600 2,400 V 0,700 0, ,640 OK2_Z_1.NP OK_plast 28,300 1,300 Z 0,700 0,600 36,790 OK2_Z OK_plast 222,700 1,300 Z 0,700 0, ,510 OK2_V_1.NP OK_plast 13,400 1,300 V 0,700 0,600 17,420 OK2_V OK_plast 221,800 1,300 V 0,700 0, ,340 MIV_sklo OK_plast 5,800 1,300 Z 0,700 0,850 7,540 DV1_Z DV_kov 21,600 5,650 Z 0,700 0, ,040 DV2_Z DV_kov 14,400 5,650 Z 0,700 0,000 81,360 OK2_V_1.NP OK_dřevo 33,600 2,400 V 0,700 0,600 80,640 OK2_V OK_dřevo 235,200 2,400 V 0,700 0, ,480 VP_V VP_kov 94,400 5,650 V 0,700 0, ,360 Celkem 1735, ,520 5/29

6 Zadání neprůsvitných konstrukcí Výpočet součinitele prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946 [9] Označení konstrukce 1 Průčelní panel 2 železobeton - 0,1000 1,7500 0, pěnový polystyren s kovovými kotvami ekv. 4 železobeton - 0,0600 1,7500 0, ,0000 Návrhový tepelný odpor konstrukce R (bez odporů při přestupu tepla) (s odpory při přestupu tepla) 1,4277 1,5977 Součinitel prostupu tepla U 0,6260 0,6300 Pokud je U = 0 W/(m 2.K) je skladba bez systematických tepelných mostů, nebo jsou mosty zohledněny v ekvivalentní tepelné Označení konstrukce 2 Lodžiový panel 2 železobeton - 0,1000 1,7500 0, pěnový polystyren s kovovými kotvami ekv. 4 železobeton - 0,0600 1,7500 0, omítka vnější - 0,0030 0,9900 0,0030 Návrhový tepelný odpor konstrukce R (bez odporů při přestupu tepla) (s odpory při přestupu tepla) 1,4307 1,6007 Součinitel prostupu tepla U 0,6250 0,6300 Pokud je U = 0 W/(m 2.K) je skladba bez systematických tepelných mostů, nebo jsou mosty zohledněny v ekvivalentní tepelné 6/29

7 Označení konstrukce 3 Boční panel lodžie 2 železobeton - 0,1500 1,7500 0, pěnový polystyren s kovovými kotvami ekv. 4 železobeton - 0,1100 1,7500 0, omítka vnější - 0,0030 0,9900 0,0030 Návrhový tepelný odpor konstrukce R (bez odporů při přestupu tepla) (s odpory při přestupu tepla) 1,4879 1,6579 Součinitel prostupu tepla U 0,6030 0,6000 Pokud je U = 0 W/(m 2.K) je skladba bez systematických tepelných mostů, nebo jsou mosty zohledněny v ekvivalentní tepelné Označení konstrukce 4 Štítový panel 2 železobeton - 0,1500 1,7500 0, pěnový polystyren s kovovými kotvami ekv. 4 železobeton - 0,0600 1,7500 0, omítka vnější - 0,0030 0,9900 0,0030 Návrhový tepelný odpor konstrukce R (bez odporů při přestupu tepla) (s odpory při přestupu tepla) 1,4593 1,6293 Součinitel prostupu tepla U 0,6140 0,6100 1) U vrstev označených jako vzd. se jedná o ekvivalentní tepelnou vodivost vzduchové vrstvy. Pokud je U = 0 W/(m 2.K) je skladba bez systematických tepelných mostů, nebo jsou mosty zohledněny v ekvivalentní tepelné 7/29

8 Označení konstrukce 5 MIV původní 1 dřevotříska - 0,0120 0,1100 0, minerální vlákna v dřevěném roštu ekv. 0,0900 0,0790 1, dřevotříska - 0,0090 0,1100 0, uzavřená vzduchová mezera vzd. 0,0300 0,3333 0, sklo stavební - 0,0060 0,7600 0,0079 Návrhový tepelný odpor konstrukce R (bez odporů při přestupu tepla) (s odpory při přestupu tepla) 1,4280 1,5980 Součinitel prostupu tepla U 0,6260 0,6300 Pokud je U = 0 W/(m 2.K) je skladba bez systematických tepelných mostů, nebo jsou mosty zohledněny v ekvivalentní tepelné Označení konstrukce 6 MIV vyzděné 1 omítka vnitřní - 0,0020 0,9900 0, plynosilikátové tvárnice - 0,2000 0,1200 1, omítka vnější - 0,0030 0,9900 0, , ,0000 Návrhový tepelný odpor konstrukce R (bez odporů při přestupu tepla) (s odpory při přestupu tepla) 1,6717 1,8417 Součinitel prostupu tepla U 0,5430 0,5400 1) U vrstev označených jako vzd. se jedná o ekvivalentní tepelnou vodivost vzduchové vrstvy. Pokud je U = 0 W/(m 2.K) je skladba bez systematických tepelných mostů, nebo jsou mosty zohledněny v ekvivalentní tepelné 8/29

9 Označení konstrukce 7 MIV nové 1 deska z PVC - 0,0020 0,1600 0, polyuretan tuhý - 0,0200 0,0290 0, deska z PVC - 0,0020 0,1600 0, , ,0000 Návrhový tepelný odpor konstrukce R (bez odporů při přestupu tepla) (s odpory při přestupu tepla) 0,7147 0,8847 Součinitel prostupu tepla U 1,1300 1,1300 Pokud je U = 0 W/(m 2.K) je skladba bez systematických tepelných mostů, nebo jsou mosty zohledněny v ekvivalentní tepelné Označení konstrukce 8 Střecha Směr tepelného toku Nahoru Stejné R si (dvouplášť. a vnitřní kce.) Ano 2 železobetonový stropní panel - 0,1900 1,1500 0, rohože z minerálních vláken - 0,1200 0,0790 1, vzduchová mezera 0, žebírkové panely 0, hydroizolační souvrství 0,0000 Návrhový tepelný odpor konstrukce R (bez odporů při přestupu tepla) (s odpory při přestupu tepla) 1,6872 0,1000 0,1000 1,8872 Součinitel prostupu tepla U 0,5300 0,5300 1) U vrstev označených jako vzd. se jedná o ekvivalentní tepelnou vodivost vzduchové vrstvy. Pokud je U = 0 W/(m 2.K) je skladba bez systematických tepelných mostů, nebo jsou mosty zohledněny v ekvivalentní tepelné 9/29

10 Označení konstrukce 9 Strop nad suterénem Směr tepelného toku Dolů Stejné R si (dvouplášť. a vnitřní kce.) Ano 1 nášlapná vrstva - 0,0020 0,1700 0, betonová mazanina - 0,0300 1,3000 0, pěnový polystyren - 0,0250 0,0510 0, železobetonový stropní panel - 0,1900 1,1500 0, ,0000 Návrhový tepelný odpor konstrukce R (bez odporů při přestupu tepla) (s odpory při přestupu tepla) 0,6903 0,1700 0,1700 1,0303 Součinitel prostupu tepla U 0,9710 0,9700 Pokud je U = 0 W/(m 2.K) je skladba bez systematických tepelných mostů, nebo jsou mosty zohledněny v ekvivalentní tepelné Označení konstrukce 10 Úskok k suterénu (dvouplášť. a vnitřní kce.) Ano 2 železobeton - 0,2000 1,7500 0, uzavřená vzduchová mezera vzd. 0,2200 1,2222 0, železobeton - 0,2000 1,7500 0, omítka vnitřní - 0,0030 0,9900 0,0030 Návrhový tepelný odpor konstrukce R [m2 K/W] (bez odporů při přestupu tepla) 0,4146 (s odpory při přestupu tepla) 0,6746 Součinitel prostupu tepla U 1,4820 1,4800 1) U vrstev označených jako vzd. se jedná o ekvivalentní tepelnou vodivost vzduchové vrstvy. Pokud je U = 0 W/(m 2.K) je skladba bez systematických tepelných mostů, nebo jsou mosty zohledněny v ekvivalentní tepelné 10/29

11 Označení konstrukce 11 Strop k nástavbě Směr tepelného toku Nahoru Stejné R si (dvouplášť. a vnitřní kce.) Ano 2 železobetonový stropní panel - 0,1900 1,1500 0, betonová mazanina - 0,0300 1,3000 0, , ,0000 Návrhový tepelný odpor konstrukce R (bez odporů při přestupu tepla) (s odpory při přestupu tepla) 0,1913 0,1000 0,1000 0,3913 Součinitel prostupu tepla U 2,5560 2,5600 Pokud je U = 0 W/(m 2.K) je skladba bez systematických tepelných mostů, nebo jsou mosty zohledněny v ekvivalentní tepelné Označení konstrukce 12 Stěny nástavby 1 železobeton - 0,1000 1,7500 0, pěnový polystyren s kovovými kotvami ekv. 3 železobeton - 0,0600 1,7500 0, omítka vnější - 0,0030 0,9900 0, ,0000 Návrhový tepelný odpor konstrukce R (bez odporů při přestupu tepla) (s odpory při přestupu tepla) 1,4277 1,5977 Součinitel prostupu tepla U 0,6260 0,6300 1) U vrstev označených jako vzd. se jedná o ekvivalentní tepelnou vodivost vzduchové vrstvy. Pokud je U = 0 W/(m 2.K) je skladba bez systematických tepelných mostů, nebo jsou mosty zohledněny v ekvivalentní tepelné 11/29

12 Označení konstrukce 13 Střecha nástavby Směr tepelného toku Nahoru Stejné R si 1 železobetonový stropní panel - 0,1900 1,1500 0, pěnový polystyren - 0,0500 0,0510 0, betonová mazanina - 0,0300 1,3000 0, hydroizolace - 0,0080 0,2100 0, ,0000 Návrhový tepelný odpor konstrukce R (bez odporů při přestupu tepla) (s odpory při přestupu tepla) 1,2068 0,1000 1,3468 Součinitel prostupu tepla U 0,7430 0,7400 Pokud je U = 0 W/(m 2.K) je skladba bez systematických tepelných mostů, nebo jsou mosty zohledněny v ekvivalentní tepelné Označení konstrukce 14 Stěny suterénu nad terénem průčelí 2 železobeton - 0,1000 1,7500 0, pěnový polystyren s kovovými kotvami ekv. 4 železobeton - 0,0600 1,7500 0, ,0000 Návrhový tepelný odpor konstrukce R (bez odporů při přestupu tepla) (s odpory při přestupu tepla) 1,4277 1,5977 Součinitel prostupu tepla U 0,6260 0,6300 1) U vrstev označených jako vzd. se jedná o ekvivalentní tepelnou vodivost vzduchové vrstvy. Pokud je U = 0 W/(m 2.K) je skladba bez systematických tepelných mostů, nebo jsou mosty zohledněny v ekvivalentní tepelné 12/29

13 Označení konstrukce 15 Stěny suterénu nad terénem štít 2 železobeton - 0,1500 1,7500 0, pěnový polystyren s kovovými kotvami ekv. 4 železobeton - 0,0600 1,7500 0, omítka vnější - 0,0030 0,9900 0,0030 Návrhový tepelný odpor konstrukce R (bez odporů při přestupu tepla) (s odpory při přestupu tepla) 1,4593 1,6293 Součinitel prostupu tepla U 0,6140 0,6100 Pokud je U = 0 W/(m 2.K) je skladba bez systematických tepelných mostů, nebo jsou mosty zohledněny v ekvivalentní tepelné Označení konstrukce 16 Stěny suterénu pod terénem Směr tepelného toku Vodorovně (zemina) Stejné R si 2 železobeton - 0,1000 1,7500 0, pěnový polystyren s kovovými kotvami ekv. 4 železobeton - 0,0600 1,7500 0, hydroizolace - 0,0040 0,2100 0,0190 Návrhový tepelný odpor konstrukce R (bez odporů při přestupu tepla) (s odpory při přestupu tepla) 1,4467 0,0000 1,5767 Součinitel prostupu tepla U 0,6340 0,6300 1) U vrstev označených jako vzd. se jedná o ekvivalentní tepelnou vodivost vzduchové vrstvy. Pokud je U = 0 W/(m 2.K) je skladba bez systematických tepelných mostů, nebo jsou mosty zohledněny v ekvivalentní tepelné 13/29

14 Označení konstrukce 17 Podlaha na zemině Směr tepelného toku Dolů (zemina) Stejné R si 1 betonová mazanina - 1,3000 0, hydroizolace - 0,0040 0,2100 0, , , ,0000 Návrhový tepelný odpor konstrukce R (bez odporů při přestupu tepla) (s odpory při přestupu tepla) 0,0498 0,1700 0,0000 0,2198 Součinitel prostupu tepla U 4,5500 4,5500 Pokud je U = 0 W/(m 2.K) je skladba bez systematických tepelných mostů, nebo jsou mosty zohledněny v ekvivalentní tepelné 14/29

15 Potřeba tepla na vytápění Q h = ,72 kwh Měrná potřeba tepla na vytápění Q hm = 73,9 kwh/(m 2 rok ) Náklady na vytápění - Kč/rok 15/29

16 Stav: Varianta 1 Informace o objektu DEKPROJEKT Typ objektu Bytový dům - Nadmořská výška objektu h = 260,9 m n. m. Klimatická oblast 1 - Návrhová teplota pro určení tepelného výkonu θ e = -13,0 C Objem vytápěné zóny objektu V = ,00 m 3 Celková plocha ochlazovaných konstrukcí A = 7 481,50 m 2 Poměr A/V A/V = 0,2700 m -1 Požadovaná vnitřní teplota θ i = 20,0 C Časová konstanta zóny Τ = 250 h Počet osob v objektu n os = 376 os Počet bytových jednotek v objektu n bj = 114 bj Cena za teplo - Kč/kWh Podlahová plocha pro energetiku (pro výpočet měrné potřeby tepla dle TNI /30 [3]) Podlaží 1.PP Původní [m 2 ] 0,00 Nová [m 2 ] 0,00 1.NP 1171, ,57 2.NP 1171, ,57 3.NP 1171, ,57 4.NP 1171, ,57 5.NP 1171, ,57 6.NP 1171, ,57 7.NP 1171, ,57 8.NP 1171, ,57 CELKEM 9372, ,56 Podlahová plocha pro ekonomii (pro výpočet výše dotace) Podlaží 1.PP Původní [m 2 ] 0,00 Nová [m 2 ] 0,00 1.NP 1171, ,57 2.NP 1171, ,57 3.NP 1171, ,57 4.NP 1171, ,57 5.NP 1171, ,57 6.NP 1171, ,57 7.NP 1171, ,57 8.NP 1171, ,57 CELKEM 9372, ,56 16/29

17 Ztráta větráním (měrný tepelný tok z vytápěné zóny větráním) Objem vzduchu ve vytápěné zóně objektu V air = 22324,000 m 3 Intenzita výměny vzduchu při 50 Pa n 50 = 2,000 h -1 Celková účinnost zpětného získávání tepla η hru = 0,0 % Objemový tok přiváděného vzduchu V sup = 6583,500 m 3 /h Objemový tok odváděného vzduchu Součinitel větrné expozice e Součinitel větrné expozice f V ex = e = f = 6583,500 m 3 /h 0,070-15,000 - Přídavný objemový tok vzduchu V x = 3125,360 m 3 /h Celkový objemový tok vzduchu V = 9708,860 m 3 /h Násobnost výměny vzduchu n = 0,435 h -1 Celkový měrný tepelný tok větráním H v = 3301,012 W/K Označení typu Typ výplně otvorů dle ČSN [6] nebo vlastnosti výplně U w [W/(m 2 K)] g [-] výplně otvoru otvoru (typ rámu a U f, typ zasklení a U g, typ distančního rámečku a ψ g ) OK_dřevo dřevěná zdvojená okna s dvojitým zaklením 2,400 0,75 OK_plast plastová okna s izolačním dvojsklem 1,300 0,67 OK_kov kovová okna s jednoduchým zasklením 5,650 0,85 DV_kov kovové dveře z jednoduchým zasklením 5,650 0,85 VP_kov kovové vstupní portály s jednoduchým zasklením 5,650 0,85 OK_ZU plastová okna s izolačním dvojsklem 1,200 0,67 DV_ZU plastové / hliníkové dveře s izolačním dvojsklem 1,700 0,67 Ztráta tepla prostupem (měrný tepelný tok z vytápěné zóny prostupem výplně otvorů) Činitel teplotní redukce je dle TNI /30 [3] u všech konstrukcí uvažovaný hodnotou b = 1,0 Korekční činitel clonění je dle TNI /30 [3] u všech konstrukcí uvažovaný hodnotou F c =1,0 Označení Typ A [m 2 ] U [W.m -2.K -1 ] orientace F F [-] F s [-] H t1 [W/K] OK1_Z_1.NP DV_ZU 42,500 1,700 Z 0,700 0,600 72,250 OK1_Z DV_ZU 533,300 1,700 Z 0,700 0, ,610 OK1_V_1.NP DV_ZU 20,200 1,700 V 0,700 0,600 34,340 OK1_V DV_ZU 248,600 1,700 V 0,700 0, ,620 OK2_Z_1.NP OK_plast 28,300 1,300 Z 0,700 0,600 36,790 OK2_Z OK_plast 222,700 1,300 Z 0,700 0, ,510 OK2_V_1.NP OK_plast 13,400 1,300 V 0,700 0,600 17,420 OK2_V OK_plast 221,800 1,300 V 0,700 0, ,340 MIV_sklo OK_plast 5,800 1,300 Z 0,700 0,850 7,540 DV1_Z DV_ZU 21,600 1,700 Z 0,700 0,600 36,720 DV2_Z DV_ZU 14,400 1,700 Z 0,700 0,000 24,480 OK2_V_1.NP OK_ZU 33,600 1,200 V 0,700 0,600 40,320 OK2_V OK_ZU 235,200 1,200 V 0,700 0, ,240 VP_V DV_ZU 49,400 1,700 V 0,700 0,600 83,980 MIV2_sklo OK_ZU 79,200 1,200 Z 0,700 0,850 95,040 Celkem 1770, ,200 17/29

18 Označení konstrukce 18 Průčelní panel VKZS EPS tl. 100 mm 2 železobeton - 0,1000 1,7500 0, pěnový polystyren s kovovými kotvami ekv. 4 železobeton - 0,0600 1,7500 0, lepící stěrka - 0,0100 0,3000 0, EPS 70F kotvený plastovými kotvami - 0,1000 0,0390 2, lepící stěrka s výztužnou tkaninou - 0,0030 0,7500 0, tenkovrstvá omítka - 0,0020 0,8000 0,0025 Návrhový tepelný odpor konstrukce R (bez odporů při přestupu tepla) (s odpory při přestupu tepla) 4,0316 4,2016 Součinitel prostupu tepla U 0,2380 0,2400 Pokud je U = 0 W/(m 2.K) je skladba bez systematických tepelných mostů, nebo jsou mosty zohledněny v ekvivalentní tepelné 18/29

19 Označení konstrukce 19 Průčelní panel VKZS MW tl. 100 mm 2 železobeton - 0,1000 1,7500 0, pěnový polystyren s kovovými kotvami ekv. 4 železobeton - 0,0600 1,7500 0, lepící stěrka - 0,0100 0,3000 0, minerální vlákna kotvená kovovými kotvami - 0,1000 0,0410 2, lepící stěrka s výztužnou tkaninou - 0,0030 0,7500 0, tenkovrstvá omítka - 0,0020 0,8000 0,0025 Návrhový tepelný odpor konstrukce R (bez odporů při přestupu tepla) (s odpory při přestupu tepla) 3,9065 4,0765 Součinitel prostupu tepla U 0,2450 Korekce součinitele prostupu tepla U [W/(m2 K] 0,0200 0,2700 Pokud je U = 0 W/(m 2.K) je skladba bez systematických tepelných mostů, nebo jsou mosty zohledněny v ekvivalentní tepelné Označení konstrukce 20 Lodžiový panel VKZS šedý EPS tl. 40 mm 2 železobeton - 0,1000 1,7500 0, pěnový polystyren s kovovými kotvami ekv. 4 železobeton - 0,0600 1,7500 0, lepící stěrka - 0,0100 0,3000 0, šedý EPS kotvený plastovými kotvami - 0,0320 1, lepící stěrka s výztužnou tkaninou - 0,0030 0,7500 0, tenkovrstvá omítka - 0,0020 0,8000 0,0025 Návrhový tepelný odpor konstrukce R (bez odporů při přestupu tepla) (s odpory při přestupu tepla) 2,7175 2,8875 Součinitel prostupu tepla U 0,3460 0,3500 1) U vrstev označených jako vzd. se jedná o ekvivalentní tepelnou vodivost vzduchové vrstvy. Pokud je U = 0 W/(m 2.K) je skladba bez systematických tepelných mostů, nebo jsou mosty zohledněny v ekvivalentní tepelné 19/29

20 Označení konstrukce 21 Boční panel lodžie VKZS šedý EPS tl. 40 mm 2 železobeton - 0,1500 1,7500 0, pěnový polystyren s kovovými kotvami ekv. 4 železobeton - 0,1100 1,7500 0, lepící stěrka - 0,0100 0,3000 0, šedý EPS kotvený plastovými kotvami - 0,0320 1, lepící stěrka s výztužnou tkaninou - 0,0030 0,7500 0, tenkovrstvá omítka - 0,0020 0,8000 0,0025 Návrhový tepelný odpor konstrukce R (bez odporů při přestupu tepla) (s odpory při přestupu tepla) 2,7747 2,9447 Součinitel prostupu tepla U 0,3400 0,3400 Pokud je U = 0 W/(m 2.K) je skladba bez systematických tepelných mostů, nebo jsou mosty zohledněny v ekvivalentní tepelné Označení konstrukce 22 Štítový panel VKZS EPS tl. 100 mm 2 železobeton - 0,1500 1,7500 0, pěnový polystyren s kovovými kotvami ekv. 4 železobeton - 0,0600 1,7500 0, lepící stěrka - 0,0100 0,3000 0, EPS 70F kotvený plastovými kotvami - 0,1000 0,0390 2, lepící stěrka s výztužnou tkaninou - 0,0030 0,7500 0, tenkovrstvá omítka - 0,0020 0,8000 0,0025 Návrhový tepelný odpor konstrukce R (bez odporů při přestupu tepla) (s odpory při přestupu tepla) 4,0602 4,2302 Součinitel prostupu tepla U 0,2360 0,2400 1) U vrstev označených jako vzd. se jedná o ekvivalentní tepelnou vodivost vzduchové vrstvy. Pokud je U = 0 W/(m 2.K) je skladba bez systematických tepelných mostů, nebo jsou mosty zohledněny v ekvivalentní tepelné 20/29

21 Označení konstrukce 23 MIV vyzděné VKZS šedý EPS tl. 40 mm 1 omítka vnitřní - 0,0020 0,9900 0, plynosilikátové tvárnice - 0,2000 0,1200 1, omítka vnější - 0,0030 0,9900 0, lepící stěrka - 0,0100 0,3000 0, EPS 70F kotvený plastovými kotvami - 0,0500 0,0390 1, šedý EPS kotvený plastovými kotvami - 0,0320 1, lepící stěrka s výztužnou tkaninou - 0,0030 0,7500 0, tenkovrstvá omítka - 0,0020 0,8000 0,0025 Návrhový tepelný odpor konstrukce R (bez odporů při přestupu tepla) (s odpory při přestupu tepla) 4,2436 4,4136 Součinitel prostupu tepla U 0,2270 0,2300 Pokud je U = 0 W/(m 2.K) je skladba bez systematických tepelných mostů, nebo jsou mosty zohledněny v ekvivalentní tepelné Označení konstrukce 24 Směr tepelného toku Střecha TI tl. 200 mm Nahoru Stejné R si 2 železobetonový stropní panel - 0,1900 1,1500 0, rohože z minerálních vláken - 0,1200 0,0790 1, vzduchová mezera vzd. 0,2020 1,2625 0, žebírkové panely - 0,0300 1,7500 0, hydroizolační souvrství - 0,0120 0,2100 0, EPS 100-0,2000 0,0370 5, hydroizolační souvrství - 0,0080 0,2100 0,0381 Návrhový tepelný odpor konstrukce R (bez odporů při přestupu tepla) (s odpory při přestupu tepla) 7,3649 0,1000 7,5049 Součinitel prostupu tepla U 0,1330 Korekce součinitele prostupu tepla U [W/(m2 K] 0,0200 0,1500 1) U vrstev označených jako vzd. se jedná o ekvivalentní tepelnou vodivost vzduchové vrstvy. Pokud je U = 0 W/(m 2.K) je skladba bez systematických tepelných mostů, nebo jsou mosty zohledněny v ekvivalentní tepelné 21/29

22 Označení konstrukce 26 Stěny nástavby VKZS MW tl. 60 mm 1 železobeton - 0,1000 1,7500 0, pěnový polystyren s kovovými kotvami ekv. 3 železobeton - 0,0600 1,7500 0, omítka vnější - 0,0030 0,9900 0, lepící stěrka - 0,0100 0,3000 0, minerální vlákna kotvená kovovými kotvami - 0,0600 0,0410 1, lepící stěrka s výztužnou tkaninou - 0,0030 0,7500 0, tenkovrstvá omítka - 0,0020 0,8000 0,0025 Návrhový tepelný odpor konstrukce R (bez odporů při přestupu tepla) (s odpory při přestupu tepla) 2,9309 3,1009 Součinitel prostupu tepla U 0,3220 Korekce součinitele prostupu tepla U [W/(m2 K] 0,0200 0,3400 Pokud je U = 0 W/(m 2.K) je skladba bez systematických tepelných mostů, nebo jsou mosty zohledněny v ekvivalentní tepelné Označení konstrukce 27 Střecha nástavby TI tl. 100 mm Směr tepelného toku Nahoru Stejné R si 1 železobetonový stropní panel - 0,1900 1,1500 0, pěnový polystyren - 0,0500 0,0510 0, betonová mazanina - 0,0300 1,3000 0, hydroizolace - 0,0080 0,2100 0, EPS 100-0,1000 0,0370 2, hydroizolace - 0,0080 0,2100 0,0381 Návrhový tepelný odpor konstrukce R (bez odporů při přestupu tepla) (s odpory při přestupu tepla) 3,9476 0,1000 4,0876 Součinitel prostupu tepla U 0,2450 Korekce součinitele prostupu tepla U [W/(m2 K] 0,0200 0,2700 1) U vrstev označených jako vzd. se jedná o ekvivalentní tepelnou vodivost vzduchové vrstvy. Pokud je U = 0 W/(m 2.K) je skladba bez systematických tepelných mostů, nebo jsou mosty zohledněny v ekvivalentní tepelné 22/29

23 Označení konstrukce 28 Stěny suterénu nad terénem VKZS EPS tl. 60 mm 2 železobeton - 0,1000 1,7500 0, pěnový polystyren s kovovými kotvami ekv. 4 železobeton - 0,0600 1,7500 0, lepící stěrka - 0,0100 0,3000 0, EPS 70F kotvený plastovými kotvami - 0,0600 0,0390 1, lepící stěrka s výztužnou tkaninou - 0,0030 0,7500 0, tenkovrstvá omítka - 0,0020 0,8000 0,0025 Návrhový tepelný odpor konstrukce R (bez odporů při přestupu tepla) (s odpory při přestupu tepla) 3,0060 3,1760 Součinitel prostupu tepla U 0,3150 0,3200 Pokud je U = 0 W/(m 2.K) je skladba bez systematických tepelných mostů, nebo jsou mosty zohledněny v ekvivalentní tepelné Označení konstrukce 30 Vyzdívky VKZS EPS tl. 100 mm (dvouplášť. a vnitřní kce.) Ano 2 železobeton - 0,2000 1,7500 0, plynosilikátové tvárnice - 0,2000 0,1200 1, lepící stěrka - 0,0100 0,3000 0, EPS 70F kotvený plastovými kotvami - 0,1000 0,0390 2, lepící stěrka s výztužnou tkaninou - 0,0030 0,7500 0, tenkovrstvá omítka - 0,0020 0,8000 0,0025 Návrhový tepelný odpor konstrukce R (bez odporů při přestupu tepla) (s odpory při přestupu tepla) 4,3879 4,6479 Součinitel prostupu tepla U 0,2150 0,2200 1) U vrstev označených jako vzd. se jedná o ekvivalentní tepelnou vodivost vzduchové vrstvy. Pokud je U = 0 W/(m 2.K) je skladba bez systematických tepelných mostů, nebo jsou mosty zohledněny v ekvivalentní tepelné 23/29

24 Potřeba tepla na vytápění Q h = ,11 kwh Měrná potřeba tepla na vytápění Q hm = 36,0 kwh/(m 2 rok ) Náklady na vytápění - Kč/rok Navržená opatření Varianta 1 Součinitel prostupu tepla konstrukce [W/(m 2 K)] Celková tloušťka tepelné izolace [mm] Zateplení obvodových stěn mimo lodžie 0,24 ; 0, Zateplení obvodových stěn v lodžiích 0,31 ; 0, Zateplení střešního pláště 0, Výměna původních okenních výplní 1, Výměna vstupních sestav a dveří 1, Zateplení stěn střešních nástaveb 0, Zateplení střech střešních nástaveb 0, Výměna oken střešních nástaveb 1, Výměna dveří střešní nástavby 1, Zateplení stěn suterénu nad terénem 0,31 ; 0, Výměna otvorových výplní v suterénu 1, Výměna zdroje tepla Instalace solárně termických kolektorů ne ne Celkem bez dotace [Kč s DPH] - Celkem s dotací [Kč s DPH] - 1) uvažované ceny navrhovaných opatření jsou orientační, jejich skutečná výše je závislá na konkrétní nabídce, technickém standardu a použitých materiálech Původní stav Nový stav Podlahová plocha pro výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění Podlahová plocha pro výpočet výše dotace Potřeba tepla na vytápění Měrná roční potřeba tepla na vytápění [m 2 ] [m 2 ] kwh/rok kwh/(m 2 rok) ,11 36,0 Úspora měr. roční potřeby tepla na vytápění proti původnímu stavu % 51,3 Hodnocení splnění podmínek programu Zelená úsporám Požadovaná Vypočtená hodnota hodnota Úspora měrné roční potřeby tepla na vytápění % 40 51,3 Měrná roční potřeba tepla na vytápění kwh/(m 2 rok) 55 36,0 Upravované konstrukce splňují požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla Ano Upravované konstrukce splňují doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla Ne Typ Pokles o 40 % pod 55 kwh/m2.rok typ a netyp BD Objekt po realizaci opatření splní požadavky programu Zelená úsporám pro získání dotace v části A.1 Celkové zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu. Opatřeními bylo dosaženo hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění pod 55 kwh/m2 za rok a zároveň poklesu hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění o více jak 40 % oproti původnímu stavu. Ekonomické zhodnocení Dotace na m Kč/m 2 Dotace na zateplení Kč Plocha konstrukce [m 2 ] Orientační náklady na metr čtverečný opatření bez DPH [Kč/m 2 ] 1) Orientační náklady na opatření celkem bez DPH [Kč] 1) 24/29

25 Stav: Varianta 2 Informace o objektu DEKPROJEKT Typ objektu Bytový dům - Nadmořská výška objektu h = 260,9 m n. m. Klimatická oblast 1 - Návrhová teplota pro určení tepelného výkonu θ e = -13,0 C Objem vytápěné zóny objektu V = ,00 m 3 Celková plocha ochlazovaných konstrukcí A = 7 481,50 m 2 Poměr A/V A/V = 0,2700 m -1 Požadovaná vnitřní teplota θ i = 20,0 C Časová konstanta zóny Τ = 250 h Počet osob v objektu n os = 376 os Počet bytových jednotek v objektu n bj = 114 bj Cena za teplo - Kč/kWh Podlahová plocha pro energetiku (pro výpočet měrné potřeby tepla dle TNI /30 [3]) Podlaží 1.PP Původní [m 2 ] 0,00 Nová [m 2 ] 0,00 1.NP 1171, ,57 2.NP 1171, ,57 3.NP 1171, ,57 4.NP 1171, ,57 5.NP 1171, ,57 6.NP 1171, ,57 7.NP 1171, ,57 8.NP 1171, ,57 CELKEM 9372, ,56 Podlahová plocha pro ekonomii (pro výpočet výše dotace) Podlaží 1.PP Původní [m 2 ] 0,00 Nová [m 2 ] 0,00 1.NP 1171, ,57 2.NP 1171, ,57 3.NP 1171, ,57 4.NP 1171, ,57 5.NP 1171, ,57 6.NP 1171, ,57 7.NP 1171, ,57 8.NP 1171, ,57 CELKEM 9372, ,56 25/29

26 Ztráta větráním (měrný tepelný tok z vytápěné zóny větráním) Objem vzduchu ve vytápěné zóně objektu V air = 22324,000 m 3 Intenzita výměny vzduchu při 50 Pa n 50 = 2,000 h -1 Celková účinnost zpětného získávání tepla η hru = 0,0 % Objemový tok přiváděného vzduchu V sup = 6583,500 m 3 /h Objemový tok odváděného vzduchu Součinitel větrné expozice e Součinitel větrné expozice f V ex = e = f = 6583,500 m 3 /h 0,070-15,000 - Přídavný objemový tok vzduchu V x = 3125,360 m 3 /h Celkový objemový tok vzduchu V = 9708,860 m 3 /h Násobnost výměny vzduchu n = 0,435 h -1 Celkový měrný tepelný tok větráním H v = 3301,012 W/K Označení typu Typ výplně otvorů dle ČSN [6] nebo vlastnosti výplně U w [W/(m 2 K)] g [-] výplně otvoru otvoru (typ rámu a U f, typ zasklení a U g, typ distančního rámečku a ψ g ) OK_dřevo dřevěná zdvojená okna s dvojitým zaklením 2,400 0,75 OK_plast plastová okna s izolačním dvojsklem 1,300 0,67 OK_kov kovová okna s jednoduchým zasklením 5,650 0,85 DV_kov kovové dveře z jednoduchým zasklením 5,650 0,85 VP_kov kovové vstupní portály s jednoduchým zasklením 5,650 0,85 OK_ZU plastová okna s izolačním dvojsklem 1,200 0,67 DV_ZU plastové / hliníkové dveře s izolačním dvojsklem 1,700 0,67 Ztráta tepla prostupem (měrný tepelný tok z vytápěné zóny prostupem výplně otvorů) Činitel teplotní redukce je dle TNI /30 [3] u všech konstrukcí uvažovaný hodnotou b = 1,0 Korekční činitel clonění je dle TNI /30 [3] u všech konstrukcí uvažovaný hodnotou F c =1,0 Označení Typ A [m 2 ] U [W.m -2.K -1 ] orientace F F [-] F s [-] H t1 [W/K] OK1_Z_1.NP DV_ZU 42,500 1,700 Z 0,700 0,600 72,250 OK1_Z DV_ZU 533,300 1,700 Z 0,700 0, ,610 OK1_V_1.NP DV_ZU 20,200 1,700 V 0,700 0,600 34,340 OK1_V DV_ZU 248,600 1,700 V 0,700 0, ,620 OK2_Z_1.NP OK_plast 28,300 1,300 Z 0,700 0,600 36,790 OK2_Z OK_plast 222,700 1,300 Z 0,700 0, ,510 OK2_V_1.NP OK_plast 13,400 1,300 V 0,700 0,600 17,420 OK2_V OK_plast 221,800 1,300 V 0,700 0, ,340 MIV_sklo OK_plast 5,800 1,300 Z 0,700 0,850 7,540 DV1_Z DV_ZU 21,600 1,700 Z 0,700 0,600 36,720 DV2_Z DV_ZU 14,400 1,700 Z 0,700 0,000 24,480 OK2_V_1.NP OK_ZU 33,600 1,200 V 0,700 0,600 40,320 OK2_V OK_ZU 235,200 1,200 V 0,700 0, ,240 VP_V DV_ZU 49,400 1,700 V 0,700 0,600 83,980 MIV2_sklo OK_ZU 79,200 1,200 Z 0,700 0,850 95,040 Celkem 1770, ,200 26/29

27 Označení konstrukce 25 Strop nad suterénem MW tl. 80 mm Směr tepelného toku Dolů Stejné R si (dvouplášť. a vnitřní kce.) Ano 1 nášlapná vrstva - 0,0020 0,1700 0, betonová mazanina - 0,0300 1,3000 0, pěnový polystyren - 0,0250 0,0510 0, železobetonový stropní panel - 0,1900 1,1500 0, lepící stěrka - 0,0100 0,3000 0, minerální vlákna kotvená kovovými kotvami - 0,0800 0,0410 1, lepící stěrka s výztužnou tkaninou - 0,0030 0,7500 0, tenkovrstvá omítka - 0,0020 0,8000 0,0025 Návrhový tepelný odpor konstrukce R (bez odporů při přestupu tepla) (s odpory při přestupu tepla) 2,6813 0,1700 0,1700 3,0213 Součinitel prostupu tepla U 0,3310 Korekce součinitele prostupu tepla U [W/(m2 K] 0,0200 0,3500 Pokud je U = 0 W/(m 2.K) je skladba bez systematických tepelných mostů, nebo jsou mosty zohledněny v ekvivalentní tepelné 27/29

28 Označení konstrukce 29 Úskok k suterénu KZS MW tl. 80 mm (dvouplášť. a vnitřní kce.) Ano 2 železobeton - 0,2000 1,7500 0, uzavřená vzduchová mezera vzd. 0,2200 1,2222 0, železobeton - 0,2000 1,7500 0, omítka vnitřní - 0,0030 0,9900 0, lepící stěrka - 0,0100 0,3000 0, minerální vlákna kotvená kovovými kotvami - 0,0800 0,0410 1, lepící stěrka s výztužnou tkaninou - 0,0030 0,7500 0, tenkovrstvá omítka - 0,0020 0,8000 0,0025 Návrhový tepelný odpor konstrukce R (bez odporů při přestupu tepla) (s odpory při přestupu tepla) 2,4056 2,6656 Součinitel prostupu tepla U 0,3750 0,3800 Pokud je U = 0 W/(m 2.K) je skladba bez systematických tepelných mostů, nebo jsou mosty zohledněny v ekvivalentní tepelné 28/29

29 Potřeba tepla na vytápění Q h = ,02 kwh Měrná potřeba tepla na vytápění Q hm = 35,1 kwh/(m 2 rok ) Náklady na vytápění - Kč/rok Navržená opatření Varianta 2 Součinitel prostupu tepla konstrukce [W/(m 2 K)] Celková tloušťka tepelné izolace [mm] Zateplení obvodových stěn mimo lodžie 0,24 ; 0, Zateplení obvodových stěn v lodžiích 0,31 ; 0, Zateplení střešního pláště 0, Výměna původních okenních výplní 1, Výměna vstupních sestav a dveří 1, Zateplení stěn střešních nástaveb 0, Zateplení střech střešních nástaveb 0, Výměna oken střešních nástaveb 1, Výměna dveří střešní nástavby 1, Zateplení stěn suterénu nad terénem 0, Výměna otvorových výplní v suterénu 1, Zateplení stropu nad suterénem 0, Výměna zdroje tepla Instalace solárně termických kolektorů ne ne Celkem bez dotace [Kč s DPH] - Celkem s dotací [Kč s DPH] - 1) uvažované ceny navrhovaných opatření jsou orientační, jejich skutečná výše je závislá na konkrétní nabídce, technickém standardu a použitých materiálech Původní stav Nový stav Podlahová plocha pro výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění Podlahová plocha pro výpočet výše dotace Potřeba tepla na vytápění Měrná roční potřeba tepla na vytápění [m 2 ] [m 2 ] kwh/rok kwh/(m 2 rok) ,02 35,1 Úspora měr. roční potřeby tepla na vytápění proti původnímu stavu % 52,5 Hodnocení splnění podmínek programu Zelená úsporám Požadovaná Vypočtená hodnota hodnota Úspora měrné roční potřeby tepla na vytápění % 40 52,5 Měrná roční potřeba tepla na vytápění kwh/(m 2 rok) 55 35,1 Upravované konstrukce splňují požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla Ano Upravované konstrukce splňují doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla Ne Typ Pokles o 40 % pod 55 kwh/m2.rok typ a netyp BD Objekt po realizaci opatření splní požadavky programu Zelená úsporám pro získání dotace v části A.1 Celkové zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu. Opatřeními bylo dosaženo hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění pod 55 kwh/m2 za rok a zároveň poklesu hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění o více jak 40 % oproti původnímu stavu. Ekonomické zhodnocení Původní stav Nový stav Dotace na m Kč/m 2 Dotace na zateplení Kč Plocha konstrukce [m 2 ] Orientační náklady na metr čtverečný opatření bez DPH [Kč/m 2 ] 1) Orientační náklady na opatření celkem bez DPH [Kč] 1) 29/29

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zakázka číslo: 200-02040-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Královická 688 250 0 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zpracováno v období: březen 200 Obsah.VŠEOBECNĚ...3..Předmět...3.2.Úkol...3.3.Objednatel...3.4.Zpracovatel...3.5.Vypracoval...3.6.Kontroloval...3.7.Zpracováno

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Dolákova 551 553

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Dolákova 551 553 Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb. Bytový dům Dolákova 551 553 Dolákova 551 553, 181 00 Praha 8 Doložení stávajícího stavu energetické náročnosti

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. Rodinný dům č.p. 252, 35708 Krajková Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění: 0855

Více

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 1. Titulní list Název předmětu EP: Zateplení RD na p.p.č. 6/1 v k.ú. Jindřišská, okr.

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/16 702 00 Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/596 927 122 www.skarea.cz e-mail: skarea@skarea.cz IČ: 25882015 DIČ: CZ25882015 Firma vedena u KS v Ostravě.

Více

BUDOVY. Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný 274 01

BUDOVY. Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný 274 01 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný 274 01 Předkládá: Ing. Pavel KOLOUCH oprávnění MPO č. 0999 E: kolouch.pavel@atlas.cz

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

TEPLICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. BYTOVÝ DŮM Maršovská 1521/12

TEPLICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. BYTOVÝ DŮM Maršovská 1521/12 Ing.Miloslav Přibyl, Pod Doubravkou 2898/33, 415 01 TEPLICE IČ:139 43 014, ČKAIT 0400249, EA číslo oprávnění 1123 Telefon: 773 164 628, 725 326 033 cead@seznam.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný

Více

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA pro clkové zatplní panlového domu Běhounkova 2457-2462, Praha 5 Objkt má dvět nadzmní podlaží a jdno podlaží podzmní, částčně pod trénm. Objkt

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice Ing. Václav Lazárek - PENB Pazderky 3779/8, 669 02 Znojmo GSM: 777 / 65 32 29, email: vaclav.lazarek@email.cz www.radonznojmo.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Pořadové číslo: 010/2016 Název akce:

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 3. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY www.budovyprukaz.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům Ohradní 1357/41, 140 00 Praha PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. www.budovyprukaz.cz Zodpovědný projektant: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688,

Více

DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY

DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY program ERGETIKA verze 2.0.2 DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY Způsob výpočtu: - Identifikační číslo průkazu: 19-2013 Identifikační údaje o zpracovateli průkazu - energetickém specialistovi: název zpracovatele:

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy 2015-1205-TZ Velešovice, 10. 2. 2015 průkaz energetické náročnosti budovy Bytový dům Mišákova 452/12 779 00 Olomouc - Povel zpracovatel Ing. Pavel Šuster Velešovice 344 683 01 Rousínov Tel.: - +420 739

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Bytový dům čp. 357359 Ulice: V Lázních 358 PSČ: 252 42 Město: Jesenice Stručný

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32

Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32 Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32 74.7 90.7 112 136 149 181 224 272 299 363 374 453 411 496 92.2 111.2 Software pro stavební

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ PŘÍKLAD 19 Název stavby: Generální projektant: Investor, uživatel: Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ Ing. arch. Josef Smola Soukromá osoba, postaveno s podporou Sdružení EPS v ČR Realizace: červen

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: BD Ulice: Družstevní 279 PSČ: 26101 Město: Příbram Stručný popis budovy

Více

Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04

Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04 Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č.... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04 83.3 90.3 125 135 167 181 250 271 333 361 416 451 464 565 58.5 71.2 Software pro stavební fyziku

Více

Obr. č. 1: Pasivní dům Plzeň-Božkov, jihozápadní pohled

Obr. č. 1: Pasivní dům Plzeň-Božkov, jihozápadní pohled PŘÍKLAD 17 Název stavby: Autor návrhu: Investor: Zhotovitel: Pasivní dům v Plzni Božkově Ing. arch. Martin Spěváček, Plzeň SETRITE, s.r.o., Ve Višňovce 21, 326 00 Plzeň-Božkov SETRITE, s.r.o., Ve Višňovce

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy AKCE : Prodej rodinného domu Školní č.p. 312 664 43 Želešice INVESTOR : PEGAS Investiční holding, s.r.o. Kamenná 835/13 639 00 Brno OBJEDNATEL : PEGAS Investiční holding,

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi OBSAH ŠKOLENÍ 1) základy stavební tepelné techniky pro správné posuzování skladeb 2) samotné školení práce v aplikaci TEPELNÁ TECHNIKA 1D Internet DEK netdekwifi 1 Základy TEPELNÉ OCHRANY BUDOV 2 Legislativa

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: BYTOVÝ DŮM NA p.č. 2660/1, 2660/5. 2660/13, k.ú. ČESKÉ

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. BYTOVÝ DŮM Machuldova 597/12, 142 00 Praha 4 Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění:

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří a Markéta Matějovic Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický auditor

Více

Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN 12 831

Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN 12 831 Cvičení č. 2 ZÁKLADY VYTÁPĚNÍ Ing. Jindřich Boháč Jindrich.Bohac@fs.cvut.cz http://jindrab.webnode.cz/skola/ +420-22435-2488 Místnost B1-807 1 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu AKTUÁLNĚ

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových výplní... 3 A.2.2. Sanace a zateplení střech, střešních teras...

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Anna Polívková, Pečice 65, 262 31 Příbram Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Úvod Nízkoenergetický a pasivní cihlový dům Porotherm Moderní dům s ověřenými vlastnostmi Při navrhování i realizaci

Více

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí z podprogramu Nová zelená úsporám RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Vypracoval: František Eis Dubická 1804, Česká Lípa,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Lukáš Kubín, Žerotínova 1144/40, Praha 3, 130 00 Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK,

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

program ENERGETIKA verze 2.1.3 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 2.1.3 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Oravská č.p. 1895-1896, Praha 10 září 2015 Průkaz energetické náročnosti budovy

Více

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz. doc. Ing. arch. Michal Kohout. raz23, s.r.o. info@raz23.cz. Fakulta architektury

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz. doc. Ing. arch. Michal Kohout. raz23, s.r.o. info@raz23.cz. Fakulta architektury generální projektant architect garant guarantee koordinátor coordinator akce job místo stavby site investor client České vysoké učení technické v Praze Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Stavba: RODINNÝ DŮM Palackého 322 503 51 Chlumec nad Cidlinou Vlastník: Miroslav Černý a Miroslava Černá Palackého 322 503 51 Chlumec nad Cidlinou PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. ENERGETICKY VĚDOMÁ MODERNIZACE PANELOVÉ BUDOVY CHABAŘOVICKÁ 1321 1321 --1326 Praha 8 BUDOV A BUDOV

ENERGETICKÝ AUDIT. ENERGETICKY VĚDOMÁ MODERNIZACE PANELOVÉ BUDOVY CHABAŘOVICKÁ 1321 1321 --1326 Praha 8 BUDOV A BUDOV ENERGETICKÝ AUDIT ENERGETICKY ENERGETICKY VĚDOMÁ VĚDOMÁ MODERNIZACE MODERNIZACE ENERGETICKÉHO ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BUDOV BUDOV ENERGETICKY VĚDOMÁ MODERNIZACE PANELOVÉ BUDOVY CHABAŘOVICKÁ

Více

Vzorové příklady aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2)

Vzorové příklady aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2) Vzorové příklady aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2) (novostavba výpočet návrhových tepelných ztrát, příklad bez výběru OT) MODUL TEPELNÉ ZTRÁTY ZADÁNÍ BEZ ZÓNOVÁNÍ, BEZ BILANČNÍHO VÝPOČTU NEVYTÁPĚNÝCH

Více

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD SPRUCE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

1269,6 1414,9. Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

1269,6 1414,9. Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Hurbanova ul. 135 PSČ, místo: 142, Praha 4 Typ budovy: Bytový dům Plocha obálky

Více

Křížkovského 701/43, 900/45, k.ú. 610089, p.č... 60300, Brno Bytový dům 3249.88 0.44 2354.92

Křížkovského 701/43, 900/45, k.ú. 610089, p.č... 60300, Brno Bytový dům 3249.88 0.44 2354.92 Křížkovského 701/43, 900/45, k.ú. 610089, p.č.... 60300, Brno Bytový dům 3249.88 0.44 2354.92 61.3 64.0 91.9 96.0 123 128 167 174 184 192 245 256 306 320 392.4 410.7 Software pro stavební fyziku firmy

Více

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Název stavby: Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Investor: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Vypracoval:

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. Název akce: Zadavatel: Rodinný dům Pavel Hrych Zpracovatel: Ing. Lada Kotláříková Sídlo firmy: Na Staré vinici 299/31, 140 00 Praha 4 IČ:68854463,

Více

3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I

3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I 3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I 22 C Vnější návrhová teplota v zimním období Qe -13 C 4. Tepelně technické vlastnosti

Více

Porovnání zdrojů energie v pasivním domu Celková dodaná energie, potřeba primární energie, Emise CO 2

Porovnání zdrojů energie v pasivním domu Celková dodaná energie, potřeba primární energie, Emise CO 2 Porovnání zdrojů energie v pasivním domu Celková dodaná energie, potřeba primární energie, Emise CO 2 Autor: Jakub Štěpánek Konzultace: Václav Šváb, ENVIC, o.s. Objekt: Jednopodlažní nepodsklepený rodinný

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RODINNÝ DŮM HAVLÍČKOVA 519 BÍLOVICE NAD SVITAVOU zpracovaný podle vyhlášky 78/2013 Sb. ING. HANA KUKLÍNKOVÁ, OPRÁVNĚNÍ MPO Č. 0060 30.11.2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska v obci Rohle Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. Rodinný dům Prokopova 2120, 356 01 Sokolov Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění:

Více

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,6 06.04.2020. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,6 06.04.2020. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: novostavba rodinného domu Adresa budovy: bytová zástavba Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 158.3 m 2

Více

EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY

EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY Stavebně technický ústav-e a.s. 24 EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY Řešitel:

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V KOŠICÍCH U SOBĚSLAVI

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Rodinný dům Účel budovy: Rodinný dům Kód

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Zateplení budovy MěÚ Národní třída č.25, Hodonín (UŽŠÍ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zateplení budovy

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD MAPLE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

PTV. Progresivní technologie budov. Seminář č. 3 a 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

PTV. Progresivní technologie budov. Seminář č. 3 a 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích PTV Progresivní technologie budov Seminář č. 3 a 4 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal Kraus,

Více

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Přednáška na SPŠ Stavební v Havlíčkově PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Ing. Petr Kapička 1 Aplikační programy tepelné techniky Všechny programy obsahují pomůcky: Katalog

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ZŠ Dušejov, č.p. 8, 88 Účel budovy: základní

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

Kalksandstein (zdicí materiál, pěn. sklo, zajištění certifikace u PHI Darmstadt)

Kalksandstein (zdicí materiál, pěn. sklo, zajištění certifikace u PHI Darmstadt) PŘÍKLAD 18 Název stavby: Projekt k SP: Pasivní dům Jenišov Ing. Štěpánka Hamatová Projekt vzduchotechniky: Mgr. David Koranda Stavební fyzika: Ing. Jiří Vápeník, Ing.Martin Konečný Dodavatel stav. materiálů:

Více

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm Vnitřní zateplení Rigitherm Rigips Rigitherm Systém vnitřního zateplení stěn 2 O firmě Rigips, s.r.o. je dceřinnou společností nadnárodního koncernu BPB - největšího světového výrobce sádrokartonu a sádrových

Více

UKÁZKA ENERGETICKÝCH OPATŘENÍ NA KONKRÉTNÍM OBJEKTU

UKÁZKA ENERGETICKÝCH OPATŘENÍ NA KONKRÉTNÍM OBJEKTU UKÁZKA ENERGETICKÝCH OPATŘENÍ NA KONKRÉTNÍM OBJEKTU Ing. arch. Kristina Macurová ZÁKLADNÍ STAV VSTUPNÍ ÚDAJE Orientace objektu v rámci světových stran Geometrické charakteristiky objektu Skladby konstrukcí

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

ODEZVA MÍSTNOSTI NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ TEPELNOU ZÁTĚŽ V LETNÍM OBDOBÍ

ODEZVA MÍSTNOSTI NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ TEPELNOU ZÁTĚŽ V LETNÍM OBDOBÍ ODEZVA MÍSTNOSTI NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ TEPELNOU ZÁTĚŽ V LETNÍM OBDOBÍ podle ČSN EN ISO 13792 Simulace 2005 Název úlohy : Prehrievanie miestnosti s krbom Zpracovatel : Ing.Petr Keller Zakázka : Datum : 15.2.2006

Více

Bytový dům Společenství vlastníků. Zvoncovitá 1974/1, Praha 5

Bytový dům Společenství vlastníků. Zvoncovitá 1974/1, Praha 5 Průkaz energetické náročnosti budovy Podle zákona č. 46/26 Sb. a vyhlášky č. 78/213 Sb. Bytový dům Společenství vlastníků Zvoncovitá 1974/1, Praha 5 Zvoncovitá 1974/1, 155 Praha 5 Vypracoval: Martin Hradec

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Nová Karolína Ostrava, Objekt 1.B.006 Blok u Galerijní třídy

Více