Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém ios

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém ios"

Transkript

1 Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém ios Uživatelská příručka k O 2 mobilnímu POS terminálu je majetkem společnosti O2 Czech Republic a.s., poskytnuta a určena pouze pro účely pilotního projektu. Je zakázáno ji kopírovat, upravovat, šířit, či předávat třetím stranám.

2 Obsah Strana Ovládání mpos terminálu Ingenico ismp Companion Zapnutí mpos 3 Vypnutí mpos 3 Funkce příkazových tlačítek mpos terminálu Tlačítko enter 4 Tlačítko clear 4 Tlačítko cancel 4 Tlačítko F 4 Tlačítko F4 4 Tlačítko F3 4 Tlačítko F2 4 První zapnutí mpos terminálu Spárování Bluetooth s mobilním telefonem či tabletem 5 Inicializace a aktivace mpos terminálu Propojení mpos terminálu s bankou před první přijatou platbou 7 Přijímání (akceptace) platebních karet Rychlá platba 9 Platba přes Pokladnu 11 Jak v případě potřeby zastavit platbu 12 Uzávěrka 13 Refundace = vrácení částky zaplacené platební kartou 14 Vzor papírové účtenky 15 Menu Nastavení v aplikaci mpo 2 S Zákazníci 16 Produkty a Služby 16 Archiv účtenek 16 Uzávěrky 16 Výchozí záložka 16 Nastavení obchodníka 17 Pomoc 17 2/17

3 Ovládáni mpos terminálu Ingenico ismp Companion Zapnutí mpos provedete stisknutím zeleného tlačítka enter. Zvukové znamení ohlásí zapnutí terminálu. Vypnutí mpos provedete 2x opakovaným stiskem tlačítka cancel. Displej terminálu zobrazí výzvu Vypnout POS. Stiskem zeleného tlačítka enter potvrdíte volbu vypnout terminál a zvukové znamení ohlásí vypínaní. Poznámka: Nachází-li se mpos v režimu spánku (nesvítí displej), je nutné jej stiskem zeleného tlačítka enter probudit a poté pokračovat dle popisu v bodu dvě Vypnutí. 3/17

4 Funkce příkazových tlačítek mpos terminálu Funkce zeleného tlačítka enter zapnutí mpos aktivuje vysílání Bluetooth ve stavu spánku rozsvícení displeje potvrzovací klávesa Ano (např. vypínání mpos) Funkce žlutého tlačítka clear návrat o jeden krok zpět smazání hodnoty o jednu položku (např. při zadávání ID terminálu a překlepu lze smazat jedno číslo stisknutím klávesy clear) Funkce červeného tlačítka cancel vypínaní mpos (stisknutím 2x za sebou) návrat na úvodní obrazovku zrušení platební operace Funkce tlačítka F a F4 vyvolání Hlavní menu, ve kterém se provádí párování Bluetooth Funkce tlačítka F2 slouží pro pohyb směrem dolů v menu Funkce tlačítka F3 slouží pro pohyb směrem nahoru v menu 4/17

5 První zapnutí mpos terminálu Nastavte Uzamčení displeje telefonu/tabletu na min. délku 4 minuty. V menu Nastavení / Obecné / Uzamčení - nastavte minimální délku 4 min pro automatické uzamčení displeje telefonu. Toto nastavení je důležité pro následující provoz zejména platby. Spárování Bluetooth s telefonem či tabletem 1. Zapněte mpos terminál zeleným tlačítkem enter. 2. Zkontrolujte stav akumulátoru terminálu, v případě nutnosti připojte k nabíječce. 3. Na vašem mobilním telefonu či tabletu v menu Nastavení a zapněte rozhraní Bluetooth. 4. Na mpos terminále stiskněte tlačítko F pro vyvolání Hlavní menu 5. Stiskněte tlačítko č 3 na numerické klávesnici, zvolíte funkci Pairing (párování) 6. V následujícím menu BT PAIRING na mpos terminále zvolte stisknutím číselné klávesy 2 operační systém ios. 7. Zobrazí se displej AVAILABLE DEVICES. Stiskněte na mpos terminále číselnou klávesu 0 volbu Search devices (hledat přístroj) 8. Po dokončení procesu hledání mpos terminál zobrazí jméno vašeho přístroje. Stiskněte na mpos terminále číselnou klávesu před názvem vašeho telefonu/tabletu (příklad: iphone 5 zvolíte stisknutím čísla 1) 5/17

6 9. Na mpos terminálu se objeví informace o párování: Start pairing... Zadejte do telefonu zobrazovaný číselný PIN a stiskněte Párovat. 10. Na telefonu se zobrazí zpráva o připojení a tím je spárování Bluetooth ukončeno. 11. Po úspěšném spárování vám mpos terminál oznámí, že bylo úspěšně spárováno Pairing Success. Stiskem červeného tlačítka cancel na mpos terminálu se vrátíte na obrazovku kde se zobrazuje spárování v podobě dvou malých ikon. 6/17

7 Inicializace mpos terminálu (propojení mpos terminálu s bankou před první přijatou platbou) 1. Nainstalujte si do mobilního telefonu, tabletu aplikaci mpo 2 S z App Store 2. Spusťte si aplikaci mpo 2 S, zadejte PIN 1234 a stiskněte tlačítko Přihlásit. 3. Pokud je telefon/tablet připojen přes Bluetooth rozhraní k mpos terminálu, svítí v dolní části tlačítka Platba zelená linka. Poznámka: Pokud terminál není připojen, svítí na tlačítku Platba červená linka, znamená to: A. mpos není spárovaný s telefonem/tabletem proveďte Bluetooth spárování dle návodu. B. Telefon nebo tablet má vypnutý Bluetooth zapněte rozhraní Bluetooth na vašem telefonu či tabletu. C. mpos je ve spánkovém režimu, kdy nevysílá Bluetooth - aktivujte mpos terminál z režimu spánku stisknutím zeleného tlačítka enter. V případě, že ani probuzení terminálu nezpůsobí rozsvícení zelené linky na tlačítku Zaplatit, odhlaste se z aplikace mpo 2 S v menu Nastavení/Odhlásit se a vypněte také mpos terminál. Poté se znovu do aplikace přihlaste a zapněte terminál. 7/17

8 4. Na dolní liště aplikace vyberte záložku Nastavení. 5. V menu vyberte volbu Nastavení obchodníka. 6. Ujistěte se, že telefon/tablet má zapnuté a funkční datové připojení a displej mpos terminálu svítí. 7. Stiskněte tlačítko Inicializovat terminál. Zelená linka signalizuje propojení s mpos terminálem. Dojde k propojení s bankou a mpos terminál provádí inicializaci. V průběhu procesu zobrazuje displej mpos terminálu různé statusové informace, na které není nutné reagovat. Vyčkejte dokončení procesu inicializace. Délka procesu je závislá na kvalitě datového připojení. Na konci inicializace hlásí displej mpos terminálu Úspěšně provedeno. Následně se objeví standardní displej se znakem bezkontaktních plateb. V případě, že tomu tak není a mpos terminál hlásí něco jiného, kontaktujte ČSOB nebo O2. 8. Nyní je řešení mpo 2 S připraveno k akceptování platebních karet. Poznámka: Inicializace mpos terminálu se provádí pouze jednou před první platbou. Není třeba ji provádět při změně telefonu či tabletu, kterým bude mpos terminál ovládán. 8/17

9 Přijímání (akceptace) platebních karet - Rychlá platba DŮLEŽITÉ: Přijímání platby kartou, provádění uzávěrky a další operace, kdy se mpos terminál spojuje s bankou, vyžadují, aby měl telefon/tablet zapnuté a funkční datové připojení. Lze využívat mobilní datové připojení nebo wifi. 1. V telefonu/tabletu spusťte aplikaci mpo 2 S. 2. Zadejte PIN 1234 a stiskněte tlačítko Přihlásit. DOPORUČENÍ: V menu Nastavení / Nastavení obchodníka / Změnit PIN si po prvním přihlášení do aplikace mpo 2 S změňte PIN na svoji hodnotu tak, abyste předešli případnému zneužití. 3. Pokud je telefon/tablet připojen přes Bluetooth rozhraní k mpos terminálu, svítí v aplikaci mpo 2 S dolní části tlačítka Platba zelená linka. Poznámka: Připojení mpos terminálu je možné, pouze pokud je mpos terminál zapnutý. Ujistěte se, že je mpos v aktivním režimu a displej svítí. Je-li displej mpos zhasnutý aktivujte jej stiskem zeleného tlačítka enter. 4. Zadejte na číselné klávesnici aplikace požadovanou částku (například 499 Kč). 5. Stiskněte tlačítko Platba. 9/17

10 6. Na displeji mpos se objeví částka k zaplacení (například 499 Kč). Platební karta s čipem se vsouvá čipem vzhůru do slotu v dolní části mpos. Bezkontaktní platební karta označená symbolem nebo platební karta v telefonu se přikládá k displeji mpos. Platební karta s magnetickým proužkem se protahuje štěrbinou na pravém boku mpos směrem od displeje dolů. POZOR pokud neproběhne do 60 sekund platba kartou, terminál již platbu neprovede a aplikace mpo 2 S hlásí Časový limit transakce 7. Poté je majitel platební karty vyzván k zadání PIN platební karty (pokud to typ karty a výše platby vyžaduje). 8. Pokud bylo vše v pořádku, aplikace mpo 2 S zobrazí hlášení Transakce proběhla úspěšně. 9. Vyžaduje-li klient vydání dokladu o zaplacení kartou, stiskněte tlačítko Odeslat stvrzenku. 10. Zadejte nebo telefonní číslo, dle požadavku majitele karty a stiskněte tlačítko Odeslat. V případě odesílání SMS na telefonní číslo zákazníka se ujistěte, že jste přepnuli přepínač na konci řádku Telefon a je podsvícený zeleně. Pokud pole pod přepínačem nesvítí zeleně (viz zobrazení), aktivujte jej stiskem. POZOR: Volba Stornovat zruší celou transakci platby kartou POZOR: Volba Pokračovat dokončí platbu bez odeslání dokladu o zaplacení kartou na mail či telefon majitele karty. V případě potřeby je možné zaslat doklad dodatečně z menu Nastavení/Archiv účtenek. Postup jak najdete v kapitole Menu Nastavení v aplikaci mpo 2 S TIP/Poznámka: V případě, že máte stálé zákazníky, kteří si přejí dostávat pravidelně doklad o zaplacení kartou, zadejte jejich kontaktní údaje v menu Nastavení / Zákazníci. Při další platbě můžete kontakt zákazníka jednoduše vybrat ze seznamu po stisknutí ikony. 10/17

11 Platba přes Pokladnu Poznámka: Chcete-li využívat placení přes volbu Pokladna, je nutné nejdříve v menu Nastavení / Produkty a služby nadefinovat seznam výrobků s jejich cenami a měrnými jednotkami. 1. V telefonu/tabletu spusťte aplikaci mpo 2 S. 2. Zadejte PIN a stiskněte tlačítko Přihlásit. 3. Pokud je telefon připojen k mpos terminálu přes Bluetooth rozhraní, v dolní části tlačítka Platba zelená linka. 4. Zvolte na dolní liště ikonu Pokladna. 5. Stisknutím ikony v poli Produkty vyvoláte seznam předdefinovaného zboží či služeb. Zvolte požadované položky. Automaticky je vygenerován seznam a celková částka. 6. Pokračujte stisknutím tlačítka Platba. Další postup je stejný jako u Rychlé platby. TIP Pro smazání položky seznamu přetáhněte směrem zprava do leva řádek, na které je položka zobrazena a stiskněte tlačítko smazat. 11/17

12 Jak v případě potřeby zastavit platbu 1. V průběhu ověřování transakce. V případě nutnosti ukončit proces placení stiskněte na mpos terminále tlačítko cancel. Takto ukončíte platbu v každém okamžiku a aplikace mpo 2 S v telefonu/tabletu zobrazí informaci transakce selhala. V aplikaci mpo 2 S stiskněte tlačítko Pokračovat. 2. Platba již proběhla úspěšně. V případě potřeby zrušit již proběhlou úspěšnou transakci, stiskněte v aplikaci mpo 2 S tlačítko Stornovat. Takto ukončená platba nebude zúčtována. Úspěšné stornování transakce je potvrzeno na displeji aplikace mpo 2 S statusovým hlášením Storno úspěšně provedeno. Stiskem tlačítka Pokračovat se vrátíte na výchozí obrazovku aplikace. 12/17

13 Uzávěrka Důležité: je nutné provádět uzávěrku pravidelně, jinak nedojde k zúčtování provedených plateb a připsání na účet obchodníka! Uzávěrka je operace, která potvrdí všechny platební transakce provedené na mpos terminále za období od poslední úspěšně provedené uzávěrky. Na straně banky dojde k verifikaci provedených plateb a nastartování procesu zúčtování = odúčtování z účtu majitele platební karty a připsání na účet obchodníka. 1. Zvolte v aplikaci mpo 2 S Nastavení 2. Ujistěte se, že má telefon/tablet zapnutá mobilní data nebo jste na funkčním WIFI spojení. Stiskněte tlačítko Uzávěrky. 3. V menu Uzávěrky stiskněte tlačítko Udělat uzávěrku. 4. Po doběhnutí uzávěrky obdržíte hlášení o úspěšném průběhu. 5. Proběhla-li uzávěrka správně, kontrolní sumy za host a za terminál jsou shodné. 6. Tyto informace se krátce zobrazí na konci uzávěrky a jsou k dispozici v Historie uzávěrek. Doporučení: provádějte uzávěrku na konci každého obchodního dne, aby došlo k zúčtování přijatých plateb a jejich připsání na Váš účet co nejdříve. V menu Nastavení uzávěrky si můžete aktivovat automatické připomenutí provedení uzávěrky. V případě, že uzávěrka neproběhla standardně, objeví se na displeji mpos terminálu chybové hlášení Chyba uzávěrky. Zkontrolujte dostupnost datového spojení a opakujte proces uzávěrky ještě jednou. V případě opětovné chyby volejte na linku ČSOB, kterou naleznete v menu Nastavení / Pomoc. 13/17

14 Refundace = vrácení částky zaplacené platební kartou Upozornění: V průběhu pilotního provozu není umožněna přímá refundace. Tato funkce je omezena a v případě vracení kupní ceny klientovi postupujete dle níže uvedeného návodu. A. Refundace z aplikace mpo 2 S 1. V menu aplikace mpo 2 S Nastavení stiskněte tlačítko Archiv stvrzenek. 2. Ze seznamu provedených plateb klikněte na vybranou transakci k refundaci. 3. Zobrazí se detail platby. Posuňte displej telefonu nahoru a stiskněte tlačítko Refund. 4. Zkontrolujte, zdali je mpos terminál zapnutý a v aktivním stavu (displej svítí). 5. Na další obrazovce aplikace Částka k refundaci zadejte požadovanou částku refundace a potvrďte tlačítkem OK. 6. Objeví se obrazovka s informací Refundace transakce selhala. Stiskněte tlačítko Odeslat požadavek do ČSOB. 7. Váš požadavek je nyní ve formě mailové zprávy odeslán za aplikace mpo 2 S na mailovou adresu ke zpracování. POZOR: Volba Zrušit ukončí refundaci bez odeslání požadavku do banky. 14/17

15 B. Refundace ve formě papírové účtenky 1. V menu aplikace mpo 2 S Nastavení stiskněte tlačítko Archiv stvrzenek. 2. Ze seznamu provedených plateb klikněte na vybranou transakci k refundaci. 3. V detailu platby stiskněte tlačítko Náhled. 4. Zobrazí se detaily stvrzenky. 5. Údaje ze stvrzenky vyplňte na papírovou účtenku, kterou jste dostali při podpisu smluvní dokumentace s bankou (viz. vzor níže). Vyplněnou účtenku zašlete poštou na adresu: Československá obchodní banka, a.s. Odd. Akceptace karet Radlická 333/ , Praha 5 Vzor papírové účtenky 15/17

16 Menu Nastavení v aplikaci mpo 2 S Zákazníci menu k ukládání a editaci kontaktů svých zákazníků. Využití: automatické doplnění kontaktních údajů (telefonní číslo/ ) pro odeslání potvrzení o platbě kartou. Seznam otevřete při platební transakci stisknutím ikony Produkty a Služby menu k ukládání a editaci nabízeného zboží a služeb. Využití: při platbě přes pokladnu můžete sestavit částku výběrem produktů ze seznamu. Konečná částka k zaplacení je generována automaticky. Seznam otevřete při platbě přes pokladnu stisknutím ikony Archiv stvrznek přehled platebních transakcí. Využití: při potřebě opakovaného zasílání potvrzení o provedené platbě volbou konkrétní položky v seznamu a stisknutím symbolu v horním pravém rohu. Nebo k provedení refundace. Uzávěrky menu určené k provádění uzávěrky nezúčtovaných transakcí. Využití: k provádění uzávěrek, sledování historie provedených uzávěrek a nastavení automatického upozornění na provedení uzávěrky. Výchozí záložka zde je možné nastavit, na jaké obrazovce se aplikace otevře. Standardně se aplikace mpo 2 S po přihlášení otevře v módu rychlá platba. V Menu můžete volit z těchto variant: o Rychlá platba o Pokladna o Nastavení 16/17

17 Nastavení obchodníka - menu nabízí tyto možnosti: Zobrazit údaje údaje o obchodníkovi včetně adresy a čísla IČ jsou do aplikace nahrány z bankovního serveru po provedení 1. platby. Změnit PIN umožňuje změnit přístupový PIN pro otevření aplikace, který je standardně nastaven na hodnotu Inicializovat terminál první připojení do banky viz kapitola: Inicializace a aktivace mpos terminálu. Pomoc Stisknutím tlačítka budete přesměrování na webové stránky s tímto obsahem: Odkaz ke stažení Uživatelské příručky stisknutím tlačítka zde se rozbalí kompletní Uživatelská příručka Postup Jak spárovat Bluetooth Kontaktujte nás Stisknutím tlačítka se rozbalí okno s kontakty na zákaznickou podporu. Stisknutím ikony se symbolem sluchátka aktivujete volání na podporu: ČSOB - na této lince je možné vyřešit problém s inicializací, hlášení chyby při uzávěrce, neprovedenou platbu, nesrovnalosti v platbách, otázky ohledně platebního procesu, nepřipsané platby atd. Linka je k dispozici Nonstop 24/7 O2 - na této lince je možné řešit technické závady mpos terminálu Ingenico ismp a problémy s aplikací mpo 2 S. Linka je v provozu v pracovních dnech: pondělí až pátek v rozmezí 9:00 18:00 hod. Závady či dotazy v písemné formě zasílejte na mailovou adresu: 17/17

Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém Android

Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém Android Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém Android Uživatelská příručka k O 2 mobilnímu POS terminálu je majetkem společnosti O2 Czech Republic a.s., poskytnuta a určena

Více

Uživatelský manuál. Mobilní platební terminál icmp pro operační systémy Android a ios

Uživatelský manuál. Mobilní platební terminál icmp pro operační systémy Android a ios Uživatelský manuál Mobilní platební terminál icmp pro operační systémy Android a ios Obsah ÚVOD... 2 PLATEBNÍ TERMINÁL icmp... 2 Provozní podmínky... 2 Údržba... 2 Popis platebního terminálu... 3 Funkce

Více

mpos mobilní aplikace Průvodce pro použití s Lenovo A2010

mpos mobilní aplikace Průvodce pro použití s Lenovo A2010 mpos mobilní aplikace Průvodce pro použití s Lenovo A2010 (V0.9) OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 MPOS MOBILNÍ APLIKACE... 2 2.1 TECHNICKÉ POŽADAVKY MPOS MOBILNÍ APLIKACE... 2 2.1.1 Požadavky pro Smartphone s mobilním

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část I: Všeobecné informace, přihlášení do Internetbankingu, nastavení a Autorizace příkazů a žádostí pro Banku Obsah: I. Všeobecné informace...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část I: Všeobecné informace, přihlášení do Internetbankingu, nastavení a autorizace Verze: 22122014 Strana 1 (celkem 19) Obsah: I. Všeobecné informace...

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

MANUÁL K PLATEBNÍMU TERMINÁLU

MANUÁL K PLATEBNÍMU TERMINÁLU MANUÁL K PLATEBNÍMU TERMINÁLU Manuál k Platebnímu terminálu je dokument vyhlášený Bankou, který obsahuje závazné pokyny pro Klienta, včetně pokynů pro provádění jednotlivých Transakcí. Manuál je součástí

Více

w1se elektronické bankovnictví pro korporátní klienty v rámci portálu ebankingforbusiness

w1se elektronické bankovnictví pro korporátní klienty v rámci portálu ebankingforbusiness w1se elektronické bankovnictví pro korporátní klienty v rámci portálu ebankingforbusiness Instalační příručka verze 11 Obsah Obsah 2 1. Instalace w1se od A do Z v pěti krocích... 3 I. Instalace Javy...

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

XENGO. nová definice mobility UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PLUG&PLAY

XENGO. nová definice mobility UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PLUG&PLAY XENGO nová definice mobility UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PLUG&PLAY Obsah 1. Co si mám připravit pro rychlou instalaci terminálu XENGO? 3 2. Jak zapnout/vypnout terminál XENGO? 4 3. Jak nabíjet terminál XENGO?

Více

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ios

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ios PocketHome VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ios ÚVOD Tato aplikace umožňuje pohodlné ovládání centrální jednotky systému PocketHome prostřednictvím Vašeho mobilního zařízení.

Více

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Ovládání přístroje 4 1.1. Funkční tlačítka 4 1.2. Nabíjení baterie 5 1.3. Paměťová karta 6 1.4.

Více

SMART GATE webové a aplikační ovládací rozhraní zařízení ESIM120

SMART GATE webové a aplikační ovládací rozhraní zařízení ESIM120 ALARM PRODEJ.CZ OFICIÁLNÍ DISTRIBUTOR VÝROBKŮ ELDES PRO ČESKOU REPUBLIKU UVÁDÍ INSTRUKTÁŽNÍ PREZENTACI SMART GATE webové a aplikační ovládací rozhraní zařízení ESIM120 ALARM PRODEJ.CZ je součástí CENTR

Více

S telefonem šetřím svůj čas a peníze VODAFONE. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300

S telefonem šetřím svůj čas a peníze VODAFONE. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300 S telefonem šetřím svůj čas a peníze VODAFONE www.csob.cz Infolinka 800 300 300 Vážený kliente, do rukou se vám dostává brožura, v níž najdete vše, co potřebujete vědět o jednotlivých službách, které můžete

Více

Kabelová televize Přerov, a.s.

Kabelová televize Přerov, a.s. Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

Chytrá platba. uživatelský manuál. Verze pro operační systém Android

Chytrá platba. uživatelský manuál. Verze pro operační systém Android Chytrá platba uživatelský manuál Verze pro operační systém Android Obsah Ovládání platebního terminálu mpos 4 Zapnutí platebního terminálu ismp 4 Zapnutí platebního terminálu icmp 4 Vypnutí platebního

Více

Xiaomi Scale. uživatelská příručka

Xiaomi Scale. uživatelská příručka Xiaomi Scale uživatelská příručka 2015 Bezpečnostní pokyny a informace Pokud váhu delší dobu nepoužíváte, vyndejte z ní baterie. Jeli plně váha ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému

Více

Návod na samoaktivaci

Návod na samoaktivaci Návod na samoaktivaci služby internet AKtivACe SluŽeB POMOCí instalátoru Pro zahájení instalace Vašeho nového připojení od naší společnosti propojte utp kabel s nástěnnou netbox zásuvkou a RJ-45 konektorem

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson G502

Nastavení telefonu Sony Ericsson G502 Nastavení telefonu Sony Ericsson G502 Telefon Sony Ericsson G502, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios - iphone)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios - iphone) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios - iphone) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

XENGO. nová definice mobility UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

XENGO. nová definice mobility UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA XENGO nová definice mobility UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Jak zapnout/vypnout terminál XENGO? 3 2. Jak nabíjet terminál XENGO? 4 3. Jak uskutečnit prodej s čipovou platební kartou? 5 4. Jak zrušit prodej

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Návod k použití. PIXPRO Remote Viewer

Návod k použití. PIXPRO Remote Viewer Návod k použití PIXPRO Remote Viewer Pro Digitální Fotoaparáty KODAK PIXPRO a Fotoaparáty KODAK PIXPRO SMART LENS Modely: S-1/SL10/SL25/AZ651/AZ526/AZ525/SL5 Ver. 2.1 Než začnete Prohlášení o shodě Strana

Více

Insite GOLD aplikace Instalační návod Insite GOLD aplikace Eurosat CS spol. s r. o. Rev. 2017/2

Insite GOLD aplikace Instalační návod Insite GOLD aplikace Eurosat CS spol. s r. o. Rev. 2017/2 Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se správným či nesprávným použitím produktu. I přes veškerou

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-wtrf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-wtrf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-wtrf /apps Obsah Úvod 3 Zřízení potřebná k nastavení aplikace 3 Základní ovládání Chytrých hodinek Samsung Gear S2 3 Hlaní menu aplikace ihc-wtrf 3 Připojení Chytrých

Více

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MINI Kamera IP Wi-Fi 720p vnit řní H-962

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MINI Kamera IP Wi-Fi 720p vnit řní H-962 MINI Kamera IP Wi-Fi 720p vnit řní H-962 1 78-706# Instrukce pro rychlou instalaci 1. Začínáme Úvod 2 Spuštění kamery Připojte videokameru k dodanému adaptéru. Blikající modrá LED znamená spuštění webové

Více

Chytrá platba. uživatelský manuál. Verze pro operační systém ios (Apple)

Chytrá platba. uživatelský manuál. Verze pro operační systém ios (Apple) Chytrá platba uživatelský manuál Verze pro operační systém ios (Apple) Obsah Ovládání platebního terminálu mpos 4 Zapnutí platebního terminálu ismp 4 Zapnutí platebního terminálu icmp 4 Vypnutí platebního

Více

V této kapitole se naučíte základnímu ovládání programu ZoomText, totiž:

V této kapitole se naučíte základnímu ovládání programu ZoomText, totiž: KAPITOLA 2 Začínáme V této kapitole se naučíte základnímu ovládání programu ZoomText, totiž: Jak ZoomText instalujete a aktivujete. Jak ZoomText spustíte a ukončíte. Jak ZoomText zapnete a vypnete. Jak

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 2 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 3 Zapnout

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část III: Komunikace s Bankou, oznámení o vybraných událostech Verze: 201401118 Strana 1 (celkem 34) Obsah: I. Úvod... 3 II. Komunikace s Bankou...

Více

Uživatelská příručka Navigační software. Blaupunkt BikePilot. Česky

Uživatelská příručka Navigační software. Blaupunkt BikePilot. Česky Uživatelská příručka Navigační software Blaupunkt BikePilot Česky Děkujeme, že jste si vybrali navigační systém Blaupunkt. Velmi dobrá volba. Přejeme Vám mnoho zábavy a ujetých kilometrů s Vaším novým

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

MODEL MARKOVÉNÅ ZBOŽÅ... 4

MODEL MARKOVÉNÅ ZBOŽÅ... 4 MARKOVÄNÅ NA POKLADNĚ SHARP UP700... 2 PŘÅPRAVA POKLADNY K PROVOZU... 2 PřÅprava pokladnå såtě MASTER - SATELIT k provozu... 2 VypnutÅ, popř. zapnutå tisku pokladnåho låstku... 2 VOLBA POSTUPU PRO OBSLOUŽENÅ

Více

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení >

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení > Vítejte Český Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití zařízení,

Více

Uživatelská příručka - diagnostický systém

Uživatelská příručka - diagnostický systém Uživatelská příručka - diagnostický systém v 2.6.9 Autodiagnostika ROBEKO www.autodiagnostika-obd.cz Obsah: 1. Úvod : 1.1 Spuštění programu...4 1.2 Základní obrazovka...4 2. Základní funkce : 2.1 Navázání

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 10 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB Upgrade na Windows 10 na tabletu ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB 16GB tablety mají běžně k dispozici pouze cca 10GB prostoru. Zbytek z celkové kapacity interního úložiště je vyhrazen

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

Nastavení telefonu Nokia 6303 Classic

Nastavení telefonu Nokia 6303 Classic Nastavení telefonu Nokia 6303 Classic Telefon Nokia 6303 Classic, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

číslo aktuální verze programu instalační soubor programu M3

číslo aktuální verze programu instalační soubor programu M3 Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus 3 Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Ver 1.0 (2015-1-19) HD020. Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Ver 1.0 (2015-1-19) HD020. Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD Ver 1.0 (2015-1-19) HD020 Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi Před instalací a použitím tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Bezpečnostní

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

LV5WDR Wireless Display Receiver Rychlá příručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rychlá příručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rychlá příručka 1 1. Představení Wireless display receiver S Wireless display receiver (dále jen WDR) můžete jednoduše zobrazovat multimediální obsah (videa, fotografie,

Více

Žádost Benefit. Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005 soc.integrace_esf

Žádost Benefit. Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005 soc.integrace_esf Žádost Benefit Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005 soc.integrace_esf esf@mpsv.cz Instalace 4 kroky: 1) Stáhněte žádost (instalační soubor) z určeného místa na internetu na disk C:/. 2) Klikněte

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC ZE-NC5xx, ZE-NA2000, ZE-NA2000N

Aktualizace map přístrojů ZENEC ZE-NC5xx, ZE-NA2000, ZE-NA2000N Aktualizace map přístrojů ZENEC ZE-NC5xx, ZE-NA2000, ZE-NA2000N V 1.3 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... Toolbox software 1.2.1... Požadavky 1.2.2... Spuštění Toolbox softwaru 1.2.3... Vytvoření

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson C510

Nastavení telefonu Sony Ericsson C510 Nastavení telefonu Sony Ericsson C510 Telefon Sony Ericsson C510, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka

Více

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Funkce kamery VideoCAM GF112 1 Tlačítko pro fotografování 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Instalace kamery VideoCAM GF112 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM

Více

Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave

Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave Telefon Samsung S8500 Wave, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS)

Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS) Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS) Klikněte na Start a položku Nastavení. Vyberte záložku Připojení a klikněte na ikonu Připojení. Zvolte záložku Upřesnit a klikněte na volbu Vybrat sítě. Klikněte

Více

POKYNY PRO ŘEDITELE. k profilovým zkouškám a ústním zkouškám společné části

POKYNY PRO ŘEDITELE. k profilovým zkouškám a ústním zkouškám společné části Platné od. 5. 20 POKYNY PRO ŘEDITELE k profilovým zkouškám a ústním zkouškám společné části Níže uvedené může kromě ředitele školy zajistit statutární zástupce, resp. osoba, která má tuto roli uvedenu

Více

ALVA - řada BC6. Stručný průvodce Verze 4. UDC-02026A 2014 Optelec, Nizozemsko. Všechna práva vyhrazena (T) Spektra vdn, 2014

ALVA - řada BC6. Stručný průvodce Verze 4. UDC-02026A 2014 Optelec, Nizozemsko. Všechna práva vyhrazena (T) Spektra vdn, 2014 ALVA - řada BC6 Stručný průvodce Verze 4 UDC-02026A 2014 Optelec, Nizozemsko. Všechna práva vyhrazena (T) Spektra vdn, 2014 Optelec 2993 LT Barendrecht Nizozemsko Telefon: +31 (0)88 6783 444. Fax +31 (0)88

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

Návod na připojení do WiFi sítě eduroam Microsoft Windows 7

Návod na připojení do WiFi sítě eduroam Microsoft Windows 7 Návod na připojení do WiFi sítě eduroam Microsoft Windows 7 Každý student a zaměstnanec UTB má možnost připojit se do bezdrátové sítě eduroam. Tento dokument obsahuje návod, jak se připojit do WiFi sítě

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Zap./Vyp. přístupového bodu Nastavení e-mailu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Zap./Vyp. přístupového bodu Nastavení e-mailu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení 1 3. 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Zap./Vyp. přístupového bodu Nastavení e-mailu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Samoobsluha Bonerix návod

Samoobsluha Bonerix návod Samoobsluha Bonerix návod Základní informace Se samoobsluhou Bonerix si změníte během chvilky většinu služeb z pohodlí svého domova 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Vámi zadané změnové požadavky se projeví

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 12 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

BlackBerry Torch 9810 Smartphone

BlackBerry Torch 9810 Smartphone BlackBerry Torch 9810 Smartphone Uživatelská příručka Verze: 7.0 Nejnovější uživatelské příručky naleznete na adrese www.blackberry.com/docs/smartphones. MAT-40531-010 PRINTSPEC-021 SWD-1735726-0731051610-010

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení).

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Poznámka: Podporovanéfunkce a skutečný vzhled zařízení závisíod výrobku, kterýjste zakoupili. Nasledujícíobrázky slouží pouze

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

1.1 Aplikace a jejich instalace (ios/android)

1.1 Aplikace a jejich instalace (ios/android) 1.1 Aplikace a jejich instalace (ios/android) Zařízení s operačním systémem ios (ipad): 1. Stažení aplikačního softwaru Přes ipad se připojte k itunes Store a spusťte Pafers. Přečtěte si instrukce a stáhněte

Více

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury S Y C O N I X, a. s. Freyova 12 Telefon: +420 2 83 10 90 10 190 00 Praha 9 Fax: +420 2 83 10 90 11 Česká republika w w w. s y c o n i x. c z pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny Projekt DMS modul Faktury

Více

POKYNY PRO OPRÁVNĚNOU OSOBU NA DDT

POKYNY PRO OPRÁVNĚNOU OSOBU NA DDT Platné od 1. 5. 2011 POKYNY PRO OPRÁVNĚNOU OSOBU NA DDT k profilovým zkouškám a ústním zkouškám společné části Oprávněná osoba na DDT zajišťuje procesy digitalizace v rámci konání profilových zkoušek a

Více

ApoEye. Bezdrátová kamera Uživatelský manuál

ApoEye. Bezdrátová kamera Uživatelský manuál ApoEye Bezdrátová kamera Uživatelský manuál Nahrávací tlačítko Popis ovládacích prvků Mikrofon Indikátor stavu Micro SD Slot Reproduktor Micro USB port Očko pro šňůrku Video Photo Direct Cloud Mode Mode

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ Poznámka: Některé modely nemají samostatnou anténu POSTUP INSTALACE Poznámka: Před prvním použitím IP kamery postupujte podle výše uvedeného schématu. Připojte kameru

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

1. Zobrazení typu telefonního přístroje. 3. Protokol LLDP Link Layer Discover Protocol. 4. Inicializace síťového připojení

1. Zobrazení typu telefonního přístroje. 3. Protokol LLDP Link Layer Discover Protocol. 4. Inicializace síťového připojení Úvodem... 3 Vlastnosti telefonu... 3 Požadavky pro použití telefonního přístroje... 3 Připojení a spuštění telefonu... 3 Zobrazení displeje v klidovém stavu... 4 Popis telefonu:... 6 Nastavení telefonu...

Více

FilmScan35 II. -Patent pending- Uživatelský manuál

FilmScan35 II. -Patent pending- Uživatelský manuál FilmScan35 II -Patent pending- Uživatelský manuál -1- Obsah I. Obsah balení FilmScan35 II... 2 II. Vložení filmu do držáků... 3 III. Začínáme... 7 IV. Průvodce funkcemi... 12 V. Specifikace... 29 -2- I.

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

APLIKACI UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ PRODUKTU NOKIA OBSERVATION CAMERA

APLIKACI UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ PRODUKTU NOKIA OBSERVATION CAMERA STRUČNÁ PŘÍRUČKA PRO APLIKACI UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ PRODUKTU NOKIA OBSERVATION CAMERA Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Date: 28.11.03, ver. 1.0 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE SOFTWARU...1 3.

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka PRIV Verze:: 5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2015-10-22 SWD-20151022082555622 Obsah Nastavení a základní informace...5 Rychlé seznámení se zařízením... 5 Vložení karty SIM... 6 Vložení paměťové karty...

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Smart Access Pracovní postup

Smart Access Pracovní postup Smart Access Pracovní postup A. Předpoklady... 2 1. Kompatibilita smartphonu... 2 2. Výběr kabelu... 2 a. Zařízení Apple (iphone 4/4s)... 2 b. Zařízení Apple (iphone 5/5c/5s)... 2 c. Zařízení s Androidem

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Uživatelská příručka Verze: 7.0 Nejnovější uživatelské příručky naleznete na adrese www.blackberry.com/docs/smartphones. SWD-1735726-0726093645-010

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více