POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8"

Transkript

1 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem OTSKP ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE SOUBOR 1,000 Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami SO001 Všeobecné konstrukce a práce 0, OTSKP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY SOUBOR 1,000 Zajištění provizorních autobusových zastávek včetně dopravního značení. Pevná cena Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními OTSKP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,000 Plynovod, sdělovací vedení, silové vedení Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními OTSKP PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KČ 1,000 dokumentace (fotodokumentace,videozáznam a pod.) zachycující kompletní současný stav okolní zástavby a dalších možných, stavbou dotčených,objektů před započetím stavebních prací Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OTSKP PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU Provizorní cena = ,- Kč Archeologický průzkum vykopávek Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi SOUBOR 1, OTSKP OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR 1, OTSKP OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 Zaměření jednotlivých asfaltových vrstev pro určení kubatur vyrovnávek. Pevná cena. Stránka 1 z 47

2 OTSKP OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR 1, OTSKP OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 Pevná cena. Zahrnuje veškeré nutné podrobné projekty pro stavby, přeložky inženýrských sítí, plán pro případ ropné havárie, protipovodňový plán a projekt dopravně inženýrského opatření. 11 Dokumentace skutečného provedení stavby 5 paré. Pevná cena OTSKP POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele Úhrnná částka na položku musí pokrýt všechny dočasné úpravy na regulaci dopravy i pěší po staveništi. Zahrnuje náklady na veškeré dočasné svislé resp. vodorovné dopravní značení vč. jeho odstranění, které neobsahuje Dopravně-inženýrské opatření. Případné vícenáklady z důvodů ztížení stavby částečným, či plným provozem, které nejsou obsahem této položky, budou zahrnuty do cen jednotlivých položek stavby a nemohou být důvodem pro pozdější zvyšování nákladů stavby. 001 SO101.1 Ul. Hrnčířská - Vozovka - obnova obrusné vrstvy + ošetření poruch 0, OTSKP ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM M3 0,240 "žulová dlažba kolem uličních vpustí:"(0,5+0,6+0,5)*0,15=0,240 [A] Celkem: A=0,240 [B] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a bez poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Atributy položky: Očištění a třídění dlažebních kostek pro další použití: s očištěním a tříděním Odvozná vzdálenost vybouraných dlažebních kostek: přes 4km do 5km Velikost dlažebních kostek: drobné OTSKP FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3 92,027 "Výměra odečtena ze situace pomocí softwaru Autocad" "Celoplošné frézování obrusné vrstvy tl. 50 mm:" 1434*0,05=71,700 [A] " Frézování ložní vrstvy:" "- Samostatné trhliny - ošetření - šířka frézování 1,5 m, tl. 50 mm:" ( ,5+12,5)*1,5*0,05=17,850 [B] "- Rozvětvené trhliny:" 11,5*2*0,05=1,150 [C] "- Výtluky:" (2*4+3,14+2*2+3,14+2,5*1,5+3*1,5)*0,05=1,327 [D] Celkem: A+B+C+D=92,027 [E] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku do 5 km a bez poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Včetně zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vyfrézované části komunikace. Atributy položky: Překážky v trase: s překážkami v trase Tloušťka frézované vrstvy: přes 40mm do 50mm Stránka 2 z 47

3 OTSKP INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 71,700 Výměra je změřená v situaci pomocí Autocadu. - pod vyrovnávací vrstvu 71,7=71,700 [A] Celkem: A=71,700 [B] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě OTSKP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M ,000 PS-E 0,25kg/m2 Výměra je změřená v situaci pomocí Autocadu. Celoplošně: 1434=1 434,000 [A] Celkem: A=1 434,000 [B] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě OTSKP ASFALTOVÝ BETON TŘ I M3 1,793 vyrovnávací vrstva ACL 16+ Výměra je změřená v situaci pomocí Autocadu. 71,7*0,025=1,793 [A] Celkem: A=1,793 [B] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě Atributy položky: Zrnitost kameniva: hrubozrnný ABH OTSKP ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM M2 408,130 Stránka 3 z 47

4 ACL /70 V místě původně žulové dlažby kolem uličních vpustí:"0,5+0,6+0,5=1,600 [A] V místě: "- Samostatné trhliny:" ( ,5+12,5)*1,5=357,000 [B] "- Rozvětvené trhliny:" 11,5*2=23,000 [C] "- Výtluky:" 2*4+3,14+2*2+3,14+2,5*1,5+3*1,5=26,530 [D] Celkem: A+B+C+D=408,130 [E] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě Atributy položky: Zrnitost kameniva: hrubozrnný ABH OTSKP ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM M ,000 ACO /70 Výměra je změřená v situaci pomocí Autocadu. Celoplošně: 1434=1 434,000 [A] Celkem: A=1 434,000 [B] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě OTSKP VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 406,530 geokompozit GCO ze skleněných vláken Položení na: "- Samostatné trhliny:" ( ,5+12,5)*1,5=357,000 [A] "- Rozvětvené trhliny:" 11,5*2=23,000 [B] "- Výtluky:" 2*4+3,14+2*2+3,14+2,5*1,5+3*1,5=26,530 [C] Celkem: A+B+C=406,530 [D] Stránka 4 z 47

5 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě OTSKP VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 482,330 "podél obrub a v místě napojení na stávající stav:" 11,52+11,67+12,24+36,65+69,1+80,15=221,330 [A] "Proříznutí trhlin včetně vyčištění:" "Samostatné trhliny - proříznutí viditelné trhliny na odfrézovaném povrchu:" ,5+12,5=238,000 [B] "Plošné poruchy- proříznutí trhlin:" 11,5*2=23,000 [C] Celkem: A+B+C=482,330 [D] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě OTSKP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 6,000 6=6,000 [A] Celkem: A=6,000 [B] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) OTSKP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 5,000 Výšková úprava uličních vpustí. 5=5,000 [A] Celkem: A=5,000 [B] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) OTSKP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 11,000 povrchové znaky sítí 11=11,000 [A] Celkem: A=11,000 [B] Stránka 5 z 47

6 Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) OTSKP ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 1 033,890 Šířka spáry 8 mm; včetně vyčištění spár "podél obrub a v místě napojení na stávající stav:" 11,52+11,67+12,24+36,65+69,1+80,15=221,330 [A] "Proříznutí trhlin včetně vyčištění:" "Samostatné trhliny - proříznutí viditelné trhliny na odfrézovaném povrchu:" ,5+12,5=238,000 [B] "Plošné poruchy- proříznutí trhlin:" 11,5*2=23,000 [C] Řezání AC krytu + ošetření pracovní spáry "Samostatné trhliny - proříznutí viditelné trhliny na odfrézovaném povrchu:" ( ,5+12,5)*2+3=479,000 [D] "Plošné poruchy- proříznutí trhlin:" 11,5*2=23,000 [E] "Výtluky:" 2*(2+4+3, ,14+2,5+1,5+3+1,5)=49,560 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=1 033,890 [G] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky OTSKP OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M ,530 "Výměra odečtena ze situace pomocí softwaru Autocad" Čištění po odfrézování povrchu: "Celoplošné frézování:" 1434=1 434,000 [A] " Frézování ložní vrstvy:" "- Samostatné trhliny - ošetření - šířka frézování 1,5 m, tl. 50 mm:" ,5+12,5=238,000 [B] "- Rozvětvené trhliny:" 11,5*2=23,000 [C] "- Výtluky:" 2*4+3,14+2*2+3,14+2,5*1,5+3*1,5=26,530 [D] Celkem: A+B+C+D=1 721,530 [E] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu. 002 SO101.2 Ul. Hrnčířská - Přeložka obrub a sanace vozovky 0, OTSKP ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM M3 1,600 Atributy položky: "žulová dlažba kolem uličních vpustí:"0,5+0,6+0,5=1,600 [A] Celkem: A=1,600 [B] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku bez poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Očištění a třídění dlažebních kostek pro další použití: s očištěním a tříděním Odvozná vzdálenost vybouraných dlažebních kostek: přes 4km do 5km Velikost dlažebních kostek: drobné OTSKP ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM M3 1,328 Penetrační makadam; včetně odvozu na skládku do 10 km a poplatku za skládku. Stránka 6 z 47

7 (5+7,5+11+6)*0,45*0,1=1,328 [A] Celkem: A=1,328 [B] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Atributy položky: Odstraňovaná plocha: přes 200m2 Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 100mm do 150mm OTSKP FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3 2,213 Výměra odečtena ze situace pomocí softwaru Autocad. Frézování ložní vrstvy: Sanace kraje vozovky "S": (5+7,5+11+6)*1,5*0,05=2,213 [A] Celkem: A=2,213 [B] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku do 5 km a bez poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Včetně zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vyfrézované části komunikace. Atributy položky: Překážky v trase: s překážkami v trase Tloušťka frézované vrstvy: přes 40mm do 50mm OTSKP SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 0,188 Ornice se užije zpětně. Za výškově upravovanou obrubou: 2,5*0,5*0,15=0,188 [A] Celkem: A=0,188 [B] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, včetně vodor.dopravy Atributy položky: Odvozná vzdálenost ornice: do 50m OTSKP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2 14,750 Úprava pláně i parapláně. "přehutnění stávající pláně pod výškově upravovanými kamnnými obrubami a sanací konstrukce S:" (5+7,5+11+6)*0,5=14,750 [A] Celkem: A=14,750 [B] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt OTSKP ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1,250 Za výškově upravovanou obrubou: 2,5*0,5=1,250 [A] Celkem: A=1,250 [B] Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení OTSKP KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM M2 14,750 SC C8/10; tl. 120 mm Stránka 7 z 47

8 Technická specifikace: Atributy položky: Sanace kraje vozovky "S": (5+7,5+11+6)*0,5=14,750 [A] Celkem: A=14,750 [B] OTSKP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM M2 14,750 Technická specifikace: Atributy položky: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě Tloušťka vrstvy: 120mm Typ komunikace: silnice štěrkodrť GE ŠDa frakce 0/45 Sanace kraje vozovky "S": (5+7,5+11+6)*0,5=14,750 [B] Celkem: B=14,750 [C] - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě Tloušťka vrstvy: 160mm OTSKP INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 44,250 Sanace kraje vozovky "S": (5+7,5+11+6)*1,5=44,250 [A] Celkem: A=44,250 [B] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě Stránka 8 z 47

9 OTSKP ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM M2 44,250 ACL /70 Sanace kraje vozovky "S": (5+7,5+11+6)*1,5=44,250 [A] Celkem: A=44,250 [B] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě Atributy položky: Zrnitost kameniva: hrubozrnný ABH OTSKP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 29, ,5+11+6=29,500 [A] Celkem: A=29,500 [B] Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až Položka obsahuje i dočasné uložení obrub před jejich zabudováním. Atributy položky: Poloha obrubníku: ležatý Tloušťka lože: do 100mm 003 SO101.3 Ul. Hrnčířská - Dopravní značení 0, OTSKP DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 14,000 14=14,000 [A] Celkem: A=14,000 [B] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie OTSKP DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DEMONTÁŽ KUS 16,000 16=16,000 [A] Celkem: A=16,000 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku OTSKP DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 IP19: 2=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B] Stránka 9 z 47

10 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie OTSKP DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL - DEMONTÁŽ KUS 1,000 Nad chodníkem: 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku OTSKP SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ KUS 11,000 11=11,000 [A] Celkem: A=11,000 [B] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie OTSKP VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA M2 112,088 V1a š. 0,125 Podélná čára souvislá: (35+7,6+5+4,5+4,5)*0,125=7,075 [B] V2b 0,125/1,5/1,5 Podélná čára přerušovaná: (27,3+27)*0,125*0,5=3,394 [C] V5 Příčná čára souvislá: (2,75+2,75+3)*0,5=4,250 [D] V7 Přechod pro chodce: 12*4*0,5+11*4+0,5=68,500 [E] V19 Čáry - čekací prostor pro cyklisty: (5,75+2,75)*0,25+2,5*4*0,125=3,375 [F] km 0,020 Dopravní stíny v křižovatce V1a š. 0,125 Podélná čára souvislá ( )*0.125=3,000 [G] V2b 0,125/1,5/1,5 Podélná čára přerušovaná: ( )*0.5*0.125=2,781 [H] V2b 0,25/1,5/1,5: 37.7*0.5*0.25=4,713 [I] V9a: 2*1,5=3,000 [J] V13: 36/3=12,000 [K] Celkem: B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=112,088 [L] Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu OTSKP VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA M2 112,088 Stránka 10 z 47

11 V1a š. 0,125 Podélná čára souvislá: (35+7,6+5+4,5+4,5)*0,125=7,075 [B] V2b 0,125/1,5/1,5 Podélná čára přerušovaná: (27,3+27)*0,125*0,5=3,394 [C] V5 Příčná čára souvislá: (2,75+2,75+3)*0,5=4,250 [D] V7 Přechod pro chodce: 12*4*0,5+11*4+0,5=68,500 [E] V19 Čáry - čekací prostor pro cyklisty: (5,75+2,75)*0,25+2,5*4*0,125=3,375 [F] km 0,020 Dopravní stíny v křižovatce V1a š. 0,125 Podélná čára souvislá ( )*0.125=3,000 [G] V2b 0,125/1,5/1,5 Podélná čára přerušovaná: ( )*0.5*0.125=2,781 [H] V2b 0,25/1,5/1,5: 37.7*0.5*0.25=4,713 [I] V9a: 2*1,5=3,000 [J] V13: 36/3=12,000 [K] Celkem: B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=112,088 [L] Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu OTSKP VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA M2 3,593 Vodící pás přechodu pro nevidomé (5 proužků) 5*(11,7+12,25)*0,03=3,593 [A] Celkem: A=3,593 [B] Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu OTSKP VODOR DOPRAV ZNAČ - PŘEDEM PŘIPRAV SYMBOLY KUS 15,000 barva Prostor pro cyklisty (pouze symbol kola) V 19: 3=3,000 [A] Směrové šipky dl. 5 m V 9a: 12=12,000 [B] Celkem: A+B=15,000 [C] Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu OTSKP VODOR DOPRAV ZNAČ - PŘEDEM PŘIPRAV SYMBOLY KUS 15,000 plast Prostor pro cyklisty (pouze symbol kola) V 19: 3=3,000 [A] Směrové šipky dl. 5 m V 9a: 12=12,000 [B] Celkem: A+B=15,000 [C] Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu OTSKP BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX NÁTĚR M2 0,732 kontrastní pás na sloupech VO, SSZ a značkách Stránka 11 z 47

12 samolepící pásek šířky 0,2 m na sloupy, SSZ: 2*(0.628*0.2)=0,251 [A] na dopravní značky: 13*(0.185*0.2)=0,481 [B] Celkem: A+B=0,732 [C] Technická specifikace: Součástí značky jsou i nosné prvky, připevňovací prvky a potřebný spojovací materiál. 004 SO101.4 Ul. Hrnčířská - Chodník 0, OTSKP ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM M3 10,382 Technická specifikace: Atributy položky: Kryt chodníku z litého asfaltu tl. 40 mm Plocha změřená v situaci pomocí Autocadu. [pl*tl. ] (101,87+153,97+3,71)*0,04=10,382 [A] Celkem: A=10,382 [B] Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Odstraňovaná plocha: přes 200m2 Odvozná vzdálenost suti: přes 4km do 5km Tloušťka odstraňované vrstvy: do 50mm OTSKP ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 12KM M3 39,000 Odstranění podkladní vrstvy ŠD chodníku za upravovanou obrubou. Včetně poplatku za skládku. Výměra je posčítaná ze situace. [dl.*š*tl.] 260*0,5*0,15=19,500 [A] Celkem: A=19,500 [B] Celkem: A+B=39,000 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Atributy položky: Odstraňovaná plocha: do 200m2 Odvozná vzdálenost suti: přes 10km do 11km Tloušťka odstraňované vrstvy: do 150mm OTSKP ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 2,500 Včetně odvozu do 10 km, uložení a poplatku za skládku. 2,5=2,500 [A] Celkem: A=2,500 [B] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Atributy položky: Očištění a třídění obrubníků pro další použití: s očištěním a tříděním OTSKP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2 259,550 Plocha změřená v situaci pomocí Autocadu. Chodník [pl*tl.] (101,87+153,97+3,71)=259,550 [A] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt OTSKP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 14,053 Stránka 12 z 47

13 Pro vyrovnání a doplnění vrstvy štěrkodrti chodníku. Plocha změřená v situaci pomocí Autocadu. Celoplošně [pl*tl.]: (101,87+153,97+3,71)*0,05=12,978 [A] Za obrubou: 0,05*(6+11+3)+0,03*1,25*2=1,075 [B] Celkem: A+B=14,053 [C] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě OTSKP KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 244,660 dlažba 200/100/60 Plocha posčítaná pomocí Autocadu ze situace.(101,87+153,97+3,71)-(4,79+3,9+6,2)=244,660 [A] Celkem: A=244,660 [B] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod. Atributy položky: Materiál lože: drcené kamenivo Plocha dlažby: přes 100m2 do 300m2 Povrch dlaždic: hladký OTSKP KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 14,890 Reliéfní dlažba pro nevidomé barvy červené, rozměr 200/100/60 Plocha posčítaná pomocí Autocadu ze situace. 4,79+3,9+6,2=14,890 [A] Celkem: A=14,890 [B] Stránka 13 z 47

14 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod. Atributy položky: Materiál lože: drcené kamenivo Plocha dlažby: do 100m2 Počet barev: jedna Povrch dlaždic: reliéfní pro nevidomé a slabozraké Tloušťka lože: 40mm OTSKP VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA M2 2,900 Nalepovací varovné a signální pásy pro nevidomé; bílá barva Bulharská 2,5=2,500 [A] Hrnčířská 0,4=0,400 [B] Celkem: A+B=2,900 [C] Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu OTSKP ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M 2,500 Rozměr 100/200/50 2,5=2,500 [A] Celkem: A=2,500 [B] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku. Atributy položky: Materiál lože: betonové s boční opěrou Tloušťka lože: do 100mm 005 SO102.1 Ul. 5. května - Vozovka - obnova obrusné vrstvy + ošetření poruch 0, OTSKP ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM M3 1,390 Výměra je změřená v situaci pomocí Autocadu. "žulová dlažba kolem uličních vpustí:"(0,7+0,6+0,6)*0,15=1,390 [A] Celkem: A=1,390 [B] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Stránka 14 z 47

15 Atributy položky: Očištění a třídění dlažebních kostek pro další použití: s očištěním a tříděním Odvozná vzdálenost vybouraných dlažebních kostek: přes 4km do 5km Velikost dlažebních kostek: drobné OTSKP FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3 612,505 "Výměra odečtena ze situace pomocí softwaru Autocad" "Celoplošné frézování obrusné vrstvy tl. 50 mm:" 6608*0,05=330,400 [A] - Samostatné trhliny - ošetření - šířka frézování 1,5 m, tl. 50 mm:"(32, ,3+97,3+16,5+24,5+5,5)*1,5*0,05=34,643 [B] - Plošné poruchy:" (9,2*1,8+2*12,8+1,9*8+7,5*1,8+14*7+39*1,9+2,9*2+10*2+33,5*3+18*2+143,3*3+7*4+30*3,5+10*6+73,3*3+73,3*4+1,8*6)*0,05=77,603 [C] - Výtluky:" (4,5*2+3,5*1,5+3,5*2+2*1,5+3,5*2,5+1,5*1,5+2,2*1,8+2,6*2,1+2*1,5+2*1,5+2*13+2*10+1,5*2,5+1,5*2,5+2*2,5+1,5*3,5+1,5*2+1,5*2,5)*0,05=6,0 59 [D] "Celoplošné frézování vrstvy tl. 50 mm:" 1782*0,05=89,100 [E] "Frézování v místě vystkytujích se trhlin na odfrézované vrstvě:" (2*( )+4*2*2)*0,05=74,700 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=612,505 [G] Technická specifikace: Atributy položky: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku do 5 km a bez poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Včetně zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vyfrézované části komunikace. Překážky v trase: s překážkami v trase Tloušťka frézované vrstvy: přes 40mm do 50mm OTSKP OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 43,960 Dodávka, montáž, demontáž; výška bednění 2,0 m 14*3,14*1*1=43,960 [A] Celkem: A=43,960 [B] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením OTSKP INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M ,000 Výměra je změřená v situaci pomocí Autocadu. Celoplošně: 6608=6 608,000 [A] "Celoplošné frézování vrstvy tl. 50 mm:" 1782=1 782,000 [E] "Frézování v místě vystkytujích se trhlin na odfrézované vrstvě:" 2*( )+4*2*2=1 494,000 [F] Celkem: A+E+F=9 884,000 [G] Stránka 15 z 47

16 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě OTSKP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M ,000 PS-E 0,25kg/m2 Výměra je změřená v situaci pomocí Autocadu. Celoplošně: 6608=6 608,000 [A] Celkem: A=6 608,000 [B] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě OTSKP ASFALTOVÝ BETON TŘ I M3 447,305 vyrovnávací vrstva ACL 16+ tl mm "Výměra odečtena ze situace pomocí softwaru Autocad" "Celoplošné frézování obrusné vrstvy tl. 50 mm:" 6608*0,025=165,200 [A] - Samostatné trhliny - ošetření - šířka frézování 1,5 m, tl. 50 mm:"(32, ,3+97,3+16,5+24,5+5,5)*1,5*0,05=34,643 [B] - Plošné poruchy:" (9,2*1,8+2*12,8+1,9*8+7,5*1,8+14*7+39*1,9+2,9*2+10*2+33,5*3+18*2+143,3*3+7*4+30*3,5+10*6+73,3*3+73,3*4+1,8*6)*0,05=77,603 [C] - Výtluky:" (4,5*2+3,5*1,5+3,5*2+2*1,5+3,5*2,5+1,5*1,5+2,2*1,8+2,6*2,1+2*1,5+2*1,5+2*13+2*10+1,5*2,5+1,5*2,5+2*2,5+1,5*3,5+1,5*2+1,5*2,5)*0,05=6,0 59 [D] "Celoplošné frézování vrstvy tl. 50 mm:" 1782*0,05=89,100 [E] "Frézování v místě vystkytujích se trhlin na odfrézované vrstvě:" (2*( )+4*2*2)*0,05=74,700 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=447,304 [G] Stránka 16 z 47

17 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě Atributy položky: Zrnitost kameniva: hrubozrnný ABH OTSKP ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM M ,000 ACO /70 Výměra je změřená v situaci pomocí Autocadu. Celoplošně: 6608=6 608,000 [A] "Celoplošné frézování vrstvy tl. 50 mm:" 1782=1 782,000 [E] "Frézování v místě vystkytujích se trhlin na odfrézované vrstvě:" 2*( )+4*2*2=1 494,000 [F] Celkem: A+E+F=9 884,000 [G] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě OTSKP VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M ,080 geokompozit GCO ze skelných vláken Položení na: "- Samostatné trhliny - šíře pásu 1,5 m:"(32, ,3+97,3+16,5+24,5+5,5)*1,5=692,850 [A] "- Plošné poruchy:" 9,2*1,8+2*12,8+1,9*8+7,5*1,8+14*7+39*1,9+2,9*2+10*2+33,5*3+18*2+143,3*3+7*4+30*3,5+10*6+73,3*3+73,3*4+1,8*6=1 552,060 [B] "- Výtluky:" 4,5*2+3,5*1,5+3,5*2+2*1,5+3,5*2,5+1,5*1,5+2,2*1,8+2,6*2,1+2*1,5+2*1,5+2*13+2*10+1,5*2,5+1,5*2,5+2*2,5+1,5*3,5+1,5*2+1,5*2,5=121,170 [C] 2*( )+4*2*2=1 494,000 [D] Celkem: A+B+C+D=3 860,080 [E] Stránka 17 z 47

18 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě OTSKP VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 5 855,520 "podél obrub a v místě napojení na stávající stav:" 11,5+7,7+9, , , ,8+10,8+10,5+11,9+125,5+166,37+8,35+19,5+9, ,45+6,25+86,5+5,25+6,5+130,2+127,5+12=1 280,720 [A] Proříznutí trhlin včetně vyčištění "- Samostatné trhliny:"(32, ,3+97,3+16,5+24,5+5,5)=461,900 [B] "- Plošné poruchy:" 2*(9,2+12,8+8+7, )+57+3,8+35=616,800 [C] Řezání AC krytu + ošetření pracovní spáry "- Samostatné trhliny - šíře pásu 1,5 m:"2*(32, ,3+97,3+16,5+24,5+5,5)=923,800 [D] "- Plošné poruchy:" 2*(9,2+1,8+12,8+2+1,9+8+7,5+1, ,9+2, , ,8+6)+33,5+2*3+30+3,5+3,5+73,3+3+73,3+4=867,900 [E] "- Výtluky:" 2*(4,5+2+3,5+1,5+3, ,5+3,5+2,5+1,5+1,5+2,2+1,8+2,6+2,1+2+1,5+2+1, ,5+2,5+1,5+2,5+2+2,5+1,5+3,5+1,5+2+1,5+2,5)=194,40 0 [F] Řezání AC krytu + ošetření pracovní spáry ( )*2+8*4=1 510,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=5 855,520 [H] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě OTSKP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 36,000 29=29,000 [A] 7=7,000 [B] Celkem: A+B=36,000 [C] Stránka 18 z 47

19 Technická specifikace: Položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) OTSKP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 17,000 Výšková úprava uličních vpustí. 13=13,000 [A] 4=4,000 [B] Celkem: A+B=17,000 [C] Technická specifikace: Položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) OTSKP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 45,000 Povrchové znaky inženýrských sítí (plyn, vodovod,..) 43=43,000 [A] 2=2,000 [B] Celkem: A+B=45,000 [C] Technická specifikace: Položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) OTSKP OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM M 28,500 Červeno-bílý nátěr 12+16,5=28,500 [A] Technická specifikace: Celkem: - kompletní A=28,500 dodávka [B] se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy, - zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, - i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací), - i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty pod kotevní desky. Atributy položky: Osazení: do země s obetonováním sloupků Výplň: vodorovná dvě madla OTSKP ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 5 855,520 šířka spáry 8 mm; včetně vyčištění spáry Stránka 19 z 47

20 "podél obrub a v místě napojení na stávající stav:" 11,5+7,7+9, , , ,8+10,8+10,5+11,9+125,5+166,37+8,35+19,5+9, ,45+6,25+86,5+5,25+6,5+130,2+127,5+12=1 280,720 [A] Proříznutí trhlin včetně vyčištění "- Samostatné trhliny:"(32, ,3+97,3+16,5+24,5+5,5)=461,900 [B] "- Plošné poruchy:" 2*(9,2+12,8+8+7, )+57+3,8+35=616,800 [C] Řezání AC krytu + ošetření pracovní spáry "- Samostatné trhliny - šíře pásu 1,5 m:"2*(32, ,3+97,3+16,5+24,5+5,5)=923,800 [D] "- Plošné poruchy:" 2*(9,2+1,8+12,8+2+1,9+8+7,5+1, ,9+2, , ,8+6)+33,5+2*3+30+3,5+3,5+73,3+3+73,3+4=867,900 [E] "- Výtluky:" 2*(4,5+2+3,5+1,5+3, ,5+3,5+2,5+1,5+1,5+2,2+1,8+2,6+2,1+2+1,5+2+1, ,5+2,5+1,5+2,5+2+2,5+1,5+3,5+1,5+2+1,5+2,5)=194,40 0 [F] Řezání AC krytu + ošetření pracovní spáry ( )*2+8*4=1 510,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=5 855,520 [H] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky OTSKP OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M ,080 "Výměra odečtena ze situace pomocí softwaru Autocad" "Celoplošné frézování obrusné vrstvy tl. 50 mm:" 6608=6 608,000 [A] "- Samostatné trhliny - ošetření:"(32, ,3+97,3+16,5+24,5+5,5)*1,5=692,850 [B] "- Plošné poruchy:" 9,2*1,8+2*12,8+1,9*8+7,5*1,8+14*7+39*1,9+2,9*2+10*2+33,5*3+18*2+143,3*3+7*4+30*3,5+10*6+73,3*3+73,3*4+1,8*6=1 552,060 [C] "- Výtluky:" 4,5*2+3,5*1,5+3,5*2+2*1,5+3,5*2,5+1,5*1,5+2,2*1,8+2,6*2,1+2*1,5+2*1,5+2*13+2*10+1,5*2,5+1,5*2,5+2*2,5+1,5*3,5+1,5*2+1,5*2,5=121,170 [D] "Celoplošné frézování vrstvy tl. 50 mm:" 1782=1 782,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=10 756,080 [F] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu OTSKP ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ M 28,500 Včetně odvozu do 10 km, uložení a poplatku za skládku ,5=28,500 [A] Celkem: A=28,500 [B] Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.), - zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu (beton, kámen). Atributy položky: Odvozná vzdálenost vybouraného materiálu: přes 3km do 5km Osazení sloupků: do země s obetonováním Stránka 20 z 47

21 006 SO102.2 Ul. 5. května - Přeložka obrub a sanace vozovky 0, OTSKP ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 12KM M3 401,769 Včetně uložení a poplatku za skládku. Sanace celé konstrukce vozovky (99,5+1256,5+101)*0,25=364,250 [A] "Odstranění vrstvy v místě měněných obrub:" - v místě silničních obrub: (4+127,5+86,5+6,5)*0,3*0,18=12,123 [B] - v místě kamenných krajníků: (9, , ,5+125, )*0,3*0,18=41,310 [C] - v místě kamenných obrub: (105)*0,3*0,18=5,670 [D] mínus délka sanací v mezisoučutu [A]: -312*0,45*0,18=-25,272 [E] Přípojky uličních vpustí: (4,5 + 5,75 + 4,5)*1,0*0,25=3,688 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=401,769 [G] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Atributy položky: Odvozná vzdálenost suti: přes 10km do 11km Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 150mm do 300mm OTSKP ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM M3 182,978 Penetrační makadam. Včetně odvozu na skládku do 10 km a poplatku za skládku. Výměra je změřená v situaci pomocí Autocadu. Sanace celé konstrukce vozovky (99,5+1256,5+101)*0,1=145,700 [A] "Odstranění vrstvy v místě měněných obrub:" - v místě silničních obrub: (4+127,5+86,5+6,5)*0,45*0,1=10,103 [B] - v místě kamenných krajníků: (9, , ,5+125, )*0,45*0,1=34,425 [C] - v místě kamenných obrub: (105)*0,45*0,1=4,725 [D] mínus délka sanací v mezisoučutu [A]: -312*0,45*0,1=-14,040 [E] Přípojky uličních vpustí: (4,5 + 5,75 + 4,5)*1,4*0,1=2,065 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=182,978 [G] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Atributy položky: Odstraňovaná plocha: přes 200m2 Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 100mm do 150mm OTSKP ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ M 268,000 Včetně odvozu do 10 km, uložení a poplatku za skládku. Výměra je změřená v situaci pomocí Autocadu ,5+86,5+6,5=224,500 [A] Chodník v km 0,294-0,618 vpravo: ( )*0.3=43,500 [B] Celkem: A+B=268,000 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Stránka 21 z 47

22 Atributy položky: Očištění a třídění obrubníků pro další použití: s očištěním a tříděním OTSKP ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 105,000 Výměra je změřená v situaci pomocí Autocadu. 105=105,000 [A] Celkem: A=105,000 [B] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Atributy položky: Očištění a třídění obrubníků pro další použití: s očištěním a tříděním OTSKP ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 765,000 Výměra je změřená v situaci pomocí Autocadu. 9, , ,5+125, =765,000 [A] Celkem: A=765,000 [B] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Atributy položky: Očištění a třídění krajníků pro další použití: s očištěním a tříděním Odvozná vzdálenost vybouraných krajníků: přes 4km do 5km OTSKP FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3 147,918 "Výměra odečtena ze situace pomocí softwaru Autocad" Sanace celé konstrukce vozovky (99,5+1256,5+101)*0,05=72,850 [A] " Frézování ložní vrstvy (měnění obrub):" - v místě silničních obrub: (4+127,5+86,5+6,5)*1,5*0,05=16,838 [B] - v místě kamenných krajníků: (9, , ,5+125, )*1,5*0,05=57,375 [C] - v místě kamenných obrub: (105)*1,5*0,05=7,875 [D] mínus délka sanací v mezisoučtu [A]: -312*0,45*0,05=-7,020 [E] Celkem: A+B+C+D+E=147,918 [F] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku do 5 km a bez poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Včetně zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vyfrézované části komunikace. Atributy položky: Překážky v trase: s překážkami v trase Tloušťka frézované vrstvy: přes 40mm do 50mm OTSKP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 4 S ODVOZEM DO 12KM M3 655,650 V místě aktivní zóny vozovky. Včetně uložení a poplatku za skládku. Sanace celé konstrukce vozovky (99,5+1256,5+101)*0,45=655,650 [A] Celkem: A=655,650 [B] Stránka 22 z 47

23 Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání Odvozná vzdálenost zeminy: přes 9km do 10km Ztížení vykopávky se zajištěním podzemního vedení: potrubí bet nebo kamen DN do 500mm OTSKP HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4 DO 12KM M3 30,975 Přípojky UV. Včetně uložení a poplatku za skládku. Přípojky uličních vpustí: (4,5 + 5,75 + 4,5)*1,0*2,1=30,975 [A] Celkem: A=30,975 [B] Stránka 23 z 47

24 Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) OTSKP ULOŽENÍ od hloubky SYPANINY 1,2 m bude DO rýha NÁSYPŮ pažena V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS M3 735,875 Štěrk 0/45 Sanace celé konstrukce vozovky (99,5+1256,5+101)*1,0*0,5=728,500 [A] Přípojky uličních vpustí: (4,5 + 5,75 + 4,5)*1,0*0,5=7,375 [B] Celkem: A+B=735,875 [C] Stránka 24 z 47

25 Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) OTSKP ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ M3 20,355 Přípojky UV; zemina vhodná dle ČSN Přípojky uličních vpustí: (4,5 + 5,75 + 4,5)*1,0*1,38=20,355 [A] Celkem: A=20,355 [B] Stránka 25 z 47

26 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu. Hutnění dle TKP OTSKP ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ M3 2,950 Lom. drť max. frakce 0/22 Přípojky uličních vpustí: (4,5 + 5,75 + 4,5)*1,0*0,2=2,950 [A] Celkem: A=2,950 [B] Stránka 26 z 47

27 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu OTSKP OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ M3 4,394 Přípojky; drcený lomový kámen frakce 0-4 Přípojky uličních vpustí: (4,5 + 5,75 + 4,5)*1,0*0,3-3,14*0,1*0,1(4,5 + 5,75 + 4,5)=4,394 [A] Celkem: A=4,394 [B] Stránka 27 z 47

28 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu OTSKP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M ,300 Úprava pláně i parapláně. Sanace celé konstrukce vozovky 2*(99,5+1256,5+101)=2 914,000 [A] Sanace celé konstrukce vozovky podél měněných obrub: - v místě původně silničních obrub: 2*(4+127,5+86,5+6,5)*1,0=449,000 [B] - v místě původně kamenných krajníků: 2*(9, , ,5+125, )*1,0=1 530,000 [C] - v místě původně kamenných obrub: 2*(105)*1,0=210,000 [D] mínus délka sanací v mezisoučutu [A]: -2*312,0*0,3=- 187,200 [E] Přípojky uličních vpustí: 2*(4,5 + 5,75 + 4,5)*1,0=29,500 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=4 945,300 [G] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt OTSKP TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ 3-4 M 312,000 Sanace celé konstrukce vozovky =312,000 [A] Celkem: A=312,000 [B] Stránka 28 z 47

29 Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu - dodávka a uložení trativodu - obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením Atributy položky: Materiál lože: kamenivo drcené Materiál obsypu: kamenivo drcené Odvozná vzdálenost zeminy z rýhy: přes 5km OTSKP ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE M ,000 Netkaná separační geotextilie 300g/m2. Sanace celé konstrukce vozovky (99,5+1256,5+101)=1 457,000 [A] Celkem: A=1 457,000 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením OTSKP PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,475 Přípojky; drcený lomový kámen frakce 0-4 Přípojky uličních vpustí; lože: (4,5 + 5,75 + 4,5)*1,0*0,1=1,475 [A] Celkem: A=1,475 [B] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Atributy položky: Frakce kameniva: 0/4 Umístění: v otevřeném výkopu OTSKP KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM M ,875 SC C8/10; tl. 120 mm Stránka 29 z 47

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH ASPE 9 Firma: Strana: 1 NABÍDKOVÝ ROZPOČET SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 047000 Vedlejší a ostatní náklady Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Město Lovosice Valbek s.r.o., stř. Ústí

Více

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00 SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH Stavba: 114513R - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty - Brniště Objekt: SO 101 - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Náchod Běloves, Lázeňská ulice Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: MDS Projekt s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 6 106 961,38 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 6 106 961,38 1 282 461,89 7 389 423,27 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet

Více

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ SO001 DEMOLICE MOSTU EV.Č. 193-004 012001 Demolice mostu ev.č. 193-004 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: KSÚS KARLOVARSKÉHO KRAJE Valbek s.r.o.,

Více

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911 ASPE 9 Příloha k formuláři pro ocenění nabídky: výkaz výměr Stavba : 13-037 Parkoviště na poz. č. p. 2767 TUL číslo a název SO: SO 101 Parkoviště číslo a název rozpočtu: SO 101 Parkoviště Poř. Kód Varianta

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 381 18 Český Krumlov AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice Rekapitulace

Více

ASPE 9. Soupis objektů s DPH

ASPE 9. Soupis objektů s DPH ASPE 9 Firma: Transconsult s.r.o Soupis objektů s DPH Stavba:302 - Rekonstrukce staré lávky přes rameno Labe na Kmochův ostrov v Kolíně Varianta:I - základní varianta Sazba 1 0 Odbytová cena: 2 083 411,00

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník směr Dubné - Čakov, Dubné Obec Dubné Dubné 60 373 84 Dubné AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ Název stavby: Rekonstrukce mostu 2931-1 Levínská Olešnice Číslo stavby: 32 Investor (objednatel): Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Více

VÝKAZ VÝMĚR. ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 90030x 013/11-P

VÝKAZ VÝMĚR. ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 90030x 013/11-P ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 VÝKAZ VÝMĚR Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Město Hostinné DiK Janák, s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: Kč Kč Kč Měrné jednotky:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 8 Firma: Firma Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: REZ_01/2012. Parkoviště u Penzionu Hudec. Objekt: SO 101. Parkovací místa a chodník

SOUPIS PRACÍ. ASPE 8 Firma: Firma Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: REZ_01/2012. Parkoviště u Penzionu Hudec. Objekt: SO 101. Parkovací místa a chodník ASPE 8 Firma: Firma Strana: 3.6..7 Datum: 30.0.202 Čas: 0:49:4 SOUPIS PRACÍ REZ_0/202 SO 0 SO 0 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Obec Husinec S-Engineering s.r.o. Firma Základní cena:

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 236. Hradec Králové oprava chodníku na Dukelské třídě. Objekt: 0. Všeobecné a předběžné položky

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 236. Hradec Králové oprava chodníku na Dukelské třídě. Objekt: 0. Všeobecné a předběžné položky ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: M2 28, Vypracoval zadání:

Více

SOUPIS PRACÍ. Paceřice - oprava místní komunikace. Oprava místní komunikace po poškození povodní v červenci 2013

SOUPIS PRACÍ. Paceřice - oprava místní komunikace. Oprava místní komunikace po poškození povodní v červenci 2013 ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 2 073 141,76 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 2 073 141,76 435 359,77 2 508 501,53 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet měrných

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení REKAPITULACE

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení REKAPITULACE Objekt : Stavba : Objednatel: Město Česká Lípa Náměstí T. G. Masaryka 1 47036 Česká Lípa IČ: 00260 428 DIČ: CZ00260428 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Jablonec nad Nisou, Střelecká ul. - Kanalizační přípojka pro čo. 1067/14. Kanalizační přípojka pro čp. 1067/14

VÝKAZ VÝMĚR. Jablonec nad Nisou, Střelecká ul. - Kanalizační přípojka pro čo. 1067/14. Kanalizační přípojka pro čp. 1067/14 ASPE 9 Strana: 1 VÝKAZ VÝMĚR Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Městský úřad Jablonec nad Nisou GEVOS, ing. Milan Ulbrych - projektová kancelář Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky:

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 2587 III/00811 CHVATĚRUBY, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 00811-2. Objekt: 101. Úpravy komunikace.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 2587 III/00811 CHVATĚRUBY, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 00811-2. Objekt: 101. Úpravy komunikace. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ 101 Úpravy komunikace 101 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Středočeský kraj APIS s.r.o. Praha Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných

Více

K ceníku poskytovaných služeb

K ceníku poskytovaných služeb K ceníku poskytovaných služeb SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Osazení nového sloupku pro instalaci DZ v zeleni ( případně rozebíratelné dlažbě) přepravu na pracoviště výkop pro patku doprava betonu včetně ceny

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka Vedlejsší a ostatní náklady, společně pro všechny objekty Soupis prací objekty REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka náklady (tis.kč) 1. Rekonstrukce polní cesty C2,

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Plzeňská II (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015.

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Plzeňská II (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015. SOUPIS PRACÍ Stavba: (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať Objednatel: Část: Zhotovitel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015 P.Č. Kód položky Popis MJ 1 Zemní práce 0,00 1 113100009 Odstranění

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 381 18 Český Krumlov AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1.

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1. Zodp. projektant Místo Investor Ing. S. Janák Hostinné Vypracoval Kraj Bc. P. Syrovátka Královéhradecký Město Hostinné Datum VÝKAZ VÝMĚR Č. zakázky 013/11-O 05.2013 Hostinné - Ulice Okály a Ke Splavu REKONSTRUKCE

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TEHNIKÉ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁE FAKULTA STAVEBNÍ K136 - KATEDRA SILNIČNÍH STAVEB Bc. Michaela Šamulková Ing. Michal Uhlík, PhD. 01/2018 Aspe Strana: 1 SOUPIS PRAÍ Var.1 Studie dopravního

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 29.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Písek, Žižkova

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH nízká DPH vysoká Cena celkem s DPH 1 S 716030 Rekonstrukce vybraných

Více

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o.

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o. Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 1 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 96 Kč Odstraňovaný materiál uschlé traviny volné kořeny nezakořeněné

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

Název stavby: SKALICE Zhotovitel stavby: STRABAG a.s. Datum č. pol. Popis položky SO201-AGREGOVANÝ VÝKAZ VÝMĚR SO 001 úplný odpočet částečný odpočet Výměra Jed. nová položka částečný přípočet VÝSLEDNÝ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 5.12.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Povrchová úprava

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846.

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846 1 112 10-1101.R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 50,00 2 112 10-1102.R00Kácení stromů

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území RYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území Místo: Olomouc Datum: 01.03.2013 Objednavatel: Město

Více

SO 203 Úprava mostu ev. č

SO 203 Úprava mostu ev. č , SO 203 Úprava mostu ev. č. 37-047 , úprava mostu ev.č. 37-047 C 203 0 - Všeobecné konstrukce a práce Poplatky za skládku ( objem v m 3 ) 1 nevhodná zemina z výkopů viz položky výkazu výměr položka V

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ SOUPISU PRACÍ

CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ SOUPISU PRACÍ CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ SOUPISU PRACÍ AKCE : PARKOVACÍ PLOCHY ZA BUDOVOU Č.P.801 V HEŘM. MĚSTCI A NAPOJENÍ VJEZDU NA PŘILEHLOU KOMUNIKACI Stavební objekt Základní cena DPH 21% Celková cena SO 101 KOMUNIKACE,00,-,00,-

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

Počet Název položky. jednotka Všeobecné konstrukce a práce

Počet Název položky. jednotka Všeobecné konstrukce a práce číslo a název SO: SO 000 OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY číslo a název rozpočtu: SO 000 OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 011100 NÁKLADY JINDE NEUVEDENÉ náklady spojené se zajištěním

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: HBH Projekt spol. s r.o. Strana: Stavba: Zásmuky. Zásmuky, stavební úpravy. Objekt: 103

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: HBH Projekt spol. s r.o. Strana: Stavba: Zásmuky. Zásmuky, stavební úpravy. Objekt: 103 ASPE Firma: HBH Projekt spol. s r.o. Strana: 1 Datum: 2.7.2016 Čas: 13:01:53 SOUPIS PRACÍ 103 Místo pro přecházení v ul. Havlíčkova, varianta 1 103 Místo pro přecházení v ul. Havlíčkova, varianta 1 Objednavatel:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : ing. Karel Kuchař Počet měrných jednotek : Objednatel : Obec Grymov Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

SOUPIS PRACÍ. Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy (SO 152) Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy. Oprava opěrné zídky v k.

SOUPIS PRACÍ. Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy (SO 152) Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy. Oprava opěrné zídky v k. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ (SO ) Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Valbek spol. s r.o., středisko Plzeň Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK a ukazatelových cen pro stupně DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012

Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK a ukazatelových cen pro stupně DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012 Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK a ukazatelových cen pro stupně DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012 2. etapa: Aktualizace ukazatelových cen pro ocenění stavebních prací u projektových dokumentací

Více

Rekonstrukce místních komunikací v obci Blato

Rekonstrukce místních komunikací v obci Blato UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Rekonstrukce místních komunikací v obci Blato Pavel Vokřál Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: B. Objednatel dokumentace

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce PŘÍLOHA Č.8 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

Úvodní ustanovení. Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby

Úvodní ustanovení. Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby Úvodní ustanovení Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby Zatřídění objektu dle 2 vyhlášky 230/2012: 832 Hráze a objekty na tocích, 832.12.3.3

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ j Imagine the result ARCADIS CZ a.s. divize Geotechnika ČR Správa Národního parku České Švýcarsko Pražská 52 47 46 Krásná Lípa VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Zabezpečení nestabilních

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Stavba : 2011-11 Rekonstrukce mostu č.51 přes Sadový potok Objednatel : Město Frenštát pod Radhoštěm IČO : nám. Míru 1 DIČ : 74401 Frenštát pod Radhoštěm Zhotovitel

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Projekt Rozpočet Realizace PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Úkol

Více

Poplatek za uložení na skládku stavební suť a beton.

Poplatek za uložení na skládku stavební suť a beton. ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZMĚNĚ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části města Evidenční č číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě Celkem za 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 D1:140,80*0,20 D2:3,35*0,20

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 28,16 K2:1,10*0,20 0,22 3 133201101R00

Více

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Tabulky 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více

Dodatek č. 3 smlouvy č. H245/14/03028 o zhotovení stavby TERMINÁL ŽELEZNÝ BROD - 1. ETAPA

Dodatek č. 3 smlouvy č. H245/14/03028 o zhotovení stavby TERMINÁL ŽELEZNÝ BROD - 1. ETAPA Dodatek č. 3 smlouvy č. H245/14/03028 o zhotovení stavby TERMINÁL ŽELEZNÝ BROD - 1. ETAPA uzavřená podle 2623 a souvisejících, zákona. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a souvisejících předpisů Smluvní

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ SOUHRNNÝ LIST STAVY - REKAPITULACE NÁKLADŮ Název stavby: Most ev.č.2623-2 Žizníkov Číslo stavby: Investor (objednatel): Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Projektant (zpracovatel):

Více

ASPE 9 Soupis objektů s DPH

ASPE 9 Soupis objektů s DPH ASPE 9 Soupis objektů s DPH Stavba:2016-007 - REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠPIČÁK PARKOVIŠTĚ V UL. BARDĚJOVSKÁ ČESKÁ LÍPA Varianta:V1 - VARIANTA 1 Sazba 1 0 Odbytová cena: 15 483 447,82 Sazba 2 15 OC+DPH: 18 734

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

DODATEK C. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

DODATEK C. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO KUJ1P00TNGVF DODATEK C. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SMLOUVY ZHOTOVITELE: 15-1/SOD/2011/010 Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: 53574 Uzavřená dle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku na stavbu M/345 Chotěboř - průtah,

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Úpravy veřejných prostor nám. Míru, ul. Radniční IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL.

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Úpravy veřejných prostor nám. Míru, ul. Radniční IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL. 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL. RADNIČNÍ STUPEŇ: OBJENAVATEL: DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY Jan. MĚSTO RÝMAŘOV INVESTOR: dtto ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: DATUM:

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ Název stavby: FRÝDLANT, most ev.č. 290 002 Číslo stavby: 26 Investor (objednatel): Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Projektant

Více

2013-051 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU C PDPS ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE V PODZÁMECKÉM PARKU. 1.1 Technická zpráva... 1

2013-051 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU C PDPS ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE V PODZÁMECKÉM PARKU. 1.1 Technická zpráva... 1 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1 Technická zpráva... 1 1) Identifikační údaje objektu... 2 1.1. Stavba... 2 1.2. Objednatel... 2 1.3. Projektant... 2 1.4. Základní charakteristiky... 2 2) Stručný technický popis

Více