ZŠ LUŠTĚNICE - CELKOVÉ NÁKLADY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ LUŠTĚNICE - CELKOVÉ NÁKLADY"

Transkript

1 číslo položky popis mat.náklady výr.náklady celkem DPH 20% cena vč. DPH Kč / m.j. Kč / m.j. Kč Kč Kč ZŠ LUŠTĚNICE - CELKOVÉ NÁKLADY STAVEBNÍ ČÁST 01 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A Geodetické a projekční práce , , ,40 B Zařízení staveniště , , ,80 C Kácení dřevin 6 850, , ,00 01 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ CELKEM , , ,20 02 DEMOLICE, PODCHYTÁVKY, VYZDÍVKY A Demontáž prvků ZTI, ÚT, ELEKTRO , , ,20 B Demolice dlažeb, obkladů, podhledů , , ,98 C Bourací práce,demolice stavebních konstrukcí , , ,53 D Bourací práce, demolice - exterier , , ,64 E Demolice kůlny a přístřešku pro kola , , ,90 F Vyzdívky , , ,86 02 DEMOLICE, PODCHYTÁVKY CELKEM , , ,10 03 SPODNÍ STAVBA A Výkopy - zemní práce , , ,56 B Hutněné násypy 9 208, , ,92 C Základy monolitické , , ,21 D Základy prefabrikované , , ,04 E Izolace spodní stavby , , ,13 03 SPODNÍ STAVBA CELKEM , , ,87 04 VRCHNÍ STAVBA - ŽB MONOLITY A Svislé nosné konstrukce - monolity , , ,07 04 VRCHNÍ STAVBA - ŽB MONOLITY CELKEM , , ,07 1 / 96 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL CELKOVÉ NÁKLADY REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH HH-ARCH 2012

2 číslo položky popis mat.náklady výr.náklady celkem DPH 20% cena vč. DPH Kč / m.j. Kč / m.j. Kč Kč Kč 05 VRCHNÍ STAVBA - ŽB PREFABRIKÁTY A Sloupy PREFA , , ,00 B Průvlaky PREFA 1NP a MP , , ,59 C Průvlaky PREFA 2NP , , ,89 D Strop PREFA nad 1NP , , ,66 E Strop PREFA v úrovni MP , , ,68 F Strop PREFA nad 2NP , , ,63 G Vnitřní schodiště PREFA , , ,58 05 VRCHNÍ STAVBA - ŽB PREFABRIKÁTY CELKEM , , ,03 06 VRCHNÍ STAVBA - OSTATNÍ KONSTRUKCE A Konstrukce z keramického zdiva , , ,24 B Příčky zděné , , ,62 C Zárubně zazdívané , , ,40 D Komíny 0,00 0,00 0,00 E Ostatní konstrukce , , ,92 06 VRCHNÍ STAVBA - OSTATNÍ KCE. CELKEM , , ,17 07 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ A Střešní skladba nad vstupem (+3,300) , , ,20 B Střešní skladba nad 1.NP (+5,270) - šatny , , ,30 C Střešní skladba nad 1.NP (+5,270) - kuchyně , , ,80 D Střešní skladba nad 1.NP (+5,270) - světlík , , ,94 E Střešní skladba nad schodištěm (+7,600) , , ,20 F Střešní skladba nad 2.NP (+8,900) , , ,90 07 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ CELKEM , , ,34 08 LEHKÉ KONSTRUKCE VÝPLNÍ A Foyer - šatny - podhled , , ,53 B Příčky, předstěny, svislé šachty , , ,41 C Podhledy ostatní, vodorovné šachty , , ,71 08 LEHKÉ KONSTRUKCE VÝPLNÍ CELKEM , , ,65 2 / 96 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL CELKOVÉ NÁKLADY REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH HH-ARCH 2012

3 číslo položky popis mat.náklady výr.náklady celkem DPH 20% cena vč. DPH Kč / m.j. Kč / m.j. Kč Kč Kč 09 VÝPLNĚ OTVORŮ A Okna , , ,60 B LOP , , ,61 C Dveře , , ,40 D Sestavy , , ,60 09 VÝPLNĚ OTVORŮ CELKEM , , ,21 10 FASÁDY - TOP A Sendviče , , ,00 B Omítky, kontaktní zateplovací systémy , , ,35 10 FASÁDY - TOP CELKEM , , ,35 11 DOKONČOVACÍ PRÁCE A Vnitřní povrchy stěn a stropů , , ,49 B Podlahy stavební , , ,16 C Zámečnické konstrukce , , ,56 D Klempířské konstrukce, hromosvod , , ,76 E Truhlářské konstrukce , , ,44 F Výtahy, strojní technologie , , ,00 G Ostatní , , ,67 11 DOKONČOVACÍ PRÁCE CELKEM , , ,08 12 MALBY, OBKLADY, PODLAHOVÉ KRYTINY A Malířské a natěračské práce , , ,68 B Keramické obklady , , ,18 C Keramické dlažby , , ,35 D Povlakové krytiny - PVC , , ,55 E Dřevěné podlahy 0,00 0,00 0,00 F Ostatní podlahové krytiny, doplňky , , ,20 12 MALBY, OBKLADY, PODL. KRYTINY CELKEM , , ,96 3 / 96 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL CELKOVÉ NÁKLADY REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH HH-ARCH 2012

4 číslo položky popis mat.náklady výr.náklady celkem DPH 20% cena vč. DPH Kč / m.j. Kč / m.j. Kč Kč Kč 13 OSTATNÍ KONSTRUKCE A DOPLŇKY INTERIERU A Grafický orientační systém 7 337, , ,40 B Vybavení učeben 4 683,00 936, ,60 C Vybavení univerzální dílny , , ,00 D Vybavení sociálních zařízení , , ,80 E Vybavení zázemí zaměstnanců kuchyně 4 951,00 990, ,20 F Vybavení bezbariérových WC , , ,40 G Vybavení zádveří a foyer - šaten , , ,00 H Vybavení uzavřených šaten , , ,60 I Vybavení školní jídelny 6 224, , ,80 J Vybavení školní kuchyně 0,00 0,00 0,00 K Vybavení ostatních prostor 0,00 0,00 0,00 L Předměty požární ochrany , , ,20 13 OSTATNÍ KCE. A DOPLŇKY INTERIERU CELKEM , , ,00 14 OSTATNÍ KONSTRUKCE A DOPLŇKY EXTERIERU A Městský mobiliář , , ,00 B Oplocení , , ,84 C Přístřešek pro kola , , ,78 14 OSTATNÍ KCE. A DOPLŇKY EXTERIERU CELKEM , , ,62 15 VENKOVNÍ PLOCHY A Chodníky, dlážděné pochozí plochy, kačírkové obsypy , , ,87 B Pojízdné plochy, úpravy stávajících pojízdných ploch , , ,22 C Prvky odvodnění zpevněných ploch 0,00 0,00 0,00 D Úpravy ploch zeleně , , ,00 15 VENKOVNÍ PLOCHY CELKEM , , ,09 16 POMOCNÉ KONSTRUKCE A OSTATNÍ PRÁCE A Lešení , , ,00 B Ochrana a úpravy vzrostlé zeleně , , ,00 C Ostatní konstrukce a činnosti , , ,00 16 POMOCNÉ KONSTRUKCE A OSTATNÍ PRÁCE CELKEM , , ,00 4 / 96 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL CELKOVÉ NÁKLADY REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH HH-ARCH 2012

5 číslo položky popis mat.náklady výr.náklady celkem DPH 20% cena vč. DPH Kč / m.j. Kč / m.j. Kč Kč Kč ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST , , ,73 kontrola: , ,73 ZŠL-02 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA , , ,00 Pozn.: viz samostatná část projektu (Ing. Martin KRATĚNA) ZŠL-03 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA , , ,88 Pozn.: viz samostatná část projektu (Ing. Martin KRATĚNA) ZŠL-04 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE , , ,45 Pozn.: viz samostatná část projektu (Ing. Martin KRATĚNA) ZŠL-05 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ , , ,19 Pozn.: viz samostatná část projektu (Ing. Martin KRATĚNA) ZŠL-06 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ , , ,53 Pozn.: viz samostatná část projektu (Ing. Martin KRATĚNA) ZŠL-07 ELEKTROINSTALACE , , ,00 Pozn.: viz samostatná část projektu (Ing. Jaroslav ZUNA) ZŠL-08 VZDUCHOTECHNIKA , , ,60 Pozn.: viz samostatná část projektu (ATG spol. s r.o.) ZŠL-09 MĚŘENÍ A REGULACE , , ,60 Pozn.: viz samostatná část projektu (APLIKA s.r.o.) ZŠL-10 GASTROTECHNOLOGIE , , ,00 Pozn.: viz samostatná část projektu (Ing. Yvona BOHÁČKOVÁ) kontrola: , ,99 CENA CELKEM , , ,99 5 / 96 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL CELKOVÉ NÁKLADY REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH HH-ARCH 2012

6 číslo položky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem Kč / m.j. Kč / m.j. Kč ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST Pozn.: všechny položky ve výkazu jsou, pokud není v popisu řečeno jinak, stanovany jako čisté!!! Rezervu na prostřih a spojovací materiál, prořez, provozní odpad je dodavatel povinen kalkulovat do jednotlivých položkových cen v rozsahu dle vlastních technologických předpisů a realizačních zvyklostí!!! Pozn.: výkaz výměr nenahrazuje projektovou dokumentaci a není její součástí - dodavatel je povinen dodržet veškeré specifikace a standardy stanovené v PD a souvisejících technických zprávách Pozn.: v projektové dokumentaci pro provedení stavby a pro zadání stavby a jejich dílčích částech jsou specifikovány konkrétní typové výrobky. Tyto specifikace jsou nahrazením obecných technicko uživatelských a srovnávacích standardů a určují technické, funkční a estetické parametry požadovaného řešení. V případě použití jiného výrobku je dodavatel povinen dodržet standard vlastností definovaný původním návrhem a doložit jeho soulad s požadavky PD. Jakákoliv změna oproti PD podléhá protokolárnímu schválení objednatele a autora projektu (GP), a to i v případě neprovádění autorského dozoru!!! 01 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 01 A Geodetické a projekční práce 01 vytýčení objektu vč. inženýrských sítí 1,00 kpl , ,00 02 geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu 1,00 kpl , ,00 03 dokumentace skutečného provedení díla 1,00 kpl , ,00 01 A CELKEM ,00 01 B Zařízení staveniště 01 doprava zařízení staveniště 1,00 kpl , ,00 02 zařízení staveniště 1,00 kpl , ,00 03 provizorní připojení vody a elektro 380V vč. osazení měření 1,00 kpl , ,00 04 kamerová zkouška ležatých svodů dešťové a splaškové kanalizace pod historickou budovou ZŠ 0,00 m' 0,00 6 / 96 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH HH-ARCH 2012

7 číslo položky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem Kč / m.j. Kč / m.j. Kč 01 B CELKEM ,00 01 C Kácení dřevin 01 kácení vzrostlých stromů 9,00 ks 502, ,00 02 odstranění okrasné zeleně 1,00 kpl 2 332, ,00 01 C CELKEM 6 850,00 01 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ CELKEM ,00 02 DEMOLICE, PODCHYTÁVKY, VYZDÍVKY 02 A Demontáž prvků ZTI, ÚT, ELEKTRO 01 demontáž a likvidace zařizovacích předmětů ZTI - umyvadlo SO-01 9,00 ks 224, ,00 02 demontáž a likvidace zařizovacích předmětů ZTI - WC SO-01 9,00 ks 224, ,00 03 demontáž a likvidace zařizovacích předmětů ZTI - pisoir SO-01 6,00 ks 224, ,00 04 demontáž a likvidace otopných těles SO-01 6,00 ks 448, ,00 05 demontáž a likvidace stropních a nástěnných svítidel SO-01 13,00 ks 179, ,00 06 demontáž a likvidace bojleru SO-01 2,00 ks 789, ,00 07 demontáž a likvidace rozvodů ZTI SO-01 1,00 kpl 2 242, ,00 08 demontáž a likvidace rozvodů ÚT SO-01 1,00 kpl 2 242, ,00 09 demontáž a likvidace rozvodů ELEKTRO SO-01 1,00 kpl 2 242, ,00 10 demontáž a likvidace rozvodů ZTI SO-03 1,00 kpl 2 242, ,00 11 demontáž a likvidace rozvodů ÚT SO-03 1,00 kpl 2 242, ,00 12 demontáž a likvidace rozvodů ELEKTRO SO-03 1,00 kpl 2 242, ,00 02 A CELKEM ,00 02 B Demolice dlažeb, obkladů, podhledů 01 vybourání keramických obkladů stěn SO-01 80,28 m 2 108, ,24 02 seškrábání maleb stěn SO ,10 m 2 72, ,20 03 seškrábání maleb stropů SO-01 54,57 m 2 72, ,04 7 / 96 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH HH-ARCH 2012

8 číslo položky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem Kč / m.j. Kč / m.j. Kč 02 B CELKEM ,48 02 C Bourací práce,demolice stavebních konstrukcí pozn.: komplet činností vč. pomocných konstrukcí, lešení, odvozu sutě a deponie 01 ocelový překlad prostupu š mm stěnou tl. 630 mm - 2x mezi a 2,00 ks 97,74 kg/ks 5 291, ,00 I240 - komplet vč. uložení do kapes chodbou SO ocelový překlad prostupu š mm stěnou tl. 630 mm - 2x mezi a 2,00 ks 70,74 kg/ks 4 125, ,00 I200 - komplet vč. uložení do kapes chodbou SO ocelový překlad prostupu š mm stěnou tl. 500 mm - 2x mezi a 2,00 ks 97,74 kg/ks 5 291, ,00 I240 - komplet vč. uložení do kapes ocelový překlad prostupu š mm stěnou tl. 500 mm - 2x mezi a 2,00 ks 70,74 kg/ks 4 125, ,00 I200 - komplet vč. uložení do kapes ocelový překlad prostupu š mm stěnou tl. 500 mm - 2x mezi a 2,00 ks 28,64 kg/ks 2 242, ,00 I160 - komplet vč. uložení do kapes ocelový překlad prostupu š mm stěnou tl. 450 mm - 2x mezi a 2,00 ks 65,70 kg/ks 3 856, ,00 I180 - komplet vč. uložení do kapes demolice obvodových stěn zděných z CP tl. 500 mm SO-01 11,93 m 3 23,86 m 2 161, ,73 08 demolice vnitřních nosných stěn zděných z CP tl. 630 mm SO-01 8,33 m 3 13,23 m 2 305, ,14 09 demolice vnitřních dělících konstrukcí zděných z CP tl. 150 mm SO-01 4,45 m 3 29,69 m 2 305, ,32 10 demolice vnitřních dělících konstrukcí zděných z CP tl. 100 mm SO-01 2,39 m 3 23,93 m 2 305,00 729,87 11 demolice obvodových stěn zděných z CP tl. 450 mm SO-03 1,94 m 3 4,32 m 2 305,00 592,92 12 demolice vnitřních dělících konstrukcí zděných z CP tl. 150 mm SO-03 2,15 m 3 14,30 m 2 305,00 654,23 13 demolice zděného komínu SO-03 1,00 kpl 1,88 m 3 610, ,75 14 vybourání stáv. výplní otvorů - okna SO-01 10,00 ks 26,95 m 2 108, ,00 15 vybourání stáv. výplní otvorů - dveře SO-01 15,00 ks 22,80 m 2 108, ,00 16 vybourání stáv. výplní otvorů - okna SO-03 2,00 ks 6,09 m 2 108,00 216,00 17 vybourání stáv. výplní otvorů - dveře SO-03 1,00 ks 2,00 m 2 108,00 108,00 18 vybourání stávajících podlah tl. 100 mm SO-01 5,66 m 3 56,58 m 2 108, ,64 19 vybourání stávajících podlah tl. 100 mm SO-03 sborovna, 5,42 m 3 54,21 m 2 161, ,81 sklad, chodba 20 demolice betonových schůdků k el. rozvaděči SO-01 1,00 kpl 1,21 m 3 610,00 735,66 21 demolice ŽB markýzy nad dvorním vstupem do hist. budovy vč. oplechování SO-01 1,00 kpl 0,29 m 3 610,00 177,88 02 C CELKEM ,94 02 D Bourací práce, demolice - exterier 8 / 96 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH HH-ARCH 2012

9 číslo položky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem Kč / m.j. Kč / m.j. Kč pozn.: komplet činností vč. pomocných konstrukcí, lešení, odvozu sutě a deponie 01 demolice nadzemní části a zavezení stávající studny 1,00 kpl 10,17 m , ,00 02 mechanické rozrušení, odvoz a deponie asfaltového svršku stávajících zpevněných pojízdných ploch před výkopovými pracemi 32,01 m 3 320,05 m 2 574, ,87 02 D CELKEM ,87 02 E Demolice kůlny a přístřešku pro kola 01 vybourání stáv. výplní otvorů - okna 4,00 ks 3,50 m 2 108,00 432,00 02 vybourání stáv. výplní otvorů - dveře 2,00 ks 4,00 m 2 108,00 216,00 03 demolice trámové střešní konstrukce vč. odstranění 109,00 m 2 215, ,00 vláknocementové krytiny - komplet vč. klempířských a zámečnických prvků 04 demolice obvodových stěn zděných z CP tl. 300 mm 15,35 m 3 51,18 m 2 161, ,99 05 demolice sloupů zděných z CP tl. 300 mm 1,19 m 3 161,00 191,59 02 E CELKEM ,58 02 F Vyzdívky 01 zazdívání stávajících otvorů v obvodových nosných zdech tl. 500 SO-01 5,06 m 3 10,12 m , ,62 mm - CDM 02 zazdívání stávajících otvorů ve vnitřních nosných zdech tl. 330 SO-01 0,23 m 3 0,69 m ,00 837,25 mm - CDM cvičná kuchyňka 03 zazdívání stávajících otvorů ve vnitřních nosných zdech tl. 450 SO-03 0,96 m 3 2,14 m , ,95 mm - CDM chodba 04 dozdívka parapetů oken v obvodové zdi tl. 150 mm - CDM SO-01 schodiště 0,84 m 3 5,57 m , ,56 05 dozdívka příčky tl. 150 mm - CDM SO-03 3,29 m 3 21,90 m , ,50 06 zaslepení komínových průduchů SO-01 4,00 kpl 673, ,00 02 F CELKEM ,88 02 DEMOLICE, PODCHYTÁVKY CELKEM ,75 03 SPODNÍ STAVBA 03 A Výkopy - zemní práce 9 / 96 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH HH-ARCH 2012

10 číslo položky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem Kč / m.j. Kč / m.j. Kč pozn.: agregované položky jako komplet činností za předpokladu přemístění a mezideponie na staveništi 01 sejmutí ornice - komplet činností vč. odvozu a deponie 0,00 m 3 0,00 m 2 0,00 02 strojní odtěžení hlavní figury na úroveň -0,350 - komplet činností 338,53 m 3 967,23 m 2 94, ,87 03 strojní výkopy základových patek - nezapažené 142,60 m 3 137, ,20 04 strojní výkopy základových prahů - nezapažené 21,84 m 3 137, ,08 05 strojní výkopy základových pasů - nezapažené 49,49 m 3 137, ,13 06 ruční dočištění základové spáry 168,47 m 2 16, ,52 07 ochranná vrstva základové spáry hubeným betonem 168,47 m 2 224, ,28 08 strojní výkopy ležatých rozvodů kanalizace, vodovodu a pouze pro info - 0,00 m 3 0,00 m' 0,00 0,00 plynovodu součástí PD ZTI 09 ruční dočištění výkopů pro kanalizaci, vodovod a plynovod pouze pro info - 0,00 m 2 0,00 m' 0,00 0,00 součástí PD ZTI 10 odvoz a deponie výkopku 615,00 m 3 286, ,73 03 A CELKEM ,80 03 B Hutněné násypy 01 hutněný obsyp základových patek vytěženou zeminou 65,73 m 3 116, ,87 02 hutněný obsyp základových prahů vytěženou zeminou 13,65 m 3 116, ,40 03 hutněný zásyp výkopu ZTI vytěženou zeminou pouze pro info - 0,00 m 3 0,00 0,00 součástí PD ZTI 04 zásypový písek ZTI pouze pro info - součástí PD ZTI 0,00 m 3 0,00 0,00 03 B CELKEM 9 208,27 03 C Základy monolitické dle výk.č. 01 a 02 projektu NK 01 jednostranné bednění stěn podkladního betonu (základových 8,21 m 2 466, ,86 pasů a instalačních šachet ve figurách) - zřízení 02 jednostranné bednění stěn podkladního betonu (základových 8,21 m 2 466, ,86 pasů a instalačních šachet ve figurách) - odstranění 03 beton prostý C20/25 XC2 - základové pasy 35,52 m , ,12 04 ZTRACENÉ BEDNĚNÍ BD20 - tvarovky výtah 2,60 m 3 13,00 m 2 368, ,00 05 ZTRACENÉ BEDNĚNÍ BD20 - beton prostý C 25/30 XC1 výtah 1,43 m , ,81 06 beton prostý C20/25 XC2 - podkladní desky tl. 150 mm 138,49 m 3 923,26 m , ,17 07 P4 základový práh železobetonový, monolitický 4,41 m 3 /ks 1,00 ks 4 888, ,08 10 / 96 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH HH-ARCH 2012

11 číslo položky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem Kč / m.j. Kč / m.j. Kč 08 P6 základový práh železobetonový, monolitický 6,54 m 3 /ks 1,00 ks 4 888, ,52 09 výztuž základových pasů, prahů a podkladní desky (komplet bez 4 080,20 kg 23, ,60 kari výztuže) - ocel výztuž podkladní desky KARI 150x150x8 mm vč. přesahování 1 015,59 m ,80 kg 308, ,49 03 C CELKEM ,51 03 D Základy prefabrikované dle výk.č. 01 a 02 projektu NK 01 prefabrikovaná stupňovitá patka (1800 x 1800 mm) s tl. dna 500 mm z betonu C20/25 XC2 02 P1 základový práh železobetonový, prefabrikovaný - komplet vč. 03 P2 základový práh železobetonový, prefabrikovaný - komplet vč. 04 P3 základový práh železobetonový, prefabrikovaný - komplet vč. 05 P5 základový práh železobetonový, prefabrikovaný - komplet vč. 06 P7 základový práh železobetonový, prefabrikovaný - komplet vč. 2,20 m 3 /ks 31,00 ks , ,20 0,52 m 3 /ks 10,00 ks , ,65 1,19 m 3 /ks 2,00 ks , ,18 0,71 m 3 /ks 2,00 ks , ,62 0,74 m 3 /ks 2,00 ks , ,28 0,49 m 3 /ks 4,00 ks , ,61 03 D CELKEM ,54 03 E Izolace spodní stavby pozn.: systém hydroizolace proti zemní vlhkosti na bázi celoplošně natavovaných modifikovaných asfaltových pásů 01 tepelná izolace stěn spodní stavby EPS-P 180 mm 33,04 m 2 355,00 134, ,56 02 tepelná izolace stěn spodní stavby EPS-P 200 mm 52,62 m 2 395,00 134, ,98 03 tepelná izolace spodní stavby EPS-P 150 mm - výplň dilatačních do úrovně ± 0,000 31,62 m 2 296,00 134, ,60 spar 04 penetrační nátěr podkladu PENETRAL 0,2 kg/m 2 923,26 m 2 10,00 18, ,28 05 SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL nebo kalkulovány 2 vrstvy 2 031,17 m 2 89, ,31 odp. s přesahem 06 celoplošné natavení asf. hydroizolace DTTO 2 031,17 m 2 72, ,38 07 stavební úprava prostupů ZTI dle PD-ZTI 42,00 ks 188, ,00 03 E CELKEM ,11 11 / 96 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH HH-ARCH 2012

12 číslo položky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem Kč / m.j. Kč / m.j. Kč 03 SPODNÍ STAVBA CELKEM ,23 04 VRCHNÍ STAVBA - ŽB MONOLITY 04 A Svislé nosné konstrukce - monolity dle výk.č. 03 projektu NK 01 bednění obvodových stěn systémové jednostranné - zřízení 1.NP u SO-03 66,06 m 2 574, ,44 02 bednění obvodových stěn systémové jednostranné - odstranění 1.NP u SO-03 66,06 m 2 197, ,82 03 bednění obvodových stěn systémové oboustranné - zřízení 328,65 m 2 368, ,20 04 bednění obvodových stěn systémové oboustranné - odstranění 328,65 m 2 157, ,05 05 beton C 25/30 XC1 obvodových stěn tl. 200 mm - komplet prvků 78,94 m , ,98 a činností vč. dopravy, uložení, zhutnění 06 výztuž stěn komplet - ocel ,30 kg 23, ,90 04 A CELKEM ,39 04 VRCHNÍ STAVBA - ŽB MONOLITY CELKEM ,39 05 VRCHNÍ STAVBA - ŽB PREFABRIKÁTY 05 A Sloupy PREFA dle výk.č. 02 projektu NK 01 S1 sloup železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 02 S2 sloup železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 03 S3 sloup železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 04 S4.1 sloup železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 05 S4.2 sloup železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 06 S4.3 sloup železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 07 S4.4 sloup železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 0,99 m 3 /ks 1,00 ks , ,95 1,00 m 3 /ks 1,00 ks , ,98 0,99 m 3 /ks 1,00 ks , ,38 0,66 m 3 /ks 1,00 ks , ,56 0,66 m 3 /ks 1,00 ks , ,56 0,66 m 3 /ks 1,00 ks , ,56 0,66 m 3 /ks 1,00 ks , ,56 12 / 96 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH HH-ARCH 2012

13 číslo položky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem Kč / m.j. Kč / m.j. Kč 08 S4.5 sloup železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 0,66 m 3 /ks 1,00 ks , ,56 09 S5.1 sloup železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 0,63 m 3 /ks 1,00 ks , ,42 10 S5.2 sloup železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 0,63 m 3 /ks 1,00 ks , ,42 11 S5.3 sloup železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 0,63 m 3 /ks 1,00 ks , ,42 12 S6.1 sloup železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 1,15 m 3 /ks 1,00 ks , ,61 13 S6.2 sloup železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 1,15 m 3 /ks 1,00 ks , ,61 14 S7 sloup železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 1,23 m 3 /ks 1,00 ks , ,33 15 S8 sloup železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 0,71 m 3 /ks 1,00 ks , ,72 16 S9 sloup železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 0,66 m 3 /ks 1,00 ks , ,53 17 S10.1 sloup železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 1,08 m 3 /ks 1,00 ks , ,34 18 S10.2 sloup železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 1,08 m 3 /ks 1,00 ks , ,34 19 S11 sloup železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 1,06 m 3 /ks 1,00 ks , ,22 20 S12 sloup železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. ze dvou částí 0,82 m 3 /ks 1,00 ks , ,86 21 S13.1 sloup železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 1,18 m 3 /ks 1,00 ks , ,72 22 S13.2 sloup železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 1,18 m 3 /ks 1,00 ks , ,72 23 S13.3 sloup železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 1,18 m 3 /ks 1,00 ks , ,72 24 S14 sloup železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 1,05 m 3 /ks 1,00 ks , ,19 25 S15.1 sloup železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 1,13 m 3 /ks 1,00 ks , ,52 26 S15.2 sloup železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 1,13 m 3 /ks 1,00 ks , ,52 27 S16 sloup železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 1,12 m 3 /ks 1,00 ks , ,47 28 S17 sloup železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. ze dvou částí 0,79 m 3 /ks 1,00 ks , ,17 13 / 96 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH HH-ARCH 2012

14 číslo položky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem Kč / m.j. Kč / m.j. Kč 29 S18.1 sloup železobetonový prefabrikovaný pohledový - komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, hydrofobní penetrace pohledových ploch, dopravy, uložení hlavní vstup, pohledový beton 0,19 m 3 /ks 1,00 ks , ,77 30 S18.2 sloup železobetonový prefabrikovaný pohledový - komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, hydrofobní penetrace pohledových ploch, dopravy, uložení 31 S18.3 sloup železobetonový prefabrikovaný pohledový - komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, hydrofobní penetrace pohledových ploch, dopravy, uložení 32 S18.4 sloup železobetonový prefabrikovaný pohledový - komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, hydrofobní penetrace pohledových ploch, dopravy, uložení 33 S18.5 sloup železobetonový prefabrikovaný pohledový - komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, hydrofobní penetrace pohledových ploch, dopravy, uložení 34 S19.1 sloup železobetonový prefabrikovaný pohledový - komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, hydrofobní penetrace pohledových ploch, dopravy, uložení 35 S19.2 sloup železobetonový prefabrikovaný pohledový - komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, hydrofobní penetrace pohledových ploch, dopravy, uložení 36 S19.3 sloup železobetonový prefabrikovaný pohledový - komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, hydrofobní penetrace pohledových ploch, dopravy, uložení 37 S19.4 sloup železobetonový prefabrikovaný pohledový - komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, hydrofobní penetrace pohledových ploch, dopravy, uložení 38 S19.5 sloup železobetonový prefabrikovaný pohledový - komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, hydrofobní penetrace pohledových ploch, dopravy, uložení 39 S20 sloup železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 40 S21 sloup železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 41 S22 sloup železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. hlavní vstup, pohledový beton hlavní vstup, pohledový beton hlavní vstup, pohledový beton hlavní vstup, pohledový beton hlavní vstup, pohledový beton hlavní vstup, pohledový beton hlavní vstup, pohledový beton hlavní vstup, pohledový beton hlavní vstup, pohledový beton 0,19 m 3 /ks 1,00 ks , ,77 0,19 m 3 /ks 1,00 ks , ,77 0,19 m 3 /ks 1,00 ks , ,77 0,19 m 3 /ks 1,00 ks , ,77 0,32 m 3 /ks 1,00 ks , ,28 0,32 m 3 /ks 1,00 ks , ,28 0,32 m 3 /ks 1,00 ks , ,28 0,32 m 3 /ks 1,00 ks , ,28 0,32 m 3 /ks 1,00 ks , ,28 0,93 m 3 /ks 1,00 ks , ,14 ze dvou částí 0,79 m 3 /ks 1,00 ks , ,76 0,76 m 3 /ks 1,00 ks , ,92 05 A CELKEM ,00 05 B Průvlaky PREFA 1NP a MP dle výk.č. 02 a 03 projektu NK 14 / 96 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH HH-ARCH 2012

15 číslo položky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem Kč / m.j. Kč / m.j. Kč 01 P01.1 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 2,74 m 3 /ks 4,00 ks , ,24 02 P01.2 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 1,27 m 3 /ks 3,00 ks , ,97 03 P01.3 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 2,10 m 3 /ks 1,00 ks , ,87 04 P01.4 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 2,07 m 3 /ks 1,00 ks , ,59 05 P01.5 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 2,71 m 3 /ks 2,00 ks , ,04 06 P02 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 2,54 m 3 /ks 3,00 ks , ,95 07 P03.1 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 1,80 m 3 /ks 1,00 ks , ,64 08 P03.2 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 2,39 m 3 /ks 1,00 ks , ,86 09 P04.1 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 0,83 m 3 /ks 5,00 ks , ,65 10 P04.2 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 0,39 m 3 /ks 1,00 ks , ,07 11 P04.3 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 1,14 m 3 /ks 4,00 ks , ,01 12 P04.4 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 0,86 m 3 /ks 2,00 ks , ,55 13 P05 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 1,82 m 3 /ks 1,00 ks , ,57 14 P06.1 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 1,03 m 3 /ks 2,00 ks , ,82 15 P06.2 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 0,49 m 3 /ks 1,00 ks , ,73 16 P06.3 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 0,78 m 3 /ks 2,00 ks , ,28 17 P07 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 0,93 m 3 /ks 1,00 ks , ,11 18 P08 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 1,24 m 3 /ks 1,00 ks , ,63 spojovacích a kotvících prvků, hydrofobní penetrace pohledových ploch, dopravy, uložení 19 P09.1 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, hydrofobní penetrace pohledových ploch, dopravy, uložení hlavní vstup, pohledový beton 0,57 m 3 /ks 2,00 ks , ,85 15 / 96 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH HH-ARCH 2012

16 číslo položky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem Kč / m.j. Kč / m.j. Kč 20 P09.2 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. hlavní vstup, 0,55 m 3 /ks 2,00 ks , ,41 spojovacích a kotvících prvků, hydrofobní penetrace pohledových ploch, dopravy, uložení pohledový beton 21 P10.1 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. hlavní vstup, 0,71 m 3 /ks 2,00 ks , ,39 pohledový beton 22 P10.2 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. hlavní vstup, pohledový beton 0,70 m 3 /ks 2,00 ks , ,70 23 P11 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, hydrofobní penetrace pohledových ploch, dopravy, uložení 24 P12.1 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, hydrofobní penetrace pohledových ploch, dopravy, uložení 25 P12.2 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, hydrofobní penetrace pohledových ploch, dopravy, uložení 26 P13 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 27 P13.2 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 28 P13.3 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 29 P13.4 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 30 P14.1 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 31 P14.2 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 32 P15 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 33 P16 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 34 PR0 1.1 nadokenní překlad železobetonový prefabrikovaný - 35 PR0 1.2 nadokenní překlad železobetonový prefabrikovaný - 36 PR0 2 nadokenní překlad železobetonový prefabrikovaný - hlavní vstup, pohledový beton 0,11 m 3 /ks 5,00 ks , ,58 1,13 m 3 /ks 1,00 ks , ,30 2,39 m 3 /ks 1,00 ks , ,86 1,46 m 3 /ks 2,00 ks , ,86 1,44 m 3 /ks 4,00 ks , ,61 2,94 m 3 /ks 1,00 ks , ,55 1,46 m 3 /ks 1,00 ks , ,93 1,56 m 3 /ks 1,00 ks , ,49 1,54 m 3 /ks 1,00 ks , ,51 1,93 m 3 /ks 2,00 ks , ,40 0,44 m 3 /ks 1,00 ks , ,02 severní fasáda 1,27 m 3 /ks 1,00 ks , ,25 severní fasáda 1,27 m 3 /ks 1,00 ks , ,34 výdejní okno 0,55 m 3 /ks 2,00 ks , ,50 16 / 96 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH HH-ARCH 2012

17 číslo položky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem Kč / m.j. Kč / m.j. Kč 05 B CELKEM ,16 05 C Průvlaky PREFA 2NP dle výk.č. 04 projektu NK 01 P2.1.1 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 02 P2.1.2 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 03 P2.1.3 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 04 P2.1.4 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 05 P2.3.1 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 06 P2.3.2 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 07 P2.3.3 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 08 P2.4.1 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 09 P2.4.2 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 09 P2.4.3 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 10 P2.5.1 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 11 P2.5.2 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 12 P2.5.3 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 13 P2.5.4 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 14 P2.5.5 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 15 P2.8.1 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 16 P2.8.2 průvlak železobetonový prefabrikovaný - komplet vč. 1,21 m 3 /ks 2,00 ks , ,79 2,43 m 3 /ks 4,00 ks , ,24 1,84 m 3 /ks 1,00 ks , ,07 1,90 m 3 /ks 1,00 ks , ,58 1,90 m 3 /ks 1,00 ks , ,38 1,91 m 3 /ks 2,00 ks , ,43 1,41 m 3 /ks 1,00 ks , ,34 0,76 m 3 /ks 1,00 ks , ,69 0,33 m 3 /ks 1,00 ks , ,23 1,15 m 3 /ks 1,00 ks , ,18 1,56 m 3 /ks 1,00 ks , ,03 3,27 m 3 /ks 1,00 ks , ,79 3,25 m 3 /ks 1,00 ks , ,23 1,57 m 3 /ks 1,00 ks , ,24 2,46 m 3 /ks 1,00 ks , ,25 1,64 m 3 /ks 1,00 ks , ,08 1,62 m 3 /ks 1,00 ks , ,51 05 C CELKEM ,07 17 / 96 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH HH-ARCH 2012

18 číslo položky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem Kč / m.j. Kč / m.j. Kč 05 D Strop PREFA nad 1NP dle výk.č. 03 projektu NK 01 P1.1 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - 02 P1.2 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - 03 P1.3 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - 04 P1.4 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - 05 P1.5 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - 06 P1.6 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - 07 P1.7 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - 08 P1.8 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - 09 P1.9 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - 10 P1.10 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - 11 P1.11 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - 12 P1.12 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - 13 P1.13 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 1,61 m 3 /ks 2,00 ks 2 780, ,47 HCE320-0/13 1,64 m 3 /ks 5,00 ks 2 780, ,93 HCE320-0/13 1,00 m 3 /ks 1,00 ks 2 780, ,47 HCE320-0/13 2,14 m 3 /ks 14,00 ks 2 780, ,66 HCE320-0/13 1,82 m 3 /ks 1,00 ks 2 780, ,25 HCE320-0/13 0,80 m 3 /ks 1,00 ks 2 780, ,79 HCE320-0/13 1,79 m 3 /ks 2,00 ks 2 780, ,94 HCE320-0/13 1,25 m 3 /ks 1,00 ks 2 780, ,78 HCE320-0/13 2,10 m 3 /ks 15,00 ks 2 780, ,14 HCE320-0/13 0,87 m 3 /ks 3,00 ks 2 780, ,43 HCE320-0/13 0,79 m 3 /ks 2,00 ks 2 780, ,51 HCE320-0/13 1,03 m 3 /ks 22,00 ks 2 780, ,98 HCE320-0/13 0,87 m 3 /ks 1,00 ks 2 780, ,81 18 / 96 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH HH-ARCH 2012

19 číslo položky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem Kč / m.j. Kč / m.j. Kč 14 P1.14 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 0,39 m 3 /ks 1,00 ks 2 780, ,86 15 P1.15 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 0,86 m 3 /ks 3,00 ks 2 780, ,38 16 P1.16 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 2,87 m 3 /ks 21,00 ks 2 780, ,04 17 P1.17 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 0,96 m 3 /ks 1,00 ks 2 780, ,68 18 P1.18 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 2,44 m 3 /ks 2,00 ks 2 780, ,58 19 P1.19 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 1,08 m 3 /ks 6,00 ks 2 780, ,36 20 P1.20 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 2,39 m 3 /ks 2,00 ks 2 780, ,42 21 P1.21 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 2,22 m 3 /ks 15,00 ks 2 780, ,98 22 P1.22 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 1,29 m 3 /ks 3,00 ks 2 780, ,96 23 P1.23 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 1,85 m 3 /ks 6,00 ks 2 780, ,33 24 P1.24 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE150-0/5X 0,37 m 3 /ks 12,00 ks 3 856, ,24 25 P1.25 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE150-0/5X 0,21 m 3 /ks 4,00 ks 3 856, ,11 26 P1.26 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 0,72 m 3 /ks 1,00 ks 2 780, ,94 27 P1.27 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 0,41 m 3 /ks 1,00 ks 2 780, ,26 19 / 96 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH HH-ARCH 2012

20 číslo položky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem Kč / m.j. Kč / m.j. Kč 27 P1.28 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 0,84 m 3 /ks 3,00 ks 2 780, ,58 27 P1.29 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 0,31 m 3 /ks 1,00 ks 2 780,00 872,70 27 P1.30 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 1,40 m 3 /ks 1,00 ks 2 780, ,64 05 D CELKEM ,21 05 E Strop PREFA v úrovni MP dle výk.č. 03 projektu NK 01 PV.1 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - 02 PV.2 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - 03 PV.3 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - 04 PV.4 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE200-0/5 1,32 m 3 /ks 12,00 ks 4 260, ,02 HCE200-0/5 0,49 m 3 /ks 1,00 ks 4 260, ,03 HCE200-0/5 0,33 m 3 /ks 3,00 ks 4 260, ,06 HCE200-0/5 0,93 m 3 /ks 1,00 ks 4 260, ,62 05 E CELKEM ,74 05 F Strop PREFA nad 2NP dle výk.č. 04 projektu NK 01 P2.1 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - 02 P2.2 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - 03 P2.3 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE200-0/7 1,51 m 3 /ks 1,00 ks 3 300, ,76 HCE200-0/7 0,82 m 3 /ks 2,00 ks 3 300, ,24 HCE200-0/7 0,63 m 3 /ks 1,00 ks 3 300, ,40 20 / 96 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH HH-ARCH 2012

21 číslo položky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem Kč / m.j. Kč / m.j. Kč 04 P2.4 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE200-0/7 1,34 m 3 /ks 10,00 ks 3 300, ,60 05 P2.5 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE200-0/7 0,78 m 3 /ks 2,00 ks 3 300, ,92 06 P2.6 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE200-0/7 1,32 m 3 /ks 10,00 ks 3 300, ,60 07 P2.7 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE200-0/7 0,77 m 3 /ks 2,00 ks 3 300, ,52 08 P2.8 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE200-0/7 0,69 m 3 /ks 1,00 ks 3 300, ,96 09 P2.9 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE200-0/7 0,58 m 3 /ks 1,00 ks 3 300, ,80 10 P2.10 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE200-0/7 0,16 m 3 /ks 1,00 ks 3 300,00 530,64 11 P2.11 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE200-0/7 0,54 m 3 /ks 25,00 ks 3 300, ,00 12 P2.12 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE200-0/7 0,67 m 3 /ks 16,00 ks 3 300, ,16 13 P2.13 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE200-0/7 0,46 m 3 /ks 1,00 ks 3 300, ,54 14 P2.14 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE200-0/7 1,85 m 3 /ks 1,00 ks 3 300, ,48 15 P2.15 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE200-0/7 1,54 m 3 /ks 1,00 ks 3 300, ,40 16 P2.16 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE200-0/7 0,45 m 3 /ks 1,00 ks 3 300, ,84 17 P2.17 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE200-0/7 1,82 m 3 /ks 24,00 ks 3 300, ,64 21 / 96 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH HH-ARCH 2012

22 číslo položky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem Kč / m.j. Kč / m.j. Kč 18 P2.18 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE200-0/7 1,24 m 3 /ks 1,00 ks 3 300, ,30 19 P2.19 stropní panel dutinový, železobetonový prefabrikovaný - HCE200-0/7 0,65 m 3 /ks 1,00 ks 3 300, ,40 05 F CELKEM ,19 05 G Vnitřní schodiště PREFA dle výk.č. 05 projektu NK 01 S-01 (hlavní schodiště) - schodišťové rameno nástupní, železobetonové prefabrikované - komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uložení 02 S-01 (hlavní schodiště) - schodišťové rameno výstupní s podestou, železobetonové prefabrikované - komplet vč. 03 S-01 (hlavní schodiště) - schodišťová mezipodesta železobetonová prefabrikovaná - komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uložení 04 S-02 (úrovňové schodiště ve 2.NP u výtahu) - železobetonové prefabrikované - komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uložení 05 S-03 (úrovňové schodiště v 1.NP - napojení na SO-01) - železobetonové prefabrikované - komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uložení 06 S-04 (úrovňové schodiště v 1.NP - napojení na SO-01) - železobetonové prefabrikované - komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uložení 07 S-05 (schodiště do mezipatra) - železobetonové prefabrikované - 2,07 m 3 /ks 1,00 ks , ,86 2,13 m 3 /ks 1,00 ks , ,74 0,78 m 3 /ks 1,00 ks , ,44 0,81 m 3 /ks 1,00 ks , ,38 0,62 m 3 /ks 1,00 ks , ,76 1,08 m 3 /ks 1,00 ks , ,84 1,60 m 3 /ks 1,00 ks , ,80 05 G CELKEM ,82 05 VRCHNÍ STAVBA - ŽB PREFABRIKÁTY CELKEM ,19 06 VRCHNÍ STAVBA - OSTATNÍ KONSTRUKCE 22 / 96 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH HH-ARCH 2012

23 číslo položky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem Kč / m.j. Kč / m.j. Kč 06 A Konstrukce z keramického zdiva 01 zdivo keramické THERM 20 P+D (P10/M5) nebo odp. 159,45 m 3 797,25 m 2 287,00 179, ,50 02 zazdění otvoru v monolitické stěně - zdivo keramické THERM 20 SO-02-2.NP 1,38 m 3 6,90 m 2 287,00 179, ,40 P+D (P10/M5) nebo odp. 03 zdivo keramické THERM 30 P+D (P10/M5) nebo odp. 6,78 m 3 22,61 m 2 508,00 278, ,46 04 zdivo keramické akustické THERM 20 AKU nebo odp. 40,43 m 3 202,16 m 2 480,00 269, ,84 05 překlad PTH 7 l=2750 mm 8,00 ks 611,00 224, ,00 06 překlad PTH 7 l=2500 mm 2,00 ks 521,00 224, ,00 07 překlad PTH 7 l=2000 mm 2,00 ks 368,00 134, ,00 08 překlad PTH 7 l=1250 mm 54,00 ks 177,00 134, ,00 09 překlad PTH 7 l=1000 mm 22,00 ks 192,00 90, ,00 06 A CELKEM ,20 06 B Příčky zděné 01 zdivo keramické příčkové tl. 150 mm THERM 14 P+D nebo odp. 76,66 m 3 511,09 m 2 224,00 220, ,96 02 zdivo keramické příčkové tl. 100 mm THERM 8 P+D nebo odp. 1,80 m 3 18,04 m 2 182,00 211, ,72 03 překlad plochý PTH 14,5 l=1250 mm 38,00 ks 104,00 224, ,00 04 překlad plochý PTH 11,5 l=1250 mm 4,00 ks 94,00 179, ,00 06 B CELKEM ,68 06 C Zárubně zazdívané 01 ocelová zárubeň pravá (700x2200 mm, ústí 200 mm) s polodrážkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp. 02 ocelová zárubeň levá (800x2200 mm, ústí 200 mm) s polodrážkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp. 03 ocelová zárubeň pravá (800x2200 mm, ústí 200 mm) s polodrážkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp. 04 ocelová zárubeň levá (900x2200 mm, ústí 200 mm) s polodrážkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp. 05 ocelová zárubeň levá (800x1970 mm, ústí 200 mm) s polodrážkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp. 06 ocelová zárubeň levá (900x1970 mm, ústí 200 mm) s polodrážkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp. 07 ocelová zárubeň pravá (900x1970 mm, ústí 200 mm) s polodrážkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp. dveře 09/P 1,00 ks 2 332, ,00 dveře 10/L 4,00 ks 2 332, ,00 dveře 11/P 1,00 ks 2 332, ,00 dveře 12/L 2,00 ks 2 398, ,00 dveře 13/L 1,00 ks 1 727, ,00 dveře 14/L 5,00 ks 1 856, ,00 dveře 15/P 3,00 ks 1 856, ,00 23 / 96 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH HH-ARCH 2012

24 číslo položky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem Kč / m.j. Kč / m.j. Kč 08 ocelová zárubeň levá (700x1970 mm, ústí 200 mm) s dveře 16/L 2,00 ks 1 727, ,00 polodrážkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp. 09 ocelová zárubeň levá (800x1970 mm, ústí 150 mm) s dveře 17/L 5,00 ks 1 559, ,00 polodrážkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp. 10 ocelová zárubeň pravá (800x1970 mm, ústí 150 mm) s dveře 18/P 7,00 ks 1 559, ,00 polodrážkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp. 11 ocelová zárubeň pravá (900x1970 mm, ústí 150 mm) s dveře 19/P 6,00 ks 1 668, ,00 polodrážkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp. 12 ocelová zárubeň levá (600x1970 mm, ústí 100 mm) s dveře 20/L 1,00 ks 1 401, ,00 polodrážkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp. 13 ocelová zárubeň levá (700x1970 mm, ústí 100 mm) s dveře 21/L 1,00 ks 1 401, ,00 polodrážkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp. 14 ocelová zárubeň pravá (700x1970 mm, ústí 100 mm) s dveře 22/P 1,00 ks 1 401, ,00 polodrážkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp. 15 ocelová zárubeň (2000x2200 mm, ústí 200 mm) s polodrážkou požární dveře 24/P 1,00 ks 3 856, ,00 pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp. dvoukřídlé 16 ocelová zárubeň levá (900x2200 mm, ústí 200 mm) s požární dveře 25/L 1,00 ks 2 780, ,00 polodrážkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp. 17 ocelová zárubeň pravá (900x2200 mm, ústí 200 mm) s požární dveře 26/P 1,00 ks 2 780, ,00 polodrážkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp. 18 ocelová zárubeň levá (800x1970 mm, ústí 200 mm) s požární dveře 27/L 1,00 ks 2 780, ,00 polodrážkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp. 19 ocelová zárubeň pravá (900x1970 mm, ústí 200 mm) s polodrážkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp. požární dveře 28/P 2,00 ks 2 780, ,00 06 C CELKEM ,00 06 D Komíny 01 odkouření nízkoteplotní koaxiální trubkou se sdruženým sáním bez vlastního komínového tělesa - nadstřešní část pouze pro info - součástí PD ZTI 0,00 kpl 0,00 06 D CELKEM 0,00 06 E Ostatní konstrukce 01 tepelná izolace EPS-70Z 150 mm - výplň dilatačních spar 112,79 m 2 137,00 170, ,76 06 E CELKEM ,76 06 VRCHNÍ STAVBA - OSTATNÍ KCE. CELKEM ,64 24 / 96 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH HH-ARCH 2012

25 číslo položky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem Kč / m.j. Kč / m.j. Kč 07 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 07 A Střešní skladba nad vstupem (+3,300) dle výk. F-54, F střešní plášť nad vstupem - typ Q (bez povrchových skladeb) 35,20 m 2 890, ,00 02 povrchová skladba - typ Q (nad PVC - kačírek) 35,20 m 2 225, ,00 03 střešní vpusť vodorovná s integrovanou PVC manžetou 2,00 ks 2 673, ,00 04 drenážní nástavec a vtokový rošt pro střechy s kačírkem 2,00 ks 2 556, ,00 07 A CELKEM ,00 07 B Střešní skladba nad 1.NP (+5,270) - šatny dle výk. F střešní plášť nad 1.NP - typ O (bez povrchových skladeb) 153,33 m , ,15 02 povrchová skladba - typ O (nad PVC - vegetativní souvrství) 122,33 m , ,60 03 povrchová skladba - typ O (nad PVC - kačírkový pás šířky ,00 m 2 225, ,00 mm kolem celé atiky a parapetů) 04 střešní vpusť vodorovná s integrovanou PVC manžetou 2,00 ks 2 673, ,00 05 střešní vpusť svislá dvojitá s integrovanou manžetou 1,00 ks 2 995, ,00 kombinovanou (bitumen / PVC) 06 drenážní nástavec / šachta a vtokový rošt pro střechy s vegetativním souvrstvím (v= 450 mm) 3,00 ks 2 556, ,00 07 B CELKEM ,75 07 C Střešní skladba nad 1.NP (+5,270) - kuchyně 01 střešní plášť nad 1.NP - typ O (bez povrchových skladeb) 149,16 m , ,80 02 povrchová skladba - typ O (nad PVC - vegetativní souvrství) 126,26 m , ,20 03 povrchová skladba - typ O (nad PVC - kačírkový pás šířky ,90 m 2 225, ,50 mm kolem celé atiky a parapetů) 04 střešní vpusť svislá dvojitá s integrovanou manžetou 2,00 ks 2 995, ,00 kombinovanou (bitumen / PVC) 05 drenážní nástavec / šachta a vtokový rošt pro střechy s vegetativním souvrstvím (v= 450 mm) 2,00 ks 2 556, ,00 25 / 96 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH HH-ARCH 2012

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ T E N E T spol. s r. o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64, 541 01 TRUTNOV ČESKÁ LÍPA stavba na pozemku p. č. 3335/11 v katastrálním území Česká Lípa ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Více

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 ; Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 01 Zpracovatel: RHM Projekt, spol.

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice Díl: 1 Zemní práce 1 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 73,71 142,80 10 525,79 2 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,strojně m3 73,71 154,00 11 351,34

Více

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů.

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů. Stránka 1 z 9 Příloha č. 4 výzvy - technické řešení a stavební výkresy Zadání: Úkolem tohoto projektu je oprava sociálního sociálního zařízení a kuchyňky v objektu Písková 830/25, 143 12 Praha 4. Výchozí

Více

V Ý K A Z V Ý M Ě R. Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice. položky. Pořadové. Zkrácený popis M.j. Množství J.C.

V Ý K A Z V Ý M Ě R. Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice. položky. Pořadové. Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Pořadové položky Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Celkem Poznámka akce: Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice Letenské sady investor: Městská část Praha 7 Nábř. kpt. Jaroše 1000 Praha

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov TECHNICKÁ ZPRÁVA A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby SPORTOVNÍ KABINY KRÁSNÉ LOUČKY OPRAVY, ÚDRŽBA A MODERNIZACE b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Provozně technické zázemí OÚ Syrovátka SO - 01 - Stavební část JKSO: CC-CZ: Místo: Syrovátka Datum: 12.11.2015 Objednavatel: Obec Syrovátka Zhotovitel: Stavoka Kosice,

Více

Standard nízkoenergetické domy

Standard nízkoenergetické domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ MÍSTO STAVBY: OBJEDNATEL: severní část náměstí, pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn městys KARLŠTEJN, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, okr. Beroun VÝKAZ VÝMĚR

Více

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010 Zakázka č.: 2010-01981-Zr VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant: Ing. Luboš

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr Zakázka č.: 2010-01981-Zr POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant:

Více

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00 ROZPOČET Stavba: Objekt: Část: JKSO: Oprava fasády domu č.p. 431, Třída 5. května Pečky č.p. 431, Třída 5. května Pečky Objednatel: Město Pečky Zhotovitel: dle výběrového řízení Datum: 23.7. 2015 Množství

Více

Příloha č.1 skladby konstrukcí

Příloha č.1 skladby konstrukcí Příloha č.1 skladby konstrukcí S1a Obvodová nosná stěna, provětrávaná předsazená fasáda s deskovým obkladem ( impregnovaný SDK v místnostech se zvýšenou vlhkostí WC, umývárny, tzb, přípravna jídel ) -

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby str.1 Požárně bezpečnostní řešení stavby Název akce : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - Rek. části 1.NP na dílnu Místo stavby : Nám. Míru 1/14 794 01 Krnov p.č. 1, k.ú. Opavské Předměstí Stupeň : Projekt pro

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Objednavatel: Město Doksy, nám.republiky 193, 472 01 Doksy Zhotovitel: 29016797 Savory Group a.s. CZ29016797 Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÝ OBJEKT C JEREMIÁŠOVA

KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÝ OBJEKT C JEREMIÁŠOVA KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÝ OBJEKT C JEREMIÁŠOVA OBSAH: A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) Konstrukce a povrchové úpravy základy

Více

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb akce: Rodinný dům místo stavby: Svinaře - Halouny, č.par. 810/16 stupeň: PD pro stavební povolení investor: Jaroslav a Irena Svitákovi, Selecká 645, 252 30 Řevnice D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č.

Více

5.1. Přípravné a výkopové práce

5.1. Přípravné a výkopové práce 5.1. Přípravné a výkopové práce oplocení staveniště staveništní přípojky staveništní příjezd staveništní cesty 5. HRUBÁ STAVBA stávající zřídit nově pletivem dřevěným plotem plechovým plotem stávající

Více

Stavební úpravy, přístavba a změna užívaní šaten a sociálního zařízení na stadionu TJ Jiskra Rudník; na st. p. č. 704, kat. území Rudník.

Stavební úpravy, přístavba a změna užívaní šaten a sociálního zařízení na stadionu TJ Jiskra Rudník; na st. p. č. 704, kat. území Rudník. Akce: Objekt: Investor: Stavební úpravy, přístavba a změna užívaní šaten a sociálního zařízení na stadionu TJ Jiskra Rudník; na st. p. č. 704, kat. území Rudník. Budova na st. p. č. 704, kat. území Rudník

Více

Skupina Funkce Funkční prametry Předpis Dodáno Ano / Ne. Poznánka. Příloha č. 3 zadávací dokumentace: Popis, parametry a specifikace dodávky.

Skupina Funkce Funkční prametry Předpis Dodáno Ano / Ne. Poznánka. Příloha č. 3 zadávací dokumentace: Popis, parametry a specifikace dodávky. Skupina Funkce Funkční prametry Předpis Dodáno Ano / Ne Poznánka Umístění Parcela p.č. 964, k.ú Podolí u Brna Vzhled Varianta vzhledu a míry prosklení znázorněny v příloze č.3 Jižní a jihozápadní pohledová

Více

ROVESTAV-RD s.r.o. Kontakt: +420 608 603 467 rovestav@rovestav.cz www.rovestav.cz

ROVESTAV-RD s.r.o. Kontakt: +420 608 603 467 rovestav@rovestav.cz www.rovestav.cz ROVESTAV-RD s.r.o. Kontakt: +420 608 603 467 rovestav@rovestav.cz www.rovestav.cz STANDARDNÍ VYBAVENÍ DOMU NA KLÍČ I.Projektová dokumentace-objednatel Základní projektová dokumentace na RD s osazením budoucí

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.12.2012

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.12.2012 stavby Datum: 14.12.2012 Stavba : 200000505 Revitalizace bývalého autoparku Pacov Objednatel : Město Pacov IČO : 00248789 Náměstí Svobody 320 DIČ : CZ00248789 39518 Pacov Zhotovitel : HORA s.r.o. IČO :

Více

D. DOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Miroslav Javora autorizovaný inženýr pro pozemní stavby IČO : 42621968 tel. a fax 577 218 329 Hradská 854, 760 01 Zlín STAVBA : DEMOLICE RODINNÉHO DOMU č. 216 - TUPESY LOKALITA : k.ú. Tupesy na Moravě

Více

FHJ. ±0,000 = 394,850 B. p. v. TECHNICKÁ ZPRÁVA. FHJ Building spol.s.r.o. Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.: building.

FHJ. ±0,000 = 394,850 B. p. v. TECHNICKÁ ZPRÁVA. FHJ Building spol.s.r.o. Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.: building. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : Prosinec 2013 780/13

Více

Stavební rozpočet. Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Datum zpracování: m3 112,5 78,39 0,00 8 818,88 8 818,88 0,0000 0,0000

Stavební rozpočet. Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Datum zpracování: m3 112,5 78,39 0,00 8 818,88 8 818,88 0,0000 0,0000 Stavební rozpočet Číslo zakázky Název stavby: Lokalita: Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: JKSO: Datum zpracování: 18.8.2010 Zpracoval: Jan Mlčák Č. Obj

Více

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP 05 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PODÉLNÉ PROFILY, ROZVINUTÉ ŘEZY 06 DEŠŤOVÁ

Více

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ

Více

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Upozornění V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a

Více

Příplatek za dodávku domu na klíč. Hrubá stavba domu včetně kompletní obálky budovy. Kompletní dodávka domu na klíč bez základové desky

Příplatek za dodávku domu na klíč. Hrubá stavba domu včetně kompletní obálky budovy. Kompletní dodávka domu na klíč bez základové desky Od 392.380,- Kč bez DPH Od 65.000,- Kč bez DPH Od 3.176.640,-Kč bez DPH Od 1.452.220,- Kč bez DPH Od 542.500,- Kč bez DPH Od 5.236.360,- Kč Od 6.021.814,- Kč Příplatek za dodávku základové desky na klíč

Více

KATALOG ROUBENÝCH CHALUP PRO

KATALOG ROUBENÝCH CHALUP PRO KATALOG ROUBENÝCH CHALUP PRO NAŠE NABÍDKA Jednopodlažní poloroubený rodinný dům s obytným podkrovím zachovávající charakter venkovských stavení typických pro region Podkrkonoší. Návrh domu je přizpůsoben

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

Objednavatel : Zpracoval : Zhotovitel : Datum : 11.2008

Objednavatel : Zpracoval : Zhotovitel : Datum : 11.2008 ROZPOČET Stavba : Revitalizace Muzeum Žirovnice spolkového revitalizace domu zámeckého ve Slavonicích pivovaru p.p.č.185/1 JKSO : Objekt : Kanalizace a vodovod EČO : Objednavatel : Zpracoval : Zhotovitel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti ve smyslu usnesení Městského soudu v Brně, sp. zn.: 66E 115/2007

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti ve smyslu usnesení Městského soudu v Brně, sp. zn.: 66E 115/2007 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2724-4/12 o ceně nemovitosti - rodinného domu Mařákova 1237/8 v Brně - Líšni, postaveném na pozemku parc.č. 2631 se všemi součástmi, příslušenstvím a pozemky parc.č. 2631 a 2632,

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Magistrát města ODBOR ROZVOJE A DOTACÍ Oddělení veřejných zakázek VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: MOST DNE: Karel Sedláček 476 448 449 karel.sedlacek@mesto-most.cz 31. 10. 2012 Veřejná zakázka malého rozsahu na

Více

REKONSTRUKCE ZÁMKU V KRÁLOVĚ DVOŘE NA MULTIFUNKČNÍ VYUŽITÍ A ZÁZEMÍ PRO VEŘEJNOU KNIHOVNU

REKONSTRUKCE ZÁMKU V KRÁLOVĚ DVOŘE NA MULTIFUNKČNÍ VYUŽITÍ A ZÁZEMÍ PRO VEŘEJNOU KNIHOVNU SPOJPROJEKT PRAHA a.s., BYSTŘICKÁ 9, 140 00 Praha 4 REKONSTRUKCE ZÁMKU V KRÁLOVĚ DVOŘE NA MULTIFUNKČNÍ VYUŽITÍ A ZÁZEMÍ PRO VEŘEJNOU KNIHOVNU D O K U M E N T A C E P R O O H L Á Š E N Í S T A V B Y S O

Více

Smluvený rozsah standardu. Příloha kupní smlouvy uzavřené mezi firmou

Smluvený rozsah standardu. Příloha kupní smlouvy uzavřené mezi firmou Smluvený rozsah standardu vybavení součástí a příslušenství bytové jednotky v bytovém domě REZIDENCE SUKOVY SADY HRADEC KRÁLOVÉ Příloha kupní smlouvy uzavřené mezi firmou IMO-STAR DEVELOPMENT, a.s., Na

Více

F.1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY F 1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY F 1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY F.1.1 Architektonické, stavebně technické a konstrukční řešení Akce : F 1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA RODINNÝ DŮM parcela č. 1445/33 v k. ú. Dobříš Vypracoval : Datum : červen 2008

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

HO/2011 sxeflaitielk č n. Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav

HO/2011 sxeflaitielk č n. Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav L UWĚ ML HO/211 sxeflaitielk č n H uzavřená podle 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/212 Sb. v platné znění Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav 1. Sluvní strany Objednatel:

Více

Příplatek za dodávku domu na klíč. Hrubá stavba domu včetně kompletní obálky budovy Příplatek za dodávku domu ve variantě k dokončení

Příplatek za dodávku domu na klíč. Hrubá stavba domu včetně kompletní obálky budovy Příplatek za dodávku domu ve variantě k dokončení Od 253.000,- Kč bez DPH Od 39.500,- Kč bez DPH Od 1.665.750,-Kč bez DPH Od 679.540,- Kč bez DPH Od 486.415,- Kč bez DPH Od 2.871.205,- Kč Od 3.301.886,- Kč Příplatek za dodávku základové desky na klíč

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DOPRAVNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DOPRAVNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR AKCE

INVESTIČNÍ ZÁMĚR AKCE B. Souhrnná technická zpráva strana : 01 INVESTIČNÍ ZÁMĚR AKCE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracoval : Ing. Tomáš Grapl. PRINTES ATELIER s.r.o. B. Souhrnná technická zpráva strana :

Více

Technická zpráva. 1. Všeobecné údaje. 2. Základní údaje charakterizující stavbu. 3. Stavebně technické řešení. 3.1 Zemní práce. 3.2 Svislé konstrukce

Technická zpráva. 1. Všeobecné údaje. 2. Základní údaje charakterizující stavbu. 3. Stavebně technické řešení. 3.1 Zemní práce. 3.2 Svislé konstrukce Příloha č. 2 Technická zpráva 1. Všeobecné údaje Název stavby: Dřevostavba pro rekreační účely Místo stavby: Teplá, Máchova, č. parcely 2 358/1 a 2 358/3 Vypracoval: Tadeáš Domin Kontroloval: Ing. Martin

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. ÚVOD 2. KANALIZACE 2.1 Popis kanalizace :

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. ÚVOD 2. KANALIZACE 2.1 Popis kanalizace : Zateplení budovy C (č.50) Karlovarská krajská nemocnice, Bezručova 19, Karlovy Vary Výměna odpadního potrubí kanalizace a stoupaček vody Zdravotně technické instalace TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. ÚVOD Projektová

Více

4.Š1 dno šachtové z PP 425/200 typ IV (levý přítok) korugovaná roura 425x1000mm litinový poklop s telesk. rourou 3t zátka KGM DN200 soub.

4.Š1 dno šachtové z PP 425/200 typ IV (levý přítok) korugovaná roura 425x1000mm litinový poklop s telesk. rourou 3t zátka KGM DN200 soub. Specifikace materiálu KANALIZACE Venkovní kanalizace 1. Potrubí pro venkovní kanalizaci z polvinylchloridu bez změkčovadel s plnivy KG PVC U,rozměry a technické parametry dle ČSN EN 1401-1 včetně tvarovek

Více

ENERGETICKÉ ÚSPORY MNO LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA A AUTODÍLNY MNO TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA

ENERGETICKÉ ÚSPORY MNO LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA A AUTODÍLNY MNO TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA OBJEDNATEL : MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ NÁZEV AKCE: ING. HANA RUMLOVÁ ING. DAVID KANIA

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 198/17698/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 198/17698/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 198/17698/2010 O ceně nemovitosti - domu čp. 1 spolu s příslušenstvím, porosty a pozemky st.p.č. 148 a p.p.č. 66/2, k. ú. a obec Přebuz, okres Sokolov Objednatel posudku: CZ Dražby

Více

B Souhrnná technická zpráva

B Souhrnná technická zpráva B Souhrnná technická zpráva kontroloval: Ing. Lumír Gazda datum: vypracoval: Ing. Hana Jarošová datum: 8. 9. 2008 str. 1/13 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Domov u fontány, Přelouč JKSO Název objektu Dezinfektor 1.NP-4.NP EČO Místo Přelouč IČO DIČ Objednatel Projektant Archistat s.r.o., Pardubice Zhotovitel Rozpočet číslo

Více

Znalecký posudek. č. 1760-346/2014

Znalecký posudek. č. 1760-346/2014 Znalecký posudek č. 1760-346/2014 o odhadu ceny obvyklé provozního areálu s objekty s č. p. 168 a bez č.p. na pozemku p. č. 136 a pozemku p.č. 136 v k. ú. Litultovice, obci Litultovice, okresu Opava včetně

Více

Technické podmínky pro výběrové řízení

Technické podmínky pro výběrové řízení Obecný popis poptávky Předmětem poptávkového řízení je oprava stávajících střech na budovách HSZ. Stávající střešní krytina je z asfaltových pásů. Nová střešní krytina bude provedena z asfaltových modifikovaných

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu Relaxační a regenerační objekt - Přístavba v areálu zimního stadionu v Přerově SO 01 Přístavba - Stavební část JKSO EČO Místo Přerov IČ DIČ Objednatel Teplo

Více

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa Technická zpráva SO 01 Zpevněné plochy a parkoviště DOKUMENTACE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Investor, adresa: Město Ždírec

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Revitalizace sídlištního prostoru Laudova, Praha 17 JKSO Název objektu 01 - Etapa 1 EČO Název části Místo Praha 17 IČO DIČ Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 SOŠ a SOU H. Týn, Ing. Bohumil Veit Průvodní a souhrnná

Více

ÚVOD ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. Soustava napětí a druh sítě: 3 N PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S. Energetická náročnost objektu :

ÚVOD ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. Soustava napětí a druh sítě: 3 N PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S. Energetická náročnost objektu : ÚVOD Obsahem projektová dokumentace je řešení vnitřních silnoproudých rozvodů a napojení na zdroj el. energie výše uvedeného objektu. PD dále řeší ochranu před bleskem. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Soustava

Více

Úvod do rozpočtování. Použití. Základní myšlenka. vznikají v souvislosti se stavební činností

Úvod do rozpočtování. Použití. Základní myšlenka. vznikají v souvislosti se stavební činností Úvod do rozpočtování Základní myšlenka Použití - určení všech nákladů, které vznikají v souvislosti se stavební činností - zatřídění nákladů do skupin tak, aby byly přehledné a srozumitelné pro všechny

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Datum: Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 10 % DPH 10 % Základ pro DPH 20 % DPH 20 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady 6 551

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Projekční kancelář výtisk č.. Ing. Pavel Šedivý Ant. Dvořáka 89 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN PROJEKTANT: ing. Pavel Šedivý, Ant. Dvořáka 89, INVESTOR:

Více

NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ

NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ KŮLNA Modulární dřevostavba KŮLNA je jedinečný stavební systém, který představuje nejnovější trendy v bydlení. Variabilita systému umožňuje využívat KŮLNU

Více

JIŽNÍ LODŽIE OBJEKTU DDM ULITA BROUMOV. Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele

JIŽNÍ LODŽIE OBJEKTU DDM ULITA BROUMOV. Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele JIŽNÍ LODŽIE OBJEKTU DDM ULITA BROUMOV Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele Investor: DDM ULITA BROUMOV, Komenského 245, 550 01 Broumov Zodpovědný projektant: Ing. Petr Všetečka,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 T inec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : ást stavby: Stavební úpravy hygienického za ízení v 2. NP budovy radnice sta Jablunkova D.1.4.1 Otopná soustava,

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 - ÚMČ Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel.ústředna: 420 271 071 611 7/7/OHS/2010

Zadavatel: Městská část Praha 20 - ÚMČ Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel.ústředna: 420 271 071 611 7/7/OHS/2010 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 - ÚMČ Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel.ústředna: 420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Rekonstrukce varny MŠ Zašová. Ing. Vladimír Nohavica

Rekonstrukce varny MŠ Zašová. Ing. Vladimír Nohavica EP ROŽNOV, a.s. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: Investor : HIP: Rekonstrukce varny MŠ Zašová Obec Zašová Ing.

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV 53 5 CHLUMEC N. C., VRCHLICKÉHO 85/IV, tel. 495 485 567, email: petr.kycelt@seznam.cz OBSAH:.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 1

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 1 TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ OBSAH TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 1 OBSAH 1 Klempířské výrobky obecně 2 Klempířské výrobky obecně 2 Technické pokyny 2 Dodavatelská dokumentace 2 Referenční vzorky 3 Závěr

Více

Obecní úřad Makotřasy

Obecní úřad Makotřasy Obecní úřad Makotřasy Zastoupené: Františkem Štochlem, starostou obce v y z ý v á k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na plnění zakázky: Rekonstrukce restaurace v obci Makotřasy č.p.11 1.

Více

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE Stavba: Místo: Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa Část: Rekapitulace Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1) urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení: a) zhodnocení staveniště Staveništěm bude pouze předmětný areál s trojicí objektů stávající základní školy v obci

Více

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 STAVBA: Výměna otopných těles v objektu Kulturního domu ve Vítkově D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 D.1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO ZAKÁZKY:

Více

SOUPIS PRACÍ. Paceřice - oprava místní komunikace. Oprava místní komunikace po poškození povodní v červenci 2013

SOUPIS PRACÍ. Paceřice - oprava místní komunikace. Oprava místní komunikace po poškození povodní v červenci 2013 ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 2 073 141,76 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 2 073 141,76 435 359,77 2 508 501,53 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet měrných

Více

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5. ROZPOČET Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4 Objekt: SO3-3, úsek km 0,136-0,2933 Objednatel: ČR-SPÚ Kolín Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.2015

Více

O B S A H. Textová část. Výkresová část. Rekonstrukce sociálních zařízení. Obsah: Obsah:

O B S A H. Textová část. Výkresová část. Rekonstrukce sociálních zařízení. Obsah: Obsah: O B S A H Textová část Obsah: 1. Základní údaje o stavbě... 2 2. Zabezpečení objektu hlavními energiemi a vodním hospodářstvím... 4 3. Technické řešení stavební část... 4 4. Zdravotechnika... 7 5. Elektroinstalace...

Více

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ OBSAH 1 A) ÚČEL OBJEKTU 2 B) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU

Více

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla ZÁMEK MIROSLAV DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je kompletní návrh ústředního vytápění v rekonstruovaném objektu zámku Miroslav. Objekt

Více

Souhrnná technická specifikace

Souhrnná technická specifikace Souhrnná technická specifikace Stavba: Vybudování fotolitografie 7.NP Investor: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. (UFCHJH) Identifikační údaje: Údaje o stavbě a) název stavby: Vybudování

Více

Ing. Jiří Šír VISTA, Alešova 60, 400 01 Ústí nad Labem Projekční a stavební práce OBLAST STŘEDNÍ ČECHY

Ing. Jiří Šír VISTA, Alešova 60, 400 01 Ústí nad Labem Projekční a stavební práce OBLAST STŘEDNÍ ČECHY OBSAH...2 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení...2 2) Mechanická odolnost a stabilita...7 3) Požární bezpečnost...7 4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí...8 5) Bezpečnost

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Část č. 6.1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Podlimitní veřejná zakázka Rekonstrukce koupaliště na Dobrovského ulici, Brno Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Více

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné SO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY TERÉNNÍ ÚPRAVY TECHNICKÁ ZPRÁVA Seznam příloh

Více

F.03.1.4.1,2,3,4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.03.1.4.1,2,3,4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PROTO TOSAN s.r.o. LANŠKROUNSKÁ 1A, 56802 SVITAVY, tel.fax : 461 532371, projekce.tzb@wo.cz Název stavby : SNÍŽENÍ ENERGERTICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ULICI MILADY HORÁKOVÉ VE SVITAVÁCH Objekt

Více

TOBOS s.r.o., Jožky Jabůrkové 216, 530 09 Pardubice společnost zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 16856 bankovní

TOBOS s.r.o., Jožky Jabůrkové 216, 530 09 Pardubice společnost zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 16856 bankovní Prezentace společnosti O B S A H I. Identifikační údaje společnosti II. Úvod III. Struktura společnosti IV. Technické vybavení společnosti V. Nejvýznamnější realizované zakázky VI. Principy a cíle společnosti

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

Položkový rozpočet. 11/2011 HPC 3 a IP 3 a VPC 1 v k.ú. Kozly u Lipové Hlavní polní cesta HPC 3 a IP 3

Položkový rozpočet. 11/2011 HPC 3 a IP 3 a VPC 1 v k.ú. Kozly u Lipové Hlavní polní cesta HPC 3 a IP 3 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : 11/2011 HPC 3 a IP 3 a VPC 1 v k.ú. Kozly u Lipové Hlavní polní cesta HPC 3 a IP 3 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Díl: 1 Zemní práce 1 112 10-0001.RAA

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci pro provedení stavby. Sádek 116 572 01 Polička. Ing. arch. Karel Šrámek A PRŮVODNÍ ČÁST

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci pro provedení stavby. Sádek 116 572 01 Polička. Ing. arch. Karel Šrámek A PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci pro provedení stavby AKCE : ADAPTACE OBJEKTU PRODEJNY NA OBECNÍ DŮM V SÁDKU U POLIČKY k.ú. Sádek u Poličky st.p.č. 257, p.č. 8/5, 8/2, 8/6 INVESTOR : Obec Sádek Sádek 116

Více

ÁST E DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV

ÁST E DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV Název akce : Stavební úpravy chodník ul. Sklená ská, Bílovec Fáze : Dokumentace pro provád ní stavby (DPS) Vypracoval : Ing. Martin Grygar Kontroloval (schválil) : Ing.

Více

Standardní vybavení Rezidenční park Švýcarská - I. etapa - jednotka I1.02-1.NP - dispozice 2+kk

Standardní vybavení Rezidenční park Švýcarská - I. etapa - jednotka I1.02-1.NP - dispozice 2+kk 030 hrubá stavba obvodové zdivo z keramických cihlových bloků 300 mm + 160 mm zateplení (obvodové zdivo může být částečně nahrazeno konstrukčními prvky se statickou funkcí - monolitické betonové stěny

Více

Zadávací podklady. Dodávka stavby: Opravy městských objektů v Semilech v r. 2011 - II.

Zadávací podklady. Dodávka stavby: Opravy městských objektů v Semilech v r. 2011 - II. Zadávací podklady Dodávka stavby: Opravy městských objektů v Semilech v r. 2011 - II. 1. Zadavatel Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily, IČO 00276111, DIČ: CZ00276111 zastoupené Mgr. Janem Farským, starostou

Více

b e z p e č n o s t n í

b e z p e č n o s t n í P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Stavební úpravy objektu MŠ Sluníčko ul. Školská 104, Janov Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení Investor : Město Litvínov Městský

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2790/135/2012 6 Rodinný dům č. p. 594 s příslušenstvím a pozemky Družstevní 594, Petřvald Kraj Moravskoslezský, okres

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.

Více

Broof(t3) 2,5. min.μ=320 000 424,5. dodavatelské dokumentace Broof(t3) separace - netkaná PP geotextilie

Broof(t3) 2,5. min.μ=320 000 424,5. dodavatelské dokumentace Broof(t3) separace - netkaná PP geotextilie SKLADBY STŘECH OBECNÉ POZNÁMKY: _Všechny materiály a výrobky budou použity a osazeny dle technických podkladů výrobce včetně řešení detailů, skladeb a návazností. _Výrobky a materiály zahrnují i případné

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti za účelem rozhodnutí ve věci nařízení exekuce prodejem nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti za účelem rozhodnutí ve věci nařízení exekuce prodejem nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 3115/148/2011 O ceně nemovitosti - rodinného domu č.p.391 s příslušenstvím na pozemku č.21 s pozemky č.22 a 23 v katastrálním území Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov okres Olomouc

Více