Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač)"

Transkript

1 RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) Důležité! Průvodce nastavením spustíte z přiloženého disku CD-ROM Sweex. Tento průvodce instalací vám krok za krokem ukáže, jak router nastavit. Nepodaří-li se provést nastavení poskytovatele pomocí Průvodce, vyžádejte si od něho správné údaje a potom je nastavte ručně. Úvod Nevystavujte router vysokým teplotám. Neumísťujte výrobek na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti topných těles. Nepoužívejte router ve velmi prašném nebo vlhkém prostředí. Chraňte výrobek před nárazy a otřesy - může dojít k poškození vnitřní elektroniky. Nikdy se sami nepokoušejte zařízení otevřít - jinak dojde k zániku záruky. Pohled zepředu LAN1x t/m 4x WAN Stav Nesvítí Svítí Bliká Nesvítí Svítí Význam K portu není připojeno žádné zařízení K portu je připojen počítač nebo jiné síťové zařízení Mezi routerem a připojeným zařízením je navázán datový provoz Router není připojen k modemu nebo je připojen špatně Router je připojen k modemu 87

2 Pohled zezadu WAN RESET Střídavý (Obnovení proud, 9V výchozích nastavení) 1. Porty LAN 1, 2, 3 a 4 k připojení počítačů pomocí síťového Ethernet kabelu RJ-45 UTP. 2. Port WAN k připojení modemu pomocí síťového Ethernet kabelu RJ-45 UTP. 3. Tlačítko Reset pro obnovu továrního nastavení. 4. Síťový (el.) konektor k připojení síťového adaptéru. Zapojení širokopásmového routeru Sweex 1. Připojte síťový adaptér (v balení) do zadní části routeru a poté do zásuvky. Rozsvítí se dioda vedle nápisu Power (Napájení). V případě, že LED nesvítí, zkontrolujte připojení síťového adaptéru k routeru a připojení do zásuvky (220V). 2. Zapněte počítač a připojte ho k zadní části modemu pomocí síťového kabelu (RJ-45 UTP). Můžete zvolit jakýkoli z portů 1, 2, 3 a 4. Na přední časti se rozsvítí odpovídající dioda. V případě, že se nerozsvítí, zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen k počítači i routeru. 3. Znovu zapněte modem*. Poznámka: Tímto vás neodkazujeme na Sweex router. Pomocí síťového kabelu (RJ-45 UTP) připojte modem k portu na zadní straně routeru. Proveďte to přes port WAN Dioda portu WAN se rozsvítí na přední straně routeru. V případě, že se nerozsvítí, zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen k routeru a modemu. * Abyste mohli širokopásmový router Sweex používat, potřebujete mít aktivní internetového připojení, které je navázáno přes modem. Takový modem je obvykle dodáván poskytovatelem připojení. 88

3 Konfigurace počítače pro připojení k routeru Windows Vista Na monitoru vlevo dole přejděte na Start (Start) Control Panel (Ovládací panel). Klikněte na View network status and tasks (Prozkoumat stav sítě a činností). V levém sloupci klikněte na Manage network connections (Správa síťových připojení). 89

4 Klikněte pravým tlačítkem myši na LAN Connection (Připojení LAN) nebo na Wireless Network connection (Připojení bezdrátové sítě) a zvolte Properties (Vlastnosti). Zobrazí se následující obrazovka: Zde zvolte Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Internetový protokol verze 4 (TCP/IPv4)) a klikněte na Properties (Vlastnosti). 90

5 Vyberte možnosti Obtain an IP address automatically (Získat IP adresu automaticky) a Obtain DNS server address automatically (Získat adresu DNS serveru automaticky). Nastavení potvrďte tlačítkem OK. Konfigurace síťových nastavení systému Vista byla správně nastavena. Konfigurace nastavení pro internetový prohlížeč bude vysvětlena dále. Windows XP V levé dolní části monitoru klikněte na Start (Start) Control Panel (Ovládací panel). Potom klikněte na Network and Internet Connections (Připojení k síti a Internetu). Otevřete Network Connections (Síťová připojení). V případě, že používáte klasický styl Windows: Start (Start) Settings (Nastavení) Network Connections (Síťová připojení). Pravým tlačítkem myši klikněte na LAN Connection (Připojení k místní síti) nebo Wireless Network Connection (Připojení k bezdrátové síti) a zvolte Properties (Vlastnosti). Zobrazí se následující obrazovka: V záložce General (Obecné) zvolte TCP/IP a klikněte na Properties (Vlastnosti) Vyberte možnosti Obtain an IP address automatically (Získat IP adresu automaticky) a Obtain DNS server address automatically (Získat adresu DNS serveru automaticky). Nastavení potvrďte tlačítkem OK. Konfigurace síťových nastavení systému Windows XP byla správně nastavena. Konfigurace nastavení pro internetový prohlížeč bude vysvětlena dále. 91

6 Windows 2000 V levé dolní části monitoru klikněte na Start (Start) Control Panel (Ovládací panel). Potom klikněte na Network and Internet Connections (Připojení k síti a Internetu). Otevřete Network Connections (Síťová připojení). V případě, že používáte klasický styl Windows: Start (Start) Settings (Nastavení) Network Connections (Síťová připojení). Pravým tlačítkem myši klikněte na LAN Connection (Připojení k místní síti) nebo Wireless Network Connection (Připojení k bezdrátové síti) a zvolte Properties (Vlastnosti). Zobrazí se následující obrazovka: Zde zvolte Internet Protocol (TCP/IP) (Internetový protokol TCP/IP) a klikněte na Properties (Vlastnosti). Vyberte možnosti Obtain an IP address automatically (Získat IP adresu automaticky) a Obtain DNS server address automatically (Získat adresu DNS serveru automaticky). Dvakrát potvrďte tlačítkem OK. Konfigurace síťových nastavení systému Windows 2000 byla správně nastavena. Konfigurace nastavení pro internetový prohlížeč bude vysvětlena dále. Nastavení internetového prohlížeče v systémech Windows 2000, XP a Vista 1. Pro přístup k routeru musí být správně nakonfigurováno nastavení internetového prohlížeče. Jednoduše si to ověříte spuštěním Internet Exploreru a volbou Tools (Nástroje) z lišty menu a poté volbou Internet Options (Nastavení internetu). 2. V zobrazeném okně jděte na Connections (Připojení) a zvolte Never dial a connection (Nikdy nevytáčet připojení), případně odstraňte veškerá připojení v políčku uvedeném výše. 3. V dolní části klikněte na LAN Settings (Nastavení místní sítě), odstraňte veškerá zaškrtnutí a klikněte na OK. 4. K aktivaci nastavení je nutný restart prohlížeče. 92

7 Zpřístupnění routeru (Login) Spusťte internetový prohlížeč. Jako příklad zde uvádíme Internet Explorer. Přednastavená IP adresa routeru je: IP adresa je jedinečné číslo, které musí mít přiděleno každé zařízení, tzn. i váš počítač nebo router, chce-li v síti komunikovat. Bez IP adresy není možno uskutečnit spojení v rámci sítě. Do pole Adresa v prohlížeči zadejte IP adresu routeru. Router je zpřístupněn. Zobrazí se přihlašovací stránka. Vyplňte přihlašovací jméno a odpovídající heslo. Základní přihlašovací jméno je sweex a odpovídající heslo je mysweex. Pokud se přihlašovací stránka nezobrazí, překontrolujte nastavení prohlížeče podle výše uvedeného popisu. Zkontrolujte také IP adresu svého počítače. V této IP adrese se mohou pouze čísla za poslední tečkou lišit od IP adresy routeru (např.: xxx). Jak najdete IP adresu počítače Vista: Přidržte klávesu Windows (vedle levé klávesy Ctrl) a stiskněte písmeno R. Napište cmd - stiskněte ENTER - v černém okně napište ipconfig - stiskněte Enter a zobrazí se IP adresa. Win2000/WinXP: Klikněte na Start (Start) - Run (Spustit) - napište cmd - stiskněte ENTER- v černém okně napište ipconfig - stiskněte Enter a zobrazí se IP adresa. Win98/Me: Klikněte na Start (Start) - Run (Spustit) - napište winipcfg - stiskněte ENTER. V zobrazeném okně zvolte síťovou kartu. (Obvykle NE karta ppp) a zobrazí se IP adresa. 93

8 Konfigurace poskytovatele přístupu na internet (ISP) Důležité! Průvodce nastavením spustíte z přiloženého disku CD-ROM Sweex. Tento průvodce instalací vám krok za krokem ukáže, jak router nastavit. Nepodaří-li se provést nastavení poskytovatele pomocí Průvodce, vyžádejte si od něho správné údaje a potom je nastavte ručně. Dříve než začnete nastavovat provozovatele služeb sítě Internet, ujistěte se, že je internetové spojení bez připojení k routeru aktivní. Pokud modem bez routeru nemá připojení na internet, je konfigurace routeru tím pádem zbytečná. Nakonec modem navazuje internetové spojení a router Sweex směřuje toto připojení na jeden či více počítačů v síti. Celkem je možno využít 6 odlišných nastavení. Uvádíme je společně s instrukcemi, jak je použít. Abyste si ujasnili, která nastavení odpovídají vašemu poskytovateli připojení, můžete je se svým poskytovatelem konzultovat-seznam je uveden dále v příručce. Seznam obsahuje poskytovatele a odpovídající schválení. Příslušná nastavení jsou uvedena pro každý přihlašovací formulář zvlášť. V případě, že vaše přihlášení není uvedeno v seznamu, zeptejte se svého poskytovatele na nastavení routeru, jež je ve shodě s vaším přihlášením. Následující nastavení routeru je třeba provést jen jednou. Bez ohledu na počet PC, které připojujete k routeru, tak následující nastavení je třeba provést pouze na jednom z nich. Je to proto, že konfigurace není uložena v počítači, ale v routeru. Nastavení 1 DHCP (dynamický konfigurační protokol klienta v počítačové síti) bez hostname (jména hlavního hostitelského počítače) 1. Přihlaste se k routeru (viz část Zpřístupnění routeru výše). 2. V levém sloupci klikněte na Internet Provider Setup (Nastavení poskytovatele připojení k Internetu) nebo pokud vidíte okno zobrazené níže, klikněte na Next (Další). 3. Zvolte Dynamic IP (Dynamická IP) a klikněte na Next (Další). Toto nastavení přísluší poskytovatelům, kteří používají protokol DHCP. 4. V následujícím okně nesmíte nic měnit. Klepněte na Next (Další). Kliknutím na Save (Uložit) uložte nastavení. 5. Kontrolu, jestli je připojení k internetu navázáno správně, proveďte kliknutím na Status (Stav) v levém sloupci. Oddíl WAN IP zobrazí internetovou IP adresu. Někdy může zobrazení IP adresy trvat až 1 minutu. Konfigurace je nyní ukončena a můžete začít využívat internet. 94

9 6. Jestliže je vaše IP adresa nadále zobrazována jako , klikněte na Renew (Obnovit). Pokud i po uplynutí 1 minuty je stav IP adresy stále , vyzkoušejte výše uvedené kroky. Internet stále nefunguje? Proveďte následující kroky: 1. Vypněte router a modem. 2. Odpojte síťový kabel mezi routerem a modemem z portu označeného WAN. 3. Zapněte router a počkejte, až bude plně uveden do chodu. 4. Zapněte modem a počkejte, až bude plně uveden do chodu a odpovídající světelné indikátory budou rozsvíceny. 5. Znovu zapojte síťový kabel mezi modemem a routerem do portu WAN routeru. Světelný indikátor WAN by se nyní měl rozsvítit. 6. Připojte router přes adresu a zkontrolujte připojení k internetu pomocí zobrazení stavu systému. Nastavení 2 DHCP (dynamický konfigurační protokol klienta v počítačové síti) s hostname Důležité: pro konfiguraci routeru vždy používejte počítač, se kterým se připojujete k internetu jako první (tzn. před připojením k routeru). a. Přihlaste se k routeru (viz část Zpřístupnění routeru výše). b. V levém sloupci klikněte na Internet Provider Setup (Nastavení poskytovatele připojení k Internetu) nebo klikněte na Next (Další). 95

10 c. Zvolte Dynamic IP (Dynamická IP) a klikněte na Next (Další). Toto nastavení přísluší poskytovatelům, kteří používají protokol DHCP. d. Do Hostname (Jméno hlavního hostitelského počítače) vložte hostname, které jste obdrželi od svého poskytovatele připojení. e. Domain name (Doménové jméno) ponechte prázdné. f. Pro vložení MAC adresy vašeho počítače do routeru, klikněte na Clone MAC (Kopírovat MAC adresu). g. Klepněte na Next (Další). Kliknutím na Save (Uložit) uložte nastavení. h. Kontrolu, jestli je připojení k internetu navázáno správně, proveďte kliknutím na Status (Stav) v levém sloupci. Oddíl WAN IP zobrazí internetovou IP adresu. Někdy může zobrazení IP adresy trvat až 1 minutu. Konfigurace je nyní ukončena a můžete začít využívat internet. i. Jestliže je vaše IP adresa nadále zobrazována jako , klikněte na Renew (Obnovit). Pokud i po uplynutí 1 minuty je stav IP adresy stále , vyzkoušejte výše uvedené kroky. Internet stále nefunguje? Proveďte následující kroky: 1. Vypněte router a modem. 2. Odpojte síťový kabel mezi routerem a modemem z portu označeného WAN. 3. Zapněte router a počkejte, až bude plně uveden do chodu. 4. Zapněte modem a počkejte, až bude plně uveden do chodu a odpovídající světelné indikátory budou rozsvíceny. 5. Znovu zapojte síťový kabel mezi modemem a routerem do portu WAN routeru. Světelný indikátor WAN by se nyní měl rozsvítit. 6. Připojte router přes adresu a zkontrolujte připojení k internetu pomocí zobrazení stavu systému. 96

11 Nastavení 3 PPPoE 1. Přihlaste se k routeru (viz část Zpřístupnění routeru výše). 2. V levém sloupci klikněte na Internet Provider Setup (Nastavení poskytovatele připojení k Internetu) nebo klikněte na Next (Další). 3. Vyberte volbu PPPoE. Toto nastavení přísluší poskytovatelům, kteří používají protokol PPPoE. 4. Do User Name (Uživatelské jméno) vložte uživatelské jméno, které jste obdrželi od svého poskytovatele připojení. 5. Do Password (Heslo) vložte odpovídající heslo. 6. Klepněte na Next (Další). Kliknutím na Save (Uložit) uložte nastavení. 7. Kontrolu, jestli je připojení k internetu navázáno správně, proveďte kliknutím na Status (Stav) v levém sloupci. Oddíl WAN IP zobrazí internetovou IP adresu. Někdy může zobrazení IP adresy trvat až 1 minutu. Konfigurace je nyní ukončena a můžete začít využívat internet. 8. Jestliže je vaše IP adresa nadále zobrazována jako , klikněte na Connect (Připojit). Pokud i po uplynutí 1 minuty je stav IP adresy stále , vyzkoušejte výše uvedené kroky. 97

12 Internet stále nefunguje? Proveďte následující kroky: 1. Vypněte router a modem. 2. Odpojte síťový kabel mezi routerem a modemem z portu označeného WAN. 3. Zapněte router a počkejte, až bude plně uveden do chodu. 4. Zapněte modem a počkejte, až bude plně uveden do chodu a odpovídající světelné indikátory budou rozsvíceny. 5. Znovu zapojte síťový kabel mezi modemem a routerem do portu WAN routeru. Světelný indikátor WAN by se nyní měl rozsvítit. 6. Připojte router přes adresu a zkontrolujte připojení k internetu pomocí zobrazení stavu systému. Nastavení 4 PPTP 1. Přihlaste se k routeru (viz část Zpřístupnění routeru výše). 2. V levém sloupci klikněte na Internet Provider Setup (Nastavení poskytovatele připojení k Internetu) nebo klikněte na Next (Další). 3. Vyberte volbu PPTP. Toto nastavení přísluší poskytovatelům, kteří používají protokol PPTP. 4. Do PPTP Account (Účet PPTP) vložte uživatelské jméno, které jste obdrželi od svého poskytovatele připojení. 5. Do PPTP Password (Heslo PPTP) vložte odpovídající heslo a klikněte na Next (Další). 6. V dalším okně klikněte na Next (Další). Kliknutím na Save (Uložit) uložte nastavení. 7. Kontrolu, jestli je připojení k internetu navázáno správně, proveďte kliknutím na Status (Stav) v levém sloupci. Oddíl WAN IP zobrazí internetovou IP adresu. Někdy může zobrazení IP adresy trvat až 1 minutu. Konfigurace je nyní ukončena a můžete začít využívat internet. Pokud i po 1 minutě router stále ukazuje stav Disconnected (Odpojený), znovu zkontrolujte nastavení a proveďte následující kroky: 1. Vypněte router a modem. 2. Odpojte síťový kabel mezi routerem a modemem z portu označeného WAN. 3. Zapněte router a počkejte, až bude plně uveden do chodu. 4. Zapněte modem a počkejte, až bude plně uveden do chodu a odpovídající světelné indikátory budou rozsvíceny. 98

13 5. Znovu zapojte síťový kabel mezi modemem a routerem do portu WAN routeru. Světelný indikátor WAN by se nyní měl rozsvítit. 6. Připojte router přes adresu a zkontrolujte připojení k internetu pomocí zobrazení stavu systému. Nastavení 5 Statická IP 1. Přihlaste se k routeru (viz část Zpřístupnění routeru výše). 2. V levém sloupci klikněte na Internet Provider Setup (Nastavení poskytovatele připojení k Internetu) nebo klikněte na Next (Další). 3. Zvolte možnost Static IP (Statická IP). Toto nastavení přísluší poskytovatelům, kteří používají fixní statické IP adresy. 4. Do IP Address (IP adresa) vložte IP adresu, kterou jste obdrželi od svého poskytovatele připojení. 5. Rovněž zadejte hodnoty vaší Subnet Mask (Maska podsítě), Gateway (Brána), Primary DNS (Primární DNS) a eventuálně Secondary DNS (Sekundární DNS). 6. Klepněte na Next (Další). Kliknutím na Save (Uložit) uložte nastavení. 7. Kontrolu, jestli je připojení k internetu navázáno správně, proveďte kliknutím na Status (Stav) v levém sloupci. Oddíl WAN IP zobrazí internetovou IP adresu. Někdy může zobrazení IP adresy trvat až 1 minutu. Konfigurace je nyní ukončena a můžete začít využívat internet. Pokud i po 1 minutě router stále ukazuje stav Disconnected (Odpojený), znovu zkontrolujte nastavení a proveďte následující kroky: 1. Vypněte router a modem. 2. Odpojte síťový kabel mezi routerem a modemem z portu označeného WAN. 3. Zapněte router a počkejte, až bude plně uveden do chodu. 4. Zapněte modem a počkejte, až bude plně uveden do chodu a odpovídající světelné indikátory budou rozsvíceny. 5. Znovu zapojte síťový kabel mezi modemem a routerem do portu WAN routeru. Světelný indikátor WAN by se nyní měl rozsvítit. 6. Připojte router přes adresu a zkontrolujte připojení k internetu pomocí zobrazení stavu systému. 99

14 Otevírání portů v routeru (Virtuální server a DMZ-funkce DMZ umožňuje zveřejnění adresy IP pouze jediného počítače v případě, že je nutné otevřít více portů TCP/IP) Integrovaný firewall v tomto routeru nelze deaktivovat. Nicméně porty mohou být otevřeny programům a hrám, které to vyžadují. Doporučujeme používat fixní IP adresu u počítačů, pro něž jsou porty otevřeny. To zajišťuje, že tyto počítače používají stále stejnou IP adresu registrovanou v routeru. Router může počítači přidělit odlišnou IP adresu, aby již nadále nebylo možné provést přesměrování nebo příkaz DMZ na tomto počítači. 1. Nastavení portů lze upravit po kliknutí na Virtual Server (Virtuální server) v levém sloupci. 2. Do políčka 1 zadejte port, který chcete otevřít. 3. Do políčka 2 zadejte poslední číslice IP adresy počítače, pro který chcete tyto porty otevřít. 4. Kliknutím na Enable (Povolit) řádek uložte. Zadat můžete maximálně 51 řádků. Na jednom řádku nelze zadat otevření více portů. 100

15 DMZ V určitých případech, nebo pokud používáte herní konzolu, budete chtít pro počítač ponechat firewall zcela otevřený. To je možné pomocí tzv. demilitarizované zóny ( DMZ ). Tuto možnost najdete na hlavní stránce nastavení portů ( Port Forwarding (Přesměrování portů)) pod volbou ( Advanced (Rozšířený)). Vezměte však na vědomí, že již nebudete dále využívat ochranu routerového firewallu. Všechny porty do počítače umístěného v DMZ jsou otevřeny. Do demilitarizované zóny lze umístit pouze jeden počítač. 1. V levém sloupci klikněte na Virtual Server (Virtuální server) a poté na DMZ (Demilitarizovaná zóna). 2. Do DMZ Host IP Address (DMZ host IP adresa) vložte IP adresu počítače, který chcete v DMZ umístit. 3. Zaškrtněte Enable (Povolit). 4. Kliknutím na Save (Uložit) uložte nastavení. Jak přidělit počítači pevnou IP adresu Toto nastavení je nezbytné pouze u počítačů, pro které chcete otevřít porty pomocí Přesměrování nebo funkce DMZ. Postupujte stejně jako v části Configuring the computer to connect to the router (Konfigurace počítače pro připojení k routeru). Namísto volby Obtain an IP address automatically (Získat IP adresu automaticky) zvolte možnost Use the following IP address (Použít následující IP adresu). V našem příkladu je IP adresa následovná ( xxx). Koncové číslo, které vložíte, musí být jedinečným ve vaší síti. Doporučujeme použít číslo mezi 150 a 200. Takže IP adresa by mohla vypadat takto ( ). Následujícímu počítači by potom byla přidělena adresa ( ) atd. Do Subnetmask (Maska podsítě) zadejte: Jak do Default gateway (Přednastavená brána), tak do Preferred DNS-server (Preferovaný DNS server) zadáte takovou IP adresu, pod jakou se přihlašujete k routeru. V našem příkladu to bude: Alternative-DNS-server (Alternativní DNS server) můžete ponechat nevyplněno. Potvrďte dvakrát tlačítkem OK pro uložení nastavení a zavření okna vlastností. 101

16 LAN settings (Nastavení místní sítě) Síťové nastavení (LAN) routeru lze upravit následujícím způsobem. V levém sloupci klikněte na Advanced Config (Rozšířené nastavení). Pod IP Address (IP adresa) je uvedena IP adresa routeru ( ). Kliknutím na Save (Uložit) uložte nastavení. Váš prohlížeč nebude vyhledávat novou stránku. Proto nečekejte ale přihlaste se znovu k routeru pomocí nové IP adresy. Změna hesla Základní přihlašovací jméno routeru lze změnit kliknutím na System Tools (Systémové nástroje) a poté v levém sloupci na Change Password (Změnit heslo). Pro změnu nastavení uživatelského jména a hesla zadejte vaše nové uživatelské jméno do Username (Uživatelské jméno) a vaše aktuálně platné heslo do Original Password (Původní heslo). Poté zadejte nové heslo do New Password (Nové heslo). Totéž heslo znovu zadejte do Confirm Password (Potvrdit heslo). Kliknutím na Save (Uložit) uložte nastavení. Zobrazí se malé přihlašovací okno. Přihlaste se pomocí nového uživatelského jména a hesla. Aktualizace firmware routeru (Firmware) Aktualizace routeru zajistíte pomocí aktualizace tzv. firmware. V levé části menu klikněte na System Tools (Systémové nástroje) a pak na Firmware (Firmware). 102

17 Zde můžete aktualizovat firmware routeru. Novou verzi firmwaru si můžete stáhnout z webových stránek Sweex v sekci Service and support (Servis a podpora). Pokud je soubor firmwaru komprimovaný (zazipovaný), zajistěte, aby byl uložen a rozbalen na jednoduše přístupném místě v počítači. Klikněte na Browse (Prohledávat) a vyberte rozbalený firmware soubor. Jméno souboru bude zpravidla začínat na Sweex_Firmware_RO003. Aktualizaci firmware spustíte kliknutím na Upgrade (Aktualizovat). Do probíhajícího procesu nijak nezasahujte. Mohl by se poškodit router. Vyčkejte na dokončení aktualizace, o čemž budete informování zprávou. Spojení mezi počítačem a routerem bude na okamžik přerušeno. Znovunastavení routeru do původního továrního nastavení Router můžete resetovat dvěma odlišnými způsoby. Pozor! Po obnově výchozího nastavení je nutné znovu konfigurovat vaše připojení a síť. Po aktivaci funkce obnovení výchozího nastavení se router restartuje. Během inicializace je znovu načítáno tovární nastavení a spojení počítače s routerem je zhruba na 30 sekund přerušeno. Poté je router přístupný na implicitní IP adrese ( ). Metoda 1: Na zadní straně routeru je tlačítko reset. Stiskněte ho pomocí vhodného špičatého předmětu. Stiskněte a držte po dobu 10 sekund. Potom se router restartuje. Metoda 2: V levém sloupci klikněte na System Tools (Systémové nástroje) a následně na Restore Factory Setting (Obnovit tovární nastavení). Klikněte na Restore (Obnovit) pro zahájení obnovení. Další rady a vysvětlení ostatních funkcí routeru najdete v anglické verzi příručky na disku CD-ROM. Záruka Na většinu výrobků Sweex je poskytována tříletá záruka. Na grafické karty a spotřební elektroniku Sweex je poskytována dvouletá záruka. Neposkytujeme však zákaznickou podporu nebo záruku na dodaný software, akumulátory a baterie. Záruku lze uplatnit pouze v prodejně, ve které jste výrobek zakoupili. Všechny názvy výrobků a přidružená práva uvedená v této příručce jsou majetkem příslušných vlastníků. 103

Do tohoto portu není zapojené žádné zařízení. Do tohoto portu je zapojen počítač nebo jiné síťové zařízení.

Do tohoto portu není zapojené žádné zařízení. Do tohoto portu je zapojen počítač nebo jiné síťové zařízení. LW 055 Sweex bezdrátový širokopásmový směrovač (router) Pohled na směrovač zepředu Stav Význam LAN1x t/m 4x WAN OFF (Vypnuto) ON (Zapnuto) Bliká OFF (Vypnuto) ON (Zapnuto) Do tohoto portu není zapojené

Více

LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps

LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps Na Úvod Nevystavujte Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps extrémním teplotám. Nevystavujte routek přímému slunečnímu záření a nebo

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router INSTALAČNÍ MANUÁL Tenda W301R Wireless-N Broadband Router Před připojením zařízení k PC si prosím prostudujte následující pokyny. Neručíme za škody vzniklé nedodržením pokynů k instalaci a obsluze zařízení.

Více

1-4 Svítí K odpovídajícímu portu je připojen počítač. 1-4 Bliká Aktivní komunikace mezi odpovídajícím počítačem a modemem.

1-4 Svítí K odpovídajícímu portu je připojen počítač. 1-4 Bliká Aktivní komunikace mezi odpovídajícím počítačem a modemem. MO201 / MO201UK Sweex ADSL 2/2+ Modem/Router Annex A Úvod Nevystavujte zařízení Sweex ADSL 2/2+ Modem/Router Annex A extrémním teplotám. Nedávejte zařízení na přímé slunce nebo do bezprostřední blízkosti

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení.

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení. Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.2.3., Mozilla nebo Firefox DSL-584T ADSL2+ směrovač Než začnete: Před zahájením

Více

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista Česká verze Sweex LW312 - Bezdrátový LAN PCI adaptér 300 Mb/s Bezdrátový LAN PCI adaptér 300Mb/s nevystavujte nadměrným teplotám. Zařízení nenechávejte na přímém slunečním světle a v blízkosti topných

Více

Doporučení. Obsah dodávky. Přehled termínů

Doporučení. Obsah dodávky. Přehled termínů LW150 Sweex Bezdrátový router 150N Doporučení Prosím, nepřehlédněte! Na přibaleném CD-ROM naleznete průvodce instalací. Tento instalační program vás provede nastavením routeru krok za krokem. Bezdrátový

Více

Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení.

Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení. Instalace Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení. Vypněte všechna síťová zařízení, včetně vašeho PC, power injectoru

Více

Česká verze. Pohled na směrovač shora nebo zepředu. LW310 Sweex Širokopásmový wifi router 300 Mb/s

Česká verze. Pohled na směrovač shora nebo zepředu. LW310 Sweex Širokopásmový wifi router 300 Mb/s Česká verze LW310 Sweex Širokopásmový wifi router 300 Mb/s Důležité! Průvodce nastavením spustíte z přiloženého disku CD-ROM Sweex. Tento průvodce vás postupně provede všemi fázemi nastavení směrovače.

Více

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili.

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili. LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé připojení k bezdrátové

Více

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky Tento přístroj lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2000AP+ D-Link AirPlus G+ Bezdrátový přístupový bod Než začnete

Více

SPARKLAN WX-7800A - návod k obsluze Verze 1.2

SPARKLAN WX-7800A - návod k obsluze Verze 1.2 Bezdrátový 11ag AP Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

českém Úvod Obsah balení LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

českém Úvod Obsah balení LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps. Výrobek Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá příručka Vám pomůže správně zapojit a zprovoznit Wi-Fi zařízení TP-LINK TL-WR741ND. Zařízení je nezávislé na použitém operačním systému. Postup zprovoznění

Více

1-4 Svítí K odpovídajícímu portu je připojen počítač. 1-4 Bliká Aktivní komunikace mezi odpovídajícím počítačem a modemem.

1-4 Svítí K odpovídajícímu portu je připojen počítač. 1-4 Bliká Aktivní komunikace mezi odpovídajícím počítačem a modemem. MO251V2 Sweex Wireless ADSL 2/2+ Modem/Router 54 Mbps Annex A Úvod Nevystavujte zařízení Sweex Wireless ADSL 2/2+ Modem/Router 54 Mbps Annex A extrémním teplotám. Nedávejte zařízení na přímé slunce nebo

Více

A B C D E F. F: Indikátor portu LAN 4 G: Konektor pro připojení napájecího zdroje. H: Port LAN 4 I: Port LAN 3 J: Port LAN 2

A B C D E F. F: Indikátor portu LAN 4 G: Konektor pro připojení napájecího zdroje. H: Port LAN 4 I: Port LAN 3 J: Port LAN 2 Informace o výrobku A B C D E F G H I J K L M A: Indikátor napájení B: Indikátor portu WAN C: Indikátor portu LAN D: Indikátor portu LAN E: Indikátor portu LAN F: Indikátor portu LAN 4 G: Konektor pro

Více

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software).

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software). LW056V2 Sweex bezdrátový LAN Cardbus adaptér 54 Mbps Úvod Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 54 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Kabelová televize Přerov, a.s.

Kabelová televize Přerov, a.s. Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka Instalace Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. 1 Připojení zařízení Přiřaďte svému počítači statickou adresu IP 192.168.1.100. Bližší informace najdete v části T3 v kapitole

Více

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP Máte-li uživatelům bez přístupového práva zabránit v přístupu přes váš širokopásmový router WLAN, doporučujeme vám, abyste využili bezpečnostní mechanismus jako třeba WEP či WPA nebo abyste nastavili ID

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

NW-7500 REMOTE SURVEILLANCE WIRELESS CAMERA. Informace o výrobku E D F G CZ UK

NW-7500 REMOTE SURVEILLANCE WIRELESS CAMERA. Informace o výrobku E D F G CZ UK Informace o výrobku B E D F G CZ UK A C H I J A: Objektiv B: Indikátor napájení C: Indikátor připojení D: Zásuvka rozhraní pro síť LAN E: Zásuvka pro připojení antény F: Resetovací tlačítko G: Zásuvka

Více

RT-N12 ASUS bezdrátový SuperSpeed N směrovač. RT-N12 300M SuperSpeed. Uživatelská příručka

RT-N12 ASUS bezdrátový SuperSpeed N směrovač. RT-N12 300M SuperSpeed. Uživatelská příručka ASUS bezdrátový SuperSpeed N směrovač 300M SuperSpeed Uživatelská příručka CZ4809_RT-N1_Manual.indd...1 009.7.8...10:18:1.AM CZ4809 První vydání. červenec 2009 Copyright 2009 ASUSTeK Computer Inc. Všechna

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

Zákaznická linka: 533 427 533

Zákaznická linka: 533 427 533 DIGI INTERNET Návod pro nastavení modemu Zyxel VMG1312-B30B Zákaznická linka: 533 427 533 1 Základní informace 3 1.1 Popis zařízení 3 1.2 Správa zařízení 3 1.3 Několik užitečných typů pro správu zařízení

Více

Instalace. 1 Typická sí. Poznámka. jako p íklad. Model produktu zobrazený v této p íru ce je TL-WA7510N a slouží

Instalace. 1 Typická sí. Poznámka. jako p íklad. Model produktu zobrazený v této p íru ce je TL-WA7510N a slouží Instalace Model produktu zobrazený v této píruce je TL-WA7510N a slouží jako píklad. 1 Typická sí Model produktu zobrazený v této píruce je TL-WA7510N a slouží jako píklad. Pístupový bod TL-WA7510N se

Více

Stručný průvodce instalací

Stručný průvodce instalací BR - 6104K Stručný průvodce instalací Začínáme Následuje postup pro zahájení používání routeru a připojení k Internetu. 1. Připravte si síťové prostředí podle následujícího obrázku. Síťový adaptér ADSL

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka RT-N16 multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač Uživatelská příručka CZ4484 První vydání Červen 2009 Copyright 2009 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně

Více

LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS

LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS Na Úvod Nevystavujte SWEEX bezdrátovou USB 2.0 síťovou kartu 300 MBPS extrémním teplotám. Nevystavujte síťovou kartu přímému slunečnímu záření a nebo

Více

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v3.60 Vydání 4, Leden 2010 Copyright ZyXEL Communications

Více

DLNA- Průvodce instalací

DLNA- Průvodce instalací ČESKY DLNA- Průvodce instalací pro LAN přípojky Zažijte realitu AQUOS LCD-TV Jaro/Léto 2011 Strana - 1 - LE820 - LE822 - LE814 - LE824 - LE914 - LE925 Obsah: 1. Příprava PC (povolení multimediální složky)

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Předmluva... 2 Popis panelu... 4 Obsah balení... 5 Instalace acces pointu... 5 Inicializace a nastavení acces pointu... 5 Řešení problémů...

Předmluva... 2 Popis panelu... 4 Obsah balení... 5 Instalace acces pointu... 5 Inicializace a nastavení acces pointu... 5 Řešení problémů... OBSAH 1 Předmluva... 2 1.1 Autorská práva... 2 1.2 Záruční a pozáruční servis... 2 1.3 Upgrade firmware a nástrojů... 2 1.4 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 2 1.5 Záruka... 2 1.6 Ujištění... 2 1.7

Více

Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100

Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100 Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100 Zapojení kabelů 1 Porty LINE1 a LINE2 připojte k telefonním přístrojům nebo faxu pomocí kabelu RJ-11 2 WAN port propojte ethernetovým kabelem RJ-45 s

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

Stručný návod pro nastavení routeru COMPEX NP15-C

Stručný návod pro nastavení routeru COMPEX NP15-C Stručný návod pro nastavení routeru COMPEX NP15-C Předpokládáme, že máte router ve výchozím nestavení, pokud si nejste jisti, v jakém stavu router je, proveďte hardwarový reset routeru do továrního nastavení

Více

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru Instalační manuál Tipy: Pokud je to nezbytné, resetujte kameru. Najděte na spodní nebo zadní straně tlačítko "RESET" a přidržte jej na 10 sekund, zatímco je zapnuté napájení. 1. Instalace hardwaru 1.1

Více

TP-LINK TL-WR741N. Zapojení routeru. LED indikace

TP-LINK TL-WR741N. Zapojení routeru. LED indikace TP-LINK TL-WR741N Velkou výhodou routeru od společnosti TP-LINK je, že všechny jejich modely mají prakticky stejné administrační rozhraní, proto se dá říct, že tento návod bude platit na všechny jejich

Více

Vodafone ADSL/ /VDSL modem. Návod na jednoduchou a rychlou instalaci

Vodafone ADSL/ /VDSL modem. Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/ /VDSL modem Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modem Obsah balíčku Vodafone ADSL/VDSL modem VR-3022e Zelený kabel (LINE) Červený kabel (DSL) Žlutý (LAN) Ethernet

Více

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 17. února 2016 w w w. p a p o u c h. c o m 0385 TCP2RTU Katalogový list Vytvořen: 6.2.2008 Poslední

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje Doplňkové technické údaje WWW.SWEEX.COM

českém Úvod Obsah balení Technické údaje Doplňkové technické údaje WWW.SWEEX.COM LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za to, že jste si zakoupili Sweex Wireless Broadband Router 140 Nitro

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Barricade 4-port 10/100Mbps Broadband Router with Advanced Firewall Protection 1

Barricade 4-port 10/100Mbps Broadband Router with Advanced Firewall Protection 1 Barricade 4-port 10/100Mbps Broadband Router with Advanced Firewall Protection 1 10/100Mbps Broadband Router 1. Úvod 2. Indikátory LED 3. Konfigurace vašeho počítače 4. Konfigurace routeru Barricade 1.

Více

Inteligentní konfigurovatelný switch pro 2. vrstvu (2 Layer) Verze 3.70 Červenec 2007 Vydání 1

Inteligentní konfigurovatelný switch pro 2. vrstvu (2 Layer) Verze 3.70 Červenec 2007 Vydání 1 Inteligentní konfigurovatelný switch pro 2. vrstvu (2 Layer) Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 3.70 Červenec

Více

EW-7438APn Průvodce rychlou instalací

EW-7438APn Průvodce rychlou instalací EW-7438APn Průvodce rychlou instalací 07-2013 / v1.0 I. Informace o výrobku I-1. Obsah balení - Přístupový bod EW-7438APn - Disk CD s vícejazyčným průvodcem rychlou instalací a uživatelskou příručkou -

Více

Řada Prestige 650R ADSL Router

Řada Prestige 650R ADSL Router Řada Prestige 650R ADSL Router Příručka pro rychlou orientaci ADSL Router Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 březen 2003 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 2 Hardware... 3 2.1 Přípojky na zadní

Více

českém Úvod Hardware Aktivace funkce RAID PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

českém Úvod Hardware Aktivace funkce RAID PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.2 Datum: 5. dubna 2011 Autor: Martin Tyllich, Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Připojení pomocí proxy serveru

Více

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači dva sériové

Více

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900 Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

DSL-G684T ADSL směrovač. CD-ROM (obsahující návod) 2x Ethernetový (CAT5 UTP) kabel

DSL-G684T ADSL směrovač. CD-ROM (obsahující návod) 2x Ethernetový (CAT5 UTP) kabel Toto zařízení lze nastavit pomocí aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6x nebo Netscape Navigator 7x DSL-G684T Bezdrátový ADSL2 směrovač Než začnete Pro konfiguraci bezdrátového ADSL

Více

CellPipe 22A-FX-CZ. Rychlá instalační příručka Uživatelská příručka. Verze 2.0

CellPipe 22A-FX-CZ. Rychlá instalační příručka Uživatelská příručka. Verze 2.0 CellPipe 22A-FX-CZ Rychlá instalační příručka Uživatelská příručka Verze 2.0 01/2005 1 Úvod Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi ADSL modemu CellPipe od společnosti Lucent Technologies. Zařízení

Více

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+

DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+ Tento přístroj lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+ Než začnete 1. Pokud

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

Instalační návod IP kamer

Instalační návod IP kamer Instalační návod IP kamer Obsah 1) Postup a popis zprovoznění... 2 2) Běžný obsah balení... 3 3) Fyzická instalace... 4 4) Softwarová instalace... 5 5) Nastavení Active X a zabezpečení pro zobrazení...

Více

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Řada P-660HN Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Firmware v3.70 Vydání 2, 12/2008 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské heslo: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci

Více

WC004 - Nightvision Chatcam. Důležité! Nainstalujte ovladač před tím, než připojíte Sweex Nightvision Chatcam!

WC004 - Nightvision Chatcam. Důležité! Nainstalujte ovladač před tím, než připojíte Sweex Nightvision Chatcam! WC004 - Nightvision Chatcam Úvod Nevystavujte zařízení Sweex Nightvision Chatcam extrémním teplotám. Nenechávejte zařízení na přímém slunci nebo v bezprostřední blízkosti topných těles. Nepoužívejte Sweex

Více

LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS

LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS Instalace v programu Windows 2000 a XP Vložte SWEEX bezdrátovou PCI síťovou kartu do volného USB portu v počítači. Windows automaticky rozpozná toto zařízení

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

Průvodce rychlou instalací Wi-Fi směrovače pro Pevný internet DSL. Zyxel VMG bezdrátový N300 xdsl modem

Průvodce rychlou instalací Wi-Fi směrovače pro Pevný internet DSL. Zyxel VMG bezdrátový N300 xdsl modem Průvodce rychlou instalací Wi-Fi směrovače pro Pevný internet DSL Zyxel VMG1312 - bezdrátový N300 xdsl modem Obsah 1. Obsah balení 3 2. Zapojení a základní nastavení směrovače 4 1. Jak zapojit směrovač

Více

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení...

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... 2 Instalace pod operačním systémem Mac (OS 9.x, OS X, OS X.x)...

Více

NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender. Instalační příručka PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet.

NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender. Instalační příručka PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet. NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender PR2000 Instalační příručka NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Obsah Začínáme............................................. 3 Připojení na cestách.................................

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Návod na samoaktivaci

Návod na samoaktivaci Návod na samoaktivaci služby internet AKtivACe SluŽeB POMOCí instalátoru Pro zahájení instalace Vašeho nového připojení od naší společnosti propojte utp kabel s nástěnnou netbox zásuvkou a RJ-45 konektorem

Více

Tenda W541R Wireless Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Tenda W541R Wireless Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Tenda W541R Wireless Broadband Router OBSAH DŮLEŽITÉ INFORMACE 3 OBSAH BALENÍ 3 PŘEHLED INDIKACE LED DIOD NA PŘEDNÍM PANELU ZAŘÍZENÍ 3 POPIS PORTŮ NA ZADNÍM PANELU ZAŘÍZENÍ 3 KONFIGURACE SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači

Více

1. Připojení zařízení

1. Připojení zařízení Návod k TP LINK ADSL2+ router TD-8840B 1. Připojení zařízení Vypněte všechna vaše síťová zařízení, včetně Vašeho počítače a Modem Routeru. Pokud v současnosti používáte modem, odpojte jej také. Modem Router

Více

TS-509 Pro Turbo NAS. instalační příručka

TS-509 Pro Turbo NAS. instalační příručka TS-509 Pro Turbo NAS instalační příručka 1 TS-509 obsah balení Děkujeme Vám za zakoupení TS-509 Turbo NAS serveru. Následující příručka vás provede jeho nastavením. Před přípravou NASu na spuštění zkontrolujte,

Více

Príručka k rýchlej inštalácii Wifi Modemu DX WiMax (samoinštalačný manuál)

Príručka k rýchlej inštalácii Wifi Modemu DX WiMax (samoinštalačný manuál) Príručka k rýchlej inštalácii Wifi Modemu DX WiMax (samoinštalačný manuál) Obsah 1 Popis a základné nastavenia 3 1.1 Popis zariadenia... 3 1.2 Nastavenie základných parametrov pre prihlásenie do siete...

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ Poznámka: Některé modely nemají samostatnou anténu POSTUP INSTALACE Poznámka: Před prvním použitím IP kamery postupujte podle výše uvedeného schématu. Připojte kameru

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Návod na instalaci a použití telefonního adaptéru Grandstream ATA-486

Návod na instalaci a použití telefonního adaptéru Grandstream ATA-486 Návod na instalaci a použití telefonního adaptéru Grandstream ATA-486 1. INSTALACE PŘÍSTROJE 1.1. Vzhled přístroje Před zapojením telefonního adaptéru je nutné zjistit MAC adresu síťové karty v počítači,

Více

DI-824VUP+ 2,4 GHz bezdrátový VPN

DI-824VUP+ 2,4 GHz bezdrátový VPN Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. Než začnete DI-824VUP+ 2,4 GHz bezdrátový VPN směrovač a tiskový

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. Instalace pod Windows XP. LW057V2 Sweex bezdrátová LAN PCI karta 54 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. Instalace pod Windows XP. LW057V2 Sweex bezdrátová LAN PCI karta 54 Mbps LW057V2 Sweex bezdrátová LAN PCI karta 54 Mbps Úvod Nevystavujte kartu nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Nepoužívejte kartu ve velmi prašném

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B. Verze 2.0

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B. Verze 2.0 Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Prvodce rychlou instalací Verze 2.0 Informace o výrobku Dkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to integrovaný router, modem

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone IP002 Sweex USB Internet Phone Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet. Pro dosažení bezchybné

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

AKTIVACE INTERNETU NA POKOJÍCH

AKTIVACE INTERNETU NA POKOJÍCH AKTIVACE INTERNETU NA POKOJÍCH Celý postup naleznete na stránce http://idoc.vsb.cz/odkazy/koleje 1. Pro registraci budete potřebovat Vaše osobní číslo a heslo, tzn. mít studentský kód ve tvaru XYZ123,

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení).

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Poznámka: Podporovanéfunkce a skutečný vzhled zařízení závisíod výrobku, kterýjste zakoupili. Nasledujícíobrázky slouží pouze

Více

Manuál pro nastavení telefonu Siemens C450 IP

Manuál pro nastavení telefonu Siemens C450 IP Manuál pro nastavení telefonu Siemens C450 IP Před nastavením se předpokládá kompletní připojení telefonu jak do elektrické sítě, tak do sítě ethernet. 1. Nastavení jazyka Zvolte Menu, poté Settings Handset

Více

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002 LAN SUITE 2002 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 INSTALACE LAN SUITE... 3 KONFIGURACE LAN SUITE... 4 PRŮVODCE KONFIGURACÍ...

Více

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena.

Více